PENGERTIAN TAQWA

Kebanyakan orang tidak paham apa sebenarnya taqwa. Walaupun istilah taqwa selalu disebut tetapi ilmu tentang taqwa tidak pernah diajar. Jalan untuk mendapatkan taqwa tidak pernah diberitahu. Syarat-syarat dan rukunrukun taqwa juga tidak pernah dinyatakan. Orang sudah lalai dengan perkataan taqwa. Sebagian orang menganggap perkataan taqwa itu sudah tidak ada arti apa-apa lagi karena kebanyakan orang tidak paham.

Sebab itu, setiap kali disuruh bertaqwa, orang tidak bertaqwa. Disebut Ittaqullah, `bertaqwalah kamu kepada Allah' namun orang tidak bertaqwa juga. Walhal suruhan supaya bertaqwa itu disebut dalam setiap khutbah sembahyang Jumaat, karena ia adalah rukun khutbah. Kalau tidak disebut taqwa, tidak sah sembahyang Jumaat walaupun sembahyang khusyuk. Tetap, walaupun selalu disebut, orang tidak paham. Ia tidak jadi ilmu, ia tidak jadi amalan dan pegangan, jauh sekali untuk dihayati. Oleh itu macam mana hendak jadi orang yang bertaqwa.

Taqwa bukan sebatas melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Bukan sebatas menunai ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan. Bukan sebatas membuat apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Bukan juga sebatas meninggalkan apa yang haram dan menunaikan apa yang fardhu. Bukan sebatas menjauhkan yang syirik dengan beramal dan taat kepada Allah. Bukan sebatas menjauhkan diri dari segala apa yang akan menjauhkan diri kita daripada Allah. Bukan sebatas membatasi diri kepada yang halal saja dan bukan sebatas beramal untuk menjuruskan ketaatan kepada Allah semata-mata.

Inilah kupasan dan kepahaman tentang taqwa yang dibawa oleh para ustaz, para muallim, orang yang hafaz Quran dan Hadis bahkan juga para mufti dan kadhi. Taqwa itu sangat dipermudahkan sehingga orang tidak merasakan bahwa taqwa itu penting dan perlu diperjuangkan demi untuk mendapat keselamatan di dunia dan Akhirat. Maksud taqwa sebenarnya lebih dalam dan lebih luas dari itu. Taqwa adalah antara perkara yang terpokok dalam agama.

Orang membuat apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang atau orang menunaikan ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan, tidak semestinya berasaskan taqwa. Mereka taat mungkin karena ada sebab-sebab lain. Mungkin ingin upah, ingin dipuji, ingin pengaruh atau untuk mengambil hati orang. Mereka meninggalkan apa yang dilarang pun mungkin ada sebab-sebab lain. Mungkin karena ingin dihormati, ingin menjaga nama dan kedudukan, takut dihukum, takut orang mengatai dan menghina atau takut diasingkan orang.

Bila disebut taqwa, orang terjemah sebagai takutkan Tuhan. Itu tidak betul. Taqwa bukan berarti takut. Taqwa pada Tuhan bukan berarti takutkan Tuhan. Takut kepada Tuhan hanyalah satu daripada sifat mahmudah yang terangkum dalam sifat taqwa tetapi ia bukan taqwa. Takut dalam bahasa Arab ialah khauf atau khasya.

Maksudnya mulia iaitu menyendiri dengan Tuhan. Membina sifat-sifat mahmudah itulah usaha ke arah taqwa. berkasih sayang. Seluruh sifat mahmudah itulah taqwa. redha. Taqwa atau wiqoyah telah disalahartikan. Jadikan Tuhan itu kubu atau benteng. .Taqwa berasal dari perkataan waqa yaqi-wiqoyah yang artinya memelihara. Maksudnya telah disempitkan. Bila sudah berada dalam perlindungan. Di mana ada tambahan huruf pada asal kalimah waqa. besarlah arti taqwa. pemurah. perkara yang disuruh itu ialah membina sifat-sifat mahmudah. kubu atau benteng Tuhan. meminta maaf dan sebagainya. Jadi. Ia adalah gudang mahmudah dan merupakan himpunan segala sifat-sifat mahmudah. Ia satu bentuk amalan sufi. Hujahnya ialah ayat Al Quran seperti berikut: Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman. memberi maaf. Usaha untuk menjadikan Allah sebagai pemelihara atau pelindung atau pembenteng ialah dengan melaksanakan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah lahir dan batin. perkara yang negatif dan berbahaya tidak akan. masuk atau tembus. Tetapi maksudnya itu telah diselewengkan dengan membawa arti `berdua-duaan lelaki dan perempuan yang bukan ajnabi'. Mengumpulkan dan menyuburkan sifat-sifat mahmudah itulah usaha bagi menjadikan Allah itu sebagai pemelihara atau pelindung. sering Tuhan menyeru dengan kalimat ittaqu atau yattaqi. Di situ ada sabar. Ia membawa keselamatan dunia dan Akhirat. Di sini ittaqullah membawa maksud hendaklah kamu mengambil Allah sebagai pemelihara/pembenteng/pelindung. maknanya yang sebenar ialah 'hendaklah kamu mengambil Allah sebagai pemelihara'. Oleh itu. maka hilang berkatnya. kalau dikatakan ittaqullah. Berkatnya telah hilang karena maksudnya telah disalahartikan. Atau jadikan Tuhan itu dinding dari kejahatan. hendaklah kamu memelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api Neraka. Begitulah juga istilah ittaqullah ini. tidak terasa apa-apa. Ia sebenarnya adalah lebih global dan luas. Contohnya ialah perkataan 'khalwat'. Oleh sebab istilah-istilah Islam telah banyak disalahgunakan dan disalahartikan. pemaaf. Dengan kata-kata yang lain. ia membawa perubahan kepada makna." (At Tahrim: 6) Di dalam Al Quran. Yaitu hendaklah jadikan Tuhan itu pelindung. Setiap minggu pada hari Jumat. dilaung-laungkan di mimbar masjid tetapi para jemaah tidak terasa apa-apa. Bila disebut istilah-istilah Islam.

Sebab dia manusia yang sudah bersifat malaikat.Untuk menjadi orang yang bertaqwa artinya menjadi orang yang berada dalam perlindungan Tuhan atau dalam pemeliharaan Tuhan. pemalu. Dia selamat dari serangan luar. Orang bertaqwa saja yang akan selamat di dunia dan di Akhirat. akan lahir sifat-sifat mahmudah seperti jujur. Dia sudah jadi orang Tuhan. bertolak ansur. Kalau sungguh-sungguh diamalkan dan dihayati. amanah. bertimbang rasa. lapang dada. bekerjasama. berperikemanusiaan. lemah lembut. Orang yang bertaqwa adalah orang yang luar biasa. sabar. adil. Sebab itulah dia dibantu dan dibela oleh Tuhan. benar. simpati. . Taqwa adalah pakaian jasad batin atau roh la adalah amalan jiwa atau roh. mengutamakan orang lain. rajin. Orang bertaqwa itu seolah-olah telah dipakaikan baju besi atau jaket anti peluru. redha. tekun. pemurah. Serangan luar tidak lut dan tidak mengenai dirinya. Taqwa adalah perkara dalaman dan banyak melibatkan amalan hati. Sifat malaikat sudah ada dalam dirinya. tawakal. tawadhuk. belas kasihan dan sebagainya. Orang yang berada dalam benteng dan kubu Tuhan. berkasih sayang. pemaaf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful