Teori Pembelajaran Kepelbagaian Kecerdasan Teori Kepelbagaian Kecerdasan mula diperkenalkan oleh Dr.

Howard Gardner (1983) menerusi bukunya yang bertajuk Frames of Mind. Idea beliau ke atas tingkah laku pembelajaran manusia telah mencetuskan satu revolusi bagi jenis bilik darjah merentasi dunia berdasarkan cara di mana beliau mencabar pendapat yang menyatakan kecerdasan telah ditetapkan ( heckly 1997). Teori C Kepelbagaian Kecerdasan Gardner menarik para pendidik untuk mula memikirkan tentang kecerdasan sebagai satu set bagi kebanyakan kemahiran dan kebolehan yang berbeza yang menolong seseorang individu pelajar memahami, menyelidik dan memberi reaksi kepada banyak jenis kandungan bagi tujuan menyelesaikan masalah atau untuk membuat sesuatu yang dinilai dalam satu atau banyak perkembangan kecerdasan manusia Checkly ( 1997). Dr. Gardner mencadangkan bahawa setiap orang memiliki lapan kecerdasan yang pelbagai iaitu cara di mana individu memberi reaksi dalam cara yang berbeza terhadap jenis kandungan yang berbeza. Ringkasan bagi lapan Kepelbagaian Kecerdasan adalah seperti berikut : Kebolehan untuk menggunakan satu badan, atau anggota bagi satu badan, untuk menyelesaikan masalah, mencipta sesuatu, atau meletakkan ke atas satu penghasilan. Keupayaan untuk memahami, berkomunikasi dan berhubung dengan orang dan kumpulan lain. Kebolehan untuk memahami diri sendiri dan berhubung dengan satu persekitaran terdekat. Keupayaan untuk memanipulasikan nombor atau memahami perhubungan sebab dan akibat sesuatu sistem. Keupayaan untuk berfikir dalam istilah muzik, mendengar dan mengenali corak, membezakan antara bunyi-bunyian dan mencipta muzik. Keupayaan untuk membezakan antara benda-benda hidup dan berhubung dengan persekitaran semulajadinya Keupayaan untuk menggunakan bahasa, secara lisan dan bertulis secara berkesan Keupayaan untuk berfikir berkaitan dengan gambar, imej, bentuk dan corak

Kinestatik Interpersonal Intrapersonal Logikal/Matematikal Muzikal/Lirik Semulajadi Verbal/Linguistik Visual/Spatial

Menurut Dr. Gardner, seseorang individu tidak seharusnya mempunyai kekuatan yang sama dalam setia bahagian p atau gabungan kecerdasan yang sama taranya. Seseorang individu boleh memajukan setiap kecerdasan, walaupun hipotesis menunjukkan kebanyakannya akan lebih bersedia untuk maju dalam satu bahagian berbanding dengan bahagian yang lain. Pengajaran dan pembelajaran bagi sistem pengurusan pangkalan data dengan menggunakan perisian MS Access sesuai menggunakan kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan logikal/matematikal, kecerdasan verbal/linguistik dan kecerdasan visual/spatial. Penggunaan komputer semasa mempelajari MS Access telah mengaplikasikan kecerdasan kinestatik tubuh melalui penggunaan papan kekunci dan tetikus. Contohnya pelajar yang pernah menggunakan tetikus untuk klik pada butang tanda panah tunggal pada kotak dialog Report Wizard bagi memindahkan nama medan yang dipilih satu demi satu untuk dipaparkan dalam borang menggunakan Form Wizard akan boleh mengingat butang tersebut lebih baik berbanding jika guru memberitahu bentuk butang yang berkenaan. Aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan dalam membangunkan pangkalan data secara tidak langsung menggunakan kecerdasan interpersonal dalam berbincang tentang struktur jadual. Pelajar yang mempunyai kecerdasan interpersonal biasanya menonj l untuk memimpin kumpulan dalam menjana idea semasa o perbincangan. Penilaian kendiri berkenaan dengan tahap pencapaian pengetahuan dan kemahiran menggunakan MS Access melibatkan kemahiran intrapersonel. Pelajar dikehendaki membahagikan tugas membangunkan sistem pengurusan pangkalan data secara seimbang, bukannya mengharapkan seorang ahli yang telah mahir. Kecerdasan logikal/matematikal merupakan kecerdasan yang paling banyak diterapkan dalam membangunkan sistem pengurusan pangkalan data. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa untuk mencipta sesuatu kuiri memerlukan kepada kefahaman tentang logik apab memilih kriteria-kriteria bagi medan jadual yang terlibat. ila Perisian MS Access itu sendiri menjadi berkuasa kerana keupayaannya dalam menghasilkan kuiri. Sesi persembahan sistem pengurusan pangkalan data yang telah dibangunkan pula merupakan medan pel ajar menggunakan kecerdasan verbal/linguistik. Dalam sesi ini pelajar dari setiap kumpulan akan menyampaikan penerangan berkenaan dengan pangkalan data yang telah dibangunkan kepada rakan sekelas. PEMIKIRAN LAHIR--Pemikiran lahir yang dimaksudkan di sini ialah pemikiran otak manusia. Ia banyak tertumpu kepada perkembangan fizikal otak manusia dan pembinaan minda di peringkat awal kanak-kanak mulai daripada pembentukannya dalam rahim sehingga kepada umurnya enam tahun. Perkembangan awal tentang pemikiran sangat penting kerana dari situlah manusia boleh melihat, mendengar, merasa, bertutur dan bergerak lalu boleh

1

hypoyhalamus. intelek dan emosi. Hemisfera otak kanan (HOKA) Hemisfera otak kanan mengawal bahagian kiri anggota badan. Contoh yang jelas ialah bagaimana seorang pakar pemikiran dalam satu jenis pemikiran yang berkaiatan dengan pemikiran lahir berjaya memandu kereta dengan matanya ditutup melalui jalan-jalan di Kuala Lumpur baru-baru ini. Melalui pemikiran lahir. Contoh yang paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh HOKA ialah pelukis. rohani. Apabila membincangkan soal pemikiran lahir kita tidak boleh lari dari mengungkapkan nama-nama tokoh terkenal dalam bidang pemikiran Lahir kerana kita sentiasa merujuk kepada kajian-kajian yang mereka lakukan seperti Roger Sperry. Robert Ornstein. ahli matematik. Semuanya memepunyai fungsi tersendiri. Ia mengawal perasaan dan persepsi visual. affective dan psycmotor. b) Daya Pendengaran Melalui Telinga.memahami kehidupannya.. Otak yang mendapat rangsangan daripada deria tersebut akan melakukan proses-proses yang sepatutnya. Oleh itu untuk perkenbangan menyeluruh. pons. medulla dan spinal cord. pakar geografi dan dan sebagainya. corpus callosum. Ia melihat secara keseluruhandan bukan satu persatu. pemain catur. Secara amnya. 2. thalamus. penari pengukir dan pemuzik. minda separa sedar. Menurut pakar pemikiran kebanyakan orang menggunakan otak kanan akan sentiasa meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri manakala orang yang sentiasa meletakkan tan gan kiri di atas tangan kanan ialah orang yang menggunakan HOKA. manusia terdiri daripada empat unsur iaiatu jasmani. Malah jika didalami secara lebih terperinci kita akan mendapat beberapa atau banyak kelebihan kerana dalam diri manusia terdapat minda sedar. d) Daya Hiduan Melalui Hidung. Keupayaan Menggunakan Daya Intuit dan Wawasan. cerebellum. Semua deria rasa memainkan peranan penting dalam proses berfikir kerana ia melalui deria-deria tersebut isyarat atau maklumat akan disampaikan kepada otak untuk tindakan selanjutnya. fakta dan penyelesaian masalah. Banyak tanda yang menunjukkan atau yang dapat membezakan sama ada seseorang itu menggunakan HOKA atau HOKI. Oleh kerana otak boleh melakukan apa sahajamaka hasil akhir daripada pemikiran itu ialah cetusan pelbagai idea. Dilihat dari segi bukan fizikal. Hal ini perlu dimaklumi kerana telah banyak kajian yang menghuraikan kepelbagaian ini dan kekuatan luar biasa otak dalam pelbagai bidang terutamanya hafalan. kreatif dan kesenian. Contoh paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh HOKI ialah ahli sains. Keupayaan Menggunakan Pengalaman. Maka dari situ otak boleh dibahagikan kepada dua hemisfera mengikut fungsi ini: 1. Kita dapat memahami dan menghafaz sesuatu dengan mudah di samping dapat melakukan perkara-perkara yang kita sendiri tidak sangka kita boleh lakukan. Kajian barat membahagikannya kepada tiga unsur iaitu cognitive. Keupayaan Menggunakan Maklumat Dan Stimuli. 2. Ia terdiri daripada beberapa bahagian iaitu cerebral cortex. 3. Ia berfikir tentang hal-hal yang bercorak analitik. Paul Mclean. angka. Otak mempunyai empat keupayaan yang besar iaitu: 1. kasih sayang untuk jiwa dan rangsangan untuk pemikiran dan seumpamanya. Terutamanya menggunakan Hemisfera otak kanan dan hemisfera otak kiri yang ternyata banyak memberi hasil yang baik dalam menyelesaikan masalah. manusia memerlukan banyak perkara yang oleh memberi kesan kepada emua unsurunsur itu seperti makanan untuk jasad. jika dimanfaatkan sepenuhnya akan dapat menghasilkan satu hasil yang amat menakjubkan. Dari sini timbulah kenyataan bahawa otak itu sukar dimusnahkan tetapi mudah dipengaruhi oleh alam sekitar sekeliling dan pancaindera. Ned Hermann. c) Daya Sentuhan Melalui Kulit. 4. KEUPAYAAN OTAK MANUSIA ---Otak secara fizikalnya ialah organ yang terdapat di bahagian kepala. Pemikiran lahir ialah suatu corak pemikiran yang semulajadi yang menggunakan elemen fizikal dalam diri manusia sebagai asas untuk mentelesaikan sesuatu masalah. Hemisfera otak kiri (HOKI) Hemisfera otak kiri pula mengawal bahagian kanan anggota badan. Ia bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan bahasa. Ia memproses maklumat yang bercorak intutif. otak ialah alat yang membolehkan manusia berfikir. Keupayaan Meningkatkan Pancaindera. Walau sehebat mana pun ia akan tetap tunduk kepada pengaruh luaran yang terdapat di sekitarnya berdasarkan fungsi panca indera yang ada iaitu´ a) Daya Penglihatan Melalui Mata. e) Daya Rasaan Melalui Lidah. 2 .

PERHUBUNGAN PEMIKIRAN LAHIR DENGAN MATEMATIK ---Secara amnya manusia yang dikuasai oleh HOKI berfikir secara analitik seperti ahli matematik. sempuo dan sebagainya. Program pertuturan dan bahasa 8. Ramai yang masih lagi belum mengetahui sepenuhnya tentang getaran-getaran dalam otak yang boleh dimanfaatkan dan boleh dijadikan batu lompatan untuk manusia melakukan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. jurutera. ahli matematik dan ilmu logik. Program matematik dan kuantiti 4. Mereka ini akan cuba sedaya upaya mereka akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka. Ahli -ahli matematik ini akan memperkenalkan teori-teori dan produk baru mereka kepada umum dalam usaha membantu pelajar-pelajar dalam pembelajaran matematik. kanak-kanak dilatih dengan menggunakan angka agar mereka biasa dengannya. Kemahiran ini terdapat pada golongan ahli-ahli sains. Prinsip NURY 3 : Ibu bapa dan institusi rumah 4. Dalam program ini juga. Rangsangan perlu sentiasa diberikan kepada pemikiran corak ini kerana ia amat sensitif terhadap rangsangan. Aktiviti ini mengajar mereka menggunakan alatan terbabit dalam pengiraan matematik dengan cepat dan pantas tanpamengambil masa yang lama. Kebijaksanaan yang dimilikinya akan cuba digunakan sepenuhnya dalam membantu mereka yang mengalami masalah dalam matematik. Prinsip NURY 1 : Potensi anak 2. Prinsip NURY 2 : Pengasasan awal anak 3.Kesimpulannya potensi yang ada pada pemikiran Lahir ternyata amat besar dan seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin agar perkembangan minda akan berkembang secara sihat dan cemerlang. mereka pula diajar cara-cara mengira dalam matematik. Bagaimana pun tekanan yang terlalu tinggi tidak harus dibebankan ke atas pemikiran jenis ini kerana ia mungkin menjejaskan prospek pemikiran seseorang atas dasar bahawa pemikiran corak ini amat cemerlang. Kebolehan dalam diri Dalam kebijaksanaan logik-matematik seseorang itu berkebolehan dalam kuantitati yang berdasarkan fakta dan sains. Program kreatif 6. batu.Kebijaksanaan logik-matematik 2. Apabila kanak-kanak tersebut telah mengenali angka-angka tersebut. Program kesihatan Dalam program matematik dan kuantiti NURY telah mengatur beberapa aktiviti sebagai menguji kepintaran otak kanak-kanak tentang matematik. Melalui teknik pernafsan alfa . Program muzik 5. Mereka ini terdiri daripada peguam. Mereka akan diajar dengan menggunakan jari. Mereka ini akan 3 . Aktivit pembelajaran yang di buat oleh NURY ini amat berfaedah sekali kerana dapat membantu kanak-kanak memahirkan diri dalam ilmu matematik. Kemahiran berbahasa 3. Program cetusan intelek 3. Prinsip NURY 5 : Adat resam keluarga dan masyarakat. Program bacaan 2. Prinsip NURY 4 : Hubungan simbiotik 5. Kebolehan muzik 4. Pada permulaanya kanak-kanak ini diajar mengenal angka dalam matematik. penyiasat. Program makanan dan pemakanan 7. Program pembangunan jasmani 10. Mereka ini juga akan menyebut angka-angka yang diapaparkan oleh guru mereka dalam usaha untuk mengingatkan mereka dengan angka-angka matematik. Kebijaksanaan gerak badan 6. polis dan pengesan. beta dan beberapa lagi teknik yang mengunakan sepenuhnya pemikiran lahir nyata ia amat berkesan dalam membentuk satu formula yang hebat untuk manusia meneruskan kehidupan. Kemahiran menguasai ruang 5. NURY menggunakan lima prinsip dalam membangunkan potensi otak kanak-kanak iaitu: 1. Program manipulasi 9. Program -program yang dijalankan oleh NURY ini amatlah sesuai dengan konsep atau teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner te ntang 'the 7 intelligence' iaitu 7 kebijaksanaan manusia. Ahli matematik akan cuba menyelesaikan masalah melibatkan matematik atau cuba memperkenalkan teknik-teknik baru dalam menyelesaikan masalah matematik. Dalam melatih kanak-kanak agar mahir dalam bidang matematik sebuah organisasi yang dikenali sebagi Institut Pembangunan Keluarga dan Kanak-kanak (NURY) telah menjalankan usaha dengan tujuan melahirkan kanak-kanak pintar yang pada masa nanti boleh menjadi tenaga pentng dalam i pembangunan negara. Untuk melaksanakan lima prinsip ini. Kebijaksanaan hubungan antara manusia 7. NURY telah mengataur program-program pembangunan manusia seperti berikut: 1. Tujuh kebijaksanaan yang diajukan oleh beliau ialah: 1.

Pada tahun 1983. Jangkaan Gardner ialah teori itu akan membangkitkan banyak reaksi di kalangan rakan ahli ahli psikologi. iaitu bagaimana hendak merangsang minda dalam keadaan tertentu. Justeru aspek ini perlu diberi perhatian dalam pendidikan matematik kerana ia boleh digunakan dan dijadikan asas kepada usaha membentuk asas matematik yang kukuh. seterusnya individu berkenaan akan dapat mendalami ilmu matematik dengan lebih mantap lagi. Satu lagi aspek yang perlu diberi perhatian ialah dalam kajian pakar-pakar perkembangan otak merumuskan bahawa 95% daripada kematangan otak seseorang manusia sudah berlaku pada peringkat umur enam tahun.kini dan rata-rata dalam sistem pendidikan. Dan dalam matematik kita boleh menggunakan kehebatan minda untuk membayangkan bagaimana sempoa berfungsi untuk pengiraan secara mudah dalam matematik. Gardner berpandangan bahawa manusia mempunyai kepintaran -kepintaran lain selain daripada kepintaran logic matematik dan linguistik. 'Frames of Minds: The Theory of Multiple Intelligences' . spatial-visual. Mereka ini akan cuba sedaya upaya untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat dalam memahami ilmu matematik sebaik mungkin.menerbitkan buku bagi memudahkan para pelajar mendapatkan lmu matematik ini. Dalam pengkajian beberapa ahli yang arif tentang otak mendedahkan bahawa terdapat berbilion -bilion sel dalam otak manusia. menolak kepintaran yang semata-mata didasarkan kepada parameter logic matematik dan linguistik. Seorang kanak-kanak yang diajar menggunakan pemikiran lahir sejak dari kecil lagi Insya -Allah akan dapat menguasai ilmu matematik dengan cepat kerana seni matematik amat bergantung dengan keupayaan pemikiran lahir. yang kebiasaannya digunakan untuk ujian-ujian IQ . Teori 'multiple intelligences'. intrapersonal dan 'naturalist'. Mengikut teori ini. Terdapat sekurang-kurangnya enam lagi kepintaran selain daripada dua yang disebut di atas. Manusia yang benar-benar dapat menggunakan pemikiran lahir ini akan dapat melakukan sesuatu yang tidak disangka oleh pemikiran ramai umpamanya dapat menghafal 100 nombor 7 digit yang diberikan secara lisan. sebanyak tujuh pelbagai kepintaran telah diketengahkan. Teori 'Multiple Intelligences' (Pelbagai Kepintaran) Howard Gardner Dr. Maksudnya semakin majulah ilmu matematik yang ada pada diri orang yang pintar mempergunakan corak pemikiran lahir. Mereka juga akan mengadakan i seminar-seminar di sekolah-sekolah dalam usaha menjayakan objektif mereka. Kebijaksanaan yang dimiliki oleh mereka akan digunakan untuk menolong para pelajar dan masyarakat mempelajari ilmu matematik yang dikatakan sukar oleh kedua-dua sasaran ini. Banyak yang boleh diaplikasikan dalam matemati tentang k pemikiran lahir ini. Justeru ia perlu diambil perhatian terutamanya bagi seorang guru prasekolah untuk sedaya mungkin cuba menanamkan rasa suka terhadap matematik. kinestetik. beliau telah memperkenalkan teorinya mengenai 'multiple intelligences' (pelbagai kepintaran). Ahli matematik juga akan mengeluarkan buku hasil tulisan mereka sebagai rujukan masyarakat dan pelajar dalam mempelajari matematik. Banyak lagi bukti yang menunjukkan bahawa pemikiran lahir mempunyai kehebatan yang luar biasa.Bagaimanapun. Howard Gardner ialah professor pendidikan di sekolah sarjana pendidikan Harvard dan professor adjunct neurologi di sekolah perubatan Universiti Boston.Dalam buku ini. Dalam banyak kajian menyatakan bahawa sebenarnya otak manusia mat mengkagumkan dan hebat. Justeru amat nyata sekali bahawa pemikiran lahir amat sesuai sekali digunakan dalam pendidikan matematik terutamanya dalam mendidik anak -anak kecil menggunakannya dan menerangkannya sejak dari kecil lagi kearana mereka akan dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran matematik apabila belajar di sekolah seperti mana yang telah berlaku di Amerika Syarikat. sifir atau rumus yang berkaitan m dengan mudah kerana ia merupakan sesuatu yang tidak mustahil. Tetapi hanya beberapa peratus sahaja yang kebanyakan insan gunakan. Contohnya apa yang digelar human calculator di mana otak manusia dapat mengira dengan lebih pantas berbanding mesin kira. Dalam tahun 1997. Dalam buku ini biasanya dijelaskan secara terperinci mengenai matematik daripada asas sehingga penyelesaian masalah yang sukar. semua manusia memiliki kesemua lapan kepintaran ini sebagai sebahagian daripada 4 . Enam yang lainnya ialah kepintaran-kepintaran muzikal. Ini menunjukkan betapa hebatnya otak manusia. Melalui cara ini masyarakat dam pelajar dapat memahami dengan lebih jelas lagi mengenai ilmu matematik apabila membacanya nanti. Semasa penerbitan buku ini. Kehebatannnya mengalahkan komputer jika digunakan sepenu hnya. pada asasnya. Dalam pepatah arab turut mengungkapkan madah seperti berikut: Belajar Sewaktu Kecil Ibarat Mengukir Atas Batu Belajar Sewaktu Dewasa Ibarat Memahat Atas Pasir Daripada pepatah Arab tersebut bolehlah kita simpulkan kebenarannya dengan kajian yang dilakuk oleh an pakar-pakar pemikiran yang mengatakan bahawa 95% daripada kematangan otak adalah bermula sejak umur enam tahun lagi. interpersonal. Sejauh mana pemikiran lahir dapat dikembangkan maka sejauh itulah ilmu matematik akan dapat diperkembangkan. Ia boleh diaplikasikan dalam pembelajaran matematik untuk menghafal for ula. menyusunnya semula dan mengungkapkan kembali nombor-nombor tersebut dengan kaedah menurun! Sekali imbas ia sememangnya tidak masuk akal tetapi realitinya ia memang berlaku dan pernah dipraktikkan. beliau telah menghasilkan buku. kebanyakan response kepada teori ini adalah positif terutamanya daripada kalangan pendidik. satu lagi jenis kepintaran telah diperkenalkan menjadikan kesemuanya lapan sehingga kini.

Kepintaran Ini member kelebihan kepada pemiliknya untuk membaca. Kekuatan s adalah terletak kepada kemampuan melihat dengan jelas pola dan hubungan antara objek dan angka. Kepintaran ini memberi pemiliknya keupayaan memaharni perkara -perkara kompleks yang melibatkan penguasaan angka numeral bagi tujuan anali is dan penyelesaian masalah. Kepintaran Intrapersonal . Kepintaran Linguistik. Gardner telah mengemukakan 8 jenis 5 .com SUSUNAN SEMULA: Amiene Rev Teori Kecerdasan Pelbagai diperkenalkan oleh Dr.thomasarmstrong. kaedah lama untuk mengukur tahap kecerdasan manusia. kemahiran-kemahiran yang dikatakan 'pelbagai kepintaran' ini memang boleh diperhatikan wujud di kalangan kita. (Kepintaran. berlainan dengan cara yang berlandaskan linguistik dan logik-matematik semata-mata. ahli fizik terkenal dikatakan memiliki kepintaran logikalmatematikal yang mengagumkan. Kepintaran Muzikal . Tetapi sama ada kemahiran-kemahiran ini berdiri sebagai 'kepintaran berasingan' (walaupun kesemuanya bertindak bukan secara berasingan) atau dipacu oleh satu 'kepintaran' yang pada asasnya menentukan keupayaan kita untuk menguasai lain-lain kemahiran adalah satu perkara yang patut direnungi. Teori Howard Gardner ini menarik untuk kita berfikir bersama. Bagi memperjelaskan pelabagai kepintaran yang dimaksudkan.lumrah species. tiada dua individu memiliki profail kepintaran yang sama walaupun antara pasangan kembar identikal. pelan dan lukisan serta mempunyai daya arah yang baik. seorang penyajak mewakili kepintaran linguistik. 1. Kepintaran ini diwakili oleh pelukis Pablo Picasso. Dalam kehidupan harian.htm yang ditetapkan oleh Howard Gardner dalam mengutarakan teorinya. Bahasa menjadi s esuatu alat yang paling penting dan indah bagi melahirkan perasaan. Kepintaran Logikal-Matematikal. jimnastik. Gardner telah memilih Martha Graham. Sigmund Freud (ahli neurologi/psikologi) dipilih oleh Gardner sebagai mewakili kepintaran ini.Kepintaran ini adalah tambahan terakhir.Kepintaran ini dimiliki oleh individu-individu yang telah menguasai pergerakan motor badan sehingga mampu membawanya ke satu tahap yang membolehkannya mahir dalam bidang -bidang seperti sukan padang.Kepintaran ini diwakili oleh Mahatma Gandhi. Kepintaran Kinestetik . Kepintaran Naturalist . 8. Tapi sebelum sesuatu posisi diambil.my & http://www. Apa pun. renang dan aktiviti fizikal yang lainnya. 5. 4. mengikut Gardner ialah kebolehan mencari dan menyelesaikan masalah dan menghasilkan produkproduk bernilai dalam conteks budaya sendiri ). seorang penari untuk mewakili kepintaran ini. sungguhpun diperkatakan bahawa kepintaran 'spiritual/existentialist' mungkin dipertimbangkan sebagai yang kesembilan. Gardner telah memilih tujuh individu yang dikatakanmemiliki setiap kepintaran secara menonjol dalam bukunya. 3. . Kepintaran 'naturalist' yang diw akili oleh Charles Darwin dikatakan satu kebolehan mengasing. Justeru. Jika kita perhatikan. 7.Kepintaran ini memberi kebolehan kepada seseorang untuk memahami mengintepretasikan. Albert Einstein. Individu seperti ini mempunyai keupayaan memahami dan mampu membezakan perasaan dan tujuan orang serta boleh berinteraksi dan memberi arah tuju. Beliau merupakan profesor dalam bidang pendidikan di Harvard Universiti. 2. rentak dan kualiti tone dalam seni muzik. menjelaskan sesuatu yang kompleks serta untuk menyerap maklumat. T S Eliot. MULTIPLE INTELLIGENCES. Dr. teori Gardner telah banyak mencetuskan minat di kalangan pendidik untuk terus mengkaji dan mencipta gaya dan metodologi pembelajaran daripada sudut bagaimana seseorang itu belajar. isu kemanusiaan dan kehidupan sejagat. Charles Darwin telah dipilih.net. iaitu berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad. Mereka yang mempunyai kepintaran ini biasanya suka kepada pekerjaan atau usaha yang melibatkan manipulasi objek dan pergerakan.com/micrit. 6. Mereka yang mempunyai kepintaran ini sangat sensitif kepada prinsip-prinsip melodi. yang dikatakan memiliki kelebihan dalam berkomunikasi dengan manusia daripada pelbagai etnik dan agama untuk mencapai sesuatu kebaikan kepada semua. elok juga dikaji dahulu definisi kepintaran dan juga premis-premis asas (8 kriteria bagi mengenalpasti kepintaran: lihat http://surfaquarium. mereka yang mempunyai kepintaran ini lebih sensitif dan mendekati kepada kebimbangan/isu persekitaran global. Menurut Gardner. mentafsir dan menghasil peta. Howard Gardner pada tahun 1983. Howard Ga rdner RUJUKAN DEFINISI: http://www. Kepintaran linguistik terdapat pada individu yang mempamirkan kebolehan menggunakan perkataan dengan mudah dan berkesan. TEORI KECERDASAN PELBAGAI. Individu yang mewakili kepintaran ini ialah Igor Stravinsky. mengklasifikasi dan mempergunakan ciri ciri alam persekitaran. Kepintaran Interpersonal . Disebabkan faktor-faktor genetik dan persekitaran.cikgu. Bagi mewakili kepintaran 'naturalist' (kelapan) yang diperkenalkan pada tahun 1997. melahir serta membentuk dan memanipulasikan bunyi -bunyian secara kreatif . carta.Kepintaran ini berrnaksud kebolehan memproses/berkomunikasi secara dalaman ke arah membentuk kefahaman mengenai diri dan menggunakannya untuk sesuatu kebaikan. 'Creating minds: An Anatomy of Creativity' (1993). seorang pemuzik. Kepintaran Visual-Spatial Individu yang memiliki kepintaran Inl berkebolehan melihat persekitaran dalam tiga dimensi dan menilai ruang daripada perspektif perhubungan elemen-elemen dalam persekitaran.

perhitungan dan pengujian hipotesis. M. Contoh aktiviti: Penggunaan simbol. Bodily-Kinesthetic intelligence ("body smart") 5. polis. Muhammad Ali. main peranan. William Shakespeare. mengkategori. Intrapersonal intelligence ("self smart") 8. Kecerdasan Logik . A. Sir Arthur Conan Doyle 2. kanak-kanak dan a dewasa. bunyi vokal. Misha Omar 6. Ramlee. prnktis mind fullness. rentuk dan ruang. Linguistic intelligence ("word smart"): 2. Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. diari. melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik. Shah Rukh Khan. aktiviti jasmani. KERJAYA: Sasterawan: Penulis. Rosyam Noor. PERKATAAN (linguistic intelligence) 2.Matematik Kebolehan menggunakan nombor. Siti Nurhaliza. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. kehendak. rumus. Al-Khawarizmi. Berkepekaan terhadap warna. KERJAYA: Pelukis. Isaac Newton 3. Kecenderungan ini termasuk kepekaan terhadap ritma. Kitaro. proses emosi. peninju. Saintis. Minoru Yamasaki. garis rentuk dan ruang. strategi pemikinm. skema warna. perkaitan sebab dan akibat (logik). Kecerdasan Fizikal . GAMBAR (spatial intelligence) 4. mencipta gambaran mental. penari. Shazlin Zulkifli. membuat inferens. generalisasi. penyelesaian masalah. Ajai. garis. Samad Said. perbendaharaan kata. tentera. pemain muzik. Mempunyai gambarann yang tep tentang diri at sendiri. and/or 8. termasuk± keboleban memanipulasikan ayat. CONTOH: Faisal Tehrani. Jackie Chan 4. penulisan kreatif. latihan fizikal.peta minda. menaakul. CONTOH: Hijjaz Kasturi. Naturalist intelligence ("nature smart") Berikut adalah bagaimana teori kecerdasan pelbagai boleh diaplikasikan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran secara hubungan berikut: 1.Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan.Linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. puisi. PENGALAMAN DENGAN ALAM SEMULAJADI (naturalist intelligence) 1. penggubah lagu. Contoh aktiviti: Persembahan muzik. Penyajak. Kecerdasan Muzikal-Ritma Kemampuan untuk menggemari. Kecerdasan Visual . Yasin. Rene Blanco. sebab dan akibat (logik). pelakon. bacaan. pemain sukan dan seni pertahanan diri. KERJAYA: Ahli matematik. Pablo Picasso. Penceramah. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. imaginasi aktif. mengecat. perkaitan. Kecerdasan Verbal . arkitek. Contoh aktiviti: Perbahasan. Contoh aktiviti: Tarian kreatif. Alexander Thomson Alexander. Akauntan CONTOH: Carl Friedrich Gauss. Mozart. menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. pengurusan grafik dan pengiraan. termasuk pemikiran secara heuristik. PENGALAMAN FIZIKAL (bodily-kinesthetic intelligence) 7. MUZIK (musical intelligence) 5. Melibatkan pemikiran saintifik. penyanyi. Pensyarah dalam bidang sastera. REFLEKSI KENDIRI (intrapersonal intelligence) 6. motivasi. jurnal. Interpersonal intelligence ("people smart") 7. mengenal pasti pola abstrak. Kecerdasankecerdasan yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut: 1. KERJAYA: Atlit sukan. disiplin diri dan amalan pemusatan. David Beckham. taakulan tahap tinggi. 6 . urutan nombor. pengukir. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi. Berkebolehan menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. Contoh aktiviti: melukis. Michael Jordan. CONTOH: Adnan Abu Hassan. jenaka dan bercerita. CONTOH: Nicole David. kesedaran terhadap mood dalaman. PENGALAMAN SOSIAL (interpersonal intelligence). Logical-mathematical intelligence ("number/reasoning smart") 3. KERJAYA: Komposer. Jurutera.Spatial Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual.kecerdasan yang berbeza sebagai satu cara untuk mengukur potensi kecerdasan manusi . induktif dan deduktif. Musical intelligence ("music smart") 6. kemarahan. bunyi instrumental. Leonardo Da Vinci 5. keseimbangan dan kelenturan badan. Beethoven. Spatial intelligence ("picture smart") 4. Nasir. pola abstrak. P. ucapan formal. NOMBOR ATAU LOGIK (logical-mathematical intelligence) 3. pemain bola sepak. nyanyian dan drama lagu. drama.

latilhan ernpati. dan menggunakan kata-kata secara efektif. 2. Sebut saja di ataranya. mendengarkan. dihormati sepanjang zaman. ada orangtua yang memarahi anak -anak mereka dengan mengatakan. mempunyai kosa kata yang lebih baik untuk anak -anak seusianya. majalah. Willaim Glasser. Ahli Motivasi. termasuk dengan memaksa mereka mengikuti les matematika bahkan dengan menggaji guru privat. Para pakar kecerdasan menyarankan ibu-ibu merangsang Kecerdasan Linguistik anak-anak dengan. dongeng. Kecerdasan Bermusik. orang dengan Kecerdasan Linguistik tinggi akan mampu membuat tulisan mulai dari menulis memo. Kesembilan aspek itu adalah Kecerdasan Linguistik.Kecerdasan Logika Matematika. mendengar. kalimat ringkas. Penyajak. ia memiliki Kecerdasan Linguistik di atas rata-rata. Di era modern ini. tetapi pada masing-masing mereka ada aspek-aspek yang paling menonjol. mengeja kata-kata dengan tepat dan mudah. Ketika anak berusia balita. dan Kecerdasan Moral. strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama KERJAYA: Ahli politik. puisi. Dari sini terlihat. suka mengisi teka-teki silang. Kecerdasan Kinestetik. Charles Darwin Dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing.´Bicara pinter. pantun. mempunyaiSembilan aspek yang disebut dengan istilah Multiple Intelligences. Aktif mengajak mereka berkomunikasi sejak masih dalam kandungan. dengan tidak lupa memberi mereka susu. Demikian pula dengan para penyiar.´ Tampaknya orangtua tersebut tidak berbeda dengan kebanyakan orangtua lainnya. Nawawi 8. Ahli botani. mendongeng. David Letterman. Ciri-ciri anak dengan Kecerdasan Linguistik yang menonjol antara lain. para orangtua tidak boleh memarahi mereka karena itu akan merusak Kecerdasan Linguistik mereka. Jean Piaget 7. bahkan politisi. pengamat sosial. yang memarahi putra atau putrinya nan tengah berceloteh dengan manis. Ini prestasi bagus. Sebaliknya. Ciri-ciri lebih lanjut anak-akan memiliki potensi Kecerdasan Linguistik antara lain suka menulis kreatif. Setiap anak bahkan setiap orang memiliki kecerdasan linguistik berbedabeda. Peniaga. Kecerdasan Naturalis Mengenali.KERJAYA: Pengarang. Dr. latihan kolaboratif. buku hingga karya sastra yang bermutu tinggi. membaca berbagai simbol dan tanda. juga merupakan pembicara sekaligus presenter hebat. Contoh aktiviti: kornunikasi antara individu. anak yang mempunya Kecerdasan Linguistik atau Kemampuan Berbahasa lebih baik dari anak-anak lain. akan mendapat nilai tinggi untuk pelajaran bahasa. Bila memiliki anak-anak dengan tanda-tanda di atas. karya tulis mulai dari sebuah memo. menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna KERJAYA: Petani. ibu harus sering mengajaknya berbicara. Kecerdasan Linguistik memberikan kemampuan dalam berbicara. berbahasa. koran. Aznil Hj. Nutrisi yang tepat mesti diberikan. Fadzilah Kamsah. Berbagai upaya dilakukan agar si anak menjadi pintar. Masa depan yang cerah.Kecerdasan Linguistik sendiri adalah kemampuan berbicara. Kecerdasan Interpersonal. Kecerdasan Naturalis. Dalam kehidupan. Dr Andi Alfian Mallarangeng.M Tuah Iskandar. tidak tahu bahwa anaknya memiliki aspek Kecerdasan Linguistik yang menonjol. menikmati mendengarkan katakata dan cerita. Cope. Pakar Kaunseling. 3. mengkhayal atau bercerita. banyak orang memiliki Kecerdasan Linguistik yang menonjol menjadi seleberiti atau figur-figur public yang sukses. Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. tetapi matematika bodoh. Howard Gardner. rnernberi maklurn balas. mendengarkan radio. Ahli Psikologi CONTOH: H. Para orang tua mestinya menyadari bahwa kecerdasan. Geologist CONTOH: Louis Agassiz. Kecerdasan Spasial (Ruang-Tempat). Ahli biologi. sekretaris. karena memiliki kecerdasan linguistik di atas rata-rata. Perancang Bandar. menurut perkembangan teori terbaru. dan unggul dalam pelajaran bahasa. David Starr Jordan. Semua tokoh di atas menempa nama dalam bidang masingmasing. bahkan sejak si anak masih dalam kandungan hingga masa pertumbuhkan. Ahli falsafah. kalimat pendek. 1. Ada yang mampu berbicara dan menguasai bahasa dengan lebih mudah dibandingkan orang-orang lain. Pengacara. dan m endengarkan berbagai bunyibunyian. Tetapi mereka justru menganggap matematika sebagai tolok ukur kecerdasan anak-anak. ringkasan laporan hingga laporan yang butuh analisa lengkap. biarkanlah 7 . Usahawan CONTOH: Donald Trump. MULTIPLE INTELLIGENCES. yang di samping seorang ahli tata negara. menjadi penyumbang utama dalam sejarah manusia. atau melihatnya y Gemar membaca y Sibuk menulis cerita atau puisi y Suka bercerita atau mendongeng y Sangat mudah menghafal lirik lagu. Howard Gardner TAK jarang kita dibuat terperangah oleh sikap seorang ibu. Lebih mengenaskan lagi. Dalam hal menulis pun. Edward D. Umumnya para orangtua sangat sedih bila anak-anak mereka tidak mendapat nilai bagus untuk pelajaran matematika. TEORI KECERDASAN PELBAGAI. Artinya. Setiap anak memiliki Multiple Intelligences (Kecerdaan Berganda) itu. Kecerdasan Intrapersonal. · Mempunyai keterampilan pendengaran sangat berkembang y Menikmati bermain-main dengan bahasa bunyi y Paling cepat belajar dengan menggunakan kata-kata. Albert Ellis.

menyusun katakata mutiara dan sebagainya. Bekasi . Termasuk dalam hal ini adalah nada dan irama Anak-anak jenis ini cenderung senang sekali mendengarkan nada dan irama yang indah. mau menerima anak sebagaimana adanya. istilah-istilah baru maupun hal-hal yang sifatnya detil. membuat puisi. atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi seperti dijumpai pada orang dewasa yang menjadi pemahat patung atau arsitek suatu bangunan. Kecerdasan visual spasial memuat kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara obyek dan ruang. Anak-anak dengan kecerdasan bahasa yang tinggi. Anak-anak dengan kecerdasan matematik-logika tinggi cenderung menyenangi kegiatan menganalisa dan mempelajari sebab-akibat terjadinya sesuatu.anak ini memiliki kemampuan misalnya untuk menciptakan imajinasi bentuk dalam pikirannya. menulis karangan. baik secara kognitif. Anak . Mereka sungguh memerlukan Iingkungan yang subur yang sengaja diciptakan untuk itu. untuk selanjutnya terus meluas seiring meluasnya pergaulan sosial si anak. kemampuan berpikir menurut aturan logika. semua sungguh merupakan jawaban nyata bagi tumbuhnya generasi unggul di masa yang akan datang. rnenghargai potensi anak. Apabila kurang memahami. 8 .III. para orang tua memegang peranan penting untuk menciptakan Iingkungan tersebut guna merangsang segenap potensi anakagar dapat berkembang secara maksimal. pertunjukan orkestra atau alat musik yang dimainkannya sendiri. Ia menyenangi berpikir secara konseptual. seperti : catur. efektif maupun psikomotorik. Gambaran mengenai spectrurn kecerdasan yang luas telah membuka mata para orang tua maupun gurutentang adanya wilayah-wilayah yang secara spontan akan diminati oleh anak-anak dengan semangat yang tinggi. masing-masing anak tersebut akan merasa pas menguasai bidangnya masing-masing. yaitu misalnya menyusun hipotesis. Kemampuan membayangkan suatu bentuknyata dan kemudian memecahkan berbagai masalah sehubungan dengan kemampuan ini adalah hal yang menonjol pada jenis kecerdasan visualspasial ini. umumnya ditandai dengan kesenangannya pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan suatu bahasa seperti membaca. Kecerdasan musical memuat kemampuan seseorang untuk peka terhadap suara-suara non verbal yang berada di sekelilingnya. Howard Gardner Pada dasamya anak-anak sebagai generasi yang unggul tidak akan tumbuh dengan sendirinya. bermain teka-teki dan sebagainya. memberi rangsangan yang kaya untuk segala aspek perkembangan anak. Mereka juga lebih mudah mengingat sesuatu dan mengekspresikan gagasan gagasan apabila dikaitkan dengan musik. Anak-anak ini juga sangat menyukai berbagai permainan yang banyak melibatkan kegiatan berpikir aktif. MULTIPLE INTELLIGENCES. yang memungkinkan potensi mereka dapat tumbuh dengan optimal.27 November 1999 Kecerdasan matematik-logika sendiri memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif. kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur: y Kecerdasan matematik-logika y Kecerdasan bahasa y Kecerdasan musikal y Kecerdasan visual spasial y Kecerdasan kinestetik y Kecerdasan inter-personal y Kecerdasan intra-personal y Kecerdasan naturalis Disampaikan dalam Seminar "Menjadikan Anak Yang Terbaik Menuju Milenium III" yang diselenggarakan oleh RS. memahami dan menganalisa pola angka-angka serta rnemecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Bukan hanya cakap pada bidang-bidang tersebut yang memang sesuai dengan minatnya tersebut. apakah itu melalui senandung yang dilagukannya sendiri. Dengan demikian. Menurut Gardner. Kecerdasan Anak Howani Gardner dalam bukunya yang berjudul 'Multiple Intelligences" menegaskan bahwa skala kecerdasan yang selarna in dipakai ternyata memiliki banyak keterbatasan sehingga kurang dapat meramalkan kinerja yang sukses untuk masa depan seseorang.kecerdasan itu terus berkembang dan terasah dengan baik dibantu oleh lingkungan--orang-orang terdekat dengannya. maka mereka akan cenderung berusaha untuk bertanya dan mencari jawaban atas hal yang kurang dipahami tersebut. Anak-anak demikian akan unggul dalam pernainan mencari jejak pada suatu kegiatan di kepramukaan misalnya. mengadakan kategorisasi dan klasifikasi terhadap apa yang dihadapinya. namun juga akan sangat menguasainya sehingga menjadi amat ahli. mendengarkan kaset/ radio. anak-anak ini umumnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak -anak lainnya. TEORI KECERDASAN PELBAGAI. Kecerdasan bahasa memuat kemampuan seseorang untuk rnenggunakan bahasa dan kata-kata. baik secara tertulis maupun lisan dalarn berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan -gagasannya. Anak-anak semacam ini cenderung menyukai aktifitas berhitung dan memiliki kecepatan tinggi dalam menyelesaikan problem matematika. Dalam hal penguasan suata bahasa baru. Anak-anak seperti ini juga cenderung memiliki daya ingat yang kuat misalnya terhadap nama-nama seseorang. Mereka cenderung lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan dan verbalisasi. Dengan demikian. Mitra Keluarga Bekasi. Suasana penuh kasih sayang. Inilah yang perlu kita persiapkan pada anak-anak guna menyongsong milenium ke .

Dimana seolah-olah kecerdasan hanya terbatas pada apa yang diukur oleh beberapa test inteligensi yang sempit saja. dan sebagainya. dan sebagainya. mengorganisasi.Kecerdasan kinestetik memuat kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Kecerdasan Naturalis yaitu kemampuan seseorang untuk peka terhadap Lingkungan alam. Melalui konsepnya mengenali kecerdasan multiple atau kecerdasan ganda ini. Ia cenderung mampu untuk mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. memperoleh simpati dari anak-anak yang lain. dan sebagainya. Anak-anak semacam ini senang melakukan introspeksi diri. gunung. Menurutnya semua insane mempunyai beberapa aspek kecerdasan yg tertentu. merenung dan berdialog dengan dirinya sendiri. Beberapa diantaranya cenderung menyukai kesunyian dan kesendirian. tenis. Oleh itu terdapat 8 jenis kecerdasan 9 . Kecerdasan semacam ini juga sering disebut sebagai kecerdasan sosial. aneka macam flora dan fauna. trampil bermain acrobat atau unggul dalam bermain sulap. benda-benda di angkasa. berenang. dan sebagainya. cagar alam. sepakbola. Kecerdasan Inter-personal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Gardner ingin mengkoreksi keterbatasan cara berpikir yang konvensional mengenai kecerdasan. Misalnya senang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai. Hal ini dapat dijumpai pada anakanak yang unggul pada salah satu cabang olaraga. atau sekedar melihat prestasi yang ditampilkan seorang anak melalui ulangan maupun ujian di sekolah belaka. Ada antara kecerdasan ini yang boleh berkembang ke tahap yang lebih tinggi berbanding dengan kecerdasan yang lain. seperti misalnya bulu tangkis. menangani perselisihan antar teman. kemudian mencoba untuk memperbaiki diri. dimana selain seorang anak mampu rnenjalin persahabatan yang akrab dengan teman-termannya juga termasuk kemampuan seperti memimpin.setiap kecerdasan melibatkan satu set kemahiran yang membolehkan individu ini menyelesaikan masalah. sehingga rnudah dalam bersosialisasi dengan lingkungan disekelilingnya. jenis-jenis lapisan tanah. Kecerdasan Intra-personal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaaan dirinya sendiri.ada 7 iaitu 1) Kecerdasan lingusitik 2) Kecerdasan Logical matematik 3) Kecerdasan Ruang 4) Kecerdasan Muzik 5) Kecerdasan Tubuh-kinestik 6) Kecerdasan Intrapersonal 7) Kecerdasan Interpersonal Baru2 ini menambahkan lagi kecerdasan lain iaitu naturalist. hutan. mengkoreksi kekurangan maupun kelemahannya. Kecerdasan pelbagai Perbincangan ttg kecerdasan pelbagai bermula apabila howard gardner (1983) terbitkan buku berjudulFrames of mind: the theory of multiple intelligences. Anakanak dengan kecerdasan seperti ini cenderung suka mengobservasilingkungan alam seperti aneka macam bebatuan. Atau bisa pula tampil pada anak-anak yang pandai menari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful