HADITH PERTAMA

1

MATAN HADITH

2

TERJEMAHAN HADITH

Maksudnya : Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara nescaya masuk Syurga, iaitu dari kesombongan, ghulul, dan hutang.

3

TAKHRIJ HADITH

,

,

,
,

,

,

1. Sunan Darimi, Kitab Jual Beli, Bab 53 2. Sunan Tirmizi, Kitab Rahsia, Bab ke- 21 3. Sunan Ibnu Majjah, Kitab Sedekah, Bab Bersungguhsunggug dalam Agama, Hadith ke-2412 4. Sunan Ahmad Hanbal, Bab ke-5, 276, 277, 281

a) Sunan Tirmizi

,

:

dan hutang. daripada Salim Bin Abi A¶ddi. daripada Sa¶id. Maksudnya : Dikhabarkan daripada Muhammad Bin Basyar: daripada Ibnu Abi A¶ddi. )) : V . daripada Ma¶dan Bin Abi Talhah. )) : : . daripada Qatadah. daripada Thauban berkata : Sabda Rasul Allah V : ((Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara : kesombongan.V . iaitu dari kesombongan. . daripada Qatadah. daripada Salim Bin Abi Al-Ju¶di. ghulul. . . Maksudnya : Dikhabarkan daripada Humaid Bin Mus¶adah : daripada Khalid Bin al-Harith. : : (( . Syurga nescaya masuk b) Sunan Ibnu Majjah : V : . ghulul.. daripada Thauban. (( . . dan hutang. daripada Ma¶dan Bin Abi Talhah. Sabda RasulAllah V : ((Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara nescaya masuk Syurga.

Khalid Bin al-Harith 3. Salim Bin Nuh 5. Senarai nama guru-guru beliau : ). Muhammad Bin Abi A¶ddi .4. Bundar dilahirkan pada Tahun 1H. Hammad Bin Zaid 5.Beliau juga digelar Abu al-Abbas al-Basri ( .Di gelar sebagai Abu Bakar al-Basri Bundar ( pusat hadith.Meninggal pada tahun 244M . Basyar Bin al-Mufaddal 1.Nama penuh beliau Muhammad Bin Bassyar Bin Uthman Bin Daud Bin Kaisan al-Abdi.3 . .5 4. albundar al-hafiz) . Anis Bin Siwar al-Jarami 1 Muhammad Bin Bassyar . Azhar Bin Sa¶ad al-Salman 2.Dikenali juga sebagai Abu Ali . . Senarai nama guru-guru beliau : 1.Nama penuh beliau adalah Humaid Bin Mus¶adah al-Mubarakh alSami al-Bahili ( ). Bil Sunan Tirmizi BIODATA PERAWI Sunan Ibnu Majjah Humaid Bin Mus¶adah ( ) . dan berkata pula Abi Musa. Al-Harith Bin Wajih .Dilahirkan pada tahun Hammad Bin Salamah meninggal dunia´. Hammad Bin Salamah meninggal pada 167 M. 2.4 . Umaiyah Bin Khalid 3. Jaafar Bin A¶wwan 4.2 .1 .

Ibrahim Bin Ishak al-Harabi 2.2 .Hamba kepada Abu A¶mru al-Basri .Beliau juga dikenali sebagai : i) Khalid Bin al-Harith Bin Salim Bin Ubaid Bin Sufyan Bin Mas¶ud Bin Sufyan al-Hajimi( ii) Abu Uthman Al-Basri ) .Dilahirkan pada tahun 120M dan meninggal pada 186M.Senarai nama anak murid beliau : Senarai anak murid beliau : 1. Zakaria Bin Yahya al-Saji ) ) ( 2 Ibnu Abi A¶ddi .3 . Ahmad Bin Jaafar Bin Nasr al-Jamal al-Razi 4. Yahya Bin Muhammad Bin Soid .Dinyatakan oleh Muhammad Bin Sa¶ad dan Ibnu Hibban. Ibrahim Bin Ishak al-Anmathi ( ) ) 2. Abd Allah Bin Ahmad Bin Hanbal 5. Jaa¶far Bin Ahmad al-Syamati 3. Al-Husin Bin Ishak al-Tastari( 5. Ibrahim Bin Yusuf Bin Khalid al-Hisnajjani( 3.Nama sebenar beliau ialah Muhammad Bin Ibrahim Bin Abi A¶ddi al-Salmi .4 1.1 . Khalid Bin al-Harith . Zakaria Bin Yahya al-Saji 4.Nama sebenar beliau : Khalid Bin al-Harith Bin Ubaid Bin Sulaiman Bin Ubaid Bin Sufyan Bin Mas¶ud Bin Sakin ) ( . beliau meninggal dunia pada tahun 194 M di Basrah ketika pemerintahan Muhammad Bin Harun ( hari Isnin di Bulan Rabi¶ al-Akhir).5 .Juga digelar al-Qismali ( ) . .

Humaid Bin Mus¶adah 5. Azhar Bin Jamil 3. Ismail Bin Muslim al-Makki 2.1 .1 .4 . Habib Bin al-Syahid 4.2 .2 . Ishak Bin Rahwiyah 4. U¶kbah Bin Mukrim al-A¶mi 5.5 Senarai nama guru-guru beliau : 1.5 3 Sa¶id Sa¶id .1 .1 . Basyar Bin Sahar 4. Sufian Bin Waqi¶ Bin al-Jarah 4.3 Senarai nama anak murid beliau : 1.4 . Sa¶id Bin Abi U¶rubah . Humaid al-Tawil 5.3 . Ahmad Bin Hanbal 2. Muhammad Ibnu Bassyar Bindar . Said Bin Abi U¶rubah .5 .3 . Amru Bin Ali .2 . Ayub al-Sikhtiyani 3. Ahmad Bin Sunan al-Qattan 3. Jaafar Bin Maimon 3. Ahmad Bin Hanbal 2.5 Senarai nama anak murid beliau : 1.Senarai nama guru-guru beliau : 1.3 .2 .4 . Aban Bin Som¶ah 2. Thabit Bin Imarah 5.4 .

.3 . Ziyad al-A¶lam 3.4 .Nama sebenar : Mahran al-adwi ( ( ) ) .Kunniyah : Abu al-Nadhir al-Basri .2 .4 . Al.3 . Ismail Bin Aliah 4. Asbad Bin Muhammad 3. Khalid Bin Abd Allah . Ibrahim Bin Tohman 2.Hamba kepada Bani Addi Bin Yasykur ( Senarai nama guru-guru beliau : 1.4 . Khalid Bin al-Harith 5. Ismail Bin Aliah 4. Khalid Bin al-Harith 5.Nama sebenar : Mahran al-adwi ( ( ) ) . Ziyad al-A¶lam 3.2 .5 . Qatadah Bin Dua¶mah 5.2 . Al. Kasir Bin Syanzir Senarai anak murid beliau : 1.3 . Sulaiman al-A¶masy 4.1 .1 .Hassan al-Basri 2. Asbad Bin Muhammad 3.5 . Khalid Bin Abd Allah .Kunniyah : Abu al-Nadhir al-Basri . Qatadah Bin Dua¶mah 5. Ibrahim Bin Tohman 2.1 .Hamba kepada Bani Addi Bin Yasykur .5 ( Senarai nama guru-guru beliau : 1.5 .3 . Kasir Bin Syanzir Senarai anak murid beliau : 1.Hassan al-Basri 2.1 .4 . Sulaiman al-A¶masy 4.2 .

Hammad Bin Salamah 5. Safwan Bin Mahraz Senarai nama anak murid beliau: 1. Anas Bin Malik 2. Ismail Bin Muslim al-Makki 3. Salim Bin Abi al-Ju¶di 4. Anas Bin Malik 2.2 .5 .3 .5 Qatadah .Nama sebenar : Qatadah Bin Dua¶mah Bin Aziz Bin Amru Bin Rabi¶ah Bin Amru Bin Al-Harith Bin Sudus ( ) .5 .2 .Khalil 5. Aban Bin Yazid al-A¶tar 2.5 . Soleh Abi al.1 .Turut dikenali sebagai Abu al-Khitab al-Basri.4 .1 .Lahir pada tahun 60M dan meninggal pada tahun 117M. Basyir Bin Ka¶ab al-A¶dwi 3. Safwan Bin Mahraz Senarai nama anak murid beliau: 1.4 . Senarai nama guru-guru beliau: 1. Basyir Bin Ka¶ab al-A¶dwi 3. Sa¶id Bin Abi U¶rubah . Soleh Abi al.1 .Nama sebenar : Qatadah Bin Dua¶mah Bin Aziz Bin Amru Bin Rabi¶ah Bin Amru Bin Al-Harith Bin Sudus ( ) .Khalil 5. Salim Bin Abi al-Ju¶di 4.3 . Hammad Bin al-Ju¶di 4.3 .1 .4 Qatadah . Ismail Bin Muslim al-Makki 3. .2 . . Hammad Bin Salamah 5.Turut dikenali sebagai Abu al-Khitab al-Basri.Lahir pada tahun 60M dan meninggal pada tahun 117M.4 . Hammad Bin al-Ju¶di 4. Senarai nama guru-guru beliau: 1.2 . Sa¶id Bin Abi U¶rubah .3 . Aban Bin Yazid al-A¶tar 2.4 .

5 .Beliau dikenali sebagai al-Asyja¶i. dan awham yang digunakan untuk beliau ialah al-Kufi . Husin Bin Abd al-Rahman 4.2 .2 . Abd Allah Bin Abas 4.4 . Senarai nama guru-guru beliau : 1. Hasan Bin Marwan 3. Qatadah Bin Dua¶mah .di dan U¶baid Bin Abi al-Ju¶di.5 Salim Bin Abi al-Ju¶di . Anas Bin Malik 2.3 .4 .1 . Sulaiman al-A¶masy 5. Hassan Bin Salim Bin Abi al-Ju¶di 2. Qatadah Bin Dua¶mah . Senarai nama guru-guru beliau : 1.3 .5 . Abd Allah Bin Abi alJu. Husin Bin Abd al-Rahman 4. Ali Bin Abi Talib 5. Ali Bin Abi Talib 5. Abd Allah Bin Abi al-Ju.2 . Hassan Bin Salim Bin Abi al-Ju¶di 2.3 . Ma¶dan Bin Abi Talhah Senarai nama anak murid beliau : 1.Saudara kepada Ziyad Bin Abi al-Ju¶di. dan awham yang digunakan untuk beliau ialah al-Kufi . Ma¶dan Bin Abi Talhah Senarai nama anak murid beliau : 1.Beliau dikenali sebagai al-Asyja¶i. Abd Allah Bin Abas 4. Sulaiman al-A¶masy 5.Saudara kepada Ziyad Bin Abi al-Ju¶di. Hasan Bin Marwan 3. Abd Allah Bin Saba¶ 3.1 .3 . Abd Allah Bin Saba¶ 3.1 .5 . Anas Bin Malik 2.4 .di dan U¶baid Bin Abi al-Ju¶di.1 .2 .5 Salim Bin Abi al-Ju¶di .4 .

Al-Saib Bin Hubaisy al-Kilai¶ .3 3. Hafs Bin Umar al-Ansari 2.Dikenali sebagai Ibnu Talhah al-Yu¶mari al-Kinani al-Syami Senarai nama guru-guru beliau : 1. Salim Bin Abi al-Ju¶di 3. Amru Bin Absah Abi Najih al-Salmi 4. Umar al-Khattab .1 V 2. Thauban Maula Rasulullah V Ma¶dan Bin Abi Thalhah .1 1. Al-Walid Bin Hisyam al-Mui¶ti 5.2 . Al-Saib Bin Hubaisy al-Kilai¶ 4.4 .3 . Abi Darda¶ Senarai anak murid beliau : 1.4 3.2 . Umar al-Khattab 3.3 . Abi Darda¶ Senarai anak murid beliau : . Salim Bin Abi al-Ju¶di V . Hafs Bin Umar al-Ansari 2.1 .3 .6 Ma¶dan Bin Abi Thalhah . Ya¶isy Bin al-Walid Bin Hisyam . Ya¶isy Bin al-Walid Bin Hisyam .4 . Al-Walid Bin Hisyam al-Mui¶ti 5.2 .5 .4 .1 1. Thauban Maula Rasulullah V . Amru Bin Absah Abi Najih al-Salmi 4.5 4.2 2.Dikenali sebagai Ibnu Talhah al-Yu¶mari al-Kinani al-Syami Senarai nama guru-guru beliau : .

Al-Nasa¶i : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. maka hadith tersebut diperlukan.  Muhammad Bin Abi A¶ddi 1. Abdullah Bin Muhammad Bin Siyar 2.5. PERBAHASAN TENTANG KEADILAN PERAWI  Muhammad Bin Basyar 1. Al-Nasa¶I 3. maka hadith tersebut diperlukan. Muhammad Bin Sa¶ad : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga.µAjali 3. Abu Hati 2. Al. . Abu Hatim 4.

Ishak Bin Mansor 2. Ishaq Bin Mansur 2. . Yahya Bin Ma¶in 3.  Qatadah Bin Du¶amah 1. Abu Bakar Bin Abi Khaisamah 6. Abu Zur¶ah 3. maka hadith tersebut diperlukan. Abu Abd al-Rahman Bin Abi Hatim : : : / Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Al-Nasa¶I 5. maka hadith tersebut diperlukan. Abu Zur¶ah 4. Sa¶id Bin Abi U¶rubah 1. Yahya Bin Salam al-Maghrabi : : : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga.

kecuali Ahmad Bin Hanbal berpendapat bahawa Salim Abi al-Ju¶di sebenarnya tidak pernah mendengar kata-kata atau bertemu Thauban. Al-µAjali 3. Ibnu Hibban : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Salim Bin Abi al-Ju¶di 1. Abu Zur¶ah 3.  Ma¶dan Bin Abi Talhah 1. Al-Nasa¶I 4. maka hadith tersebut diperlukan. Yahya Bin Mai¶n 2. maka hadith tersebut diperlukan . Ahmad Bin Hanbal : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Muhammad Bin Sa¶ad 2.

maka hadith tersebut tidak perlu dijadikan hujjah. Abu Hatim 3. Telah maklum dalam kalangan kita bahawa thiqqah ialah adil dah dhobit. 6. tetapi boleh ditulis. TARJIH Setiap perawi pada rantaian sanad ini adalah adil dan dhobit kerana ulama¶ al Jarh wa alTa¶dil dan kethiqqahan ulama¶ tidak mencacatkan keadilan dan kedhobitan perawi. Al-Nasa¶I : : : Kesimpulan : Beliau Saduq pada peringkat keempat. Abu Hatim Bin Hibban 2.  Khalid Bin al-Harith 1. Al-Nisa¶I : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. maka hadith tersebut diperlukan. Abu Zur¶ah 2. Humaid Bin Mus¶adah 1. .

). In Sya Allah. mungkin berlaku pertemuan ketika mengmbil hadith dan hadith yang diriwayatkan adalah diperlukan. ). ). ). ).  Maka sanadnya adalah bersambung. ). ). ) membuktikan penyambungan sanad. PERBAHASAN TENTANG PENYAMBUNGAN SANAD a) SUNAN TIRMIZI Perkataan haddathana ( menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. An ( ) digunakan dan boleh digunakan dalam semua 8 metod yang tersebut iaitu : al-Sima¶ ( al-µArd wa al-Qira¶ah ( al-Ijazah ( al-Munawalah ( al-Kitabah ( al-I¶lam ( al-Wasiyyah ( al-Wijadah ( An ).7. b) SUNAN IBNU MAJJAH Perkataan haddathana ( menerangkan metod ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : . Perkataan haddathana ( ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : : menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya.

).atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. PERBAHASAN TENTANG KECACATAN HADITH DAN PERAWINYA - Tidak berlaku khilaf ulama¶ al-Jarh wa Ta¶dil dalam menentukan keadilan ingatan setiap perawi. 9. ). HUKUM KEPADA HADITH . ). ). 8. ). Perkataan haddathana ( menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. An ( ) digunakan dan boleh digunakan dalam semua 8 metod yang tersebut iaitu : al-Sima¶ ( al-µArd wa al-Qira¶ah ( al-Ijazah ( al-Munawalah ( al-Kitabah ( al-I¶lam ( al-Wasiyyah ( al-Wijadah ( An ).  Maka sanadnya adalah bersambung. Perkataan haddathana ( ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : : menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. bahkan keadilan dan ingatan mereka tidak diragui lagi. ). - Dengan sebab itu. mungkin berlaku pertemuan ketika mengmbil hadith dan hadith yang diriwayatkan adalah diperlukan. In Sya Allah. kajian ini menunjukkan hadith ini tiada kecacatan. ) membuktikan penyambungan sanad. ).

Hukum kepada hadith ini adalah sahih sanadnya. In Sya Allah. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful