JAWATANKUASA INDUK PERANCANGAN STRATEGIK SMK KULAI BESAR 2008 – 2012

Pengerusi HJH. ZUBAIDAH BINTI ENDOT (Pengetua)

Timbalan Pengerusi EN. AZMAN BIN SAFII (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi EN WONG KIM FAH (PK HEM) EN MOHD TAHIR BIN HJ. ISMAIL (PK Kokurikulum) PN NORAZZAH BINTI MISBAN (PK Petang)

Pengurusan Kurikulum PN CHUA CHAI LIAN

Pengurusan Kokurikulum PN SARIPAH FARIDAH SAYED MOHAMAD

Pengurusan HEM EN. SALMAH BINTI SATI

Pengurusan Kewangan PN FAEZAH BINTI HJ MAZAN (PT Kewangan)

Pengurusan Pejabat PN NOR AZZAH BT ABD HAMID

Pengurusan Kemudahan/Fizikal PN JAEMAH BINTI ALI

Pengurusan Sumber Manusia PN NORINTAN BT MOHAMAD

Pengurusan Perhubungan Luar PN NOR AZNAIN BT MAHYUDIN

Pengurusan KRK CIK ZAKIAH NURLINA BT SHOKAIMI

Pengurusan Pusat Sumber PN KOMALAH A/P NADARAJAN

Pengurusan Pendidikan Khas EN NIZARUDIN BIN MARSOM

1

JAWATANKUASA KERJA PERANCANGAN STRATEGIK SMK KULAI BESAR 2008 – 2012

Pengerusi Naib Pengerusi

: :

Pn Hajah Zubaidah binti Endot En. Azman bin Safii En. Wong Kim Fah En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail Pn. Norazzah binti Misban Pn Normaisarah binti Abd Talib Pn Chua Chai Lian Pn. Nor Aznain binti Mahyudin Pn. Jaemah binti Ali Pn. Norintan binti Mohamad Cik Siti Maryam binti Haslan Cik Siti Jami’ah binti Sheikh Razali Pn. Shazila binti Roslan : Pn Chua Chai Lian Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin Pn. Roha binti Yatin : En. Mohd Tahir Ismail Pn. Fatimah binti Bohari Nurul Hairunnisa binti Mohd Tarmizi : En Wong Kim Fah : Pn. Salmah binti Sati : Cik Sharifah Nadiyah binti S. Mohammad : En Mohd Tahir bin Hamdan Pn. Faezah binti Maizan Pn. Azah Faridah binti Pairan

Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: :

Pencatat/Dokumentasi

:

1.0

Pengurusan Kurikulum

2.0

Pengurusan Kokurikulum

3.0

Pengurusan HEM

4.0

Pengurusan Kewangan

2

5.0

Pengurusan dan Pentadbiran Pejabat

: Pn. Norazzah binti Misban Pn. Nor Azah binti Abd Hamid Pn. Radziah binti Jaafar : Pn. Jaemah binti Ali Cik Wan Zulaklima binti Wan Sulaiman Pn. Kalayarasi a/p Chanderasekaran : Pn. Norintan binti Mohamad Cik Rosnita binti Ehsan Pn. Yang Chik binti Md. Sidin Pn. Nor Aznain binti Mahyudin Pn. Nurul Fitriana binti Tumiren Pn. Komalah a/p Nadarajan Cik Sutha a/p Sundram En. Nizarudin bin Marsom Pn. Norfadzilah binti Shafiee Cik Zakiah Nurliana binti Shokaimi Pn. Nor Baizura binti Wahab

6.0

Pengurusan Kemudahan / Fizikal Sekolah

7.0

Pengurusan Sumber Manusia

8.0

Perhubungan Luar

9.0

Pusat Sumber

10.0

Pendidikan Khas

11.0

Kelas Rancangan Khas

3

PROSEDUR PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK SMK KULAI BESAR (2008-2012)

PROSES 1

Profil Sekolah (Sejarah sekolah, pelan sekolah, struktur organisasi, kemudahan fizikal dll)

PROSES 2

Hala Tuju (Misi, Visi, dan Matlamat)

PROSES 3

Analisis Persekitaran

PROSES 4

Isu, Matlamat, KPI, Sasaran dan Objektif

PROSES 5

Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi

4

PELAN KERJA PEMBINAAN DAN PERANCANGAN STRATEGIK SMK KULAI BESAR (2008 – 2010)

BIL 1. 2. 3. 4.

AKTIVITI Penubuhan Jawatankuasa Induk Taklimat Perancangan Strategik Sekolah kepada Jawatankuasa Kerja Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana PROSES 1: Profil Sekolah 4.1 Latar Belakang sekolah(Sejarah sekolah) 4.2 Pengasas Sekolah 4.3 Senarai Pengetua 4.4 Struktur Organisasi Sekolah 4.5 Pelan Sekolah 4.6 Kemudahan Fizikal

TARIKH 03.09.2007 05.09.2007 05.09.2007

TINDAKAN Pengetua/GPK1 Pengetua/GPK1 JK Induk

06.09.2007 hingga 09.09.2007

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

5.

PROSES 2 : Hala Tuju Sekolah 5.1 Pernyataan Misi dan Visi 5.2 Pernyataan Matlamat dan Objektif 5.3 Lencana Sekolah 5.4 Bendera Sekolah 5.5 Cogan Kata Sekolah 5.6 Lagu Sekolah 06.09.2007 hingga 09.09.2007 JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

6.

PROSES 3 : Analisis Persekitaran Organisasi 6.1 Analisis Persekitaran Strategik 6.2 Analisis SWOT 6.3 Penyaringan hasil analisis persekitaran

10.09.2007 hingga 17.09.2007

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

5

BIL 7.

AKTIVITI PROSES 4 : Isu, Matlamat, Objektif, KPI dan Sasaran 7.1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategic 7.2 Membentuk matlamat strategic 7.3 Membina objektif dan KPI 7.4 Menetapkan sasaran

TARIKH

TINDAKAN

10.09.2007 Hingga 17.09.2007

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

8.

PROSES 5 : Strategi 8.1 Pembinaan strategi utama (menggunakan TOWS Matriks) 8.2 Membuat penilaian ke atas strategi-strategi 8.3 Pembinaan pelan taktikal 8.4 Pembinaan pelan operasi 18.09.2007 hingga 2.10.2007 JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

9.

PROSES 6 : Implementasi Strategi 9.1 Melaksanakan strategi mengikut keutamaan (sepanjang tempoh perancangan strategik 9.2 Melaksanakan pelan taktikal mengikut yang telah ditetapkan dalam penjadualan. 9.3 Melaksanakan pelan operasi berdasarkan perancangan 9.4 Memberi maklum balas kemajuan berasaskan kepada KPI dan sasaran

2008

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

10.

PROSES 7 : Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan 10.1 Penilaian prestasi hasil pelaksanaan strategi 10.2 Membuat penambahbaikan kepada proses dan output. 3 bulan sekali

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

6

PROFIL SEKOLAH

1.0

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 1986 di atas sebidang tanah seluas 25 ekar. Ianya terdiri daripada tiga blok, bangunan tiga tingkat, sebuah kantin dan bengkel. Pada peringkat awalnya sekolah ini adalah cawangan daripada Sekolah Menengah Sultan Ibrahim, Kulai kira-kira empat kilometer dari sekolah ini. Ketika ini pengetua sekolah ialah En. Chandrasegaran. Pada 1hb. Januari 1988, sekolah ini di tadbirkan sendiri. Pengetua yang pertama sekolah ini ialah Tuan Haji Musa B. Haron, mulai 1hb. Januari 1988 hingga 15hb. April 1992. Sekolah ini mula mengambil pelajar pada 3hb. Januari 1988 yang terdiri daripada 16 guru dan 365 murid yang menduduki tingkatan peralihan dan satu di sidang pagi sahaja. Memandangkan kekurangan bilik darjah, pada tahun 1990, sekolah ini memulakan sidang petang. Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran yang pertama kalinya diadakan pada tahun 1990. Pelajar-pelajar yang lulus Sijil Rendah Pelajaran telah ditempatkan di Sekolah Menengah Tuanku Abdul Rahman Putra, Kulai. Mulai 1993, sekolah ini memulakan kelas Tingkatan Empat Sains dan Sastera. Pada tahun 1993, sekolah ini mendapat sebuah bangunan tambahan tiga tingkat yang terdiri daripada 12 bilik darjah dan 3 makmal sains. Pengetua yang kedua sekolah ini ialah En. Suratman B. Dasim mulai 15hb. Julai 1992 hingga 15hb. Ogos 1993 dan Pengetua yang ketiga ialah En. Salamon B Sarip mulai 16 hb. Ogos 1993 hingga Januari 1998. Pengetua yang keempat ialah Pn. Melina Wong Bt Abdullah. Beliau memulakan tugas mu1ai 1hb. Mac 1998 hingga 14 hb Februari 2001. Pengetua kelima adalah En. Siow Yee Woo mulai 1 hb April 2001 hingga 30 hb November 2001. Bermula dari 1 hb. Disember 2001 hingga Jun 2002, tugas Pengetua dipangku oleh En. Ahmad Fauzi Mohd Sumali, Penolong Kanan sekolah sebelum beliau bertukar ke SMK Kangkar Pulai.. Jawatan ini seterusnya dipangku oleh En. Che Mustapa Che Ismail dari Jun 2002 hingga Jun 2003. Seterusnya En. Lee Hock Lai menjadi Pengetua mulai 16 hb Jun 2003 hingga 31 Oktober 2006. Mulai 1 November 2006, jawatan Pengetua disandang oleh Pn Hjh. Zubaidah Bt. Endot sehingga sekarang.Di sepanjang tempoh terbinanya sekolah ini, satu peristiwa kebakaran telah berlaku pada 27 Jun 1999 yang melibatkan blok A sekolah serta beberapa bahagian dari blok-blok yang lain, yang telah dilakukan oleh murid . Kesan dari peristiwa ini memberikan persepsi yang kurang baik masyarakat terhadap sekolah sehingga kehari ini. Pada 3 Januari 2004, sebuah sekolah baru telah ditubuhkan dengan menumpang sementara disekolah ini sehinggalah bulan Ogos 2004 sebelum berpindah ke bangunan sendiri di Indahpura. Bilangan murid di SMKKB berkurangan menjadi di sekitar 800 orang sahaja. Ini disebabkan murid-murid yang tinggal dialamat Saleng dan Indahpura ditempatkan di SMK Indahpura. Pada masa ini murid-murid yang ditempatkan di SMKKB adalah murid-murid yang tinggal di Bandar Putra, Ladang Swee Lam, Kg. Pertanian, Kg. Separa, Ladang Kulai Besar, Taman Makmur dan Kulai Besar.

7

1.2

PENGASAS SEKOLAH

Tuan Haji Musa B. Haron boleh dianggap sebagai pengasas sebenar Sek. Men. Keb. Kulai Besar (SMKKB), rnernandangkan beliau merupakan Pengetua yang pertama dan terulung semenjak SMKKB ditubuhkan pada 1988. Beliau mula berkhidmat di SMKKB selaku Pernangku Pengetua selama lebih 6 bulan seterusnya dilantik menjadi Pengetua SMKKB pada tahun 1988. Dalam jangkamasa tempoh perkhidmatan beliau dari 1988 hingga 1992, beliau telah rnenyaksikan pelbagai kelemahan, kekurangan, kejayaan mahupun kemajuan yang dicapai oleh sekolah ini. Tuan Haji Musa bin Haron dilahirkan pada lhb. Febuari 1944 dan berasal dari Batu Pahat, Johor. Mendapat pendidikan awal di Sek. Keb. Pintas Puding, Batu Pahat dan kernudian rneneruskan pelajaran menengah di Sek. Tinggi Batu Pahat. Selepas tamat persekolahan beliau pernah menjawat jawatan sebagai guru sandaran di Sek. Keb. Setia Jaya, Batu Pahat. Beliau kemudian menyambung pengajiannya di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak hingga 1966. Pada lhb. Januari 1967, beliau memulakan perkhidmatan sebagai pendidik di Sek. Keb. Teluk Sengat, Kota Tinggi. Pada l5hb. Januari 1969 beliau bertugas di Sek. Keb. Felda Bukit Besar. Beliau mernpunyai pengalaman mengajar di beberapa buah sekolah antaranya; pada 1hb. Januari 1970 beliau ditempatkan berkhidmat di Sek. Sultan Alauddin, Bukitt Besar, Kulai selama 5 tahun. Pada Januari 1984, beliau ditukarkan ke SMK Kelapa Sawit. Dua tahun kemudian menjadi Penyelia dan seterusnya menyandang jawatan sebagai Penolong Kanan Sek. Men. Kelapa Sawit. Pada tahun 1988 dilantik sebagai Pernangku Pengetua di Sek. Men. Keb. Kulai Besar selama 6 bulan dan seterusnya rnenjadi Pengetua di sekolah yang sama pada 1988 sehingga 1992. Beliau kemudiannya bertukar ke Sek. Sinar Bahagia sebagai Guru Besar. Selepas itu ditukarkan pula ke Jabatan Pendidikan Negeri bagi menjawat jawatan sebagai Penyelia Kanan Sekolah Menengah selama 6 tahun sehingga beliau bersara. Tuan Hj. Musa b. Haron juga pernah dilantik sebagai Ketua Bidang Bahasa Peringkat Negeri dan pernah di pertanggungjawabkan menganjurkan Kursus KBSM peringkat daerah di SMKKB. Di samping itu beliau juga memegang jawatan sebagai Setiausaha Pengakap Peringkat Daerah dari 1989 hingga 1995 dan setiausaha PKPSM daerah Kulai. Sepanjang perkhidmatannya, sumbangan beliau di SMKKB amatlah banyak. Beliau berkhidmat di SMKKB ketika sekolah berkenaan berada di tahap gred C, dimana pada permulaannya SMKKB hanya mempunyai 3 blok bangunan asas, 16 orang guru dan 3 orang kakitangan dan pelajamya seramai 360 orang. Namun jumJah kemasukan pelajar terus meningkat mencapai 1000 orang pada tahun kedua. Beliau amat menitik beratkan tentang keindahan dan keceriaan sekolah. Untuk mencapai matlamat itu beliau sendiri menguasahakan penanaman pokok bunga bagi mengindahkan suasana fizikal lanskap sekolah. Di samping itu menguruskan permohonan bangunan tambahan blok D bagi menampung kekurangan bilik darjah. Dalam bidang kurikulum beliau telah berjaya menganjurkan Pesta Kurikulum pada tahun 1990 dan mengadakan Pameran Kurikulum. Beliau sentiasa memastikan prestasi pencapaian akademik sekolah meningkat. Dalam bidang ko-kurikulum, beliau menjadikan seolah-olah SMKKB sekolah yang pertama menganjurkan pertandingan bola jaring serentak bagi kumpulan peringkat di bawah umur 12, 15 dan 18 tahun. SMKKB juga terpilih menjadi tuan rumah bagi semua pertandingan PSKPP peringkat daerah. Beliau sentiasa menjalinkan hubungan rapat di antara pihak sekolah dengan pihak luar umpamanya dengan para Ibu Bapa pelajar, Polis, Majlis Daerah Kulai bagi mendapatkan kerjasama demi menjaga keamanan dan keselamatan sekolah. Perawakan beliau yang lembut, mudah mesra, sedia bekerjasama, perihatin dan amat mengambil berat menyebabkan beliau seorang yang disanjungi dan amat disenangi.

8

1.3

SENARAI PENGETUA

1.

Tuan Haji Musa b. Haron 1hb Januari 1988 hingga 15hb April 1992 En. Suratman b. Dasim 15hb J ulai 1992 hingga 15hb 0gos 1993 En. Salamon b. Sarip 16hb Ogos 1993 hingga Januari 1998 Pn. Melina Wong bt. Abdullah 1hb Mac 1998 hingga 14 hb Februari 2001 En. Siow Yee Woo 1 hb April 2001 hingga 30 November 2001 En Lee Hock Lai 16 hb Jun 2003 hingga 31 Oktober 2006 Pn Hjh Zubaidah Bt. Endot 1 hb November 2006 hingga sekarang

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9

1.4

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH

PN. HJH. ZUBAIDAH BINTI ENDOT Pengetua

PIBG

AZMAN BIN SAFII Penolong Kanan Pentadbiran

NORAZZAH BINTI MISBAN Penolong Kanan Petang

WONG KIM FAH Penolong Kanan HEM

MOHD TAHIR ISMAIL PK Kokurikulum

GKMP Sains Sosial

GKMP Bahasa

GKMP Teknik & Vokasional

GKMP Sains & Matematik

Kaunselor Murid

Guru Perpustakaan dan Media

Sejarah Geografi Pendidikan Islam Pendidikan Seni Sivik & Ken. Pendidikan Moral Tassawur Islam Pen. Seni Visual

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Arab Bahasa Tamil EST

Kem. Hidup Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Asas

Sains Tulen Sains Teras Matematik Mate. Tamb

Unit Penilaian dan Peperiksaan

Perpustakaan Bilik Tayang Bilik Gerakan Bilik APD Bilik Komputer

UBK Disiplin Murid SPBT Majalah Pengawas Biasiswa Kesihatan Koperasi Kantin

Unit Beruniform Persatuan dan kelab Sukan dan Permainan Ko-Akademik Rumah Sukan

Pentadbiran & Pengurusan

Makmal

Pentadbiran Am

Staf Sokongan

MURID

10

1.5

PELAN SEKOLAH

11

BLOK D
5SN 2A 4SS1 1G 5TK1 2B 4SS2 1H 5TK2 2C 4SS3 2J 5SS1 2D 4SS4 2I 5SS2 2E 3I 2H 5SS3 2F 5SS4 2G

Makmal Biologi 4SN1

Makmal Fizik 4SN2

Makmal Kimia

BLOK C
3A 1B Bilik Kaunseling Bilik Seni 3F 1I 3D 1E 3C 1D 3G PA 3E 1F 3B 1C 3H PB KOPE RASI SURAU (L) Gelanggang serbaguna

BLOK B BLOK B
2RK 1RK1 Bilik SPBT Bilik Pep. 2PK 1RK2 Bilik Cetak 3RK1 1PK Bilik Bilik Komp Disip Bilik Masakan 3RK2 1A Bilik APD Tandas Pelajar (L)

Bilik Jahitan

Makmal Komputer

BLOK A DATARAN KEJAT
Bilik Kebal
Perpustakaan GPK/PP Pengetua Pendididkan Khas Pejabat BILIK Guru Makmal 1 4TK1 Tandas Guru (L) Makmal 2 4TK2 Tandas Guru (P) Tandas Pelajar (P) Bilik Mesyuarat Surau Guru (P) Surau (P) Bilik

Tapak Perhimpunan

Kantin

Pondok Pengawal

Tempat Letak Kereta

Bengkel KH

Bengkel KH

GELANGGANG SERBAGUNA

12

1.6

KEMUDAHAN FIZIKAL

Secara fizikalnya SMK Kulai Besar mempunyai lima blok bangunan, satu kantin dan satu makmal komputer. Keseluruhannya terdapat 24 bilik darjah yang mana 16 bilik digunakan pada sesi pagi dan 14 pada sesi petang. Sekolah ini turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termasuk bilik-bilik khas iaitu:Bil Nama Bilik Unit Bil Nama Bilik Unit

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Perpustakaan Makmal sains Bengkel KH Bilik Masakan Bilik Jahitan Bilik Kaunseling B. Peperiksaan B. Gerakan/KBSM B. Disiplin B. PBSM Kedai Buku Surau B. SPBT

1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

n. o. p. q. r. s. t. u. v.

B. Seni B. APD B. Guru B. Guru Kanan Pejabat B. PPSMI B. S/U Sukan B. Bahasa Stor sukan

1 1 1 1 1 1 1 1 1

13

HALA TUJU SEKOLAH 2.1 Definasi Mandat (Stakeholder) Mandat merupakan apa yang diarahkan oleh pihak yang bertanggungjawap (Stakeholder) dan apa yang kita dilarang melakukannya. Mandat merupakan tauliah (Punca Kuasa) di dalam menjalankan tugas. Mandat juga merupakan suatu rujukan yang perlu diambil sebagai dasar dalam pembinaan Misi dan Visi sesebuah organisasi. Mandat juga menjadi garis panduan tanggungjawab, perancangan, kawalan membuat keputusan dan tindakan. Dengan adanya mandat ia menjadikan perancangan mempunyai validity dan reliability yang tinggi. 2.2 Mandat adalah meliputi 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 Dasar Wawasan Negara 2001 – 2010 Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam Arahan-arahan Perbendaharaan Surat Siaran PPD dan JPN Pekeliling-Pekeliling Kerajaan berkaitan.

Mandat berdasarkan bidang Kurikulum (sehingga 2005, terdapat 33 SPI berkaitan kurikulum telah dikeluarkan) 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 SPI Bil. 3/1981 – Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang(3 Period) oleh Guru SPI Bil. 4/1986 – Panitia Mata Pelajaran SPI Bil. 3/1987 – Penyeliaan P & P di dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah SPI Bil. 3/1990 – Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata Pelajaran Matematik SPI Bil. 22/1998 – Penempatan dan Pertukaran guru Bahasa Inggeris, Matematik & Sains mengikut keperluan perkhidmatan SPI Bil. 25/1998 – Pelaksaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan SPI Bil. 1/1999 – Garis Panduan pengendalian aktiviti sokongan Bahasa Inggeris di sekolah SPI Bil. 3/1999 – Penyediaan Rekod P & P.

2.4

Mandat berdasarkan Kokurikulum 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.5 SPI Bil. 2/1986 – Rekod Kedatangan & Laporan Gerakerja Kokurikulum Pelajar SPI Bil. 3/1986 – Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pengenalan kepada Komputer dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah SPI Bil. 5/1986 – Panduan Penubuhan dan Penyusunan Kelab Komputer Sekolah SPI Bil. 24/1988 – Penglibatan Guru dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

14

2.4.6

SPI Bil. 9/2000 – Panduan Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Pend. Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurukulum dan Sukan di Dalam dan di Luar Kawasan Sekolah

2.5

Mandat berdasarkan bidang Hal Ehwal Murid 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 SPI Bil. 8/1985 – Pakaian Seragam murid-murid Sekolah SPI Bil. 7/1986 – Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah SPI Bil. 2/1987 – Kesulitan Mendapatkan Buku Teks SPI Bil. 2/1991 – Tatakelakuan Pelajar Ketika di Masjid SPI Bil. 3/1992 – Pemakaian Tudung/Mini Telekong Bagi Pelajar Perempuan SPI Bil. 8/1999 – Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah

2.6

Mandat berdasarkan bidang Kewangan 2.6.1 2.6.2 2.6.3 SP Kewangan KPM Bil. 17/1995 – Elaun Penginapan & Makan bagi Guru-guru Membawa pelajar menyertai kegiatan Kokurikulum SPI Bil. 3/1997 – Program dan Aktiviti Sekolah yang melibatkan Dasar dan Pungutan Wang Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Bahagian XI Seksyen 124, Sumbangan Bantuan dan Sumbangan Modal hendaklah tertakluk kepada Syarat, dsb yang ditetapkan.

2.7

Mandat berdasarkan bidang Pengurusan Pejabat 2.7.1 2.7.2 Perkara 132 (fasa 2) – Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Perkara 144 (fasa 5A(5B)(6)6A – Pihak Berkuasa Tatatertib

2.8

Mandat berdasarkan bidang Sumber Manusia 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 SPP Bil. 4/1994 – Garis Panduan Mengurus Pegawai Berprestasi Rendah dan Pegawai yang bermasalah. SPP Bil. 10/1995 – Membersarakan Seseorang Pegawai dalam Perkhidmatan Awam atas sebab kesihatan SPI Bil. 7/2001 – Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas di Sekolah SPP Bil. 2/1985 – Pakaian Masa Bekerja dan Semasa Menghadiri Upacara Rasmi bagi Pegawaipegawai Awam

2.9

Mandat berdasarkan bidang Fizikal Sekolah 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 SPI Bil. 4/1989 – Kebersihan Sekolah SPI Bil. 6/1997 – Amalan Kebersihan di Sekolah Surat Siaran KP (BS/HEP) 8614/026/B(12) : 3 Nov 1997 – Program Bersepadu Sekolah Sihat Program Bersepadu Sekolah Sihat, 1997 KPM

15

2.10

Mandat berdasarkan bidang Hubungan Luar 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.10.5 2.10.6 2.10.7 2.10.8 SPI 6/1988 – Panduan tajaan oleh syarikat/badan perniagaan di sekolah SPI 1/1991 – Penceramah Jemputan un tuk mejlis dan aktiviti agama Islam di sekolah SPI3/1993 – Mengundang orang kenamaan ke upacara sekolah SPI 9/1991 – Permohonan mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah SPI 6/1992 – Penerimaan hadiah dan sumbangan dari pertubuhan, institusi, syarikat dan kerajaan negara luar SPI 12/2000 – Lawatan pendidikan murid di hari persekolahan SPI 19/2000 – Panduan menggalakkan kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam program ICT di sekolah SPI 5/2001 – Batasan Persatuan Ibubapa Guru di Sekolah

2.11

Dasar membina atau menyemak pernyataan Misi 2.11.1 2.11.2 2.11.3 2.11.4 2.11.5 2.11.6 Tujuan atau sebab organisasi ditubuhkan (Reason for existence). Apakah core business kita ? Siapakah yang akan menerima perkhidmatan yang dihasilkan oleh organisasi ? Bagaimana (How) caranya untuk menyampaikan perkhidmatan yang dihasilkan kepada pelanggan ? Apakah hasil akhir yang dikehendaki ? (What are our outcomes?) Adakah ia mencerminkan ciri-ciri keunikan atau niali/prinsip pegangan utama organisasi dalam memenuhi tujuan kewujudannya? Jawapan yang diperlukan adalah seperti ’’...berlandaskan FPK atau...berdasarkan Misi Nasional. Pernyataan Misi perlu hendaklah ringkas dan padat.

2.12

Dasar membina atau menyemak pernyataan Visi 2.12.1 2.12.2 Visi ialah satu gambaran atau pandangan tentang masa hadapan. Kritiria untuk Visi yang baik : I) Berorientasikan masa hadapan II) Sesuai dengan budaya dan nilai organisasi III) Jelas tujuannya IV) Cukup ambitious

16

2.13

FPN dalam penetapan Misi dan Visi Sekolah

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

17

2.14

SEMBILAN CABARAN WAWASAN 2020 1) Membentuk sebuah negara yang bersatu padu, yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. Ia mestilah sebuah negara yang sejahtera, bersatu antara wilayah & kumpulan etnik, menikmati kehidupan yang harmonis berdasarkan persamaan hak & keadilan, membentuk BANGSA MALAYSIA dengan rasa taat setia & dedikasi terhadap bangsa tersebut Melahirkan masyarakat Malaysia yang bebas, teguh & terbentuk jiwanya, yakin diri sendiri, bangga dengan keadaannya kini & segala yang telah dicapainya, dan cukup tangkas untuk menghadapi segala jenis rintangan. Mempunyai sifat mengejar kecemerlangan, benar-benar sedar akan potensinya, tidak terkongkong jiwanya dan dihormati pula oleh semua bangsa lain. Memupuk & membangunkan sebuah masyarakat demokratis yang matang, yang mengamalkan suatu bentuk demokrasi Malaysia yang unggul, berasaskan muafakat, musyawarah dan dapat dicontohi oleh negara-negara membangun yang lain. Mewujudkan sebuah negara yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, di mana warganegaranya berpegang teguh kepada nilai-nilai keagamaan, kerohanian yang murni serta disertai dengan budi yang luhur. Masyarakat yang matang, liberal dan saling memahami. Semua rakyat tanpa mengira keturunan dan kepercayaan, bebas mengamalkan adat resam, kebudayaan serta kepercayaan agama masing-masing, tanpa rasa tersisih daripada bangsanya. Masyarakat Malaysia berasaskan sains dan yang progresif, iaitu satu masyarakat yang bukan sahaja memanfaatkan teknologi tetapi turut menyumbang kepada sains dan teknologi masa hadapan. Masyarakat penyayang dan bertimbang rasa, dengan sistem sosial yang lebih pentingkan masyarakat daripada diri sendiri. Kebajikan rakyat tidak berasaskan kepada negara atau individu tetapi kepada sistem keluarga yang kukuh dan mantap. Masyarakat yang adil ekonominya. Pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama, dengan kemajuan ekonomi dinikmati bersama oleh setiap rakyat. Masyarakat seperti ini tidak akan terbentuk selagi terdapat pengenalan kaum dengan fungsi ekonomi & pengenalan kemunduran ekonomi dengan kaum. Mencapai sebuah masyarakat yang makmur, dengan ekonomi yang mampu menghadapi persaingan, bersifat dinamis, teguh dan berdaya tahan.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

18

2.15

MISI SMK Kulai Besar

"Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti"

19

2.16

VISI SMK Kulai Besar

"Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang"

20

2.17

MATLAMAT SMK Kulai Besar

MATLAMAT
MEMBIMBING MURID KE ARAH SAHSIAHDAN DISIPLIN KENDIRI YANG CEMERLANG BERUSAHA MENYEDIAKAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH YANG BERKUALITI DAN BERKESAN BERUSAHA MEWUJUDKAN PERHUBUNGAN ANTARA MANUSIA YANG MESRA, PENGASIH DAN PENYAYANG BERUSAHA MEWUJUDKAN IKLIM PERSEKITARAN YANG CERIA, BERSIH DAN SELAMAT BERUSAHA MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIKDAN PENGLIBATAN KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

21

2.18

LENCANA SEKOLAH

WARNA yang digunakan pada bendera dan lencana / lambang sekolah ialah kuning, biru dan merah. Warna Kuning Melambangkan keluhuran sekolah mendldik anak bangsa sentiasa mendokong Rukunegara dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai institusi pendidikan. Warna Biru Sesuai dengan ahli rnasyarakat sekolah yang terdiri daripada berbilang bangsa adalah menjadi cita-cita sekolah bagi melahirkan generasi yang bersatu padu serta sentiasa rnengarnalkan pnnsip-prinsip perpaduan. Cita-cita ini dilambang pada warna biru. Warna Merah Melambang generasi yang berilmu, cekal dan berani rnernpertahan kebenaran dan keadilan bakal dilahirkan oleh SMKKB. Rekabentuk Lambang sekolah berasaskan reka bentuk mangkuk bertudung tertera singkatan SMKKB (nama sekolah), Buku, Lima Lengkang Bulatan dan Obor adalah rnerangkumi bidang ilmu dan segala aktiviti yang terdapat dan dijalankan di SMKKB sebagai persediaan bagi rnelahirkan individu yang berjaya dan rnempunyai masa depan yang gemilang. Kesanggupan mencurahkan khidmat bakti kepada agama, bangsa dan negara setelah berjaya adalah menjadi cita-cita generasi kelahiran SMKKB. Oleh itu, perkatan 'BERDISIPLIN BERUSAHA DAN BERBAKTI' telah dipilih menjadi cogan kata sekolah dan ditulis pada reka bentuk piring dimana lampu menjadi asas yang kukuh bagi menjaya cita-cita sekolah.

22

2.19

BENDERA SEKOLAH

SMKKB
Bendera SMK Kulai Besar terdiri dari warna kuning dibahagian atas sementara warna biru gelap dibahagian bawah dengan keluasan yang sama. Saiz bendera adalah 2 m x 1 m. Lambang sekolah diletakkan ditengah-tengah warna kuning manakala tulisan SMK Kulai Besar ditengahtengah bahagian yang berwarna biru.

23

2. 20

LAGU SEKOLAH Berdisiplin, berusaha dan berbakti Cogan kata sekolah kita Mendidik kami, setiap masa Menjadi rakyat berguna

2.21

COGAN KATA SEKOLAH : BERDISIPLIN BERUSAHA BERBAKTI

Sesuai dengan matlamat Pendidikan dan cita-cita Negara iaitu untuk melahirkan warganegara yang' Berguna'. Sekolah

Menengah Kebangsaan Kulai Besar telah berpegang pada slogan' BERDISIPLIN BERUSAHA DAN BERBAKTI ' dalam

Ibu bapa dan guru semua Selalu kami hormati Nasihat yang diberi, jadikan panduan Moga Tuhan memberkati MAJULAH SMKKB SEKOLAH YANG KAMI CINTAI MAJULAH SMKKB BERDIRI MEGAH SEPANJANG MASA

tugas melahirkan warga yang dicita-citakan sebagaimana tersebut di atas. Berdisiplin dan berusaha merupakan dua

faktor yang paling penting bagi mencapai kejayaan dan ianya tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan. Kejayaan seorang warga tidak lengkap tanpa kesanggupan berbakti kepada Bangsa, Negara dan Manusia sejagat sesuai dengan tahap

kejayaan yang dicapai. Oleh itu adalah menjadi cita-cita Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar agar lepasan institusi pendidikan ini menepati matlamat pendidikan negara kita setelah melalui latihan dan didikan diperingkat sekolah.

Berdisiplin, berusaha dan berbakti Cogan kata sekolah kita Mendidik kami setiap masa Berlandaskan Rukunegara.

24

2.22

ETIKA KERJA WARGA SMK KULAI BESAR Berkhidmat dengan niat yang baik Bertingkah laku dengan berbudi bahasa Sentiasa berusaha ke arah kebaikan Memperkotakan apa yang dikata Berdisiplin dan beradab Bertanggungjawab dan Berakauntabiliti

2.23

PIAGAM PELANGGAN SMK KULAI BESAR 2.23.1 Murid i. ii. iii. iv. v. vi. 2.23.2 Memastikan murid mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran mengikut masa yang ditetapkan. Memastikan keselamatan murid terjamin semasa berada di sekolah. Memastikan kegiatan kokurikulum dijalankan pada masa yang ditetapkan. Memberi peluang kepada semua murid untuk bergiat aktif dan mengembangkan bakat dalam aktiviti kokurikulum. Memastikan penyediaan makanan oleh pihak kantin sekolah suci dan berkhasiat mengikut harga yang telah ditetapkan dalam tender. Memastikan semua murid yang layak berhak mendapat buku SPBT.

Guru Dan Staf i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Memastikan guru yang baru dilantik, menerima gaji dalam masa kurang 3 bulan. Mengadakan sesi perkembangan staf dan kursus motivasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun. Semua tuntutan perjalanan diproses dalam masa 2 minggu selepas borang dihantar. Memastikan urusan pengesahan jawatan staf dibuat dalam masa 1-3 tahun. Memastikan semua guru mendapat buku rekod mengajar, jadual waktu persendirian sehari sebelum sesi persekolahan bermula. Membekalkan maklumat sekolah dan buku senarai tugas kepada guru dan staf baru. Memberikan ganjaran yang sesuai mengikut prestasi dan peluang peningkatan kerjaya kepada semua staf.

2.23.3

Ibu Bapa i. Segala aduan dan rayuan secara bertulis diproses dalam masa satu minggu.

25

ii. iii. iv. v. vi. 2.23.4

Memastikan ibubapa mendapat maklumat terkini tentang pencapaian pelajaran anak-anak dalam masa 4 minggu setiap kali selepas peperiksaan dijalankan. Memastikan perkhidmatan di kaunter akan diberikan selewat-lewatnya dalam tempoh 30 minit. Mengadakan permuafakatan dengan ibu bapa/penjaga sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Setiap cadangan/usul yang munasabah akan dibincang dalam Mesyuarat Agung PIBG. Sistem penyampaian maklumat peperiksaan murid diberi sebanyak 2 kali setahun.

Komuniti i. ii. iii. Memberi layanan dan perkhidmatan terhadap aktiviti kemasyarakatan mengikut keperluan dan kesesuaian semasa. Memberi peluang pihak komuniti menyampaikan taklimat mengenai peluang pekerjaan di tempat mereka sekurangkurangnya sekali setahun. Menyediakan program Mesra Komuniti sekali setahun.

2.23.5

Stakeholder i. ii. iii. Meletakkan segala maklumat terkini dari stakeholder di papan kenyataan guru selepas 2 hari diterima. Memastikan setiap arahan dan permohonan daripada PPD, JPN dan KPM mendapat maklumbalas dalam tempoh 3 hari. Memberi kerjasama dalam melaksanakan program kecemerlangan murid yang dianjurkan oleh PPD, JPN dan KPM.

26

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PENGURUSAN KURIKULUM

KEKUATAN [S]

KELEMAHAN [W]

S1 S2

Pengetua prihatin dan proaktif terhadap kebajikan murid Pengetua mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru S3 Unit Bimbingan dan Kaunseling terlibat secara aktif dalam Program Peningkatan akademik S4 100% guru terlatih S5 90% guru mengajar mengikut opsyen S6 Terdapat 5 orang guru penanda kertas peperiksaan Awam S7 Peruntukan kewangan yang mencukupi S8 90% guru tinggal berdekatan dengan sekolah S9 80% murid bersikap positif terhadap pelajaran S10 90% murid tinggal berdekatan dengan sekolah S11 Semangat kerjasama antara guru tinggi

W1 Prestasi pencapaian murid dalam PMR dan SPM masih rendah W2 Pembelajaran kendiri dalam kalangan murid amat rendah W3 80% murid tidak mengamalkan tabiat membaca W4 Kadar ponteng sekolah tinggi W5 Penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan murid lemah W6 Penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan Melayu lemah W7 30% murid tidak bermotivasi W8 Vandalisme kerap berlaku

PELUANG [O] O1 O2 O3 O4 Hubungan erat dengan PIBG Hubungan baik dengan ahli-ahli politik tempatan Hubungan baik dengan sekolah-sekolah lain Hubungan baik dengan pihak NGO dan swasta

ANCAMAN [T/C] T1 Tahap kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pelajaran rendah T2 50% murid berasal daripada keluarga yang bertaraf sosioekonomi rendah T3 70% ibu bapa tidak melibatkan diri dalam aktiviti sekolah T4 Terdapat pusat ”cyber cafe” dan snooker berdekatan sekolah T5 30% murid bekerja sambilan untuk wang saku

27

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KURIKULUM (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) Pengetua prihatin dan proaktif terhadap kebajikan murid Pengetua mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru Unit B&K terlibat secara aktif dalam program peningkatan akademik 100%guru terlatih 90% guru mengajar mengikut opsyen Terdapat 5 orang guru penanda kertas peperiksaan awam Peruntukan kewangan yang mencukupi 90% guru tinggal berdekatan dengan sekolah 80% murid bersikap positif terhadap pelajaran 90% murid tinggal berdekatan dengan sekolah Semangat kerjasama antara guru tinggi W-Kelemahan (Weakness) Prestasi pencapaian murid dalam PMR dan SPM masih rendah Pembelajaran kendiri dalam kalangan murid amat rendah 80% murid tidak mengamalkan tabiat membaca Kadar ponteng sekolah tinggi Penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan murid lemah Penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan Melayu lemah 30% murid tidak bermotivasi Vandalisme kerap berlaku

S1 S2 S3

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

DALAMAN LUARAN

S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11

OO1 O2 O3 O4

Peluang (Opportunities) Hubungan erat dengan PIBG Hubungan baik dengan ahli-ahli politik tempatan Hubungan baik dengan sekolah-sekolah lain Hubungan baik dengan pihak NGO dan swasta

Strategi S-O 1. S2,S6,S7,O1,O5 Meningkatkan kemahiran murid menjawab soalan ala PMR dan SPM melalui bantuan guru-guru penanda kertas peperiksaan awam atau guru-guru dari sekolah lain dengan sokongan PIBG. 2. S3,S4,S5,S8,S9,S10,S11,O1 Menghabiskan sukatan pelajaran yang sepatutnya dengan mengadakan kelas tembahan cuti sekolah melalui banguan guru-guru sekolah dan sokongan PIBG.

Strategi O-W 4. O1,W1,W5,W6 Meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu dalam kalangan murid melalui kelas hikmah dan program Galus BM dengan sokongan PIBG dan badan politik tempatan (UMNO). 5. O1,O2,O6,W3,W5,W6 Membina beberapa buah pondok bacaan di kawasan sekolah untuk menyemai dan memupuk tabiat membaca dalam kalangan murid melalui sumbangan dan kerjasama PIBG, ahliahli politik tempatan, NGO dan pihak swasta.

Strategi S-C C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Tahap kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pelajaran rendah C2 50% murid berasal daripada keluarga yang bertaraf sosioekonomi rendah C3 70% ibu bapa tidak melibatkan diri dalam aktiviti sekolah C4 Terdapat pusat ”cyber cafe” dan snooker berdekatan sekolah C5 30% murid bekerja sambilan untuk wang 3. S1,S3,S8,S10,C1,C3,C4,C5 Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan berprihatin terhadap hal ehwal anak-anak mereka sama ada dari aspek akademik atau tingkah laku melalui sesi dialog dengan mereka.

Strategi W-C 6. W1,W2,W4,W8,C2,C3,C4,C5 Menanam dan menyemai perasaan sayang akan sekolah dalam kalangan murid dan ibu bapa supaya kejadian vandalisme dan ponteng sekolah dapat dikurangkan. 7. W4,W7,C2,C5 Meningkatkan kecekapan mengesan

28

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM Sasaran Prestasi TOV 35 08 48 09 56 10 63 11 75 12 87 ETR 87 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus KP yang telah diberi bimbingan

Isu 1) Pengurusan Kurikulum/ Panitia masih belum mencapai tahap pengurusan kualiti

Masalah 1) Pengurusan panita belum mencapai tahap kecekapan diharapkan 2) Sistem fail masih tidak memenuhi piawai 3) Aktiviti panitia tidak dilaksanakan mengikut perancangan startegik 4) Bukan semua panitia mengemukakan laporan setiap aktiviti

Matlamat Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Memastikan setiap panitia mematuhi sistem pemfailan yang paiwai/standard Memastikan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi disediakan dan dilaksanakan Memastikan setiap panitia menyediakan kertas kerja dan laporan program bagi setiap aktiviti yang dijalankan

Strategi Memberikan kursus, bimbingan dan latihan dalam perkhidmatan Melakukan pemantauan secara berfokus

36

52

63

76

84

95

95

Purata Prestasi Panitia yang dipantau

Memberikan pendedahan dan penambahbaikan dari masa ke semasa

20

35

50

80

90

100

100

Peratus guru yang telah diberi bimbingan dan pendedahan

Pemantauan program yang berterusan

55

75

85

95

100

100

100

Peratus panita yang menyediakan dan menghantar laporan aktiviti

29

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM Sasaran Prestasi TOV 2) Pencapaian dalam peperiksaan awam belum mencapai tahap yang membanggakan 1) Peratus Pencapaian PMR dan SPM masih berada pada tahap rendah 2) Purata GPS dalam PMR dan SPM masih berada pada tahap tinggi 3) Bilangan murid yang mendapat Skor Sempurna masih rendah 4) Sekolah sentiasa berada pada kedudukan 8 ke bawah dalam PMR dan SPM di peringkat daerah Peratus PMR dan SPM meningkat setiap tahun Peningkatan Peratus PMR Peningkatan Peratus SPM Penurunan GPS PMR Penurunan GPS SPM Murid Skor Sempurna PMR Murid Skor Sempurna SPM Programprogram peningkatan akademik dan sahsiah 46.6 08 49.1 09 52.5 10 55.7 11 58.3 12 61.1 ETR 61.1 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus Pencapaian PMR Peratus Pencapaian SPM GPS sekolah GPS sekolah Peratus dan bilangan murid Skor Sempurna

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

81.5 3.38 6.94 0 0

82.5 3.27 6.92 1 1

83.5 3.17 5.81 6 1

84.5 3.00 5.50 8 2

85.5 2.85 5.00 11 3

86.5 2.55 4.85 15 5

87.5 2.50 4.00 15 5

Penurunan GPS dalam PMR dan SPM

Peningkatan peratusan murid Skor Sempurna

Sekolah berada pada tahap 8 sekolah terbaik dalam PMR dan SPM di peringkat daerah

13

12

11

10

9

8

8

Kedudukan Sekolah dalam peperiksaan PMR peringkat daerah Kedudukan Sekolah dalam peperiksaan SPM peringkat daerah

14

13

12

11

10

8

8

30

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM Sasaran Prestasi TOV 20 08 30 09 40 10 50 11 60 12 70 ETR 70 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peningkatan peratus murid yang mengamalkan tabiat membaca Peratus pelaksanaan Program Peratus guru yang telah dicerap

Isu 3) Murid tidak mempunyai tabiat / minat membaca yang baik

Masalah Masa yang terluang tidak digunakan dengan baik malah murid cendrung berbual kosong, membuat bising dan berkeliaran Masih ada guru yang tidak dipantau 2 kali dalam setahun Terdapat latihan/ nota murid yang tidak bertanda dan penandaan yang tidak sistematik

Matlamat Murid menggunakan masa yang terluang dengan amalan membaca Memaksimumkan pengisian waktu guru ganti Guru dipantau sepenuhnya

Strategi Menyemai dan memupuk tabiat membaca dalam kalangan murid

Program Penganggur Bestari Pemantauan berjadual dan kunjung bantu PPD Meningkatkan keberkesanan pemantauan buku latihan murid

45

55

70

85

90

100

100

4) Pencerapan guru sekurangkurangnya 2 kali tidak mencapai 100% 5) Pemantauan Buku Latihan / Nota Murid tidak mengikut piawai sepatutnya (SPSK)

80

85

89

100

100

100

100

Kecekapan dalam pengurusan pemantauan buku latihan murid

50

60

70

80

90

100

100

Peningkatan peratus pemantauan buku latihan murid

31

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PENGURUSAN KOKURIKULUM
KEKUATAN [S] KELEMAHAN [W]

S1 S2 S3 S4 S5 S6

GPK Kokurikulum seorang yang mengambil berat tentang kegiatan kokurikulum yang diadakan. Setiausaha sukan berpengalaman. Kemudahan padang, gelanggang sepak takraw, bola keranjang dan bola jaring. Kawalan disiplin sekolah adalah baik. Kawasan sekolah mempunyai persekitaran yang menarik. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum.

W1 Kehadiran pelajar tidak 100% . W2 Tidak semua guru kompeten dalam kendalikan aktiviti kokurikulum. W3 Pengagihan kelab/permainan/sukan tidak mengambil kira minat / pilihan guru sendiri menyebabkan guru tidak mahir dalam permainan, sukan dan badan beruniform yang dipimpinnya. W4 Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. W5 Alatan tidak lengkap sepenuhnya. W6 Cara penyimpanan alatan sukan sangat lemah.

PELUANG [O] O1 O2 O3 O4 O5 PIBG memberi sokongan yang kuat. PPD 3KM hampir dengan dengan sekolah. Sekolah berdekatan dengan Balai Polis, Bomba, Hospital, TNB, Telekom Dan Majlis Daerah. Bekas pelajar sebagai jurulatih. Terdapatnya peruntukan kewangan. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T6 T7 T8 T9

ANCAMAN [T/C] Ibu bapa dan komuniti kurang peka anak- anak ponteng kegiatan kokurikulum. Terdapat pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan dan video. Segelintir ibu bapa mempertikai tindakan guru. Pengaruh media massa. Sekolah berhampiran bandar. Pengaruh daripada remaja luar. Peluang pekerjaan di luar. Kurang sumbangan daripada ibu bapa. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat. Hubungan baik antara guru dan komuniti setempat kurang sambutan

32

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KOKURIKULUM (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) S1 GPK Kokurikulum seorang yang mengambil berat tentang kegiatan kokurikulum yang diadakan. Setiausaha sukan berpengalaman. Kemudahan padang, gelanggang sepak takraw, bola keranjang dan bola jaring. Kawalan disiplin sekolah adalah baik. Kawasan sekolah mempunyai persekitaran yang menarik. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum. W-Kelemahan (Weakness) W1 Kehadiran pelajar tidak 100% . W2 Tidak semua guru kompeten dalam kendalikan aktiviti kokurikulum. W3 Pengagihan kelab/permainan/sukan tidak mengambil kira minat / pilihan guru sendiri menyebabkan guru tidak mahir dalam permainan, sukan dan badan beruniform yang dipimpinnya. W4 Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. W5 Alatan tidak lengkap sepenuhnya. W6 Cara penyimpanan alatan sukan sangat lemah.

DALAMAN LUARAN

S2 S3 S4 S5 S6

O-

Peluang (Opportunities)

Strategi S-O S1, S2, S3, S4, S5, S6, O1, O2, O3, O4, O5 1. Meningkatkan kualiti dan kuantiti aktiviti yang diadakan.

Strategi W-O W1, W4, W8, 04, 05, 1.Merancang aktiviti bersama antara guru dan pelajar. W2, W3, W4, W5, O1 2. Memberi respon melalui perbincangan atau demokrasi dua hala antara pentadbir-guru, gurupelajar.

O1 PIBG memberi sokongan yang kuat. O2 PPD 3KM hampir dengan dengan sekolah. O3 Sekolah berdekatan dengan Balai Polis, Bomba, Hospital, TNB, Telekom Dan Majlis Daerah. O4 Bekas pelajar sebagai jurulatih. O5 Terdapatnya peruntukan kewangan.

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) T1 Ibu bapa dan komuniti kurang peka anak- anak ponteng kegiatan kokurikulum. T2 Terdapat pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan dan video. T3 Segelintir ibu bapa mempertikai tindakan guru. T4 Pengaruh media massa. T5 Sekolah berhampiran bandar. T6 Pengaruh daripada remaja luar. T6 Peluang pekerjaan di luar. T7 Kurang sumbangan daripada ibu bapa. T8 Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat. T9 Hubungan baik antara guru dan komuniti setempat kurang sambutan

Strategi S-T S1,S2, S3,S7, S9, T1,T2,T6, 1. Memberi respon dan kerjasama yang baik melalui perbincangan dua hala.

Strategi W-T W4, W8, T1,T9 1.Memperbanyakkan aktiviti yang menarik minat murid-murid. W1, T1,T5,T8 2. Mempererat hubungan ibu bapa dan pihak sekolah.

33

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM Sasaran Prestasi TOV 20 08 30 09 45 10 70 11 85 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus laporan aktiviti yang disediakan

Isu 1) Sekolah masih kurang berjaya melaksanakan aktiviti kokurikulum mingguan yang mantap

Masalah Aktiviti kokurikulum pada hari Sabtu belum dapat mencapai tahap pelaksanaan yang memuaskan Kebanyakkan guru penasihat tidak mahir atau kurang minat dalam membimbing kelab/persatuan di bawah kelolaannya

Matlamat Memantapkan aktiviti yang dirancang supaya lebih berkesan.

Strategi Mewujudkan sistem pelaporan aktiviti secara lebih sistematik Pemantauan yang lebih terancang dan berfokus Memberi lebih banyak pengiktirafan kepada guru yang melibatkan diri secara aktif. Mengadakan LDP bagi tujuan meningkatkan kemahiran guru Mengadakan aktiviti yang pelbagai dengan tujuan menarik minat kehadiran murid

2

2

15

30

45

58

58

Kekerapan pemantauan

2) Kemahiran dan minat guru yang kurang dalam mengelolakan aktiviti kokurikulum

Meningkatkan kesedaran dan memotivasikan guru

10

25

40

65

85

100

100

Peratus guru yang diberi pengiktirafan

3) Pelajar kurang berminat melibatkan diri secara aktif dalam kokurikulum

Peratusan kehadiran hari Kokurikulum sangat rendah

Meningkatkan kemahiran pengelolaan aktiviti kokurikulum Murid hadir dalam setiap perjumpaan/ aktiviti yang dijalankan

2

4

6

8

10

12

12

Bilangan kursus, bengkel, latihan yang diberi

50

65

75

85

95

100

100

Peratus kehadiran pelajar

34

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM Sasaran Prestasi TOV 10 08 12 09 14 10 15 11 17 12 18 ETR 18 Petunjuk Pencapaian (KPI) Bilangan program bimbingan dan kehadiran murid

Isu 4) Murid tidak mempunyai kemahiran dalam pengurusan persatuan

Masalah Aktiviti kokurikulum tidak menarik dan gagal menguruskan persatuan mengikut garis panduan sepatutnya

Matlamat Memastikan semua pemimpin persatuan dan kelab diberi bimbingan, latihan dan tunjuk ajar berkaitan pengurusan persatuan atau kelab mereka

Strategi Meningkatkan kemahiran dan minat murid dalam memimpin persatuan/ kelab kokurikulum

35

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)

KEKUATAN [S]

KELEMAHAN [W]

S1 Guru Disiplin yang berkelayakan dan bertanggungjawab. S2 Bilik Disiplin terletak di Aras 1 membolehkan murid melawat ke bilik Disiplin semasa waktu rehat S3 Pengetua sebagai pengerusi koperasi memainkan peranan penting dari segi membuat keputusan S4 Bendahari dan Setiausaha yang berpengalaman S5 Murid yang menghadiri kursus tentang etika kerja sebagai pengawas S6 Ketua Pembantu Tadbir mempunyai pengalaman dalam bidang perakaunan – 10 tahun

W1 Lokasi yang berdekatan dengan bilik darjah menyebabkan ketenteraman bilik Disiplin terganggu. W2 Bidang tugas Guru Disiplin luas menyebabkan perkhidmatan tidak dapat berfokus W3 Guru-guru koperasi tidak dapat menumpukan sepenuh masa kerana mempunyai tanggungjawab akademik yang lebih penting W4 Guru mempunyi beban kerja yang banyak meliputi kerja-kerja perkeranian di sekolah.

PELUANG [O] O1 Hubungan baik dengan pihak JPN dan PPD O2 Sokongan dan kerjasama PIBG . O3 Lokasi sekolah terletak di kawasan bandar berhampiran dengan pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan O4 Menghantar pengawas-pengawas kursus yang dianjurkan oleh jabatan O5 Memperbaiki mutu disiplin pengawas melalui pemantauan oleh Penolong Kanan HEM dan Guru Disiplin T1 T2 T3 T4 T5 T6

ANCAMAN [T/C] Guru Disiplin dibebani dengan tugas kerani dan paper work. Keluarga kurang peka anak-anak ponteng sekolah 40% murid bekerja sambilan terutama murid ting.4 dan 5. Ada pusat hiburan Cybercafe dan pusat permainan video. Pengaruh luar yang berunsur negatif di sekitar sekolah contoh kongsi gelap, dan lumba haram. Sikap mengejar kehidupan yang mewah menyebabkan murid ingin bekerja awal untuk mendapatkan ”Dollar” Singapura yang bernilai tinggi.

36

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) S1 Guru Disiplin yang berkelayakan dan bertanggungjawab. S2 Bilik Disiplin terletak di Aras 1 membolehkan murid melawat ke bilik Disiplin semasa waktu rehat S3 Pengetua sebagai pengerusi koperasi memainkan peranan penting dari segi membuat keputusan S4 Bendahari dan Setiausaha yang berpengalaman S5 Murid yang menghadiri kursus tentang etika kerja sebagai pengawas S6 Ketua Pembantu Tadbir mempunyai pengalaman dalam bidang perakaunan – 10 tahun W-Kelemahan (Weakness) W1 Lokasi yang berdekatan dengan bilik darjah menyebabkan ketenteraman bilik Disiplin terganggu. W2 Bidang tugas Guru Disiplin luas menyebabkan perkhidmatan tidak dapat berfokus W3 Guru-guru koperasi tidak dapat menumpukan sepenuh masa kerana mempunyai tanggungjawab akademik yang lebih penting W4 Guru mempunyi beban kerja yang banyak meliputi kerjakerja perkeranian di sekolah.

DALAMAN

LUARAN

O- Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik dengan pihak JPN dan PPD O2 Sokongan dan kerjasama PIBG . O3 Lokasi sekolah terletak di kawasan bandar berhampiran dengan pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan O4 Menghantar pengawas-pengawas kursus yang dianjurkan oleh jabatan O5 Memperbaiki mutu disiplin pengawas melalui pemantauan oleh Penolong Kanan HEM dan Guru Disiplin

Strategi S-O S1, S2, S3, S4, S5, O1, O2, O3, O4, O5 1. Meningkatkan kualiti dan kuantiti aktiviti yang diadakan.

Strategi O-W W1, W4, W8, 04, 05, 1.Merancang aktiviti bersama antara guru dan pelajar. W2, W3, W4, W5, O1 2. Memberi respon melalui perbincangan atau demokrasi dua hala antara pentadbir-guru, guru-pelajar.

T1 T2 T3 T4 T5 T6

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) Guru Disiplin dibebani dengan tugas kerani dan paper work. Keluarga kurang peka anak-anak ponteng sekolah 40% murid bekerja sambilan terutama murid ting.4 dan 5. Ada pusat hiburan Cybercafe dan pusat permainan video. Pengaruh luar yang berunsur negatif di sekitar sekolah contoh kongsi gelap, dan lumba haram. Sikap mengejar kehidupan yang mewah menyebabkan murid ingin bekerja awal untuk mendapatkan ”Dollar” Singapura yang bernilai tinggi.

Strategi S-C S1,S2, S3,S7, S9, T1,T2,T6, 1. Memberi respon dan kerjasama yang baik melalui perbincangan dua hala.

Strategi W-C W4, W8, T1,T9 1.Memperbanyakkan aktiviti yang menarik minat muridmurid. W1, T1,T5,T8 2. Mempererat hubungan ibu bapa dan pihak sekolah.

37

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG HAL EHWAL MURID Sasaran Prestasi TOV 45 08 50 09 55 10 60 11 65 12 70 ETR 70 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus penglibatan murid dalam program

Isu 1) Murid kurang bermotivasi dan tidak berminat terhadap pembelajaran

Masalah 60% murid kurang motivasi, sederhana dan lemah dalam pelajaran

Matlamat Murid mempunyai tekad, azam dan cita-cita murid supaya belajar bersungguhsungguh 1) Kadar kesalahan disiplin dapat dikurangkan 2) Memperkukuhkan disiplin pelajar 3) Bilangan kes diselesaikan dan bilangan pelajar terlibat dalam kes jenayah, disiplin dan salahlaku dikurangkan

Strategi Meningkatkan kualiti pelaksanaan Program Pembanguan Diri Murid

2) Tahap disiplin murid masih berada pada tahap yang tidak memuaskan

Murid kerap ponteng kelas, berkeliaran dalam waktu belajar, dan melakukan salah laku lain

2) Meningkatkan pemantauan, membentuk jawatan kuasa induk, dan mewujudkan majlis permuafakatan sekolah bagi menangani gejala disiplin murid 2) Meningkatkan kerjasama dengan PPD, PIBG, Polis dan masyarakat setempat

3.2

3.1

3.0

2.25

2.0

1.5

1.5

Peratus salah laku disiplin

3

4

5

6

7

8

8

Bilangan aktiviti

38

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG HAL EHWAL MURID Sasaran Prestasi TOV 400 08 398 09 396 10 350 11 260 12 200 ETR 200 Petunjuk Pencapaian (KPI) Penurunan kes salah laku

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi 3. Membentuk jawatan kuasa induk menangani gejala disiplin murid dan sekreteriat tetap bagi menangani gejala salah laku murid 4) Memantau murid hard core disiplin

60

58

48

40

35

30

30

Bilngan pelajar hardcore berkurang Peratus kehadiran dan pengelibatan pengawas dalam kursus dan progam sekolah Tiada salah laku pengawas Peratus Keceriaan

3) Kepimpinan pengawas yang belum mencapai tahap membangakan

Penampilan diri, perwatakan pengawas dan kredibiliti terhadap tugas masih belum terserlah pada keseluruhannya

Pengawas lebih berdisiplin dan berdedikasi

1) Meluaskan pengetahuan pengawas dalam bidang etika kerja 2) Meningkatkan tahap disiplin dan kepimpinan pengawas Meningkatkan kecekapan pengurusan bilik BOSS

85

95

96

100

100

100

100

95

96

98

100

100

100

100

4) Tahap kecekapan dan pengurusan BOSS boleh dipertingkatkan

1) BOSS masih belum ceria

Bilik BOSS dalam keadaan kemas, ceria dan membangakan

80

80

90

95

100

100

100

39

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG HAL EHWAL MURID Sasaran Prestasi TOV 88 08 90 09 92 10 95 11 100 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus murid mendapat buku pada hari pertama sekolah awal tahun (tingkatan 2,3,5)

Isu

Masalah 2) Agihan buku tidak dapat dibuat sepenuhnya pada hari pertama persekolahan setiap tahun

Matlamat Murid telah mendapat buku pada hari pertama persekolahan setiap awal tahun (Kecuali tingkatan 1 dan 4)

Strategi Membuat agihan pada hujung tahun sebelumnya bagi setiap kelas

40

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PENGURUSAN KEWANGAN

KEKUATAN (STRENGH) - S S1. Pegawai kewangan yang mempunyai kelulusan perakaunan. S2. Kemudahan asas untuk pengurusan yang mencukupi. S3. Tiada ABB (akuan belum bayar) dan ABT (akaun belum terima). S4. Hubungan staf yang mesra S5. Jumlah murid yang ramai menyumbang kepada pendapatan sekolah.

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1. Pengurusan kewangan tidak telus. W2. Guru tidak tahu prosedur pembelian / tuntutan pembayaran. W3. Lewat dapat peruntukan. W4. Pembelian dibuat terlebih dahulu tanpa mengisi borang pesanan. W5. Sukar mendapatkan sumbangan dari ibu bapa.

PELUANG (OPPORTUNITIES) - O O1. Kursus pengurusan kewangan dalam ICT oleh JPNJ untuk staf pejabat. O2. Ketua pembantu tadbir sedia membantu jika diperlukan. O3. JPNJ sentiasa memantau dan membantu pihak sekolah dalam pengurusan kewangan sekolah. O4. PIBG memberi sokongan kuat. O5. Kepakaran IAB dapat digunakan.

ANCAMAN (THREATS) - T C1. Pengetua sering bertukar. C2. Pembekal tidak mengikut prosedur kewangan. C3. Reputasi kewangan terjejas akibat desakan dari pihak atasan (stakeholder).

41

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KEWANGAN (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) S1. Pegawai kewangan yang berkelulusan perakaunan. S2. Kemudahan asas untuk pengurusan yang mencukupi. S3. Tidak ada ABB (akuan belum bayar) dan ABT (akaun belum terima) S4. Hubungan staf yang mesra S5. Jumlah murid yang ramai menyumbang kepada pendapatan sekolah. Strategi S-O S1, S3, O1, O3 Menggunakan kepakaran pegawai kewangan sebagai mentor kepada guru-guru. S2, S4, O2, O4 Mengadakan program perkembangan staf oleh mentor yang berpengalaman. W-Kelemahan (Weakness) W1. Pengurusan kewangan tidak telus. W2. Guru tidak tahu prosedur pembelian / tuntutan pembayaran. W3. Lewat mendapat peruntukan. W4. Pembelian dibuat terlebih dahulu tanpa mengisi borang pesanan. W5. Sukar mendapatkan sumbangan dari ibu bapa

DALAMAN

LUARAN

O- Peluang (Opportunities) O1. Kursus pengurusan kewangan dalam ICT oleh JPNJ untuk staf pejabat. O2. Ketua pembantu tadbir sedia membantu jika diperlukan. O3. JPNJ sentiasa memantau dan membantu pihak sekolah dalam pengurusan kewangan sekolah. O4. PIBG memberi sokongan kuat. O5. Kepakaran IAB dapat digunakan. C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1. Pengetua sering bertukar. C2. Pembekal tidak mengikut prosedur kewangan. C3. Reputasi kewangan terjejas akibat desakan dari pihak atasan (stakeholder).

Strategi O-W W2, W4, O1, O2 Mengadakan kursus pendedahan kaedah pengurusan kewangan untuk guru anjuran JPN W1, O3 Pemantauan berterusan oleh JPNJ untuk memantapkan pengurusan kewangan.

Strategi S-C S1, C2 Hubungan baik antara staf dan pembekal untuk memastikan pembekal mengikut prosedur. S1, S2, C1 Pegawai kewangan berkelayakan dapat menguruskan kewangan tanpa pengetua.

Strategi W-C W3, W5, C1 Dapatkan bantuan JPN untuk program sekolah. W1, C3 Meningkatkan kredibiliti audit dalaman untuk membaiki reputasi kewangan sekolah.

42

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG PENGURUSAN KEWANGAN Sasaran Prestasi TOV 15 08 12 09 9 10 6 11 3 12 0 ETR 0 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus kesilapan guru yang berkurangan dalam pengurusan SPBT murid Peratus kesilapan memindahkan maklumat ke dalam Buku Kedatangan Murid berkurangan Peratus baucar bayaran yang lengkap untuk semua kumpulan wang (kerajaan & SUWA) Peratus Panitia yang dapat berbelanja pada kadar 8% sebulan (mengikut prosedur)

Isu Tahap pengurusan kewangan sekolah masih belum mantap.

Masalah 1) Kutipan SPBT masih tidak mengikut prosedur.

Matlamat Kecemerlangan pengurusan kewangan sekolah perlu dimantapkan. Meningkatkan kefahaman tentang pembelian dan pembayaran mengikut prosedur kewangan

Strategi Bengkel pengurusan bayaran SPBT murid

2) Pemahaman mengenai tatacara pembelian yang belum menyeluruh di kalangan guru

1. Taklimat tatacara pembelian dan bayaran

5

4

3

2

1

0

0

2. Perancangan perbelanjaan berhemah.

90

92

94

96

98

100

100

3) Wujud ketidakcekapan penggunaan sumber kewangan

Memastikan pengurusan kewangan mengikut garis panduan dan prosedur yang ditetapkan

Mengadakan mesyuarat kewangan sekurangkurangnya 4 kali dalam setahun

80

84

88

92

96

100

100

43

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG PENGURUSAN KEWANGAN Sasaran Prestasi TOV 50 08 60 09 70 10 80 11 90 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus penggunaan aplikasi PATSKOM oleh KPT dan PT dalam urusan kewangan

Isu

Masalah 4) Tahap Pemahaman aplikasi PATSKOM belum mantap

Matlamat Memantapkan pemahaman dan aplikasi PATSKOM dalam kewangan

Strategi Mendapatkan khidmat berasaskan coaching and mentoring dari sekolah berstatus cemerlang dalam pengurusan kewangan

44

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PENGURUSAN PEJABAT

KEKUATAN (STRENGH) - S S1 S2 S3 S4 S5 Pengetua mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan staf Ketua Pembantu Tadbir mempunyai pengalaman dalam bidang perakaunan- 20 tahun Sistem pengurusan kewangan yang cemerlang Staf pejabat yang mencukupi dan berpengalaman luas Sistem fail yang cekap W1 W2 W3 W4

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W Perkhidmatan kaunter yang kurang cekap Staf kurang kemahiran penggunaan komputer Staf sokongan kurang kemahiran berkomunikasi Sesetengah staf menggunakan masa kerja untuk urusan peribadi

PELUANG (OPPORTUNITIES) - O O1 O2 O3 O4 O5 Hubungan baik dengan pihak JPN Sokongan dan kerjasama yang erat dengan PIBG memudahkan urusan pejabat Terdapat waris kakitangan sebagai pekrja profesional yang memudahkan urusan dengan pihak luar Lokasi sekolah terletak di kawasan bandar berhampiran dengan pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan. Sokongan komuniti dan JKKK Kampung Pertanian. T1 T2 T3

ANCAMAN (THREATS) - T Campur tangan politik dalam urusan pentadbiran sekolah Kesesakan lalu-lintas menyebabkan staf lambat ke sekolah Gangguan jurujual terhadap urusan pentadbiran pejabat

45

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PENGURUSAN PEJABAT (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) Pengetua mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan staf Ketua Pembantu Tadbir mempunyai pengalaman dalam bidang perakaunan- 20 tahun Sistem pengurusan kewangan yang cemerlang Staf pejabat yang mencukupi dan berpengalaman luas Sistem fail yang cekap W-Kelemahan (Weakness) Perkhidmatan kaunter yang kurang cekap Staf kurang kemahiran penggunaan komputer Staf sokongan kurang kemahiran berkomunikasi Sesetengah staf menggunakan masa kerja untuk urusan peribadi

DALAMAN

S1 S2 S3 S4

W1 W2 W3 W4

LUARAN
OO1 O2 O3 Peluang (Opportunities)

S5

Strategi S-O
1. S1,S2,S3,S4,O2,O3 Meningkatkan kecekapan pengurusan pejabat melalui pengalaman Pengetua, Penolong Kanan, Ketua Pembantu Tadbir dengan sokongan PIBG dan golongan professional. 2. S1,S3,S4,S5,O1,O2 Membina hubungan yang baik antara Pengetua, Penolong Kanan dan Ketua Pembantu Tadbir dengan sokongan JPNJ dan PIBG 3. S3,S7,O4,O5 Meningkatkan sistem pengurusan kewangan yang cekap dengan bantuan Penolong Kanan yang berpengalaman dengan bantuan kewangan pihak NGO

Strategi O-W
5. 02, 03, W1 Menyediakan sistem penggunaan fail meja dengan bantuan pihak sekolah, JPNJ 6, 02,03,W2 Mewujudkan sistem pengawalan kad perakam waktu dengan bantuan JPNJ dan sekolah 7. O3,O5,W4 Menyediakan mesin fotostat yang moden dengan bantuan kewangan sekolah 8. O2,O5,W6 Memindahkan pejabat ke suatu tempat yang lebih luas dan selesa.

O4

O5

Hubungan baik dengan pihak JPN Sokongan dan kerjasama yang erat dengan PIBG memudahkan urusan pejabat Terdapat waris kakitangan sebagai pekrja profesional yang memudahkan urusan dengan pihak luar Lokasi sekolah terletak di kawasan bandar berhampiran dengan pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan. Sokongan komuniti dan JKKK Kampung Pertanian.

CT1 T2 T3

Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge)

Strategi S-C
4. S1,S3,C1,C4 Meningkatkan pemahaman pihak luar (politik) terhadap operasi pejabat sekolah dengan kecekapan pengurusan Pengetua dan Penolong Kanan

Strategi W-C
9. W2,W5,W7,C2,C3,C4 Meningkatkan budaya kerja cemerlang supaya masalah kelewatan kerja dapat diatasi

Campur tangan politik dalam urusan pentadbiran sekolah Kesesakan lalu-lintas menyebabkan staf lambat ke sekolah Gangguan jurujual terhadap urusan pentadbiran pejabat

46

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG PENGURUSAN PEJABAT Sasaran Prestasi TOV 50 08 60 09 75 10 85 11 95 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus penggunaan fail meja

Isu 1) Pengurusan Pentadbiran Pejabat masih belum mencapai tahap kecekapan yang diharapkan

Masalah 1) Sistem Fail Meja belum mantap

Matlamat Meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran pejabat Meningkatkan mutu perkhidmatan kaunter di pejabat

Strategi Bengkel Pembinaan dan Penggunaan Fail Meja

2) Perkhidmatan dikaunter tidak sistematik

1) Ceramah & Bengkel perkhidmatan kaunter 2) Meningkatkan penggunaan peralatan ICT Bengkel dan perbincangan dari masa ke semasa dan aplikasi “5S” Menyediakan pelan cadangan keceriaan pejabat – “5S”

25

20

15

10

5

0

0

Bilangan aduan staf dan pihak luar

75

80

85

90

95

100

100

Peratus Penggunaan ICT

2) Suasana, susun atur dan keceriaan pejabat tidak mencapai piawai “5S”

1) Susun atur alatan pejabat tidak kemas dan ruang sempit 2) Pejabat tidak ceria

Memastikan Pejabat mencapai tahap “5S” Pejabat diceriakan

50

60

70

80

90

100

100

Skor KPI Pengurusan Pejabat

50

60

70

80

90

100

100

Skor KPI Pengurusan Pejabat

47

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PENGURUSAN KEMUDAHAN DAN FIZIKAL SEKOLAH

KEKUATAN (STRENGH) - S S1. S2. S3. S4. S5. Bangunan blok mencukupi iaitu 4 buah. Dua buah Makmal komputer yang lengkap dengan komputer. Mempunyai bilangan kelas yang mencukupi iaitu16 buah. Setiap kelas lengkap dengan kemudahan asas. Mempunyai kemudahan asas yang mencukupi.

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1. Kemudahan asas yang kurang dipelihara (maintanance) W2. Kurang sikap pemuliharaan. W3. Kurang keprihatinan dalam menjaga kemudahan dan persekitaran sekolah.

PELUANG (OPPORTUNITIES) - O O1. PIBG sering memberikan sokongan dan kerjasama yang padu. O2. PPD hanya 3km dari sekolah. O3. Pelbagai agensi kerajaan lain juga berdekatan, seperti hospital, klinik kerajaan dan seumpamanya O4. Padang sering digunakan bagi aktiviti sukan peringkat daerah, negeri. O5. ‘sekolah angkat’ jemaah nazir. O6. Mempunyai hubungan baik dengan masyarakat (ibu bapa, pihak berkuasa tempatan, polis, bomba, ahli politik, ’NGO’, IPTA dan IPTS). T1. T2. T3. T4. T5. T6.

ANCAMAN (THREATS) - T Vandalisme. Kes kecurian. Ancaman nyamuk Aedes dan haiwan liar Tebing curam yang berisiko. Pagar sekolah yang tidak sempurna/rosak. Kos penyelenggaraan yang semakin tinggi.

48

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KEMUDAHAN DAN FIZIKAL SEKOLAH (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) W-Kelemahan (Weakness) W1. Kemudahan asas yang kurang dipelihara (maintanance) W2. Kurang sikap pemuliharaan. W3. Kurang keprihatinan dalam menjaga kemudahan dan persekitaran sekolah.

DALAMAN

S1. S2. S3.

LUARAN

S4. S5.

Bangunan blok mencukupi iaitu 4 buah. Dua buah Makmal komputer yang lengkap dengan komputer. Mempunyai bilangan kelas yang mencukupi iaitu16 buah. Setiap kelas lengkap dengan kemudahan asas. Mempunyai kemudahan asas yang mencukupi.

OO1. O2. O3. O4. O5. O6.

Peluang (Opportunities)

Strategi S-O -S2, S4, S5, O1, O2 Dengan mempunyai makmal komputer yang dilengkapi dengan kemudahan asas serta sokongan dan kerjasama dari pihak PIBG dan PPD membantu meningkatkan taraf infrastruktur sekolah. Program peringkat sekolah, kursus inhouse training dapat dijalankan.

Strategi O-W -W1, W2, W3, O1 Kurang keprihatinan dalam menjaga kemudahan dan persekitaran sekolah dengan bekerjasama antara warga sekolah, jawatankuasa pembangunan bertindak membaik pulih peralatan (kerusi, meja) rosak dan memohon bantuan pihak PIBG bagi pembelian kerusi, meja tambahan.

PIBG sering memberikan sokongan dan kerjasama yang padu. PPD hanya 3km dari sekolah. Pelbagai agensi kerajaan lain juga berdekatan, seperti hospital, klinik kerajaan dan seumpamanya Padang sering digunakan bagi aktiviti sukan peringkat daerah, negeri. ‘sekolah angkat’ jemaah nazir. Mempunyai hubungan baik dengan masyarakat (ibu bapa, pihak berkuasa tempatan, polis, bomba, ahli politik, ’NGO’, IPTA dan IPTS).

T1. T2. T3. T4. T5. T6.

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) Vandalisme. Kes kecurian. Ancaman nyamuk Aedes dan haiwan liar Tebing curam yang berisiko. Pagar sekolah yang tidak sempurna/rosak. Kos penyelenggaraan yang semakin tinggi.

Strategi S-C -S1, S3, S4, T1, T6 Bagi mengatasi masalah vandalisme dan kerosakan kemudahan fizikal kelas (kerusi, meja, kipas angin dan lain-lain) dengan melaksanakan kempen “vandalisme sifar” di kalangan murid melalui ceramah di pehimpunan dan tindakan disiplin. Mengambil tindakan membaik pulih segera (juruteknik, JKR).

Strategi W-C -W1, W2, W3, T1, T2, T5 Tindakan di ambil oleh pihak pentadbir, unit disiplin, guru bertugas dan jawatankuasa pembangunan kerap membuat rondaan dan pemeriksaan, pemantauan berkala, laporan blok dan persekitaran sekolah.

49

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG PENGURUSAN KEMUDAHAN DAN FIZIKAL SEKOLAH Sasaran Prestasi TOV 30 08 40 09 50 10 60 11 70 12 80 ETR 80 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus tindakan yang diambil terhadap aduan kerosakan

Isu 1) Kemudahan Fizikal yang masih kurang dipelihara

Masalah Kerosakan kepada harta benda dan alatan sekolah tiak dapat dilakukan perbaiki segera kerana keterbatasan pembiayaan Murid kurang menekankan kepada Kebersihan dan Keceriaan sekolah

Matlamat Meningkatkan tahap pemeliharaan kemudahan fizikal sekolah

Strategi Aduan dan kerosakan dilaporkan segera dan pembaikannya dibuat mengikut keutamaan

2) Kebersihan dan Keceriaan sekolah

Memberi penekanan kepada murid tentang Kebersihan dan Keceriaan sekolah

Programprogram pembangunan sahsiah dan kesedaran mengenai kebersihan dan

50

60

75

85

90

100

100

Tahap kebersihan setiap kelas, blok an persekitaran sekolah

keceriaan sekolah
3) Vandalisme Kerosakan alatan dan perabot mengganggu proses pembelajaran Mengurangkan kes vandalisme Pemantauan dan tindakan disiplin 70 60 50 40 30 20 20 Peratus pengurangan kes vandalisme

50

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG PENGURUSAN KEMUDAHAN DAN FIZIKAL SEKOLAH Sasaran Prestasi TOV 40 08 45 09 50 10 55 11 60 12 65 ETR 65 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus Panitia dan Unit yang akur kepada garis panduan yang ditetapkan

Isu 4) Pengurusan Aset Alih yang belum mantap

Masalah Pematuhan terhadap prosedur pengurusan aset alih tidak menyeluruh

Matlamat Semua Panitia mata Pelajaran dan Unit memahami dan patuh pada garis panduan pengurusan aset alih kerajaan Semua Panitia mata Pelajaran dan Unit memahami dan patuh pada garis panduan pengurusan stok yang ditetapkan Meningkatkan keceriaan dan memastikan butiran maklumat sentiasa kemas kini

Strategi Mengadakan perbengkelan dan pemantauan setiap panitia dan unit

5) Pengurusan Stok yang belum mantap

Pematuhan terhadap prosedur pengurusan stok tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan

Mengadakan perbengkelan dan pemantauan setiap panitia dan unit

30

40

50

60

70

80

80

Peratus Panitia dan Unit yang akur kepada garis panduan yang ditetapkan

6) Stesen Alam Sekitar tidak berfungsi dengan sempurna

Kebersihan, keceriaan dan paparan maklumat tidak diurus dengan sempurna

Taklimat dan pemantauan setiap stesen

30

40

50

60

70

80

80

Peratus tahap keceriaan

51

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KEKUATAN (STRENGH) - S S1 S2 S3 S4 S5 100 % Guru terlatih dan bertauliah Warga kerja yang penyayang 80% Guru tinggal berhampiran sekolah dalam lingkungan 25 km. Guru penanda kertas peperiksaan PMR dan SPM 10 orang ) Bilangan guru mencukupi mengikut nisbah murid. W1 W2 W3 W4 W5

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W 40 % guru kurang berpengalaman ( 3 tahun ke bawah) 10% guru dan staf sokongan tinggal jauh dari sekolah. 50% guru tidak mengajar mata pelajaran opsyen . 60% murid bekerja sambilan selepas waktu persekolahan. 50% ibu bapa tidak prihatin terhadap pelajaran anak-anak.

PELUANG (OPPORTUNITIES) - O O1 O2 O3 O4 O5 Sokongan PIBG dalam aktiviti sekolah. Menjadi sekolah angkat nazir Hubungan baik dengan PPD dan JPN Mempunyai guru jurulatih utama peringkat daerah. Hubungan baik dengan pihak polis,RELA, Jabatan Kesihatan dan komuniti setempat. T1 T2 T3 T4 T5

ANCAMAN (THREATS) - T Berdekatan dengan pusat hiburan yang membawa kepada gejala ponteng sekolah. Jurujual, wakil insurans dan kad kredit sering mengganggu. Tindak balas negatif ibu bapa terhadap sekolah. Persepsi negatif masyarakat terhadap imej sekolah. Tahap kesedaran ibu bapa yang masih rendah terhadap pendidikan anak-anak.

52

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) W-Kelemahan (Weakness) W1 W2 W3 W4 W5 W6 40 % guru kurang berpengalaman ( 3 tahun ke bawah) 10% guru dan staf sokongan tinggal jauh dari sekolah. 50% guru tidak mengajar mata pelajaran opsyen 50% ibu bapa tidak prihatin terhadap pelajaran anak-anak. 60% murid tidak bermotivasi untuk belajar. 60% murid bekerja sambilan selepas waktu persekolahan.

DALAMAN

S1 S2 S3 S4

LUARAN

S5

100 % Guru terlatih dan bertauliah Warga kerja yang penyayang 10%Penempatan guru dan staf sokongan dalam lingkungan 10 km dari sekolah Guru penanda kertas peperiksaan PMR dan SPM ( 10 orang ) Bilangan guru mencukupi mengikut nisbah murid.

O-Peluang (Opportunities)
O1 O2 O3 O4 O5 Sokongan PIBG dalam aktiviti sekolah. Menjadi sekolah angkat nazir. Hubungan baik dengan PPD dan JPN Mempunyai guru jurulatih utama peringkat daerah. Hubungan baik dengan pihak polis,RELA, Jabatan Kesihatan dan komuniti setempat.

Strategi S-O S1, S2, S4, S5, O1, O2, O3, O4, O5 1.Meningkatkan budaya kerja cemerlang.

Strategi W-O W4, 01, 02, 04 1.Merancang aktiviti bersama antara ibu bapa dan pihak sekolah.

C - Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) T1 T2 T3 T4 T5 Berdekatan dengan pusat hiburan yang membawa kepada gejala ponteng sekolah. Jurujual, wakil insurans dan kad kredit sering mengganggu. Tindak balas negatif ibu bapa terhadap sekolah. Persepsi negatif masyarakat terhadap imej sekolah. Tahap kesedaran ibu bapa yang masih rendah terhadap pendidikan anak-anak.

Strategi S-T S2, S5, T3, T4, T5 1.Memberi respons dan kerjasama yang baik melalui perbincangan dua hala.

Strategi W-T W5, W6, T1 1.Memperbanyakkan motivasi dan sokongan moral kepada murid-murid. W5, T5 2.Mempererat hubungan ibu bapa dan pihak sekolah.

53

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2010) BIDANG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Sasaran Prestasi TOV 50 08 65 09 75 10 85 11 95 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) Bilangan tahap kepuasan hati pelanggan dan staf

Isu Belum wujud budaya kerja yang cemerlang.

Masalah 1) Tahap Profesionalisme yang belum mantap

Matlamat Meningkatkan tahap profesionalisme

Strategi Meningkatkan tahap profesionalisme staf (Kursus Dalaman ICT) Meningkatkan kerjasama sepasukan dalam kalangan staf (Program Ukhuwah SMKKB) Meningkatkan tahap penglibatan staf dalam aktiviti sekolah Meningkatkan pengiktirafan kepada staf.

2. Kerjasama sepasukan dalam kalangan staf yang kurang

Meningkatkan kerjasama sepasukan dalam kalangan staf

60

80

82

85

90

95

95

Bilangan staf yang terlibat

3) Meningkatkan akauntabiliti staf

Meningkatkan akauntabiliti staf

50

60

75

78

80

85

85

Bilangan tugas dilaksanakan yang mematuhi prosedur Bilangan anugerah diberikan

4) Kurang pengiktirafan kepada staf

Memberi pengiktirafan kepada staf

40

45

50

60

70

80

80

54

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR

KEKUATAN (STRENGH) - S S1 S2 S3 Pentadbir sekolah mempunyai hubungan baik dengan komuniti setempat. Guru-guru tinggal di sekitar kawasan sekolah ( Kg Pertanian dan Bandar Putra) Mempunyai 2 orang guru kaunseling

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Ibu bapa kurang beri perhatian kepada pelajaran anak W2 80% guru baru tidak bergaul dengan masyarakat setempat W2 50% Pelajar tidak menyampaikan surat edaran kepada ibu bapa W3 Kerenah birokrasi menyukarkan ibu bapa berurusan dengan pihak sekolah W4 40% daripada jumlah pelajar mencari wang saku di luar waktu persekolahan kerana terdapat kawasan perindustrian

PELUANG (OPPORTUNITIES) - O O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 PIBG memberikan sokongan yang kuat dan kewangan yang mantap Balai Polis, Bomba, hospital dan Majlis Daerah, TNB berdekatan dengan sekolah Sokongan daripada ahli politik, NGO dan ahliperniagaan Kerjasama dengan pihak media Masjid berhampiran dengan sekolah Hubungan baik dengan pihak hospital Senang mendapatkan khidmat pakar dan jurulatih daripada polis, bomba dan tentera T1 T2

ANCAMAN (THREATS) - T Komuniti jarang melibatkan diri dengan sekolah Pengaruh gejala sosial dan keruntuhan akhlak dalam kalangan anak peneroka T3 Segelintir peneroka terlibat dengan kegiatan hiburan T4 Pendapatan peneroka terjejas kerana penanaman semula kelapa sawit T5 Ibu bapa tidak prihatin terhadap pendidikan anak T6 Lokasi sekolah berhampiran jalan raya menjejaskan keselamatan pelajar T9 Tiada pengangkutan awam menghubungkan sekolah dengan tempat tinggal murid. T10 Latar belakang keluarga murid yang rendah tahap pendidikan.

55

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) Pentadbir sekolah mempunyai hubungan baik dengan komuniti setempat. S2 Guru-guru tinggal di sekitar kawasan sekolah ( Kg Pertanian dan Bandar Putra) S3 Mempunyai 2 orang guru kaunseling . S1 W-Kelemahan (Weakness) Ibu bapa kurang beri perhatian kepada pelajaran anak 80% guru baru tidak bergaul dengan masyarakat setempat 50% Pelajar tidak menyampaikan surat edaran kepada ibu bapa Kerenah birokrasi menyukarkan ibu bapa berurusan dengan pihak sekolah 40% daripada jumlah pelajar mencari wang saku di luar waktu persekolahan kerana terdapat kawasan perindustrian

W1 W2 W2 W3

DALAMAN

LUARAN

W4

O- Peluang (Opportunities) O1 PIBG memberikan sokongan yang kuat dan kewangan yang mantap O2 Balai Polis, Bomba, hospital dan Majlis Daerah, TNB berdekatan dengan sekolah O3 Sokongan daripada ahli politik, NGO dan ahliperniagaan O4 Kerjasama dengan pihak media O5 Masjid berhampiran dengan sekolah O6 Hubungan baik dengan pihak hospital O7 Senang mendapatkan khidmat pakar dan jurulatih daripada polis, bomba dan tentera C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) T1 Komuniti jarang melibatkan diri dengan sekolah T2 Pengaruh gejala sosial dan keruntuhan akhlak dalam kalangan anak peneroka T3 Segelintir peneroka terlibat dengan kegiatan hiburan T4 Pendapatan peneroka terjejas kerana penanaman semula kelapa sawit T5 Ibu bapa tidak prihatin terhadap pendidikan anak T6 Lokasi sekolah berhampiran jalan raya menjejaskan keselamatan pelajar T9 Tiada pengangkutan awam menghubungkan sekolah dengan tempat tinggal murid. T10 Latar belakang keluarga murid yang rendah tahap pendidikan.

Strategi S-O S1S2S4O1O2O4O6 – Menggunakan hubungan baik pentadbir dan PIBG dengan agensi kerajaan berhampiran untuk menarik masyarakat setempat. S2S3S4O1O3O4O5 Meningkatkan hubungan baik dengan mesyarakat setempat melalui bantuan PIBG, pihak media dan kariah masjid

Strategi O-W W1O3 –Menggunakan pengaruh ahli politik dan NGO untuk menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat.

Strategi S-C S1S2S4S5T1T5T11 – Mengeratkan hubungan dengan masyarakat melalui kerjasama warga sekolah.

Strategi W-C W3W4 T1 – Menarik komuniti setempat dengan mengurangkan karenah birokrasi.

56

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR Sasaran Prestasi TOV 38 08 40 09 50 10 60 11 70 12 80 ETR 80 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus dan bilangan kehadiran

Isu 1) Hubungan dengan ibu bapa dan komuniti kurang memuaskan

Masalah 1) Masyarakat tidak berminat untuk hadir dalam aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah 2) Masyarakat tidak melibatkan diri dalam aktiviti anjuran sekolah

Matlamat Meningkatkan kehadiran ibu bapa dalam aktiviti sekolah

Strategi Menggunakan platform PIBG dan Majlis Permuafakatan

Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam program anjuran sekolah Meningkatkan kerjasama dan hubungan dengan GO dan NGO

Menggunakan platform PIBG dan Majlis Permuafakatan

25

35

45

55

65

70

70

Peratus dan bilangan kehadiran

2) Penglibatan sekolah dengan GO dan NGO tidak meluas

Kepakaran dan kemahiran GO dan NGO tidak dapat dimanfaatkan

Mengadakan program kerjasama dan permuafakatan dengan GO dan NGO

2

3

4

5

6

7

7

Bilangan aktiviti dengan GO dan NGO

57

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PENGURUSAN PUSAT SUMBER

KEKUATAN (STRENGH) - S S1 100 % Guru terlatih dan bertauliah S2 Dilengkapi dengan bilik-bilik khas ( APD, Makmal komputer, bilik akses, perpustakaan ) S3 Guru ICT dan Juruteknik yang bertauliah S4 Peruntukan kewangan yang mencukupi untuk PSS S5 Dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan ( peralatan ICT,sumber buku ) W1 W2 W3 W4

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W 40 % guru kurang berpengalaman ( 3 tahun ke bawah) Guru kurang menghadiri kursus asas pusat sumber Sering berlaku pertukaran guru pusat sumber Masih memerlukan kemudahan-kemudahan di bilik-bilik khas

PELUANG (OPPORTUNITIES) - O O1 O2 O3 O4 Sokongan PIBG dalam aktiviti pusat sumber Sokongan sekolah dari segi kewangan. Hubungan baik dengan PPD dan JPN Mempunyai guru yang berpengalaman dan boleh menjadi fasilitator kepada guru yang baru T1 T2 T3 T4

ANCAMAN (THREATS) - T Pelajar –pelajar melakukan vandalisme di bilik-bilik khas. Sering berlaku pencerobohan dari pihak luar Tindak balas negatif ibu bapa terhadap pusat sumber sekolah. Persepsi negatif masyarakat terhadap imej sekolah.

58

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PENGURUSAN PUSAT SUMBER (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) W-Kelemahan (Weakness) W1 W2 W3 W4 40 % guru kurang berpengalaman ( 3 tahun ke bawah) Guru kurang menghadiri kursus asas pusat sumber Sering berlaku pertukaran guru pusat sumber Masih memerlukan kemudahan-kemudahan di bilik-bilik khas

DALAMAN

LUARAN

S1 100 % Guru terlatih dan bertauliah S2 Dilengkapi dengan bilik-bilik khas ( APD, Makmal komputer, bilik akses, perpustakaan ) S3 Guru ICT dan Juruteknik yang bertauliah S4 Peruntukan kewangan yang mencukupi untuk PSS S5 Dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan ( peralatan ICT,sumber buku )

OO1 O2 O3 O4

Peluang (Opportunities)

Strategi S-O S1, S2, S3, S4, O1, O2, O3, O4 1.Meningkatkan budaya kerja cemerlang. 2. Mendapatkan sokongan dan bantuan dari jabatan dan PIBG untuk mempertingkatkan kemudahan dan keperluan PSS.

Strategi O-W W4, O1 1.Merancang aktiviti bersama antara ibu bapa dan pihak sekolah.

Sokongan PIBG dalam aktiviti pusat sumber Sokongan sekolah dari segi kewangan. Hubungan baik dengan PPD dan JPN Mempunyai guru yang berpengalaman dan boleh menjadi fasilitator kepada guru yang baru

Strategi S-C
CT1 T2 T3 T4 Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) Pelajar –pelajar melakukan vandalisme di bilik-bilik khas. Sering berlaku pencerobohan dari pihak luar Tindak balas negatif ibu bapa terhadap pusat sumber sekolah. Persepsi negatif masyarakat terhadap imej sekolah.

Strategi W-C W4, T1,T2 1. Meningkatkan lagi kemudahan asas untuk pusat sumber dan memperketat kawalan keselamatannya. W1,W2,W3, T3 2.Meningkatkan pengetahuan guru dalam PSS melalui kursus asas setiap tahun supaya pandangan ibu bapa terhadap pusat sumber sekolah lebih positif.

S2, S5, T2, T4 1.memberi pendedahan yang baik kepada semua ibu bapa dan orang awam tentang kedudukan sekolah. 2. mengkaji sebab-sebab berlaku vandalisme dan mencari kaedah-kaedah untuk memperbaikinya.

59

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG PENGURUSAN PUSAT SUMBER Sasaran Prestasi TOV 1) Peratus penggunaan Pusat Sumber yang kurang memuaskan Penggunaan pusat sumber masih pada tahap yang rendah Meningkatkan penggunaan pusat sumber dengan berkesan Meningkat penggunaan Pusat Sumber dikalangan murid dan guru Mengadakan bengkel dan program pengautomasian Pusat Sumber Menjadikan Pusat Sumber sebagai sumber utama dalam rujukan dan pengembangan ilmu Mengutamakan pembelian buku dalam peruntukan perpustakaan 40 08 40 09 50 10 55 11 60 12 65 ETR 65 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus penggunan Pusat Sumber

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

2) Pengurusan Pusat sumber Meningkatkan guru PS yang belum mencapai pengurusan belum mencapai tahap automasi guru PS dengan tahap yang pendekatan cekap automasi 3) Kemudahan Kemudahan di yang terdapat di PSS belum pusat sumber mencukupi belum mencapai tahap yang memuaskan 4) Nisbah buku dan murid belum mencapai tahap sepatutnya (1 buku : 20 murid) Pertambahan jumlah buku tidak seimbang dengan pertambahan murid Meningkatkan kemudahan yang terdapat di pusat sumber

30

35

40

50

75

100

100

Peratus pengautomasian Pusat Sumber

55

55

65

70

80

90

95

Skor pemantauan Pusat Sumber

Meningkatkan pemerolehan bahan bacaan

40

40

50

60

75

90

90

Nisbah murid dan buku

60

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS

KEKUATAN (STRENGH) - S S1 Pelajar pendidikan khas patuh kepada arahan yang diberi. S2 Pelajar pendidikan khas tekun apabila diberi sesuatu tugasan. S3 Pelajar pendidikan khas mempunyai sikap rajin membantu tanpa menunggu arahan. S4 Guru-guru pendidikan khas sentiasa mencari inisiatif dan positif dalam mendidik pelajar pendidikan khas. S5 Guru-guru pendidikan khas sentiasa sabar dalam menghadapi psikologi murid pendidikan khas yang pelbagai.

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Sebahagian pelajar pendidikan khas mempunyai masalah tingkah laku yang sukar dikawal. W2 Sebahagian pelajar pendidikan khas mempunyai tumpuan yang singkat pada sesuatu perkara. W3 Kebanyakan pelajar pendidikan khas mudah jemu dengan sesuatu perkara yang tidak menarik minat mereka. W4 Terdapat guru-guru baru yang dipinjamkan untuk mengajar murid pendidikan khas, maka guru-guru tersebut mempunyai kemahiran pengurusan yang terhad.

PELUANG (OPPORTUNITIES) - O O1 Kemahiran yang diberi boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan. O2 Pelajar pendidikan khas boleh mencari peluang kerja mengikut kemahiran yang ada. O3 Kemahiran yang diperoleh di sekolah boleh dijadikan panduan untuk mengurus diri sendiri dan membantu keluarga. O4 Guru-guru baru boleh mendapat ilmu dan pengalaman baru dalam bidang pendidikan khas.

ANCAMAN (THREATS) - T T1 Keyakinan dan persepsi majikan terhadap kebolehan pekerja kurang upaya(seperti pelajar pendidikan khas) adalah kurang dan negetif. T2 Masalah komunikasi dua hala- masalah pertuturan tidak jelas dan masalah bahasa. T3 Kekurangan pengalaman guru akan menyebabkan pelajar pendidikan khas tidak mendapat kemahiran yang baik.

61

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) W-Kelemahan (Weakness) W1 W2 W3 Sebahagian pelajar pendidikan khas mempunyai masalah tingkah laku yang sukar dikawal. Sebahagian pelajar pendidikan khas mempunyai tumpuan yang singkat pada sesuatu perkara. Kebanyakan pelajar pendidikan khas mudah jemu dengan sesuatu perkara yang tidak menarik minat mereka. Terdapat guru-guru baru yang dipinjamkan untuk mengajar murid pendidikan khas, maka guru-guru tersebut mempunyai kemahiran pengurusan yang terhad.

DALAMAN

S1 S2 S3

LUARAN

S4

S5

Pelajar pendidikan khas patuh kepada arahan yang diberi. Pelajar pendidikan khas tekun apabila diberi sesuatu tugasan. Pelajar pendidikan khas mempunyai sikap rajin membantu tanpa menunggu arahan. Guru-guru pendidikan khas sentiasa mencari inisiatif dan positif dalam mendidik pelajar pendidikan khas. Guru-guru pendidikan khas sentiasa sabar dalam menghadapi psikologi murid pendidikan khas yang pelbagai.

W4

O- Peluang (Opportunities) Kemahiran yang diberi boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan. O2 Pelajar pendidikan khas boleh mencari peluang kerja mengikut kemahiran yang ada. O3 Kemahiran yang diperoleh di sekolah boleh dijadikan panduan untuk mengurus diri sendiri dan membantu keluarga. O4 Guru-guru baru boleh mendapat ilmu dan pengalaman baru dalam bidang pendidikan khas. O1

Strategi S-O 1. S1,S2,S3,S4,O1,O2,O3 Meningkatkan kemahiran dan pencapaian pelajar pendidikan khas melalui bantuan guru serta kesediaan pelajar untuk menerima input yang disampaikan guru. 2. S5,S4,O4 Meningkatkan kemahiran pegurusan murid pendidikan khas.
Strategi S-C

Strategi O-W 5.O2,O3,W2,W3 Meningkatkan tumpuan dan minat pelajar pendidikan khas terhadap sesuatu kemahiran. 6.O4,W4 Pengalaman baru yang diperolehi guru boleh memantapkan pengurusan dan kecekapan pengurusan murid pendidikan khas.
Strategi W-C

CT1

Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge)

T2 T3

Keyakinan dan persepsi majikan terhadap kebolehan pekerja kurang upaya(seperti pelajar pendidikan khas) adalah kurang dan negetif. Masalah komunikasi dua hala- masalah pertuturan tidak jelas dan masalah bahasa. Kekurangan pengalaman guru akan menyebabkan pelajar pendidikan khas tidak mendapat kemahiran yang baik.

3. S1,S2,S3,C1 Meningkatkan tahap keyakinan majikan terhadap kebolehan pelajar pendidikan khas sekiranya diberi tugasan atau arahan. 4. S1,C3 Kesediaan guru untuk menimba pengalaman baru akan memudahkan pengurusan murid pendidikan khas.

7. W1,W2,W3,C2 Memupuk sikap suka mencuba dan yakin dalam diri pelajar pendidikan khas terhadap kemahiran yang diberi. 8. W4,C3 Guru-guru baru perlu diberi tunjuk ajar yang sesuai dengan keadaan pelajar.

62

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS Sasaran Prestasi TOV 1) Perluasan kemahiran Vokasional di kalangan murid Pendidikan Khas Sebahagian pelajar pendidikan khas mempunyai masalah tingkah laku yang sukar dikawal Menyediakan pelajar Pendidikan Khas ke arah kemahiran vokasional yang pelbagai. Memberi kemahiran yang spesifik kepada pelajar Menyediakan pelajar Pendidikan Khas ke arah kemahiran vokasional yang pelbagai. Kemahiran yang diterapkan sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran mengikut Rancangan Pendidikan Individu(RPI) Memberi kemahiran untuk guru-guru Pendidikan Khas dalam menangani permasalahan murid Pendidikan Khas 50 08 55 09 60 10 65 11 70 12 75 ETR 75 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus kemahiran yang dikuasai

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

50

55

60

65

70

75

75

Peratus kemahiran yang dikuasai

2) Pengurusan murid pendidikan khas belum mantap dalam kalangan guruguru baru

Guru-guru baru mempunyai kemahiran pengurusan yang terhad.

Menyediakan guru pendidikan khas ke arah pengurusan murid Pendidikan Khas dengan lebih berkesan

55

60

65

70

75

80

80

Peratus kejayaan guru memahami psikologi murid dan kemahiran yang dikuasai guru Pendidikan Khas

63

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS Sasaran Prestasi TOV 50 08 55 09 60 10 65 11 70 12 75 ETR 75 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus pencapaian objektif yang dicapai dalam RPI

Isu 3) Rancangan Pendidikan Individu tidak dapat diikuti sepenuhnya oleh murid.

Masalah Murid tidak dapat mengikuti program pendidikan yang dirancang.

Matlamat Pelajar-pelajar dapat mengikuti program pendidikan yang dirancang sama ada yang telah dipastikan atau yang diubahsuaikan dengan lebih berkesan Memberi pendedahan kemahiran asas transisi supaya murid dapat berdikari dan dapat membantu mereka ke arah menjalankan aktiviti seharian dengan lebih berkeyakinan

Strategi Merancang program pendidikan berdasarkan kemampuan dan kebolehan murid

4) Murid tidak mempunyai kemahiran asas transisi

Sebahagian murid tidak mempunyai kemahiran asas transisi

Memberi pendedahan tentang kemahiran asas transisi supaya murid dapat berdikari

55

60

65

70

75

80

80

Peratus murid berjaya melaksanakan aktiviti yang telah dirancang

64

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PENGURUSAN KELAS RANCANGAN KHAS

KEKUATAN (STRENGH) - S S1 S2 S3 S4 S4 S5 S6 S7 S8 Guru yang berkelayakan dan berpengalaman Penggunaan buku teks yang khusus Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. Konsep kekeluargaan dan semangat kerjasama. Konsep pintu terbuka dan perbincangan. Keputusan dibuat atas persetujuan ramai. Kemudahan yang terkini Murid cemerlang UPSR Guru-guru yang berpengalaman memberi bimbingan dan nasihat kepada guru-guru baru

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Beban kerja yang banyak meliputi kerja-kerja perkeranian, pengurusan dan pembangunan sekolah W2 Terlalu banyak tugas dan tanggungjawab selain daripada mengajar W3 P & P masa pertama kadang-kala terganggu kerana perhimpunan W4 Murid mengambil masa yang lama untuk menyesuaikan diri dengan stail pembelajaran kendiri yang diamalkan di sekolah menengah

PELUANG (OPPORTUNITIES) - O O1 Sokongan pihak sekolah dalam menjalankan segala aktiviti panitia O2 Guru-guru berpeluang menghadiri kursus pemantapan p & p di peringkat daerah atau peringkat negeri O3 Mutu pengajaran guru dapat diperbaiki melalui pemantauan oleh pihak pentadbir T1 T2

ANCAMAN (THREATS) - T Murid sederhana jarang membuat latihan kendiri Sebilangan besar murid masih tidak dapat menguasai konsep dan kemahiran asas subjek-subjek tertentu T3 Murid terpengaruh dengan persekitaran sehingga memberi kesan kepada sahsiah dan tumpuan murid kepada akademik.

65

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KELAS RANCANGAN KHAS (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) W-Kelemahan (Weakness) W1 Beban kerja yang banyak meliputi kerja-kerja perkeranian, pengurusan dan pembangunan sekolah Terlalu banyak tugas dan tanggungjawab selain daripada mengajar P & P masa pertama kadang-kala terganggu kerana perhimpunan Murid mengambil masa yang lama untuk menyesuaikan diri dengan stail pembelajaran kendiri yang diamalkan di sekolah menengah

DALAMAN

LUARAN

S1 Guru yang berkelayakan dan berpengalaman S2 Penggunaan buku teks yang khusus S3 Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4 Konsep kekeluargaan dan semangat kerjasama. S4 Konsep pintu terbuka dan perbincangan. S5 Keputusan dibuat atas persetujuan ramai. S6 Kemudahan yang terkini S7 Murid cemerlang UPSR S8 Guru-guru yang berpengalaman memberi bimbingan dan nasihat kepada guru-guru baru Strategi S-O 1. S1,O1 Guru-guru yang berpengalaman menjalankan programprogram yang bermanfaat kepada murid 2. S5, O3 Mutu Pengajaran guru dapat diperbaiki melalui perbincangan dengan pihak pentadbir selepas pemantauan dilakukan. 3. S4, O2 Guru-guru dapat berkongsi pengalaman serta mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru lain untuk memperbaiki mutu pengajaran.

W2 W3 W4

O-

Peluang (Opportunities)

Strategi O-W 1. O2, W4 Guru-guru dapat meningkatkan prestasi murid lemah melalui pengetahuan yang diperoleh daripada kursus. 2. O1, W4 Semua murid dapat menikmati kemudahan yang berkaitan dengan p & p contohnya set-set latihan bercetak dengan adanya sokongan dari pihak sekolah.

O1 Sokongan pihak sekolah dalam menjalankan segala aktiviti panitia O2 Guru-guru berpeluang menghadiri kursus pemantapan p & p di peringkat daerah atau peringkat negeri O3 Mutu pengajaran guru dapat diperbaiki melalui pemantauan oleh pihak pentadbir

CT1 T2 T3

Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge)

Strategi S-C 1. S8, C2 Guru menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk menarik minat murid untuk memperbaiki prestasi mata pelajaran yang lemah.

Strategi W-C 1. W5, C3 Meningkatkan tumpuan terhadap murid yang mempunyai masalah disiplin dan sahsiah

Murid sederhana jarang membuat latihan kendiri Sebilangan besar murid masih tidak dapat menguasai konsep dan kemahiran asas subjek-subjek tertentu Murid terpengaruh dengan persekitaran sehingga memberi kesan kepada sahsiah dan tumpuan murid kepada akademik.

66

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG PENGURUSAN KELAS RANCANGAN KHAS Sasaran Prestasi TOV 88 08 09 10 100 11 100 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus kelulusan dalam PMR peperiksaan PMR Pertemuan dapat diadakan

Isu 1) Pencapaian murid tidak mencapai 100 peratus kelulusan

Masalah 1) Pencapaian subjek PMR dalam peperiksaan masih lemah 2) Ada pelajar yang gagal dalam matapelajaran tertentu

Matlamat 1) Meningkatkan pencapaian dalam semua subjek PMR 2) Mengadakan pertemuan dengan guru MP untuk berbincang tentang sahsiah, teknik belajar dan pencapaian akademik murid yang gagal 3)Mewajibkan semua murid yang gagal mengikuti kelas tambahan untuk mata pelajaran yang gagal

Strategi 1) Mengadakan kelas tambahan 2) Mengadakan pertemuan dengan muridmurid yang gagal dan ibu bapa 3) Meminta murid yang gagal mengisi borang Refleksi Murid untuk menimbulkan kesedaran murid supaya meningkatkan prestasi 4) Berbincang dengan guru mata pelajaran untuk mengenal pasti masalah murid yang gagal

67

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS Sasaran Prestasi TOV 5 08 09 10 10 11 20 12 30 ETR 30 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus murid mendapat Skor Sempurna A dalam peperiksaan PMR

Isu 2) Pencapaian murid KRK belum mencapai tahap minimum kecemerlangan ( minimum 6A dalam peperiksaan) dan 30 peratus Skor Sempurna

Masalah 1) Ada pelajar yang gagal dalam mata pelajaran tertentu menyebabkan wujudnya nearmiss cemerlang

Matlamat 1) Meningkatkan pencapaian yang cemerlang dalam semua subjek PMR 2) Mengadakan pertemuan dengan guru MP untuk berbincang tentang sahsiah, teknik belajar dan pencapaian akademik murid yang gagal 3) Memastikan sekurangkurangnya semua murid KRK mendapat 6A dalam peperiksaan 4) 30 peratus murid Skor Sempurna

Strategi Melaksanakan program kecemerlangan (ELITE)

68

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA BAHASA MELAYU

KEKUATAN (STRENGH) - S S1 Ada guru yang berpengalaman mengajar lebih daripada 10 tahun S2 Permuafakatan PIBG kukuh dan berfungsi. S3 Ramai guru muda yang boleh dibimbing atau dibentuk sebagai pelapis S4 Kerjasama semua guru ,perkongsian dan percambahan ilmu dalam sekolah mantap. S5 Majoriti guru boleh mengendalikan komputer. S6 Majoriti guru tinggal berhampiran sekolah S7 Barisan pentadbir yang mantap. S8 Ada kumpulan pelajar yang berpotensi dan bermotivasi

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan murid rendah. W2 Tiada guru penanda SPM dan PMR W2 Ramai murid membuat kerja sambilan W3 Kesedaran ibu bapa dan murid terhadap kepentingan peperiksaan rendah. W4 Ada guru BM yang bukan opsyen W5 Guru baru kurang berpengalaman dalam P&P W7 Pembelajaran kendiri dalam kalangan murid masih rendah.

PELUANG (OPPORTUNITIES) - O O1 Hubungan baik dengan PPD dan pihak pentadbir sekolah dalam menjalankan semua program sekolah O2 PIBG memberi sokongan dan sumbangan dalam menjalankan program Bahasa Melayu

ANCAMAN (THREATS) - T T1 Guru yang berpengalaman yang berpindah ke luar daerah. T2 Kurang didikan agama menyebabkan murid tidak menghormati guru. T3 Nilai murni masyarakat semakin terhakis dan mengejar material. T4 Kafe siber dan Hyper market banyak. T5 Sikap ibu bapa yang menjadikan sekolah sebagai tempat asuhan anak- anak. T6 Peluang bekerja kilang luas. T7 Adanya campur tangan pihak ibu bapa dalam pentadbiran sekolah. T8 Ramai murid bukan Melayu yang tidak tahu membaca.

69

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU (TOWS MATRIK)
S1 S-Kekuatan (Strength) Ada guru yang berpengalaman mengajar lebih daripada 10 tahun Permuafakatan PIBG kukuh dan berfungsi. Ramai guru muda yang boleh dibimbing atau dibentuk sebagai pelapis Kerjasama semua guru ,perkongsian dan percambahan ilmu dalam sekolah mantap. Majoriti guru boleh mengendalikan komputer. Majoriti guru tinggal berhampiran sekolah Barisan pentadbir yang mantap. Ada kumpulan pelajar yang berpotensi dan bermotivasi W-Kelemahan (Weakness) W1 Guru BM yang bukan opsyen. W2 Tiada guru penanda SPM dan PMR W3 Guru baru kurang berpengalaman dalam P&P W4 Kesedaran ibu bapa dan murid terhadap kepentingan peperiksaan rendah. W5 Penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan murid lemah W6 Ramai murid membuat kerja sambilan W7 Pembelajaran kendiri dalam kalangan murid masih rendah. Strategi O-W O1,O2,W1, W2, W3 3. Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti kursus-kursus yang diadakan di peringkat sekolah, daerah dan negeri yang berkaitan dengan P&P untuk memudahkan pengajaran guru bagi mendapat maklumat baru dan terkini. O1,O2, W4,W5,W6 4. Meningkatkan minat murid mempelajari Bahasa Melayu

DALAMAN

S2 S3 S4

LUARAN

S5 S6 S7 S8

OO1

Peluang (Opportunities)

Hurbungan baik dengan PPD dan pihak pentadbir sekolah dalam menjalankan semua program sekolah O2 PIBG memberi sokongan dan sumbangan dalam menjalankan program Bahasa Melayu

Strategi S-O S1, S2,S3, S4,O1, O2 1.Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui memperbaiki pengajaran berlandaskan pengalaman pengajaran yang lepas. S5, S6, S7,S8,O1, O2. 2. Mengadakan lebih banyak kelas tambahan dan memberikan lebih banyak latihan kerja rumah kepada pelajar untuk memantapkan penguasaan Bahasa Melayu.

CT1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) Guru yang berpengalaman yang berpindah ke luar daerah. Kurang didikan agama menyebabkan murid tidak menghormati guru. Nilai murni masyarakat semakin terhakis dan mengejar material. Kafe siber dan Hyper market banyak. Sikap ibu bapa yang menjadikan sekolah sebagai tempat asuhan anak-anak. Peluang bekerja kilang luas. Adanya campur tangan pihak ibu bapa dalam pentadbiran sekolah. Ramai murid bukan Melayu yang tidak tahu membaca. S1, S2, S3, S4,T1

Strategi S-C W1,W2,W3,,T1

Strategi W-C

5.Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengadakan kursus memperbaiki mutu pengajaran S5, S6,S7,S8,T2, T3,T4,T5,T6,T7,T8 6. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam program peningkatan Bahasa Melayu.

7 .Guru perlu berinisiatif dan bermotivasi tinggi dalam melaksanakan P&P yang berkesan

70

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM :PANITIA BAHASA MELAYU Sasaran Prestasi TOV Peratus kelulusan yang masih rendah Pencapaian dalam peperiksaan tidak mencapai ETR yang dihasratkan Meningkatkan minat dan kelulusan pelajar dalam peperiksaan Bahasa Melayu Meningkatkan pencapaian murid dalam SPM Meningkatkan pencapaian murid dalam PMR Kursus penandaan 65 08 81 09 84 10 86 11 88 12 90 ETR 90 Petunjuk Pencapaian (KPI) % Kelulusan Bahasa Melayu

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

70

75

80

85

80

90

100

% kelulusan Bahasa Melayu dalam PMR

Meningkatkan kemahiran penandaan Bahasa Malaysia dalam kalangan guru Meningkatkan penggunaan ABM dalam pengajaran Meningkatkan minat murid Bukan Melayu mempelajari Bahasa Melayu

30

40

60

70

85

100

100 % Bilangan kursus penandaan yang dihadiri

Kursus Pengaplikasian ABM dalam kelas. Ceramah Motivasi dan Pelaksanaan Peta Indah

75

80

85

90

95

100

100

30

40

45

70

80

100

100

% Bilangan guru yang menggunakan ABM % Peningkatan minat murid mempelajari Bahasa Melayu

71

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA BAHASA INGGERIS

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Guru yang berkelayakan S2 Guru mempunyai semangat kekeluargaan dan hubungan yang erat S3 Guru senang memberikan kerjasama dan mengamalkan konsep keterbukaan dalam perbincangan S4 Peruntukan kewangan yang mencukupi S5 Kemudahan pinjaman buku teks disediakan S6 Kemudahan yang terkini dan cukup S7 Murid yang berpotensi dalam pelbagai bidang akademik S8 Guru yang menghadiri kursus menyediakan latihan dan modul untuk murid

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Guru yang bukan opysen Bahasa Inggeris W2 Guru mempunyi beban kerja yang banyak meliputi kerja-kerja perkeranian di sekolah. W3 Terlalu banyak masa dihabiskan untuk penyediaan fail dan dokumen W4 Terlalu banyak tugas tidak rasmi yang diberi yang boleh menjejaskan tumpuan dan mutu pengajaran. W5 Murid tidak mempunyai asas Bahasa Inggeris yang kuat

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Memantapkan pengajaran guru melalui perbincangan dan kursus dalaman O2 Mendedahkan guru kepada penggunaa teknologi terkini dalam pengajaran O3 Menghantar guru-guru mengikuti kursus yang dianjurkan oleh jabatan O4 Memperbaiki mutu pengajaran melalui pemantauan oleh Ketua Panitia dan Ketua Bidang.

ANCAMAN (THREATS) - T T1 Sikap tidak berminat untuk membantu kerana kesibukan dengan tugas lain atau kepenatan kadang-kadang menjadikan sesuatu kerja tidak selesai. T2 Sikap takut mencuba sesuatu yang belum dilalui dan takut berhadapan dengan pihak luar mejadikan tidak semua guru mampu diketengahkan. T3 Guru memberi lebih tumpuan kepada kerja luar

72

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) S1 Guru yang berkelayakan S2 Guru mempunyai semangat kekeluargaan dan hubungan yang erat S3 Guru senang memberikan kerjasama dan mengamalkan konsep keterbukaan dalam perbincangan S4 Peruntukan kewangan yang mencukupi S5 Kemudahan pinjaman buku teks disediakan S6 Kemudahan yang terkini dan cukup S7 Murid yang berpotensi dalam pelbagai bidang akademik S8 Guru yang menghadiri kursus menyediakan latihan dan modul untuk murid. Strategi S-O S1,S2,S3,O1,O2 1. Meningkatkan prestasi pengajaran subjek BI melalui pengalaman guru-guru matapelajaran dengan sokongan golongan professional S4,S5,S6,O3 2. Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia BI dengan bantuan kewangan yang mencukupi buku teks serta penghantaran guru ke kursus yang terkini W-Kelemahan (Weakness) W1 Guru yang bukan opysen Bahasa Inggeris W2 Guru mempunyai beban kerja yang banyak meliputi kerja-kerja perkeranian di sekolah. W3 Terlalu banyak masa dihabiskan untuk penyediaan fail dan dokumen W4 Terlalu banyak tugas tidak rasmi yang diberi yang boleh menjejaskan tumpuan dan mutu pengajaran. W5 Murid tidak mempunyai asas Bahasa Inggeris yang kuat. W6 Murid tiada inisiatif sendiri untuk meningkatkan diri

DALAMAN

LUARAN

O-

Peluang (Opportunities)

O1 Memantapkan pengajaran guru melalui perbincangan dan kursus dalaman O2 Mendedahkan guru kepada penggunaan teknologi terkini dalam pengajaran O3 Menghantar guru-guru mengikuti kursus yang dianjurkan oleh jabatan O4 Memperbaiki mutu pengajaran melalui pemantauan oleh Ketua Panitia dan Ketua Bidang.

Strategi O-W O1,O3,W1 4. Meningkatkan kemantapan guru mengajar subjek BI di kalangan guru-guru yang bukan opyen Bahasa Inggeris

C-

Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge)

Strategi S-C S3,S2,C2 3. Meningkatkan kerjasama diantara guru-guru matapelajaran dan bersedia untuk menjalankan tugas yang diamanahkan

Strategi W-C W2,W3,W4,C3 5. Meningkatkan budaya kerja cemerlang supaya masalah kelewatan kerja serta hal-hal lain dapat diatasi.

C1 Sikap tidak berminat untuk membantu kerana kesibukan dengan tugas lain atau kepenatan kadangkadang menjadikan sesuatu kerja tidak selesai. C2 Sikap takut mencuba sesuatu yang belum dilalui dan takut berhadapan dengan pihak luar mejadikan tidak semua guru mampu diketengahkan. C3 Guru memberi lebih tumpuan kepada kerja luar

73

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA BAHASA INGGERIS Sasaran Prestasi TOV 50 08 60 09 75 10 85 11 90 12 95 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peningkatan Peratus kelulusan PMR Peningkatan Peratus kelulusan SPM Bilangan murid mendapat A dalam PMR Bilangan murid mendapat A+ dalam SPM Mahir penggunaan teknologi Keputusan pelajar dalam subjek Sains meningkat

Isu Tahap pencapaian akademik masih lemah

Masalah Pencapaian pelajar dalam BI lemah Murid kurang pengetahuan dalam bidang sains dari sudut pemahaman Bahasa Inggeris

Matlamat Meningkatkan kelulusan subjek BI Meningkatkan prestasi dalam subjek BI dari segi kuantiti dan kualiti Bil. Pelajar dapat A semua m/p

Strategi Kem teknik menjawab soalan BI Kelas Tambahan PMR dan SPM Pembinaan modul p/p komponen literature T3 & T5 Klinik Bahasa Inggeris LET Programmes

55

65

75

80

90

95

100

65

70

75

80

85

90

100

60

65

70

75

80

85

90

Tahap kecekapan kebolehan aplikasi Bahasa Inggeris dalam sains teknologi rendah

Penguasaan Bahasa Inggeris lemah

Meningkatkan kecekapan dan kebolehan aplikasi Bahasa Inggeris dalam sains teknologi

50

60

75

80

85

90

100

60

65

75

85

90

95

100

74

PELAN STRATEGIK (2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM: PANITIA BAHASA INGGERIS Sasaran Prestasi TOV 60 08 65 09 70 10 75 11 80 12 85 ETR 95 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus Pelaksanaan Program

Isu Penguasaan dan Kemahiran dalam Bahasa Inggeris dalam kalangan guru boleh dipertingkatkan lagi

Masalah Tahap kemahiran penguasaan bahasa Inggeris guru berbezabeza dan boleh memberi kesan kepada mutu pengajaran guru jika tiada langkah berkesan diambil bagi membantu mereka yang kurang mahir

Matlamat

Strategi

Memotivasikan Buddy Support guru –guru System Sains dan Matematik untuk meningkatkan minat dalam penggunaan BI semasa P&P

75

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA BAHASA CINA

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 S2 S3 S4 S5 S6 Guru-guru berkelayakan dan berpengalaman Murid-murid mendapat buku teks SPBT Hubungan guru dengan murid baik Terdapat semangat bekerjasama di antara guru Terdapat budaya kerja yang sistematik Terdapat kemudahan BBM

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Murid-murid sengaja tidak membawa buku teks dengan alasan ‘buku teks berat’ W2 Murid-murid lebih mementingkan hiburan daripada pelajaran W3 Murid-murid mempunyai asas yang lemah dalam matapelajaran ini W4 Murid-murid memandang remeh terhadap matapelajaran ini W5 Buku-buku rujukan BC di perpustakaan sekolah kurang W6 Beban guru amat berat kerana hanya terdapat dua orang guru BC

PELUANG (OPPORTUNITIES) - O O1 Kedai-kedai buku berhampiran memudahkan murid-murid membeli buku rujukan dan latihan O2 Lokasi sekolah terletak di tepi jalanraya membolehkan murid mudah datang ke sekolah O3 Kebanyakan murid berasal daripada keluarga yang tidak terlalu miskin O4 Kebanyakan ibu bapa murid boleh bekerjasama dengan guru.

ANCAMAN (THREATS) - T C1 Pusat-pusat internet menyebabkan murid ponteng sekolah atau hadir ke sekolah dalam keadaan letih dan lesu C2 Pusat membeli-belah berhampiran menyebabkan murid-murid menggunakan masa belajar untuk membeli-belah atau bekerja C3 Kebanyakan ibu bapa murid bekerja di Singapura dan tiada masa untuk memantau tingkah-laku anak mereka C4 Perpustakaan Awam yang berhampiran tidak menyediakan bukubuku rujukan yang banyak.

76

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA CINA (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) W-Kelemahan (Weakness) W1 Murid-murid enggan membawa buku teks kerana‘buku teks berat’ W2 Murid-murid lebih mementingkan hiburan daripada pelajaran W3 Murid-murid mempunyai asas yang lemah dalam matapelajaran ini W4 Murid-murid memandang remeh terhadap matapelajaran ini W5 Buku-buku rujukan BC di perpustakaan sekolah kurang W6 Beban guru amat berat kerana hanya terdapat dua orang guru BC Strategi O-W O1, O3, O4, W2, W3, W5, W6 1.Menggalakkan murid-murid membeli atau meminjam bahan-bahan bacaan. O2, O3,W5 2.Berbincang dengan pihak sekolah agar dapat menambahkan bahan-bahan bacaan Bahasa Cina di perpustakaan

DALAMAN

LUARAN

S1 Guru-guru berkelayakan dan berpengalaman S2 Murid-murid mendapat buku teks SPBT S3 Hubungan guru dengan murid baik S4 Terdapat semangat bekerjasama di antara guru S5 Terdapat budaya kerja yang sistematik S6 Terdapat kemudahan BBM

O - Peluang (Opportunities) O1 Kedai-kedai buku berhampiran memudahkan muridmurid membeli buku rujukan dan latihan O2 Lokasi sekolah terletak di tepi jalanraya membolehkan murid mudah datang ke sekolah O3 Kebanyakan murid berasal daripada keluarga yang tidak terlalu miskin O4 Kebanyakan ibu bapa murid boleh bekerjasama dengan guru.

Strategi S-O S1, S3,S5, S6,O2 1.Mengajar murid tentang teknik membaca S1, S2, S3, S5,S6 2.Memperbanyakan teknik mengajar S1, S3, S4, O1, O3 3.Menggunakan buku latihan sebagai bahan pembacaan tambahan

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Pusat-pusat internet menyebabkan murid ponteng sekolah atau hadir ke sekolah dalam keadaan letih dan lesu C2 Pusat membeli-belah berhampiran menyebabkan muridmurid menggunakan masa belajar untuk membeli-belah atau bekerja di situ C3 Kebanyakan ibu bapa murid bekerja di Singapura dan tiada masa untuk memantau tingkah-laku anak mereka C4 Perpustakaan Awam yang berhampiran tidak menyediakan buku-buku rujukan yang banyak.

Strategi S-C S1, S2, S3,C1, C2,C3 1.Menasihati murid supaya menumpukan perhatian terhadap pelajaran S1, S3, S4, S5, C2,C3 2.Mengatur program motivasi untuk murid-murid tertentu

Strategi W-C W2, W4, C1,C3 1.Bekerjasama dengan Persatuan Bahasa Cina untuk mengadakan aktiviti yang boleh memupuk minat membaca dan belajar.

77

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA BAHASA CINA Sasaran Prestasi TOV 60 08 65 09 70 10 80 11 90 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) % Murid yang boleh menguasai teknik-teknik menulis jawapan struktur dan karangan

Isu Prestasi murid dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa Cina masih perlu diperbaiki

Masalah Murid tidak mempunyai kemahiran dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Matlamat Meningkatkan kecekapan murid menjawab soalan-soalan peperiksaan

Strategi Mengatur program ceramah motivasi / teknik menjawab soalan yang memanfaatkan penggunaan Powerpoint. Kempen membawa buku teks ke sekolah

Murid kurang menggunakan buku teks

Penggunaan buku latihan berformat peperiksaan masih kurang Tahap pemahaman Bahasa Cina di kalangan murid masih rendah

Penguasaan kurikulum Bahasa Cina dalam kalangan murid Cina masih rendah Penggunaan buku latihan berformat peperiksaan yang lemah Murid kurang berminat membaca bahan bacaan Cina

Mempertingkatkan penggunaan buku teks

60

65

70

80

90

100

100

% penggunaan buku teks

Meningkatkan penggunaan buku latihan berformat peperiksaan Meningkatkan pembacaan buku-buku pengetahuan am

Bengkel menjawab soalan-soalan peperiksaan Menggunakan buku latihan sebagai bahan pembacaan tambahan

75

80

85

90

95

100

100

% penggunaan buku latihan

75

80

85

90

95

100

100

% latihan yang dibuat

78

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA BAHASA TAMIL

KEKUATAN (STRENGH) – S KELEMAHAN (WEAKNESS) - W S1 Para guru mempunyai asas pengurusan yang kuat dan W1 Sikap acuk-tak acuk segelintir terhadap pelajaran menyebabkan berpengalaman. kemerosotan keputusan ujian dan peperiksaan. S2 Ketua Panitia mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan W2 Terdapat murid yang tidak dapat menguasai 2M iaitu membaca guru-guru Bahasa Tamil di peringkat sekolah, daerah dan negeri. dan menulis di peringkat menengah rendah dan atas. S3 Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. W3 Terdapat murid yang sering tidak hadir ke sekolah menyebabkan S4 Tempat yang kondusif banyak membantu pelaksanaan pengajaran mereka ketinggalan dalam pelajaran. dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan.

PELUANG (OPPORTUNITIES) - O O1 Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2 Guru-guru sering mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3 Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

ANCAMAN (THREATS) - T T1 Murid-murid sering tidak hadir kerana terlibat dengan pelbagai aktiviti di luar sekolah. T2 Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran dikalangan murid-murid. T3 Murid-murid tidak bersungguh- sungguh dalam menghasilkan sesuatu tugasan. T4 Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada akademik

79

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA TAMIL (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) W-Kelemahan (Weakness) W1 Sikap acuk-tak acuk segelintir terhadap pelajaran menyebabkan kemerosotan keputusan ujian dan peperiksaan. W2 Terdapat murid yang tidak dapat menguasai 2M iaitu membaca dan menulis di peringkat menengah rendah dan atas. W3 Terdapat murid yang sering tidak hadir ke sekolah menyebabkan mereka ketinggalan dalam pelajaran.

DALAMAN

LUARAN

S1 Para Guru mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2 Ketua Panitia mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru Bahasa Tamil di peringkat sekolah, daerah dan negeri. S3 Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4 Tempat yang kondusif banyak membantu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan.

O - Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2 Menghantar guru-guru Bahasa Tamil untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3 Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

Strategi S-O S1, S2,S3, O1, O2 1. Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui perbincangan dengan pihak pentadbir, Ketua Panitia serta guru-guru yang berpengalaman. S4,O3 2. Memberi lebih banyak insentif dan motivasi kepada murid-murid untuk menimbulkan minat terhadap P&P.

Strategi O-W O2, W1, W2 3. Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti kursus-kursus yang diadakan di peringkat daerah dan negeri yang berkaitan dengan input baru dalam merancang, menyelia dan melaksanakan program dan aktiviti Panitia Bahasa Tamil.

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) T1 Murid-murid sering tidak hadir kerana terlibat dengan pelbagai aktiviti di luar sekolah. T2 Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran dikalangan murid-murid. T3 Murid-murid tidak bersungguh- sungguh dalam menghasilkan sesuatu tugasan. T4 Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada akademik.

Strategi S-C S1, S2, S3, T4 4. Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagihagihkan tugas kepada semua guru yang terlibat dalam Panitia. S2, T1,T2, T3 5. Memberi kesedaran kepada murid tentang kepentingan menguasai kemahiran penulisan karangan dan asas bahasa.

Strategi W-C W1,W2, T1, T2, T3 6. Guru-guru Bahasa Tamil perlu mempelbagaikan aktiviti P&P supaya menarik minat murid-murid

80

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM: PANITIA BAHASA TAMIL Sasaran Prestasi TOV 45 08 50 09 55 10 65 11 70 12 75 ETR Petunjuk Pencapaian (KPI) % Penguasaan dalam karangan di peperiksaan PMR dan SPM

Isu 1) Tahap Penguasaan Karangan dan asas Bahasa Tamil dikalangan murid masih rendah

Masalah Pencapaian murid dalam mengarang masih berada pada tahap rendah

Matlamat Meningkatkan Penguasaan Murid Dalam Penulisan Karangan dan Kemahiran Asas Bahasa Tamil

Strategi Mempelbagaikan aktiviti untuk menarik minat para murid untuk menulis karangan dan menguasai asas bahasa Tamil. Membolehkan para murid memperoleh pengetahuan mengenai teknik penulisan karangan. Membolehkan para murid menguasai kemahiran menggunakan bahasa dengan betul dan tepat

50

55

65

70

75

80

% Murid-murid mampu menulis karangan dengan teknik yang betul

45

50

55

65

70

75

% Penglibatan murid dalam aktiviti-aktiviti Bahasa

81

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM :PANITIA BAHASA TAMIL Sasaran Prestasi TOV 45 08 55 09 65 10 75 11 85 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus minat murid mempelajari Bahasa Tamil Peratus minat murid mempelajari Bahasa Tamil

Isu 2) Murid kurang berminat untuk mempelajari Bahasa Tamil

Masalah Pencapaian Bahasa Tamil rendah dan murid mengambil mudah pelajaran Bahasa Tamil

Matlamat Meningkatan minat murid mempelajari Bahasa Tamil

Strategi Ceramah Motivasi

Membolehkan murid mengaplikasika n penggunaan ICT dalam pembelajaran

45

55

65

75

85

100

100

82

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA MATEMATIK

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Guru yang berkelayakan dan berpengalaman S2 Penggunaan buku teks yang khusus S3 Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4 Konsep kekeluargaan dan semangat kerjasama. S5 Konsep pintu terbuka dan perbincangan. S6 Keputusan dibuat atas persetujuan ramai. S7 Kemudahan yang terkini

KELEMAHAN (WEAKNESS) – W W1 Beban kerja yang banyak meliputi kerja-kerja perkeranian, pengurusan dan pembangunan sekolah W2 Tidak semua murid mempunyai buku teks W3 Terlalu banyak tugas dan tanggungjawab selain daripada mengajar W4 P & P masa pertama kadang-kala terganggu kerana perhimpunan W5 Tiada sumber pelajar cemerlang UPSR

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Sokongan pihak sekolah dalam menjalankan segala aktiviti panitia O2 Guru-guru berpeluang menghadiri kursus pemantapan p & p di peringkat daerah atau peringkat negeri O3 Mutu pengajaran guru dapat diperbaiki melalui pemantauan oleh pihak pentadbir

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Murid lemah tidak berminat matematik T2 Murid sederhana jarang membuat latihan kendiri T3 Sebilangan besar murid masih tidak dapat menguasai konsep dan kemahiran asas matematik

83

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) W-Kelemahan (Weakness) W 1 Beban kerya yang banyak meliputi kerja-kerja perkeranian, pengurusan dan pembangunan sekolah. W2 Tidak semua murid mempunyai buku teks W3 Terlalu banyak tugas dan tanggungjawab selain daripada mengajar W4 P&P masa pertama kadang-kala terganggu kerana perhimpunan W5 Tiada sumber pelajar cemerlang

DALAMAN

LUARAN

S1 Guru yang berkelayakan dan berpengalaman S2 Penggunaan buku teks yang khusus S3 Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4 Konsep kekeluargaan dan semangat kerjasama. S5 Konsep pintu terbuka dan perbincangan. S6 Keputusan dibuat atas persetujuan ramai. S7 Kemudahan yang terkini (LCD, laptop)

O - Peluang (Opportunities) O1 Sokongan pihak sekolah dalam menjalankan segala aktiviti panitia O2 Guru-guru berpeluang menghadiri kursus pemantapan p & p di peringkat daerah atau peringkat negeri O3 Mutu pengajaran guru dapat diperbaiki melalui pemantauan oleh pihak pentadbir

Strategi S-O S1,O1 1. Guru-guru yang berpengalaman menjalankan program-program yang bermanfaat kepada murid . S5, O3 2. Mutu Pengajaran guru dapat diperbaiki melalui perbincangan dengan pihak pentadbir selepas pemantauan dilakukan. S4, O2 3. Guru-guru dapat berkongsi pengalaman serta mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru lain untuk memperbaiki mutu pengajaran. Strategi S-C S7, C1 1. Minat murid terhadap matematik dapat ditingkatkan dengan adanya perisian-perisian yang menarik.

Strategi O-W O2, W5 1. Guru-guru dapat meningkatkan prestasi murid lemah melalui pengetahuan yang diperolehi daripada kursus. O1, W2 2. Semua murid dapat menikmati kemudahan yang berkaitan dengan p & p contohnya set-set latihan bercetak dengan adanya sokongan dari pihak sekolah.

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Murid lemah tidak berminat matematik C2 Murid sederhana jarang membuat latihan kendiri C3 Sebilangan besar murid masih tidak dapat menguasai konsep dan kemahiran asas matematik

Strategi W-C W5, C3 1. Memingkatkan kecemerlangan dengan memberi tumpuan terhadap murid lemah.

84

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA MATEMATIK Sasaran Prestasi TOV 40 08 60 09 65 10 70 11 75 12 80 ETR 80 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus lulus PMR Peratus murid mendapat gred A PMR

Isu Prestasi matematik PMR masih belum mencapai tahap cemerlang

Masalah Peratus keseluruhan matematik PMR dan GP Mata Pelajaran masih rendah

Matlamat Meningkatkan pencapaian matematik PMR Meningkatkat bilangan murid yang mendapat A Meningkatkan pencapaian matematik SPM

Strategi Program peningkatan prestasi

7

10

12

13

14

15

15

Prestasi matematik SPM masih berada pada tahap sederhana

Peratus keseluruhan matematik SPM dan GP Mata Pelajaran masih rendah

Program peningkatan prestasi

35

50

60

70

75

80

80

Peratus lulus SPM

85

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA SAINS

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Pengetua yang cekap dalam pentadbiran S2 Hubungan baik antara Pentadbir dan Guru-guru S3 Kerjasama antara Guru-guru adalah baik S4 Ketua Bidang dan Ketua Panitia pernah mendapat anugerah cemerlang S5 Sistem pengurusan fail yang cekap S6 Sistem pengurusan kewangan dan perbelanjaan adalah baik sentiasa dibantu oleh Pembantu Makmal S7 Sentiasa dibantu oleh Jawatankuasa ” Buddy Support System”

KELEMAHAN (WEAKNESS) – W W1 Program Sekolah dan Jawatan lain yang banyak merencatkan atau menghadkan masa guru-guru memberi tumpuan kepada urusan Panitia, P&P dan peningkatan penambahbaikan diri W2 Banyak perkara bertindih dalam soal pengagihan tugas W3 Kurang komunikasi antara guru-guru sesi petang dan pagi serta guru-guru sesi petang dengan Ketua Bidang dan Ketua Panitia

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Hubungan baik antara PIBG membolehkan aktiviti pelajar dapat disokong O2 Ramai guru lama yang berpengalaman dan dapat membantu guruguru baru untuk digilap O3 Terdapat guru-guru yang memeriksa kertas PMR dan SPM O4 Guru-guru sentiasa bersedia dan rela dipantau dan menerima komen di akhir pemantauan serta membuat penambahbaikan

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Guru-guru belum menguasai Bahasa Inggeris sepenuhnya ketika P&P dan mencapai tahap Band IV atau V T2 Guru-guru yang kerap mendapat MC dan sering berkursus atau menjalankan tugas rasmi lain ketika waktu P&P T3 Pemantauan berterusan dalam penyelenggaraan barangbarang terutama komputer, LCD, Cd Course ware dan Trolli banyak memakan masa oleh Ketua Bidang dan Ketua Panitia

86

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA SAINS (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) W-Kelemahan (Weakness) W1Program Sekolah dan Jawatan lain yang banyak merencatkan atau menghadkan masa Guru-guru memberi tumpuan kepada urusan Panitia, P&P dan Peningkatan Penambahbaikan diri W2 Banyak perkara bertindih dalam soal pengagihan tugas W3 Kurang komunikasi antara Guru-guru sesi petang dan pagi serta Guru-guru Sesi petang dengan Ketua Bidang dan Ketua Panitia

DALAMAN

LUARAN

S1 Pengetua yang cekap dalam Pentadbiran S2 Hubungan baik antara pentadbir dan Guru-guru S3 Kerjasama antara Guru-guru Sains adalah baik S4 Ketua Bidang dan Ketua Panitia pernah mendapat anugerah cemerlang S5 Sistem pengurusan fail adalah cekap S6 Sistem pengurusan dan perbelanjaan adalah baik dan sentiasa dibantu oleh Pembantu Makmal S7 Sentiasa dibantu oleh “Buddy Support System”

O - Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik antara PIBG membolehkan aktiviti pelajar dapat disokong O2 Ramai Guru lama yang berpengalaman dan dapat membantu Guru-guru baru untuk digilap O3 Terdapat Guru-guru yang memeriksa kertas PMR dan SPM O4 Guru-guru sentiasa bersedia dan rela dipantau dan menerima komen diakhir pemantauan serta membuat penambahbaikan

Strategi S-O S1,S2,S3,S4,S6,S7,O1,O2,O3,O4 1. Meningkatkan Profesionalisme melalui pengalaman pemantauan dan perkongsian maklumat antara pihak Pentadbir dan Guru S1,S2,S3,S4,S5,O2,O4 2. Menghabiskan semua modul oleh JPN dan mencapai band IV atau v dalam peperiksaan melalui bantuan Pentadbir dan guru-guru berpengalaman

Strategi O-W O4,W1,W2,W3 3. Meningkatkan penggunaan ICT dalam P&P melalui pengalaman dan bantuan Pengetua, Pentadbir, ketua Bidang dan Ketua Panitia

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Guru-guru belum menguasai Bahasa Inggeris sepenuhnya ketika P&P dan mencapai tahap Band IV atau V C2 Guru-guru yang kerap mendapat MC dan sering berkursus atau menjalankan tugas rasmi lain ketika waktu P&P C3 Pemantauan berterusan dalam penyelenggaraan barang-barang terutama komputer, LCD, Cd Course ware dan Trolli banyak memakan masa oleh Ketua Bidang dan Ketua Panitia

Strategi S-C S1,S2,S3,S4,S5,C1 4. Meningkatkan profesionalisme melalui bantuan pentadbir dan komitmen guru

Strategi W-C W1,W2,C2,C3 5. Meningkatkan penggunaan ICT dengan bantuan pentadbir dan guru-guru berpengalaman

87

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA SAINS Sasaran Prestasi TOV 60 08 70 09 75 10 80 11 85 12 90 ETR 90 Petunjuk Pencapaian (KPI) % penggunaan CD Course ware

Isu Kurang Penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan Guru

Masalah Kurang penggunaan ICT dalam P&P

Matlamat Meningkatkan penggunaan ICT dalam P&P

Strategi Menganalisis kekerapan penggunaan CD Course Ware seperti di dalam buku log Pengguna Pemantauan oleh Pentadbir, Ketua Bidang dan Ketua Panitia

Mutua pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Inggeris boleh ditingkatkan lagi Modul oleh JPN sidak dapat dihabiskan sepenuhnya dan guru tidak ramai mencapai tahap Band IV atau V

Meningkatkan Profesionalisme guru

76

80

84

88

92

96

96

Jumlah keseluruhan markah dalam buku penyeliaan oleh pentadbir

Memastikan Modul oleh JPN digunakan secara optimum dan Peperiksaan Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris sekurangkurangnya pada tahap Band III

Menghabiskan semua modul oleh JPN

50

60

65

70

80

90

90

% Guru yang dapat menghabiskan semua modul oleh JPN Peratus guru melepasi Ujian Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris

Membantu guru untuk mencapai sekurangkurangnya tahap Band III

65

70

75

80

85

90

100

88

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA FIZIK

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Bekalan CD dari KPM membantu pengajaran dan pembelajaran Fizik dalam Bahasa Inggeris . S2 Guru Fizik semua telah mengikuti kursus Etems.

KELEMAHAN (WEAKNESS) – W W1 Tiada guru penanda SPM bagi subjek Fizik W2 Kelemahan BI dikalangan pelajar.

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Hubungan baik dengan dengan unit Sains dan Matematik di PPD Kulai.

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Terminalogi yang sukar dalam Fizik T2 Penggunaan ICT kurang mahir dikalangan Pembantu makmal.

89

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA FIZIK (TOWS MATRIK) S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Bekalan CD dari KPM membantu pengajaran dan pembelajaran Fizik dalam Bahasa Inggeris . S2 Guru Fizik semua telah mengikuti kursus Etems. S3 Guru kebanyakkannya telah berkursus ICT. W-Kelemahan (Weakness) W1 Tiada guru penanda SPM bagi subjek Fizik W2 Penguasaan BI yang lemah dikalangan murid.

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik dengan dengan unit Sains dan Matematik di PPD.

Strategi S-O

Strategi O-W

S1,S2,O1 O1,W3,O2,W2 1. Pengajaran melalui CD dan guru yang telah 2. Mengadakan bengkel antara guru Fizik didedahkan kursus Etems dapat menarik melalui kerjasama unit Sains dan Unit BI minat dan memudahkan kefahaman pelajar. PPD bagi membentuk modul pemudah cara.

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) T1 Terminalogi yang sukar dalam Fizik T2 Penyeliaan ICT yang kurang mahir dikalangan pembantu Makmal

Strategi S-C S1,C1 3. Proses pengajaran hendaklah menggunakan CD Bekalan KPM semaksimum melalui pemantauan oleh Panatia Sains 4. Mengadakan In-House kepada Pembantu Makmal tentang penyeliaan ICT yang betul.

Strategi W-C W3,C1 5. Menyediakan kamus istilah untuk pelajar.

90

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITA FIZIK Sasaran Prestasi TOV 50 08 60 09 75 10 85 11 95 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) % Kelulusan Kepujian Fizik

Isu Pencapaian kepujian yang masih rendah dalam Fizik

Masalah Kelemahan dlm penandaan

Matlamat Meningkatkan kemahiran guru dalam penandaan

Strategi -Kursus penandaan didedahkan kepada guru yang kurang berpengalaman Meningkatkan penggunaan memori kad dikalangan pelajar

Mutu pengajaran dan pembelajaran guru belum mantap

Murid kurang berminat dan menggagap Fizik mata pelajaran yang sukar untuk lulus Penguasaan Bahasa Inggeris yang lemah menyebabkan pengajaran dan pembelajaran tidak dijalankan dalam Bahasa Inggeris Kurang penggunaan peralatan ICT

Meningkatkan minat dan kelulusan pelajar dalam peperiksaan Fizik Memastikan tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru dapat dimantapkan

50

60

75

85

95

100

100

Peratus penggunaan kad formula setiap pelajar.

Pemantauan SEL bagi guru yang mendapat band 3.

25

20

15

10

5

0

0

Bilangan guru yang belum menghadiri kursus Etems.

Meningkatkan kemahiran guru dalam aplikasi ICT dalam P&P

Kursus ICT di kalangan Guru dan pembantu makmal.

75

80

85

90

95

100

75

% penggunaan ICT

91

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA KIMIA

KEKUATAN (STRENGTH ) S1 Bekalan CD dari KPM membantu pengajaran dan pembelajaran Kimia dalam Bahasa Inggeris . S2 Guru Kimia semua telah mengikuti kursus Etems.

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1 Tiada guru penanda SPM bagi subjek Kimia W2 Kelemahan BI dikalangan pelajar.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1 Hubungan baik dengan unit Sains dan Matematik di PPD Kulai. O2 Pengetua merupakan pemegang opsyen biologi dan merupakan Pengerusi Panatia matapelajaran biologi dan Kimia peringkat daerah

ANCAMAN/CABARAN (THREATS/CHALLANGE) T1 Terminalogi yang sukar dalam Kimia. T2 Penggunaan ICT kurang mahir dikalangan Pembantu makmal.

92

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA KIMIA (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) W-Kelemahan (Weakness) W1 Guru yang mengajar adalah bukan opsyen utama W2 Tiada guru penanda SPM bagi subjek Kimia. W3 Penguasaan BI yang lemah dikalangan murid.

DALAMAN

S1 Bekalan CD dari KPM membantu pengajaran dan pembelajaran Kimia dalam Bahasa Inggeris . S2 Guru Kimia semua telah mengikuti kursus Etems. S3 Guru kebanyakkannya telah berkursus ICT.

LUARAN

O-Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik dengan dengan unit Sains dan Matematik di PPD. O2 Pengetua merupakan pemegang opsyen Biologi dan merupakan Pengerusi Panatia matapelajaran biologi dan kimia peringkat daerah.

Strategi S-O S1,S2,O1 1. Pengajaran melalui CD dan guru yang telah didedahkan kursus Etems dapat menarik minat dan memudahkan kefahaman pelajar.

Strategi O-W O1,W3,O2,W2 2.Mengadakan bengkel antara guru Kimia melalui kerjasama unit Sains dan Unit BI PPD bagi membentuk modul pemudah cara. 3. Mengadakan kursus penandaan SPM bagi guru baru melalui kerjasama PPD dan Ketua Panatia Kimia Daerah.

T- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) T1 Terminalogi yang sukar dalam Kimia. T2 Penyeliaan ICT yang kurang mahir dikalangan pembantu

Strategi S-C S1,C1 4. Proses pengajaran hendaklah menggunakan CD Bekalan KPM semaksimum melalui pemantauan oleh Panatia Sains 5.Mengadakan In-House kepada Pembantu Makmal tentang penyeliaan ICT yang betul.

Strategi W-C W3,C1 6.Menyediakan kamus istilah/ kad imbas untuk murid.

93

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA KIMIA Sasaran Prestasi TOV 50 08 60 09 75 10 85 11 95 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus Kelulusan Kimia

Isu Pencapaian kepujian yang masih rendah dalam Kimia.

Masalah Kelemahan dlm penandaan

Matlamat Meningkatkan kemahiran guru dalam penandaan

Strategi Kursus penandaan didedahkan kepada guru yang kurang berpengalaman Meningkatkan penggunaan konsep dan penerangan dalam Bahasa Inggeris dalam bentuk kad imbas Pemantauan SEL bagi guru yang mendapat band 3.

Murid kurang berminat terhadap mata pelajaran Kimia

Meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran Kimia

50

60

75

85

95

100

100

Peratus penggunaan kad imbas

Mutu pengajaran dan pembelajaran guru belum mantap

Penguasaan Bahasa Inggeris yang lemah menyebabkan pengajaran dan pembelajaran tidak dijalankan dalam Bahasa Inggeris Kurang penggunaan peralatan ICT

Memastikan tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru dapat dimantapkan

25

20

15

10

5

0

0

Bilangan guru yang belum menghadiri kursus Etems.

Meningkatkan kemahiran guru dalam aplikasi ICT dalam P&P

Kursus ICT di kalangan Guru dan pembantu makmal.

75

80

85

90

95

100

75

% penggunaan ICT

94

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA BIOLOGI

KEKUATAN (STRENGTH )

KELEMAHAN (WEAKNESS)

S1 Bekalan CD dari KPM membantu pengajaran dan pembelajaran Biologi dalam Bahasa Inggeris. S2 Guru Biologi semua telah mengikuti kursus Etems.

W1 Guru yang mengajar pengalaman kurang dari 3 tahun W2 Tiada guru penanda SPM bagi subjek Biologi. W3 Penguasaan BI yang lemah dikalangan pelajar.

PELUANG (OPPORTUNITIES)

ANCAMAN/CABARAN (THREATS/CHALLANGE)

O1 Hubungan baik dengan unit Sains dan Matematik di PPD Kulai. O2 Pengetua merupakan pemegang opsyen biologi dan merupakan Pengerusi Panatia matapelajaran Biologi peringkat daerah

T1 Terminalogi yang sukar dalam biologi. T2 Pembantu makmal kurang mahir dalam penggunaan ICT.

95

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA BIOLOGI (TOWS MATRIK) S-Kekuatan (Strength) S1 Bekalan CD dari KPM membantu pengajaran dan pembelajaran Biologi dalam Bahasa Inggeris . S2 Guru Biologi semua telah mengikuti kursus Etems. S3 Guru kebanyakkannya telah berkursus ICT. W-Kelemahan (Weakness) W1 Guru yang mengajar pengalaman kurang dari 3 tahun. W2 Tiada guru penanda SPM bagi subjek Biologi. W3 Penguasaan BI yang lemah dikalangan murid.

DALAMAN LUARAN

O-Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik dengan dengan unit Sains dan Matematik di PPD. O2 Pengetua merupakan pemegang opsyen biologi dan merupakan Pengerusi Panatia matapelajaran biologi peringkat daerah.

Strategi S-O S1,S2,O1 1. Pengajaran melalui CD dan guru yang telah didedahkan kursus Etems dapat menarik minat dan memudahkan kefahaman pelajar.

Strategi O-W O1,W3,O2,W2 2. Mengadakan bengkel antara guru Biologi melalui kerjasama unit Sains dan Unit BI PPD bagi membentuk modul pemudah cara. 3. Mengadakan kursus penandaan SPM bagi guru baru melalui kerjasama PPD dan Ketua Panatia Biologi Daerah.

T-Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) T1 Terminalogi yang sukar dalam biologi. T2 Penyeliaan ICT yang kurang mahir dikalangan pembantu

Strategi S-C S1,C1 4. Proses pengajaran hendaklah menggunakan CD bekalan KPM semaksimum melalui pemantauan oleh Panatia Sains 5. Mengadakan In-House Training kepada pembantu makmal tentang penyeliaan ICT yang betul.

Strategi W-C W3,C1 6. Menyediakan kamus istilah/memori kad untuk pelajar.

96

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA BIOLOGI Sasaran Prestasi TOV 50 08 60 09 75 10 85 11 95 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus Kelulusan Biologi

Isu Pencapaian kepujian yang masih rendah dalam Biologi.

Masalah Kelemahan dlm penandaan

Matlamat Meningkatkan kemahiran guru dalam penandaan

Strategi Kursus penandaan didedahkan kepada guru yang kurang berpengalaman Meningkatkan penggunaan konsep dan penerangan dalam Bahasa Inggeris dalam bentuk kad imbas Pemantauan SEL bagi guru yang mendapat band 3.

Murid kurang berminat terhadap mata pelajaran Biologi

Meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran Biologi

50

60

75

85

95

100

100

Peratus penggunaan kad imbas

Mutu pengajaran dan pembelajaran guru belum mantap

Penguasaan Bahasa Inggeris yang lemah menyebabkan pengajaran dan pembelajaran tidak dijalankan dalam Bahasa Inggeris Kurang penggunaan peralatan ICT

Memastikan tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru dapat dimantapkan

25

20

15

10

5

0

0

Bilangan guru yang belum menghadiri kursus Etems.

Meningkatkan kemahiran guru dalam aplikasi ICT dalam P&P

Kursus ICT di kalangan Guru dan pembantu makmal.

75

80

85

90

95

100

75

% penggunaan ICT

97

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA SEJARAH

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Bekalan CD dari KPM membantu pengajaran dan pembelajaran P&P S2 Semua guru Sejarah telah mengikuti kursus Peningkatan Profesionalisme S3 Ketua Bidang Sains Sosial mempunyai pengalaman dalam bidang pengajaran dan pembelajaran – 10 tahun S4 Pengetua mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 W2 W3 W4 Guru yang mengajar pengalaman kurang dari 3 tahun Tiada guru penanda SPM bagi subjek Sejarah Penguasaan pemahaman yang lemah di kalangan pelajar Guru yang mengajar sejarah bukan dari opsyen sejarah

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Hubungan baik dengan unit Sejarah di PPD Kulai O2 Lokasi sekolah terletak di kawasan Bandar berhampiran dengan PPD Kulai, pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Terminologi yang sukar dalam subjek Sejarah T2 Guru Sejarah kurang mahir dalam penggunaan ICT

98

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA SEJARAH (TOWS MATRIK) S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Bekalan CD dari KPM membantu pengajaran dan pembelajaran P&P S2 Guru Sejarah semua telah mengikuti kursus Peningkatan Profesionalisme S3 Ketua Bidang Sains Sosial mempunyai pengalaman dalam bidang pengajaran dan pembelajaran – 10 tahun S4 Pengetua mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru Strategi S-O S1,S2,O1 1. Pengajaran melalui CD dan guru yang telah didedahkan kursus Profesionalisme dapat menarik minat dan memudahkan kefahaman pelajar W-Kelemahan (Weakness) W1 Guru yang mengajar pengalaman kurang dari 3 tahun W2 Tiada guru penanda SPM bagi subjek Sejarah W3 Penguasaan pemahaman yang lemah di kalangan pelajar W4 Guru yang mengajar sejarah bukan dari opsyen sejarah

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik dengan unit Sejarah di PPD Kulai O2 Lokasi sekolah terletak di kawasan Bandar berhampiran dengan PPD Kulai, pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan

Strategi O-W O1,W3,O2,W2 3. Mengadakan bengkel antara guru Sejarah melalui kerjasama unit Sejarah PPD bagi membentuk modul pemudah cara

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Sikap kurang disiplin dan hanya inginkan glamor dan sijil sahaja C2 Sikap takut menegur murid-murid lain kerana mereka adalah rakan baik dan takut diugut dan dikacau di luar kawasan sekolah C3 Guru memberi lebih tumpuan kepada kerja lain C4 Kurang guru pengawas kerana memegang jawatan lain yang lebih penting

Strategi S-C S1,C1 2. Proses pengajaran hendaklah menggunakan CD bekalan KPM semaksimum melalui pemantauan oleh Panitia Sejarah

Strategi W-C W3,C1 4. Mengadakan kursus penandaan SPM bagi guru baru melalui kerjasama PPD dan Ketua Panitia Sejarah Daerah

99

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA SEJARAH Sasaran Prestasi TOV 50 08 60 09 75 10 85 11 95 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI)

Isu Pencapaian kepujian yang masih rendah dalam Sejarah.

Masalah Minat dan tahap kelulusan sejarah SPM yang masih rendah

Matlamat Meningkatkan minat dan kelulusan pelajar dalam peperiksaan Sejarah SPM

Strategi Programprogram Kecemerlangan, Peningkatan, Pengukuhan dan pemulihan Meningkatkan penggunaan memori kad dalam kalangan pelajar Kursus penandaan didedahkan kepada guru yang kurang berpengalaman Program peningkatan profesionalisme dan pemantapan pedagogi Kursus ICT di kalangan guru.

Peratus Pencapaian sejarah dalam peperiksaan SPM
Peratus penggunaan kad memori setiap pelajar.

50

60

75

85

95

100

100

Guru tidak mempunyai kemahiran penandaan Sejarah SPM Pengajaran dan Pembelajaran guru masih belum mencapai tahap cemerlang

Penandaan tidak seragam dan memberi kesan kepada pencapaian murid Meningkatkan tahap kecekapan guru dalam pengajaran dan pembelajaran Guru kurang menggunakan ict dalam pengajaran

Meningkatkan kemahiran penandaan guru

75

80

85

90

95

100

100

Peratus guru yang telah menghadiri kursus penandaan
Peratus guru yang belum menghadiri kursus profesionalisme. Peratus guru yang hadiri kursus ICT

Meningkatkan penguasaan pemahaman dalam kalangan guru Meningkatkan penggunaan peralatan ICT

>25

>20

>15

>10

>5

0

0

75

80

85

90

95

100

100

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Latar belakang murid yang baik dan berpengetahuan asas dalam Pendidikan Islam S2 Kemudahan bilik APD dan surau yang sedia ada S3 Penggunaan alat bantu mengajar seperti OHP, buku teks, buku rujukan dan perisian komputer S4 Peruntukan masa mencukupi untuk Pendidikan Islam o Menengah atas : 4 masa seminggu o Menengah rendah : 6 masa seminggu S5 Konsep kerja berpasukan dan kerjasama S6 Kemudahan pinjaman buku teks S7 Guru yang terlatih dan berpengalaman S8 Ketua Panitia mendapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Tiada guru berpengalaman dalam teknik dan strategi menjawab soalan mengikut format peperiksaan peringkat SPM W2 Guru kurang mahir dalam penggunaan perisian komputer W3 Sikap murid yang terlalu bergantung kepada guru W4 Tiada buku rujukan jawi secara khusus W5 Murid kurang keinginan memantapkan bacaan al Quran

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Hubungan baik dengan sekolah lain sama ada dalam atau luar negeri Johor O2 Sokongan dan kerjasama PIBG dalam melaksanakan program panitia O3 Lokasi sekolah terletak di kawasan Bandar berhampiran dengan pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan O4 Sokongan komuniti/NGO (Persatuan Penduduk Taman Koperasi Polis Fasa 2 dan JKKK Kampung Batu Muda) yang baik O5 Kursus yang disediakan oleh Sektor Pendidikan Islam dan Moral di peringkat Daerah, Negeri atau sebagainya O6 Program Perkembangan Staf di peringkat sekolah

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Bebanan tugas dan kekangan masa menyebabkan guru kurang tumpuan dan persediaan untuk P&P T2 Minat dan penguasaan murid lebih kepada rumi daripada jawi T3 Murid memandang remeh terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam T4 Budaya Hendonisme di kalangan murid T5 Pusat membeli-belah berhampiran menyebabkan murid terdedah kepada budayanegatif dan masalah ponteng sekolah

101

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Latar belakang murid yang baik dan berpengetahuan asas dalam Pendidikan Islam S2 Kemudahan bilik APD dan surau yang sedia ada S3 Penggunaan alat bantu mengajar seperti OHP, buku teks, buku rujukan dan perisian komputer S4 Peruntukan masa mencukupi untuk Pendidikan Islam S5 Konsep kerja berpasukan dan kerjasama S6 Guru yang terlatih dan berpengalaman S7 Ketua Panitia mendapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang S8 Kemudahan pinjaman buku teks W-Kelemahan (Weakness) W1 Tiada guru berpengalaman dalam teknik dan strategi menjawab soalan mengikut format peperiksaan peringkat SPM W2 Guru kurang mahir dalam penggunaan perisian komputer W3 Sikap murid yang terlalu bergantung kepada guru W4 Tiada buku rujukan jawi secara khusus W5 Murid kurang keinginan memantapkan bacaan al Quran

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik dengan sekolah lain sama ada dalam atau luar negeri Johor O2 Sokongan dan kerjasama PIBG dalam melaksanakan program panitia O3 Lokasi sekolah terletak di kawasan Bandar berhampiran dengan pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan O4 Sokongan komuniti/NGO (Persatuan Penduduk Taman Koperasi Polis Fasa 2 dan JKKK Kampung Batu Muda) yang baik O5 Kursus yang disediakan oleh Sektor Pendidikan Islam dan Moral di peringkat Daerah, Negeri atau sebagainya O6 Program Perkembangan Staf di peringkat sekolah C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Bebanan tugas dan kekangan masa menyebabkan guru kurang tumpuan dan persediaan untuk P&P C2 Minat dan penguasaan murid lebih kepada rumi daripada jawi C3 Murid memandang remeh terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam C4 Budaya Hendonisme di kalangan murid C5 Pusat membeli-belah berhampiran menyebabkan murid terdedah kepada budaya negatif dan masalah ponteng sekolah

Strategi S-O S1,S2,S3,S4,S6, S8,O1,O2,O3,O4 1. Meningkatkan peratus pencapaian Pendidikan Islam dalam peperiksaan PMR, SPM dan peperiksaan dalaman S1,S3,S5,O2,O4 2. Meningkatkan kualiti sahsiah murid Islam dengan pelaksanaan dan penghayatan amalan fardhu ain dan fardhu kifayah melalui aktiviti anjuran bersama Panitia, sekolah, PIBG dan NGO

Strategi O-W O2,O5,O6,W2 4. Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam melalui penggunaan alatan ICT O1,O2,O5,W1 5. Meningkatkan kemahiran Guru Pendidikan Islam dalam teknik dan format peperiksaan PMR dan SPM

Strategi S-C S3,S4,C2,C4 3. Meningkatkan penguasaan jawi di kalangan murid supaya murid dapat menguasai P&P Pendidikan Islam

Strategi W-C W3,W5,C3,C4 6. Memantapkan mutu bacaan al Quran supaya murid lebih berminat terhadap mata pelajaran pendidikan Islam

102

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA PENDIDIKAN ISLAM Sasaran Prestasi TOV 75 08 79 09 83 10 85 11 87 12 90 ETR 90 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus murid yang lulus PMR

Isu 1) Peratus keputusan pencapaian Pendidikan Islam dalam peperiksaan PMR dan SPM yang rendah dari segi kualiti dan kuantiti

Masalah Peratus pencapaian Pendidikan Islam dalam peperiksaan PMR dan SPM dari segi kualiti dan kuantiti masih belum mencapai tahap kecemerlangan

Matlamat Meningkatkan peratus pencapaian Pendidikan Islam dalam peperiksaan PMR dan SPM dari segi kualiti dan kuantiti Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam melalui penggunaan alatan ICT

Strategi Programprogram Kecemerlangan, Peningkatan, Pengukuhan dan pemulihan

Bengkel Penggunaan ICT dalam P&P Pendidikan Islam

40

60

75

85

95

100

100

Peratus peningkatan penggunaan alatan ICT dalam P&P

103

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA PENDIDIKAN ISLAM Sasaran Prestasi TOV 75 08 80 09 85 10 90 11 95 12 99 ETR 99 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus murid Islam yang tidak bermasalah

Isu 2) Kualiti sahsiah murid Islam dan penghayatan amalan fardu ain dan fardu kifayah yang masih lemah

Masalah Pencapaian peperiksaan yang rendah Masalah salah laku disiplin Akhlak yang masih rendah

Matlamat Meningkatkan kualiti sahsiah murid Islam dengan pelaksanaan dan penghayatan amalan fardu ain dan fardu kifayah Memantapkan mutu bacaan al Quran Meningkatkan penguasaan jawi di kalangan murid

Strategi Kem Bestari Solat (fasilitator PMUTM/ Guru) Simulasi ICT pengurusan jenazah & sembelihan

Keupayaan murid membaca al Quran masih belum mantap Kelemahan dalam penguasaan jawi di kalangan murid

Program pemantapan bacaan Al Quran Program E-Jawi

75

80

85

90

95

100

100

Peratus murid yang mahir membaca al Quran Peratus murid yang menguasai jawi

75

80

85

90

95

100

100

104

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA PENDIDIKAN MORAL

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Pihak sekolah mempunyai hubungan baik dengan masyarakat setempat S2 Guru-guru tinggal berhampiran dengan tempat tinggal pelajar (Bandar Putra dan Kampung Pertanian) S3 Sekolah mempunyai dua orang guru kaunseling

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Ibubapa kurang memberi perhatian kepada perkembangan pelajaran anak W2 50% pelajar tidak menyampaikan surat edaran kepada ibubapa W3 40% daripada jumlah pelajar mencari wang saku di luar waktu persekolahan kerana terdapat kawsan perindustrian

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 PIBG memberikan sokongan yang kuat dan mantap O2 Balai polis, balai bomba,hospital, Tenaga Nasional Berhad dan majlis daerah berdekatan dengan sekolah O3 Sokongan daripada ahli politik dan NGO O4 Masjid berhampiran dengan sekolah O5 Hubungan baik dengan pihak hospital

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Komuniti jarang melibatkan diri dengan program sekolah T2 Pengaruh gejala sosial dan keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar T3 Ibubapa tidak prihatin dengan keperluan pelajaran anak T4 Lokasi sekolah berhampiran dengan jalan raya menjejaskan keselamatan pelajar

105

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN MORAL(TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Bekalan buku dari KPM membantu pengajaran dan pembelajaran P&P S2 Guru Moral semua telah mengikuti kursus Peningkatan Profesinalisme S3 Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan S4 Ketua Bida ng Sains Sosial mempunyai pengalaman dalam bidang pengajaran dan pembelajaran – 10 tahun S5 Pengetua mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru Strategi S-O S1,S2,O 1. Pengajaran melalui buku teks dan guru yang telah didedahkan kursus Profesionalisme dapat menarik minatan memudahkan kefahaman pelajar W-Kelemahan (Weakness) W1 Guru yang mengajar pengalaman kurang dari 1 tahun W2 Tiada guru yang pengalaman bagi subjek Moral W3 Penguasaan pemahaman yang lemah di kalangan pelajar W4 Guru yang mengajar Moral bukan dari option Moral

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik dengan unit PJK di PPD Kulai O2 Lokasi sekolah terletak di kawasan Bandar berhampiran dengan PPD Kulai, pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan O3 Penyediaan alat bantu mengajar yang mengikuti sukatan pelajaran O4 Program Perkembangan Staf di peringkat sekolah

Strategi O-W O1,W3,O2,W2 5. Mengadakan bengkel antara guru Moral melalui kerjasama panitia Moral bagi membentuk modul pemudah cara

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Terminalogi yang sukar dalam Moral C2 Guru Moral kurang pengalaman dalam pengajaran dan pembelajaran Moral

Strategi S-C S1,C1 3. Proses pengajaran hendaklah menggunakan buku KPM semaksimum melalui pemantauan oleh Panatia Moral

Strategi W-C W3,C1 4. Mengadakan kursus bagi guru baru melalui kerjasama PPD dan Ketua Panatia Moral daerah

106

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA PENDIDIKAN MORAL Sasaran Prestasi TOV 40 08 50 09 60 10 70 11 80 12 90 ETR 90 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus Murid yang berminat terhadap matapelajaran Pendidikan Moral Peningkatan Peratus murid yang hadir

Isu Murid kurang berminat terhadap matapelajaran Pendidikan Moral

Masalah Pencapaian Pendidikan Moral yang rendah dalam SPM

Matlamat Meningkatkan minat terhadap matapelajaran Pendidikan Moral

Strategi Program kesedaran kepada murid tentang kepentingan Pendidikan Moral Mempelbagaikan aktiviti Panitia Moral bagi menarik minat murid. Mengadakan program lawatan sambil belajar ke sekolah Orang Kurang Upaya Mengadakan Bengkel Teknik menjawab Soalan Struktur dan esei Pendidikan Moral

50

60

75

85

95

100

100

30

40

50

60

70

80

80

Peratus guru dan murid yang hadir semasa lawatan.

50

55

60

70

80

90

100

Peratus kehadiran murid semasa bengkel diadakan

107

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA GEOGRAFI

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Ketua bidang dan Ketua Panitia Geografi mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman S2 Ketua bidang dan ketua panitia mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru- guru Geografi S3 Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan S4 Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid S5 Persekitaran yang kondusif banyak membantu pengajaran dan pembelajaran Geografi

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Guru-guru geografi yangkurang berpengalaman dan bukan opsyenis W2 Guru-guru kurang pendedahan tentang teknik pengajaranpembelajaran berkesan dan sesuai dengan latar belakang sekolah W3 Tahap penguasaan Bahasa Malaysia di kalangan pelajar Cina rendah, gagal mengikuti pengajaran-pembelajaran dengan berkesan W4 Pembelajaran kendiri di kalangan pelajar rendah W5 Guru-guru kekurangan masa membimbing pelajar disebabkan mengejar masa untuk menghabiskan sukatan dan beban tugas yang lain

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Hubungan baik dengan pihak pentadbir O2 Menghantar guru-guru Geografi untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan O3 Penyediaan alat bantu mengajar yang mengikuti sukatan pelajaran

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Pelajar anggap subjek Geografi tidak ada nilai komersial T2 Murid-murid tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan kerja khusus terutama pelajar T1 & T2 T3 Kurang daya saing di kalangan pelajar T4 Pengaliran keluar pelajar cemerlang ke sekolah lain

108

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA GEOGRAFI (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Ketua bidang dan Ketua Panitia Geografi mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman S2 Ketua bidang dan ketua panitia mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guruguru Geografi S3 Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan S4 Kemudahan bilik APD yang sedia ada S5 Penggunaan alat bantu mengajar seperti OHP, buku teks, buku rujukan dan perisian komputer S6 Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid S5 Persekitaran yang kondusif banyak membantu pengajaran dan pembelajaran Geografi Strategi S-O S1, S2,S3,S4, O1, O2 1. Meningkatkan peratus pencapaian Geografi dalam peperiksaan PMR dan peperiksaan dalaman S4, S5,S6,O3 2. Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Geografi melalui penggunaan alatan ICT W-Kelemahan (Weakness) W1 Guru-guru geografi yangkurang berpengalaman dan bukan opsyenis W2 Guru-guru kurang pendedahan tentang teknik pengajaran- pembelajaran berkesan dan sesuai dengan latar belakang sekolah W3 Tahap penguasaan Bahasa Malaysia di kalangan pelajar Cina rendah, gagal mengikuti pengajaranpembelajaran dengan berkesan W4 Pembelajaran kendiri di kalangan pelajar rendah W5 Guru-guru kekurangan masa membimbing pelajar disebabkan mengejar masa untuk menghabiskan sukatan dan beban tugas yang lain W6 Guru kurang mahir dalam penggunaan perisian komputer Strategi O-W O2, W1, W2, W3, W4, W5 5. Meningkatkan penguasaan istilah Geografi di kalangan murid bagi mengatasi kesukaran membaca soalan

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik dengan pihak pentadbir O2 Menghantar guru-guru Geografi untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan O3 Penyediaan alat bantu mengajar yang mengikuti sukatan pelajaran O4 Program Perkembangan Staf di peringkat sekolah

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Sikap kurang disiplin dan hanya inginkan glamour dan sijil sahaja C2 Sikap takut menegur murid-murid lain kerana mereka adalah rakan baik dan takut diugut dan dikacau di luar kawasan sekolah C3 Guru memberi lebih tumpuan kepada kerja lain C4 Kurang guru pengawas kerana memegang jawatan lain yang lebih penting

Strategi S-C S1, S2, S3, T4 3. Gunakan guru terlatih untuk memberikan motivasi dan memupuk daya saing di kalangan pelajar S5, T1,T2, T3,T4 4. Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan menghantar kerja khusus Geografi

Strategi W-C W4, T1, T2, T3 6. Meningkatkan kemahiran Guru Geografi dalam teknik dan format peperiksaan PMR W1,W2, W3, W5 7. Meningkatkan peratus bilangan guru Geografi yang beropsyen Geografi

109

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA GEOGRAFI Sasaran Prestasi TOV 80 08 85 09 90 10 93 11 95 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus murid yang lulus PMR

Isu Peratus keputusan pencapaian Geografi dalam peperiksaan PMR yang rendah dari segi kualiti dan kuantiti.

Masalah Peratus pencapaian Pendidikan Islam dalam peperiksaan PMR dan SPM dari segi kualiti dan kuantiti masih belum mencapai tahap kecemerlangan

Matlamat Meningkatkan peratus pencapaian Geografi dalam peperiksaan PMR dari segi kualiti dan kuantiti.. Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Geografi melalui penggunaan alatan ICT Memastikan semua pelajar T1 dan T2 menghantar kerja khusus

Strategi Programprogram Kecemerlangan, Peningkatan, Pengukuhan dan pemulihan

Bengkel Penggunaan ICT dalam P&P Geografi

50

65

75

85

95

100

100

Peratus peningkatan penggunaan alatan ICT dalam P&P

Mengawasi proses pelaksanaan kerja khusus pelajar

70

75

80

90

90

90

100

Peratus murid yang menghantar kerja khusus dengan prestasi yang baik (A)

110

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA TASAWUR ISLAM

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Latar belakang murid yang baik dan berpengetahuan asas dalam Pendidikan Islam S2 Kemudahan bilik APD dan surau yang sedia ada S3 Penggunaan alat bantu mengajar seperti OHP, buku teks, buku rujukan dan perisian komputer S4 Peruntukan masa mencukupi untuk Pendidikan Islam o Menengah atas : 4 masa seminggu o S5 S6 S7 S8 Menengah rendah : 6 masa seminggu Konsep kerja berpasukan dan kerjasama Kemudahan pinjaman buku teks Guru yang terlatih dan berpengalaman Ketua Panitia mendapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Tiada guru berpengalaman dalam teknik dan strategi menjawab soalan mengikut format peperiksaan peringkat SPM W2 Guru kurang mahir dalam penggunaan perisian komputer W3 Sikap murid yang terlalu bergantung kepada guru W4 Tiada buku rujukan jawi secara khusus W5 Murid kurang keinginan memantapkan bacaan al Quran

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 PIBG memberikan sokongan yang kuat dan mantap O2 Sokongan dan kerjasama PIBG dalam melaksanakan program panitia O3 Lokasi sekolah terletak di kawasan Bandar berhampiran dengan pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan O4 Sokongan komuniti/NGO (Persatuan Penduduk Taman Koperasi Polis Fasa 2 dan JKKK Kampung Batu Muda) yang baik O5 Kursus yang disediakan oleh Sektor Pendidikan Islam dan Moral di peringkat Daerah, Negeri atau sebagainya O6 Program Perkembangan Staf di peringkat sekolah

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Bebanan tugas dan kekangan masa menyebabkan guru kurang tumpuan dan persediaan untuk P & P T2 Minat dan penguasaan murid lebih kepada rumi daripada jawi T3 Murid memandang remeh terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam T4 Pusat membeli-belah berhampiran menyebabkan murid terdedah kepada budayanegatif dan masalah ponteng sekolah

111

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA TASAWUR ISLAM (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Latar belakang murid yang baik dan berpengetahuan asas dalam Pendidikan Islam S2 Kemudahan bilik APD dan surau yang sedia ada S3 Penggunaan alat bantu mengajar seperti OHP, buku teks, buku rujukan dan perisian komputer S4 Peruntukan masa mencukupi untuk Pendidikan Islam S5 Konsep kerja berpasukan dan kerjasama S6 Guru yang terlatih dan berpengalaman S7 Ketua Panitia mendapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang S8 Kemudahan pinjaman buku teks W-Kelemahan (Weakness) W1 Tiada guru berpengalaman dalam teknik dan strategi menjawab soalan mengikut format peperiksaan peringkat SPM W2 Guru kurang mahir dalam penggunaan perisian komputer W3 Sikap murid yang terlalu bergantung kepada guru W4 Tiada buku rujukan jawi secara khusus W5 Murid kurang keinginan memantapkan bacaan al Quran

LUARAN O - Peluang (Opportunities) O1 PIBG memberikan sokongan yang kuat dan mantap O2 Sokongan dan kerjasama PIBG dalam melaksanakan program panitia O3 Lokasi sekolah terletak di kawasan Bandar berhampiran dengan pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan O4 Sokongan komuniti/NGO (Persatuan Penduduk Taman Koperasi Polis Fasa 2 dan JKKK Kampung Batu Muda) yang baik O5 Kursus yang disediakan oleh Sektor Pendidikan Islam dan Moral di peringkat Daerah, Negeri atau sebagainya O6 Program Perkembangan Staf di peringkat sekolah C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Bebanan tugas dan kekangan masa menyebabkan guru kurang tumpuan dan persediaan untuk P & P C2 Minat dan penguasaan murid lebih kepada rumi daripada jawi C3 Murid memandang remeh terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam C4 Budaya Hendonisme di kalangan murid C5 Pusat membeli-belah berhampiran menyebabkan murid terdedah kepada budayanegatif dan masalah ponteng sekolah

Strategi S-O S1,S2,S3,S4,S6, S8,O1,O2,O3,O4 1. Meningkatkan peratus pencapaian Pendidikan Islam dalam peperiksaan PMR, SPM dan peperiksaan dalaman S1,S3,S5,O2,O4 2. Meningkatkan kualiti sahsiah murid Islam dengan pelaksanaan dan penghayatan amalan fardhu ain dan fardhu kifayah melalui aktiviti anjuran bersama Panitia, sekolah, PIBG dan NGO

Strategi O-W O2,O5,O6,W2 4. Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam melalui penggunaan alatan ICT O1,O2,O5,W1 5. Meningkatkan kemahiran Guru Pendidikan Islam dalam teknik dan format peperiksaan PMR dan SPM

Strategi S-C S3,S4,C2,C4 3. Meningkatkan penguasaan jawi di kalangan murid supaya murid dapat menguasai P & P Pendidikan Islam

Strategi W-C W3,W5,C3,C4 6. Memantapkan mutu bacaan al Quran supaya murid lebih berminat terhadap mata pelajaran pendidikan Islam

112

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA TASSAWUR ISLAM Sasaran Prestasi TOV 50 08 60 09 75 10 85 11 95 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus Pencapaian Tasawur Islam dalam peperiksaan SPM Peratus penggunaan kad memori setiap pelajar. Peratus murid menjawab soalan dengan format yang betul.

Isu 1) Pencapaian kepujian yang masih rendah dalam Tasawur Islam.

Masalah Minat dan tahap kelulusan Tasawur Islam SPM yang masih rendah

Matlamat Meningkatkan minat dan kelulusan pelajar dalam peperiksaan Tasawur Islam SPM

Strategi Programprogram Kecemerlangan, Peningkatan, Pengukuhan dan pemulihan Meningkatkan penggunaan memori kad dalam kalangan pelajar Kursus penandaan didedahkan kepada guru yang kurang berpengalaman Program peningkatan profesionalisme dan pemantapan pedagogi

50

60

75

85

95

100

100

2) Guru tidak mempunyai kemahiran penandaan Tasawur Islam SPM 3) Pengajaran dan Pembelajaran guru masih belum mencapai tahap cemerlang

Penandaan tidak seragam dan memberi kesan kepada pencapaian murid Meningkatkan tahap kecekapan guru dalam pengajaran dan pembelajaran

Meningkatkan kemahiran penandaan guru

75

80

85

90

95

100

Meningkatkan penguasaan pemahaman dalam kalangan guru

0

1

2

3

4

5

5

Bilangan kursus yang dihadiri oleh guru

113

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 CD Rom boleh di beli dari Tokoh cat air tempatan membantu pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual S2 Semua guru Pendidikan Seni Visual mempunyai pengetahuan tentang matapelajaran ini

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Guru yang mengajar matapelajaran Pendidikan Seni Visual kurang pengalaman dari 3 tahun W2 Tiada guru penanda SPM bagi subjek Pendidikan Seni Visual W3 Kelemahan menghasilkan catan yang kreatif dan inovatif dikalangan murid

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Hubungan baik dengan dengan Panitia Daerah Pendidikan Seni Visual di PPD Kulai O2 Mengadakan aktiviti Pertandingan Melukis sempena Bulan Penghayatan Kemerdekaan O3 Penyediaan alat bantu mengajar yang mengikuti sukatan pelajaran

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Murid tidak bersungguh-sungguh dalam penghasilan karya catan T2 Sikap murid yang tidak ingin mencuba T3 Kekangan masa T4 Kurang persaingan sesama murid

114

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 CD Rom boleh di beli dari Tokoh cat air tempatan membantu pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual S2 Semua guru Pendidikan Seni Visual mempunyai pengetahuan tentang matapelajaran ini W-Kelemahan (Weakness) W1 Guru yang mengajar matapelajaran Pendidikan Seni Visual kurang pengalaman dari 3 tahun W2 Tiada guru penanda SPM bagi subjek Pendidikan Seni Visual W3 Kelemahan menghasilkan catan yang kreatif dan inovatif dikalangan murid

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik dengan dengan Panitia Daerah Pendidikan Seni Visual di PPD Kulai O2 Mengadakan aktiviti Pertandingan Melukis sempena Bulan Penghayatan Kemerdekaan O3 Penyediaan alat bantu mengajar yang mengikuti sukatan pelajaran

Strategi S-O S1, S2,S3,S4, O1, O2 1. Pengajaran melalui CD Rom (Teknik Cat Air) dapat menarik minat dan memudahkan kefahaman murid

Strategi O-W O1,W3,O2,W2 4. Mengadakan bengkel antara guru Pendidikan Seni Visual melalui kerjasama Panitia Pendidikan Seni Visual Daerah Kulai 5. Mengadakan Kursus Penandaan SPM melalui Panitia Pendidikan Seni Visual Daerah Kulai

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Murid tidak bersungguh-sungguh dalam penghasilan karya catan C2 Sikap murid yang tidak ingin mencuba C3 Kekangan masa C4 Kurang persaingan sesama murid

Strategi S-C S1,C1 2. Proses pengajaran hendaklah menggunakan CD Rom (Teknik Cat Air ) semaksimum melalui pemantauan oleh Panitia Poendidikan Seni Visual 3. Mengadakan ”In House Training ” kepada guru yang bukan opsyen

Strategi W-C W3,C1 6. Mengadakan pertandingan Melukis Catan sempena Bulan Penghayatan Kemerdekaan Peringkat sekolah

115

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA PENDIDIKAN SENI/ SENI VISUAL Sasaran Prestasi TOV 60 08 70 09 75 10 80 11 85 12 90 ETR 95 Petunjuk Pencapaian (KPI) % Kelulusan gred cemerlang (1A6C) dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual SPM

Isu Murid yang mengambil Kertas 2 (Seni Halus) Pendidikan Seni Visual masih tidak kreatif dan inovatif dalam penghasilan kaya catan.

Masalah Bilangan calon cemerlang belum mencapai tahap sepatutnya

Matlamat Meningkatkan peratus minat murid dengan gred cemerlang dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Meningkatkan penggunaan peralatan ICT.(CD ROMCatan cat air)

Strategi Programprogram kecemerlangan panitia

Kursus ICT di kalangan Guru Pendidikan Seni Visual Melatih murid melukis dan mewarna dalam aktiviti menggambar Memberi kefahaman kepada murid tentang olahan prinsip rekaan dalam aktiviti menggambar.

75

80

85

90

95

100

100

Peratus penggunaan ICT (CD Rom) dalam P&P Peratus murid yang memahami penggunaan pencahayaan dalam aktiviti menggambar. Peratus kegagalan murid dalam penggunaan pencahayaan dalam aktiviti bergambar

50

60

75

85

95

100

100

Hasil seni tidak kreatif dan inovatif

25

20

15

10

5

0

0

116

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Bekalan buku dari KPM membantu pengajaran dan pembelajaran P&P S2 Semua guru PJK telah mengikuti kursus Peningkatan Profesinalisme S3 Ketua Bidang Sains Sosial mempunyai pengalaman dalam bidang pengajaran dan pembelajaran – 10 tahun S4 Pengetua mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 W2 W3 W4 Guru yang mengajar pengalaman kurang dari 1 tahun Kekuranggan pengalaman guru bagi subjek PJK Penguasaan pemahaman yang lemah di kalangan pelajar Guru yang mengajar bukan dari option PJK

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Hubungan baik dengan unit PJK di PPD Kulai O2 Lokasi sekolah terletak di kawasan Bandar berhampiran dengan PPD Kulai, pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Terminalogi yang sukar dalam subjek PJK T2 Guru PJK kurang pengalaman dalam pengajaran dan pembelajaran PJK

117

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (TOWS MATRIK) S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Bekalan buku dari KPM membantu pengajaran dan pembelajaran P&P S2 Semua guru PJK telah mengikuti kursus Peningkatan Profesinalisme S3 Ketua Bidang Sains Sosial mempunyai pengalaman dalam bidang pengajaran dan pembelajaran – 10 tahun S4 Pengetua mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru Strategi S-O S1,S2,O 1. Pengajaran melalui buku teks dan guru yang telah didedahkan kursus Profesionalisme dapat menarik minatan memudahkan kefahaman pelajar W-Kelemahan (Weakness) W1 Guru yang mengajar pengalaman kurang dari 1 tahun W2 Kekuranggan pengalaman guru bagi subjek PJK W3 Penguasaan pemahaman yang lemah di kalangan pelajar W4 Guru yang mengajar bukan dari option PJK

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik dengan unit PJK di PPD Kulai O2 Lokasi sekolah terletak di kawasan Bandar berhampiran dengan PPD Kulai, pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan

Strategi O-W O1,W3,O2,W2 3. Mengadakan bengkel antara guru PJK melalui kerjasama unit PJK bagi membentuk modul pemudah cara

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) T1 Terminalogi yang sukar dalam subjek PJK T2 Guru PJK kurang pengalaman dalam pengajaran dan pembelajaran PJK

Strategi S-C S1,C1 2. Proses pengajaran hendaklah menggunakan buku KPM semaksimum melalui pemantauan oleh Panatia PJK

Strategi W-C W3,C1 4. Mengadakan kursus bagi guru baru melalui kerjasama PPD dan Ketua Panatia PJK daerah

118

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Sasaran Prestasi Isu Masalah Matlamat Strategi TOV 50 08 55 09 60 10 65 11 70 12 75 ETR 85 Petunjuk Pencapaian (KPI) % kehadiran guru dalam kursus

Pencapaian kepujian yang masih rendah dalam PJK

peratus peningkatan pelajar ditahap kepujian dalam subjek PJK lemah

Meningkatkan peratus minat dan kelulusan pelajar dalam subjek PJK

1.Mengadakan kursus kepada gu ru PJK 2.Mengunakan buku KPM dengan berkesan.

50

55

60

65

70

75

90

% nota yang ditulis oleh murid

3.Kursus Pengurusan Ujian SEGAK menggunakan ICT

50

60

70

75

80

85

90

% markah yang di dalam komputer

119

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Guru telah mengikuti kursus orientasi yang telah diadakan oleh pihak JPNJ S2 Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan S3 Guru didedahkan dengan kursus peningkatan profesionalisme S4 Sikap positif dan minat dalam diri murid S5 Persekitaran yang kondusif banyak membantu P&P

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Sukatan pelajaran baru yang belum menampakkan kelemahan yang ketara W2 Guru bukan opsyen yang mengajar W3 Guru selalu bertukar ganti (setahun 2 atau 3 kali ) W4 Sikap menangguh kerja menyebabkan hasil kerja tidak bermutu W5 Sesetengah guru tidak mahu bekerjasama dan menganggap mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan satu matapelajaran yang remeh

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Memantapkan pengajaran guru melalui perbincangan dengan Ketua Bidang O2 Menghantar guru-guru untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan O3 Memperbaiki kualiti pengajaran melalui pencerapan oleh Pengurusan dan Ketua Bidang O4 Memberi lebih banyak insentif dan motivasi kepada pelajarpelajar untuk menimbulkan minat terhadap tugasan sekolah

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Murid-murid sering tiada di kelas kerana terlibat dengan aktiviti ko-kurikulum T2 Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran di kalangan murid-murid T3 Murid-murid tidak bersungguh-sungguh dalam menghasilkan sesuatu tugasan T4 Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuh perhatian kepada pengajaran dan pembelajaran

120

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Guru telah mengikuti kursus orientasi yang telah diadakan oleh pihak JPNJ S2 Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan S3 Guru didedahkan dengan kursus peningkatan profesionalisme S4 Sikap positif dan minat dalam diri murid S5 Persekitaran yang kondusif banyak membantu P&P W-Kelemahan (Weakness) W1 Sukatan pelajaran baru yang belum menampakkan kelemahan yang ketara W2 Guru bukan opsyen yang mengajar W3 Guru selalu bertukar ganti (setahun 2 atau 3 kali ) W4 Sikap menangguh kerja menyebabkan hasil kerja tidak bermutu W5 Sesetengah guru tidak mahu bekerjasama dan menganggap mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan satu matapelajaran yang remeh

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Memantapkan pengajaran guru melalui perbincangan dengan Ketua Bidang O2 Menghantar guru-guru untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan O3 Memperbaiki kualiti pengajaran melalui pencerapan oleh Pengurusan dan Ketua Bidang O4 Memberi lebih banyak insentif dan motivasi kepada pelajar-pelajar untuk menimbulkan minat terhadap tugasan sekolah

Strategi S-O S1, S2,S3, O1, O2, O3 1. Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui memperbaiki pengajaran berlandaskan pengalaman pengajaran yang lepas dan perbincangan dengan ketua bidang S4, S5, O4 2. Memberikan lebih banyak latihan kerja rumah kepada pelajar untuk memantapkan lagi pengukuhan pelajar

Strategi O-W O2, O3, W1, W2, W3, W4, W5 5. Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti kursus-kursus yang diadakan di peringkat sekolah, daerah dan negeri yang berkaitan dengan P&P untuk memudahkan pengajaran guru bagi mendapat maklumat baru dan terkini

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Murid-murid sering tiada di kelas kerana terlibat dengan aktiviti ko-kurikulum C2 Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran di kalangan murid-murid C3 Murid-murid tidak bersungguh-sungguh dalam menghasilkan sesuatu tugasan C4 Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuh perhatian kepada pengajaran dan pembelajaran

Strategi S-C S1, S2, S3, T4 3. Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti S5, T1,T2, T3 4. Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Strategi W-C W4, T1, T2, T3 6. Guru perlu mengubah gaya pengajaran di dalam kelas supaya pengajaran menjadi lebih menarik W2, W3, W5, T4 7. Meningkatkan budaya kerja cemerlang supaya masalah kelewatan kerja dapat diatasi

121

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Sasaran Prestasi Isu Tahap pengurusan dalam mengadakan projek khidmat masyarakat belum memuaskan Masalah Pengurusan projek khidmat masyarakat tidak mencapai KPI yang ditetapkan Matlamat Meningkatkan kecekapan dalam menguruskan projek khidmat masyarakat Strategi Ketua Bidang mengadakan pemantauan untuk setiap guru semasa P&P dijalankan. Menyertai aktiviti pembangunan masyarakat dan negara TOV 65 08 75 09 85 10 95 11 100 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) % Penilaian daripada Ketua Bidang

65

75

85

95

100

100

100

% penglibatan guru dalam aktiviti yang dijalankan

122

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA EKONOMI ASAS KEKUATAN (STRENGTH ) S1 S2 S3 S4 S5 Guru yang berkelayakan dan berpengalaman Guru mengamalkan konsep pintu terbuka dan perbincangan Kemudahan semasa yang mencukupi Penyediaan buku teks daripada Skim Pinjaman Buku Teks Lokasi sekolah berhampiran dengan penempatan murid KELEMAHAN (WEAKNESS) W1 Masalah penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan murid Cina dan India W2 Penggunaan buku teks tidak diutamakan oleh murid W3 Guru terpaksa memberi lebih komitmen kepada tugas-tugas lain selain P&P W4 Sikap sambil lewa dan tidak berusaha murid W5 Tugas di luar bilik darjah yang diterima guru pada saat akhir menyebabkan guru meninggalkan kelas tanpa dapat memberi tugasan kepada murid

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1 Pemantauan pihak pentadbir atau pihak-pihak lain dapat membantu meningkatkan dan memperbaiki mutu pengajaran guru O2 Kursus yang dianjurkan oleh pihak PPD dan JPN dapat meningkatkan kemahiran guru O3 Penggunaan modul-modul tertentu sama ada yang disediakan oleh guru atau pihak lain dapat membantu meningkatkan penguasaan murid O4 Pemberian ganjaran tertentu dapat memberikan galakan kepada murid untuk meningkatkan prestasi O5 Program Bimbingan dan Kaunseling dapat meningkatkan motivasi murid

ANCAMAN/CABARAN (THREATS/CHALLANGE) T1 Masalah ponteng sekolah dalam kalangan murid T2 Ketidakhadiran guru kerana urusan tugas rasmi T3 Murid bekerja selepas waktu persekolahan menyebabkan tiada tumpuan terhadap pelajaran T4 Kelas bimbingan selepas waktu persekolahan tidak mendapat sambutan kerana murid mempunyai aktiviti sendiri atau program yang diatur oleh pihak sekolah T5 Tiada kerjasama daripada ibu bapa untuk meningkatkan prestasi murid

123

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA EKONOMI ASAS (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) S1 Guru ysng berkelayakan dan berpengalaman S2 Guru mengamalkan konsep pintu terbuka dan perbincangan S3 Kemudahan semasa yang mencukupi S4 Penyediaan buku teks daripada Skim Pinjaman Buku Teks S5 Lokasi sekolah berhampiran dengan penempatan murid W- Kelemahan (Weakness) W1 Masalah penguasaan Bahasa Malaysia W2 Penggunaan buku teks tidak diutamakan dan murid lebih berminat menggunakan buku rujukan di pasaran W3 Guru terpaksa memberi lebih komitmen kepada tugas-tugas lain selain P&P W4 Sikap sambil lewa dan tidak berusaha murid W5 Tugas di luar bilik darjah yang diterima guru pada saat akhir menyebabkan guru meninggalkan kelas tanpa dapat memberi tugasan kepada murid

DALAMAN

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Pemantauan pihak pentadbir atau pihak-pihak laindapat membantu meningkatkan dan memperbaiki mutu pengajaran guru O2 Kursus yang dianjurkan oleh pihak PPD dan JPN dapat meningkatkan kemahiran guru O3 Penggunaan modul-modul tertentu samada yang disediakan oleh guru atau pihak lain dapat membantu meningkatkan penguasaan murid O4 Pemberian ganjaran tertentu dapat memberikan galakan kepada murid untuk meningkatkan prestasi O5 Program Bimbingan dan Kaunseling dapat meningkatkan motivasi murid C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) T1 Masalah ponteng sekolah di kalangan murid T2 Ketidakhadiran guru samada peribadi atau tugas rasmi T3 Murid bekerja selepas waktu persekolahan menyebabkan tiada tumpuan terhadap pelajaran T4 Kelas tambahan selepas waktu persekolahan atau hari minggu tidak mendapat sambutan kerana murid mempunyai aktiviti sendiri termasuk bekerja T5 Tiada kerjasama daripada ibu bapa untuk meningkatkan prestasi murid

Strategi S-O S1,S2,O2, O3 1. Meningkatkan kecekapan guru melalui pemantauan Pengetua, PK dan GPK serta sokongan PPd, JPN dan golongan profesional S1, S2, S3, S4, S5, O2, O3 2. Merancang kaedah pengajaran dan membina modul pengajaran dan pembelajarn yang berkesan melalui pengalaman dan kerjasama semua pihak S4, S5, O4, O5 3.Menggunakan kemudahan secara maksimum serta galakan dan motivasi secara berkesan bagi meningkatkan prestasi murid

Strategi O-W W1, W2, O3 1. Membina modul-modul yang dapat meningkatkan penguasaan bahasa dan mengalakkan penggunaan buku teks secara bersepadu W3, W4.O1, O3. 2. Kerjasama pihak pentadbirdalam pengagihan tugas yang seimbang dan penggunaan modul-modul pembelajarankendiri semasa ketiadaan guru yang mengajar W5, O1 3. Pemantauan dan kerjasama pihak pentadbir dalam megatasi murid yang bermasalah dalam pembelajaran dan disiplin Strategi W-C W3, W4, c2 1. Meningkatan komitmen guru dalam tugas pengajaran dan pembelajaran W5, C1, C3., C4, C5, 2. Meningkatakn pemantauan ibu bapa terhadap pembelajaran anak masing-masing 3. Mengurangkan bilangan murid beekrja semasa sesi persekolahan

Strategi S-C S1, s2, S3, S4, S5, C1, C2,C3, C4 1. Meningkatakn kecekapan guru dengan bantuan guru pakar dalam bidang masing-masing S1, S2, s3, S4, S5, C5 2. Meningkatkan tahap kesedaran ibu bapa terhadap pelajaran anak-anak

124

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA EKONOMI ASAS Sasaran Prestasi TOV 33.3 08 50 09 75 10 85 11 95 12 100 ETR Petunjuk Pencapaian (KPI) % Kelulusan

Isu 1) Pencapaian murid dalam Mata Pelajaran Ekonomi Asas masih kurang memuaskan

Masalah Prestasi mata pelajaran Ekonomi Asas dalam SPM yang masih kurang cemerlang

Matlamat Meningkatkan prestasi mata pelajaran Ekonomi Asas dalam SPM

Strategi 1. Menambahkan bahan latihan pengayaan murid melalui blog EA 2. Mengadakan program Akademik Gemilang melalui latih tubi soalan objektif

3.3

10

20

25

38

50

70

% murid cemerlang

125

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

S1 S2 S3 S4

KEKUATAN (STRENGH) – S Guru yang berkelayakan dan berpengalaman Guru mengamalkan konsep pintu terbuka dan perbincangan Murid yang berpotensi dari kelas A Bengkel untuk pengajaran dan pembelajaran mencukupi Kemudahan yang terkini

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Terdapat kelas yang melebihi 25 orang murid dan tidak sesuai untuk membuat kerja amali. Keadaan ini berlaku contohnya apabila terdapat lebih ramai murid lelaki di kelas hujung W2 Pelajar tidak menguasai 3M W3 Penguasaan BM yang lemah dalam kalangan murid bukan Melayu W4 Tumpuan guru subjek ini terganggu kerana dibebankan dengan tugas lain seperti guru disiplin, s/u peperiksaan

PELUANG (OPPORTUNITIES) - O O1 Pemantauan pihak pentadbir atau pihak-pihak lain dapat membantu meningkatkan dan memperbaiki mutu pengajaran guru O2 Mnetertai kursus yang dianjurkan oleh pihak PPD dan JPN O3 Murid yang berada di tahap galus boleh dibantu untuk lulus melalui penyerataan kerja kursus

ANCAMAN (THREATS) - T T1 Murid-murid yang berhenti dan telah menjelaskan yuran peperiksaan mungkin hadir untuk menduduki peperiksaan. Mereka ini tidak mungkin lulus kerana tiada markah kerja kursus T2 Murid yang tidak hadir peperiksaan PMR akan menjejaskan prestasi keputusan kerana mereka telah ada markah kerja kursus T3 Guru-guru tidak hadir ke kelas boleh menganggu pengajaran

126

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) W-Kelemahan (Weakness) W1 Terdapat kelas yang melebihi 25 orang murid dan tidak sesuai untuk membuat kerja amali. Keadaan ini berlaku contohnya apabila terdapat lebih ramai murid lelaki di kelas hujung W2 Pelajar tidak menguasai 3M W3 Penguasaan BM yang lemah dalam kalangan murid bukan Melayu W4 Tumpuan guru subjek ini terganggu kerana dibebankan dengan tugas lain seperti guru disiplin, s/u peperiksaan

DALAMAN

S1 Guru yang berkelayakan dan berpengalaman S2 Guru mengamalkan konsep pintu terbuka dan perbincangan S3 Murid yang berpotensi dari kelas A S4 Bengkel untuk pengajaran dan pembelajaran mencukupi S5 Kemudahan yang terkini

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Pemantauan pihak pentadbir atau pihak-pihak lain dapat membantu meningkatkan dan memperbaiki mutu pengajaran guru O2 Menyertai kursus yang dianjurkan oleh pihak PPD dan JPN O3 Murid yang berada di tahap galus boleh dibantu untuk lulus melalui penyerataan kerja kursus

Strategi S-O S1,S2,O1, O2 1. Guru-guru yang telah didedahkan dengan kursus KHB dapat menarik minat dan memudahklan kefahaman pelajar

Strategi O-W O3, w1, W2, W3 3. Mewujudkan keadaan bengkel yang kondusif 4. Mengamalkan kamus bergerak semasa P&P 5. Latih tubi, kelas tambahan, kuiz dalam kelas

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) T1 Murid-murid yang berhenti dan telah menjelaskan yuran peepriksaan mungkin hadir untuk menduduki peperiksaan. Mereka ini tidak mungkin lulus kerana tiada markah kerja kursus T2 Murid yang tidak hadir peperiksaan PMR akan menjejaskan prestasi keputusan kerana mereka telah ada markah kerja kursus T3 Guru-guru tidak hadir ke kelas boleh menganggu pengajaran

Strategi S-C S2, C1, C2 2. Ketua Panitia KHB menghubungi murid yang telah berhenti untuk sesi perbincangan

Strategi W-C W4, C3 6. Mengurangkan beban guru KHB dengan tidak menjadikan mereka guru disiplin, s/u peperiksaan dan sebagainya

127

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU Sasaran Prestasi TOV 94 08 96 09 97 10 98 11 99 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) % kelulusan KHB

Isu Peratus kelulusan dalam PMR untuk subjek ini tidak mencapai 100%

Masalah Kegagalan disebabkan kegagalan murid menyiapkan kerja kursus Penguasaan Bahasa Melayu yang lemah dalam kalangan murid bukan Melayu Kualiti pengajaran guru masih ada ruang untuk dimantapkan Bengkel belum kondusif sepenuhnya untuk P&P yang berkesan

Matlamat Meningkatkan minat murid untuk lulus dalam subjek KHB

Strategi Guru berusaha membantu murid menyiapkan kerja kursus dengan sempurna Kamus bergerak

meningkatkan penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan Melayu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Perbanyakan BBM, di dalam bengkel, alatan tangan mencukupi dan dala keadaan sempurna

75

80

85

90

95

100

Semua murid menguasai BM dengan baik

Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran meningkat Semua guru KHB bekerjasama untuk menceriakan dan menambahbaikkan keadaan bengkel KHB

75

80

85

90

95

100

% penggunaan ICT

75

80

85

90

95

100

Peratus Projek kerja kursus siap dengan sempurna

128

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 S2 S3 S4 Guru yang berkelayakan dan berpengalaman Murid yang berdikari dan berinisiatif untuk belajar Murid sentiasa meningkatkan prestasi diri Penyediaan buku teks daripada Skim Pinjaman Buku Teks W1 W2 W3 W4

KELEMAHAN (WEAKNESS) – W Sikap murid yang terlalu bergantung kepada guru Tiaga guru penanda SPM bagi subjek Prinsip Akaun Masalah bahasa di kalangan murid Cina Murid Melayu lemah dalam subjek pengiraan

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Pemantauan pihak pentadbir, PPD, JPN dapat membantu meningkatkan dan memperbaiki mutu pengajaran guru O2 Kursus yang dianjurkan oleh pihak PPD dan JPN dapat meningkatkan kemahiran guru O3 Bengkel teknik menjawab Soalan SPM dapat memberi input berguna kepada murid sebagai persediaan menghadapi peperiksaan O4 Pemberian ganjaran tertentu dapat memberikan galakan kepada murid untuk meningkatkan prestasi

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Sikap tidak mahu berusaha di kalangan murid lemah T2 Murid yang bekerja sambilan selalu mengantuk di kelas dan tiada tumpuan T3 Guru tidak hadir atas urusan rasmi atau peribadi boleh mengganggu pengajaran dan pembelajaran T4 Murid-murid tidak hadir salah satu kertas semasa peperiksaan

129

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Guru yang berkelayakan dan berpengalaman S2 Murid yang berdikari dan berinisiatif untuk belajar S3 Murid sentiasa meningkatkan prestasi diri S4 Penyediaan buku teks daripada Skim Pinjaman Buku Teks W-Kelemahan (Weakness) W1 Sikap murid yang terlalu bergantung kepada guru W2 Tiada guru penanda SPM bagi subjek Prinsip Akaun W3 Masalah bahasa di kalangan murid Cina W4 Murid Melayu lemah dalam subjek pengiraan

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Pemantauan pihak pentadbir, PPd, JPN dapat membantu meningkatkan dan memperbaiki mutu pengajaran guru O2 Kursus yang dianjurkan oleh pihak PPD dan JPN dapat meningkatkan kemahiran guru O3 Bengkel teknik menjawab Soalan SPM dapat memberi input berguna kepada murid sebagai persediaan menghadapi peperiksaan O4 Pemberian ganjaran tertentu dapat memberikan galakan kepada murid untuk meningkatkan prestasi C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) T1 Sikap tidak mahu berusaha di kalangan murid lemah T2 Murid yang bekerja sambilan selalu mengantuk di kelas dan tiada tumpuan T3 Guru tidak hadir atas urusan rasmi atau peribadi boleh mengganggu pengajaran dan pembelajaran T4 Murid-murid tidak hadir salah satu kertas semasa peperiksaan

Strategi S-O S1, O2, S3, O3 1. Kursus yang diberi kepada guru dapat meningkatkan P&P dan membantu murid meningkatakn inisiatif belajar 2. Bengkel Teknik Menjawab sioalan SPM sangat membantu murid untuk tingkatkan peratus lulus terutama di tahap galus

Strategi O-W O3, W3, O1, O2, W1 3. Bengkel yang diadakan setiap tahun dapat memberi input kepada murid yang ada masalah bahasa dan lemah pengiraan 4. Mutu pengajaran guru dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa untuk membantu murid yang terlalu bergantung kepada guru

Strategi S-C S1, C1, S2, C2 5. Guru yang berpengalaman boleh memberi lebih perhatian kepada murid lemah dan galakkan mereka membuat latih tubi di kelas

Strategi W-C W3, C1 6. Mengalakkan latih tubi soalan berbentuk objektif kepada murid Cina dan Melayu supaya membantu mereka lulus

130

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN Sasaran Prestasi TOV 50 08 60 09 75 10 85 11 95 12 100 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) % Kelulusan

Isu 1) Peratus kelulusan SPM yang masih rendah dalam Prinsip Perakaunan

Masalah Peratus kelulusan masih rendah

Matlamat Meningkatkan prestasi pencapaian murid dari segi kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan SPM

Strategi Penggunaan modul menangani topik-topik sukar Prinsip Perakaunan Meningkatkan latih tubi menjawab soalan Dokumen perniagaan meningkatkan bilangan murid yang hadir ke kelas tambahan dan klinik akaun Meningkatkan kemahiran menjawab soalan melalui bengkel teknik menjawab Soalan SPM

55

45

40

35

20

0

0

% kegagalan murid dalam subjek Prinsip Perakaunan

50

60

75

85

90

95

100

% pencapaian murid menjawab soalan dengan tepat Ujian ringkas selepas bengkel diadakan

75

80

85

90

95

100

100

131

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA PERDAGANGAN

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Guru yang berkelayakan dan berpengalaman S2 Murid yang berdikari dan berinisiatif untuk belajar S3 Penyediaan buku teks daripada Skim Pinjaman Buku Teks

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Sikap murid yang terlalu bergantung kepada guru W2 Masalah bahasa di kalangan murid Cina

PELUANG (OPPORTUNITIES) - O O1 Kursus yang dianjurkan oleh pihak PPD dan JPN dapat menambahkan input pembelajaran di kelas O2 Bengkel teknik menjawab Soalan SPM dapat memberi input berguna kepada murid sebagai persediaan menghadapi peperiksaan O3 Pemberian ganjaran tertentu dapat memberikan galakan kepada murid untuk meningkatkan prestasi O4 Murid yang berada di tahap Galus boleh dibantu dengan penggunaan silibus minimum O5 Penggunaan Modul Menuju Lulus dari JPNj dapat meningkatkan peratus lulus

ANCAMAN (THREATS) - T T1 Sikap tidak mahu berusaha di kalangan murid lemah T2 Murid yang bekerja sambilan selalu mengantuk di kelas dan tiada tumpuan T3 Guru tidak hadir atas urusan rasmi atau peribadi boleh mengganggu pengajaran dan pembelajaran T4 Murid-murid tidak hadir salah satu kertas semasa peperiksaan

132

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PANITIA PERDAGANGAN (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) S1 Guru yang berkelayakan dan berpengalaman S2 Murid yang berdikari dan berinisiatif untuk belajar S3 Penyediaan buku teks daripada Skim Pinjaman Buku Teks W-Kelemahan (Weakness) W1 Sikap murid yang terlalu bergantung kepada guru W2 Masalah bahasa di kalangan murid Cina

DALAMAN

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Kursus yang dianjurkan oleh pihak PPD dan JPN dapat menambahkan input pembelajaran di kelas O2 Bengkel teknik menjawab Soalan SPM dapat memberi input berguna kepada murid sebagai persediaan menghadapi peperiksaan O3 Pemberian ganjaran tertentu dapat memberikan galakan kepada murid untuk meningkatkan prestasi O4 Murid yang berada di tahap Galus boleh dibantu dengan penggunaan silibus minimum O5 Penggunaan Modul Menuju Lulus dari JPNj dapat meningkatkan peratus lulus

Strategi S-O S1,O2,S2, O3 3. Kursus yang diberi kepada guru dapat meningkatkan P&P dan membantu murid meningkatakn inisiatif belajar menuju lulus 4. Bengkel Teknik Menjawab sioalan SPM sangat membantu murid untuk tingkatkan peratus lulus terutama di tahap galus

Strategi O-W O2, W2, O1, W1 5. Bengkel yang diadakan setiap tahun dapat memberi input kepada murid yang ada masalah bahasa 6. Mutu pengajaran guru dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa untuk membantu murid yang terlalu bergantung kepada guru

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) T1 Sikap tidak mahu berusaha di kalangan murid lemah T2 Murid yang bekerja sambilan selalu mengantuk di kelas dan tiada tumpuan T3 Guru tidak hadir atas urusan rasmi atau peribadi boleh mengganggu pengajaran dan pembelajaran T4 Murid-murid tidak hadir salah satu kertas semasa peperiksaan

Strategi S-C S1, C1 7. Guru yang berpengalaman boleh memberi lebih perhatian kepada murid lemah dan galakkan mereka membuat latih tubi di kelas terutama soalan objektif

Strategi W-C W2, C3 8. Mengalakkan latih tubi soalan berbentuk objektif kepada murid Cina dan India Supaya membantu mereka lulus dan dapat hadir kedua-dua kertas peperiksaan

133

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA PERDAGANGAN Sasaran Prestasi TOV 10 08 30 09 40 10 50 11 60 12 70 ETR 70 Petunjuk Pencapaian (KPI) % Kelulusan murid cemerlang

Isu 1) Peratus kelulusan SPM yang masih rendah dalam Perdagangan

Masalah Pencapaian kelulusan dalam peperiksaan SPM masih rendah

Matlamat Meningkatkan peratus lulus dan bilangan murid A dalam Perdagangan

Strategi Penggunaan modul menuju lulus

Meningkatkan latih tubi menjawab soalan objektif Meningkatkan kemahiran menjawab soalan melalui bengkel teknik menjawab Soalan SPM Meningkatkan bilangan murid yang hadir ke kelas tambahan

Penggunaan buku latihan topik

55

45

40

35

20

0

Bilangan murid yang mendapat markah kurang 20 % peningkatan bilangan murid cemerlang dan lulus

Penggunaan buku latihan topik

75

80

85

90

95

100

Pemantauan ke atas murid yang lemah dan sederhana

50

60

75

85

95

100

% peningkatan bilangan murid cemerlang dan lulus

134

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PROGRAM 3K

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 S2 S3 S4 S5 Pengetua yang cekap dalam pentadbiran Hubungan baik antara Pentadbir dan Guru-guru Sistem Pengurusan fail yang cekap Persekitaran sekolah yang kondusif Taraf kesihatan warga sekolah yang agak baik

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Pelbagai urusan tidak rasmi yang boleh mengganggu tugas W2 Sistem septik yang kurang memuaskan kerana pam septik tidak berfungsi W3 Terdapat tempat- tempat yang boleh menakung air selepas hari hujan W4 Sistem saliran peparitan yang tidak memuaskan W5 Tahap kesedaran yang rendah dikalangan masyarakat sekeliling

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Hubungan baik antara PIBG dapat berkongsi maklumat jika ada penyakit berjangkit yang sedang berlaku daripada masyarakat sekeliling O2 Klinik kesihatan Kulai Besar memberi kerjasama yang baik apabila diperlukan O3 Mudah mendapat khidmat penyemburan membunuh nyamuk aedes jika diperlukan O4 Pekerja swasta boleh membantu jika diperlukan.

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Bilangan nyamuk yang banyak terutama ketika cuaca panas dan lembap T2 Kos membaik pulih pam septik adalah tinggi T3 Risiko dijangkiti penyakit adalah tinggi jika mangsa yang mengidapnya hadir ke sekolah T4 Pemantauan sentiasa dijalankan di tempat- tempat yang berkemungkinan untuk menjadi takungan air

135

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PROGRAM 3K (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 S2 S3 S4 S5 Pengetua yang cekap dalam pentadbiran Hubungan baik antara Pentadbir dan Guru-guru Sistem Pengurusan fail yang cekap Persekitaran sekolah yang kondusif Taraf kesihatan warga sekolah yang agak baik W-Kelemahan (Weakness) W1 Pelbagai urusan tidak rasmi yang boleh mengganggu tugas W2 Sistem septik yang kurang memuaskan kerana pam septik tidak berfungsi W3 Terdapat tempat- tempat yang boleh menakung air selepas hari hujan W4 Sistem saliran peparitan yang tidak memuaskan W5 Tahap kesedaran yang rendah dikalangan masyarakat sekeliling

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik antara PIBG dapat berkongsi maklumat jika ada penyakit berjangkit yang sedang berlaku daripada masyarakat sekeliling O2 Klinik kesihatan Kulai Besar memberi kerjasama yang baik apabila diperlukan O3 Mudah mendapat khidmat penyemburan membunuh nyamuk aedes jika diperlukan O4 Pekerja swasta boleh membantu jika diperlukan.

Strategi S-O S1,S2,S3,O1,02 1. Mengisi borang soal selidik tahap kesedaran warga sekolah tentang wabak denggi S4,S5,O3,O4 2. Sesi soal jawab bersama warga sekolah tentang pengetahuan langkah- langkah pencegahan wabak denggi

Strategi O-W O1,O2,W5 4. Pemeriksaan tahap kesihatan warga sekolah

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Bilangan nyamuk yang banyak terutama ketika cuaca panas dan lembap C2 Kos membaik pulih pam septik adalah tinggi C3 Risiko dijangkiti penyakit adalah tinggi jika mangsa yang mengidapnya hadir ke sekolah C4 Pemantauan sentiasa dijalankan di tempattempat yang berkemungkinan untuk menjadi takungan air

Strategi S-C S1,S2,C1,C3 3. Pemeriksaan tahap kesihatan warga sekolah

Strategi W-C W2,W3,W4,C1,C2,C4 5. Penilaian fizikal dan kebersihan sekolah

136

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG HEM: PROGRAM 3K Sasaran Prestasi TOV Kurang pengetahuan tentang penyakit denggi dan kesihatan diri 1.Kurang kesedaran wabak denggi 2.Kurang pengetahuan tentang langkahlangkah pencegahan wabak denggi Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah tentang ancaman penyakit denggi 1.Mengisi borang soal selidik tahap kesedaran warga sekolah tentang wabak denggi 2. Ceramah Mencegah Wabak H1N1 3. Pemeriksaan tahap kesihatan warga sekolah 60 08 60 09 70 10 70 11 80 12 90 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus warga sekolah yang mengisi borang soal selidik % kehadiran 60 65 70 75 80 90 100

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

% yang sihat 60 60 65 70 75 85 95

4. Senamrobik dan Merentas 60 Desa

60

70

70

80

90

100

% penglibatan warga sekolah

137

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG HEM: PROGRAM 3K Sasaran Prestasi TOV 08 09 10 11 12 ETR Petunjuk Pencapaian (KPI) Markah dalam borang soal selidik

Isu Kecemasan dan kebakaran

Masalah Kurang mengambil berat tentang langkah-langkah kecemasan dan keselamatan apabila berlaku kebakaran

Matlamat Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah tentang langkah-langkah kecemasan dan keselamatan apabila berlaku kebakaran.

Strategi

1. Borang soal selidik tentang langkah-langkah kecemasan dan TOV keselamatan apabila berlaku kebakaran 2.Penggunaan 50 alat- alat pemadam api

08

09

10

11

12

ETR

60

70

75

80

90

100

% tahap pengetahuan penggunaan alatalat pemadam api % penglibatan dalam latihan

3. Latihan kebakaran

60

60

70

70

80

90

100

138

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BIASISWA DAN KEBAJIKAN

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman S2 Guru Penolong Kanan HEM yang berpengalaman S3 Ketua Pembantu Tadbir mempunyai pengalaman dalam bidang perakaunan – 10 tahun S4 Penerima Biasiswa merupakan murid yang terpilih sahaja

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Guru Biasiswa dan Kebajikan kurang pengalaman W2 Sistem pengurusan fail tidak cekap W3 Penerima Biasiswa kurang bermotivasi

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Hubungan baik dengan pihak JPN dan PPD O2 Sokongan dan kerjasama PIBG memudahkan pengurusan biasiswa dan kebajikan O3 Terdapat waris kakitangan sebagai pekerja profesional yang memudahkan urusan dengan pihak luar O4 Lokasi sekolah terletak di kawasan Bandar berhampiran dengan pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan O5 Sokongan komuniti/NGO yang baik

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Campurtangan ibu bapa dalam urusan pentadbiran biasiswa dan kebajikan T2 Masalah peribadi penerima biasiswa menyebabkan mereka bermasalah di sekolah T3 Budaya Hendonisme di kalangan murid T4 Pusat membeli-belah berhampiran menyebabkan murid terdedah kepada budaya negatif dan masalah ponteng sekolah

139

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT BIASISWA DAN KEBAJIKAN (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman S2 Guru Penolong Kanan berpengalaman S3 Ketua Pembantu Tadbir mempunyai pengalaman dalam bidang perakaunan – 10 tahun S4 Penerima Biasiswa merupakan murid yang terpilih sahaja W-Kelemahan (Weakness) W1 Guru Biasiswa dan Kebajikan kurang pengalaman W2 Sistem pengurusan fail tidak cekap W3 Penerima Biasiswa kurang bermotivasi

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik dengan pihak JPN dan PPD O2 Sokongan dan kerjasama PIBG memudahkan pengurusan biasiswa dan kebajikan O3 Terdapat waris kakitangan sebagai pekerja profesional yang memudahkan urusan dengan pihak luar O4 Lokasi sekolah terletak di kawasan Bandar berhampiran dengan pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan O5 Sokongan komuniti/NGO yang baik

Strategi S-O S1,S2,S3,O1,O2 1. Meningkatkan kecekapan pengurusan biasiwa dan kebajikan melalui pengalaman Pengetua, Penolong Kanan, Ketua Pembantu Tadbir dengan sokongan PIBG dan golongan professional.

Strategi O-W O1,O2,O5,W3 3. Meningkatkan motivasi pemegang biasiswa pejabat dengan sokongan PIBG dan komuniti

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Campurtangan ibu bapa dalam urusan pentadbiran biasiswa dan kebajikan C2 Masalah peribadi penerima biasiswa menyebabkan mereka bermasalah di sekolah C3 Budaya Hendonisme di kalangan murid C4 Pusat membeli-belah berhampiran menyebabkan murid terdedah kepada budaya

Strategi S-C S1,S3,C1,C4 2. Meningkatkan pemahaman ibu bapa terhadap pengurusan biasiwa dan kebajikan dengan kecekapan pengurusan Pengetua dan Penolong Kanan

Strategi W-C W3,C2,C3,C4 4. Meningkatkan tahap disiplin diri supaya penerima biasiswa yang mempunyai salah laku disiplin dapat diatasi

140

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG HEM : UNIT BIASISWA DAN KEBAJIKAN Sasaran Prestasi TOV 65 08 75 09 80 10 85 11 90 12 95 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) % penggunaan fail % penglibatan murid

Isu Pengurusan Biasiwa dan Kebajikan masih kurang cekap

Masalah 1. pengurusan sistem fail yang masih belum mantap 2. Penerima biasiswa kurang motivasi diri 3. masalah disiplin pemegang biasiswa

Matlamat 1. pengurusan sistem fail yang sistematik 2. Meningkatkan motivasi melalui Kem motivasi dan ceramah bersama kaunselor 3. Meningkatkan tahap disiplin pemegang biasiswa melalui Kem Jati Diri

Strategi 1.Bengkel pengurusan fail 3. Kem motivasi Dengan sokongan PIBG dan komuniti 4.Meningkatkan tahap disiplin diri supaya penerima biasiswa yang mempunyai salah laku disiplin dapat diatasi 5. Program Kunjung Bantu bagi bantuan e-Kasih

65

75

80

85

90

95

100

65

75

80

85

90

95

100

% pengurangan masalah disiplin

65

75

80

85

90

95

100

% penerima biasiswa

141

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT PENGURUSAN KANTIN

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Kemudahan tempat makan murid dan guru yang agak selesa S2 Ruang penyediaan makanan yang agak luas S3 Ruang memasak yang selesa untuk dikendalikan

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Kemudahan fizikal yang agak usang W2 Sebahagian daripada meja dan kerusi murid perlu ditukar atau diselenggarakan W3 Singki untuk membasuh pada ruang memasak tidak disediakan dan perlu diadakan

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Kerjasama dari guru-guru dalam meningkatkan keceriaan kantin O2 Kesediaan pengusaha kantin untuk memperbaiki kelemahan dan ditegur O3 Murid boleh mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan serta memberi kerjasama

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Tahap kebersihan yang sukar dikekalkan sekiranya tidak mendapat kerjasama dari guru-guru dan pelajar T2 Keracunan makanan sekiranya pengusaha kantin tidak mengamalkan kebersihan T3 Kebarangkalian pelajar tidak membayar harga makanan/minuman yang diambil boleh menimbulkan masalah tingkah laku di sekolah

142

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT PENGURUSAN KANTIN (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Kemudahan tempat makan murid dan guru yang agak selesa S2 Ruang penyediaan makanan yang agak luas S3 Ruang memasak yang selesa untuk dikendalikan W-Kelemahan (Weakness) W1 Kemudahan fizikal yang agak usang W2 Sebahagian daripada meja dan kerusi murid perlu ditukar atau diselenggarakan W3 Singki untuk membasuh di ruang memasak tidak disediakan dan perlu diadakan

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Kerjasama dari guru-guru dalam meningkatkan keceriaan kantin O2 Kesediaan pengusaha kantin untuk memperbaiki kelemahan dan ditegur O3 Murid boleh mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan serta memberi kerjasama

Strategi S-O S1,O1,O3 1. Membolehkan ruang makan di kantin bertambah selesa dan ceria S2,S3,O2 2. Meningkatkan kualiti perkhidmatan penyediaan makanan dan memudahkan pengurusan kantin

Strategi O-W O1,O3,W1,W2 5. Kerjasama antara kedua-dua pihak guru serta pelajar akan memastikan suasana kantin dalam keadaan baik O2,W3 6. Peningkatan mutu pengendalian makanan diruang dapur akan bertambah baik dan sistematik

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Tahap kebersihan yang sukar dikekalkan sekiranya tidak mendapat kerjasama dari guru-guru dan pelajar C2 Keracunan makanan sekiranya pengusaha kantin tidak mengamalkan kebersihan C3 Kebarangkalian pelajar tidak membayar harga makanan/minuman yang diambil boleh menimbulkan masalah tingkah laku di sekolah

Strategi S-C S1,C1 3. Pemantauan guru-guru terhadap disiplin pelajar ketika berada di kantin perlu S2,S3,C3 4. Pemantauan dari pentadbir terhadap pengendalian makanan oleh pengusaha kantin secara berterusan bagi mengelakkan keracunan berlaku

Strategi W-C W3,C2 7. Pemeriksaan secara berkala dari pihak pentadbir bagi memastikan kebersihan dikantin dalam keadaan baik

143

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG HEM : PENGURUSAN KANTIN Sasaran Prestasi TOV Kebersihan di kantin 1.Tahap kebersihan kantin di athap memuaskan. 2.Tiada info yang menarik yang terdapat di kantin 1.Memastikan tahap kebersihan kantin terjamin dan memberi keyakinan kepada pengusaha kantin untuk berkhidmat dengan baik. 2.Warga SMKKB lebih ceria dan selesa ketika berada dikantin 1.Pemeriksaan kebersihan kantin pada setiap minggu 50 08 55 09 60 10 65 11 70 12 75 ETR 95 Petunjuk Pencapaian (KPI) % respon soal selidik secara lisan terhadap tahap kepuasan hati dengan kebersihan kantin.

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

2.Laporan bulanan ke PPD

50

55

60

65

70

75

95

Keputusan yang positif

3.Kolaborasi antara guru,murid, pengusaha kantin dan ibu bapa dalam menceriakan kantin 4.pengumpulan informasi dari panitia untuk memenuhi sudut-sudut P&

55

60

65

70

75

80

90

% keputusan dari kekerapan pemantauan oleh pentadbir

55

58

58

58

60

80

90

Respon guruguru yang datang ke kantin

144

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT DISIPLIN

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Guru Disiplin yang berkelayakan dan bertanggungjawab S2 Bilik Disiplin terletak di Aras 1 membolehkan murid melawat ke bilik Disiplin semasa waktu rehat S3 Konsep kerja berpasukan dan kerjasama antara Guru Disiplin S4 Barisan pentadbir yang mantap S5 Barisan Guru yang komited dan bertanggungjawab

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Lokasi yang berdekatan dengan bilik darjah menyebabkan ketenteraman bilik Disiplin terganggu W2 Bidang tugas Guru Disiplin luas menyebabkan perkhidmatan tidak dapat berfokus W3 Tahap murid ponteng sekolah masih tinggi W4 60% murid kurang bermotivasi, sederhana dan lemah dalam pelajaran W5 Sikap murid yang terlalu bergantung pada guru W6 Sukar mendapat kerjasama daripada ibubapa

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Berhampiran dengan UTM – mudah memperolehi kepakaran dan ilmu O2 Terdapat kerjasama antara Guru Disiplin di dalam Daerah Kulai yang menawarkan bantuan O3 Sumbangan dan sokongan PIBG, IPTA dan IPTS dalam program Disiplin O4 Terdapat Kursus Perkongsian Ilmu dengan Guru Disiplin di peringkat daerah dan negeri T1 T2 T3 T4 T5

ANCAMAN (THREATS) – T Guru Disiplin dibebani dengan tugas kerani dan paper work Keluarga kurang peka anak-anak ponteng sekolah 40% murid bekerja sambilan terutama murid ting.4 dan 5 Ada pusat hiburan Cybercafe dan pusat permainan video Pengaruh luar yang berunsur negatif di sekitar sekolah contoh kongsi gelap, dan lumba haram T6 Sikap mengejar kehidupan yang mewah menyebabkan murid ingin bekerja awal untuk mendapatkan ”Dollar” Singapura yang bernilai tinggi

145

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT DISIPLIN (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Guru Disiplin yang berkelayakan dan bertanggungjawab S2 Bilik Disiplin terletak di Aras 1 membolehkan murid melawat ke bilik Disiplin semasa waktu rehat S3 Konsep kerja berpasukan dan kerjasama antara Guru Disiplin S4 Barisan pentadbir yang mantap S5 Barisan guru yang komited dan bertanggungjawab W-Kelemahan (Weakness) W1 Lokasi yang berdekatan dengan bilik darjah menyebabkan ketenteraman bilik disiplin terganggu W2 Bidang tugas Guru Disiplin luas menyebabkan perkhidmatan tidak dapat fokus W3 Tahap murid ponteng sekolah masih tinggi W4 60% murid kurang bermotivasi, sederhana dan lemah dalam pelajaran W5 Sikap murid yang terlalu bergantung pada guru W6 Sukar mendapat kerjasama dari ibubapa

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Berhampiran dengan UTM – mudah memperolehi kepakaran dan ilmu O2 Menjalin hubungan dengan AGAPE Counseling Centre membolehkan banyak bantuan untuk Program Bimbingan dan Disiplin O3 Terdapat kerjasama antara Guru Disiplin di dalam Daerah Kulai yang menawarkan bantuan O4 Sumbangan dan sokongan PIBG, IPTA dan IPTS dalam program Disiplin O5 Terdapat Kursus Perkongsian Ilmu Guru Disiplin di peringkat daerah dan negeri C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Guru Disiplin dibebani dengan tugas kerani dan paper work C2 Keluarga kurang peka anak-anak ponteng sekolah C3 40% murid bekerja sambilan terutamanya murid tingkatan 4 dan 5 C4 Ada pusat hiburan Cybercafe dan pusat permainan video C5 Pengaruh luar yang berunsur negatif di sekitar sekolah contoh kongsi gelap dan lumba haram C6 Sikap mengejar kehidupan yang mewah menyebabkan murid ingin bekerja awal untuk mendapatkan “Dollah” Singapura yang bernilaitinggi

Strategi S-O S1,S2,S3,S4,O1,O2,O3 1. Meningkatkan kualiti pelaksanaan Program Pembanguan Diri Murid untuk membimbing murid mengenalpasti kebolehan diri, minat ke arah membina wawasan diri S5,O3,O4,O5 2. Meningkatkan kualiti pelaksanaan dan penghayatan aktiviti nilai-nilai murni anjuran bersama Panitia, Unit Ko-kurikulum, PIBG, IPTA dan IPTS

Strategi O-W O2,O3,O4,W2,W3, W4,W5 4. Meningkatkan bilangan murid yang dapat mengamalkan teknik belajar yang baik untuk lulus O4,W4,W5 5. Meningkatkan pemahaman murid tentang hubungan pencapaian pendidikan dengan peluang pekerjaan

Strategi S-C S5,C2,C3,C4,C5,C6 3. Meningkatkan tahap kesedaran ibubapa/penjaga terhaap pelajaran anak-anak

Strategi W-C W3,W5,C2,C3,C4,C5,C6 6. Membina dan memupuk semangat yang kuat serta keazaman yang kental di kalangan murid yang bermasalah disiplin dan keluarga melalui Program Disiplin Berfokus

146

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG HEM : UNIT DISIPLIN Sasaran Prestasi TOV 50 08 55 09 60 10 65 11 70 12 75 ETR 80 Petunjuk Pencapaian (KPI) % Pengurangan masalah diisplin

Isu 60% murid masih kurang motivasi, kurang berdisplin dan melanggar peraturan sekolah

Masalah 1.Bilangan murid yang tidak menyedari potensi diri 2.Bilangan murid yang tidak mempraktik nilai-nilai murni cintai sekolah 3.Ramai murid tidah mematuhi peraturan sekolah

Matlamat 1. Mengurangan kes ponteng kelas 2.Mengurangkan kes datang lewat dan mendidik murid untuk menepati waktu 4.Meningkatkan tahap disiplin dan pendedahan tentang hukuman yang akan dihadapi jika melakukan kesalahan 5.Meningkatkan kesedaran agar menghormati orang dan hak orang lain

Strategi 1.Memperkukuh kan disiplin pelajar 2.Penguatkuasa an pas Keluar Kelas 3.Membendung Kehadiran Lewat Ke Sekolah

50

55

60

65

70

75

80

% jualan pas keluar

40

35

30

25

20

10

0

Tiada pelajar di tahan kerana lewat

4.Ceramah Polis

50

55

60

65

70

75

80

% Pengurangan masalah diisplin

147

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT MAJALAH

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Sekolah terlibat dengan pelbagai aktiviti sekolah S2 Sekolah menpunyai pengalaman selama 10 tahun dalam penerbitan majalah sekolah S3 Pengetua dan pentadbiran sekolah memberi kerjasama yang baik termasuk membantu guru

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Kesukaran untuk mendapatkan kenudahan asas semasa proses menyiapkan majalah W2 Guru mempunyai kekangan masa untuk menyiapkan majalah, kerana perlu menumpukan sepenuhnya terhadap P&P W3 Tiada sistem fail yang sistematik dan bilik khas untuk majalah W4 Setiap aktiviti sekolah tidak disertakan dengan laporan

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Hubungan baik sekolah dengan JPNJ O2 Sokongan dan kerjasama pentadbiran sekolah dan PIBG memudahkan sekolah untuk meminta bantuan kewangan O3 Kerjasama dan sokongan komuniti dalam membantu untuk proses penerbitan majalah

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Guru tiada pengalaman yang cukup untuk mengurus majalah T2 Kesukaran guru untuk mengenalpasti pelajar yang berminat dan berkebolehan T3 Sestengah guru menganggap penerbitan majalah sekolah sesuatu yang meremehkan T4 Kehebatan sekolah lain dalam penerbitan majalah, menyukarkan sekolah untuk memperoleh kemenangan

148

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT MAJALAH (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Sekolah terlibat dengan pelbagai aktiviti sekolah S2 Sekolah mempunyai pengalaman selama 10 tahun dalam penerbitan majalah sekolah S3 Pengetua dan pentadbiran sekolah memberi kerjasama yang baik termasuk membantu guru W-Kelemahan (Weakness) W1 Kesukaran untuk mendapatkan kenudahan asas semasa proses menyiapkan majalah W2 Guru mempunyai kekangan masa untuk menyiapkan majalah, kerana perlu menumpukan sepenuhnya terhadap P&P W3 Tiada sistem fail yang sistematik dan bilik khas untuk majalah

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik sekolah dengan JPNJ O2 Sokongan dan kerjasama pentadbiran sekolah dan PIBG memudahkan sekolah untuk meminta bantuan kewangan O3 Kerjasama dan sokongan komuniti dalam membantu untuk proses penerbitan majalah

Strategi S-O S1, S3, O2 1. Meningkatkan kecekapan guru dan hubungan baik antara pentadbiran sekolah dan PIBG dengan sentiasa mengemaskini kemahiran dan kecekapan dengan mengikuti program yang tersedia S2, S3, O1, O3 2. Membina dan meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara JPNJ, Pengetua, Penolong Kanan , PIBG sekolah,dan semua komuniti yang terlibat Strategi S-C S3, C1, C2 3. Selalu mengadakan rundingan dan perbincangan antara Pengetua, Penolong Kanan 1, Guru-guru, bagi setiap perancangan yang diatur bagi mengelakkan perselisihan faham, serta membuat penyelesaian bagi permasalahan yang wujud S1, S2, S3, C3, C4 4. Menggunakan segala kemahiran dan pengetahuan sedia ada untuk memantapkan lagi kemahiran setiap ahli termasuk mengikuti pelbagai kursus yang berkaitan

Strategi O-W W1,W2, W3, O1, O3 5. Membuat perhubungan baik dan perbincangan antara PIBG sekolah untuk setiap permasalahan yang timbul bagi melincinkan pengurusan sekolah W3, O2, O3 6. Meningkatkan kerjasama antara semua guru dan staf bagi mengatasi masalah pengurusan dan kemahiran guru dan ajk majalah

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Guru tiada pengalaman yang cukup untuk mengurus majalah C2 Kesukaran guru untuk mengenalpasti pelajar yang berminat dan berkebolehan C3 Sestengah guru menganggap penerbitan majalah sekolah sesuatu yang meremehkan C4 Kehebatan sekolah lain dalam penerbitan majalah, menyukarkan sekolah untuk memperoleh kemenangan

Strategi W-C W1, W3, C3, C4 7. Meningkatkan budaya kerja yang cemerlang supaya masalah bebanan guru, masa dan kelemahan pengurusan dapat di atasi

149

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG HEM : UNIT MAJALAH Sasaran Prestasi TOV 40 08 45 09 55 10 65 11 75 12 85 ETR 90 Petunjuk Pencapaian (KPI) % tahap kemahiran yang dikuasai guru penasihat dan ajk pelaksana.

Isu 1.Majalah yang dihasilkan belum mencapai kualiti yang membangg akan

Masalah 1.kemahiran guru dalam menghasilkan majalah yang berkualiti masih lemah 2.Isi kandungan kurang padat 3.latihan teknik penulisan, penyuntingan, dan penggambaran untuk JK majalah kurang

Matlamat 1.meningkatkan kemahiran guru 2.Isi kandungan yang padat untuk dimuatkan dalam majalah 3.meningkatkan latihan teknik penulisan, penyuntingan, dan penggambaran untuk JK majalah

Strategi 1.Kursus dalaman bagi guru yang terlibat dalam AJK majalah 2.Bengkel penulis muda

40

45

55

65

75

85

90

2.Bebanan guru untuk menghasilk an majalah.

3.memberi latihan teknik penulisan, penyuntingan, dan penggambaran untuk JK majalah. 4.menyedikan kemudahan yang lengkap untuk majalah

40

45

55

65

75

85

90

Peratus murid yang menyumbang karya untuk majalah sekolah % tahap kemahiran yang dikuasai guru penasihat dan ajk pelaksana.

40

45

55

65

75

85

90

Menjadikan majalah DINAMIK satu kebanggaan sekolah.

150

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT PENGAWAS

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Guru yang berkelayakan S2 Guru mempunyai semangat kekeluargaan dan hubungan yang erat S3 Guru senang memberikan kerjasama dan mengamalkan konsep keterbukaan dalam perbincangan S4 Peruntukan kewangan yang mencukupi S5 Kemudahan yang terkini dan cukup S6 Murid yang berpotensi dalam menangani masalah murid berdisiplin S7 Murid yang menghadiri kursus tentang etika kerja sebagai pengawas

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Guru dibebani tugas lain yang sama penting W2 Guru mempunyai beban kerja yang banyak meliputi kerja-kerja perkeranian di sekolah W3 Pengawas dibebani kerja-kerja yang bukan tugas mereka W4 Terlalu banyak tugas tidak rasmi yang diberi yang boleh menjejaskan tumpuan W5 Murid yang tidak berkelayakan sebagai pengawas

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Memantapkan pemantauan guru melalui perbincangan dan kursus dalaman O2 Mendedahkan guru kepada penggunaan teknologi terkini dalam mengawal pengawas O3 Menghantar pengawas-pengawas kursus yang dianjurkan oleh jabatan O4 Memperbaiki mutu disiplin pengawas melalui pemantauan oleh Penolong Kanan HEM dan Guru Disiplin

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Sikap kurang disiplin dan hanya inginkan glamor dan sijil sahaja T2 Sikap takut menegur murid-murid lain kerana mereka adalah rakan baik dan takut diugut dan dikacau di luar kawasan sekolah T3 Guru memberi lebih tumpuan kepada kerja lain T4 Kurang guru pengawas kerana memegang jawatan lain yang lebih penting

151

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT PENGAWAS (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Guru yang berkelayakan S2 Guru mempunyai semangat kekeluargaan dan hubungan yang erat S3 Guru senang memberikan kerjasama dan mengamalkan konsep keterbukaan dalam perbincangan S4 Peruntukan kewangan yang mencukupi S5 Kemudahan yang terkini dan cukup S6 Murid yang berpotensi dalam menangani masalah murid berdisiplin S7 Murid yang menghadiri kursus tentang etika kerja sebagai pengawas Strategi S-O S1,S2,S3,O1,O2 1. Meningkatkan prestasi disiplin pengawas melalui kursus dalaman dan luaran dan sokongan daripada guru-guru dan pentadbir S4,S5,S6,O3 2. Meningkatkan kecekapan pengurusan lembaga pengawas dengan bantuan kewangan serta pemantauan dan sokongan daripada guru-guru dan pentadbir Strategi S-C S3,S2,C2 3. Meningkatkan kerjasama diantara guru-guru dan bersedia untuk menjalankan tugas yang diamanahkan Strategi W-C W2,W3,W4,C37 5. Meningkatkan budaya kerja cemerlang supaya masalah disiplin murid dan pengawas serta hal-hal lain dapat diatasi W-Kelemahan (Weakness) W1 Guru dibebani tugas lain yang sama penting W2 Guru mempunyai beban kerja yang banyak meliputi kerja-kerja perkeranian di sekolah W3 Pengawas dibebani kerja-kerja yang bukan tugas mereka W4 Terlalu banyak tugas tidak rasmi yang diberi yang boleh menjejaskan tumpuan W5 Murid yang tidak berkelayakan sebagai pengawas

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Memantapkan pemantauan guru melalui perbincangan dan kursus dalaman O2 Mendedahkan guru kepada penggunaan teknologi terkini dalam mengawal pengawas O3 Menghantar pengawas-pengawas kursus yang dianjurkan oleh jabatan O4 Memperbaiki mutu disiplin pengawas melalui pemantauan oleh Penolong Kanan HEM dan Guru Disiplin

Strategi O-W O1,O3,W1 4. Meningkatkan kemantapan disiplin di kalangan pengawas dengan bimbingan guru pengawas

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Sikap kurang disiplin dan hanya inginkan glamor dan sijil sahaja C2 Sikap takut menegur murid-murid lain kerana mereka adalah rakan baik dan takut diugut dan dikacau di luar kawasan sekolah C3 Guru memberi lebih tumpuan kepada kerja lain C4 Kurang guru pengawas kerana memegang jawatan lain yang lebih penting

152

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG HEM : UNIT PENGAWAS Sasaran Prestasi TOV 50 08 60 09 75 10 80 11 85 12 90 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) % masalah disiplin

Isu Tahap pencapaian disiplin masih lemah

Masalah 1.Disiplin pengawas kurang memuaskan 2.Pengetahuan pengawas dalam bidang etika kerja lemah 3.Pengawas kurang cekap dalam menangani masalah disiplin murid-murid sekolah

Matlamat 1.Meningkatkan disiplin pengawas 2.Meluaskan pengetahuan pengawas dalam bidang etika kerja 3.Meningkatkan kecekapan pengawas dalam menangani masalah disiplin murid-murid sekolah 4.Meningkatkan kecekapan pengurusan data disiplin pengawas dengan menggunakan perisian ICT

Strategi

1.Lantikan
Percubaan pengawas baru 2. Kursus Etika Kerja

30

25

20

15

10

5

0

% penhetahuan tentang etika pengawas

3. Kursus Pemantapan Disiplin Pengawas 4. Bengkel pengurusan data disiplin

75

80

85

90

95

100

75

80

85

90

95

100

% Peningkatan disiplin pengawaspengawas sekolah

153

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT RANCANGAN INTEGRASI UNTUK PERPADUAN

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Guru panitia mata pelajaran, guru penasihat unit beruniform, guru penasihat persatuan, guru penasihat kelab. guru penasihat permainan permainan dalam melaksanakan aktiviti S2 Guru mempunyai semangat kekeluargaan dan hubungan yang erat S2 Guru berkelayakan dan berpengalaman dalam bidang masingmasing S3 Kerjasama antara dua buah sekolah menjadikan aktiviti dan pelaksanannya lebih berkesan S4 Barisan pentadbir yang mantap antara dua buah sekolah yang bergabung S6 Barisan Guru yang komited dan bertanggungjawab

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Gabungan dua buah sekolah yang berbeza dari segi pencapaian akademik W2 Kurang memberi kerjasama guru –guru dalam menjalankan aktiviti yang dirancangkan W3 Pendedahan terhadap program RIMUP kepada guru tidak menyeluruh W4 Tidak mengadakan mesyuarat dikalangan guru yang terlibat untuk melaksanakan aktiviti yang dirancang

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Memberi pendedahan kepada guru mencari pengalaman dan berkongsi idea dalam gabungan dua buah sekolah O2 Memberi peluang kepada murid-murid berkongsi pengalaman dengan sekolah lain O3 Murid-murid dapat mengenali lebih dekat rakan-rakan dari berbilang kaum O4 Dapat menjalankan aktiviti yang dirancang dengan lebih berkesan bersama rakan dari sekolah lain O5 Dapat melahirkan dan mewujudkan suasana murni dikalangan murid duduk dalam satu rumpun yang berbilang kaum

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Guru Kaunselor diberi tanggungjawab sepenuhnya dalam meaksanakan program RIMUP T2 Tanggungjawab diberikan sepenuhnya menjalankan aktiviti apabila sekolah berkenaan menjadi pengerusi RIMUP

154

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT RANCANGAN INTEGRASI UNTUK PERPADUAN (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) W-Kelemahan (Weakness) W1 Gabungan dua buah sekolah yang berbeza dari segi pencapaian akademik W2 Kurang memberi kerjasama guru –guru dalam menjalankan aktiviti yang dirancangkan W3 Pendedahan terhadap program RIMUP kepada guru tidak menyeluruh W4 Tidak mengadakan mesyuarat dikalangan guru yang terlibat untuk melaksanakan aktiviti yang dirancang

DALAMAN

LUARAN

S1 Guru panitia mata pelajaran, guru penasihat unit beruniform, guru penasihat persatuan, guru penasihat kelab. Guru penasihat permainan permainan dalam melaksanakan aktiviti S2 Guru berkelayakan dan berpengalaman dalam bidang masing-masing S3 Konsep kerja berpasukan dan kerjasama antara guruguru dalam melaksanakan aktiviti S4 Kerjasama antara dua buah sekolah menjadikan aktiviti dan pelaksanannya lebih berkesan S5 Barisan pentadbir yang mantap antara dua buah sekolah yang bergabung S6 Barisan Guru yang komited dan bertanggungjawab S7 Memberi keyakinan kepada murid menampilkan diri dalam progran yang dijalankan

O - Peluang (Opportunities) O1 Memberi pendedahan kepada guru mencari pengalaman dan berkongsi idea dalam gabungan dua buah sekolah O2 Memberi peluang kepada murid-murid berkongsi pengalaman dengan sekolah lain O3 Murid-murid dapat mengenali lebih dekat rakan-rakan dari berbilang kaum O4 Dapat menjalankan aktiviti yang dirancang dengan lebih berkesan bersama rakan dari sekolah lain O5 Dapat melahirkan dan mewujudkan suasana murni dikalangan murid duduk dalam satu rumpun yang berbilang kaum O6 Pentadbir memberi sokongan sepenuhnya terhadap program RIMUP

Strategi S-O S1,S2,S3,S4,S6,O1 1. Meningkatkan kualiti pelaksanaan Program RIMUP kerjasama dua buah sekolah dilaksanakan dan dirancang dengan telitii untuk meningkatkan kemahiran dikalangan guru S7,O2,O3,O4,O5 2. Membantu murid dalam membentuk keyakinan diri, bersaing, bekerjasama dan memahami integrasi dalam budaya di Malaysia S5,06 3. Segala pelaksanaan program dapat dijalankan dengan sempurna dan lancar Strategi S-C S1,S2,S3,C1 4. Memberi kesedaran kepada guru program RIMUP perlu dilaksanakan dengan kerjasama satu pasukan bukan terletak pada individu tertentu

Strategi O-W O2,O3,O4,O5,W1 5. Meningkatkan bilangan murid dalam menjalankan aktiviti yang dirancang mengikut bidang yang ditetapkan dalam RIMUP O1,W2,W3,W4 6. Meningkatkan pemahaman guru dalam menlaksanakan program yang dirancang

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Sikap kurang disiplin dan hanya inginkan glamour dan sijil sahaja C2 Sikap takut menegur murid-murid lain kerana mereka adalah rakan baik dan takut diugut dan dikacau di luar kawasan sekolah C3 Guru memberi lebih tumpuan kepada kerja lain C4 Kurang guru pengawas kerana memegang jawatan lain yang lebih penting

Strategi W-C W2,W3,W4,C2 7. Membina dan memupuk semangat yang kuat serta keazaman yang kental di kalangan guru ydalam melaksanakan program RIMUP

155

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG HEM : UNIT RANCANGAN INTEGRASI UNTUK PERPADUAN Sasaran Prestasi TOV 50 08 55 09 60 10 65 11 70 12 75 ETR 90 Petunjuk Pencapaian (KPI) % murid yang berbilang kaum yang menyertai

Isu 50% murid terlibat dalam program RIMUP

Masalah 1.Murid kurang berminat melibatkan diri dalam program sekolah 2. Murid mneyertai program mengikut kaum sahaja

Matlamat 1.Meningkatkan penglibatan murid dalam pelbagai aktiviti RIMUP antara dua buah sekolah mengikut bilangan kaum dalam bidang yang dilaksanakan. 2. Menjalankn program yang berkaitan dengan akademik seperti Seminar Menghadapi peperiksaan, Pertandingan Fotografi Perpaduan, Kuiz Bina Bangsa

Strategi 1. Eksplores 1 Malaysia

2. Kursus Jati diri dan kepimpinan

50

60

65

70

80

90

100

% penyetaan murid terhadap aktiviti yang dijalankan

156

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG HEM : UNIT RANCANGAN INTEGRASI UNTUK PERPADUAN Sasaran Prestasi TOV 30 08 40 09 50 10 60 11 70 12 80 ETR 95 Petunjuk Pencapaian (KPI) % penyetaan murid terhadap aktiviti yang dijalankan

Isu

Masalah

Matlamat 3. Menjalankan program yang berkaitan dengan aktiviti sukan da pemainan seperti Aktiviti Permainan Tradisional, Sukan Rakyat 4. Menjalankan program yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum seperti Kebudayaan, Sambutan Perayaan, Perkhemahan dan lawatan

Strategi 3. Memberi pendedahan kepada murid melaksanakan Program Khidmat Masyarakat

4. Kembara Mredeka

60

65

70

75

78

85

95

% penyetaan murid terhadap aktiviti yang dijalankan

157

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman S2 Guru Penolong Kanan HEM yang berpengalaman S3 Ketua Pembantu Tadbir mempunyai pengalaman dalam bidang perakaunan – 10 tahun S4 Penerima Biasiswa merupakan murid yang terpilih sahaja

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Guru SPBT masih belum dapat menguasai sepenuhnya urusan bekalan buku W2 Sistem pengurusan fail tidak cekap W3 Bilangan pelajar sentiasa berubah ubah

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Hubungan baik dengan pihak JPN dan PPD O2 Sokongan dan kerjasama PIBG O3 Lokasi sekolah terletak di kawasan bandar berhampiran dengan pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan

ANCAMAN (THREATS) – T T1 Campurtangan orang berpangkat untuk permohonan pinjaman buku T2 Masalah bekalan buku lambat sampai T3 Pelajar kurang menghargai buku yang telah diberi pinjaman

158

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman S2 Guru Penolong Kanan berpengalaman S3 Ketua Pembantu Tadbir mempunyai pengalaman dalam bidang perakaunan – 10 tahun S4 Pelajar yang mendapat buku pinjaman telah maklum akan syarat mendapat buku SPBT W-Kelemahan (Weakness) W1 Guru SPBT kurang cekap W2 Sistem pengurusan fail tidak cekap W3 Pelajar kurang bermotivasi

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Hubungan baik dengan pihak JPN dan PPD O2 Sokongan dan kerjasama PIBG memudahkan pengurusan SPBT O3 Terdapat waris kakitangan sebagai pekerja profesional yang memudahkan urusan dengan pihak luar O4 Lokasi sekolah terletak di kawasan Bandar berhampiran dengan pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan O5 Sokongan komuniti/NGO yang baik C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Sikap kurang disiplin dan hanya inginkan glamor dan sijil sahaja C2 Sikap takut menegur murid-murid lain kerana mereka adalah rakan baik dan takut diugut dan dikacau di luar kawasan sekolah C3 Guru memberi lebih tumpuan kepada kerja lain C4 Kurang guru pengawas kerana memegang jawatan lain yang lebih penting

Strategi S-O S1,S2,S3,O1,O2 1. Meningkatkan kecekapan pengurusan SPBT melalui pengalaman Pengetua, Penolong Kanan, Ketua Pembantu Tadbir dengan sokongan PIBG dan golongan professional

Strategi O-W O1,O2,O5,W3 3. Meningkatkan motivasi pelajar pejabat dengan sokongan PIBG dan komuniti

Strategi S-C S1,S3,C1,C4 2. Meningkatkan pemahaman ibu bapa terhadap pengurusan SPBT dengan kecekapan pengurusan Pengetua dan Penolong Kanan

Strategi W-C W3,C2,C3,C4 7. Meningkatkan tahap disiplin diri supaya pelajar yang menerima pinjaman mempunyai salah laku disiplin dapat diatasi

159

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANH HEM : UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Sasaran Prestasi Isu Pengurusan SPBT masih kurang cekap Masalah 1.Pengurusan SPBT yang masih kurang cekap 2.Pelajar kurang kesedaran menghargai buku teks Matlamat 1.Meningkatkan kecekapan pengurusan SPBT sekolah melalui pengalaman Pengetua, Penolong Kanan, Ketua Pembantu Tadbir dengan sokongan PIBG dan golongan professional. 2.Meningkatkan tahap kesedaran pelajar supaya menjaga buku teks sebagai harta kerajaan yang berharga. 3.Meningkatkan pengurusan SPBT dengan mengaplikasika n ICT dalam proses pemulangan dan peminjaman buku teks. Strategi TOV 1. Bengkel Pengurusan sistem fail yang sistematik dan terurus. 2.Memberi taklimat kepada semua pelajar tentang pentingnya menjaga buku teks. 50 08 60 09 75 10 85 11 90 12 95 ETR 100 % Pengurusan fail yang menepati piawaian Petunjuk Pencapaian (KPI)

30

25

20

15

10

5

0

% Buku teks rosak di akhir tahun.

3. Bengkel 70 Pengurusan ICT tentang peminjaman dan pemulangan buku teks

75

80

85

90

95

100

% peningkatan peminjaman dan pemulangan buku teks

160

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

KEKUATAN (STRENGH) – S S1 Guru Kaunselor yang berkelayakan dan bertanggungjawab S2 Bilik kaunseling terletak di Aras 1 membolehkan murid melawat ke bilik kaunseling semasa waktu rehat S3 Konsep kerja berpasukan dan kerjasama antara Guru Kaunselor S4 Guru Kaunselor yang berlainan bangsa memberi banyak peluang kepada murid untuk mengadu dan berkongsi perasaan dan pengalaman S5 Barisan pentadbir yang mantap S6 Barisan Guru yang komited dan bertanggungjawab

KELEMAHAN (WEAKNESS) - W W1 Lokasi yang berdekatan dengan bilik darjah menyebabkan ketenteraman bilik kaunseling terganggu W2 Tahap murid ponteng sekolah masih tinggi W3 60% murid kurang bermotivasi, sederhana dan lemah dalam pelajaran W4 Sikap murid yang terlalu bergantung pada guru W5 Sukar mendapat kerjasama daripada ibu bapa

PELUANG (OPPORTUNITIES) – O O1 Berhampiran dengan UTM – mudah memperolehi kepakaran dan ilmu O2 Menjalin hubungan dengan AGAPE Counseling Centre membolehkan banyak bantuan untuk program bimbingan dan kaunseling O3 Terdapat kerjasama antara Guru Kaunselor di dalam Daerah Kulai yang menawarkan bantuan O4 Sumbangan dan sokongan PIBG, IPTA dan IPTS dalam program bimbingan & kaunseling O5 Terdapat Kursus Perkongsian Ilmu dengan Guru Kaunselor di peringkat daerah dan negeri T1 T2 T3 T4 T5

ANCAMAN (THREATS) – T Guru Kaunselor dibebani dengan tugas kerani dan paper work Keluarga kurang peka anak-anak ponteng sekolah 40% murid bekerja sambilan terutama murid ting.4 dan 5 Ada pusat hiburan Cybercafe dan pusat permainan video Pengaruh luar yang berunsur negatif di sekitar sekolah contoh kongsi gelap, dan lumba haram T6 Sikap mengejar kehidupan yang mewah menyebabkan murid ingin bekerja awal untuk mendapatkan ”Dollar” Singapura yang bernilai tinggi

161

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 Guru Kaunselor yang berkelayakan dan bertanggungjawab S2 Bilik kaunseling terletak di Aras 1 membolehkan murid melawat ke bilik kaunseling semasa waktu rehat S3 Konsep kerja berpasukan dan kerjasama antara Guru Kaunselor S4 Guru Kaunselor yang berlainan bangsa memberi banyak peluang kepada murid untuk mengadu dan berkongsi perasaan dan pengalaman S5 Barisan pentadbir yang mantap S6 Barisan guru yang komited dan bertanggungjawab W-Kelemahan (Weakness) W1 Lokasi yang berdekatan dengan bilik darjah menyebabkan ketenteraman bilik kaunseling terganggu W2 Bidang tugas Guru Kaunselor luas menyebabkan perkhidmatan tidak dapat menfokus W3 Tahap murid ponteng sekolah masih tinggi W4 60% murid kurang bermotivasi, sederhana dan lemah dalam pelajaran W5 Sikap murid yang terlalu bergantung pada guru W6 Sukar mendapat kerjasama dari ibubapa

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 Berhampiran dengan UTM – mudah memperolehi kepakaran dan ilmu O2 Menjalin hubungan dengan AGAPE Counseling Centre membolehkan banyak bantuan untuk program bimbingan dan kaunseling O3 Terdapat kerjasama antara Guru Kaunselor di dalam Daerah Kulai yang menawarkan bantuan O4 Sumbangan dan sokongan PIBG, IPTA dan IPTS dalam program bimbingan & kaunseling O5 Terdapat Kursus Perkongsian Ilmu dengan Guru Kaunselor di peringkat daerah dan negeri

Strategi S-O S1,S2,S3,S4,O1,O2,O3 1. Meningkatkan kualiti pelaksanaan Program Pembanguan Diri Murid untuk membimbing murid mengenalpasti kebolehan diri, minat ke arah membina wawasan diri S5,S6,O3,O4,O5 2. Meningkatkan kualiti pelaksanaan dan penghayatan aktiviti nilai-nilai murni anjuran bersama Panitia, Unit Ko-kurikulum, PIBG, IPTA dan IPTS

Strategi O-W O2,O3,O4,W2,W3, W4,W5 4. Meningkatkan bilangan murid yang dapat mengamalkan teknik belajar yang baik untuk lulus O4,W4,W5 5. Meningkatkan pemahaman murid tentang hubungan pencapaian pendidikan dengan peluang pekerjaan

C- Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Sikap kurang disiplin dan hanya inginkan glamor dan sijil sahaja C2 Sikap takut menegur murid-murid lain kerana mereka adalah rakan baik dan takut diugut dan dikacau di luar kawasan sekolah C3 Guru memberi lebih tumpuan kepada kerja lain C4 Kurang guru pengawas kerana memegang jawatan lain yang lebih penting

Strategi S-C S5,S6,C2,C3,C4,C5,C6 3. Meningkatkan tahap kesedaran ibubapa/penjaga terhaap pelajaran anak-anak

Strategi W-C W3,W5,C2,C3,C4,C5,C6 6. Membina dan memupuk semangat yang kuat serta keazaman yang kental di kalangan murid yang bermasalah disiplin dan keluarga melalui Program Kaunseling Berfokus

162

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG HEM : UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Sasaran Prestasi TOV 50 08 55 09 60 10 65 11 70 12 75 ETR 90 Petunjuk Pencapaian (KPI) % perubahan nilai murid

Isu 60 % murid masih kurang bermotivasi, sederhana dan lemah dalam pelajaran

Masalah 1. Murid belum mengenalpasti kebolehan diri, minat ke arah membina wawasan diri 2. Kurang aktiviti nilai-nilai murni melalui anjuran bersama Panitia, Unit Kokurikulum, PIBG, IPTA dan IPTS.

Matlamat 1.Meningkatkan kualiti pelaksanaan Program Pembanguan Diri Murid untuk membimbing murid mengenalpasti kebolehan diri, minat ke arah membina wawasan diri

Strategi 1.Program Mentor mentee

2. Aktiviti nilainilai murni melalui anjuran bersama Panitia, Unit Kokurikulum, PIBG, IPTA dan IPTS. 3.Program Restu PMR & SPM

50

55

60

65

70

75

90

% bil program yang dijalankan

50

55

60

65

70

75

90

2.Meningkatkan kualiti pelaksanaan 3. Tahap dan kesedaran yang penghayatan lemah oleh aktiviti nilai-nilai ibubapa/penjag murni melalui a terhadap anjuran pelajaran anak- bersama anak Panitia, Unit Kokurikulum, 4. Teknik belajar PIBG, IPTA dan yang kurang IPTS. berkesan

% penglibatan murid

4.Program Peningkatan Kecemerlangan Akademik PMR & SPM 5.Program Motivasi & Aku Janji Murid PMR & SPM

50

55

60

65

70

75

90

% keputusan peperiksan murid

50

55

60

65

70

75

90

% penglibatan murid

163

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG HEM : UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Sasaran Prestasi TOV 5. Kurang pemahaman tentang hubungan pencapaian pendidikan dengan peluang pekerjaan 3.Meningkatkan tahap kesedaran ibubapa/penjag a terhadap pelajaran anakanak 4.Meningkatkan bilangan murid yang dapat mengamalkan teknik belajar yang baik untuk lulus 5.Meningkatkan pemahaman murid tentang hubungan pencapaian pendidikan dengan peluang pekerjaan 08 09 10 11 12 ETR Petunjuk Pencapaian (KPI)

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

164

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT BERUNIFORM KADET REMAJA SEKOLAH

KEKUATAN (STRENGTH) S1.GPK Koku mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guruguru persatuan dan kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Terdapat sekumpulan pelajar yang berpotensi dan minat dalam aktiviti KRS S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan.

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Masa kokurikulum amat terhad kerana pelajar sibuk dengan aktiviti lain atau lebih mengutamakan akademik. W2. Sumber tenaga pengajar sukar didapati dan kemudahan peralatan tidak mencukupi.. W3. Sikap acuk-tak acuk murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Pendedahan kursus kepada guru penasihat tentang pertubuhan KRS serta aktivitinya amat kurang.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru penasihat KRS untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Kerjasama dengan Pasukan KRS Daerah Kulai 04. Kerjasama rapat dengan KRS sekolah lain dalam daerah Kulai.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Ahli-ahli sering tidak hadir kerana terlibat dengan kelas tuition atau masalah pengangkutan. T2. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran dikalangan ahli.

165

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT BERUNIFORM KADET REMAJA SEKOLAH (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1.GPK Koku mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guruguru persatuan dan kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Terdapat sekumpulan pelajar yang berpotensi dan minat dalam aktiviti KRS. LUARAN S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan. KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Masa kokurikulum amat terhad kerana pelajar sibuk dengan aktiviti lain atau lebih mengutamakan akademik. W2. Sumber tenaga pengajar sukar didapati dan kemudahan peralatan tidak mencukupi.. W3. Sikap sambil lewa murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Pendedahan kursus kepada guru penasihat tentang pertubuhan KRS serta aktivitinya amat kurang.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru penasihat KRS untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Kerjasama dengan Pasukan KRS Daerah Kulai

STRATEGI S-O S1, S2,S3, O1, O2 Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui perbincangan dengan Ketua bidang, pihak pentadbir serta guru-guru yang berpengalaman. S4, S5,O3,04

STRATEGI O-W O2, W1, W2, W3, W4, Menggalak dan memastikan ahli pasukan menyertaii aktiviti anjuran sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.

04. Kerjasama rapat dengan KRS sekolah lain dalam daerahKulai. Meningkatkan kemahiran kepimpinan AJK supaya bertugas dengan efisien serta berkesan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS/CHALLANGE) T1. Ahli-ahli sering tidak hadir kerana terlibat dengan kelas tuition atau masalah pengangkutan. T2. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran di kalangan ahli. T4. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada aktiviti KRS.

STRATEGI S-C S1, S2, S3, T4 Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti KRS. S4, S5, T1,T2, T3 Meningkatkan kefahaman ahli tentang kepentingan kehadiran.

STRATEGI W-C W4, T1, T2, T3 Meningkatkan pengetahuan murid dalam kurikulum KRS dan kawad kaki. W2, W3, W5 Meningkatkan kemahiran asas guru-guru KRS dengan menghadiri kursus anjuran KRS Daerah Kulai

166

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM: UNIT BERUNIFORM KADET REMAJA SEKOLAH Sasaran Prestasi TOV Tahap penglibatan murid dalam aktiviti kelab masih rendah Ahli tidak hadir ke sekolah untuk aktiviti kokurikulum Meningkatkan penglibatan murid secara aktif dalam aktiviti KRS Meningkatkan kehadiran ahli dalam perjumpaan mingguan Menyediakan aktiviti khas yang menarik minat Ahli Meningkatkan kemahiran guru dengan menghadiri kursus 08 09 10 11 12 ETR Petunjuk Pencapaian (KPI) % kehadiran meningkat 40 45 55 65 70 75 80

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

40

45

55

65

70

75

80

% penglibatan murid dalam aktiviti yang dijalankan

40

45

55

65

70

75

80

% bilangan ahli KRS yang membantu

167

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT BERUNIFORM PANDU PUTERI KEKUATAN (STRENGTH ) GPK Koku mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guruguru persatuan dan kelab. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. Terdapat sekumpulan pelajar yang berpotensi dan minat dalam aktiviti PPP. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan. KELEMAHAN (WEAKNESS) Sikap murid yang memandang ringan aktiviti berpersatuan menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. Pendedahan kursus kepada guru penasihat tentang pertubuhan serta aktivitinya amat kurang. Masa yang terhad untuk menjalankan aktiviti atau mengadakan perjumpaan sama ada sesama pemimpin guru atau bersama pelajar. Guru-Guru Pemimpin juga terikat dengan tugasan sekolah yang lain. Pelajar masih kurang menyedari mengenai kepentingan 10% kokurikulum sebagai syarat kemasukkan ke asrama penuh atau universiti.

PELUANG (OPPORTUNITIES) Hubungan baik dengan guru-guru pemimpin kanan sekolah-sekolah daerah Kulai. Hubungan baik dengan guru-guru dan staf sekolah. Kedudukan sekolah di tepi jalan raya utama memudahkan urusan mesyuarat dan perjumpaan PPP daerah. Hubungan baik dengan wakil rakyat ADUN Bukit Permai & Bandar Tenggara merangkap Setiausaha Politik Kementerian Pengajian Tinggi. Lokasi sekolah terletak di kawasan bandar berhampiran dengan pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan (PPD).

ANCAMAN/CABARAN (THREATS/CHALLANGE) Persaingan senget dengan persatuan lain seperti PBSM dan Puteri Islam. Ahli kelab sering tidak hadir kerana terlibat dengan kelas tusyen atau masalah pengangkutan. Murid-murid tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran di kalangan ahli. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada aktiviti pertubuhan.

168

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT BERUNIFORM PANDU PUTERI (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1.GPK Koku mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guruguru persatuan dan kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Terdapat sekumpulan pelajar yang berpotensi dan minat dalam aktiviti PPP. LUARAN S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan. KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Masa kokurikulum amat terhad kerana pelajar sibuk dengan aktiviti lain atau lebih mengutamakan akademik. W2. Sumber tenaga pengajar sukar didapati dan kemudahan peralatan tidak mencukupi.. W3. Sikap murid yang memandang ringan aktiviti berpersatuan menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Pendedahan kursus kepada guru penasihat tentang pertubuhan serta aktivitinya amat kurang.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru penasihat untuk mengikuti kursus yang diadakan di peringkat daerah atau negeri.

STRATEGI S-O S1, S2,S3, O1, O2 Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui perbincangan dengan GPK Kokurikulum, pihak pentadbir serta guruguru yang berpengalaman.

STRATEGI O-W O2, W1, W2, W3, W4, Menggalak dan memastikan ahli pasukan menyertai aktiviti anjuran sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.

S4, S5 Meningkatkan kemahiran kepimpinan AJK supaya bertugas dengan efisien serta berkesan.

169

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : UNIT BERUNIFORM PANDU PUTERI Sasaran Prestasi TOV Tahap penglibatan murid dalam aktiviti PPP masih rendah.. 1. Kehadiran murid kurang 1.Meningkatkan kehadiran ahli dalam perjumpaan mingguan 2. Menyediakan aktiviti khas yang menarik minat ahli 1.Meningkatkan 50 kefahaman ahli tentang kepentingan kehadiran. 50 2.Memperkenal kan dan meningkatkan pengetahuan murid aktiviti kawad kaki dan perkhemahan 3.Menggalak 50 dan memastikan ahli PPP menyertai aktiviti anjuran sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. 08 09 10 11 12 Petunjuk Pencapaian (KPI) % kehadiran

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

65

75

80

85

90

ETR 100

65

75

85

90

95

% kehadiran 100

55

60

65

70

75

80

% penglibatan

170

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT BERUNIFORM PERGERAKAN BULAN SABIT MERAH

KEKUATAN (STRENGTH) S1.GPK Koku mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru persatuan dan kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Terdapat sekumpulan pelajar yang berpotensi dan minat dalam aktiviti PBSM. S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan.

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Masa kokurikulum amat terhad kerana pelajar sibuk dengan aktiviti lain atau lebih mengutamakan akademik. W2. Sumber tenaga pengajar sukar didapati dan kemudahan peralatan tidak mencukupi. W3. Sikap acuk-tak acuk murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Pendedahan kursus kepada guru penasihat tentang pertubuhan PBSM serta aktivitinya amat kurang

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru penasihat PBSM untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Kerjasama dengan ibu pejabat PBSM cabang Johor Bahru. 04. Kerjasama rapat dengan PBSM sekolah lain dalam daerah Kulai.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Ahli-ahli sering tidak hadir kerana terlibat dengan kelas tuition atau masalah pengangkutan. T2. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran di kalangan ahli.

171

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT BERUNIFOM PERGERAKAN BULAN SABIT MERAH (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1.GPK Koku mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guruguru persatuan dan kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Terdapat sekumpulan pelajar yang berpotensi dan minat dalam aktiviti PBSM. LUARAN S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan. PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru penasihat PBSM untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Kerjasama dengan ibu pejabat PBSM cabang Johor Bahru. 04. Kerjasama rapat dengan PBSM sekolah lain dalam daerah Kulai STRATEGI S-O S1, S2,S3, O1, O2 Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui perbincangan dengan Ketua bidang, pihak pentadbir serta guru-guru yang berpengalaman. S4, S5,O3,04 Meningkatkan kemahiran kepimpinan AJK supaya bertugas dengan efisien serta berkesan. STRATEGI O-W O2, W1, W2, W3, W4, Menggalak dan memastikan ahli pasukan menyertaii aktiviti anjuran sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Masa kokurikulum amat terhad kerana pelajar sibuk dengan aktiviti lain atau lebih mengutamakan akademik. W2. Sumber tenaga pengajar sukar didapati dan kemudahan peralatan tidak mencukupi.. W3. Sikap acuk-tak acuk murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Pendedahan kursus kepada guru penasihat tentang pertubuhan PBSM serta aktivitinya amat kurang.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS/CHALLANGE) T1. Ahli-ahli sering tidak hadir kerana terlibat dengan kelas tuition atau masalah pengangkutan. T2. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran di kalangan ahli. T4. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada aktiviti PBSM.

STRATEGI S-C S1, S2, S3, T4 Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti PBSM. S4, S5, T1,T2, T3 Meningkatkan kefahaman ahli tentang kepentingan kehadiran.

STRATEGI W-C W4, T1, T2, T3 Meningkatkan pengetahuan murid dalam pertolongan cemas asas dan kawad kaki. W2, W3, W5 Meningkatkan kemahiran pertolongan cemas guru-guru PBSM dengan menghadiri kursus perolongan cemas PBSM cabang JB

172

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM: UNIT BERUNIFORM PERGERAKAN BULAN SABIT MERAH Sasaran Prestasi TOV Tahap penglibatan murid dalam aktiviti kelab masih rendah Ahli tidak hadir ke sekolah untuk aktiviti kokurikulum Meningkatkan penglibatan murid secara aktif dalam aktiviti PBSM Meningkatkan kehadiran ahli dalam perjumpaan mingguan Menyediakan aktiviti khas yang menarik minat Ahli Meningkatkan kemahiran pertolongan cemas guru dengan menghadiri kursus pertolongan cemas PBSM 08 09 10 11 12 ETR Petunjuk Pencapaian (KPI) % kehadiran meningkat dari 50 65 75 85 90 95 100

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

50

65

75

85

90

95

100

% penglibatan murid dalam aktiviti yang dijalankan

50

65

75

85

90

95

100

% bilangan ahli PBSM yang membantu

173

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT BERUNIFORM PERGERAKAN PENGAKAP

KEKUATAN (STRENGTH) 1. GPK koku seorang yang mengambil berat tentang kegiatan kokurikulum yang diadakan. 2. Kawalan disiplin sekolah adalah baik. 3. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum.

KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Pelajar tidak berminat dengan Pengakap 2. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. 3. Kurang kerjasama pelajar berdikari sendiri dengan aktiviti yang dirancang jika ketiadaan guru penasihat. 4. Pelajar yang tidak mempunyai asas pengakap. 5. Guru Penasihat tidak berkemahiran dalam aktiviti pengakap.

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. PIBG memberi sokongan yang kuat. 2. PPD 3KM hampir dengan dengan sekolah. 3. Sekolah berdekatan dengan Balai Polis, Bomba, Hospital, TNB, Telekom Dan Majlis Daerah. 4. Terdapatnya peruntukan kewangan.

ANCAMAN/CABARAN (TREAT/CHALLENGE) 1. Ibu bapa dan komuniti kurang peka anak-anak ponteng kegiatan kokurikulum. 2. Segelintir ibu bapa mempertikai tindakan guru. 3. Pengaruh luar (media massa,cyber café, pusat hiburan, rakan sebaya) 4. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

174

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT BERUNIFORM PERGERAKAN PENGAKAP (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (S) 1. GPK koku seorang yang mengambil berat tentang kegiatan ko kurikulum yang diadakan. 2 Kawalan disiplin sekolah adalah baik. 3 Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum. 1. 2. 3. 4. ANCAMAN (T) Ibu bapa dan komuniti kurang peka anakanak ponteng kegiatan kokurikulum. Segelintir ibu bapa mempertikai tindakan guru. Pengaruh luar (media massa,cyber café, pusat hiburan, rakan sebaya) Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

DALAMAN

LUARAN

PELUANG (O) 1. PIBG memberi sokongan yang kuat. 2 PPD 3KM hampir dengan dengan sekolah. 3 Sekolah berdekatan dengan Balai Polis, Bomba, Hospital, TNB, Telekom Dan Majlis Daerah. 4. Terdapatnya peruntukan kewangan.

SO S1, S2, S3, O1, O2, O3, O4 1. Meningkatkan kuantiti aktiviti yang diadakan.

WO W1, W4, W8, 04, 05, 1.Merancang aktiviti bersama antara guru dan pelajar. W2, W3, W4, W5, O1 2. Memberi respon melalui perbincangan atau demokrasi dua hala antara pentadbir-guru, gurupelajar.

KELEMAHAN (W) 1. Kehadiran pelajar tidak 100% . 2. Pelajar tidak berminat dengan Pengakap 3. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. 4. Kurang kerjasama pelajar berdikari sendiri dengan aktiviti yang dirancang jika ketiadaan guru penasihat. 5. Ketiadaan tempat yang strategik dan selesa untuk penglibatan semua guru dan pelajar menjalankan aktiviti.

WS W1,W2, W3, S1,S2,S3, 1. Meluaskan promosi keahlian Pengakap. 2. Meminta kerjasama pihak atasan untuk memberi bantuan uniform .

WT W1, W2, W3,T3, 1.Memperbanyakkan aktiviti yang menarik minat murid-murid.

W1, T1,T2. 2. Mempererat hubungan ibu bapa dan pihak sekolah.

175

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM: UNIT BERUNIFORM PERGERAKAN PENGAKAP Sasaran Prestasi TOV Pelajar tidak berminat dengan Pengakap Pelajar tidak berminat dengan Pengakap Meningkatkan jumlah keahlian pelajar dalam Pengakap. Perbincangan 2 hala 0 10 20 30 40 45 70 08 09 10 11 12 ETR Petunjuk Pencapaian (KPI) Statistik keahlian pelajar.

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

Meningkatkan kehadiran ahli dalam perjumpaan mingguan Menyediakan aktiviti khas yang menarik minat Ahli

10

15

20

30

40

60

70

% penglibatan murid dalam aktiviti yang dijalankan

10

15

20

30

40

60

70 % kehadiran

176

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT BERUNIFORM KADET POLIS

KEKUATAN (STRENGTH) S1.GPK Koku mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guruguru persatuan dan kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Terdapat sekumpulan pelajar yang berpotensi dan minat dalam aktiviti Kadet Polis. S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan.

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Masa kokurikulum amat terhad kerana pelajar sibuk dengan aktiviti lain atau lebih mengutamakan akademik. W2. Sumber tenaga pengajar sukar didapati dan kemudahan peralatan tidak mencukupi.. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Pendedahan kursus kepada guru penasihat tentang Kadet Polis serta aktivitinya amat kurang.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru penasihat Kadet Polis untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Kerjasama dengan ibu pejabat Polis cabang Johor Bahru.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Ahli-ahli sering tidak hadir kerana terlibat dengan kelas tuition atau masalah pengangkutan. T2. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran di kalangan ahli

04. Kerjasama rapat dengan Kadet Polis sekolah lain dalam daerah Kulai.

177

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT BERUNIFORM KADET POLIS (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1.GPK Koku mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guruguru persatuan dan kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. LUARAN S4. Terdapat sekumpulan pelajar yang berpotensi dan minat dalam aktiviti Kadet Polis. S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan. KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Masa kokurikulum amat terhad kerana pelajar sibuk dengan aktiviti lain atau lebih mengutamakan akademik. W2. Sumber tenaga pengajar sukar didapati dan kemudahan peralatan tidak mencukupi.. W3. Sikap acuk-tak acuk murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Pendedahan kursus kepada guru penasihat tentang Kadet Polis serta aktivitinya amat kurang.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru penasihat Kadet polis untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Kerjasama dengan ibu pejabatPolis cabang Johor Bahru. 04. Kerjasama rapat dengan Kadet Polis sekolah lain dalam daerah Kulai.

STRATEGI S-O S1, S2,S3, O1, O2 Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui perbincangan dengan Ketua bidang, pihak pentadbir serta guru-guru yang berpengalaman. S4, S5,O3,04 Meningkatkan kemahiran kepimpinan AJK supaya bertugas dengan efisien serta berkesan.

STRATEGI O-W O2, W1, W2, W3, W4, Menggalak dan memastikan ahli pasukan menyertaii aktiviti anjuran sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS/CHALLANGE) T1. Ahli-ahli sering tidak hadir kerana terlibat dengan kelas tuition atau masalah pengangkutan. T2. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran di kalangan ahli. T4. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberik sepenuhnya perhatian kepada aktiviti Kadet Polis

STRATEGI S-C S1, S2, S3, T4 Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti Kadet Polis. S4, S5, T1,T2, T3 Meningkatkan kefahaman ahli tentang kepentingan kehadiran.

STRATEGI W-C W4, T1, T2, T3 Meningkatkan pengetahuan murid dalam pertolongan cemas asas dan kawad kaki.

178

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM: UNIT BERUNIFORM KADET POLIS Sasaran Prestasi TOV Tahap penglibatan murid dalam aktiviti kelab masih rendah Ahli tidak hadir ke sekolah untuk aktiviti kokurikulum Meningkatkan penglibatan murid secara aktif dalam aktiviti Kadet Polis Meningkatkan kehadiran ahli dalam perjumpaan mingguan Menyediakan aktiviti khas yang menarik minat Ahli Meningkatkan kemahiran guru dengan menghadiri kursus 08 09 10 11 12 ETR Petunjuk Pencapaian (KPI) % kehadiran meningkat dari 50 65 75 85 90 95 100

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

50

65

75

85

90

95

100

% penglibatan murid dalam aktiviti yang dijalankan

50

65

75

85

90

95

100

% bilangan ahli Kadet polis yang membantu

179

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT BERUNIFORM PERGERAKAN PUTERI ISLAM KEKUATAN (STRENGTH ) Pengetua adalah Pengerusi PPI daerah Kulai. Guru Pemimpin Kanan adalah Setiausaha PPI Daerah Kulai. Guru-guru PPI sekolah terdiri daripada mereka yang sangat berpengalaman, bijak dan berbakat. Sebahagian besar pelajar adalah ahli PPI. AJK merupakan pemimpin pelajar yang bijak, berwibawa dan berketrampilan. Guru Pemimpin Kanan berpengaruh dan berpengalaman luas dalam bidang PPI. Guru Pemimpin Kanan adalah Separa Kaunselor Pergerakan Puteri Islam Kebangsaan. Ahli sangat berminat menggerakkan aktiviti-aktiviti PPI sekolah. Juara kawad kaki sekolah. Di dalam daerah Kulai, hanya PPI SMKKB yang memiliki pakaian seragam rasmi dan kawad yang banyak dan lengkap. KELEMAHAN (WEAKNESS) Masa yang terhad untuk menjalankan aktiviti atau mengadakan perjumpaan sama ada sesama pemimpin guru atau bersama pelajar. Guru-Guru Pemimpin juga terikat dengan tugasan sekolah yang lain. Tempat perjumpaan yang terhad dan kurang sesuai. Pelajar masih kurang menyedari mengenai kepentingan 10% kokurikulum sebagai syarat kemasukkan ke asrama penuh atau universiti.

PELUANG (OPPORTUNITIES) Hubungan baik dengan guru-guru pemimpin kanan sekolah-sekolah daerah Kulai. Hubungan baik dengan guru-guru dan staf sekolah. Kedudukan sekolah di tepi jalan raya utama memudahkan urusan mesyuarat dan perjumpaan PPI daerah. Hubungan baik dengan wakil rakyat ADUN Bukit Permai & Bandar Tenggara merangkap Setiausaha Politik Kementerian Pengajian Tinggi. Lokasi sekolah terletak di kawasan bandar berhampiran dengan pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan (PPD).

ANCAMAN/CABARAN (THREATS/CHALLANGE) Pengetua dan Pemimpin Kanan PPI menetap terlalu jauh dari sekolah. Kesesakan lalulintas terutamanya untuk membelok ke sekolah dari jalan raya utama menyebabkan guru dan pelajar kadangkala berada lama di hadapan sekolah. Persaingan senget dengan persatuan lain seperti PBSM dan Pandu Puteri. Terhad hanya kepada pelajar perempuan Islam.

180

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT BERUNIFORM PERGERAKAN PUTERI ISLAM (TOWS MATRIK)
S-KEKUATAN (STRENGTH ) 1. Pengetua adalah Pengerusi PPI daerah Kulai. 2. Guru Pemimpin Kanan adalah Setiausaha PPI Daerah Kulai. 3. Guru-guru PPI sekolah terdiri daripada mereka yang sangat berpengalaman, bijak dan berbakat. 4. Sebahagian besar pelajar adalah ahli PPI. 5. AJK merupakan pemimpin pelajar yang bijak, berwibawa dan berketrampilan. 6. Guru Pemimpin Kanan berpengaruh dan berpengalaman luas dalam bidang PPI. 7. Guru Pemimpin Kanan adalah Separa Kaunselor Pergerakan Puteri Islam Kebangsaan. 8. Ahli sangat berminat menggerakkan aktiviti-aktiviti PPI sekolah. 9. Juara kawad kaki sekolah. 10. Di dalam daerah Kulai, hanya PPI SMKKB yang memiliki pakaian seragam rasmi dan kawad yang banyak dan lengkap. Strategi S-O 1. S3, S5, S6, S8, S9, S10, O1, O2, Memupuk minat ahli mencapai tahap Puteri Sulung. W-KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Masa yang terhad untuk menjalankan aktiviti atau mengadakan perjumpaan sama ada sesama pemimpin guru atau bersama pelajar. 2. Guru-Guru Pemimpin juga terikat dengan tugasan sekolah yang lain. 3. Tempat perjumpaan yang terhad dan kurang sesuai. 4. Pelajar masih kurang menyedari mengenai kepentingan 10% kokurikulum sebagai syarat kemasukkan ke asrama penuh atau universiti.

DALAMAN

LUARAN

O-PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Hubungan baik dengan guru-guru pemimpin kanan sekolah-sekolah daerah Kulai. 2. Hubungan baik dengan guru-guru dan staf sekolah.

Strategi O-W 5. O1, O5, O4, W1, W2 Menyeimbangkan aktiviti, tugasan dan masa melalui perbincangan dengan pihak pentadbir, PPD, PIBG dan JPNJ.

3.

4.

5.

Kedudukan sekolah di tepi jalan raya utama memudahkan urusan mesyuarat dan perjumpaan PPI sekolah dan daerah. Hubungan baik dengan wakil rakyat ADUN Bukit Permai & Bandar Tenggara merangkap Setiausaha Politik Kementerian Pengajian Tinggi. Lokasi sekolah terletak di kawasan bandar berhampiran dengan pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan (PPD).

2. S1, S2, S5, S7, O3, O5. Perbanyakkan aktiviti yang menarik minat ahli mencapai tahap Puteri Sulung. 3. S1, S2, S3, S6, S7, O1, O4, O5 Menjadikan dan mengekalkan SMKKB sebagai Puteri Sulung paling ramai bagi daerah Kulai.

C-ANCAMAN/CABARAN (THREATS/CHALLANGE) 1. Persaingan dari sukan-sukan yang lain. 2. Terdapat pelajar yang bekerja sewaktu sesi aktiviti atau latihan. 3. Guru-guru yang sibuk dengan urusan rasmi sekolah yang lain 4. Ada pelajar yang tidak hadir sesi aktiviti dan latihan atas alasan peribadi.

Strategi S-C 4. S3, S4, S5, S8, S9, S10, C1, C2, C4 Menanam kesedaran dalam diri pelajar bahawa kokurikulum menyumbang 10% syarat kemasukan ke asrama penuh atau universiti.

Strategi W-C 6. W1, W4, C2, C3 Memfokuskan cara dan inisiatif untuk menyelesaikan masalah guru dan pelajar.

181

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM: UNIT BERUNIFORM PERGERAKAN PUTERI ISLAM Sasaran Prestasi TOV 0 08 5 09 10 10 20 11 30 12 40 ETR 70 Petunjuk Pencapaian (KPI) Bilangan Puteri Sulung setiap tahun

Isu Belum ada pelajar yang mencapai tahap Puteri Sulung (anugerah tertinggi di dalam Pergerakan Puteri Islam)

Masalah 1.Masa yang terhad untuk menjalankan aktiviti atau mengadakan perjumpaan sama ada sesama pemimpin guru atau bersama pelajar. 2.Guru-Guru Pemimpin juga terikat dengan tugasan sekolah yang lain. 3.Tempat perjumpaan yang terhad dan kurang sesuai. 4.Pelajar masih kurang menyedari mengenai kepentingan 10% kokurikulum sebagai syarat kemasukkan ke asrama penuh atau universiti.

Matlamat Mewujud dan meningkatkan jumlah Puteri Sulung

Strategi 1.Memupuk minat ahli mencapai tahap Puteri Sulung.

2.Perbanyakkan aktiviti yang menarik minat ahli mencapai tahap Puteri Sulung. 3.Menjadikan dan mengekalkan SMKKB sebagai Puteri Sulung paling ramai bagi daerah Kulai.

3

4

7

9

11

13

20

Bilangan aktiviti untuk mencapai tahap Puteri Sulung.

0

5

10

20

30

40

60

Bilangan Puteri Sulung setiap tahun.

182

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PERSATUAN SENI DAN KEBUDAYAAN MELAYU

KEKUATAN (STRENGTH) Guru mempunyai asas yang kukuh. Sistem pengurusan yang bijak dan sistematik. Pengetua dan pentadbiran sekolah memberi kerjasama yang baik termasuk membantu guru kelab dalam sumber kewangan. Terdapat guru lain yang pakar dan mahir dalam bidang ini.

KELEMAHAN ( WEAKNESS) Kekangan masa untuk guru membuat perjumpaan dengan ahliahli kelab. Ketidakcukupan dana sekolah untuk menampung segala keperluan bagi sebarang aktiviti. Kewujudan sesi pagi dan petang menyukarkan guru untuk mengadakan perjumpaan dan aktiviti. Kesibukan guru dalam pengurusan akademik menghadkan perjalanan aktiviti.

PELUANG (OPPORTUNITIES) Hubungan baik sekolah dengan JPNJ. Sokongan dan kerjasama pentadbiran sekolah dan PIBG memudahkan sekolah untuk meminta bantuan kewangan. Kerjasama dan sokongan komuniti terutama oleh penduduk Kampung Pertanian selaku kampung angkat sekolah dalam membantu melancarkan pelancaran aktiviti.

ANCAMAN (THREATS) Sekolah berhampiran dengan pusat hiburan menyebabkan pelajar kurang tertarik untuk menyertai sebarang aktiviti sekolah. Ramai pelajar yang bekerja “part time” menyukarkan pelajar untuk menghadiri perjumpaan. Kesukaran guru untuk mengesan pelajar-pelajar yang betulbetul berminat menyertai kelab SPBT.

183

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PERSATUAN SENI DAN KEBUDAYAAN MELAYU (TOWS MATRIK)

DALAMAN

S- Kekuatan (Strength)

W- Kelemahan (Weakness)

S 1- Guru mempunyai asas yang kukuh S2- Sistem pengurusan yang bijak dan sisrematik S3-Pengetua dan pentadbiran sekolah memberi kerjasama yang baik termasuk membantu kelabdalam sumber kewangan S4Terdapat guru lain yang pakar dan mahir dalam bidang ini LUARAN

W1-Kekangan masa untuk guru memembuat perjumpaan dengan ahli-ahli kelab W2-Ketidakcukupan dana sekolah untuk menampung segala keperluan bagi sebarang aktiviti W3-Kewujudan sesi pagi dan petang menyukarkan guru untuk mengadakan perjumpaan dan aktiviti W4-Kesibukkan guru dalam pengurusan akademik menghadkan perjalanan aktiviti

O- Peluang (Opportunities) O1-Hubungan baik sekolah dengan JPNJ O2-Sokongan dan kerjasama pentadbiran sekolah dan PIBG memudahkan sekolah untuk meminta bantuan kewangan O3-Kerjasama dan sokongan komuniti terutama oleh penduduk Kampung Pertanian selaku kampung angkat sekolah dalam membantu melancarkan pelancaran aktiviti

Strategi S-O 1. S1, S3, O1 Meningkatkan kecekapan guru penasihat dengan menghdirkan diri dalam kursus yang berkenaan dan menjaga hubungan baik dengan JPNJ. 2. S2, S4, O2, O3 Membina dan meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara JPNJ, Pengetua, Penolong Kanan , PIBG sekolah,dan semua komuniti yang terlibat secara langsung dan tidak langsung

Strategi O-W 5. W1,W2, , O2, O3 Membuat perhubungan baik dan perbincangan antara PIBG sekolah bagi setiap permasalahan yang timbul bagi melincinkan pengurusan sukan dan permainan ini. 6. W3,W4, O1, O3 Meningkatkan kerjasama antara JPNJ, PIBG dengan mengadakan perbincanagan bagi tujuan peningkatan prestasi kelab

C- Ancaman ( Threats) C 1- Sekolah berhampiran dengan pusat hiburan menyebabkan pelajar kurang tertarik untuk menyertai sebarang aktiviti sekolah. C 2- Ramai pelajar yang bekerja “part time” menyukarkan pelajar untuk menghadiri perjumpaan. C 3- Kesukaran guru untuk mengesan pelajar-pelajar yang betul-betul berminat menyertai kelab SPBT.

Strategi S-C 3. S4, C1, C2 Selalu mengadakan rundingan dan perbincangan antara Pengetua, Penolong Kanan 1, Guru-guru, bagi setiap perancangan yang diatur bagi mengelakkan perselisihan faham, serta membuat penyelesaian bagi permasalahan yang wujud. 4. S1, S2, S3, C3, Menggunakan segala kemahiran dan pengetahuan sedia ada untuk memantapkan program yang sedia ada dan mengadakan program yang boleh menarik minat pelajar.

Strategi W-C 7. W1, W3, W4, C3, Meningkatkan budaya kerja yang cemerlang supaya masalah disiplin, masa dan kelemahan pengurusan dapat di atasi.

184

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : PERSATUAN SENI DAN KEBUDAYAAN MELAYU Sasaran Prestasi TOV 2 08 4 09 6 10 8 11 10 12 12 ETR 18 Petunjuk Pencapaian (KPI) % Kemajuan pengurusan guru penasihat

Isu Persatuan dan kelab kurang aktif

Masalah 1. kelemahan pengurusan dan kemahiran guru penasihat 2. Kurang penyertaan dari murid

Matlamat Meningkatkan kecekapan pengurusan dan kemahiran guru penasihat

Strategi Kursus dalaman guru (JPNJ)

Program pemantapan (guru penasihat dan ahli kelab) Kurang Pengetahuan dan kemahiran tentang seni kebudayaan dan tarian Hanya disertai pelajar yang tahu tarian Mengekalkan seni budaya bangsa Malaysia. Bengkel seni kebudayaan

40

45

50

55

60

65

80

% Pelajar yang terlibat

40

45

50

55

60

65

70

% penglibatan

Menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh peringkat daerah

30

35

40

45

50

55

60

% penyertaan

185

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PERSATUAN BAHASA INGGERIS KEKUATAN (STRENGTH ) Guru Penolong Kanan Kokurikulum yang berpengalaman. Terdapat pelbagai aktiviti yang menarik untuk diceburi oleh murid. Lokasi sekolah berhampiran dengan penempaatan murid. KELEMAHAN (WEAKNESS) Guru kurang kemahiran mengendalikan aktiviti kokurikulum Aktiviti kokurikulum terpaksa ditangguhkan sekiranya terdapat aktiviti sekolah atau guru mempunyai tugas rasmi lain. Sikap sambil lewa dan tidak berusaha murid

PELUANG (OPPORTUNITIES) Kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak PPD dan JPN dapat meningkatkan kemahiran guru-guru menguruskan kokurikulum. Program Bimbingan dan Kaunseling dapat meningkatkan motivasi murid.

ANCAMAN/CABARAN (THREATS/CHALLANGE) Ketidakhadiran guru sama ada peribadi mahu pun tugas rasmi. Murid bekerja selepas waktu persekolahan menyebabkan tiada minat menyertai aktiviti persatuan. Aktiviti hari sabtu tidak mendapat sambutan kerana murid mempunyai aktiviti sendiri termasuk bekerja. Tiada kerjasama daripada ibu bapa.

186

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PERSATUAN BAHASA INGGERIS (TOWS MATRIK) S - Kekuatan (Strength) S1 - Guru Penolong Kanan Kokurikulum berkelayakan dan berpengalaman. S2 – Terdapat pelbagai aktiviti yang menarik untuk diceburi oleh murid. S3 - Lokasi sekolah berhampiran dengan penempaatan murid. W - Kelemahan (Weakness) W1 -Guru kurang kemahiran mengendalikan aktiviti kokurikulum W2 - Aktiviti kokurikulum terpaksa ditangguhkan sekiranya terdapat aktiviti sekolah atau guru mempunyai tugas rasmi lain. W3 - Sikap sambil lewa dan tidak berusaha murid

DALAMAN

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 – Kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak PPD dan JPN dapat meningkatkan kemahiran guru-guru menguruskan kokurikulum. O2 - Program Bimbingan dan Kaunseling dapat meningkatkan motivasi murid.

Strategi S-O 1. S1,O1,O2 Mengadakan kursus dalaman pengurusan kokurikulum 2. S2,O2 Menggalakkan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum melalui program motivasi

Strategi O-W 1.W1,W2,O1 Guru-guru mengikuti kursus pengendalian kokurikulum

C-Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 – Ketidakhadiran guru sama ada peribadi mahu pun tugas rasmi. C2 – Murid bekerja selepas waktu persekolahan menyebabkan tiada minat menyertai aktiviti persatuan. C3 – Aktiviti hari sabtu tidak mendapat sambutan kerana murid mempunyai aktiviti sendiri termasuk bekerja. C4 - Tiada kerjasama daripada ibu bapa

Strategi S-C 1. S3,C2,C3,C4 Pelaksanaan Penilaian Kokurikulum secara berkesan

Strategi W-C 1. W3,C2,C3,C4 Pelaksanaan Penilaian Kokurikulum secara berkesan

187

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : PERSATUAN BAHASA INGGERIS Sasaran Prestasi TOV 20 08 30 09 50 10 60 11 70 12 80 ETR 90 Petunjuk Pencapaian (KPI) % Kemajuan pengurusan guru penasihat

Isu Persatuan dan kelab kurang aktif

Masalah 1. kelemahan pengurusan dan kemahiran guru penasihat 2. Kurang penyertaan dari murid

Matlamat 1.Meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti Persatuan Bahasa Inggeris

Strategi Kursus pengendalian Kokurikulum

Program 2. Meningkatkan motivasi pencapaian murid dalam aktiviti Persatuan Bahasa Inggeris Program pemantapan (guru penasihat dan ahli kelab)

25

35

45

55

65

75

85

% Pelajar yang berminat

40

45

50

55

60

65

80

% Pelajar yang terlibat

188

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PERSATUAN BAHASA CINA KEKUATAN (STRENGTH ) S1 Guru penasihat berkelayakan dan berpengalaman S2 AJK boleh mengikut arahan dengan baik S3 Hubungan guru penasihat dengan murid baik S4 Terdapat budaya kerja yang sistematik S5 Ahli-ahli sedia menderma kepada tabung persatuan KELEMAHAN (WEAKNESS) W1 Kehadiran murid untuk aktiviti ko-ku tidak memuaskan W2 Murid-murid lebih mementingkan hiburan daripada aktiviti persatuan W3 AJK persatuan kurang pengalaman W4 AJK dan ahli-ahli sibuk dengan pelajaran dan kerja rumah W5 Beban guru amat berat kerana hanya terdapat seorang guru penasihat

PELUANG (OPPORTUNITIES ) O1 Kedai-kedai buku berhampiran memudahkan murid-murid membeli buku rujukan dan latihan O2 Lokasi sekolah terletak di tepi jalanraya membolehkan murid mudah datang ke sekolah O3 Kebanyakan murid berasal daripada keluarga yang tidak terlalu miskin O4 Persekitaran yang kondusif membantu perjumpaan persatuan

ANCAMAN (THREATS CHALLANGE) C1 Pusat-pusat internet dan membeli-belah menarik minat murid ke situ pada hari Sabtu. C2 Kedai-kedai berhampiran menawarkan kerja ‘part-time’ kepada murid-murid. C3 Kelas-kelas tuisyen diadakan pada hari Sabtu C4 Perkhidmatan bas antara sekolah dan Bandar Putra jarang. C5 Keluarga murid tidak mementingkan aktiviti ko-kurikulum

O5 Markah ko-kurikulum untuk melanjutkan pelajaran di institut pengajian tinggi penting

189

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PERSATUAN BAHASA CINA (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) S1 Guru penasihat berkelayakan dan berpengalaman DALAMAN S2 AJK boleh mengikut arahan dengan baik S3 Hubungan guru penasihat dengan murid baik S4 Terdapat budaya kerja yang sistematik S5 Ahli-ahli sedia menderma kepada tabung persatuan W5 Beban guru amat berat kerana hanya terdapat seorang guru penasihat O-Peluang (Opportunities) O1 Lokasi sekolah terletak di tepi jalanraya membolehkan murid mudah datang ke sekolah O2 Kebanyakan murid berasal daripada keluarga yang tidak terlalu miskin O3 Persekitaran yang kondusif membantu perjumpaan persatuan O4 Markah ko-kurikulum untuk melanjutkan pelajaran di institut pengajian tinggi penting Strategi S-O 1.S4, S5, O2, S3 Memberi hadiah penghargaan kepada AJK dan ahli-ahli yang aktif 2.S1, S3, S4, O2, O3,O4 Memperkenalkan buku-buku kepepimpinan kepada AJK dan murid-murid Strategi O-W 1.O2, O4, W1,W5 Bekerjasama dengan persatuan lain untuk mengadakan aktiviti yang boleh memupuk minat murid. 2. O1, O2, O3,W5 Menjemput penceramah untuk mengadakan ceramah /motivasi W-Kelemahan (Weakness) W1 Kehadiran murid untuk aktiviti ko-ku tidak memuaskan W2 Murid-murid lebih mementingkan hiburan daripada aktiviti persatuan W3 AJK persatuan kurang pengalaman W4 AJK dan ahli-ahli sibuk dengan pelajaran dan kerja rumah

LUARAN

C-Ancaman / (Threats) T1 Pusat-pusat internet dan membeli-belah menarik minat murid ke situ pada hari Sabtu. T2 Kedai-kedai berhampiran menawarkan kerja ‘part-time’ kepada muridmurid. T3 Kelas-kelas tuisyen diadakan pada hari Sabtu T4 Keluarga murid tidak mementingkan aktiviti ko-kurikulum

Strategi S-C 1.S2, S4, S4, S5,C2 Mempelbagaikan aktiviti yang dijalankansupaya dapat menarik minat murid 2.S1, S2, S4, S5, C2,C5 Menperluaskan propaganda tentang keseronokan aktiviti ko-kurikulumi di sekolah

Strategi W-C 1.W1,W2,W4,C1,C2,C5 Menerangkan kepada murid-murid tentang kepentingan murid –murid mengambil bahagian dalam aktiviti ko-ku. 2.S1, S2, S3,C1, C2,C3,C5 Menasihati murid supaya mengambil bahagian dalam aktiviti ko-ku

190

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : PERSATUAN BAHASA CINA Sasaran Prestasi TOV 40 08 50 09 60 10 65 11 70 12 75 ETR 80 Petunjuk Pencapaian (KPI) % Murid yang mengambil bahagian apabila aktiviti dijalankan

Isu Kehadiran murid untuk aktiviti PersatuanBahasa Cina perlu diperbaiki

Masalah murid kurang berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti Persatuan Bahasa Cina

Matlamat Meningkatkan kehadiran murid untuk aktiviti Persatuan Bahasa Cina

Strategi Memberi hadiah penghargaan kepada AJK dan ahli-ahli yang aktif Menjemput penceramah untuk mengadakan ceramah /motivasi supaya muridmurid memahami kepentingan mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum.

40

50

60

65

70

75

80

% ahli yang mendengar ceramah

191

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PERSATUAN BAHASA TAMIL

KEKUATAN (STRENGTH) S1. GPK Koku mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru persatuan. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan.

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1. Ahli-ahli persatuan yang aktif adalah terdiri daripada AJK persatuan sahaja. W2. Kehadiran murid tidak 100% . W3. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. W4. Kurang kerjasama murid berdikari sendiri dengan aktiviti yang dirancang jika ketiadaan guru penasihat.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru persatuan untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan. O4. Kawalan disiplin sekolah adalah baik. O5. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak hadir kerana terlibat dengan pelbagai aktiviti lain seperti unit beruniform dan sukan. T2. Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran dikalangan murid-murid. T3. Murid-murid tidak bersungguh-sungguh dalam menghasilkan sesuatu tugasan. T4. Pengaruh luar (media massa,’cyber café, pusat hiburan, rakan sebaya). T5 Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

192

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PERSATUAN BAHASA TAMIL (TOWS MATRIK)
DALAMAN KEKUATAN (STRENGTH) S1. GPK Koku mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru persatuan. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan. KELEMAHAN (WEAKNESS) W1. Ahli-ahli persatuan yang aktif adalah terdiri daripada AJK persatuan sahaja. W2. Kehadiran murid tidak 100% . W3. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. W4. Kurang kerjasama murid berdikari sendiri dengan aktiviti yang dirancang jika ketiadaan guru penasihat.

LUARAN

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. S1, S2,S3, O1, O2 O2. Menghantar guru-guru persatuan untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan. O4. Kawalan disiplin sekolah adalah baik. O5. Guru-guru mudah memberi kerjasama

STRATEGI S-O O2, W1, W2

STRATEGI O-W

Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui perbincangan dengan GPK koku, pihak pentadbir serta guru-guru yang berpengalaman. S4,O3 Memberi lebih banyak insentif dan motivasi kepada murid-murid untuk menimbulkan minat terhadap aktiviti persatuan.

Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti kursuskursus yang diadakan di peringkat daerah dan negeri yang berkaitan dengan input baru dalam merancang, menyelia dan melaksanakan program dan aktiviti persatuan untuk menarik minat penyertaan murid-murid.

ANCAMAN / CABARAN STRATEGI S-C T1. Murid-murid sering tidak hadir keran terlibat dengan pelbagai aktiviti lain seperti unit beruniform dan sukan. T2. Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu daN kemahiran dikalangan murid-murid. T3. Murid-murid tidak bersungguh-sungguh dalam menghasilkan sesuatu tugasan. T4.Pengaruh luar (media massa,’cyber café, pusat hiburan, rakan sebaya). T5 Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat. S1, S2, S3, T4 Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat dalam aktiviti ko-kurikulum. STRATEGI W-C W1,W2, T1, T2, T3 Guru penasihat perlu memperbagaikan aktiviti dalam persatuan supaya menarik minat murid-murid.

S2, T1,T2, T3 Memberi kesedaran kepada murid tentang kepentingan persatuan bahasa Tamil.

193

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM: PERSATUAN BAHASA TAMIL
Sasaran Prestasi TOV 08 09 10 11 12 ETR Petunjuk Pencapaian (KPI)

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

Persatuan dan kelab kurang aktif

1. kelemahan pengurusan dan kemahiran guru penasihat 2. Kurang penyertaan dari murid

Meningkatkan kecekapan pengurusan dan kemahiran guru penasihat

Kursus dalaman guru dan penggunaan fail kelab (JPNJ) Program motivasi

2

4

6

8

10

12

18

% Kemajuan pengurusan guru penasihat

25

35

45

55

65

75

85

% Pelajar yang berminat

Program pemantapan (guru penasihat dan ahli kelab)

40

45

50

55

60

65

80

% Pelajar yang terlibat

194

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PERSATUAN AGAMA ISLAM

KEKUATAN (STRENGTH) 1. GPK koku seorang yang mengambil berat tentang kegiatan ko kurikulum yang diadakan. 2. Kawalan disiplin sekolah adalah baik. 3. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum.

KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Pelajar tidak berminat dengan Persatuan Agama Islam 2. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. 3. Kurang kerjasama pelajar berdikari sendiri dengan aktiviti yang dirancang jika ketiadaan guru penasihat. 4. Terdapat pelajar yang masih buta jawi. 5. Guru Pendidikan Islam tidak berkemahiran dalam aktiviti yang dirancang cth. Tarannum, berzanzi, tulisan khat. 6. Ketiadaan tempat yang selesa untuk penglibatan semua guru dan pelajar beragama Islam.

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. PIBG memberi sokongan yang kuat. 2. PPD 3KM hampir dengan dengan sekolah. 3. Sekolah berdekatan dengan Balai Polis, Bomba, Hospital, TNB, Telekom Dan Majlis Daerah. 4. Terdapatnya peruntukan kewangan.

ANCAMAN/CABARAN (TREAT/CHALLENGE) 1. Ibu bapa dan komuniti kurang peka anak-anak ponteng kegiatan kokurikulum. 2. Segelintir ibu bapa mempertikai tindakan guru. 3. Pengaruh luar (media massa, pusat internet, pusat hiburan, rakan sebaya) 4. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

195

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PERSATUAN AGAMA ISLAM (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (S) DALAMAN 1. GPK koku seorang yang mengambil berat tentang kegiatan ko kurikulum yang diadakan. 2. Kawalan disiplin sekolah adalah baik. 3. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum. ANCAMAN (T) 1. Ibu bapa dan komuniti kurang peka anak-anak Ponteng kegiatan kokurikulum. 2. Segelintir ibu bapa mempertikai tindakan guru. 3. Pengaruh luar (media massa,cyber café, pusat hiburan, rakan sebaya) 4. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

LUARAN PELUANG (O) PIBG memberi sokongan yang kuat. PPD 3KM hampir dengan dengan sekolah. Sekolah berdekatan dengan Balai Polis, Bomba, Hospital, TNB, Telekom Dan Majlis Daerah. 4. Terdapatnya peruntukan kewangan. 1. 2. 3. SO S1, S2, S3, O1, O2, O3, O4 1. Meningkatkan kuantiti aktiviti yang diadakan. WO W1, W4, W8, 04, 05, 1. Merancang aktiviti bersama antara guru dan pelajar. W2, W3, W4, W5, O1 2. Memberi respon melalui perbincangan atau demokrasi dua hala antara pentadbir-guru, gurupelajar.

KELEMAHAN (W) Kehadiran pelajar tidak 100% . Pelajar tidak berminat dengan Persatuan Agama Islam 3. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. 4. Kurang kerjasama pelajar berdikari sendiri dengan aktiviti yang dirancang jika ketiadaan guru penasihat. 5. Ketiadaan tempat yang strategik dan selesa untuk penglibatan semua guru dan pelajar beragama Islam. 1. 2.

WS W1,W2, W3, S1,S2,S3, 1. Meluaskan promosi keahlian Persatuan Agama Islam. 2. Meminta kerjasama pihak atasan untuk membina surau atau musolla.

WT W1, W2, W3,T3, 1.Memperbanyakkan aktiviti yang menarik minat murid-murid. W1, T1,T2. 2. Mempererat hubungan ibu bapa dan pihak sekolah.

196

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KORIKULUM : PERSATUAN AGAMA ISLAM Sasaran Prestasi TOV Pelajar tidak berminat dengan Persatuan Agama Islam Kurang penyertaan dari murid. Meningkatkan jumlah keahlian pelajar dalam Persatuan Agama Islam. Perbincangan 2 hala 08 09 10 11 12 ETR Petunjuk Pencapaian (KPI) Statistik keahlian pelajar

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

0

10%

20%

30%

40%

45%

60%

Perbanyakkan aktiviti yang menarik minat pelajar sertai

10%

20%

30%

40%

45%

55%

60% % penglibatan
pelajar meningkat

197

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PERSATUAN SAINS & MATEMATIK

KEKUATAN (STRENGTH) S1. GPK Koku mempunyai asas Pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru persatuan. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Sokongan panitia sains dari segi kewangan S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan.

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1. Guru persatuan Sains hanya seorang sahaja W2. Guru persatuan sering kali bertukar ganti. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan kedatangan murid tidak memuaskan W4. Sesetengah murid tidak mahu bekerjasama dan menganggap aktiviti persatuan adalah tidak penting W5. Kedatangan murid yang kurang menyebabkan aktiviti tidak dapat dijalankan dengan lancar.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru persatuan untuk meninjau aktiviti yang dijalankan di sekolah lain . O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak hadir kerana terlibat dengan kelas tuisyen dan kerja sambilan hujung minggu T2. Murid-murid tidak bersungguh- sungguh dalam menghasilkan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum kerana muridnya terdiri dari kaum Melayu dan India sahaja. T4. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada aktiviti persatuan.

198

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PERSATUAN SAINS & MATEMATIK (TOW MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1. GPK Koku mempunyai asas Pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru- guru persatuan. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri murid. S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan. KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru persatuan Sains hanya seorangsahaja W2. Guru persatuan sering kali bertukar ganti. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan kedatangan murid tidakmemuaskan. W4. Sesetengah murid tidak mahu bekerjasama dan menganggap aktiviti persatuan adalah tidak penting W5. Kedatangan murid yang kurang Menyebabkan aktiviti tidak dapat dijalankan dengan lancar.

LUARAN

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru persatuan untuk meninjau aktiviti yang dijalankan di sekolah lain . O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

STRATEGI S-O S1, S2,S3, O1, O2 Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui kursus deng n pentadbir serta guru-guru yang berpengalaman. S4, S5,O3 Memberi lebih banyak insentif dan motivasi kepada murid

STRATEGI O-W O2, W1, W2, W3, W4, W5 Memberikan peluang kepada guru-guru dan murid mengikuti kursus dan festival yang diadakan di peringkat daerah dan negeri.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS/CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak hadir kerana terlibat dengan kelas tuisyen dan kerja sambilan hujung minggu T2. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam menghasilkan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum kerana muridnya t Terdiri dari kaum Melayu dan India sahaja. T4. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada aktiviti persatuan.

STRATEGI S-C S1, S2, S3, T4 Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti persatuan. S5, T1,T2, T3 Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentinganPersatuan di kalangan murid-murid.

STRATEGI W-C W4, T1, T2, T3 Guru perlu memperbagaikan aktiviti dalam persatuan supaya menarik minat kepada murid-murid. W2, W3, W5 Guru-guru persatuan perlu dari opsyen dan murid-murid patut berubah sikap lebih positif terhadap aktiviti persatuan.

199

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : PERSATUAN SAINS & MATEMATIK
Sasaran Prestasi TOV 08 09 10 11 12 ETR Petunjuk Pencapaian (KPI)

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

Membangunkan Taman Herba

Sesetengah murid tidak mahu bekerjasama dan menganggap aktiviti persatuan adalah tidak penting Kedatangan murid yang kurang Menyebabkan aktiviti tidak dapat dijalankan dengan lancar.

Memastikan sekurangkurangnya 100 pokok herba ditanam dan dinamakan secara saintifik dan dikenalpasti kegunaannya

Mengadakan Lawatan ke Taman Herba Pagoh

30

35

40

45

50

55

60

100 jenis pokok herba dapat ditanam dan hidup subur

Mengadakan program pembangunan masyarakat dan negara. Hadiah kepada pelajar yang dapat mempersembah kan hasil tugasan yang terbaik

30

35

40

45

50

55

60

100 nama pokok dapat dilabel secara saintifik

30

40

50

60

65

70

75

100 jenis pokok herba dapat dikenalpasti kebaikannya

200

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PERSATUAN SEJARAH DAN GEOGRAFI KEKUATAN S1 Sekolah mempunyai guru yang menjadi ahli Persatuan Sejarah Malaysia GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru- guru persatuan. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan Sikap positif dan minat dalam diri murid. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan. W1 KELEMAHAN Guru-guru persatuan sejarah dan geografi bukan opsyenis. Guru persatuan sering kali bertukar ganti.

S2 S3 S4 S5

W2 W3 W4 W5

Sikap murid yang mengikut rakan menyebabkan kedatangan murid tidak memuaskan Aktiviti yang dijalankan kurang menarik. Kelemahan berkomunikasi di kalangan murid menyebabkan aktiviti persatuan tidak begitu lancar ANCAMAN Murid-murid sering tidak hadir kerana terlibat dengan pelbagai aktiviti di rumah atau terlibat dengan bencana alam seperti banjir. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam menghasilkan sesuatu tugasan. Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran dikalangan muridmurid. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada aktiviti persatuan.

O1

PELUANG Hubungan baik guru persatuan dengan pihak pentadbir.

T1

O2

Menghantar guru-guru persatuan untuk mengikuti kursus kepimpinan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan Pengangkutan Banyak insentif dan motivasi diberikan kepada pelajar-pelajar untuk menimbulkan minat terhadap aktiviti luar darjah.

T2

O3

T3

O4

T4

201

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PERSATUAN SEJARAH DAN GEOGRAFI (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1-GPK Koku mempunyai asas Pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2-GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru persatuan. S3-Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4-Sikap positif dan minat dalam diri murid. S5-Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan. KELEMAHAN (WEAKNESS) W1-Guru-guru persatuan sejarah dan geografi kurang berpengalaman dan bukan opsyenis. W2- Guru persatuan sering kali bertukarganti. W3-Sikap murid yang mengikut rakan menyebabkan kedatangan murid tidak memuaskan W4-Aktiviti yang dijalankan kurang menarik. W5-Kelemahan berkomunikas di kalangan murid menyebabkan aktiviti persatuan tidak begitu lancar.

LUARAN

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1- Hubungan baik guru penasihat dengan pihak pentadbir. O2- Menghantar guru-guru persatuan untuk mengikuti kursus kepimpinan yang diadakandi peringkat daerah atau jabatan O3- Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan asas. O4-Banyak insentif dan motivasi diberikan kepada pelajar-pelajar untuk menimbulkan minat terhadap aktiviti luar darjah.

STRATEGI S-O S1, S2,S3, O1, O2 Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui perbincangan dengan GPK Ko ku, pihak pentadbir serta guru-guru yang berpengalaman. S4, S5,O3 Memberi lebih banyak insentif dan motivadi kepada pelajar-pelajar untuk menimbulkan minat terhadap aktiviti persatuan.

STRATEGI W-O O2, W1, W2, W3, W4, W5 Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti kursus-kursus yang diadakan di peringkat daerah dan negeri yang berkaitan dengan teknik baru pengendalian persatuan moral untuk menarik minat penyertaan murid-murid.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS/CHALLANGE) T1- Murid-murid sering tidak hadir kerana terlibat dengan pelbagai aktiviti di rumah atau terlibat dengan bencana alam seperti banjir. T2- Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran dikalangan murid-murid. T3-Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran dikalangan murid- murid. T4-Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada aktiviti persatuan.

STRATEGI S-T S1, S2, S3, T4 Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti persatuan.

STRATEGI W-T W4, T1, T2, T3 Guru perlu memperbagaikan aktiviti dalam persatuan supaya menarik minat kepada murid-murid.

S5, T1,T2, T3 Memberi kesedaran kepada pelajar tentang aplikasi pembelajaran dalam Persatuan Sejarah dan Geografi di kalangan murid-murid.

W2, W3, W5 Guru-guru Persatuan Sejarah dan Geografi perlu dari opsyen Sejarah dan opsyen Geografi dan murid-murid patut berubah sikap lebih positif serta perlu menguasai Bahasa Malaysia dalam komunikasi seharian.

202

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : PERSATUAN SEJARAH DAN GEOGRAFI Sasaran Prestasi TOV 40 08 45 09 50 10 55 11 60 12 65 ETR 80 Petunjuk Pencapaian (KPI) % guru faham akan tanggungjawab dan peranan sebagai guru penasihat % guru dapat menyediakan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dalam persatuan % Pelajar yang terlibat

Isu Guru-guru bukan opsyen diberi tugas sebagai Guru Penasihat Kelab Persatuan Sejarah & Geografi

Masalah Guru-guru bukan opsyen Pendidikan Moral diberi tugas sebagai Guru Penasihat Kelab

Matlamat Memastikan sekurangkurangnya Ketua Guru Penasihat adalah guru opsyen mata pelajaran tersebut.

Strategi Kursus dalaman guru dan penggunaan fail kelab (JPNJ) Ceramah dan bengkel (Guru penasihat kelab dan ahli)

40

45

50

55

60

65

80

Program pemantapan (guru penasihat dan ahli kelab)

50

55

60

65

70

75

80

203

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PERSATUAN SENI VISUAL KEKUATAN(STRENGTH) Ada guru penasihat Guru Penasihat yang berpengalaman Guru penasihat yang mempunyai komitmen yang tinggi terhdap kerja Murid berminat untuk menyertai aktiviti yng diadakan. KELEMAHAN (WEAKNESS) Ada sebahagian murid yang tidak berminat Peralatan yang terhad untuk melakukan aktiviti Masa yang diperuntukkan tidak mencukupi Sebahagian murid terlibat dengan aktiviti lain Tidak peka terhadap kepentingan aktiviti ko kurikulum Kehadiran murid yang tidak memuaskan

PELUANG ( OPPORTUNITIES) Guru berkemahiran dalam aktiviti yang dijalankan Sokongan dari pihak sekolah Ketua penasihat yang mempunyai latihan khusus.

ANCAMAN/CABARAN (THREATS/CHALLENGE) Pengaruh rakan sebaya Latar belakang keluarga – kurang pendedahan tentang kepentingan aktiviti ko kurikulum Kewangan ibubapa terhad Tiada sokongan dari ibu bapa

204

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PERSATUAN SENI VISUAL (TOWS MATRIK) STRENGTH(KEKUATAN) DALAMAN S1- Ada guru penasihat S2 – Guru Penasihat yang berpengalaman S3 – Guru penasihat yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kerja. S4 – Murid berminat untuk menyertai aktiviti yang diadakan. WEAKNESS (KELEMAHAN) W1 – Ada sebahagian murid yang tidak berminat W2 – Peralatan yang terhad untuk menjalankan aktiviti W3 - Masa yang diperuntukkan tidak mencukupi W4 – Murid tidak peka terhadap kepentingan aktiviti ko kurikulum W5 – Kehadiran murid yang tidak memuaskan. W–O 4. Aktiviti pelbagai. 5. Guru yang pakar dalam sesuatu aktiviti yang dirancangkan. 6. Menyediakan kad kehadiran dan penilaian ko kurikulum kepada setiap murid 7.Guru penyelaras ko kurikulum dan pihak pentadbiran memantau perjalanan aktiviti.

LUARAN

OPPORTUNITY (PELUANG) O1 – Guru berkemahiran dalam aktiviti yang dijalankan O2 - Ketua penasihat yang mempunyai latihan khusus O3 – Sokongan dari pihak sekolah

S–O 1. Bimbingan dari guru penasihat yang berkemahiran. 2. Murid berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah atau luar. 3. Murid yang berminat dapat mempengaruhi murid lain.

THREAT(ANCAMAN) T1- Pengaruh rakan sebaya T2 – Latar belakang keluarga kurang pendedahan tentang kepentingan aktiviti ko kurikulum. T3 – Kewangan ibubapa terhad T4 – Tiada sokongan dari ibubapa

S–T 8. Dorongan kepada murid yang tidak berminat 9. Penerangan kepada ibubapa dan murid 10. Bantuan krewangan dari sekolah dan PIBG.

W–C 11. Lawatan sambil belajar ke Info Kraf 12. Pameran Appresiasi Seni peringkat sekolah. 13. Ahli yang aktif diberi insentif(sijil dan piala)

205

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM: PERSATUAN SENI VISUAL

Isu Persatuan dan kelab kurang aktif

Masalah 1.Mempromosik an aktiviti yang diwujudkan dan cuba melaksanakann ya – Gerakan Insaniah

Matlamat Meningkatkan jumlah keahlian dalam Persatuan Pendidikan Seni Visual

Strategi Lawatan sambil belajar ke Info Kraf TOV 30 08 40

Sasaran Prestasi 09 50 10 60 11 70 12 80 ETR 85

Petunjuk Pencapaian (KPI) % penglibatan

Mengadakan Bengkel kraftangan (Batik, Ukiran kayu, Anyaman dsbnya.) Mengadakan Pameran Appresiasi Seni peringkat sekolah

20

30

40

50

60

70

80

% Pelajar yang terlibat

75

80

85

90

95

75

95

% penglibatan

206

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PERSATUAN PENDIDIKAN MORAL

KEKUATAN (STRENGTH) S1. GPK Koku mempunyai asas Pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru- guru persatuan. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri murid. S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan.

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru-guru persatuan moralkurang berpengalaman dan bukan opsyenis. W2. Guru persatuan sering kali bertukar ganti. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan kedatangan murid tidak memuaskan. W4. Sesetengah murid tidak mahu bekerjasama dan menganggap persatuan Pendidikan Moral satu kelab yang remeh-temah. W5. Kelemahan penguasaan BM di kalangan pelajar menyebabkan aktiviti persatuan tidak begitu lancar.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru persatuan untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak hadir kerana terlibat dengan pelbagai aktiviti di rumah. T2. Murid-murid tidak bersungguh-sungguh dalam menghasilkan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum kerana muridnya terdiri dari kaum Cina dan India sahaja T4. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada aktiviti persatuan.

207

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PERSATUAN PENDIDIKAN MORAL (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1. GPK Koku mempunyai asas Pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru persatuan. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri murid. S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan. KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru-guru persatuan moral kurang berpengalaman dan bukan opsyenis. W2. Guru persatuan sering kali bertukar ganti. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan kedatangan murid tidak memuaskan. W4. Sesetengah murid tidak mahu bekerjasama dan Menganggap persatuan Pendidikan Moral satu kelab yang remeh-temah. W5. Kelemahan penguasaan BM di kalangan pelajar menyebabkan aktiviti persatuan tidak begitu lancar.

LUARAN

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru persatuan untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

STRATEGI S-O S1, S2,S3, O1, O2 Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui perbincangan dengan GPK koku, pihak pentadbir serta guru-guru yang berpengalaman. S4, S5,O3 Memberi lebih banyak insentif dan motivadi kepada pelajar-pelajar untuk menimbulkan minat terhadap aktiviti persatuan.

STRATEGI O-W O2, W1, W2, W3, W4, W5 Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti kursus-kursus yang diadakan di peringkat daerah dan negeri yang berkaitan dengan teknik baru pengendalian persatuan moral untuk menarik minat penyertaan murid-murid.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS/CHALLANGE) T1..Murid-murid sering tiada di kelas kerana terlibat dengan aktiviti KoKurikulum. T2. Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran dikalangan murid-murid. T3. Murid-murid tidak bersungguh- sungguh dalam menghasilkan sesuatu tugasan. T4. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada aktiviti persatuan.

STRATEGI S-C S1, S2, S3, T4 Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti persatuan. S5, T1,T2, T3 Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan Persatuan Pendidikan Moral di kalangan murid-murid.

STRATEGI W-C W4, T1, T2, T3 Guru perlu memperbagaikan aktiviti dalam persatuan supaya menarik minat kepada murid-murid.

W2, W3, W5 Guru-guru persatuan Pendidikan Moral perlu dari opsyen Pendidikan Moral dan murid-murid patut berubah sikap lebih positif serta perlu menguasai Bahasa Malaysia.

208

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : PERSATUAN PENDIDIKAN MORAL Sasaran Prestasi TOV 40 08 45 09 50 10 55 11 60 12 65 ETR 80 Petunjuk Pencapaian (KPI) % guru faham akan tanggungjawab dan peranan sebagai guru penasihat % guru dapat menyediakan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dalam persatuan % Pelajar yang terlibat

Isu Guru-guru bukan opsyen Pendidikan Moral diberi tugas sebagai Guru Penasihat Kelab Pendidikan Moral.

Masalah Guru-guru bukan opsyen Pendidikan Moral diberi tugas sebagai Guru Penasihat Kelab Pendidikan Moral

Matlamat Memastikan sekurangkurangnya Ketua Guru Penasihat adalah guru opsyen mata pelajaran tersebut.

Strategi Kursus dalaman guru dan penggunaan fail kelab (JPNJ) Ceramah dan bengkel (Guru penasihat kelab dan ahli)

40

45

50

55

60

65

80

Program pemantapan (guru penasihat dan ahli kelab)

50

55

60

65

70

75

80

209

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PERSATUAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEKUATAN (STRENGTH ) Guru Penolong Kanan Kokurikulum yang berpengalaman. Terdapat pelbagai aktiviti yang menarik untuk diceburi oleh murid. Lokasi sekolah berhampiran dengan penempaatan murid. KELEMAHAN (WEAKNESS) Guru kurang kemahiran mengendalikan aktiviti kokurikulum Aktiviti kokurikulum terpaksa ditangguhkan sekiranya terdapat aktiviti sekolah atau guru mempunyai tugas rasmi lain. Sikap sambil lewa dan tidak berusaha murid

PELUANG (OPPORTUNITIES) Kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak PPD dan JPN dapat meningkatkan kemahiran guru-guru menguruskan kokurikulum. Program Bimbingan dan Kaunseling dapat meningkatkan motivasi murid.

ANCAMAN/CABARAN (THREATS/CHALLANGE) Ketidakhadiran guru sama ada peribadi mahu pun tugas rasmi. Murid bekerja selepas waktu persekolahan menyebabkan tiada minat menyertai aktiviti persatuan. Aktiviti hari Sabtu tidak mendapat sambutan kerana murid mempunyai aktiviti sendiri termasuk bekerja. Tiada kerjasama daripada ibu bapa.

210

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PERSATUAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (TOWS MATRIK) S - Kekuatan (Strength) S1 - Guru Penolong Kanan Kokurikulum berkelayakan dan berpengalaman. S2 – Terdapat pelbagai aktiviti yang menarik untuk diceburi oleh murid. S3 - Lokasi sekolah berhampiran dengan penempaatan murid. W - Kelemahan (Weakness) W1 -Guru kurang kemahiran mengendalikan aktiviti kokurikulum W2 - Aktiviti kokurikulum terpaksa ditangguhkan sekiranya terdapat aktiviti sekolah atau guru mempunyai tugas rasmi lain. W3 - Sikap sambil lewa dan tidak berusaha murid Strategi O-W 1.W1,W2,O1 Guru-guru mengikuti kursus pengendalian kokurikulum

DALAMAN

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 – Kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak PPD dan JPN dapat meningkatkan kemahiran guru-guru menguruskan kokurikulum. O2 - Program Bimbingan dan Kaunseling dapat meningkatkan motivasi murid.

Strategi S-O 1. S1,O1,O2 Mengadakan kursus dalaman pengurusan kokurikulum 2. S2,O2 Menggalakkan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum melalui program motivasi Strategi S-C 1. S3,C2,C3,C4 Pelaksanaan Penilaian Kokurikulum secara berkesan

C-Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 – Ketidakhadiran guru sama ada peribadi mahu pun tugas rasmi. C2 – Murid bekerja selepas waktu persekolahan menyebabkan tiada minat menyertai aktiviti persatuan. C3 – Aktiviti hari sabtu tidak mendapat sambutan kerana murid mempunyai aktiviti sendiri termasuk bekerja. C4 - Tiada kerjasama daripada ibu bapa

Strategi W-C 1. W3,C2,C3,C4 Pelaksanaan Penilaian Kokurikulum secara berkesan

211

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : PERSATUAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU Sasaran Prestasi TOV 10 08 20 09 30 10 40 11 50 12 60 ETR 70 Petunjuk Pencapaian (KPI) % kehadiran

Isu Penyertaan dan Pencapaian murid dalam aktiviti kokurikulum tidak memuaskan

Masalah murid kurang melibatkan diri dalam aktiviti persatuan

Matlamat Meningkatkan penyertaan dan pencapaian murid dalam aktiviti Persatuan KHB

Strategi Kursus Dalaman Pengurusan Kokurikulum untuk guru dan murid. Karnival Kemahiran Hidup dikendalikan oleh murid, guru sebagai fasilitator. Bengkel Motivasi dan Kepimpinan.

20

30

40

50

60

70

80

% penglibatan pelajar dan guru

30

40

45

50

60

65

90

% penglibatan pelajar

212

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PERSATUAN PA, PD DAN EA

KEKUATAN (STRENGTH ) Guru Penolong Kanan Kokurikulum yang berpengalaman. Terdapat pelbagai aktiviti yang menarik untuk diceburi oleh murid. Lokasi sekolah berhampiran dengan penempaatan murid.

KELEMAHAN (WEAKNESS) Guru kurang kemahiran mengendalikan aktiviti kokurikulum Aktiviti kokurikulum terpaksa ditangguhkan sekiranya terdapat aktiviti sekolah atau guru mempunyai tugas rasmi lain. Sikap sambil lewa dan tidak berusaha murid

PELUANG (OPPORTUNITIES) Kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak PPD dan JPN dapat meningkatkan kemahiran guru-guru menguruskan kokurikulum. Program Bimbingan dan Kaunseling dapat meningkatkan motivasi murid.

ANCAMAN/CABARAN (THREATS/CHALLANGE) Ketidakhadiran guru sama ada peribadi mahu pun tugas rasmi. Murid bekerja selepas waktu persekolahan menyebabkan tiada minat menyertai aktiviti persatuan. Aktiviti hari sabtu tidak mendapat sambutan kerana murid mempunyai aktiviti sendiri termasuk bekerja. Tiada kerjasama daripada ibu bapa.

213

PENJANAAN PELAN STRATEGIK PERSATUAN PA, PD DAN EA (TOWS MATRIK)

S - Kekuatan (Strength) DALAMAN S1 - Guru Penolong Kanan Kokurikulum berkelayakan dan berpengalaman. S2 – Terdapat pelbagai aktiviti yang menarik untuk diceburi oleh murid. S3 - Lokasi sekolah berhampiran dengan penempaatan murid.

W - Kelemahan (Weakness) W1 -Guru kurang kemahiran mengendalikan aktiviti kokurikulum W2 - Aktiviti kokurikulum terpaksa ditangguhkan sekiranya terdapat aktiviti sekolah atau guru mempunyai tugas rasmi lain. W3 - Sikap sambil lewa dan tidak berusaha murid

LUARAN

O - Peluang (Opportunities) O1 – Kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak PPD dan JPN dapat meningkatkan kemahiran guru-guru menguruskan kokurikulum. O2 - Program Bimbingan dan Kaunseling dapat meningkatkan motivasi murid.

Strategi S-O 1. S1,O1,O2 Mengadakan kursus dalaman pengurusan kokurikulum 2. S2,O2 Menggalakkan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum melalui program motivasi

Strategi O-W 1.W1,W2,O1 Guru-guru mengikuti kursus pengendalian kokurikulum

C-Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 – Ketidakhadiran guru sama ada peribadi mahu pun tugas rasmi. C2 – Murid bekerja selepas waktu persekolahan menyebabkan tiada minat menyertai aktiviti persatuan. C3 – Aktiviti hari sabtu tidak mendapat sambutan kerana murid mempunyai aktiviti sendiri termasuk bekerja. C4 - Tiada kerjasama daripada ibu bapa

Strategi S-C 1. S3,C2,C3,C4 Pelaksanaan Penilaian Kokurikulum secara berkesan

Strategi W-C 1. W3,C2,C3,C4 Pelaksanaan Penilaian Kokurikulum secara berkesan

214

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : PERSATUAN PA, PERD DAN EA Sasaran Prestasi TOV 10 08 20 09 30 10 40 11 50 12 60 ETR 70 Petunjuk Pencapaian (KPI) % kehadiran

Isu Penyertaan dan Pencapaian murid dalam aktiviti kokurikulum tidak memuaskan

Masalah murid kurang melibatkan diri dalam aktiviti persatuan

Matlamat Meningkatkan penyertaan dan pencapaian murid dalam aktiviti Persatuan PA, PD, EA

Strategi Kursus Dalaman Pengurusan Kokurikulum untuk guru dan murid. Menggalakkan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum melalui Lawatan Sambil Belajar ke IPTA Kursus Frontpage (membuat pamplet).

20

30

40

50

60

70

80

% penglibatan pelajar dan guru

30

40

45

50

60

65

90

% penglibatan pelajar

215

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB KOMPUTER

KEKUATAN (STRENGTH) Prasarana yang lengkap dan makmal komputer yang kondusif Mempunyai tenaga pengajar yang berpengalaman mengenai komputer. Sebilangan ahli kelab mahir dalam penggunaan komputer

KELEMAHAN (WEAKNESS) Kekangan masa untuk menjalankan aktiviti kelab.

PELUANG (OPPORTUNITIES) Kursus IT yang disediakan oleh Jabatan Pelajaran Johor membantu meningkatkan kemahiran guru-guru dalam IT.

ANCAMAN/CABARAN (THREATS/CHALLENGE) Kerosakan computer Kehadiran ahli kelab yang tidak stabil.

216

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB KOMPUTER (TOW MATRIK)

S-Kekuatan (Strength) DALAMAN Prasarana yang lengkap dan makmal komputer yang kondusif Mempunyai tenaga pengajar yang berpengalaman mengenai komputer. Sebilangan ahli kelab mahir dalam penggunaan komputer

W-Kelemahan (Weakness) Kekangan masa untuk menjalankan aktiviti kelab.

LUARAN

O-Peluang (Opportunities) Kursus IT yang disediakan oleh Jabatan Pelajaran Johor membantu meningkatkan kemahiran guru-guru dalam IT.

Strategi S-O 1. Kursus IT yang disediakan oleh JPN dapat membantu guru-guru mengadakan kelas komputer dengan lebih efektif.

Strategi O-W 3. Aktiviti kelab masih boleh dijalankan walaupun guru tiada kerana sebilangan ahli kelab mahir dalam penggunaan komputer.

C-Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) Kerosakan komputer Kehadiran ahli kelab yang tidak stabil.

Strategi S-C 2. Masalah kerosakan komputer dapat dikurangkan jika sekolah mempunyai prasarana yang lengkap dan makmal komputer yang kondusif.

Strategi W-C 4. Kekangan masa untuk menjalankan aktiviti kelab menyebabkan minat pelajar terhadap kelas komputer menurun.

217

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : KELAB KOMPUTER
Sasaran Prestasi TOV 08 09 10 11 12 ETR Petunjuk Pencapaian (KPI)

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

Kesedaran tentang kepentingan ilmu IT yang lemah di kalangan pelajar

Kekangan masa untuk menjalankan aktiviti kelab.

Melahirkan pelajar yang celik IT

Mengadakan kelas-kelas komputer mengikut jadual yang lebih berkesan Mengadakan lawatan sambil belajar.

50

55

60

65

70

75

85

Penggunaan perisian-perisian komputer dalam projek dan kerja kursus pelajar % penglibatan pelajar meningkat

55

60

65

70

75

80

85

218

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB ANTI JENAYAH

KEKUATAN (STRENGTH) Guru mempunyai asas yang kukuh Sistem pengurusan yang bijak dan sisrematik Pengetua dan pentadbiran sekolah memberi kerjasama yang baik termasuk membantu guru kelab dalam sumber kewangan Terdapat guru lain yang pakar dan mahir dalam bidang ini

KELEMAHAN ( WEAKNESS) Kekangan masa untuk guru memembuat perjumpaan dengan ahli-ahli kelab Ketidakcukupan dana sekolah untuk menampung segala keperluan bagi sebarang aktiviti Kewujudan sesi pagi dan petang menyukarkan guru untuk mengadakan perjumpaan dan aktiviti Kesibukkan guru dalam pengurusan akademik menghadkan perjalanan aktiviti

PELUANG (OPPORTUNITIES) Hubungan baik sekolah dengan PDRM Sokongan dan kerjasama pentadbiran sekolah dan PIBG memudahkan sekolah untuk meminta bantuan kewangan Kerjasama dan sokongan komuniti terutama oleh penduduk Kampung Pertanian selaku kampung angkat sekolah dalam membantu melancarkan pelancaran aktiviti Terdapat kakitangan staf dan guru yang mempunyai kepakaran dalam pengurusan kelab Anti Jenayah.

ANCAMAN (THREATS) Campurtangan yang melampau pentadbiran sekolah dalam pengurusan guru-guru lain Kesesakan lalu lintas menyukarkarkan ibu bapa kepada pelajar untuk menghantar anak-anak mereka menghadiri perjumpaan Kesukaran guru untuk mengesan pelajar-pelajar yang betulbetul berminat menyertai kelab Anti Jenayah Ahli-ahli kelab yang kurang memberi kerjasama semasa perjalanan program

219

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB ANTI JENAYAH (TOWS MATRIK)
S- Kekuatan (Strength) DALAMAN S1- Guru mempunyai asas yang kukuh S2- Sistem pengurusan yang bijak dan sisrematik S3-Pengetua dan pentadbiran sekolah memberi kerjasama yang baik termasuk membantu kelab dalam sumber kewangan S4-Terdapat guru lain yang pakar dan mahir dalam bidang ini W- Kelemahan ( Weakness) W1-Kekangan masa untuk guru memembuat perjumpaan dengan ahli-ahli kelab W2-Ketidakcukupan dana sekolah untuk menampung segala keperluan bagi sebarang aktiviti W3-Kewujudan sesi pagi dan petang menyukarkan guru untuk mengadakan perjumpaan dan aktiviti W4-Kesibukkan guru dalam pengurusan akademik menghadkan perjalanan aktiviti

LUARAN

O- Peluang (Opportunities) 1. S1, S3, O1 O1-Hubungan baik sekolah dengan JPNJ & PDRM O2-Sokongan dan kerjasama pentadbiran sekolah dan PIBG memudahkan sekolah untuk meminta bantuan kewangan O3-Kerjasama dan sokongan komuniti terutama oleh penduduk Kampung Pertanian selaku kampung angkat sekolah dalam membantu melancarkan pelancaran aktiviti O4-Terdapat kakitangan staf dan guru yang mempunyai kepakaran dalam pengurusan kelab Anti Jenayah

Strategi S-O 5. W1,W2, , O2, O3

Strategi O-W

Meningkatkan kecekapan guru penasihat dengan menghdirkan diri dalam kursus yang berkenaan dan menjaga hubungan baik dengan JPNJ & PDRM 2. S2, S4, O2, O3 Membina dan meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara JPNJ, PDRM Pengetua, Penolong Kanan , PIBG sekolah,dan semua komuniti yang terlibat secara langsung dan tidak langsung

Membuat perhubungan baik dan perbincangan antara PIBG sekolah bagi setiap permasalahan yang timbul bagi melincinkan pengurusan kelab. 6. W3,W4, O1, O4 Meningkatkan kerjasama antara JPNJ, PDRM, PIBG dengan mengadakan perbincanagan bagi tujuan peningkatan prestasi kelab

C- Ancaman ( Threats) C1-Campurtangan yang melampau pentadbiran sekolah dalam pengurusan guru-guru lain C2-Kesesakan lalu lintas menyukarkarkan ibu bapa kepada pelajar untuk menghantar anak-anak mereka menghadiri perjumpaan C3-Kesukaran guru untuk mengesan pelajar-pelajar yang betul-betul berminat menyertai kelab Anti Jenayah C4-Ahli-ahli kelab yang kurang memberi kerjasama semasa perjalanan program

Strategi S-C 3. S4, C1, C2 Selalu mengadakan rundingan dan perbincangan antara Pengetua, Penolong Kanan 1, Guru-guru, bagi setiap perancangan yang diatur bagi mengelakkan perselisihan faham, serta membuat penyelesaian bagi permasalahan yang wujud. 4. S1, S2, S3, C3, C4 Menggunakan segala kemahiran dan pengetahuan sedia ada untuk memantapkan lprogram yang sedia ada dan mengadakan program yang boleh menarik minat pelajar.

Strategi W-C 7. W1, W3, W4, C3, C4 Meningkatkan budaya kerja yang cemerlang supaya masalah disiplin, masa dan kelemahan pengurusan dapat di atasi.

220

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : KELAB ANTI JENAYAH
Sasaran Prestasi TOV 08 09 10 11 12 ETR Petunjuk Pencapaian (KPI)

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

Persatuan dan kelab kurang aktif

1. kelemahan pengurusan dan kemahiran guru penasihat 2. Kurang penyertaan dari murid

Meningkatkan kecekapan pengurusan dan kemahiran guru penasihat

Kursus dalaman guru dan penggunaan fail kelab (JPNJ) Ceramah dan bengkel (Guru penasihat kelab dan pegawai PDRM) Program pemantapan (guru penasihat dan ahli kelab)

2

4

6

8

10

12

18

% Kemajuan pengurusan guru penasihat

40

45

50

55

60

65

80

% Pelajar yang berminat

40

45

50

55

60

65

80

% Pelajar yang terlibat

221

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB PENGGUNA

KEKUATAN (STRENGTH) S1.Guru Penasihat Kelab Pengguna mempunyai asas pengurusan yang kuatdan berpengalaman. S2. Guru Penasihat Kelab Pengguna mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru dan ahli kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut piawaian yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid. S5. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru-guru kelab Penggunakurang berpengalaman. W2. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Ketiadaan tempat yang selesa untuk penglibatan semua guru dan pelajar menjalankan aktiviti.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan murid O2. Menghantar guru-guru penasihat kelab Pengguna mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak mengambil berat tentang aktiviti kokurikulum T2. Murid-murid tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum. T4. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

222

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB PENGGUNA (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1. Guru Penasihat Kelab Pengguna mempunyai Asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. Guru Penasihat Kelab Pengguna mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guruguru dan ahli kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut piawaian yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid. S5. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru-guru Kelab Pengguna kurang berpengalaman. W2. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Ketiadaan tempat yang selesa untuk penglibatan semua guru dan pelajar menjalankan aktiviti.

LUARAN

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan murid O2. Menghantar guru-guru penasihat kelab Pengguna mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

SO S1, S2, S3, O1, O2, O3 1. Meningkatkan kuantiti aktiviti yang diadakan S4, S5,O3 Memberi lebih banyak insentif dan motivasi kepada pelajar-pelajar untuk menimbulkan minat terhadap aktivitikelab Pengguna.

WO O2, W1, W2, W3, W4, W5 Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti latihan yang diadakan

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak mengambil berat tentang aktiviti kokurikulum T2. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum. T4. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

SC S1, S2, S3, T4 Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti . S5, T1,T2, T3 Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan aspek penggunaan di kalangan murid-murid. W4, T1, T2, T3

WC

Guru perlu memperbagaikan aktiviti dalam kelas Perdagangan/Ekonomi supaya menarik minat kepada murid-murid. W2, W3, W5 Guru-guru perlu dari opsyen Pendidikan Perdagangan/Ekonomi dan murid-murid patut berubah sikap lebih positif serta perlu menguasai kemahiran fizikal.

223

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : KELAB PENGGUNA
Sasaran Prestasi TOV 08 09 10 11 12 ETR Petunjuk Pencapaian (KPI)

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

1. Pelajar kurang berminat dengan Kelab Pengguna

1. Bilangan ahli tidak ramai

1.Meningkatkan jumlah keahlian pelajar dalam Pengguna.

Perbincangan dua hala

50

55

60

65

70

75

85

% keahlian pelajar setiap tahun.

2. Pelajar kurang berminat dengan isu- 2. Pelajar isu kepenggunaan kurang berminat dengan isu-isu kepenggunaan

2. Meningkatkan Promosi melalui kesedaran Minggu pelajar dalam Pengguna isu-isu kepenggunaan

55

60

65

70

75

80

85

% pengetahuan mpelajar meningkat

224

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

KEKUATAN (STRENGTH) Guru mempunyai asas yang kukuh Sistem pengurusan yang bijak dan sisrematik Pengetua dan pentadbiran sekolah memberi kerjasama yang baik termasuk membantu guru kelab dalam sumber kewangan Terdapat guru lain yang pakar dan mahir dalam bidang ini

KELEMAHAN ( WEAKNESS) Kekangan masa untuk guru memembuat perjumpaan dengan ahli-ahli kelab Ketidakcukupan dana sekolah untuk menampung segala keperluan bagi sebarang aktiviti Kewujudan sesi pagi dan petang menyukarkan guru untuk mengadakan perjumpaan dan aktiviti Kesibukkan guru dalam pengurusan akademik menghadkan perjalanan aktiviti

PELUANG (OPPORTUNITIES) Hubungan baik sekolah dengan JPNJ Sokongan dan kerjasama pentadbiran sekolah dan PIBG memudahkan sekolah untuk meminta bantuan kewangan Kerjasama dan sokongan komuniti terutama oleh penduduk Kampung Pertanian selaku kampung angkat sekolah dalam membantu melancarkan pelancaran aktiviti Terdapat kakitangan staf dan guru yang mempunyai kepakaran dalam pengurusan kelab SPBT

ANCAMAN (THREATS) Campurtangan yang melampau pentadbiran sekolah dalam pengurusan guru-guru lain Kesesakan lalu lintas menyukarkarkan ibu bapa kepada pelajar untuk menghantar anak-anak mereka menghadiri perjumpaan Kesukaran guru untuk mengesan pelajar-pelajar yang betulbetul berminat menyertai kelab SPBT Ahli-ahli kelab yang kurang memberi kerjasama semasa perjalanan program

225

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (TOWS MATRIK)
S- Kekuatan (Strength) S1- Guru mempunyai asas yang kukuh S2- Sistem pengurusan yang bijak dan sisrematik S3- Pengetua dan pentadbiran sekolah memberi kerjasama yang baik termasuk membantu kelabdalam sumber kewangan S4-Terdapat Guru lain yang pakar dan mahir dalam bidang ini W- Kelemahan ( Weakness) W1- Kekangan masa untuk guru memembuat perjumpaan dengan ahli-ahli kelab W2- Ketidakcukupan dana sekolah untuk menampung segala keperluan bagi sebarang aktiviti W3- Kewujudan sesi pagi dan petang menyukarkan guru untuk mengadakan perjumpaan dan aktiviti W4- Kesibukkan guru dalam pengurusan akademik menghadkan perjalanan aktiviti

DALAMAN

LUARAN

O- Peluang (Opportunities) S1, S3, O1 O1- Hubungan baik sekolah dengan JPNJ O2- Sokongan dan kerjasama pentadbiran sekolah dan PIBG memudahkan sekolah untuk meminta bantuan kewangan O3- Kerjasama dan sokongan komuniti terutama oleh penduduk Kampung Pertanian selaku kampung angkat sekolah dalam membantu melancarkan pelancaran aktiviti O4- Terdapat kakitangan staf dan guru yang mempunyai kepakaran dalam pengurusan kelab SPBT

Strategi S-O W1,W2, , O2, O3

Strategi O-W

Meningkatkan kecekapan guru penasihat dengan menghdirkan diri dalam kursus yang berkenaan dan menjaga hubungan baik dengan JPNJ S2, S4, O2, O3 Membina dan meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara JPNJ, Pengetua, Penolong Kanan , PIBG sekolah,dan semua komuniti yang terlibat secara langsung dan tidak langsung

Membuat perhubungan baik dan perbincangan antara PIBG sekolah bagi setiap permasalahan yang timbul bagi melincinkan pengurusan sukan dan permainan ini. W3,W4, O1, O4 Meningkatkan kerjasama antara JPNJ, PIBG dengan mengadakan perbincanagan bagi tujuan peningkatan prestasi kelab

C- Ancaman ( Threats) S4, C1, C2 C1-Campurtangan yang melampau pentadbiran sekolah dalam pengurusan guru-guru lain C2- Kesesakan lalu lintas menyukarkarkan ibu bapa Kepada pelajar untuk menghantar anak-anak mereka menghadiri perjumpaan C3- Kesukaran guru untuk mengesan pelajar-pelajar Yang betul-betul berminat menyertai kelab SPBT C4- Ahli-ahli kelab yang kurang memberi kerjasama semasa perjalanan program

Strategi S-C W1, W3, W4, C3, C4 Membina dan meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara JPNJ, Pengetua, Penolong Kanan , PIBG sekolah,dan semua komuniti yang terlibat secara langsung dan tidak langsung S1, S2, S3, C3, C4 Meningkatkan kecekapan guru penasihat dengan menghdirkan diri dalam kursus yang berkenaan

Strategi W-C

Meningkatkan budaya kerja yang cemerlang supaya masalah disiplin, masa dan kelemahan pengurusan dapat di atasi.

226

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : KELAB SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Sasaran Prestasi TOV 10 08 20 09 30 10 40 11 50 12 60 ETR 70 Petunjuk Pencapaian (KPI) % kehadiran

Isu Penyertaan dan Pencapaian murid dalam aktiviti kokurikulum tidak memuaskan

Masalah murid kurang melibatkan diri dalam aktiviti persatuan

Matlamat Meningkatkan penyertaan dan pencapaian murid dalam aktiviti Kelab SPBT

Strategi Kursus Dalaman Pengurusan Kokurikulum untuk guru dan murid. Karnival dikendalikan oleh murid, guru sebagai fasilitator. Bengkel Motivasi dan Kepimpinan.

20

30

40

50

60

70

80

% penglibatan pelajar dan guru

30

40

45

50

60

65

90

% penglibatan pelajar

227

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB KOPERASI

KEKUATAN (STRENGTH) S1.GPK Koku mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guruguru persatuan dan kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Terdapat sekumpulan pelajar yang berpotensi dan minat dalam aktiviti Koperasi S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan.

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Masa kokurikulum amat terhad kerana pelajar sibuk dengan aktiviti lain atau lebih mengutamakan akademik. W2. Sumber tenaga pengajar sukar didapati dan kemudahan peralatan tidak mencukupi.. W3. Sikap murid yang memandang ringanaktiviti berpersatuan menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Pendedahan kursus kepada guru penasihat tentang pertubuhan serta aktivitinya amat kurang.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru penasihat untukmengikuti kursus yang diadakan di peringkat daerah atau negeri. O3. Kerjasama dan sokongan yang diberikan oleh pihak ANGKASA dan Jabatan Pembangunan Koperasi Johor.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Ahli kelab sering tidak hadir kerana terlibat dengan kelas tusyen atau masalah pengangkutan. T2. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran di kalangan ahli. T4. Beban kerja yang banyak menyebabkan

228

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB KOPERASI (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1.GPK Koku mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guruguru persatuan dan kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Terdapat sekumpulan pelajar yang berpotensi dan minat dalam aktiviti koperasi. S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan. KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Masa kokurikulum amat terhad kerana pelajar sibuk dengan aktiviti lain atau lebih mengutamakan akademik. W2. Sumber tenaga pengajar sukar didapati dan kemudahan peralatan tidak mencukupi.. W3. Sikap murid yang memandang ringan aktiviti berpersatuan menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Pendedahan kursus kepada guru penasihat tentang pertubuhan serta aktivitinya amat kurang.

LUARAN PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru penasihat untuk mengikuti kursus yang diadakan di peringkat daerah atau negeri. O3. Kerjasama dan sokongan yang diberikan oleh pihak ANGKASA dan Jabatan PembangunanKoperasi Johor. STRATEGI S-O S1, S2,S3, O1, O2 Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui perbincangan dengan GPK Kokurikulum, pihak pentadbir serta guru-guru yang berpengalaman. S4, S5,O3 Meningkatkan kemahiran kepimpinan AJK supaya bertugas dengan efisien serta berkesan. STRATEGI O-W O2, W1, W2, W3, W4, Menggalak dan memastikan ahli pasukan menyertai aktiviti anjuran sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS/CHALLANGE) T1. Ahli kelab sering tidak hadir kerana terlibat dengan kelas tusyen atau masalah pengangkutan. T2. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran ahli. T4. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada aktiviti kelab.

STRATEGI S-T S1, S2, S3, T4 Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti kelab. S4, S5, T1,T2, T3 Meningkatkan kefahaman ahli tentang kepentingan kehadiran.

STRATEGI W-T W4, T1, T2, T3 Meningkatkan pengetahuan murid dalam tugasan sebagai pengerusi kelab, setiausaha, bendahari dan ajk. W2, W3, T3 Meningkatkan kemahiran guru-guru kelab dengan menghadiri kursus wajib pengurusan pentadbiran dan kewangan dalam koperasi.

229

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : KELAB KOPERASI Sasaran Prestasi TOV Tahap penglibatan murid dalam aktiviti kelab masih rendah Kurang penyertaan dari murid. Meningkatkan penglibatan murid secara aktif. Perbincangan 2 hala 0 08 10% 09 20% 10 30% 11 40% 12 45% ETR 60% Petunjuk Pencapaian (KPI) Statistik keahlian pelajar

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

Menganjurkan permainan Petanq, kuiz koperasi sekolah kursus SEKKOP anjuran pihak ANGKASA .

10%

20%

30%

40%

45%

55%

60%

% penglibatan pelajar meningkat

10%

20%

30%

40%

45%

55%

60%

% penglibatan

230

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB SETIA RUKUNEGARA

KEKUATAN (STRENGTH) S1. GPK Koku mempunyai asas Pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Sokongan yang banyak daripadaPejabat Perpaduan Daerah Kulai S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan persatuan.

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru Kelab Rukunegara hanya seorang sahaja W2. Guru kelab sering kali bertukar ganti. W3. Sikap sambil lewa murid menyebabkan kedatangan murid tidak memuaskan. W4. Sesetengah murid tidak mahu bekerjasama dan menganggap aktiviti kelab adalah tidak penting W5. Kedatangan murid yang kurang menyebabkan aktiviti tidak dapat dijalankan dengan lancar.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-kelab untuk meninjau aktiviti yang dijalankan di sekolah lain . O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

ANCAMAN / CABARAN(THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak hadir kerana terlibat dengan kelas tuisyen dan kerja sambilan hujung minggu T2. Murid-murid tidak bersungguh- sungguh dalam menghasilkan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum kerana kebanyakan muridnyaadalah kaum Melayu. T4. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada aktiviti persatuan.

231

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB SETIA RUKUNEGARA (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1. GPK Koku mempunyai asas Pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. GPK Koku mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru- guru persatuan. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri murid. S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu perjumpaan kelab KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru Kelab Rukunegara hanya seorangsahaja W2. Guru persatuan sering kali bertukar ganti. W3. Sikap sambil lewa murid menyebabkan kedatangan murid tidak memuaskan. W4. Sesetengah murid tidak mahu bekerjasama dan menganggap aktiviti kelab adalah tidak penting W5. Kedatangan murid yang kurang.Menyebabkan aktiviti tidak dapat dijalankan dengan lancar.

LUARAN

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru kelab untuk meninjau aktiviti yang dijalankan di sekolah lain . O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan. S1, S2,S3, O1, O2

STRATEGI S-O

STRATEGI O-W O2, W1, W2, W3, W4, W5 Memberikan peluang kepada guru-guru dan murid mengikuti kursus dan aktiviti luar

Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui kursus dengan pentadbir serta guru-guru yang berpengalaman. S4, S5,O3 Memberi lebih banyak insentif dan motivasi kepada murid

ANCAMAN / CABARAN (THREATS/CHALLANGE) S1, S2, S3, T4 T1. Murid-murid sering tidak hadir kerana terlibat dengan kelas tuisyen dan kerja sambilan hujung minggu T2. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam menghasilkan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum kerana muridnya terdiri dari kaum Melayu.sahaja. T4. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada aktiviti kelab

STRATEGI S-C

STRATEGI W-C W4, T1, T2, T3

Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti kelab. S5, T1,T2, T3 Memberi kesedaran tentang kepentingan Kelab kepada murid-murid.

Guru perlu mempelbagaikan aktiviti dalam persatuan supaya menarik minat murid-murid. W2, W3, W5 Guru-guru kelab perlu kreatif dan murid-murid patut berubah sikap lebih positif terhadap aktiviti kelab.

232

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : KELAB SETIA DAN RUKUNEGARA Sasaran Prestasi TOV 30 08 35 09 40 10 50 11 60 12 70 ETR 75 Petunjuk Pencapaian (KPI) % penglibatan murid kaum Cina dan India

Isu Menambah bilangan murid pelbagai kaum sebagai ahli Kelab Rukunegara

Masalah Kurang penyertaan dari pelbagai kaum

Matlamat Memastikan sekurangkurangnya 30 orang ahli terdiri daripada murid bukan Melayu

Strategi Lawatan Perpaduan sambil belajar ke Cameron Highland Bengkel tarian tradisional pelbagai kaum

30

35

40

45

50

55

70

% penglibatan

Mengadakan persembahan koir pada hari sambutan ulang tahun kemerdekaan

30

35

40

50

60

70

90

% penglibatan

233

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB PUSAT SUMBER

KEKUATAN [S] S1 Guru yang berkelayakan S2 Perpustakawan yang terpilih S3 Perpustakawan senang memberikan kerjasama kepada guru perpustakawan S4 Peruntukan kewangan yang mencukupi S5 Kemudahan untuk membuat pembelian alat amatmemuaskan S6 Kemudahan yang terkini dan cukup S7 Kerjasama yang baik diantara guru perpustakaan dan pentadbir serta staf sokongan S8 Guru menghadiri kursus menangani perpustakaan dengan Berkesan

KELEMAHAN [W] W1 Guru yang tidak berpengalaman dan baru W2 Guru mempunyi beban kerja yang banyak meliputi kerja-kerja perkeranian di sekolah. W3 Terlalu banyak masa dihabiskan untuk penyediaan fail dan dokumen W4 Murid serta ahli perpustakawan salahgunakan perpustakaan apabila guru tiada W5 Murid tiada inisiatif sendiri untuk menggunakan perpustakaan dengan berkesan

PELUANG [O] O1 Memantapkan perlaksanaan tugas guru perpustakaan melalui perbincangan dan kursus dalaman O2 Mendedahkan guru kepada penggunaan teknologi terkini dalam perlakasanaan tugas O3 Menghantar guru-guru mengikuti kursus yang dianjurkan oleh jabatan O4 Mendedahkan ahli perpustakawan dengan nilai yang baik

CABARAN [C] C1 Sikap perpustakawan tidak berminat untuk membantu guru perpustakaan C2 Sikap takut mencuba sesuatu yang belum dilalui dan takut berhadapan dengan pihak luar mejadikan tidak semua guru mampu diketengahkan. C3 Perpustakawan salah gunakan kuasa C4 Murid tidak berminat untuk membaca

234

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB PUSAT SUMBER (TOWS MATRIK)
S-Kekuatan (Strength) S1 Guru yang berkelayakan S2 Perpustakawan yang terpilih S3 Perpustakawan senang memberikan kerjasama kepada guru perpustakawan S4 Peruntukan kewangan yang mencukupi S5 Kemudahan untuk membuat pembelian alat amat memuaskan S6 Kemudahan yang terkini dan cukup S7 Kerjasama yang baik diantara guru perpustakaan dan pentadbir seta staf sokongan S8 Guru menghadiri kursus menangani perpustakaan dengan berkesan W-Kelemahan (Weakness) W1 Guru yang tidak berpengalaman dan baru W2 Guru mempunyi beban kerja yang banyak meliputi kerja-kerja perkeranian di sekolah. W3 Terlalu banyak masa dihabiskan untuk penyediaan fail dan dokumen W4 Murid serta ahli perpustakawan salah gunakan perpustakaan apabila guru tiada W5 Murid tiada inisiatif sendiri untuk menggunakan perpustakaan dengan berkesan

DALAMAN

LUARAN

O-Peluang (Opportunities) O1 Memantapkan perlaksanaan tugas guru perpustakaan melalui perbincangan dan kursus dalaman O2 Mendedahkan guru kepada penggunaan teknologi terkini dalam perlakasanaan tugas O3 Menghantar guru-guru mengikuti kursus yang dianjurkan oleh jabatan O4 Mendedahkan ahli perpustakawan dengan nilai yang baik serta kursus dalaman

Strategi S-O 1. S1,S2,S3,O1,O4 Meningkatkan prestasi perlaksanaan perpustakaan melalui pengalaman guru-guru dengan sokongan ahli perpustakawan 2. S4,S5,S7,O3 Meningkatkan kecekapan pengurusan perpustakaan dengan bantuan kewangan yang mencukupi serta penghantaran guru ke kursus yang terkini

Strategi O-W 4. O1,O3,W1 Meningkatkan kemantapan guru perpustakaan di kalangan guru-guru yang baru serta ahli-ahli perpustakawan

C-Ancaman/Cabaran (Threats/Challenge) C1 Sikap perpustakawan tidak berminat untuk membantu guru perpustakaan C2 Sikap takut mencuba sesuatu yang belum dilalui dan takut berhadapan dengan pihak luar mejadikan tidak semua guru mampu diketengahkan. C3 Perpustakawan salah gunakan kuasa C4 Murid tidak berminat untuk membaca

Strategi S-C 3. S3,S2,C1 Meningkatkan kerjasama diantara guru perpustakaan dan perpustakawan serta bersedia untuk menjalankan tugas yang diamanahkan

Strategi W-C 5. W4,W5,C3,C4 Meningkatkan budaya menggunakan perpustakaan dengan berkesan serta masalah kelewatan dalam apa jua dapat diatasi.

235

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : KELAB PUSAT SUMBER Petunjuk Pencapaian (KPI) %Penggunaan perpustakaan

Isu Peratus penggunaan perpustakaan

Masalah Murid tidak suka membaca

Matlamat 1.Meningkat penggunaan perpustakaan dikalangan murid dan guru 2.Meningkatkan pinjaman buku dikalangan murid

Strategi Bengkel memperkenalka n perpustakaan TOV 50 08 65

Sasaran Prestasi 09 70 10 75 11 80 12 85 ETR 90

Pengunaan perpustakakan dalam bidang bahasa dan sains Penampalan atau tayangan informasi terkini disudut perpustakaan

35

40

45

50

55

60

65

Bilangan buku yang dipinjam meningkat

3.Meningkatkan pemberiaan informasi terkini kepada warga sekolah

55

60

65

70

75

80

85

% kekerapan informasi terkini diberikan

236

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB BOLA BALING

KEKUATAN (STRENGTH) S1. Guru Penasihat Kelab Bola Baling menpunyai pengalaman dalam pengendalian pertandingan Bola Baling S2. Guru Penasihat Kelab Bola Baling mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru pengerusi teknik daerah dan ahli kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut piawaian yang ditetapkan. S4. Sikap positif, berani mencuba dan minat dalam diri guru dan murid. S5. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru-guru Kelab Bola Balingkurang berpengalaman dari segi teknik W2. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum dan kurang pendedahan terhadap sukan ini. W3 Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Peralatan yang terhad dan harga peralatan yang mahal.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan murid O2. Menghantar guru-guru penasihat Kelab Bola Baling mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak mengambil berat tentang aktiviti kokurikulum T2. Murid-murid tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. permaianan ini kurang popular dikalangan murid. T4. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

237

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB BOLA BALING (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1. Guru Penasihat Kelab Bola Baling mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman mengikuti pertandingan di peringkat daerah. S2. Guru Penasihat Kelab Bola Baling mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru dan ahli kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut piawaian yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid. S5. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum KELEMAHAN (WEAKNESS) W1. Guru-guru Kelab Bola Balingbaru dalam sukan ini. W2. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Permaianan ini terlalu teknikal, dan kurang popular dikalangan murid

LUARAN

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan murid O2. Menghantar guru-guru penasihat Kelab Bola Baling mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan S1, S2, S3, O1, O2, O3

SO

WO O2, W1, W2, W3, W4, W5 Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti latihan yang diadakan

1. Meningkatkan kuantiti aktiviti yang diadakan. S4, S5,O3 Memberi lebih banyak insentif dan motivasi kepada murid untuk menimbulkan minat terhadap aktiviti Kelab Bola Baling seperti membuat T Shirt Kelab

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak mengambil berat tentang aktiviti kokurikulum T2. Murid-murid tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum. T4. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM /JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

SC S1, S2, S3, T4 Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti Kelab Bola Baling S5, T1,T2, T3 Memberi kesedaran tentang teknik latihan yang betul dalam sukan Bola Baling kepada murid-murid.

WC W4, T1, T2, T3 Guru perlu memperbagaikan aktiviti dalam kelas PJPK supaya menarik minat kepada murid-murid. W2, W3, W5 Guru-guru Bola Baling perlu dari opsyen PJPK dan murid-murid patut berubah sikap lebih positif serta perlu menguasai kemahiran fizikal melalui teknik latihan yang betul.

238

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : KELAB BOLA BALING Sasaran Prestasi TOV 30 08 35 09 40 10 50 11 60 12 70 ETR 75 Petunjuk Pencapaian (KPI) Statistik keahlian dan keputusan permainan diperingkat MSSD. % penglibatan

Isu Murid kurang pendedahan terhadap sukan Bola Baling.

Masalah Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum dan kurang pendedahan terhadap sukan ini..

Matlamat Meningkatkan jumlah keahlian dan membentuk pasukan sekolah yang berdaya saing.

Strategi Memupuk minat murid menyertai aktiviti permainan Bola Baling. Perbanyakkan aktiviti permainan kecil yang menarik minat murid sertai Bengkel teknik bermain bola baling

30

35

40

45

50

55

70

30

35

40

50

60

70

90

% penglibatan

239

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB BOLA JARING

KEKUATAN (STRENGTH ) GPK Kokurikulum, Setiausaha Sukan, Guru-Guru Pemimpin dan guru-guru yang berkelayakan dan berpengalaman. Pelajar yang cergas, cerdas dan berkebolehan. Ramai ahli (pelajar perempuan) yang berminat dengan sukan ini. Kemudahan kenderaan, padang dan alat sukan serta sokongan padu Pengetua dan pentadbiran. Kedudukan sekolah di kawasan bandar dan berhampiran dengan PPD. Ahli terdiri dari pelbagai kaum. Ada beberapa pelapis pemain dari tahun-tahun yang lalu.

KELEMAHAN (WEAKNESS) Masa yang terhad untuk aktiviti dan latihan. Peruntukan kewangan yang kadangkala tidak mencukupi. Motivasi tentang kepentingan koku dan semangat kesukanan yang masih lemah.

PELUANG (OPPORTUNITIES) Pemantauan dari pihak pentadbir, PPD dan JPNJ dapat meningkatkan dan memperbaiki mutu sukan bola jaring sekolah. Kursus-kursus kejurulatihan yang diberi kepada guru-guru dapat menambahkan input sukan bola jaring sekolah. Kurus atau bengkel peraturan dan teknik-teknik permainan bola jaring dapat memberi input yang berguna kepada guru dan pelajar memantapkan pasukan bola jaring sekolah ke peringkat daerah. Memberi anugerah kepada pemain-pemain terbaik dan berkebelahan.

ANCAMAN/CABARAN (THREATS/CHALLANGE) Persaingan dari sukan-sukan yang lain. Terdapat pelajar yang bekerja sewaktu sesi aktiviti atau latihan. Guru-guru yang sibuk dengan urusan rasmi sekolah yang lain. Ada pelajar yang tidak hadir sesi aktiviti dan latihan atas alasan peribadi.

240

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING (TOWS MATRIK)
S-KEKUATAN (STRENGTH ) DALAMAN 1. GPK Koku, Setiausaha Sukan, Guru-Guru Pemimpin dan guru-guru yang berkelayakan dan berpengalaman. Pelajar yang cergas, cerdas dan berkebolehan. Ramai ahli (pelajar perempuan) yang berminat dengan sukan ini. Kemudahan kenderaan, padang dan alat sukan serta sokongan padu Pengetua dan pentadbiran. Kedudukan sekolah di kawasan bandar dan berhampiran dengan PPD. Ahli terdiri dari pelbagai kaum. Ada beberapa pemain pelapis dari tahun-tahun yang lalu. 1. 2. 3. KELEMAHAN (WEAKNESS) Masa yang terhad untuk aktiviti dan latihan. Peruntukan kewangan yang kadangkala tidak mencukupi. Motivasi tentang kepentingan koku dan semangat kesukanan yang masih lemah.

2. 3. 4. LUARAN 5. 6. 7.

O-PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Pemantauan dari pihak pentadbir, PPD dan JPNJ dapat meningkatkan dan memperbaiki mutu sukan bola jaring sekolah. 2. Kurus atau bengkel peraturan dan teknik-teknik permainan bola jaring dapat memberi input yang berguna kepada guru dan pelajar memantapkan pasukan bola jaring sekolah ke peringkat daerah. 3. Kursus-kursus kejurulatihan yang diberi kepada guruguru pemimpin dapat menambahkan input sukan bola jaring sekolah. 4. Memberi anugerah kepada pemain-pemain terbaik dan berkebelahan. 5. Hubungan baik guru-guru dengan PIBG, PPd dan guru-guru pemimpin bola jaring daerah.

Strategi S-O 1. S1, S2, S5, S7, O2, O4. Melahirkan pemain-pemain yang pakar, cekap dan berkebolehan. 2. S1, S4, S5, O1, O4, O5 Menjadikan dan mengekalkan SMKKB sebagai juara bertahan MSSJ daerah Kulai.

Strategi O-W 5. O1, O5, W1, W2 Menyeimbangkan aktiviti dan peruntukan kewangan melalui perbincangan dengan pihak pentadbir, PPD, PIBG dan JPNJ.

3. S1, S2, S3, S7, O2, O3. Meningkatkan kefahaman peraturan dan teknik-teknik permainan bola jaring.

C-ANCAMAN/CABARAN (THREATS/CHALLANGE) 1. Persaingan dari sukan-sukan yang lain. 2. Terdapat pelajar yang bekerja sewaktu sesi aktiviti atau latihan. 3. Guru-guru yang sibuk dengan urusan rasmi sekolah yang lain 4. Ada pelajar yang tidak hadir sesi aktiviti dan latihan atas alasan peribadi

Strategi S-C 4. S1, S2, S3, S7, C1, C2, C3 Menanam kesedaran dalam diri pelajar bahawa koku menyumbang 10% syarat kemasukan ke asrama penuh/universiti.

Strategi W-C 6. W1, W3, C1, C2 Memfokuskan cara dan inisiatif untuk menyelesaikan masalah guru dan pelajar.

241

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : KELAB BOLA JARING Sasaran Prestasi TOV 0 08 3 09 2 10 1 11 1 12 1 ETR 1 Petunjuk Pencapaian (KPI) Kedudukan di peringkat daerah

Isu Belum pernah menduduki tempat ketiga MSSJ daerah dalam tempoh lima tahun kebelakangan

Masalah Masa yang terhad untuk aktiviti dan latihan.

Matlamat Mewujud dan mengekalkan SMKKB sebagai juara bertahan MSSJ daerah.

Strategi Strategi latihan dan perlawanan yang efektif dan berkesan.

Penggunaan modul terkini peraturan dan teknik-teknik permainan bola jaring. Jadual aktiviti dan latihan yang menarik dan santai tetapi berkesan dan menghiburkan

40

50

60

65

70

75

80

% pelajar faham peraturan dan teknik-teknik permainan bola jaring. % penglibatan & pencapaian pelajar dalam aktiviti atau latihan bola jaring

30

40

50

60

70

80

90

242

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB BOLA KERANJANG

KEKUATAN (STRENGTH) S1.Guru Penasihat Bola Keranjang mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. Guru Penasihat Bola Keranjang mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru- guru PJPK. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid. S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu pengajaran dan pembelajaran PJPK.

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru-guru bola keranjangkurang berpengalaman W2. Guru bola keranjang sering kali bertukar ganti W3. Sikap acuk-tak acuk murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Sesetengah murid tidak mahu bekerjasama dan menganggap kelas PJPK satu mata pelajaran yang remeh-temah. W5. Kelemahan penguasaan fizikal di kalangan pelajar menyebabkan aktiviti PJK tidak begitu lancar.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan murid O2. Menghantar guru-guru PJPK untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak mengambil berat tentang permainan bola keranjang T2. Murid-murid tidak bersungguh sungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum. T4. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada bola keranjang

243

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB BOLA KERANJANG (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1. Ketua bidang mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. Ketua bidang mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru PJPK. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri murid. S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu permainan bola keranjang. KELEMAHAN (WEAKNESS) W1. Guru-guru bola keranjang kurang berpengalaman dan bukan opsyenis W2. Guru bola keranjang sering kali bertukar ganti. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Sesetengah murid tidak mahu bekerjasama. W5. Kelemahan penguasaan fizikal di kalangan pelajar menyebabkan aktiviti persatuan tidak begitu lancar.

LUARAN

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru bola keranjang untuk latihan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan. S1, S2,S3, O1, O2

STRATEGI S-O

STRATEGI O-W O2, W1, W2, W3, W4, W5 Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti latihan yang diadakan.

Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui perbincangan Ketua bidang,pihak pentadbir serta guru-guru yang berpengalaman. S4, S5,O3 Memberi lebih banyak insentif dan motivasi kepada pelajar-pelajar untuk menimbulkan minat terhadap aktiviti bola keranjang.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS/CHALLANGE) T1. Murid-murid mencari kesempatan ponteng kelas kerana berkeliaran di tempat lain. T2. Sikap tidak mahu meningkatkan ilmu dan kemahiran di kalangan murid-murid. T3. Murid-murid tidak bersungguh-sungguh dalam menghasilkan sesuatu tugasan. T4. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada aktiviti bola keranjang. S1, S2, S3, T4

STRATEGI S-C W4, T1, T2, T3

STRATEGI W-C

Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti PJPK. S5, T1,T2, T3 Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan bola keranjang di kalangan murid-murid.

Guru perlu memperbagaikan aktiviti dalam kelas PJPK supaya menarik minat kepada murid-murid. W2, W3, W5 Guru-guru bola keranjang perlu dari opsyen Pendidikan PJPK dan murid-murid patut berubah sikap lebih positif serta perlu menguasai kemahiran fizika.

244

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : KELAB BOLA KERANJANG Sasaran Prestasi Isu Pengurusan Sukan dan Permainan bola keranjang kurang cekap Masalah Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum dan kurang pendedahan terhadap sukan ini.. Matlamat Meningkatkan kecekapan pengurusan dan kemahiran guru dan permain Strategi TOV Kursus-kursus perlu diberiksn kepada semua guru bola keranjang. Perbanyakkan aktiviti yang menarik minat murid Program – program kecergasan fizikal dan permainan 40 08 50 09 60 10 70 11 80 12 85 ETR 90 Petunjuk Pencapaian (KPI) % penglibatan guru

Meningkatkan peranan dan tanggungjawab setiap guru.

1

2

3

4

5

6

12

% penglibatan

20

30

40

50

60

70

100

% penglibatan

245

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB BOLA SEPAK

KEKUATAN (STRENGTH) S1. Guru Penasihat Bola Sepak mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. Guru Penasihat Bola sepak mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru PJPK. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid. S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu pengajaran dan pembelajaran PJPK.

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru-guru bola sepakkurang berpengalaman W2. Guru bola sepak sering kali bertukar ganti W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Sesetengah murid tidak mahu bekerjasama dan menganggap kelas PJPK satu mata pelajaran yang remeh-temah. W5. Kelemahan penguasaan fizikal di kalangan pelajar menyebabkan aktiviti PJK tidak begitu lancar.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan murid O2. Menghantar guru-guru PJPK untuk mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak memberi komitmen T2. Murid-murid tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum. T4. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada bola sepak

246

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB BOLA SEPAK (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1. Ketua bidang mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. Ketua bidang mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru PJPK. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut standard yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri murid. S5. Persekitaran yang kondusif banyak membantu permainan bola keranjang. LUARAN KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru-guru bola keranjang kurang berpengalaman dan bukan opsyeni W2. Guru bola sepak sering kali bertukar ganti. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Sesetengah murid tidak mahu bekerjasama. W5. Kelemahan penguasaan fizikal di kalangan pelajar menyebabkan aktiviti persatuan tidak begitu lancar.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan pihak pentadbir. O2. Menghantar guru-guru bola sepak untuk Latihan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

STRATEGI S-O S1, S2,S3, O1, O2 Meningkatkan lagi kecekapan guru melalui perbincangan Ketua bidang,pihak pentadbir serta guru-guru yang berpengalaman. S4, S5,O3 Memberi lebih banyak insentif dan motivasi kepada pelajar-pelajar untuk menimbulkan minat terhadap aktivitI bola sepak.

STRATEGI O-W O2, W1, W2, W3, W4, W5 Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti latihan yang diadakan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS/CHALLANGE) T1..Murid-murid mencari kesempatan ponteng kelas kerana berkeliaran di tempat lain. T2. Sikap tidak mahu meningkatkan lmu dan kemahiran di kalangan murid-murid. T3. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam menghasilkan sesuatu tugasan. T4. Beban kerja yang banyak menyebabkan guru-guru tidak dapat memberikan sepenuhnya perhatian kepada aktiviti bola sepak..

STRATEGI S-C S1, S2, S3, T4 Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti PJPK. S5, T1,T2, T3 Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan bola sepak di kalangan murid-murid.

STRATEGI W-C W4, T1, T2, T3 Guru perlu memperbagaikan aktiviti dalam kelas PJPK supaya menarik minat kepada murid-murid. W2, W3, W5 Guru-guru bola keranjang perlu dari opsyen Pendidikan PJPK dan murid-murid patut berubah sikap lebih positif serta perlu menguasai kemahiran fizika.

247

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : KELAB BOLA SEPAK Sasaran Prestasi TOV 0 08 1 09 2 10 2 11 2 12 3 ETR 4 Petunjuk Pencapaian (KPI) % penglibatan guru

Isu Pegurusan Sukan dan permainan bola sepak kurang cekap

Masalah Masa yang terhad untuk aktiviti dan latihan.

Matlamat Meningkatkan kecekapan pengurusan dan kemahiran guru (jurulatih) dan pemain

Strategi Kursus dalaman guru (jurulatih)

Menyediakan aktiviti yang berfaedah kepada muridmurid. program – program kecergasan fizikal dan permainan.

40

50

60

65

70

75

80

% penglibatan

30

40

50

60

70

80

90

% penglibatan guru dan murid

248

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR

KEKUATAN (STRENGTH) Guru @ jurulatih mempunyai kepakaran dan asas pengurusan yang kuat dalam bidang permainan ini Sistem pengurusan yang bijak dan sisrematik termasuk sistem latihan yang teratur Guru yang terlibat dalam bidang permainan ini adalah berpengalaman selama 10 tahun Pengetua dan pentadbiran sekolah memberi kerjasama yang baik termasuk membantu guru yang melatih dalam sumber kewangan

KELEMAHAN ( WEAKNESS) Kekangan masa untuk guru memembuat sesi latihan kepada pemain Ketidakcukupan dana sekolah untuk menampung segala keperluan pemain dalam sesuatu pertandingan. Kewujudan sesi pagi dan petang menyukarkan guru untuk mengadakan latihan kepada pelajar yang berlainan sesi Sesetengah pelajar tidak berdisiplin dan menepati masa semasa sesi latihan.

PELUANG (OPPORTUNITIES) Hubungan baik sekolah dengan JPNJ Sokongan dan kerjasama pentadbiran sekolah dan PIBG memudahkan sekolah untuk meminta bantuan kewangan Kerjasama dan sokongan komuniti terutama oleh penduduk Kampung Pertanian selaku kampung angkat sekolah dalam membantu mengadakan latihan dan pertandingan persahabatan

ANCAMAN (THREATS) Campurtangan yang melampau pentadbiran sekolah dalam pengurusan guru @jurulatih Kesesakan lalu lintas menyukarkarkan ibu bapa kepada pelajar untuk menghantar anak-anak mereka menghadiri sesi latihan. Kesukaran guru @ jurulatih untuk mengesan pelajar-pelajar yang benar-benar berminat dalam bidang permainan ini Kehebatan pihak lawan setiap tahun menyukarkan sekolah untuk memperoleh kemenangan.

249

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB BOLA TAMPAR (TOWS MATRIK)
S- Kekuatan (Strength) DALAMAN S 1- Guru @ jurulatih mempunyai kepakaran dan asas pengurusan yang kuat dalam bidang permainan ini S2- Sistem pengurusan yang bijak dan sisrematik termasuk sistem latihan yang teratur S3- Guru yang terlibat dalam bidang permainan ini adalah berpengalaman selama 10 tahun S4- Pengetua dan pentadbiran sekolah memberi kerjasama yang baik termasuk membantu guru yang melatih dalam sumber kewangan LUARAN W1- Kekangan masa untuk guru memembuat sesi latihan kepada pemain W2- Ketidakcukupan dana sekolah untuk menampung segala keperluan pemain dalam sesuatu pertandingan. W3- Kewujudan sesi pagi dan petang menyukarkan guru untuk mengadakan latihan kepada pelajar yang berlainan sesi W4- Sesetengah pelajar tidak berdisiplin dan menepati masa semasa sesi latihan. W- Kelemahan ( Weakness)

O- Peluang (Opportunities) O1- Hubungan baik sekolah dengan JPNJ O2- Sokongan dan kerjasama pentadbiran sekolah dan PIBG memudahkan sekolah untuk meminta bantuan kewangan O3- Kerjasama dan sokongan komuniti terutama oleh penduduk Kampung Pertanian selaku kampung angkat sekolah dalam membantu mengadakan latihan dan pertandingan persahabatan O4- Terdapat kakitangan staf dan guru yang mempunyai kepakaran dalam bola tampar memudahkan proses menjalani latihan dan peningkatan kemahiran pemain

Strategi S-O 1. S1, S3, O2 Meningkatkan kecekapan guru dan hubungan baik antara pentadbiran sekolah dan PIBG dengan sentiasa mengemaskini kemahiran dan kecekapan dengan mengikuti program yang tersedia 2. S2, S4, O1, O3 Membina dan meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara JPNJ, Pengetua, Penolong Kanan , PIBG sekolah,dan semua komuniti yang terlibat secara langsung dan tidak langsung

Strayegi W-O 5. W1,W2, W3, O1, O3 Membuat perhubungan baik dan perbincangan antara PIBG sekolah bagi setiap permasalahan yang timbul bagi melincinkan pengurusan sukan dan permainan ini. 6. W4, O2, O4 Meningkatkan kerjasama antara semua guru dan staf bagi mengatasi masalah disiplin dan kekurangan kemahiran setiap pemain dengan mengadakan latihan secara intensif.

C- Ancaman ( Threats) C1-Campurtangan yang melampau pentadbiran sekolah dalam pengurusan guru @jurulatih C2- Kesesakan lalu lintas menyukarkarkan ibu bapa kepada pelajar untuk menghantar anak-anak mereka menghadiri sesi latihan. C3- Kesukaran guru @ jurulatih untuk mengesan pelajar-pelajar yang benarbenar berminat dalam bidang permainan ini C4- Kehebatan pihak lawan setiap tahun menyukarkan sekolah untuk memperoleh kemenangan.

Strategi S-C 3. S4, C1, C2 Selalu mengadakan rundingan dan perbincangan antara Pengetua, Penolong Kanan 1, Guru-guru, bagi setiap perancangan yang diatur bagi mengelakkan perselisihan faham, serta membuat penyelesaian bagi permasalahan yang wujud. 4. S1, S2, S3, C3, C4 Menggunakan segala kemahiran dan pengetahuan sedia ada untuk memantapkan lagi kemahiran setiap pemain termasuk mengikuti pelbagai kursus yang berkaitan

.Strategi W-C 7. W1, W3, W4, C3, C4 Meningkatkan budaya kerja yang cemerlang supaya masalah disiplin, masa dan kelemahan pengurusan dapat di atasi.

250

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : KELAB BOLA TAMPAR Sasaran Prestasi TOV 0 08 1 09 2 10 2 11 2 12 3 ETR 4 Petunjuk Pencapaian (KPI) Kedudukan di peringkat daerah

Isu

Masalah

Matlamat Meningkatkan kecekapan pengurusan dan kemahiran guru (jurulatih) dan pemain

Strategi Kursus dalaman guru (jurulatih)

Pegurusan Sukan Masa yang dan permainan bola terhad untuk tampar kurang cekap aktiviti dan latihan.

Penggunaan modul terkini peraturan dan teknik-teknik permainan bola jaring. Taklimat dan bengkel bola tampar (Guru dan murid)

40

50

60

65

70

75

80

% pelajar faham peraturan dan teknik-teknik permainan bola tampar % penglibatan guru dan murid

30

40

50

60

70

80

90

251

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB BADMINTON

KEKUATAN (STRENGTH) S1.Guru Penasihat Kelab Badminto mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. Guru Penasihat Kelab Badminton mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru -guru dan ahli kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut piawaian yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid. S5. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru-guru Kelab Badminton kurang berpengalaman. W2. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Ketiadaan tempat yang selesa untuk penglibatan semua guru dan pelajar menjalankan aktiviti.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan murid O2. Menghantar guru-guru penasihat Kelab Badminton mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak mengambil berat tentang aktiviti kokurikulum T2. Murid-murid tidak bersungguh- sungguh dalam melakukan sesuatu tugasan T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum. T4. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

252

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB BADMINTON (TOWS MATRIK)
S- Kekuatan (Strength) S 1- Guru @ jurulatih mempunyai kepakaran dan asas pengurusan yang kuat dalam bidang permainan ini S2- Sistem pengurusan yang bijak dan sisrematik termasuk sistem latihan yang teratur S3- Guru yang terlibat dalam bidang permainan ini adalah berpengalaman selama 10 tahun S4- Pengetua dan pentadbiran sekolah memberi kerjasama yang baik termasuk membantu guru yang melatih dalam sumber kewangan W- Kelemahan ( Weakness) W1- Kekangan masa untuk guru memembuat sesi latihan kepada pemain W2- Ketidakcukupan dana sekolah untuk menampung segala keperluan pemain dalam sesuatu pertandingan. W3- Kewujudan sesi pagi dan petang menyukarkan guru untuk mengadakan latihan kepada pelajar yang berlainan sesi W4- Sesetengah pelajar tidak berdisiplin dan menepati masa semasa sesi latihan.

DALAMAN

LUARAN

O- Peluang (Opportunities) O1- Hubungan baik sekolah dengan JPNJ O2- Sokongan dan kerjasama pentadbiran sekolah dan PIBG memudahkan sekolah untuk meminta bantuan kewangan O3- Kerjasama dan sokongan komuniti terutama oleh penduduk Kampung Pertanian selaku kampung angkat sekolah dalam membantu mengadakan latihan dan pertandingan persahabatan O4- Terdapat kakitangan staf dan guru yang mempunyai kepakaran dalam Badminton memudahkan proses menjalani latihan dan peningkatan kemahiran pemain

Strategi S-O 1. S1, S3, O2 Meningkatkan kecekapan guru dan hubungan baik antara pentadbiran sekolah dan PIBG dengan sentiasa mengemaskini kemahiran dan kecekapan dengan mengikuti program yang tersedia 2. S2, S4, O1, O3 Membina dan meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara JPNJ, Pengetua, Penolong Kanan , PIBG sekolah,dan semua komuniti yang terlibat secara langsung dan tidak langsung

Strayegi W-O 5. W1,W2, W3, O1, O3 Membuat perhubungan baik dan perbincangan antara PIBG sekolah bagi setiap permasalahan yang timbul bagi melincinkan pengurusan sukan dan permainan ini. 6. W4, O2, O4 Meningkatkan kerjasama antara semua guru dan staf bagi mengatasi masalah disiplin dan kekurangan kemahiran setiap pemain dengan mengadakan latihan secara intensif.

C- Ancaman ( Threats) C1-Campurtangan yang melampau pentadbiran sekolah dalam pengurusan guru @jurulatih C2- Kesesakan lalu lintas menyukarkarkan ibu bapa kepada pelajar untuk menghantar anak-anak mereka menghadiri sesi latihan. C3- Kesukaran guru @ jurulatih untuk mengesan pelajar-pelajar yang benar-benar berminat dalam bidang permainan ini C4- Kehebatan pihak lawan setiap tahun menyukarkan sekolah untuk memperoleh kemenangan.

Strategi S-C 3. S4, C1, C2 Selalu mengadakan rundingan dan perbincangan antara Pengetua, Penolong Kanan 1, Guru-guru, bagi setiap perancangan yang diatur bagi mengelakkan perselisihan faham, serta membuat penyelesaian bagi permasalahan yang wujud. 4. S1, S2, S3, C3, C4 Menggunakan segala kemahiran dan pengetahuan sedia ada untuk memantapkan lagi kemahiran setiap pemain termasuk mengikuti pelbagai kursus yang berkaitan

.Strategi W-C 7. W1, W3, W4, C3, C4 Meningkatkan budaya kerja yang cemerlang supaya masalah disiplin, masa dan kelemahan pengurusan dapat di atasi.

253

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : KELAB BADMINTON Sasaran Prestasi TOV 30 08 35 09 40 10 50 11 60 12 70 ETR 75 Petunjuk Pencapaian (KPI) Statistik keahlian dan keputusan permainan diperingkat MSSD. % penglibatan

Isu Murid kurang pendedahan terhadap sukan badminton.

Masalah Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum dan kurang pendedahan terhadap sukan ini..

Matlamat Meningkatkan jumlah keahlian dan membentuk pasukan sekolah yang berdaya saing.

Strategi Memupuk minat murid menyertai aktiviti permainan badminton Perbanyakkan aktiviti permainan kecil yang menarik minat murid sertai Bengkel teknik bermain badminton

30

35

40

45

50

55

70

30

35

40

50

60

70

90

% penglibatan

254

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB HOKI

KEKUATAN (STRENGTH) Guru @ jurulatih mempunyai kepakaran dan asas pengurusan yang kuat dalam bidang permainan ini Sistem pengurusan yang bijak dan sisrematik termasuk sistem latihan yang teratur Guru yang terlibat dalam bidang permainan ini adalah berpengalaman selama 10 tahun Pengetua dan pentadbiran sekolah memberi kerjasama yang baik termasuk membantu guru yang melatih dalam sumber kewangan

KELEMAHAN ( WEAKNESS) Kekangan masa untuk guru memembuat sesi latihan kepada pemain Ketidakcukupan dana sekolah untuk menampung segala keperluan pemain dalam sesuatu pertandingan. Kewujudan sesi pagi dan petang menyukarkan guru untuk mengadakan latihan kepada pelajar yang berlainan sesi Sesetengah pelajar tidak berdisiplin dan menepati masa semasa sesi latihan.

PELUANG (OPPORTUNITIES) Hubungan baik sekolah dengan JPNJ Sokongan dan kerjasama pentadbiran sekolah dan PIBG memudahkan sekolah untuk meminta bantuan kewangan Kerjasama dan sokongan komuniti terutama oleh penduduk Kampung Pertanian selaku kampung angkat sekolah dalam membantu mengadakan latihan dan pertandingan persahabatan

ANCAMAN (THREATS) Campurtangan yang melampau pentadbiran sekolah dalam pengurusan guru @jurulatih Kesesakan lalu lintas menyukarkarkan ibu bapa kepada pelajar untuk menghantar anak-anak mereka menghadiri sesi latihan. Kesukaran guru @ jurulatih untuk mengesan pelajar-pelajar yang benar-benar berminat dalam bidang permainan ini Kehebatan pihak lawan setiap tahun menyukarkan sekolah untuk memperoleh kemenangan.

255

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB HOKI (TOWS MATRIK)
S- Kekuatan (Strength) DALAMAN S 1- Guru @ jurulatih mempunyai kepakaran dan asas pengurusan yang kuat dalam bidang permainan ini S2- Sistem pengurusan yang bijak dan sisrematik termasuk sistem latihan yang teratur S3- Guru yang terlibat dalam bidang permainan ini adalah berpengalaman selama 10 tahun S4- Pengetua dan pentadbiran sekolah memberi kerjasama yang baik termasuk membantu guru yang melatih dalam sumber kewangan LUARAN W1- Kekangan masa untuk guru memembuat sesi latihan kepada pemain W2- Ketidakcukupan dana sekolah untuk menampung segala keperluan pemain dalam sesuatu pertandingan. W3- Kewujudan sesi pagi dan petang menyukarkan guru untuk mengadakan latihan kepada pelajar yang berlainan sesi W4- Sesetengah pelajar tidak berdisiplin dan menepati masa semasa sesi latihan. W- Kelemahan ( Weakness)

O- Peluang (Opportunities)

Strategi S-O 1. S1, S3, O2 Meningkatkan kecekapan guru dan hubungan baik antara pentadbiran sekolah dan PIBG dengan sentiasa mengemaskini kemahiran dan kecekapan dengan mengikuti program yang tersedia 2. S2, S4, O1, O3 Membina dan meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara JPNJ, Pengetua, Penolong Kanan , PIBG sekolah,dan semua komuniti yang terlibat secara langsung dan tidak langsung

Strayegi W-O 5. W1,W2, W3, O1, O3

O1- Hubungan baik sekolah dengan JPNJ O2- Sokongan dan kerjasama pentadbiran sekolah dan PIBG memudahkan sekolah untuk meminta bantuan kewangan O3- Kerjasama dan sokongan komuniti terutama oleh penduduk Kampung Pertanian selaku kampung angkat sekolah dalam membantu mengadakan latihan dan pertandingan persahabatan O4- Terdapat kakitangan staf dan guru yang mempunyai kepakaran dalam Badminton memudahkan proses menjalani latihan dan peningkatan kemahiran pemain

Membuat perhubungan baik dan perbincangan antara PIBG sekolah bagi setiap permasalahan yang timbul bagi melincinkan pengurusan sukan dan permainan ini.

6. W4, O2, O4 Meningkatkan kerjasama antara semua guru dan staf bagi mengatasi masalah disiplin dan kekurangan kemahiran setiap pemain dengan mengadakan latihan secara intensif. .Strategi W-C 7. W1, W3, W4, C3, C4

C- Ancaman ( Threats) C1-Campurtangan yang melampau pentadbiran sekolah dalam pengurusan guru @jurulatih C2- Kesesakan lalu lintas menyukarkarkan ibu bapa kepada pelajar untuk menghantar anak-anak mereka menghadiri sesi latihan. C3- Kesukaran guru @ jurulatih untuk mengesan pelajar-pelajar yang benarbenar berminat dalam bidang permainan ini C4- Kehebatan pihak lawan setiap tahun menyukarkan sekolah untuk memperoleh kemenangan.

Strategi S-C 3. S4, C1, C2 Selalu mengadakan rundingan dan perbincangan antara Pengetua, Penolong Kanan 1, Guru-guru, bagi setiap perancangan yang diatur bagi mengelakkan perselisihan faham, serta membuat penyelesaian bagi permasalahan yang wujud. 4. S1, S2, S3, C3, C4 Menggunakan segala kemahiran dan pengetahuan sedia ada untuk memantapkan lagi kemahiran setiap pemain termasuk mengikuti pelbagai kursus yang berkaitan

Meningkatkan budaya kerja yang cemerlang supaya masalah disiplin, masa dan kelemahan pengurusan dapat di atasi.

256

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : KELAB HOKI Sasaran Prestasi TOV 60 08 70 09 80 10 85 11 90 12 95 ETR 100 Petunjuk Pencapaian (KPI) % Kemajuan prestasi guru

Isu Pegurusan Sukan dan kelab hoki kurang cekap

Masalah Masa yang terhad untuk aktiviti dan latihan.

Matlamat Meningkatkan kecekapan pengurusan dan kemahiran guru (jurulatih) dan pemain

Strategi Kursus dalaman guru (jurulatih)

Program pemantapan disiplin pemain (Guru/jurulatih) Taklimat dan bengkel permainan Hoki (Guru/jurulatih)

40

50

60

65

70

75

80

% pemain yang berdisiplin

30

40

50

60

70

80

90

% penglibatan guru dan murid

257

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB CATUR

KEKUATAN (STRENGTH) S1.Guru Penasihat Kelab Catur mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. Guru Penasihat Kelab Catur mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru- guru dan ahli kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut piawaian yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid. S5. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru-guru kelab caturKurang berpengalaman. W2. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiaan kokurikulum. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Ketiadaan tempat yang selesa untuk penglibatan semua guru dan pelajar menjalankan aktiviti.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan murid O2. Menghantar guru-guru penasihat kelab catur mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak mengambil berat tentang aktiviti kokurikulum T2. Murid-murid tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu tugasan T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum T4. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

258

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB CATUR (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1. Guru Penasihat Kelab Catur mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. Guru Penasihat Kelab Catur mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru dan ahli kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut piawaian yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid. S5. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum KELEMAHAN (WEAKNESS) W1. Guru-guru kelab catur kurang berpengalaman. W2. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Ketiadaan tempat yang selesa untuk penglibatan semua guru dan pelajar menjalankan aktiviti.

LUARAN

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan murid O2. Menghantar guru-guru penasihat kelab catur mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan. S1, S2, S3, O1, O2, O3

SO

WO O2, W1, W2, W3, W4, W5 Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti latihan yang diadakan

1. Meningkatkan kuantiti aktiviti yang diadakan. S4, S5,O3 Memberi lebih banyak insentif dan motivasi kepada pelajar-pelajar untuk menimbulkan minat terhadap aktiviti kelab catur.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak mengambil berat tentang aktiviti kokurikulum T2. Murid-murid tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum. T4. Guru terlibat dengan tugas rasmiperingkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

SC S1, S2, S3, T4 Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti kelab. S5, T1,T2, T3 Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan bola keranjang di kalangan murid-murid.

WC W4, T1, T2, T3 Guru perlu mempelbagaikan aktiviti dalam kelab catur supaya menarik minat murid-murid. W2, W3, W5 Guru-guru kelab catur perlu dari opsyen dan muridmurid patut berubah sikap lebih positif serta perlu menguasai kemahiran fizikal.

259

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM : KELAB CATUR Sasaran Prestasi TOV 10 08 15 09 20 10 25 11 30 12 35 ETR 50 Petunjuk Pencapaian (KPI) Statistik keahlian

Isu Pelajar kurang berminat dengan Kelab Catur

Masalah Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum dan kurang pendedahan terhadap sukan ini..

Matlamat Meningkatkan jumlah keahlian pelajar dalam Kelab Catur..

Strategi Memupuk minat murid menyertai aktiviti kelab catur

Perbanyakkan aktiviti yang menarik minat murid Bengkel teknik bermain catur

1

2

3

4

5

6

12

% penglibatan

20

30

40

50

60

70

100

% penglibatan

260

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB OLAHRAGA

KEKUATAN (STRENGTH) 1.GPK koku seorang yang mengambil berat tentang kegiatan ko kurikulum yang diadakan. 2. Kawalan disiplin sekolah adalah baik. 3. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum.

KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Pelajar tidak berminat dengan Kelab Olahraga 2. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. 3. Kurang kerjasama pelajar berdikari sendiri dengan aktiviti yang dirancang jika ketiadaan guru penasihat. 4. Terdapat pelajar yang tiada asas olahraga 5. Guru Kelab Olahraga tidak berkemahiran dalam aktiviti yang dirancang cth: lari berpagar, rejam lembing, lompat kijang. 6. Keadaan padang yang kurang selesa untuk aktiviti olahraga

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. PIBG memberi sokongan yang kuat. 2. PPD 3KM hampir dengan dengan sekolah. 3. Sekolah berdekatan dengan Balai Polis, Bomba, Hospital, TNB, Telekom Dan Majlis Daerah. 4. Terdapatnya peruntukan kewangan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) 1. Ibu bapa dan komuniti kurang peka anak-anak ponteng kegiatan kokurikulum. 2. Segelintir ibu bapa mempertikai tindakan guru. 3. Pengaruh luar (media massa,cyber café, pusat hiburan, rakan sebaya) 4. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

261

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB OLAHRAGA (TOWS MATRIK) KEKUATAN (S) 1. GPK koku seorang yang mengambil berat tentang kegiatan ko kurikulum yang diadakan. 2. Kawalan disiplin sekolah adalah baik. 3. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum. ANCAMAN (T) 1. Ibu bapa dan komuniti kurang peka anak- anak ponteng kegiatan kokurikulum. 2.Segelintir ibu bapa mempertikai tindakan guru. 3.Pengaruh luar (media massa,cyber café, pusat hiburan, rakan sebaya) 4.Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

DALAMAN

LUARAN

PELUANG (O) 1. PIBG memberi sokongan yang kuat. 2. PPD 3KM hampir dengan dengan sekolah. 3. Sekolah berdekatan dengan Balai Polis, Bomba, Hospital, TNB, Telekom Dan Majlis Daerah. 4.Terdapatnya peruntukan kewangan. KELEMAHAN (W) 1. Kehadiran pelajar tidak 100% . 2. Pelajar tidak berminat dengan Kelab Olahraga. 3. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. 4. Kurang kerjasama pelajar berdikari sendiri dengan aktiviti yang dirancang jika ketiadaan guru penasihat. 5. Ketiadaan tempat yang strategik

SO S1, S2, S3, O1, O2, O3, O4 1. Meningkatkan kuantiti aktiviti yang diadakan.

WO W1, W4, W8, 04, 05, 1.Merancang aktiviti bersama antara guru dan pelajar. W2, W3, W4, W5, O1 2. Memberi respon melalui perbincangan atau demokrasi dua hala antara pentadbir-guru, guru-pelajar. WT W1, W2, W3,T3, 1.Memperbanyakkan aktiviti yang menarik minat murid-murid. W1, T1,T2. 2. Mempererat hubungan ibu bapa dan pihak sekolah.

WS W1,W2, W3, S1,S2,S3, 1.Meluaskan promosi keahlian Kelab Olahraga 2.Meminta kerjasama pihak atasan untuk membaik pulih padang yang sediua ada agar lebih selesa untuk menjalankan aktiviti olahraga.

262

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM: KELAB OLAHRAGA Sasaran Prestasi Isu Pelajar tidak berminat dengan Kelab Olahraga Masalah Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum dan kurang pendedahan terhadap sukan ini.. Matlamat Meningkatkan jumlah keahlian pelajar dalam Kelab Olahraga . Strategi TOV Kursus-kursus perlu diberiksn kepada semua guru bola keranjang. Perbanyakkan aktiviti yang menarik minat murid Program – program kecergasan fizikal dan permainan 0 08 10 09 20 10 30 11 40 12 45 ETR 50 Petunjuk Pencapaian (KPI) % penglibatan guru

Meningkatkan peranan dan tanggungjawab setiap guru.

1

2

3

4

5

6

12

% penglibatan

20

30

40

50

60

70

100

% penglibatan

263

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB PING PONG

KEKUATAN (STRENGTH) S1. Guru Penasihat Kelab Ping Pong mempunyai sikap positif terhadap Permainan Ping Pong. S2. Guru Penasihat Kelab Badminton mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru -guru dan ahli kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut piawaian yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid terhadap permainan Ping Pong. S5. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum.

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1. Guru Penasihat Kelab Ping Pong mempunyai asas pengurusan yang sederhana dan kurang berpengalaman. W2. Guru-guru Kelab Badmintonkurang berpengalaman. W3. Sikap murid negatif terhadap kegiatan kokurikulum. W4. Sikap kurang minat murid terhadap Kokurikulum menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W5. Ketiadaan tempat yang selesa untuk penglibatan semua guru dan pelajar menjalankan aktiviti.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan murid O2. Menghantar guru-guru penasihat Kelab Ping Pong mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak mengambil berat tentang aktiviti kokurikulum T2. Murid-murid tidak bersungguh- sungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai Kaum dan hanya diminati oleh satu Kaum. T4. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

264

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB PING PONG (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1. Guru Penasihat Kelab Ping Pong Mempunyai sikap positif terhadap kelab Ping Pong. S2. Guru Penasihat Kelab Ping Pong mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru guru dan ahli kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut piawaian yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid. LUARAN S5. Guru-guru mudah memberi kerjasama aktiviti kokurikulum dalam menjalankan KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru Penasihat Kelab Ping Pong mempunyai asas pengurusan yang sederhana dan kurang berpengalaman.

W2Guru-guru Kelab Badminton kurang berpengalaman. W3. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. W4. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W5. Ketiadaan tempat yang selesa untuk penglibatan semua guru dan pelajar menjalankan aktiviti

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan murid O2. Menghantar guru-guru penasihat Kelab Ping Pong mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

SO S1, S2, S3, O1, O2, O3 1. Meningkatkan kuantiti aktiviti yang diadakan.

WO O2, W1, W2, W3, W4, W5 Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti

S4, S5,O3 Memberi lebih banyak insentif dan motivasi kepada pelajar-pelajar untuk menimbulkan minat terhadap aktivit Kelab Ping Pong.

latihan yang diadakan

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak mengambil berat tentang aktiviti kokurikulum T2. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3.Kurang persaingan antara pelbagai kaum. T4. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

SC S1, S2, S3, T4 Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti Kelab Badminton. S5, T1,T2, T3 Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan Ping Pong di kalangan murid-murid.

WC W4, T1, T2, T3 Guru perlu memperbagaikan aktiviti dalam kelas PJPK supaya menarik minat kepada murid-murid.

W2, W3, W5 Guru-guru Badminton perlu dari opsyen Pendidikan PJPK dan murid-murid patut berubah sikap lebih positif serta perlu menguasai kemahiran fizikal.

265

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM: KELAB PING PONG Sasaran Prestasi TOV 10 08 15 09 20 10 25 11 30 12 35 ETR 50 Petunjuk Pencapaian (KPI) Statistik keahlian

Isu Pelajar kurang berminat dengan Kelab Ping Pong dan hanya menjadi tumpuan satu kaum.

Masalah Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum dan kurang pendedahan terhadap sukan ini..

Matlamat Meningkatkan jumlah keahlian pelajar dalam Kelab ping pong

Strategi Memupuk minat murid menyertai aktiviti kelab ping pong

Perbanyakkan aktiviti yang menarik minat murid Bengkel teknik bermain ping pong

1

2

3

4

5

6

12

% penglibatan

20

30

40

50

60

70

100

% penglibatan

266

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB SEPAK TAKRAW

KEKUATAN (STRENGTH) S1. Guru Penasihat Kelab Sepaktakraw mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. Guru Penasihat Kelab Sepaktakraw mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru dan ahli kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut piawaian yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid. S5. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1. Guru Kelab Sepaktakraw kurang berpengalaman. W2. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Ketiadaan tempat yang selesa untuk penglibatan semua guru dan pelajar menjalankan aktiviti.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan murid O2. Menghantar guru-guru penasihat Kelab Sepaktakraw mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkatdaerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak mengambil berat tentang aktiviti kokurikulum T2. Murid-murid tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum.

267

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB SEPAK TAKRAW (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1.Guru Penasihat Kelab Sepaktakraw mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2. Guru Penasihat Kelab Sepaktakraw mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guruguru dan ahli kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut piawaian yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid. S5. Guru-guru mudah memberi kerjasama aktiviti kokurikulum PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan murid O2. Menghantar guru-guru penasihat Kelab Sepaktakraw mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan S1, S2, S3, O1, O2, O3 1. Meningkatkan kuantiti aktiviti yang diadakan. S4, S5,O3 Memberi lebih banyak insentif dan motivasi kepada pelajar-pelajar untuk menimbulkan minat terhadap aktivitiKelabSepaktakraw SO O2, W1, W2, W3, W4, W5 Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti latihan yang diadakan dalam menjalankan KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru Kelab Sepaktakraw kurang berpengalaman. W2. Sikap murid ambil mudah terhadap kokurikulum. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4. Ketiadaan tempat yang selesa untuk penglibatan semua guru dan pelajar menjalankan aktiviti kegiatan

LUARAN

WO

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak mengambil berat tentang aktiviti kokurikulum T2. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum. T4. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtuketiga dan keempat.

SC S1, S2, S3, T4 Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti Kelab Sepaktakraw. S5, T1,T2, T3 Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan Sepaktakraw dalam kalangan murid-murid. W4, T1, T2, T3

WC

Guru perlu memperbagaikan aktiviti dalam kelas PJPK supaya menarik minat kepada murid-murid. W2, W3, W5 Guru-guru Sepaktakraw perlu dari opsyen Pendidikan PJPK dan murid-murid patut berubah sikap lebih positif serta perlu menguasai kemahiran fizikal.

268

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM: PERMAINAN SEPAK TAKRAW Sasaran Prestasi TOV 0 08 1 09 2 10 2 11 2 12 3 ETR 4 Petunjuk Pencapaian (KPI) % peningkatan pengetahuan guru

Isu Pelajar kurang berminat dengan Kelab Sepaktakraw

Masalah Masa yang terhad untuk aktiviti dan latihan.

Matlamat Meningkatkan jumlah keahlian pelajar dalam Kelab Sepaktakraw.

Strategi Kursus dalaman guru (jurulatih)

Mengadakan aktiviti yang menarik minat pelajar Taklimat dan bengkel sepak takraw (Guru dan murid)

40

50

60

70

75

80

90

% keahlian pelajar setiap tahun.

30

40

50

60

70

80

90

% penglibatan guru dan murid

269

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KELAB SOFBOL

KEKUATAN (STRENGTH) S1. Guru Penasihat permainan sofbol mempunyai sikap positif terhadap permainan sofbol . S2. Guru Penasihat permainan sofbol mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru dan ahli kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut piawaian yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid terhadap permainan sofbol S5. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan aktiviti kokurikulum.

KELEMAHAN (WEAKNESS) W1. Guru Penasihat permainan sofbol mempunyai asas pengurusan yang sederhana dan kurang berpengalaman. W2. Guru-guru permainan sofbol kurang berpengalaman. W3. Sikap murid negatif terhadap kegiatan kokurikulum. W4. Sikap kurang minat murid terhadap Kokurikulum menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W5. Ketiadaan tempat yang selesa untuk penglibatan semua guru dan pelajar menjalankan aktiviti.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan murid O2. Menghantar guru-guru penasihat permainan sofbol mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak mengambil berat tentang aktiviti kokurikulum T2. Murid-murid tidak bersungguh- sungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai Kaum dan hanya diminati oleh satu Kaum. T4. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.

270

PENJANAAN PELAN STRATEGIK KELAB SOFBOL (TOWS MATRIK)
KEKUATAN (STRENGTH) DALAMAN S1.Guru Penasihat Kelab Softballmempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman mengikuti pertandingan di peringkat daerah. S2. Guru Penasihat Kelab Badminton mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru-guru dan ahli kelab. S3. Budaya kerja yang sistematik mengikut piawaian yang ditetapkan. S4. Sikap positif dan minat dalam diri guru dan murid. LUARAN S5. Guru-guru mudah memberi kerjasama aktiviti kokurikulum dalam menjalankan KELEMAHAN (WEAKNESS) W1.Guru-guru Kelab SoftballBaru dalam sukan ini. W2. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum. W3. Sikap acuh-tak acuh murid menyebabkan penglibatan murid tidak memuaskan. W4.permaianan ini terlalu teknikal, dan kurang popular dikalangan murid

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Hubungan baik dengan murid O2. Menghantar guru-guru penasihat Kelab Badminton mengikuti kursus lanjutan yang diadakan di peringkat daerah atau jabatan. O3. Lokasi sekolah terletak di kawasan berhampiran dengan kemudahan pengangkutan

SO S1, S2, S3, O1, O2, O3 1. Meningkatkan kuantiti aktiviti yang diadakan. S4, S5,O3 Memberi lebih banyak insentif dan motivasi kepada pelajar-pelajar untuk menimbulkan minat terhadap aktiviti Kelan Softball seperti membuat T Shirt Kelab

WO O2, W1, W2, W3, W4, W5 Memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti latihan yang diadakan

WC ANCAMAN / CABARAN (THREATS / CHALLANGE) T1. Murid-murid sering tidak mengambil berat tentang aktiviti kokurikulum T2. Murid-murid tidak bersungguhsungguh dalam melakukan sesuatu tugasan. T3. Kurang persaingan antara pelbagai kaum. T4. Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat. SC S1, S2, S3, T4 Meningkatkan lagi kualiti guru dengan mengagih-agihkan tugas kepada semua guru yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti Kelab Softball. S5, T1,T2, T3 Memberi kesedaran kepada pelajar tentang teknik latihan yangbetul dalam kalangan murid-murid. W4, T1, T2, T3 Guru perlu memperbagaikan aktiviti dalam kelas PJPK supaya menarik minat kepada murid-murid. W2, W3, W5 Guru-guru Softball perlu dari opsyen Pendidikan PJPK dan murid-murid patut berubah sikap lebih positif serta perlu menguasai kemahiran fizikal melalui teknik latihan yang betul.

271

PELAN STRATEGIK (2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM: PERMAINAN SOFBOL Sasaran Prestasi TOV Pelajar kurang pendedahan terhadap sukan sofbol Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum dan kurang pendedahan terhadap sukan ini.. Meningkatkan jumlah keahlian dan membentuk team sekolah yang berdaya saing. Memupuk minat murid menyertai aktiviti SOFBOL 40 08 50 09 60 10 70 11 80 12 85 ETR 90 Petunjuk Pencapaian (KPI) Statistik keahlian pelajar keputusan permaianan diperingkat MSSD. % penglibatan

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

Perbanyakkan aktiviti yang menarik minat murid Bengkel teknik bermain sofbol

1

2

3

4

5

6

12

20

30

40

50

60

70

100

% penglibatan

272