HADITH PERTAMA

1

MATAN HADITH

2

TERJEMAHAN HADITH

Maksudnya : Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara nescaya masuk Syurga, iaitu dari kesombongan, ghulul, dan hutang.

3

TAKHRIJ HADITH

,

,

,
,

,

,

1. Sunan Darimi, Kitab Jual Beli, Bab 53 2. Sunan Tirmizi, Kitab Rahsia, Bab ke- 21 3. Sunan Ibnu Majjah, Kitab Sedekah, Bab Bersungguhsunggug dalam Agama, Hadith ke-2412 4. Sunan Ahmad Hanbal, Bab ke-5, 276, 277, 281

a) Sunan Tirmizi

,

:

. daripada Qatadah. daripada Qatadah. daripada Thauban berkata : Sabda Rasul Allah V : ((Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara : kesombongan. )) : : . dan hutang. dan hutang. (( . . iaitu dari kesombongan. daripada Ma¶dan Bin Abi Talhah. daripada Salim Bin Abi Al-Ju¶di. daripada Sa¶id. Maksudnya : Dikhabarkan daripada Muhammad Bin Basyar: daripada Ibnu Abi A¶ddi. Sabda RasulAllah V : ((Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara nescaya masuk Syurga. daripada Ma¶dan Bin Abi Talhah. ghulul..V . daripada Salim Bin Abi A¶ddi. )) : V . Maksudnya : Dikhabarkan daripada Humaid Bin Mus¶adah : daripada Khalid Bin al-Harith. ghulul. Syurga nescaya masuk b) Sunan Ibnu Majjah : V : . : : (( . . daripada Thauban. .

.2 .Meninggal pada tahun 244M .Dikenali juga sebagai Abu Ali . Al-Harith Bin Wajih . Bil Sunan Tirmizi BIODATA PERAWI Sunan Ibnu Majjah Humaid Bin Mus¶adah ( ) . Bundar dilahirkan pada Tahun 1H.Nama penuh beliau Muhammad Bin Bassyar Bin Uthman Bin Daud Bin Kaisan al-Abdi. Hammad Bin Zaid 5.Dilahirkan pada tahun Hammad Bin Salamah meninggal dunia´. Muhammad Bin Abi A¶ddi .Nama penuh beliau adalah Humaid Bin Mus¶adah al-Mubarakh alSami al-Bahili ( ). Anis Bin Siwar al-Jarami 1 Muhammad Bin Bassyar . . Jaafar Bin A¶wwan 4.4. Senarai nama guru-guru beliau : ). Khalid Bin al-Harith 3.3 .5 4. dan berkata pula Abi Musa. Senarai nama guru-guru beliau : 1. Basyar Bin al-Mufaddal 1. Umaiyah Bin Khalid 3. albundar al-hafiz) . Azhar Bin Sa¶ad al-Salman 2.1 . Hammad Bin Salamah meninggal pada 167 M.4 . Salim Bin Nuh 5.Di gelar sebagai Abu Bakar al-Basri Bundar ( pusat hadith.Beliau juga digelar Abu al-Abbas al-Basri ( . 2.

Nama sebenar beliau ialah Muhammad Bin Ibrahim Bin Abi A¶ddi al-Salmi .Beliau juga dikenali sebagai : i) Khalid Bin al-Harith Bin Salim Bin Ubaid Bin Sufyan Bin Mas¶ud Bin Sufyan al-Hajimi( ii) Abu Uthman Al-Basri ) .2 . Zakaria Bin Yahya al-Saji 4.Dinyatakan oleh Muhammad Bin Sa¶ad dan Ibnu Hibban.1 .Senarai nama anak murid beliau : Senarai anak murid beliau : 1. Al-Husin Bin Ishak al-Tastari( 5.4 1. Abd Allah Bin Ahmad Bin Hanbal 5. Ibrahim Bin Yusuf Bin Khalid al-Hisnajjani( 3.Juga digelar al-Qismali ( ) . Khalid Bin al-Harith .3 . . Zakaria Bin Yahya al-Saji ) ) ( 2 Ibnu Abi A¶ddi . Ibrahim Bin Ishak al-Anmathi ( ) ) 2.5 .Hamba kepada Abu A¶mru al-Basri .Nama sebenar beliau : Khalid Bin al-Harith Bin Ubaid Bin Sulaiman Bin Ubaid Bin Sufyan Bin Mas¶ud Bin Sakin ) ( . Jaa¶far Bin Ahmad al-Syamati 3. Ibrahim Bin Ishak al-Harabi 2. beliau meninggal dunia pada tahun 194 M di Basrah ketika pemerintahan Muhammad Bin Harun ( hari Isnin di Bulan Rabi¶ al-Akhir). Yahya Bin Muhammad Bin Soid .Dilahirkan pada tahun 120M dan meninggal pada 186M. Ahmad Bin Jaafar Bin Nasr al-Jamal al-Razi 4.

Aban Bin Som¶ah 2.1 .5 . Ismail Bin Muslim al-Makki 2. Jaafar Bin Maimon 3.5 Senarai nama anak murid beliau : 1.5 Senarai nama guru-guru beliau : 1.4 .1 . Amru Bin Ali . Azhar Bin Jamil 3.2 . Sa¶id Bin Abi U¶rubah .4 .1 .2 . Ayub al-Sikhtiyani 3.3 . Humaid Bin Mus¶adah 5. Humaid al-Tawil 5.4 .3 .1 .3 . Habib Bin al-Syahid 4. Ahmad Bin Hanbal 2.Senarai nama guru-guru beliau : 1.3 Senarai nama anak murid beliau : 1. Ahmad Bin Hanbal 2. Basyar Bin Sahar 4.4 . Ishak Bin Rahwiyah 4.2 . Ahmad Bin Sunan al-Qattan 3. Said Bin Abi U¶rubah .2 .5 3 Sa¶id Sa¶id . Muhammad Ibnu Bassyar Bindar . U¶kbah Bin Mukrim al-A¶mi 5. Thabit Bin Imarah 5. Sufian Bin Waqi¶ Bin al-Jarah 4.

3 .3 .4 .1 .. Khalid Bin al-Harith 5.2 . Ismail Bin Aliah 4.5 .1 . Asbad Bin Muhammad 3. Khalid Bin Abd Allah .3 .Hassan al-Basri 2.4 .2 . Ibrahim Bin Tohman 2. Qatadah Bin Dua¶mah 5.1 .Kunniyah : Abu al-Nadhir al-Basri . Khalid Bin al-Harith 5. Al. Sulaiman al-A¶masy 4.Kunniyah : Abu al-Nadhir al-Basri .5 .Hamba kepada Bani Addi Bin Yasykur ( Senarai nama guru-guru beliau : 1. Ismail Bin Aliah 4.2 . Ziyad al-A¶lam 3. Khalid Bin Abd Allah .5 ( Senarai nama guru-guru beliau : 1.5 .Hamba kepada Bani Addi Bin Yasykur . Al.2 .1 . Ziyad al-A¶lam 3.Nama sebenar : Mahran al-adwi ( ( ) ) . Kasir Bin Syanzir Senarai anak murid beliau : 1. Kasir Bin Syanzir Senarai anak murid beliau : 1. Ibrahim Bin Tohman 2.4 . Sulaiman al-A¶masy 4.3 . Asbad Bin Muhammad 3.Hassan al-Basri 2.Nama sebenar : Mahran al-adwi ( ( ) ) .4 . Qatadah Bin Dua¶mah 5.

3 .4 . Aban Bin Yazid al-A¶tar 2. Anas Bin Malik 2.Khalil 5.1 .4 Qatadah . Hammad Bin Salamah 5.3 .3 .Nama sebenar : Qatadah Bin Dua¶mah Bin Aziz Bin Amru Bin Rabi¶ah Bin Amru Bin Al-Harith Bin Sudus ( ) . Salim Bin Abi al-Ju¶di 4.1 . .2 . Senarai nama guru-guru beliau: 1. Soleh Abi al.Khalil 5.5 . Safwan Bin Mahraz Senarai nama anak murid beliau: 1. Basyir Bin Ka¶ab al-A¶dwi 3.Nama sebenar : Qatadah Bin Dua¶mah Bin Aziz Bin Amru Bin Rabi¶ah Bin Amru Bin Al-Harith Bin Sudus ( ) . Basyir Bin Ka¶ab al-A¶dwi 3. Anas Bin Malik 2.Lahir pada tahun 60M dan meninggal pada tahun 117M. Safwan Bin Mahraz Senarai nama anak murid beliau: 1. Ismail Bin Muslim al-Makki 3.4 .2 . Sa¶id Bin Abi U¶rubah . Senarai nama guru-guru beliau: 1. Salim Bin Abi al-Ju¶di 4. Hammad Bin al-Ju¶di 4.3 . Hammad Bin Salamah 5.Turut dikenali sebagai Abu al-Khitab al-Basri.4 . Soleh Abi al. Aban Bin Yazid al-A¶tar 2.4 . . Sa¶id Bin Abi U¶rubah .5 Qatadah .1 .Turut dikenali sebagai Abu al-Khitab al-Basri.2 . Ismail Bin Muslim al-Makki 3.2 .Lahir pada tahun 60M dan meninggal pada tahun 117M.5 .5 .1 . Hammad Bin al-Ju¶di 4.

1 .2 .1 .2 . dan awham yang digunakan untuk beliau ialah al-Kufi . Abd Allah Bin Abas 4.Saudara kepada Ziyad Bin Abi al-Ju¶di. Abd Allah Bin Abi alJu. Abd Allah Bin Abi al-Ju.di dan U¶baid Bin Abi al-Ju¶di. Senarai nama guru-guru beliau : 1.di dan U¶baid Bin Abi al-Ju¶di. Ali Bin Abi Talib 5.2 .5 .Saudara kepada Ziyad Bin Abi al-Ju¶di. Senarai nama guru-guru beliau : 1. Ma¶dan Bin Abi Talhah Senarai nama anak murid beliau : 1.5 . Anas Bin Malik 2.3 .5 Salim Bin Abi al-Ju¶di .Beliau dikenali sebagai al-Asyja¶i.5 Salim Bin Abi al-Ju¶di . Abd Allah Bin Saba¶ 3. Husin Bin Abd al-Rahman 4.2 .4 . Qatadah Bin Dua¶mah .3 . Sulaiman al-A¶masy 5. Anas Bin Malik 2. Husin Bin Abd al-Rahman 4. Abd Allah Bin Saba¶ 3. Hasan Bin Marwan 3. Ali Bin Abi Talib 5.3 .1 .Beliau dikenali sebagai al-Asyja¶i.1 . Hasan Bin Marwan 3. dan awham yang digunakan untuk beliau ialah al-Kufi . Sulaiman al-A¶masy 5. Abd Allah Bin Abas 4.4 . Hassan Bin Salim Bin Abi al-Ju¶di 2. Qatadah Bin Dua¶mah .4 . Ma¶dan Bin Abi Talhah Senarai nama anak murid beliau : 1.3 .5 . Hassan Bin Salim Bin Abi al-Ju¶di 2.4 .

Abi Darda¶ Senarai anak murid beliau : . Al-Walid Bin Hisyam al-Mui¶ti 5.1 1.3 .6 Ma¶dan Bin Abi Thalhah . Thauban Maula Rasulullah V .Dikenali sebagai Ibnu Talhah al-Yu¶mari al-Kinani al-Syami Senarai nama guru-guru beliau : .3 . Al-Saib Bin Hubaisy al-Kilai¶ .4 3.1 V 2. Ya¶isy Bin al-Walid Bin Hisyam .1 1.1 .4 . Umar al-Khattab .2 .5 4. Thauban Maula Rasulullah V Ma¶dan Bin Abi Thalhah . Hafs Bin Umar al-Ansari 2.2 2.3 . Salim Bin Abi al-Ju¶di 3. Amru Bin Absah Abi Najih al-Salmi 4.3 3. Abi Darda¶ Senarai anak murid beliau : 1. Al-Saib Bin Hubaisy al-Kilai¶ 4.2 .2 . Hafs Bin Umar al-Ansari 2.4 . Salim Bin Abi al-Ju¶di V .4 . Amru Bin Absah Abi Najih al-Salmi 4.Dikenali sebagai Ibnu Talhah al-Yu¶mari al-Kinani al-Syami Senarai nama guru-guru beliau : 1.5 . Ya¶isy Bin al-Walid Bin Hisyam . Umar al-Khattab 3. Al-Walid Bin Hisyam al-Mui¶ti 5.

Muhammad Bin Sa¶ad : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Al-Nasa¶i : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. maka hadith tersebut diperlukan.  Muhammad Bin Abi A¶ddi 1. Al. Abu Hatim 4. Abdullah Bin Muhammad Bin Siyar 2. Abu Hati 2.µAjali 3. maka hadith tersebut diperlukan. . Al-Nasa¶I 3.5. PERBAHASAN TENTANG KEADILAN PERAWI  Muhammad Bin Basyar 1.

Al-Nasa¶I 5.  Qatadah Bin Du¶amah 1. Abu Zur¶ah 3. . Abu Bakar Bin Abi Khaisamah 6. Ishaq Bin Mansur 2. maka hadith tersebut diperlukan. Ishak Bin Mansor 2. Yahya Bin Ma¶in 3. maka hadith tersebut diperlukan. Yahya Bin Salam al-Maghrabi : : : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Sa¶id Bin Abi U¶rubah 1. Abu Abd al-Rahman Bin Abi Hatim : : : / Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Abu Zur¶ah 4.

kecuali Ahmad Bin Hanbal berpendapat bahawa Salim Abi al-Ju¶di sebenarnya tidak pernah mendengar kata-kata atau bertemu Thauban. Al-µAjali 3.  Ma¶dan Bin Abi Talhah 1. maka hadith tersebut diperlukan . Yahya Bin Mai¶n 2. Salim Bin Abi al-Ju¶di 1. Ibnu Hibban : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Al-Nasa¶I 4. Muhammad Bin Sa¶ad 2. maka hadith tersebut diperlukan. Abu Zur¶ah 3. Ahmad Bin Hanbal : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga.

maka hadith tersebut tidak perlu dijadikan hujjah. Abu Hatim 3.  Khalid Bin al-Harith 1. tetapi boleh ditulis. Abu Hatim Bin Hibban 2. Abu Zur¶ah 2. . Al-Nasa¶I : : : Kesimpulan : Beliau Saduq pada peringkat keempat. maka hadith tersebut diperlukan. Humaid Bin Mus¶adah 1. Al-Nisa¶I : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Telah maklum dalam kalangan kita bahawa thiqqah ialah adil dah dhobit. 6. TARJIH Setiap perawi pada rantaian sanad ini adalah adil dan dhobit kerana ulama¶ al Jarh wa alTa¶dil dan kethiqqahan ulama¶ tidak mencacatkan keadilan dan kedhobitan perawi.

mungkin berlaku pertemuan ketika mengmbil hadith dan hadith yang diriwayatkan adalah diperlukan. PERBAHASAN TENTANG PENYAMBUNGAN SANAD a) SUNAN TIRMIZI Perkataan haddathana ( menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. ). ) membuktikan penyambungan sanad. ).7. An ( ) digunakan dan boleh digunakan dalam semua 8 metod yang tersebut iaitu : al-Sima¶ ( al-µArd wa al-Qira¶ah ( al-Ijazah ( al-Munawalah ( al-Kitabah ( al-I¶lam ( al-Wasiyyah ( al-Wijadah ( An ). Perkataan haddathana ( ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : : menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. ). ).  Maka sanadnya adalah bersambung. ). ). In Sya Allah. ). b) SUNAN IBNU MAJJAH Perkataan haddathana ( menerangkan metod ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : .

Perkataan haddathana ( ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : : menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. ) membuktikan penyambungan sanad. 9. In Sya Allah. ). bahkan keadilan dan ingatan mereka tidak diragui lagi.  Maka sanadnya adalah bersambung. ).atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. kajian ini menunjukkan hadith ini tiada kecacatan. - Dengan sebab itu. 8. mungkin berlaku pertemuan ketika mengmbil hadith dan hadith yang diriwayatkan adalah diperlukan. Perkataan haddathana ( menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. ). ). PERBAHASAN TENTANG KECACATAN HADITH DAN PERAWINYA - Tidak berlaku khilaf ulama¶ al-Jarh wa Ta¶dil dalam menentukan keadilan ingatan setiap perawi. ). ). HUKUM KEPADA HADITH . ). An ( ) digunakan dan boleh digunakan dalam semua 8 metod yang tersebut iaitu : al-Sima¶ ( al-µArd wa al-Qira¶ah ( al-Ijazah ( al-Munawalah ( al-Kitabah ( al-I¶lam ( al-Wasiyyah ( al-Wijadah ( An ).

.Hukum kepada hadith ini adalah sahih sanadnya. In Sya Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful