HADITH PERTAMA

1

MATAN HADITH

2

TERJEMAHAN HADITH

Maksudnya : Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara nescaya masuk Syurga, iaitu dari kesombongan, ghulul, dan hutang.

3

TAKHRIJ HADITH

,

,

,
,

,

,

1. Sunan Darimi, Kitab Jual Beli, Bab 53 2. Sunan Tirmizi, Kitab Rahsia, Bab ke- 21 3. Sunan Ibnu Majjah, Kitab Sedekah, Bab Bersungguhsunggug dalam Agama, Hadith ke-2412 4. Sunan Ahmad Hanbal, Bab ke-5, 276, 277, 281

a) Sunan Tirmizi

,

:

daripada Ma¶dan Bin Abi Talhah. daripada Qatadah. ghulul. )) : : . dan hutang. . daripada Salim Bin Abi A¶ddi. Syurga nescaya masuk b) Sunan Ibnu Majjah : V : . . )) : V . daripada Sa¶id. Maksudnya : Dikhabarkan daripada Humaid Bin Mus¶adah : daripada Khalid Bin al-Harith. ghulul.. daripada Ma¶dan Bin Abi Talhah. . daripada Salim Bin Abi Al-Ju¶di. daripada Thauban. (( . daripada Thauban berkata : Sabda Rasul Allah V : ((Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara : kesombongan.V . dan hutang. Maksudnya : Dikhabarkan daripada Muhammad Bin Basyar: daripada Ibnu Abi A¶ddi. : : (( . Sabda RasulAllah V : ((Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara nescaya masuk Syurga. . iaitu dari kesombongan. daripada Qatadah.

Hammad Bin Salamah meninggal pada 167 M.Nama penuh beliau adalah Humaid Bin Mus¶adah al-Mubarakh alSami al-Bahili ( ).5 4.Dilahirkan pada tahun Hammad Bin Salamah meninggal dunia´. Muhammad Bin Abi A¶ddi . Al-Harith Bin Wajih . . Azhar Bin Sa¶ad al-Salman 2. Hammad Bin Zaid 5. Umaiyah Bin Khalid 3. Khalid Bin al-Harith 3.4.3 . Anis Bin Siwar al-Jarami 1 Muhammad Bin Bassyar . 2.2 .Nama penuh beliau Muhammad Bin Bassyar Bin Uthman Bin Daud Bin Kaisan al-Abdi.Meninggal pada tahun 244M .Beliau juga digelar Abu al-Abbas al-Basri ( .Dikenali juga sebagai Abu Ali .1 . Basyar Bin al-Mufaddal 1. .Di gelar sebagai Abu Bakar al-Basri Bundar ( pusat hadith. Bundar dilahirkan pada Tahun 1H. Salim Bin Nuh 5. dan berkata pula Abi Musa. Bil Sunan Tirmizi BIODATA PERAWI Sunan Ibnu Majjah Humaid Bin Mus¶adah ( ) . Senarai nama guru-guru beliau : 1. Senarai nama guru-guru beliau : ). albundar al-hafiz) .4 . Jaafar Bin A¶wwan 4.

Ibrahim Bin Yusuf Bin Khalid al-Hisnajjani( 3.Dinyatakan oleh Muhammad Bin Sa¶ad dan Ibnu Hibban. Ibrahim Bin Ishak al-Anmathi ( ) ) 2. Zakaria Bin Yahya al-Saji 4.1 . Al-Husin Bin Ishak al-Tastari( 5. Khalid Bin al-Harith .Juga digelar al-Qismali ( ) . Yahya Bin Muhammad Bin Soid .2 .Senarai nama anak murid beliau : Senarai anak murid beliau : 1.4 1. . Abd Allah Bin Ahmad Bin Hanbal 5.Nama sebenar beliau : Khalid Bin al-Harith Bin Ubaid Bin Sulaiman Bin Ubaid Bin Sufyan Bin Mas¶ud Bin Sakin ) ( .3 .5 .Nama sebenar beliau ialah Muhammad Bin Ibrahim Bin Abi A¶ddi al-Salmi .Hamba kepada Abu A¶mru al-Basri . Jaa¶far Bin Ahmad al-Syamati 3.Beliau juga dikenali sebagai : i) Khalid Bin al-Harith Bin Salim Bin Ubaid Bin Sufyan Bin Mas¶ud Bin Sufyan al-Hajimi( ii) Abu Uthman Al-Basri ) . Ahmad Bin Jaafar Bin Nasr al-Jamal al-Razi 4. beliau meninggal dunia pada tahun 194 M di Basrah ketika pemerintahan Muhammad Bin Harun ( hari Isnin di Bulan Rabi¶ al-Akhir). Ibrahim Bin Ishak al-Harabi 2.Dilahirkan pada tahun 120M dan meninggal pada 186M. Zakaria Bin Yahya al-Saji ) ) ( 2 Ibnu Abi A¶ddi .

Habib Bin al-Syahid 4. Basyar Bin Sahar 4. Sa¶id Bin Abi U¶rubah .4 .3 .1 . Humaid Bin Mus¶adah 5. Humaid al-Tawil 5.2 . Azhar Bin Jamil 3.5 3 Sa¶id Sa¶id . Amru Bin Ali . Ahmad Bin Hanbal 2.4 .5 Senarai nama anak murid beliau : 1. U¶kbah Bin Mukrim al-A¶mi 5. Sufian Bin Waqi¶ Bin al-Jarah 4.2 . Aban Bin Som¶ah 2.5 Senarai nama guru-guru beliau : 1. Ismail Bin Muslim al-Makki 2. Ishak Bin Rahwiyah 4.1 . Thabit Bin Imarah 5. Jaafar Bin Maimon 3. Ahmad Bin Hanbal 2.3 . Said Bin Abi U¶rubah . Ahmad Bin Sunan al-Qattan 3.1 .4 .4 .3 Senarai nama anak murid beliau : 1.5 . Muhammad Ibnu Bassyar Bindar .1 .Senarai nama guru-guru beliau : 1. Ayub al-Sikhtiyani 3.2 .2 .3 .

Qatadah Bin Dua¶mah 5.3 .4 . Khalid Bin al-Harith 5.1 .1 .4 .2 .. Ibrahim Bin Tohman 2. Qatadah Bin Dua¶mah 5. Ziyad al-A¶lam 3. Sulaiman al-A¶masy 4. Khalid Bin Abd Allah . Ziyad al-A¶lam 3.Kunniyah : Abu al-Nadhir al-Basri .2 . Asbad Bin Muhammad 3.4 .2 . Al. Kasir Bin Syanzir Senarai anak murid beliau : 1.Hamba kepada Bani Addi Bin Yasykur ( Senarai nama guru-guru beliau : 1.Nama sebenar : Mahran al-adwi ( ( ) ) . Sulaiman al-A¶masy 4.3 .3 . Ismail Bin Aliah 4.5 ( Senarai nama guru-guru beliau : 1.5 .2 . Khalid Bin al-Harith 5.Kunniyah : Abu al-Nadhir al-Basri . Kasir Bin Syanzir Senarai anak murid beliau : 1.Nama sebenar : Mahran al-adwi ( ( ) ) . Ibrahim Bin Tohman 2.1 .Hassan al-Basri 2.Hamba kepada Bani Addi Bin Yasykur . Asbad Bin Muhammad 3.3 .4 .5 .1 . Al.5 .Hassan al-Basri 2. Ismail Bin Aliah 4. Khalid Bin Abd Allah .

3 .Khalil 5. Soleh Abi al.4 .2 . Basyir Bin Ka¶ab al-A¶dwi 3.4 . Ismail Bin Muslim al-Makki 3.1 . Sa¶id Bin Abi U¶rubah .2 . Senarai nama guru-guru beliau: 1. Senarai nama guru-guru beliau: 1.3 .1 . Safwan Bin Mahraz Senarai nama anak murid beliau: 1. Salim Bin Abi al-Ju¶di 4. .Lahir pada tahun 60M dan meninggal pada tahun 117M.4 Qatadah .3 . Safwan Bin Mahraz Senarai nama anak murid beliau: 1. Anas Bin Malik 2.2 . Aban Bin Yazid al-A¶tar 2. Basyir Bin Ka¶ab al-A¶dwi 3. Ismail Bin Muslim al-Makki 3. Sa¶id Bin Abi U¶rubah .1 .5 Qatadah . Hammad Bin Salamah 5.5 . Soleh Abi al. Anas Bin Malik 2. Hammad Bin al-Ju¶di 4.3 .2 .Turut dikenali sebagai Abu al-Khitab al-Basri.Khalil 5. . Hammad Bin al-Ju¶di 4.5 .Nama sebenar : Qatadah Bin Dua¶mah Bin Aziz Bin Amru Bin Rabi¶ah Bin Amru Bin Al-Harith Bin Sudus ( ) .4 .Nama sebenar : Qatadah Bin Dua¶mah Bin Aziz Bin Amru Bin Rabi¶ah Bin Amru Bin Al-Harith Bin Sudus ( ) . Salim Bin Abi al-Ju¶di 4.5 .Turut dikenali sebagai Abu al-Khitab al-Basri. Hammad Bin Salamah 5.1 . Aban Bin Yazid al-A¶tar 2.Lahir pada tahun 60M dan meninggal pada tahun 117M.4 .

4 .5 . Anas Bin Malik 2. Hasan Bin Marwan 3. Senarai nama guru-guru beliau : 1. Ali Bin Abi Talib 5.1 .3 . Ma¶dan Bin Abi Talhah Senarai nama anak murid beliau : 1.4 . Abd Allah Bin Abi al-Ju. Abd Allah Bin Saba¶ 3. Ali Bin Abi Talib 5. Senarai nama guru-guru beliau : 1.1 .4 .di dan U¶baid Bin Abi al-Ju¶di.Beliau dikenali sebagai al-Asyja¶i.5 Salim Bin Abi al-Ju¶di .Saudara kepada Ziyad Bin Abi al-Ju¶di. Qatadah Bin Dua¶mah .2 .5 .5 Salim Bin Abi al-Ju¶di .4 .di dan U¶baid Bin Abi al-Ju¶di. Abd Allah Bin Abas 4.2 . Anas Bin Malik 2. Hassan Bin Salim Bin Abi al-Ju¶di 2. Abd Allah Bin Saba¶ 3. Hassan Bin Salim Bin Abi al-Ju¶di 2.2 .3 .3 . Abd Allah Bin Abi alJu. Ma¶dan Bin Abi Talhah Senarai nama anak murid beliau : 1.5 . dan awham yang digunakan untuk beliau ialah al-Kufi . Qatadah Bin Dua¶mah . Sulaiman al-A¶masy 5. Husin Bin Abd al-Rahman 4.2 . Abd Allah Bin Abas 4.Beliau dikenali sebagai al-Asyja¶i. dan awham yang digunakan untuk beliau ialah al-Kufi .3 .Saudara kepada Ziyad Bin Abi al-Ju¶di. Sulaiman al-A¶masy 5. Husin Bin Abd al-Rahman 4.1 .1 . Hasan Bin Marwan 3.

1 1.4 .1 1.6 Ma¶dan Bin Abi Thalhah . Umar al-Khattab . Amru Bin Absah Abi Najih al-Salmi 4. Hafs Bin Umar al-Ansari 2.1 .2 .4 3. Al-Walid Bin Hisyam al-Mui¶ti 5. Ya¶isy Bin al-Walid Bin Hisyam . Al-Walid Bin Hisyam al-Mui¶ti 5.Dikenali sebagai Ibnu Talhah al-Yu¶mari al-Kinani al-Syami Senarai nama guru-guru beliau : 1. Abi Darda¶ Senarai anak murid beliau : 1. Ya¶isy Bin al-Walid Bin Hisyam . Hafs Bin Umar al-Ansari 2. Umar al-Khattab 3.4 .2 . Thauban Maula Rasulullah V Ma¶dan Bin Abi Thalhah . Al-Saib Bin Hubaisy al-Kilai¶ 4.3 .4 . Salim Bin Abi al-Ju¶di 3. Amru Bin Absah Abi Najih al-Salmi 4.2 . Salim Bin Abi al-Ju¶di V . Al-Saib Bin Hubaisy al-Kilai¶ .3 3.Dikenali sebagai Ibnu Talhah al-Yu¶mari al-Kinani al-Syami Senarai nama guru-guru beliau : .3 .1 V 2.3 .5 4. Abi Darda¶ Senarai anak murid beliau : .2 2.5 . Thauban Maula Rasulullah V .

PERBAHASAN TENTANG KEADILAN PERAWI  Muhammad Bin Basyar 1. Muhammad Bin Sa¶ad : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga.5.µAjali 3. Abdullah Bin Muhammad Bin Siyar 2. maka hadith tersebut diperlukan. .  Muhammad Bin Abi A¶ddi 1. maka hadith tersebut diperlukan. Abu Hati 2. Al. Abu Hatim 4. Al-Nasa¶I 3. Al-Nasa¶i : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga.

 Sa¶id Bin Abi U¶rubah 1. maka hadith tersebut diperlukan. Abu Zur¶ah 3. . Al-Nasa¶I 5. Abu Zur¶ah 4. maka hadith tersebut diperlukan. Yahya Bin Salam al-Maghrabi : : : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Abu Abd al-Rahman Bin Abi Hatim : : : / Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Ishaq Bin Mansur 2. Yahya Bin Ma¶in 3. Ishak Bin Mansor 2. Abu Bakar Bin Abi Khaisamah 6.  Qatadah Bin Du¶amah 1.

maka hadith tersebut diperlukan. maka hadith tersebut diperlukan . Salim Bin Abi al-Ju¶di 1. Al-µAjali 3. kecuali Ahmad Bin Hanbal berpendapat bahawa Salim Abi al-Ju¶di sebenarnya tidak pernah mendengar kata-kata atau bertemu Thauban. Ibnu Hibban : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. Muhammad Bin Sa¶ad 2. Abu Zur¶ah 3. Yahya Bin Mai¶n 2.  Ma¶dan Bin Abi Talhah 1. Al-Nasa¶I 4. Ahmad Bin Hanbal : : : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga.

tetapi boleh ditulis. Al-Nasa¶I : : : Kesimpulan : Beliau Saduq pada peringkat keempat. Abu Zur¶ah 2. TARJIH Setiap perawi pada rantaian sanad ini adalah adil dan dhobit kerana ulama¶ al Jarh wa alTa¶dil dan kethiqqahan ulama¶ tidak mencacatkan keadilan dan kedhobitan perawi. Humaid Bin Mus¶adah 1. Abu Hatim Bin Hibban 2. Telah maklum dalam kalangan kita bahawa thiqqah ialah adil dah dhobit. maka hadith tersebut tidak perlu dijadikan hujjah.  Khalid Bin al-Harith 1. maka hadith tersebut diperlukan. Abu Hatim 3. 6. Al-Nisa¶I : : Kesimpulan : Beliau Thiqah pada peringkat ketiga. .

 Maka sanadnya adalah bersambung. ). ). PERBAHASAN TENTANG PENYAMBUNGAN SANAD a) SUNAN TIRMIZI Perkataan haddathana ( menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. In Sya Allah. An ( ) digunakan dan boleh digunakan dalam semua 8 metod yang tersebut iaitu : al-Sima¶ ( al-µArd wa al-Qira¶ah ( al-Ijazah ( al-Munawalah ( al-Kitabah ( al-I¶lam ( al-Wasiyyah ( al-Wijadah ( An ). ) membuktikan penyambungan sanad. Perkataan haddathana ( ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : : menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya.7. ). ). mungkin berlaku pertemuan ketika mengmbil hadith dan hadith yang diriwayatkan adalah diperlukan. b) SUNAN IBNU MAJJAH Perkataan haddathana ( menerangkan metod ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : . ). ). ).

). ).atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. In Sya Allah. ). PERBAHASAN TENTANG KECACATAN HADITH DAN PERAWINYA - Tidak berlaku khilaf ulama¶ al-Jarh wa Ta¶dil dalam menentukan keadilan ingatan setiap perawi. bahkan keadilan dan ingatan mereka tidak diragui lagi. 8. An ( ) digunakan dan boleh digunakan dalam semua 8 metod yang tersebut iaitu : al-Sima¶ ( al-µArd wa al-Qira¶ah ( al-Ijazah ( al-Munawalah ( al-Kitabah ( al-I¶lam ( al-Wasiyyah ( al-Wijadah ( An ). HUKUM KEPADA HADITH .  Maka sanadnya adalah bersambung. mungkin berlaku pertemuan ketika mengmbil hadith dan hadith yang diriwayatkan adalah diperlukan. ) membuktikan penyambungan sanad. ). - Dengan sebab itu. ). ). Perkataan haddathana ( menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. kajian ini menunjukkan hadith ini tiada kecacatan. Perkataan haddathana ( ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah ) sering digunakan untuk al-Sima¶ ( ) iaitu kaedah : : menerangkan metod atau metod guru membacakan hadith kepada muridnya. 9. ).

In Sya Allah.Hukum kepada hadith ini adalah sahih sanadnya. .