PENDIDIK BERINTERGRITI MELAHIRKAN PELAJAR BERTAQWA

Bismillahhirrahmanirrahim.

Cuba saudara dan saudari nyatakan, siapakah pemimpin yang paling agung dalam dunia?. Beliau adalah pesuruh Allah dengan menyebarkan agama islam dan merupakan rasul yang terakhir. Kejayaan beliau menyebarkan agama islam sehingga ke sebahagian besar tanah arab menjadikan beliau seorang pemimpin yang agung. Budi pekerti dan sifat-sifat murni yang beliau amalkan dan terapkan seperti amanah, jujur dan ikhlas serta ketaqwaan beliau yang tinggi kepada Allah merupakan sifat peribadi yang sangat terpuji. Sifat -sifat inilah boleh menjadi contoh dan ikutan kita sekalian sama ada sebagai seorang pendidik at aupun seorang pelajar. Insan yang saya maksudkan itu tidak lain dan tidak bukan sudah tentulah nabi Muhammad pesuruh Allah adalah pemimpin yang tersohor sepanjang zaman. Salam hormat saudara pengerusi, barisan panel kehakiman penuh berintegriti, dif -dif kehormat yang dihormati, seterusnya hadirin yang diberkati,

Assalamualaikum warahmatulahhiwabarakatuh, salam ceria ikatan murni, salam 1 Malaysia.

³Pendidik Berintergriti Melahirkan Pelajar Bertaqwa´. Begitulah bunyi tajuk pidato saya pada hari ini. Justeru, marilah kita bermula dengan merungkai idea pada tajuk pidato saya hari ini. Izinkan saya memberi definisi pada tajuk pidato saya. Pendidik boleh diertikan sebagai orang yang mendidik iaitu guru. Intergriti pula bermaksud peribadi mulia yang terdap at pada diri individu meliputi nilai -nilai amanah, jujur, ikhlas, sabar, tidak rasuah, telus, bertanggungjawab dan ciri -ciri positif yang lain. Pelajar pula bermaksud orang yang belajar seperti murid -murid manakala bertaqwa bermaksud takut akan Allah. Sekarang sudah jelaslah apa yang ingin kita bincangkan pada hari ini. Jadi marilah sama -sama kita memasang telinga dan memberi tumpuan pada isi-isi pidato yang ingin saya sampaikan ini.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

Mari kita imbas kembali sejarah dan asal usul intergriti dalam negara kita. Intergriti ini sebenarnya sudah lama berada dalam negara kita tetapi insan yang
1

Objektif umum pelan ini ialah untuk membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri -ciri moral dan etikanya. Kerajaan juga telah menubuhkan Institut Intergriti Malaysia untuk menjadi penyelaras dan pemantau pelaksanaan Pelan Intergriti Nasional. Institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam pembinaan insan yang beretika dan bertanggungjawab. penyelewengan. Para guru haruslah memiliki sifat-sifat amanah. Justeru. seorang pendidik haruslah mempunyai ciri-ciri intergriti yang tinggi. komited pada tugas. Salah satu cara yang terbaik untuk membentuk akhlak mulia ini ialah dengan cara pendidikan "Qudwah Hasanah" atau contoh ikutan dan tauladan yang baik. Antara aspek terpenting 2 . seorang guru haruslah berakhlak mulia. sanggup berkorban masa dan tenaga dan sikap suka membantu serta membimbing dan berperanan sebagai 'role model' kepada pelajar -pelajar. gemilang dan terbilang. dedikasi. dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur sesuai dengan Cabaran Keempat Wawasan 2020. Usaha yang dilakukan ini dapat membantu Malaysia secara teratur melangkah kehadapan untuk mencapai cita -cita menjadi sebuah masyarakat maju menurut acuan sendiri serta menjadi lebih cemerlang. dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh. dan salah guna kuasa secara berkesan. Sasaran seterusnya ialah memantapkan institusi keluarga dan yang terakhir meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat. meningkatkan kecekapadalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi karena birokrasi. berkemahiran. Terdapat tiga ciri-ciri guru berintergriti yang ingin saya tekankan. komited dan cekap. Keutamaan seterusnya ialah meningkatkan tabir urus korporat dan etika perniagaan. Pertama. Pelan Intergriti Nasional telah menetapkan lima sasaran utama yang perlu dicapai yang dikenali sebagai TEKAD 2008. Beliau telah melancarkan Pelan Intergriti Nasional ini pada 23 April 2004 di Putrajaya. Bagaimanapun. bagi tempoh lima tahun pertama iaitu dari tahun 2 004 hingga 2008.memainkan peranan dengan mewujudkan Pelan Intergrasi Nasional ialah mantan perdana menteri kita yang ke-5. selain berperanan menyediakan sumber manusia yang berpengetahuan. ikhlas. Tun Abdullah Ahmad Badawi. Lima sasaran keutamaan yang perlu dicapai itu ialah mengurangkan gejala rasuah. Seterusnya. Hadirin dan hadirat sekalian.

guru yang bertaqwa pasti bertindak dengan sewajarnya tanpa perlu diawasi atau diselia. Guru jelas memainkan peranan yang besar dalam menghasilkan generasi yang berpendidikan. akan menjadikan dia seorang yang peka terhadap hasil pergolakan dunia yang begini pesat serta berwaspada terhadap peresapan anasir -anasir yang tidak dingini di sebalik kemodenan dan kemajuan dunia. di samping itu kepimpinan mereka ke jalan yang diredai tidak perlu dipertikaikan lagi walau dalam lapangan apa sekalipun. Kesedarannya terhadap perintah. Pendidik yang dedikasi bukan sahaja menjalankan tugasnya dengan berkesan malah sentiasa mencari jalan menambah ilmu dan kemahirannya untuk meningkatkan kecekapan dalam pengajaran dan peka terhadap perkembangan profesionnya di samping tidak mengabaikan tugas sosial terhadap 3 . Seterusnya. tentunya dia mempunyai inisiatif dan sentiasa berusaha mencari kebenaran dan mengenal kebatilan lalu menunjukkan kepada anak muridnya mana hak dan mana yang batil. Hadirin yang saya kasihi. Dalam menjalankan tugas menyebarkan ilmu. beramal dan berakhlak yang sebenar -benarnya. Seterusnya. bertakwa dan berakhlak selaras dengan F alsafah Pendidikan Negara bagi membawa negara ini ke hadapan pada tahap pencapaian yang setanding dengan bangsa-bangsa yang maju. Sifat taqwa yang ada dalam diri guru -guru. amaran. Ciri yang ketiga yang ingin saya tekankan ialah seorang guru itu harus menjiwai peranannya sebagai pendidik. seorang guru itu perlulah mempunyai sifat taqwa yang tinggi. Dengan itu jelaslah bahawa ketaqwaan guru asas kesempurnaan pendidikan. Ketakutannya kepada azab Allah pasti menjadikan mereka bekerja dengan penuh dedikasi dan progresif.yang harus diambil perhatian ialah penamp ilan dan sikap guru itu sendiri terhadap konsep berilmu. Guru itu tidak sahaja menyebarkan ilmu bahkan menjadi model peribadi yang akan diteladani oleh para pelajar serta orang sekelilingnya. seorang guru itu akan mempunyai peribadi yang seimbang dalam pemikiran dan tindakan. dan larangan Allah. akan menjamin mereka itu dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sempurna. kerana keinsafan berasaskan taqwa itu merupakan satu daya penggerak utama kepada kesempurnaan pendidikan. galakan. berkemahiran. berbudaya ilmu.

remaja sehinggalah golongan dewasa. Ini bermakna kepimpinan masa depan dipengaruhi oleh sikap dan tindak tanduk belia masa kini. ´Jika kita hendah melihat bagaimana bentuk kepimpinan negara pada masa akan datang maka lihatlah belia-belia kita pada hari ini´. Pelajar juga seharusnya mempuyai ciri-ciri seorang insan yang bertaqwa. hanya guru -guru dedikasi yang mengambil berat tentang pelajar-pelajarnya dapat memberikan sumbangan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terpuji yang terkenal dengan tradisi intelek. Manakala apa yang dimaksudkan golongan belia adalah anak -anak kita yang masih berumur 12 hingga 40 tahun.´ surah al-Baqarah ayat 2 hingga 5. Hal ini mencakupi anak -anak kita yang menduduki menuntut di tadika. Di antara firmanNya bermaksud. Allah SWT telah menggambarkan di dalam Al-Quran tentang beberapa ciri orang yang bertaqwa. Para pelajar yang dimaksudkan di sin i ialah kanak-kanak. sekolah menengah sehingga mahsiswa yang mengikuti pengajian di menara gading. 4 . serta mereka meyakini akan adanya (kehidupan) akhirat.masyarakat. Oleh itu. dalam usaha 'melentur buluh dari rebungnya'. yang pertama ialah dengan memupuk semangat intergriti pada pelajar. sekolah rendah. ³Iaitu mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Dalam membangunkan modal insan. Terdapat 2 cara -cara untuk melahirkan pelajar yang bertaqwa. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah o rang-orang yang beroleh kejayaan. Jika kita imbas kata-kata hikmat pemimpin agung mengenai kepimpinan. Sudah tentu kita ingin penjelasan men gapa kalangan pelajar menjadi sasaran untuk membudayakan integriti di kalangan masyarakat kita. Jelaslah bahawa insan yang bertaqwa akan memperoleh kejayaan. yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dan mereka yang beriman dengan Kitab al -Quran yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab -kitab yang telah diturunkan sebelummu. cemerlang dalam bidang sosio-ekonomi dan budaya serta mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi. tidak dapat dinafikan bahawa profesyen perguruan memainkan peranan yang amat penting dalam melahirkan pelajar yan g bertaqwa dan berjaya. Justeru. ia seharusnya bermula daripada peringkat akar umbi lagi. Hadirin dan hadirat yang berdedikasi sekalian.

Sabda Junjungan Nabi Muhammad s. sebagai seorang pendidik. Seperti kata pepatah melayu iaitu guru kencing berdiri. kecuali dari tiga perkara. Ibu bapa akur bahawa guru memiliki cara dan kaedah terbaik untuk mendidik anak -anak mereka kerana guru-guru dikurniakan dengan ilmu khusus berhubung bidang pendidikan.a. Ibu bapa merupakan insan yang paling rapat sekali dengan pelajar dan mereka boleh memainkan peranan sebagai pendidik di rumah. murid kencing berlari.w yang bermaksud. seorang guru itu perlu mempertingkat kan intergritinya sebagai 5 . pelajar cenderung mengikuti dan mencontohi tingkah laku guru mereka. Kesimpulanya. Cara yang kedua untuk melahirkan pelajar yang bertaqwa ialah peranan ibu bapa di rumah membentuk peribadi dan akidah anak sejak dilahirkan . mereka dihormati oleh masyarakat sebagai seorang insan yang terhormat kerana mereka memiliki kemahiran mendidik untuk menyebarkan ilmu pengetahuan.Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati. Ibu bapa pula seharusnya tidak melepas tangan dalam soal mendidik anak -anak mereka kepada guru semata-mata. Kepercayaan yang diberi oleh ibu bapa ini kepada pendidik haruslah diambil sebagai satu amanah dan perlu berdedikasi dalam melaksanakan tugasnya.a. sedekah jariah." hadis riwayat Muslim. "Apabila telah meninggal manusia putuslah amalnya. Ibu bapa dan masyarakat mempunyai pegangan bahawa di tangan gurulah masa depan anak mereka digarap dan sudah semestinya mereka sangat berharap agar setiap pendidik dapat membentuk anakanak mereka menjadi seorang manusia yang berguna di masa hadapan. Sabda Rasulullah s. ilmu yang memberi manfaat dan an ak yang soleh yang mendoakannya.w tersebut mencerminkan betapa pentingnya didikan yang wajib ditekan ke atas anak anak di peringkat bayi sehingga baligh dan seterusnya ke peringkat remaja supaya mereka dapat menjadi anak yang soleh. Ibu bapa juga merupakan seorang pendidik kerana didikan yang terawal sekali datangnya dari rumah. Ibu bapa boleh memantau segala perilaku dan akhlah anak-anak mereka. Dengan erti kata lain ibu bap a Muslim wajib memainkan peranan untuk membesarkan anak -anak mereka agar menjadi insan Islam yang sebenarnya yang mematuhi ajaran al -Quran dan sunnah Nabi-Nya. Ibu bapa juga boleh memainkan peranan sebagai pendidik di rumah. pengawasan pelajar berada di tangan ibu bapa. Justeru. Semasa pelajar berada di rumah.

pendidik.persoalan yang timbul di sini. Segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk datangnya dari kelemahan saya. terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya mengundurkan diri. Sekian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi mendatangkan manfaat kepada kita semua.. jika Setakat ini sahaja bicara saya pada hari ini. a pakah akan terjadi kepada pelajar seorang guru itu tidak mempunyai nilai intergriti padanya? Fikir -fikirkanlah. saya memohon ampun dan maaf jika terdapat keterlanjuran dan kesilapan budi bicara. 6 .