P. 1
Profil Kecerdasan Emosi Guru-guru Sekolah Menengah Zon Tenga

Profil Kecerdasan Emosi Guru-guru Sekolah Menengah Zon Tenga

|Views: 739|Likes:
Published by Louis Spencer Gayoh

More info:

Published by: Louis Spencer Gayoh on Oct 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

BAB 1

1.1

PENGENALAN

Emosi adalah keadaan kebangkitan seseorang sebagai satu reaksi terhadap sesuatu benda atau keadaan (Atan Long 1978). Keadaan tersebut merupakan rangsangan yang ditangkap oleh seseorang sehingga boleh menimbulkan keadaan baru pada dirinya. Keadaan baru ini boleh menghasilkan (i) perubahan hayat dalam badan, (ii) pengalaman emosi, (iii) pernyataan emosi. Kebangkitan emosi boleh digerakan oleh rangsangan dari luar yang diterima melalui panca indera. Denyutan yang diterima oleh panca indera dihantarkan kebahagian otak yang dinamakan thalamus dan dari situ dihantar kebahagian cortex untuk menghasilkan kebangkitan perasaan emosi (Atan Long 1978). Menurun Goleman (1999) pula kecerdasan emosi ialah kemampuan mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi sendiri dengan baik serta kebolehan menjalin hubungan dengan orang lain. Goleman (1999) juga menyatakan bahawa seseorang yang tidak mempunyai keupayaan mengawal emosi, agak sukar berinteraksi dengan orang lain, dan tidak mampu untuk menjalankan kerja dengan baik. Mereka juga boleh digolongkan sebagai individu yang kurang berjaya dalam kerjayanya. Peristiwa-peristiwa cetusan emosi yang berlaku, terutama yang di tempat kerja, membawa implikasi kepada tahap kestabilan dan kematangan emosi individu berkenan (Goleman, 1999). Goleman (1999) seterusnya menyatakan bahawa kecerdasan emosi adalah satu yang diperlukan oleh seseorang untuk berjaya dalam kerjayanya. Goleman (1995) telah mengemukakan satu teori untuk menerangkan beberapa faktor yang mempengaruhi emosi seseorang. Teori Goleman ini cuba menerangkan faktor kegagalan dan kejayaan seseorang dalam kehidupan peribadi dan kerjaya masing-masing daripada perspektif kecerdasan emosi.

2

Secara keseluruhannya, kajian ini cuba melihat profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah berdasarkan Model Kecerdasan Emosi yang dikemukakan oleh Goleman (1995). Pengkaji cuba melihat kesesuaian model ini dalam menerangkan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru daripada perspektif budaya tempatan.

1.2

LATARBELAKANG KAJIAN

Sekolah merupakan institusi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu iaitu membentuk dan mengubah tingkah laku para pelajar ke arah yang dikehendaki. Perubahan tingkah laku ini merupakan matlamat yang hendak dicapai melalui fungsi sekolah. Tugas guru adalah melaksanakan fungsi ini untuk menciptakan satu suasana yang boleh menimbulkan atau menghasilkan perubahan tingkah laku tersebut (Atan Long 1978). Seorang guru adalah ahli masyarakat, seorang rakyat dan sebagai seorang ikhtisas di dalam bidang perguruan yang menjalankan tugas mendidik di dalam sebuah sekolah. Selain memegang tugas sebagai seorang guru ia juga memegang berbagai peranan yang lain di dalam kehidupannya sebagai seorang ahli masyarakat biasa (Atan Long 1978). Menurut Noriah (1994) profesion perguruan merupakan satu profesion yang tidak mempunyai pembahagian masa yang jelas antara masa bekerja dan masa tidak bekerja. Selain daripada mengajar di waktu pagi, guru dikehendaki datang ke sekolah pada waktu petang, di hujung minggu dan di hari cuti sekolah untuk menjalankan aktiviti kokurikulum seperti badan beruniform, permainan dan lain-lain. Noriah (1994) menyatakan bahawa keadaan sedemikian boleh mewujudkan tekanan kepada guru-guru. Apabila sesuatu kerja itu dilihat sebagai beban atau dilaksanakan dengan rasa terpaksa maka kebarangkalian berlakunya tekanan kerja, ketidakpuasan dan ‘burnout’ adalah lebih tinggi (Bruhn,1989). Selye (1969) pula menyatakan bahawa tekanan yang berpanjangan boleh membawa kepada gangguan emosi seseorang mulai dari tahap yang rendah hingga ke tahap yang serius. Ini boleh mewujudkan emosi yang pelbagai seperti bosan, lesu, marah, kecewa dan benci (Muchinsky, 1997).

3

Kajian Mohd Najib (2000) terhadap kestabilan emosi pensyarah-pensyarah menunjukkan kecerdasan emosi mereka berada pada tahap sederhana dan tidak terlalu menonjol. Beliau berpendapat bahawa, pensyarah-pensyarah perlu mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi, kerana mereka merupakan pelatih kepada calon-calon guru. Justeru kestabilan emosi mereka akan memberikan kesan terhadap latihan yang mereka berikan kepada calon-calon guru tersebut. Beliau menyatakan bahawa ketidakstabilan emosi calon-calon guru boleh membawa kepada perasaan kecewa ataupun “burnout” disebabkan oleh tekanan kerja. Keadaan sebegini boleh juga muncul daripada persekitaran tempat kerja yang tidak kondusif. Tugas guru merupakan tugas yang kompleks dan mencabar. Mereka bukan sahaja perlu mengajar, malah perlu melakukan kerja-kerja perkeranian dan pentadbiran, menjalankan aktiviti kokurikulum dan juga melibatkan diri secara aktif dalam persatuan ibu-bapa dan guru (Noriah 1994). Di samping kerja-kerja yang dinyatakan, guru juga perlu berinteraksi dengan pelajar-pelajar secara fizikal, dan emosi semasa proses pengajaran dan pembelajaran (Mohd Najib 2000). Pendapat ini disokong oleh Newton dan Newton (2001) yang menyatakan bahawa, guru perlu banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelajar dalam kelas. Polloway, Patton dan Serna (2001) juga mengakui kepentingan kemahiran sosial bagi guru yang mengajar dan juga melatih pelajar dalam kemahiran sosial. Justeru, kebolehan guru untuk berinteraksi dengan pelajar dipengaruhi oleh keadaan emosi guru. Kajian Skovholt dan D’Rozario (2000) tentang guru cemerlang dan guru lemah, telah mendapati bahawa guru cemerlang lebih disukai oleh para pelajar. Kajian beliau menunjukkan bahawa guru cemerlang mempunyai domain kecerdasan emosi, seperti empati (empathy) dan kemahiran social (social skill). Kajian ini juga mendapati bahawa guru-guru cemerlang juga mempunyai tahap kecerdasan interpersonal dan intrapersonal yang tinggi. Kedua-dua faktor ini merupakan domain personal dalam teori “kecerdasan pelbagai” (multiple intelligence) yang dicadangkan oleh Gardner (1983). Kenyataan ini disokong oleh Dubois, Alverson dan Staley (1979) yang mengemukakan bahawa guru

dapat membantu guru-guru membentuk suasana pendidikan yang berkesan (Polloway et al. sehingga boleh membantu mereka dalam berinteraksi dengan pelajar-pelajar yang dihadapinya. Tingkahlaku seperti ini juga boleh merosakan pandangan masyarakat terhadap profession perguruan yang sepatutnya menjadi pendidik. Kajian beliau juga mendapati bahawa kestabilan emosi seseorang akan bertambah apabila usianya meningkat. Kajian kecerdasan emosi dan prestasi oleh Noriah et al (2001) terhadap remaja berumur 14 hingga 16 tahun. 1999) menyatakan bahawa kecerdasan emosi merupakan satu perkara yang dinamik. sehingga meninggalkan kesan negatif terhadap perkembangan psikologikal dan fizikal pelajar. 2001). pembibing model) generasi muda yang sedang berkembang.3 MASALAH KAJIAN Noriah et al (2002) telah mengemukakan beberapa contoh berkaitan dengan tingkahlaku kurang beretika dan kurang bertanggungjawab di kalangan guru-guru di sekolah. Goleman (1995. Implikasinya ialah guru-guru yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik boleh mempengaruhi kecerdasan emosi para pelajarnya. Seperti guru telah mendenda murid secara keterlaluan.4 yang baik mempunyai kualiti peribadi yang baik. 1. Contoh lain adalah ketidakbolehan guru mengawal kemarahan sehingga sampai merosakan harta benda sekolah yang seharusnya dijaga untuk kepentinagn pendidikan. Seterusnya kajian ini juga mendapati bahawa. persekitaran pendidikan yang berasaskan emosi yang sihat. kecerdasan tersebut boleh dipengaruhi oleh persekitaran seseorang. Tingkahlaku seperti itu boleh merosakan kerjaya guru dan juga boleh menimbulkan tekanan dan gangguan kesihatan mental. (role . Oleh itu. para pelajar mempunyai kecerdasan emosi yang lebih rendah daripada guru-guru. telah mendapati wujudnya hubungan positif antara kecerdasan emosi dan prestasi remaja.

14 Mac 2002). Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahawa kemungkinan guru-guru tidak dapat mengawal emosi apabila wujud persekitaran yang boleh mengganggu. Sanim mengalami kecederaan serius dimuka. malah juga di Barat. Jun 2001). Amerika Syarikat. Utusan Malaysia (24 Februari 2004) melaporkan bahawa seorang pelajar tingkatan empat sekolah menengah Anjung Batu Mersing. seorang ibu telah didapati bersalah oleh mahkamah di Texas. Yang menjadi persoalan ialah. Sebagai contoh di Malaysia. Kejadian seumpama ini bukan sahaja berlaku di negara Malaysia. kenapa cetusan emosi pada guru-guru ini boleh berlaku? Adakah cetusan emosi ini muncul kerana faktor persekitaran? Adakah cetusan emosi ini . Peristiwa cetusan emosi telah dialami oleh seorang guru besar sekolah rendah di Melaka. Beliau didapati telah membunuh lima orang anaknya satu demi satu. dirotan dan ditendang dadanya oleh empat orang guru. Beliau juga dilaporkan telah pernah menerima rawatan psikiatri (New Straits Times. Cetusan emosi yang dilaporkan ini muncul didalam suasana kerja dan juga kehidupan peribadi. Peristiwa ini telah menimbulkan kemarahan ibubapa pelajar berkenaan. Guru tersebut telah memaksa muridnya menghisap curut dan keretek serta digantung pada kipas siling dalam keadaan kaki ke atas. Manakala Utusan Malaysia (April 2001) pula melaporkan bahawa seorang murid tahun tiga di Klang mendakwa beliau telah dicekik. 4 Januari (2002) melaporkan bahawa perkara seperti ini bukan sahaja berlaku di Malaysia. Terakhir.5 Akhir-akhir ini media masa banyak menuliskan berita berkaitan dengan masalah cetusan emosi (emotional outburst) yang berlaku dalam kehidupan seharian individu. Beliau didapati telah membaling komputer dari tingkat satu ke tingkat bawah bangunan sekolah akibat terjadinya kesalah fahaman dengan rakan sejawat (Berita Harian 24 Ogos 2000). Utusan Malaysia. lengan dan siku akibat diterajang dan dihempaskan ke lantai oleh seorang guru lelaki ditempat beliau menuntut. Mohd. Berita Harian (21 November 2000) juga melaporkan bahawa didapati ibu bapa enggan memaafkan guru yang mendenda anak mereka secara berlebihan. sebagai contoh. Suhaizi Mohd. seorang bekas guru telah didapati membunuh seorang anaknya dengan mengelar lehernya (Berita Harian. malahan guru-guru sekolah di England pun turut terbabit.

Guru Jantina Umur Etnik Sekolah Lokasi EQ Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Motivasi Kendiri Empati Kemahiran Sosial Kerohanian Kematangan Rajah 1. 1. Noriah et al.4: Kerangka konsep kajian . Justeru kajian sedemikian perlu dijalankan di Malaysia. iaitu kajian Mohd Najib Ghaffar (2000) yang memberi tumpuan terhadap kestabilan emosi guru-guru.4 KERANGKA KONSEP KAJIAN Kerangka konsep kajian ini disesuaikan daripada model kecerdasan emosi (EQ) Goleman (1999). Kajian tentang kecerdasan emosi (EQ) sudah banyak dijalankan di Barat tetapi masih sedikit dijalankan di Malaysia. Sedangkan kajian yang dijalankan di luar negara menunjukkan kestabilan emosi guru-guru boleh mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah (Skovholt & D’Rozario 2000). Tinjauan literatur yang dijalankan mendapati bahawa kajian berhubungan dengan kecerdasan emosi banyak tertumpu kepada kecerdasan emosi para pelajar (Inday 2000.6 muncul kerana tekanan kerja di sekolah? Pengkaji akan cuba mendapatkan jawapan dari persoalan-persoalan tersebut. 2001). Pengkaji menjumpai baru satu kajian.

Domain ini sangat penting sekali bagi memudahkan untuk membina hubungan mesra dengan orang lain. sedih. domain ini dapat menentukan bentuk respons ataupun tindak balas yang dizahirkan oleh seseorang dalam sesuatu keadaan. seseorang yang mempunyai doamian ini berkeupayaan untuk mendorong dirinya ke hadapan dalam mencapai sesuatu matlamat yang diimpikannya. 1999). akan sentiasa berhemah dan boleh menangguhkan perasaan mereka untuk memuaskan hati dalam mewujudkan malamat . iaitu mempunyai kebolehan memahami emosi atau perasaan orang lain. Kemampuan ini sangat penting dalam membentuk hubungan yang akrab dengan individu-individu lain dalam masyarakat. motivasi. Domaindomain yang dikemukakan oleh Goleman tersebut ialah kesedaran kendiri. Regulasi kendiri dimaksudkan sebagai kebolehan mengurus emosi. benci dan sebagainya. Domain kedua ialah pengawalan kendiri. kekuatan.7 Goleman (1995) telah mengemukakan lima domain kecerdasan emosi. perspektif budaya dan lain-lain tentang diri sendiri. Menurut Corey dan Corey (1997) menyatakan bahawa sifat utama individu yang berkeinginan membantu orang lain ialah mempunyai kesedaran kendiri. Domain ketiga ialah motivasi kendiri. Goleman (1995) menyatakan individu yang mempunyai kesedaran kendiri. motivasi kendiri dan empati. kebolehan seseorang untuk mengetahui perasaannya dalam pelbagai situasi dan keupayaannya untuk memilih keutamaan panduan dalam membuat satu keputusan. keperluan. kawalan kendiri. akan memudah untuk bersosialisai dan berinteraksi dengan individu lain. kekurangan. Domain ini merupakan asas yang perlu ada sebelum wujudnya domain yang lain dalam kecerdasan emosi. dalam mengawal dirinya. Manakala domain kelima adalah kemahiran sosial. ianya juga mempunyai keyakinan diri yang kuat (Goleman. Individu yang berkemahiran tertentu. Domain keempat ialah empati. agar emosi tersebut dapat membantu dalam menyelesaikan sesuatu tugas. seprti marah. Kesedaran kendiri memberika maksud. Seseorang yang mempunyai kesedaran kendiri yang bagus mampu menilai keupayaan dirinya dengan realistik. matlamat.

berkongsi perasaan. Sifat berempati juga membolehkan seseorang melihat atau memahami sudut pandangan orang lain daripada perspektif mereka. meneroka perasaan. individu ini berupaya menggunakan kehendak suara hati dalam bertindak dan selalu memandu arah mereka untuk mencapai sesuatu tujuan (Goleman 1999). mentafsir bahasa badan seperti intonasi suara dan raut wajah. kekecewaan atau keraguan seseorang terhadap sesuatu perkara (Goleman 1999). Motivasi kendiri. Corey & Callahan (1998) pula menyatakan bahawa seseorang yang boleh menunjukkan sifat empati akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain.8 Goleman (1999) juga menyatakan bahawa seseorang yang menpunyai kawalan kendiri yang baik akan cepat pulih daripada tekanan dan gangguan emosi yang dialaminya. Empati pula merupakan domain yang boleh membantu seseorang mengesan perasaan orang lain. Seterusnya Muhamad (1993) juga berpendapat bahawa empati melibatkan mendengar luahan hati individu lain. Individu yang mempunyai sifat empati boleh menyelami kepahitan. terutama dalam proses membantu seseorang. Rogers dalam Corey. kesusahan. individu yang berempati mampu menyelami perasaan seseorang dan melihat dunia daripada perspektif mereka. Motivasi kendiri ini boleh membantu seseorang dalam mengambil inisiatif dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. 2001). . memahami apa yang dialami oleh orang lain dan bertindak untuk membantu. Kecekapan berempati membolehkan individu menyedari keadaan perasaan orang lain. Kepekaan ini amat penting untuk kecemerlangan prestasi kerja yang melibatkan interaksi dengan orang ramai (Goleman dalam Cherniss & Goleman. Sifat ini juga boleh menjadi faktor pencetus dan penyubur kemesraan dan keserasian dengan individu dari pelbagai latar belakang. Bagi Corey dan Corey (1997). Seseorang tersebut akan sentiasa tabah apabila menghadapi sebarang masalah ataupun kekecewaan yang berlaku diluar jangkauannya (Goleman 1999).

ketua yang berjaya dalam sesuatu organisasi ialah dapat mewujudkan mood yang positif dalam organisasinya. Caruso dan Salovey (1999) kecerdasan emosi mempunyai empat domain iaitu “kebolehan menerima dan menunjukkan emosi dengan tepat. mendapati bahawa gaya kepemimpinan pengetua dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Seseorang yang mempunyai kemahiran bersosial yang baik. dan begitu juga sebaliknya. kebolehan menyesuaikan emosi. . kebolehan memahami sesuatu emosi dan mengawal emosi”. kita tidak boleh menggantungkan harapan sepenuhnya kepada sekolah. mampu menjadi pakar runding yang baik di samping berkebolehan menyelesaikan konflik. Gaya kepemimpinan pengetua yang fleksibel dan diikuti dengan kecerdasan emosi yang tinggi menyebabkan sikap guru berpandangan positif dan membuatkan pencapain pelajar menjadi meningkat. Bagaimanapun Branden (1995) berpandangan bahawa. terutamanya apabila dipamerkan oleh seorang ketua ataupun pengarah. untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam kehidupan pelajar. Goleman dalam Cherniss dan Goleman (2001) menyatakan bahawa paparan emosi mempunyai pengaruh. Kajian Hay/McBer dalam Cherniss dan Goleman (2001) terhadap 42 pengetua sekolah di United Kingdom. Individu yang mempunyai kemahiran sosial yang baik mampu mentafsirkan dengan tepat situasi sosial yang berlaku di sekelilingnya. serta mampu mewujudkan kerjasama dan semangat berpasukan apabila bekerja dalam sesebuah kumpulan ataupun organisasi. iaitu dengan mempengaruhi secara langsung suasana ataupun iklim sekolah. Goleman menyatakan bahawa domain ini membolehkan seseorang mengurus pelbagai emosi secara efektif dalam membina hubungan dengan orang lain. dan juga mempunyai kemahiran untuk membujuk dan memimpin persekitaranya. Menurut Mayer. tetapi sekolah yang baik adalah mampu menyelesaikan pelbagai masalah pelajarnya. Mayer et al (1999) mentakrifkan kecerdasan emosi sebagai satu domain prestasi manusia yang boleh dikaji dengan mengukur kebolehan.9 Domain terakhir yang dicadangkan oleh Goleman (1999) ialah kemahiran sosial.

menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan (EQ) guru-guru sekolah menengah di 3. Untuk melihat perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru profil kecerdasan emosi Malaysia secara keseluruhan. Untuk menentukan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah sekolah mengikut negeri. Untuk melihat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guruguru sekolah menengah mengikut jantina. Mengenalpasti profil kecerdasan emosi (EQ) khusus untuk guru-guru sekolah keseluruhan. . 4. Justeru itu pembentukan diri pelajar akan berjalan seiring dengan peningkatan kecerdasan emosi guru. guru-guru sekolah menengah mengikut umur. Berdasarkan tujuan di atas berikut adalah objektif-objektif kajian: 1. 2.10 Seterusnya Braden (1995) juga menyatakan bahawa proses pengembangan kendiri guru juga turut berlaku semasa berlakunya proses pembelajaran di sekolah. Untuk melihat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan menegah Zon Tengah Semenanjung Malaysia secara 5. 1.1 Objektif kajian 1.5 TUJUAN KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia.5.

6 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian tentang kecerdasan emosi sangat penting dijalankan untuk mengetahui sejauhmana kecerdasan emosi yang dimiliki oleh guru-guru boleh memberi pengaruh ataupun kesan yang positif terhadap proses pembelajaran di sekolah. Adakah terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut jantina? 5. Sesuai dengan perbincangan yang sampaikan pada bahagian pengenalan bahawa terlalu banyak perkaraperkara yang berlaku di sekolah ataupun di kalangan guru-guru yang boleh menjejaskan profesion perguruan ke hadapan. . Adakah terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah di Malaysia secara keseluruhan? 4. Persoalan kajian Apakah profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenajung Malaysia secara keseluruhan? 2.2 1. yang pada akhirnya akan melahirkan insan yang seimbang antara jasmani. rohani intelek dan emosi. Profesion perguruan merupakan profesion yang cukup mulia iaitu bukan sahaja sekadar mentransfer ilmu pengetahuan tetapi sentiasa membimbing pelajar ke arah yang lebih baik.11 1. Adakah terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut umur? 1. Apakah profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah mengikut negeri? 3.5.

. pada masa yang sama dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.1 Profil Definisi istilah ataupun konsep yang digunakan dalam kajian ini adalah. d. Suatu grafik yang menunjukkan skor seseorang di dalam masing-masing dari beberapa keahlian atau pada masing-masing dari beberapa tes keperibadian (AR.12 Bagi pengkaji. 1. Profil . 1994). Guru-guru boleh memahami erti penting kecerdasan emosi dalam meningkatkan mutu dan kualiti perofesion perguruan. Kajian seperti ini juga boleh memberikan maklumat tambahan kepada guruguru dalam menstabilkan dan memantapkan emosi pelajar dengan mewujudkan suasana persekitaran bilik darjah yang positif dan kondusif. sehinga sekolah akan melahirkan insan-insan sesuai dengan yang diharapkan Falsafah Pendidikan Negara. c. Kepelbagaian tingkah laku pelajar ini akan dapat dikendalikan secara berkesan apabila guru-guru yang membimbingnya mempunyai kecerdasan dan kestabilan emosi yang baik. Profesion perguruan mempunyai ciri khas yang unik. Henry Sitanggang. kerana guru akan berhadapan dengan berbagai macam bentuk tingkah laku pelajar. Kajian seperti ini boleh memberikan sumbangan dalam meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru.7 DEFINISI ISTILAH 1. b.7. Kajian seperti ini penting dijalankan di kalangan guru-guru agar supaya: a.

takut dan sebagainya (kamus Dewan. 2002). dikaitkan dengan norma-norma ataupun standa-standar tertentu (Dictionary of psychology. 1981.P. untuk melaporkan pola kemampuannya atau sifat-sifat keperibadiannya. emosi ialah sebagai gangguan perasaan (sekejap dan intense) yang berbeza daripada proses afektif yang lain. sperti sedih. secara tidak langsung kita boleh memahami bahawa paling tidak terdapat lima . memberikan batasan bahawa kecerdasan emosi ialah kepintaran menggunakan emosi secara sengaja untuk membentuk tingkah laku dan pemikiran ke arah meningkatkan pencapaian sesuatu matlamat. mempunyai motivasi kendiri. Kartini Kartono. satu penilaian individual.7. C. Bagi Weisenger (2000) pula.13 Sedangkan yang dimaksudkan dengan profil nalisis ialah. Emosi bagi Mayer. pengkaji dapat menyimpulkan bahawa kesemua konsep yang dikemukakan telah dirangkum dalam definisi kecerdasan emosi yang dikemukakan oleh Goleman (1999). Iaitu “Keupayaan seseorang menyedari dan mengenal pasti perasaannya dan perasaan orang lain.2 Kecerdasan Emosi Mengikut kamus dewan emosi adalah perasaan jiwa yang kuat. Mayer et al (1999) mentakrif kecerdasan emosi sebagai kebolehan untuk mengenal pasti makna-makna emosi dan hubungkaitnya. Dari pelbagai definisi dan pandangan yang dikemukakan di atas. Bagi Sherrington (1966) dalam Young (1966). Caruso dan Salovey (1999) adalah peristiwa dalaman yang menyelaras subsistem psikologi termasuk tindak balas fisiologi dan kesedaran minda. 1993) 1. Chaplin. Dari definisi yang dikemukakan oleh Goleman (1999). boleh mengurus emosinya sendiri serta mampu menjalin hubungan dengan mesra dan baik”. gembira. boleh menaakul dan menyelesai masalah berdasarkan emosi tersebut.

14 domain dalam kecerdasan emosi. mempunyai penilaian yang realistik tentang keupayaan diri dan keyakinan diri yang utuh (Goleman 1999). 3). atau kesedaran dan kefahaman terhadap diri dan persekitaran yang membolehkan berlakunya penilaian kendiri. Kesedaran kendiri (Self-awareness): Mengetahui perasaan dalam satu-satu situasi dan dapat memilih keutamaan panduan dalam membuat keputusan. 2). Domain-domain yang dimaksudkan adalah. Duval & Wicklund (1972) memberi takrif yang hampir sama iaitu kesedaran diri sebagai objek yang membolehkan diri menyesuaikan tingkah laku berdasarkan konsep diri. Regulasi kendiri (Self-regulation): Mengurus emosi agar ianya memudahkan dan bukannya mengganggu dalam menyelesaikan tugasan. boleh melihat atau memahami sudut pandangan orang lain dan boleh mencetus dan menyuburkan kemesraan dan keserasian dengan individu yang pelbagai latar belakang (Goleman 1999). Boleh mengesan perasaan orang lain. 4). Self regulation ( mengawal emosi kendiri). Ia juga bermaksud menggunakan emosi untuk merangsang dalam mencapai sesuatu matlamat atau menyelesaikan sesuatu tugasan. Motivasi kendiri (Self-motivation): Menggunakan kehendak utama hati dalam menggerak dan memandu arah seseorang untuk mencapai tujuan. Bagi Weisenger (1998) kesedaran kendiri ialah kebolehan memantau diri. projek dan lain-lain. Empati. Social skill (kemahiran sosial). menguasai tindakan dan tindak balas ke arah sesuatu matlamat. 1). membantu dalam mengambil inisiatif dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. dan cepat pulih daripada tekanan emosi (Goleman 1999). . dan tetap tabah apabila menghadapi masalah dan kekecewaan (Goleman 1999). Empathy (empati) dan 5). Self Awareness (menyedari emosi kendiri). berhemah dan menangguhkan sementara perasaan untuk memuaskan hati dalam mengejar matlamat. Bagi Weisenger (1998) pula kawalan kendiri ialah memahami emosi terbabit dan menggunakan emosi tadi secara positif untuk mengawal keadaan. Self Motivation (motivasi kendiri).

15 Bagi Covey (1990) empati ialah melihat sesuatu daripada sudut pandangan seseorang. Diakhir perbincangan. RUMUSAN Kajian ini membincangkan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. cemerlang dan sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Mengikut Muhamad (1993) pula. 1. mahir membujuk dan memimpin. berunding dan menyelesaikan konflik untuk mewujudkan kerjasama dan semangat berpasukan (Goleman 1999). kecerdasan emosi (EQ) sangat perlu diambil kira untuk membantu guru-guru dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut. sebagai kerangka untuk melanjutkan kajian ini pengkaji akan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Goleman (1999). empati ialah keupayaan untuk menyelami hati dan perasaan seseorang pada suatu ketika dan berupaya keluar kembali daripada keadaan tersebut tanpa meninggalkan apa-apa kesan mudarat kepada dirinya. Kemahiran Sosial (Social Skills).8. Dari pelbagai definisi dan pandangan yang telah dikemukakan. diharapkan guru-guru dapat menyedari bahawa untuk mewujudkan pendidikan yang berkesan. Boleh mengurus pelbagai emosi secara efektif dalam perhubungan dan mampu mentafsir dengan tepat situasi sosial dan jaringannya. . memahami paradigma mereka dan juga memahami perasaan mereka sepenuhnya secara emosional dan juga intelektual.

2. Kasijan. IQ = Mental Age Chronological Age x 100 . Fokus perbincangan dalam bab ini juga meliputi aspek-aspek kajian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru. Dalam hal ini para ahli psikologi telah memberikan takrifan yang berbeza tentang kepintaran. 1958.2 2. Diantaranya ialah Wechsler. Binet dan lain-lain. 1984).1 PENDAHULUAN Dalam bab ini pengkaji membincangkan tentang tinjauan literatur dan kajian berkaitan dengan kecerdasan emosi. cerdas atau cerdik bagi seseorang.2. Z. kecerdasan ataupun kecerdikan tersebut. Dapatan ujian ini ditukar kepada konstruk yang dipanggil “Mental Age” dan kemudian dibahagikan dengan umur sebenar dan didarabkan 100. Crow & Alice Crow. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan tentang kecerdasan. Ujian IQ ini mengukur tahap mental dalam logikmatematik dan linguistik.16 BAB II KAJIAN LITERATUR 2. Kemudian seterusnya diubahsuai oleh Lewis Terman di Amerika Syarikat dan dinamakan ”Intelligence Quotient” (Lester D.1 LITERATUR BERKAITAN Kecerdasan Intelektual (IQ) Para pakar cuba merumuskan apakah itu yang maksud dengan pintar. Spearman. pandangan Alfred Binet dan Theodore Simon adalah antara yang paling popular di kalangan masyarakat dunia.

cederung mengoptimalkan satu atau dua kecerdasan sahaja. Goleman (1995) telah menyatakan bahawa kecerdasan emosi (EQ) lebih banyak menyumbang dalam kejayaan berbanding kecerdasan intelek (IQ). dan seterusnya. patut bersyukur kerana wujudnya kajian ilmiah yang menunjukan bahawa otak manusia mempunyai peranan penting dalam kecerdasan dan kesuksesan (Taufik Pasiak. Teori ini dikenali sebagai Multiple Intelligence (MI). pendidikan di Malaysia. Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind (1983) telah mengemukakan teori baru tentang kecerdasan iaitu terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis kecerdasan iaitu verbal-linguistik. interpersonal dan intrapersonal. Masalahnya sekarang adalah. 2003). Oleh kerananya merupakan tugas dan tanggungjawab amat berat untuk mengembangkan ke tujuh jenis kecerdasan tersebut. namun memiliki kecerdasan matematik yang rendah. Mayer pada tahun 1990 iaitu kecerdasan emosi (emotional intelligence). ketujuh-tujuh kecerdasan tersebut merupakan potensi-potensi asas yang wujud pada setiap orang. kinestetik. walau dalam kadar berbeza (Gardner .2 Kecerdasan Pelbagai (MI) Gardner Howard Gardner (1983) telah mengenalpasti tujuh jenis kecerdasan.17 Bagaimanapun. Seseorang mungkin sahaja memiliki kecerdasan linguistik yang menonjol. Namun demikian. Multiple Intelligence (MI) bukanlah merupakan perkara yang baru. Penghargaan pun terkadang hanya untuk satu dan dua kecerdasan sahaja. Kemudian Daniel Goleman (1995) telah mempopularkan dalam bukunya bertajuk Emotional Intelligence iaitu satu lagi kecerdasan yang mula diperkenalkan oleh Peter Salovey dan John D. spatial. 2. Kajian yang dijalankan telah mendapatai bahawa. kecerdasan emosi menyumbang dua kali ganda dalam mencapai berbanding IQ.2. tetapi memiliki kecerdasan muzik yang rendah. 2003). Kecerdasan emosi merangkumkan sekali kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal daripada MI oleh Gardner. Seorang artis mungkin sahaja memiliki kecerdasan kinestetis dan kecerdasan muzik yang tinggi. logik-matematik. muzik. . Taufik Pasiak. kerana Gardner telah memperkenalkannya lebih kurang 20 tahun yang lalu. juga termasuk indonesia.

2. kawalan kendiri (self regulation). dalam otak manusia telah disiapkan dengan tiga bentuk pemikiran. 2. Apabila bahagian yang yang dipanggil amygdala pada otak dibuang daripada pesakit. ini merupakan satu bukti wujudnya komponen otak lain yang membuat keputusan selepas penaakulan intelek iaitu ”kecerdasan emosi” (EQ). kecerdasan emosi terbahagi kepada dua kemahiran atau kecekapan iaitu personal dan sosial. beliau juga mengatakan bahawa kecerdasan ini boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja yang mahu mempelajarinya. iaitu pemikiran rasional. Goleman menyatakan bahawa kecerdasan emosi ini boleh meningkat selari dengan perjalanan usia dan pengalaman. Goleman (995) menyatakan bahawa.3. maka individu tersebut hilang keupayaan untuk membuat keputusan dalam hidup sehariannya. yang dimaksudkan di sini adalah otak manusia merupakan kekuatan fizik bagi pengembangan diri manusia secara keseluruhan.3 Kecerdasan Emosi (EQ) Teori tentang kecerdasan emosi bermula daripada kajian neurologi.18 Taufik Pasiak menyatakan bahawa. maka individu berkenaan tidak menunjukkan sebarang emosi dalam pelbagai keadaan.2. Kecerdasan ini membolehkan seseorang itu mengawal diri sendiri dan berinteraksi dalam masyarakat dengan baik. kesuksesan mestilah dipandang sebagai pemakaian otak secara keseluruhan. motivasi kendiri (self motivation). Otak manusia merupakan sumber bagi banyak perkara. Begitu juga bila pembedahan otak dibuat dan bahagian lobus prahadapan (prefrontal lobes) kiri dibuang. Terdapat lima domain kecerdasan emosi yang dikenal pasti oleh Goleman (1995) iaitu kesedaran kendiri (self awareness). Taufik Pasiak (2003) juga mengatakan bahawa secara semula jadi. walaupun kecerdasan intelektualnya (IQ) tidak terjejas. empati (empathy) dan kemahiran sosial (social skill). .1 Model Kecerdasan Emosi Goleman Mengikut Goleman (1999). pemikiran emosional (intuitif) dan pemikiran spritual.2.

Sebagai kesimpulannya. Kajian pertama melibatkan 503 peserta dewasa (164 lelaki dan 333 perempuan. Kajian mereka juga mendapati bahawa kecerdasan emosi memenuhi dua daripada tiga kriteria kecerdasan iaitu i) beroperasi sebagai satu set kebolehan. Caruso dan Salovey (1999) telah menjalankan dua kajian tentang kecerdasan emosi. Mayer. kecerdasan emosi terdiri daripada empat domain iaitu. Instrumen yang digunakan ialah Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) yang terbahagi kepada 12 bahagian berdasarkan empat domain kecerdasan emosi yang telah dikemukakannya. Caruso dan Salovey memenuhi ciri-ciri umum kecerdasan yang piawai.4 (julat umur 16-12 tahun). Mayer et al (1999) menyatakan bahawa kecerdasan emosi boleh bertambah bila umur dan pengalaman bertambah. Dapatan kajian menunjukkan. iaitu mengawal emosi untuk meningkatkan perkembangan emosi dan intelek. a) kebolehan membuat persepsi tentang emosi iaitu kebolehan menerima. Caruso & Salovey (1999).19 2.3. d) yang terakhir ialah mengawal emosi. 3 tidak dilapor) purata umur13. ii) terdapat korelasi antara 12 bahagian instrumen dengan kecerdasan lisan (verbal intelligence). c) memahami emosi iaitu kebolehan memahami sesuatu emosi dan maklumat yang dibawa. 6 tidak dilaporkan) purata umur 23 tahun (julat umur 70-17 tahun). skor min responden dewasa lebih tinggi daripada skor min responden remaja. Sampel pertama seramai 229 orang peserta remaja (125 lelaki. menilai dan menunjukan emosi dengan tepat.2. Penskoran telah dilakukan dengan menggunakan kaedah konsensus dan penskoran pakar. Dapatan kajiannya menunjukan bahawa wanita memperolehi skor min yang lebih tinggi berbanding lelaki. b) asimilasi atau penyesuaian emosi. Caruso & Salovey Bagi Mayer. Sampel kedua terdiri daripada sebahagian peserta kajian pertama.2 Model Kecerdasan Emosi Mayer. model kecerdasan emosi Mayer. Kajian kedua juga dijalankan untuk melihat perbezaan skor min daripada sampel yang mempunyai latarbelakang umur yang berbeza. . 101 perempuan. Sampel yang diambil adalah mengikut nisbah komposisi etnik di Amerika Syarikat.

2. kebolehan mengawal emosi untuk meningkatkan perkembangan emosi dan intelek. sehingga bila digabungkan akan membentuk kecerdasan emosi. setiap domain mewakili kebolehan tertentu. menilai dan menunjukkan emosi dengan tepat. kesedaran emosi. kebolehan memahami sesuatu emosi dan maklumat yang dibawa. Empat domain yang dimaksudkan ialah: a. berdikari dan peningkatan diri. Interpersonal EQ terdiri daripada tiga subdomain iaitu empati. kebolehan mempamerkan perasaan bila diperlukan. d. yang mana individu dapat memahami diri sendiri dan orang lain. selalu bersemangat serta berghairah dalam melakukan sebarang kegiatan. domain yang paling atas adalah merupakan gabungan domain-domain yang berada dibawahnya. empat domain asas kecerdasan emosi di atas telah dikenal pasti oleh dua ahli psikologi John Mayer (University of New Hampshire) dan Peter Salovey (Yale) yang mencipta istilah emotional intelligence.2. penyesuaian EQ dan mood umum EQ iaitu kemampuan untuk mempertahankan sikap positif yang realistik terutama dalam menghadapi masa-masa sukar dan kritikal. beriteraksi dengan orang lain. Domain ini tersusun dalam hierarki. . pengurusan tekanan EQ iaitu kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tekanan dan mengendalikan impuls.3 Model Kecerdasan Emosi Bar-On Menurut Bar-On (2000). tanggungjawab sosial dan hubungan interpersonal. mampu mensyukuri kehidupan. c.20 Menurut Weisenger (1998). b. Intrapersonal EQ terdiri daripada beberapa subdomain iaitu penjagaan diri. menyukai diri sendiri dan orang lain. interpersonal EQ iaitu kemampuan untuk bergaul. Menurut beliau lagi. terdapat lima domain kecerdasan emosi. asertif.3. kemapuan untuk tepa tenang dan serta kosenterasi. intrapersonal EQ iaitu kemampuan untuk mengenal dan mengendalikan diri sendiri. kebolehan menerima.

(xiii) penyelesaian masalah.kebolehan mengenal pasti dan memahami emosi sendiri. pemikiran dan mempertahankan hak diri secara aman. pemikiran dan tingkah laku mengikut situasi.kebolehan menyedari.kebolehan mengawal dan menunda dorongan atau perasaan ingin bertindak serta mengawal emosi. (vi) empati. (x) pengawalan dorongan.kebolehan merasakan kepuasan hidup. Penyesuaian EQ pula terdapat 3 subdomain iaitu ujian realiti.kebolehan menghadapi situasi gawat dan intensiti emosi yang tinggi tanpa terjejas. (iv) berdikari.kebolehan mengenal pasti dan mentakrif masalah peribadi dan masalah sosial seterusnya menjana dan melaksanakan penyelesaian yang efektif.kebolehan menyesuaikan perasaan.kebolehan menilai apa yang dirasai dengan apa yang sebenarnya berlaku. Domain yang kelima mengandungi dua subdomain iaitu optimis dan kegembiraan. menerima dan menghormati diri.21 Untuk pengurusan stres EQ terdapat toleran stres (stress tolerance) dan pengawalan dorongan (impulse control). (xi) ujian realiti. fleksibiliti dan penyelesaian masalah. menikmati hidup mempamerkan emosi positif. (v) peningkatan diri. (ii) kesedaran emosi.kebolehan mengetahui potensi diri sendiri dan melakukan sesuatu yang disukai.kebolehan melakukan sesuatu tanpa diperintah dan boleh mengawal pemikiran dan tindakan tanpa terpengaruh dengan emosi. faham. (viii) hubungan interpersonalkebolehan membina dan menjaga hubungan mesra berdasarkan keintiman dan memberi dan menerima kasih sayang. (xiv) optimis. seperti berikut: (i) penjagaan diri. dan (xv) kegembiraan. (xii) fleksibiliti. memahami dan menghargai perasaan orang lain. (ix) tolerans stres.kebolehan menonjolkan diri sebagai seorang yang kooperatif dan memberi sumbangan kepada kumpulan. Bar-On (2000) telahpun memberikan definisi 15 subdomain di atas.kebolehan menyatakan perasaan.kebolehan untuk sedar. kepercayaan.kebolehan melihat daripada sudut positif dan mengekalkan sikap positif walaupun dalam situasi sukar. (vii) tanggungjawab sosial. (iii) asertif. .

Intelligece Quetient (IQ) dalam waktu tidak terlalu lama telah mula tampak kelemahan dan kecacatannya. Hal ini menurut kebanyakan pakar merupakan langkah mundur. Minda kebanyakan masyarakat dunia telah terpengaruh ketika pakar psikologi berkebangsaan Perancis. Crow & Alice Crow 1984) yang mengembangkan ujian tentang kecerdasan yang pertama. Walaubagaimanapun. telah banyak membawa pengaruh kepada para pendidik di Amerika. Stain & Howard Ebook. pada tahun (1910) sudah diubasuaikan kepada orang dewasa (Steven J. Alfred Binet bersama Theodore Simon (1905. 2000). . mulai dari peringkat yang paling atas sampai ke peringkat yang paling bawah.22 2. Sehingga peluang ini dimanfaatkan oleh Binet dan Simon bagi mempraktikan teori yang telah lama wujud dalam kepalanya. guna mengklasifikasikan kanak-kanak berdasarkan kemampuan merekan. Ujian yang dijalankan oleh Binet dan Simon (1905) ini. akan tetapi juga sebagai alat ukur untuk memasuki dunia pekerjaan dan hubungan sosial. Yang lebih menarik lagi ujian ini bukan hanya digunakan untuk tujuan pendidikan sahaja. Lester D. sehingga ujian yang pada asalnya hanya dijalankan kepada kanak-kanak. kecerdasan kognitif dan berbagai alat ukurnya telah mendominasi pandangan masyarakat dunia.3 KAJIAN BERKAITAN Selama lebih kurang satu 100 tahun. Sehingga orang tidak segan silu lagi mengatakan bahawa orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mempunyai Intelligence Quotien (IQ) yang tinggi. Ketika itu Binet diminta oleh organisasi sekolah warga Bandar Paris untuk menciptakan satu alat ukur. Tujuan pengklafikasian itu adalah bagi memudahkan pengagihan bantuan untuk keperluan sekolah kanak-kanak berkenaan. dan kecerdasan ini mulai menjadi perdebatan dikalangan para pakar. Salah satu kelemahan yang paling menonjol adalah IQ telah membuat masyarakat diperlakukan seperti tidak adil (ada golongan pandai dan lemah).

membangun hubungan dengan orang lain adalah merupakan tuntutan semula jadi manusia. Keputusan-keputusan cerdas yang pernah dibuat oleh manusia merupakan kerja sama antara pemikiran emosional. kerana ianya berakar di dalam otak. Kecerdasan emosi (EQ) Goleman ataupun kecerdasan antarperibadi Gardner ialah merupakan keperluan yang sangat mendasar bagi manusia. Namun begitu para pakar belum menemukan apakah jawapan alternatif dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan. Otak manusia menyediakan tempat khusus yang bertanggungjawab dalam membangun hubungan kecerdasan emosi dan membina hubungan dengan orang lain.23 Sehingga pada tahun 1960-an semakin banyak penyelidikan yang mempertanyakan tentang kedudukan IQ. bekerja lebih giat daripada orang lain. Temuan mutakhir dalam kajian-kajian saitifik semakin membuktikan bahawa bahagian-bahagian tertentu otak bertanggungjawab dalam menata jenis-jenis kecerdasan manusia (Taufik Pasiak 2003) . Baru-baru ini di dalam sebuah buku The Millionaire Mind karya Thomas Stanley. logik manusia. intuitif dan pemikiran rasional. selalu berdisiplin. pikiran-pikiran emosional atau apapun istilah yang gunapakai. Banyak kajian menunjukan bahawa emosi. jauh lebih tua daripada pikiran rasional. 2003). Pelbagai kecerdasan yang dimiliki manusia adalah bertumpu pada kerja sama di dua bahagian penting otak manusia tersebut (Taufik Pasiak. maka faktor yang teratas adalah: Jujur kepada semua orang. Sehingga akhirnya IQ juga berjaya menguasai minda masyarakat selama lebih kurang satu dekad . perasaan. memiliki suami dan isteri yang menyokong kepada keberhasilan. Dengan perkataan lain. menjalin hubungan baik dengan orang lain. Ketika Thomas Stanley meminta untuk menyenaraikan beberapa faktor pendukung yang dianggap paling berperanan dalam menunjang keberhasilan para jutawan tersebut. Stanley dalam Taufik Pasiak (2003) telah melakukan satu pertukaran pendapat dengan melibatkan 733 jutawan dari seluruh Amerika Serikat.

1991). akan dapat meningkatkan kecerdasan emosinya (Brewer dan Campbell. Akhbar New Straits Times 15 Mac 2002 membawa artikel bertajuk Born Loser? Think again! oleh Anita Anandarajah menyentuh betapa kecerdasan emosi perlu dalam kehidupan dan melalui latihan ia dapat ditingkatkan. Segal1997 dan Weisenger. . Justeru. Kajian-kajian mendapati kemahiran sosial dan emosi. guru yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi mampu menyelesaikan masalah pelajar yang bermasalah. adalah sangat penting untuk berjaya dalam hidup berbanding kebolehan intelek (IQ) (Shapiro1997. 1998). 1999 dan Ort. menjalin hubungan. terdapat satu pertanyaan yang menarik. menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dalam cabaran hidup. Goleman 1995. Johnson (2000) menyatakan guru berperanan untuk memenuhi keperluan sosial dan emosi pelajar dan memasukkan pembelajaran afektif dalam projek dan aktiviti pelajar. Perkara ini perlu kerana pelajar tidak mempunyai kemahiran interpersonal seperti empati. 1997). kenapa guru perlu mempunyai kecerdasan emosi (EQ)? Elias et al (1997) memberikan jawapan bahawa. empati dan pengukuhan. dan kecerdasan seseorang tidak statik malah boleh ditingkatkan (Perkins1995. Sternberg 1996. 2000).24 Namun dalam kaitan dengan kajian ini. kerana ianya mempunyai sifat empati dan mempunyai kemahiran sosial yang baik (Goleman. Kajian kanak-kanak sekolah di Jordan oleh Saadi (2001) mendapati kanak-kanak tidak dapat mencapai sepenuhnya objektif pembelajaran jika tidak dibelai dengan kasih sayang. seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi boleh memahami. Goleman1995). Ini menunjukkan betapa perlunya empati dan kemahiran sosial dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolahsekolah (Sarason. kerjasama kumpulan dan penyelesaian konflik (Gore. 1995). mengurus dan menzahirkan aspek emosi dan sosial dalam menguruskan tugasan atau tanggungjawab dalam hidup secara efektif seperti pembelajaran. Dengan memberikan peluang kepada pelajar untuk meluahkan dan memahami emosi.

beberapa kajian mendapati bahawa. Justeru. Sedangkan kajian kecerdsan emosi berdasarkan jantina pula. seperti kajian Tapia (1999). Oleh kerana gagasan kecerdasan emosi mula dipopularkan oleh Goleman pada 1995. Polloway et al (2001) menyatakan bahawa guru juga perlu menyedari dan menggunakan pengajaran yang mempunyai nilai emosi untuk pengajaran efektif. Jadi guru yang mempunyai kecerdasan emosi berkebolehan menjadi model contoh di samping mengurus kelas dengan baik. O’Neil (1996) mempunyai pandangan yang hampir sama iaitu guru perlu mempunyai kecerdasan emosi terutamanya empati dalam berinteraksi dgn pelajar. Bagaimanapun.1989). Guru juga perlu prihatin bahawa setiap tindakan dan keputusan yang dibuat di dalam kelas berpotensi untuk mengukuhkan atau mengganggu proses pembelajaran para pelajarnya (Newman 1998. setakat ini kajian tentang kecerdasan emosi terutamanya dalam kaitannya dengan pendidikan di Malaysia belum banyak lagi dijumpai. Newman et al 1998). kecerdasan emosi sebagai satu kecerdasan perlu dikaji dan dikembangkan penggunaannya di Malaysia. Kenapa demikian? Keberhasilan dalam kerjaya. maka guru boleh mengolah dan membentuk kelakuan pelajar di sekolah dan seterusnya di alam pekerjaan. 1995). boleh membantu guru menyelami emosi pelajar-pelajarnya (Stufft. dan kemahiran menjalin hubungan sosial adalah berkait rapat dengan perkembangan dan kematangan emosi (Goleman. Bagi guru yang mempunyai kecerdasan emosi seperti kesedaran kendiri. 1996).25 Menurut Brown (1999). keluarga dan pekerjaan. . kawalan kendiri dan kemahiran sosial boleh mengurangkan tekanan kerja dan mampu mengawal disiplin pelajar (McManus. guru perlu mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi untuk melahirkan pelajar-pelajar yang baik dan matang dari segi emosi. Sutarso (1999) dan Sutarso et al (1996) memihak kepada perempuan tetapi Goleman (1999) menyatakan secara keseluruhannya tiada perbezaan antara lelaki dengan perempuan. oleh kerana kecerdasan emosi merupakan peramal kepada kejayaan di sekolah. pengurangan masalah disiplin di sekolah.

seperti. . Untuk mewujudkan hasrat tersebut.Enam kepada 15.4 peratus dalam Rancangan Malaysia Ke. guru adalah golongan yang paling berperanan dan sangat diharapkan oleh kerajaan untuk merealisasikan hasrat yang sedemikian besar itu. maka peruntukan untuk pendidikan dan latihan ialah sebanyak RM 10. Maka untuk mewujudkan tanggungjawab yang sangat berat ini. mempunyai matlamat agar sektor pendidikan dapat menghasilkan rakyat yang berdisiplin dan mempunyai nilai moral yang tinggi. Mayer.Tujuh. Goleman (1995). Dalam bahagian ini juga pengkaji telah mengemukakan model-model kecerdasan emosi (EQ) yang telah tulis oleh beberapa orang pakar.26 Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ke-Tujuh. Caruso dan Salovey (1999) serta Bar-On (2000). Pada bahagian kajian-kajian berkaitanpun pengkaji juga telah mengemukakan sedikit sebanyak tentang kajian-kajian yeng telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu.1 billion iaitu meningkat daripada 13 peratus dalam Rancangan Malaysia Ke. RUMUSAN Baghagian ini telah menerangkan tentang kajian literatur dan juga kajian-kajian yang berkaitan dengan thesis ini.

Wiersma 2000). satu set instrumen telah dibina bagi membolehkan pengkaji menyelidik pembolehubah-pembolehubah dalam kajian ini. Instrumen yang digunakan adalah Inventori Kepintaran Emosi Malaysia (IKEM)/Malaysian Emotional Quoetient Inventory (MEQI). Seterusnya cuba membandingkan profil tersebut dengan profil kecerdasan emosi (EQ) keseluruhan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. 3.yang telah dibina berdasarkan kajian fasa pertama daripada satu projek besar yang dijalankan oleh sekumpulan pensyarah Fakulti Pendidikan. PENDAHULUAN Kajian ini ingin melihat profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. Kajian rentas boleh memberikan generalisasi secara umum tentang sesuatu populasi yang dikaji (Fink 1995. Sampel telah dipilih daripada guruguru sekolah menengah secara rawak mudah (random sampling) daripada negeri Perak.2.1. Negeri Sembilan. .27 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. REKA BENTUK KAJIAN Kajian ini dijalankan dengan menggunakan reka bentuk kuantitatif. Sehubungan dengan itu. Kajian ini juga akan melihat sama ada wujud perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru berdasarkan faktor jantina dan faktor umur. Melaka dan Johor. iaitu kajian rentas (cross-sectional study) yang bertujuan untuk melihat profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. Kajian ini bermula dengan menjalankan kajian rintis ke atas instrumen. Selangor. Dalam kajian ini pengkaji cuba mendapat gambaran secara menyeluruh tentang profil kecerdasan emosi (EQ) diantara pembolehubah-pembolehubah seperti yang terdapat dalam kerangka konsep kajian.

Jacobs & Razavieh. pengkaji ingin melihat profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru yang berkhidmat di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak.0.3. Dalam kajian ini. Selepas nilai kebolehpercayaan diperolehi daripada reliability analysis of item. Menurut Fink (1995).28 Dapatan daripada kajian rintis telah dianalisis menggunakan SPSS 11. iaitu terdiri daripada guru-guru yang memiliki ijazah sarjana muda dan sebahagian kecilnya daripada kalangan bangsa lain. Instrumen yang dibina ini dapat digunakan untuk mengumpul maklumat tentang kecerdasan emosi (EQ) guru-guru Sekolah Menengah yang dikaji. 3. reka bentuk kajian deskriptif menghasilkan data atau maklumat tentang populasi dan fenomena yang telah wujud. 2000 dan Ary. Responden telah diminta menjawab satu set borang soal selidik. perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan faktor jantina dan perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan faktor umur. Melaka dan Johor). pemerolehan data secara deskriptif dapat dipungut pada masa yang telah ditentukan oleh pengkaji (Fink. 3. pengkaji membaiki instrumen dengan membuang item-item instrumen yang merendahkan kebolehpercayaan. Wiersma. Negeri Sembilan. 1996). POPULASI KAJIAN DAN SAMPEL KAJIAN Populasi Kajian Kajian ini melibatkan guru-guru sekolah menengah. Kebanyakan guru-guru ini adalah berbangsa Melayu dan sebahagian kecil sahaja . mempunyai ijazah sarjana. Selangor.1. Selepas itu pengkaji mula mengedarkan instrumen-instrumen yang telah diubah tadi ke sekolah-sekolah yang terlibat dalam kajian ini. 1995.3. perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) antara guru-guru secara keseluruhan di malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru yang berkhidmat dikawasan Zon Tengah Semenanjung malaysia. Kemudian.

saiz sampel antara 200-500 responden telah memadai untuk sesebuah kajian. Melaka dan Johor. Namun jika dilihat dari maklumat yang diperolehi. Kementerian Pendidikan Malaysia. . Sudman dalam Wiersma (2000). Sampel kajian Sampel kajian terdiri daripada guru–guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Perak.2. kerena sekolah-sekolah tersebut dapat mewakili semua sekolah menengah di yang berada dikawasan tersebut. manakala sebahagian lainnya lulusan universiti tempatan. Kebanyakan mereka telah mengajar di sekolah menengah lebih daripada setahun. manakala guru wanita seramai 183 orang. Pentadbiran instrumen menjadi lebih mudah dan juga boleh menjimatkan masa dan kos.3. Satu lagi faktor yang menarik pengkaji untuk membuat kajian pada 11 buah sekolah menengah di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia ini. Seramai 275 orang guru yang berkhidmat di 11 buah sekolah menengah yang terletak pada lima buah negeri tersebut telah dipilih sebagai responden kajian. Selangor.29 Sebahagianya mereka lulusan dari universiti luar negara seperti Amerika Syarikat. Krejcie dan Morgan dalam Wiersma (2000) menyatakan bahawa semakin besar saiz populasi kajian. dan berkhidmat di bawah 3. Jumlah guru ini menjadi sampel yang mewakili keseluruhan guru Sekolah Menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. United Kingdom dan sebagainya. Sedangkan Neuman (2000) pula menyatakan bahawa 300 orang subjek (lebih kurang 30 peratus) daripada populasi seramai 1000 orang sudah mencukupi untuk mendapatkan ketepatan yang tinggi. semakin besar saiz sampel yang diperlukan. Negeri Sembilan. dan ini memudahkan pengkaji mentadbir instrumen dan mendapatkan maklumat yang diperlukan dengan cepat. guru lulusan universiti tempatan lebih ramai jumlahnya berbanding dengan guru lulusan luar negara. Jumlah bilangan guru lelaki adalah seramai 92 orang. Krejcie dan Morgan (1970) telah mencadangkan bahawa sampel seramai 310 orang untuk populasi 1600 orang. Lokasi sekolah menengah di negeri-negeri yang dipilih ini tidak terlalu jauh dari institusi pengajian pengkaji.

Instrumen ini telah diambil dari projek penyelidikan IRPA 07-02-02-0017-EA171. INSTRUMEN KAJIAN Untuk mengumpulkan maklumat bagi menjayakan kajian ini. Selangor.4. Soal selidik tersebut disusun dalam dua bahagian iaitu: 1. dan telah dipulangkan semula oleh 174 orang responden. Melaka dan Johor serta tarikh pentadbiran instrumen. Pengkaji berpendapat jumlah sampel 174 orang guru adalah memadai dalam kajian ini.30 April 2003 31 Mac–2 April 2003 31 Mac–2 April 2003 31 Mac–2 April 2003 7 -9 April 2003 7 -9 April 2003 7 -9 April 2003 3. pengkaji telah menggunakan satu set borang soal selidik Iventori Kepintaran Emosi Malaysia (IKEM)/Malaysian Emotional Quoetient Inventory (MEQI).30 Untuk tujuan kajian ini.30 April 2003 28 . .23 April 2003 21 . Negeri Sembilan. Bahagian pertama iaitu berkenaan dengan latarbelakang dan maklumat ringkas responden.23 April 2003 28 .30 April 2003 28 . yang digubal oleh sekumpulan pensyarah Fakulti pendidikan. pengkaji telah mentadbirkan 275 borang soal selidik. Bahagian kedua adalah soalan-soalan yang mengukur setiap domain kecerdasan emosi (EQ). 2. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (SMK) SMK Gerik SMK Dato Seri Wan Mohamed Perak SMK Kuala Kubu Bahru Selangor SMK Kampung Soeharto Selangor SMK Ampang Pecah Selangor SMK Serting Hilir Kompleks Negeri Sembilan SMK(FELDA) Bandar Baru Serting SMK Bahau Negeri Sembilan SMK Bukit Katil Melaka SMT Bukit Piatu Melaka SMK Tinggi Melaka TARIKH PENTADBIRAN INSTRUMEN 21 .1 : Senarai nama-nama Sekolah Menengah di negeri Perak. Jadual 3.

31 Satu lagi instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah ” Borang Kebenaran Responden (consent leter).Tidak Setuju. umur.1 Soal Selidik Maklumat Guru Soal selidik ini bertujuan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan latarbelakang responden (guru) seperti lokasi tempat mengajar. 3. bangsa. Borang kebenaran ini sangat penting diberikan kepada semua responden. 2. jantina. Bahagian ini diperlukan. jabatan dan tempat pengajian (dalam atau luar negera). 3. Item-item dalam soal selidik ini disusun berdasarkan kelima-lima domain kecerdasan emosi yang dicadangkan oleh Goleman (1999) dan dua domain tambahan yang telah dikenalpasti oleh Noriah et al (2003) pada masa temu bual kumpulan fokus dan temu bual individu dalam kajian fasa pertama. Instrumen ini telah dibina berasaskan dapatan kajian kualitatif fasa pertama satu projek kajian yang sedang dijalankannya. iaitu 1-sangat Tidak Setuju. sebelum mereka memberikan respon ke atas instrumen yang berikan. Penyusunan instrumen ini juga mengambil kira pandangan Goleman (1999) tentang kelima-lima domain kecerdasan emosi yang disarankannya.Setuju dan 5-Sangat Setuju. 3Tidak Pasti.2. kerana ianya merupakan sebahagian daripada pembolehubah dalam kajian ini. .4. 4.4. Inventori Kecerdasan Emosi (IKEM-MEQI) Soal selidik ini telah dibina berdasarkan soal selidik kecerdasan emosi yang telah digunakan oleh Noriah et al (2003). Item-item ini juga telah dibina menggunakan Skala Likert lima-mata. taraf perkahwinan.

kepemimpinan. penghematan/kejujuran. menjalin hubungan.32 Setiap item yang disusun akan merujuk kepada perasaan dan tingkah laku responden yang dipersepsikan (perceived) dan prestasi sebenar (actual performance) terhadap kelima-lima domain yang dicadangkan oleh Goleman (1999) beserta dua domain yang dapat dikenal pasti dalam temu bual kumpulan fokus dan temu bual individu. terdapat 4 bahagian item iaitu kesedaran emosi. penilaian kendiri. keyakinan diri dan kesedaran fisiologi. komitmen. Contohnya. Bagi empati pula terdapat 7 bahagian item iaitu memahami orang lain. berorientasikan khidmat. Bagi kerohanian (spirituality) dan kematangan (maturity). Bagi motivasi kendiri pula terdapat 5 bahagian item iaitu dorongan pencapaian. empati. Bagi kemahiran sosial. regulasi kendiri. . motivasi kendiri. mengembangkan potensi orang lain. apa yang dirasai oleh responden apabila melihat pemandangan sebuah pulau di tengah laut dan bagaimana pula keamatan perasaan yang dialami itu. “leveraging diversity”. pengurusan konflik. kebolehsuaian dan inovasi. Bagi pengurusan kendiri. Jumlah item yang perlu dijawab oleh responden bagi instrumen IKEM-MEQI secara keseluruhan ialah 262 item. yang ditanyakan dalam bentuk soalan terbuka (open ended-question) yang perlu dijawab secara bertulis dalam bentuk tindak balas oleh responden. kerohanian dan kematangan. Instrumen ini terdiri daripada 7 bahagian utama iaitu kesedaran kendiri. terdapat 5 bahagian item iaitu kawalan diri. inisiatif. membantu orang lain dan perasaan kasih sayang. Terdapat dua bahagian dimana item-itemnya menggambarkan senario yang perlu diberi respon oleh responden terhadap apa yang dirasainya dan bukannya apa yang ingin dilakukannya. Berikut ialah contoh-contoh item bagi ketujuh-tujuh bahagian utama IKEM-MEQI. kesedaran politik. kemahiran sosial. optimis dan minat. Satu bahagian lagi ialah item-item situasi yang pelbagai. keupayaan kumpulan dan komunikasi. pemangkin perubahan. kerjasama. tidak terdapat pecahan bahagian-bahagian item. Bagi kesedaran kendiri. kebolehpercayaan. terdapat 8 bahagian item iaitu pengaruh.

d. Contohnya: “saya boleh rasai perubahan fikiran saya apabila dirangsang oleh sesuatu perkara/peristiwa”. Bahagian Kesedaran Kendiri a. Bahagian penghematan/kejujuran. Bahagian Regulasi Kendiri Item-item bahagian kawalan kendiri. melihat kekuatan responden mengawal cetusan emosi negative. Bahagian kebolehpercayaan.33 i. Bahagian kesedaran fisiologi pula melihat kepekaan responden mengesan perubahan-perubahan fisiologi apabila berlaku perubahan emosi. Bahagian keyakinan diri pula mengukur harga diri dan keupayaan yang dimiliki oleh responden. Contohnya: ”Saya akan sentiasa bersikap jujur dalam semua tindakan saya”. b. Contohnya: “Saya mampu bertindak dengan tenang walaupun saya dalam keadaan marah”. c. Contohnya: ”Saya sentiasa memastikan bahawa setiap hasil kerja saya adalah sempurna”. Item-item bahagian kesedaran emosi mengukur sejauh mana seseorang responden peka terhadap emosi yang timbul dalam setiap situasi hariannya. ii. . Item-item bahagian penilaian kendiri pula mengukur ketepatan responden menilai kekuatan dan kelemahan diri. Contohnya: “Saya sedar apabila sesuatu perkara/situasi boleh membawa kesan negatif kepada perasaan saya”. menilain kejujuran dan integriti responden. b. “Saya tidak malu memberikan pandangan saya walaupun ianya satu pandangan yang berbeza dari pandangan orang lain”. a. c. Contohnya: “Saya sedar bahawa keadaan marah memberi kesan yang buruk kepada kesihata saya”. mengukur sekap tanggungjawab responden terhadap prestasi sendiri.

Contohnya: ”Saya boleh menyesuaikan pandangan saya mengikut keperluan semasa”. Contohnya: “ Saya percaya bahawa tiada jalan singkat untuk mencapai kejayaan”. iii. menilai keluwesan responden dalam menangani perubahan. dengan matlamat sekolah (organisasi). a. Bahagian Empati a. e. Bahagian minat pula. Bahagian inisiatif. b. Bahagian komitmen. e. Contohnya: “ Saya sanggup berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja”.34 d. mengukur sejauh mana responden dapat mengesan dan memahami perasaan orang lain. menilai tahap penerimaan responden terhadap inovasi. Item-item bahagian memahami orang lain (Understanding others). mengukur kesediaan responden untuk merebut peluang. Contohnya: “ Saya sentiasa merebut peluang-peluang yang ada dalam kerjaya”. Contohnya: ”Saya suka mencari idea baru bagi menyelesaikan satu tugas”. Contohnya: “Setiap kerja yang saya lakukan datang daripada minat saya sendiri”. menilai minat yang ada pada responden dalam menjalankan tugas. Contohnya: ”Saya bertanggungjawab untuk menyiapkan semua tugasan yang diberikan”. mengukur kesepaduan (cohensiveness) antara matlamat responden c. Bahagian kebolehan menyesuaikan diri. d. Bahagian Motivasi Kendiri Item-item bahagian dorongan pencapaian.” . Bahagian optimis. Contoh: “Saya dapat merasakan kesusahan orang lain. mengukur dorongan pencapaian responden kea rah kecemerlangan. mengukur ketabahan responden dalam mengejar matlamat walaupun terdapat kegagalan dan halangan. Bahagian inovasi. iv.

mengenal pasti dan memenuhi kehendak pelanggan (pelajar). “ Perasaan saya cepat terusik apabila melihat kesusahan yang dialami orang lain. c. “Saya bersikap adil dalam memberikan perhatian pada semua pihak”. e. Contohnya. Item-item bahagian mengembangkan potensi orang lain (developing others).” g. menilai perasaan belas kasihan responden dalam berinteraksi dengan orang lain. Bahagian leveraging diversity. d. f. Item-item bahagian mempengaruhi. Contohnya. menilai kebolehan responden mengesan keperluan orang lain dan orang mengembangkan kebolehan mereka. Contohnya: “Saya sentiasa memastikan perkhidmatan yang saya berikan kepada orang memuaskan ”. “Saya memberikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. menilai keupayaan responden mewujudkan peluang-peluang daripada pelbagai kelompok masyarakat.”. Bahagian kesedaran politik (political awareness). v. Bahagian berkasih sayang (compassion). Bahagian Kemahiran Sosial a. Membantu orang lain (helping others).35 b. Contohnya: “Saya mampu membuat orang lain menerima keputusan saya. Contohnya: “Saya sentiasa membantu rakan-rakan melihat peluang yang ada di sekitar mereka”. Bahagian berorientasikan khidmat (service orientation). Contohnya: “Saya akan membantu lain belajar menyelesaikan masalah mereka”. mengukur kepandaian responden mempengaruhi orang lain.” . mengukur sejauhmana responden boleh memberikan bantuan kepada orang lain. Contohnya. mengukur kebolehan responden menjangka. mengukur kebolehan responden membaca gerak emosi perkumpulan dan pihak yang berpengaruh.

Bahagian kepemimpinan.” menyelesaikan vi. Contohnya: “Tuhan akan membantu jika saya terus berusaha. Contohnya: “Saya sentiasa melibatkan rakan setugas apabila diminta menyelesaikan sesuatu tugas penting.” d. mengukur kemahiran responden memulakan perubahan di tempat kerja. e. menilai kemahiran berkomunikasi dua hala responden. mengukur keupayaan mewujudkan pasukan yang efisien dalam mencapai matlamat sesebuah organisasi.36 b. mengukur kebolehan responden membina hubungan yang produktif. bahagian pemangkin perubahan. Bahagian keupayaan berpasukan.” g. menilai kebolehan responden menyelesaikan pertelingkahan. Contohnya: ”Saya sentiasa cuba mulakan sesuatu yang baru”.” . Bahagian pengurusan konflik. Bahagian komunikasi. mengukur keupayaan responden membimbing individu dan kumpulan.” c. Contohnya: “Saya boleh berbual dengan sesiapa sahaja dalam sesuatu majelis. Contohnya: “Saya sentiasa dapat mewujudkan semangat bekerjasama antara rakan-rakan setugas. Bahagian kerjasama. Contohnya: “Saya boleh membimbing orang lain tugas mereka.” f. mengukur kemampuan responden berkerjasama dalam satu pasukan. Bahagian menjalin hubungan. Contohnya: “Saya sentiasa mengajak rakan-rakan untuk melakukan sesuatu tugas bersama-sama.” h. Contohnya: “Saya selalu diminta menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di tempat kerja. Bahagian Spiritualiti/Kerohanian Item-item bahagian ini mengukur tahap kerohanian yang wujud dalam diri responden.

Seterusnya setelah tema-tema terbentuk. Selangor. Melaka dan Johor. pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik tersebut telah berusaha untuk membina tema-tema dan juga subtema (coding) yang berkaitan dengan kajian ini. Temubual berkumpulan dan temubual individu telah dilakukan ke atas pelbagai instansi kerajaan di Malaysia. pengkaji telahpun berusaha untuk membuat satu analisis dengan menggunakan perisian komputer (NUD*IST Program).” bahagian ini mengukur kematangan responden.3. pengkaji bersamasama dengan kumpulan penyelidik UKM telah melakukan temubual berkumpulan (Focus group) dan juga temubual individu (indepth interview) mulai dari negeri Perak. pegawai penjara dan polis. pengkaji membuatkan transkripsi ke atas setiap temubual tersebut. jururawat.37 vii. Item-item teliti. Setelah proses temubual selesai dijalankan. Wilayah Persekutuan. Ini dilakukan bagi mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan dengan kecerdasan emosi mengikut konteks tempatan. Dalam fasa pertama ini. Bahagian Kematangan. pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik tersebut telah membuat dua kali bengkel untuk pembinaan itemitem instrumen. Ini sangat penting dilakukan bagi menjayakan analisis data fasa pertama (kualitatif). Selepas analisis fasa pertama dijalankan.4. Contohnya: “Kematangan fikiran membantu saya untuk melihat sesuatu masalah dengan 3. . Selepas proses transkripsi. iaitu satu program khusus untuk menganalisis data kualitatif. Negeri Sembilan. Pembinaan Instrumen Kajian Pembinaan instrumen ini dimulakan dengan menjalankan kajian fasa pertama (kualitatif) dalam projek IRPA 07-02-02-0017-EA171. iaitu Guru-guru (sekolah menengah dan MRSM).

.4. dan Negeri tempat berkhidmat”.4. iaitu satu pembolehubah bersandar (dependent variabel) dan beberapa pembolehubah bebas (independent variabel). Sedangkan untuk kajian rintis yang ketiga pula dilakukan setelah diadakan perombakan-perombakan ke atas item-item instrument yang dianggap kurang sesuai untuk mengukur konstruk-konstruk yang terdapat dalam kecerdasan emosi (EQ). umur. Manakala kajian rintis yang kedua telah melibatkan 60 orang guru sekolah menengah di sekitar daerah Alor Gajah dan daerah Melaka Tengah pada bulan Januari 2002. Pembolehubah bersandar dalam kajian ini adalah “ Kecerdasan Emosi”. Manakala pembolehubah bebasnya ialah “ Jantina. baik nilai kebolehpercayaan instrumen secara keseluruhan mahupun nilai kebolehpercayaan untuk setiap sub yang mewakili domain-domain kecerdasan emosi yang dikaji di dalam kajian ini.4. iaitu kajian rintis pertama telah melibatkan 23 orang pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2001. Kajian Rintis Sebaik sahaja instrumen ini selesai dibina.5. 3. dan untuk kali keduanya adalah bengkel untuk pemantapan instrument yang akan digunakan dalam kajian ini. maka untuk langkah selanjutnya kajian rintis dijalankan untuk mendapatkan nilai kebolehpercayaan daripada instrumen tersebut. Pembolehubah Kajian Kajian ini mempunyai dua pembolehubah. 3. Kajian rintis ke atas instrumen ini telah dijalankan sebanyak tiga kali.38 Bengkel kali pertama adalah untuk penyusunan draf item yang sesuai dengan domaindomain kecerdasan emosi yang telah didapatkan pada fasa pertama.

Sesuai dengan apa yang pengkaji ceritakan pada bahagian kajian rintis di atas. . Setelah nilai kebolehpercayaan daripada dua kali ujian kajian rintis diperolehi. Pada masa kajian rintis yang pertama. Kesahan telahpun dijalankan dengan mengambil kira pandangan daripada individu yang boleh dianggap sebagai pakar dalam bidang kecerdasan emosi (EQ). Secara keseluruhan instrumen ini mempunyi nilai kebolehpercayaan yang cukup tinggi. Untuk kajian kali kedua. Setelah dilakukan penyemakan semula.39 3.9582.9145 (jadual 3.2). kebolehpercayaan yang diperolehi ialah 0. Alpha Cronbach telah digunakan bagi menguji kebolehpercayaan instrumen secara keseluruhan dan juga untuk setiap domain kecerdasan emosi yang terdapat dalam instrumen berkenaan.4. pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik tersebut cuba merujuk semula kepada dapatan kajian fasa pertama (focus group dan indepth interview). didapati nilai kebolehpercayaan yang rendah pada beberapa sub konstruk di dalam instrumen ini. Dari dua kali kajian rintis yang dijalankan. kebolehpercayaan secara keseluruhan ialah 0. maka pengkaji menyemak semula setiap item-item yang didapati mempunyai nilai kebolehpercayaan yang rendah. pengkaji terlebih dahulu telah menjalakan kajian rintis bagi mendapatkan nilai kebolehpercayaan daripada instrumen yang disusun. Kebolehpercayaan Instrumen Sebelum instrumen ini digunakan dalam kajian sebenar. bahawa instrumen ini telah diujikan sebanyak dua kali. Bagaimanapun bila dilakukan analisis ke atas sub-sun konstruk. maka pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik IRPA telah berusaha untuk mengubahsuai item-item yang kurang berkenaan dengan konstruk-konstruk yang terdapat dalam instrumen kajian ini.6. Untuk tujuan pengubahsuaian.

6707 .7154 .9188 .9412 .7571 .8525 .8560 .7439 .7253 .40 Jadual 3.7152 .8587 .9365 .9176 .8720 .8547 .6957 .8492 .8141 .7639 .8859 .8427 .8413 .7962 .9003 .8050 .9331 .8117 .7909 .8174 .8652 .7044 .9440 .7329 .2: Senarai Nilai Kebolehpercayaan Instrumen selepas kajian Rintis Konstruk IKEM-MEQI Keseleluruhan Kesedaran Kendiri (Self Awareness) Emotional awareness Accurate self assessment Self confidence Physiological awareness Kawalan kendiri (Self Regulation) Self control Trustworthiness Conscientiousness Adaptability Innovation Motivasi kendiri (Self Motivation) Achievement drive Commitment Initiative Optimism Interest Empati (Empathy) Understanding others Developing others Service orientation Leveraging diversity Political awareness Helping others Compassion Kemahiran social (Social Skill) Influence Conflict management Leadership Change catalyst Building bonds Collaboration and cooperation Team capabilities Communication Spirituality Nilai Kebolehpercayaan .8334 .8409 .9768 .

Pengkaji telah merekodkan semua item-item negatif dan kemudian membersihkan data daripada missing data. 3.9870 3.41 Foto emosi Gambaran emosi dalam landskap Respons emosi dalam scenario Maze . Pengarah Pendidikan Daerah dan juga kepada pengetua-pengetua sekolah berkenaan. TATACARA PENGANALISISAN DATA Data yang telah dipungut dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan SPSS Versi11. TATACARA PEMEROLEHAN DATA Setelah nilai kebolehpercayaan instrumen didapatkan. Pengkaji telah menyiapkan dan menghantar surat kelulusan terlebih dahulu kepada pejabat Kementerian Pendidikan Malaysia. . sesuai dengan kod etika menjalankan sesebuah kajian di institusi kerajaan Malaysia. Sebelum pengkaji mentadbirkan instrumen ke sekolah-sekolah yang terbabit. Selain surat kebenaran. Pengkaji telah menghantarkan sendiri setiap instrumen kepada setiap sekolah yang terlibat dalam kajian ini. bagi memastikan semula setiap permohonan menjalankan kajian telah mendapat kelulusan.0 (Statistical Package for Social Science Version 11.0). Pengkaji juga telah menggunakan exploratory factor analysis untuk melihat peratus penyumbang kepada konstruk yang diwakili oleh item-item yang dianalisis. pengkaji juga telah menghubungi pejabat-pejabat dan pengetua-pengetua sekolah.6.6472 .4141 .7526 .5. terlebih dahulu pengkaji melalui beberapa prosedur. Pengarah Pendidikan Wilayah/Negeri. maka pengkaji mulai mentadbirkan instrumen ini untuk mendapatkan maklumat sebenar daripada responden kajian.

. nilai kebolehpercayaan instrumen. cara-cara instrumen ditadbirkan.7. 3. Seterusnya pengkaji membina profil kecerdasan emosi (EQ) untuk guru-guru yang dikaji. instrumen yang digunakan. kajian rintis. peratusan dan sisihan piawai bagi melihat deskriptif data secara keseluruhan.42 Statistik deskriptif yang digunakan ialah Min. RUMUSAN Pada bahagian ini pengkaji telah menghuraikan tentang rekabentuk kajian. populasi dan sampel kajian. tatacara pemerolehan data dan tatacara pengalisisan data.

9%) guru tidak menyatakan jantina mereka di atas kertas jawapan. Analisis statistik deskriptif juga digunakan. hasil analisis statistik yang didapatkan berasaskan persoalan-persoalan kajian yang telah dibina dalam bab pertama serta rumusan. Guru lelaki terdiri dari 59 orang (33. 2. seterusnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif iaitu min dan peratus untuk setiap domain kecerdasan emosi. latar belakang etnik. PROFIL RESPONDEN Jadual 4.0. . Selangor. Kajian ini telah melibatkan seramai 174 orang guru-guru sekolah menengah yang berkhidmat di sekolah menengah sekitar kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. PENDAHULUAN Dalam bab ini pengkaji akan menghuraikan mengenai profil peserta kajian. 1.2%) dan 5 orang (2.43 BAB IV HASIL KAJIAN 4.9%).2 menunjukan komposisi dan perincian profil responden yang terlibat dalam kajian ini. Bahagian ini juga mengemukakan dapatan kajian tentang skor min dan sisihan piawai yang diperolehi oleh peserta kajian dalam setiap domain kecerdasan emosi yang dikaji. bagi mendapatkan maklumat taburan sampel kajian berdasarkan faktor jantina. Statistik ini digunakan untuk membina satu profil kecerdasan emosi bagi guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. semua guru terbabit adalah guru-guru sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. umur. 4. status perkahwinan dan negeri tempat berkhidmat. dapatan kajian. guru perempuan 110 orang (63. Maklumat-maklumat yang diperolehi daripada peserta kajian telah dianalisis dengan menggunakan SPSS-Windows Versi 11. Negeri Sembilan. Melaka dan Johor).

5%). (41 tahun ke atas) 43 orang (27. 31 orang (17.8%) bujang dan 6 orang (3.2 2.7 48. Manakala 5 orang (2.9%). guru India 7 orang (4.4 Umur Etnik Status Perkahwinan .7 85.7 17.9 24. guru Cina 13 orang (7.0%) dan lain-lain 1 orang (0. guru Melayu 148 orang (85.6%).8 3.1 7.6 2.9%) lagi tidak menandakan mana-mana etnik yang telah ditentukan di dalam soal selidik.1%).7%).0 0.9 63.7 5.4%) dan 10 orang (5. 137 orang (78. (31-40 tahun) adalah 85 orang (48.2) JADUAL 4.2 Profil sampel kajian Kategori Jantina Profil Lelaki Perempuan Mising 23 – 30 tahun 31 – 40 tahun 41 tahun ke atas Mising Melayu Cina India Lain-lain Mising Berkahwin Bujang Mising Kekerapan 59 110 5 36 85 43 10 148 13 7 1 5 137 31 6 Peratus 33.4) tidak menyatakan status mereka di dalam soal selidik yang diberikan (jadual 4. Manakala dari segi etnik pula.9 20.9 78. guru yang berumur (23-30 tahun) terdiri dari 36 orang (20.44 Dari segi umur. Sedangkan dari segi satus perkahwinan pula.7%) responden yang telah berkahwin.7%) guru tidak menjelaskan umur mereka di dalam borang soal selidik.5 4.

Negeri Sembilan. dan kemahiran sosial. Bagaimanapun dapatan juga menunjukkan domain kerohanian merupakan skor yang paling tinggi (M= 4. manakala skor min bagi domain motivasi kendiri pula ialah (M= 3. SP = 0.40).00). Ini juga menunjukkan bahawa semua responden yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor yang tinggi dalam domain tersebut. SP = 0. regulasi kendiri (M = 3.97. kematangan (M= 4. Skor min bagi domain kerohanian (M = 4.60.50).45 4.10) dan Sangat Setuju (4.80 – 2.44).45).37). Dari jadual ini juga dapat dilihat bahawa skor min terendah adalah pada domain kemahiran sosial (M= 3.36). SP = 0. kematangan dan empati. didapati bahawa tiga dari tujuh domain kecerdasan emosi (EQ) iaitu kerohanian.47).38).64). selangor. kesedaran kendiri ( M = 3.60 – 3. SP = 0.3 DOMAIN-DOMAIN KECERDASAN EMOSI MENGIKUT PERSEPSI GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH ZON TENGAH SEMENANJUNG MALAYSIA Bahagian ini melaporkan atau membincangkan tentang domain-domain kecerdasan emosi (EQ) dari persepsi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. dan empati menunjukkan nilai skor min yang lebih besar berbanding dengan empat domain kecerdasan emosi yang lainnya. serta kemahiran sosial (M = 3. dan regulasi kendiri. Tidak Pasti (2. Di sini pengkaji melaporkan keputusan tahap kategori persepsi responden yang diukur berdasarkan markat skor min iaitu Sangat Tidak Setuju (1.00 – 1.81. kesedaran kendiri. SP = 0.70). Berdasarkan jadual 4. dan mempunyai skor yang sederhana tinggi pada domain motivasi kendiri.70). kematangan. serta kesemua responden yang terlibat dalam kajian ini mempunyai yang rendah pada domain kemahiran sosial. .70. SP = 0.20 – 5. Setuju (3. Ini memberi gambaran bahawa semua guru yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor yang tinggi pada domain kerohanian. SP = 0. dan empati ialah (M= 4. Tidak Setuju (1. iaitu Motivasi kendiri.90. Melaka dan Johor). regulasi kendiri.40 – 4.30).3. kesedaran kendiri.64.56. Analisis ini juga akan mengukur min dan sisihan piawai item bagi ketujuh-ketujuh domain kecerdasan emosi (EQ).

38 Jadual 4.70 4. i2.47 0.38). tetapi masih lagi muncul sebagai domain kecerdasan emosi di kalangan guruguru yang dikaji. 4. demikian juga halnya juga dengan domain yang mempunyai skor min yang sederhana. Kemahiran sosial mempunyai skor yang tidak terlalu menonjol dikalangan guru-guru.06 3. Ini juga memberikan gambaran wujudnya keseimbangan diantara domain yang mempunyai skor min tinggi dan sederhana tersebut. i5.56 4. i8.64 Sisihan Piawai 0. Namun dapatan statistik menunjukkan walaupun mempunyai skor terendah.3 Skor Min dan Sisihan Piawai Domain-domain Kecerdasan Emosi Domain EQ Kerohanian Kematangan Empati Motivasi Kendiri Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Kemahiran Sosial N 168 168 173 174 174 174 172 Min 4. i3. SP = 0. i6. i7. walaupun skor min kerohanian mencatat skor tertinggi diantara ketujuh domain kecerdasan emosi (EQ). i4. Justeru.3. juga wujud pada guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. dapatlah disimpulkan bahawa ketujuh domain kecerdasan emosi (EQ).36 0.40 3. yang terlahir dalam konteks tempatan.97 3.46 JADUAL 4. Skor ini menunjukkan perbezaan yang agak ketara berbanding dengan enam domain kecerdasan emosi (EQ) yang lainnya.3 di atas juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang ketara diantara tiga domain yang mempunyai skor min yang tinggi.89 3.45 0.64.80 3. ini dibuktikan dengan catatan skor nilai min terendah berada pada domain berkenaan (M = 3.44 0.38 0. i9) dari instrumen kajian yang digunakan. .1 Domain Kerohanian Domain kerohanian (spirituality)merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui item soalan bahagian I (i1.

47 Jadual 4. Item i3 (M= 4. Item i2 (M= 4.60. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa perasaan mereka akan merasa lebih tenang apabila membaca ayat-ayat suci agama mereka masing-masing. kecewa dll). responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga dan item i9 (M= 4.53). SP= 0.74. responden menyatakan pendapat sangat setuju bahawa mereka bersyukur dengan kekuatan yang diberikan oleh tuhan kepada mereka. responden menyatakan persepsi sangat setuju nilai agama sangat mempengaruhi tindakan mereka dalam kehidupan seharian. Item i5 (M= 4. SP= 0. SP= 0. Item i6 (M= 4. SP= 0. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa bersembahayang boleh membantu mereka dalam mengawal perasaan negetif (marah.48).68. Peserta kajian telah memberikan maklumbalas dengan nilai skor min yang berada pada tahap sangat tinggi bagi setiap item yang terdapat dalam domain kerohanian. responden menyatakan pendapat sangat setuju bahawa mereka insaf dengan segala kelemahan yang wujud pada diri mereka. menunjukkan analisis nilai min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi setiap item yang mengukur konstruk kerohanian dalam kecerdasan emosi (EQ). responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa nilai agama boleh membantu mereka dalam memahami orang lain.57).74. SP= 0.44). SP = 0. responden menyatakan sangat setuju bahawa sembahyang memberi peluang kepada dirinya untuk memuhasabah.4.73. SP= 0.63).62. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa Tuhan akan selalu membantu jika mereka terus berusaha.63. SP= 0. Item i8 (M= 4. Bagi item i1 (M= 4.55). sedih.53).75.54). Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian merupakan domain yang amat penting keberadaannya dalam kajian ini. Item i4 (M=4. dalam kecerdasan emosi mengikut persepsi guru-guru yang terlibat .76. SP= 0.57). Item i7 (M= 4.

Bersembahyang membantu saya mengawal perasaan negetif (marah.68 Sisihan Piawai 0. j6).74 4.5.53 0.63 4. .44 0.62 4. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa pengalaman hidup meningkatkan kematangan fikiran mereka. Sembahyang memberi ruang kepada saya untuk melakukan muhasabah diri 4.75 4.48 JADUAL 4.2 Domain Kematangan Kematangan (maturity) juga merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui instrumen kecerdasan emosi (EQ) pada item bahagian J ( j1.57 0. menunjukkan analisis nilai min (M) dan sisihan piawai bagi domain kematangan. Saya yakin bahawa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga 9. 5.79 4.64.55 0.60 4. item j1 (M= 4. j2. j4.3. 7. SP= 0.76 Min 4. Nilai membantu saya memahami orang lain Nilai agama mempengaruhi tindakan saya dalam kehidupan seharian Tuhan akan membantu jika saya terus berusaha Saya insaf dengan segala kelemahan yang saya ada Saya bersyukur dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Perasaan saya lebih tenang apabila menghayati ayat-ayat suci agama saya 8. Jadual 4.53 4.57 0. 6. j3. 3. sedih. j5.54 0. 4.4 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kerohanian Domain EQ 1. Nilai skor min yang diperolehi ialah.48 0. kecewa dll) saya 2.49).63 4.73 0.

3. JADUAL 4. responden menyatakan persepsi sangat setuju mereka menjadi lebih matang apabila usia mereka meningkat. Item j4 (M= 4.64 4.56. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa kematangan fikiran membantu mereka untuk melihat sesuatu masalah dengan teliti.55 .57). responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa fikiran yang matang membantu mereka dalam mengawal perasaan. Item j5 (M= 4. 4.49 Dalam item j2 (M= 4. SP= 0. Bagaimanapun purata skor min bagi domain kematangan ini sedikit lebih rendah daripada domain kerohanian. Item j3 (M= 4.51.54 0. ini menunjukkan bahawa domain tersebut juga merupakan salah satu domain yang penting dalam kecerdasan emosi mengikut persepsi guru-guru yang dikaji.55 0.54 Sisihan Piawai 0. Justru ini boleh diertikan bahawa kedua-dua domain tersebut mempunyai posisi penting dalam kecerdasan emosi mengikut persepsi guru-guru yang dikaji. SP= 0. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa pengalaman mengajar mereka untuk menjadi lebih matang dalam membuat keputusan dan item j6 (M= 4. SP= 0. SP= 0.54. Pengalaman hidup meningkatkan kematangan fikiran Kematangan fikiran membantu saya untuk sesutau masalah dengan teliti Fikiran yang matang membantu saya mengawal perasaan Pengalaman mengajar saya untuk menjadi 4.55. Namun hal ini tidak menunjukkan perbezaan yang ketara diantara kedua-dua domain ini.54) iaitu responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa pengetahuan yang mereka perolehi boleh meningkatkan kematangan fikiran mereka.55). SP= 0.54). 2.60.55 4.49 0. Statistik deskriptif menunjukkan bahawa semua item bagi domain kematangan memperolehi skor min pada tahap yang sangat tinggi.55).60 Min 4.5 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kematangan Domain EQ 1.

51 0. fii4. Nilai min yang diperolehi ialah. Item fi5 (M= 3.54 0.item fii4 (M= 3. Item fii1 pula (M= 4. SP= 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka dapat merasakan kesusahan orang lain. SP= 0. fiii3. fi4.60 4.3.91. fii5.70). SP= 0. Item fii5 (M= 4. fiii5.76) . Item fii3 (M= 4. Item fi4 (M= 3. Pengetahuan yang saya perolehi boleh meningkatkan kematangan fikiran 6. Saya menjadi lebih matang apabila usia meningkat 4.72. SP= 0. fiii1.23. item fi1 (M= 4.02.07. fvii1. fvii2. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membantu orang lain belajar menyelesaikan masalahnya. fiv2.62).6.99.05.690 responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa setiap indifidu harus dibantu untuk berjaya. Item fii2 (M= 4. fii1. fii2. SP= 0. SP= 0. fiii4. Jadual 4.59). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka dapat tahu apabila seseorang menyembunyikan perasaan. fvii5 dan fvii6) dalam instrumen kecerdasan emosi (EQ).00.50 lebih matang dalam membuat keputusan 5.62) responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membimbing rakan-rakan dalam menjalankan tugas.57 4. Sp= 0.66) responden menyatakan persepsi setuju bahawa merekan membantu semua rakan memajukan diri dalam kerjaya. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka dapat merasakan kesedihan orang lain. fvii4. fiv1. menunjukkan analisis deskriptif min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi item-item yang mengukur domain empati.3 Domain Empati Empati (empathy)juga merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui item bahagian F (fi1. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membantu rakan-rakan memperbaiki diri mereka. fii6. fii3.61). . SP= 0. fvii3.

62). SP= 0.63). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka selalu menjadi tempat bagi rakan-rakan untuk meluahkan rasa tidak puas hati mereka.64). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka menerima kritikan orang lain sebgai cara untuk memperbaiki perkhidmatan yang mereka berikan.97.30.58) responden menyatakan persepsi sngat setuju bahawa mereka akan sentiasa memberikan ucapan tahniah kepada rakan-rakannya yang berjaya.51 Item fii6 (M= 4.17. responden menyatak persepsi setuju bahawa mereka sentiasa membantu rakan-rakan melihat peluang yang ada di sekitar mereka.82). SP= 0. .55) responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka akan sentiasa memastikan perkhidmatan yang diberikan kepada boleh memuaskan orang lain. Item fiii5 (M= 4.28. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan sentiasa meluangkan masa untuk mendengarkan masalah orang lain.53). Item fvii5 (M= 4. Item Fiii3 (M= 4. SP= 0. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka sedih apabila mendapat tahu orang lain teraniaya dan item fvii6 (M= 4.23. SP= 0.73.520 .67). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa bertanya kepada orang kain tentang keperluan mereka sebelum menghulurkan bantuan.89. SP= 0. Item fvii3 (M= 4.50). Dalam item fiii1 pula (M= 4. Bagi item fiv1 pula (M= 3.61). SP= 0.12.64). Manakala item fvii1 (M= 3. Item fiii4 (M= 4.15. responden menyatakan bahawa mereka akan menggunakan berbagai kaedah baru untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. SP= 0. SP= 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa perasaan mereka cepat terusik apabila melihat kesusahan yang dialami orang lain. Item fiv2 (M= 3.24. Item fvii4 (M= 4. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa membantu pelbagai pihak untuk bekerjasama mencapai satu matlamat yang dipersetujui bersama. SP 0.07. SP= 0.25. SP= 0.56). responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka merasa bangga melihat kejayaan yang dicapai oleh rakan mereka. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa meraka tidak anggup melihat orang menderita. SP= 0.80. Item fvii2 (M= 3. SP= 0.

3.24 Sisihan Piawai 0.15 0. Ini menunjukkan bahawa domain empati juga merupakan salah satu domain kecerdasan emosi yang mempunyai posisi penting dikalangan guru-guru yang dikaji. 4.63 8. manakala 15 item yang lainnya memperolehi skor pada tahap tingggi.28 4.12 0. 4. 52 .22 4. JADUAL 4.17 0.61 0. 6.30 4. 7. 4.6 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Empati Domain EQ 1.55 5. Saya menerima kritikan orang lain sebagai sebagai cara untuk memperbaiki perkhidmatan yang saya berikan (fiii4) Saya sentiasa bertanya kepada orang lain tentang keperluan mereka sebelum menghulurkan bantuan (fiii3) 4.69 0.52 Enam dari 21 item didapati mempunyai skor yang sangat tinggi.53 9.58 0. 2.56 0.50 0.25 4. Saya sedih apabila mendapat tahu orang lain teraniaya (fvii5) Saya tidak sanggup melihat orang lain menderita (fvii6) Saya sentiasa memberi ucapan tahniah kepada rakan-rakan yang berjaya (fii6) Saya sentiasa memastikan perkhidmatan yang saya berikan kepada orang lain memuaskan (fiii1) Saya bangga melihat kejayaan yang dicapai oleh rakan saya (fvii4) Setiap individu harus dibantu untuk berjaya (fii1) Perasaan saya cepat terusik apabila melihat Kesusahan yang dialami orang lain (fvii3) Min 4.23 4.

3. 4. 13.53 10.01 3.07 0. Saya selalu menjadi tempat rakan-rakan meluahkan perasaan tidak puas hati mereka (fvii2) Saya tahu apabila orang cuba menyembunyikan perasaannya (fi5) 3.89 0.62 0.64 Saya akan menggunakan pelbagai kaedah baru untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik (fiii5) Saya dapat merasakan kesusahan orang lain (fi1) Saya akan membimbing rakan-rakan menjalankan tugas (fii5) Saya akan membantu orang lain belajar menyelesaikan masalah mereka (fii3) Saya dapat merasakan kesedihan orang lain (fi4) Saya sentiasa meluangkan masa untuk mendengar masalah orang lain (fvii1) Saya akan membantu semua rakan-rakan untuk memajukan diri dalam kerjaya (fii4) Saya sentiasa membantu pelbagai pihak untuk bekerjasama mencapai matlamat yang dipersetujui bersama (fiv2) Saya sentiasa membantu rakan-rakan melihat peluang yang ada di sekitar mereka (fiv1) 12. 17. 3.82 21. 4.70 0.02 0.05 4.73 0.67 20.99 3.62 14.97 3. Saya akan membantu rakan-rakan untuk memperbaiki diri mereka (fii2) 11. 15.59 0. 18.80 0.64 0.61 0.66 0.62 19. 16.76 . 4.72 0.08 4.91 3.

dv2 dan dv3) dalam instrumen kecerdasan emosi (EQ). SP= 0.57).22. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa menyiapkan tugasan hingga selesai.08. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka harus menyiapkan semua kerja hingga sempurna.55). dii7. dv1. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa bersedia untuk menerima sebarang tugas. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membuat keputusan yang selari dengan matlamat organisasi semasa bertugas. Item diii5 (M= 3.75. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka menjadikan matlamat kerjaya sebagai bahagian dari matlamat peribadi.80). Item dii2 pula (M= 4. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka suka kepada perkara yang mencabar.55). Item di2 (M= 3. SP= 1.11. dii2. SP= 0. SP= 0. responden menyatakan persepsi tidak pasti bahawa mereka sentiasa melihat tugasan kerja sebagai satu cara untuk kenaikan pangkat. Item diii2 pula (M= 3. di6.65. div1.77).23. SP = 0. di2. Item dii6 (M= 3.77).07. Ini dapat dilihat dari skor min yang dan sisihan piawai bagi setiap item yang mewakili domain tersebut. Item dii5 (M= 4.09. Item dii7 (M= 4.54 4. min responden dalam menyatakan persepsi mereka terbagi dalam tiga tahap iaitu sangat setuju. dii4. .4 Domain Motivasi Kendiri Domain motivasi kendiri (self motivation) juga merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui item bahagian D (di1.01).56). dii6. diii5.3. Item dii3 (M= 4. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa merebut peluang-peluang yang ada dalam kerjaya. SP= 0. Statistik deskriptif didapati bagi domain motivasi kendiri ialah.65). Item dii4 (M= 4. Item di6 (M= 4.64). diii2.85.77). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa bekerja keras untuk memastikan hasil tugasan di tahap cemerlang. SP= 0. setuju dan tidak pasti. div6. Item di1 (M= 3. SP 0.76.16. SP= 0. dii3. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka bertanggungjawab untuk menyiapkan semua tugasan yang diberikan. dii5. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sanggup bekerja keras walaupun diberikan tugas yang sukar. div2. SP = 0. 0.

16 4.56 0. Item div6 (M= 4.55 0. Item dv2 (M= 4. JADUAL 4. Manakala Item dv1 (M= 3.77 0.76 Saya sanggup bekerja keras walaupun diberikan Tugas yang sukar Saya sentiasa bekerja keras untuk memastikan hasil tugasan di tahap cemerlag Saya sentiasa menyiapkan tugas sehingga selesai Saya menjadikan matlamat kerjaya sebagai sebahagian dari matlamat peribadi Saya bertanggungjawab untuk menyiapkan semua tugas yang diberikan Saya harus menyiapkan semua kerja sehingga sempurna 3.11 4. SP= 0.23 . SP 0. 4.75 4. responden menyatak persepsi sangat setuju bahawa mereka akan berjaya dalam kerjayanya jika berusaha bersungguh-sungguh.79).55 Item div1 pula (M= 3. 6. 5. SP 0.02.09 4.57 Saya suka kepada perkara-perkara yang mencabar 3.54).80 0.65 0.64 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa setiap kerja yang mereka lakukan datang daripada minat mereka sendiri.59).97. Item div2 (M= 4.7 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Motivasi Kendiri Domain EQ 1.70). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka boleh menyiapkan sebarang tugas walaupun terdapat banyak halangan. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa tabah dalam mengejar cita-cita. Min Sisihan Piawai 0. 3. responden menyatak persepsi setuju bahawa mereka sanggup menghadapi pelbagai cabaran bagi menyelaesaikan tugas yang mereka minati.05.25.46.21 4. 7. SP= 0.78. 2. SP= 0. SP= 0. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa minat mendorong mereka untuk berusaha hingga berjaya dalam kerjaya dan item dv3 (M= 4.76).62).

07 3. 12.59 0. ai4. aiv6 dan aiv 7). melalui item-item yang terdapat pada bahagian A (ai. Bahagian ai terdiri dari tujuh item iaitu (ai1.09 3. aiii dan aiv) dalam instrumen kecerdasan emosi. 10. aiii5. 15. ai5. aiii7.56 8.02 0.97 4. 14. 13.77 0. Saya sentiasa bersedia untuk menerima sebarang tugas Saya membuat keputusan yang selari dengan matlamat organisasi semasa bertugas Saya sentiasa merebut peluang-peluang yang ada dalam kerjaya Saya sentiasa melihat tugasan kerja sebagai satu cara untuk kenaikan pangkat Saya boleh menyiapkan sebarang tugas walaupun terdapat banyak halangan Saya sentiasa tabah dalam mengejar cita-cita Saya akan berjaya dalam kerjaya jika berusaha bersungguh-sungguh Setiap yang saya lakukan datang daripada minat saya sendiri Minat mendorong saya untuk berusaha sehingga berjaya dalam kerjaya Saya sanggup menghadapi pelbagai cabaran bagi menyelesaikan tugas yang saya minati 3. Manakala aiv pula terdiri dari enam item iaitu (aiv1. ai7 dan ai8).ai3. aii5).76 0. aii.79 4. Sedangkan aiii terdiri dari lapan item (aiii1.3.5 Kesedaran Kendiri Domain kesedaran kendiri (self awareness)juga merupakan salah satu konstruk yang diukur dalam kajian ini.45 4. aii4. aiii8 dan aiii9). Aii pula terdiri dari tiga item (aii2. .78 0. 9. ai2. 11. aiii2. aiii6.54 0.07 3.55 0. 16.46 3.62 4.25 4.77 1.70 0. aiv4.06 0.02 4. aiv3. 17. aiv5.

cemburu dll) tanpa rasa tertekan Saya boleh menceritakan dengan tepat apa yang saya alami kepada orang lain saya akan berasa puas hati apabila mengetahui kekuatan diri sendiri Min 4.97 8. Ini juga menunjukkan bahawa domain kesedaran kendiri masih lagi berada pada posisi yang penting dalam kacerdasan emosi berdasarkan persepsi peserta kajian yang terlibat dalam kajian ini. 6. 7.30 0. Untuk mengetahui nilai min (M) dan sisihan piawai (SP) untuk setiap item sila rujuk jadual 4.68 . Skor min ini menunjukan bahawa secara umumnya responden memberikan respon pada tahap setuju.20. SP= 0.97 sampai M= 4.37.19. SP= 0. JADUAL 4. dengan skor min (M= 3.79 0.3. serta satu item sahaja responden menyatakan persepsi pada tahap tidak pasti dengan skor min (M= 3.12 4.57 Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahawa secara umumnya responden menyatakan persepsi pada tahap setuju.19 4. SP= 0. 5. kecewa.75 0.64 0. 3.5 di bawah ini. 2.61 0.60.68 0.18. SP= 1. 4.65). SP= 0. tiga item responden menyatakan persepsi pada tahap sangat setuju dengan skor min (M= 4.72 4. Saya sedar bila saya akan mula jadi marah Saya sedar apabila sesuatu perkara/ situasi boleh Membawa kesan negatif kepada perasaan saya Saya tahu apabila saya mengalami perubahan emosi atau perasaan Saya boleh memaafkan diri sendiri setelah melakukan kesilapan Kesilapan yang saya lakukan tidak memberi kesan yang berpanjangan terhadap perasaan saya Saya sedar apa yang berlaku ke atas diri saya Saya boleh menyatakan perasaan negatif (marah. 9.81 3.11 3.04 0.62 sampai M= 4.08 4.8 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kesedaran Kendiri Domain EQ 1.05 3.47.47 1.04). 3.76 Sisihan Piawai 0.

4. kulit.68 0. 17.99 3.59 3. 12. telinga.71 0. Saya akan berasa puas hati apabila mengetahui kelemahan saya sendiri Saya mampu membuat rakan-rakan saya gembira Saya boleh membuat orang lain mengikut arahan saya Saya mampu menyedarkan diri sendiri apabila mengalami kesulitan atau masalah Saya boleh membuang perangai buruk setelah menyedari saya ada perangai tersebut Saya mampu membina tingkahlaku baru yang lebih berkesan Saya boleh menyiapkan tugas yang diberi kepada saya dengan sempurna Saya yakin bahawa pandangan saya boleh diterima orang lain Saya boleh bercakap dikhalayak ramai tanpa berasa gemetar Saya dapat mengenalpasti sebarang perubahan fisiologikal (muka merah.61 23.65 20.66 0.81 0.61 22.72 0. dahi berkedut.97 0.81 3.62 .73 0.58 0. 18.08 0. hidung) mana yang saya gunakan apabila menilai sesuatu Saya dapat merasakan perubahan air mukasaya apabila dimarahi (contoh: muka merah. 11. 21.58 10. 13. degupan jantung menjadi laju. 4.46 418 0. 14 15. dahi berpeluh dll) yang berlaku dalam diri saya Saya boleh mengaitkan tingkahlaku dengan perasaan saya Saya boleh merasakan perubahan tingkahlaku saya apbila dirangsang oleh sesuatu perkara Saya tahu deria (mata.66 0.80 3. muka masam) 3.13 0. 16.20 0.49 3.11 4. 19.95 3.71 0. 4.80 3.79 3.

21. SP= 0. SP= 0. Manakala tiga item pula responden menyatakan persepsi tidak pasti (ci7 M= 2. SP= 0.41. ciii5.29.59 24.99.38 0.5 berikut.53 sampai M= 3.93). cii5). ciii7).3.93 dan civ3 M= 3. Cii pula terdiri dari tiga item (cii2.6 Domain Regulasi Kendiri Domain regulasi kendiri (self regulation) juga merupakan salah satu konstruk yang diukur dalam kajian ini melalui item-item bahagian C (ci. ciii. . ci3.42. SP = 1. cii4.53. Tiga item.87). cv4 dan cv6).62). SP= 0.03. ci4. civ dan cv) dalam instrumen kecerdasan emosi. dengan skor min (m= 4. ci6.36.60 4. ciii4. ciii2 M= 4. Untuk mengetahui skor min (M) dan sisihan piawai (SP) untuk setiap domain regulasi kendiri sila rujuk jadual 4. ciii6.41. Ciii terdiri dari enam item (ciii1. responden menyatakan persepsi sangat setuju (ciii1 M= 4.3. SP= 0. cii. ci7 dan ci8). SP= 0. SP= 0. Namun demikian nilai ini masih lagi menunjukkan bahawa domain regulasi masih wujud sebagai salah satu domain kecerdasan emosi berdasarkan persepsi guru-guru yang dikaji. Konstruk bahagian ci terdiri dari tujuh item (ci2. Sedangkan civ pula terdiri dari dua item (civ4 dan civ5). ci5. ci8 M= 3. ciii2. Saya dapat rasakan degupan jantung saya bertambah laju apabila berhadapan dengan situasi yang mencemaskan 4.32.68 dan ciii7 M= 4. Manakala cv pula terdiri dari empat item (cv1. Nilai min ini sedikit lebih rendah daripada min skor domain kesedaran kendiri. cv2. Secara umumnya statistik deskriptif juga menunjukkan bahawa responden menyatakan persepsi pada tahap tinggi bagi domain ini.

42 3.96 4. 4.68 . 10.87 0.65 0.42 4.55 Sisihan Piawai 0.03 0.53 0.89 0.89 1.99 3. 12.11 0. 5.01 4.69 0. 11. 2.68 13. 3.43 2.41 3. 8. 6.72 0. Saya mampu bertindak dengan tenang walaupun saya sedang marah Saya mampu bertenang walaupun orang lain marahi saya Saya mampu mengawal perasaan walaupun orang lain marah kepada saya Saya sentiasa tenang walaupun dalam keadaan tertekan Saya boleh tenangkan diri dengan cepat apabila dalam keadaan marah Saya tidak akan tersinggung apabila orang lain mengata saya Saya tidak kecil hati apabila hasil kerja yang yang saya lakukan dikritik Saya sentiasa berprasangka baik terhadap orang yang baru saya kenali Saya akan sentiasa menepati waktu Saya boleh membuat orang lain percayakan saya Saya berasa bertanggungjawab melaksanakan arahan dari pihak atasan Saya berasa bersalah sekiranya tugasan yang yang diamanahkan tidak dapat diselesaikan dengan sempurna Saya boleh menjalankan tugas dengan baik tanpa diselia 4.01 4.60 JADUAL 4.32 3. 3.83 0.93 0. 9.82 Domain EQ 1.27 3. 7.9 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Regulasi Kendiri Min 3.36 0.

21.7 Kemahiran Sosial Satu lagi konstruk yang diukur dalam kajian ini adalah kemahiran sosial (social skill).74 0. Giii terdiri dari tiga item (giii3.3.87 4. .14 4. 16. 17. 19. konstruk ini diukur melalui item-item bahagian G (gi. Saya sentiasa menjalankan setiap tugas sehingga selesai Saya sentiasa meneliti semua tugas yang saya lakukan Saya sentiasa memastikan bahawa setiap hasil kerja saya adalah sempurna Saya boleh menyesuaikan pandangan saya dengan keadaan lain Saya boleh menyesuaikan pandangan saya mengikut keperluan semasa Saya suka menggunakan teknologi terkini apabila menjalankan tugas Saya suka mencuba cara-cara baru dalam melaksnakan tugasan harian Saya suka mencari idea baru bagi menyelesaikan sesuatu tugas 4.86 3. giii. 20.02 0. giv3 dan giv6). gv4. Gv terdiri dari lima item ( gv1. Giv terdiri dari tiga item (giv1. gvi4 dan gvi6).62 0.63 0.98 3. gvii4 dan gvii5). Gii pula terdiri dari dua iten (gii1 dan gii5).19 4. Manakala gvii pula terdiri dari tiga item juga (gvii1. giv. gv3. giii4 dan giii7). gv5 dan gv6).21 3. 18. gvi dan gvii) dalam insrumen kecerdasan emosi (EQ). 15. Sedangkan gvi terdiri dari tiga item (gvi2. gi2.60 0.61 14. gi3 dan gi4).57 0. gv. Gi terdiri dari empat item (gi1.86 3.68 4.69 0.84 0. gii.

62 Analisis statistik deskriptif menunjukkan. SP= 0. kesedaran kendiri dan regulasi kendiri). Manakala 18 item yang lainnya responden menyatakan persepsi setuju. item gii1 (M= 2. Dapatan ini menunjukkan bahawa secara umumnya responden menyatakan persepsi bersetuju terhadap item-item yangm mengukur konstruk kemahiran sosial ini. motivasi kendiri. skor min pada bahagian konstruk ini merupakan skor yang paling rendah berbanding dengan skor min enam konstruk-konstruk yang lainnya (Kerohanian.10 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kemahiran Sosial Domain EQ 1.53 sampai M= 3. item gi2 (M= 3. kematangan. nilai min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi item-item yang mengukur konstruk kemahirn sosial dikalangan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini.18.14.69) yang menyatakan bahawa responden mudah mengubah pandangan orang lain. SP= 0.97) yang menyatakan bahawa responden akan membantu rakan-rakan menjana perubahan yang sama dengan mereka. Saya mudah mengubah pandangan orang lain Saya boleh membuat orang lain berfikir seperti saya Min 3.86) yang menyatakan bahawa responden selalu diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku ditempat kerja.7 berikut. SP= 0. dengan skor min (M= 4. Ini menunjukkan bahawa guru-guru yang terlibat dalam kajian ini kurang mengamalkan kemahiran sosial di tempat kerja mereka.72 .72) yang menyatakan bahawa responden boleh membuat orang lain berfikir seperti dirinya.3.93.98) yang menyatakan bahawa responden sentiasa mencuba memulakan sesuatu yang baru dan item giv2 (M= 3.14.14 3. SP= 0. empati.18 Sisihan Piawai 0. lima item responden menyatakan persepsi tidak pasti.19. SP= 0. Walaubagaimanapun. Untuk melihat skor min (M) dan sisihan piawai bagi setiap item. SP= 0.69). item giv1 (M= 2. JADUAL 4. Daripada 23 item yang mengukur konstruk tersebut.69 0. Item-item tersebut ialah item gi1 (M= 3.89. sila rujuk jadual 4. SP= 0.36. 2.

8.61 10.05 3.69 5.82 3.58 3. 9.70 3.70 3. 7.37 3.73 0. 16.65 0. 6. 17 3. 3. 15.86 0.97 0.75 0.84 0.91 0.14 3. makan bersama dll) untuk memperkenalkan rakan sejawat yang baru Saya selalu menjemput rakan-rakan rapat makan tengah hari bersama saya Saya suka memperkenalkan rakan baru kepada orang lain Saya sentiasa mengajak rakan-rakan untuk melakukan sesuatu tugas bersama-sama Semua rakan setugas rapat dengan saya 3.83 0. 4. 12.96 2.79 .69 0.36 0.62 0.89 0. 11.98 14. 2. Saya mampu membuat orang lain menerima keputusan saya Saya mampu membantu rakan-rakan yang mempunyai pandangan berbeza membuat keputusan yang sama Saya selalu diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di tempat kerja Orang lain harus mengikut keputusan saya Saya boleh membimbing orang lain menyelesaikan tugas mereka Saya sentiasa memberikan sokongan moral kepada orang lain Saya akan mencari kaedah yang terbaik untuk membantu rakan-rakan mnyelesaikan sesuatu tugas yang sukar Saya sentiasa cuba memulakan sesuatu yang baru Saya tahu apa yang perlu diubah untuk meningkatkan produktiviti Saya tidak melihat masalah sebagai satu halangan untuk berubah Saya akan menganjurkan majelis sosial (contoh: jamuan minum.69 0.48 4.77 0.61 3.60 0. 13.63 3.93 3.

bahawa guru-guru berkenaan kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya.89). 3. Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan. dan mempunyai skor min terendah pada domain kemahiran sosial (M=72. Saya boleh memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap tugas yang diberikan apabila diminta bekerja dengan orang lain saya sentiasa berkongsi maklumat dengan rakan setugas apabila bekerja bersama-sama Saya sentiasa cuba membina suasana kerja yang ceria agar semua rakan dapat bekerja dengan selesa Saya sentiasa dapat mewujudkan semangat bekerjasama antara rakan setugas Saya sentiasa menggalakkan rakan-rakan untuk terus bekerja bersama-sama bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.1 PROFIL KECERDASAN EMOSI Profil Kecerdasan Emosi (EQ) Guru-guru Zon Tengah Semenanjung Malaysia Persoalan kajian pertama.91 0. 23.18 0. 22. Dari analisis statistik yang dijalankan.55 0. 20.4.88 4. Profil ini dibina berdasarkan mean peratus daripada skor mentah yang didapatkan daripada peserta kajian.4 4.18 4. .48 0.01) dan kematangan (M=91.63 0. 4.53 4.29). merupakan domain penting dalam meningkatkan kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah di kawasan tersebut. Saya bersedia membantu setiap ahli kumpulan kerja saya 3.13 4. graf yang diperolehi ialah.62 19.17 0.57 21.1 menunjukkan profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. mereka mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=94. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran.64 18. Rajah 4.

Melaka dan Johor). Dapatan ini juga memberi gambaran bahawa domain kerohanian dan kematangan sangat mempengaruhi mereka dalam membina satu kestabilan emosi. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. Ini juga menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting dalam kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia.1 d n e K n n a S l a si o D m inE o a Q Profil EQ Guru SM Zon Tengah 4.2 Profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah mengikut negeri Untuk persoalan kajian kedua pula.2). Negeri Sembilan. iaitu profil kecerdasan emosi bagi guru-guru mengikut negeri (Perak. Selangor.65 10 1 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 s e K n ra a d e K i ir d n e si la u g e R ti o M s va iK i ir d n e i ir m E ti a p m e K n a ir h a a h ro e K ia n m e K g n ta a RAJAH 4. menunjukkan bahawa guru-guru yang berkhidmat di kawasan berkenaan kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosi di sekolah (rujuk rajah 4. secara umumnya graf yang didapati ialah tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. . dan terendah pada domain kemahiran sosial. Profil yang diperolehi adalah.4.

39) dan kematangan (M=90.2. mereka mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=91. Dapatan statitik menunjukkan bahawa mereka .2 Profil EQ guru SM negeri Perak 4.3 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Selangor. 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 e K s a d e ra n K i ir d n e e R la u g si n e K d i ir ti o M s va iK d n e i ir m E ti a p e K m a ir h a n S l a si o e K a h ro n ia n m e K ta a n a g n D ain E om Q RAJAH 4.4. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan implikasi bahawa kemungkinan guru-guru di negeri ini kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kestabilan emosi.74).2.69).1 Profil EQ Guru Negeri Perak Rajah 4. didapati bahawa.66 4. Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting dalam membentuk kecerdasan emosi guru-guru berkenaan.2 Profil EQ Negeri selangor Rajah 4.4.2 adalah menunjukkan graf profil kecerdsan emosi (EQ) bagi guru-guru sekolah menengah di negeri Perak. serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=72.

Sedangkan d n e K n n a S o l a si D m in E o a Q Profil EQ guru SM negeri Selangor .4 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Sembilan.02).3 Profil EQ Negeri Sembilan Rajah 4.82). 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 e K s e a d n ra K e d n i ir R g e si la u ti o M s va iK n e i ir d i ir m E p ti a m e K h a n a ir e K h ro a ia n e K m g n ta a RAJAH 4.2. skor min bagi kedua-dua domain ini sidikit lebih tinggi daripada guru di negeri Perak.4. mereka mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=93. Graf profil yang dipeolehi ialah. serta memperolehi skor min yang paling rendah pada domain kemahiran sosial (M=72.09) dan kematangan (M=92.70) dan kematangan (M=92.67 mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=97. Garaf ini juga menggambarkan bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting dalam meningkatkan kecerdasan guru-guru di negeri tersebut. merupakan domain yang amat penting dan sangat membantu mereka dalam membentuk kestabilan emosi di sekolah.91) juga menunjukkan bahawa guru-guru di negeri ini kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya.39). Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=73. Bagaimanapun.3 4. Dapatan ini juga menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan.

kurangnya domain ini digunakan berbanding dengan domain-domain yang lain.4.68 skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial menunjukkan.4 Profil EQ Negeri Melaka Rajah 4. 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 s e K n ra a d e K i ir d n e i s la u g e R ti o M s va ik i ir d n e i ir m E ti a p m e K n a ir h a a h ro e K n ia n m e K n a g n ta a RAJAH 4. serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=73.2.5 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi (EQ) bagi guru-guru yang berkhidmat di negeri Melaka.68). d n e K S l a si o D m inE o a Q Profil EQ guru SM negeri Sembilan . Graf profil yang diperolehi ialah. Ini juga menunnjukkan bahawa guru-guru di negeri berkenaan sangat mengambil berat kedua-dua domain ini dalam membina kestabilan emosi mereka. mereka mempunnyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=94.93). guru-guru berkenaan kurang menggunakan domain ini berbanding dengan domain-domain yang lain.4 4.42) dan kematangan (M=91. Nilai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial juga memberikan gambaran.

69
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0
e K s e a d n ra K e d n i ir R g e si la u ti o M s va iK n e i ir d i ir m E p ti a m e K h a n a ir e K h ro a ia n e K m g n ta a

RAJAH 4.5

4.4.2.5 Profil EQ Negeri Johor Rajah 4.6 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi (EQ) bagi guru-guru yang berkhidmat di negeri Johor. Graf profil menunjukkan bahawa guru-guru berkenaan juga mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=94.42) dan kematangan (M=89.77), serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=72.35). Nilai ini menunjukkan implikasi yang lebih kurang sama dengan negerinegeri sebelumnya, iaitu domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting bagi mereka dalam membina kestabilan emosi di sekolah. Nilai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial juga menunjukkan, kurangnya guru menggunakan domain tersebut dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka.

d n e K

n

n a

S o l a si

D m in E o a Q

Profil EQ guru SM negeri Melaka

70
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0
e K s e a d n ra K e d n i ir R g e si la u ti o M s va iK n e i ir d i ir m E p ti a m e K h a n a ir e K h ro a ia n e K m g n ta a

d n e K

n

n a

S o l a si

D m in E o a Q

RAJAH 4.6

Profil EQ guru SM negeri Johor

4.4.3

Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru sekolah menengah di Malaysia

Rajah 4.7 menunjukkan perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ), guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia. Analisis statistik menunjukkan, tidak terdapat perbezaan antara profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru Sekolah Menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak, selangor, negeri Sembilan, Melaka dan Johor) dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia. Kedua-dua kumpulan guru berkenaan mempunyai skor yang lebih kurang sama, iaitu mereka mempunayi skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=95.05 bagi guru SM secara keseluruhan, M=94.01 bagi guru SM Zon Tengah) dan kematangan (M=92.32 bagi guru SM secara keseluruhan, M=91.29 bagi guru SM Zon tengah). Dapatan kajian juga menunjukkan skor min yang rendah pada domain regulasi kendiri dan kemahiran sosial.

71 Bagaimanapun skor min pada domain regulasi kendiri (M=68.81) dan kemahiran sosial (M=70.40) bagi guru-guru secara keseluruhan, sedikit lebih rendah berbanding skor min regulasi kendiri (M=76.11) dan kemahiran sosial (M=72.89) bagi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. Dapatan ini menunjukkan bahawa, domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting bagi kedua-dua kumpulan guru yang dikaji. Boleh juga dikatakan, kedua-dua domain ini (kerohanian dan kematangan) banyak mempengaruhi mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran, kurangnya guru-guru berkenaan menggunakan domain tersebut dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka.

10 1

10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
s e K a d e n ra K e d n i ir R g e la u i s n e K d i ir o M s a v ti i K m E p ti a n e i ir d m e K h a n a ir S o e K h ro a ia n n m e K g n ta a n a

E GruZ nT n a Q u o egh

D minE o a Q

l ia s

RAJAH 4.7

Profil EQ guru SM Zon Tengah dengan EQ guru SM Malaysia

4.4.4

Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru sekolah menengah mengikut jantina

Sedangkan untuk persolan kajian keempat pula, perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan jantina. Didapati bahawa tidak terdapat perbezaan profil yang ketara diantara kumpulan guru-guru lelaki dengan kumpulan guru-guru perempuan.

9 .94). Untuk melihat perbezaan profil secara lebih jelas.47) sedikit lebih tinggi berbanding guruguru perempuan (M=90. Ishak et al (2003). akan menghasilkan graf profil yang berbeza dengan graf profil pembanding (guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan). Ini sangat membantu sekali dalam membuat penafsiran bagi kedua-dua kumpulan yang dikaji. Sila rujuk rajah 4. Namun demikian didapati bahawa skor kerohanian bagi kumpulan guru perempuan (M=94.8 dan rajah 4. Data untuk graf pembanding telah diambil dari laporan kajian kecerdasan emosi (EQ) yang dijalankan oleh Noriah Mohd.03 bagi guru perempuan). kurangnya guru-guru berkenaan menggunakan domain ini dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka. kecerdasan emosi (EQ) kedua-dua umpulan guru berkenaan banyak dipengaruhi oleh domain kerohanian dan kematangan. Kumpulan yang memperolehi skor yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dapatan kajian juga menunjukkan skor terendah pada demain kemahiran sosial (M=74. Ini menunjukkan bahawa.62) sedikit lebih tinggi daripada skor kerohanian bagi kumpulan guru-guru lelaki (M=93. skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial menunjukkan.11). Sebaliknya.72 Kedua-dua kumpulan tersebut mempunyai skor tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. sebaliknya skor min kematangan bagi guru lelaki ((M=92. pengkaji telah membuatkan perbandingan profil secara berasingan diantara guru-guru lelaki dengan guru-guru perempuan.49 bagi guru lelaki. M=72.

73
10 0

9 0

Peratus

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
s e K n ra a d e K i ir d n e R i s la u g e s a v ti o M i K i ir m E ti a p m e K n a ir h a a h ro e K m e K n a g n ta a

E GruS L la i Q u Me k

n ia n

RAJAH 4.8 Profil EQ guru SM Lelaki dan EQ guru SM Malaysia Rajah 4.8 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah lelaki dengan graf profil kecerdasan emosi (EQ) guru sekolah menengah secara keseluruhan. Dari analisis yang dijalankan, graf yang didapatkan adalah lebih kurang sama, iaitu guru-guru lelaki mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=93.11) dan kematangan (M=92.47) serta terendah pada domain kemahiran sosial (M=74.49). Bagaimanapun skor min kerohanian yang diperolehi oleh guru-guru lelaki sedikit lebih rendah berbanding dengan skor min guru-guru secara keseluruhan (M=95.05). Sebaliknya skor min kemahiran sosial bagi guru lelaki (M=74.49) sedikit lebih tinggi berbanding dengan skor min guru-guru secara keseluruhan (M=70.40).

d n e K

D minE o a Q

i ir d n e

S l ia s o

74
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
e K s a d e ra n K i ir d n e e R i s la u g ti o M s a v i K d i ir m E ti a p e K m a ir h a e K a h ro m e K ta a n a g n

E GruS Pre p a Q u M e mu n

n ia n

RAJAH 4.9

Rajah 4.9 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah perempuan dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan. Graf yang diperolehi juga lebih kurang sama, iaitu guru-guru perempuan mempunyai skor yang tinggi pada domain kerohanian (M= 94.62) dan kematangan (M=90.94), serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M= 72.03). Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan yang diperolehi, sedikit lebih rendah berbanding dengan skor min kerohanian (M=95.05) dan kematangan (M=92.32) bagi guru-guru secara keseluruhan. Sebaliknya skor min kemahiran sosial bagi guru perempuan sedikit lebih tinggi berbading skor min kemahiran sosial (M=70.40) bagi guru-guru secara keseluruhan.

n e K

n

D minE o a Q

Profil EQ guru SM perempuan dan EQ guru SM Malaysia

i ir d n e

S l ia s o

4.4.5

Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut umur

Manakala bagi persoalan kajian kelima pula, ialah perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru yang dikaji berdasarkan umur, didapati bahawa tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru yang berlainan peringkat umur.

75 Graf profil menunjukan, guru-guru yang mempunyai umur yang lebih muda mempunyai graf profil yang lebih kurang sama dengan graf profil guru-guru yang lebih tua. Ketigatiga kumpulan umur yang dikaji mempunyai graf yang lebih kurang sama dengan graf pembanding (guru-guru secara keseluruhan). Graf profil yang diperolehi adalah skor tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan, dan skor terendah pada domain kemahiran sosial. Dapatan ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan, merupakan domain penting bagi guru dari ketiga-tiga kumpulan yang dikaji. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran, bahawa guru-guru dari ketiga-tiga kumpulan yang dikaji kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Untuk mengetahui bentuk graf profil secara jelas, dibawah ini pengkaji telah membuatkan perbandingan graf profil bagi setiap peringkat umur dengan graf profil guru-guru secara keseluruhan (sila rujuk rajah 4.10, 4.11 dan 4.12).
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
e K s a d e ra n K i ir d n e g e R i s la u a v ti o M s i K d n e d i ir m E ti a p m e K h a n a ir e K a h ro ia n m e K ta a n a g n

U u K te o I mr a g ri

RAJAH 4.10 Profil EQ guru SM umur kategori I dengan EQ guru SM Malaysia Rajah 4.10 menunjukkan perbandingan graf profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru berdasarkan umur kategori I dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan.

n e K

n

S l ia s o

D minE o a Q

i ir

10 0 9 0 Peratus 8 0 7 0 E G ruS Mla s Q u M a y ia 6 0 s e K a d e n ra K e d n i ir R g e la u i s n e K d i ir o M s a v ti i K m E p ti a n e i ir d m e K h a n a ir S o l ia s e K h ro a ia n n m e K g n ta a n a U u K te o I mr a g ri I D minE o a Q RAJAH 4.11 Profil EQ guru SM umur kategori II dengan EQ guru SM Malaysia Rajah 4.34).20). Dapatan statistik juga menunjukkan skor min terendah pada domain kemahiran sosial (M=73.32) bagi guru secara keseluruhan.32) bagi guru-guru secara keseluruhan. tertinggi pada domai kerohanian (M=94.51) dan kematangan (M=91.55) dan kematangan (M=91.76 Skor min yang diperolehi ialah.59).05) dan kematangan (M=92.28).05) dan kematangan (M=92. Sebaliknya skor min pada domain kemahiran sosial bagi guru-guru berdasarkan umur kategori I.40) bagi guru-guru secara keseluruhan. serta terendah pada domain kemahiran sosial (M=71. Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan bagi guru-guru berdasarkan umur kategori I sedikit lebih rendah berbanding dengan skor min kerohanian (M=95. sedikit lebih tinggi berbanding skor min kemahiran sosial (M=70. Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan bagi guru-guru berdasarkan umur ketegori II sedikit lebih rendah berbanding skor min kerohanian (M=95. Dari analisis statistik yang dijalankan.11 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru berdasarkan umur kategori II dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan.40) bagi guru-guru secara keseluruhan. graf profil yang diperolehi adalah tertinggi pada domain kerohanian (M=93. . Sebaliknya skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial bagi guru kumpulan ini. adalah sedikit lebih tinggi berbanding skor min kemahiran sosial (M=70.

32 Zon Tengah 77.00 81.42 89.99 76.70 92.20 72. nilai skor min pada domain kemahiran sosial sedikit lebih tinggi berbanding skor min kemahiran sosial (M=70.09 92.40) bagi guru-guru secara keseluruhan.22) dan kematangan (M= 92.89 94.01 91.02 e k n D minE o a Q d n e i ir Perak 78.94 80.11 79.54 77.IX 77.58 78.14 78.43 80.10 78.40 72.40 95.98 72.68 94.77 .42 91.17 73.05 92.91 76.1 Skor Peratus Domain Kecerdasan Emosi (EQ) Berdasarkan Negeri Domain Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Motivasi Kendiri Empati Kemahiran Sosial Kerohanian Kematangan Keseluru han 72.05) dan kematangan (M=92.17).81 76. Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan yang diperolehi sidikit lebih rendah berbanding skor min kerohanian (M=95.19).06 70.45 75.74 91.91 68.14 82.92 72.69 73.39 93.32).61 80.82 80.85 76. JADUAL 4.12 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru berdasarkan umur kategori III dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan.44 81.39 90.69 S l ia s o Selangor 79. Sebaliknya. juga terendah pada domain kemahiran sosial (M=73.35 94.85 81.12 Profil EQ guru SM umur kategori III dengan EQ guru SM Malaysia Rajah 4.77 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0 e K s a d e ra n K i ir d n e g e R i s la u a v ti o M s i K i ir d n m E ti a p m e K h a n a ir e K a h ro ia n m e K ta a n a g n U u K te o II mr a g ri I RAJAH 4.4.91 97.81 76.29 Negeri N.82 Melaka 78.34 75. Graf profil yang diperolehi adalah tertinggi pada domain kerohanian (M= 94.93 Johor 76.

99 80.59 77.42 74.2 Skor Peratus Domain Kecerdasan Emosi (EQ) Berdasarkan Jantina dan Umur Domain Keseluru han 72.19 94.51 91.90 79.18 77.75 81.94 Umur Kategori 2 78.80 75.40 95.20 Kategori 3 77.81 76.11 82. kesedaran kendiri dan regulasi kendiri.78 JADUAL 4.32 Jantina Lelaki Perempu an 79. serta mempunyai skor min dan graf profil yang relatif sederhana dalam pada domain empati.91 68.03 93.34 93.77 81.4. 5 RUMUSAN Dalam bab ini pengkaji telah menghuraikan tentang profil peserta kajian dan dapatan kajian.93 77.80 80.59 Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Motivasi Kendiri Empati Kemahiran Sosial Kerohanian Kematangan Kategori I 77.49 72.05 75.54 77.03 78.60 71.17 4.35 73.47 90.62 92.22 92.27 73.55 91. Secara umumnya dapatan kajian menunjukkan bahawa guru-guru yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor min dan graf profil yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan.28 73.43 78.05 92.11 94.28 94. Bagaimanapun kajin ini juga mendapati bahawa secara umumnya responden mempunyai skor min dan graf profil yang rendah pada domain kemahiran sosial. .19 79.06 70.18 82. motivasi kendiri.

1 PENDAHULUAN Dalam bab ini pengkaji membincangkan beberapa aspek kajian iaitu ringkasan kajian. Melaka dan Johor). pengkaji cuba menghuraikan kesan atau impak dapatan kajian ke atas elemen-elemen pendidikan khususnya guru-guru yang terlibat secara langsung dalam pendidikan di sekolah-sekolah.2 RINGKASAN KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk meneliti.79 BAB V RINGKASAN KAJIAN. Sembilan. meneroka dan membina satu profil kecerdasan emosi bagi guru-guru Sekolah Menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. IMPLIKASI KAJIAN DAN CADANGAN KAJIAN LANJUTAN 5. Manakala pada bahagian cadangan lanjutan pula. Ringkasan kajian menghuraikan tentang rumusan kajian yang telah dijalankan menggunakan borang soal selidik Inventori Kepintaran Emosi Malaysia (IKEM) oleh Noriah et al (2003). 5. Selangor. pengkaji membincangkan tentang cadangan kajian selanjutnya. rumusan hasil kajian. implikasi dapatan kajian dan cadangan lanjutan. Disamping itu kajian ini juga bertujuan untuk melihat . Pada bahagian implikasi kajian pula. memandangkan kajian yang dijalankan ini belum sempurna. Perbincangan dapatan kajian menghuraikan hasil kajian berdasarkan persoalan-persoalan kajian serta cuba mengaitkannya dengan dapatandapatan kajian yang lepas serta teori-teori yang berkenaan dengan kajian ini. dan masih banyak aspekaspek lain yang boleh dikaji berkaitan dengan kecerdasan emosi di sekolah-sekolah di malaysia yang belum tersentuh oleh kajian ini. PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. perbincangan dapatan kajian.

motivasi kendiri. Sedangkan kajian yang dijalankan oleh Noriah et al (2002-2003) ke atas pegawaipegawai kerajaan di Malaysia. Satu set borang soal selidik telah digunakan sebagai alat untuk mengumpul maklumat daripada responden kajian.3 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Perbincangan dapatan kajian dijalankan mengikut persoalan kajian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapatan kajian dibincangkan berasaskan kajian-kajian lepas. 5. Seterusnya kajian ini mempunyai objektif untuk melihat sama ada wujud perbezaan profil kecerdasan emosi antara guru-guru secara keseluruhan di Malaysia dengan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini iaitu guru-guru yang berkhidmat di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. Responden kajian terdiri dari 174 orang guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Perak sampai negeri Johor. regulasi kendiri. Negeri Sembilan. Melaka dan Johor). empati dan kemahiran sosial.0). seperti yang telah diterangkan dalam bab 3 bahagian teknik persampelan. Kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan kaedah tinjaun rentas. Dua domain tersebut ialah “kerohanian dan kematangan”. Pengkaji juga melihat sama ada wujud perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru lelaki dan perempuan dan guru-guru yang berlainan peringkat umur. Keseluruhan maklumat yang dikumpul telah dianalisis dengan menggunakan perisian Statitical Packages for Social Science Version 11. . teori-teori yang berkaitan dan juga penulisan-penulisan yang berkaitan dengan kecerdasan emosi. Selangor.80 peratusan atau kekerapan domain kecerdasan emosi dikalangan guru-guru yang terlibat dalan kajian ini. telah mengenalpasti penambahan dua domain baru terhadap kecerdasan emosi berdasarkan konteks tempatan. Mengikut Goleman (1999) terdapat lima domain kecerdasan emosi iaitu kesedaran kendiri.0 (SPSS 11.

serta kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosi. Secara umumnya dapatan kajian ini menunjukkan skor min tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. memberikan implikasi bahawa kedua-dua kumpulan guru berkenaan kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Analisis statistik menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan ini mempunyai graf profil yang lebih kurang sama. Kesemua guru juga didapati mempunyai skor min yang rendah pada domain regulasi kendiri dan kemahiran sosial.81 Hasil kajian beliau juga menunjukkan bahawa kedua-dua domain tambahan ini mempunyai skor min yang lebih tinggi daripada lima domain kecerdasan emosi yang dinyatakan oleh Goleman. bagi kedua-dua kumpulan guru-guru tersebut. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua domain ini banyak membantu dalam meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru yang dikaji. . Dapatan kajian menunjukkan skor min tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Perbincangan kajian akan menyentuh ketujuh-tujuh domain tersebut. Bagaimanapun skor min yang terendah dikalangan guruguru yang dikaji adalah terdapat pada domain kemahiran sosial. Tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi dikalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil guru-guru secara keseluruhan. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi berdasarkan faktor jantina dan peringkat umur dikalangan guru-guru yang dikaji. Ini memandangkan bahawa kumpulan guru-guru yang dikaji mempunyai kebolehan untuk mengawal diri yang rendah. kerana pengkaji telahpun menggunakan instrumen kajian yang digunakan oleh Noriah et al (2003). Ini menunjukkan bahawa nilai-nilai kerohanian dan tahap kematangan cukup berpengaruh dalam meningkatkan kecerdasan emosi guru-guru berkenaan. iaitu mereka mempunyai skor yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan dan mempunyai skor yang relatif rendah pada domain kemahiran sosial.

Demikian juga halnya dengan guru-guru yang berlainan peringkat umur. keredhaan. Dapatan kajian ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Noriah et al (2003) ke atas pegawai awam di Malaysia. Untuk perbincangan lebih mendalam akan dibincangan dalam setiap persoalan kajian. Hal ini juga boleh diertikan bahawa antara guru-guru lelaki dan guru-guru perempuan mempunyai persepsi yang sama terhadap domain kecerdasan emosi yang ada. Keredhaan memberikan maksud bahawa seseorang mampu menerima dengan hati yang rela bahawa mereka sebagai seorang insan yang beragama. sentiasa aktif bekerja untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai insan beragama yang menjadi wakil Allah dalam mentadbir kehidupan ini. tanggungjawab sebagai hamba serta kemampuan seseorang dalam menghayati nilai-nilai agama. . seseorang itu perlu berhubung dengan Allah di samping menguasai ilmu-ilmu tertentu. pengalaman serta perkara-perkara lain yang boleh menjadikannya bertambah matang. mempunyai peraturanperatuaran tertentu dalam menjalani kehidupan.82 Hal ini menunjukkan bahawa kedua kumpulan tersebut sangat mementingkan nilai-nilai agama. 5. yang mendapati bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. Sedangkan tanggungjawab memberikan maksud. Ini memberikan gambaran bahawa kedua-dua domain ini sangat membantu guru-guru dalam meningkatkan atau membina kestabilan emosi mereka. Antara aspek-aspek kerohanian yang dimasudkan disini ialah. Seterusnya keputusan statistik juga menunjukkan skor terendah pada domain kemahiran sosial. didapati skor min yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. sehinga hal ini boleh membuatkan emosi mereka menjadi lebih stabil. Untuk melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik.3. Hal ini juga menunjukkan bahawa guru-guru yang dikaji kurang mempergunakan kemahiran sosial mereka dalam membina kecerdasan emosinya.1. Profil kecerdasan emosi (EQ) Guru-guru sekolah Menegah Zon Tengah Semenanjung Malaysia Keputusan statistik menunjukkan bahawa profil kecerdasan emosi bagi guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia.

semakin meningkat usia. setelah domain kerohanian dan kematangan. mudah merasakan kepahitan. Sifat empati juga boleh menjadi faktor pendorong dan penyubur keserasian dan keharmonisan dengan individu dari pelbagai latar belakang. Apabila seseorang selalu menabur sifat empati kepada orang lain. memahami. Kajian Noriah et al (2003) yang dijalankan melalui temubual berkumpulan (focus group) dan temubual individu (indepth interview) juga mendapati bahawa. kerana orang orang lainpun selalunya akan memandang individu berkenaan sebagai seorang yang baik dan mudah dipergauli dalam kehidupannya. Sifat berempati juga membolehkan seseorang melihat atau memahami sudut pandangan orang lain daripada perspektif mereka. Kemungkinan perkara inilah yang menjadikan empati tersebut boleh menjadi peramal dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. Ini memberikan implikasi bahawa guru-guru yang mempunyai sifat empati yang baik. kekecewaan atau keraguan seseorang terhadap sesuatu perkara (Goleman 1999). tentunya hal ini boleh membuatkan seseorang tersebut merasa tentram. justru kecerdasan emosi mereka semakin bagus. kesusahan dan kekecewaan yang dirasakan orang lain. Sehingga hal ini boleh menghantarkan individu berkenaan kepada kestabilan emosi. peningkatan usia. dan mereka memastikan bahawa tindakan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan agama yang mereka anuti. Sedangkan yang dimaksud dengan aspek kematangan pula ialah. Dapatan ini selari dengan kajian Goleman (1999) yang menyatakan bahawa empati merupakan domain yang boleh membantu seseorang untuk menyedari. . Seseorang yang mempunyai sifat empati boleh merasakan kepahitan. pengalaman dan pengetahuan maka semakin kuat kawalan emosi. dan menghargai perasaan dan fikiran orang lain. kesusahan. Justeru hal ini akan membuatkan kecerdasan emosi seseorang semakin tinggi. Seterusnya dapatan kajian juga menunjukan bahawa profil kecerdasan guru–guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia secara keseluruhan memperolehi skor min yang sederhana tinggi dalam domain empati. tenang.83 Manakala kemampuan seseorang dalam menghayati nilai agama memberi maksud bahawa seseorang itu sentiasa berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. tidak mempunyai banyak tekanan dalam hidup. pengalaman hidup dan pengetahuan yang ditimba secara formal ataupun tidak formal.

Dari itu Zakiah Darajat mencadangkan bahawa setiap calon guru profesional mestilah memahami bagaimana ciri dirinya yang diperlukan oleh para pelajarnya. pertama. juga menyatakan bahawa seseorang yang mempunyai sifat empati mampu menyelami perasaan indvidu lain. Corey & Callahan 1998) yang menyatakan bahawa seseorang yang berempati akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Kemungkinan orang lainpun akan merasa tenteram. Hal ini juga disokong oleh Rogers (dalam Corey. kerana keperibadian itulah yang akan menentukan apakah ianya berperan sebagai pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya. sehingga perkara-perkara ini boleh membina dan membentuk kestabilan emosi seseorang.84 Corey dan Corey (1997). Seorang individu yang mempunyai kemampuan untuk menyelami perasaan orang lain dan juga mampu melihat dunia orang lain daripada perspektif mereka. . Zakiah Darajat dalam Muhibbin Syah (1995) menegaskan bahawa guru mestilah mempunyai keperidaian tersendiri. tidak ada saling mencurigai dalam pergaulan dan sebagainya. serta mampu melihat dunia orang lain daripada kacamata mereka. Kecekapan berempati membolehkan individu menyedari keadaan jiwa orang lain. tentunya orang tersebut akan terasa mudah untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Seorang guru tidak boleh hanya berada dalam kongkongan ilmu pengetahuan yang sudah lusuh dan lapuk. ataukah akan menjadi perosak atau penghancur bagi masa hadapan anak didik terutamanya bagi anak yang masih kecil (sekolah rendah) dan mereka yang sedang mengalami ketidakstabilan (sekolah menengah). memahami bahasa badan seperti intonasi suara dan air muka. terutama dalam membantu seseorang. fleksibiliti kognitif yang memberi maksud bahawa seorang guru mestilah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan selari dengan perkembangan zaman. Paling tidak terdapat dua ciri yang harus dimiliki oleh guru sehingga mereka dapat dijadikan model bagi para pelajarnya iaitu. selamat. Jika dikaitkan dengan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. kemungkinan hal ini pulalah yang menyebabkan mereka mempunyai skor yang tinggi pada domain berkenaan.

Disamping itu seorang guru hendaklah mempunyai sifat empati terhadap pengalaman emosional dan perasaan yang dialami oleh orang lain (Reber. regulasi kendiri dan motivasi kendiri. Namun satu hal yang menarik dalam kajian ini adalah. Ianya juga dapat memudahkan dalam menciptakan suasana hubungan yang harmonis antara peribadi guru dan siswa ataupun orang lain yang berada dipersekitarannya. mampu beradaptasi dengan perkembangan semasa serta mempunyai pemikiran yang kritis dalam memilih dan menentukan sesuatu (Heger & Kaye. Keterbukaan psikologis akan membolehkan guru tersebut memahami fikiran dan perasaan orang lain. 1990. Mengingat posisinya sebagai role model. Muhibbin Syah 1995). Disamping itu. Kedua seorang mestilah memiliki keterbukaan psikologis. seperti siswanya. Reber dalam Muhibbin Syah (1995). . ini memberikan maksud bahawa seorang guru mestilah mempunyai kesediaan yang relatif tinggi untuk mensosialisasikan dirinya kepada pihak luaran. serta mempunyai skor yang tidak begitu memberansangkan pada domain kesedaran kendiri. mengisyaratkan bahawa seorang tersebut mestilah mempunyai kemahiran interpersonal dan intrapersonal (social skill) yang baik. maka keterbukaan psikologis sangatlah penting bagi seseorang yang bergelar guru.85 Guru yang fleksibel juga ditandai dengan keterbukaan cara berfikir. kerana beberapa kajian menunjukkan bahawa domain ini cukup banyak menyumbang dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. sehingga mereka mempunyai rasa tanggungjawab penuh terhadap profesionnya. Heger & Kaye. yang seharusnya mempunyai skor yang tinggi. untuk memudahkan guru-guru tersebut menyesuaikan dirinya dengan perkembangan semasa. teman sejawat ataupun persekitaran tempat mereka bekerja. secara umumnya guruguru yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor yang paling rendah dalam domain kemahiran sosial. 1988. Pendapat yang dinyatakan oleh Zakiah Darajat. Seorang guru hendaknya boleh menerima kritikan dengan ikhlas. regulasi kendiri serta dapat memotivasikan diri. maka guru-guru itu hendaklah mempunyai kesedaran kendiri. Muhibbin Syah 1995).

Seseorang yang mempunyai kesedaran kendiri juga mempunyai mempunyai penilaian yang realistik tentang keupayaan diri dan mereka. tertekan dengan kepelbagaian tingkahlaku pelajar. Namun dalam kenyataan ini pengkaji hanya boleh mengandaikan. (Goleman. Individu yang boleh mengawal diri mereka sentiasa berhemah dan boleh menangguhkan sementara perasaan mereka untuk memuaskan hati dalam mewujudkan malamat tertentu. Dan kemungkinan hal ini jugalah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya guru-guru merasa tertekan dengan pekerjaan mereka. hanya sahaja kemungkinan mereka kurang didedahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara berkenaan. . Seseorang yang mepunyai motivasi kendiri (Self-motivation) yang baik. Seseorang yang menpunyai kawalan kendiri yang baik. bahawa kemungkinannya bukan bermakna guru-guru yang terlibat dalam kajian ini tidak memahami perkara tersebut.86 Seperti kajian Goleman (1999) yang menyatakan bahawa kesedaran kendiri akan membolehkan seseorang untuk mengetahui perasaan mereka dalam pelbagai situasi dan berkeupayaan untuk memilih keutamaan panduan dalam membuat keputusan. serta mempunyai keyakinan diri yang sangat kokoh. Pengawalan Kendiri (Self-regulation) pula akan membolehkan seseorang untuk mengurus emosi agar ianya memudahkan dan bukannya mengganggu dalam menyelesaikan sesuatu tugas. dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Motivasi kendiri ini boleh membantu seseorang dalam mengambil inisiatif. 1999). mereka cepat pulih daripada tekanan emosi. sentiasa berupaya menggunakan kehendak hati yang utama dalam bertindak dan selalu memandu arah mereka untuk mencapai tujuan (Goleman 1999). Seseorang itu menjadi akan sentiasa tabah apabila menghadapi sesuatu masalah ataupun kekecewaan yang terdapat diluar jangkauannya (Goleman 1999). dan yang lebih menyedihkan lagi guru-guru merasa tertekan dengan persekitaran tempat mereka berkhidmat.

mempunyai peraturanperatuaran tertentu dalam menjalani kehidupan. seseorang itu perlu berhubung dengan Allah di samping menguasai ilmu-ilmu tertentu. Untuk melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik. Sementara nilai terendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran bahawa kemungkinan guru-guru tersebut kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kestabilan emosinya.3. Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan ini sangat membantu guru-guru dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka. . Kerohanian yang dimaksudkan oleh Noriah et al (2003) dalam kajianya ialah keredhaan. Sedangkan skor min terendah pada domain kemahiran sosial. dan mereka memastikan bahawa tindakan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan agama yang mereka anuti.2 Profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru Sekolah Menengah mengikut negeri Graf profil kecerdasan emosi yang didapatkan bagi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia adalah mempunyai skor tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Keredhaan memberikan maksud bahawa seseorang mampu menerima dengan hati yang rela bahawa mereka sebagai seorang insan yang beragama. Glock dan Stark (1966) dalam Djmaludin Ancok (1994) menyatakan bahawa agama adalah merupakan sistem simbol.87 5. tanggungjawab sebagai hamba serta kemampuan seseorang dalam menghayati nilai-nilai agama. yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling memaknai dalam kehidupan. Manakala kemampuan seseorang dalam menghayati nilai agama memberi maksud bahawa seseorang itu sentiasa berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Sedangkan tanggungjawab memberikan maksud bahawa individu sentiasa aktif bekerja untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai insan beragama yang menjadi wakil Allah dalam mentadbir kehidupan ini. Dapatan ini juga bersesuaian dengan dapatan kajian kualitatif yang dijalankan oleh Noriah et al (2003) yang mendapati bahawa kerohanian dan kematangan sangat membantu dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. sistem keyakinan. sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembagakan.

Dari itu pengkaji juga mengandaikan. dimensi pengalaman (konsekuensi) dan dimensi pengetahuan (intelektual). Nilai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. Apabila seseorang mempunyai keyakinan yang mantap terhadap agamanya maka akan melaksanakan semua ajaran-ajaran tersebut sesuai dengan ajaran agama yang dianutinya itu. Satu lagi andaian yang mungkin berlaku dalam kajian ini adalah. Damaludin Ancok. dimensi peribadatan atau praktik agama (ritualistik). menunjukkan guruguru kurang menggunakan domain tersebut dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka. kemungkinan hal inilah yang menyebabkan domain kerohanian ini memperolehi skor min tertinggi dalam kajian ini. Dapatan ini juga selari dengan dapatan kajian Noriah et al (2003) yang mendapati bahawa domain kematangan sangat mempengaruhi individu dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Djamaludin Ancok. Dapatan statistik juga menunjukkan bahawa guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia mempunyai skor min yang tinggi dalam domain kematangan. pengalaman dan pengetahuan. dimensi penghayatan (eksperiensial). .88 Menurut Glock dan Star lagi dalam Robrtson (1988. 1994) menilai bahawa kepercayaan keagamaan (teologi) adalah jantungya dimensi keyakinan. seperti yang terlihat dalam taburan responden bahawa peratus terbesarnya adalah guru-guru dari keturunan Melayu. 1994) mengatakan bahawa terdapat lima macam dimensi keagamaan. Glock dan Stark dalam Robertson (1988. iaitu dimensi keyakinan (ideologis). biasanya orang Melayu agak fanatik dengan ajaran agamanya. Sebagaimana dimaklumi bahawa orang-orang Melayu identik dengan Islam. Selari dengan pandangan Islam. Kenapa ini boleh berlaku? Sedangkan menurut Johnson (2000) guru sangat berperanan untuk memenuhi keperluan sosial dan emosi pelajar serta memasukkan pembelajaran afektif dalam projek dan aktiviti pelajar. Namun bagaimanapun skor min domain kematangan sedikit lebih rendah dibandingkan skor min domain kerohanian. Kematangan yang dimaksudkan oleh Noriah el al (2003) ialah kematangan dari segi umur. Pengkaji melihat kemungkinan inilah yang menyebabkan. sehingga dalam kajian ini didapati domain kerohanian mempunyai skor yang paling tinggi berbanding dengan domain-domain yang lain.

ianya dilakukan secara sedar dan terkawal. Ini bermakna tingkah laku yang pertama hingga tingkah laku yang terakhir dalam mencapai satu tujuan diselaraskan. Ciri pertama ialah berorientasikan matlamat. Kajian-kajian lain juga mendapati kemahiran sosial dan kecerdasan emosi adalah amat kritikal untuk kejayaan dalam hidup berbanding kebolehan intelek (IQ). bermaksud setiap kelakuan oleh seseorang mempunyai tujuan tertentu. Ini memberi maksud. senyum dan lain-lain perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ciri terakhir yang dikemukakan oleh Owen et al (1981). 2000). terdapat lima ciri kemahiran sosial. Ini memberikan implikasi bahawa semakin luas pergaulan seseorang dalam kumpulan-kumpulan masyarakat justeru kemahiran sosialnya semakin bertambah baik. berkebolehan menyelesaikan konflik untuk mewujudkan kerjasama dan semangat berpasukan apabila bekerja dalam sesebuah kumpulan ataupun organisasi. kerjasama kumpulan dan penyelesaian konflik (Gore. Goleman (1999) menyatakan bahawa domain kemahiran sosial membolehkan seseorang mengurus pelbagai emosi secara efektif dalam membina hubungan dengan orang lain. Menurut Owen et al (1981). Seseorang yang mempunyai kemahiran bersosial yang baik juga mampu menjadi pakar runding yang baik. setiap tingkah laku yang ditonjolkan oleh seseorang. . akan dapat meningkatkan kecerdasan emosi (Brewer dan Campbell. Ciri kedua ialah saling berhubungkait–berlaku koordinasi antara beberapa tingkah laku untuk mencapai suatu tujuan. 1991). Individu yang mempunyai kemahiran sosial yang baik mampu mentafsirkan dengan tepat situasi sosial yang berlaku di sekelilingnya.89 Perkara ini peting kerana pelajar tidak mempunyai kemahiran interpersonal seperti empati. Dengan memberi peluang untuk pelajar meluahkan dan juga memahami emosi. Perkara ini boleh dicapai kerana setiap individu dapat mempelajari sesuatu yang baru dalam pergaulan sehariannya. Ciri keempat ialah boleh dipelajari melaui semua orang. dan juga mempunyai kemahiran untuk membujuk dan memimpin persekitaranya. tingkah laku kemahiran sosial di bawah kawalan individu tersebut. pergerakan tangan. Ciri ketiga iaitu kombinasi beberapa unit tingkah laku seperti suara.

. motivasi kendiri. pengetua. regulasi kendiri. ataupun dengan orang lain. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia. Kemungkinan ini juga dipengaruhi oleh sikap guru-guru berkenaan yang mempunyai sikap tertutup (introvert). Sehingga hal ini boleh menyebabkan munculnya kesan individulal ataupun masing-masing mereka memikirakan pekerjaannya sendirisendiri. pegawai-pegawai pentadbir serta pelajar-pelajar di sekolah berkenaan. Sebaliknya skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial.3 Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah di Malaysia Dapatan menunjukkan. kemungkinan guru-guru yang telibat dalam kajian ini kurang bersosialisasi sesama mereka. 5. Seterusnya analisis statistik juga menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan guru ini mempunyai skor min rendah pada domain kemahiran sosial.90 Kenapa domain kemahiran sosial pada guru-guru berada pada tahap yang rendah berbanding dengan domain-domain yang lain? Pengkaji mengandaikan.3. sehingga hal itu mebuatkan mereka kurang bersosialisasi dengan sesamanya ataupun orang lain. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan guru berkenaan mempunyai skor yang lebih kurang sama pada domain kesedaran kendiri. Dapatan ini menunjukkan bahawa kemungkinan kedua-dua kumpulan guru tersebut memandang penting nilai-nilai S kerohanian dan kematangan sebagai domain yang boleh meningkatkan kecerdasan emosi mereka. kemungkinannya dipengaruhi oleh faktor persekitaran mereka yang terlalu sibuk dengan bebanan pekerjaan masing-masing sehingga menyebabkan mereka kurang dapat bersosialisi diantara sesama rakan setugas. Kedua-dua kumpulan guru-guru yang dikaji mempunyai skor min tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan.

Polychroni. 2000 dalam Chua Bee Seok & Adi Fahrudin (2002) mengatakan bahawa tekanan dan ‘burnout’ pekerjaan dikalangan guru bukan sahaja menyebabkan terjejasnya kesihatan fizikal dan mental tetapi juga akan mempengaruhi kualiti pengajaran. 1988. Mereka juga boleh dikategorikan sebagai individu yang kurang berjaya dalam kerjayanya. gaji yang tidak mencukupi.91 Profesion perguruan merupakan salah satu profesion khidmat manusia yang penuh dengan tekanan dan ‘burnout’ (Maslach & Jackson. tingginya nisbah antara guru dan murid. 1996. terbatasnya kemajuan yang dicapai oleh murid. 1987. traves &Cooper. tidak mampu untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. Chua Bee Seok & Adi Fahrudin. persekitaran kerja yang kurang baik. (c) kegagalan itu mengancam kesihatan fizikal dan mental. Manthei & Solman. kesukaran waktu dan sumber-sumber pembelajaran dan keperluan pengakuan profesionalisma (Borg et al. Beberapa kajian lepas menunjukkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tekannan di kalangan guru. Antonius. Elemen yang paling utama sekali adalah persepsi guru terhadap ancaman yang berasal dari dalam dirinya dan juga orang lain. 2002) juga menjelaskan bahawa model tekanan pekerjaan yang dialami oleh guru merupakan hasil daripada persepsi guru bahawa (a) tuntutan ke atas mereka sangatlah besar. 1991. (b) mereka tidak mampu atau mempunyai kesukaran untuk untuk mempertemukan tuntutan ini. . Guglielmi & Tatrow. Dalam hal ini Goleman berpendapat bahawa. Goleman (1999) juga menyatakan bahawa seseorang yang tidak mempunyai keupayaan mengawal emosi apabila berinteraksi dengan orang lain. tekanan-tekanan yang dialami oleh seseorang berpunca dari tidak mempunyai cara pengendalian emosi yang baik (Goleman 1999). 1998). 1979. Kerana terlalu banyaknya tekanan-tekanan yang dirasakan oleh guru kadang boleh membuatkan guru tersebut hilang kontrol dan melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang guru. Kyriacou & Sutcliffe. Kyriacou. hubungan dengan rakan sekerja. status. 1986). Kyriacou & Suttciffe (1978. Walter. Diantaranya ialah banyaknya beban tanggungjawab yang dirasakan oleh guru. memperlakukan murid tidak sewajarnya dan banyak lagi contoh-contoh lain yang mungkin selalu kita baca di dalam akhbar ataupun media bercetak dan elektronik lainnya. Seperti berlakunya guru menampar murid.

Seperti pembelajaran. Kenapa hal ini boleh berlaku? Pengkaji hanya boleh mengandaikan kemungkinan guru-guru di Malaysia masih kurang didedahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan emosi ini. 5. Kedua-dua kumpulan mempunyai skor min yang lebih kurang sama. pengkaji mendapati bahawa domain-domain berkenaan (kesedaran kendiri. terhadap tekanan-tekanan yang dialami oleh guru-guru. Seorang guru sepatutnya mempunyai kesedaran kendiri. iaitu tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. empati dan kemahiran sosial) berada pada tahap yang tidak begitu tinggi. motivasi kendiri.92 Peristiwa-peristiwa cetusan emosi yang berlaku. terutama yang di tempat kerja. didapati bahawa tidak terdapat perbezaan profil yang ketara diantara kumpulan guru-guru lelaki dan kumpulan guru-guru perempuan.3. empati dan kemahiran sosial yang baik.3 Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut jantina Perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan jantina. membawa implikasi kepada tahap kestabilan dan kematangan emosi yang dimiliki oleh individu berkenaan. . dan juga selalu berhadapan dengan pelbagai karenah dan tingkahlaku pelajar serta rakan seprofesion. menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dalam pelbagai cabaran hidup. Agaknya apa yang dicadangkan oleh Goleman ini mungkin boleh menjadi penawar. motivasi kendiri. Namun dalam kajian ini. kerana mereka akan menghadapi berbagai macam bentuk tugasan. menjalin hubungan. regulasi kendiri. dan mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. Elias et al (1997) juga berpendapat bahawa seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi (EQ) boleh memahami. regulasi kendiri. mengurus dan menzahirkan aspek emosi dan sosial dalam menjalankan tugasan ataupun tanggungjawab dalam kehidupan secara efektif.

Pengkaji mengandaikan kemungkinan dapatan kajian seperti ini. yang mendapati bahawa terdapat perbezaan kecerdasan emosi dikalangan remaja yang berlainan peringkat umur. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru yang berlainan peringkat umur. 5. Bagaimanapun dapatan ini bercanggah dengan kajian yang dijalankan oleh Tapia (1999). . Remaja yang berumur 15 dan 16 tahun didapati mempunyai skor min yang lebih tinggi berbanding dengan remaja yang berumur dibawah 15 tahun. Jadi hal ini berlaku. Ketiga-tiga kumpulan yang dikaji memperolehi skor min yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Pengkaji juga melihat bahawa kecerdasan emosi masih merupakan perkara yang baru di Malaysia. disebabkan oleh kerana guru-guru berkenaan terikat dengan satu peratuaran dan bebanan tugas yang sama. dan skor min terendah pada domain kemahiran sosial.4 Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut umur Dapatan kajian menunjukkan. kemungkinnannya guru-guru masih kurang didedahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan emosi tersebut.93 Namun demikian didapati bahawa skor min kerohanian bagi kumpulan guru perempuan sedikit lebih tinggi daripada skor kerohanian bagi kumpulan guru-guru lelaki. Dapatan ini bersesuaian dengan kajian Goleman (1999) yang mendapati bahawa tiada terdapat perbezaan kecerdasan emosi di kalangan invidu yang berlainan jantina. Sutarso (1999) dan Sutarso et al (1996) yang mendapati bahawa kecerdasan emosi perempuan lebih tinggi berbanding dengan kecerdasan emosi lelaki.3. Dapatan kajian ini kurang bersesuaian dengan kajian kecerdasan emosi yang dijalankan oleh Noriah et al (2001) ke atas remaja. Daripada graf profil dapat dilihat bahawa guru-guru yang mempunyai umur yang lebih muda mempunyai graf profil yang lebih kurang sama dengan graf profil guru-guru yang lebih tua.

4 RUMUSAN HASIL KAJIAN Berdasarkan dapatan kajian.1995. Sedangkan skor min yang paling rendah terdapat pada domain kemahiran sosial. kemahiran sosial. Goleman juga mengatakan bahawa kecerdasan ini boleh dipelajari. . Dapatan ini juga tidak selari dengan dapatan kajian Goleman (1999) yang menyatakan bahawa kecerdasan emosi ini boleh meningkat apabila bertambahnya usia dan pengalaman seseorang. regulasi kendiri.94 Kajian Noriah et al ini menunjukkan bahawa kecerdasan emosi seseorang akan berkembang sesuai dengan perkembangan umur ataupun pengalaman yang didapatkan didalam perjalanan hidupnya. secara keseluruhannya boleh dikatakan bahawa semua guru-guru yang terlibat dalam kajian ini mengambilkira ketujuh-tujuh domain kecerdasan emosi (EQ) “kesedaran kendiri. motivasi kendiri. 1996. kerohanian dan kematangan”. Namun demikian dapatan kajian ini boleh disimpulkan bahawa ketujuh-tujuh domain ini sangatlah penting dalam meningkatkan kecerdasan emosi dikalangan guru guru di Malaysia. empati.1997dan Weisenger. Sternberg. Goleman. motivasi kendiri. diikuti oleh domain empati.1995. 5. Shapiro (1997) dan Goleman (1995) juga mengatakan bahawa kecerdasan emosi seseorang tidak statik malah boleh ditingkatkan (Perkins. kesedaran kendiri dan regulasi kendiri. Segal. Namun bagaimanapun secara keseluruhan responden mempunyai nilai yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. 1998). Akhbar New Straits Times 15 Mac 2002 membawa artikel bertajuk Born Loser? Think again! oleh Anita Anadarajah menyentuh betapa kecerdasan emosi perlu dalam kehidupan dan melalui latihan kecerdasan tersebut dapat ditingkatkan.

Dua adalah hasil kajian Noriah et al (2003) “domain kerohanian dan kematangan”. iaitu mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Melaka dan Johor). Kedua-dua kumpulan guru yang dikaji mempunyai graf profil yang lebih kurang sama. Kajian ini dan beberapa kajian lain.95 Mengapa domain kerohanian dan kematangan. Kesemua domain ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kecerdasan emosi guru-guru di Malaysia. regulasi kendiri. empati dan kemahiran sosial”. iaitu lima dari hasil kajian yang dijalankan oleh Goleman (1995 &1999) “ kesedaran kendiri. 5. kemungkinannya hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor budaya serta pengaruh nilai agama yang begitu kental pada diri setiap responden yang terlibat dalam kajian ini.5 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN Tujuh domain kecerdasan emosi yang wujud sekarang ini. Sedangkan empat domain lainnya berada pada tahap sederhana tinggi. kemungkinan hal ini disebabkan oleh kurangnya pendedahan kepada guru-guru tentang kecerdasan emosi ini. . bahawa guru-guru di Malaysia perlu diberi pendedahan tentang kecerdasan emosi. kajian Noriah et al (2003). kerana memang konsep ini masih baru lagi bagi guru-guru di Malaysia. antara guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia dengan guruguru yang berkhidmat di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. Dapatan kajian juga menunjukkan. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi. dan masih perlu ditingkatkan. seperti. serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru yang dikaji berdasarkan faktor jantina dan peringkat umur. Selangor. didapati berada pada tahap yang tinggi? Seperti yang telah pengkaji jelaskan dalam bahagian perbincangan. Dapatan kajian juga menunjukkan. Negeri Sembilan. Memandangkan tugas guru saat ini semakin berat dan mencabar. kajian Wan Ashiba (2003) menunjukkan. motivasi kendiri. Namun dalam hal ini pengkaji hanya boleh mengandaikan.

Kurangnya kemahiran sosial bagi guru-guru mungkin boleh menjejaskan imej guru tersebut. gemilang dan terbilang. kerana tugas pendidikan memerlukan guru untuk bersosialisasi dengan murid. sehingga boleh membina hubungan mesra dengan semua unsur yang boleh menghantarkan pendidikan ke tahap yang lebih cemerlang. maka sudah merupakan satu kemestian bagi semua pihak yang terkait untuk memikirkan tentang kualiti guru-guru berkenaan. Untuk mewujudkan hal yang sedemikian mungkin sangat diperlukan perhatian dan sikap mengambil berat bagi semua unsur yang terkait dengan kemajuan sekolah-sekolah ataupun pendidikan di Malaysia. Ini menunjukkan bahawa guru-guru yang berkhidmat di sekolah-sekolah yang dikaji. perlu deberi pendedahan yang lebih lagi tentang kecerdasan emosi ini. . sesama guru ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan. Memandangkan guru-guru merupakan aset yang paling utama dalam mewujudkan kecemerlangan pendidikan. Kajian telah menunjukkan bahawa kecerdasan emosi (EQ) sangat berperanan dalam menentukan sesebuah kejayaan. Secara keseluruhan dapatan kajian menunujukkan bahawa kemahiran sosial mempunyai skor min yang paling rendah. bagi memboleh mereka mewujudkan pendidikan yang cemerlang. jelas didapati bahawa masih banyak domain kecerdasan emosi yang berada pada garisan skor min yang masih rendah. Kualiti bukan hanya dari segi intelek akan tetapi juga segala hal yang membolehkan guru-guru tersebut menghantarkan pendidikan ke tahap yang lebih cemerlang. sedangkan domain ini bagi seorang guru seharusnya berada tahap yang tinggi.96 Dalam kajian yang dijalankan ini. dari itu pengkaji berpandangan bahawa sudah saatnya bagi guru-guru dan semua pihak yang terlibat dengan pendidikan berusaha untuk mempelajari dan mendalami konsep kecerdasan emosi ini. Untuk menghindari hal yang sedemikian guru-guru digalakan agar mempunyai kemahiran sosial yang baik.

Kajian ini mendapati bahawa domain kerohanian dan kematangan mempunyai skor min yang paling tinggi berbanding dengan skor min domain-domain yang lain.6 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN Dapatan kajian ini telah menyokong beberapa kajian terdahulu dan beberapa konsep yang telah dikmukakan oleh beberapa orang pakar. Usaha penyelidikan lanjutan perlu dijalankan dengan melibatkan sampel yang lebih besar bagi membolehkan generalisasi untuk keseluruhan guru-guru di Malaysia. kemahiran sosial. iii. Namun bagaimanapun ada beberapa dapatan dalam kajian ini yang memerlukan kajian lanjutan bagi menyokong dan mengesahkan serta mencari faktor-faktor lain yang boleh meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru di Malaysia. guna meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru ataupun seluruh kakitangan awam di Malalaysia. motivasi kendiri. Selangor. Antara kajian lanjutan yang dicadangkan adalah seperti berikut: i. regulasi kendiri. Melaka dan Johor). Jumlah sampel yang sedemikian mungkin masih kurang memadai untuk dibuatkan generalisasi bagi keseluruhan guru-guru di Malaysia. Juga didapati bahawa tidak terdapat perbezaan kecerdasan emosi berdasarkan faktor . Kajian ini telah dijalankan ke atas 174 orang guru-guru yang terdiri dari 11 buah sekolah menengah di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. kerohanian dan kematangan". Tujuh domain kecerdasan emosi yang dimaksudkan ialah "Kesedaran kendiri. dapat melihat kemungkinan wujudnya domain-domain lain mengikut konteks tempatan.97 5. ii. Oleh itu dicadangkan untuk kajian selanjutnya. Kajian ini hanya melihat profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah berdasarkan tujuh domain kecerdasan emosi yang diukur melalui Inventori Kecerdasan emosi Malaysia (IKEM) / Malaysian Emotional Quotien Inventory (MEQI) oleh Noriah et al (2003). empati. Negeri Sembilan.

dapatlah dirumuskan bahawa guru-guru sangat berperannan dalam menentukan kecemerlangan pendidikan di sekolahsekolah. Untuk mewujudkan kecemerlangan pendidikan. 5. guru-guru mungkin sering terdedah dengan pelbagai tingkahlaku agresif yang selama ini mungkin jarang dijumpai sekolah-sekolah. jabatan-jabatan pendidikan ataupun sektor-sektor lain yang memerlukan perkhidmatan kemanusiaan. maju mundurnya sesebuah pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang melaksanakannya.98 jantina dan peringkat umur yang berbeza. mungkin akan lebih baik lagi apabila masing-masingnya mempunyai kecerdasan emosi yang bagus. menurut hemat pengkaji. Memandangkan kajian hanya cuba melihat profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah. iv. Adalah dicadangkan untuk kajian yang akan datang dapat dilakukan dengan menggunakan kaedah lain bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Guru-guru adalah orang yang paling hampir dengan pendidikan.7 RUMUSAN Berdasarkan huraian dan perbincangan dalam bab V ini. Kecemerlangan guru-guru dalam menentukan masa depan pendidikan. kajian ini juga boleh diaplikasikan kepada guru-guru sekolah rendah atau institusi awam dan swasta serta pengarahpengarah. Untuk hal yang demikian guru perlu menghadapi dengan berhati-hati agar generasi penerus bangsa ini tetap tumbuh dan berkembang serta bermanfaat untuk masa yang akan datang. disamping keterampilan mendidik dan kecerdasan intelektual. menyeluruh dan sesuai dengan isu semasa yang sedang hangat diperbincangkan. . Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. sesuai dengan wawasan 2020 (Malaysia ingin menjadikan pendidikan bertaraf dunia).

Kerana penyelidikan telah banyak membuktikan bahawa kecerdasan emosi sangat berperanan penting dalam meraih sesebuah kejayaan. semua pihak yang terkait dengan pendidikan. . perlu memikirkan satu formula dan mengambil berat tentang bagaimana untuk meningkatkan kualiti guru-guru dengan pelbagai keterampilan dan ilmu serta kecerdasan emosi.99 Maka untuk mewujudkan hasrat yang sedemikian besar itu.

R.A. D. R. Berita Harian. Ed. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company. 2001. Brown. Riding. L. C. The 7 habits of highly effective people. 1996. Covey. dan Parker. (Pnyt.P. (Pnyt. The emotionally intelligent workplace. & Corey. D. 21 November Berita Harian. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Bar-On. & Falzon. Cherniss. M. J.G. 165-699. and in the workplace. Emotional intelligence: keeping your job. 1999. Tucson. Bar-On. D. & Razavieh. Psikologi Pendidikan. Arizona: Zephyr Press. J.D.ke5. New York: Bantam Brewer. Educational Psycholog. assessment. hlm. G. Jun. 1997. 1978. S. Dlm. Dictionary of Psychology. New York: A Fireside Book. Groups: process and practice. 31.) 2001. school. 2000. development. 2000. 1995. 24 Ogos. Ke-5. Introduction to research in education. J.21 November Berita Harian. Branden. Corey.100 RUJUKAN Ary.(24 Januari 2002) Borg. N. 1990. S. 2000..R. Job stress: An Opportunity for Professional Growth. The Career Development Quarterly 37: 306-314. A. B. C & Campbell. 363-388. 9 (CD-ROM) ERIC 1992-Jun 2001. Kartini Kartono. 1989. Ed. and application at home. Jacobs. 1981. San Francisco: Jossey-Bass. Trends and Issues Alert No. Jakarta: P. San Francisco: Jossey-Bass. G. Six pillars of self esteem. & Goleman. Rhythms of learning: creative tools for developing lifelong skills. M. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. C. R. Emotional and social intelligence: insights from the Emotional Quotient Inventory..C. Chaplin. 1991.).L. Tekanan in Teaching: A Study of Occupational tenans and its determinants on job satisfaction and career commitment among primary schoolthechers. 1991. Atan Long. The handbook of emotional intelligence: theory. Bruhn. Alih bahasa oleh.T Raja Grafindo Persada. 1993.

1983. New York: Bantam Books. N. Dlm Cherniss.S. Frey. 1994. D.S. D.J. Zinns.T.Alex Trikantojo Widodo.101 Chua. Weisberg. Dewan bahasa & Pustaka.P. New York: Bantam Books. London: William Heiemann Ltd. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Thousand Oaks: SAGE Publications. Duval. Gardner. Goleman. Promoting Social and Emotional Learning: guidelines for educators. Goleman. Raising emotionally intelligent teenagers. Psikologi Islami.) 2001. B. Greenberg. S. 2002. Boyatzis. hlm. D. Goleman. Illinois: The Dorsey Press. & Shriver. Emotional intelligence: issues in paradigm building. kepuasan kerja dan implikasinya terhadap proses pengajaran-pembelajaran di sekolah: satu kajian ke atas guru-guru sekolah menengah di Kota Kinabalu. Kessler. DuBois.Gramedia Utama. 2001. A. 1972. Fink. Prosiding Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan 2002. Schwabb-Stone. T. & Staley. London: A Little. Alverson. 2002. N. M. Elias. The emotionally intelligent workplace. The new leaders: Transforming the art of leadership into the science of results.). M. dan Friedlander. M. F. Elias. Brown Book. Emotional intelligence: Issues in paradigm building. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM. R. & Wicklund. 2000. .. 2002. D. 1995.. Sabah. D. Jakarta: PT. Kamus dewan. Goleman. Homewood. D. 1999. dan Goleman.. S. Goleman.S. & Mckee. A theory of objective self awareness. New York: Bantam Books. Kecerdasan emosi untuk mencapai puncak prestasi.E. Working with emotional intelligence. 1997. M. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ.K.E.. C. C. Alexandria. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.. H. K. VA: ASCD. Dlm. R. 2002. D. A. San Francisco: Jossey-Bass.M. D. 1996. R. 1979.. (pnyt. Goleman. G. J.Terj..F. Educational psychology and instructional decisions. 2001.J. Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Punk prestasi. Hanes. R. 13-26 . Frames of mind. & Goleman. dan Adi Fahrudin. B. (pnyt. 1999. 1999. Dmaludin Ancok & Nashori Soroso.A. R. New York: Academic Press. Goleman. New York : Harmony Books.Tobias.P. How to design surveys. The emotionally intelligent workplace (atas talian) (28 Mac 2002). Cherniss. Tekanan pekerjaan. 1995. Kualalumpur. D..E.

30:607-610. & Alice. Prosiding Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan 2002. Psychology applied to work. & Salovey. dan Morgan. Kasijan. Jackson. S. 1989. Mayer. 1984. Texas mom convicted of murder. R. J. Muhibbin Syah. Bina ilmu. Tesis Sarjana. Johnson.V Armico. W. Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. C. Membina ibu bapa profesional dalam konteks psikologi keibubapaan. Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. S. CA:Counseling Psychologist Press. 2000. Pola pemilihan respons menangani ketegangan dan hubungannya dengan punca ketegangan di kalangan guru-guru.Universiti Kebangsaan Malaysia.D. D. 4 Januari: 3. 2002. 2000.S.W. Jurnal Teknologi 32 (E): 1-10. 1995. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. 2002. 1994. Teachers’ identity and personality: Changes and Challenges. K. Terj.102 Gore. 1994. P. 2002. Enhancing students emotional intelligence and social adeptness.. Educational and psychological measurement. Z. Kestabilan emosi guru: perbandingan antara pensyarah dan pelajar. D. . Maslach burnout inventory Manual (2nd Ed). 1993.Polo Alto. Muchinsky.org/fulltxt1. Pacific Groove: Brooks/ Cole Publishing Company. New Straits Times.M. Lester D. Determining sample size for research activities. P. 14 Mac: W 6 Noriah Mohd Ishak. Jowati Juhary. Affective components in the education of the gifted. Inday.R. Maslach. Henry.eqi. Bandung : Remaja Rosdakarya. (atas talian) http:// www. Caruso. S. 1997. S. Emotional intelligence development differences in boys and girls between 4 to 6 years of age (MS) Universiti Putra Malaysia. Guru di England hadapi beban kerja berlebihan. Muhamad Jantan. Bandung: C. 2000. (CDROM) ERIC 1992-Jun 2001 (24 Januari 2002). Mohd Najib Ghafar. Psikologi Pendidikan.V. Kamus Psikologi. Ed. Krejcie. Surabaya: PT. 2000. 1999. 1970. Utusan Malaysia.htm (18 Julai 2002). Gifted Child Today Magazine 23(4): 36-40 (CD-ROM) ERIC 1992-Jun 2001 (24 Januari 2002).E. ke-5. Psikologi pendidikan suatu pendekatan baru.

Ary Nilandari. Albright. Patton. Choosing and judging teachers: what heads and student teachers think matter. Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan malaysia. I. & Leung. Wastie. New York: HarperCollins Publisher. 15 Mac. Kepintaran Emosi di Kalangan Pekerja di Malaysia. Tensions of teaching: beyond tips to critical reflection.D. New Straits Times. New Jersey: Merrill Prentice-Hall Inc. Shapiro. L. New York: Teachers College Press. Pelajar dan Masyarakat di Kalangan Guru-guru. Segal. Harding. Strategies for teaching learners with special needs. Ed. Hubungan antara tanggungjawab kepada diri. J. O’Neil. Beveridge. Siti Rahayah Ariffin dan Manisah Mohd Ali. 1995. K. Outsmarting IQ. 2003. 1997. P. New York: The Free Press. Noriah Mohd Ishak.. Bandung: Penerbit Kaifa. Upper Saddle River.RMK-8 Kategori EAR.. W. J. 66: 65-75. Crass. Sarason. Prosiding IRPA. ke-7. S. Pelajaran. 2002. Terj.. E. L.B. Social Skills in Interpersonal Communication. Newman. Prosiding seminar kebangsaan profession pergurun.103 Noriah Mohd Ishak. London: Croom Helm Ltd. Hughes. Saunders. On Emotional Intelligence: a conversation with Daniel Goleman. J. Zuria Mahmud. D. Jurnal Pendidikan. 1996. Teaching as a performing art. M.. 14 Mac. 2002. Educational Leadership 54(1): 6-11 (CD-ROM) PsycINFO 1999-2000 (24 Januari 2002). P. Jilid 24: 548-555. Siti Rahayah Arifin dan Manisah mohd.A. Melejitkan kepekaan emosional. Saadi. E.. J. 1998.. Zuria Mahmud.2002. L. 2001. Noriah Mohd Ishak. Peters.. Millen. 2001. How to raise a child with a high EQ. Newton. E.. J. Perkins. Research in Education 66: 54-64. & Dickson. pelajar dan masyarakat di kalangan guru-guru. 2003. Mc Tavish. J. An attitudes to school for primary school children.Ali.R. Hubungan antara Tanggungjawab Kepada Diri. New York : Teachers College Press. D. & Newton. V. M. Research in Education. J. . D. 1981. S... 1997. 1999. Manning.. Owen.. Jilid 1: 184-187. New Straits Times.. & Serna. S. 2001. R. Kimpton. Zuria mahmud. Polloway. pelajaran. C. H.

2000. 1998. Universiti Kebangsaan malaysia. Wilks. 1999. Successful intelligence . (CD-ROM) ERIC1992-Jun 2001.1996. Research method in education: an introduction. T. 1966. V. Stufft. The relationships of the emotional intelligence inventory. 2001. Revolusi IQ dan EQ. (CDROM) ERIC 1992-Jun 2001. 21(1): 9-17. & D’Rozario.1998. .J. 2000. T. and others. San Francisco: Jossey-Bass. New York: Simon & Schuster. Wan Ashiba. Tapia. 24 Februari. Teaching Music 4 (1): 42-43 (CD-ROM) ERIC 1992-Jun 2001 (24 Januari 2002). Professional notes. Emotional intelligence at work. Skovholt. 2003. P. Emotional intelligence at work. Kecerdasan emosi di kalangan guru sekolah menenga berasrama penuh dan sekolah harian. Kertas projek Sarjana. San Francisco: Jossey-Bass. 4 Januari. (24 Januari 2002). 2003. D. H. Utusan Malaysia. Taufik. Bandung: Kaifa Utusan Malaysia.104 Sherrington. C. London: Arrow Books. 1996. 1999. 2000. Dlm Young. Intelligent emotion. W.). New York: John Wiley & Sons Inc. P.1966. (24 Januari 2002).Dissertation Abstract International: Section B: The Sciences and Engineering (CD-ROM) PsycINFO 1999-2000. Sutarso. Ed. Wiersma.S. Weisenger. ke-3.T.( 24 Januari 2002). Utusan Malaysia. H. P. M. 1996. Nature and bodily mechanisms of emotion. Weisenger. April. Teaching and Learning. Portraits of outstanding and inadequate teachers in Singapore: The impact of emotional intelligence. Motivation and emotion: a survey of the determinants of human and animal activity. Sternberg. W. . Assessing your emotional IQ. F. 2002. 2004. Needham Heights: Allyn & Bacon. R . (pnyt. Gender differences on the emotional intelligence inventory(EQI)(marital status). Sutarso. Effect of gender and GPA on emotional intelligence.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->