PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

kebolehpercayaan.HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan konsep dan matlamat pengujian. keobjektifan. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran. pengukuran dan penilaian dalam pendidikan. . Menjelaskan konsep kesahan.

sumatif. Membezakan penilaian berasaskan norma dan kriteria. pra kelayakan dan diagnostik serta penilaian alternatif. .Membezakan bentuk penilaian formatif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful