Teori Pembelajaran Kepelbagaian Kecerdasan Teori Kepelbagaian Kecerdasan mula diperkenalkan oleh Dr.

Howard Gardner (1983) menerusi bukunya yang bertajuk Frames of Mind. Idea beliau ke atas tingkah laku pembelajaran manusia telah mencetuskan satu revolusi bagi jenis bilik darjah merentasi dunia berdasarkan cara di mana beliau mencabar pendapat yang menyatakan kecerdasan telah ditetapkan ( heckly 1997). Teori C Kepelbagaian Kecerdasan Gardner menarik para pendidik untuk mula memikirkan tentang kecerdasan sebagai satu set bagi kebanyakan kemahiran dan kebolehan yang berbeza yang menolong seseorang individu pelajar memahami, menyelidik dan memberi reaksi kepada banyak jenis kandungan bagi tujuan menyelesaikan masalah atau untuk membuat sesuatu yang dinilai dalam satu atau banyak perkembangan kecerdasan manusia Checkly ( 1997). Dr. Gardner mencadangkan bahawa setiap orang memiliki lapan kecerdasan yang pelbagai iaitu cara di mana individu memberi reaksi dalam cara yang berbeza terhadap jenis kandungan yang berbeza. Ringkasan bagi lapan Kepelbagaian Kecerdasan adalah seperti berikut : Kebolehan untuk menggunakan satu badan, atau anggota bagi satu badan, untuk menyelesaikan masalah, mencipta sesuatu, atau meletakkan ke atas satu penghasilan. Keupayaan untuk memahami, berkomunikasi dan berhubung dengan orang dan kumpulan lain. Kebolehan untuk memahami diri sendiri dan berhubung dengan satu persekitaran terdekat. Keupayaan untuk memanipulasikan nombor atau memahami perhubungan sebab dan akibat sesuatu sistem. Keupayaan untuk berfikir dalam istilah muzik, mendengar dan mengenali corak, membezakan antara bunyi-bunyian dan mencipta muzik. Keupayaan untuk membezakan antara benda-benda hidup dan berhubung dengan persekitaran semulajadinya Keupayaan untuk menggunakan bahasa, secara lisan dan bertulis secara berkesan Keupayaan untuk berfikir berkaitan dengan gambar, imej, bentuk dan corak

Kinestatik Interpersonal Intrapersonal Logikal/Matematikal Muzikal/Lirik Semulajadi Verbal/Linguistik Visual/Spatial

Menurut Dr. Gardner, seseorang individu tidak seharusnya mempunyai kekuatan yang sama dalam setia bahagian p atau gabungan kecerdasan yang sama taranya. Seseorang individu boleh memajukan setiap kecerdasan, walaupun hipotesis menunjukkan kebanyakannya akan lebih bersedia untuk maju dalam satu bahagian berbanding dengan bahagian yang lain. Pengajaran dan pembelajaran bagi sistem pengurusan pangkalan data dengan menggunakan perisian MS Access sesuai menggunakan kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan logikal/matematikal, kecerdasan verbal/linguistik dan kecerdasan visual/spatial. Penggunaan komputer semasa mempelajari MS Access telah mengaplikasikan kecerdasan kinestatik tubuh melalui penggunaan papan kekunci dan tetikus. Contohnya pelajar yang pernah menggunakan tetikus untuk klik pada butang tanda panah tunggal pada kotak dialog Report Wizard bagi memindahkan nama medan yang dipilih satu demi satu untuk dipaparkan dalam borang menggunakan Form Wizard akan boleh mengingat butang tersebut lebih baik berbanding jika guru memberitahu bentuk butang yang berkenaan. Aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan dalam membangunkan pangkalan data secara tidak langsung menggunakan kecerdasan interpersonal dalam berbincang tentang struktur jadual. Pelajar yang mempunyai kecerdasan interpersonal biasanya menonj l untuk memimpin kumpulan dalam menjana idea semasa o perbincangan. Penilaian kendiri berkenaan dengan tahap pencapaian pengetahuan dan kemahiran menggunakan MS Access melibatkan kemahiran intrapersonel. Pelajar dikehendaki membahagikan tugas membangunkan sistem pengurusan pangkalan data secara seimbang, bukannya mengharapkan seorang ahli yang telah mahir. Kecerdasan logikal/matematikal merupakan kecerdasan yang paling banyak diterapkan dalam membangunkan sistem pengurusan pangkalan data. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa untuk mencipta sesuatu kuiri memerlukan kepada kefahaman tentang logik apab memilih kriteria-kriteria bagi medan jadual yang terlibat. ila Perisian MS Access itu sendiri menjadi berkuasa kerana keupayaannya dalam menghasilkan kuiri. Sesi persembahan sistem pengurusan pangkalan data yang telah dibangunkan pula merupakan medan pel ajar menggunakan kecerdasan verbal/linguistik. Dalam sesi ini pelajar dari setiap kumpulan akan menyampaikan penerangan berkenaan dengan pangkalan data yang telah dibangunkan kepada rakan sekelas. PEMIKIRAN LAHIR--Pemikiran lahir yang dimaksudkan di sini ialah pemikiran otak manusia. Ia banyak tertumpu kepada perkembangan fizikal otak manusia dan pembinaan minda di peringkat awal kanak-kanak mulai daripada pembentukannya dalam rahim sehingga kepada umurnya enam tahun. Perkembangan awal tentang pemikiran sangat penting kerana dari situlah manusia boleh melihat, mendengar, merasa, bertutur dan bergerak lalu boleh

1

Oleh itu untuk perkenbangan menyeluruh. otak ialah alat yang membolehkan manusia berfikir. Terutamanya menggunakan Hemisfera otak kanan dan hemisfera otak kiri yang ternyata banyak memberi hasil yang baik dalam menyelesaikan masalah. thalamus. e) Daya Rasaan Melalui Lidah. Ia melihat secara keseluruhandan bukan satu persatu. Paul Mclean. 3. Ia berfikir tentang hal-hal yang bercorak analitik. d) Daya Hiduan Melalui Hidung. b) Daya Pendengaran Melalui Telinga. cerebellum. Secara amnya. manusia memerlukan banyak perkara yang oleh memberi kesan kepada emua unsurunsur itu seperti makanan untuk jasad. Contoh yang jelas ialah bagaimana seorang pakar pemikiran dalam satu jenis pemikiran yang berkaiatan dengan pemikiran lahir berjaya memandu kereta dengan matanya ditutup melalui jalan-jalan di Kuala Lumpur baru-baru ini. Otak mempunyai empat keupayaan yang besar iaitu: 1. Oleh kerana otak boleh melakukan apa sahajamaka hasil akhir daripada pemikiran itu ialah cetusan pelbagai idea. manusia terdiri daripada empat unsur iaiatu jasmani. kasih sayang untuk jiwa dan rangsangan untuk pemikiran dan seumpamanya. corpus callosum. affective dan psycmotor. Walau sehebat mana pun ia akan tetap tunduk kepada pengaruh luaran yang terdapat di sekitarnya berdasarkan fungsi panca indera yang ada iaitu´ a) Daya Penglihatan Melalui Mata. Hemisfera otak kanan (HOKA) Hemisfera otak kanan mengawal bahagian kiri anggota badan. Menurut pakar pemikiran kebanyakan orang menggunakan otak kanan akan sentiasa meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri manakala orang yang sentiasa meletakkan tan gan kiri di atas tangan kanan ialah orang yang menggunakan HOKA. KEUPAYAAN OTAK MANUSIA ---Otak secara fizikalnya ialah organ yang terdapat di bahagian kepala. Ned Hermann. Banyak tanda yang menunjukkan atau yang dapat membezakan sama ada seseorang itu menggunakan HOKA atau HOKI. Ia memproses maklumat yang bercorak intutif. Semua deria rasa memainkan peranan penting dalam proses berfikir kerana ia melalui deria-deria tersebut isyarat atau maklumat akan disampaikan kepada otak untuk tindakan selanjutnya. Semuanya memepunyai fungsi tersendiri. hypoyhalamus. Keupayaan Meningkatkan Pancaindera. fakta dan penyelesaian masalah. Otak yang mendapat rangsangan daripada deria tersebut akan melakukan proses-proses yang sepatutnya. Kita dapat memahami dan menghafaz sesuatu dengan mudah di samping dapat melakukan perkara-perkara yang kita sendiri tidak sangka kita boleh lakukan. c) Daya Sentuhan Melalui Kulit. Hal ini perlu dimaklumi kerana telah banyak kajian yang menghuraikan kepelbagaian ini dan kekuatan luar biasa otak dalam pelbagai bidang terutamanya hafalan. Melalui pemikiran lahir. pons. 2 . minda separa sedar. jika dimanfaatkan sepenuhnya akan dapat menghasilkan satu hasil yang amat menakjubkan. Malah jika didalami secara lebih terperinci kita akan mendapat beberapa atau banyak kelebihan kerana dalam diri manusia terdapat minda sedar. Ia mengawal perasaan dan persepsi visual. ahli matematik. 4. Ia bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan bahasa. angka. Contoh paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh HOKI ialah ahli sains. pemain catur. Keupayaan Menggunakan Maklumat Dan Stimuli. Keupayaan Menggunakan Daya Intuit dan Wawasan. kreatif dan kesenian. Dilihat dari segi bukan fizikal. Contoh yang paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh HOKA ialah pelukis. 2. Apabila membincangkan soal pemikiran lahir kita tidak boleh lari dari mengungkapkan nama-nama tokoh terkenal dalam bidang pemikiran Lahir kerana kita sentiasa merujuk kepada kajian-kajian yang mereka lakukan seperti Roger Sperry.memahami kehidupannya. Hemisfera otak kiri (HOKI) Hemisfera otak kiri pula mengawal bahagian kanan anggota badan. Ia terdiri daripada beberapa bahagian iaitu cerebral cortex. medulla dan spinal cord. intelek dan emosi. Robert Ornstein. Keupayaan Menggunakan Pengalaman.. Pemikiran lahir ialah suatu corak pemikiran yang semulajadi yang menggunakan elemen fizikal dalam diri manusia sebagai asas untuk mentelesaikan sesuatu masalah. 2. penari pengukir dan pemuzik. rohani. Dari sini timbulah kenyataan bahawa otak itu sukar dimusnahkan tetapi mudah dipengaruhi oleh alam sekitar sekeliling dan pancaindera. pakar geografi dan dan sebagainya. Kajian barat membahagikannya kepada tiga unsur iaitu cognitive. Maka dari situ otak boleh dibahagikan kepada dua hemisfera mengikut fungsi ini: 1.

beta dan beberapa lagi teknik yang mengunakan sepenuhnya pemikiran lahir nyata ia amat berkesan dalam membentuk satu formula yang hebat untuk manusia meneruskan kehidupan. Pada permulaanya kanak-kanak ini diajar mengenal angka dalam matematik. NURY menggunakan lima prinsip dalam membangunkan potensi otak kanak-kanak iaitu: 1. mereka pula diajar cara-cara mengira dalam matematik. PERHUBUNGAN PEMIKIRAN LAHIR DENGAN MATEMATIK ---Secara amnya manusia yang dikuasai oleh HOKI berfikir secara analitik seperti ahli matematik. Kebijaksanaan gerak badan 6. Kebolehan muzik 4. Ahli -ahli matematik ini akan memperkenalkan teori-teori dan produk baru mereka kepada umum dalam usaha membantu pelajar-pelajar dalam pembelajaran matematik. Prinsip NURY 1 : Potensi anak 2. Bagaimana pun tekanan yang terlalu tinggi tidak harus dibebankan ke atas pemikiran jenis ini kerana ia mungkin menjejaskan prospek pemikiran seseorang atas dasar bahawa pemikiran corak ini amat cemerlang. Dalam program ini juga. NURY telah mengataur program-program pembangunan manusia seperti berikut: 1. penyiasat. Program kesihatan Dalam program matematik dan kuantiti NURY telah mengatur beberapa aktiviti sebagai menguji kepintaran otak kanak-kanak tentang matematik. Program manipulasi 9. Kebijaksanaan yang dimilikinya akan cuba digunakan sepenuhnya dalam membantu mereka yang mengalami masalah dalam matematik. polis dan pengesan. Program pembangunan jasmani 10.Kesimpulannya potensi yang ada pada pemikiran Lahir ternyata amat besar dan seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin agar perkembangan minda akan berkembang secara sihat dan cemerlang. Program kreatif 6. Kebijaksanaan hubungan antara manusia 7. Mereka ini akan cuba sedaya upaya mereka akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka. Prinsip NURY 4 : Hubungan simbiotik 5. Tujuh kebijaksanaan yang diajukan oleh beliau ialah: 1. Mereka akan diajar dengan menggunakan jari. Melalui teknik pernafsan alfa . Prinsip NURY 5 : Adat resam keluarga dan masyarakat. Untuk melaksanakan lima prinsip ini. Program cetusan intelek 3. Program makanan dan pemakanan 7. Mereka ini akan 3 . Apabila kanak-kanak tersebut telah mengenali angka-angka tersebut. Program bacaan 2. Kebolehan dalam diri Dalam kebijaksanaan logik-matematik seseorang itu berkebolehan dalam kuantitati yang berdasarkan fakta dan sains. Aktivit pembelajaran yang di buat oleh NURY ini amat berfaedah sekali kerana dapat membantu kanak-kanak memahirkan diri dalam ilmu matematik. Aktiviti ini mengajar mereka menggunakan alatan terbabit dalam pengiraan matematik dengan cepat dan pantas tanpamengambil masa yang lama. Mereka ini terdiri daripada peguam. batu. Kemahiran ini terdapat pada golongan ahli-ahli sains. Program -program yang dijalankan oleh NURY ini amatlah sesuai dengan konsep atau teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner te ntang 'the 7 intelligence' iaitu 7 kebijaksanaan manusia. Ramai yang masih lagi belum mengetahui sepenuhnya tentang getaran-getaran dalam otak yang boleh dimanfaatkan dan boleh dijadikan batu lompatan untuk manusia melakukan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Prinsip NURY 3 : Ibu bapa dan institusi rumah 4. Program matematik dan kuantiti 4. Kemahiran berbahasa 3. ahli matematik dan ilmu logik. Rangsangan perlu sentiasa diberikan kepada pemikiran corak ini kerana ia amat sensitif terhadap rangsangan. Program pertuturan dan bahasa 8. Kemahiran menguasai ruang 5. kanak-kanak dilatih dengan menggunakan angka agar mereka biasa dengannya. sempuo dan sebagainya.Kebijaksanaan logik-matematik 2. Mereka ini juga akan menyebut angka-angka yang diapaparkan oleh guru mereka dalam usaha untuk mengingatkan mereka dengan angka-angka matematik. Prinsip NURY 2 : Pengasasan awal anak 3. jurutera. Ahli matematik akan cuba menyelesaikan masalah melibatkan matematik atau cuba memperkenalkan teknik-teknik baru dalam menyelesaikan masalah matematik. Dalam melatih kanak-kanak agar mahir dalam bidang matematik sebuah organisasi yang dikenali sebagi Institut Pembangunan Keluarga dan Kanak-kanak (NURY) telah menjalankan usaha dengan tujuan melahirkan kanak-kanak pintar yang pada masa nanti boleh menjadi tenaga pentng dalam i pembangunan negara. Program muzik 5.

Contohnya apa yang digelar human calculator di mana otak manusia dapat mengira dengan lebih pantas berbanding mesin kira. Howard Gardner ialah professor pendidikan di sekolah sarjana pendidikan Harvard dan professor adjunct neurologi di sekolah perubatan Universiti Boston. Kebijaksanaan yang dimiliki oleh mereka akan digunakan untuk menolong para pelajar dan masyarakat mempelajari ilmu matematik yang dikatakan sukar oleh kedua-dua sasaran ini. yang kebiasaannya digunakan untuk ujian-ujian IQ . satu lagi jenis kepintaran telah diperkenalkan menjadikan kesemuanya lapan sehingga kini. Mereka ini akan cuba sedaya upaya untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat dalam memahami ilmu matematik sebaik mungkin. beliau telah menghasilkan buku. Semasa penerbitan buku ini. Dan dalam matematik kita boleh menggunakan kehebatan minda untuk membayangkan bagaimana sempoa berfungsi untuk pengiraan secara mudah dalam matematik. Tetapi hanya beberapa peratus sahaja yang kebanyakan insan gunakan. Seorang kanak-kanak yang diajar menggunakan pemikiran lahir sejak dari kecil lagi Insya -Allah akan dapat menguasai ilmu matematik dengan cepat kerana seni matematik amat bergantung dengan keupayaan pemikiran lahir.menerbitkan buku bagi memudahkan para pelajar mendapatkan lmu matematik ini. Gardner berpandangan bahawa manusia mempunyai kepintaran -kepintaran lain selain daripada kepintaran logic matematik dan linguistik.Bagaimanapun. Terdapat sekurang-kurangnya enam lagi kepintaran selain daripada dua yang disebut di atas. 'Frames of Minds: The Theory of Multiple Intelligences' . Banyak yang boleh diaplikasikan dalam matemati tentang k pemikiran lahir ini. semua manusia memiliki kesemua lapan kepintaran ini sebagai sebahagian daripada 4 . interpersonal. Satu lagi aspek yang perlu diberi perhatian ialah dalam kajian pakar-pakar perkembangan otak merumuskan bahawa 95% daripada kematangan otak seseorang manusia sudah berlaku pada peringkat umur enam tahun. Justeru aspek ini perlu diberi perhatian dalam pendidikan matematik kerana ia boleh digunakan dan dijadikan asas kepada usaha membentuk asas matematik yang kukuh. Ia boleh diaplikasikan dalam pembelajaran matematik untuk menghafal for ula. Banyak lagi bukti yang menunjukkan bahawa pemikiran lahir mempunyai kehebatan yang luar biasa. intrapersonal dan 'naturalist'. Justeru amat nyata sekali bahawa pemikiran lahir amat sesuai sekali digunakan dalam pendidikan matematik terutamanya dalam mendidik anak -anak kecil menggunakannya dan menerangkannya sejak dari kecil lagi kearana mereka akan dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran matematik apabila belajar di sekolah seperti mana yang telah berlaku di Amerika Syarikat. Maksudnya semakin majulah ilmu matematik yang ada pada diri orang yang pintar mempergunakan corak pemikiran lahir. Teori 'multiple intelligences'. Dalam pengkajian beberapa ahli yang arif tentang otak mendedahkan bahawa terdapat berbilion -bilion sel dalam otak manusia. pada asasnya. Dalam buku ini biasanya dijelaskan secara terperinci mengenai matematik daripada asas sehingga penyelesaian masalah yang sukar. Dalam tahun 1997.Dalam buku ini. Mengikut teori ini. iaitu bagaimana hendak merangsang minda dalam keadaan tertentu. beliau telah memperkenalkan teorinya mengenai 'multiple intelligences' (pelbagai kepintaran). Sejauh mana pemikiran lahir dapat dikembangkan maka sejauh itulah ilmu matematik akan dapat diperkembangkan. Manusia yang benar-benar dapat menggunakan pemikiran lahir ini akan dapat melakukan sesuatu yang tidak disangka oleh pemikiran ramai umpamanya dapat menghafal 100 nombor 7 digit yang diberikan secara lisan. Dalam banyak kajian menyatakan bahawa sebenarnya otak manusia mat mengkagumkan dan hebat. kebanyakan response kepada teori ini adalah positif terutamanya daripada kalangan pendidik. seterusnya individu berkenaan akan dapat mendalami ilmu matematik dengan lebih mantap lagi.kini dan rata-rata dalam sistem pendidikan. spatial-visual. Kehebatannnya mengalahkan komputer jika digunakan sepenu hnya. Dalam pepatah arab turut mengungkapkan madah seperti berikut: Belajar Sewaktu Kecil Ibarat Mengukir Atas Batu Belajar Sewaktu Dewasa Ibarat Memahat Atas Pasir Daripada pepatah Arab tersebut bolehlah kita simpulkan kebenarannya dengan kajian yang dilakuk oleh an pakar-pakar pemikiran yang mengatakan bahawa 95% daripada kematangan otak adalah bermula sejak umur enam tahun lagi. menyusunnya semula dan mengungkapkan kembali nombor-nombor tersebut dengan kaedah menurun! Sekali imbas ia sememangnya tidak masuk akal tetapi realitinya ia memang berlaku dan pernah dipraktikkan. Ini menunjukkan betapa hebatnya otak manusia. Jangkaan Gardner ialah teori itu akan membangkitkan banyak reaksi di kalangan rakan ahli ahli psikologi. Ahli matematik juga akan mengeluarkan buku hasil tulisan mereka sebagai rujukan masyarakat dan pelajar dalam mempelajari matematik. Pada tahun 1983. Enam yang lainnya ialah kepintaran-kepintaran muzikal. Melalui cara ini masyarakat dam pelajar dapat memahami dengan lebih jelas lagi mengenai ilmu matematik apabila membacanya nanti. Justeru ia perlu diambil perhatian terutamanya bagi seorang guru prasekolah untuk sedaya mungkin cuba menanamkan rasa suka terhadap matematik. sebanyak tujuh pelbagai kepintaran telah diketengahkan. Mereka juga akan mengadakan i seminar-seminar di sekolah-sekolah dalam usaha menjayakan objektif mereka. Teori 'Multiple Intelligences' (Pelbagai Kepintaran) Howard Gardner Dr. menolak kepintaran yang semata-mata didasarkan kepada parameter logic matematik dan linguistik. kinestetik. sifir atau rumus yang berkaitan m dengan mudah kerana ia merupakan sesuatu yang tidak mustahil.

Individu seperti ini mempunyai keupayaan memahami dan mampu membezakan perasaan dan tujuan orang serta boleh berinteraksi dan memberi arah tuju. renang dan aktiviti fizikal yang lainnya. carta. Kepintaran linguistik terdapat pada individu yang mempamirkan kebolehan menggunakan perkataan dengan mudah dan berkesan.Kepintaran ini berrnaksud kebolehan memproses/berkomunikasi secara dalaman ke arah membentuk kefahaman mengenai diri dan menggunakannya untuk sesuatu kebaikan. 7.net.htm yang ditetapkan oleh Howard Gardner dalam mengutarakan teorinya. mereka yang mempunyai kepintaran ini lebih sensitif dan mendekati kepada kebimbangan/isu persekitaran global. Bagi mewakili kepintaran 'naturalist' (kelapan) yang diperkenalkan pada tahun 1997. Mereka yang mempunyai kepintaran ini biasanya suka kepada pekerjaan atau usaha yang melibatkan manipulasi objek dan pergerakan. Kepintaran Ini member kelebihan kepada pemiliknya untuk membaca. mengikut Gardner ialah kebolehan mencari dan menyelesaikan masalah dan menghasilkan produkproduk bernilai dalam conteks budaya sendiri ).my & http://www. kaedah lama untuk mengukur tahap kecerdasan manusia. Tetapi sama ada kemahiran-kemahiran ini berdiri sebagai 'kepintaran berasingan' (walaupun kesemuanya bertindak bukan secara berasingan) atau dipacu oleh satu 'kepintaran' yang pada asasnya menentukan keupayaan kita untuk menguasai lain-lain kemahiran adalah satu perkara yang patut direnungi. tiada dua individu memiliki profail kepintaran yang sama walaupun antara pasangan kembar identikal. Justeru. Albert Einstein. seorang pemuzik.com SUSUNAN SEMULA: Amiene Rev Teori Kecerdasan Pelbagai diperkenalkan oleh Dr.Kepintaran ini memberi kebolehan kepada seseorang untuk memahami mengintepretasikan. Tapi sebelum sesuatu posisi diambil. berlainan dengan cara yang berlandaskan linguistik dan logik-matematik semata-mata. Kepintaran Logikal-Matematikal.Kepintaran ini dimiliki oleh individu-individu yang telah menguasai pergerakan motor badan sehingga mampu membawanya ke satu tahap yang membolehkannya mahir dalam bidang -bidang seperti sukan padang. Mereka yang mempunyai kepintaran ini sangat sensitif kepada prinsip-prinsip melodi. 8. Bahasa menjadi s esuatu alat yang paling penting dan indah bagi melahirkan perasaan. 4. Beliau merupakan profesor dalam bidang pendidikan di Harvard Universiti.thomasarmstrong. seorang penari untuk mewakili kepintaran ini. menjelaskan sesuatu yang kompleks serta untuk menyerap maklumat. Kepintaran Linguistik. pelan dan lukisan serta mempunyai daya arah yang baik. Dr. Kepintaran Intrapersonal . Menurut Gardner. seorang penyajak mewakili kepintaran linguistik. 2. mengklasifikasi dan mempergunakan ciri ciri alam persekitaran. yang dikatakan memiliki kelebihan dalam berkomunikasi dengan manusia daripada pelbagai etnik dan agama untuk mencapai sesuatu kebaikan kepada semua. melahir serta membentuk dan memanipulasikan bunyi -bunyian secara kreatif . Dalam kehidupan harian. Gardner telah mengemukakan 8 jenis 5 . Howard Gardner pada tahun 1983. TEORI KECERDASAN PELBAGAI. Kepintaran Interpersonal . teori Gardner telah banyak mencetuskan minat di kalangan pendidik untuk terus mengkaji dan mencipta gaya dan metodologi pembelajaran daripada sudut bagaimana seseorang itu belajar. rentak dan kualiti tone dalam seni muzik. isu kemanusiaan dan kehidupan sejagat. 3. ahli fizik terkenal dikatakan memiliki kepintaran logikalmatematikal yang mengagumkan. 1. Kekuatan s adalah terletak kepada kemampuan melihat dengan jelas pola dan hubungan antara objek dan angka. Kepintaran ini diwakili oleh pelukis Pablo Picasso. mentafsir dan menghasil peta. 6. Gardner telah memilih Martha Graham. kemahiran-kemahiran yang dikatakan 'pelbagai kepintaran' ini memang boleh diperhatikan wujud di kalangan kita. Charles Darwin telah dipilih.com/micrit. jimnastik. Bagi memperjelaskan pelabagai kepintaran yang dimaksudkan. Kepintaran ini memberi pemiliknya keupayaan memaharni perkara -perkara kompleks yang melibatkan penguasaan angka numeral bagi tujuan anali is dan penyelesaian masalah. Kepintaran Naturalist . Sigmund Freud (ahli neurologi/psikologi) dipilih oleh Gardner sebagai mewakili kepintaran ini. sungguhpun diperkatakan bahawa kepintaran 'spiritual/existentialist' mungkin dipertimbangkan sebagai yang kesembilan. iaitu berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad. . T S Eliot. Kepintaran Muzikal .Kepintaran ini diwakili oleh Mahatma Gandhi.lumrah species. 5. Apa pun. Howard Ga rdner RUJUKAN DEFINISI: http://www. Individu yang mewakili kepintaran ini ialah Igor Stravinsky. Teori Howard Gardner ini menarik untuk kita berfikir bersama. 'Creating minds: An Anatomy of Creativity' (1993). Jika kita perhatikan.Kepintaran ini adalah tambahan terakhir. (Kepintaran. Disebabkan faktor-faktor genetik dan persekitaran. MULTIPLE INTELLIGENCES.cikgu. Gardner telah memilih tujuh individu yang dikatakanmemiliki setiap kepintaran secara menonjol dalam bukunya. elok juga dikaji dahulu definisi kepintaran dan juga premis-premis asas (8 kriteria bagi mengenalpasti kepintaran: lihat http://surfaquarium. Kepintaran 'naturalist' yang diw akili oleh Charles Darwin dikatakan satu kebolehan mengasing. Kepintaran Kinestetik . Kepintaran Visual-Spatial Individu yang memiliki kepintaran Inl berkebolehan melihat persekitaran dalam tiga dimensi dan menilai ruang daripada perspektif perhubungan elemen-elemen dalam persekitaran.

Pablo Picasso. KERJAYA: Ahli matematik. Ramlee. jenaka dan bercerita. Berkebolehan menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. Berkepekaan terhadap warna. Samad Said. Rene Blanco. CONTOH: Faisal Tehrani. skema warna. motivasi. Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. induktif dan deduktif. penyanyi. Kitaro. Contoh aktiviti: Perbahasan. keseimbangan dan kelenturan badan. puisi. KERJAYA: Sasterawan: Penulis. Interpersonal intelligence ("people smart") 7. Saintis. drama. Leonardo Da Vinci 5. kemarahan. mengecat.Matematik Kebolehan menggunakan nombor. garis. bunyi vokal. and/or 8. kesedaran terhadap mood dalaman. William Shakespeare. PERKATAAN (linguistic intelligence) 2. pola abstrak. PENGALAMAN DENGAN ALAM SEMULAJADI (naturalist intelligence) 1. menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. Mozart. Kecerdasan Muzikal-Ritma Kemampuan untuk menggemari. tentera. ucapan formal. imaginasi aktif. kehendak. nyanyian dan drama lagu. mengenal pasti pola abstrak. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. kanak-kanak dan a dewasa. prnktis mind fullness. Michael Jordan.kecerdasan yang berbeza sebagai satu cara untuk mengukur potensi kecerdasan manusi . perhitungan dan pengujian hipotesis. taakulan tahap tinggi. pelakon. termasuk± keboleban memanipulasikan ayat. Yasin. Contoh aktiviti: melukis. sebab dan akibat (logik). pemain bola sepak.Linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. PENGALAMAN FIZIKAL (bodily-kinesthetic intelligence) 7. perbendaharaan kata. pengurusan grafik dan pengiraan. Penyajak. Kecerdasankecerdasan yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut: 1. rumus. pemain sukan dan seni pertahanan diri. Kecerdasan Visual . dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. CONTOH: Adnan Abu Hassan. generalisasi. Misha Omar 6. MUZIK (musical intelligence) 5. M. Spatial intelligence ("picture smart") 4. Shazlin Zulkifli. garis rentuk dan ruang. Naturalist intelligence ("nature smart") Berikut adalah bagaimana teori kecerdasan pelbagai boleh diaplikasikan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran secara hubungan berikut: 1.Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi. penari. Kecerdasan Verbal . Siti Nurhaliza. Kecerdasan Logik .peta minda. menaakul. Rosyam Noor. Alexander Thomson Alexander. termasuk pemikiran secara heuristik. P. Isaac Newton 3. Logical-mathematical intelligence ("number/reasoning smart") 3. mengkategori. pemain muzik. perkaitan. Ajai. diari. 6 . KERJAYA: Pelukis. Mempunyai gambarann yang tep tentang diri at sendiri. membuat inferens. urutan nombor. Muhammad Ali. PENGALAMAN SOSIAL (interpersonal intelligence). penggubah lagu. rentuk dan ruang. bacaan. CONTOH: Hijjaz Kasturi. peninju. Bodily-Kinesthetic intelligence ("body smart") 5. Al-Khawarizmi. pengukir. melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik. strategi pemikinm. Akauntan CONTOH: Carl Friedrich Gauss. Kecerdasan Fizikal . perkaitan sebab dan akibat (logik). disiplin diri dan amalan pemusatan.Spatial Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. Beethoven. REFLEKSI KENDIRI (intrapersonal intelligence) 6. Pensyarah dalam bidang sastera. CONTOH: Nicole David. NOMBOR ATAU LOGIK (logical-mathematical intelligence) 3. arkitek. Jurutera. Kecenderungan ini termasuk kepekaan terhadap ritma. penyelesaian masalah. aktiviti jasmani. polis. main peranan. jurnal. GAMBAR (spatial intelligence) 4. latihan fizikal. proses emosi. Linguistic intelligence ("word smart"): 2. mencipta gambaran mental. Musical intelligence ("music smart") 6. KERJAYA: Komposer. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi. Contoh aktiviti: Persembahan muzik. Contoh aktiviti: Penggunaan simbol. David Beckham. Nasir. Contoh aktiviti: Tarian kreatif. bunyi instrumental. A. Sir Arthur Conan Doyle 2. Jackie Chan 4. Intrapersonal intelligence ("self smart") 8. Minoru Yamasaki. penulisan kreatif. Shah Rukh Khan. Penceramah. Melibatkan pemikiran saintifik. KERJAYA: Atlit sukan.

Pengacara. Nutrisi yang tepat mesti diberikan. Aznil Hj. Ketika anak berusia balita. akan mendapat nilai tinggi untuk pelajaran bahasa. dan Kecerdasan Moral. juga merupakan pembicara sekaligus presenter hebat. Ahli falsafah. yang di samping seorang ahli tata negara. 1. banyak orang memiliki Kecerdasan Linguistik yang menonjol menjadi seleberiti atau figur-figur public yang sukses. Howard Gardner TAK jarang kita dibuat terperangah oleh sikap seorang ibu. termasuk dengan memaksa mereka mengikuti les matematika bahkan dengan menggaji guru privat. dan unggul dalam pelajaran bahasa. rnernberi maklurn balas. mendengarkan radio. Ahli botani. Kecerdasan Bermusik. pengamat sosial. Para pakar kecerdasan menyarankan ibu-ibu merangsang Kecerdasan Linguistik anak-anak dengan. Ciri-ciri lebih lanjut anak-akan memiliki potensi Kecerdasan Linguistik antara lain suka menulis kreatif. David Starr Jordan. sekretaris. latilhan ernpati. Cope. 3.KERJAYA: Pengarang. Umumnya para orangtua sangat sedih bila anak-anak mereka tidak mendapat nilai bagus untuk pelajaran matematika. strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama KERJAYA: Ahli politik. Howard Gardner. Kecerdasan Spasial (Ruang-Tempat). koran. menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna KERJAYA: Petani. Ahli Motivasi. dihormati sepanjang zaman. Kecerdasan Naturalis Mengenali. Fadzilah Kamsah. bahkan sejak si anak masih dalam kandungan hingga masa pertumbuhkan. 2. Penyajak. bahkan politisi. Ini prestasi bagus. mempunyai kosa kata yang lebih baik untuk anak -anak seusianya. puisi. Dr. ringkasan laporan hingga laporan yang butuh analisa lengkap. mengkhayal atau bercerita. Artinya. Ciri-ciri anak dengan Kecerdasan Linguistik yang menonjol antara lain. Nawawi 8. Sebaliknya. menikmati mendengarkan katakata dan cerita. Kesembilan aspek itu adalah Kecerdasan Linguistik.´ Tampaknya orangtua tersebut tidak berbeda dengan kebanyakan orangtua lainnya. Ada yang mampu berbicara dan menguasai bahasa dengan lebih mudah dibandingkan orang-orang lain. kalimat ringkas.Kecerdasan Logika Matematika. TEORI KECERDASAN PELBAGAI. tetapi matematika bodoh. yang memarahi putra atau putrinya nan tengah berceloteh dengan manis. dan m endengarkan berbagai bunyibunyian. Setiap anak bahkan setiap orang memiliki kecerdasan linguistik berbedabeda. majalah. Tetapi mereka justru menganggap matematika sebagai tolok ukur kecerdasan anak-anak. Willaim Glasser. Di era modern ini. mendengar. Charles Darwin Dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. atau melihatnya y Gemar membaca y Sibuk menulis cerita atau puisi y Suka bercerita atau mendongeng y Sangat mudah menghafal lirik lagu. berbahasa. Kecerdasan Naturalis. latihan kolaboratif. Ahli Psikologi CONTOH: H. menurut perkembangan teori terbaru. MULTIPLE INTELLIGENCES. Dalam hal menulis pun. Demikian pula dengan para penyiar.M Tuah Iskandar. Berbagai upaya dilakukan agar si anak menjadi pintar. Dari sini terlihat. Dalam kehidupan. Perancang Bandar. suka mengisi teka-teki silang. pantun. ada orangtua yang memarahi anak -anak mereka dengan mengatakan. · Mempunyai keterampilan pendengaran sangat berkembang y Menikmati bermain-main dengan bahasa bunyi y Paling cepat belajar dengan menggunakan kata-kata. biarkanlah 7 . ibu harus sering mengajaknya berbicara. Sebut saja di ataranya. Bila memiliki anak-anak dengan tanda-tanda di atas. Albert Ellis. Kecerdasan Interpersonal. Dr Andi Alfian Mallarangeng. Edward D. mengeja kata-kata dengan tepat dan mudah. Kecerdasan Linguistik memberikan kemampuan dalam berbicara. tetapi pada masing-masing mereka ada aspek-aspek yang paling menonjol. Semua tokoh di atas menempa nama dalam bidang masingmasing. tidak tahu bahwa anaknya memiliki aspek Kecerdasan Linguistik yang menonjol. Kecerdasan Kinestetik. Geologist CONTOH: Louis Agassiz. anak yang mempunya Kecerdasan Linguistik atau Kemampuan Berbahasa lebih baik dari anak-anak lain. orang dengan Kecerdasan Linguistik tinggi akan mampu membuat tulisan mulai dari menulis memo. Ahli biologi. kalimat pendek. Pakar Kaunseling.´Bicara pinter. mendongeng.Kecerdasan Linguistik sendiri adalah kemampuan berbicara. para orangtua tidak boleh memarahi mereka karena itu akan merusak Kecerdasan Linguistik mereka. Setiap anak memiliki Multiple Intelligences (Kecerdaan Berganda) itu. buku hingga karya sastra yang bermutu tinggi. Para orang tua mestinya menyadari bahwa kecerdasan. dongeng. Masa depan yang cerah. Usahawan CONTOH: Donald Trump. dan menggunakan kata-kata secara efektif. Peniaga. Contoh aktiviti: kornunikasi antara individu. dengan tidak lupa memberi mereka susu. Lebih mengenaskan lagi. Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. karena memiliki kecerdasan linguistik di atas rata-rata. Aktif mengajak mereka berkomunikasi sejak masih dalam kandungan. ia memiliki Kecerdasan Linguistik di atas rata-rata. David Letterman. mendengarkan. Kecerdasan Intrapersonal. mempunyaiSembilan aspek yang disebut dengan istilah Multiple Intelligences. membaca berbagai simbol dan tanda. Jean Piaget 7. karya tulis mulai dari sebuah memo. menjadi penyumbang utama dalam sejarah manusia.

Howard Gardner Pada dasamya anak-anak sebagai generasi yang unggul tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Mereka sungguh memerlukan Iingkungan yang subur yang sengaja diciptakan untuk itu. atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi seperti dijumpai pada orang dewasa yang menjadi pemahat patung atau arsitek suatu bangunan. umumnya ditandai dengan kesenangannya pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan suatu bahasa seperti membaca. baik secara tertulis maupun lisan dalarn berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan -gagasannya. Mereka cenderung lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan dan verbalisasi. semua sungguh merupakan jawaban nyata bagi tumbuhnya generasi unggul di masa yang akan datang. Anak-anak seperti ini juga cenderung memiliki daya ingat yang kuat misalnya terhadap nama-nama seseorang. pertunjukan orkestra atau alat musik yang dimainkannya sendiri. Kecerdasan bahasa memuat kemampuan seseorang untuk rnenggunakan bahasa dan kata-kata. memahami dan menganalisa pola angka-angka serta rnemecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Bekasi . Anak-anak ini juga sangat menyukai berbagai permainan yang banyak melibatkan kegiatan berpikir aktif. mau menerima anak sebagaimana adanya. masing-masing anak tersebut akan merasa pas menguasai bidangnya masing-masing. menyusun katakata mutiara dan sebagainya. Inilah yang perlu kita persiapkan pada anak-anak guna menyongsong milenium ke . Anak-anak dengan kecerdasan bahasa yang tinggi. Anak-anak semacam ini cenderung menyukai aktifitas berhitung dan memiliki kecepatan tinggi dalam menyelesaikan problem matematika.27 November 1999 Kecerdasan matematik-logika sendiri memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif. Ia menyenangi berpikir secara konseptual. maka mereka akan cenderung berusaha untuk bertanya dan mencari jawaban atas hal yang kurang dipahami tersebut. rnenghargai potensi anak. Dengan demikian. TEORI KECERDASAN PELBAGAI. kemampuan berpikir menurut aturan logika. Kecerdasan musical memuat kemampuan seseorang untuk peka terhadap suara-suara non verbal yang berada di sekelilingnya. istilah-istilah baru maupun hal-hal yang sifatnya detil. Suasana penuh kasih sayang. Anak-anak demikian akan unggul dalam pernainan mencari jejak pada suatu kegiatan di kepramukaan misalnya. Kemampuan membayangkan suatu bentuknyata dan kemudian memecahkan berbagai masalah sehubungan dengan kemampuan ini adalah hal yang menonjol pada jenis kecerdasan visualspasial ini. menulis karangan. efektif maupun psikomotorik. yaitu misalnya menyusun hipotesis.III. MULTIPLE INTELLIGENCES. mengadakan kategorisasi dan klasifikasi terhadap apa yang dihadapinya. 8 . mendengarkan kaset/ radio. Anak-anak dengan kecerdasan matematik-logika tinggi cenderung menyenangi kegiatan menganalisa dan mempelajari sebab-akibat terjadinya sesuatu. namun juga akan sangat menguasainya sehingga menjadi amat ahli. membuat puisi. Termasuk dalam hal ini adalah nada dan irama Anak-anak jenis ini cenderung senang sekali mendengarkan nada dan irama yang indah. Menurut Gardner. Mereka juga lebih mudah mengingat sesuatu dan mengekspresikan gagasan gagasan apabila dikaitkan dengan musik. Kecerdasan visual spasial memuat kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara obyek dan ruang. apakah itu melalui senandung yang dilagukannya sendiri. para orang tua memegang peranan penting untuk menciptakan Iingkungan tersebut guna merangsang segenap potensi anakagar dapat berkembang secara maksimal. anak-anak ini umumnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak -anak lainnya. untuk selanjutnya terus meluas seiring meluasnya pergaulan sosial si anak. Mitra Keluarga Bekasi. Anak . yang memungkinkan potensi mereka dapat tumbuh dengan optimal. Dalam hal penguasan suata bahasa baru.kecerdasan itu terus berkembang dan terasah dengan baik dibantu oleh lingkungan--orang-orang terdekat dengannya. memberi rangsangan yang kaya untuk segala aspek perkembangan anak. baik secara kognitif. kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur: y Kecerdasan matematik-logika y Kecerdasan bahasa y Kecerdasan musikal y Kecerdasan visual spasial y Kecerdasan kinestetik y Kecerdasan inter-personal y Kecerdasan intra-personal y Kecerdasan naturalis Disampaikan dalam Seminar "Menjadikan Anak Yang Terbaik Menuju Milenium III" yang diselenggarakan oleh RS. Apabila kurang memahami. Dengan demikian. Gambaran mengenai spectrurn kecerdasan yang luas telah membuka mata para orang tua maupun gurutentang adanya wilayah-wilayah yang secara spontan akan diminati oleh anak-anak dengan semangat yang tinggi. seperti : catur.anak ini memiliki kemampuan misalnya untuk menciptakan imajinasi bentuk dalam pikirannya. Bukan hanya cakap pada bidang-bidang tersebut yang memang sesuai dengan minatnya tersebut. Kecerdasan Anak Howani Gardner dalam bukunya yang berjudul 'Multiple Intelligences" menegaskan bahwa skala kecerdasan yang selarna in dipakai ternyata memiliki banyak keterbatasan sehingga kurang dapat meramalkan kinerja yang sukses untuk masa depan seseorang. bermain teka-teki dan sebagainya.

sepakbola.ada 7 iaitu 1) Kecerdasan lingusitik 2) Kecerdasan Logical matematik 3) Kecerdasan Ruang 4) Kecerdasan Muzik 5) Kecerdasan Tubuh-kinestik 6) Kecerdasan Intrapersonal 7) Kecerdasan Interpersonal Baru2 ini menambahkan lagi kecerdasan lain iaitu naturalist. Ada antara kecerdasan ini yang boleh berkembang ke tahap yang lebih tinggi berbanding dengan kecerdasan yang lain. mengkoreksi kekurangan maupun kelemahannya. gunung. Beberapa diantaranya cenderung menyukai kesunyian dan kesendirian. merenung dan berdialog dengan dirinya sendiri. dan sebagainya. mengorganisasi. Ia cenderung mampu untuk mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. berenang. Oleh itu terdapat 8 jenis kecerdasan 9 . dan sebagainya. memperoleh simpati dari anak-anak yang lain. seperti misalnya bulu tangkis. Dimana seolah-olah kecerdasan hanya terbatas pada apa yang diukur oleh beberapa test inteligensi yang sempit saja. Menurutnya semua insane mempunyai beberapa aspek kecerdasan yg tertentu. Mereka cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat dijumpai pada anakanak yang unggul pada salah satu cabang olaraga. Gardner ingin mengkoreksi keterbatasan cara berpikir yang konvensional mengenai kecerdasan. Kecerdasan semacam ini juga sering disebut sebagai kecerdasan sosial. Anakanak dengan kecerdasan seperti ini cenderung suka mengobservasilingkungan alam seperti aneka macam bebatuan. benda-benda di angkasa. Atau bisa pula tampil pada anak-anak yang pandai menari. Misalnya senang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai. cagar alam. Kecerdasan Intra-personal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaaan dirinya sendiri. hutan. menangani perselisihan antar teman. dan sebagainya. Kecerdasan Naturalis yaitu kemampuan seseorang untuk peka terhadap Lingkungan alam.setiap kecerdasan melibatkan satu set kemahiran yang membolehkan individu ini menyelesaikan masalah. jenis-jenis lapisan tanah. Melalui konsepnya mengenali kecerdasan multiple atau kecerdasan ganda ini. atau sekedar melihat prestasi yang ditampilkan seorang anak melalui ulangan maupun ujian di sekolah belaka. Kecerdasan Inter-personal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. tenis. kemudian mencoba untuk memperbaiki diri.Kecerdasan kinestetik memuat kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Kecerdasan pelbagai Perbincangan ttg kecerdasan pelbagai bermula apabila howard gardner (1983) terbitkan buku berjudulFrames of mind: the theory of multiple intelligences. trampil bermain acrobat atau unggul dalam bermain sulap. aneka macam flora dan fauna. sehingga rnudah dalam bersosialisasi dengan lingkungan disekelilingnya. Anak-anak semacam ini senang melakukan introspeksi diri. dimana selain seorang anak mampu rnenjalin persahabatan yang akrab dengan teman-termannya juga termasuk kemampuan seperti memimpin. dan sebagainya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful