Hadith Pertama Lengkap

HADITH PERTAMA

1

MATAN HADITH

2

TERJEMAHAN HADITH

Maksudnya : Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara nescaya masuk Syurga, iaitu dari kesombongan, ghulul, dan hutang.

3

TAKHRIJ HADITH

,

,

,
,

,

,

1. Sunan Darimi, Kitab Jual Beli, Bab 53 2. Sunan Tirmizi, Kitab Rahsia, Bab ke- 21 3. Sunan Ibnu Majjah, Kitab Sedekah, Bab Bersungguhsunggug dalam Agama, Hadith ke-2412 4. Sunan Ahmad Hanbal, Bab ke-5, 276, 277, 281

a) Sunan Tirmizi

,

:

. iaitu dari kesombongan. Sabda RasulAllah V : ((Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara nescaya masuk Syurga. daripada Qatadah. (( . Maksudnya : Dikhabarkan daripada Humaid Bin Mus¶adah : daripada Khalid Bin al-Harith. daripada Salim Bin Abi Al-Ju¶di. . daripada Qatadah. daripada Ma¶dan Bin Abi Talhah. )) : : . daripada Salim Bin Abi A¶ddi. ghulul. daripada Thauban berkata : Sabda Rasul Allah V : ((Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara : kesombongan.. ghulul.V . daripada Sa¶id. Maksudnya : Dikhabarkan daripada Muhammad Bin Basyar: daripada Ibnu Abi A¶ddi. . daripada Thauban. : : (( . daripada Ma¶dan Bin Abi Talhah. . dan hutang. )) : V . Syurga nescaya masuk b) Sunan Ibnu Majjah : V : . dan hutang.

Nama penuh beliau adalah Humaid Bin Mus¶adah al-Mubarakh alSami al-Bahili ( ).4 . Senarai nama guru-guru beliau : ). Hammad Bin Salamah meninggal pada 167 M. Anis Bin Siwar al-Jarami 1 Muhammad Bin Bassyar .2 . Bundar dilahirkan pada Tahun 1H. Al-Harith Bin Wajih . .Di gelar sebagai Abu Bakar al-Basri Bundar ( pusat hadith. albundar al-hafiz) . Bil Sunan Tirmizi BIODATA PERAWI Sunan Ibnu Majjah Humaid Bin Mus¶adah ( ) .Dikenali juga sebagai Abu Ali . .1 .Beliau juga digelar Abu al-Abbas al-Basri ( .Meninggal pada tahun 244M . Jaafar Bin A¶wwan 4. Umaiyah Bin Khalid 3. Hammad Bin Zaid 5.5 4. Salim Bin Nuh 5. 2. Azhar Bin Sa¶ad al-Salman 2.3 .Nama penuh beliau Muhammad Bin Bassyar Bin Uthman Bin Daud Bin Kaisan al-Abdi.Dilahirkan pada tahun Hammad Bin Salamah meninggal dunia´. Muhammad Bin Abi A¶ddi .4. Senarai nama guru-guru beliau : 1. Khalid Bin al-Harith 3. dan berkata pula Abi Musa. Basyar Bin al-Mufaddal 1.

Dinyatakan oleh Muhammad Bin Sa¶ad dan Ibnu Hibban.Juga digelar al-Qismali ( ) . .Hamba kepada Abu A¶mru al-Basri . Ibrahim Bin Ishak al-Anmathi ( ) ) 2.Dilahirkan pada tahun 120M dan meninggal pada 186M.Nama sebenar beliau : Khalid Bin al-Harith Bin Ubaid Bin Sulaiman Bin Ubaid Bin Sufyan Bin Mas¶ud Bin Sakin ) ( .1 . Zakaria Bin Yahya al-Saji 4. Yahya Bin Muhammad Bin Soid .5 .Nama sebenar beliau ialah Muhammad Bin Ibrahim Bin Abi A¶ddi al-Salmi .3 . Ahmad Bin Jaafar Bin Nasr al-Jamal al-Razi 4.2 . Khalid Bin al-Harith . Ibrahim Bin Ishak al-Harabi 2.Senarai nama anak murid beliau : Senarai anak murid beliau : 1. beliau meninggal dunia pada tahun 194 M di Basrah ketika pemerintahan Muhammad Bin Harun ( hari Isnin di Bulan Rabi¶ al-Akhir). Abd Allah Bin Ahmad Bin Hanbal 5. Jaa¶far Bin Ahmad al-Syamati 3.Beliau juga dikenali sebagai : i) Khalid Bin al-Harith Bin Salim Bin Ubaid Bin Sufyan Bin Mas¶ud Bin Sufyan al-Hajimi( ii) Abu Uthman Al-Basri ) . Zakaria Bin Yahya al-Saji ) ) ( 2 Ibnu Abi A¶ddi . Al-Husin Bin Ishak al-Tastari( 5.4 1. Ibrahim Bin Yusuf Bin Khalid al-Hisnajjani( 3.

Sa¶id Bin Abi U¶rubah .1 .2 . Aban Bin Som¶ah 2. Ayub al-Sikhtiyani 3. Amru Bin Ali .2 .4 . Ahmad Bin Hanbal 2. Ismail Bin Muslim al-Makki 2.4 . Ishak Bin Rahwiyah 4. Thabit Bin Imarah 5.1 .5 Senarai nama guru-guru beliau : 1.2 .3 . Ahmad Bin Sunan al-Qattan 3.Senarai nama guru-guru beliau : 1. Said Bin Abi U¶rubah . Jaafar Bin Maimon 3.3 . Humaid Bin Mus¶adah 5. Habib Bin al-Syahid 4.5 3 Sa¶id Sa¶id . Humaid al-Tawil 5.2 . Ahmad Bin Hanbal 2. Muhammad Ibnu Bassyar Bindar . Basyar Bin Sahar 4.5 .3 Senarai nama anak murid beliau : 1.4 .4 . U¶kbah Bin Mukrim al-A¶mi 5.3 .5 Senarai nama anak murid beliau : 1.1 .1 . Sufian Bin Waqi¶ Bin al-Jarah 4. Azhar Bin Jamil 3.

Khalid Bin Abd Allah .4 .Hassan al-Basri 2.1 .Hamba kepada Bani Addi Bin Yasykur ( Senarai nama guru-guru beliau : 1. Ziyad al-A¶lam 3. Sulaiman al-A¶masy 4.2 . Khalid Bin al-Harith 5. Sulaiman al-A¶masy 4.3 . Ziyad al-A¶lam 3.Hamba kepada Bani Addi Bin Yasykur . Asbad Bin Muhammad 3.4 .3 .5 .2 . Khalid Bin Abd Allah . Qatadah Bin Dua¶mah 5.4 . Kasir Bin Syanzir Senarai anak murid beliau : 1.1 .4 .Hassan al-Basri 2. Ibrahim Bin Tohman 2..1 . Kasir Bin Syanzir Senarai anak murid beliau : 1. Qatadah Bin Dua¶mah 5.5 .Kunniyah : Abu al-Nadhir al-Basri .Kunniyah : Abu al-Nadhir al-Basri .5 ( Senarai nama guru-guru beliau : 1.3 . Al. Ibrahim Bin Tohman 2.Nama sebenar : Mahran al-adwi ( ( ) ) .Nama sebenar : Mahran al-adwi ( ( ) ) . Ismail Bin Aliah 4.2 . Asbad Bin Muhammad 3. Ismail Bin Aliah 4. Al. Khalid Bin al-Harith 5.3 .5 .1 .2 .

Hammad Bin al-Ju¶di 4.Turut dikenali sebagai Abu al-Khitab al-Basri.4 . Ismail Bin Muslim al-Makki 3.4 Qatadah .3 .1 . Hammad Bin Salamah 5.Nama sebenar : Qatadah Bin Dua¶mah Bin Aziz Bin Amru Bin Rabi¶ah Bin Amru Bin Al-Harith Bin Sudus ( ) .Lahir pada tahun 60M dan meninggal pada tahun 117M. Senarai nama guru-guru beliau: 1. Safwan Bin Mahraz Senarai nama anak murid beliau: 1.2 . Salim Bin Abi al-Ju¶di 4.5 .3 . Hammad Bin Salamah 5. Safwan Bin Mahraz Senarai nama anak murid beliau: 1. Hammad Bin al-Ju¶di 4.4 .1 . Salim Bin Abi al-Ju¶di 4. .2 .4 . Anas Bin Malik 2. Aban Bin Yazid al-A¶tar 2. Sa¶id Bin Abi U¶rubah .4 .2 .Turut dikenali sebagai Abu al-Khitab al-Basri.5 Qatadah . .5 . Ismail Bin Muslim al-Makki 3.3 . Basyir Bin Ka¶ab al-A¶dwi 3.Khalil 5. Senarai nama guru-guru beliau: 1.2 .Khalil 5. Sa¶id Bin Abi U¶rubah . Soleh Abi al. Aban Bin Yazid al-A¶tar 2.1 . Basyir Bin Ka¶ab al-A¶dwi 3. Soleh Abi al.3 .Lahir pada tahun 60M dan meninggal pada tahun 117M.Nama sebenar : Qatadah Bin Dua¶mah Bin Aziz Bin Amru Bin Rabi¶ah Bin Amru Bin Al-Harith Bin Sudus ( ) .1 . Anas Bin Malik 2.5 .

di dan U¶baid Bin Abi al-Ju¶di. Husin Bin Abd al-Rahman 4.4 . Ali Bin Abi Talib 5.5 .2 . Husin Bin Abd al-Rahman 4. Anas Bin Malik 2.2 . Senarai nama guru-guru beliau : 1.1 . Abd Allah Bin Saba¶ 3. Qatadah Bin Dua¶mah .4 .3 .4 . Abd Allah Bin Saba¶ 3. Abd Allah Bin Abas 4.3 . Sulaiman al-A¶masy 5. Ali Bin Abi Talib 5.Beliau dikenali sebagai al-Asyja¶i.1 .4 . Sulaiman al-A¶masy 5.3 . Abd Allah Bin Abas 4.5 .5 Salim Bin Abi al-Ju¶di . Senarai nama guru-guru beliau : 1.Saudara kepada Ziyad Bin Abi al-Ju¶di.2 . Hassan Bin Salim Bin Abi al-Ju¶di 2. Qatadah Bin Dua¶mah . Hasan Bin Marwan 3.2 .1 . Abd Allah Bin Abi al-Ju. Ma¶dan Bin Abi Talhah Senarai nama anak murid beliau : 1.Saudara kepada Ziyad Bin Abi al-Ju¶di.Beliau dikenali sebagai al-Asyja¶i.di dan U¶baid Bin Abi al-Ju¶di.5 . Abd Allah Bin Abi alJu. Anas Bin Malik 2. Hasan Bin Marwan 3.1 . dan awham yang digunakan untuk beliau ialah al-Kufi . Ma¶dan Bin Abi Talhah Senarai nama anak murid beliau : 1. dan awham yang digunakan untuk beliau ialah al-Kufi .5 Salim Bin Abi al-Ju¶di .3 . Hassan Bin Salim Bin Abi al-Ju¶di 2.

5 .1 1.Dikenali sebagai Ibnu Talhah al-Yu¶mari al-Kinani al-Syami Senarai nama guru-guru beliau : 1.4 . Abi Darda¶ Senarai anak murid beliau : . Hafs Bin Umar al-Ansari 2.3 . Salim Bin Abi al-Ju¶di 3.3 3.4 . Salim Bin Abi al-Ju¶di V . Thauban Maula Rasulullah V Ma¶dan Bin Abi Thalhah . Al-Saib Bin Hubaisy al-Kilai¶ .5 4. Abi Darda¶ Senarai anak murid beliau : 1.3 .4 .1 .6 Ma¶dan Bin Abi Thalhah . Al-Walid Bin Hisyam al-Mui¶ti 5. Umar al-Khattab .1 V 2. Al-Saib Bin Hubaisy al-Kilai¶ 4. Umar al-Khattab 3.2 2.1 1.2 . Hafs Bin Umar al-Ansari 2.Dikenali sebagai Ibnu Talhah al-Yu¶mari al-Kinani al-Syami Senarai nama guru-guru beliau : . Al-Walid Bin Hisyam al-Mui¶ti 5.2 .4 3.3 . Thauban Maula Rasulullah V . Ya¶isy Bin al-Walid Bin Hisyam . Amru Bin Absah Abi Najih al-Salmi 4.2 . Amru Bin Absah Abi Najih al-Salmi 4. Ya¶isy Bin al-Walid Bin Hisyam .

Abdullah Bin Muhammad Bin Siyar 2. PERBAHASAN TENTANG KEADILAN PERAWI  Muhammad Bin Basyar 1. Abu Hatim 4.5.  Muhammad Bin Abi A¶ddi 1. Al-Nasa¶I 3.µAjali 3. maka hadith tersebut diperlukan. Al-Nasa¶i : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. maka hadith tersebut diperlukan. . Al. Abu Hati 2. Muhammad Bin Sa¶ad : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga.

Abu Abd al-Rahman Bin Abi Hatim : : : / Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Ishaq Bin Mansur 2.  Qatadah Bin Du¶amah 1. maka hadith tersebut diperlukan. Abu Bakar Bin Abi Khaisamah 6. Al-Nasa¶I 5. Yahya Bin Ma¶in 3. . Ishak Bin Mansor 2. Sa¶id Bin Abi U¶rubah 1. Yahya Bin Salam al-Maghrabi : : : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. maka hadith tersebut diperlukan. Abu Zur¶ah 4. Abu Zur¶ah 3.

kecuali Ahmad Bin Hanbal berpendapat bahawa Salim Abi al-Ju¶di sebenarnya tidak pernah mendengar kata-kata atau bertemu Thauban. Ibnu Hibban : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga.  Ma¶dan Bin Abi Talhah 1. Muhammad Bin Sa¶ad 2. Al-µAjali 3. Yahya Bin Mai¶n 2. Ahmad Bin Hanbal : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Abu Zur¶ah 3. maka hadith tersebut diperlukan . Al-Nasa¶I 4. Salim Bin Abi al-Ju¶di 1. maka hadith tersebut diperlukan.

 Humaid Bin Mus¶adah 1. . 6. Abu Hatim Bin Hibban 2. TARJIH Setiap perawi pada rantaian sanad ini adalah adil dan dhobit kerana ulama¶ al Jarh wa alTa¶dil dan kethiqqahan ulama¶ tidak mencacatkan keadilan dan kedhobitan perawi. maka hadith tersebut tidak perlu dijadikan hujjah. Al-Nisa¶I : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga.  Khalid Bin al-Harith 1. Abu Zur¶ah 2. Al-Nasa¶I : : : Kesimpulan : Beliau Saduq pada peringkat keempat. tetapi boleh ditulis. Telah maklum dalam kalangan kita bahawa thiqqah ialah adil dah dhobit. maka hadith tersebut diperlukan. Abu Hatim 3.

). An ( ) digunakan dan boleh digunakan dalam semua 8 metod yang tersebut iaitu : al-Sima¶ ( al-µArd wa al-Qira¶ah ( al-Ijazah ( al-Munawalah ( al-Kitabah ( al-I¶lam ( al-Wasiyyah ( al-Wijadah ( An ). PERBAHASAN TENTANG PENYAMBUNGAN SANAD a) SUNAN TIRMIZI Perkataan haddathana ( menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya.7. In Sya Allah. ) membuktikan penyambungan sanad. ). ).  Maka sanadnya adalah bersambung. ). ). Perkataan haddathana ( ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : : menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. ). b) SUNAN IBNU MAJJAH Perkataan haddathana ( menerangkan metod ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : . mungkin berlaku pertemuan ketika mengmbil hadith dan hadith yang diriwayatkan adalah diperlukan. ).

). Perkataan haddathana ( ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : : menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. ). ).  Maka sanadnya adalah bersambung. ). In Sya Allah. An ( ) digunakan dan boleh digunakan dalam semua 8 metod yang tersebut iaitu : al-Sima¶ ( al-µArd wa al-Qira¶ah ( al-Ijazah ( al-Munawalah ( al-Kitabah ( al-I¶lam ( al-Wasiyyah ( al-Wijadah ( An ).atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. - Dengan sebab itu. ). bahkan keadilan dan ingatan mereka tidak diragui lagi. HUKUM KEPADA HADITH . kajian ini menunjukkan hadith ini tiada kecacatan. ) membuktikan penyambungan sanad. PERBAHASAN TENTANG KECACATAN HADITH DAN PERAWINYA - Tidak berlaku khilaf ulama¶ al-Jarh wa Ta¶dil dalam menentukan keadilan ingatan setiap perawi. 8. ). 9. Perkataan haddathana ( menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. mungkin berlaku pertemuan ketika mengmbil hadith dan hadith yang diriwayatkan adalah diperlukan. ).

.Hukum kepada hadith ini adalah sahih sanadnya. In Sya Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful