Teori Pembelajaran Kepelbagaian Kecerdasan Teori Kepelbagaian Kecerdasan mula diperkenalkan oleh Dr.

Howard Gardner (1983) menerusi bukunya yang bertajuk Frames of Mind. Idea beliau ke atas tingkah laku pembelajaran manusia telah mencetuskan satu revolusi bagi jenis bilik darjah merentasi dunia berdasarkan cara di mana beliau mencabar pendapat yang menyatakan kecerdasan telah ditetapkan ( heckly 1997). Teori C Kepelbagaian Kecerdasan Gardner menarik para pendidik untuk mula memikirkan tentang kecerdasan sebagai satu set bagi kebanyakan kemahiran dan kebolehan yang berbeza yang menolong seseorang individu pelajar memahami, menyelidik dan memberi reaksi kepada banyak jenis kandungan bagi tujuan menyelesaikan masalah atau untuk membuat sesuatu yang dinilai dalam satu atau banyak perkembangan kecerdasan manusia Checkly ( 1997). Dr. Gardner mencadangkan bahawa setiap orang memiliki lapan kecerdasan yang pelbagai iaitu cara di mana individu memberi reaksi dalam cara yang berbeza terhadap jenis kandungan yang berbeza. Ringkasan bagi lapan Kepelbagaian Kecerdasan adalah seperti berikut : Kebolehan untuk menggunakan satu badan, atau anggota bagi satu badan, untuk menyelesaikan masalah, mencipta sesuatu, atau meletakkan ke atas satu penghasilan. Keupayaan untuk memahami, berkomunikasi dan berhubung dengan orang dan kumpulan lain. Kebolehan untuk memahami diri sendiri dan berhubung dengan satu persekitaran terdekat. Keupayaan untuk memanipulasikan nombor atau memahami perhubungan sebab dan akibat sesuatu sistem. Keupayaan untuk berfikir dalam istilah muzik, mendengar dan mengenali corak, membezakan antara bunyi-bunyian dan mencipta muzik. Keupayaan untuk membezakan antara benda-benda hidup dan berhubung dengan persekitaran semulajadinya Keupayaan untuk menggunakan bahasa, secara lisan dan bertulis secara berkesan Keupayaan untuk berfikir berkaitan dengan gambar, imej, bentuk dan corak

Kinestatik Interpersonal Intrapersonal Logikal/Matematikal Muzikal/Lirik Semulajadi Verbal/Linguistik Visual/Spatial

Menurut Dr. Gardner, seseorang individu tidak seharusnya mempunyai kekuatan yang sama dalam setia bahagian p atau gabungan kecerdasan yang sama taranya. Seseorang individu boleh memajukan setiap kecerdasan, walaupun hipotesis menunjukkan kebanyakannya akan lebih bersedia untuk maju dalam satu bahagian berbanding dengan bahagian yang lain. Pengajaran dan pembelajaran bagi sistem pengurusan pangkalan data dengan menggunakan perisian MS Access sesuai menggunakan kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan logikal/matematikal, kecerdasan verbal/linguistik dan kecerdasan visual/spatial. Penggunaan komputer semasa mempelajari MS Access telah mengaplikasikan kecerdasan kinestatik tubuh melalui penggunaan papan kekunci dan tetikus. Contohnya pelajar yang pernah menggunakan tetikus untuk klik pada butang tanda panah tunggal pada kotak dialog Report Wizard bagi memindahkan nama medan yang dipilih satu demi satu untuk dipaparkan dalam borang menggunakan Form Wizard akan boleh mengingat butang tersebut lebih baik berbanding jika guru memberitahu bentuk butang yang berkenaan. Aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan dalam membangunkan pangkalan data secara tidak langsung menggunakan kecerdasan interpersonal dalam berbincang tentang struktur jadual. Pelajar yang mempunyai kecerdasan interpersonal biasanya menonj l untuk memimpin kumpulan dalam menjana idea semasa o perbincangan. Penilaian kendiri berkenaan dengan tahap pencapaian pengetahuan dan kemahiran menggunakan MS Access melibatkan kemahiran intrapersonel. Pelajar dikehendaki membahagikan tugas membangunkan sistem pengurusan pangkalan data secara seimbang, bukannya mengharapkan seorang ahli yang telah mahir. Kecerdasan logikal/matematikal merupakan kecerdasan yang paling banyak diterapkan dalam membangunkan sistem pengurusan pangkalan data. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa untuk mencipta sesuatu kuiri memerlukan kepada kefahaman tentang logik apab memilih kriteria-kriteria bagi medan jadual yang terlibat. ila Perisian MS Access itu sendiri menjadi berkuasa kerana keupayaannya dalam menghasilkan kuiri. Sesi persembahan sistem pengurusan pangkalan data yang telah dibangunkan pula merupakan medan pel ajar menggunakan kecerdasan verbal/linguistik. Dalam sesi ini pelajar dari setiap kumpulan akan menyampaikan penerangan berkenaan dengan pangkalan data yang telah dibangunkan kepada rakan sekelas. PEMIKIRAN LAHIR--Pemikiran lahir yang dimaksudkan di sini ialah pemikiran otak manusia. Ia banyak tertumpu kepada perkembangan fizikal otak manusia dan pembinaan minda di peringkat awal kanak-kanak mulai daripada pembentukannya dalam rahim sehingga kepada umurnya enam tahun. Perkembangan awal tentang pemikiran sangat penting kerana dari situlah manusia boleh melihat, mendengar, merasa, bertutur dan bergerak lalu boleh

1

pakar geografi dan dan sebagainya.memahami kehidupannya. 2. Contoh yang paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh HOKA ialah pelukis. jika dimanfaatkan sepenuhnya akan dapat menghasilkan satu hasil yang amat menakjubkan. Keupayaan Menggunakan Daya Intuit dan Wawasan. Oleh kerana otak boleh melakukan apa sahajamaka hasil akhir daripada pemikiran itu ialah cetusan pelbagai idea. Contoh paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh HOKI ialah ahli sains. Dilihat dari segi bukan fizikal. Apabila membincangkan soal pemikiran lahir kita tidak boleh lari dari mengungkapkan nama-nama tokoh terkenal dalam bidang pemikiran Lahir kerana kita sentiasa merujuk kepada kajian-kajian yang mereka lakukan seperti Roger Sperry. fakta dan penyelesaian masalah. thalamus. Kita dapat memahami dan menghafaz sesuatu dengan mudah di samping dapat melakukan perkara-perkara yang kita sendiri tidak sangka kita boleh lakukan. Keupayaan Meningkatkan Pancaindera. affective dan psycmotor. c) Daya Sentuhan Melalui Kulit. Ia terdiri daripada beberapa bahagian iaitu cerebral cortex. otak ialah alat yang membolehkan manusia berfikir.. angka. Hal ini perlu dimaklumi kerana telah banyak kajian yang menghuraikan kepelbagaian ini dan kekuatan luar biasa otak dalam pelbagai bidang terutamanya hafalan. Keupayaan Menggunakan Maklumat Dan Stimuli. manusia memerlukan banyak perkara yang oleh memberi kesan kepada emua unsurunsur itu seperti makanan untuk jasad. Terutamanya menggunakan Hemisfera otak kanan dan hemisfera otak kiri yang ternyata banyak memberi hasil yang baik dalam menyelesaikan masalah. corpus callosum. Ia berfikir tentang hal-hal yang bercorak analitik. Ia bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan bahasa. pemain catur. d) Daya Hiduan Melalui Hidung. Ia melihat secara keseluruhandan bukan satu persatu. Otak mempunyai empat keupayaan yang besar iaitu: 1. 3. medulla dan spinal cord. Otak yang mendapat rangsangan daripada deria tersebut akan melakukan proses-proses yang sepatutnya. Hemisfera otak kanan (HOKA) Hemisfera otak kanan mengawal bahagian kiri anggota badan. 4. 2. Oleh itu untuk perkenbangan menyeluruh. Semua deria rasa memainkan peranan penting dalam proses berfikir kerana ia melalui deria-deria tersebut isyarat atau maklumat akan disampaikan kepada otak untuk tindakan selanjutnya. Semuanya memepunyai fungsi tersendiri. Pemikiran lahir ialah suatu corak pemikiran yang semulajadi yang menggunakan elemen fizikal dalam diri manusia sebagai asas untuk mentelesaikan sesuatu masalah. Banyak tanda yang menunjukkan atau yang dapat membezakan sama ada seseorang itu menggunakan HOKA atau HOKI. intelek dan emosi. Robert Ornstein. Ia memproses maklumat yang bercorak intutif. Dari sini timbulah kenyataan bahawa otak itu sukar dimusnahkan tetapi mudah dipengaruhi oleh alam sekitar sekeliling dan pancaindera. Melalui pemikiran lahir. pons. e) Daya Rasaan Melalui Lidah. kreatif dan kesenian. Malah jika didalami secara lebih terperinci kita akan mendapat beberapa atau banyak kelebihan kerana dalam diri manusia terdapat minda sedar. Menurut pakar pemikiran kebanyakan orang menggunakan otak kanan akan sentiasa meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri manakala orang yang sentiasa meletakkan tan gan kiri di atas tangan kanan ialah orang yang menggunakan HOKA. minda separa sedar. rohani. manusia terdiri daripada empat unsur iaiatu jasmani. Walau sehebat mana pun ia akan tetap tunduk kepada pengaruh luaran yang terdapat di sekitarnya berdasarkan fungsi panca indera yang ada iaitu´ a) Daya Penglihatan Melalui Mata. 2 . Maka dari situ otak boleh dibahagikan kepada dua hemisfera mengikut fungsi ini: 1. Contoh yang jelas ialah bagaimana seorang pakar pemikiran dalam satu jenis pemikiran yang berkaiatan dengan pemikiran lahir berjaya memandu kereta dengan matanya ditutup melalui jalan-jalan di Kuala Lumpur baru-baru ini. Hemisfera otak kiri (HOKI) Hemisfera otak kiri pula mengawal bahagian kanan anggota badan. Secara amnya. Ia mengawal perasaan dan persepsi visual. KEUPAYAAN OTAK MANUSIA ---Otak secara fizikalnya ialah organ yang terdapat di bahagian kepala. Paul Mclean. penari pengukir dan pemuzik. cerebellum. hypoyhalamus. Ned Hermann. Kajian barat membahagikannya kepada tiga unsur iaitu cognitive. Keupayaan Menggunakan Pengalaman. ahli matematik. b) Daya Pendengaran Melalui Telinga. kasih sayang untuk jiwa dan rangsangan untuk pemikiran dan seumpamanya.

Tujuh kebijaksanaan yang diajukan oleh beliau ialah: 1.Kesimpulannya potensi yang ada pada pemikiran Lahir ternyata amat besar dan seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin agar perkembangan minda akan berkembang secara sihat dan cemerlang. beta dan beberapa lagi teknik yang mengunakan sepenuhnya pemikiran lahir nyata ia amat berkesan dalam membentuk satu formula yang hebat untuk manusia meneruskan kehidupan. Mereka ini akan cuba sedaya upaya mereka akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka. Program muzik 5. Kebolehan muzik 4. Kemahiran berbahasa 3. Ramai yang masih lagi belum mengetahui sepenuhnya tentang getaran-getaran dalam otak yang boleh dimanfaatkan dan boleh dijadikan batu lompatan untuk manusia melakukan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Apabila kanak-kanak tersebut telah mengenali angka-angka tersebut. Prinsip NURY 1 : Potensi anak 2. penyiasat. Program cetusan intelek 3. Kebolehan dalam diri Dalam kebijaksanaan logik-matematik seseorang itu berkebolehan dalam kuantitati yang berdasarkan fakta dan sains. Prinsip NURY 5 : Adat resam keluarga dan masyarakat. NURY menggunakan lima prinsip dalam membangunkan potensi otak kanak-kanak iaitu: 1. Dalam melatih kanak-kanak agar mahir dalam bidang matematik sebuah organisasi yang dikenali sebagi Institut Pembangunan Keluarga dan Kanak-kanak (NURY) telah menjalankan usaha dengan tujuan melahirkan kanak-kanak pintar yang pada masa nanti boleh menjadi tenaga pentng dalam i pembangunan negara. Kebijaksanaan yang dimilikinya akan cuba digunakan sepenuhnya dalam membantu mereka yang mengalami masalah dalam matematik. Program matematik dan kuantiti 4. Aktiviti ini mengajar mereka menggunakan alatan terbabit dalam pengiraan matematik dengan cepat dan pantas tanpamengambil masa yang lama. Program kesihatan Dalam program matematik dan kuantiti NURY telah mengatur beberapa aktiviti sebagai menguji kepintaran otak kanak-kanak tentang matematik. Prinsip NURY 4 : Hubungan simbiotik 5. Dalam program ini juga. Mereka ini juga akan menyebut angka-angka yang diapaparkan oleh guru mereka dalam usaha untuk mengingatkan mereka dengan angka-angka matematik.Kebijaksanaan logik-matematik 2. Aktivit pembelajaran yang di buat oleh NURY ini amat berfaedah sekali kerana dapat membantu kanak-kanak memahirkan diri dalam ilmu matematik. ahli matematik dan ilmu logik. Kemahiran menguasai ruang 5. Program manipulasi 9. Kebijaksanaan gerak badan 6. jurutera. Program kreatif 6. Program -program yang dijalankan oleh NURY ini amatlah sesuai dengan konsep atau teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner te ntang 'the 7 intelligence' iaitu 7 kebijaksanaan manusia. Rangsangan perlu sentiasa diberikan kepada pemikiran corak ini kerana ia amat sensitif terhadap rangsangan. Untuk melaksanakan lima prinsip ini. Program bacaan 2. polis dan pengesan. Program makanan dan pemakanan 7. Ahli matematik akan cuba menyelesaikan masalah melibatkan matematik atau cuba memperkenalkan teknik-teknik baru dalam menyelesaikan masalah matematik. Prinsip NURY 3 : Ibu bapa dan institusi rumah 4. Kemahiran ini terdapat pada golongan ahli-ahli sains. mereka pula diajar cara-cara mengira dalam matematik. Kebijaksanaan hubungan antara manusia 7. Prinsip NURY 2 : Pengasasan awal anak 3. Ahli -ahli matematik ini akan memperkenalkan teori-teori dan produk baru mereka kepada umum dalam usaha membantu pelajar-pelajar dalam pembelajaran matematik. Bagaimana pun tekanan yang terlalu tinggi tidak harus dibebankan ke atas pemikiran jenis ini kerana ia mungkin menjejaskan prospek pemikiran seseorang atas dasar bahawa pemikiran corak ini amat cemerlang. PERHUBUNGAN PEMIKIRAN LAHIR DENGAN MATEMATIK ---Secara amnya manusia yang dikuasai oleh HOKI berfikir secara analitik seperti ahli matematik. Melalui teknik pernafsan alfa . batu. Program pertuturan dan bahasa 8. sempuo dan sebagainya. Pada permulaanya kanak-kanak ini diajar mengenal angka dalam matematik. Mereka akan diajar dengan menggunakan jari. NURY telah mengataur program-program pembangunan manusia seperti berikut: 1. Mereka ini akan 3 . Mereka ini terdiri daripada peguam. kanak-kanak dilatih dengan menggunakan angka agar mereka biasa dengannya. Program pembangunan jasmani 10.

Kehebatannnya mengalahkan komputer jika digunakan sepenu hnya.menerbitkan buku bagi memudahkan para pelajar mendapatkan lmu matematik ini. interpersonal. Terdapat sekurang-kurangnya enam lagi kepintaran selain daripada dua yang disebut di atas. Teori 'Multiple Intelligences' (Pelbagai Kepintaran) Howard Gardner Dr. Ini menunjukkan betapa hebatnya otak manusia.kini dan rata-rata dalam sistem pendidikan. iaitu bagaimana hendak merangsang minda dalam keadaan tertentu. Contohnya apa yang digelar human calculator di mana otak manusia dapat mengira dengan lebih pantas berbanding mesin kira. Mereka juga akan mengadakan i seminar-seminar di sekolah-sekolah dalam usaha menjayakan objektif mereka. beliau telah menghasilkan buku. Manusia yang benar-benar dapat menggunakan pemikiran lahir ini akan dapat melakukan sesuatu yang tidak disangka oleh pemikiran ramai umpamanya dapat menghafal 100 nombor 7 digit yang diberikan secara lisan. Seorang kanak-kanak yang diajar menggunakan pemikiran lahir sejak dari kecil lagi Insya -Allah akan dapat menguasai ilmu matematik dengan cepat kerana seni matematik amat bergantung dengan keupayaan pemikiran lahir. Justeru aspek ini perlu diberi perhatian dalam pendidikan matematik kerana ia boleh digunakan dan dijadikan asas kepada usaha membentuk asas matematik yang kukuh. Kebijaksanaan yang dimiliki oleh mereka akan digunakan untuk menolong para pelajar dan masyarakat mempelajari ilmu matematik yang dikatakan sukar oleh kedua-dua sasaran ini. Teori 'multiple intelligences'.Bagaimanapun. seterusnya individu berkenaan akan dapat mendalami ilmu matematik dengan lebih mantap lagi. Dalam buku ini biasanya dijelaskan secara terperinci mengenai matematik daripada asas sehingga penyelesaian masalah yang sukar. menyusunnya semula dan mengungkapkan kembali nombor-nombor tersebut dengan kaedah menurun! Sekali imbas ia sememangnya tidak masuk akal tetapi realitinya ia memang berlaku dan pernah dipraktikkan. menolak kepintaran yang semata-mata didasarkan kepada parameter logic matematik dan linguistik. sifir atau rumus yang berkaitan m dengan mudah kerana ia merupakan sesuatu yang tidak mustahil. Melalui cara ini masyarakat dam pelajar dapat memahami dengan lebih jelas lagi mengenai ilmu matematik apabila membacanya nanti. Dan dalam matematik kita boleh menggunakan kehebatan minda untuk membayangkan bagaimana sempoa berfungsi untuk pengiraan secara mudah dalam matematik. Justeru amat nyata sekali bahawa pemikiran lahir amat sesuai sekali digunakan dalam pendidikan matematik terutamanya dalam mendidik anak -anak kecil menggunakannya dan menerangkannya sejak dari kecil lagi kearana mereka akan dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran matematik apabila belajar di sekolah seperti mana yang telah berlaku di Amerika Syarikat. Justeru ia perlu diambil perhatian terutamanya bagi seorang guru prasekolah untuk sedaya mungkin cuba menanamkan rasa suka terhadap matematik. intrapersonal dan 'naturalist'. semua manusia memiliki kesemua lapan kepintaran ini sebagai sebahagian daripada 4 .Dalam buku ini. Satu lagi aspek yang perlu diberi perhatian ialah dalam kajian pakar-pakar perkembangan otak merumuskan bahawa 95% daripada kematangan otak seseorang manusia sudah berlaku pada peringkat umur enam tahun. Banyak yang boleh diaplikasikan dalam matemati tentang k pemikiran lahir ini. Tetapi hanya beberapa peratus sahaja yang kebanyakan insan gunakan. Jangkaan Gardner ialah teori itu akan membangkitkan banyak reaksi di kalangan rakan ahli ahli psikologi. Sejauh mana pemikiran lahir dapat dikembangkan maka sejauh itulah ilmu matematik akan dapat diperkembangkan. Dalam banyak kajian menyatakan bahawa sebenarnya otak manusia mat mengkagumkan dan hebat. Mereka ini akan cuba sedaya upaya untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat dalam memahami ilmu matematik sebaik mungkin. yang kebiasaannya digunakan untuk ujian-ujian IQ . Dalam tahun 1997. Ahli matematik juga akan mengeluarkan buku hasil tulisan mereka sebagai rujukan masyarakat dan pelajar dalam mempelajari matematik. beliau telah memperkenalkan teorinya mengenai 'multiple intelligences' (pelbagai kepintaran). Banyak lagi bukti yang menunjukkan bahawa pemikiran lahir mempunyai kehebatan yang luar biasa. Enam yang lainnya ialah kepintaran-kepintaran muzikal. Gardner berpandangan bahawa manusia mempunyai kepintaran -kepintaran lain selain daripada kepintaran logic matematik dan linguistik. kebanyakan response kepada teori ini adalah positif terutamanya daripada kalangan pendidik. Mengikut teori ini. 'Frames of Minds: The Theory of Multiple Intelligences' . sebanyak tujuh pelbagai kepintaran telah diketengahkan. pada asasnya. Howard Gardner ialah professor pendidikan di sekolah sarjana pendidikan Harvard dan professor adjunct neurologi di sekolah perubatan Universiti Boston. Dalam pengkajian beberapa ahli yang arif tentang otak mendedahkan bahawa terdapat berbilion -bilion sel dalam otak manusia. satu lagi jenis kepintaran telah diperkenalkan menjadikan kesemuanya lapan sehingga kini. spatial-visual. Semasa penerbitan buku ini. Maksudnya semakin majulah ilmu matematik yang ada pada diri orang yang pintar mempergunakan corak pemikiran lahir. Ia boleh diaplikasikan dalam pembelajaran matematik untuk menghafal for ula. Pada tahun 1983. kinestetik. Dalam pepatah arab turut mengungkapkan madah seperti berikut: Belajar Sewaktu Kecil Ibarat Mengukir Atas Batu Belajar Sewaktu Dewasa Ibarat Memahat Atas Pasir Daripada pepatah Arab tersebut bolehlah kita simpulkan kebenarannya dengan kajian yang dilakuk oleh an pakar-pakar pemikiran yang mengatakan bahawa 95% daripada kematangan otak adalah bermula sejak umur enam tahun lagi.

Teori Howard Gardner ini menarik untuk kita berfikir bersama.cikgu. pelan dan lukisan serta mempunyai daya arah yang baik. Justeru. rentak dan kualiti tone dalam seni muzik.Kepintaran ini adalah tambahan terakhir. Gardner telah memilih Martha Graham. 6. Kepintaran ini diwakili oleh pelukis Pablo Picasso. Individu seperti ini mempunyai keupayaan memahami dan mampu membezakan perasaan dan tujuan orang serta boleh berinteraksi dan memberi arah tuju. Apa pun. 1. Gardner telah memilih tujuh individu yang dikatakanmemiliki setiap kepintaran secara menonjol dalam bukunya. Dr. renang dan aktiviti fizikal yang lainnya. Bagi memperjelaskan pelabagai kepintaran yang dimaksudkan. 3. T S Eliot.com/micrit. Kepintaran Ini member kelebihan kepada pemiliknya untuk membaca. Kepintaran ini memberi pemiliknya keupayaan memaharni perkara -perkara kompleks yang melibatkan penguasaan angka numeral bagi tujuan anali is dan penyelesaian masalah. Kepintaran Interpersonal . Gardner telah mengemukakan 8 jenis 5 . Beliau merupakan profesor dalam bidang pendidikan di Harvard Universiti. Kepintaran Muzikal . Kepintaran Intrapersonal . mengikut Gardner ialah kebolehan mencari dan menyelesaikan masalah dan menghasilkan produkproduk bernilai dalam conteks budaya sendiri ). Bahasa menjadi s esuatu alat yang paling penting dan indah bagi melahirkan perasaan.lumrah species. Jika kita perhatikan. kemahiran-kemahiran yang dikatakan 'pelbagai kepintaran' ini memang boleh diperhatikan wujud di kalangan kita. sungguhpun diperkatakan bahawa kepintaran 'spiritual/existentialist' mungkin dipertimbangkan sebagai yang kesembilan. Mereka yang mempunyai kepintaran ini sangat sensitif kepada prinsip-prinsip melodi. 'Creating minds: An Anatomy of Creativity' (1993). Kepintaran Logikal-Matematikal. seorang pemuzik. mentafsir dan menghasil peta. Mereka yang mempunyai kepintaran ini biasanya suka kepada pekerjaan atau usaha yang melibatkan manipulasi objek dan pergerakan.Kepintaran ini berrnaksud kebolehan memproses/berkomunikasi secara dalaman ke arah membentuk kefahaman mengenai diri dan menggunakannya untuk sesuatu kebaikan. 7. Menurut Gardner. Kekuatan s adalah terletak kepada kemampuan melihat dengan jelas pola dan hubungan antara objek dan angka. isu kemanusiaan dan kehidupan sejagat. Kepintaran 'naturalist' yang diw akili oleh Charles Darwin dikatakan satu kebolehan mengasing. Howard Ga rdner RUJUKAN DEFINISI: http://www. Kepintaran Kinestetik . kaedah lama untuk mengukur tahap kecerdasan manusia. iaitu berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad. melahir serta membentuk dan memanipulasikan bunyi -bunyian secara kreatif . 5.Kepintaran ini diwakili oleh Mahatma Gandhi. seorang penari untuk mewakili kepintaran ini. Dalam kehidupan harian.my & http://www.com SUSUNAN SEMULA: Amiene Rev Teori Kecerdasan Pelbagai diperkenalkan oleh Dr. Kepintaran Visual-Spatial Individu yang memiliki kepintaran Inl berkebolehan melihat persekitaran dalam tiga dimensi dan menilai ruang daripada perspektif perhubungan elemen-elemen dalam persekitaran. Individu yang mewakili kepintaran ini ialah Igor Stravinsky. yang dikatakan memiliki kelebihan dalam berkomunikasi dengan manusia daripada pelbagai etnik dan agama untuk mencapai sesuatu kebaikan kepada semua.net. mengklasifikasi dan mempergunakan ciri ciri alam persekitaran. Sigmund Freud (ahli neurologi/psikologi) dipilih oleh Gardner sebagai mewakili kepintaran ini. Kepintaran Naturalist . Tetapi sama ada kemahiran-kemahiran ini berdiri sebagai 'kepintaran berasingan' (walaupun kesemuanya bertindak bukan secara berasingan) atau dipacu oleh satu 'kepintaran' yang pada asasnya menentukan keupayaan kita untuk menguasai lain-lain kemahiran adalah satu perkara yang patut direnungi. carta. Kepintaran linguistik terdapat pada individu yang mempamirkan kebolehan menggunakan perkataan dengan mudah dan berkesan.thomasarmstrong. Howard Gardner pada tahun 1983. tiada dua individu memiliki profail kepintaran yang sama walaupun antara pasangan kembar identikal. 4. TEORI KECERDASAN PELBAGAI. berlainan dengan cara yang berlandaskan linguistik dan logik-matematik semata-mata. Bagi mewakili kepintaran 'naturalist' (kelapan) yang diperkenalkan pada tahun 1997. elok juga dikaji dahulu definisi kepintaran dan juga premis-premis asas (8 kriteria bagi mengenalpasti kepintaran: lihat http://surfaquarium. Albert Einstein. Charles Darwin telah dipilih.Kepintaran ini memberi kebolehan kepada seseorang untuk memahami mengintepretasikan. menjelaskan sesuatu yang kompleks serta untuk menyerap maklumat. Tapi sebelum sesuatu posisi diambil. . MULTIPLE INTELLIGENCES.htm yang ditetapkan oleh Howard Gardner dalam mengutarakan teorinya. Kepintaran Linguistik. (Kepintaran. mereka yang mempunyai kepintaran ini lebih sensitif dan mendekati kepada kebimbangan/isu persekitaran global. Disebabkan faktor-faktor genetik dan persekitaran. ahli fizik terkenal dikatakan memiliki kepintaran logikalmatematikal yang mengagumkan. 8. teori Gardner telah banyak mencetuskan minat di kalangan pendidik untuk terus mengkaji dan mencipta gaya dan metodologi pembelajaran daripada sudut bagaimana seseorang itu belajar. jimnastik. seorang penyajak mewakili kepintaran linguistik.Kepintaran ini dimiliki oleh individu-individu yang telah menguasai pergerakan motor badan sehingga mampu membawanya ke satu tahap yang membolehkannya mahir dalam bidang -bidang seperti sukan padang. 2.

Rene Blanco. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. Alexander Thomson Alexander. penggubah lagu. Shah Rukh Khan. 6 . Kecerdasan Logik . keseimbangan dan kelenturan badan. MUZIK (musical intelligence) 5. diari. P. PERKATAAN (linguistic intelligence) 2. pola abstrak. urutan nombor. rumus. kesedaran terhadap mood dalaman. Shazlin Zulkifli. aktiviti jasmani. KERJAYA: Ahli matematik. Ajai. perbendaharaan kata. Logical-mathematical intelligence ("number/reasoning smart") 3. jurnal. Akauntan CONTOH: Carl Friedrich Gauss. Contoh aktiviti: melukis. Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. latihan fizikal. main peranan. CONTOH: Adnan Abu Hassan. Berkepekaan terhadap warna. Penceramah. PENGALAMAN SOSIAL (interpersonal intelligence). Minoru Yamasaki. Jackie Chan 4. arkitek. perkaitan sebab dan akibat (logik). Pablo Picasso. jenaka dan bercerita. Linguistic intelligence ("word smart"): 2. prnktis mind fullness. KERJAYA: Sasterawan: Penulis. penulisan kreatif. Kecerdasankecerdasan yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut: 1. pengukir. peninju. Leonardo Da Vinci 5. drama. Interpersonal intelligence ("people smart") 7. Nasir. mengkategori. menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. Kecerdasan Muzikal-Ritma Kemampuan untuk menggemari. Rosyam Noor. Mozart. Berkebolehan menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. Kecerdasan Fizikal . Ramlee. bacaan. Intrapersonal intelligence ("self smart") 8. pemain sukan dan seni pertahanan diri. Kecerdasan Verbal . puisi. ucapan formal. skema warna. Michael Jordan. PENGALAMAN FIZIKAL (bodily-kinesthetic intelligence) 7. menaakul. penyelesaian masalah. Saintis. Jurutera.Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi. membuat inferens. pemain bola sepak. kehendak. PENGALAMAN DENGAN ALAM SEMULAJADI (naturalist intelligence) 1. Isaac Newton 3. termasuk± keboleban memanipulasikan ayat. CONTOH: Hijjaz Kasturi. and/or 8. generalisasi. Siti Nurhaliza. kemarahan. garis rentuk dan ruang. Kecerdasan Visual . perhitungan dan pengujian hipotesis. bunyi instrumental. William Shakespeare. mencipta gambaran mental. penari. sebab dan akibat (logik). proses emosi. Misha Omar 6. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Contoh aktiviti: Tarian kreatif. A. penyanyi. GAMBAR (spatial intelligence) 4. taakulan tahap tinggi. Contoh aktiviti: Perbahasan.Matematik Kebolehan menggunakan nombor. NOMBOR ATAU LOGIK (logical-mathematical intelligence) 3. melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik. Pensyarah dalam bidang sastera. M. Sir Arthur Conan Doyle 2.Spatial Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. Kitaro. KERJAYA: Atlit sukan. Mempunyai gambarann yang tep tentang diri at sendiri. termasuk pemikiran secara heuristik. garis. Naturalist intelligence ("nature smart") Berikut adalah bagaimana teori kecerdasan pelbagai boleh diaplikasikan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran secara hubungan berikut: 1. KERJAYA: Komposer. Contoh aktiviti: Persembahan muzik. polis. Musical intelligence ("music smart") 6. pemain muzik. perkaitan. kanak-kanak dan a dewasa. tentera. Al-Khawarizmi.peta minda. rentuk dan ruang. Yasin. CONTOH: Nicole David. imaginasi aktif.Linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. Muhammad Ali. pengurusan grafik dan pengiraan. mengecat. induktif dan deduktif. David Beckham. CONTOH: Faisal Tehrani. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. Beethoven. Kecenderungan ini termasuk kepekaan terhadap ritma. nyanyian dan drama lagu. Spatial intelligence ("picture smart") 4. motivasi. Penyajak. bunyi vokal.kecerdasan yang berbeza sebagai satu cara untuk mengukur potensi kecerdasan manusi . Contoh aktiviti: Penggunaan simbol. strategi pemikinm. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi. Melibatkan pemikiran saintifik. disiplin diri dan amalan pemusatan. Bodily-Kinesthetic intelligence ("body smart") 5. mengenal pasti pola abstrak. pelakon. KERJAYA: Pelukis. REFLEKSI KENDIRI (intrapersonal intelligence) 6. Samad Said.

Para orang tua mestinya menyadari bahwa kecerdasan.M Tuah Iskandar. Tetapi mereka justru menganggap matematika sebagai tolok ukur kecerdasan anak-anak. Ketika anak berusia balita. banyak orang memiliki Kecerdasan Linguistik yang menonjol menjadi seleberiti atau figur-figur public yang sukses. Para pakar kecerdasan menyarankan ibu-ibu merangsang Kecerdasan Linguistik anak-anak dengan. Peniaga. Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. Perancang Bandar. koran. Kecerdasan Naturalis. 1. dengan tidak lupa memberi mereka susu. mendengarkan. Charles Darwin Dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. Berbagai upaya dilakukan agar si anak menjadi pintar. anak yang mempunya Kecerdasan Linguistik atau Kemampuan Berbahasa lebih baik dari anak-anak lain. dihormati sepanjang zaman. ada orangtua yang memarahi anak -anak mereka dengan mengatakan. tetapi matematika bodoh. orang dengan Kecerdasan Linguistik tinggi akan mampu membuat tulisan mulai dari menulis memo. mempunyai kosa kata yang lebih baik untuk anak -anak seusianya. Edward D. mendengar. strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama KERJAYA: Ahli politik. Nawawi 8.KERJAYA: Pengarang. berbahasa. Fadzilah Kamsah. membaca berbagai simbol dan tanda.´Bicara pinter. David Letterman. buku hingga karya sastra yang bermutu tinggi. para orangtua tidak boleh memarahi mereka karena itu akan merusak Kecerdasan Linguistik mereka. Umumnya para orangtua sangat sedih bila anak-anak mereka tidak mendapat nilai bagus untuk pelajaran matematika. 3. Lebih mengenaskan lagi. suka mengisi teka-teki silang.´ Tampaknya orangtua tersebut tidak berbeda dengan kebanyakan orangtua lainnya. termasuk dengan memaksa mereka mengikuti les matematika bahkan dengan menggaji guru privat. tetapi pada masing-masing mereka ada aspek-aspek yang paling menonjol. Dr. Kecerdasan Intrapersonal. mendengarkan radio. Penyajak. Howard Gardner TAK jarang kita dibuat terperangah oleh sikap seorang ibu. Ini prestasi bagus. biarkanlah 7 . Setiap anak memiliki Multiple Intelligences (Kecerdaan Berganda) itu. Kecerdasan Bermusik. ringkasan laporan hingga laporan yang butuh analisa lengkap. Pakar Kaunseling. Kesembilan aspek itu adalah Kecerdasan Linguistik. Geologist CONTOH: Louis Agassiz. dongeng. Semua tokoh di atas menempa nama dalam bidang masingmasing. kalimat pendek. menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna KERJAYA: Petani. Dalam hal menulis pun. Ciri-ciri lebih lanjut anak-akan memiliki potensi Kecerdasan Linguistik antara lain suka menulis kreatif. Masa depan yang cerah. Dalam kehidupan. sekretaris. Contoh aktiviti: kornunikasi antara individu. MULTIPLE INTELLIGENCES. tidak tahu bahwa anaknya memiliki aspek Kecerdasan Linguistik yang menonjol. · Mempunyai keterampilan pendengaran sangat berkembang y Menikmati bermain-main dengan bahasa bunyi y Paling cepat belajar dengan menggunakan kata-kata. Kecerdasan Interpersonal. Willaim Glasser. Kecerdasan Linguistik memberikan kemampuan dalam berbicara. mempunyaiSembilan aspek yang disebut dengan istilah Multiple Intelligences. dan menggunakan kata-kata secara efektif. karena memiliki kecerdasan linguistik di atas rata-rata. atau melihatnya y Gemar membaca y Sibuk menulis cerita atau puisi y Suka bercerita atau mendongeng y Sangat mudah menghafal lirik lagu. Ahli Motivasi. Sebut saja di ataranya. puisi. kalimat ringkas. latilhan ernpati. yang di samping seorang ahli tata negara. pengamat sosial. Ahli botani. Usahawan CONTOH: Donald Trump. mendongeng. menjadi penyumbang utama dalam sejarah manusia. latihan kolaboratif. Pengacara. rnernberi maklurn balas. Sebaliknya. dan unggul dalam pelajaran bahasa. TEORI KECERDASAN PELBAGAI. ibu harus sering mengajaknya berbicara. Dari sini terlihat. Nutrisi yang tepat mesti diberikan. Artinya. yang memarahi putra atau putrinya nan tengah berceloteh dengan manis. Kecerdasan Naturalis Mengenali. dan Kecerdasan Moral. mengeja kata-kata dengan tepat dan mudah. akan mendapat nilai tinggi untuk pelajaran bahasa. Ada yang mampu berbicara dan menguasai bahasa dengan lebih mudah dibandingkan orang-orang lain. Cope. Demikian pula dengan para penyiar. Howard Gardner. majalah. dan m endengarkan berbagai bunyibunyian. Di era modern ini. Ahli Psikologi CONTOH: H. menikmati mendengarkan katakata dan cerita. Bila memiliki anak-anak dengan tanda-tanda di atas. Kecerdasan Spasial (Ruang-Tempat). Albert Ellis. Dr Andi Alfian Mallarangeng. juga merupakan pembicara sekaligus presenter hebat. Aznil Hj. ia memiliki Kecerdasan Linguistik di atas rata-rata. bahkan politisi. Ahli biologi. Jean Piaget 7. Ciri-ciri anak dengan Kecerdasan Linguistik yang menonjol antara lain.Kecerdasan Logika Matematika. mengkhayal atau bercerita. Aktif mengajak mereka berkomunikasi sejak masih dalam kandungan. karya tulis mulai dari sebuah memo. menurut perkembangan teori terbaru. pantun. Kecerdasan Kinestetik.Kecerdasan Linguistik sendiri adalah kemampuan berbicara. bahkan sejak si anak masih dalam kandungan hingga masa pertumbuhkan. 2. Setiap anak bahkan setiap orang memiliki kecerdasan linguistik berbedabeda. Ahli falsafah. David Starr Jordan.

kecerdasan itu terus berkembang dan terasah dengan baik dibantu oleh lingkungan--orang-orang terdekat dengannya. MULTIPLE INTELLIGENCES. Mereka sungguh memerlukan Iingkungan yang subur yang sengaja diciptakan untuk itu. atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi seperti dijumpai pada orang dewasa yang menjadi pemahat patung atau arsitek suatu bangunan. Kemampuan membayangkan suatu bentuknyata dan kemudian memecahkan berbagai masalah sehubungan dengan kemampuan ini adalah hal yang menonjol pada jenis kecerdasan visualspasial ini. Anak-anak semacam ini cenderung menyukai aktifitas berhitung dan memiliki kecepatan tinggi dalam menyelesaikan problem matematika. Anak-anak seperti ini juga cenderung memiliki daya ingat yang kuat misalnya terhadap nama-nama seseorang. masing-masing anak tersebut akan merasa pas menguasai bidangnya masing-masing. Howard Gardner Pada dasamya anak-anak sebagai generasi yang unggul tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Gambaran mengenai spectrurn kecerdasan yang luas telah membuka mata para orang tua maupun gurutentang adanya wilayah-wilayah yang secara spontan akan diminati oleh anak-anak dengan semangat yang tinggi. Mitra Keluarga Bekasi.27 November 1999 Kecerdasan matematik-logika sendiri memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif. seperti : catur. mendengarkan kaset/ radio. istilah-istilah baru maupun hal-hal yang sifatnya detil. baik secara kognitif. Suasana penuh kasih sayang. Mereka cenderung lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan dan verbalisasi. menulis karangan. 8 . yang memungkinkan potensi mereka dapat tumbuh dengan optimal. Anak-anak dengan kecerdasan matematik-logika tinggi cenderung menyenangi kegiatan menganalisa dan mempelajari sebab-akibat terjadinya sesuatu. mau menerima anak sebagaimana adanya. Bukan hanya cakap pada bidang-bidang tersebut yang memang sesuai dengan minatnya tersebut. bermain teka-teki dan sebagainya.III. Menurut Gardner. Termasuk dalam hal ini adalah nada dan irama Anak-anak jenis ini cenderung senang sekali mendengarkan nada dan irama yang indah. anak-anak ini umumnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak -anak lainnya. namun juga akan sangat menguasainya sehingga menjadi amat ahli. umumnya ditandai dengan kesenangannya pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan suatu bahasa seperti membaca. Anak-anak demikian akan unggul dalam pernainan mencari jejak pada suatu kegiatan di kepramukaan misalnya. semua sungguh merupakan jawaban nyata bagi tumbuhnya generasi unggul di masa yang akan datang. efektif maupun psikomotorik. kemampuan berpikir menurut aturan logika. maka mereka akan cenderung berusaha untuk bertanya dan mencari jawaban atas hal yang kurang dipahami tersebut. Apabila kurang memahami. Inilah yang perlu kita persiapkan pada anak-anak guna menyongsong milenium ke . Mereka juga lebih mudah mengingat sesuatu dan mengekspresikan gagasan gagasan apabila dikaitkan dengan musik.anak ini memiliki kemampuan misalnya untuk menciptakan imajinasi bentuk dalam pikirannya. pertunjukan orkestra atau alat musik yang dimainkannya sendiri. Dengan demikian. memberi rangsangan yang kaya untuk segala aspek perkembangan anak. untuk selanjutnya terus meluas seiring meluasnya pergaulan sosial si anak. Dengan demikian. Anak . rnenghargai potensi anak. Kecerdasan musical memuat kemampuan seseorang untuk peka terhadap suara-suara non verbal yang berada di sekelilingnya. Kecerdasan Anak Howani Gardner dalam bukunya yang berjudul 'Multiple Intelligences" menegaskan bahwa skala kecerdasan yang selarna in dipakai ternyata memiliki banyak keterbatasan sehingga kurang dapat meramalkan kinerja yang sukses untuk masa depan seseorang. Bekasi . apakah itu melalui senandung yang dilagukannya sendiri. membuat puisi. yaitu misalnya menyusun hipotesis. Dalam hal penguasan suata bahasa baru. mengadakan kategorisasi dan klasifikasi terhadap apa yang dihadapinya. Kecerdasan bahasa memuat kemampuan seseorang untuk rnenggunakan bahasa dan kata-kata. menyusun katakata mutiara dan sebagainya. para orang tua memegang peranan penting untuk menciptakan Iingkungan tersebut guna merangsang segenap potensi anakagar dapat berkembang secara maksimal. Kecerdasan visual spasial memuat kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara obyek dan ruang. baik secara tertulis maupun lisan dalarn berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan -gagasannya. Ia menyenangi berpikir secara konseptual. Anak-anak ini juga sangat menyukai berbagai permainan yang banyak melibatkan kegiatan berpikir aktif. TEORI KECERDASAN PELBAGAI. memahami dan menganalisa pola angka-angka serta rnemecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Anak-anak dengan kecerdasan bahasa yang tinggi. kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur: y Kecerdasan matematik-logika y Kecerdasan bahasa y Kecerdasan musikal y Kecerdasan visual spasial y Kecerdasan kinestetik y Kecerdasan inter-personal y Kecerdasan intra-personal y Kecerdasan naturalis Disampaikan dalam Seminar "Menjadikan Anak Yang Terbaik Menuju Milenium III" yang diselenggarakan oleh RS.

Beberapa diantaranya cenderung menyukai kesunyian dan kesendirian. sehingga rnudah dalam bersosialisasi dengan lingkungan disekelilingnya. dan sebagainya.ada 7 iaitu 1) Kecerdasan lingusitik 2) Kecerdasan Logical matematik 3) Kecerdasan Ruang 4) Kecerdasan Muzik 5) Kecerdasan Tubuh-kinestik 6) Kecerdasan Intrapersonal 7) Kecerdasan Interpersonal Baru2 ini menambahkan lagi kecerdasan lain iaitu naturalist. Atau bisa pula tampil pada anak-anak yang pandai menari. mengorganisasi. dan sebagainya. Kecerdasan semacam ini juga sering disebut sebagai kecerdasan sosial. dimana selain seorang anak mampu rnenjalin persahabatan yang akrab dengan teman-termannya juga termasuk kemampuan seperti memimpin. hutan.Kecerdasan kinestetik memuat kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Kecerdasan Naturalis yaitu kemampuan seseorang untuk peka terhadap Lingkungan alam. atau sekedar melihat prestasi yang ditampilkan seorang anak melalui ulangan maupun ujian di sekolah belaka. kemudian mencoba untuk memperbaiki diri. dan sebagainya. Kecerdasan Intra-personal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaaan dirinya sendiri. Mereka cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Dimana seolah-olah kecerdasan hanya terbatas pada apa yang diukur oleh beberapa test inteligensi yang sempit saja. tenis. aneka macam flora dan fauna. memperoleh simpati dari anak-anak yang lain. trampil bermain acrobat atau unggul dalam bermain sulap. Gardner ingin mengkoreksi keterbatasan cara berpikir yang konvensional mengenai kecerdasan. Kecerdasan Inter-personal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Ia cenderung mampu untuk mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Anak-anak semacam ini senang melakukan introspeksi diri. gunung. merenung dan berdialog dengan dirinya sendiri. berenang. Kecerdasan pelbagai Perbincangan ttg kecerdasan pelbagai bermula apabila howard gardner (1983) terbitkan buku berjudulFrames of mind: the theory of multiple intelligences. benda-benda di angkasa. menangani perselisihan antar teman. cagar alam. seperti misalnya bulu tangkis. Melalui konsepnya mengenali kecerdasan multiple atau kecerdasan ganda ini. mengkoreksi kekurangan maupun kelemahannya. jenis-jenis lapisan tanah. Misalnya senang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai.setiap kecerdasan melibatkan satu set kemahiran yang membolehkan individu ini menyelesaikan masalah. Ada antara kecerdasan ini yang boleh berkembang ke tahap yang lebih tinggi berbanding dengan kecerdasan yang lain. Oleh itu terdapat 8 jenis kecerdasan 9 . dan sebagainya. Anakanak dengan kecerdasan seperti ini cenderung suka mengobservasilingkungan alam seperti aneka macam bebatuan. sepakbola. Menurutnya semua insane mempunyai beberapa aspek kecerdasan yg tertentu. Hal ini dapat dijumpai pada anakanak yang unggul pada salah satu cabang olaraga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful