P. 1
DEFINISI WACANA

DEFINISI WACANA

|Views: 508|Likes:
Published by ndms5682

More info:

Published by: ndms5682 on Oct 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN

KPLI KDC-SR PENDIDIKAN KHAS AMBILAN NOVEMBER 2009
BAHASA MELAYU KOMUNIKASI (PENANDA WACANA)
DISEDIAKAN UNTUK:
ENCIK AHMAD SUKRI BIN MUSTAFA

DISEDIAKAN OLEH:
PUAN YUSNITA BINTI ABDUL RAGI 830302-08-5816 PUAN PATMAWATIE BINTI MUSTAPA 820530-03-5010 CIK WAN RABIEATUL ‘ADAWIAH BINTI MIOR OTHMAN 851226-08-6106 CIK NUR DALILA BINTI MOHD SAINI 820605-14-5856 PK 2

TARIKH HANTAR:

14 JUN 2010 ISI KANDUNGAN BIL ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 2 3 4 5 6 7 DEFINISI WACANA JENIS WACANA CIRI-CIRI WACANA ASPEK-ASPEK HUBUNGAN WACANA PENANDA WACANA RUJUKAN LAMPIRAN 4 4 5 7 10 12 2 .

Semoga Allah S.T memberkati usaha yang kita lakukan dan mendapat keredaan-Nya. Ribuan ucapan terima kasih kepada sesama ahli kumpulan yang bertungkus lumus mencari maklumat serta idea bagi melengkapkan tugasan ini. 3 . Encik Ahmad Sukri Bin Mustafa kerana penerangan dan bimbingan beliau di dalam kelas membolehkan kami membuat dan menyiapkan tugasan ini. seterusnya bersama-sama mengadun dan mengolahnya supaya berjaya disiapkan. tetapi juga untuk pelbagai tugasan lain. Segunung rasa kasih dan sayang terhadap semua ahli keluarga yang memahami dan memberi dorongan kepada kami agar berusaha untuk membuat yang terbaik bukan hanya untuk tugasan ini.W.PENGHARGAAN Sekalung penghargaan kepada Pensyarah Pembimbing kami.

nada suara. iaitu antara penutur dengan pendengar Disampaikan secara bertulis dan melibatkan hubungan antara penulis dengan pembaca ii.0 DEFINISI WACANA Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. ii. dan komunikasi satu arah atau digunakan tidak langsung semasa menyampai kan sesuatu perkara kepada pendengar. Wacana menunjukkan perkembangan fikiran yang berurutan yang disusun dengan sempurna dan menghasilkan satu pemikiran yang utuh. Dihasilkan secara lisan yang melibatkan komunikasi secara langsung.1. satu bab. Wacana Tulisan i.0 JENIS WACANA : Wacana Lisan i. majalah. wacana terletak dalam hierarki tertinggi. khutbah. 3.0 CIRI-CIRI WACANA 4 . buku dan novel. dan radio lisan ialah temu ucapan. satu perenggan. Ekspresi wajah. akhbar. sebuah buku atau satu siri buku. siaran rencana. iii. Contoh wacana perbualan ramah. Hierarki bahasa ini ditunjukkan dalam rajah di bawah : Aya t Klaus a Fras a Wacana Kata 2. iaitu hadir selepas tingkat ayat. ceramah. Wacana merupakan satu satuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau gabungan ayat. Dalam hierarki tatabahasa. Komunikasi yang berlaku ialah gerak sebagainya badan. Contoh wacana tulisan ialah harian. televisyen iii.

Tujuan juga menentukan bentuk wacana sama ada ucapan. 5 . 3. tujuan juga penting untuk memilih teknik penyampaian wacana atau retorik sama ada secara naratif. ceramah. runtutan. Abdul dan Ahmad manakala ke sana merujuk kepada ke padang. Selain itu. Keserasian dilihat daripada hubungan antara sesuatu perkataan frasa atau ayat dengan perkataan dalam wacana tersebut. tautan. Kedua-dua ayat yang mempunyai tautan ini dianggap sebagai wacana. isi dan penutup. Tujuan wacana adalah untuk mendapatkan maklumat. maklumat. penerimaan. terdapat tujuh ciri ketekstualan untuk menghasilkan wacana yang utuh. Abdul dan Ahmad ke padang Mereka ke sana untuk bermain bola Terdapat tautan antara kedua-dua ayat. ayat yang digunakan ialah ayat penyata. surat rasmi atau tidak rasmi dan sebagainya. wacana mempunyai beberapa ciri yang penting. iaitu tujuan. ganti nama mereka dalam ayat kedua merujuk kepada Zain. 3. Tautan dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan sebahagian teks yang lain sehingga membentuk satu kesatuan. Menurut Beaugrande dan Dressier (1981 : 81). dimana setiap wacana mesti mempunyai struktur. Ayat yang digunakan ialah ayat tanya tetapi jika seseorang ingin menyampaikan maklumat.2 Tautan Tautan atau kohesi bermaksud keserasian hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana. Contoh : (a) (b) Zain. keadaan dan interteks.1 Tujuan Setiap wacana yang dihasilkan mesti mempunyai tujuan kerana tujuan yang menentukan jenis wacana yang digunakan.Sebagai satu unit bahasa yang lengkap. iaitu terdapat pendahuluan. deskriptif atau eksposisi atau penghujahan.

Contoh runtutan : Susu ibu merupakan makanan terbaik untuk bayi bagi tahap awal tumbesaran.3 Runtutan Runtutan atau koheran merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna.4 Penerimaan Sesuatu wacana perlu mempunyai pendengar atau pembaca (khalayak) yang merupakan penerima sesuatu wacana.3. manakala maklumat baharu ialah maklumat yang baharu sahaja dinyatakan dalam wacana tersebut. Susu ibu mengandung kolostrom. teks tidak dianggap sebagai wacana. Unsur ini kaya dengan protein Dalam ayat di atas . Kesinambungan ini menjadikan ayat-ayat itu bertaut antara satu sama lain. Tahap penerimaan seseorang itu tinggi sekiranya pendengar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang disampaikan.5 Maklumat Setiap wacana perlu mempunyai maklumat. 3. 3. Maklumat lama ialah maklumat yang telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks berikutnya. Runtutan merupakan asas dalam pembinaan wacana kerana tanpa makna. jelas menunjukkan kesinambungan idea melalui perkataan yang digunakan. Contoh : (a) Amran membeli kasut baharu 6 . Sebaliknya tahap penerimaan rendah sekiranya wacana tersebut tidak difahami oleh pendengar atau pembaca. iaitu maklumat baharu atau maklumat lama.

Pemilihan kata. Kefahaman seseorang terhadap sesuatu wacana yang dibaca atau didengarnya membantunya menghasilkan wacana. Melalui interteks. 4. frasa dan susunan yang tepat amat penting untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan. sesuatu wacana lebih mudah difahami oleh pembaca atau pendengar. 4. 3. fonologi. (a) Hubungan sebab dan akibat (b) Hubungan sebab dan tujuan (c) Hubungan sebab dan hasil (d) Hubungan latar dan kesimpulan 7 . tatabahasa atau gramatikal dan leksikel.1 Hubungan dari Aspek Semantik dan Fonologi Hubungan wacana dari aspek semantik dapat dilihat daripada kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. Kesesuaian itu menjadikan sesuatu wacana relevan dengan situasi unjuran. manakala Kedai Watson merupakan maklumat baharu.0 ASPEK-ASPEK HUBUNGAN WACANA Keutuhan sesuatu wacana dapat dilihat daripada wujudnya hubungan dari aspek Sematik.6 Keadaan Sesuatu wacana perlulah sesuai dengan keadaan. Hubungan semantik antara bahagian sesebuah wacana dapt diperincikan seperti berikut. 3.(b) Kasut itu dibeli di Kedai Watson Kasut itu merupakan maklumat lama.7 Interteks Interteks bermaksud sesuatu wacana bergantung kepads wacana yang lain.

Dalam wacana tulisan. Kata ganti nama diri orang yang digunakan sebagai penanda rujukan ialah dia. ekspresi wajah iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujaran. Contohnya hubungan antara ayat penyata. penanda penghubung dan ellipsis. intonasi atau nada suara. titik bertindih dan sebagainya manakala wacana lisan pula. 4. 4.2. “Dia sudah pergi”.dengan ayat tanya tanpa kata tanya. koma. tanda soal. Unsur-unsur paralinguistik juga membantu pemahaman tentang sesuatu wacana. “Dia sudah pergi?”. unsurunsur paralinguistik ini ialah alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Contoh penggunaan kata ganti nama diri orang : Sofea merupakan pelajar yang amat rajin. 8 . alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah. unsur-unsur tersebut dapat membezakan sesuatu wacana.2 Hubungan dari Aspek Tatabahasa/ Gramatikal Penanda gramatikal yang mewujudkan keutuhan wacana ialah penanda rujukan.(e) Hubungan syarat dan hasil (f) Hubungan perbandingan (g) Hubungan penjelasan Hubungan wacana dari aspek fonologi berdasarkan hentian. dalam wacana tulisan.Perbezaan antara kedua-duanya wujud melalui nada suara semasa penutur menuturkannya. Dia telah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. penanda penggantian.1 Penanda Rujukan Penanda rujukan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk untuk menghasilkan perkaitan.

pembaca sudah Pengguguran memahami dilakukan kerana maklumat tersebut.2.4 Ellipsis Ellipsis ialah pengguguran kata.2. rencana ini juga akan menghiraukan amalan pengurusan dan pentadbiran di pejabat. Selain itu. 4. 9 . frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat. Contoh penggunaan penanda penggantian ialah : Pelajar-pelajar itu sering ponteng sekolah. frasa dan klausa yang telah disebut dalam pendengar atau Contoh ellipsis : Ani : Awak kerja di mana? (Awak bekerja di mana?) ayat sebelumnya. 4.Contoh penggunaan kata ganti nama tunjuk : Mangsa-mangsa banjir di Kampung Seri Murni itu telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Seri Murni. 4. Penanda rujukan yang digunakan ialah di sana. perbuatan tersebut hanya merugikan mereka.3 Penanda penghubung Penanda penghubung dugunakan betujuan mehubungkan kata dengan kata.2 Penanda Penggantian Penanda penggantian bermaksud menantikan sesuatu unsur bahasa dengan unsur yang lain. Mereka tinggal di sana sejak seminggu yang lalu.2. Contoh penggunaan penanda penghubung : Rencana ini bertujuan melihat perkaitan antara kepakaran individu dengan pembahagian tugas di tempat kerja.

seprti. yakni. Unsur perangkai ini dipanggil penanda wacana.4. dengan kata lain Pertama.3 Hubungan dari Aspek Leksikal/ Pengulangan Hubungan ini dilihat berdasarkan wujudnya pertalian antara perkataan atau kosa kata dalam sesuatu wacana. semasa. rumusannya. ketika Oleh itu. akhir kata 10 . Penanda wacana dapat mewujudkan pertautan atau kesinambungan dalam wacana sehingga membentuk kesatuan.disini Apabila. serta.0 PENANDA WACANA Bagi memastikan keutuhan wacana. lantaran Kesimpulannya. seterusnya Contohnya. justeru. berdekatan. kedua. Hubungan ini dapat diperincikan sebagai hubungan berdasarkan aspek : (a) Sinonim (b) Antonim (c) Hiponim (d) Pengulangan kata yang sama (e) Kolokasi (f) Unsur bersambut 5. ibarat Berhampiran dengan. tambahan lagi Iaitu. Berikut ialah fungsi penanda wacana dan contoh : Fungsi Tambahan Penyataan semula Urutan Contoh Tempat Waktu Sebab dan kesan Rumusan Contoh Dan. kata atau rangkaian kata digunakan sebagai unsur perangkai yang dapat merangkaikan ayat dengan ayat dan perenggan dengan perenggan.

secara ringkas Secara amnya. maksudnya. namun begitu Semoga.kalakian 11 . ringkasnya Hatta. permulaan. sari sudut Untuk tujuan ini. ringkasnya. dari segi. sebagaimana.Perbandingan Pengesahan atau penekanan Pertentangan Harapan Pendahuluan Perkaitan Tujuan dan maksud Singkatan Generalisasi Bahasa klasik Serupa dengan.hal ini bererti Pendek kata.moga-moga Pertamanya. lain halnya Sebenarnya. secara umumnya. mudah-mudahan.mulanya Dalam hal ini. alkisah. sewajarnya. sesungguhnya. tentulah Tetapi.

my 12 .6.0 RUJUKAN 1. Buku Bahasa Melayu STP Kertas 1& 2 (2006) 2.com.wacana. www.

7.0 LAMPIRAN 13 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->