P. 1
DEFINISI WACANA

DEFINISI WACANA

|Views: 508|Likes:
Published by ndms5682

More info:

Published by: ndms5682 on Oct 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN

KPLI KDC-SR PENDIDIKAN KHAS AMBILAN NOVEMBER 2009
BAHASA MELAYU KOMUNIKASI (PENANDA WACANA)
DISEDIAKAN UNTUK:
ENCIK AHMAD SUKRI BIN MUSTAFA

DISEDIAKAN OLEH:
PUAN YUSNITA BINTI ABDUL RAGI 830302-08-5816 PUAN PATMAWATIE BINTI MUSTAPA 820530-03-5010 CIK WAN RABIEATUL ‘ADAWIAH BINTI MIOR OTHMAN 851226-08-6106 CIK NUR DALILA BINTI MOHD SAINI 820605-14-5856 PK 2

TARIKH HANTAR:

14 JUN 2010 ISI KANDUNGAN BIL ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 2 3 4 5 6 7 DEFINISI WACANA JENIS WACANA CIRI-CIRI WACANA ASPEK-ASPEK HUBUNGAN WACANA PENANDA WACANA RUJUKAN LAMPIRAN 4 4 5 7 10 12 2 .

seterusnya bersama-sama mengadun dan mengolahnya supaya berjaya disiapkan.PENGHARGAAN Sekalung penghargaan kepada Pensyarah Pembimbing kami. tetapi juga untuk pelbagai tugasan lain. Ribuan ucapan terima kasih kepada sesama ahli kumpulan yang bertungkus lumus mencari maklumat serta idea bagi melengkapkan tugasan ini.T memberkati usaha yang kita lakukan dan mendapat keredaan-Nya. Encik Ahmad Sukri Bin Mustafa kerana penerangan dan bimbingan beliau di dalam kelas membolehkan kami membuat dan menyiapkan tugasan ini.W. Segunung rasa kasih dan sayang terhadap semua ahli keluarga yang memahami dan memberi dorongan kepada kami agar berusaha untuk membuat yang terbaik bukan hanya untuk tugasan ini. 3 . Semoga Allah S.

Ekspresi wajah. televisyen iii. ii. satu perenggan.0 JENIS WACANA : Wacana Lisan i. Komunikasi yang berlaku ialah gerak sebagainya badan. siaran rencana. nada suara. Wacana merupakan satu satuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau gabungan ayat. buku dan novel. khutbah. iii. sebuah buku atau satu siri buku. Dalam hierarki tatabahasa. Wacana Tulisan i. akhbar. Dihasilkan secara lisan yang melibatkan komunikasi secara langsung. satu bab. iaitu antara penutur dengan pendengar Disampaikan secara bertulis dan melibatkan hubungan antara penulis dengan pembaca ii. Contoh wacana tulisan ialah harian. dan komunikasi satu arah atau digunakan tidak langsung semasa menyampai kan sesuatu perkara kepada pendengar. 3. Hierarki bahasa ini ditunjukkan dalam rajah di bawah : Aya t Klaus a Fras a Wacana Kata 2.0 DEFINISI WACANA Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. wacana terletak dalam hierarki tertinggi. ceramah. Contoh wacana perbualan ramah. majalah.0 CIRI-CIRI WACANA 4 . iaitu hadir selepas tingkat ayat. dan radio lisan ialah temu ucapan.1. Wacana menunjukkan perkembangan fikiran yang berurutan yang disusun dengan sempurna dan menghasilkan satu pemikiran yang utuh.

iaitu tujuan. dimana setiap wacana mesti mempunyai struktur. iaitu terdapat pendahuluan.1 Tujuan Setiap wacana yang dihasilkan mesti mempunyai tujuan kerana tujuan yang menentukan jenis wacana yang digunakan. ceramah. Tujuan wacana adalah untuk mendapatkan maklumat. penerimaan. Kedua-dua ayat yang mempunyai tautan ini dianggap sebagai wacana. tautan. 5 . ganti nama mereka dalam ayat kedua merujuk kepada Zain. 3. ayat yang digunakan ialah ayat penyata. Menurut Beaugrande dan Dressier (1981 : 81). Abdul dan Ahmad ke padang Mereka ke sana untuk bermain bola Terdapat tautan antara kedua-dua ayat.Sebagai satu unit bahasa yang lengkap. maklumat. Ayat yang digunakan ialah ayat tanya tetapi jika seseorang ingin menyampaikan maklumat. Abdul dan Ahmad manakala ke sana merujuk kepada ke padang. Tujuan juga menentukan bentuk wacana sama ada ucapan. wacana mempunyai beberapa ciri yang penting. Contoh : (a) (b) Zain. runtutan. isi dan penutup. surat rasmi atau tidak rasmi dan sebagainya. terdapat tujuh ciri ketekstualan untuk menghasilkan wacana yang utuh. Keserasian dilihat daripada hubungan antara sesuatu perkataan frasa atau ayat dengan perkataan dalam wacana tersebut. 3.2 Tautan Tautan atau kohesi bermaksud keserasian hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana. Tautan dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan sebahagian teks yang lain sehingga membentuk satu kesatuan. deskriptif atau eksposisi atau penghujahan. tujuan juga penting untuk memilih teknik penyampaian wacana atau retorik sama ada secara naratif. Selain itu. keadaan dan interteks.

teks tidak dianggap sebagai wacana. manakala maklumat baharu ialah maklumat yang baharu sahaja dinyatakan dalam wacana tersebut. Susu ibu mengandung kolostrom.3 Runtutan Runtutan atau koheran merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna. 3. Contoh runtutan : Susu ibu merupakan makanan terbaik untuk bayi bagi tahap awal tumbesaran. Unsur ini kaya dengan protein Dalam ayat di atas . jelas menunjukkan kesinambungan idea melalui perkataan yang digunakan. Maklumat lama ialah maklumat yang telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks berikutnya. Sebaliknya tahap penerimaan rendah sekiranya wacana tersebut tidak difahami oleh pendengar atau pembaca.5 Maklumat Setiap wacana perlu mempunyai maklumat. Runtutan merupakan asas dalam pembinaan wacana kerana tanpa makna.3. Tahap penerimaan seseorang itu tinggi sekiranya pendengar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang disampaikan. Contoh : (a) Amran membeli kasut baharu 6 .4 Penerimaan Sesuatu wacana perlu mempunyai pendengar atau pembaca (khalayak) yang merupakan penerima sesuatu wacana. 3. Kesinambungan ini menjadikan ayat-ayat itu bertaut antara satu sama lain. iaitu maklumat baharu atau maklumat lama.

1 Hubungan dari Aspek Semantik dan Fonologi Hubungan wacana dari aspek semantik dapat dilihat daripada kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. 3.(b) Kasut itu dibeli di Kedai Watson Kasut itu merupakan maklumat lama.0 ASPEK-ASPEK HUBUNGAN WACANA Keutuhan sesuatu wacana dapat dilihat daripada wujudnya hubungan dari aspek Sematik. frasa dan susunan yang tepat amat penting untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan. Hubungan semantik antara bahagian sesebuah wacana dapt diperincikan seperti berikut. Melalui interteks. tatabahasa atau gramatikal dan leksikel.6 Keadaan Sesuatu wacana perlulah sesuai dengan keadaan. Kesesuaian itu menjadikan sesuatu wacana relevan dengan situasi unjuran. 4. sesuatu wacana lebih mudah difahami oleh pembaca atau pendengar. Kefahaman seseorang terhadap sesuatu wacana yang dibaca atau didengarnya membantunya menghasilkan wacana. 4. fonologi.7 Interteks Interteks bermaksud sesuatu wacana bergantung kepads wacana yang lain. manakala Kedai Watson merupakan maklumat baharu. (a) Hubungan sebab dan akibat (b) Hubungan sebab dan tujuan (c) Hubungan sebab dan hasil (d) Hubungan latar dan kesimpulan 7 . Pemilihan kata. 3.

alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah. tanda soal. Dia telah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. penanda penghubung dan ellipsis.2 Hubungan dari Aspek Tatabahasa/ Gramatikal Penanda gramatikal yang mewujudkan keutuhan wacana ialah penanda rujukan. unsurunsur paralinguistik ini ialah alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Kata ganti nama diri orang yang digunakan sebagai penanda rujukan ialah dia. penanda penggantian.dengan ayat tanya tanpa kata tanya. ekspresi wajah iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujaran. dalam wacana tulisan. “Dia sudah pergi”.Perbezaan antara kedua-duanya wujud melalui nada suara semasa penutur menuturkannya. intonasi atau nada suara. 4. unsur-unsur tersebut dapat membezakan sesuatu wacana. 4. Dalam wacana tulisan. koma. Contohnya hubungan antara ayat penyata. Unsur-unsur paralinguistik juga membantu pemahaman tentang sesuatu wacana.2. 8 . titik bertindih dan sebagainya manakala wacana lisan pula. “Dia sudah pergi?”.(e) Hubungan syarat dan hasil (f) Hubungan perbandingan (g) Hubungan penjelasan Hubungan wacana dari aspek fonologi berdasarkan hentian.1 Penanda Rujukan Penanda rujukan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk untuk menghasilkan perkaitan. Contoh penggunaan kata ganti nama diri orang : Sofea merupakan pelajar yang amat rajin.

Contoh penggunaan kata ganti nama tunjuk : Mangsa-mangsa banjir di Kampung Seri Murni itu telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Seri Murni. 4. frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat.2. perbuatan tersebut hanya merugikan mereka.2 Penanda Penggantian Penanda penggantian bermaksud menantikan sesuatu unsur bahasa dengan unsur yang lain. Contoh penggunaan penanda penghubung : Rencana ini bertujuan melihat perkaitan antara kepakaran individu dengan pembahagian tugas di tempat kerja. 4. frasa dan klausa yang telah disebut dalam pendengar atau Contoh ellipsis : Ani : Awak kerja di mana? (Awak bekerja di mana?) ayat sebelumnya.2. rencana ini juga akan menghiraukan amalan pengurusan dan pentadbiran di pejabat. 4. 9 .2. pembaca sudah Pengguguran memahami dilakukan kerana maklumat tersebut. Mereka tinggal di sana sejak seminggu yang lalu.3 Penanda penghubung Penanda penghubung dugunakan betujuan mehubungkan kata dengan kata. Penanda rujukan yang digunakan ialah di sana.4 Ellipsis Ellipsis ialah pengguguran kata. Contoh penggunaan penanda penggantian ialah : Pelajar-pelajar itu sering ponteng sekolah. Selain itu.

seterusnya Contohnya.0 PENANDA WACANA Bagi memastikan keutuhan wacana. Penanda wacana dapat mewujudkan pertautan atau kesinambungan dalam wacana sehingga membentuk kesatuan. Unsur perangkai ini dipanggil penanda wacana.disini Apabila. ketika Oleh itu. Berikut ialah fungsi penanda wacana dan contoh : Fungsi Tambahan Penyataan semula Urutan Contoh Tempat Waktu Sebab dan kesan Rumusan Contoh Dan. berdekatan.3 Hubungan dari Aspek Leksikal/ Pengulangan Hubungan ini dilihat berdasarkan wujudnya pertalian antara perkataan atau kosa kata dalam sesuatu wacana. serta. yakni. kata atau rangkaian kata digunakan sebagai unsur perangkai yang dapat merangkaikan ayat dengan ayat dan perenggan dengan perenggan. seprti. lantaran Kesimpulannya. kedua. semasa. rumusannya. akhir kata 10 . justeru. ibarat Berhampiran dengan. Hubungan ini dapat diperincikan sebagai hubungan berdasarkan aspek : (a) Sinonim (b) Antonim (c) Hiponim (d) Pengulangan kata yang sama (e) Kolokasi (f) Unsur bersambut 5. dengan kata lain Pertama.4. tambahan lagi Iaitu.

namun begitu Semoga. ringkasnya. mudah-mudahan. sari sudut Untuk tujuan ini.kalakian 11 . ringkasnya Hatta.hal ini bererti Pendek kata.Perbandingan Pengesahan atau penekanan Pertentangan Harapan Pendahuluan Perkaitan Tujuan dan maksud Singkatan Generalisasi Bahasa klasik Serupa dengan.moga-moga Pertamanya. tentulah Tetapi. alkisah. sebagaimana. secara ringkas Secara amnya. secara umumnya. lain halnya Sebenarnya. maksudnya. sewajarnya. dari segi. sesungguhnya. permulaan.mulanya Dalam hal ini.

6. www.com.my 12 .0 RUJUKAN 1.wacana. Buku Bahasa Melayu STP Kertas 1& 2 (2006) 2.

7.0 LAMPIRAN 13 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->