PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan konsep dan matlamat pengujian. keobjektifan. pengukuran dan penilaian dalam pendidikan. . kebolehpercayaan. Menjelaskan konsep kesahan. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran.

pra kelayakan dan diagnostik serta penilaian alternatif. . Membezakan penilaian berasaskan norma dan kriteria. sumatif.Membezakan bentuk penilaian formatif.