SURAT KEBENARAN WARIS/PENJAGA

1. Saya ............................................................waris kepada.............................................................
Tingkatan................... membenarkan anak/tanggungan saya,menyertai lawatan ke Pameran Karnival
Sains dan Teknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang, Telok Air Tawar pada 5 / 8 / 2010.

Berikut adalah butiran peribadi anak/tanggungan saya :

Nama Waris/Penjaga :
No.Telefon Waris/Penjaga :
No.Kad pengenalan Pelajar :
Alamat :
Sekiranya kesihatan anak/jagaan saya terganggu dalam masa lawatan, maka saya dengan sepenuh hati
membenarkan guru/pihak pengurusan lawatan menguruskan bagi pihak saya untuk mendapatkan
rawatan perubatan.

Yang benar,


............................................... Tarikh : ......./......./2010
( )

____________________________________________________________________________________

SURAT KEBENARAN WARIS/PENJAGA

1. Saya ............................................................waris kepada.............................................................
Tingkatan................... membenarkan anak/tanggungan saya,menyertai lawatan ke Pameran Karnival
Sains dan Teknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang, Telok Air Tawar pada 5 / 8 / 2010.

Berikut adalah butiran peribadi anak/tanggungan saya :

Nama Waris/Penjaga :
No.Telefon Waris/Penjaga :
No.Kad pengenalan Pelajar :
Alamat :
Sekiranya kesihatan anak/jagaan saya terganggu dalam masa lawatan, maka saya dengan sepenuh hati
membenarkan guru/pihak pengurusan lawatan menguruskan bagi pihak saya untuk mendapatkan
rawatan perubatan.

Yang benar,


............................................... Tarikh : ......./......./2010
( )

9..3 202-03.3 ./.. %3.7.!  $.7805. .3.

0303..207.0-.73..3:3.38.3 %047%.. $. 203079.38/.302.9.3 0 !.3 8.3%0344/$04. ..3 ./.75...9.

.

/..  07:9.3507-./.3..-:97.

9.. .3:3.38.2..78.

.78.   4 %00143.!03.

2 759:.44..5:.5 /.7   %.15.5.2:.5  .7 .2.2.3.2 :.!03..:.5 4./50303..7.5 9.... 4 ..3-03.3..7 .2 451..5.:.5 3..5 459:2...9  &29.3!0.9.579/.2.. 44/5....2..... 5.5:75.. 7...92.51.5 97.5..

.

   ************************************************************************************ $&#%##$.

/.3 .9..7.3 202-03. %3.3.. .!  $.7805.

/. 203079.3:3..38..3 8.0-...3 %047%.0303..207.75.3 .73.9. $.38/.3%0344/$04.302. .3 0 !.9..

.

3././.-:97.3507-..  07:9..

.3:3.2.78.9.38.. .

!03.78..  4 %00143.

5 4...!03.7.7 ..579/.2.9    &29.2.3-03.2 :.2:.3..:.5 /...3..5 459:2.2 759:..5:..5 3..5.3!0.7   %.44.:.5:75. 7.92.15.2 451./50303.7 .9. 44/5....2.5  .....5 97... 5.2.5..5 9...5.. 4 ..51.

.

   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful