PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

keobjektifan.HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan konsep dan matlamat pengujian. kebolehpercayaan. Menjelaskan konsep kesahan. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran. pengukuran dan penilaian dalam pendidikan. .

Membezakan penilaian berasaskan norma dan kriteria. .Membezakan bentuk penilaian formatif. pra kelayakan dan diagnostik serta penilaian alternatif. sumatif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful