PENDIDIK BERINTERGRITI MELAHIRKAN PELAJAR BERTAQWA

Bismillahhirrahmanirrahim.

Cuba saudara dan saudari nyatakan, siapakah pemimpin yang paling agung dalam dunia?. Beliau adalah pesuruh Allah dengan menyebarkan agama islam dan merupakan rasul yang terakhir. Kejayaan beliau menyebarkan agama islam sehingga ke sebahagian besar tanah arab menjadikan beliau seorang pemimpin yang agung. Budi pekerti dan sifat-sifat murni yang beliau amalkan dan terapkan seperti amanah, jujur dan ikhlas serta ketaqwaan beliau yang tinggi kepada Allah merupakan sifat peribadi yang sangat terpuji. Sifat -sifat inilah boleh menjadi contoh dan ikutan kita sekalian sama ada sebagai seorang pendidik at aupun seorang pelajar. Insan yang saya maksudkan itu tidak lain dan tidak bukan sudah tentulah nabi Muhammad pesuruh Allah adalah pemimpin yang tersohor sepanjang zaman. Salam hormat saudara pengerusi, barisan panel kehakiman penuh berintegriti, dif -dif kehormat yang dihormati, seterusnya hadirin yang diberkati,

Assalamualaikum warahmatulahhiwabarakatuh, salam ceria ikatan murni, salam 1 Malaysia.

³Pendidik Berintergriti Melahirkan Pelajar Bertaqwa´. Begitulah bunyi tajuk pidato saya pada hari ini. Justeru, marilah kita bermula dengan merungkai idea pada tajuk pidato saya hari ini. Izinkan saya memberi definisi pada tajuk pidato saya. Pendidik boleh diertikan sebagai orang yang mendidik iaitu guru. Intergriti pula bermaksud peribadi mulia yang terdap at pada diri individu meliputi nilai -nilai amanah, jujur, ikhlas, sabar, tidak rasuah, telus, bertanggungjawab dan ciri -ciri positif yang lain. Pelajar pula bermaksud orang yang belajar seperti murid -murid manakala bertaqwa bermaksud takut akan Allah. Sekarang sudah jelaslah apa yang ingin kita bincangkan pada hari ini. Jadi marilah sama -sama kita memasang telinga dan memberi tumpuan pada isi-isi pidato yang ingin saya sampaikan ini.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

Mari kita imbas kembali sejarah dan asal usul intergriti dalam negara kita. Intergriti ini sebenarnya sudah lama berada dalam negara kita tetapi insan yang
1

dedikasi. Sasaran seterusnya ialah memantapkan institusi keluarga dan yang terakhir meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat. Para guru haruslah memiliki sifat-sifat amanah. dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh. ikhlas. Seterusnya. Justeru. komited dan cekap. Institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam pembinaan insan yang beretika dan bertanggungjawab. Pelan Intergriti Nasional telah menetapkan lima sasaran utama yang perlu dicapai yang dikenali sebagai TEKAD 2008. Beliau telah melancarkan Pelan Intergriti Nasional ini pada 23 April 2004 di Putrajaya. sanggup berkorban masa dan tenaga dan sikap suka membantu serta membimbing dan berperanan sebagai 'role model' kepada pelajar -pelajar. gemilang dan terbilang. Pertama. bagi tempoh lima tahun pertama iaitu dari tahun 2 004 hingga 2008. meningkatkan kecekapadalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi karena birokrasi. penyelewengan. Usaha yang dilakukan ini dapat membantu Malaysia secara teratur melangkah kehadapan untuk mencapai cita -cita menjadi sebuah masyarakat maju menurut acuan sendiri serta menjadi lebih cemerlang. seorang guru haruslah berakhlak mulia. Lima sasaran keutamaan yang perlu dicapai itu ialah mengurangkan gejala rasuah. Hadirin dan hadirat sekalian. berkemahiran. Keutamaan seterusnya ialah meningkatkan tabir urus korporat dan etika perniagaan. Antara aspek terpenting 2 .memainkan peranan dengan mewujudkan Pelan Intergrasi Nasional ialah mantan perdana menteri kita yang ke-5. dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur sesuai dengan Cabaran Keempat Wawasan 2020. Salah satu cara yang terbaik untuk membentuk akhlak mulia ini ialah dengan cara pendidikan "Qudwah Hasanah" atau contoh ikutan dan tauladan yang baik. Kerajaan juga telah menubuhkan Institut Intergriti Malaysia untuk menjadi penyelaras dan pemantau pelaksanaan Pelan Intergriti Nasional. Bagaimanapun. seorang pendidik haruslah mempunyai ciri-ciri intergriti yang tinggi. Tun Abdullah Ahmad Badawi. Objektif umum pelan ini ialah untuk membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri -ciri moral dan etikanya. Terdapat tiga ciri-ciri guru berintergriti yang ingin saya tekankan. selain berperanan menyediakan sumber manusia yang berpengetahuan. komited pada tugas. dan salah guna kuasa secara berkesan.

di samping itu kepimpinan mereka ke jalan yang diredai tidak perlu dipertikaikan lagi walau dalam lapangan apa sekalipun. Dengan itu jelaslah bahawa ketaqwaan guru asas kesempurnaan pendidikan. beramal dan berakhlak yang sebenar -benarnya. galakan. guru yang bertaqwa pasti bertindak dengan sewajarnya tanpa perlu diawasi atau diselia. amaran. tentunya dia mempunyai inisiatif dan sentiasa berusaha mencari kebenaran dan mengenal kebatilan lalu menunjukkan kepada anak muridnya mana hak dan mana yang batil. Kesedarannya terhadap perintah.yang harus diambil perhatian ialah penamp ilan dan sikap guru itu sendiri terhadap konsep berilmu. Seterusnya. Dalam menjalankan tugas menyebarkan ilmu. berkemahiran. Hadirin yang saya kasihi. berbudaya ilmu. seorang guru itu akan mempunyai peribadi yang seimbang dalam pemikiran dan tindakan. akan menjadikan dia seorang yang peka terhadap hasil pergolakan dunia yang begini pesat serta berwaspada terhadap peresapan anasir -anasir yang tidak dingini di sebalik kemodenan dan kemajuan dunia. Pendidik yang dedikasi bukan sahaja menjalankan tugasnya dengan berkesan malah sentiasa mencari jalan menambah ilmu dan kemahirannya untuk meningkatkan kecekapan dalam pengajaran dan peka terhadap perkembangan profesionnya di samping tidak mengabaikan tugas sosial terhadap 3 . akan menjamin mereka itu dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sempurna. Sifat taqwa yang ada dalam diri guru -guru. Guru itu tidak sahaja menyebarkan ilmu bahkan menjadi model peribadi yang akan diteladani oleh para pelajar serta orang sekelilingnya. Ketakutannya kepada azab Allah pasti menjadikan mereka bekerja dengan penuh dedikasi dan progresif. seorang guru itu perlulah mempunyai sifat taqwa yang tinggi. Seterusnya. Guru jelas memainkan peranan yang besar dalam menghasilkan generasi yang berpendidikan. kerana keinsafan berasaskan taqwa itu merupakan satu daya penggerak utama kepada kesempurnaan pendidikan. Ciri yang ketiga yang ingin saya tekankan ialah seorang guru itu harus menjiwai peranannya sebagai pendidik. dan larangan Allah. bertakwa dan berakhlak selaras dengan F alsafah Pendidikan Negara bagi membawa negara ini ke hadapan pada tahap pencapaian yang setanding dengan bangsa-bangsa yang maju.

Di antara firmanNya bermaksud. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah o rang-orang yang beroleh kejayaan. Oleh itu. remaja sehinggalah golongan dewasa. Allah SWT telah menggambarkan di dalam Al-Quran tentang beberapa ciri orang yang bertaqwa.masyarakat. Justeru. Pelajar juga seharusnya mempuyai ciri-ciri seorang insan yang bertaqwa. ia seharusnya bermula daripada peringkat akar umbi lagi. tidak dapat dinafikan bahawa profesyen perguruan memainkan peranan yang amat penting dalam melahirkan pelajar yan g bertaqwa dan berjaya. Jelaslah bahawa insan yang bertaqwa akan memperoleh kejayaan. 4 . Hadirin dan hadirat yang berdedikasi sekalian. Hal ini mencakupi anak -anak kita yang menduduki menuntut di tadika. hanya guru -guru dedikasi yang mengambil berat tentang pelajar-pelajarnya dapat memberikan sumbangan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terpuji yang terkenal dengan tradisi intelek. Jika kita imbas kata-kata hikmat pemimpin agung mengenai kepimpinan. Ini bermakna kepimpinan masa depan dipengaruhi oleh sikap dan tindak tanduk belia masa kini. Dalam membangunkan modal insan. sekolah menengah sehingga mahsiswa yang mengikuti pengajian di menara gading. serta mereka meyakini akan adanya (kehidupan) akhirat.´ surah al-Baqarah ayat 2 hingga 5. ´Jika kita hendah melihat bagaimana bentuk kepimpinan negara pada masa akan datang maka lihatlah belia-belia kita pada hari ini´. cemerlang dalam bidang sosio-ekonomi dan budaya serta mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi. Para pelajar yang dimaksudkan di sin i ialah kanak-kanak. yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dan mereka yang beriman dengan Kitab al -Quran yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab -kitab yang telah diturunkan sebelummu. Terdapat 2 cara -cara untuk melahirkan pelajar yang bertaqwa. ³Iaitu mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. yang pertama ialah dengan memupuk semangat intergriti pada pelajar. sekolah rendah. Sudah tentu kita ingin penjelasan men gapa kalangan pelajar menjadi sasaran untuk membudayakan integriti di kalangan masyarakat kita. Manakala apa yang dimaksudkan golongan belia adalah anak -anak kita yang masih berumur 12 hingga 40 tahun. dalam usaha 'melentur buluh dari rebungnya'.

Ibu bapa merupakan insan yang paling rapat sekali dengan pelajar dan mereka boleh memainkan peranan sebagai pendidik di rumah. pengawasan pelajar berada di tangan ibu bapa. Dengan erti kata lain ibu bap a Muslim wajib memainkan peranan untuk membesarkan anak -anak mereka agar menjadi insan Islam yang sebenarnya yang mematuhi ajaran al -Quran dan sunnah Nabi-Nya. "Apabila telah meninggal manusia putuslah amalnya. seorang guru itu perlu mempertingkat kan intergritinya sebagai 5 ." hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah s. Semasa pelajar berada di rumah. Cara yang kedua untuk melahirkan pelajar yang bertaqwa ialah peranan ibu bapa di rumah membentuk peribadi dan akidah anak sejak dilahirkan .w tersebut mencerminkan betapa pentingnya didikan yang wajib ditekan ke atas anak anak di peringkat bayi sehingga baligh dan seterusnya ke peringkat remaja supaya mereka dapat menjadi anak yang soleh. Seperti kata pepatah melayu iaitu guru kencing berdiri. Justeru. Ibu bapa pula seharusnya tidak melepas tangan dalam soal mendidik anak -anak mereka kepada guru semata-mata. Kepercayaan yang diberi oleh ibu bapa ini kepada pendidik haruslah diambil sebagai satu amanah dan perlu berdedikasi dalam melaksanakan tugasnya. sedekah jariah. sebagai seorang pendidik.a.w yang bermaksud. kecuali dari tiga perkara. mereka dihormati oleh masyarakat sebagai seorang insan yang terhormat kerana mereka memiliki kemahiran mendidik untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Ibu bapa akur bahawa guru memiliki cara dan kaedah terbaik untuk mendidik anak -anak mereka kerana guru-guru dikurniakan dengan ilmu khusus berhubung bidang pendidikan. Kesimpulanya. ilmu yang memberi manfaat dan an ak yang soleh yang mendoakannya. pelajar cenderung mengikuti dan mencontohi tingkah laku guru mereka.Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati. Sabda Junjungan Nabi Muhammad s. Ibu bapa juga boleh memainkan peranan sebagai pendidik di rumah.a. Ibu bapa juga merupakan seorang pendidik kerana didikan yang terawal sekali datangnya dari rumah. Ibu bapa dan masyarakat mempunyai pegangan bahawa di tangan gurulah masa depan anak mereka digarap dan sudah semestinya mereka sangat berharap agar setiap pendidik dapat membentuk anakanak mereka menjadi seorang manusia yang berguna di masa hadapan. Ibu bapa boleh memantau segala perilaku dan akhlah anak-anak mereka. murid kencing berlari.

saya memohon ampun dan maaf jika terdapat keterlanjuran dan kesilapan budi bicara. Sekian.persoalan yang timbul di sini. Sebelum saya mengundurkan diri. jika Setakat ini sahaja bicara saya pada hari ini.. Tuan-tuan dan puan-puan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi mendatangkan manfaat kepada kita semua.pendidik. 6 . Segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk datangnya dari kelemahan saya. terima kasih. a pakah akan terjadi kepada pelajar seorang guru itu tidak mempunyai nilai intergriti padanya? Fikir -fikirkanlah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful