Semangat kejiranan

Dalam kehidupan bermasyarakat, jiran adalah orang atau golongan yang tinggal berhampiran dengan kita. Malahan, tidak keterhaluan kalau dikatakan pembentukan sebuah masyarakat adalah berperanan daripada wujudnya jiran, iaitu orang yang tinggal bersebelahan, berhadapan, di belakang atau 40 buah rumah sekeliling kita. Pendek kata, setiap individu yang berada dalam masyarakat akan hidup dikelilingi oleh jiran. Untuk hidup berjiran, kita perlu memiliki semangat kejiranan. Semangat ini lahir daripada kesedaran dan inisiatif kita untuk mewujudkannya. Sekiranya ahli masyarakat tidak mempunyai kesedaran terhadap masalah kejiranan ini, akan pincanglah perhubungan antara ahli masyarkat yang akhirnya membawa perpecahan, perbalahan dan huruhara. Soal siapa yang harus membentuknya tidak penting, tetapi rasa kemesraan dalam pergaulan, sikap berbudi bahasa, bertolak ansur, dan rasa persahabatan itu sebenarnya yang akan mewujudkan semangat kejiranan ini secara tidak langsung. Semangat kejiranan ini sangat penting kerana perhubungan erat sebagaimana ''aur dengan tebing'' akan dijalinkan. Sikap seperti ''enau dalam belukar'' yang hanya mementingkan diri sendiri tidak patutlah ditunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai bila kita boleh menunjukkan sikap bongkak, jika pada suatu hari nanti kita sendiri memerlukan pertolongan orang lain. Tidak ada orang yang boleh hidup bersendirian dalam dunia ini. Sekiranya kita ditimpa bencana atau musibah, pertolongan jiran tetangga amat diperlukan pada masa

Kita perlulah meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran dapat mengeratkan dan menghidupkan semangat hidup berjiran. keselamatan dan ketenteraman di negara ini. Secara tidak langsung. jika berjirankan seorang guru. berkhalwat dan sumbang mahram dapat dibendung jika jiran tetangga memainkan peranan dan mengambil inisiatif yang efiesien melaporkan kepada pihak berwajib setiap kali menyedari berlaku perkara.perkara yang meragukan. jika berjirankan seorang yang tidak sama kaum dengan kita. Ini dapat dilakukan sama ada melalui Rukun Tetangga dan Jawatankuasa Keselamatan Kawasan. kita dapat menanyakan soalan yang berkaitan dengan pelajaran dan akan meyelesaikan masalah kita dengan senang.kecemasan sementara menunggu bantuan pihak-pihak berwajib atau sanak saudara. samseng dan sebagainya. Jiran kita terdiri daripada berbeza latar belakang dan bangsa dan akan menambahkan ilmu pengetahuan tentang sesuatu semasa berkunjung atau menziarahi mereka. Sebagai contoh. Gejala-gejala sosial seperti bersekedudukan. semangat ini juga mampu membawa dan mengekalkan keamanan. Semangat kejiranan akan membawa banyak kemaslahatan kepada kita semua. Contoh kedua. Jika semangat kejiranan diamalkan. kita akan mengetahui adat resam dan cara hidup mereka. Jiran yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan kawasan setempat daripada ancaman kecurian. . perpaduan masyarakat akan dicapai.

Dengan adanya semangat kejiranan ini diamalkan. Contohnya. Negara yang maju memerlukan rakyat yang bersatu agar tenaga dapat digembleng bersama seperti bersatu teguh. Hidup berjiran boleh membentuk perpaduan. Gotong. membuat jambatan dan sebagainya juga dapat dilakukan tanpa mengeluarkan belanja kerana semua ini dilakukan secara sukarela. Sesuatu masalah dapat diselesaikan segera jika ada persefahaman dan tolenrasi dalam membuat sesuatu keputusan. kenduri-kendara dapat senang dijalankan. bercerai roboh untuk mencapai kemajuan. sesuatu masalah akan dapat diatasi dengan segera. . balai raya. Secara tidak langsung.royong membersihkan tanah perkuburan. kita dapat menjimat wang.