PENGERTIAN TAQWA

Kebanyakan orang tidak paham apa sebenarnya taqwa. Walaupun istilah taqwa selalu disebut tetapi ilmu tentang taqwa tidak pernah diajar. Jalan untuk mendapatkan taqwa tidak pernah diberitahu. Syarat-syarat dan rukunrukun taqwa juga tidak pernah dinyatakan. Orang sudah lalai dengan perkataan taqwa. Sebagian orang menganggap perkataan taqwa itu sudah tidak ada arti apa-apa lagi karena kebanyakan orang tidak paham.

Sebab itu, setiap kali disuruh bertaqwa, orang tidak bertaqwa. Disebut Ittaqullah, `bertaqwalah kamu kepada Allah' namun orang tidak bertaqwa juga. Walhal suruhan supaya bertaqwa itu disebut dalam setiap khutbah sembahyang Jumaat, karena ia adalah rukun khutbah. Kalau tidak disebut taqwa, tidak sah sembahyang Jumaat walaupun sembahyang khusyuk. Tetap, walaupun selalu disebut, orang tidak paham. Ia tidak jadi ilmu, ia tidak jadi amalan dan pegangan, jauh sekali untuk dihayati. Oleh itu macam mana hendak jadi orang yang bertaqwa.

Taqwa bukan sebatas melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Bukan sebatas menunai ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan. Bukan sebatas membuat apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Bukan juga sebatas meninggalkan apa yang haram dan menunaikan apa yang fardhu. Bukan sebatas menjauhkan yang syirik dengan beramal dan taat kepada Allah. Bukan sebatas menjauhkan diri dari segala apa yang akan menjauhkan diri kita daripada Allah. Bukan sebatas membatasi diri kepada yang halal saja dan bukan sebatas beramal untuk menjuruskan ketaatan kepada Allah semata-mata.

Inilah kupasan dan kepahaman tentang taqwa yang dibawa oleh para ustaz, para muallim, orang yang hafaz Quran dan Hadis bahkan juga para mufti dan kadhi. Taqwa itu sangat dipermudahkan sehingga orang tidak merasakan bahwa taqwa itu penting dan perlu diperjuangkan demi untuk mendapat keselamatan di dunia dan Akhirat. Maksud taqwa sebenarnya lebih dalam dan lebih luas dari itu. Taqwa adalah antara perkara yang terpokok dalam agama.

Orang membuat apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang atau orang menunaikan ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan, tidak semestinya berasaskan taqwa. Mereka taat mungkin karena ada sebab-sebab lain. Mungkin ingin upah, ingin dipuji, ingin pengaruh atau untuk mengambil hati orang. Mereka meninggalkan apa yang dilarang pun mungkin ada sebab-sebab lain. Mungkin karena ingin dihormati, ingin menjaga nama dan kedudukan, takut dihukum, takut orang mengatai dan menghina atau takut diasingkan orang.

Bila disebut taqwa, orang terjemah sebagai takutkan Tuhan. Itu tidak betul. Taqwa bukan berarti takut. Taqwa pada Tuhan bukan berarti takutkan Tuhan. Takut kepada Tuhan hanyalah satu daripada sifat mahmudah yang terangkum dalam sifat taqwa tetapi ia bukan taqwa. Takut dalam bahasa Arab ialah khauf atau khasya.

Ia satu bentuk amalan sufi. hendaklah kamu memelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api Neraka. Usaha untuk menjadikan Allah sebagai pemelihara atau pelindung atau pembenteng ialah dengan melaksanakan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah lahir dan batin. besarlah arti taqwa. . Ia adalah gudang mahmudah dan merupakan himpunan segala sifat-sifat mahmudah. Contohnya ialah perkataan 'khalwat'. kubu atau benteng Tuhan. Membina sifat-sifat mahmudah itulah usaha ke arah taqwa. Berkatnya telah hilang karena maksudnya telah disalahartikan. maka hilang berkatnya. Seluruh sifat mahmudah itulah taqwa. Bila sudah berada dalam perlindungan. perkara yang disuruh itu ialah membina sifat-sifat mahmudah. dilaung-laungkan di mimbar masjid tetapi para jemaah tidak terasa apa-apa. Begitulah juga istilah ittaqullah ini. Jadi. Oleh itu. meminta maaf dan sebagainya. Atau jadikan Tuhan itu dinding dari kejahatan. perkara yang negatif dan berbahaya tidak akan. pemaaf. memberi maaf. Tetapi maksudnya itu telah diselewengkan dengan membawa arti `berdua-duaan lelaki dan perempuan yang bukan ajnabi'. tidak terasa apa-apa. masuk atau tembus." (At Tahrim: 6) Di dalam Al Quran. Jadikan Tuhan itu kubu atau benteng. Ia membawa keselamatan dunia dan Akhirat. Yaitu hendaklah jadikan Tuhan itu pelindung. Oleh sebab istilah-istilah Islam telah banyak disalahgunakan dan disalahartikan. redha. Mengumpulkan dan menyuburkan sifat-sifat mahmudah itulah usaha bagi menjadikan Allah itu sebagai pemelihara atau pelindung. pemurah. Maksudnya telah disempitkan. Di mana ada tambahan huruf pada asal kalimah waqa. Di situ ada sabar. Di sini ittaqullah membawa maksud hendaklah kamu mengambil Allah sebagai pemelihara/pembenteng/pelindung. kalau dikatakan ittaqullah. Ia sebenarnya adalah lebih global dan luas. Taqwa atau wiqoyah telah disalahartikan. Bila disebut istilah-istilah Islam. sering Tuhan menyeru dengan kalimat ittaqu atau yattaqi. Setiap minggu pada hari Jumat. Maksudnya mulia iaitu menyendiri dengan Tuhan. maknanya yang sebenar ialah 'hendaklah kamu mengambil Allah sebagai pemelihara'. Dengan kata-kata yang lain.Taqwa berasal dari perkataan waqa yaqi-wiqoyah yang artinya memelihara. ia membawa perubahan kepada makna. berkasih sayang. Hujahnya ialah ayat Al Quran seperti berikut: Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman.

Orang yang bertaqwa adalah orang yang luar biasa. bekerjasama. Sebab dia manusia yang sudah bersifat malaikat. Orang yang berada dalam benteng dan kubu Tuhan. pemaaf. pemurah. adil. simpati. . mengutamakan orang lain. pemalu. Dia selamat dari serangan luar. Dia sudah jadi orang Tuhan. bertimbang rasa. tawakal. tekun.Untuk menjadi orang yang bertaqwa artinya menjadi orang yang berada dalam perlindungan Tuhan atau dalam pemeliharaan Tuhan. lapang dada. Taqwa adalah pakaian jasad batin atau roh la adalah amalan jiwa atau roh. Sifat malaikat sudah ada dalam dirinya. sabar. Kalau sungguh-sungguh diamalkan dan dihayati. Serangan luar tidak lut dan tidak mengenai dirinya. Taqwa adalah perkara dalaman dan banyak melibatkan amalan hati. lemah lembut. amanah. redha. benar. berperikemanusiaan. rajin. akan lahir sifat-sifat mahmudah seperti jujur. tawadhuk. bertolak ansur. berkasih sayang. Orang bertaqwa saja yang akan selamat di dunia dan di Akhirat. Sebab itulah dia dibantu dan dibela oleh Tuhan. belas kasihan dan sebagainya. Orang bertaqwa itu seolah-olah telah dipakaikan baju besi atau jaket anti peluru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful