RUKUN IMAN TERAS AQIDAH ISLAM

KONSEP RUKUN IMAN  Rukun Iman teras utama Aqidah Islam  Keenam rukun iman ialah perkara yg berkaitan dgn kepercayaan/ keyakinan hati RUKUN IMAN Beriman kpd Allah Beriman kpd Malaikat Beriman kpd Kitab Beriman kpd Rasul Beriman kpd Hari Kiamat Beriman kpd Qada' & Qadar MAKSUD RUKUM IMAN Wajib mempercayai keesaan Allah yang memiliki sifat kesempurnaan berdasarkan dalil Naqli dan Aqli Wajib mempercayai Malaikat adalah makhluk Allah yg dijadikan daripada cahaya, tidak makan dan minum, tidak berjantina dan sentiasa mentaati perintah Allah Wajib mempercayai Allah telah menurunkan kitab kpd rasul-rasulnya yg mengandungi ajaran yang benar dan menjadi panduan hidup kepada umat manusia Wajib mempercaya Allah telah mengutus rasul-rasulnya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar Wajib mempercayai alam ini akan hancur binasa dan manusia akan dibangkitkan daripada kubur , dihimpun di Mahsyar, dihisab amalan dan dimasukkan ke Syurga atau Neraka Wajib mempercayai Allah SWT yang mengatur segala yang berlaku di alam ini dengan kebijaksanaan dan kehendakNya

HUBUNGAN DIANTARA RUKUN-RUKUN IMAN

 Keyakinan dan kepercayaan dengan sepenuh
hati kepada keenam rukun-rukun iman menjadikan aqidah (pegangan) serta kepercayaan seseorang sentiasa tetap dan teguh walau dalam apa keadaan sekalipun  Mempercayai hanya sebahagian daripada Kpd Diri - Yakin kpd keesaan dan kekuasaan Allah SWT - Mentaati segala perintah Allah dan menjauhi laranganNya - Mendorong utk melakukan kebaikan dan berfaedah kpd diri - Berakhlak mulia

HIKMAH MEMPERCA YAI RUKUN IMAN

Kpd Keluarga

-

Melahirkan keluarga harmoni, berkasih sayang & bekerjasama - Keluarga mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah - Amar makruf & nahi munkar dapat dilaksanakan dlm kuluarga - Masy dan negara sentiasa aman dan bersatu padu - Gejala sosial dalam masyarakat dapat dibenteras - Negara diberkati Allah

Kpd masy & Negara

AKIBAT TIDAK MEMPERCAYAI RUKUN IMAN 1. Senaraikan rukun iman satu persatu 2. Jelaskan 2 hikmah mempercayai rukun iman kepada diri . Terbatal iman 2. Cenderung untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa 3. Mudah terdedah kepada perkara nagetif SOALAN LATIHAN 1. Apakah maksud beriman kepada Allah ? 3.