CARA MEMBACA NOTASI MUZIK

Apa itu pic? Pic ialah sukatan suara untuk nada muzik atau suara penyanyi. Pic juga merujuk kepada ketinggian atau kerendahan sesuatu not itu berbunyi. Pic tinggi berada di sebelah kanan kibod piano dan pic rendah berada di sebelah kiri kibod piano. Jarak pic biasa di rujuk kepada suara manusia.
• • • •

Soprano - suara perempuan yang tinggi Alto - suara perempuan yang rendah Tenor - suara lelaki yang tinggi Bes- suara lelaki yang rendah

Abjad muzikal Abjad muzikal terdiri daripada A, B, C, D, E, F dan G. Abjad ini mewakili pic muzikal dan berhubungkait dengan papan putih dalam piano. Apabila abjad itu mara ke depan, pic untuk setiap not menjadi semakin tinggi. Abjad muzikal ini diulangi lebih daripada 7 kali atas 88 papan jari dalam kibod piano.

Papan putih dalam kibod Kibod piano mempunyai papan putih dan hitam. Papan putih terdiri daripada abjad A hingga G. Papan hitam biasanya digelar syap dan flet dan ia diatur dalam kumpulan duaan dan tigaan. Melalui papan hitam, anda boleh mengenali sebarang not dalam kibod. C selalu berada sebelum dua papan hitam di sebelah kanan.

Garis Leger Garis leger ialah garis mendatar yang terletak di atas atau di bawah staf muzik untuk melanjutkan jarak staf.Staf Muzik Staf muzik terdiri daripada lima garisan dan empat ruang. Not di dalam ruang berada di antara dua garisan. Garisan dan ruang Not boleh ditulis di atas lima garisan dan empat ruang. Not di atas garisan terletak di tengah atas garis. . Setiap abjad muzikal A hingga G berada di atas garisan atau ruang tertentu.

Turutan Pic Turutan pic adalah bersamaan dengan papan putih dalam piano. Satu ton dan setengah ton Setengah ton adalah unit pic yang paling kecil dalam muzik Barat. Setengah ton terjadi di antara dua papan putih dalam pasangan E-F dan B-C. . Setengah ton adalah jeda yang paling dekat di antara kekunci. not atas staf muzikal dan abjad muzikal.

Not Seharmonik Not seharmonik adalah dua not yang mempunyai pic yang sama tetapi berlainan nama. . A syap dan B flet adalah seharmonik kerana not yang dimainkan dalam piano dengan menggunakan papan hitam yang sama. Contoh.Tanda Kromat Tanda Kromat ialah simbol yang menukar not kepada pic lain. Papan hitam dalam kibod Kegunaan papan hitam dalam piano ialah untuk memainkan not syap atau flet.

Jenis Klef Klef adalah tanda yang ditulis pada permulaan garis staf penentu kedudukan pic.Kibod Seharmonik Piano ialah kibod seharmonik. Klef Trebel Klef Trebel juga dipanggil klef G. . Setiap nada yang dimainkan oleh piano boleh mewakili beberapa not.

.Klef Bes Klef Bes juga dipanggil klef F. Klef Alto Klef alto ialah klef yang meletakkan C tengah pada garis ketiga klef trebel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful