PENGERTIAN TAQWA

Kebanyakan orang tidak paham apa sebenarnya taqwa. Walaupun istilah taqwa selalu disebut tetapi ilmu tentang taqwa tidak pernah diajar. Jalan untuk mendapatkan taqwa tidak pernah diberitahu. Syarat-syarat dan rukunrukun taqwa juga tidak pernah dinyatakan. Orang sudah lalai dengan perkataan taqwa. Sebagian orang menganggap perkataan taqwa itu sudah tidak ada arti apa-apa lagi karena kebanyakan orang tidak paham.

Sebab itu, setiap kali disuruh bertaqwa, orang tidak bertaqwa. Disebut Ittaqullah, `bertaqwalah kamu kepada Allah' namun orang tidak bertaqwa juga. Walhal suruhan supaya bertaqwa itu disebut dalam setiap khutbah sembahyang Jumaat, karena ia adalah rukun khutbah. Kalau tidak disebut taqwa, tidak sah sembahyang Jumaat walaupun sembahyang khusyuk. Tetap, walaupun selalu disebut, orang tidak paham. Ia tidak jadi ilmu, ia tidak jadi amalan dan pegangan, jauh sekali untuk dihayati. Oleh itu macam mana hendak jadi orang yang bertaqwa.

Taqwa bukan sebatas melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Bukan sebatas menunai ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan. Bukan sebatas membuat apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Bukan juga sebatas meninggalkan apa yang haram dan menunaikan apa yang fardhu. Bukan sebatas menjauhkan yang syirik dengan beramal dan taat kepada Allah. Bukan sebatas menjauhkan diri dari segala apa yang akan menjauhkan diri kita daripada Allah. Bukan sebatas membatasi diri kepada yang halal saja dan bukan sebatas beramal untuk menjuruskan ketaatan kepada Allah semata-mata.

Inilah kupasan dan kepahaman tentang taqwa yang dibawa oleh para ustaz, para muallim, orang yang hafaz Quran dan Hadis bahkan juga para mufti dan kadhi. Taqwa itu sangat dipermudahkan sehingga orang tidak merasakan bahwa taqwa itu penting dan perlu diperjuangkan demi untuk mendapat keselamatan di dunia dan Akhirat. Maksud taqwa sebenarnya lebih dalam dan lebih luas dari itu. Taqwa adalah antara perkara yang terpokok dalam agama.

Orang membuat apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang atau orang menunaikan ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan, tidak semestinya berasaskan taqwa. Mereka taat mungkin karena ada sebab-sebab lain. Mungkin ingin upah, ingin dipuji, ingin pengaruh atau untuk mengambil hati orang. Mereka meninggalkan apa yang dilarang pun mungkin ada sebab-sebab lain. Mungkin karena ingin dihormati, ingin menjaga nama dan kedudukan, takut dihukum, takut orang mengatai dan menghina atau takut diasingkan orang.

Bila disebut taqwa, orang terjemah sebagai takutkan Tuhan. Itu tidak betul. Taqwa bukan berarti takut. Taqwa pada Tuhan bukan berarti takutkan Tuhan. Takut kepada Tuhan hanyalah satu daripada sifat mahmudah yang terangkum dalam sifat taqwa tetapi ia bukan taqwa. Takut dalam bahasa Arab ialah khauf atau khasya.

perkara yang negatif dan berbahaya tidak akan. Bila disebut istilah-istilah Islam. Di sini ittaqullah membawa maksud hendaklah kamu mengambil Allah sebagai pemelihara/pembenteng/pelindung. berkasih sayang.Taqwa berasal dari perkataan waqa yaqi-wiqoyah yang artinya memelihara. Dengan kata-kata yang lain. Di situ ada sabar. Ia satu bentuk amalan sufi. Oleh sebab istilah-istilah Islam telah banyak disalahgunakan dan disalahartikan. meminta maaf dan sebagainya. redha. Contohnya ialah perkataan 'khalwat'. Bila sudah berada dalam perlindungan. Ia sebenarnya adalah lebih global dan luas. Jadi. Jadikan Tuhan itu kubu atau benteng. maknanya yang sebenar ialah 'hendaklah kamu mengambil Allah sebagai pemelihara'. kalau dikatakan ittaqullah. dilaung-laungkan di mimbar masjid tetapi para jemaah tidak terasa apa-apa. Tetapi maksudnya itu telah diselewengkan dengan membawa arti `berdua-duaan lelaki dan perempuan yang bukan ajnabi'. Di mana ada tambahan huruf pada asal kalimah waqa. hendaklah kamu memelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api Neraka. Hujahnya ialah ayat Al Quran seperti berikut: Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman. perkara yang disuruh itu ialah membina sifat-sifat mahmudah. Oleh itu. Mengumpulkan dan menyuburkan sifat-sifat mahmudah itulah usaha bagi menjadikan Allah itu sebagai pemelihara atau pelindung. kubu atau benteng Tuhan. Maksudnya mulia iaitu menyendiri dengan Tuhan. Seluruh sifat mahmudah itulah taqwa." (At Tahrim: 6) Di dalam Al Quran. Yaitu hendaklah jadikan Tuhan itu pelindung. . Setiap minggu pada hari Jumat. pemaaf. Maksudnya telah disempitkan. besarlah arti taqwa. maka hilang berkatnya. pemurah. ia membawa perubahan kepada makna. Taqwa atau wiqoyah telah disalahartikan. Ia membawa keselamatan dunia dan Akhirat. Berkatnya telah hilang karena maksudnya telah disalahartikan. Membina sifat-sifat mahmudah itulah usaha ke arah taqwa. tidak terasa apa-apa. masuk atau tembus. sering Tuhan menyeru dengan kalimat ittaqu atau yattaqi. Usaha untuk menjadikan Allah sebagai pemelihara atau pelindung atau pembenteng ialah dengan melaksanakan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah lahir dan batin. Ia adalah gudang mahmudah dan merupakan himpunan segala sifat-sifat mahmudah. memberi maaf. Atau jadikan Tuhan itu dinding dari kejahatan. Begitulah juga istilah ittaqullah ini.

belas kasihan dan sebagainya. rajin. tawakal. Taqwa adalah perkara dalaman dan banyak melibatkan amalan hati. Orang bertaqwa saja yang akan selamat di dunia dan di Akhirat. berperikemanusiaan. tawadhuk. Orang bertaqwa itu seolah-olah telah dipakaikan baju besi atau jaket anti peluru. . Sebab itulah dia dibantu dan dibela oleh Tuhan. redha. amanah. lapang dada. bertolak ansur. bertimbang rasa. Orang yang berada dalam benteng dan kubu Tuhan. pemaaf. berkasih sayang. sabar. tekun. benar. Sebab dia manusia yang sudah bersifat malaikat. akan lahir sifat-sifat mahmudah seperti jujur. bekerjasama. mengutamakan orang lain. adil. Kalau sungguh-sungguh diamalkan dan dihayati. lemah lembut. Dia sudah jadi orang Tuhan. pemurah. Taqwa adalah pakaian jasad batin atau roh la adalah amalan jiwa atau roh. pemalu. Dia selamat dari serangan luar.Untuk menjadi orang yang bertaqwa artinya menjadi orang yang berada dalam perlindungan Tuhan atau dalam pemeliharaan Tuhan. Orang yang bertaqwa adalah orang yang luar biasa. Sifat malaikat sudah ada dalam dirinya. simpati. Serangan luar tidak lut dan tidak mengenai dirinya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful