P. 1
Rfleksi pengajaran mikro

Rfleksi pengajaran mikro

|Views: 1,843|Likes:
Published by Dino Anuar

More info:

Published by: Dino Anuar on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO BM FADHIRUL BIN ANUAR G4.

7

Bagiseorang guru, pengajaranmikromerupakanperkarabiasabagimerekakeranamerekapernahmengalaminy asemasamengikutikursusperguruan di universitiatau di institusiperguruan.Bagibakal guru pula,merekaakanmengalaminyasebelummerekakeluarmembuatlatihanmengajar. Melaluipengajaranmikro, sayadidedahkandenganpengajaranseolah-olah di dalambilikdarjahdansayaakanmengetahuikelemahan-kelemahandankekuatankekuatansayamelaluikomen yang dibuatolehpensyarahataupunrakansekelassaya. Disampingitusayaberpeluangmenontonhasilpengajaransayamelaluirakaman yang dibuatolehrakanrakansayasendiriuntukmenilaipengajaransayadanmengenalpastikekuatandankelemaha nsaya.Pengajaranmikroamatpentinguntukmengesankelemahankelemahansetiapbahagianpengajaransupayadapatdiperbaikilebihawal.Sebagaiseorang yang masihbelajaruntukmenjadiseorang guru kelak, pengalamansayadalammengendalikansesipengajarandalamkelasbegitucetek, bahkanmungkintiadalangsung.Justeru, inilah yang menjadipenyumbang paling besarkepadamasalahutamamenyebabkansayatidakmampumenyampaikanpengajaranm ikrodenganbaik.Walaupunmengikutpengalaman yang lepas, sesipembentanganadalahsesuatu yang amatsayagemari, keranabagisaya, sesipembentanganadalah platform yang terbaikbagiseorangbakal guru untukmembinakemahiraninsaniah yang adadalamdirimereka, sebagaipersediaanuntukmenjadiseorang guru kelak.Mungkinadayang tertanya-tanya, mengapasayamenganggapsesipembentanganitusebagaisuatu yang menarik?Sebenarnyabagisaya, padaketikamelakukansesipembentanganitulahadalahmasa yang sayafikirkanamatbersesuaianuntukdimanfaatkanbagimengasahkebolehansayasecarasp ontan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->