Semangat kejiranan

Dalam kehidupan bermasyarakat, jiran adalah orang atau golongan yang tinggal berhampiran dengan kita. Malahan, tidak keterhaluan kalau dikatakan pembentukan sebuah masyarakat adalah berperanan daripada wujudnya jiran, iaitu orang yang tinggal bersebelahan, berhadapan, di belakang atau 40 buah rumah sekeliling kita. Pendek kata, setiap individu yang berada dalam masyarakat akan hidup dikelilingi oleh jiran. Untuk hidup berjiran, kita perlu memiliki semangat kejiranan. Semangat ini lahir daripada kesedaran dan inisiatif kita untuk mewujudkannya. Sekiranya ahli masyarakat tidak mempunyai kesedaran terhadap masalah kejiranan ini, akan pincanglah perhubungan antara ahli masyarkat yang akhirnya membawa perpecahan, perbalahan dan huruhara. Soal siapa yang harus membentuknya tidak penting, tetapi rasa kemesraan dalam pergaulan, sikap berbudi bahasa, bertolak ansur, dan rasa persahabatan itu sebenarnya yang akan mewujudkan semangat kejiranan ini secara tidak langsung. Semangat kejiranan ini sangat penting kerana perhubungan erat sebagaimana ''aur dengan tebing'' akan dijalinkan. Sikap seperti ''enau dalam belukar'' yang hanya mementingkan diri sendiri tidak patutlah ditunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai bila kita boleh menunjukkan sikap bongkak, jika pada suatu hari nanti kita sendiri memerlukan pertolongan orang lain. Tidak ada orang yang boleh hidup bersendirian dalam dunia ini. Sekiranya kita ditimpa bencana atau musibah, pertolongan jiran tetangga amat diperlukan pada masa

Kita perlulah meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran dapat mengeratkan dan menghidupkan semangat hidup berjiran. perpaduan masyarakat akan dicapai. jika berjirankan seorang yang tidak sama kaum dengan kita. . Secara tidak langsung. berkhalwat dan sumbang mahram dapat dibendung jika jiran tetangga memainkan peranan dan mengambil inisiatif yang efiesien melaporkan kepada pihak berwajib setiap kali menyedari berlaku perkara. kita akan mengetahui adat resam dan cara hidup mereka. Semangat kejiranan akan membawa banyak kemaslahatan kepada kita semua. jika berjirankan seorang guru. Gejala-gejala sosial seperti bersekedudukan. keselamatan dan ketenteraman di negara ini.kecemasan sementara menunggu bantuan pihak-pihak berwajib atau sanak saudara. Sebagai contoh. Contoh kedua. Ini dapat dilakukan sama ada melalui Rukun Tetangga dan Jawatankuasa Keselamatan Kawasan. semangat ini juga mampu membawa dan mengekalkan keamanan. Jiran yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan kawasan setempat daripada ancaman kecurian.perkara yang meragukan. Jika semangat kejiranan diamalkan. Jiran kita terdiri daripada berbeza latar belakang dan bangsa dan akan menambahkan ilmu pengetahuan tentang sesuatu semasa berkunjung atau menziarahi mereka. samseng dan sebagainya. kita dapat menanyakan soalan yang berkaitan dengan pelajaran dan akan meyelesaikan masalah kita dengan senang.

.Dengan adanya semangat kejiranan ini diamalkan. balai raya. Gotong. Secara tidak langsung. membuat jambatan dan sebagainya juga dapat dilakukan tanpa mengeluarkan belanja kerana semua ini dilakukan secara sukarela. Contohnya.royong membersihkan tanah perkuburan. sesuatu masalah akan dapat diatasi dengan segera. Sesuatu masalah dapat diselesaikan segera jika ada persefahaman dan tolenrasi dalam membuat sesuatu keputusan. bercerai roboh untuk mencapai kemajuan. Negara yang maju memerlukan rakyat yang bersatu agar tenaga dapat digembleng bersama seperti bersatu teguh. kita dapat menjimat wang. kenduri-kendara dapat senang dijalankan. Hidup berjiran boleh membentuk perpaduan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful