HADITH PERTAMA

1

MATAN HADITH

2

TERJEMAHAN HADITH

Maksudnya : Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara nescaya masuk Syurga, iaitu dari kesombongan, ghulul, dan hutang.

3

TAKHRIJ HADITH

,

,

,
,

,

,

1. Sunan Darimi, Kitab Jual Beli, Bab 53 2. Sunan Tirmizi, Kitab Rahsia, Bab ke- 21 3. Sunan Ibnu Majjah, Kitab Sedekah, Bab Bersungguhsunggug dalam Agama, Hadith ke-2412 4. Sunan Ahmad Hanbal, Bab ke-5, 276, 277, 281

a) Sunan Tirmizi

,

:

dan hutang. daripada Thauban berkata : Sabda Rasul Allah V : ((Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara : kesombongan. )) : : . Sabda RasulAllah V : ((Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara nescaya masuk Syurga. )) : V . (( . . . ghulul. Syurga nescaya masuk b) Sunan Ibnu Majjah : V : . ghulul. daripada Salim Bin Abi A¶ddi. . daripada Salim Bin Abi Al-Ju¶di. : : (( . daripada Ma¶dan Bin Abi Talhah. daripada Qatadah.V . daripada Ma¶dan Bin Abi Talhah. dan hutang.. daripada Thauban. Maksudnya : Dikhabarkan daripada Muhammad Bin Basyar: daripada Ibnu Abi A¶ddi. iaitu dari kesombongan. daripada Qatadah. . Maksudnya : Dikhabarkan daripada Humaid Bin Mus¶adah : daripada Khalid Bin al-Harith. daripada Sa¶id.

Meninggal pada tahun 244M .3 . Senarai nama guru-guru beliau : ). 2.Dikenali juga sebagai Abu Ali . Al-Harith Bin Wajih . Bil Sunan Tirmizi BIODATA PERAWI Sunan Ibnu Majjah Humaid Bin Mus¶adah ( ) . albundar al-hafiz) . Hammad Bin Zaid 5.4 .1 .Beliau juga digelar Abu al-Abbas al-Basri ( . Senarai nama guru-guru beliau : 1. dan berkata pula Abi Musa. .Dilahirkan pada tahun Hammad Bin Salamah meninggal dunia´. Khalid Bin al-Harith 3. Salim Bin Nuh 5. Muhammad Bin Abi A¶ddi . Basyar Bin al-Mufaddal 1. .5 4.Nama penuh beliau Muhammad Bin Bassyar Bin Uthman Bin Daud Bin Kaisan al-Abdi.Nama penuh beliau adalah Humaid Bin Mus¶adah al-Mubarakh alSami al-Bahili ( ).Di gelar sebagai Abu Bakar al-Basri Bundar ( pusat hadith.4. Bundar dilahirkan pada Tahun 1H. Jaafar Bin A¶wwan 4. Anis Bin Siwar al-Jarami 1 Muhammad Bin Bassyar . Umaiyah Bin Khalid 3. Hammad Bin Salamah meninggal pada 167 M.2 . Azhar Bin Sa¶ad al-Salman 2.

Al-Husin Bin Ishak al-Tastari( 5. Ibrahim Bin Ishak al-Anmathi ( ) ) 2.Hamba kepada Abu A¶mru al-Basri .Juga digelar al-Qismali ( ) . Yahya Bin Muhammad Bin Soid . Jaa¶far Bin Ahmad al-Syamati 3.1 . Ibrahim Bin Ishak al-Harabi 2.Beliau juga dikenali sebagai : i) Khalid Bin al-Harith Bin Salim Bin Ubaid Bin Sufyan Bin Mas¶ud Bin Sufyan al-Hajimi( ii) Abu Uthman Al-Basri ) .Dilahirkan pada tahun 120M dan meninggal pada 186M.2 .Nama sebenar beliau : Khalid Bin al-Harith Bin Ubaid Bin Sulaiman Bin Ubaid Bin Sufyan Bin Mas¶ud Bin Sakin ) ( .Dinyatakan oleh Muhammad Bin Sa¶ad dan Ibnu Hibban. Abd Allah Bin Ahmad Bin Hanbal 5.Nama sebenar beliau ialah Muhammad Bin Ibrahim Bin Abi A¶ddi al-Salmi . beliau meninggal dunia pada tahun 194 M di Basrah ketika pemerintahan Muhammad Bin Harun ( hari Isnin di Bulan Rabi¶ al-Akhir). Ibrahim Bin Yusuf Bin Khalid al-Hisnajjani( 3. Khalid Bin al-Harith . Ahmad Bin Jaafar Bin Nasr al-Jamal al-Razi 4.4 1.5 . Zakaria Bin Yahya al-Saji 4.3 . Zakaria Bin Yahya al-Saji ) ) ( 2 Ibnu Abi A¶ddi .Senarai nama anak murid beliau : Senarai anak murid beliau : 1. .

2 .4 . Ahmad Bin Hanbal 2.2 . Ahmad Bin Sunan al-Qattan 3.5 .2 . Thabit Bin Imarah 5.4 .3 .4 .3 . Jaafar Bin Maimon 3.3 Senarai nama anak murid beliau : 1. Habib Bin al-Syahid 4. Azhar Bin Jamil 3.1 . Humaid Bin Mus¶adah 5. Muhammad Ibnu Bassyar Bindar .4 . Sa¶id Bin Abi U¶rubah .1 . Ayub al-Sikhtiyani 3. Ahmad Bin Hanbal 2.5 3 Sa¶id Sa¶id .5 Senarai nama guru-guru beliau : 1.1 .1 .2 . Basyar Bin Sahar 4. U¶kbah Bin Mukrim al-A¶mi 5. Ishak Bin Rahwiyah 4. Humaid al-Tawil 5. Amru Bin Ali . Sufian Bin Waqi¶ Bin al-Jarah 4.3 .5 Senarai nama anak murid beliau : 1. Ismail Bin Muslim al-Makki 2.Senarai nama guru-guru beliau : 1. Said Bin Abi U¶rubah . Aban Bin Som¶ah 2.

4 . Asbad Bin Muhammad 3.2 . Kasir Bin Syanzir Senarai anak murid beliau : 1. Ibrahim Bin Tohman 2. Qatadah Bin Dua¶mah 5.2 .2 .Hamba kepada Bani Addi Bin Yasykur ( Senarai nama guru-guru beliau : 1. Ziyad al-A¶lam 3. Asbad Bin Muhammad 3.1 . Al.Hamba kepada Bani Addi Bin Yasykur .. Qatadah Bin Dua¶mah 5.Kunniyah : Abu al-Nadhir al-Basri . Khalid Bin Abd Allah .Kunniyah : Abu al-Nadhir al-Basri . Ismail Bin Aliah 4. Al. Ziyad al-A¶lam 3.5 ( Senarai nama guru-guru beliau : 1.5 .1 .4 .3 . Sulaiman al-A¶masy 4.Hassan al-Basri 2.5 .4 . Ibrahim Bin Tohman 2.Nama sebenar : Mahran al-adwi ( ( ) ) .5 . Sulaiman al-A¶masy 4.2 .3 . Khalid Bin al-Harith 5.1 .3 . Ismail Bin Aliah 4.1 .3 . Kasir Bin Syanzir Senarai anak murid beliau : 1. Khalid Bin al-Harith 5.4 . Khalid Bin Abd Allah .Hassan al-Basri 2.Nama sebenar : Mahran al-adwi ( ( ) ) .

2 .Nama sebenar : Qatadah Bin Dua¶mah Bin Aziz Bin Amru Bin Rabi¶ah Bin Amru Bin Al-Harith Bin Sudus ( ) .1 .2 . Salim Bin Abi al-Ju¶di 4. Soleh Abi al.5 . Aban Bin Yazid al-A¶tar 2.Turut dikenali sebagai Abu al-Khitab al-Basri. Hammad Bin al-Ju¶di 4. .Turut dikenali sebagai Abu al-Khitab al-Basri.3 .4 .1 .Nama sebenar : Qatadah Bin Dua¶mah Bin Aziz Bin Amru Bin Rabi¶ah Bin Amru Bin Al-Harith Bin Sudus ( ) .4 .2 .Khalil 5. Senarai nama guru-guru beliau: 1. Ismail Bin Muslim al-Makki 3.1 . Hammad Bin al-Ju¶di 4. Hammad Bin Salamah 5. Sa¶id Bin Abi U¶rubah .5 . Anas Bin Malik 2.5 . Ismail Bin Muslim al-Makki 3. Soleh Abi al. Senarai nama guru-guru beliau: 1.3 .4 .2 . Aban Bin Yazid al-A¶tar 2. Anas Bin Malik 2.Khalil 5.Lahir pada tahun 60M dan meninggal pada tahun 117M. . Sa¶id Bin Abi U¶rubah . Basyir Bin Ka¶ab al-A¶dwi 3. Hammad Bin Salamah 5.4 Qatadah .1 .3 .4 . Safwan Bin Mahraz Senarai nama anak murid beliau: 1. Basyir Bin Ka¶ab al-A¶dwi 3.Lahir pada tahun 60M dan meninggal pada tahun 117M. Safwan Bin Mahraz Senarai nama anak murid beliau: 1. Salim Bin Abi al-Ju¶di 4.5 Qatadah .3 .

Ali Bin Abi Talib 5.4 . Ali Bin Abi Talib 5.di dan U¶baid Bin Abi al-Ju¶di. Ma¶dan Bin Abi Talhah Senarai nama anak murid beliau : 1. Sulaiman al-A¶masy 5.3 . Hasan Bin Marwan 3.2 .5 Salim Bin Abi al-Ju¶di .Beliau dikenali sebagai al-Asyja¶i. Anas Bin Malik 2. Abd Allah Bin Abi al-Ju. Abd Allah Bin Abas 4.4 . Abd Allah Bin Abas 4.1 .5 .3 .Saudara kepada Ziyad Bin Abi al-Ju¶di. dan awham yang digunakan untuk beliau ialah al-Kufi .1 .Beliau dikenali sebagai al-Asyja¶i. Hassan Bin Salim Bin Abi al-Ju¶di 2.Saudara kepada Ziyad Bin Abi al-Ju¶di. Husin Bin Abd al-Rahman 4. Abd Allah Bin Abi alJu.3 .di dan U¶baid Bin Abi al-Ju¶di.1 . Ma¶dan Bin Abi Talhah Senarai nama anak murid beliau : 1. Hasan Bin Marwan 3.5 .2 . Abd Allah Bin Saba¶ 3.4 . Abd Allah Bin Saba¶ 3.4 . Hassan Bin Salim Bin Abi al-Ju¶di 2. Senarai nama guru-guru beliau : 1. Husin Bin Abd al-Rahman 4.1 . Senarai nama guru-guru beliau : 1. Anas Bin Malik 2. Qatadah Bin Dua¶mah . dan awham yang digunakan untuk beliau ialah al-Kufi .3 . Sulaiman al-A¶masy 5.2 .2 . Qatadah Bin Dua¶mah .5 Salim Bin Abi al-Ju¶di .5 .

3 . Hafs Bin Umar al-Ansari 2.2 .4 3. Amru Bin Absah Abi Najih al-Salmi 4.1 1.Dikenali sebagai Ibnu Talhah al-Yu¶mari al-Kinani al-Syami Senarai nama guru-guru beliau : .2 .2 2. Ya¶isy Bin al-Walid Bin Hisyam .1 V 2.4 .2 . Al-Walid Bin Hisyam al-Mui¶ti 5. Amru Bin Absah Abi Najih al-Salmi 4. Salim Bin Abi al-Ju¶di 3.6 Ma¶dan Bin Abi Thalhah . Thauban Maula Rasulullah V Ma¶dan Bin Abi Thalhah . Al-Walid Bin Hisyam al-Mui¶ti 5. Thauban Maula Rasulullah V . Ya¶isy Bin al-Walid Bin Hisyam . Umar al-Khattab .1 .4 .5 4.3 .1 1. Al-Saib Bin Hubaisy al-Kilai¶ 4.3 3. Abi Darda¶ Senarai anak murid beliau : .3 .Dikenali sebagai Ibnu Talhah al-Yu¶mari al-Kinani al-Syami Senarai nama guru-guru beliau : 1. Umar al-Khattab 3. Hafs Bin Umar al-Ansari 2.4 . Salim Bin Abi al-Ju¶di V . Abi Darda¶ Senarai anak murid beliau : 1. Al-Saib Bin Hubaisy al-Kilai¶ .5 .

Al-Nasa¶I 3.5. PERBAHASAN TENTANG KEADILAN PERAWI  Muhammad Bin Basyar 1. Al. maka hadith tersebut diperlukan. Abu Hatim 4. Al-Nasa¶i : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga.  Muhammad Bin Abi A¶ddi 1. Abu Hati 2. Abdullah Bin Muhammad Bin Siyar 2. maka hadith tersebut diperlukan. Muhammad Bin Sa¶ad : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. .µAjali 3.

Yahya Bin Salam al-Maghrabi : : : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Abu Abd al-Rahman Bin Abi Hatim : : : / Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. . maka hadith tersebut diperlukan.  Qatadah Bin Du¶amah 1. Abu Bakar Bin Abi Khaisamah 6. Ishaq Bin Mansur 2. Abu Zur¶ah 3. Abu Zur¶ah 4. maka hadith tersebut diperlukan. Sa¶id Bin Abi U¶rubah 1. Yahya Bin Ma¶in 3. Ishak Bin Mansor 2. Al-Nasa¶I 5.

kecuali Ahmad Bin Hanbal berpendapat bahawa Salim Abi al-Ju¶di sebenarnya tidak pernah mendengar kata-kata atau bertemu Thauban. Yahya Bin Mai¶n 2.  Ma¶dan Bin Abi Talhah 1. Ibnu Hibban : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Al-Nasa¶I 4. Abu Zur¶ah 3. Salim Bin Abi al-Ju¶di 1. Ahmad Bin Hanbal : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Al-µAjali 3. maka hadith tersebut diperlukan . Muhammad Bin Sa¶ad 2. maka hadith tersebut diperlukan.

Abu Hatim 3. 6. tetapi boleh ditulis. Abu Hatim Bin Hibban 2. . Al-Nisa¶I : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Humaid Bin Mus¶adah 1.  Khalid Bin al-Harith 1. maka hadith tersebut diperlukan. maka hadith tersebut tidak perlu dijadikan hujjah. TARJIH Setiap perawi pada rantaian sanad ini adalah adil dan dhobit kerana ulama¶ al Jarh wa alTa¶dil dan kethiqqahan ulama¶ tidak mencacatkan keadilan dan kedhobitan perawi. Telah maklum dalam kalangan kita bahawa thiqqah ialah adil dah dhobit. Al-Nasa¶I : : : Kesimpulan : Beliau Saduq pada peringkat keempat. Abu Zur¶ah 2.

). ) membuktikan penyambungan sanad. In Sya Allah. ). ). ). An ( ) digunakan dan boleh digunakan dalam semua 8 metod yang tersebut iaitu : al-Sima¶ ( al-µArd wa al-Qira¶ah ( al-Ijazah ( al-Munawalah ( al-Kitabah ( al-I¶lam ( al-Wasiyyah ( al-Wijadah ( An ). Perkataan haddathana ( ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : : menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. mungkin berlaku pertemuan ketika mengmbil hadith dan hadith yang diriwayatkan adalah diperlukan. b) SUNAN IBNU MAJJAH Perkataan haddathana ( menerangkan metod ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : . ). ). PERBAHASAN TENTANG PENYAMBUNGAN SANAD a) SUNAN TIRMIZI Perkataan haddathana ( menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya.  Maka sanadnya adalah bersambung.7. ).

). ). ). Perkataan haddathana ( ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : : menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. ). 9. bahkan keadilan dan ingatan mereka tidak diragui lagi.atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. PERBAHASAN TENTANG KECACATAN HADITH DAN PERAWINYA - Tidak berlaku khilaf ulama¶ al-Jarh wa Ta¶dil dalam menentukan keadilan ingatan setiap perawi. mungkin berlaku pertemuan ketika mengmbil hadith dan hadith yang diriwayatkan adalah diperlukan. ) membuktikan penyambungan sanad. Perkataan haddathana ( menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. kajian ini menunjukkan hadith ini tiada kecacatan. An ( ) digunakan dan boleh digunakan dalam semua 8 metod yang tersebut iaitu : al-Sima¶ ( al-µArd wa al-Qira¶ah ( al-Ijazah ( al-Munawalah ( al-Kitabah ( al-I¶lam ( al-Wasiyyah ( al-Wijadah ( An ). In Sya Allah. 8. ). ). ). - Dengan sebab itu.  Maka sanadnya adalah bersambung. HUKUM KEPADA HADITH .

In Sya Allah. .Hukum kepada hadith ini adalah sahih sanadnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful