Teori Pembelajaran Kepelbagaian Kecerdasan Teori Kepelbagaian Kecerdasan mula diperkenalkan oleh Dr.

Howard Gardner (1983) menerusi bukunya yang bertajuk Frames of Mind. Idea beliau ke atas tingkah laku pembelajaran manusia telah mencetuskan satu revolusi bagi jenis bilik darjah merentasi dunia berdasarkan cara di mana beliau mencabar pendapat yang menyatakan kecerdasan telah ditetapkan ( heckly 1997). Teori C Kepelbagaian Kecerdasan Gardner menarik para pendidik untuk mula memikirkan tentang kecerdasan sebagai satu set bagi kebanyakan kemahiran dan kebolehan yang berbeza yang menolong seseorang individu pelajar memahami, menyelidik dan memberi reaksi kepada banyak jenis kandungan bagi tujuan menyelesaikan masalah atau untuk membuat sesuatu yang dinilai dalam satu atau banyak perkembangan kecerdasan manusia Checkly ( 1997). Dr. Gardner mencadangkan bahawa setiap orang memiliki lapan kecerdasan yang pelbagai iaitu cara di mana individu memberi reaksi dalam cara yang berbeza terhadap jenis kandungan yang berbeza. Ringkasan bagi lapan Kepelbagaian Kecerdasan adalah seperti berikut : Kebolehan untuk menggunakan satu badan, atau anggota bagi satu badan, untuk menyelesaikan masalah, mencipta sesuatu, atau meletakkan ke atas satu penghasilan. Keupayaan untuk memahami, berkomunikasi dan berhubung dengan orang dan kumpulan lain. Kebolehan untuk memahami diri sendiri dan berhubung dengan satu persekitaran terdekat. Keupayaan untuk memanipulasikan nombor atau memahami perhubungan sebab dan akibat sesuatu sistem. Keupayaan untuk berfikir dalam istilah muzik, mendengar dan mengenali corak, membezakan antara bunyi-bunyian dan mencipta muzik. Keupayaan untuk membezakan antara benda-benda hidup dan berhubung dengan persekitaran semulajadinya Keupayaan untuk menggunakan bahasa, secara lisan dan bertulis secara berkesan Keupayaan untuk berfikir berkaitan dengan gambar, imej, bentuk dan corak

Kinestatik Interpersonal Intrapersonal Logikal/Matematikal Muzikal/Lirik Semulajadi Verbal/Linguistik Visual/Spatial

Menurut Dr. Gardner, seseorang individu tidak seharusnya mempunyai kekuatan yang sama dalam setia bahagian p atau gabungan kecerdasan yang sama taranya. Seseorang individu boleh memajukan setiap kecerdasan, walaupun hipotesis menunjukkan kebanyakannya akan lebih bersedia untuk maju dalam satu bahagian berbanding dengan bahagian yang lain. Pengajaran dan pembelajaran bagi sistem pengurusan pangkalan data dengan menggunakan perisian MS Access sesuai menggunakan kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan logikal/matematikal, kecerdasan verbal/linguistik dan kecerdasan visual/spatial. Penggunaan komputer semasa mempelajari MS Access telah mengaplikasikan kecerdasan kinestatik tubuh melalui penggunaan papan kekunci dan tetikus. Contohnya pelajar yang pernah menggunakan tetikus untuk klik pada butang tanda panah tunggal pada kotak dialog Report Wizard bagi memindahkan nama medan yang dipilih satu demi satu untuk dipaparkan dalam borang menggunakan Form Wizard akan boleh mengingat butang tersebut lebih baik berbanding jika guru memberitahu bentuk butang yang berkenaan. Aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan dalam membangunkan pangkalan data secara tidak langsung menggunakan kecerdasan interpersonal dalam berbincang tentang struktur jadual. Pelajar yang mempunyai kecerdasan interpersonal biasanya menonj l untuk memimpin kumpulan dalam menjana idea semasa o perbincangan. Penilaian kendiri berkenaan dengan tahap pencapaian pengetahuan dan kemahiran menggunakan MS Access melibatkan kemahiran intrapersonel. Pelajar dikehendaki membahagikan tugas membangunkan sistem pengurusan pangkalan data secara seimbang, bukannya mengharapkan seorang ahli yang telah mahir. Kecerdasan logikal/matematikal merupakan kecerdasan yang paling banyak diterapkan dalam membangunkan sistem pengurusan pangkalan data. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa untuk mencipta sesuatu kuiri memerlukan kepada kefahaman tentang logik apab memilih kriteria-kriteria bagi medan jadual yang terlibat. ila Perisian MS Access itu sendiri menjadi berkuasa kerana keupayaannya dalam menghasilkan kuiri. Sesi persembahan sistem pengurusan pangkalan data yang telah dibangunkan pula merupakan medan pel ajar menggunakan kecerdasan verbal/linguistik. Dalam sesi ini pelajar dari setiap kumpulan akan menyampaikan penerangan berkenaan dengan pangkalan data yang telah dibangunkan kepada rakan sekelas. PEMIKIRAN LAHIR--Pemikiran lahir yang dimaksudkan di sini ialah pemikiran otak manusia. Ia banyak tertumpu kepada perkembangan fizikal otak manusia dan pembinaan minda di peringkat awal kanak-kanak mulai daripada pembentukannya dalam rahim sehingga kepada umurnya enam tahun. Perkembangan awal tentang pemikiran sangat penting kerana dari situlah manusia boleh melihat, mendengar, merasa, bertutur dan bergerak lalu boleh

1

kreatif dan kesenian. d) Daya Hiduan Melalui Hidung. Kajian barat membahagikannya kepada tiga unsur iaitu cognitive. hypoyhalamus. Hemisfera otak kanan (HOKA) Hemisfera otak kanan mengawal bahagian kiri anggota badan. Melalui pemikiran lahir. KEUPAYAAN OTAK MANUSIA ---Otak secara fizikalnya ialah organ yang terdapat di bahagian kepala. pemain catur. Ia mengawal perasaan dan persepsi visual. penari pengukir dan pemuzik. Otak yang mendapat rangsangan daripada deria tersebut akan melakukan proses-proses yang sepatutnya. c) Daya Sentuhan Melalui Kulit. Keupayaan Menggunakan Maklumat Dan Stimuli. affective dan psycmotor. 2. Contoh paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh HOKI ialah ahli sains. manusia terdiri daripada empat unsur iaiatu jasmani.. Hal ini perlu dimaklumi kerana telah banyak kajian yang menghuraikan kepelbagaian ini dan kekuatan luar biasa otak dalam pelbagai bidang terutamanya hafalan. 2 . Ia memproses maklumat yang bercorak intutif. otak ialah alat yang membolehkan manusia berfikir.memahami kehidupannya. intelek dan emosi. Pemikiran lahir ialah suatu corak pemikiran yang semulajadi yang menggunakan elemen fizikal dalam diri manusia sebagai asas untuk mentelesaikan sesuatu masalah. pons. angka. Menurut pakar pemikiran kebanyakan orang menggunakan otak kanan akan sentiasa meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri manakala orang yang sentiasa meletakkan tan gan kiri di atas tangan kanan ialah orang yang menggunakan HOKA. Keupayaan Meningkatkan Pancaindera. Dari sini timbulah kenyataan bahawa otak itu sukar dimusnahkan tetapi mudah dipengaruhi oleh alam sekitar sekeliling dan pancaindera. Maka dari situ otak boleh dibahagikan kepada dua hemisfera mengikut fungsi ini: 1. Oleh kerana otak boleh melakukan apa sahajamaka hasil akhir daripada pemikiran itu ialah cetusan pelbagai idea. jika dimanfaatkan sepenuhnya akan dapat menghasilkan satu hasil yang amat menakjubkan. 2. Contoh yang paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh HOKA ialah pelukis. Otak mempunyai empat keupayaan yang besar iaitu: 1. Dilihat dari segi bukan fizikal. kasih sayang untuk jiwa dan rangsangan untuk pemikiran dan seumpamanya. thalamus. 3. rohani. e) Daya Rasaan Melalui Lidah. cerebellum. Semuanya memepunyai fungsi tersendiri. pakar geografi dan dan sebagainya. Contoh yang jelas ialah bagaimana seorang pakar pemikiran dalam satu jenis pemikiran yang berkaiatan dengan pemikiran lahir berjaya memandu kereta dengan matanya ditutup melalui jalan-jalan di Kuala Lumpur baru-baru ini. Terutamanya menggunakan Hemisfera otak kanan dan hemisfera otak kiri yang ternyata banyak memberi hasil yang baik dalam menyelesaikan masalah. Ia berfikir tentang hal-hal yang bercorak analitik. Malah jika didalami secara lebih terperinci kita akan mendapat beberapa atau banyak kelebihan kerana dalam diri manusia terdapat minda sedar. Oleh itu untuk perkenbangan menyeluruh. Hemisfera otak kiri (HOKI) Hemisfera otak kiri pula mengawal bahagian kanan anggota badan. Keupayaan Menggunakan Daya Intuit dan Wawasan. Ia bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan bahasa. Keupayaan Menggunakan Pengalaman. Ia melihat secara keseluruhandan bukan satu persatu. Paul Mclean. medulla dan spinal cord. Ned Hermann. Apabila membincangkan soal pemikiran lahir kita tidak boleh lari dari mengungkapkan nama-nama tokoh terkenal dalam bidang pemikiran Lahir kerana kita sentiasa merujuk kepada kajian-kajian yang mereka lakukan seperti Roger Sperry. b) Daya Pendengaran Melalui Telinga. Semua deria rasa memainkan peranan penting dalam proses berfikir kerana ia melalui deria-deria tersebut isyarat atau maklumat akan disampaikan kepada otak untuk tindakan selanjutnya. Kita dapat memahami dan menghafaz sesuatu dengan mudah di samping dapat melakukan perkara-perkara yang kita sendiri tidak sangka kita boleh lakukan. Robert Ornstein. minda separa sedar. corpus callosum. fakta dan penyelesaian masalah. manusia memerlukan banyak perkara yang oleh memberi kesan kepada emua unsurunsur itu seperti makanan untuk jasad. ahli matematik. Ia terdiri daripada beberapa bahagian iaitu cerebral cortex. 4. Walau sehebat mana pun ia akan tetap tunduk kepada pengaruh luaran yang terdapat di sekitarnya berdasarkan fungsi panca indera yang ada iaitu´ a) Daya Penglihatan Melalui Mata. Secara amnya. Banyak tanda yang menunjukkan atau yang dapat membezakan sama ada seseorang itu menggunakan HOKA atau HOKI.

Mereka akan diajar dengan menggunakan jari. sempuo dan sebagainya. Program kesihatan Dalam program matematik dan kuantiti NURY telah mengatur beberapa aktiviti sebagai menguji kepintaran otak kanak-kanak tentang matematik. Untuk melaksanakan lima prinsip ini. Program matematik dan kuantiti 4. Prinsip NURY 4 : Hubungan simbiotik 5. Program bacaan 2. Aktivit pembelajaran yang di buat oleh NURY ini amat berfaedah sekali kerana dapat membantu kanak-kanak memahirkan diri dalam ilmu matematik. Rangsangan perlu sentiasa diberikan kepada pemikiran corak ini kerana ia amat sensitif terhadap rangsangan. Mereka ini juga akan menyebut angka-angka yang diapaparkan oleh guru mereka dalam usaha untuk mengingatkan mereka dengan angka-angka matematik. penyiasat. Kebolehan muzik 4. mereka pula diajar cara-cara mengira dalam matematik. Program muzik 5. Kebijaksanaan yang dimilikinya akan cuba digunakan sepenuhnya dalam membantu mereka yang mengalami masalah dalam matematik. Kemahiran menguasai ruang 5. Tujuh kebijaksanaan yang diajukan oleh beliau ialah: 1. ahli matematik dan ilmu logik. batu. Pada permulaanya kanak-kanak ini diajar mengenal angka dalam matematik. Prinsip NURY 3 : Ibu bapa dan institusi rumah 4. Ramai yang masih lagi belum mengetahui sepenuhnya tentang getaran-getaran dalam otak yang boleh dimanfaatkan dan boleh dijadikan batu lompatan untuk manusia melakukan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Mereka ini terdiri daripada peguam. kanak-kanak dilatih dengan menggunakan angka agar mereka biasa dengannya. Mereka ini akan cuba sedaya upaya mereka akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka. Dalam program ini juga. Program manipulasi 9. Prinsip NURY 2 : Pengasasan awal anak 3. Ahli matematik akan cuba menyelesaikan masalah melibatkan matematik atau cuba memperkenalkan teknik-teknik baru dalam menyelesaikan masalah matematik. Dalam melatih kanak-kanak agar mahir dalam bidang matematik sebuah organisasi yang dikenali sebagi Institut Pembangunan Keluarga dan Kanak-kanak (NURY) telah menjalankan usaha dengan tujuan melahirkan kanak-kanak pintar yang pada masa nanti boleh menjadi tenaga pentng dalam i pembangunan negara.Kebijaksanaan logik-matematik 2. Aktiviti ini mengajar mereka menggunakan alatan terbabit dalam pengiraan matematik dengan cepat dan pantas tanpamengambil masa yang lama. Prinsip NURY 5 : Adat resam keluarga dan masyarakat. Bagaimana pun tekanan yang terlalu tinggi tidak harus dibebankan ke atas pemikiran jenis ini kerana ia mungkin menjejaskan prospek pemikiran seseorang atas dasar bahawa pemikiran corak ini amat cemerlang. Program -program yang dijalankan oleh NURY ini amatlah sesuai dengan konsep atau teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner te ntang 'the 7 intelligence' iaitu 7 kebijaksanaan manusia. Program pembangunan jasmani 10. Program makanan dan pemakanan 7. Program kreatif 6. PERHUBUNGAN PEMIKIRAN LAHIR DENGAN MATEMATIK ---Secara amnya manusia yang dikuasai oleh HOKI berfikir secara analitik seperti ahli matematik. Mereka ini akan 3 . Melalui teknik pernafsan alfa . Program cetusan intelek 3. Kebijaksanaan gerak badan 6. Prinsip NURY 1 : Potensi anak 2. Kebijaksanaan hubungan antara manusia 7. Kemahiran berbahasa 3. NURY menggunakan lima prinsip dalam membangunkan potensi otak kanak-kanak iaitu: 1. Ahli -ahli matematik ini akan memperkenalkan teori-teori dan produk baru mereka kepada umum dalam usaha membantu pelajar-pelajar dalam pembelajaran matematik. Apabila kanak-kanak tersebut telah mengenali angka-angka tersebut. Kemahiran ini terdapat pada golongan ahli-ahli sains.Kesimpulannya potensi yang ada pada pemikiran Lahir ternyata amat besar dan seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin agar perkembangan minda akan berkembang secara sihat dan cemerlang. beta dan beberapa lagi teknik yang mengunakan sepenuhnya pemikiran lahir nyata ia amat berkesan dalam membentuk satu formula yang hebat untuk manusia meneruskan kehidupan. jurutera. NURY telah mengataur program-program pembangunan manusia seperti berikut: 1. Program pertuturan dan bahasa 8. polis dan pengesan. Kebolehan dalam diri Dalam kebijaksanaan logik-matematik seseorang itu berkebolehan dalam kuantitati yang berdasarkan fakta dan sains.

iaitu bagaimana hendak merangsang minda dalam keadaan tertentu.menerbitkan buku bagi memudahkan para pelajar mendapatkan lmu matematik ini. Justeru ia perlu diambil perhatian terutamanya bagi seorang guru prasekolah untuk sedaya mungkin cuba menanamkan rasa suka terhadap matematik. spatial-visual. seterusnya individu berkenaan akan dapat mendalami ilmu matematik dengan lebih mantap lagi. beliau telah memperkenalkan teorinya mengenai 'multiple intelligences' (pelbagai kepintaran). menyusunnya semula dan mengungkapkan kembali nombor-nombor tersebut dengan kaedah menurun! Sekali imbas ia sememangnya tidak masuk akal tetapi realitinya ia memang berlaku dan pernah dipraktikkan. Semasa penerbitan buku ini. satu lagi jenis kepintaran telah diperkenalkan menjadikan kesemuanya lapan sehingga kini. kebanyakan response kepada teori ini adalah positif terutamanya daripada kalangan pendidik. Maksudnya semakin majulah ilmu matematik yang ada pada diri orang yang pintar mempergunakan corak pemikiran lahir. Ia boleh diaplikasikan dalam pembelajaran matematik untuk menghafal for ula. Dalam banyak kajian menyatakan bahawa sebenarnya otak manusia mat mengkagumkan dan hebat. Enam yang lainnya ialah kepintaran-kepintaran muzikal. sifir atau rumus yang berkaitan m dengan mudah kerana ia merupakan sesuatu yang tidak mustahil. Contohnya apa yang digelar human calculator di mana otak manusia dapat mengira dengan lebih pantas berbanding mesin kira. Teori 'Multiple Intelligences' (Pelbagai Kepintaran) Howard Gardner Dr. Mengikut teori ini. Banyak yang boleh diaplikasikan dalam matemati tentang k pemikiran lahir ini. kinestetik. Tetapi hanya beberapa peratus sahaja yang kebanyakan insan gunakan. Pada tahun 1983. Dalam tahun 1997.kini dan rata-rata dalam sistem pendidikan. Sejauh mana pemikiran lahir dapat dikembangkan maka sejauh itulah ilmu matematik akan dapat diperkembangkan. sebanyak tujuh pelbagai kepintaran telah diketengahkan. Mereka ini akan cuba sedaya upaya untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat dalam memahami ilmu matematik sebaik mungkin. Satu lagi aspek yang perlu diberi perhatian ialah dalam kajian pakar-pakar perkembangan otak merumuskan bahawa 95% daripada kematangan otak seseorang manusia sudah berlaku pada peringkat umur enam tahun. Kebijaksanaan yang dimiliki oleh mereka akan digunakan untuk menolong para pelajar dan masyarakat mempelajari ilmu matematik yang dikatakan sukar oleh kedua-dua sasaran ini. Mereka juga akan mengadakan i seminar-seminar di sekolah-sekolah dalam usaha menjayakan objektif mereka. Dalam pepatah arab turut mengungkapkan madah seperti berikut: Belajar Sewaktu Kecil Ibarat Mengukir Atas Batu Belajar Sewaktu Dewasa Ibarat Memahat Atas Pasir Daripada pepatah Arab tersebut bolehlah kita simpulkan kebenarannya dengan kajian yang dilakuk oleh an pakar-pakar pemikiran yang mengatakan bahawa 95% daripada kematangan otak adalah bermula sejak umur enam tahun lagi. Ini menunjukkan betapa hebatnya otak manusia. Justeru aspek ini perlu diberi perhatian dalam pendidikan matematik kerana ia boleh digunakan dan dijadikan asas kepada usaha membentuk asas matematik yang kukuh. Kehebatannnya mengalahkan komputer jika digunakan sepenu hnya. interpersonal. Terdapat sekurang-kurangnya enam lagi kepintaran selain daripada dua yang disebut di atas. beliau telah menghasilkan buku. 'Frames of Minds: The Theory of Multiple Intelligences' . Jangkaan Gardner ialah teori itu akan membangkitkan banyak reaksi di kalangan rakan ahli ahli psikologi.Dalam buku ini. Seorang kanak-kanak yang diajar menggunakan pemikiran lahir sejak dari kecil lagi Insya -Allah akan dapat menguasai ilmu matematik dengan cepat kerana seni matematik amat bergantung dengan keupayaan pemikiran lahir. Melalui cara ini masyarakat dam pelajar dapat memahami dengan lebih jelas lagi mengenai ilmu matematik apabila membacanya nanti. menolak kepintaran yang semata-mata didasarkan kepada parameter logic matematik dan linguistik. pada asasnya. Dalam buku ini biasanya dijelaskan secara terperinci mengenai matematik daripada asas sehingga penyelesaian masalah yang sukar. yang kebiasaannya digunakan untuk ujian-ujian IQ . intrapersonal dan 'naturalist'. Howard Gardner ialah professor pendidikan di sekolah sarjana pendidikan Harvard dan professor adjunct neurologi di sekolah perubatan Universiti Boston. Banyak lagi bukti yang menunjukkan bahawa pemikiran lahir mempunyai kehebatan yang luar biasa. Gardner berpandangan bahawa manusia mempunyai kepintaran -kepintaran lain selain daripada kepintaran logic matematik dan linguistik. Teori 'multiple intelligences'. Justeru amat nyata sekali bahawa pemikiran lahir amat sesuai sekali digunakan dalam pendidikan matematik terutamanya dalam mendidik anak -anak kecil menggunakannya dan menerangkannya sejak dari kecil lagi kearana mereka akan dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran matematik apabila belajar di sekolah seperti mana yang telah berlaku di Amerika Syarikat. Manusia yang benar-benar dapat menggunakan pemikiran lahir ini akan dapat melakukan sesuatu yang tidak disangka oleh pemikiran ramai umpamanya dapat menghafal 100 nombor 7 digit yang diberikan secara lisan.Bagaimanapun. Dalam pengkajian beberapa ahli yang arif tentang otak mendedahkan bahawa terdapat berbilion -bilion sel dalam otak manusia. Ahli matematik juga akan mengeluarkan buku hasil tulisan mereka sebagai rujukan masyarakat dan pelajar dalam mempelajari matematik. semua manusia memiliki kesemua lapan kepintaran ini sebagai sebahagian daripada 4 . Dan dalam matematik kita boleh menggunakan kehebatan minda untuk membayangkan bagaimana sempoa berfungsi untuk pengiraan secara mudah dalam matematik.

Jika kita perhatikan. Dalam kehidupan harian.Kepintaran ini adalah tambahan terakhir. Gardner telah mengemukakan 8 jenis 5 . Dr. pelan dan lukisan serta mempunyai daya arah yang baik. Bahasa menjadi s esuatu alat yang paling penting dan indah bagi melahirkan perasaan.htm yang ditetapkan oleh Howard Gardner dalam mengutarakan teorinya. ahli fizik terkenal dikatakan memiliki kepintaran logikalmatematikal yang mengagumkan.com/micrit.Kepintaran ini berrnaksud kebolehan memproses/berkomunikasi secara dalaman ke arah membentuk kefahaman mengenai diri dan menggunakannya untuk sesuatu kebaikan. 4. Kepintaran Linguistik. Kepintaran ini memberi pemiliknya keupayaan memaharni perkara -perkara kompleks yang melibatkan penguasaan angka numeral bagi tujuan anali is dan penyelesaian masalah. Sigmund Freud (ahli neurologi/psikologi) dipilih oleh Gardner sebagai mewakili kepintaran ini. 6. kaedah lama untuk mengukur tahap kecerdasan manusia.lumrah species. Kepintaran Ini member kelebihan kepada pemiliknya untuk membaca. carta. rentak dan kualiti tone dalam seni muzik. Kepintaran Kinestetik . Kepintaran Interpersonal . 'Creating minds: An Anatomy of Creativity' (1993). 3. Kekuatan s adalah terletak kepada kemampuan melihat dengan jelas pola dan hubungan antara objek dan angka. melahir serta membentuk dan memanipulasikan bunyi -bunyian secara kreatif . isu kemanusiaan dan kehidupan sejagat. T S Eliot. Albert Einstein. seorang penari untuk mewakili kepintaran ini. Howard Ga rdner RUJUKAN DEFINISI: http://www. menjelaskan sesuatu yang kompleks serta untuk menyerap maklumat. 5. Bagi memperjelaskan pelabagai kepintaran yang dimaksudkan. 8. (Kepintaran. Gardner telah memilih Martha Graham. Gardner telah memilih tujuh individu yang dikatakanmemiliki setiap kepintaran secara menonjol dalam bukunya. Bagi mewakili kepintaran 'naturalist' (kelapan) yang diperkenalkan pada tahun 1997. 7. Justeru. Teori Howard Gardner ini menarik untuk kita berfikir bersama. TEORI KECERDASAN PELBAGAI. 1. Charles Darwin telah dipilih. seorang pemuzik. Kepintaran Intrapersonal . mentafsir dan menghasil peta. sungguhpun diperkatakan bahawa kepintaran 'spiritual/existentialist' mungkin dipertimbangkan sebagai yang kesembilan. jimnastik. Beliau merupakan profesor dalam bidang pendidikan di Harvard Universiti. Kepintaran Logikal-Matematikal. iaitu berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad. Tetapi sama ada kemahiran-kemahiran ini berdiri sebagai 'kepintaran berasingan' (walaupun kesemuanya bertindak bukan secara berasingan) atau dipacu oleh satu 'kepintaran' yang pada asasnya menentukan keupayaan kita untuk menguasai lain-lain kemahiran adalah satu perkara yang patut direnungi. mengklasifikasi dan mempergunakan ciri ciri alam persekitaran. renang dan aktiviti fizikal yang lainnya.Kepintaran ini dimiliki oleh individu-individu yang telah menguasai pergerakan motor badan sehingga mampu membawanya ke satu tahap yang membolehkannya mahir dalam bidang -bidang seperti sukan padang. Tapi sebelum sesuatu posisi diambil. mereka yang mempunyai kepintaran ini lebih sensitif dan mendekati kepada kebimbangan/isu persekitaran global. 2. Kepintaran Naturalist . kemahiran-kemahiran yang dikatakan 'pelbagai kepintaran' ini memang boleh diperhatikan wujud di kalangan kita. seorang penyajak mewakili kepintaran linguistik. Mereka yang mempunyai kepintaran ini biasanya suka kepada pekerjaan atau usaha yang melibatkan manipulasi objek dan pergerakan.net. Menurut Gardner. Individu seperti ini mempunyai keupayaan memahami dan mampu membezakan perasaan dan tujuan orang serta boleh berinteraksi dan memberi arah tuju. Individu yang mewakili kepintaran ini ialah Igor Stravinsky. Apa pun. tiada dua individu memiliki profail kepintaran yang sama walaupun antara pasangan kembar identikal. Kepintaran ini diwakili oleh pelukis Pablo Picasso.cikgu. Mereka yang mempunyai kepintaran ini sangat sensitif kepada prinsip-prinsip melodi. Kepintaran linguistik terdapat pada individu yang mempamirkan kebolehan menggunakan perkataan dengan mudah dan berkesan. Kepintaran Visual-Spatial Individu yang memiliki kepintaran Inl berkebolehan melihat persekitaran dalam tiga dimensi dan menilai ruang daripada perspektif perhubungan elemen-elemen dalam persekitaran. elok juga dikaji dahulu definisi kepintaran dan juga premis-premis asas (8 kriteria bagi mengenalpasti kepintaran: lihat http://surfaquarium. berlainan dengan cara yang berlandaskan linguistik dan logik-matematik semata-mata. mengikut Gardner ialah kebolehan mencari dan menyelesaikan masalah dan menghasilkan produkproduk bernilai dalam conteks budaya sendiri ). Kepintaran Muzikal . Howard Gardner pada tahun 1983.Kepintaran ini diwakili oleh Mahatma Gandhi.thomasarmstrong.my & http://www.com SUSUNAN SEMULA: Amiene Rev Teori Kecerdasan Pelbagai diperkenalkan oleh Dr. Kepintaran 'naturalist' yang diw akili oleh Charles Darwin dikatakan satu kebolehan mengasing. . MULTIPLE INTELLIGENCES.Kepintaran ini memberi kebolehan kepada seseorang untuk memahami mengintepretasikan. yang dikatakan memiliki kelebihan dalam berkomunikasi dengan manusia daripada pelbagai etnik dan agama untuk mencapai sesuatu kebaikan kepada semua. teori Gardner telah banyak mencetuskan minat di kalangan pendidik untuk terus mengkaji dan mencipta gaya dan metodologi pembelajaran daripada sudut bagaimana seseorang itu belajar. Disebabkan faktor-faktor genetik dan persekitaran.

CONTOH: Adnan Abu Hassan. Michael Jordan. Jackie Chan 4. puisi. generalisasi. Melibatkan pemikiran saintifik. Contoh aktiviti: Perbahasan. rumus. mengkategori. PERKATAAN (linguistic intelligence) 2. GAMBAR (spatial intelligence) 4. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. proses emosi. KERJAYA: Pelukis.Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi. bunyi instrumental.kecerdasan yang berbeza sebagai satu cara untuk mengukur potensi kecerdasan manusi . Jurutera. Kecerdasan Fizikal . Akauntan CONTOH: Carl Friedrich Gauss. Al-Khawarizmi. Berkebolehan menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. penyanyi. aktiviti jasmani. pelakon. urutan nombor. Saintis. Rene Blanco. Mempunyai gambarann yang tep tentang diri at sendiri. penggubah lagu. pemain sukan dan seni pertahanan diri. Logical-mathematical intelligence ("number/reasoning smart") 3. Contoh aktiviti: Penggunaan simbol. kesedaran terhadap mood dalaman.Linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. A. motivasi. Yasin. pemain muzik. Misha Omar 6. Shah Rukh Khan. pola abstrak. perhitungan dan pengujian hipotesis. Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Kecerdasan Logik . 6 . Rosyam Noor. menaakul. KERJAYA: Atlit sukan. main peranan. induktif dan deduktif. pengurusan grafik dan pengiraan. diari. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. pemain bola sepak. nyanyian dan drama lagu. Sir Arthur Conan Doyle 2. NOMBOR ATAU LOGIK (logical-mathematical intelligence) 3. garis rentuk dan ruang. pengukir. Ajai. termasuk± keboleban memanipulasikan ayat. rentuk dan ruang. Leonardo Da Vinci 5. Pablo Picasso. polis. kehendak. arkitek. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. CONTOH: Faisal Tehrani. Shazlin Zulkifli. David Beckham. and/or 8.Matematik Kebolehan menggunakan nombor. REFLEKSI KENDIRI (intrapersonal intelligence) 6. KERJAYA: Komposer. mengecat. Bodily-Kinesthetic intelligence ("body smart") 5. Kecenderungan ini termasuk kepekaan terhadap ritma. Pensyarah dalam bidang sastera. termasuk pemikiran secara heuristik. Kecerdasan Visual . Isaac Newton 3. Alexander Thomson Alexander. Contoh aktiviti: Persembahan muzik. CONTOH: Hijjaz Kasturi. prnktis mind fullness. sebab dan akibat (logik). mengenal pasti pola abstrak. Mozart. Siti Nurhaliza. MUZIK (musical intelligence) 5. William Shakespeare. disiplin diri dan amalan pemusatan. penari. penulisan kreatif. bacaan. membuat inferens. jurnal. PENGALAMAN SOSIAL (interpersonal intelligence). perkaitan. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. Contoh aktiviti: melukis. Kecerdasankecerdasan yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut: 1. Intrapersonal intelligence ("self smart") 8. perbendaharaan kata. latihan fizikal. melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik. Minoru Yamasaki. Naturalist intelligence ("nature smart") Berikut adalah bagaimana teori kecerdasan pelbagai boleh diaplikasikan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran secara hubungan berikut: 1. Muhammad Ali. kemarahan. bunyi vokal. Ramlee. Nasir. garis. Kecerdasan Verbal . Linguistic intelligence ("word smart"): 2. mencipta gambaran mental. penyelesaian masalah. Contoh aktiviti: Tarian kreatif. Beethoven. kanak-kanak dan a dewasa. jenaka dan bercerita. PENGALAMAN DENGAN ALAM SEMULAJADI (naturalist intelligence) 1. Kitaro. ucapan formal. tentera. P.peta minda. M. Kecerdasan Muzikal-Ritma Kemampuan untuk menggemari. Spatial intelligence ("picture smart") 4. PENGALAMAN FIZIKAL (bodily-kinesthetic intelligence) 7. KERJAYA: Sasterawan: Penulis. imaginasi aktif. CONTOH: Nicole David. drama. menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. Musical intelligence ("music smart") 6. peninju. Samad Said.Spatial Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. taakulan tahap tinggi. keseimbangan dan kelenturan badan. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi. Penyajak. perkaitan sebab dan akibat (logik). skema warna. Interpersonal intelligence ("people smart") 7. KERJAYA: Ahli matematik. Berkepekaan terhadap warna. Penceramah. strategi pemikinm.

Ciri-ciri lebih lanjut anak-akan memiliki potensi Kecerdasan Linguistik antara lain suka menulis kreatif. Nutrisi yang tepat mesti diberikan. dan unggul dalam pelajaran bahasa. Setiap anak memiliki Multiple Intelligences (Kecerdaan Berganda) itu. Ahli biologi. latihan kolaboratif.Kecerdasan Linguistik sendiri adalah kemampuan berbicara. Dalam kehidupan. Dr. tidak tahu bahwa anaknya memiliki aspek Kecerdasan Linguistik yang menonjol. Ini prestasi bagus. Albert Ellis. Contoh aktiviti: kornunikasi antara individu. Di era modern ini.´ Tampaknya orangtua tersebut tidak berbeda dengan kebanyakan orangtua lainnya. Ahli Psikologi CONTOH: H. mendengarkan. Para orang tua mestinya menyadari bahwa kecerdasan. TEORI KECERDASAN PELBAGAI. Ketika anak berusia balita. Semua tokoh di atas menempa nama dalam bidang masingmasing. mendengarkan radio. biarkanlah 7 . tetapi pada masing-masing mereka ada aspek-aspek yang paling menonjol. Masa depan yang cerah. Kesembilan aspek itu adalah Kecerdasan Linguistik. rnernberi maklurn balas. koran. dan menggunakan kata-kata secara efektif. Para pakar kecerdasan menyarankan ibu-ibu merangsang Kecerdasan Linguistik anak-anak dengan. Kecerdasan Kinestetik. ibu harus sering mengajaknya berbicara. orang dengan Kecerdasan Linguistik tinggi akan mampu membuat tulisan mulai dari menulis memo. atau melihatnya y Gemar membaca y Sibuk menulis cerita atau puisi y Suka bercerita atau mendongeng y Sangat mudah menghafal lirik lagu. mengeja kata-kata dengan tepat dan mudah. Usahawan CONTOH: Donald Trump. Geologist CONTOH: Louis Agassiz. Kecerdasan Bermusik. yang di samping seorang ahli tata negara. Kecerdasan Linguistik memberikan kemampuan dalam berbicara. 3. MULTIPLE INTELLIGENCES. banyak orang memiliki Kecerdasan Linguistik yang menonjol menjadi seleberiti atau figur-figur public yang sukses. Howard Gardner TAK jarang kita dibuat terperangah oleh sikap seorang ibu. berbahasa. kalimat ringkas. Artinya. menjadi penyumbang utama dalam sejarah manusia. pantun. tetapi matematika bodoh. Kecerdasan Spasial (Ruang-Tempat). Aktif mengajak mereka berkomunikasi sejak masih dalam kandungan. Perancang Bandar. Sebaliknya. mempunyaiSembilan aspek yang disebut dengan istilah Multiple Intelligences. Dari sini terlihat. suka mengisi teka-teki silang. Kecerdasan Interpersonal. Nawawi 8. Peniaga.M Tuah Iskandar. Edward D. puisi. Kecerdasan Naturalis Mengenali. Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut.´Bicara pinter. Fadzilah Kamsah. Charles Darwin Dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. Howard Gardner. Ada yang mampu berbicara dan menguasai bahasa dengan lebih mudah dibandingkan orang-orang lain. menurut perkembangan teori terbaru. Kecerdasan Intrapersonal. bahkan sejak si anak masih dalam kandungan hingga masa pertumbuhkan. Pengacara.Kecerdasan Logika Matematika. Demikian pula dengan para penyiar. ringkasan laporan hingga laporan yang butuh analisa lengkap. Ahli falsafah. · Mempunyai keterampilan pendengaran sangat berkembang y Menikmati bermain-main dengan bahasa bunyi y Paling cepat belajar dengan menggunakan kata-kata. mendongeng. dan Kecerdasan Moral. mendengar. dengan tidak lupa memberi mereka susu. karena memiliki kecerdasan linguistik di atas rata-rata. Ciri-ciri anak dengan Kecerdasan Linguistik yang menonjol antara lain. Berbagai upaya dilakukan agar si anak menjadi pintar. dongeng. Bila memiliki anak-anak dengan tanda-tanda di atas. Pakar Kaunseling. David Letterman. bahkan politisi. Cope. buku hingga karya sastra yang bermutu tinggi. juga merupakan pembicara sekaligus presenter hebat. latilhan ernpati. akan mendapat nilai tinggi untuk pelajaran bahasa. ia memiliki Kecerdasan Linguistik di atas rata-rata. anak yang mempunya Kecerdasan Linguistik atau Kemampuan Berbahasa lebih baik dari anak-anak lain. Dalam hal menulis pun. menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna KERJAYA: Petani. Tetapi mereka justru menganggap matematika sebagai tolok ukur kecerdasan anak-anak. Kecerdasan Naturalis. dan m endengarkan berbagai bunyibunyian. para orangtua tidak boleh memarahi mereka karena itu akan merusak Kecerdasan Linguistik mereka. Willaim Glasser. membaca berbagai simbol dan tanda. pengamat sosial. karya tulis mulai dari sebuah memo. Setiap anak bahkan setiap orang memiliki kecerdasan linguistik berbedabeda. mengkhayal atau bercerita. Ahli Motivasi. majalah. strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama KERJAYA: Ahli politik. dihormati sepanjang zaman. 2. yang memarahi putra atau putrinya nan tengah berceloteh dengan manis. Dr Andi Alfian Mallarangeng. Ahli botani. Sebut saja di ataranya. Penyajak. Umumnya para orangtua sangat sedih bila anak-anak mereka tidak mendapat nilai bagus untuk pelajaran matematika. Jean Piaget 7. Lebih mengenaskan lagi. menikmati mendengarkan katakata dan cerita. mempunyai kosa kata yang lebih baik untuk anak -anak seusianya. Aznil Hj. sekretaris. David Starr Jordan.KERJAYA: Pengarang. ada orangtua yang memarahi anak -anak mereka dengan mengatakan. 1. termasuk dengan memaksa mereka mengikuti les matematika bahkan dengan menggaji guru privat. kalimat pendek.

menyusun katakata mutiara dan sebagainya.27 November 1999 Kecerdasan matematik-logika sendiri memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif. atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi seperti dijumpai pada orang dewasa yang menjadi pemahat patung atau arsitek suatu bangunan. menulis karangan. Anak-anak seperti ini juga cenderung memiliki daya ingat yang kuat misalnya terhadap nama-nama seseorang. namun juga akan sangat menguasainya sehingga menjadi amat ahli. Anak-anak dengan kecerdasan bahasa yang tinggi.kecerdasan itu terus berkembang dan terasah dengan baik dibantu oleh lingkungan--orang-orang terdekat dengannya. Kemampuan membayangkan suatu bentuknyata dan kemudian memecahkan berbagai masalah sehubungan dengan kemampuan ini adalah hal yang menonjol pada jenis kecerdasan visualspasial ini. pertunjukan orkestra atau alat musik yang dimainkannya sendiri. baik secara kognitif. memahami dan menganalisa pola angka-angka serta rnemecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. para orang tua memegang peranan penting untuk menciptakan Iingkungan tersebut guna merangsang segenap potensi anakagar dapat berkembang secara maksimal. Anak . istilah-istilah baru maupun hal-hal yang sifatnya detil. efektif maupun psikomotorik. Kecerdasan Anak Howani Gardner dalam bukunya yang berjudul 'Multiple Intelligences" menegaskan bahwa skala kecerdasan yang selarna in dipakai ternyata memiliki banyak keterbatasan sehingga kurang dapat meramalkan kinerja yang sukses untuk masa depan seseorang. Bekasi . Menurut Gardner. masing-masing anak tersebut akan merasa pas menguasai bidangnya masing-masing. rnenghargai potensi anak. Gambaran mengenai spectrurn kecerdasan yang luas telah membuka mata para orang tua maupun gurutentang adanya wilayah-wilayah yang secara spontan akan diminati oleh anak-anak dengan semangat yang tinggi. Apabila kurang memahami. Howard Gardner Pada dasamya anak-anak sebagai generasi yang unggul tidak akan tumbuh dengan sendirinya. mendengarkan kaset/ radio. mau menerima anak sebagaimana adanya.III. yaitu misalnya menyusun hipotesis. umumnya ditandai dengan kesenangannya pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan suatu bahasa seperti membaca. Kecerdasan visual spasial memuat kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara obyek dan ruang. yang memungkinkan potensi mereka dapat tumbuh dengan optimal. untuk selanjutnya terus meluas seiring meluasnya pergaulan sosial si anak. Dalam hal penguasan suata bahasa baru. seperti : catur. Bukan hanya cakap pada bidang-bidang tersebut yang memang sesuai dengan minatnya tersebut. memberi rangsangan yang kaya untuk segala aspek perkembangan anak. Anak-anak demikian akan unggul dalam pernainan mencari jejak pada suatu kegiatan di kepramukaan misalnya. baik secara tertulis maupun lisan dalarn berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan -gagasannya. Inilah yang perlu kita persiapkan pada anak-anak guna menyongsong milenium ke . MULTIPLE INTELLIGENCES. mengadakan kategorisasi dan klasifikasi terhadap apa yang dihadapinya. kemampuan berpikir menurut aturan logika. Mereka juga lebih mudah mengingat sesuatu dan mengekspresikan gagasan gagasan apabila dikaitkan dengan musik. Termasuk dalam hal ini adalah nada dan irama Anak-anak jenis ini cenderung senang sekali mendengarkan nada dan irama yang indah. bermain teka-teki dan sebagainya. Suasana penuh kasih sayang. membuat puisi. semua sungguh merupakan jawaban nyata bagi tumbuhnya generasi unggul di masa yang akan datang. Mereka cenderung lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan dan verbalisasi. Anak-anak ini juga sangat menyukai berbagai permainan yang banyak melibatkan kegiatan berpikir aktif. apakah itu melalui senandung yang dilagukannya sendiri.anak ini memiliki kemampuan misalnya untuk menciptakan imajinasi bentuk dalam pikirannya. Anak-anak dengan kecerdasan matematik-logika tinggi cenderung menyenangi kegiatan menganalisa dan mempelajari sebab-akibat terjadinya sesuatu. Mereka sungguh memerlukan Iingkungan yang subur yang sengaja diciptakan untuk itu. anak-anak ini umumnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak -anak lainnya. Ia menyenangi berpikir secara konseptual. Kecerdasan bahasa memuat kemampuan seseorang untuk rnenggunakan bahasa dan kata-kata. maka mereka akan cenderung berusaha untuk bertanya dan mencari jawaban atas hal yang kurang dipahami tersebut. 8 . Mitra Keluarga Bekasi. kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur: y Kecerdasan matematik-logika y Kecerdasan bahasa y Kecerdasan musikal y Kecerdasan visual spasial y Kecerdasan kinestetik y Kecerdasan inter-personal y Kecerdasan intra-personal y Kecerdasan naturalis Disampaikan dalam Seminar "Menjadikan Anak Yang Terbaik Menuju Milenium III" yang diselenggarakan oleh RS. Anak-anak semacam ini cenderung menyukai aktifitas berhitung dan memiliki kecepatan tinggi dalam menyelesaikan problem matematika. Dengan demikian. Kecerdasan musical memuat kemampuan seseorang untuk peka terhadap suara-suara non verbal yang berada di sekelilingnya. Dengan demikian. TEORI KECERDASAN PELBAGAI.

Kecerdasan Intra-personal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaaan dirinya sendiri. dan sebagainya. Anak-anak semacam ini senang melakukan introspeksi diri. Gardner ingin mengkoreksi keterbatasan cara berpikir yang konvensional mengenai kecerdasan. Kecerdasan semacam ini juga sering disebut sebagai kecerdasan sosial. Mereka cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. sehingga rnudah dalam bersosialisasi dengan lingkungan disekelilingnya. menangani perselisihan antar teman. Kecerdasan Inter-personal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. mengorganisasi. Dimana seolah-olah kecerdasan hanya terbatas pada apa yang diukur oleh beberapa test inteligensi yang sempit saja. dan sebagainya. cagar alam. Menurutnya semua insane mempunyai beberapa aspek kecerdasan yg tertentu. Anakanak dengan kecerdasan seperti ini cenderung suka mengobservasilingkungan alam seperti aneka macam bebatuan.ada 7 iaitu 1) Kecerdasan lingusitik 2) Kecerdasan Logical matematik 3) Kecerdasan Ruang 4) Kecerdasan Muzik 5) Kecerdasan Tubuh-kinestik 6) Kecerdasan Intrapersonal 7) Kecerdasan Interpersonal Baru2 ini menambahkan lagi kecerdasan lain iaitu naturalist. Misalnya senang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai. atau sekedar melihat prestasi yang ditampilkan seorang anak melalui ulangan maupun ujian di sekolah belaka. Oleh itu terdapat 8 jenis kecerdasan 9 . kemudian mencoba untuk memperbaiki diri. berenang. Beberapa diantaranya cenderung menyukai kesunyian dan kesendirian. mengkoreksi kekurangan maupun kelemahannya. Atau bisa pula tampil pada anak-anak yang pandai menari. Melalui konsepnya mengenali kecerdasan multiple atau kecerdasan ganda ini. gunung. Kecerdasan Naturalis yaitu kemampuan seseorang untuk peka terhadap Lingkungan alam. Ada antara kecerdasan ini yang boleh berkembang ke tahap yang lebih tinggi berbanding dengan kecerdasan yang lain. trampil bermain acrobat atau unggul dalam bermain sulap. Ia cenderung mampu untuk mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya sendiri.setiap kecerdasan melibatkan satu set kemahiran yang membolehkan individu ini menyelesaikan masalah. seperti misalnya bulu tangkis.Kecerdasan kinestetik memuat kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Kecerdasan pelbagai Perbincangan ttg kecerdasan pelbagai bermula apabila howard gardner (1983) terbitkan buku berjudulFrames of mind: the theory of multiple intelligences. Hal ini dapat dijumpai pada anakanak yang unggul pada salah satu cabang olaraga. dan sebagainya. memperoleh simpati dari anak-anak yang lain. merenung dan berdialog dengan dirinya sendiri. benda-benda di angkasa. sepakbola. jenis-jenis lapisan tanah. hutan. dimana selain seorang anak mampu rnenjalin persahabatan yang akrab dengan teman-termannya juga termasuk kemampuan seperti memimpin. aneka macam flora dan fauna. dan sebagainya. tenis.