P. 1
Profil Kecerdasan Emosi Guru-guru Sekolah Menengah Zon Tenga

Profil Kecerdasan Emosi Guru-guru Sekolah Menengah Zon Tenga

|Views: 730|Likes:
Published by Louis Spencer Gayoh

More info:

Published by: Louis Spencer Gayoh on Oct 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

BAB 1

1.1

PENGENALAN

Emosi adalah keadaan kebangkitan seseorang sebagai satu reaksi terhadap sesuatu benda atau keadaan (Atan Long 1978). Keadaan tersebut merupakan rangsangan yang ditangkap oleh seseorang sehingga boleh menimbulkan keadaan baru pada dirinya. Keadaan baru ini boleh menghasilkan (i) perubahan hayat dalam badan, (ii) pengalaman emosi, (iii) pernyataan emosi. Kebangkitan emosi boleh digerakan oleh rangsangan dari luar yang diterima melalui panca indera. Denyutan yang diterima oleh panca indera dihantarkan kebahagian otak yang dinamakan thalamus dan dari situ dihantar kebahagian cortex untuk menghasilkan kebangkitan perasaan emosi (Atan Long 1978). Menurun Goleman (1999) pula kecerdasan emosi ialah kemampuan mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi sendiri dengan baik serta kebolehan menjalin hubungan dengan orang lain. Goleman (1999) juga menyatakan bahawa seseorang yang tidak mempunyai keupayaan mengawal emosi, agak sukar berinteraksi dengan orang lain, dan tidak mampu untuk menjalankan kerja dengan baik. Mereka juga boleh digolongkan sebagai individu yang kurang berjaya dalam kerjayanya. Peristiwa-peristiwa cetusan emosi yang berlaku, terutama yang di tempat kerja, membawa implikasi kepada tahap kestabilan dan kematangan emosi individu berkenan (Goleman, 1999). Goleman (1999) seterusnya menyatakan bahawa kecerdasan emosi adalah satu yang diperlukan oleh seseorang untuk berjaya dalam kerjayanya. Goleman (1995) telah mengemukakan satu teori untuk menerangkan beberapa faktor yang mempengaruhi emosi seseorang. Teori Goleman ini cuba menerangkan faktor kegagalan dan kejayaan seseorang dalam kehidupan peribadi dan kerjaya masing-masing daripada perspektif kecerdasan emosi.

2

Secara keseluruhannya, kajian ini cuba melihat profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah berdasarkan Model Kecerdasan Emosi yang dikemukakan oleh Goleman (1995). Pengkaji cuba melihat kesesuaian model ini dalam menerangkan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru daripada perspektif budaya tempatan.

1.2

LATARBELAKANG KAJIAN

Sekolah merupakan institusi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu iaitu membentuk dan mengubah tingkah laku para pelajar ke arah yang dikehendaki. Perubahan tingkah laku ini merupakan matlamat yang hendak dicapai melalui fungsi sekolah. Tugas guru adalah melaksanakan fungsi ini untuk menciptakan satu suasana yang boleh menimbulkan atau menghasilkan perubahan tingkah laku tersebut (Atan Long 1978). Seorang guru adalah ahli masyarakat, seorang rakyat dan sebagai seorang ikhtisas di dalam bidang perguruan yang menjalankan tugas mendidik di dalam sebuah sekolah. Selain memegang tugas sebagai seorang guru ia juga memegang berbagai peranan yang lain di dalam kehidupannya sebagai seorang ahli masyarakat biasa (Atan Long 1978). Menurut Noriah (1994) profesion perguruan merupakan satu profesion yang tidak mempunyai pembahagian masa yang jelas antara masa bekerja dan masa tidak bekerja. Selain daripada mengajar di waktu pagi, guru dikehendaki datang ke sekolah pada waktu petang, di hujung minggu dan di hari cuti sekolah untuk menjalankan aktiviti kokurikulum seperti badan beruniform, permainan dan lain-lain. Noriah (1994) menyatakan bahawa keadaan sedemikian boleh mewujudkan tekanan kepada guru-guru. Apabila sesuatu kerja itu dilihat sebagai beban atau dilaksanakan dengan rasa terpaksa maka kebarangkalian berlakunya tekanan kerja, ketidakpuasan dan ‘burnout’ adalah lebih tinggi (Bruhn,1989). Selye (1969) pula menyatakan bahawa tekanan yang berpanjangan boleh membawa kepada gangguan emosi seseorang mulai dari tahap yang rendah hingga ke tahap yang serius. Ini boleh mewujudkan emosi yang pelbagai seperti bosan, lesu, marah, kecewa dan benci (Muchinsky, 1997).

3

Kajian Mohd Najib (2000) terhadap kestabilan emosi pensyarah-pensyarah menunjukkan kecerdasan emosi mereka berada pada tahap sederhana dan tidak terlalu menonjol. Beliau berpendapat bahawa, pensyarah-pensyarah perlu mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi, kerana mereka merupakan pelatih kepada calon-calon guru. Justeru kestabilan emosi mereka akan memberikan kesan terhadap latihan yang mereka berikan kepada calon-calon guru tersebut. Beliau menyatakan bahawa ketidakstabilan emosi calon-calon guru boleh membawa kepada perasaan kecewa ataupun “burnout” disebabkan oleh tekanan kerja. Keadaan sebegini boleh juga muncul daripada persekitaran tempat kerja yang tidak kondusif. Tugas guru merupakan tugas yang kompleks dan mencabar. Mereka bukan sahaja perlu mengajar, malah perlu melakukan kerja-kerja perkeranian dan pentadbiran, menjalankan aktiviti kokurikulum dan juga melibatkan diri secara aktif dalam persatuan ibu-bapa dan guru (Noriah 1994). Di samping kerja-kerja yang dinyatakan, guru juga perlu berinteraksi dengan pelajar-pelajar secara fizikal, dan emosi semasa proses pengajaran dan pembelajaran (Mohd Najib 2000). Pendapat ini disokong oleh Newton dan Newton (2001) yang menyatakan bahawa, guru perlu banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelajar dalam kelas. Polloway, Patton dan Serna (2001) juga mengakui kepentingan kemahiran sosial bagi guru yang mengajar dan juga melatih pelajar dalam kemahiran sosial. Justeru, kebolehan guru untuk berinteraksi dengan pelajar dipengaruhi oleh keadaan emosi guru. Kajian Skovholt dan D’Rozario (2000) tentang guru cemerlang dan guru lemah, telah mendapati bahawa guru cemerlang lebih disukai oleh para pelajar. Kajian beliau menunjukkan bahawa guru cemerlang mempunyai domain kecerdasan emosi, seperti empati (empathy) dan kemahiran social (social skill). Kajian ini juga mendapati bahawa guru-guru cemerlang juga mempunyai tahap kecerdasan interpersonal dan intrapersonal yang tinggi. Kedua-dua faktor ini merupakan domain personal dalam teori “kecerdasan pelbagai” (multiple intelligence) yang dicadangkan oleh Gardner (1983). Kenyataan ini disokong oleh Dubois, Alverson dan Staley (1979) yang mengemukakan bahawa guru

Contoh lain adalah ketidakbolehan guru mengawal kemarahan sehingga sampai merosakan harta benda sekolah yang seharusnya dijaga untuk kepentinagn pendidikan. sehingga meninggalkan kesan negatif terhadap perkembangan psikologikal dan fizikal pelajar. dapat membantu guru-guru membentuk suasana pendidikan yang berkesan (Polloway et al. para pelajar mempunyai kecerdasan emosi yang lebih rendah daripada guru-guru. Oleh itu. Seperti guru telah mendenda murid secara keterlaluan. telah mendapati wujudnya hubungan positif antara kecerdasan emosi dan prestasi remaja. Seterusnya kajian ini juga mendapati bahawa. Goleman (1995. 2001). Kajian beliau juga mendapati bahawa kestabilan emosi seseorang akan bertambah apabila usianya meningkat. sehingga boleh membantu mereka dalam berinteraksi dengan pelajar-pelajar yang dihadapinya. Tingkahlaku seperti ini juga boleh merosakan pandangan masyarakat terhadap profession perguruan yang sepatutnya menjadi pendidik. 1.4 yang baik mempunyai kualiti peribadi yang baik. Implikasinya ialah guru-guru yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik boleh mempengaruhi kecerdasan emosi para pelajarnya. Tingkahlaku seperti itu boleh merosakan kerjaya guru dan juga boleh menimbulkan tekanan dan gangguan kesihatan mental. pembibing model) generasi muda yang sedang berkembang. 1999) menyatakan bahawa kecerdasan emosi merupakan satu perkara yang dinamik.3 MASALAH KAJIAN Noriah et al (2002) telah mengemukakan beberapa contoh berkaitan dengan tingkahlaku kurang beretika dan kurang bertanggungjawab di kalangan guru-guru di sekolah. persekitaran pendidikan yang berasaskan emosi yang sihat. Kajian kecerdasan emosi dan prestasi oleh Noriah et al (2001) terhadap remaja berumur 14 hingga 16 tahun. kecerdasan tersebut boleh dipengaruhi oleh persekitaran seseorang. (role .

Guru tersebut telah memaksa muridnya menghisap curut dan keretek serta digantung pada kipas siling dalam keadaan kaki ke atas. Terakhir. Manakala Utusan Malaysia (April 2001) pula melaporkan bahawa seorang murid tahun tiga di Klang mendakwa beliau telah dicekik. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahawa kemungkinan guru-guru tidak dapat mengawal emosi apabila wujud persekitaran yang boleh mengganggu. Beliau didapati telah membaling komputer dari tingkat satu ke tingkat bawah bangunan sekolah akibat terjadinya kesalah fahaman dengan rakan sejawat (Berita Harian 24 Ogos 2000). Beliau juga dilaporkan telah pernah menerima rawatan psikiatri (New Straits Times. kenapa cetusan emosi pada guru-guru ini boleh berlaku? Adakah cetusan emosi ini muncul kerana faktor persekitaran? Adakah cetusan emosi ini . lengan dan siku akibat diterajang dan dihempaskan ke lantai oleh seorang guru lelaki ditempat beliau menuntut. seorang ibu telah didapati bersalah oleh mahkamah di Texas. Sebagai contoh di Malaysia. malahan guru-guru sekolah di England pun turut terbabit. Beliau didapati telah membunuh lima orang anaknya satu demi satu. Utusan Malaysia (24 Februari 2004) melaporkan bahawa seorang pelajar tingkatan empat sekolah menengah Anjung Batu Mersing. malah juga di Barat. Mohd. dirotan dan ditendang dadanya oleh empat orang guru. Cetusan emosi yang dilaporkan ini muncul didalam suasana kerja dan juga kehidupan peribadi. Peristiwa cetusan emosi telah dialami oleh seorang guru besar sekolah rendah di Melaka. Amerika Syarikat. Berita Harian (21 November 2000) juga melaporkan bahawa didapati ibu bapa enggan memaafkan guru yang mendenda anak mereka secara berlebihan. Yang menjadi persoalan ialah. seorang bekas guru telah didapati membunuh seorang anaknya dengan mengelar lehernya (Berita Harian.5 Akhir-akhir ini media masa banyak menuliskan berita berkaitan dengan masalah cetusan emosi (emotional outburst) yang berlaku dalam kehidupan seharian individu. Peristiwa ini telah menimbulkan kemarahan ibubapa pelajar berkenaan. sebagai contoh. Kejadian seumpama ini bukan sahaja berlaku di negara Malaysia. 4 Januari (2002) melaporkan bahawa perkara seperti ini bukan sahaja berlaku di Malaysia. Suhaizi Mohd. 14 Mac 2002). Sanim mengalami kecederaan serius dimuka. Utusan Malaysia. Jun 2001).

Sedangkan kajian yang dijalankan di luar negara menunjukkan kestabilan emosi guru-guru boleh mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah (Skovholt & D’Rozario 2000).4 KERANGKA KONSEP KAJIAN Kerangka konsep kajian ini disesuaikan daripada model kecerdasan emosi (EQ) Goleman (1999). Kajian tentang kecerdasan emosi (EQ) sudah banyak dijalankan di Barat tetapi masih sedikit dijalankan di Malaysia. 1. 2001). Pengkaji menjumpai baru satu kajian. iaitu kajian Mohd Najib Ghaffar (2000) yang memberi tumpuan terhadap kestabilan emosi guru-guru. Noriah et al. Guru Jantina Umur Etnik Sekolah Lokasi EQ Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Motivasi Kendiri Empati Kemahiran Sosial Kerohanian Kematangan Rajah 1.4: Kerangka konsep kajian .6 muncul kerana tekanan kerja di sekolah? Pengkaji akan cuba mendapatkan jawapan dari persoalan-persoalan tersebut. Justeru kajian sedemikian perlu dijalankan di Malaysia. Tinjauan literatur yang dijalankan mendapati bahawa kajian berhubungan dengan kecerdasan emosi banyak tertumpu kepada kecerdasan emosi para pelajar (Inday 2000.

kekuatan. seseorang yang mempunyai doamian ini berkeupayaan untuk mendorong dirinya ke hadapan dalam mencapai sesuatu matlamat yang diimpikannya. Goleman (1995) menyatakan individu yang mempunyai kesedaran kendiri. matlamat. kawalan kendiri. kekurangan. seprti marah. Individu yang berkemahiran tertentu. Kesedaran kendiri memberika maksud. ianya juga mempunyai keyakinan diri yang kuat (Goleman. sedih. keperluan. iaitu mempunyai kebolehan memahami emosi atau perasaan orang lain. motivasi. Domain ini merupakan asas yang perlu ada sebelum wujudnya domain yang lain dalam kecerdasan emosi. Domain keempat ialah empati. Seseorang yang mempunyai kesedaran kendiri yang bagus mampu menilai keupayaan dirinya dengan realistik. Domaindomain yang dikemukakan oleh Goleman tersebut ialah kesedaran kendiri. 1999). dalam mengawal dirinya. akan sentiasa berhemah dan boleh menangguhkan perasaan mereka untuk memuaskan hati dalam mewujudkan malamat .7 Goleman (1995) telah mengemukakan lima domain kecerdasan emosi. akan memudah untuk bersosialisai dan berinteraksi dengan individu lain. Domain ini sangat penting sekali bagi memudahkan untuk membina hubungan mesra dengan orang lain. motivasi kendiri dan empati. Domain kedua ialah pengawalan kendiri. Regulasi kendiri dimaksudkan sebagai kebolehan mengurus emosi. Manakala domain kelima adalah kemahiran sosial. agar emosi tersebut dapat membantu dalam menyelesaikan sesuatu tugas. benci dan sebagainya. Domain ketiga ialah motivasi kendiri. perspektif budaya dan lain-lain tentang diri sendiri. kebolehan seseorang untuk mengetahui perasaannya dalam pelbagai situasi dan keupayaannya untuk memilih keutamaan panduan dalam membuat satu keputusan. domain ini dapat menentukan bentuk respons ataupun tindak balas yang dizahirkan oleh seseorang dalam sesuatu keadaan. Kemampuan ini sangat penting dalam membentuk hubungan yang akrab dengan individu-individu lain dalam masyarakat. Menurut Corey dan Corey (1997) menyatakan bahawa sifat utama individu yang berkeinginan membantu orang lain ialah mempunyai kesedaran kendiri.

kesusahan. individu ini berupaya menggunakan kehendak suara hati dalam bertindak dan selalu memandu arah mereka untuk mencapai sesuatu tujuan (Goleman 1999). Motivasi kendiri. 2001). berkongsi perasaan. terutama dalam proses membantu seseorang. Seterusnya Muhamad (1993) juga berpendapat bahawa empati melibatkan mendengar luahan hati individu lain. Individu yang mempunyai sifat empati boleh menyelami kepahitan. Rogers dalam Corey. Seseorang tersebut akan sentiasa tabah apabila menghadapi sebarang masalah ataupun kekecewaan yang berlaku diluar jangkauannya (Goleman 1999). Bagi Corey dan Corey (1997). individu yang berempati mampu menyelami perasaan seseorang dan melihat dunia daripada perspektif mereka. . memahami apa yang dialami oleh orang lain dan bertindak untuk membantu. kekecewaan atau keraguan seseorang terhadap sesuatu perkara (Goleman 1999). Empati pula merupakan domain yang boleh membantu seseorang mengesan perasaan orang lain. Sifat ini juga boleh menjadi faktor pencetus dan penyubur kemesraan dan keserasian dengan individu dari pelbagai latar belakang.8 Goleman (1999) juga menyatakan bahawa seseorang yang menpunyai kawalan kendiri yang baik akan cepat pulih daripada tekanan dan gangguan emosi yang dialaminya. Motivasi kendiri ini boleh membantu seseorang dalam mengambil inisiatif dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. meneroka perasaan. Sifat berempati juga membolehkan seseorang melihat atau memahami sudut pandangan orang lain daripada perspektif mereka. mentafsir bahasa badan seperti intonasi suara dan raut wajah. Kepekaan ini amat penting untuk kecemerlangan prestasi kerja yang melibatkan interaksi dengan orang ramai (Goleman dalam Cherniss & Goleman. Kecekapan berempati membolehkan individu menyedari keadaan perasaan orang lain. Corey & Callahan (1998) pula menyatakan bahawa seseorang yang boleh menunjukkan sifat empati akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain.

9 Domain terakhir yang dicadangkan oleh Goleman (1999) ialah kemahiran sosial. Goleman dalam Cherniss dan Goleman (2001) menyatakan bahawa paparan emosi mempunyai pengaruh. kebolehan menyesuaikan emosi. mampu menjadi pakar runding yang baik di samping berkebolehan menyelesaikan konflik. Bagaimanapun Branden (1995) berpandangan bahawa. Individu yang mempunyai kemahiran sosial yang baik mampu mentafsirkan dengan tepat situasi sosial yang berlaku di sekelilingnya. kebolehan memahami sesuatu emosi dan mengawal emosi”. Goleman menyatakan bahawa domain ini membolehkan seseorang mengurus pelbagai emosi secara efektif dalam membina hubungan dengan orang lain. untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam kehidupan pelajar. Menurut Mayer. Gaya kepemimpinan pengetua yang fleksibel dan diikuti dengan kecerdasan emosi yang tinggi menyebabkan sikap guru berpandangan positif dan membuatkan pencapain pelajar menjadi meningkat. terutamanya apabila dipamerkan oleh seorang ketua ataupun pengarah. serta mampu mewujudkan kerjasama dan semangat berpasukan apabila bekerja dalam sesebuah kumpulan ataupun organisasi. Caruso dan Salovey (1999) kecerdasan emosi mempunyai empat domain iaitu “kebolehan menerima dan menunjukkan emosi dengan tepat. Kajian Hay/McBer dalam Cherniss dan Goleman (2001) terhadap 42 pengetua sekolah di United Kingdom. kita tidak boleh menggantungkan harapan sepenuhnya kepada sekolah. dan begitu juga sebaliknya. mendapati bahawa gaya kepemimpinan pengetua dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar. iaitu dengan mempengaruhi secara langsung suasana ataupun iklim sekolah. ketua yang berjaya dalam sesuatu organisasi ialah dapat mewujudkan mood yang positif dalam organisasinya. tetapi sekolah yang baik adalah mampu menyelesaikan pelbagai masalah pelajarnya. dan juga mempunyai kemahiran untuk membujuk dan memimpin persekitaranya. . Seseorang yang mempunyai kemahiran bersosial yang baik. Mayer et al (1999) mentakrifkan kecerdasan emosi sebagai satu domain prestasi manusia yang boleh dikaji dengan mengukur kebolehan.

5 TUJUAN KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. guru-guru sekolah menengah mengikut umur. Untuk menentukan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah sekolah mengikut negeri. Untuk melihat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan menegah Zon Tengah Semenanjung Malaysia secara 5. . 2.1 Objektif kajian 1. Justeru itu pembentukan diri pelajar akan berjalan seiring dengan peningkatan kecerdasan emosi guru. 1. Untuk melihat perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru profil kecerdasan emosi Malaysia secara keseluruhan. Mengenalpasti profil kecerdasan emosi (EQ) khusus untuk guru-guru sekolah keseluruhan. 4. Berdasarkan tujuan di atas berikut adalah objektif-objektif kajian: 1.10 Seterusnya Braden (1995) juga menyatakan bahawa proses pengembangan kendiri guru juga turut berlaku semasa berlakunya proses pembelajaran di sekolah. Untuk melihat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guruguru sekolah menengah mengikut jantina.5. menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan (EQ) guru-guru sekolah menengah di 3.

Profesion perguruan merupakan profesion yang cukup mulia iaitu bukan sahaja sekadar mentransfer ilmu pengetahuan tetapi sentiasa membimbing pelajar ke arah yang lebih baik. Adakah terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut jantina? 5. Persoalan kajian Apakah profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenajung Malaysia secara keseluruhan? 2. Sesuai dengan perbincangan yang sampaikan pada bahagian pengenalan bahawa terlalu banyak perkaraperkara yang berlaku di sekolah ataupun di kalangan guru-guru yang boleh menjejaskan profesion perguruan ke hadapan. Apakah profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah mengikut negeri? 3. Adakah terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut umur? 1.5.11 1. Adakah terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah di Malaysia secara keseluruhan? 4. yang pada akhirnya akan melahirkan insan yang seimbang antara jasmani. rohani intelek dan emosi.2 1. .6 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian tentang kecerdasan emosi sangat penting dijalankan untuk mengetahui sejauhmana kecerdasan emosi yang dimiliki oleh guru-guru boleh memberi pengaruh ataupun kesan yang positif terhadap proses pembelajaran di sekolah.

1. . Kajian seperti ini boleh memberikan sumbangan dalam meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru. Profil . pada masa yang sama dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.1 Profil Definisi istilah ataupun konsep yang digunakan dalam kajian ini adalah. sehinga sekolah akan melahirkan insan-insan sesuai dengan yang diharapkan Falsafah Pendidikan Negara.12 Bagi pengkaji. b. Guru-guru boleh memahami erti penting kecerdasan emosi dalam meningkatkan mutu dan kualiti perofesion perguruan. kerana guru akan berhadapan dengan berbagai macam bentuk tingkah laku pelajar. Suatu grafik yang menunjukkan skor seseorang di dalam masing-masing dari beberapa keahlian atau pada masing-masing dari beberapa tes keperibadian (AR. Profesion perguruan mempunyai ciri khas yang unik. c. Kepelbagaian tingkah laku pelajar ini akan dapat dikendalikan secara berkesan apabila guru-guru yang membimbingnya mempunyai kecerdasan dan kestabilan emosi yang baik. d.7. Henry Sitanggang. Kajian seperti ini juga boleh memberikan maklumat tambahan kepada guruguru dalam menstabilkan dan memantapkan emosi pelajar dengan mewujudkan suasana persekitaran bilik darjah yang positif dan kondusif. 1994).7 DEFINISI ISTILAH 1. Kajian seperti ini penting dijalankan di kalangan guru-guru agar supaya: a.

P. mempunyai motivasi kendiri. C.13 Sedangkan yang dimaksudkan dengan profil nalisis ialah. takut dan sebagainya (kamus Dewan. emosi ialah sebagai gangguan perasaan (sekejap dan intense) yang berbeza daripada proses afektif yang lain. Bagi Sherrington (1966) dalam Young (1966). Bagi Weisenger (2000) pula. 1981. dikaitkan dengan norma-norma ataupun standa-standar tertentu (Dictionary of psychology. memberikan batasan bahawa kecerdasan emosi ialah kepintaran menggunakan emosi secara sengaja untuk membentuk tingkah laku dan pemikiran ke arah meningkatkan pencapaian sesuatu matlamat. Chaplin. Caruso dan Salovey (1999) adalah peristiwa dalaman yang menyelaras subsistem psikologi termasuk tindak balas fisiologi dan kesedaran minda. Emosi bagi Mayer. boleh mengurus emosinya sendiri serta mampu menjalin hubungan dengan mesra dan baik”. gembira. satu penilaian individual. Kartini Kartono. Iaitu “Keupayaan seseorang menyedari dan mengenal pasti perasaannya dan perasaan orang lain. sperti sedih. secara tidak langsung kita boleh memahami bahawa paling tidak terdapat lima . untuk melaporkan pola kemampuannya atau sifat-sifat keperibadiannya. pengkaji dapat menyimpulkan bahawa kesemua konsep yang dikemukakan telah dirangkum dalam definisi kecerdasan emosi yang dikemukakan oleh Goleman (1999). boleh menaakul dan menyelesai masalah berdasarkan emosi tersebut.2 Kecerdasan Emosi Mengikut kamus dewan emosi adalah perasaan jiwa yang kuat. 2002). 1993) 1. Dari pelbagai definisi dan pandangan yang dikemukakan di atas. Mayer et al (1999) mentakrif kecerdasan emosi sebagai kebolehan untuk mengenal pasti makna-makna emosi dan hubungkaitnya. Dari definisi yang dikemukakan oleh Goleman (1999).7.

Bagi Weisenger (1998) kesedaran kendiri ialah kebolehan memantau diri. berhemah dan menangguhkan sementara perasaan untuk memuaskan hati dalam mengejar matlamat. menguasai tindakan dan tindak balas ke arah sesuatu matlamat. Motivasi kendiri (Self-motivation): Menggunakan kehendak utama hati dalam menggerak dan memandu arah seseorang untuk mencapai tujuan. boleh melihat atau memahami sudut pandangan orang lain dan boleh mencetus dan menyuburkan kemesraan dan keserasian dengan individu yang pelbagai latar belakang (Goleman 1999). Boleh mengesan perasaan orang lain. 3). Self Motivation (motivasi kendiri). Ia juga bermaksud menggunakan emosi untuk merangsang dalam mencapai sesuatu matlamat atau menyelesaikan sesuatu tugasan. dan cepat pulih daripada tekanan emosi (Goleman 1999). Domain-domain yang dimaksudkan adalah.14 domain dalam kecerdasan emosi. membantu dalam mengambil inisiatif dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. . Duval & Wicklund (1972) memberi takrif yang hampir sama iaitu kesedaran diri sebagai objek yang membolehkan diri menyesuaikan tingkah laku berdasarkan konsep diri. Self regulation ( mengawal emosi kendiri). 2). Social skill (kemahiran sosial). Kesedaran kendiri (Self-awareness): Mengetahui perasaan dalam satu-satu situasi dan dapat memilih keutamaan panduan dalam membuat keputusan. Empati. 1). mempunyai penilaian yang realistik tentang keupayaan diri dan keyakinan diri yang utuh (Goleman 1999). atau kesedaran dan kefahaman terhadap diri dan persekitaran yang membolehkan berlakunya penilaian kendiri. projek dan lain-lain. Regulasi kendiri (Self-regulation): Mengurus emosi agar ianya memudahkan dan bukannya mengganggu dalam menyelesaikan tugasan. Bagi Weisenger (1998) pula kawalan kendiri ialah memahami emosi terbabit dan menggunakan emosi tadi secara positif untuk mengawal keadaan. Self Awareness (menyedari emosi kendiri). Empathy (empati) dan 5). 4). dan tetap tabah apabila menghadapi masalah dan kekecewaan (Goleman 1999).

sebagai kerangka untuk melanjutkan kajian ini pengkaji akan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Goleman (1999). Kemahiran Sosial (Social Skills). Mengikut Muhamad (1993) pula. mahir membujuk dan memimpin. 1. berunding dan menyelesaikan konflik untuk mewujudkan kerjasama dan semangat berpasukan (Goleman 1999). Diakhir perbincangan. . RUMUSAN Kajian ini membincangkan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. diharapkan guru-guru dapat menyedari bahawa untuk mewujudkan pendidikan yang berkesan. empati ialah keupayaan untuk menyelami hati dan perasaan seseorang pada suatu ketika dan berupaya keluar kembali daripada keadaan tersebut tanpa meninggalkan apa-apa kesan mudarat kepada dirinya. Dari pelbagai definisi dan pandangan yang telah dikemukakan.15 Bagi Covey (1990) empati ialah melihat sesuatu daripada sudut pandangan seseorang. Boleh mengurus pelbagai emosi secara efektif dalam perhubungan dan mampu mentafsir dengan tepat situasi sosial dan jaringannya.8. memahami paradigma mereka dan juga memahami perasaan mereka sepenuhnya secara emosional dan juga intelektual. kecerdasan emosi (EQ) sangat perlu diambil kira untuk membantu guru-guru dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut. cemerlang dan sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara.

Spearman. Ujian IQ ini mengukur tahap mental dalam logikmatematik dan linguistik. Binet dan lain-lain. IQ = Mental Age Chronological Age x 100 . Dalam hal ini para ahli psikologi telah memberikan takrifan yang berbeza tentang kepintaran.2. Kemudian seterusnya diubahsuai oleh Lewis Terman di Amerika Syarikat dan dinamakan ”Intelligence Quotient” (Lester D. Kasijan. Dapatan ujian ini ditukar kepada konstruk yang dipanggil “Mental Age” dan kemudian dibahagikan dengan umur sebenar dan didarabkan 100. kecerdasan ataupun kecerdikan tersebut. 2.16 BAB II KAJIAN LITERATUR 2. cerdas atau cerdik bagi seseorang.2 2. 1984). Dari berbagai pendapat yang dikemukakan tentang kecerdasan. Crow & Alice Crow. Fokus perbincangan dalam bab ini juga meliputi aspek-aspek kajian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru. 1958.1 PENDAHULUAN Dalam bab ini pengkaji membincangkan tentang tinjauan literatur dan kajian berkaitan dengan kecerdasan emosi.1 LITERATUR BERKAITAN Kecerdasan Intelektual (IQ) Para pakar cuba merumuskan apakah itu yang maksud dengan pintar. Diantaranya ialah Wechsler. pandangan Alfred Binet dan Theodore Simon adalah antara yang paling popular di kalangan masyarakat dunia. Z.

muzik. kecerdasan emosi menyumbang dua kali ganda dalam mencapai berbanding IQ. cederung mengoptimalkan satu atau dua kecerdasan sahaja. kinestetik. Multiple Intelligence (MI) bukanlah merupakan perkara yang baru. walau dalam kadar berbeza (Gardner . juga termasuk indonesia. patut bersyukur kerana wujudnya kajian ilmiah yang menunjukan bahawa otak manusia mempunyai peranan penting dalam kecerdasan dan kesuksesan (Taufik Pasiak. 2003). logik-matematik. dan seterusnya. Goleman (1995) telah menyatakan bahawa kecerdasan emosi (EQ) lebih banyak menyumbang dalam kejayaan berbanding kecerdasan intelek (IQ). Kajian yang dijalankan telah mendapatai bahawa. .2. interpersonal dan intrapersonal. Kecerdasan emosi merangkumkan sekali kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal daripada MI oleh Gardner. spatial. tetapi memiliki kecerdasan muzik yang rendah. namun memiliki kecerdasan matematik yang rendah. Penghargaan pun terkadang hanya untuk satu dan dua kecerdasan sahaja. pendidikan di Malaysia. Oleh kerananya merupakan tugas dan tanggungjawab amat berat untuk mengembangkan ke tujuh jenis kecerdasan tersebut. Seorang artis mungkin sahaja memiliki kecerdasan kinestetis dan kecerdasan muzik yang tinggi.17 Bagaimanapun. Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind (1983) telah mengemukakan teori baru tentang kecerdasan iaitu terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis kecerdasan iaitu verbal-linguistik. Seseorang mungkin sahaja memiliki kecerdasan linguistik yang menonjol. 2. Teori ini dikenali sebagai Multiple Intelligence (MI). Kemudian Daniel Goleman (1995) telah mempopularkan dalam bukunya bertajuk Emotional Intelligence iaitu satu lagi kecerdasan yang mula diperkenalkan oleh Peter Salovey dan John D. Masalahnya sekarang adalah. Namun demikian. 2003). Taufik Pasiak.2 Kecerdasan Pelbagai (MI) Gardner Howard Gardner (1983) telah mengenalpasti tujuh jenis kecerdasan. Mayer pada tahun 1990 iaitu kecerdasan emosi (emotional intelligence). ketujuh-tujuh kecerdasan tersebut merupakan potensi-potensi asas yang wujud pada setiap orang. kerana Gardner telah memperkenalkannya lebih kurang 20 tahun yang lalu.

. maka individu berkenaan tidak menunjukkan sebarang emosi dalam pelbagai keadaan. ini merupakan satu bukti wujudnya komponen otak lain yang membuat keputusan selepas penaakulan intelek iaitu ”kecerdasan emosi” (EQ).3. dalam otak manusia telah disiapkan dengan tiga bentuk pemikiran.2. walaupun kecerdasan intelektualnya (IQ) tidak terjejas. yang dimaksudkan di sini adalah otak manusia merupakan kekuatan fizik bagi pengembangan diri manusia secara keseluruhan. Begitu juga bila pembedahan otak dibuat dan bahagian lobus prahadapan (prefrontal lobes) kiri dibuang. iaitu pemikiran rasional.1 Model Kecerdasan Emosi Goleman Mengikut Goleman (1999). Otak manusia merupakan sumber bagi banyak perkara. kawalan kendiri (self regulation). kecerdasan emosi terbahagi kepada dua kemahiran atau kecekapan iaitu personal dan sosial. kesuksesan mestilah dipandang sebagai pemakaian otak secara keseluruhan.3 Kecerdasan Emosi (EQ) Teori tentang kecerdasan emosi bermula daripada kajian neurologi. 2.2. empati (empathy) dan kemahiran sosial (social skill). beliau juga mengatakan bahawa kecerdasan ini boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja yang mahu mempelajarinya. pemikiran emosional (intuitif) dan pemikiran spritual.18 Taufik Pasiak menyatakan bahawa. Apabila bahagian yang yang dipanggil amygdala pada otak dibuang daripada pesakit. Goleman menyatakan bahawa kecerdasan emosi ini boleh meningkat selari dengan perjalanan usia dan pengalaman. motivasi kendiri (self motivation). Kecerdasan ini membolehkan seseorang itu mengawal diri sendiri dan berinteraksi dalam masyarakat dengan baik. 2. maka individu tersebut hilang keupayaan untuk membuat keputusan dalam hidup sehariannya. Terdapat lima domain kecerdasan emosi yang dikenal pasti oleh Goleman (1995) iaitu kesedaran kendiri (self awareness). Taufik Pasiak (2003) juga mengatakan bahawa secara semula jadi. Goleman (995) menyatakan bahawa.

2. Mayer. Caruso & Salovey Bagi Mayer. 6 tidak dilaporkan) purata umur 23 tahun (julat umur 70-17 tahun). ii) terdapat korelasi antara 12 bahagian instrumen dengan kecerdasan lisan (verbal intelligence). Caruso dan Salovey memenuhi ciri-ciri umum kecerdasan yang piawai. Caruso & Salovey (1999). Sampel kedua terdiri daripada sebahagian peserta kajian pertama. Kajian mereka juga mendapati bahawa kecerdasan emosi memenuhi dua daripada tiga kriteria kecerdasan iaitu i) beroperasi sebagai satu set kebolehan. b) asimilasi atau penyesuaian emosi. kecerdasan emosi terdiri daripada empat domain iaitu. . Instrumen yang digunakan ialah Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) yang terbahagi kepada 12 bahagian berdasarkan empat domain kecerdasan emosi yang telah dikemukakannya.19 2. menilai dan menunjukan emosi dengan tepat. skor min responden dewasa lebih tinggi daripada skor min responden remaja. iaitu mengawal emosi untuk meningkatkan perkembangan emosi dan intelek. a) kebolehan membuat persepsi tentang emosi iaitu kebolehan menerima. 3 tidak dilapor) purata umur13. Sampel yang diambil adalah mengikut nisbah komposisi etnik di Amerika Syarikat. Mayer et al (1999) menyatakan bahawa kecerdasan emosi boleh bertambah bila umur dan pengalaman bertambah. Kajian kedua juga dijalankan untuk melihat perbezaan skor min daripada sampel yang mempunyai latarbelakang umur yang berbeza. d) yang terakhir ialah mengawal emosi. model kecerdasan emosi Mayer.3. Sebagai kesimpulannya. Caruso dan Salovey (1999) telah menjalankan dua kajian tentang kecerdasan emosi. 101 perempuan.4 (julat umur 16-12 tahun). Kajian pertama melibatkan 503 peserta dewasa (164 lelaki dan 333 perempuan. Sampel pertama seramai 229 orang peserta remaja (125 lelaki. c) memahami emosi iaitu kebolehan memahami sesuatu emosi dan maklumat yang dibawa. Dapatan kajian menunjukkan. Dapatan kajiannya menunjukan bahawa wanita memperolehi skor min yang lebih tinggi berbanding lelaki.2 Model Kecerdasan Emosi Mayer. Penskoran telah dilakukan dengan menggunakan kaedah konsensus dan penskoran pakar.

berdikari dan peningkatan diri. menyukai diri sendiri dan orang lain. empat domain asas kecerdasan emosi di atas telah dikenal pasti oleh dua ahli psikologi John Mayer (University of New Hampshire) dan Peter Salovey (Yale) yang mencipta istilah emotional intelligence. Domain ini tersusun dalam hierarki. Intrapersonal EQ terdiri daripada beberapa subdomain iaitu penjagaan diri. terdapat lima domain kecerdasan emosi. kebolehan mengawal emosi untuk meningkatkan perkembangan emosi dan intelek. pengurusan tekanan EQ iaitu kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tekanan dan mengendalikan impuls. 2. yang mana individu dapat memahami diri sendiri dan orang lain. mampu mensyukuri kehidupan.2. Menurut beliau lagi. interpersonal EQ iaitu kemampuan untuk bergaul. . menilai dan menunjukkan emosi dengan tepat. kebolehan memahami sesuatu emosi dan maklumat yang dibawa. sehingga bila digabungkan akan membentuk kecerdasan emosi. c. tanggungjawab sosial dan hubungan interpersonal.3 Model Kecerdasan Emosi Bar-On Menurut Bar-On (2000). kebolehan menerima.3. b. kesedaran emosi. kebolehan mempamerkan perasaan bila diperlukan. kemapuan untuk tepa tenang dan serta kosenterasi. selalu bersemangat serta berghairah dalam melakukan sebarang kegiatan. asertif. beriteraksi dengan orang lain. Interpersonal EQ terdiri daripada tiga subdomain iaitu empati. domain yang paling atas adalah merupakan gabungan domain-domain yang berada dibawahnya. setiap domain mewakili kebolehan tertentu. intrapersonal EQ iaitu kemampuan untuk mengenal dan mengendalikan diri sendiri. Empat domain yang dimaksudkan ialah: a.20 Menurut Weisenger (1998). d. penyesuaian EQ dan mood umum EQ iaitu kemampuan untuk mempertahankan sikap positif yang realistik terutama dalam menghadapi masa-masa sukar dan kritikal.

kebolehan melihat daripada sudut positif dan mengekalkan sikap positif walaupun dalam situasi sukar.kebolehan mengawal dan menunda dorongan atau perasaan ingin bertindak serta mengawal emosi. (xiii) penyelesaian masalah.kebolehan mengenal pasti dan memahami emosi sendiri.kebolehan mengetahui potensi diri sendiri dan melakukan sesuatu yang disukai. Penyesuaian EQ pula terdapat 3 subdomain iaitu ujian realiti. memahami dan menghargai perasaan orang lain. (v) peningkatan diri.kebolehan menghadapi situasi gawat dan intensiti emosi yang tinggi tanpa terjejas. kepercayaan. (viii) hubungan interpersonalkebolehan membina dan menjaga hubungan mesra berdasarkan keintiman dan memberi dan menerima kasih sayang. . (xi) ujian realiti. (iii) asertif.kebolehan mengenal pasti dan mentakrif masalah peribadi dan masalah sosial seterusnya menjana dan melaksanakan penyelesaian yang efektif. Bar-On (2000) telahpun memberikan definisi 15 subdomain di atas. dan (xv) kegembiraan. (ii) kesedaran emosi. (iv) berdikari. menikmati hidup mempamerkan emosi positif.21 Untuk pengurusan stres EQ terdapat toleran stres (stress tolerance) dan pengawalan dorongan (impulse control).kebolehan menonjolkan diri sebagai seorang yang kooperatif dan memberi sumbangan kepada kumpulan. seperti berikut: (i) penjagaan diri. (xiv) optimis.kebolehan merasakan kepuasan hidup. faham.kebolehan untuk sedar.kebolehan menyedari.kebolehan menyatakan perasaan. pemikiran dan tingkah laku mengikut situasi. fleksibiliti dan penyelesaian masalah. pemikiran dan mempertahankan hak diri secara aman. (x) pengawalan dorongan. menerima dan menghormati diri. Domain yang kelima mengandungi dua subdomain iaitu optimis dan kegembiraan. (vii) tanggungjawab sosial.kebolehan menilai apa yang dirasai dengan apa yang sebenarnya berlaku. (vi) empati. (xii) fleksibiliti.kebolehan melakukan sesuatu tanpa diperintah dan boleh mengawal pemikiran dan tindakan tanpa terpengaruh dengan emosi. (ix) tolerans stres.kebolehan menyesuaikan perasaan.

Salah satu kelemahan yang paling menonjol adalah IQ telah membuat masyarakat diperlakukan seperti tidak adil (ada golongan pandai dan lemah). Alfred Binet bersama Theodore Simon (1905. Yang lebih menarik lagi ujian ini bukan hanya digunakan untuk tujuan pendidikan sahaja. Tujuan pengklafikasian itu adalah bagi memudahkan pengagihan bantuan untuk keperluan sekolah kanak-kanak berkenaan. Walaubagaimanapun. Ujian yang dijalankan oleh Binet dan Simon (1905) ini. 2000). Sehingga peluang ini dimanfaatkan oleh Binet dan Simon bagi mempraktikan teori yang telah lama wujud dalam kepalanya. Minda kebanyakan masyarakat dunia telah terpengaruh ketika pakar psikologi berkebangsaan Perancis. . Crow & Alice Crow 1984) yang mengembangkan ujian tentang kecerdasan yang pertama.3 KAJIAN BERKAITAN Selama lebih kurang satu 100 tahun. Intelligece Quetient (IQ) dalam waktu tidak terlalu lama telah mula tampak kelemahan dan kecacatannya. Stain & Howard Ebook. Hal ini menurut kebanyakan pakar merupakan langkah mundur. sehingga ujian yang pada asalnya hanya dijalankan kepada kanak-kanak. kecerdasan kognitif dan berbagai alat ukurnya telah mendominasi pandangan masyarakat dunia. Ketika itu Binet diminta oleh organisasi sekolah warga Bandar Paris untuk menciptakan satu alat ukur. dan kecerdasan ini mulai menjadi perdebatan dikalangan para pakar. Lester D. mulai dari peringkat yang paling atas sampai ke peringkat yang paling bawah. pada tahun (1910) sudah diubasuaikan kepada orang dewasa (Steven J. guna mengklasifikasikan kanak-kanak berdasarkan kemampuan merekan. telah banyak membawa pengaruh kepada para pendidik di Amerika.22 2. Sehingga orang tidak segan silu lagi mengatakan bahawa orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mempunyai Intelligence Quotien (IQ) yang tinggi. akan tetapi juga sebagai alat ukur untuk memasuki dunia pekerjaan dan hubungan sosial.

logik manusia. Baru-baru ini di dalam sebuah buku The Millionaire Mind karya Thomas Stanley. membangun hubungan dengan orang lain adalah merupakan tuntutan semula jadi manusia. Temuan mutakhir dalam kajian-kajian saitifik semakin membuktikan bahawa bahagian-bahagian tertentu otak bertanggungjawab dalam menata jenis-jenis kecerdasan manusia (Taufik Pasiak 2003) . perasaan. memiliki suami dan isteri yang menyokong kepada keberhasilan. Otak manusia menyediakan tempat khusus yang bertanggungjawab dalam membangun hubungan kecerdasan emosi dan membina hubungan dengan orang lain. Sehingga akhirnya IQ juga berjaya menguasai minda masyarakat selama lebih kurang satu dekad . Ketika Thomas Stanley meminta untuk menyenaraikan beberapa faktor pendukung yang dianggap paling berperanan dalam menunjang keberhasilan para jutawan tersebut. Stanley dalam Taufik Pasiak (2003) telah melakukan satu pertukaran pendapat dengan melibatkan 733 jutawan dari seluruh Amerika Serikat. selalu berdisiplin. Pelbagai kecerdasan yang dimiliki manusia adalah bertumpu pada kerja sama di dua bahagian penting otak manusia tersebut (Taufik Pasiak. Dengan perkataan lain. intuitif dan pemikiran rasional. Namun begitu para pakar belum menemukan apakah jawapan alternatif dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan. jauh lebih tua daripada pikiran rasional. Banyak kajian menunjukan bahawa emosi. Kecerdasan emosi (EQ) Goleman ataupun kecerdasan antarperibadi Gardner ialah merupakan keperluan yang sangat mendasar bagi manusia. 2003). menjalin hubungan baik dengan orang lain. Keputusan-keputusan cerdas yang pernah dibuat oleh manusia merupakan kerja sama antara pemikiran emosional. maka faktor yang teratas adalah: Jujur kepada semua orang. bekerja lebih giat daripada orang lain. kerana ianya berakar di dalam otak. pikiran-pikiran emosional atau apapun istilah yang gunapakai.23 Sehingga pada tahun 1960-an semakin banyak penyelidikan yang mempertanyakan tentang kedudukan IQ.

guru yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi mampu menyelesaikan masalah pelajar yang bermasalah. kerjasama kumpulan dan penyelesaian konflik (Gore. Sternberg 1996. akan dapat meningkatkan kecerdasan emosinya (Brewer dan Campbell. empati dan pengukuhan. dan kecerdasan seseorang tidak statik malah boleh ditingkatkan (Perkins1995. 1991). 1995). 1998). Justeru. kerana ianya mempunyai sifat empati dan mempunyai kemahiran sosial yang baik (Goleman. Goleman1995). seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi boleh memahami. menjalin hubungan. Segal1997 dan Weisenger. Goleman 1995. Johnson (2000) menyatakan guru berperanan untuk memenuhi keperluan sosial dan emosi pelajar dan memasukkan pembelajaran afektif dalam projek dan aktiviti pelajar. Kajian kanak-kanak sekolah di Jordan oleh Saadi (2001) mendapati kanak-kanak tidak dapat mencapai sepenuhnya objektif pembelajaran jika tidak dibelai dengan kasih sayang. 1997). Perkara ini perlu kerana pelajar tidak mempunyai kemahiran interpersonal seperti empati. terdapat satu pertanyaan yang menarik. 2000). mengurus dan menzahirkan aspek emosi dan sosial dalam menguruskan tugasan atau tanggungjawab dalam hidup secara efektif seperti pembelajaran. menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dalam cabaran hidup. 1999 dan Ort. Dengan memberikan peluang kepada pelajar untuk meluahkan dan memahami emosi. . kenapa guru perlu mempunyai kecerdasan emosi (EQ)? Elias et al (1997) memberikan jawapan bahawa. adalah sangat penting untuk berjaya dalam hidup berbanding kebolehan intelek (IQ) (Shapiro1997. Akhbar New Straits Times 15 Mac 2002 membawa artikel bertajuk Born Loser? Think again! oleh Anita Anandarajah menyentuh betapa kecerdasan emosi perlu dalam kehidupan dan melalui latihan ia dapat ditingkatkan. Ini menunjukkan betapa perlunya empati dan kemahiran sosial dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolahsekolah (Sarason.24 Namun dalam kaitan dengan kajian ini. Kajian-kajian mendapati kemahiran sosial dan emosi.

maka guru boleh mengolah dan membentuk kelakuan pelajar di sekolah dan seterusnya di alam pekerjaan. Oleh kerana gagasan kecerdasan emosi mula dipopularkan oleh Goleman pada 1995. boleh membantu guru menyelami emosi pelajar-pelajarnya (Stufft. . seperti kajian Tapia (1999). dan kemahiran menjalin hubungan sosial adalah berkait rapat dengan perkembangan dan kematangan emosi (Goleman. Polloway et al (2001) menyatakan bahawa guru juga perlu menyedari dan menggunakan pengajaran yang mempunyai nilai emosi untuk pengajaran efektif. Bagi guru yang mempunyai kecerdasan emosi seperti kesedaran kendiri. Newman et al 1998).25 Menurut Brown (1999). Guru juga perlu prihatin bahawa setiap tindakan dan keputusan yang dibuat di dalam kelas berpotensi untuk mengukuhkan atau mengganggu proses pembelajaran para pelajarnya (Newman 1998. Justeru. Jadi guru yang mempunyai kecerdasan emosi berkebolehan menjadi model contoh di samping mengurus kelas dengan baik. kecerdasan emosi sebagai satu kecerdasan perlu dikaji dan dikembangkan penggunaannya di Malaysia. O’Neil (1996) mempunyai pandangan yang hampir sama iaitu guru perlu mempunyai kecerdasan emosi terutamanya empati dalam berinteraksi dgn pelajar. 1996). pengurangan masalah disiplin di sekolah. 1995). oleh kerana kecerdasan emosi merupakan peramal kepada kejayaan di sekolah. Sedangkan kajian kecerdsan emosi berdasarkan jantina pula. Sutarso (1999) dan Sutarso et al (1996) memihak kepada perempuan tetapi Goleman (1999) menyatakan secara keseluruhannya tiada perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Kenapa demikian? Keberhasilan dalam kerjaya.1989). keluarga dan pekerjaan. setakat ini kajian tentang kecerdasan emosi terutamanya dalam kaitannya dengan pendidikan di Malaysia belum banyak lagi dijumpai. Bagaimanapun. beberapa kajian mendapati bahawa. guru perlu mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi untuk melahirkan pelajar-pelajar yang baik dan matang dari segi emosi. kawalan kendiri dan kemahiran sosial boleh mengurangkan tekanan kerja dan mampu mengawal disiplin pelajar (McManus.

Mayer. Pada bahagian kajian-kajian berkaitanpun pengkaji juga telah mengemukakan sedikit sebanyak tentang kajian-kajian yeng telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Dalam bahagian ini juga pengkaji telah mengemukakan model-model kecerdasan emosi (EQ) yang telah tulis oleh beberapa orang pakar. seperti. mempunyai matlamat agar sektor pendidikan dapat menghasilkan rakyat yang berdisiplin dan mempunyai nilai moral yang tinggi.Tujuh. maka peruntukan untuk pendidikan dan latihan ialah sebanyak RM 10. Goleman (1995). RUMUSAN Baghagian ini telah menerangkan tentang kajian literatur dan juga kajian-kajian yang berkaitan dengan thesis ini. .1 billion iaitu meningkat daripada 13 peratus dalam Rancangan Malaysia Ke. guru adalah golongan yang paling berperanan dan sangat diharapkan oleh kerajaan untuk merealisasikan hasrat yang sedemikian besar itu.Enam kepada 15. Caruso dan Salovey (1999) serta Bar-On (2000). Maka untuk mewujudkan tanggungjawab yang sangat berat ini.4 peratus dalam Rancangan Malaysia Ke.26 Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ke-Tujuh. Untuk mewujudkan hasrat tersebut.

PENDAHULUAN Kajian ini ingin melihat profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia.27 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. Melaka dan Johor. 3.yang telah dibina berdasarkan kajian fasa pertama daripada satu projek besar yang dijalankan oleh sekumpulan pensyarah Fakulti Pendidikan.2. Kajian ini bermula dengan menjalankan kajian rintis ke atas instrumen. Negeri Sembilan. Sehubungan dengan itu. Dalam kajian ini pengkaji cuba mendapat gambaran secara menyeluruh tentang profil kecerdasan emosi (EQ) diantara pembolehubah-pembolehubah seperti yang terdapat dalam kerangka konsep kajian.1. Wiersma 2000). Selangor. satu set instrumen telah dibina bagi membolehkan pengkaji menyelidik pembolehubah-pembolehubah dalam kajian ini. Sampel telah dipilih daripada guruguru sekolah menengah secara rawak mudah (random sampling) daripada negeri Perak. . iaitu kajian rentas (cross-sectional study) yang bertujuan untuk melihat profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. REKA BENTUK KAJIAN Kajian ini dijalankan dengan menggunakan reka bentuk kuantitatif. Instrumen yang digunakan adalah Inventori Kepintaran Emosi Malaysia (IKEM)/Malaysian Emotional Quoetient Inventory (MEQI). Kajian ini juga akan melihat sama ada wujud perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru berdasarkan faktor jantina dan faktor umur. Seterusnya cuba membandingkan profil tersebut dengan profil kecerdasan emosi (EQ) keseluruhan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. Kajian rentas boleh memberikan generalisasi secara umum tentang sesuatu populasi yang dikaji (Fink 1995.

Kemudian. Wiersma. Selepas nilai kebolehpercayaan diperolehi daripada reliability analysis of item. reka bentuk kajian deskriptif menghasilkan data atau maklumat tentang populasi dan fenomena yang telah wujud. perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan faktor jantina dan perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan faktor umur. Menurut Fink (1995). Selepas itu pengkaji mula mengedarkan instrumen-instrumen yang telah diubah tadi ke sekolah-sekolah yang terlibat dalam kajian ini. Kebanyakan guru-guru ini adalah berbangsa Melayu dan sebahagian kecil sahaja . POPULASI KAJIAN DAN SAMPEL KAJIAN Populasi Kajian Kajian ini melibatkan guru-guru sekolah menengah. Dalam kajian ini. Responden telah diminta menjawab satu set borang soal selidik. mempunyai ijazah sarjana. iaitu terdiri daripada guru-guru yang memiliki ijazah sarjana muda dan sebahagian kecilnya daripada kalangan bangsa lain. pemerolehan data secara deskriptif dapat dipungut pada masa yang telah ditentukan oleh pengkaji (Fink. 1995. Melaka dan Johor).1. pengkaji membaiki instrumen dengan membuang item-item instrumen yang merendahkan kebolehpercayaan.28 Dapatan daripada kajian rintis telah dianalisis menggunakan SPSS 11. 1996).0. 3. 2000 dan Ary. Jacobs & Razavieh.3. Selangor. Negeri Sembilan. 3. Instrumen yang dibina ini dapat digunakan untuk mengumpul maklumat tentang kecerdasan emosi (EQ) guru-guru Sekolah Menengah yang dikaji.3. pengkaji ingin melihat profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru yang berkhidmat di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) antara guru-guru secara keseluruhan di malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru yang berkhidmat dikawasan Zon Tengah Semenanjung malaysia.

semakin besar saiz sampel yang diperlukan.29 Sebahagianya mereka lulusan dari universiti luar negara seperti Amerika Syarikat. Negeri Sembilan. . dan ini memudahkan pengkaji mentadbir instrumen dan mendapatkan maklumat yang diperlukan dengan cepat. Krejcie dan Morgan dalam Wiersma (2000) menyatakan bahawa semakin besar saiz populasi kajian. manakala guru wanita seramai 183 orang. kerena sekolah-sekolah tersebut dapat mewakili semua sekolah menengah di yang berada dikawasan tersebut. Satu lagi faktor yang menarik pengkaji untuk membuat kajian pada 11 buah sekolah menengah di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia ini. Lokasi sekolah menengah di negeri-negeri yang dipilih ini tidak terlalu jauh dari institusi pengajian pengkaji. Jumlah guru ini menjadi sampel yang mewakili keseluruhan guru Sekolah Menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. Seramai 275 orang guru yang berkhidmat di 11 buah sekolah menengah yang terletak pada lima buah negeri tersebut telah dipilih sebagai responden kajian.2.3. Jumlah bilangan guru lelaki adalah seramai 92 orang. saiz sampel antara 200-500 responden telah memadai untuk sesebuah kajian. Sudman dalam Wiersma (2000). Kebanyakan mereka telah mengajar di sekolah menengah lebih daripada setahun. Namun jika dilihat dari maklumat yang diperolehi. Sampel kajian Sampel kajian terdiri daripada guru–guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Perak. Melaka dan Johor. Sedangkan Neuman (2000) pula menyatakan bahawa 300 orang subjek (lebih kurang 30 peratus) daripada populasi seramai 1000 orang sudah mencukupi untuk mendapatkan ketepatan yang tinggi. Pentadbiran instrumen menjadi lebih mudah dan juga boleh menjimatkan masa dan kos. United Kingdom dan sebagainya. dan berkhidmat di bawah 3. manakala sebahagian lainnya lulusan universiti tempatan. Krejcie dan Morgan (1970) telah mencadangkan bahawa sampel seramai 310 orang untuk populasi 1600 orang. Selangor. guru lulusan universiti tempatan lebih ramai jumlahnya berbanding dengan guru lulusan luar negara. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bahagian kedua adalah soalan-soalan yang mengukur setiap domain kecerdasan emosi (EQ).4.30 April 2003 28 .23 April 2003 28 . 2. Negeri Sembilan. pengkaji telah menggunakan satu set borang soal selidik Iventori Kepintaran Emosi Malaysia (IKEM)/Malaysian Emotional Quoetient Inventory (MEQI). Melaka dan Johor serta tarikh pentadbiran instrumen.30 Untuk tujuan kajian ini. INSTRUMEN KAJIAN Untuk mengumpulkan maklumat bagi menjayakan kajian ini.30 April 2003 31 Mac–2 April 2003 31 Mac–2 April 2003 31 Mac–2 April 2003 7 -9 April 2003 7 -9 April 2003 7 -9 April 2003 3.1 : Senarai nama-nama Sekolah Menengah di negeri Perak. yang digubal oleh sekumpulan pensyarah Fakulti pendidikan. Instrumen ini telah diambil dari projek penyelidikan IRPA 07-02-02-0017-EA171.23 April 2003 21 .30 April 2003 28 . SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (SMK) SMK Gerik SMK Dato Seri Wan Mohamed Perak SMK Kuala Kubu Bahru Selangor SMK Kampung Soeharto Selangor SMK Ampang Pecah Selangor SMK Serting Hilir Kompleks Negeri Sembilan SMK(FELDA) Bandar Baru Serting SMK Bahau Negeri Sembilan SMK Bukit Katil Melaka SMT Bukit Piatu Melaka SMK Tinggi Melaka TARIKH PENTADBIRAN INSTRUMEN 21 . Bahagian pertama iaitu berkenaan dengan latarbelakang dan maklumat ringkas responden. . Jadual 3. Pengkaji berpendapat jumlah sampel 174 orang guru adalah memadai dalam kajian ini. pengkaji telah mentadbirkan 275 borang soal selidik. Soal selidik tersebut disusun dalam dua bahagian iaitu: 1. Selangor. dan telah dipulangkan semula oleh 174 orang responden.

31 Satu lagi instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah ” Borang Kebenaran Responden (consent leter). bangsa.Tidak Setuju. 3. . Inventori Kecerdasan Emosi (IKEM-MEQI) Soal selidik ini telah dibina berdasarkan soal selidik kecerdasan emosi yang telah digunakan oleh Noriah et al (2003). jantina. 3. jabatan dan tempat pengajian (dalam atau luar negera). 4. Penyusunan instrumen ini juga mengambil kira pandangan Goleman (1999) tentang kelima-lima domain kecerdasan emosi yang disarankannya. 2. Borang kebenaran ini sangat penting diberikan kepada semua responden. Item-item dalam soal selidik ini disusun berdasarkan kelima-lima domain kecerdasan emosi yang dicadangkan oleh Goleman (1999) dan dua domain tambahan yang telah dikenalpasti oleh Noriah et al (2003) pada masa temu bual kumpulan fokus dan temu bual individu dalam kajian fasa pertama.4. taraf perkahwinan. kerana ianya merupakan sebahagian daripada pembolehubah dalam kajian ini. Instrumen ini telah dibina berasaskan dapatan kajian kualitatif fasa pertama satu projek kajian yang sedang dijalankannya.1 Soal Selidik Maklumat Guru Soal selidik ini bertujuan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan latarbelakang responden (guru) seperti lokasi tempat mengajar. Bahagian ini diperlukan. iaitu 1-sangat Tidak Setuju. 3Tidak Pasti.Setuju dan 5-Sangat Setuju. Item-item ini juga telah dibina menggunakan Skala Likert lima-mata. umur. sebelum mereka memberikan respon ke atas instrumen yang berikan.4.2.

pemangkin perubahan. apa yang dirasai oleh responden apabila melihat pemandangan sebuah pulau di tengah laut dan bagaimana pula keamatan perasaan yang dialami itu. kemahiran sosial. Bagi empati pula terdapat 7 bahagian item iaitu memahami orang lain. komitmen. Terdapat dua bahagian dimana item-itemnya menggambarkan senario yang perlu diberi respon oleh responden terhadap apa yang dirasainya dan bukannya apa yang ingin dilakukannya. optimis dan minat. kerohanian dan kematangan. Bagi kesedaran kendiri. Bagi kerohanian (spirituality) dan kematangan (maturity). Berikut ialah contoh-contoh item bagi ketujuh-tujuh bahagian utama IKEM-MEQI. yang ditanyakan dalam bentuk soalan terbuka (open ended-question) yang perlu dijawab secara bertulis dalam bentuk tindak balas oleh responden.32 Setiap item yang disusun akan merujuk kepada perasaan dan tingkah laku responden yang dipersepsikan (perceived) dan prestasi sebenar (actual performance) terhadap kelima-lima domain yang dicadangkan oleh Goleman (1999) beserta dua domain yang dapat dikenal pasti dalam temu bual kumpulan fokus dan temu bual individu. mengembangkan potensi orang lain. Instrumen ini terdiri daripada 7 bahagian utama iaitu kesedaran kendiri. Bagi pengurusan kendiri. inisiatif. keupayaan kumpulan dan komunikasi. tidak terdapat pecahan bahagian-bahagian item. penghematan/kejujuran. “leveraging diversity”. keyakinan diri dan kesedaran fisiologi. Contohnya. regulasi kendiri. kesedaran politik. kebolehsuaian dan inovasi. terdapat 5 bahagian item iaitu kawalan diri. terdapat 8 bahagian item iaitu pengaruh. . Satu bahagian lagi ialah item-item situasi yang pelbagai. motivasi kendiri. Bagi kemahiran sosial. Bagi motivasi kendiri pula terdapat 5 bahagian item iaitu dorongan pencapaian. kerjasama. empati. kebolehpercayaan. penilaian kendiri. kepemimpinan. menjalin hubungan. berorientasikan khidmat. pengurusan konflik. membantu orang lain dan perasaan kasih sayang. terdapat 4 bahagian item iaitu kesedaran emosi. Jumlah item yang perlu dijawab oleh responden bagi instrumen IKEM-MEQI secara keseluruhan ialah 262 item.

Bahagian keyakinan diri pula mengukur harga diri dan keupayaan yang dimiliki oleh responden. Item-item bahagian penilaian kendiri pula mengukur ketepatan responden menilai kekuatan dan kelemahan diri. Bahagian kesedaran fisiologi pula melihat kepekaan responden mengesan perubahan-perubahan fisiologi apabila berlaku perubahan emosi. “Saya tidak malu memberikan pandangan saya walaupun ianya satu pandangan yang berbeza dari pandangan orang lain”. Contohnya: “Saya sedar apabila sesuatu perkara/situasi boleh membawa kesan negatif kepada perasaan saya”. a. melihat kekuatan responden mengawal cetusan emosi negative. Bahagian penghematan/kejujuran. Bahagian Regulasi Kendiri Item-item bahagian kawalan kendiri. Bahagian Kesedaran Kendiri a. Contohnya: ”Saya akan sentiasa bersikap jujur dalam semua tindakan saya”. b. Item-item bahagian kesedaran emosi mengukur sejauh mana seseorang responden peka terhadap emosi yang timbul dalam setiap situasi hariannya. b. ii. Contohnya: “Saya sedar bahawa keadaan marah memberi kesan yang buruk kepada kesihata saya”. c. menilain kejujuran dan integriti responden. Contohnya: “Saya mampu bertindak dengan tenang walaupun saya dalam keadaan marah”. Contohnya: “saya boleh rasai perubahan fikiran saya apabila dirangsang oleh sesuatu perkara/peristiwa”. mengukur sekap tanggungjawab responden terhadap prestasi sendiri. c. Bahagian kebolehpercayaan. d. Contohnya: ”Saya sentiasa memastikan bahawa setiap hasil kerja saya adalah sempurna”.33 i. .

Item-item bahagian memahami orang lain (Understanding others). Contohnya: ”Saya bertanggungjawab untuk menyiapkan semua tugasan yang diberikan”. Contohnya: ”Saya suka mencari idea baru bagi menyelesaikan satu tugas”. menilai minat yang ada pada responden dalam menjalankan tugas. mengukur kesediaan responden untuk merebut peluang. dengan matlamat sekolah (organisasi). e. Bahagian komitmen. Contohnya: “ Saya percaya bahawa tiada jalan singkat untuk mencapai kejayaan”. Bahagian optimis. Bahagian inisiatif. Bahagian minat pula. mengukur sejauh mana responden dapat mengesan dan memahami perasaan orang lain. b. Bahagian inovasi. e. iv. Contohnya: “ Saya sentiasa merebut peluang-peluang yang ada dalam kerjaya”. Bahagian Empati a. Bahagian kebolehan menyesuaikan diri. d. mengukur kesepaduan (cohensiveness) antara matlamat responden c. mengukur dorongan pencapaian responden kea rah kecemerlangan. Contoh: “Saya dapat merasakan kesusahan orang lain.” . menilai tahap penerimaan responden terhadap inovasi. Contohnya: “ Saya sanggup berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja”. mengukur ketabahan responden dalam mengejar matlamat walaupun terdapat kegagalan dan halangan. Contohnya: “Setiap kerja yang saya lakukan datang daripada minat saya sendiri”. menilai keluwesan responden dalam menangani perubahan. Bahagian Motivasi Kendiri Item-item bahagian dorongan pencapaian. a. Contohnya: ”Saya boleh menyesuaikan pandangan saya mengikut keperluan semasa”. iii.34 d.

35 b. “ Perasaan saya cepat terusik apabila melihat kesusahan yang dialami orang lain. mengukur kebolehan responden membaca gerak emosi perkumpulan dan pihak yang berpengaruh. Contohnya. menilai perasaan belas kasihan responden dalam berinteraksi dengan orang lain. mengukur kepandaian responden mempengaruhi orang lain. Bahagian berorientasikan khidmat (service orientation). Contohnya. Membantu orang lain (helping others). mengukur kebolehan responden menjangka. f.” g. Contohnya. Contohnya: “Saya sentiasa membantu rakan-rakan melihat peluang yang ada di sekitar mereka”. menilai keupayaan responden mewujudkan peluang-peluang daripada pelbagai kelompok masyarakat. v. Item-item bahagian mengembangkan potensi orang lain (developing others). Bahagian Kemahiran Sosial a. “Saya bersikap adil dalam memberikan perhatian pada semua pihak”. Bahagian leveraging diversity. Item-item bahagian mempengaruhi. e. menilai kebolehan responden mengesan keperluan orang lain dan orang mengembangkan kebolehan mereka. c.”. Contohnya: “Saya akan membantu lain belajar menyelesaikan masalah mereka”. “Saya memberikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. mengenal pasti dan memenuhi kehendak pelanggan (pelajar). Contohnya: “Saya sentiasa memastikan perkhidmatan yang saya berikan kepada orang memuaskan ”. Bahagian kesedaran politik (political awareness). d.” . mengukur sejauhmana responden boleh memberikan bantuan kepada orang lain. Bahagian berkasih sayang (compassion). Contohnya: “Saya mampu membuat orang lain menerima keputusan saya.

menilai kemahiran berkomunikasi dua hala responden. Contohnya: “Saya boleh berbual dengan sesiapa sahaja dalam sesuatu majelis. Contohnya: “Saya boleh membimbing orang lain tugas mereka.” d. Contohnya: “Tuhan akan membantu jika saya terus berusaha. Contohnya: “Saya sentiasa dapat mewujudkan semangat bekerjasama antara rakan-rakan setugas. Bahagian Spiritualiti/Kerohanian Item-item bahagian ini mengukur tahap kerohanian yang wujud dalam diri responden. Bahagian menjalin hubungan. mengukur kebolehan responden membina hubungan yang produktif. mengukur keupayaan mewujudkan pasukan yang efisien dalam mencapai matlamat sesebuah organisasi. bahagian pemangkin perubahan.” g. mengukur kemahiran responden memulakan perubahan di tempat kerja. mengukur keupayaan responden membimbing individu dan kumpulan.” h. Bahagian keupayaan berpasukan.” menyelesaikan vi. e. Bahagian komunikasi.” .36 b. Contohnya: ”Saya sentiasa cuba mulakan sesuatu yang baru”.” f. Contohnya: “Saya selalu diminta menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di tempat kerja. Contohnya: “Saya sentiasa mengajak rakan-rakan untuk melakukan sesuatu tugas bersama-sama. mengukur kemampuan responden berkerjasama dalam satu pasukan. Bahagian kepemimpinan. Contohnya: “Saya sentiasa melibatkan rakan setugas apabila diminta menyelesaikan sesuatu tugas penting.” c. menilai kebolehan responden menyelesaikan pertelingkahan. Bahagian kerjasama. Bahagian pengurusan konflik.

Melaka dan Johor. pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik tersebut telah berusaha untuk membina tema-tema dan juga subtema (coding) yang berkaitan dengan kajian ini. Dalam fasa pertama ini.” bahagian ini mengukur kematangan responden. Wilayah Persekutuan. Selepas proses transkripsi. jururawat. .3. Seterusnya setelah tema-tema terbentuk. Ini sangat penting dilakukan bagi menjayakan analisis data fasa pertama (kualitatif). iaitu Guru-guru (sekolah menengah dan MRSM). iaitu satu program khusus untuk menganalisis data kualitatif. Setelah proses temubual selesai dijalankan. Selangor. Bahagian Kematangan. Negeri Sembilan. pengkaji membuatkan transkripsi ke atas setiap temubual tersebut. pegawai penjara dan polis. Item-item teliti.37 vii. Selepas analisis fasa pertama dijalankan.4. Ini dilakukan bagi mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan dengan kecerdasan emosi mengikut konteks tempatan. pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik tersebut telah membuat dua kali bengkel untuk pembinaan itemitem instrumen. Temubual berkumpulan dan temubual individu telah dilakukan ke atas pelbagai instansi kerajaan di Malaysia. pengkaji bersamasama dengan kumpulan penyelidik UKM telah melakukan temubual berkumpulan (Focus group) dan juga temubual individu (indepth interview) mulai dari negeri Perak. Pembinaan Instrumen Kajian Pembinaan instrumen ini dimulakan dengan menjalankan kajian fasa pertama (kualitatif) dalam projek IRPA 07-02-02-0017-EA171. Contohnya: “Kematangan fikiran membantu saya untuk melihat sesuatu masalah dengan 3. pengkaji telahpun berusaha untuk membuat satu analisis dengan menggunakan perisian komputer (NUD*IST Program).

Manakala pembolehubah bebasnya ialah “ Jantina. 3.4. 3. . Pembolehubah Kajian Kajian ini mempunyai dua pembolehubah. Kajian rintis ke atas instrumen ini telah dijalankan sebanyak tiga kali. iaitu satu pembolehubah bersandar (dependent variabel) dan beberapa pembolehubah bebas (independent variabel).5. dan Negeri tempat berkhidmat”.4. baik nilai kebolehpercayaan instrumen secara keseluruhan mahupun nilai kebolehpercayaan untuk setiap sub yang mewakili domain-domain kecerdasan emosi yang dikaji di dalam kajian ini. Pembolehubah bersandar dalam kajian ini adalah “ Kecerdasan Emosi”. iaitu kajian rintis pertama telah melibatkan 23 orang pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2001. Kajian Rintis Sebaik sahaja instrumen ini selesai dibina. umur. dan untuk kali keduanya adalah bengkel untuk pemantapan instrument yang akan digunakan dalam kajian ini.38 Bengkel kali pertama adalah untuk penyusunan draf item yang sesuai dengan domaindomain kecerdasan emosi yang telah didapatkan pada fasa pertama.4. Manakala kajian rintis yang kedua telah melibatkan 60 orang guru sekolah menengah di sekitar daerah Alor Gajah dan daerah Melaka Tengah pada bulan Januari 2002. Sedangkan untuk kajian rintis yang ketiga pula dilakukan setelah diadakan perombakan-perombakan ke atas item-item instrument yang dianggap kurang sesuai untuk mengukur konstruk-konstruk yang terdapat dalam kecerdasan emosi (EQ). maka untuk langkah selanjutnya kajian rintis dijalankan untuk mendapatkan nilai kebolehpercayaan daripada instrumen tersebut.

maka pengkaji menyemak semula setiap item-item yang didapati mempunyai nilai kebolehpercayaan yang rendah. Untuk kajian kali kedua.9145 (jadual 3. bahawa instrumen ini telah diujikan sebanyak dua kali.6. kebolehpercayaan secara keseluruhan ialah 0. maka pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik IRPA telah berusaha untuk mengubahsuai item-item yang kurang berkenaan dengan konstruk-konstruk yang terdapat dalam instrumen kajian ini. .9582. Kebolehpercayaan Instrumen Sebelum instrumen ini digunakan dalam kajian sebenar. Bagaimanapun bila dilakukan analisis ke atas sub-sun konstruk. Dari dua kali kajian rintis yang dijalankan. Pada masa kajian rintis yang pertama. didapati nilai kebolehpercayaan yang rendah pada beberapa sub konstruk di dalam instrumen ini. Setelah dilakukan penyemakan semula. kebolehpercayaan yang diperolehi ialah 0. Setelah nilai kebolehpercayaan daripada dua kali ujian kajian rintis diperolehi. Kesahan telahpun dijalankan dengan mengambil kira pandangan daripada individu yang boleh dianggap sebagai pakar dalam bidang kecerdasan emosi (EQ). Untuk tujuan pengubahsuaian. pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik tersebut cuba merujuk semula kepada dapatan kajian fasa pertama (focus group dan indepth interview).2).39 3.4. Alpha Cronbach telah digunakan bagi menguji kebolehpercayaan instrumen secara keseluruhan dan juga untuk setiap domain kecerdasan emosi yang terdapat dalam instrumen berkenaan. Sesuai dengan apa yang pengkaji ceritakan pada bahagian kajian rintis di atas. pengkaji terlebih dahulu telah menjalakan kajian rintis bagi mendapatkan nilai kebolehpercayaan daripada instrumen yang disusun. Secara keseluruhan instrumen ini mempunyi nilai kebolehpercayaan yang cukup tinggi.

7154 .8587 .8859 .9440 .8141 .9365 .8492 .7571 .40 Jadual 3.7439 .8174 .8334 .7329 .8547 .9768 .7152 .8560 .9188 .8050 .8427 .7962 .7909 .6957 .7253 .8413 .8720 .9331 .9176 .8409 .9412 .8117 .8525 .6707 .9003 .8652 .2: Senarai Nilai Kebolehpercayaan Instrumen selepas kajian Rintis Konstruk IKEM-MEQI Keseleluruhan Kesedaran Kendiri (Self Awareness) Emotional awareness Accurate self assessment Self confidence Physiological awareness Kawalan kendiri (Self Regulation) Self control Trustworthiness Conscientiousness Adaptability Innovation Motivasi kendiri (Self Motivation) Achievement drive Commitment Initiative Optimism Interest Empati (Empathy) Understanding others Developing others Service orientation Leveraging diversity Political awareness Helping others Compassion Kemahiran social (Social Skill) Influence Conflict management Leadership Change catalyst Building bonds Collaboration and cooperation Team capabilities Communication Spirituality Nilai Kebolehpercayaan .7639 .7044 .

maka pengkaji mulai mentadbirkan instrumen ini untuk mendapatkan maklumat sebenar daripada responden kajian.6. TATACARA PEMEROLEHAN DATA Setelah nilai kebolehpercayaan instrumen didapatkan.6472 .9870 3. pengkaji juga telah menghubungi pejabat-pejabat dan pengetua-pengetua sekolah. sesuai dengan kod etika menjalankan sesebuah kajian di institusi kerajaan Malaysia. Pengkaji juga telah menggunakan exploratory factor analysis untuk melihat peratus penyumbang kepada konstruk yang diwakili oleh item-item yang dianalisis. Selain surat kebenaran. bagi memastikan semula setiap permohonan menjalankan kajian telah mendapat kelulusan.41 Foto emosi Gambaran emosi dalam landskap Respons emosi dalam scenario Maze .5. terlebih dahulu pengkaji melalui beberapa prosedur. Pengkaji telah menghantarkan sendiri setiap instrumen kepada setiap sekolah yang terlibat dalam kajian ini. Pengkaji telah merekodkan semua item-item negatif dan kemudian membersihkan data daripada missing data.4141 . TATACARA PENGANALISISAN DATA Data yang telah dipungut dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan SPSS Versi11.7526 . Pengarah Pendidikan Daerah dan juga kepada pengetua-pengetua sekolah berkenaan. Pengarah Pendidikan Wilayah/Negeri. Sebelum pengkaji mentadbirkan instrumen ke sekolah-sekolah yang terbabit. Pengkaji telah menyiapkan dan menghantar surat kelulusan terlebih dahulu kepada pejabat Kementerian Pendidikan Malaysia.0). 3.0 (Statistical Package for Social Science Version 11. .

instrumen yang digunakan.42 Statistik deskriptif yang digunakan ialah Min. 3. nilai kebolehpercayaan instrumen. tatacara pemerolehan data dan tatacara pengalisisan data. Seterusnya pengkaji membina profil kecerdasan emosi (EQ) untuk guru-guru yang dikaji.7. cara-cara instrumen ditadbirkan. . RUMUSAN Pada bahagian ini pengkaji telah menghuraikan tentang rekabentuk kajian. kajian rintis. peratusan dan sisihan piawai bagi melihat deskriptif data secara keseluruhan. populasi dan sampel kajian.

guru perempuan 110 orang (63.43 BAB IV HASIL KAJIAN 4. Maklumat-maklumat yang diperolehi daripada peserta kajian telah dianalisis dengan menggunakan SPSS-Windows Versi 11. Kajian ini telah melibatkan seramai 174 orang guru-guru sekolah menengah yang berkhidmat di sekolah menengah sekitar kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. dapatan kajian.2%) dan 5 orang (2.2 menunjukan komposisi dan perincian profil responden yang terlibat dalam kajian ini.9%) guru tidak menyatakan jantina mereka di atas kertas jawapan. 2. PROFIL RESPONDEN Jadual 4. Bahagian ini juga mengemukakan dapatan kajian tentang skor min dan sisihan piawai yang diperolehi oleh peserta kajian dalam setiap domain kecerdasan emosi yang dikaji. Statistik ini digunakan untuk membina satu profil kecerdasan emosi bagi guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. Analisis statistik deskriptif juga digunakan. umur. 4. Guru lelaki terdiri dari 59 orang (33. bagi mendapatkan maklumat taburan sampel kajian berdasarkan faktor jantina. Negeri Sembilan. semua guru terbabit adalah guru-guru sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. latar belakang etnik. hasil analisis statistik yang didapatkan berasaskan persoalan-persoalan kajian yang telah dibina dalam bab pertama serta rumusan. . seterusnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif iaitu min dan peratus untuk setiap domain kecerdasan emosi.9%). 1.0. status perkahwinan dan negeri tempat berkhidmat. PENDAHULUAN Dalam bab ini pengkaji akan menghuraikan mengenai profil peserta kajian. Selangor. Melaka dan Johor).

9 78.4) tidak menyatakan status mereka di dalam soal selidik yang diberikan (jadual 4.7 48.7%).7%) responden yang telah berkahwin. (41 tahun ke atas) 43 orang (27. guru Melayu 148 orang (85.44 Dari segi umur.7 5.6%). 137 orang (78.9 63.9 20. Manakala dari segi etnik pula.5%).1%).7 85.6 2.7 17.9%) lagi tidak menandakan mana-mana etnik yang telah ditentukan di dalam soal selidik.0%) dan lain-lain 1 orang (0.1 7.2) JADUAL 4.9 24.9%). Manakala 5 orang (2.5 4.0 0.7%) guru tidak menjelaskan umur mereka di dalam borang soal selidik. (31-40 tahun) adalah 85 orang (48.8 3.8%) bujang dan 6 orang (3.4 Umur Etnik Status Perkahwinan . guru yang berumur (23-30 tahun) terdiri dari 36 orang (20. guru Cina 13 orang (7. Sedangkan dari segi satus perkahwinan pula.4%) dan 10 orang (5.2 2.2 Profil sampel kajian Kategori Jantina Profil Lelaki Perempuan Mising 23 – 30 tahun 31 – 40 tahun 41 tahun ke atas Mising Melayu Cina India Lain-lain Mising Berkahwin Bujang Mising Kekerapan 59 110 5 36 85 43 10 148 13 7 1 5 137 31 6 Peratus 33. guru India 7 orang (4. 31 orang (17.

97. Negeri Sembilan. serta kesemua responden yang terlibat dalam kajian ini mempunyai yang rendah pada domain kemahiran sosial. kesedaran kendiri.81.80 – 2.3 DOMAIN-DOMAIN KECERDASAN EMOSI MENGIKUT PERSEPSI GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH ZON TENGAH SEMENANJUNG MALAYSIA Bahagian ini melaporkan atau membincangkan tentang domain-domain kecerdasan emosi (EQ) dari persepsi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. Ini juga menunjukkan bahawa semua responden yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor yang tinggi dalam domain tersebut. regulasi kendiri. Melaka dan Johor). SP = 0. manakala skor min bagi domain motivasi kendiri pula ialah (M= 3.30). Dari jadual ini juga dapat dilihat bahawa skor min terendah adalah pada domain kemahiran sosial (M= 3. selangor. SP = 0. SP = 0.60. regulasi kendiri (M = 3. kesedaran kendiri. iaitu Motivasi kendiri. kematangan dan empati.64.38). SP = 0. SP = 0.70. Tidak Setuju (1.50).37).90.44).40 – 4.00).45 4. kematangan (M= 4. SP = 0. serta kemahiran sosial (M = 3. Ini memberi gambaran bahawa semua guru yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor yang tinggi pada domain kerohanian.60 – 3. dan regulasi kendiri. kematangan.47).10) dan Sangat Setuju (4.56.00 – 1. Di sini pengkaji melaporkan keputusan tahap kategori persepsi responden yang diukur berdasarkan markat skor min iaitu Sangat Tidak Setuju (1. kesedaran kendiri ( M = 3.20 – 5.70). dan empati menunjukkan nilai skor min yang lebih besar berbanding dengan empat domain kecerdasan emosi yang lainnya. dan kemahiran sosial. Analisis ini juga akan mengukur min dan sisihan piawai item bagi ketujuh-ketujuh domain kecerdasan emosi (EQ). SP = 0. . Berdasarkan jadual 4. didapati bahawa tiga dari tujuh domain kecerdasan emosi (EQ) iaitu kerohanian.45).36). dan empati ialah (M= 4. Tidak Pasti (2. Bagaimanapun dapatan juga menunjukkan domain kerohanian merupakan skor yang paling tinggi (M= 4.40).64). dan mempunyai skor yang sederhana tinggi pada domain motivasi kendiri.3. Skor min bagi domain kerohanian (M = 4.70). Setuju (3.

45 0. SP = 0.64.06 3. i8. Justeru.1 Domain Kerohanian Domain kerohanian (spirituality)merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui item soalan bahagian I (i1.56 4. Skor ini menunjukkan perbezaan yang agak ketara berbanding dengan enam domain kecerdasan emosi (EQ) yang lainnya. i3. walaupun skor min kerohanian mencatat skor tertinggi diantara ketujuh domain kecerdasan emosi (EQ).89 3. juga wujud pada guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. i5.38). 4.47 0. i9) dari instrumen kajian yang digunakan.38 Jadual 4. i4. i6.44 0. ini dibuktikan dengan catatan skor nilai min terendah berada pada domain berkenaan (M = 3. i2. i7.70 4. .80 3.64 Sisihan Piawai 0.40 3. Namun dapatan statistik menunjukkan walaupun mempunyai skor terendah.38 0.3. Kemahiran sosial mempunyai skor yang tidak terlalu menonjol dikalangan guru-guru.46 JADUAL 4.36 0. tetapi masih lagi muncul sebagai domain kecerdasan emosi di kalangan guruguru yang dikaji.3 Skor Min dan Sisihan Piawai Domain-domain Kecerdasan Emosi Domain EQ Kerohanian Kematangan Empati Motivasi Kendiri Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Kemahiran Sosial N 168 168 173 174 174 174 172 Min 4. demikian juga halnya juga dengan domain yang mempunyai skor min yang sederhana. Ini juga memberikan gambaran wujudnya keseimbangan diantara domain yang mempunyai skor min tinggi dan sederhana tersebut.97 3.3 di atas juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang ketara diantara tiga domain yang mempunyai skor min yang tinggi. dapatlah disimpulkan bahawa ketujuh domain kecerdasan emosi (EQ). yang terlahir dalam konteks tempatan.

68. responden menyatakan sangat setuju bahawa sembahyang memberi peluang kepada dirinya untuk memuhasabah. SP= 0.4.74.75. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa Tuhan akan selalu membantu jika mereka terus berusaha. SP= 0. SP= 0. responden menyatakan persepsi sangat setuju nilai agama sangat mempengaruhi tindakan mereka dalam kehidupan seharian.63).53).47 Jadual 4. Item i3 (M= 4. SP= 0. kecewa dll). Item i6 (M= 4. Item i8 (M= 4.62. SP= 0. responden menyatakan pendapat sangat setuju bahawa mereka insaf dengan segala kelemahan yang wujud pada diri mereka. menunjukkan analisis nilai min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi setiap item yang mengukur konstruk kerohanian dalam kecerdasan emosi (EQ). Item i4 (M=4. Item i2 (M= 4. Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian merupakan domain yang amat penting keberadaannya dalam kajian ini. dalam kecerdasan emosi mengikut persepsi guru-guru yang terlibat .48). responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa nilai agama boleh membantu mereka dalam memahami orang lain. SP= 0.60.63. Peserta kajian telah memberikan maklumbalas dengan nilai skor min yang berada pada tahap sangat tinggi bagi setiap item yang terdapat dalam domain kerohanian.73.44).57). SP= 0.74. Bagi item i1 (M= 4. responden menyatakan pendapat sangat setuju bahawa mereka bersyukur dengan kekuatan yang diberikan oleh tuhan kepada mereka. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa perasaan mereka akan merasa lebih tenang apabila membaca ayat-ayat suci agama mereka masing-masing. Item i5 (M= 4. SP = 0. sedih. SP= 0. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga dan item i9 (M= 4.76.53). Item i7 (M= 4.57).54).55). responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa bersembahayang boleh membantu mereka dalam mengawal perasaan negetif (marah.

5.63 4. kecewa dll) saya 2. item j1 (M= 4. sedih. 6.49). Bersembahyang membantu saya mengawal perasaan negetif (marah. j6). responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa pengalaman hidup meningkatkan kematangan fikiran mereka.3.62 4. 7.2 Domain Kematangan Kematangan (maturity) juga merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui instrumen kecerdasan emosi (EQ) pada item bahagian J ( j1.75 4.63 4. . 5.54 0. j4. Saya yakin bahawa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga 9. 4.60 4.68 Sisihan Piawai 0.76 Min 4. Nilai membantu saya memahami orang lain Nilai agama mempengaruhi tindakan saya dalam kehidupan seharian Tuhan akan membantu jika saya terus berusaha Saya insaf dengan segala kelemahan yang saya ada Saya bersyukur dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Perasaan saya lebih tenang apabila menghayati ayat-ayat suci agama saya 8.79 4.53 0.55 0.57 0.48 0. j5. Sembahyang memberi ruang kepada saya untuk melakukan muhasabah diri 4.53 4.73 0.44 0.74 4. j3.57 0.64.4 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kerohanian Domain EQ 1. j2. Nilai skor min yang diperolehi ialah. 3. Jadual 4. menunjukkan analisis nilai min (M) dan sisihan piawai bagi domain kematangan.48 JADUAL 4. SP= 0.

Namun hal ini tidak menunjukkan perbezaan yang ketara diantara kedua-dua domain ini.57).55 4.51.49 0.64 4.5 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kematangan Domain EQ 1. 3. SP= 0. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa pengalaman mengajar mereka untuk menjadi lebih matang dalam membuat keputusan dan item j6 (M= 4. responden menyatakan persepsi sangat setuju mereka menjadi lebih matang apabila usia mereka meningkat. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa kematangan fikiran membantu mereka untuk melihat sesuatu masalah dengan teliti. SP= 0. Justru ini boleh diertikan bahawa kedua-dua domain tersebut mempunyai posisi penting dalam kecerdasan emosi mengikut persepsi guru-guru yang dikaji.55 . Item j4 (M= 4.54). 4.56. ini menunjukkan bahawa domain tersebut juga merupakan salah satu domain yang penting dalam kecerdasan emosi mengikut persepsi guru-guru yang dikaji.54 Sisihan Piawai 0.55 0.54) iaitu responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa pengetahuan yang mereka perolehi boleh meningkatkan kematangan fikiran mereka. SP= 0. JADUAL 4.60 Min 4. Bagaimanapun purata skor min bagi domain kematangan ini sedikit lebih rendah daripada domain kerohanian. Item j3 (M= 4. Statistik deskriptif menunjukkan bahawa semua item bagi domain kematangan memperolehi skor min pada tahap yang sangat tinggi. 2. SP= 0.49 Dalam item j2 (M= 4. Item j5 (M= 4.55).54. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa fikiran yang matang membantu mereka dalam mengawal perasaan. Pengalaman hidup meningkatkan kematangan fikiran Kematangan fikiran membantu saya untuk sesutau masalah dengan teliti Fikiran yang matang membantu saya mengawal perasaan Pengalaman mengajar saya untuk menjadi 4. SP= 0.55).60.55.54 0.

menunjukkan analisis deskriptif min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi item-item yang mengukur domain empati.59). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membantu orang lain belajar menyelesaikan masalahnya. Item fii5 (M= 4.99.690 responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa setiap indifidu harus dibantu untuk berjaya.3 Domain Empati Empati (empathy)juga merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui item bahagian F (fi1.50 lebih matang dalam membuat keputusan 5.51 0. fvii5 dan fvii6) dalam instrumen kecerdasan emosi (EQ). Saya menjadi lebih matang apabila usia meningkat 4. Item fii1 pula (M= 4.57 4.62) responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membimbing rakan-rakan dalam menjalankan tugas. Jadual 4. SP= 0.00. fii4. fvii1. Pengetahuan yang saya perolehi boleh meningkatkan kematangan fikiran 6.05.72. fiv2.3.61). Item fii3 (M= 4.76) . fvii2. fvii3. SP= 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka dapat tahu apabila seseorang menyembunyikan perasaan. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membantu rakan-rakan memperbaiki diri mereka. fii3.07. fiv1. Item fi4 (M= 3. fii6. item fi1 (M= 4. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka dapat merasakan kesusahan orang lain. SP= 0.91. fiii1. SP= 0.70). SP= 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka dapat merasakan kesedihan orang lain. SP= 0. . Sp= 0.60 4.02. SP= 0. fiii4.54 0. Nilai min yang diperolehi ialah. fiii3. fii2.62). fii1. fi4.6.23. fii5. Item fi5 (M= 3. fvii4.66) responden menyatakan persepsi setuju bahawa merekan membantu semua rakan memajukan diri dalam kerjaya.item fii4 (M= 3. Item fii2 (M= 4. fiii5.

55) responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka akan sentiasa memastikan perkhidmatan yang diberikan kepada boleh memuaskan orang lain.50).64).89. Item fvii4 (M= 4. responden menyatak persepsi setuju bahawa mereka sentiasa membantu rakan-rakan melihat peluang yang ada di sekitar mereka. SP 0.17.82). Bagi item fiv1 pula (M= 3. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa membantu pelbagai pihak untuk bekerjasama mencapai satu matlamat yang dipersetujui bersama.51 Item fii6 (M= 4. SP= 0. Item fvii5 (M= 4. SP= 0. Item fvii3 (M= 4. responden menyatakan persepsi setuju bahawa perasaan mereka cepat terusik apabila melihat kesusahan yang dialami orang lain. SP= 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka selalu menjadi tempat bagi rakan-rakan untuk meluahkan rasa tidak puas hati mereka.12. SP= 0.07. SP= 0.25. Item fiv2 (M= 3. SP= 0.28. . Dalam item fiii1 pula (M= 4. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa meraka tidak anggup melihat orang menderita.97. SP= 0. SP= 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka menerima kritikan orang lain sebgai cara untuk memperbaiki perkhidmatan yang mereka berikan.62). SP= 0.80.58) responden menyatakan persepsi sngat setuju bahawa mereka akan sentiasa memberikan ucapan tahniah kepada rakan-rakannya yang berjaya.73.67). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan sentiasa meluangkan masa untuk mendengarkan masalah orang lain.24.53).30. Item fvii2 (M= 3. Manakala item fvii1 (M= 3.61). responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka merasa bangga melihat kejayaan yang dicapai oleh rakan mereka. SP= 0.64).23.520 .56). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa bertanya kepada orang kain tentang keperluan mereka sebelum menghulurkan bantuan. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka sedih apabila mendapat tahu orang lain teraniaya dan item fvii6 (M= 4. Item fiii4 (M= 4. Item fiii5 (M= 4.63). Item Fiii3 (M= 4. SP= 0. SP= 0.15. responden menyatakan bahawa mereka akan menggunakan berbagai kaedah baru untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik.

17 0. JADUAL 4.23 4. manakala 15 item yang lainnya memperolehi skor pada tahap tingggi.30 4. 4.52 Enam dari 21 item didapati mempunyai skor yang sangat tinggi.58 0.6 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Empati Domain EQ 1.28 4.25 4.61 0. 4.22 4.53 9.50 0.24 Sisihan Piawai 0.69 0.56 0. 2.63 8.15 0. Ini menunjukkan bahawa domain empati juga merupakan salah satu domain kecerdasan emosi yang mempunyai posisi penting dikalangan guru-guru yang dikaji. 3.55 5. 52 . Saya menerima kritikan orang lain sebagai sebagai cara untuk memperbaiki perkhidmatan yang saya berikan (fiii4) Saya sentiasa bertanya kepada orang lain tentang keperluan mereka sebelum menghulurkan bantuan (fiii3) 4.12 0. 7. Saya sedih apabila mendapat tahu orang lain teraniaya (fvii5) Saya tidak sanggup melihat orang lain menderita (fvii6) Saya sentiasa memberi ucapan tahniah kepada rakan-rakan yang berjaya (fii6) Saya sentiasa memastikan perkhidmatan yang saya berikan kepada orang lain memuaskan (fiii1) Saya bangga melihat kejayaan yang dicapai oleh rakan saya (fvii4) Setiap individu harus dibantu untuk berjaya (fii1) Perasaan saya cepat terusik apabila melihat Kesusahan yang dialami orang lain (fvii3) Min 4. 6. 4.

76 . 17. 15. Saya selalu menjadi tempat rakan-rakan meluahkan perasaan tidak puas hati mereka (fvii2) Saya tahu apabila orang cuba menyembunyikan perasaannya (fi5) 3.61 0. 3.62 14.72 0.73 0. 4. 4.05 4.59 0.67 20. 13.82 21.07 0. 3.64 0.66 0. 18. 16.02 0.89 0.53 10.64 Saya akan menggunakan pelbagai kaedah baru untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik (fiii5) Saya dapat merasakan kesusahan orang lain (fi1) Saya akan membimbing rakan-rakan menjalankan tugas (fii5) Saya akan membantu orang lain belajar menyelesaikan masalah mereka (fii3) Saya dapat merasakan kesedihan orang lain (fi4) Saya sentiasa meluangkan masa untuk mendengar masalah orang lain (fvii1) Saya akan membantu semua rakan-rakan untuk memajukan diri dalam kerjaya (fii4) Saya sentiasa membantu pelbagai pihak untuk bekerjasama mencapai matlamat yang dipersetujui bersama (fiv2) Saya sentiasa membantu rakan-rakan melihat peluang yang ada di sekitar mereka (fiv1) 12.91 3.97 3.62 0.80 0. Saya akan membantu rakan-rakan untuk memperbaiki diri mereka (fii2) 11.70 0.99 3.01 3. 4.08 4.62 19.

16.55). di6.3. min responden dalam menyatakan persepsi mereka terbagi dalam tiga tahap iaitu sangat setuju. div1. div2. Item dii7 (M= 4. responden menyatakan persepsi tidak pasti bahawa mereka sentiasa melihat tugasan kerja sebagai satu cara untuk kenaikan pangkat. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka harus menyiapkan semua kerja hingga sempurna. Item dii3 (M= 4.77). Ini dapat dilihat dari skor min yang dan sisihan piawai bagi setiap item yang mewakili domain tersebut. dii6. dv1. dii3. SP= 0.09. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa menyiapkan tugasan hingga selesai.4 Domain Motivasi Kendiri Domain motivasi kendiri (self motivation) juga merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui item bahagian D (di1.85. SP = 0.75.23.11. SP = 0.08. 0.55). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa merebut peluang-peluang yang ada dalam kerjaya. SP= 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa bersedia untuk menerima sebarang tugas.64).01).54 4. Item dii6 (M= 3. SP= 0.65. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka bertanggungjawab untuk menyiapkan semua tugasan yang diberikan. SP= 0.77). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka menjadikan matlamat kerjaya sebagai bahagian dari matlamat peribadi. Item di1 (M= 3. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka suka kepada perkara yang mencabar. dv2 dan dv3) dalam instrumen kecerdasan emosi (EQ). dii4. SP= 0.56). Item dii2 pula (M= 4.77). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa bekerja keras untuk memastikan hasil tugasan di tahap cemerlang. .80). Item diii5 (M= 3. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membuat keputusan yang selari dengan matlamat organisasi semasa bertugas. SP= 0. div6. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sanggup bekerja keras walaupun diberikan tugas yang sukar. SP 0. Item diii2 pula (M= 3.65). Item di6 (M= 4.22.57). diii2. Statistik deskriptif didapati bagi domain motivasi kendiri ialah. dii5. setuju dan tidak pasti. SP= 1. dii7. diii5. dii2. Item di2 (M= 3.07. di2.76. Item dii5 (M= 4. Item dii4 (M= 4.

57 Saya suka kepada perkara-perkara yang mencabar 3.76). SP= 0.11 4. 5. SP 0. 3.78. SP= 0.65 0.02.70). 6.21 4. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa tabah dalam mengejar cita-cita.55 0.55 Item div1 pula (M= 3.80 0.97. responden menyatak persepsi setuju bahawa mereka sanggup menghadapi pelbagai cabaran bagi menyelaesaikan tugas yang mereka minati. 2.09 4.62).64 0. Manakala Item dv1 (M= 3. Item dv2 (M= 4. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa minat mendorong mereka untuk berusaha hingga berjaya dalam kerjaya dan item dv3 (M= 4. 4.79). Min Sisihan Piawai 0.76 Saya sanggup bekerja keras walaupun diberikan Tugas yang sukar Saya sentiasa bekerja keras untuk memastikan hasil tugasan di tahap cemerlag Saya sentiasa menyiapkan tugas sehingga selesai Saya menjadikan matlamat kerjaya sebagai sebahagian dari matlamat peribadi Saya bertanggungjawab untuk menyiapkan semua tugas yang diberikan Saya harus menyiapkan semua kerja sehingga sempurna 3.54). 7. JADUAL 4.59).77 0.75 4. responden menyatak persepsi sangat setuju bahawa mereka akan berjaya dalam kerjayanya jika berusaha bersungguh-sungguh. responden menyatakan persepsi setuju bahawa setiap kerja yang mereka lakukan datang daripada minat mereka sendiri. SP= 0.25.46.05.7 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Motivasi Kendiri Domain EQ 1. SP= 0. Item div6 (M= 4. Item div2 (M= 4. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka boleh menyiapkan sebarang tugas walaupun terdapat banyak halangan.56 0.23 . SP 0.16 4.

77 1. Aii pula terdiri dari tiga item (aii2.76 0. aiii2.45 4. Saya sentiasa bersedia untuk menerima sebarang tugas Saya membuat keputusan yang selari dengan matlamat organisasi semasa bertugas Saya sentiasa merebut peluang-peluang yang ada dalam kerjaya Saya sentiasa melihat tugasan kerja sebagai satu cara untuk kenaikan pangkat Saya boleh menyiapkan sebarang tugas walaupun terdapat banyak halangan Saya sentiasa tabah dalam mengejar cita-cita Saya akan berjaya dalam kerjaya jika berusaha bersungguh-sungguh Setiap yang saya lakukan datang daripada minat saya sendiri Minat mendorong saya untuk berusaha sehingga berjaya dalam kerjaya Saya sanggup menghadapi pelbagai cabaran bagi menyelesaikan tugas yang saya minati 3. Sedangkan aiii terdiri dari lapan item (aiii1.78 0. aii5).3.70 0.09 3. ai4. aiv3. 10. ai2. 11. melalui item-item yang terdapat pada bahagian A (ai.46 3.25 4.07 3. ai5.54 0. aii4. Manakala aiv pula terdiri dari enam item iaitu (aiv1. Bahagian ai terdiri dari tujuh item iaitu (ai1.02 0. aiii5. aiii8 dan aiii9). aiii7.02 4.97 4. 12. ai7 dan ai8). aii. 9.07 3.62 4.79 4. aiv6 dan aiv 7).06 0. 17. 15. 13. aiv5.59 0. 14.77 0. . 16.55 0.5 Kesedaran Kendiri Domain kesedaran kendiri (self awareness)juga merupakan salah satu konstruk yang diukur dalam kajian ini. aiii dan aiv) dalam instrumen kecerdasan emosi.56 8. aiii6.ai3. aiv4.

3.20.65).04 0. cemburu dll) tanpa rasa tertekan Saya boleh menceritakan dengan tepat apa yang saya alami kepada orang lain saya akan berasa puas hati apabila mengetahui kekuatan diri sendiri Min 4.37.04).76 Sisihan Piawai 0.47. Ini juga menunjukkan bahawa domain kesedaran kendiri masih lagi berada pada posisi yang penting dalam kacerdasan emosi berdasarkan persepsi peserta kajian yang terlibat dalam kajian ini.30 0.57 Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahawa secara umumnya responden menyatakan persepsi pada tahap setuju. serta satu item sahaja responden menyatakan persepsi pada tahap tidak pasti dengan skor min (M= 3.64 0. SP= 0.72 4. 6. Skor min ini menunjukan bahawa secara umumnya responden memberikan respon pada tahap setuju. 3. 7.05 3.61 0. 2. SP= 0. dengan skor min (M= 3.75 0. Untuk mengetahui nilai min (M) dan sisihan piawai (SP) untuk setiap item sila rujuk jadual 4.5 di bawah ini. JADUAL 4. SP= 0.81 3. 4.68 .19 4. tiga item responden menyatakan persepsi pada tahap sangat setuju dengan skor min (M= 4. Saya sedar bila saya akan mula jadi marah Saya sedar apabila sesuatu perkara/ situasi boleh Membawa kesan negatif kepada perasaan saya Saya tahu apabila saya mengalami perubahan emosi atau perasaan Saya boleh memaafkan diri sendiri setelah melakukan kesilapan Kesilapan yang saya lakukan tidak memberi kesan yang berpanjangan terhadap perasaan saya Saya sedar apa yang berlaku ke atas diri saya Saya boleh menyatakan perasaan negatif (marah.12 4. 5. SP= 0.62 sampai M= 4.18. 9. 3.8 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kesedaran Kendiri Domain EQ 1.68 0.11 3. kecewa.79 0.97 8.97 sampai M= 4. SP= 1.08 4.19.47 1.60.

12.80 3.65 20. dahi berpeluh dll) yang berlaku dalam diri saya Saya boleh mengaitkan tingkahlaku dengan perasaan saya Saya boleh merasakan perubahan tingkahlaku saya apbila dirangsang oleh sesuatu perkara Saya tahu deria (mata.73 0.66 0.71 0. hidung) mana yang saya gunakan apabila menilai sesuatu Saya dapat merasakan perubahan air mukasaya apabila dimarahi (contoh: muka merah.58 10. 4.66 0.68 0. 11.11 4.72 0.81 3.62 . telinga. 13. 4. 16. 17. 19.99 3. Saya akan berasa puas hati apabila mengetahui kelemahan saya sendiri Saya mampu membuat rakan-rakan saya gembira Saya boleh membuat orang lain mengikut arahan saya Saya mampu menyedarkan diri sendiri apabila mengalami kesulitan atau masalah Saya boleh membuang perangai buruk setelah menyedari saya ada perangai tersebut Saya mampu membina tingkahlaku baru yang lebih berkesan Saya boleh menyiapkan tugas yang diberi kepada saya dengan sempurna Saya yakin bahawa pandangan saya boleh diterima orang lain Saya boleh bercakap dikhalayak ramai tanpa berasa gemetar Saya dapat mengenalpasti sebarang perubahan fisiologikal (muka merah. 18.58 0. 4.46 418 0. kulit.08 0.97 0.71 0.49 3.95 3. 21.79 3. 14 15.13 0.59 3.61 23. degupan jantung menjadi laju.80 3. muka masam) 3. dahi berkedut.20 0.81 0.61 22.

53 sampai M= 3. SP= 0. cv2. Ciii terdiri dari enam item (ciii1. SP= 0. ci5.3. responden menyatakan persepsi sangat setuju (ciii1 M= 4. Nilai min ini sedikit lebih rendah daripada min skor domain kesedaran kendiri. Tiga item.41.93). ci8 M= 3. Konstruk bahagian ci terdiri dari tujuh item (ci2.60 4. Namun demikian nilai ini masih lagi menunjukkan bahawa domain regulasi masih wujud sebagai salah satu domain kecerdasan emosi berdasarkan persepsi guru-guru yang dikaji.29. SP= 0. cii5).59 24. SP= 0. ciii5. Manakala tiga item pula responden menyatakan persepsi tidak pasti (ci7 M= 2. Manakala cv pula terdiri dari empat item (cv1.93 dan civ3 M= 3.53. cv4 dan cv6). ciii2 M= 4. Sedangkan civ pula terdiri dari dua item (civ4 dan civ5).32. Cii pula terdiri dari tiga item (cii2.41. ci6. ciii. Secara umumnya statistik deskriptif juga menunjukkan bahawa responden menyatakan persepsi pada tahap tinggi bagi domain ini. ci3.21. ciii7). ci4.3. ciii4. . cii4.03. dengan skor min (m= 4.87). civ dan cv) dalam instrumen kecerdasan emosi. Untuk mengetahui skor min (M) dan sisihan piawai (SP) untuk setiap domain regulasi kendiri sila rujuk jadual 4. Saya dapat rasakan degupan jantung saya bertambah laju apabila berhadapan dengan situasi yang mencemaskan 4. SP= 0. cii.38 0.99. ciii6. SP= 0.36.62).68 dan ciii7 M= 4. SP = 1.42. ci7 dan ci8). ciii2. SP= 0.5 berikut.6 Domain Regulasi Kendiri Domain regulasi kendiri (self regulation) juga merupakan salah satu konstruk yang diukur dalam kajian ini melalui item-item bahagian C (ci.

99 3.43 2.82 Domain EQ 1.32 3.03 0.27 3.96 4. 9. 6.01 4. 5.72 0. Saya mampu bertindak dengan tenang walaupun saya sedang marah Saya mampu bertenang walaupun orang lain marahi saya Saya mampu mengawal perasaan walaupun orang lain marah kepada saya Saya sentiasa tenang walaupun dalam keadaan tertekan Saya boleh tenangkan diri dengan cepat apabila dalam keadaan marah Saya tidak akan tersinggung apabila orang lain mengata saya Saya tidak kecil hati apabila hasil kerja yang yang saya lakukan dikritik Saya sentiasa berprasangka baik terhadap orang yang baru saya kenali Saya akan sentiasa menepati waktu Saya boleh membuat orang lain percayakan saya Saya berasa bertanggungjawab melaksanakan arahan dari pihak atasan Saya berasa bersalah sekiranya tugasan yang yang diamanahkan tidak dapat diselesaikan dengan sempurna Saya boleh menjalankan tugas dengan baik tanpa diselia 4.93 0.42 3. 8. 4.9 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Regulasi Kendiri Min 3.68 . 3. 2.60 JADUAL 4.87 0.53 0.69 0. 11.41 3.83 0. 12.89 1.11 0.65 0.01 4.36 0. 3.42 4.89 0.55 Sisihan Piawai 0.68 13. 7. 10.

3. gv. gi2.19 4. gvi dan gvii) dalam insrumen kecerdasan emosi (EQ).68 4.98 3.7 Kemahiran Sosial Satu lagi konstruk yang diukur dalam kajian ini adalah kemahiran sosial (social skill). 20.60 0. Saya sentiasa menjalankan setiap tugas sehingga selesai Saya sentiasa meneliti semua tugas yang saya lakukan Saya sentiasa memastikan bahawa setiap hasil kerja saya adalah sempurna Saya boleh menyesuaikan pandangan saya dengan keadaan lain Saya boleh menyesuaikan pandangan saya mengikut keperluan semasa Saya suka menggunakan teknologi terkini apabila menjalankan tugas Saya suka mencuba cara-cara baru dalam melaksnakan tugasan harian Saya suka mencari idea baru bagi menyelesaikan sesuatu tugas 4.57 0.86 3. gv5 dan gv6). Gv terdiri dari lima item ( gv1. gv4.02 0. gi3 dan gi4). 18. 15. 19. 17.61 14.84 0. giv. giii4 dan giii7). konstruk ini diukur melalui item-item bahagian G (gi. giii. giv3 dan giv6). gii.21 3. gvi4 dan gvi6). gv3. Gi terdiri dari empat item (gi1.63 0. gvii4 dan gvii5).62 0. 16. . Giv terdiri dari tiga item (giv1.86 3. Sedangkan gvi terdiri dari tiga item (gvi2. Gii pula terdiri dari dua iten (gii1 dan gii5). 21. Giii terdiri dari tiga item (giii3.74 0.87 4.69 0.14 4. Manakala gvii pula terdiri dari tiga item juga (gvii1.

Item-item tersebut ialah item gi1 (M= 3.19. SP= 0. 2. Dapatan ini menunjukkan bahawa secara umumnya responden menyatakan persepsi bersetuju terhadap item-item yangm mengukur konstruk kemahiran sosial ini.89. Walaubagaimanapun. Ini menunjukkan bahawa guru-guru yang terlibat dalam kajian ini kurang mengamalkan kemahiran sosial di tempat kerja mereka.18 Sisihan Piawai 0.14.86) yang menyatakan bahawa responden selalu diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku ditempat kerja. SP= 0. Manakala 18 item yang lainnya responden menyatakan persepsi setuju. motivasi kendiri. JADUAL 4. Daripada 23 item yang mengukur konstruk tersebut.72) yang menyatakan bahawa responden boleh membuat orang lain berfikir seperti dirinya. empati.36.93. lima item responden menyatakan persepsi tidak pasti.98) yang menyatakan bahawa responden sentiasa mencuba memulakan sesuatu yang baru dan item giv2 (M= 3.53 sampai M= 3. item gii1 (M= 2.69) yang menyatakan bahawa responden mudah mengubah pandangan orang lain.18.97) yang menyatakan bahawa responden akan membantu rakan-rakan menjana perubahan yang sama dengan mereka.7 berikut.14 3.3. item giv1 (M= 2.72 . SP= 0.62 Analisis statistik deskriptif menunjukkan.10 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kemahiran Sosial Domain EQ 1. SP= 0. kematangan. SP= 0. SP= 0. sila rujuk jadual 4.69 0. nilai min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi item-item yang mengukur konstruk kemahirn sosial dikalangan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. SP= 0. dengan skor min (M= 4. skor min pada bahagian konstruk ini merupakan skor yang paling rendah berbanding dengan skor min enam konstruk-konstruk yang lainnya (Kerohanian. Untuk melihat skor min (M) dan sisihan piawai bagi setiap item.69). Saya mudah mengubah pandangan orang lain Saya boleh membuat orang lain berfikir seperti saya Min 3. kesedaran kendiri dan regulasi kendiri).14. item gi2 (M= 3.

3.61 3.97 0.62 0.70 3. 4.98 14. 16.69 0.70 3.63 3. 6.93 3.60 0. 17 3.86 0. 7. Saya mampu membuat orang lain menerima keputusan saya Saya mampu membantu rakan-rakan yang mempunyai pandangan berbeza membuat keputusan yang sama Saya selalu diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di tempat kerja Orang lain harus mengikut keputusan saya Saya boleh membimbing orang lain menyelesaikan tugas mereka Saya sentiasa memberikan sokongan moral kepada orang lain Saya akan mencari kaedah yang terbaik untuk membantu rakan-rakan mnyelesaikan sesuatu tugas yang sukar Saya sentiasa cuba memulakan sesuatu yang baru Saya tahu apa yang perlu diubah untuk meningkatkan produktiviti Saya tidak melihat masalah sebagai satu halangan untuk berubah Saya akan menganjurkan majelis sosial (contoh: jamuan minum. 12.65 0. 15. 2.77 0.89 0.79 .69 5.58 3. 13.36 0.84 0.14 3.37 3.05 3. 8.69 0.73 0. makan bersama dll) untuk memperkenalkan rakan sejawat yang baru Saya selalu menjemput rakan-rakan rapat makan tengah hari bersama saya Saya suka memperkenalkan rakan baru kepada orang lain Saya sentiasa mengajak rakan-rakan untuk melakukan sesuatu tugas bersama-sama Semua rakan setugas rapat dengan saya 3. 9.83 0.75 0. 11.96 2.48 4.82 3.61 10.91 0.

Saya bersedia membantu setiap ahli kumpulan kerja saya 3.01) dan kematangan (M=91.18 0. 22.55 0.17 0.13 4. Dari analisis statistik yang dijalankan.89). .64 18.53 4. Saya boleh memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap tugas yang diberikan apabila diminta bekerja dengan orang lain saya sentiasa berkongsi maklumat dengan rakan setugas apabila bekerja bersama-sama Saya sentiasa cuba membina suasana kerja yang ceria agar semua rakan dapat bekerja dengan selesa Saya sentiasa dapat mewujudkan semangat bekerjasama antara rakan setugas Saya sentiasa menggalakkan rakan-rakan untuk terus bekerja bersama-sama bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan. 3. merupakan domain penting dalam meningkatkan kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah di kawasan tersebut.4 4. 23.88 4. 20.48 0. mereka mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=94.18 4.29).4.62 19. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran.63 0. dan mempunyai skor min terendah pada domain kemahiran sosial (M=72. bahawa guru-guru berkenaan kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Profil ini dibina berdasarkan mean peratus daripada skor mentah yang didapatkan daripada peserta kajian.91 0.57 21.1 menunjukkan profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. 4. Rajah 4.1 PROFIL KECERDASAN EMOSI Profil Kecerdasan Emosi (EQ) Guru-guru Zon Tengah Semenanjung Malaysia Persoalan kajian pertama. graf yang diperolehi ialah.

dan terendah pada domain kemahiran sosial. menunjukkan bahawa guru-guru yang berkhidmat di kawasan berkenaan kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosi di sekolah (rujuk rajah 4. . Negeri Sembilan. Ini juga menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting dalam kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. Selangor. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial.4.1 d n e K n n a S l a si o D m inE o a Q Profil EQ Guru SM Zon Tengah 4. secara umumnya graf yang didapati ialah tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Melaka dan Johor). Profil yang diperolehi adalah.2).2 Profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah mengikut negeri Untuk persoalan kajian kedua pula.65 10 1 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 s e K n ra a d e K i ir d n e si la u g e R ti o M s va iK i ir d n e i ir m E ti a p m e K n a ir h a a h ro e K ia n m e K g n ta a RAJAH 4. Dapatan ini juga memberi gambaran bahawa domain kerohanian dan kematangan sangat mempengaruhi mereka dalam membina satu kestabilan emosi. iaitu profil kecerdasan emosi bagi guru-guru mengikut negeri (Perak.

2.2 Profil EQ Negeri selangor Rajah 4. didapati bahawa.2 Profil EQ guru SM negeri Perak 4. Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting dalam membentuk kecerdasan emosi guru-guru berkenaan.1 Profil EQ Guru Negeri Perak Rajah 4. serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=72.74).3 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Selangor.2. 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 e K s a d e ra n K i ir d n e e R la u g si n e K d i ir ti o M s va iK d n e i ir m E ti a p e K m a ir h a n S l a si o e K a h ro n ia n m e K ta a n a g n D ain E om Q RAJAH 4.39) dan kematangan (M=90.4.4. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan implikasi bahawa kemungkinan guru-guru di negeri ini kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kestabilan emosi.66 4.69). mereka mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=91. Dapatan statitik menunjukkan bahawa mereka .2 adalah menunjukkan graf profil kecerdsan emosi (EQ) bagi guru-guru sekolah menengah di negeri Perak.

67 mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=97. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=73. 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 e K s e a d n ra K e d n i ir R g e si la u ti o M s va iK n e i ir d i ir m E p ti a m e K h a n a ir e K h ro a ia n e K m g n ta a RAJAH 4.4.02).39).3 Profil EQ Negeri Sembilan Rajah 4. skor min bagi kedua-dua domain ini sidikit lebih tinggi daripada guru di negeri Perak.3 4.4 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Sembilan. Garaf ini juga menggambarkan bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting dalam meningkatkan kecerdasan guru-guru di negeri tersebut. Graf profil yang dipeolehi ialah. Dapatan ini juga menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan. merupakan domain yang amat penting dan sangat membantu mereka dalam membentuk kestabilan emosi di sekolah. Bagaimanapun.2. serta memperolehi skor min yang paling rendah pada domain kemahiran sosial (M=72. Sedangkan d n e K n n a S o l a si D m in E o a Q Profil EQ guru SM negeri Selangor .09) dan kematangan (M=92.91) juga menunjukkan bahawa guru-guru di negeri ini kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. mereka mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=93.70) dan kematangan (M=92.82).

4 4. serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=73.2.68 skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial menunjukkan. mereka mempunnyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=94.5 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi (EQ) bagi guru-guru yang berkhidmat di negeri Melaka.42) dan kematangan (M=91. Ini juga menunnjukkan bahawa guru-guru di negeri berkenaan sangat mengambil berat kedua-dua domain ini dalam membina kestabilan emosi mereka. kurangnya domain ini digunakan berbanding dengan domain-domain yang lain.4 Profil EQ Negeri Melaka Rajah 4. d n e K S l a si o D m inE o a Q Profil EQ guru SM negeri Sembilan . guru-guru berkenaan kurang menggunakan domain ini berbanding dengan domain-domain yang lain.68). Nilai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial juga memberikan gambaran.4. Graf profil yang diperolehi ialah.93). 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 s e K n ra a d e K i ir d n e i s la u g e R ti o M s va ik i ir d n e i ir m E ti a p m e K n a ir h a a h ro e K n ia n m e K n a g n ta a RAJAH 4.

69
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0
e K s e a d n ra K e d n i ir R g e si la u ti o M s va iK n e i ir d i ir m E p ti a m e K h a n a ir e K h ro a ia n e K m g n ta a

RAJAH 4.5

4.4.2.5 Profil EQ Negeri Johor Rajah 4.6 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi (EQ) bagi guru-guru yang berkhidmat di negeri Johor. Graf profil menunjukkan bahawa guru-guru berkenaan juga mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=94.42) dan kematangan (M=89.77), serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=72.35). Nilai ini menunjukkan implikasi yang lebih kurang sama dengan negerinegeri sebelumnya, iaitu domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting bagi mereka dalam membina kestabilan emosi di sekolah. Nilai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial juga menunjukkan, kurangnya guru menggunakan domain tersebut dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka.

d n e K

n

n a

S o l a si

D m in E o a Q

Profil EQ guru SM negeri Melaka

70
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0
e K s e a d n ra K e d n i ir R g e si la u ti o M s va iK n e i ir d i ir m E p ti a m e K h a n a ir e K h ro a ia n e K m g n ta a

d n e K

n

n a

S o l a si

D m in E o a Q

RAJAH 4.6

Profil EQ guru SM negeri Johor

4.4.3

Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru sekolah menengah di Malaysia

Rajah 4.7 menunjukkan perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ), guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia. Analisis statistik menunjukkan, tidak terdapat perbezaan antara profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru Sekolah Menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak, selangor, negeri Sembilan, Melaka dan Johor) dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia. Kedua-dua kumpulan guru berkenaan mempunyai skor yang lebih kurang sama, iaitu mereka mempunayi skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=95.05 bagi guru SM secara keseluruhan, M=94.01 bagi guru SM Zon Tengah) dan kematangan (M=92.32 bagi guru SM secara keseluruhan, M=91.29 bagi guru SM Zon tengah). Dapatan kajian juga menunjukkan skor min yang rendah pada domain regulasi kendiri dan kemahiran sosial.

71 Bagaimanapun skor min pada domain regulasi kendiri (M=68.81) dan kemahiran sosial (M=70.40) bagi guru-guru secara keseluruhan, sedikit lebih rendah berbanding skor min regulasi kendiri (M=76.11) dan kemahiran sosial (M=72.89) bagi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. Dapatan ini menunjukkan bahawa, domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting bagi kedua-dua kumpulan guru yang dikaji. Boleh juga dikatakan, kedua-dua domain ini (kerohanian dan kematangan) banyak mempengaruhi mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran, kurangnya guru-guru berkenaan menggunakan domain tersebut dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka.

10 1

10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
s e K a d e n ra K e d n i ir R g e la u i s n e K d i ir o M s a v ti i K m E p ti a n e i ir d m e K h a n a ir S o e K h ro a ia n n m e K g n ta a n a

E GruZ nT n a Q u o egh

D minE o a Q

l ia s

RAJAH 4.7

Profil EQ guru SM Zon Tengah dengan EQ guru SM Malaysia

4.4.4

Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru sekolah menengah mengikut jantina

Sedangkan untuk persolan kajian keempat pula, perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan jantina. Didapati bahawa tidak terdapat perbezaan profil yang ketara diantara kumpulan guru-guru lelaki dengan kumpulan guru-guru perempuan.

akan menghasilkan graf profil yang berbeza dengan graf profil pembanding (guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan). Namun demikian didapati bahawa skor kerohanian bagi kumpulan guru perempuan (M=94. sebaliknya skor min kematangan bagi guru lelaki ((M=92. Dapatan kajian juga menunjukkan skor terendah pada demain kemahiran sosial (M=74. Ini sangat membantu sekali dalam membuat penafsiran bagi kedua-dua kumpulan yang dikaji. skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial menunjukkan. Kumpulan yang memperolehi skor yang lebih tinggi ataupun lebih rendah.03 bagi guru perempuan).47) sedikit lebih tinggi berbanding guruguru perempuan (M=90.72 Kedua-dua kumpulan tersebut mempunyai skor tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. M=72.8 dan rajah 4. kecerdasan emosi (EQ) kedua-dua umpulan guru berkenaan banyak dipengaruhi oleh domain kerohanian dan kematangan.94). kurangnya guru-guru berkenaan menggunakan domain ini dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka.49 bagi guru lelaki. Sila rujuk rajah 4. Untuk melihat perbezaan profil secara lebih jelas.62) sedikit lebih tinggi daripada skor kerohanian bagi kumpulan guru-guru lelaki (M=93. pengkaji telah membuatkan perbandingan profil secara berasingan diantara guru-guru lelaki dengan guru-guru perempuan. Ini menunjukkan bahawa. Sebaliknya. Ishak et al (2003).11).9 . Data untuk graf pembanding telah diambil dari laporan kajian kecerdasan emosi (EQ) yang dijalankan oleh Noriah Mohd.

73
10 0

9 0

Peratus

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
s e K n ra a d e K i ir d n e R i s la u g e s a v ti o M i K i ir m E ti a p m e K n a ir h a a h ro e K m e K n a g n ta a

E GruS L la i Q u Me k

n ia n

RAJAH 4.8 Profil EQ guru SM Lelaki dan EQ guru SM Malaysia Rajah 4.8 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah lelaki dengan graf profil kecerdasan emosi (EQ) guru sekolah menengah secara keseluruhan. Dari analisis yang dijalankan, graf yang didapatkan adalah lebih kurang sama, iaitu guru-guru lelaki mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=93.11) dan kematangan (M=92.47) serta terendah pada domain kemahiran sosial (M=74.49). Bagaimanapun skor min kerohanian yang diperolehi oleh guru-guru lelaki sedikit lebih rendah berbanding dengan skor min guru-guru secara keseluruhan (M=95.05). Sebaliknya skor min kemahiran sosial bagi guru lelaki (M=74.49) sedikit lebih tinggi berbanding dengan skor min guru-guru secara keseluruhan (M=70.40).

d n e K

D minE o a Q

i ir d n e

S l ia s o

74
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
e K s a d e ra n K i ir d n e e R i s la u g ti o M s a v i K d i ir m E ti a p e K m a ir h a e K a h ro m e K ta a n a g n

E GruS Pre p a Q u M e mu n

n ia n

RAJAH 4.9

Rajah 4.9 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah perempuan dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan. Graf yang diperolehi juga lebih kurang sama, iaitu guru-guru perempuan mempunyai skor yang tinggi pada domain kerohanian (M= 94.62) dan kematangan (M=90.94), serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M= 72.03). Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan yang diperolehi, sedikit lebih rendah berbanding dengan skor min kerohanian (M=95.05) dan kematangan (M=92.32) bagi guru-guru secara keseluruhan. Sebaliknya skor min kemahiran sosial bagi guru perempuan sedikit lebih tinggi berbading skor min kemahiran sosial (M=70.40) bagi guru-guru secara keseluruhan.

n e K

n

D minE o a Q

Profil EQ guru SM perempuan dan EQ guru SM Malaysia

i ir d n e

S l ia s o

4.4.5

Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut umur

Manakala bagi persoalan kajian kelima pula, ialah perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru yang dikaji berdasarkan umur, didapati bahawa tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru yang berlainan peringkat umur.

75 Graf profil menunjukan, guru-guru yang mempunyai umur yang lebih muda mempunyai graf profil yang lebih kurang sama dengan graf profil guru-guru yang lebih tua. Ketigatiga kumpulan umur yang dikaji mempunyai graf yang lebih kurang sama dengan graf pembanding (guru-guru secara keseluruhan). Graf profil yang diperolehi adalah skor tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan, dan skor terendah pada domain kemahiran sosial. Dapatan ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan, merupakan domain penting bagi guru dari ketiga-tiga kumpulan yang dikaji. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran, bahawa guru-guru dari ketiga-tiga kumpulan yang dikaji kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Untuk mengetahui bentuk graf profil secara jelas, dibawah ini pengkaji telah membuatkan perbandingan graf profil bagi setiap peringkat umur dengan graf profil guru-guru secara keseluruhan (sila rujuk rajah 4.10, 4.11 dan 4.12).
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
e K s a d e ra n K i ir d n e g e R i s la u a v ti o M s i K d n e d i ir m E ti a p m e K h a n a ir e K a h ro ia n m e K ta a n a g n

U u K te o I mr a g ri

RAJAH 4.10 Profil EQ guru SM umur kategori I dengan EQ guru SM Malaysia Rajah 4.10 menunjukkan perbandingan graf profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru berdasarkan umur kategori I dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan.

n e K

n

S l ia s o

D minE o a Q

i ir

28).11 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru berdasarkan umur kategori II dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan. Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan bagi guru-guru berdasarkan umur ketegori II sedikit lebih rendah berbanding skor min kerohanian (M=95.76 Skor min yang diperolehi ialah.05) dan kematangan (M=92. Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan bagi guru-guru berdasarkan umur kategori I sedikit lebih rendah berbanding dengan skor min kerohanian (M=95.34).32) bagi guru-guru secara keseluruhan. serta terendah pada domain kemahiran sosial (M=71. 10 0 9 0 Peratus 8 0 7 0 E G ruS Mla s Q u M a y ia 6 0 s e K a d e n ra K e d n i ir R g e la u i s n e K d i ir o M s a v ti i K m E p ti a n e i ir d m e K h a n a ir S o l ia s e K h ro a ia n n m e K g n ta a n a U u K te o I mr a g ri I D minE o a Q RAJAH 4.05) dan kematangan (M=92. Sebaliknya skor min pada domain kemahiran sosial bagi guru-guru berdasarkan umur kategori I. Dapatan statistik juga menunjukkan skor min terendah pada domain kemahiran sosial (M=73.32) bagi guru secara keseluruhan. Dari analisis statistik yang dijalankan.40) bagi guru-guru secara keseluruhan.20).55) dan kematangan (M=91. Sebaliknya skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial bagi guru kumpulan ini. graf profil yang diperolehi adalah tertinggi pada domain kerohanian (M=93.40) bagi guru-guru secara keseluruhan. adalah sedikit lebih tinggi berbanding skor min kemahiran sosial (M=70.51) dan kematangan (M=91. . tertinggi pada domai kerohanian (M=94. sedikit lebih tinggi berbanding skor min kemahiran sosial (M=70.59).11 Profil EQ guru SM umur kategori II dengan EQ guru SM Malaysia Rajah 4.

22) dan kematangan (M= 92.34 75.91 76. Graf profil yang diperolehi adalah tertinggi pada domain kerohanian (M= 94.11 79.77 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0 e K s a d e ra n K i ir d n e g e R i s la u a v ti o M s i K i ir d n m E ti a p m e K h a n a ir e K a h ro ia n m e K ta a n a g n U u K te o II mr a g ri I RAJAH 4.09 92.39 93.40) bagi guru-guru secara keseluruhan.74 91.85 81.19).32).89 94. juga terendah pada domain kemahiran sosial (M=73.01 91.70 92.40 72. nilai skor min pada domain kemahiran sosial sedikit lebih tinggi berbanding skor min kemahiran sosial (M=70.29 Negeri N.68 94.35 94.98 72.81 76.12 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru berdasarkan umur kategori III dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan.05) dan kematangan (M=92.IX 77.82 Melaka 78.69 S l ia s o Selangor 79.40 95. JADUAL 4.91 68. Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan yang diperolehi sidikit lebih rendah berbanding skor min kerohanian (M=95.58 78.1 Skor Peratus Domain Kecerdasan Emosi (EQ) Berdasarkan Negeri Domain Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Motivasi Kendiri Empati Kemahiran Sosial Kerohanian Kematangan Keseluru han 72.42 91.39 90.02 e k n D minE o a Q d n e i ir Perak 78.82 80.77 . Sebaliknya.14 78.54 77.61 80.94 80.32 Zon Tengah 77.44 81.17).91 97.43 80.4.45 75.93 Johor 76.20 72.85 76.42 89.99 76.12 Profil EQ guru SM umur kategori III dengan EQ guru SM Malaysia Rajah 4.00 81.05 92.06 70.92 72.10 78.69 73.14 82.17 73.81 76.

19 94. .35 73.11 82.40 95.43 78.78 JADUAL 4.59 77.27 73.81 76.93 77.54 77.59 Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Motivasi Kendiri Empati Kemahiran Sosial Kerohanian Kematangan Kategori I 77.06 70.60 71. Secara umumnya dapatan kajian menunjukkan bahawa guru-guru yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor min dan graf profil yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. serta mempunyai skor min dan graf profil yang relatif sederhana dalam pada domain empati.51 91.03 93.2 Skor Peratus Domain Kecerdasan Emosi (EQ) Berdasarkan Jantina dan Umur Domain Keseluru han 72.4.49 72.62 92.28 73.75 81.18 77.11 94.05 92. 5 RUMUSAN Dalam bab ini pengkaji telah menghuraikan tentang profil peserta kajian dan dapatan kajian.03 78.34 93.05 75.18 82.19 79. kesedaran kendiri dan regulasi kendiri.22 92.77 81.90 79. Bagaimanapun kajin ini juga mendapati bahawa secara umumnya responden mempunyai skor min dan graf profil yang rendah pada domain kemahiran sosial.20 Kategori 3 77.28 94.17 4.80 75.32 Jantina Lelaki Perempu an 79.94 Umur Kategori 2 78. motivasi kendiri.47 90.80 80.55 91.42 74.99 80.91 68.

79 BAB V RINGKASAN KAJIAN. memandangkan kajian yang dijalankan ini belum sempurna. perbincangan dapatan kajian. meneroka dan membina satu profil kecerdasan emosi bagi guru-guru Sekolah Menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. Selangor. dan masih banyak aspekaspek lain yang boleh dikaji berkaitan dengan kecerdasan emosi di sekolah-sekolah di malaysia yang belum tersentuh oleh kajian ini. IMPLIKASI KAJIAN DAN CADANGAN KAJIAN LANJUTAN 5. rumusan hasil kajian. Ringkasan kajian menghuraikan tentang rumusan kajian yang telah dijalankan menggunakan borang soal selidik Inventori Kepintaran Emosi Malaysia (IKEM) oleh Noriah et al (2003). Manakala pada bahagian cadangan lanjutan pula.1 PENDAHULUAN Dalam bab ini pengkaji membincangkan beberapa aspek kajian iaitu ringkasan kajian. Sembilan. implikasi dapatan kajian dan cadangan lanjutan. pengkaji cuba menghuraikan kesan atau impak dapatan kajian ke atas elemen-elemen pendidikan khususnya guru-guru yang terlibat secara langsung dalam pendidikan di sekolah-sekolah. Disamping itu kajian ini juga bertujuan untuk melihat . Perbincangan dapatan kajian menghuraikan hasil kajian berdasarkan persoalan-persoalan kajian serta cuba mengaitkannya dengan dapatandapatan kajian yang lepas serta teori-teori yang berkenaan dengan kajian ini.2 RINGKASAN KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk meneliti. 5. PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. pengkaji membincangkan tentang cadangan kajian selanjutnya. Pada bahagian implikasi kajian pula. Melaka dan Johor).

80 peratusan atau kekerapan domain kecerdasan emosi dikalangan guru-guru yang terlibat dalan kajian ini. telah mengenalpasti penambahan dua domain baru terhadap kecerdasan emosi berdasarkan konteks tempatan.3 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Perbincangan dapatan kajian dijalankan mengikut persoalan kajian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dua domain tersebut ialah “kerohanian dan kematangan”. motivasi kendiri. Dapatan kajian dibincangkan berasaskan kajian-kajian lepas. Selangor. Melaka dan Johor).0). seperti yang telah diterangkan dalam bab 3 bahagian teknik persampelan. Mengikut Goleman (1999) terdapat lima domain kecerdasan emosi iaitu kesedaran kendiri. regulasi kendiri. Kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan kaedah tinjaun rentas. Sedangkan kajian yang dijalankan oleh Noriah et al (2002-2003) ke atas pegawaipegawai kerajaan di Malaysia. 5. Keseluruhan maklumat yang dikumpul telah dianalisis dengan menggunakan perisian Statitical Packages for Social Science Version 11.0 (SPSS 11. Seterusnya kajian ini mempunyai objektif untuk melihat sama ada wujud perbezaan profil kecerdasan emosi antara guru-guru secara keseluruhan di Malaysia dengan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini iaitu guru-guru yang berkhidmat di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. Satu set borang soal selidik telah digunakan sebagai alat untuk mengumpul maklumat daripada responden kajian. . Pengkaji juga melihat sama ada wujud perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru lelaki dan perempuan dan guru-guru yang berlainan peringkat umur. Negeri Sembilan. Responden kajian terdiri dari 174 orang guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Perak sampai negeri Johor. empati dan kemahiran sosial. teori-teori yang berkaitan dan juga penulisan-penulisan yang berkaitan dengan kecerdasan emosi.

iaitu mereka mempunyai skor yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan dan mempunyai skor yang relatif rendah pada domain kemahiran sosial. Bagaimanapun skor min yang terendah dikalangan guruguru yang dikaji adalah terdapat pada domain kemahiran sosial. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi berdasarkan faktor jantina dan peringkat umur dikalangan guru-guru yang dikaji.81 Hasil kajian beliau juga menunjukkan bahawa kedua-dua domain tambahan ini mempunyai skor min yang lebih tinggi daripada lima domain kecerdasan emosi yang dinyatakan oleh Goleman. bagi kedua-dua kumpulan guru-guru tersebut. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua domain ini banyak membantu dalam meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru yang dikaji. . Secara umumnya dapatan kajian ini menunjukkan skor min tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Perbincangan kajian akan menyentuh ketujuh-tujuh domain tersebut. Ini memandangkan bahawa kumpulan guru-guru yang dikaji mempunyai kebolehan untuk mengawal diri yang rendah. serta kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosi. Dapatan kajian menunjukkan skor min tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi dikalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil guru-guru secara keseluruhan. Analisis statistik menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan ini mempunyai graf profil yang lebih kurang sama. kerana pengkaji telahpun menggunakan instrumen kajian yang digunakan oleh Noriah et al (2003). memberikan implikasi bahawa kedua-dua kumpulan guru berkenaan kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Ini menunjukkan bahawa nilai-nilai kerohanian dan tahap kematangan cukup berpengaruh dalam meningkatkan kecerdasan emosi guru-guru berkenaan. Kesemua guru juga didapati mempunyai skor min yang rendah pada domain regulasi kendiri dan kemahiran sosial.

sehinga hal ini boleh membuatkan emosi mereka menjadi lebih stabil. Profil kecerdasan emosi (EQ) Guru-guru sekolah Menegah Zon Tengah Semenanjung Malaysia Keputusan statistik menunjukkan bahawa profil kecerdasan emosi bagi guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. Dapatan kajian ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Noriah et al (2003) ke atas pegawai awam di Malaysia. Hal ini juga menunjukkan bahawa guru-guru yang dikaji kurang mempergunakan kemahiran sosial mereka dalam membina kecerdasan emosinya. Sedangkan tanggungjawab memberikan maksud. Ini memberikan gambaran bahawa kedua-dua domain ini sangat membantu guru-guru dalam meningkatkan atau membina kestabilan emosi mereka. didapati skor min yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Seterusnya keputusan statistik juga menunjukkan skor terendah pada domain kemahiran sosial. . sentiasa aktif bekerja untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai insan beragama yang menjadi wakil Allah dalam mentadbir kehidupan ini. Keredhaan memberikan maksud bahawa seseorang mampu menerima dengan hati yang rela bahawa mereka sebagai seorang insan yang beragama.3. mempunyai peraturanperatuaran tertentu dalam menjalani kehidupan. Demikian juga halnya dengan guru-guru yang berlainan peringkat umur. pengalaman serta perkara-perkara lain yang boleh menjadikannya bertambah matang. Untuk perbincangan lebih mendalam akan dibincangan dalam setiap persoalan kajian. Antara aspek-aspek kerohanian yang dimasudkan disini ialah. seseorang itu perlu berhubung dengan Allah di samping menguasai ilmu-ilmu tertentu. Hal ini juga boleh diertikan bahawa antara guru-guru lelaki dan guru-guru perempuan mempunyai persepsi yang sama terhadap domain kecerdasan emosi yang ada. tanggungjawab sebagai hamba serta kemampuan seseorang dalam menghayati nilai-nilai agama.1.82 Hal ini menunjukkan bahawa kedua kumpulan tersebut sangat mementingkan nilai-nilai agama. 5. keredhaan. Untuk melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik. yang mendapati bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang.

Sedangkan yang dimaksud dengan aspek kematangan pula ialah. justru kecerdasan emosi mereka semakin bagus. Sifat berempati juga membolehkan seseorang melihat atau memahami sudut pandangan orang lain daripada perspektif mereka. kerana orang orang lainpun selalunya akan memandang individu berkenaan sebagai seorang yang baik dan mudah dipergauli dalam kehidupannya. Seterusnya dapatan kajian juga menunjukan bahawa profil kecerdasan guru–guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia secara keseluruhan memperolehi skor min yang sederhana tinggi dalam domain empati. tenang. Sifat empati juga boleh menjadi faktor pendorong dan penyubur keserasian dan keharmonisan dengan individu dari pelbagai latar belakang.83 Manakala kemampuan seseorang dalam menghayati nilai agama memberi maksud bahawa seseorang itu sentiasa berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. kekecewaan atau keraguan seseorang terhadap sesuatu perkara (Goleman 1999). . semakin meningkat usia. kesusahan. tentunya hal ini boleh membuatkan seseorang tersebut merasa tentram. memahami. setelah domain kerohanian dan kematangan. Seseorang yang mempunyai sifat empati boleh merasakan kepahitan. dan menghargai perasaan dan fikiran orang lain. Justeru hal ini akan membuatkan kecerdasan emosi seseorang semakin tinggi. Dapatan ini selari dengan kajian Goleman (1999) yang menyatakan bahawa empati merupakan domain yang boleh membantu seseorang untuk menyedari. mudah merasakan kepahitan. kesusahan dan kekecewaan yang dirasakan orang lain. Apabila seseorang selalu menabur sifat empati kepada orang lain. Kemungkinan perkara inilah yang menjadikan empati tersebut boleh menjadi peramal dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. peningkatan usia. Sehingga hal ini boleh menghantarkan individu berkenaan kepada kestabilan emosi. Kajian Noriah et al (2003) yang dijalankan melalui temubual berkumpulan (focus group) dan temubual individu (indepth interview) juga mendapati bahawa. pengalaman hidup dan pengetahuan yang ditimba secara formal ataupun tidak formal. Ini memberikan implikasi bahawa guru-guru yang mempunyai sifat empati yang baik. dan mereka memastikan bahawa tindakan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan agama yang mereka anuti. pengalaman dan pengetahuan maka semakin kuat kawalan emosi. tidak mempunyai banyak tekanan dalam hidup.

ataukah akan menjadi perosak atau penghancur bagi masa hadapan anak didik terutamanya bagi anak yang masih kecil (sekolah rendah) dan mereka yang sedang mengalami ketidakstabilan (sekolah menengah). tentunya orang tersebut akan terasa mudah untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Jika dikaitkan dengan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. terutama dalam membantu seseorang. Paling tidak terdapat dua ciri yang harus dimiliki oleh guru sehingga mereka dapat dijadikan model bagi para pelajarnya iaitu. sehingga perkara-perkara ini boleh membina dan membentuk kestabilan emosi seseorang. kerana keperibadian itulah yang akan menentukan apakah ianya berperan sebagai pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya. Corey & Callahan 1998) yang menyatakan bahawa seseorang yang berempati akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. serta mampu melihat dunia orang lain daripada kacamata mereka. kemungkinan hal ini pulalah yang menyebabkan mereka mempunyai skor yang tinggi pada domain berkenaan. . selamat. pertama.84 Corey dan Corey (1997). Seorang individu yang mempunyai kemampuan untuk menyelami perasaan orang lain dan juga mampu melihat dunia orang lain daripada perspektif mereka. Kecekapan berempati membolehkan individu menyedari keadaan jiwa orang lain. tidak ada saling mencurigai dalam pergaulan dan sebagainya. Hal ini juga disokong oleh Rogers (dalam Corey. Zakiah Darajat dalam Muhibbin Syah (1995) menegaskan bahawa guru mestilah mempunyai keperidaian tersendiri. Dari itu Zakiah Darajat mencadangkan bahawa setiap calon guru profesional mestilah memahami bagaimana ciri dirinya yang diperlukan oleh para pelajarnya. memahami bahasa badan seperti intonasi suara dan air muka. juga menyatakan bahawa seseorang yang mempunyai sifat empati mampu menyelami perasaan indvidu lain. Seorang guru tidak boleh hanya berada dalam kongkongan ilmu pengetahuan yang sudah lusuh dan lapuk. fleksibiliti kognitif yang memberi maksud bahawa seorang guru mestilah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan selari dengan perkembangan zaman. Kemungkinan orang lainpun akan merasa tenteram.

secara umumnya guruguru yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor yang paling rendah dalam domain kemahiran sosial. Heger & Kaye. untuk memudahkan guru-guru tersebut menyesuaikan dirinya dengan perkembangan semasa. Disamping itu seorang guru hendaklah mempunyai sifat empati terhadap pengalaman emosional dan perasaan yang dialami oleh orang lain (Reber. yang seharusnya mempunyai skor yang tinggi. Pendapat yang dinyatakan oleh Zakiah Darajat. mampu beradaptasi dengan perkembangan semasa serta mempunyai pemikiran yang kritis dalam memilih dan menentukan sesuatu (Heger & Kaye. . Kedua seorang mestilah memiliki keterbukaan psikologis. regulasi kendiri serta dapat memotivasikan diri. Namun satu hal yang menarik dalam kajian ini adalah. 1988. Mengingat posisinya sebagai role model. maka guru-guru itu hendaklah mempunyai kesedaran kendiri. Muhibbin Syah 1995). serta mempunyai skor yang tidak begitu memberansangkan pada domain kesedaran kendiri.85 Guru yang fleksibel juga ditandai dengan keterbukaan cara berfikir. Seorang guru hendaknya boleh menerima kritikan dengan ikhlas. teman sejawat ataupun persekitaran tempat mereka bekerja. kerana beberapa kajian menunjukkan bahawa domain ini cukup banyak menyumbang dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. Keterbukaan psikologis akan membolehkan guru tersebut memahami fikiran dan perasaan orang lain. Reber dalam Muhibbin Syah (1995). sehingga mereka mempunyai rasa tanggungjawab penuh terhadap profesionnya. seperti siswanya. maka keterbukaan psikologis sangatlah penting bagi seseorang yang bergelar guru. Disamping itu. 1990. Ianya juga dapat memudahkan dalam menciptakan suasana hubungan yang harmonis antara peribadi guru dan siswa ataupun orang lain yang berada dipersekitarannya. ini memberikan maksud bahawa seorang guru mestilah mempunyai kesediaan yang relatif tinggi untuk mensosialisasikan dirinya kepada pihak luaran. regulasi kendiri dan motivasi kendiri. mengisyaratkan bahawa seorang tersebut mestilah mempunyai kemahiran interpersonal dan intrapersonal (social skill) yang baik. Muhibbin Syah 1995).

tertekan dengan kepelbagaian tingkahlaku pelajar. Dan kemungkinan hal ini jugalah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya guru-guru merasa tertekan dengan pekerjaan mereka. Seseorang yang mepunyai motivasi kendiri (Self-motivation) yang baik. 1999). hanya sahaja kemungkinan mereka kurang didedahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara berkenaan. mereka cepat pulih daripada tekanan emosi. Seseorang itu menjadi akan sentiasa tabah apabila menghadapi sesuatu masalah ataupun kekecewaan yang terdapat diluar jangkauannya (Goleman 1999). dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Seseorang yang menpunyai kawalan kendiri yang baik. (Goleman. . Namun dalam kenyataan ini pengkaji hanya boleh mengandaikan. serta mempunyai keyakinan diri yang sangat kokoh. sentiasa berupaya menggunakan kehendak hati yang utama dalam bertindak dan selalu memandu arah mereka untuk mencapai tujuan (Goleman 1999). Individu yang boleh mengawal diri mereka sentiasa berhemah dan boleh menangguhkan sementara perasaan mereka untuk memuaskan hati dalam mewujudkan malamat tertentu.86 Seperti kajian Goleman (1999) yang menyatakan bahawa kesedaran kendiri akan membolehkan seseorang untuk mengetahui perasaan mereka dalam pelbagai situasi dan berkeupayaan untuk memilih keutamaan panduan dalam membuat keputusan. dan yang lebih menyedihkan lagi guru-guru merasa tertekan dengan persekitaran tempat mereka berkhidmat. Seseorang yang mempunyai kesedaran kendiri juga mempunyai mempunyai penilaian yang realistik tentang keupayaan diri dan mereka. bahawa kemungkinannya bukan bermakna guru-guru yang terlibat dalam kajian ini tidak memahami perkara tersebut. Motivasi kendiri ini boleh membantu seseorang dalam mengambil inisiatif. Pengawalan Kendiri (Self-regulation) pula akan membolehkan seseorang untuk mengurus emosi agar ianya memudahkan dan bukannya mengganggu dalam menyelesaikan sesuatu tugas.

. Sedangkan skor min terendah pada domain kemahiran sosial. Untuk melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik. sistem keyakinan. sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembagakan. mempunyai peraturanperatuaran tertentu dalam menjalani kehidupan. Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan ini sangat membantu guru-guru dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka. Sedangkan tanggungjawab memberikan maksud bahawa individu sentiasa aktif bekerja untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai insan beragama yang menjadi wakil Allah dalam mentadbir kehidupan ini.3. Glock dan Stark (1966) dalam Djmaludin Ancok (1994) menyatakan bahawa agama adalah merupakan sistem simbol.2 Profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru Sekolah Menengah mengikut negeri Graf profil kecerdasan emosi yang didapatkan bagi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia adalah mempunyai skor tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. seseorang itu perlu berhubung dengan Allah di samping menguasai ilmu-ilmu tertentu. Kerohanian yang dimaksudkan oleh Noriah et al (2003) dalam kajianya ialah keredhaan. tanggungjawab sebagai hamba serta kemampuan seseorang dalam menghayati nilai-nilai agama. Dapatan ini juga bersesuaian dengan dapatan kajian kualitatif yang dijalankan oleh Noriah et al (2003) yang mendapati bahawa kerohanian dan kematangan sangat membantu dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. Sementara nilai terendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran bahawa kemungkinan guru-guru tersebut kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kestabilan emosinya. dan mereka memastikan bahawa tindakan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan agama yang mereka anuti.87 5. yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling memaknai dalam kehidupan. Manakala kemampuan seseorang dalam menghayati nilai agama memberi maksud bahawa seseorang itu sentiasa berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Keredhaan memberikan maksud bahawa seseorang mampu menerima dengan hati yang rela bahawa mereka sebagai seorang insan yang beragama.

pengalaman dan pengetahuan. Kematangan yang dimaksudkan oleh Noriah el al (2003) ialah kematangan dari segi umur. 1994) mengatakan bahawa terdapat lima macam dimensi keagamaan. Sebagaimana dimaklumi bahawa orang-orang Melayu identik dengan Islam. Dari itu pengkaji juga mengandaikan. biasanya orang Melayu agak fanatik dengan ajaran agamanya. kemungkinan hal inilah yang menyebabkan domain kerohanian ini memperolehi skor min tertinggi dalam kajian ini.88 Menurut Glock dan Star lagi dalam Robrtson (1988. Nilai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. Satu lagi andaian yang mungkin berlaku dalam kajian ini adalah. sehingga dalam kajian ini didapati domain kerohanian mempunyai skor yang paling tinggi berbanding dengan domain-domain yang lain. Selari dengan pandangan Islam. dimensi peribadatan atau praktik agama (ritualistik). . Kenapa ini boleh berlaku? Sedangkan menurut Johnson (2000) guru sangat berperanan untuk memenuhi keperluan sosial dan emosi pelajar serta memasukkan pembelajaran afektif dalam projek dan aktiviti pelajar. dimensi penghayatan (eksperiensial). seperti yang terlihat dalam taburan responden bahawa peratus terbesarnya adalah guru-guru dari keturunan Melayu. Glock dan Stark dalam Robertson (1988. 1994) menilai bahawa kepercayaan keagamaan (teologi) adalah jantungya dimensi keyakinan. Pengkaji melihat kemungkinan inilah yang menyebabkan. Namun bagaimanapun skor min domain kematangan sedikit lebih rendah dibandingkan skor min domain kerohanian. Damaludin Ancok. dimensi pengalaman (konsekuensi) dan dimensi pengetahuan (intelektual). Apabila seseorang mempunyai keyakinan yang mantap terhadap agamanya maka akan melaksanakan semua ajaran-ajaran tersebut sesuai dengan ajaran agama yang dianutinya itu. Dapatan statistik juga menunjukkan bahawa guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia mempunyai skor min yang tinggi dalam domain kematangan. Djamaludin Ancok. Dapatan ini juga selari dengan dapatan kajian Noriah et al (2003) yang mendapati bahawa domain kematangan sangat mempengaruhi individu dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. menunjukkan guruguru kurang menggunakan domain tersebut dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka. iaitu dimensi keyakinan (ideologis).

Dengan memberi peluang untuk pelajar meluahkan dan juga memahami emosi. tingkah laku kemahiran sosial di bawah kawalan individu tersebut. Ciri pertama ialah berorientasikan matlamat. pergerakan tangan. Kajian-kajian lain juga mendapati kemahiran sosial dan kecerdasan emosi adalah amat kritikal untuk kejayaan dalam hidup berbanding kebolehan intelek (IQ). akan dapat meningkatkan kecerdasan emosi (Brewer dan Campbell. setiap tingkah laku yang ditonjolkan oleh seseorang. Perkara ini boleh dicapai kerana setiap individu dapat mempelajari sesuatu yang baru dalam pergaulan sehariannya. Ini memberikan implikasi bahawa semakin luas pergaulan seseorang dalam kumpulan-kumpulan masyarakat justeru kemahiran sosialnya semakin bertambah baik. Ciri terakhir yang dikemukakan oleh Owen et al (1981). Ini bermakna tingkah laku yang pertama hingga tingkah laku yang terakhir dalam mencapai satu tujuan diselaraskan. kerjasama kumpulan dan penyelesaian konflik (Gore. Ciri kedua ialah saling berhubungkait–berlaku koordinasi antara beberapa tingkah laku untuk mencapai suatu tujuan. Ini memberi maksud. Seseorang yang mempunyai kemahiran bersosial yang baik juga mampu menjadi pakar runding yang baik. Individu yang mempunyai kemahiran sosial yang baik mampu mentafsirkan dengan tepat situasi sosial yang berlaku di sekelilingnya. berkebolehan menyelesaikan konflik untuk mewujudkan kerjasama dan semangat berpasukan apabila bekerja dalam sesebuah kumpulan ataupun organisasi. . 1991).89 Perkara ini peting kerana pelajar tidak mempunyai kemahiran interpersonal seperti empati. ianya dilakukan secara sedar dan terkawal. Ciri keempat ialah boleh dipelajari melaui semua orang. terdapat lima ciri kemahiran sosial. Goleman (1999) menyatakan bahawa domain kemahiran sosial membolehkan seseorang mengurus pelbagai emosi secara efektif dalam membina hubungan dengan orang lain. Ciri ketiga iaitu kombinasi beberapa unit tingkah laku seperti suara. 2000). dan juga mempunyai kemahiran untuk membujuk dan memimpin persekitaranya. senyum dan lain-lain perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. bermaksud setiap kelakuan oleh seseorang mempunyai tujuan tertentu. Menurut Owen et al (1981).

Seterusnya analisis statistik juga menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan guru ini mempunyai skor min rendah pada domain kemahiran sosial. Dapatan ini menunjukkan bahawa kemungkinan kedua-dua kumpulan guru tersebut memandang penting nilai-nilai S kerohanian dan kematangan sebagai domain yang boleh meningkatkan kecerdasan emosi mereka. Kedua-dua kumpulan guru-guru yang dikaji mempunyai skor min tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. ataupun dengan orang lain. pegawai-pegawai pentadbir serta pelajar-pelajar di sekolah berkenaan. sehingga hal itu mebuatkan mereka kurang bersosialisasi dengan sesamanya ataupun orang lain. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan guru berkenaan mempunyai skor yang lebih kurang sama pada domain kesedaran kendiri. Sehingga hal ini boleh menyebabkan munculnya kesan individulal ataupun masing-masing mereka memikirakan pekerjaannya sendirisendiri.3. kemungkinan guru-guru yang telibat dalam kajian ini kurang bersosialisasi sesama mereka.3 Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah di Malaysia Dapatan menunjukkan. . Kemungkinan ini juga dipengaruhi oleh sikap guru-guru berkenaan yang mempunyai sikap tertutup (introvert). regulasi kendiri. motivasi kendiri. pengetua.90 Kenapa domain kemahiran sosial pada guru-guru berada pada tahap yang rendah berbanding dengan domain-domain yang lain? Pengkaji mengandaikan. Sebaliknya skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. 5. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia. kemungkinannya dipengaruhi oleh faktor persekitaran mereka yang terlalu sibuk dengan bebanan pekerjaan masing-masing sehingga menyebabkan mereka kurang dapat bersosialisi diantara sesama rakan setugas.

Kerana terlalu banyaknya tekanan-tekanan yang dirasakan oleh guru kadang boleh membuatkan guru tersebut hilang kontrol dan melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang guru. 1988. Polychroni. 2000 dalam Chua Bee Seok & Adi Fahrudin (2002) mengatakan bahawa tekanan dan ‘burnout’ pekerjaan dikalangan guru bukan sahaja menyebabkan terjejasnya kesihatan fizikal dan mental tetapi juga akan mempengaruhi kualiti pengajaran. 1996. terbatasnya kemajuan yang dicapai oleh murid. persekitaran kerja yang kurang baik. (c) kegagalan itu mengancam kesihatan fizikal dan mental. kesukaran waktu dan sumber-sumber pembelajaran dan keperluan pengakuan profesionalisma (Borg et al. Kyriacou. Kyriacou & Suttciffe (1978. tekanan-tekanan yang dialami oleh seseorang berpunca dari tidak mempunyai cara pengendalian emosi yang baik (Goleman 1999). Beberapa kajian lepas menunjukkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tekannan di kalangan guru. . 1986). 2002) juga menjelaskan bahawa model tekanan pekerjaan yang dialami oleh guru merupakan hasil daripada persepsi guru bahawa (a) tuntutan ke atas mereka sangatlah besar. Mereka juga boleh dikategorikan sebagai individu yang kurang berjaya dalam kerjayanya.91 Profesion perguruan merupakan salah satu profesion khidmat manusia yang penuh dengan tekanan dan ‘burnout’ (Maslach & Jackson. tingginya nisbah antara guru dan murid. 1991. hubungan dengan rakan sekerja. Antonius. (b) mereka tidak mampu atau mempunyai kesukaran untuk untuk mempertemukan tuntutan ini. 1987. tidak mampu untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. memperlakukan murid tidak sewajarnya dan banyak lagi contoh-contoh lain yang mungkin selalu kita baca di dalam akhbar ataupun media bercetak dan elektronik lainnya. Dalam hal ini Goleman berpendapat bahawa. Seperti berlakunya guru menampar murid. Manthei & Solman. traves &Cooper. 1979. Walter. gaji yang tidak mencukupi. status. Diantaranya ialah banyaknya beban tanggungjawab yang dirasakan oleh guru. Goleman (1999) juga menyatakan bahawa seseorang yang tidak mempunyai keupayaan mengawal emosi apabila berinteraksi dengan orang lain. Chua Bee Seok & Adi Fahrudin. Elemen yang paling utama sekali adalah persepsi guru terhadap ancaman yang berasal dari dalam dirinya dan juga orang lain. 1998). Guglielmi & Tatrow. Kyriacou & Sutcliffe.

iaitu tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. 5. regulasi kendiri.3. menjalin hubungan. empati dan kemahiran sosial) berada pada tahap yang tidak begitu tinggi. Seorang guru sepatutnya mempunyai kesedaran kendiri. Kedua-dua kumpulan mempunyai skor min yang lebih kurang sama. membawa implikasi kepada tahap kestabilan dan kematangan emosi yang dimiliki oleh individu berkenaan. Elias et al (1997) juga berpendapat bahawa seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi (EQ) boleh memahami. . menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dalam pelbagai cabaran hidup. dan mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. empati dan kemahiran sosial yang baik. motivasi kendiri. Kenapa hal ini boleh berlaku? Pengkaji hanya boleh mengandaikan kemungkinan guru-guru di Malaysia masih kurang didedahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan emosi ini. terutama yang di tempat kerja. Seperti pembelajaran. terhadap tekanan-tekanan yang dialami oleh guru-guru.3 Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut jantina Perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan jantina. motivasi kendiri. mengurus dan menzahirkan aspek emosi dan sosial dalam menjalankan tugasan ataupun tanggungjawab dalam kehidupan secara efektif. pengkaji mendapati bahawa domain-domain berkenaan (kesedaran kendiri. didapati bahawa tidak terdapat perbezaan profil yang ketara diantara kumpulan guru-guru lelaki dan kumpulan guru-guru perempuan. Namun dalam kajian ini. regulasi kendiri. dan juga selalu berhadapan dengan pelbagai karenah dan tingkahlaku pelajar serta rakan seprofesion. Agaknya apa yang dicadangkan oleh Goleman ini mungkin boleh menjadi penawar.92 Peristiwa-peristiwa cetusan emosi yang berlaku. kerana mereka akan menghadapi berbagai macam bentuk tugasan.

Bagaimanapun dapatan ini bercanggah dengan kajian yang dijalankan oleh Tapia (1999). kemungkinnannya guru-guru masih kurang didedahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan emosi tersebut. Jadi hal ini berlaku. Pengkaji juga melihat bahawa kecerdasan emosi masih merupakan perkara yang baru di Malaysia. 5. Dapatan ini bersesuaian dengan kajian Goleman (1999) yang mendapati bahawa tiada terdapat perbezaan kecerdasan emosi di kalangan invidu yang berlainan jantina. yang mendapati bahawa terdapat perbezaan kecerdasan emosi dikalangan remaja yang berlainan peringkat umur. Daripada graf profil dapat dilihat bahawa guru-guru yang mempunyai umur yang lebih muda mempunyai graf profil yang lebih kurang sama dengan graf profil guru-guru yang lebih tua. disebabkan oleh kerana guru-guru berkenaan terikat dengan satu peratuaran dan bebanan tugas yang sama. Ketiga-tiga kumpulan yang dikaji memperolehi skor min yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan.93 Namun demikian didapati bahawa skor min kerohanian bagi kumpulan guru perempuan sedikit lebih tinggi daripada skor kerohanian bagi kumpulan guru-guru lelaki. Pengkaji mengandaikan kemungkinan dapatan kajian seperti ini. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru yang berlainan peringkat umur. Remaja yang berumur 15 dan 16 tahun didapati mempunyai skor min yang lebih tinggi berbanding dengan remaja yang berumur dibawah 15 tahun. dan skor min terendah pada domain kemahiran sosial. Dapatan kajian ini kurang bersesuaian dengan kajian kecerdasan emosi yang dijalankan oleh Noriah et al (2001) ke atas remaja. Sutarso (1999) dan Sutarso et al (1996) yang mendapati bahawa kecerdasan emosi perempuan lebih tinggi berbanding dengan kecerdasan emosi lelaki.3. .4 Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut umur Dapatan kajian menunjukkan.

5. kerohanian dan kematangan”. Akhbar New Straits Times 15 Mac 2002 membawa artikel bertajuk Born Loser? Think again! oleh Anita Anadarajah menyentuh betapa kecerdasan emosi perlu dalam kehidupan dan melalui latihan kecerdasan tersebut dapat ditingkatkan. Dapatan ini juga tidak selari dengan dapatan kajian Goleman (1999) yang menyatakan bahawa kecerdasan emosi ini boleh meningkat apabila bertambahnya usia dan pengalaman seseorang. motivasi kendiri.1995.4 RUMUSAN HASIL KAJIAN Berdasarkan dapatan kajian. Sedangkan skor min yang paling rendah terdapat pada domain kemahiran sosial. 1996. . motivasi kendiri. Namun demikian dapatan kajian ini boleh disimpulkan bahawa ketujuh-tujuh domain ini sangatlah penting dalam meningkatkan kecerdasan emosi dikalangan guru guru di Malaysia. diikuti oleh domain empati. Sternberg. kemahiran sosial. regulasi kendiri. Namun bagaimanapun secara keseluruhan responden mempunyai nilai yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. empati. secara keseluruhannya boleh dikatakan bahawa semua guru-guru yang terlibat dalam kajian ini mengambilkira ketujuh-tujuh domain kecerdasan emosi (EQ) “kesedaran kendiri. Goleman juga mengatakan bahawa kecerdasan ini boleh dipelajari. Goleman. Segal.1997dan Weisenger. kesedaran kendiri dan regulasi kendiri.1995. 1998). Shapiro (1997) dan Goleman (1995) juga mengatakan bahawa kecerdasan emosi seseorang tidak statik malah boleh ditingkatkan (Perkins.94 Kajian Noriah et al ini menunjukkan bahawa kecerdasan emosi seseorang akan berkembang sesuai dengan perkembangan umur ataupun pengalaman yang didapatkan didalam perjalanan hidupnya.

antara guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia dengan guruguru yang berkhidmat di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. Kesemua domain ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kecerdasan emosi guru-guru di Malaysia. serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. Dua adalah hasil kajian Noriah et al (2003) “domain kerohanian dan kematangan”.95 Mengapa domain kerohanian dan kematangan. Dapatan kajian juga menunjukkan.5 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN Tujuh domain kecerdasan emosi yang wujud sekarang ini. iaitu mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. kerana memang konsep ini masih baru lagi bagi guru-guru di Malaysia. Memandangkan tugas guru saat ini semakin berat dan mencabar. bahawa guru-guru di Malaysia perlu diberi pendedahan tentang kecerdasan emosi. Dapatan kajian juga menunjukkan. motivasi kendiri. Selangor. kajian Wan Ashiba (2003) menunjukkan. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi. regulasi kendiri. empati dan kemahiran sosial”. kemungkinannya hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor budaya serta pengaruh nilai agama yang begitu kental pada diri setiap responden yang terlibat dalam kajian ini. kemungkinan hal ini disebabkan oleh kurangnya pendedahan kepada guru-guru tentang kecerdasan emosi ini. Sedangkan empat domain lainnya berada pada tahap sederhana tinggi. Melaka dan Johor). Namun dalam hal ini pengkaji hanya boleh mengandaikan. Kedua-dua kumpulan guru yang dikaji mempunyai graf profil yang lebih kurang sama. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru yang dikaji berdasarkan faktor jantina dan peringkat umur. . kajian Noriah et al (2003). Negeri Sembilan. seperti. dan masih perlu ditingkatkan. iaitu lima dari hasil kajian yang dijalankan oleh Goleman (1995 &1999) “ kesedaran kendiri. 5. didapati berada pada tahap yang tinggi? Seperti yang telah pengkaji jelaskan dalam bahagian perbincangan. Kajian ini dan beberapa kajian lain.

sesama guru ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan. kerana tugas pendidikan memerlukan guru untuk bersosialisasi dengan murid. Memandangkan guru-guru merupakan aset yang paling utama dalam mewujudkan kecemerlangan pendidikan. Kualiti bukan hanya dari segi intelek akan tetapi juga segala hal yang membolehkan guru-guru tersebut menghantarkan pendidikan ke tahap yang lebih cemerlang. . Untuk menghindari hal yang sedemikian guru-guru digalakan agar mempunyai kemahiran sosial yang baik. dari itu pengkaji berpandangan bahawa sudah saatnya bagi guru-guru dan semua pihak yang terlibat dengan pendidikan berusaha untuk mempelajari dan mendalami konsep kecerdasan emosi ini. sehingga boleh membina hubungan mesra dengan semua unsur yang boleh menghantarkan pendidikan ke tahap yang lebih cemerlang. maka sudah merupakan satu kemestian bagi semua pihak yang terkait untuk memikirkan tentang kualiti guru-guru berkenaan.96 Dalam kajian yang dijalankan ini. jelas didapati bahawa masih banyak domain kecerdasan emosi yang berada pada garisan skor min yang masih rendah. Untuk mewujudkan hal yang sedemikian mungkin sangat diperlukan perhatian dan sikap mengambil berat bagi semua unsur yang terkait dengan kemajuan sekolah-sekolah ataupun pendidikan di Malaysia. Kajian telah menunjukkan bahawa kecerdasan emosi (EQ) sangat berperanan dalam menentukan sesebuah kejayaan. perlu deberi pendedahan yang lebih lagi tentang kecerdasan emosi ini. sedangkan domain ini bagi seorang guru seharusnya berada tahap yang tinggi. bagi memboleh mereka mewujudkan pendidikan yang cemerlang. Kurangnya kemahiran sosial bagi guru-guru mungkin boleh menjejaskan imej guru tersebut. gemilang dan terbilang. Ini menunjukkan bahawa guru-guru yang berkhidmat di sekolah-sekolah yang dikaji. Secara keseluruhan dapatan kajian menunujukkan bahawa kemahiran sosial mempunyai skor min yang paling rendah.

Juga didapati bahawa tidak terdapat perbezaan kecerdasan emosi berdasarkan faktor . Selangor. Negeri Sembilan. Jumlah sampel yang sedemikian mungkin masih kurang memadai untuk dibuatkan generalisasi bagi keseluruhan guru-guru di Malaysia. empati. Kajian ini mendapati bahawa domain kerohanian dan kematangan mempunyai skor min yang paling tinggi berbanding dengan skor min domain-domain yang lain.6 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN Dapatan kajian ini telah menyokong beberapa kajian terdahulu dan beberapa konsep yang telah dikmukakan oleh beberapa orang pakar. iii. Kajian ini telah dijalankan ke atas 174 orang guru-guru yang terdiri dari 11 buah sekolah menengah di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak.97 5. regulasi kendiri. kerohanian dan kematangan". Oleh itu dicadangkan untuk kajian selanjutnya. kemahiran sosial. Kajian ini hanya melihat profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah berdasarkan tujuh domain kecerdasan emosi yang diukur melalui Inventori Kecerdasan emosi Malaysia (IKEM) / Malaysian Emotional Quotien Inventory (MEQI) oleh Noriah et al (2003). Namun bagaimanapun ada beberapa dapatan dalam kajian ini yang memerlukan kajian lanjutan bagi menyokong dan mengesahkan serta mencari faktor-faktor lain yang boleh meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru di Malaysia. Tujuh domain kecerdasan emosi yang dimaksudkan ialah "Kesedaran kendiri. motivasi kendiri. Antara kajian lanjutan yang dicadangkan adalah seperti berikut: i. dapat melihat kemungkinan wujudnya domain-domain lain mengikut konteks tempatan. Melaka dan Johor). guna meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru ataupun seluruh kakitangan awam di Malalaysia. Usaha penyelidikan lanjutan perlu dijalankan dengan melibatkan sampel yang lebih besar bagi membolehkan generalisasi untuk keseluruhan guru-guru di Malaysia. ii.

Kecemerlangan guru-guru dalam menentukan masa depan pendidikan. guru-guru mungkin sering terdedah dengan pelbagai tingkahlaku agresif yang selama ini mungkin jarang dijumpai sekolah-sekolah.98 jantina dan peringkat umur yang berbeza. sesuai dengan wawasan 2020 (Malaysia ingin menjadikan pendidikan bertaraf dunia). .7 RUMUSAN Berdasarkan huraian dan perbincangan dalam bab V ini. Guru-guru adalah orang yang paling hampir dengan pendidikan. jabatan-jabatan pendidikan ataupun sektor-sektor lain yang memerlukan perkhidmatan kemanusiaan. disamping keterampilan mendidik dan kecerdasan intelektual. maju mundurnya sesebuah pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang melaksanakannya. 5. dapatlah dirumuskan bahawa guru-guru sangat berperannan dalam menentukan kecemerlangan pendidikan di sekolahsekolah. Untuk hal yang demikian guru perlu menghadapi dengan berhati-hati agar generasi penerus bangsa ini tetap tumbuh dan berkembang serta bermanfaat untuk masa yang akan datang. mungkin akan lebih baik lagi apabila masing-masingnya mempunyai kecerdasan emosi yang bagus. Untuk mewujudkan kecemerlangan pendidikan. menurut hemat pengkaji. Adalah dicadangkan untuk kajian yang akan datang dapat dilakukan dengan menggunakan kaedah lain bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas. iv. kajian ini juga boleh diaplikasikan kepada guru-guru sekolah rendah atau institusi awam dan swasta serta pengarahpengarah. Memandangkan kajian hanya cuba melihat profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. menyeluruh dan sesuai dengan isu semasa yang sedang hangat diperbincangkan.

semua pihak yang terkait dengan pendidikan. . Kerana penyelidikan telah banyak membuktikan bahawa kecerdasan emosi sangat berperanan penting dalam meraih sesebuah kejayaan. perlu memikirkan satu formula dan mengambil berat tentang bagaimana untuk meningkatkan kualiti guru-guru dengan pelbagai keterampilan dan ilmu serta kecerdasan emosi.99 Maka untuk mewujudkan hasrat yang sedemikian besar itu.

1999. M. Ed. 1993. 1978. L. 1981. S. 21 November Berita Harian. San Francisco: Jossey-Bass.A. San Francisco: Jossey-Bass. R. Ed. Atan Long. 1991.L. . 1991. Kartini Kartono.) 2001. B. & Corey.C. The emotionally intelligent workplace. Jakarta: P. C. (Pnyt. Branden. Emotional and social intelligence: insights from the Emotional Quotient Inventory. 2000. Cherniss. Six pillars of self esteem. A. J. J. hlm. Chaplin. and in the workplace. 1990. Jacobs. Trends and Issues Alert No. Brown. D. Dlm.P. D. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company. & Falzon. Covey.ke5. development. New York: Bantam Brewer. Emotional intelligence: keeping your job. N. Ke-5. New York: A Fireside Book. 31. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Bar-On. C & Campbell. Groups: process and practice.G. school. dan Parker. 9 (CD-ROM) ERIC 1992-Jun 2001. 1995.D.(24 Januari 2002) Borg. 363-388. Corey. 2000. S. J. The 7 habits of highly effective people.100 RUJUKAN Ary. Jun. R. 1996. Tucson. Berita Harian. 1989. Introduction to research in education. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. G. C. 24 Ogos. 1997. Arizona: Zephyr Press. G. & Razavieh. R. Bar-On. Dictionary of Psychology. D.. The handbook of emotional intelligence: theory.). assessment. Rhythms of learning: creative tools for developing lifelong skills. Psikologi Pendidikan. M.R.21 November Berita Harian. Bruhn. 2000. and application at home.T Raja Grafindo Persada. (Pnyt. Job stress: An Opportunity for Professional Growth. The Career Development Quarterly 37: 306-314. Tekanan in Teaching: A Study of Occupational tenans and its determinants on job satisfaction and career commitment among primary schoolthechers. 165-699. Educational Psycholog. & Goleman.. Alih bahasa oleh. Riding. 2001.

Thousand Oaks: SAGE Publications. Fink. dan Friedlander. Sabah. The new leaders: Transforming the art of leadership into the science of results. D.A. dan Goleman.E. Goleman... Dlm. D. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM. R.S. K.101 Chua. Elias. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. 1999. 1996. Alexandria.. N. (pnyt. Cherniss. M.J.P. F. & Shriver. Kessler. D. C.P. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Duval. 13-26 .S.). Prosiding Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan 2002. Kamus dewan. M. 1972. The emotionally intelligent workplace. San Francisco: Jossey-Bass.E.T. Dmaludin Ancok & Nashori Soroso. Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Punk prestasi. . Kualalumpur.Tobias. Raising emotionally intelligent teenagers. Elias.Gramedia Utama. VA: ASCD. M.E. Educational psychology and instructional decisions. H. Boyatzis.. Dewan bahasa & Pustaka. Schwabb-Stone. How to design surveys. Working with emotional intelligence. Goleman. Tekanan pekerjaan. 2002. 1999. New York: Bantam Books.) 2001. Dlm Cherniss. R. D. Jakarta: PT. Promoting Social and Emotional Learning: guidelines for educators. New York: Bantam Books. D.S.K. dan Adi Fahrudin. Brown Book. R.. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. & Wicklund. 1983. 1994. (pnyt. S. Weisberg. D. R. Frames of mind. London: A Little. 1995. 2002. D. A theory of objective self awareness.M. 2001. B. & Staley. Zinns. Homewood. N. 2001. Emotional intelligence: Issues in paradigm building. 2002. Emotional intelligence: issues in paradigm building. Goleman.F. Goleman. Frey. & Mckee. R.. A.. J. D. C. The emotionally intelligent workplace (atas talian) (28 Mac 2002). kepuasan kerja dan implikasinya terhadap proses pengajaran-pembelajaran di sekolah: satu kajian ke atas guru-guru sekolah menengah di Kota Kinabalu. T. A. New York : Harmony Books. hlm. Kecerdasan emosi untuk mencapai puncak prestasi.Terj. D. S.Alex Trikantojo Widodo. Goleman. Hanes. New York: Academic Press. 2000. B. 2002. Goleman. Gardner. 1995. M. 1999. New York: Bantam Books. Greenberg. Illinois: The Dorsey Press.. Psikologi Islami. & Goleman. Goleman. Alverson. 1997.J. 1979. DuBois. G. London: William Heiemann Ltd.

102 Gore. Gifted Child Today Magazine 23(4): 36-40 (CD-ROM) ERIC 1992-Jun 2001 (24 Januari 2002). 1999. Bina ilmu. .S. Tesis Sarjana. Lester D. Muhamad Jantan. S.M.. Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. 4 Januari: 3. & Alice.R. Krejcie. Psikologi pendidikan suatu pendekatan baru.htm (18 Julai 2002). Caruso. 14 Mac: W 6 Noriah Mohd Ishak.W. 1989. P. 2000. Educational and psychological measurement. P. Enhancing students emotional intelligence and social adeptness. S. Kestabilan emosi guru: perbandingan antara pensyarah dan pelajar. J. ke-5. Bandung: C.Polo Alto. dan Morgan. Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. Membina ibu bapa profesional dalam konteks psikologi keibubapaan. Affective components in the education of the gifted. CA:Counseling Psychologist Press. Jackson. Texas mom convicted of murder. Maslach.eqi. Z. Bandung : Remaja Rosdakarya. Pacific Groove: Brooks/ Cole Publishing Company. Jurnal Teknologi 32 (E): 1-10. Kasijan.Universiti Kebangsaan Malaysia. Emotional intelligence development differences in boys and girls between 4 to 6 years of age (MS) Universiti Putra Malaysia. & Salovey. 1995.V Armico. Muhibbin Syah. Ed. Pola pemilihan respons menangani ketegangan dan hubungannya dengan punca ketegangan di kalangan guru-guru. K. Mohd Najib Ghafar.V. Teachers’ identity and personality: Changes and Challenges. Mayer. Henry. D. 1994. Jowati Juhary. Inday. 1993. (CDROM) ERIC 1992-Jun 2001 (24 Januari 2002). Guru di England hadapi beban kerja berlebihan. Surabaya: PT. 30:607-610. New Straits Times. Terj. Kamus Psikologi. 2002.org/fulltxt1.D. Determining sample size for research activities. R. Prosiding Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan 2002. Utusan Malaysia. (atas talian) http:// www. S. 1984. Muchinsky. Psychology applied to work.E. 1970. Maslach burnout inventory Manual (2nd Ed). W. Johnson. 2002. 2002. 1997. Psikologi Pendidikan. 2000. S. 2000. 1994. D. C. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. 2000.

Ary Nilandari. 2003. Hubungan antara tanggungjawab kepada diri. Shapiro. Crass. 2002. Harding. S. New Straits Times.A. P. 1999. J. Educational Leadership 54(1): 6-11 (CD-ROM) PsycINFO 1999-2000 (24 Januari 2002). Jilid 1: 184-187.. I. Research in Education 66: 54-64. J. & Leung. Zuria Mahmud. & Serna. Terj.RMK-8 Kategori EAR. 1996. M. Owen. Kimpton. J. Choosing and judging teachers: what heads and student teachers think matter. S..103 Noriah Mohd Ishak. 1981. Newton. Social Skills in Interpersonal Communication. R. Millen. Manning. Perkins. Wastie.R. Zuria mahmud. Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan malaysia. C.. Albright. Patton.. How to raise a child with a high EQ. E. Ed. Newman. L. 1997. 14 Mac. Pelajaran. J. Prosiding IRPA.. W. Strategies for teaching learners with special needs. Kepintaran Emosi di Kalangan Pekerja di Malaysia. 1995.Ali. & Newton. J. Zuria Mahmud. 15 Mac. pelajaran. pelajar dan masyarakat di kalangan guru-guru. J. M. Beveridge. & Dickson. Polloway.2002. 2002. D. L. J. 2001. Prosiding seminar kebangsaan profession pergurun. New York: The Free Press. Hughes. . New Jersey: Merrill Prentice-Hall Inc. Jurnal Pendidikan. E.. Noriah Mohd Ishak.. K. Hubungan antara Tanggungjawab Kepada Diri. D. Segal. Upper Saddle River... Mc Tavish. H. New York: Teachers College Press. Pelajar dan Masyarakat di Kalangan Guru-guru. New Straits Times. London: Croom Helm Ltd. Sarason. 1997.B. 66: 65-75. O’Neil. 2003.. Research in Education. Bandung: Penerbit Kaifa. New York: HarperCollins Publisher. D. Melejitkan kepekaan emosional. Teaching as a performing art. On Emotional Intelligence: a conversation with Daniel Goleman. 2001. V. L. Siti Rahayah Arifin dan Manisah mohd. ke-7. Saunders. Outsmarting IQ. Saadi. P. New York : Teachers College Press. E..D. Siti Rahayah Ariffin dan Manisah Mohd Ali. Jilid 24: 548-555.. 2001. Tensions of teaching: beyond tips to critical reflection. An attitudes to school for primary school children. Noriah Mohd Ishak.. Peters. S. 1998.

M. Kertas projek Sarjana. Successful intelligence . Skovholt. P. New York: John Wiley & Sons Inc. 2003. P. H. Weisenger. 2004. W. 2003. Sutarso. April. Taufik. Utusan Malaysia. Gender differences on the emotional intelligence inventory(EQI)(marital status). T. (24 Januari 2002). Revolusi IQ dan EQ. D. 2000. San Francisco: Jossey-Bass. F. Wilks. R . P.J. Ed. Nature and bodily mechanisms of emotion.( 24 Januari 2002). . Sternberg. 1999. Emotional intelligence at work. Wan Ashiba. T. Kecerdasan emosi di kalangan guru sekolah menenga berasrama penuh dan sekolah harian.S.T. Weisenger. 2000. C. 1996. Wiersma. 1999. Universiti Kebangsaan malaysia. & D’Rozario. Motivation and emotion: a survey of the determinants of human and animal activity. Professional notes. 24 Februari. New York: Simon & Schuster. W.1966. V. (24 Januari 2002). and others. H. Bandung: Kaifa Utusan Malaysia. 4 Januari. Stufft.Dissertation Abstract International: Section B: The Sciences and Engineering (CD-ROM) PsycINFO 1999-2000. Dlm Young. Needham Heights: Allyn & Bacon. (pnyt. ke-3. Research method in education: an introduction. Utusan Malaysia. Sutarso. Intelligent emotion. 1996.1998. The relationships of the emotional intelligence inventory. Emotional intelligence at work. Assessing your emotional IQ.). (CDROM) ERIC 1992-Jun 2001. 21(1): 9-17. 2001. 1966. Teaching Music 4 (1): 42-43 (CD-ROM) ERIC 1992-Jun 2001 (24 Januari 2002). London: Arrow Books. Effect of gender and GPA on emotional intelligence. 2000. San Francisco: Jossey-Bass. 2002.104 Sherrington.1996. (CD-ROM) ERIC1992-Jun 2001. Tapia. . Teaching and Learning. 1998. Portraits of outstanding and inadequate teachers in Singapore: The impact of emotional intelligence.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->