Maklumat dalam folio 1. Laporan amali (4 + kajian kes-lawatan) 2.

Penulisan - sejarah perkembangan bekalan air bersih tempatan. - Pengurusan kumbahan berpusat. - Lukisan perpaipan (rumah kediaman) - Spesifikasi lukisan – lukisan arkitek - Ketepatan dimensi – isometrik - Kekemasan – skematik 3. Lampiran – apa2 nota berkaitan.