CONTOH

:
KELAB PETANQUE SMK Perantau Damai, 26700 Muadzam Shah, Pahang Darul Makmur.

_________________________________________________________________________________
Tarikh : 29.01.2010 Pengetua, SMK Perantau Damai, 26700 Muadzam Shah, Pahang Darul Makmur. Tuan, MEMOHON KEBENARAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN Berhubung perkara tersebut di atas, saya selaku Bendahari Kelab PETANQUE SMK Perantau Damai dengan penuh rasa tanggungjawab memohon kebenaran untuk mengutip derma keahlian bagi Kelab PETANQUE sebanyak RM3.00 (Ringgit Malaysia : Tiga Sahaja) daripada setiap ahli untuk jangkamasa satu tahun. 2. Kutipan ini adalah penting untuk menjayakan aktiviti persatuan ini.

3. Diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. Sekian, terima kasih. ``BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’’ Saya yang menurut perintah, …………………………………….. (ROSFAZILA BINTI RAZALI) Bendahari, Kelab PETANQUE SMKPD, 26700 Muadzam Shah, Pahang Darul Makmur.