Teori Pembelajaran Kepelbagaian Kecerdasan Teori Kepelbagaian Kecerdasan mula diperkenalkan oleh Dr.

Howard Gardner (1983) menerusi bukunya yang bertajuk Frames of Mind. Idea beliau ke atas tingkah laku pembelajaran manusia telah mencetuskan satu revolusi bagi jenis bilik darjah merentasi dunia berdasarkan cara di mana beliau mencabar pendapat yang menyatakan kecerdasan telah ditetapkan ( heckly 1997). Teori C Kepelbagaian Kecerdasan Gardner menarik para pendidik untuk mula memikirkan tentang kecerdasan sebagai satu set bagi kebanyakan kemahiran dan kebolehan yang berbeza yang menolong seseorang individu pelajar memahami, menyelidik dan memberi reaksi kepada banyak jenis kandungan bagi tujuan menyelesaikan masalah atau untuk membuat sesuatu yang dinilai dalam satu atau banyak perkembangan kecerdasan manusia Checkly ( 1997). Dr. Gardner mencadangkan bahawa setiap orang memiliki lapan kecerdasan yang pelbagai iaitu cara di mana individu memberi reaksi dalam cara yang berbeza terhadap jenis kandungan yang berbeza. Ringkasan bagi lapan Kepelbagaian Kecerdasan adalah seperti berikut : Kebolehan untuk menggunakan satu badan, atau anggota bagi satu badan, untuk menyelesaikan masalah, mencipta sesuatu, atau meletakkan ke atas satu penghasilan. Keupayaan untuk memahami, berkomunikasi dan berhubung dengan orang dan kumpulan lain. Kebolehan untuk memahami diri sendiri dan berhubung dengan satu persekitaran terdekat. Keupayaan untuk memanipulasikan nombor atau memahami perhubungan sebab dan akibat sesuatu sistem. Keupayaan untuk berfikir dalam istilah muzik, mendengar dan mengenali corak, membezakan antara bunyi-bunyian dan mencipta muzik. Keupayaan untuk membezakan antara benda-benda hidup dan berhubung dengan persekitaran semulajadinya Keupayaan untuk menggunakan bahasa, secara lisan dan bertulis secara berkesan Keupayaan untuk berfikir berkaitan dengan gambar, imej, bentuk dan corak

Kinestatik Interpersonal Intrapersonal Logikal/Matematikal Muzikal/Lirik Semulajadi Verbal/Linguistik Visual/Spatial

Menurut Dr. Gardner, seseorang individu tidak seharusnya mempunyai kekuatan yang sama dalam setia bahagian p atau gabungan kecerdasan yang sama taranya. Seseorang individu boleh memajukan setiap kecerdasan, walaupun hipotesis menunjukkan kebanyakannya akan lebih bersedia untuk maju dalam satu bahagian berbanding dengan bahagian yang lain. Pengajaran dan pembelajaran bagi sistem pengurusan pangkalan data dengan menggunakan perisian MS Access sesuai menggunakan kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan logikal/matematikal, kecerdasan verbal/linguistik dan kecerdasan visual/spatial. Penggunaan komputer semasa mempelajari MS Access telah mengaplikasikan kecerdasan kinestatik tubuh melalui penggunaan papan kekunci dan tetikus. Contohnya pelajar yang pernah menggunakan tetikus untuk klik pada butang tanda panah tunggal pada kotak dialog Report Wizard bagi memindahkan nama medan yang dipilih satu demi satu untuk dipaparkan dalam borang menggunakan Form Wizard akan boleh mengingat butang tersebut lebih baik berbanding jika guru memberitahu bentuk butang yang berkenaan. Aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan dalam membangunkan pangkalan data secara tidak langsung menggunakan kecerdasan interpersonal dalam berbincang tentang struktur jadual. Pelajar yang mempunyai kecerdasan interpersonal biasanya menonj l untuk memimpin kumpulan dalam menjana idea semasa o perbincangan. Penilaian kendiri berkenaan dengan tahap pencapaian pengetahuan dan kemahiran menggunakan MS Access melibatkan kemahiran intrapersonel. Pelajar dikehendaki membahagikan tugas membangunkan sistem pengurusan pangkalan data secara seimbang, bukannya mengharapkan seorang ahli yang telah mahir. Kecerdasan logikal/matematikal merupakan kecerdasan yang paling banyak diterapkan dalam membangunkan sistem pengurusan pangkalan data. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa untuk mencipta sesuatu kuiri memerlukan kepada kefahaman tentang logik apab memilih kriteria-kriteria bagi medan jadual yang terlibat. ila Perisian MS Access itu sendiri menjadi berkuasa kerana keupayaannya dalam menghasilkan kuiri. Sesi persembahan sistem pengurusan pangkalan data yang telah dibangunkan pula merupakan medan pel ajar menggunakan kecerdasan verbal/linguistik. Dalam sesi ini pelajar dari setiap kumpulan akan menyampaikan penerangan berkenaan dengan pangkalan data yang telah dibangunkan kepada rakan sekelas. PEMIKIRAN LAHIR--Pemikiran lahir yang dimaksudkan di sini ialah pemikiran otak manusia. Ia banyak tertumpu kepada perkembangan fizikal otak manusia dan pembinaan minda di peringkat awal kanak-kanak mulai daripada pembentukannya dalam rahim sehingga kepada umurnya enam tahun. Perkembangan awal tentang pemikiran sangat penting kerana dari situlah manusia boleh melihat, mendengar, merasa, bertutur dan bergerak lalu boleh

1

jika dimanfaatkan sepenuhnya akan dapat menghasilkan satu hasil yang amat menakjubkan. Ia bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan bahasa. kasih sayang untuk jiwa dan rangsangan untuk pemikiran dan seumpamanya. Otak yang mendapat rangsangan daripada deria tersebut akan melakukan proses-proses yang sepatutnya. Oleh itu untuk perkenbangan menyeluruh. affective dan psycmotor. 2. Semuanya memepunyai fungsi tersendiri. fakta dan penyelesaian masalah. Keupayaan Menggunakan Maklumat Dan Stimuli. penari pengukir dan pemuzik. Ia mengawal perasaan dan persepsi visual. Melalui pemikiran lahir. 2. 4. 2 . Hal ini perlu dimaklumi kerana telah banyak kajian yang menghuraikan kepelbagaian ini dan kekuatan luar biasa otak dalam pelbagai bidang terutamanya hafalan. KEUPAYAAN OTAK MANUSIA ---Otak secara fizikalnya ialah organ yang terdapat di bahagian kepala. Robert Ornstein. intelek dan emosi. Apabila membincangkan soal pemikiran lahir kita tidak boleh lari dari mengungkapkan nama-nama tokoh terkenal dalam bidang pemikiran Lahir kerana kita sentiasa merujuk kepada kajian-kajian yang mereka lakukan seperti Roger Sperry. e) Daya Rasaan Melalui Lidah. Keupayaan Menggunakan Daya Intuit dan Wawasan. Kita dapat memahami dan menghafaz sesuatu dengan mudah di samping dapat melakukan perkara-perkara yang kita sendiri tidak sangka kita boleh lakukan. b) Daya Pendengaran Melalui Telinga. Banyak tanda yang menunjukkan atau yang dapat membezakan sama ada seseorang itu menggunakan HOKA atau HOKI. Paul Mclean. Contoh yang jelas ialah bagaimana seorang pakar pemikiran dalam satu jenis pemikiran yang berkaiatan dengan pemikiran lahir berjaya memandu kereta dengan matanya ditutup melalui jalan-jalan di Kuala Lumpur baru-baru ini. Otak mempunyai empat keupayaan yang besar iaitu: 1. d) Daya Hiduan Melalui Hidung. Secara amnya. angka. 3. rohani. Keupayaan Menggunakan Pengalaman. Contoh paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh HOKI ialah ahli sains. Contoh yang paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh HOKA ialah pelukis. c) Daya Sentuhan Melalui Kulit. Ia berfikir tentang hal-hal yang bercorak analitik. ahli matematik. pons. kreatif dan kesenian. Ia memproses maklumat yang bercorak intutif.memahami kehidupannya.. corpus callosum. medulla dan spinal cord. Ia melihat secara keseluruhandan bukan satu persatu. Kajian barat membahagikannya kepada tiga unsur iaitu cognitive. Terutamanya menggunakan Hemisfera otak kanan dan hemisfera otak kiri yang ternyata banyak memberi hasil yang baik dalam menyelesaikan masalah. pakar geografi dan dan sebagainya. Hemisfera otak kiri (HOKI) Hemisfera otak kiri pula mengawal bahagian kanan anggota badan. Hemisfera otak kanan (HOKA) Hemisfera otak kanan mengawal bahagian kiri anggota badan. manusia memerlukan banyak perkara yang oleh memberi kesan kepada emua unsurunsur itu seperti makanan untuk jasad. Ned Hermann. Ia terdiri daripada beberapa bahagian iaitu cerebral cortex. Dilihat dari segi bukan fizikal. Malah jika didalami secara lebih terperinci kita akan mendapat beberapa atau banyak kelebihan kerana dalam diri manusia terdapat minda sedar. hypoyhalamus. Maka dari situ otak boleh dibahagikan kepada dua hemisfera mengikut fungsi ini: 1. Walau sehebat mana pun ia akan tetap tunduk kepada pengaruh luaran yang terdapat di sekitarnya berdasarkan fungsi panca indera yang ada iaitu´ a) Daya Penglihatan Melalui Mata. pemain catur. Semua deria rasa memainkan peranan penting dalam proses berfikir kerana ia melalui deria-deria tersebut isyarat atau maklumat akan disampaikan kepada otak untuk tindakan selanjutnya. Oleh kerana otak boleh melakukan apa sahajamaka hasil akhir daripada pemikiran itu ialah cetusan pelbagai idea. thalamus. Keupayaan Meningkatkan Pancaindera. minda separa sedar. otak ialah alat yang membolehkan manusia berfikir. Pemikiran lahir ialah suatu corak pemikiran yang semulajadi yang menggunakan elemen fizikal dalam diri manusia sebagai asas untuk mentelesaikan sesuatu masalah. Menurut pakar pemikiran kebanyakan orang menggunakan otak kanan akan sentiasa meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri manakala orang yang sentiasa meletakkan tan gan kiri di atas tangan kanan ialah orang yang menggunakan HOKA. manusia terdiri daripada empat unsur iaiatu jasmani. Dari sini timbulah kenyataan bahawa otak itu sukar dimusnahkan tetapi mudah dipengaruhi oleh alam sekitar sekeliling dan pancaindera. cerebellum.

Pada permulaanya kanak-kanak ini diajar mengenal angka dalam matematik. Kemahiran menguasai ruang 5. Mereka ini akan cuba sedaya upaya mereka akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka. polis dan pengesan.Kesimpulannya potensi yang ada pada pemikiran Lahir ternyata amat besar dan seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin agar perkembangan minda akan berkembang secara sihat dan cemerlang. penyiasat. Apabila kanak-kanak tersebut telah mengenali angka-angka tersebut. Program makanan dan pemakanan 7. Prinsip NURY 2 : Pengasasan awal anak 3. Ahli -ahli matematik ini akan memperkenalkan teori-teori dan produk baru mereka kepada umum dalam usaha membantu pelajar-pelajar dalam pembelajaran matematik. Prinsip NURY 4 : Hubungan simbiotik 5. Kemahiran berbahasa 3. sempuo dan sebagainya. Kemahiran ini terdapat pada golongan ahli-ahli sains. Aktiviti ini mengajar mereka menggunakan alatan terbabit dalam pengiraan matematik dengan cepat dan pantas tanpamengambil masa yang lama. Program muzik 5. Program pembangunan jasmani 10. Kebijaksanaan hubungan antara manusia 7. mereka pula diajar cara-cara mengira dalam matematik. Aktivit pembelajaran yang di buat oleh NURY ini amat berfaedah sekali kerana dapat membantu kanak-kanak memahirkan diri dalam ilmu matematik. Mereka ini akan 3 . ahli matematik dan ilmu logik. Program -program yang dijalankan oleh NURY ini amatlah sesuai dengan konsep atau teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner te ntang 'the 7 intelligence' iaitu 7 kebijaksanaan manusia. Ahli matematik akan cuba menyelesaikan masalah melibatkan matematik atau cuba memperkenalkan teknik-teknik baru dalam menyelesaikan masalah matematik. Dalam program ini juga. Prinsip NURY 5 : Adat resam keluarga dan masyarakat. Kebijaksanaan yang dimilikinya akan cuba digunakan sepenuhnya dalam membantu mereka yang mengalami masalah dalam matematik. Prinsip NURY 1 : Potensi anak 2. Bagaimana pun tekanan yang terlalu tinggi tidak harus dibebankan ke atas pemikiran jenis ini kerana ia mungkin menjejaskan prospek pemikiran seseorang atas dasar bahawa pemikiran corak ini amat cemerlang. batu. Program bacaan 2. kanak-kanak dilatih dengan menggunakan angka agar mereka biasa dengannya. Rangsangan perlu sentiasa diberikan kepada pemikiran corak ini kerana ia amat sensitif terhadap rangsangan. Ramai yang masih lagi belum mengetahui sepenuhnya tentang getaran-getaran dalam otak yang boleh dimanfaatkan dan boleh dijadikan batu lompatan untuk manusia melakukan yang lebih baik dalam kehidupan mereka.Kebijaksanaan logik-matematik 2. NURY telah mengataur program-program pembangunan manusia seperti berikut: 1. Kebolehan muzik 4. PERHUBUNGAN PEMIKIRAN LAHIR DENGAN MATEMATIK ---Secara amnya manusia yang dikuasai oleh HOKI berfikir secara analitik seperti ahli matematik. beta dan beberapa lagi teknik yang mengunakan sepenuhnya pemikiran lahir nyata ia amat berkesan dalam membentuk satu formula yang hebat untuk manusia meneruskan kehidupan. Mereka ini terdiri daripada peguam. Melalui teknik pernafsan alfa . Program matematik dan kuantiti 4. Prinsip NURY 3 : Ibu bapa dan institusi rumah 4. Kebolehan dalam diri Dalam kebijaksanaan logik-matematik seseorang itu berkebolehan dalam kuantitati yang berdasarkan fakta dan sains. Program pertuturan dan bahasa 8. Kebijaksanaan gerak badan 6. Tujuh kebijaksanaan yang diajukan oleh beliau ialah: 1. jurutera. Program kesihatan Dalam program matematik dan kuantiti NURY telah mengatur beberapa aktiviti sebagai menguji kepintaran otak kanak-kanak tentang matematik. Untuk melaksanakan lima prinsip ini. NURY menggunakan lima prinsip dalam membangunkan potensi otak kanak-kanak iaitu: 1. Program manipulasi 9. Program kreatif 6. Program cetusan intelek 3. Mereka akan diajar dengan menggunakan jari. Dalam melatih kanak-kanak agar mahir dalam bidang matematik sebuah organisasi yang dikenali sebagi Institut Pembangunan Keluarga dan Kanak-kanak (NURY) telah menjalankan usaha dengan tujuan melahirkan kanak-kanak pintar yang pada masa nanti boleh menjadi tenaga pentng dalam i pembangunan negara. Mereka ini juga akan menyebut angka-angka yang diapaparkan oleh guru mereka dalam usaha untuk mengingatkan mereka dengan angka-angka matematik.

Dalam tahun 1997. beliau telah memperkenalkan teorinya mengenai 'multiple intelligences' (pelbagai kepintaran). kinestetik. 'Frames of Minds: The Theory of Multiple Intelligences' . Dalam buku ini biasanya dijelaskan secara terperinci mengenai matematik daripada asas sehingga penyelesaian masalah yang sukar. Banyak lagi bukti yang menunjukkan bahawa pemikiran lahir mempunyai kehebatan yang luar biasa. Teori 'multiple intelligences'. Contohnya apa yang digelar human calculator di mana otak manusia dapat mengira dengan lebih pantas berbanding mesin kira. semua manusia memiliki kesemua lapan kepintaran ini sebagai sebahagian daripada 4 . Satu lagi aspek yang perlu diberi perhatian ialah dalam kajian pakar-pakar perkembangan otak merumuskan bahawa 95% daripada kematangan otak seseorang manusia sudah berlaku pada peringkat umur enam tahun. Mereka juga akan mengadakan i seminar-seminar di sekolah-sekolah dalam usaha menjayakan objektif mereka. intrapersonal dan 'naturalist'. sebanyak tujuh pelbagai kepintaran telah diketengahkan. Pada tahun 1983. Banyak yang boleh diaplikasikan dalam matemati tentang k pemikiran lahir ini. Justeru amat nyata sekali bahawa pemikiran lahir amat sesuai sekali digunakan dalam pendidikan matematik terutamanya dalam mendidik anak -anak kecil menggunakannya dan menerangkannya sejak dari kecil lagi kearana mereka akan dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran matematik apabila belajar di sekolah seperti mana yang telah berlaku di Amerika Syarikat. Enam yang lainnya ialah kepintaran-kepintaran muzikal.menerbitkan buku bagi memudahkan para pelajar mendapatkan lmu matematik ini. Maksudnya semakin majulah ilmu matematik yang ada pada diri orang yang pintar mempergunakan corak pemikiran lahir. Ini menunjukkan betapa hebatnya otak manusia. Teori 'Multiple Intelligences' (Pelbagai Kepintaran) Howard Gardner Dr. Kehebatannnya mengalahkan komputer jika digunakan sepenu hnya.Dalam buku ini. Mengikut teori ini. spatial-visual. Terdapat sekurang-kurangnya enam lagi kepintaran selain daripada dua yang disebut di atas. Dalam banyak kajian menyatakan bahawa sebenarnya otak manusia mat mengkagumkan dan hebat. Mereka ini akan cuba sedaya upaya untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat dalam memahami ilmu matematik sebaik mungkin.kini dan rata-rata dalam sistem pendidikan. Sejauh mana pemikiran lahir dapat dikembangkan maka sejauh itulah ilmu matematik akan dapat diperkembangkan. Melalui cara ini masyarakat dam pelajar dapat memahami dengan lebih jelas lagi mengenai ilmu matematik apabila membacanya nanti. menolak kepintaran yang semata-mata didasarkan kepada parameter logic matematik dan linguistik. Jangkaan Gardner ialah teori itu akan membangkitkan banyak reaksi di kalangan rakan ahli ahli psikologi. Ia boleh diaplikasikan dalam pembelajaran matematik untuk menghafal for ula. sifir atau rumus yang berkaitan m dengan mudah kerana ia merupakan sesuatu yang tidak mustahil. menyusunnya semula dan mengungkapkan kembali nombor-nombor tersebut dengan kaedah menurun! Sekali imbas ia sememangnya tidak masuk akal tetapi realitinya ia memang berlaku dan pernah dipraktikkan. Dalam pengkajian beberapa ahli yang arif tentang otak mendedahkan bahawa terdapat berbilion -bilion sel dalam otak manusia. Seorang kanak-kanak yang diajar menggunakan pemikiran lahir sejak dari kecil lagi Insya -Allah akan dapat menguasai ilmu matematik dengan cepat kerana seni matematik amat bergantung dengan keupayaan pemikiran lahir. Kebijaksanaan yang dimiliki oleh mereka akan digunakan untuk menolong para pelajar dan masyarakat mempelajari ilmu matematik yang dikatakan sukar oleh kedua-dua sasaran ini. satu lagi jenis kepintaran telah diperkenalkan menjadikan kesemuanya lapan sehingga kini. interpersonal. Howard Gardner ialah professor pendidikan di sekolah sarjana pendidikan Harvard dan professor adjunct neurologi di sekolah perubatan Universiti Boston. beliau telah menghasilkan buku. Justeru aspek ini perlu diberi perhatian dalam pendidikan matematik kerana ia boleh digunakan dan dijadikan asas kepada usaha membentuk asas matematik yang kukuh. kebanyakan response kepada teori ini adalah positif terutamanya daripada kalangan pendidik. Tetapi hanya beberapa peratus sahaja yang kebanyakan insan gunakan. seterusnya individu berkenaan akan dapat mendalami ilmu matematik dengan lebih mantap lagi. Dan dalam matematik kita boleh menggunakan kehebatan minda untuk membayangkan bagaimana sempoa berfungsi untuk pengiraan secara mudah dalam matematik. Justeru ia perlu diambil perhatian terutamanya bagi seorang guru prasekolah untuk sedaya mungkin cuba menanamkan rasa suka terhadap matematik. pada asasnya. iaitu bagaimana hendak merangsang minda dalam keadaan tertentu. Dalam pepatah arab turut mengungkapkan madah seperti berikut: Belajar Sewaktu Kecil Ibarat Mengukir Atas Batu Belajar Sewaktu Dewasa Ibarat Memahat Atas Pasir Daripada pepatah Arab tersebut bolehlah kita simpulkan kebenarannya dengan kajian yang dilakuk oleh an pakar-pakar pemikiran yang mengatakan bahawa 95% daripada kematangan otak adalah bermula sejak umur enam tahun lagi. Manusia yang benar-benar dapat menggunakan pemikiran lahir ini akan dapat melakukan sesuatu yang tidak disangka oleh pemikiran ramai umpamanya dapat menghafal 100 nombor 7 digit yang diberikan secara lisan. Semasa penerbitan buku ini.Bagaimanapun. Gardner berpandangan bahawa manusia mempunyai kepintaran -kepintaran lain selain daripada kepintaran logic matematik dan linguistik. Ahli matematik juga akan mengeluarkan buku hasil tulisan mereka sebagai rujukan masyarakat dan pelajar dalam mempelajari matematik. yang kebiasaannya digunakan untuk ujian-ujian IQ .

Kepintaran Linguistik. isu kemanusiaan dan kehidupan sejagat. Dr. berlainan dengan cara yang berlandaskan linguistik dan logik-matematik semata-mata. Apa pun. Kepintaran Muzikal . Sigmund Freud (ahli neurologi/psikologi) dipilih oleh Gardner sebagai mewakili kepintaran ini.com/micrit. Tapi sebelum sesuatu posisi diambil. 7. mengklasifikasi dan mempergunakan ciri ciri alam persekitaran. menjelaskan sesuatu yang kompleks serta untuk menyerap maklumat. melahir serta membentuk dan memanipulasikan bunyi -bunyian secara kreatif .cikgu. Kekuatan s adalah terletak kepada kemampuan melihat dengan jelas pola dan hubungan antara objek dan angka. Kepintaran Ini member kelebihan kepada pemiliknya untuk membaca. renang dan aktiviti fizikal yang lainnya. Mereka yang mempunyai kepintaran ini biasanya suka kepada pekerjaan atau usaha yang melibatkan manipulasi objek dan pergerakan.net. Teori Howard Gardner ini menarik untuk kita berfikir bersama. Kepintaran ini diwakili oleh pelukis Pablo Picasso. mereka yang mempunyai kepintaran ini lebih sensitif dan mendekati kepada kebimbangan/isu persekitaran global. 3. mentafsir dan menghasil peta. tiada dua individu memiliki profail kepintaran yang sama walaupun antara pasangan kembar identikal. mengikut Gardner ialah kebolehan mencari dan menyelesaikan masalah dan menghasilkan produkproduk bernilai dalam conteks budaya sendiri ). carta. seorang pemuzik. 'Creating minds: An Anatomy of Creativity' (1993). Jika kita perhatikan. elok juga dikaji dahulu definisi kepintaran dan juga premis-premis asas (8 kriteria bagi mengenalpasti kepintaran: lihat http://surfaquarium. kaedah lama untuk mengukur tahap kecerdasan manusia.com SUSUNAN SEMULA: Amiene Rev Teori Kecerdasan Pelbagai diperkenalkan oleh Dr. sungguhpun diperkatakan bahawa kepintaran 'spiritual/existentialist' mungkin dipertimbangkan sebagai yang kesembilan. (Kepintaran. Gardner telah memilih Martha Graham. Kepintaran Logikal-Matematikal. Kepintaran ini memberi pemiliknya keupayaan memaharni perkara -perkara kompleks yang melibatkan penguasaan angka numeral bagi tujuan anali is dan penyelesaian masalah. iaitu berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad. Tetapi sama ada kemahiran-kemahiran ini berdiri sebagai 'kepintaran berasingan' (walaupun kesemuanya bertindak bukan secara berasingan) atau dipacu oleh satu 'kepintaran' yang pada asasnya menentukan keupayaan kita untuk menguasai lain-lain kemahiran adalah satu perkara yang patut direnungi. Kepintaran Intrapersonal .Kepintaran ini adalah tambahan terakhir.my & http://www. Mereka yang mempunyai kepintaran ini sangat sensitif kepada prinsip-prinsip melodi. 5. ahli fizik terkenal dikatakan memiliki kepintaran logikalmatematikal yang mengagumkan. Dalam kehidupan harian. 1. Gardner telah mengemukakan 8 jenis 5 . kemahiran-kemahiran yang dikatakan 'pelbagai kepintaran' ini memang boleh diperhatikan wujud di kalangan kita. . T S Eliot. teori Gardner telah banyak mencetuskan minat di kalangan pendidik untuk terus mengkaji dan mencipta gaya dan metodologi pembelajaran daripada sudut bagaimana seseorang itu belajar. MULTIPLE INTELLIGENCES. Individu seperti ini mempunyai keupayaan memahami dan mampu membezakan perasaan dan tujuan orang serta boleh berinteraksi dan memberi arah tuju. Gardner telah memilih tujuh individu yang dikatakanmemiliki setiap kepintaran secara menonjol dalam bukunya. seorang penyajak mewakili kepintaran linguistik. Beliau merupakan profesor dalam bidang pendidikan di Harvard Universiti. Kepintaran linguistik terdapat pada individu yang mempamirkan kebolehan menggunakan perkataan dengan mudah dan berkesan. Kepintaran Kinestetik . 8.lumrah species.Kepintaran ini dimiliki oleh individu-individu yang telah menguasai pergerakan motor badan sehingga mampu membawanya ke satu tahap yang membolehkannya mahir dalam bidang -bidang seperti sukan padang. Bagi memperjelaskan pelabagai kepintaran yang dimaksudkan. Kepintaran 'naturalist' yang diw akili oleh Charles Darwin dikatakan satu kebolehan mengasing.Kepintaran ini memberi kebolehan kepada seseorang untuk memahami mengintepretasikan.Kepintaran ini berrnaksud kebolehan memproses/berkomunikasi secara dalaman ke arah membentuk kefahaman mengenai diri dan menggunakannya untuk sesuatu kebaikan. 2. Bahasa menjadi s esuatu alat yang paling penting dan indah bagi melahirkan perasaan. Menurut Gardner. pelan dan lukisan serta mempunyai daya arah yang baik. 6. Disebabkan faktor-faktor genetik dan persekitaran.htm yang ditetapkan oleh Howard Gardner dalam mengutarakan teorinya. rentak dan kualiti tone dalam seni muzik. yang dikatakan memiliki kelebihan dalam berkomunikasi dengan manusia daripada pelbagai etnik dan agama untuk mencapai sesuatu kebaikan kepada semua. Howard Gardner pada tahun 1983.thomasarmstrong. Bagi mewakili kepintaran 'naturalist' (kelapan) yang diperkenalkan pada tahun 1997. jimnastik. Justeru. Kepintaran Interpersonal . Kepintaran Naturalist . TEORI KECERDASAN PELBAGAI. Howard Ga rdner RUJUKAN DEFINISI: http://www. Albert Einstein. seorang penari untuk mewakili kepintaran ini.Kepintaran ini diwakili oleh Mahatma Gandhi. 4. Kepintaran Visual-Spatial Individu yang memiliki kepintaran Inl berkebolehan melihat persekitaran dalam tiga dimensi dan menilai ruang daripada perspektif perhubungan elemen-elemen dalam persekitaran. Charles Darwin telah dipilih. Individu yang mewakili kepintaran ini ialah Igor Stravinsky.

Kecerdasan Fizikal . mengecat. Muhammad Ali. Yasin. William Shakespeare. KERJAYA: Pelukis. polis. Nasir. perbendaharaan kata. REFLEKSI KENDIRI (intrapersonal intelligence) 6. kanak-kanak dan a dewasa. pemain muzik. tentera. Isaac Newton 3. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. garis. Berkepekaan terhadap warna. strategi pemikinm. Leonardo Da Vinci 5. puisi. perhitungan dan pengujian hipotesis. Linguistic intelligence ("word smart"): 2. Naturalist intelligence ("nature smart") Berikut adalah bagaimana teori kecerdasan pelbagai boleh diaplikasikan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran secara hubungan berikut: 1. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi. KERJAYA: Sasterawan: Penulis. bacaan. Mempunyai gambarann yang tep tentang diri at sendiri. Al-Khawarizmi. Contoh aktiviti: Penggunaan simbol. diari. main peranan. skema warna. Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. ucapan formal. Saintis. CONTOH: Adnan Abu Hassan. M. Kecerdasan Visual . induktif dan deduktif. David Beckham. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik.Matematik Kebolehan menggunakan nombor. CONTOH: Hijjaz Kasturi. bunyi instrumental. mengenal pasti pola abstrak. penulisan kreatif. Berkebolehan menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. pelakon. Mozart. PENGALAMAN DENGAN ALAM SEMULAJADI (naturalist intelligence) 1. KERJAYA: Ahli matematik. penggubah lagu. Penceramah. Bodily-Kinesthetic intelligence ("body smart") 5.Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi. Jurutera. penari. jenaka dan bercerita. rentuk dan ruang. Pablo Picasso. A. Beethoven. PENGALAMAN FIZIKAL (bodily-kinesthetic intelligence) 7. Contoh aktiviti: Persembahan muzik. peninju. pemain bola sepak. menaakul. taakulan tahap tinggi. Ajai. penyanyi. Pensyarah dalam bidang sastera. P.Spatial Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. 6 . Rosyam Noor. mengkategori. Rene Blanco. perkaitan. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. CONTOH: Nicole David. GAMBAR (spatial intelligence) 4. kemarahan. KERJAYA: Komposer. arkitek. pola abstrak. bunyi vokal. imaginasi aktif. Intrapersonal intelligence ("self smart") 8. membuat inferens. melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik. generalisasi. PENGALAMAN SOSIAL (interpersonal intelligence). Contoh aktiviti: melukis. MUZIK (musical intelligence) 5. prnktis mind fullness. Kecerdasankecerdasan yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut: 1. pemain sukan dan seni pertahanan diri. Kecerdasan Logik . perkaitan sebab dan akibat (logik). Sir Arthur Conan Doyle 2. latihan fizikal. Spatial intelligence ("picture smart") 4. Misha Omar 6. disiplin diri dan amalan pemusatan. urutan nombor. CONTOH: Faisal Tehrani. Contoh aktiviti: Tarian kreatif. pengurusan grafik dan pengiraan. Logical-mathematical intelligence ("number/reasoning smart") 3. and/or 8. proses emosi. Shah Rukh Khan. keseimbangan dan kelenturan badan.peta minda. Musical intelligence ("music smart") 6. penyelesaian masalah. kehendak. Kitaro. drama. termasuk pemikiran secara heuristik. termasuk± keboleban memanipulasikan ayat. menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang.kecerdasan yang berbeza sebagai satu cara untuk mengukur potensi kecerdasan manusi . Contoh aktiviti: Perbahasan. jurnal. Michael Jordan. mencipta gambaran mental. Melibatkan pemikiran saintifik. Kecerdasan Muzikal-Ritma Kemampuan untuk menggemari. Ramlee. Kecenderungan ini termasuk kepekaan terhadap ritma. rumus. Alexander Thomson Alexander. Shazlin Zulkifli. Samad Said. Penyajak.Linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. sebab dan akibat (logik). aktiviti jasmani. PERKATAAN (linguistic intelligence) 2. Interpersonal intelligence ("people smart") 7. Kecerdasan Verbal . motivasi. pengukir. KERJAYA: Atlit sukan. garis rentuk dan ruang. Akauntan CONTOH: Carl Friedrich Gauss. Jackie Chan 4. kesedaran terhadap mood dalaman. Siti Nurhaliza. Minoru Yamasaki. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. nyanyian dan drama lagu. NOMBOR ATAU LOGIK (logical-mathematical intelligence) 3.

Demikian pula dengan para penyiar. Dari sini terlihat. Lebih mengenaskan lagi.´Bicara pinter. Setiap anak bahkan setiap orang memiliki kecerdasan linguistik berbedabeda. dihormati sepanjang zaman. mendengar. pantun. Berbagai upaya dilakukan agar si anak menjadi pintar. Willaim Glasser. Ini prestasi bagus. Umumnya para orangtua sangat sedih bila anak-anak mereka tidak mendapat nilai bagus untuk pelajaran matematika. Fadzilah Kamsah. Pengacara. Cope. ringkasan laporan hingga laporan yang butuh analisa lengkap. ada orangtua yang memarahi anak -anak mereka dengan mengatakan. Bila memiliki anak-anak dengan tanda-tanda di atas. dengan tidak lupa memberi mereka susu.M Tuah Iskandar. mempunyai kosa kata yang lebih baik untuk anak -anak seusianya. menikmati mendengarkan katakata dan cerita. Kecerdasan Bermusik. Ahli Motivasi. yang memarahi putra atau putrinya nan tengah berceloteh dengan manis. Tetapi mereka justru menganggap matematika sebagai tolok ukur kecerdasan anak-anak. Kecerdasan Naturalis Mengenali. banyak orang memiliki Kecerdasan Linguistik yang menonjol menjadi seleberiti atau figur-figur public yang sukses. menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna KERJAYA: Petani. tidak tahu bahwa anaknya memiliki aspek Kecerdasan Linguistik yang menonjol. menurut perkembangan teori terbaru. Dr. ia memiliki Kecerdasan Linguistik di atas rata-rata. termasuk dengan memaksa mereka mengikuti les matematika bahkan dengan menggaji guru privat. Semua tokoh di atas menempa nama dalam bidang masingmasing. David Starr Jordan. kalimat ringkas. Para orang tua mestinya menyadari bahwa kecerdasan. Masa depan yang cerah. Nutrisi yang tepat mesti diberikan. mendengarkan radio. dan unggul dalam pelajaran bahasa. Dr Andi Alfian Mallarangeng. yang di samping seorang ahli tata negara. dan menggunakan kata-kata secara efektif. David Letterman. akan mendapat nilai tinggi untuk pelajaran bahasa. Nawawi 8. Edward D. orang dengan Kecerdasan Linguistik tinggi akan mampu membuat tulisan mulai dari menulis memo. karena memiliki kecerdasan linguistik di atas rata-rata. dan m endengarkan berbagai bunyibunyian. menjadi penyumbang utama dalam sejarah manusia. Contoh aktiviti: kornunikasi antara individu. Kecerdasan Naturalis. Albert Ellis. mengeja kata-kata dengan tepat dan mudah. Kecerdasan Spasial (Ruang-Tempat). Ketika anak berusia balita. Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. TEORI KECERDASAN PELBAGAI. Ciri-ciri lebih lanjut anak-akan memiliki potensi Kecerdasan Linguistik antara lain suka menulis kreatif. atau melihatnya y Gemar membaca y Sibuk menulis cerita atau puisi y Suka bercerita atau mendongeng y Sangat mudah menghafal lirik lagu. Dalam hal menulis pun. biarkanlah 7 . · Mempunyai keterampilan pendengaran sangat berkembang y Menikmati bermain-main dengan bahasa bunyi y Paling cepat belajar dengan menggunakan kata-kata. Usahawan CONTOH: Donald Trump. Howard Gardner. dan Kecerdasan Moral. Sebaliknya. para orangtua tidak boleh memarahi mereka karena itu akan merusak Kecerdasan Linguistik mereka. tetapi pada masing-masing mereka ada aspek-aspek yang paling menonjol. membaca berbagai simbol dan tanda. Kecerdasan Kinestetik. Ahli biologi.´ Tampaknya orangtua tersebut tidak berbeda dengan kebanyakan orangtua lainnya. 1. koran. bahkan sejak si anak masih dalam kandungan hingga masa pertumbuhkan. Aznil Hj. Kecerdasan Interpersonal. juga merupakan pembicara sekaligus presenter hebat. latihan kolaboratif. suka mengisi teka-teki silang. Perancang Bandar. puisi.Kecerdasan Logika Matematika. sekretaris. Ahli falsafah. karya tulis mulai dari sebuah memo. 2. Penyajak. bahkan politisi. strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama KERJAYA: Ahli politik. Peniaga. 3. berbahasa. mengkhayal atau bercerita. Artinya. Ciri-ciri anak dengan Kecerdasan Linguistik yang menonjol antara lain. Ada yang mampu berbicara dan menguasai bahasa dengan lebih mudah dibandingkan orang-orang lain. Dalam kehidupan. majalah. dongeng. anak yang mempunya Kecerdasan Linguistik atau Kemampuan Berbahasa lebih baik dari anak-anak lain. buku hingga karya sastra yang bermutu tinggi. kalimat pendek. rnernberi maklurn balas. Di era modern ini. MULTIPLE INTELLIGENCES. Jean Piaget 7. Ahli Psikologi CONTOH: H. Sebut saja di ataranya. Kecerdasan Intrapersonal. Para pakar kecerdasan menyarankan ibu-ibu merangsang Kecerdasan Linguistik anak-anak dengan. Kesembilan aspek itu adalah Kecerdasan Linguistik. Ahli botani. Charles Darwin Dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing.KERJAYA: Pengarang. Kecerdasan Linguistik memberikan kemampuan dalam berbicara. Pakar Kaunseling. latilhan ernpati. Howard Gardner TAK jarang kita dibuat terperangah oleh sikap seorang ibu.Kecerdasan Linguistik sendiri adalah kemampuan berbicara. mendengarkan. Geologist CONTOH: Louis Agassiz. ibu harus sering mengajaknya berbicara. Aktif mengajak mereka berkomunikasi sejak masih dalam kandungan. Setiap anak memiliki Multiple Intelligences (Kecerdaan Berganda) itu. pengamat sosial. mendongeng. mempunyaiSembilan aspek yang disebut dengan istilah Multiple Intelligences. tetapi matematika bodoh.

Bukan hanya cakap pada bidang-bidang tersebut yang memang sesuai dengan minatnya tersebut. Anak-anak dengan kecerdasan bahasa yang tinggi. menyusun katakata mutiara dan sebagainya. mendengarkan kaset/ radio. Suasana penuh kasih sayang. atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi seperti dijumpai pada orang dewasa yang menjadi pemahat patung atau arsitek suatu bangunan.III. Kecerdasan musical memuat kemampuan seseorang untuk peka terhadap suara-suara non verbal yang berada di sekelilingnya. mengadakan kategorisasi dan klasifikasi terhadap apa yang dihadapinya. 8 . Menurut Gardner. Anak-anak semacam ini cenderung menyukai aktifitas berhitung dan memiliki kecepatan tinggi dalam menyelesaikan problem matematika. istilah-istilah baru maupun hal-hal yang sifatnya detil. rnenghargai potensi anak. Apabila kurang memahami. Kecerdasan bahasa memuat kemampuan seseorang untuk rnenggunakan bahasa dan kata-kata. Dengan demikian. yang memungkinkan potensi mereka dapat tumbuh dengan optimal. Inilah yang perlu kita persiapkan pada anak-anak guna menyongsong milenium ke . Mereka juga lebih mudah mengingat sesuatu dan mengekspresikan gagasan gagasan apabila dikaitkan dengan musik. Anak-anak seperti ini juga cenderung memiliki daya ingat yang kuat misalnya terhadap nama-nama seseorang. anak-anak ini umumnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak -anak lainnya. baik secara tertulis maupun lisan dalarn berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan -gagasannya. TEORI KECERDASAN PELBAGAI. Anak-anak demikian akan unggul dalam pernainan mencari jejak pada suatu kegiatan di kepramukaan misalnya. maka mereka akan cenderung berusaha untuk bertanya dan mencari jawaban atas hal yang kurang dipahami tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah nada dan irama Anak-anak jenis ini cenderung senang sekali mendengarkan nada dan irama yang indah. Dalam hal penguasan suata bahasa baru. Kecerdasan visual spasial memuat kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara obyek dan ruang. Mitra Keluarga Bekasi. kemampuan berpikir menurut aturan logika. apakah itu melalui senandung yang dilagukannya sendiri. Anak-anak ini juga sangat menyukai berbagai permainan yang banyak melibatkan kegiatan berpikir aktif. Mereka sungguh memerlukan Iingkungan yang subur yang sengaja diciptakan untuk itu. kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur: y Kecerdasan matematik-logika y Kecerdasan bahasa y Kecerdasan musikal y Kecerdasan visual spasial y Kecerdasan kinestetik y Kecerdasan inter-personal y Kecerdasan intra-personal y Kecerdasan naturalis Disampaikan dalam Seminar "Menjadikan Anak Yang Terbaik Menuju Milenium III" yang diselenggarakan oleh RS. Mereka cenderung lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan dan verbalisasi. menulis karangan.anak ini memiliki kemampuan misalnya untuk menciptakan imajinasi bentuk dalam pikirannya. Kecerdasan Anak Howani Gardner dalam bukunya yang berjudul 'Multiple Intelligences" menegaskan bahwa skala kecerdasan yang selarna in dipakai ternyata memiliki banyak keterbatasan sehingga kurang dapat meramalkan kinerja yang sukses untuk masa depan seseorang. Anak . Bekasi . yaitu misalnya menyusun hipotesis. umumnya ditandai dengan kesenangannya pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan suatu bahasa seperti membaca. pertunjukan orkestra atau alat musik yang dimainkannya sendiri. namun juga akan sangat menguasainya sehingga menjadi amat ahli.kecerdasan itu terus berkembang dan terasah dengan baik dibantu oleh lingkungan--orang-orang terdekat dengannya. membuat puisi. Dengan demikian. para orang tua memegang peranan penting untuk menciptakan Iingkungan tersebut guna merangsang segenap potensi anakagar dapat berkembang secara maksimal. memberi rangsangan yang kaya untuk segala aspek perkembangan anak. MULTIPLE INTELLIGENCES.27 November 1999 Kecerdasan matematik-logika sendiri memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif. seperti : catur. Kemampuan membayangkan suatu bentuknyata dan kemudian memecahkan berbagai masalah sehubungan dengan kemampuan ini adalah hal yang menonjol pada jenis kecerdasan visualspasial ini. masing-masing anak tersebut akan merasa pas menguasai bidangnya masing-masing. Howard Gardner Pada dasamya anak-anak sebagai generasi yang unggul tidak akan tumbuh dengan sendirinya. efektif maupun psikomotorik. Anak-anak dengan kecerdasan matematik-logika tinggi cenderung menyenangi kegiatan menganalisa dan mempelajari sebab-akibat terjadinya sesuatu. mau menerima anak sebagaimana adanya. semua sungguh merupakan jawaban nyata bagi tumbuhnya generasi unggul di masa yang akan datang. Ia menyenangi berpikir secara konseptual. baik secara kognitif. untuk selanjutnya terus meluas seiring meluasnya pergaulan sosial si anak. memahami dan menganalisa pola angka-angka serta rnemecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. bermain teka-teki dan sebagainya. Gambaran mengenai spectrurn kecerdasan yang luas telah membuka mata para orang tua maupun gurutentang adanya wilayah-wilayah yang secara spontan akan diminati oleh anak-anak dengan semangat yang tinggi.

Kecerdasan Intra-personal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaaan dirinya sendiri. gunung. menangani perselisihan antar teman. Gardner ingin mengkoreksi keterbatasan cara berpikir yang konvensional mengenai kecerdasan.ada 7 iaitu 1) Kecerdasan lingusitik 2) Kecerdasan Logical matematik 3) Kecerdasan Ruang 4) Kecerdasan Muzik 5) Kecerdasan Tubuh-kinestik 6) Kecerdasan Intrapersonal 7) Kecerdasan Interpersonal Baru2 ini menambahkan lagi kecerdasan lain iaitu naturalist. Menurutnya semua insane mempunyai beberapa aspek kecerdasan yg tertentu. hutan. sehingga rnudah dalam bersosialisasi dengan lingkungan disekelilingnya. dan sebagainya. Melalui konsepnya mengenali kecerdasan multiple atau kecerdasan ganda ini. aneka macam flora dan fauna. tenis. Atau bisa pula tampil pada anak-anak yang pandai menari. trampil bermain acrobat atau unggul dalam bermain sulap. sepakbola. Kecerdasan semacam ini juga sering disebut sebagai kecerdasan sosial. mengkoreksi kekurangan maupun kelemahannya. Mereka cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. atau sekedar melihat prestasi yang ditampilkan seorang anak melalui ulangan maupun ujian di sekolah belaka. Anak-anak semacam ini senang melakukan introspeksi diri. Hal ini dapat dijumpai pada anakanak yang unggul pada salah satu cabang olaraga. Ia cenderung mampu untuk mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Kecerdasan Naturalis yaitu kemampuan seseorang untuk peka terhadap Lingkungan alam. dan sebagainya. kemudian mencoba untuk memperbaiki diri. cagar alam. Ada antara kecerdasan ini yang boleh berkembang ke tahap yang lebih tinggi berbanding dengan kecerdasan yang lain. Kecerdasan Inter-personal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. jenis-jenis lapisan tanah. Beberapa diantaranya cenderung menyukai kesunyian dan kesendirian. seperti misalnya bulu tangkis. berenang.setiap kecerdasan melibatkan satu set kemahiran yang membolehkan individu ini menyelesaikan masalah. Oleh itu terdapat 8 jenis kecerdasan 9 . dan sebagainya. benda-benda di angkasa. Kecerdasan pelbagai Perbincangan ttg kecerdasan pelbagai bermula apabila howard gardner (1983) terbitkan buku berjudulFrames of mind: the theory of multiple intelligences. Dimana seolah-olah kecerdasan hanya terbatas pada apa yang diukur oleh beberapa test inteligensi yang sempit saja. mengorganisasi. dan sebagainya. merenung dan berdialog dengan dirinya sendiri. dimana selain seorang anak mampu rnenjalin persahabatan yang akrab dengan teman-termannya juga termasuk kemampuan seperti memimpin.Kecerdasan kinestetik memuat kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. memperoleh simpati dari anak-anak yang lain. Misalnya senang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai. Anakanak dengan kecerdasan seperti ini cenderung suka mengobservasilingkungan alam seperti aneka macam bebatuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful