Materi Tarikh Dan Kebudayaan Islam Kelas Xii

MATERI TARIKH DAN KEBUDAYAAN ISLAM KELAS XII MEMAHAMI PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA Sebelum

islam masuk, di Indonesia sudah berkembang agama-agama seperti Hindu, Budha, dan lain sebagainya. Umat beragama tersebut hidup tenram dan damai, bahkan hingga saat ini Islam masuk ke Indonesia yang dibawa pedagang dari Persia, Arab and Gujarat. Islam diperkenalkan kepada mereka sebagai sebuah tatanan kehidupan, seperti saling menghormati dan tolong menolong serta merupakan kesempurnaan dari peradaban yang telah ada. Akan tetapi, fakta sejarah mengatakan bahwa ketika bangsa penjajah dari Eropa hadir, kehidupan bangsa Indonesia secara umum dan umat Islam secara khusus, porak-poranda serta menjadi korban kebengisan dan kebencian akibat niat menguasai kekayaan alam dan keserakahan para penjajah.
A. PERKEMBANGAN AGAMA, POLITIK DAN EKONOMI

Cikal bakal keberadaan Islam di Nusantara telah dirintis pada abad ke-1 hingga ke-2 H atau ke-7 hingga ke8 M. Pada periode ini, para pedagang dan mubaligh muslim membentuk komunitas Islam. Para mubaligh mengajarkan dan memperkenalkan Islam kepada penduduk setempat antara lain sebagai berikut : 1. Islam mengajarkan sesama manusia untuk saling menghormati dan tolong-menolong 2. Islam mengajarkan bahwa derajat manusia di hadapan Allah adalah sama, kecuali taqwanya 3. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang. Dan melarang manusia saling berselisih, bermusuhan, merusak dan saling dengki.
4. Islam mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah SWT dan tidak

menyekutukan-Nya serta senantiasa berbuat baik terhadap sesame manusia tanpa pilih kasih. Penyebarab Islam di Samudra Pasai, Aceh terjadi pada pertengahan abad ke-13 M sehingga perkembangan masyarakt muslim di Malaka semakin pesat. Ibnu BAtutah menceritakan bahwa Sultan Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Al Malik Az Zahir dikelilingi oleh ulama’ dan mubaligh Islam. Raja-raja Aceh mengangkat para ulama’ menjadi penasihat dan pejabat di bidang keagamaan sebagaimana berikut ini. 1. Sultan Iskandar Muda (1607-1636) mengangkat Syekh Syamsuddin As Sumaterani sebagai mufti (Qadi Malikul Adil) 2. Sultan Iskandar Sani (1636-1641) mengangkat Syekh Nuruddin Ar Raniri Menjadi Mufti Kerajaan

Melalui Malaka. Sunda Kelapa dan Gresik antara abad ke-1 dan ke-7 M sering disinggahi pedagang asing. Abad ke-7 M merupakansaat Slam berkembang di Timur Tengah. . terutama Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel. Menurut J. Malaka jauh sebelum ditaklukkan Portugis merupakan pusat lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Raja-raja Gowa dan Tollo masuk Islam secara resmi pada tanggal 22 September 1605 M diproklamirkan dengan cara damai oleh Datuk Ri Bandang dan Datuk Sulaeman. terutama di beberapa kota pelabuhan di JAwa erta kaitannya dengan berkembangnya pelayaran dan perdagangan yang dilakukan kaum Muslim yang telah mempunyai kekuasaan ekonomi dan politik di Samudra Pasai. Kedua mubaligh itu dating ke Kutai setelah orang-orang Makasar masuk Islam dan diperkirakan terjadi sekitar Tahun 1575 M. terutama Gujarat dan melakukan hubungan dengan langsung pada waktu itu. Gresik tahun 475 H / 1082 M. di Jawa.3. Para pedagang Muslim asal Arab dating ke Indonesia untuk berdagang. tedapatorang-orang Ta Sihin yaitu sebutan untuk orang-orang Arab dan Persia yang ketika itu sudah menjadi muslim. bahkan Sunan Gunung Jati selain berperansebagai guru agama dan mubaligh. yaitu Barus. Pada abad ke-16 di daerah Gowa telah terdapat masyarakat Muslim. proses penyebaran Islam sudah berkangsung sejak adab ke-11 M dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran. Pertumbuhan masyarakat Islam di sekitar Majapahit. Dari cerita Cina dapat diketahui pula bahwa pada masa dinasti Tang abad ke-9 hingga ke -10. B. Sultanah Syaifatuladdin Syekh mengangkat Syekh Abdurrauf Singkel menjadi penasehat di bidang agama. daerah penghasil Kapur barus terkenal. Barus. India lautan. terutama bagian selatan sejak abag ke15 M sudah didatangi oleh pedagang-pedagang Muslim dari Malaka. Van Lour dan berdasarkan berbagai cerita perjalanan dapat diperkirakan bahwa sejak 674 M ada koloni Arab di barat laut Sumatera. Sulawesi. Kalimantan Timurpertama kali diislamkan oleh Datu Ri Bandang dan Tunggang Parangan. hasil hutan dan rempah dari seluruh wilayah nusantara dibawa ke Cina. Sementara itu di Jawa. PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa sisi antara lain sebagai berikut. juga berperan sebagai kepala pemerintahan. Malaka dan Aceh. kerajaan Islam Demak dengan Raja pertamanya. RAden Fatah mengangkat penasihat dari kalangan para wali. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa seperti Lamuri (Aceh). Palembang.C. Jawa dan Sumatera.

Arsitek Bangunan Dengan latar belakang Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan kebudayaan serta penduduknya tersiri dari bermacam-macam suku. Oleh karena itu. 2. Karya-karyanya di antaranya As Shirat Al Mustaqim (bidang hukum). Seiring itu pula. Masjid-masjid seoerti masjid Demak. antara lian sebagai berikut. Melalui karya-karya tulisan yang tersebar dan dibaca kaum muslim di Nusantara.Perjuangan umat Islam oleh para ulama’ dan masyarakat tidak pernah berhenti sejka kehadirannya hingga pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan dalam berbagai aspek. a. Sunan Bonang dengan karyanya Suluk Wujil yang mengandung ajaran tasawuf. Dll. Sekurangnya ada dua cara yang dilakukan para ulama’ dalam menumbuhkambangkan ajarannya yaitu : 1. 2. Bustan As Salatin (bidang sejarah). Ilmuwan-ilmuwan muslim Indonesia. Membentuk kader-kader ulama’ yang akan bertugas sebagai mubaligh.. dayah di Aceh. 3. dan Saru di Minangkabau. seperti pesantren di Jawa. Abdul Muhyi dari Jawa dengan karyanya MArtabat kang Pitu (martabat yang tujuh) 5. Hasil-hasil seni bangunan pada zaman tersebut antara lain sebagai berikut. dunia pemikiran yang berkembang di Indonesia mempunyai akar pada tradisi pemikiran yang telah berkembang di pusat dunia Islam tersebut. Seorang Ulama’. C. 1. dan Masjid Agung BAiturrahman di Aceh menunjukkan . dunia pemikiran Islam di pusat dunia Islam telah mapan. maka arsitektur bangunan-bangunan Islam di Indonesia tidak sama antara satu dengan yang lain. PERKEMBANGAN SENI DAN BUDAYA 1. 4. bahkan tidak terdapat bandingannya pada zaman itu di Asia Tenggara. baik berupa pemikiran dan ilmu-ilmu agama di Indonesia pada masa tertentu. Syamsuddin As SUmaterani dengan karyanya yang berjudul Mir’atul Mu’min atau Cermin Orang Bariman di tahun 1601. Hamzah Fansuri dari Sumatera Utara dengan karyanya berjudul Asrarul Arifin fi Bayan ila Suluk wat Tauhid. dan Tibyan fi Ma’rifat Al Adyan (bidang tasawuf). Syekh Muhammad Naquid Alattas menyatakan bahwa pada abad ke-16 dan 17 banyak bermunculan tulisan dan cendekiawan muslim di Indonesia yang berupa sastra. Nuruddin Ar Raniri yang berasal dari India dan merupakanketurunan Arab Quraisy HAdramaut yang tiba di Aceh pada tahun 1637 M. yaitu uraian singkat tentang sifat-sifat dan inti ilmu kalam menurut ideologi Isalm. Cara in dilakukan di dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam. filsafat. Sangat giat membela ajaran Islam Sunni (Ahlusunnah wal JAma’ah). Masjid Agung Banten. Sandang Duwur Agung Kasepuhan Cirebon. Buku itu berisi Tanya jawab tentang ilmu kalam. Karyakarya itu mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan. metafisika dan geologi.

Masa Kemerdekaan Bentuk perjuangan umat Islam mulai diganti dengan cara-cara perjuangan yang lebih modern karena rakyat sadar bahwa Belanda sulit dikalahkan dengan senjata. Masa Sebelum Kemerdekaan Dilandasi dengan semnagat Tauhid dan hasil pendidikan yang diperoleh. Sendang Dhuwur. Indonesia sebagai nagara yang mempunyai dasar keagamaan secara umum dan pemerintah mengakui nilai keagamaan yang positif. maka beberapa institusi didirikan dalam upaya memajukan kegiayan keagamaan tersebut. Sebagai contoh di Maulitang. 2. Oleh karena itu. bangsa Indonesia.keistimewaan dalam bentuknya yang persegi empat dengan bagian kaki yang tinggi dan pejal. Institusi-institusi tersebut antara lain Departemen Agama dan Majelis Ulama’ Indonesia. lima atau lebih dikelilingi parit atau kolam. Kaum bangsawan dan kaum adat yang semula tidak memahami niat baik para ulama’ untuk mempertahankan Indoneisa dari cengkraman penjajah. mihrabnya lengkung berpola kalamakara. Beberapa masjid masih terdapat seni bangunan yang menyerupai bangunan meru pada zaman Hindu di Indonesia. seperti pesantren menyebabkan semakin bertambahnya kader pemimpin dan ulama’ yang menjadi pengayom masyarakat. HIKMAH PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA Banyak manfaat yang dapat kita ambil dari pertumbuhan komunitas Isalm di Indonesia. kekayaan. 1. Oleh karena itu. Kehadiran pedagang Islam dari luar Indonesia yang telah berdakwahmenyiarkan Islam memberikan nuansa baru bagi perkembangan pemahaman suatu kepercayaan yang sudah ada di nusantara ini. tiga. khususnya umat Islam mengganti perjuangan melawan penjajah dengan jalan mendirikan organisasi-organisasi Islam. Masa Setelah Kemerdekaan Setelah Indonesia merdeka. secara perlahan bersatu-padu untuk menghadapi dan mempertahankan Indonesia dari keutuhan nnusantara dari ekspansi para penjajah. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkembang tatanankehidupan menjadi baik pula. b. b. dan . peranan umat Islam sangat besar untuk ikut serta membengun Indonesia. atapnya bertumpangng dua. c. hiasan lengkung pola kalamakara. Peranan Umat Islam a. di antaranya sebagai berikut. dan mimbar yang mengingatkan akan ukiran dan ukiran pola teratai mastaka atua memolo. Ukuran-ukuran pada mimbar. D. mihrab berbentuk beberapa mastaka memolo yang menunjukkan hubungan erat antara meru. gunungan atua gunung tempat dewa.

di mana Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah yang berpusat di Damaskus. MEMAHAMI PERKEMBANGAN ISLAM DI DUNIA A. Seorang ulama’ atau ilmuwan dituntut oleh Islam untuk mempraktikkan tingkah laku yang penuh keteladanan sebagaimana para Ulama’ pendahulu di nusantara ini dalam memepertahankan harga diri serta tanag air dari penjajahan.2. Periode ketiga (912-1013 M). seperti masjid sebagai tempat ibadah. Dinasti Islam Di Spanyol Pada zaman Khalifah Al Walid (805-715M). c. tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah bani Abbasiyah yang berpusat di Bagdad. . Periode kedua (755-912 M). rukun. Mengajarkan sikap tetap bersatu. di mana Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir (Panglima atau Gubernur). Meneladani kesuksesan mereka dalam berkarya dan membuat masyarakat Islam gemar membaca dan mempelajari Al Qur’an 4. salah seorang khalifah dari baniumaiyyah yang berpusat di Damaskus. Memperkaya dalam bentuk (arsitektur) bangunan. 9. dimana berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III dan bergelar An Nasr sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk At Tawaif. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di masa khalifah Abdul MAlik (658-705 M) yang mengangkat HAsan ibnu Nu’man Al Gasani menjadi gubernur di daerah itu. b. Periode Pertama (711-755 M). Memanfaatkan peninggalan sejarah untuk mengingat perjuangan mereka 7. Hasil karya para ulama’ yang berupa karangan buku sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan 3. Mengajarkan tentang Islam harus dengan keramahan dan bijaksana serta membiasakan mesyarakat Islam bersikap konsisten 6. yaitu sebagai berikut : a. bahkan pengaruhnya telah menguasai Afrika Utara. Menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu dijadikan bahan pemikiran dan peneladanan orang-orang yang beriman. PERKEMBANGAN AGAMA. 5. Sejarah penjang perjalanan Islam di Spanyotl dapat dibagi menjadi enam periode. dan bersama-sama mempertahankan Negara Indonesia dari ancaman luar maupun dalam negeri. telah sukses memperkenalkan Islam di Spanyol. POLITIK DAN EKONOMI 1. 8.

3. Di antara raja Safawi yang sukses antara lain .d. Masa Tiga Kerajaan Besar (1500 – 1800 M) a. syekh Saifuddin (1251-1334 M) dari Audabil di Azerbeijan. b. Periode kelima (1086-1248 M). Toledo. Mereka melawan Bizantium dan berhasil dalam perlawanan tersebut. Kepemimpinan dipegang oleh istri Al Malik As Shalilh yang bernama Syajarah Ad Durr dan berlangsung selama tiga bulan karena menikah denga seorang tokoh Mamlik yaitu Aybak dan menyerahkan kepemimpinannya. berbatasan dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan Mughal di India. yang berpusat di suatu kota seperti Seville. Al Malik As Salih meninggal dan digantikan anaknya. pada tanggal 13 September 1260. 2. Kerajaan Safawi di Persia Kerajaan ini didirikan oleh seorang tokoh sufi. dimana pengaruh dan kekuasaan Islam hanya ada di daerah Granada di bawah Dinasti bani Ahmar (1432-1492 M. tentara mamalik di bawah pimpinan Qutuz dan BAybars berhasil merebut dan menghancurkan pasukan Mongol yang selalu ingin menguasai Mamalik. Dimana periode ini adalah periode terakhir karena kekuasaan dari Abu Abdullah (raja terakhir bani Ahmar) dapat direbut oleh Ferdinand dan Isabella (Pemimpin sebagian wilayah Spanyol). tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan yaitu Dinasti Murabitun (1086-1143 M) dan Dinasti Muwahhidun (1146-1235 M). Aybak berkuasa tahun 1250-1257 M.pada masa kekuasan Syah Islamil (1500-1524 M). Turansyah sebagai sultan pada tahun 1250 M. Cordova. Periode keenam (1248-1492 M). Kerajaan yang menganut faham Syi’ah ini mempunyai wilayah dan npengaruh yang luas. Usmani memerintah antara Tahun 1290-1326 M. baik serangan Hulagu Khan maupun Timur Lenk. Akhirnya Aybakpun membunuh isterinya sendiri agar sepenuhnya dapat berkuasa. seluruh Persia telah menjadi wilayah kerajaan Safawi. Dinasti Mamalik di Mesir Mesir adalah negeri Islam yang selamat dari kehancuran akibat serangan-serangan bangsa Mongol. dimana Spanyol terpecah menjadi lebih dari tiga puluh Negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja atau Muluk At Tawaif. Pimpinannya. Kerajaan Turki Usmani Pendirinya adalah seorang kepala suku BAngsa Turki dan kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina yang bernama Usman (putra Otoghrul). ia dan ayahnya banyak nerjasa kepada Sultan Alaudin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-bentang Bizantium yang berdekatan dengan kota Broessa. di mana meski Islam di Spanyol sudah terpecah. Periode keempat (1013-1086 M). e. f. mamalik di bawah pimpinan Aybak dan Baybars berhasil membunuh Turansyah.

Islam pada masa tiga kerajaan besar. Sultan-sultan Turki Utsmani bertindak tegas. Bizantium. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya mencatat beberapa kemajuannya. Kebebasan berfikir menurun setelah Al Ghazali mengeritik tajam pemikiran filsafat yang tertuang dalam bukunya Tahafut Al Falasifah (Kekacauan Para Filosof). dan NAdirsyah (17361747 M). 2. maka yang dilkaukan adalah ijtihad fil madzhab. berani. Pada masa tiga kerajaan besar Islam. terampil dan tangguh. tetapi tidak sebanding dengan yang dicapai pada masa klasik Islam. Kerajaan Mughal di India Kerajaan ini didirikan oleh Zahirud bin Babur (1482-1530 M).keilmuan dan huruf. PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Kemajuan pemikiran Islam zaman tiga kerajaan besar Islam kembali berkembang. Metode berpikir dalam bidang teologi (ketuhanan) adalah metode berfikir tradisional yang dikembnagkan oleh aliran theology Asy’ariyah yang megarah kepada pemikiran Jabariyah atau bukan Qadariyah. di antaranya tumbuh bermacam-macam perpaduan budaya. khususnya yang dipegang pada masa Turki dan Mongol kental dengan pertikaian daripada menyukai ilmu. Syah Abbas (1557-1629 M). dan filsafat dianggap sebagai bid’ah. seperti kebudayaan Persia. 3. 2. Dalam struktur pemerintahan. tidak ada lagi ijtihad mutlak. terhindar dari korupsi. Pemerintahannya teratur dalam mengelola wikayah yang luas. social kemasyarakatan. salah seorang keturunan Timur Lenk yang kemudian menjadi Islam B. Kemajuan-kemajuan yang dicapai. . Kalaupun ada mujtahid. Sultan sebagai pengusas tertinggi dibantu oleh sadr Al Azam (Perdana Menteri) yang membawahi Pasya (Gubernur) dan dibawahnya terdapat Az Zanaziq atau Al Alawiyah (Bupati). organisasi pemerintahan dan kemiliteran. manipulasi dan nepotisme. tata krama istana. seperti karya-karya ilmiah berbagai bahasa banyak yang hancur dan hilang. Umat Islam bertaklid kepada kepada imam-imam besar yang lahir pada masa klasik Islam. dan berkembangnya ajaran tasawuf yang dihidupkan Al Ghazali dimana kehidupan ukhrawi lebih diutamakan daripada kehidupan duniawi. Beberapa alasan pemikiran Islam tidak semaju pada masa sebelumnya dikarenakan beberapa alasan berikut: 1. dan Arab yang contohnya berupa nilai etika. 4. Bidang kemiliteran dan pemerintahan terdiri dari orang-orang cerdas dan kuat. prinsip-prinsip ekonomi. c. Sarana dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di masa klasik Islam. hasil pemikiran yang besar yang mandiri. yaitu ijtihad yang berada dalam batas-batas madzhab tertentu. khususnya pada masa Turki Utsmani antara lain sebagai berikut : 1.Syah Tahmasp (1524-1576 M).

Apabila pemimpin cinta ilmu dan masyarakatpun gemar belajar dan berdampak pada perkembangan dan kemajuan suatu Negara. muncul pelukis tersohor yang bernama Bizhad.akan tetapi sebaliknya apabila pemimpin dan masyarakatnya ambisi terhadap kekuasaan. Apabila hal itu diwarnaidengan toleransi maka yang terjadi adalah kemajuan dan kehidupan yang damai. berkembangnya seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan Masjid yang indahm seperti Masjid Al Muhamadi atau Masjid Jami’ Sultan Muhammad Al Fatih. tetapi untuk menghilangkan penindasan dan berdakwah. vila dan masjid yang indah.C. Pada masa Aurangzeb. Pada tahun 1522 M. muncul seorang sejarawan bernama Abu Fadl yang hasil karyanya bernama Akhbar Nama dan Aini Akhbari (Sejarah Kerajaan Mughal). Penyair India yang terkenal antara lain Malik Muhammad Jayazi yang membuat karya berjudul Padavat (Kebajikan Jiwa Manusia). dan pada masa Syah Jehan dibangun masjid berlapis mutiara bernama Taj Mahal di Agra. sekolah. HIKMAH PERKEMBANGAN ISLAM DI DUNIA Beberapa hikmah yang dapat diambil dari perkembangan Islam di dunia antara lain : 1. pada masa Akbar dibangun istana Fathur Sikri. dan Masjid Raja Delhi serta Istana di Lahore. 2. MAsjid Syah dibangun 1611 M. Bidang pembangunan fisik dan seni antara lain berhasil menciptakan Isafahan. dan Masjid Abi Ayyub Al Aisar. rumah sakit. maka berdampak pada kemunduran bahkan kesengsaraan. Dalam upaya perluasan pengaruh Islam ke seluruh dunia tidak seluruhnya bersifat penguasaan yang berkonotasi penyerangan sewenang-wenang. PERKEMBANGAN SENI DAN BUDAYA Perkembangan budaya oada masa Turki Utsmani mencatat banyaknya kemudahan berasimilasi dengan bangs aasing dna terbuka dalam menerima kebudayaan luar. dan perdagangan. pertambangan. akan tetapi apabila perbedaan itu dipertentangkan atau diperselisihkan maka yang terjadi adalah kemunduran. Ibu Kota Kerajaan Safawi menjadi kota yang sangat indah dan banyak berdiri bangunan besar seperti masjid. D. Perbedaan paham atau aliran di kalangan umat Islam dunia ternyata sengat banyak. Kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian. jembatan raksasa di atas Zende Rudd an Istana Chihil Sutun. Masjid Sulaiman. dan mulai dirintisnya seni lukis sejak zaman Tahmasp I (Raja Ismail I). Dalam sejarah dijelaskan tentang persoalan sosial dan politik umat Islam dimana semua hal itu akan menjadi perhatian dan pelajaran di masa depan. Masjid Syekh Lutf Allah dibangun tahun 1603. 4. Sesungguhnya ajaran Islam adalah cinta damai. di bidang seni budaya juga berkembang karya seni sastra gubahan penyair Islam. dan salah satu masjid yang asalnya Gereja adalah Masjid Ayu Sopia. 3. .

Umat Islam harus bersatu dan tolong-menolong dalam memajukan dan memakmurkan negeri. 16. 13. Raja-raja muslim yang lemah pada periode ke 5 di Spanyol (1086 – 1248 M). ketidakcerdasan mereka serta ditambah dengan sifat ketidakadilan menjadikan Islam di Spanyol mengalami kemunduran. Menggali ilmu pengetahuan untuk membuat suatu hasil karya yan barmanfaat. Di samping itu ada beberapa perilaku yang dapat diterapkan sebagai bentuk penghayatan terhadap sejarah perkembangan Islam di dunia. Bertanggungjawab untuk melestarikan dan mengelola alam. antara lain sebagai berikut : 1. Kecerdasan menyebabkan kemanjau dan rakyatnya hidup makmur. Terampil dalam berkarya seni dan bersikap kreatif menciptakan atau menemukan hal- hal baru yang bernilai tinggi dan mengagumkan. Penggunaan zuhud dan pengertian tawakkal yang tidak tepat akan membawa kemunduran dalam kehidupan khususnya berfikir. baik berupa teknologi maupun sistem yang membawa kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat. 12. 10. Sikap fanatik dan tidak memanfaatkan akal sedikitpun akan membawa dampak terhadap perkembangan ijtihad. 9. bebuat kebajikan. 7. 3. 2. 6. di masa yang akan dating umat Islam tidak boleh lemah. Melalui sejarah kita dapat mencari upaya antisipasi agar kekeliruan yang mengakibatkan kemunduran dan kegagalan di masa lalutidak terjadi lagi dan mengambil pelajaran demi tercapainya kejayaan di masa depan. 15. Memberikan motivasi untuk melestarikan hasil karya seni dan peradaban untuk dijadikan inspirasi bangunan-bangunan di masa depan. Oleh karena itu. sabar dan menjalankan hokum-hukum Allah SWT. Umat Islam harus berfikir untuk mencari inovasi baru demi kemajuan ilmu dan kemakmuran negeri.5. 8. 14. baik flora maupun fauna untuk kesejahteraan rakyat. Terbukti khalifah Abdurrahman An Nashir da[at mendirikan kota Cordova yang Universitasnya sangat terkenal dan kaya ilmu pengetahuan. Bertakwa. Umat Islam harus menghindari persekongkolan (konspirasi jahat) demi mendapat kekuasaan karena mengakibatkan kehancuran nagi diri sendiri. Perselisihan dan ketidakpercayaan terhadap sesama ternyata membawa kemunduran bahkan kehancuran. Akhlak sehari-harinya merupakan perwujudan dari isi kandungan Al Qur’an . Pengalaman pelaku sejarah dapat dijadikan contoh dan inspirasi dalam berfikir dan bertindak agar kejayaan Islam dapat berkembang tanpa mengenal batas waktu. 11.

4. 6. memfitnah dan mencari-cari kesalahan kelompok atau golongan lain. 8. . kelompok dan partainya serta tidak menghasut. Mengajak umat manusia untuk menyembah Allah yang Esa dan tidak menyekutukan- Nya dengan sesuatu. Tidak memaksakan kehendak dan mengembangkan budaya bermusyawarah serta bergotong royong. Senantiasa mengajak umat manusia untuk melakukan kebajikan dengan kerelaan hati dan menjadi rahmat bagi seluruh umat. berpola pikir dan berakhlak Al Qur’an dan berbuat kebajikan tanpa membeda bedakan latar belakangnya. menolong dan memberi makan orang-orang miskin. 7. Tidak membangga-banggakan golongan. 5. Senantiasa peduli.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful