PENGERTIAN TAQWA

Kebanyakan orang tidak paham apa sebenarnya taqwa. Walaupun istilah taqwa selalu disebut tetapi ilmu tentang taqwa tidak pernah diajar. Jalan untuk mendapatkan taqwa tidak pernah diberitahu. Syarat-syarat dan rukunrukun taqwa juga tidak pernah dinyatakan. Orang sudah lalai dengan perkataan taqwa. Sebagian orang menganggap perkataan taqwa itu sudah tidak ada arti apa-apa lagi karena kebanyakan orang tidak paham.

Sebab itu, setiap kali disuruh bertaqwa, orang tidak bertaqwa. Disebut Ittaqullah, `bertaqwalah kamu kepada Allah' namun orang tidak bertaqwa juga. Walhal suruhan supaya bertaqwa itu disebut dalam setiap khutbah sembahyang Jumaat, karena ia adalah rukun khutbah. Kalau tidak disebut taqwa, tidak sah sembahyang Jumaat walaupun sembahyang khusyuk. Tetap, walaupun selalu disebut, orang tidak paham. Ia tidak jadi ilmu, ia tidak jadi amalan dan pegangan, jauh sekali untuk dihayati. Oleh itu macam mana hendak jadi orang yang bertaqwa.

Taqwa bukan sebatas melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Bukan sebatas menunai ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan. Bukan sebatas membuat apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Bukan juga sebatas meninggalkan apa yang haram dan menunaikan apa yang fardhu. Bukan sebatas menjauhkan yang syirik dengan beramal dan taat kepada Allah. Bukan sebatas menjauhkan diri dari segala apa yang akan menjauhkan diri kita daripada Allah. Bukan sebatas membatasi diri kepada yang halal saja dan bukan sebatas beramal untuk menjuruskan ketaatan kepada Allah semata-mata.

Inilah kupasan dan kepahaman tentang taqwa yang dibawa oleh para ustaz, para muallim, orang yang hafaz Quran dan Hadis bahkan juga para mufti dan kadhi. Taqwa itu sangat dipermudahkan sehingga orang tidak merasakan bahwa taqwa itu penting dan perlu diperjuangkan demi untuk mendapat keselamatan di dunia dan Akhirat. Maksud taqwa sebenarnya lebih dalam dan lebih luas dari itu. Taqwa adalah antara perkara yang terpokok dalam agama.

Orang membuat apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang atau orang menunaikan ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan, tidak semestinya berasaskan taqwa. Mereka taat mungkin karena ada sebab-sebab lain. Mungkin ingin upah, ingin dipuji, ingin pengaruh atau untuk mengambil hati orang. Mereka meninggalkan apa yang dilarang pun mungkin ada sebab-sebab lain. Mungkin karena ingin dihormati, ingin menjaga nama dan kedudukan, takut dihukum, takut orang mengatai dan menghina atau takut diasingkan orang.

Bila disebut taqwa, orang terjemah sebagai takutkan Tuhan. Itu tidak betul. Taqwa bukan berarti takut. Taqwa pada Tuhan bukan berarti takutkan Tuhan. Takut kepada Tuhan hanyalah satu daripada sifat mahmudah yang terangkum dalam sifat taqwa tetapi ia bukan taqwa. Takut dalam bahasa Arab ialah khauf atau khasya.

Oleh sebab istilah-istilah Islam telah banyak disalahgunakan dan disalahartikan. maka hilang berkatnya. Jadikan Tuhan itu kubu atau benteng. pemaaf. memberi maaf. Tetapi maksudnya itu telah diselewengkan dengan membawa arti `berdua-duaan lelaki dan perempuan yang bukan ajnabi'. Mengumpulkan dan menyuburkan sifat-sifat mahmudah itulah usaha bagi menjadikan Allah itu sebagai pemelihara atau pelindung. Yaitu hendaklah jadikan Tuhan itu pelindung. Ia sebenarnya adalah lebih global dan luas. maknanya yang sebenar ialah 'hendaklah kamu mengambil Allah sebagai pemelihara'. masuk atau tembus. Dengan kata-kata yang lain. perkara yang disuruh itu ialah membina sifat-sifat mahmudah. hendaklah kamu memelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api Neraka. Maksudnya mulia iaitu menyendiri dengan Tuhan. meminta maaf dan sebagainya. Di situ ada sabar. Hujahnya ialah ayat Al Quran seperti berikut: Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman. redha. Di mana ada tambahan huruf pada asal kalimah waqa. tidak terasa apa-apa. Begitulah juga istilah ittaqullah ini. Oleh itu. Atau jadikan Tuhan itu dinding dari kejahatan. Contohnya ialah perkataan 'khalwat'. Di sini ittaqullah membawa maksud hendaklah kamu mengambil Allah sebagai pemelihara/pembenteng/pelindung. Seluruh sifat mahmudah itulah taqwa. Membina sifat-sifat mahmudah itulah usaha ke arah taqwa. besarlah arti taqwa. Ia adalah gudang mahmudah dan merupakan himpunan segala sifat-sifat mahmudah. Ia membawa keselamatan dunia dan Akhirat. berkasih sayang. Taqwa atau wiqoyah telah disalahartikan. Maksudnya telah disempitkan." (At Tahrim: 6) Di dalam Al Quran. Setiap minggu pada hari Jumat.Taqwa berasal dari perkataan waqa yaqi-wiqoyah yang artinya memelihara. Ia satu bentuk amalan sufi. Jadi. dilaung-laungkan di mimbar masjid tetapi para jemaah tidak terasa apa-apa. Bila disebut istilah-istilah Islam. Berkatnya telah hilang karena maksudnya telah disalahartikan. Bila sudah berada dalam perlindungan. kubu atau benteng Tuhan. sering Tuhan menyeru dengan kalimat ittaqu atau yattaqi. pemurah. perkara yang negatif dan berbahaya tidak akan. Usaha untuk menjadikan Allah sebagai pemelihara atau pelindung atau pembenteng ialah dengan melaksanakan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah lahir dan batin. ia membawa perubahan kepada makna. . kalau dikatakan ittaqullah.

akan lahir sifat-sifat mahmudah seperti jujur. belas kasihan dan sebagainya. . pemurah. Sebab dia manusia yang sudah bersifat malaikat. Sebab itulah dia dibantu dan dibela oleh Tuhan. Orang bertaqwa saja yang akan selamat di dunia dan di Akhirat. bertimbang rasa. pemaaf. Orang yang bertaqwa adalah orang yang luar biasa. tekun. Kalau sungguh-sungguh diamalkan dan dihayati. Taqwa adalah pakaian jasad batin atau roh la adalah amalan jiwa atau roh. Dia selamat dari serangan luar. Serangan luar tidak lut dan tidak mengenai dirinya.Untuk menjadi orang yang bertaqwa artinya menjadi orang yang berada dalam perlindungan Tuhan atau dalam pemeliharaan Tuhan. simpati. redha. berkasih sayang. bekerjasama. adil. mengutamakan orang lain. lapang dada. Sifat malaikat sudah ada dalam dirinya. tawakal. berperikemanusiaan. pemalu. Taqwa adalah perkara dalaman dan banyak melibatkan amalan hati. Orang yang berada dalam benteng dan kubu Tuhan. rajin. tawadhuk. amanah. benar. bertolak ansur. Dia sudah jadi orang Tuhan. Orang bertaqwa itu seolah-olah telah dipakaikan baju besi atau jaket anti peluru. sabar. lemah lembut.