PELAN STRATEGIK BIDANG HAL EHWAL MURID SMK (P) KAPAR TAHUN 2011-2013 (UNIT KANTIN) NKRA:Memperluaskan

peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA:SBT dan Tawaran Baru Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Memper olehi ‘Gred A’ bagi penarafan kantin. Sasaran (ETR) 2011 2012 96%

TOV 95%

2013

Tahap kebersihan, keceriaan dan keselamatan kantin kurang diberikan keutamaan.

Pengusaha kantin tidak mematuhi garis panduan pengurusan kantin sekolah.

Mewujudkan kantin sekolah yang bersih, ceria dan selamat selaras dengan garis panduan pengurusan kantin sekolah. Meningkatkan usaha pengusaha kantin untuk menyediakan makanan yang lebih berkualiti dan pelbagai menurut citarasa pelanggan.

Meningkatkan kesedaran dan pemantauan kebersihan kantin.

96.5% 97%

Pelanggan tidak berpuas hati dengan kualiti dan kepelbagaian menu makanan yang dijual.

Makanan yang dijual di kantin kurang berkualiti dan tidak pelbagai.

Mendapatkan maklumbalas pelanggan tentang kualiti dan kepelbagaian makanan yang dijual di kantin.

Peratus pelanggan yang berpuashati meningkat.

60%

65%

70%

75%

PELAN TAKTIKAL 2011 BIDANG HAL EHWAL MURID SMK(P) KAPAR (UNIT KANTIN) NKRA:Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA:SBT dan Tawaran Baru Bil 1 Program Pemantauan Kantin Objektif Mewujudkan kantin sekolah yang bersih. TOV ETR 95% 96% 2 Kantin Berkualiti Pengusaha kantin. Tanggungjawab Pengusaha kantin. PK HEM dan AJK Unit Kantin Januari 2011 Jun 2011 RM100.00 Peratus pelanggan yang berpuashati meningkat. 60% 65% . ceria dan selamat selaras dengan garis panduan pengurusan kantin sekolah. Memastikan pengusaha kantin dapat menyediakan makanan yang berkualiti dan menu yang pelbagai yang dapat memenuhi citarasa pelanggan. PK HEM dan AJK Unit Kantin Tempoh Sepanjang tahun (JanuariDisember 2011) Kos/Sumber Pengusaha Kantin/PIBG Indikator Pencapaian Kantin memperolehi ‘Gred A’ bagi penarafan kantin.

Sepanjang tahun (Januari-Disember 2011) Pelajar-pelajar Tingkatan 4 AJK Unit Kantin 1. ceria dan selamat.PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID (UNIT KANTIN) Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran. Pemilihan Ahli Skuad ‘A’ 4. Guru Terlibat: Proses Kerja: Skuad ‘A’ Memupuk perasaan tanggungjawab di kalangan pelajar dalam mewujudkan suasana kantin yang bersih. Penyediaan Kertas Kerja 2. Perlaksanaan aktiviti/program 5. Pemantauan 6. Mesyuarat AJK Unit Kantin 3. PK HEM/ AJK Unit Kantin Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: . Penyediaan Laporan Kerjasama dan komitmen dari ahli-ahli Skuad A yang masih kurang pendedahan dan pengetahuan dalam garis panduan pengurusan kantin sekolah.

Penyediaan laporan Kerjasama dan komitmen dari ahli-ahli Skuad A yang masih kurang pendedahan dan pengetahuan dalam garis panduan pengurusan kantin sekolah. Penyediaan bahan 3. Januari 2011 Jun 2011 Warga SMK(P)Kapar AJK Unit Kantin 1. Analisa data 5. PK HEM/ AJK Unit Kantin Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: . Mesyuarat AJK 2. Kutipan data 4. Guru Terlibat: Proses Kerja: Kaji Selidik Kantin Kita (KSKK) Mendapatkan maklumbalas pelanggan tentang kualiti makanan serta servis yang diberikan oleh pihak pengusaha kantin.PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID (UNIT KANTIN) Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran.

penyakit dan lain-lain yang berkaitan.REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM 2010 SMK(P) (UNIT KANTIN) Bil Program 1 2 Pemantauan Kantin Program Kebersihan dan Keceriaan Kantin. Peningkatan jumlah guru dan pelajar yang berpengetahuan tentang pemakanan. Jun Jun Diteruskan di masa akan datang 4 Program Pemakanan Sihat Jun Jun Diteruskan di masa akan datang . kepentingan kebersihan. Diteruskan di masa akan datang Catatan 3 Program Kantin Bermaklumat. Cadangan Penambahbaikan Diteruskan di masa akan datang. Tempoh Pelaksanaan Januari-November Januari-November Tarikh Pemantauan Setiap hari September Penilaian Keberkesanan Program Penarafan kantin: Gred A Jumlah markah yang melebihi 90 pada setiap kali pemantauan dijalankan. Peningkatan jumlah pelajar yang berpengetahuan tentang pemakanan sihat.

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM 2011 SMK(P) (UNIT KANTIN) Bil Program Tempoh Pelaksanaan Tarikh Pemantauan Penilaian Keberkesanan Program Cadangan Penambahbaikan Catatan .