HADITH PERTAMA

1

MATAN HADITH

2

TERJEMAHAN HADITH

Maksudnya : Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara nescaya masuk Syurga, iaitu dari kesombongan, ghulul, dan hutang.

3

TAKHRIJ HADITH

,

,

,
,

,

,

1. Sunan Darimi, Kitab Jual Beli, Bab 53 2. Sunan Tirmizi, Kitab Rahsia, Bab ke- 21 3. Sunan Ibnu Majjah, Kitab Sedekah, Bab Bersungguhsunggug dalam Agama, Hadith ke-2412 4. Sunan Ahmad Hanbal, Bab ke-5, 276, 277, 281

a) Sunan Tirmizi

,

:

)) : : . daripada Sa¶id. daripada Qatadah. daripada Salim Bin Abi Al-Ju¶di. Maksudnya : Dikhabarkan daripada Humaid Bin Mus¶adah : daripada Khalid Bin al-Harith. )) : V . daripada Ma¶dan Bin Abi Talhah. dan hutang. daripada Ma¶dan Bin Abi Talhah. (( . . dan hutang.. Syurga nescaya masuk b) Sunan Ibnu Majjah : V : . Sabda RasulAllah V : ((Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara nescaya masuk Syurga. . iaitu dari kesombongan. Maksudnya : Dikhabarkan daripada Muhammad Bin Basyar: daripada Ibnu Abi A¶ddi.V . daripada Qatadah. : : (( . . daripada Thauban. ghulul. ghulul. daripada Salim Bin Abi A¶ddi. daripada Thauban berkata : Sabda Rasul Allah V : ((Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara : kesombongan. .

Nama penuh beliau adalah Humaid Bin Mus¶adah al-Mubarakh alSami al-Bahili ( ). Anis Bin Siwar al-Jarami 1 Muhammad Bin Bassyar . Salim Bin Nuh 5.Beliau juga digelar Abu al-Abbas al-Basri ( .4. Senarai nama guru-guru beliau : 1.Di gelar sebagai Abu Bakar al-Basri Bundar ( pusat hadith. Bundar dilahirkan pada Tahun 1H.5 4. . albundar al-hafiz) . Khalid Bin al-Harith 3. Basyar Bin al-Mufaddal 1. Hammad Bin Zaid 5.3 .4 . Al-Harith Bin Wajih . Azhar Bin Sa¶ad al-Salman 2.Dikenali juga sebagai Abu Ali . Jaafar Bin A¶wwan 4. Hammad Bin Salamah meninggal pada 167 M.Dilahirkan pada tahun Hammad Bin Salamah meninggal dunia´. . dan berkata pula Abi Musa. Muhammad Bin Abi A¶ddi . 2.2 . Umaiyah Bin Khalid 3.1 . Senarai nama guru-guru beliau : ).Nama penuh beliau Muhammad Bin Bassyar Bin Uthman Bin Daud Bin Kaisan al-Abdi.Meninggal pada tahun 244M . Bil Sunan Tirmizi BIODATA PERAWI Sunan Ibnu Majjah Humaid Bin Mus¶adah ( ) .

Dinyatakan oleh Muhammad Bin Sa¶ad dan Ibnu Hibban. Jaa¶far Bin Ahmad al-Syamati 3.1 . Ibrahim Bin Yusuf Bin Khalid al-Hisnajjani( 3.Hamba kepada Abu A¶mru al-Basri . .Senarai nama anak murid beliau : Senarai anak murid beliau : 1. Abd Allah Bin Ahmad Bin Hanbal 5. Al-Husin Bin Ishak al-Tastari( 5.3 .4 1. Zakaria Bin Yahya al-Saji 4. Ibrahim Bin Ishak al-Harabi 2. Ahmad Bin Jaafar Bin Nasr al-Jamal al-Razi 4.Juga digelar al-Qismali ( ) . Khalid Bin al-Harith .Beliau juga dikenali sebagai : i) Khalid Bin al-Harith Bin Salim Bin Ubaid Bin Sufyan Bin Mas¶ud Bin Sufyan al-Hajimi( ii) Abu Uthman Al-Basri ) .Nama sebenar beliau ialah Muhammad Bin Ibrahim Bin Abi A¶ddi al-Salmi . Ibrahim Bin Ishak al-Anmathi ( ) ) 2. Zakaria Bin Yahya al-Saji ) ) ( 2 Ibnu Abi A¶ddi .5 . Yahya Bin Muhammad Bin Soid .Dilahirkan pada tahun 120M dan meninggal pada 186M.Nama sebenar beliau : Khalid Bin al-Harith Bin Ubaid Bin Sulaiman Bin Ubaid Bin Sufyan Bin Mas¶ud Bin Sakin ) ( . beliau meninggal dunia pada tahun 194 M di Basrah ketika pemerintahan Muhammad Bin Harun ( hari Isnin di Bulan Rabi¶ al-Akhir).2 .

2 .2 . Said Bin Abi U¶rubah . Muhammad Ibnu Bassyar Bindar .5 Senarai nama anak murid beliau : 1. Jaafar Bin Maimon 3.1 .5 3 Sa¶id Sa¶id . Thabit Bin Imarah 5. Ahmad Bin Hanbal 2. Ismail Bin Muslim al-Makki 2.4 .5 .2 . Sa¶id Bin Abi U¶rubah . Ayub al-Sikhtiyani 3. Amru Bin Ali .4 . Ahmad Bin Sunan al-Qattan 3.3 . Azhar Bin Jamil 3.1 .2 .Senarai nama guru-guru beliau : 1.4 . Humaid Bin Mus¶adah 5.5 Senarai nama guru-guru beliau : 1.3 Senarai nama anak murid beliau : 1.3 . Ahmad Bin Hanbal 2. Ishak Bin Rahwiyah 4. U¶kbah Bin Mukrim al-A¶mi 5.4 . Humaid al-Tawil 5.3 . Sufian Bin Waqi¶ Bin al-Jarah 4. Habib Bin al-Syahid 4. Basyar Bin Sahar 4.1 .1 . Aban Bin Som¶ah 2.

Ismail Bin Aliah 4.4 .4 .2 . Asbad Bin Muhammad 3.3 .3 .4 .5 ( Senarai nama guru-guru beliau : 1.5 . Khalid Bin Abd Allah . Ibrahim Bin Tohman 2.2 .1 . Sulaiman al-A¶masy 4. Khalid Bin Abd Allah .Hassan al-Basri 2. Kasir Bin Syanzir Senarai anak murid beliau : 1. Sulaiman al-A¶masy 4.4 . Qatadah Bin Dua¶mah 5..3 . Ziyad al-A¶lam 3. Al. Ziyad al-A¶lam 3.3 .2 .5 .Kunniyah : Abu al-Nadhir al-Basri .1 .Hamba kepada Bani Addi Bin Yasykur .5 .Nama sebenar : Mahran al-adwi ( ( ) ) . Asbad Bin Muhammad 3.1 . Khalid Bin al-Harith 5. Khalid Bin al-Harith 5. Kasir Bin Syanzir Senarai anak murid beliau : 1.Hassan al-Basri 2.Nama sebenar : Mahran al-adwi ( ( ) ) . Al.1 .Hamba kepada Bani Addi Bin Yasykur ( Senarai nama guru-guru beliau : 1. Qatadah Bin Dua¶mah 5. Ismail Bin Aliah 4.2 .Kunniyah : Abu al-Nadhir al-Basri . Ibrahim Bin Tohman 2.

Salim Bin Abi al-Ju¶di 4.Khalil 5.5 Qatadah .4 . Senarai nama guru-guru beliau: 1. Anas Bin Malik 2. Hammad Bin Salamah 5. Anas Bin Malik 2.2 .Turut dikenali sebagai Abu al-Khitab al-Basri. Basyir Bin Ka¶ab al-A¶dwi 3. . Aban Bin Yazid al-A¶tar 2.2 .Nama sebenar : Qatadah Bin Dua¶mah Bin Aziz Bin Amru Bin Rabi¶ah Bin Amru Bin Al-Harith Bin Sudus ( ) . Safwan Bin Mahraz Senarai nama anak murid beliau: 1.3 . Basyir Bin Ka¶ab al-A¶dwi 3.Lahir pada tahun 60M dan meninggal pada tahun 117M. Safwan Bin Mahraz Senarai nama anak murid beliau: 1. Salim Bin Abi al-Ju¶di 4.Lahir pada tahun 60M dan meninggal pada tahun 117M. Sa¶id Bin Abi U¶rubah .2 .5 . Soleh Abi al. Hammad Bin al-Ju¶di 4.2 . .5 .1 .1 . Ismail Bin Muslim al-Makki 3.4 Qatadah . Hammad Bin Salamah 5. Senarai nama guru-guru beliau: 1. Hammad Bin al-Ju¶di 4.1 .3 .Nama sebenar : Qatadah Bin Dua¶mah Bin Aziz Bin Amru Bin Rabi¶ah Bin Amru Bin Al-Harith Bin Sudus ( ) .3 .Turut dikenali sebagai Abu al-Khitab al-Basri.Khalil 5.5 . Ismail Bin Muslim al-Makki 3. Soleh Abi al. Sa¶id Bin Abi U¶rubah .4 .3 .1 .4 . Aban Bin Yazid al-A¶tar 2.4 .

2 .4 .1 .4 . Ali Bin Abi Talib 5.1 .5 .di dan U¶baid Bin Abi al-Ju¶di. Hasan Bin Marwan 3. Sulaiman al-A¶masy 5. Husin Bin Abd al-Rahman 4.Beliau dikenali sebagai al-Asyja¶i.4 .Saudara kepada Ziyad Bin Abi al-Ju¶di. Husin Bin Abd al-Rahman 4.2 . dan awham yang digunakan untuk beliau ialah al-Kufi . Senarai nama guru-guru beliau : 1.di dan U¶baid Bin Abi al-Ju¶di. Ali Bin Abi Talib 5. dan awham yang digunakan untuk beliau ialah al-Kufi .Saudara kepada Ziyad Bin Abi al-Ju¶di. Abd Allah Bin Abi alJu. Ma¶dan Bin Abi Talhah Senarai nama anak murid beliau : 1.3 .5 Salim Bin Abi al-Ju¶di . Abd Allah Bin Saba¶ 3.5 Salim Bin Abi al-Ju¶di . Ma¶dan Bin Abi Talhah Senarai nama anak murid beliau : 1.3 . Sulaiman al-A¶masy 5. Hassan Bin Salim Bin Abi al-Ju¶di 2.3 .2 . Senarai nama guru-guru beliau : 1.1 . Abd Allah Bin Saba¶ 3.5 . Hassan Bin Salim Bin Abi al-Ju¶di 2.3 . Hasan Bin Marwan 3. Qatadah Bin Dua¶mah . Abd Allah Bin Abas 4. Abd Allah Bin Abi al-Ju.Beliau dikenali sebagai al-Asyja¶i.1 .5 . Anas Bin Malik 2.4 . Qatadah Bin Dua¶mah .2 . Anas Bin Malik 2. Abd Allah Bin Abas 4.

4 3. Salim Bin Abi al-Ju¶di 3.2 2.2 .1 1.1 1.Dikenali sebagai Ibnu Talhah al-Yu¶mari al-Kinani al-Syami Senarai nama guru-guru beliau : . Umar al-Khattab .2 . Al-Walid Bin Hisyam al-Mui¶ti 5. Al-Walid Bin Hisyam al-Mui¶ti 5. Al-Saib Bin Hubaisy al-Kilai¶ 4.1 .5 4. Hafs Bin Umar al-Ansari 2.6 Ma¶dan Bin Abi Thalhah .4 . Abi Darda¶ Senarai anak murid beliau : . Amru Bin Absah Abi Najih al-Salmi 4. Amru Bin Absah Abi Najih al-Salmi 4.3 . Abi Darda¶ Senarai anak murid beliau : 1.1 V 2. Umar al-Khattab 3.5 . Ya¶isy Bin al-Walid Bin Hisyam .4 . Thauban Maula Rasulullah V Ma¶dan Bin Abi Thalhah . Thauban Maula Rasulullah V . Hafs Bin Umar al-Ansari 2. Salim Bin Abi al-Ju¶di V . Ya¶isy Bin al-Walid Bin Hisyam .2 .3 3.3 .3 . Al-Saib Bin Hubaisy al-Kilai¶ .4 .Dikenali sebagai Ibnu Talhah al-Yu¶mari al-Kinani al-Syami Senarai nama guru-guru beliau : 1.

 Muhammad Bin Abi A¶ddi 1. Abu Hati 2. . Al-Nasa¶i : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Al-Nasa¶I 3.5.µAjali 3. Muhammad Bin Sa¶ad : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Al. PERBAHASAN TENTANG KEADILAN PERAWI  Muhammad Bin Basyar 1. Abdullah Bin Muhammad Bin Siyar 2. maka hadith tersebut diperlukan. maka hadith tersebut diperlukan. Abu Hatim 4.

Abu Bakar Bin Abi Khaisamah 6.  Qatadah Bin Du¶amah 1. . Yahya Bin Ma¶in 3. Yahya Bin Salam al-Maghrabi : : : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Al-Nasa¶I 5. maka hadith tersebut diperlukan. Ishaq Bin Mansur 2. maka hadith tersebut diperlukan. Abu Abd al-Rahman Bin Abi Hatim : : : / Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Ishak Bin Mansor 2. Abu Zur¶ah 3. Abu Zur¶ah 4. Sa¶id Bin Abi U¶rubah 1.

 Salim Bin Abi al-Ju¶di 1. Ahmad Bin Hanbal : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Ibnu Hibban : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Al-µAjali 3. maka hadith tersebut diperlukan . Al-Nasa¶I 4. Muhammad Bin Sa¶ad 2. maka hadith tersebut diperlukan. Yahya Bin Mai¶n 2.  Ma¶dan Bin Abi Talhah 1. kecuali Ahmad Bin Hanbal berpendapat bahawa Salim Abi al-Ju¶di sebenarnya tidak pernah mendengar kata-kata atau bertemu Thauban. Abu Zur¶ah 3.

6. Abu Hatim 3. Telah maklum dalam kalangan kita bahawa thiqqah ialah adil dah dhobit. . Abu Hatim Bin Hibban 2. TARJIH Setiap perawi pada rantaian sanad ini adalah adil dan dhobit kerana ulama¶ al Jarh wa alTa¶dil dan kethiqqahan ulama¶ tidak mencacatkan keadilan dan kedhobitan perawi. tetapi boleh ditulis. maka hadith tersebut diperlukan. maka hadith tersebut tidak perlu dijadikan hujjah. Al-Nasa¶I : : : Kesimpulan : Beliau Saduq pada peringkat keempat. Al-Nisa¶I : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga.  Khalid Bin al-Harith 1. Humaid Bin Mus¶adah 1. Abu Zur¶ah 2.

). PERBAHASAN TENTANG PENYAMBUNGAN SANAD a) SUNAN TIRMIZI Perkataan haddathana ( menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya.7. In Sya Allah. ). ). b) SUNAN IBNU MAJJAH Perkataan haddathana ( menerangkan metod ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : . ). An ( ) digunakan dan boleh digunakan dalam semua 8 metod yang tersebut iaitu : al-Sima¶ ( al-µArd wa al-Qira¶ah ( al-Ijazah ( al-Munawalah ( al-Kitabah ( al-I¶lam ( al-Wasiyyah ( al-Wijadah ( An ).  Maka sanadnya adalah bersambung. mungkin berlaku pertemuan ketika mengmbil hadith dan hadith yang diriwayatkan adalah diperlukan. ). ). Perkataan haddathana ( ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : : menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. ) membuktikan penyambungan sanad. ).

) membuktikan penyambungan sanad. HUKUM KEPADA HADITH . ). ).  Maka sanadnya adalah bersambung. ). An ( ) digunakan dan boleh digunakan dalam semua 8 metod yang tersebut iaitu : al-Sima¶ ( al-µArd wa al-Qira¶ah ( al-Ijazah ( al-Munawalah ( al-Kitabah ( al-I¶lam ( al-Wasiyyah ( al-Wijadah ( An ). ). ). Perkataan haddathana ( ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : : menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. 8. Perkataan haddathana ( menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. 9.atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. PERBAHASAN TENTANG KECACATAN HADITH DAN PERAWINYA - Tidak berlaku khilaf ulama¶ al-Jarh wa Ta¶dil dalam menentukan keadilan ingatan setiap perawi. mungkin berlaku pertemuan ketika mengmbil hadith dan hadith yang diriwayatkan adalah diperlukan. ). In Sya Allah. ). kajian ini menunjukkan hadith ini tiada kecacatan. bahkan keadilan dan ingatan mereka tidak diragui lagi. - Dengan sebab itu.

In Sya Allah. .Hukum kepada hadith ini adalah sahih sanadnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful