Surat Asy-Syams : Wasysyamsi wadhuhaahaa walqamari idzaa talaahaa wannahaari idzaa jallaahaa wallayli idzaa yaghsyaahaa wassamaa

-i wamaa banaahaa wal-ardhi wamaa thahaahaa wanafsin wamaa sawwaahaa fa-alhamahaa fujuurahaa wataqwaahaa qad aflaha man zakkaahaa waqad khaaba man dassaahaa Artinya : Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta dan bumi serta penghamparannya,pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surat Adh-Dhuhaa : Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.  Demi sepenggalahan matahari naik.  Dan demi malam bila ia telah sunyi.  Sekali-kali Tuhanmu tidak meninggalkanmu, dan tidak pula marah kepadamu.  Sesungguhnya "hari depan"-mu lebih baik dari "masa lalu"-mu.  Dan nanti Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu agar kamu merasa senang.  Bukankah dahulu engkau diketemukannya sebagai anak yatim, lalu dilindungi-Nya?  Dan diketemukan-Nya pula sebagai seorang kelana cita, lalu dipimpin-Nya.  Dan diketemukan sebagai seorang melarat lalu diberiNya kecukupan.  Sebab itu janganlah engkau berlaku kejam terhadap anak yatim!  Dan jangan engkau usir orang yang minta-minta.  Adapun terhadap karunia Tuhanmu hendaklah engkau syukuri dan dermakan. Sholat Dhuha adalah sholat sunah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik (kira-kira pukul 7 sampai masuk waktu Zhuhur). Namun dianjurkan dengan sangat untuk dilaksanakan sebelum kita memulai pekerjaan kita. Sehingga niat kita bekerja adalah semata-mata bernilai ibadah. Dengan demikian pekerjaan kita insyaallah akan diberkahi oleh Nya. Sekurang-kurangnya sholat Dhuha ini dikerjakan 2 rakaat, tapi boleh juga dikerjakan 4, 6 atau 8 rakaat. Niatnya adalah sebagai berikut: Ushallii sunnatadh-dhuhaa rak'ataini lillaahi ta'aalaa. Aku niat sholat dhuha dua raka'at karena Allah Ta'ala. Bacaan surat dalam sholat Dhuha pada raka'at pertama ialah surat Asy-Syamsu dan pada raka'at kedua surat Adh-Dhuha.

seberat apapun. kekuatan. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang: 1. dan keindahan itu adalah keindahanMu. Insya Allah. sehingga apapun yang menjadi tugas kita. Insya Allah. Ya Allah. akan mendapat ridho dan pertolongan dari Allah SWT. 4. Arti doa tersebut sangat indah Ya Allah. Tawaddhu' (penuh dengan kerendahan hati) apapun pangkat dan kedudukan kita. bahwasanya waktu dhuha itu adalah waktuMu. Dihapuskan segala dosa meskipun dosa itu sebesar buih lautan. dan keagungan itu adalah keagunganMu. 2. Berkat waktu dhuha keagungan. dan perlindungan itu adalah perlindunganMU. 3.Doa yang dibaca setelah selesai sholat Dhuha: Allaahumma innadh-dhuhaa'a dhuhaa'uka wal-bahaa'a bahaa'uka wal-jamaala jamaaluka wal-quwwata quwwatuka wal-qudtrata qudratuka wal-'ishmata 'ishmatuka. Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa'i fa anzilhu wa in kaana fil-ardhi fa akhrijhu wa in kaana mu'siran fa yassirhu wa in kaana haraaman fa thahhirhu wa in kaana ba'iidan fa qarribhu bi haqqi dhuhaa'ika wa bahaa'ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika aatinii maa aataita 'ibaadakas-shaalihiin. Amiin Ya Robbal Alamiin. . dan kekuasaanmu. maka turunkanlah. maka keluarkanlah. limpahkanlah kepada kami segala yagn telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambaMu yang sholeh. keindahan. dan kekuatan itu adalah kekuatanMu. jika masih jauh. Percaya bahwa bekerja itu bernilai ibadah. jika rizkiku masih di atas langit. Percaya segala sesuatu di dunia ini adalah yang Maha dari segala-galanya. maka dekatkanlah. maka sucikanlah. jika masih di dalam bumi. jika (ternyata) haram. jika masih sukar. maka mudahkanlah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful