PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran.HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan konsep dan matlamat pengujian. keobjektifan. . kebolehpercayaan. Menjelaskan konsep kesahan. pengukuran dan penilaian dalam pendidikan.

sumatif. pra kelayakan dan diagnostik serta penilaian alternatif. .Membezakan bentuk penilaian formatif. Membezakan penilaian berasaskan norma dan kriteria.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful