SIRAH TINGKATAN SATU 1. Ceritakan secara ringkas keadaan masyarakat Arab Jahilliyyah sebelum Islam. 2.

Bezakan masyarakat Hadhari dan masyakarat Badwi. 3. Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Terangkan peristiwa perlantikan baginda menjadi rasul. 4. Nyatakan empat sifat terpuji Rasulullah S.A.W yang perlu dicontohi untuk menjadi anak yang bertanggungjawab . 5. Nyatakan faktor-faktor penentangan masyarakat Quraisy terhadap dakwah Rasulullah S.A.W. 6. Berikan sebab-sebab Rasulullah S.A.W berdakwah secara sulit. 7. Rasulullah S.A.W telah berjaya dalam misi dakwah di Mekah.Apakah faktorfaktor yang mendorong kejayaan perjuangan beliau. 8. Pelajar Islam yang menghayati perjuangan Rasulullah S.A.W sentiasa tinggi semangat jihadnya dalam menimba ilmu pengetahuan.Terangkan tiga ciri pelajar yang bersemangat jihat dalam pelajaran. 9. Jelaskan faktor-faktor penghijrahan Rasulullah ke Yathrib. 10. Nyatakan isi-isi perjanjian Aqabah I dan II yang membawa kepada penghijrahan Rasulullah. 11. Jelaskan kesan-kesan penghijrahan Rasulullah S.A.W dan para sahabat ke Madinah. 12. Terangkan tiga peristiwa yang berlaku dalam perjalanan nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke Madinah. 13. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W setibanya baginda sampai di Madinah. 14. Saidina Abu Bakar r.a merupakan khalifah pertama dalam Islam. Terangkan tiga faktor yang mendorong para sahabat memilih Saidina Abu Bakar r.a. sebagai khalifah. 15. Nyatakan tiga jasa Saidina Abu Bakar as-Siddiq r.a. terhadap perkembangan Islam. 16. Berikan tiga contoh kesetiaan Saidina Abu Bakar as-Siddik r.a. terhadap Rasulullah SAW. 17. Terangkan dengan ringkas Saidatina Khadijah binti Khuwailid. 18. Jelaskan dua sumbangan Saidatina Khadijah binti Khuwailid dalam membantu menegakkan perjuangan Rasulullah S.A.W. 19. Siapakah wanita pertama yang syahid dalam Islam dan apakah penyeksaan yang dihadapinya. 20. Terangkan dua pengajaran yang dapat diambil daripada peristiwa yang menimpa keluarga Sumayyah. 21. Nyatakan dua bentuk penyeksaan yang diterima oleh Bilal bin Rabah. 22. Berikan tiga teladan yang dapat dicontohi daripada sikap yang ditunjukkan oleh Bilal bin Rabah di dalam menegakkan Islam. 23. Nyatakan dua bentuk penyeksaan yang diterima oleh Bilal bin Rabah

TINGKATAN DUA
1

A.a dikenali dengan gelaran ‘Saiyidus Syuhada’. 21. 8. Huraikan tiga factor penting menyebabkan beliau cemerlang dalam periwayatan hadis. Jelaskan kepentingan masjid sebagai pusat kemasyarakatan dan pendidikan masa kini. Jelaskan sumbangan Abu Hurairah terhadap periwayatan hadis. 9.a. 18. Afffan r. Saidina Usman memiliki sifat peribadi yang mulia yang patut dicontohi oleh umat Islam masa kini. Aus merupakan sahabat nabi yang mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Aus dalam perkembangan dakwah Islamiah. Jelaskan bukti Saidina Ali seorang yang kreatif. 20. Terangkan dua bukti saidina Abu Hurairah seorang yang taat kepada Allah dan sayang kepada ibu. Ceritakan dengan ringkas riwayat hidup Saidiana Hamzah r. Huraikan bagaimana ketekunan dan ketabahan Abu Hurairah boleh dijadikan contoh dalam menghadapi ujian semasa menuntut ilmu. 28. Masjid Quba’ merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah S. Jelaskan sumbangan Saidina Umar dalam pembangunan negara. 25. seorang ilmuan yang terkenal di kalangan sahabat.w. Apakah gelaran yang diterima oleh Saidina Umar al-Khattab setelah memeluk Islam dan mengapakah beliau digelar sedemikian. TINGKATAN TIGA 2 . Ceritakan dengan ringkas riwayat hidup beliau. 6.W dalam perjalanan hijrah ke Madinah. 26. Nyatakan dua sifat beliau yang perlu kita contohi. 15. Saidiana Hamzah r. Terangkan dua bukti yang menunjukkan Saidina Ali b. 14. Nyatakan dengan ringkas riwayat hidup Saidina Abu Hurairah 12. 24. Berikan dua pengajaran yang dapat diambil daripada persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar. 17. 5. 22. 23. 27. Jelaskan dua contoh keberanian Saidina Umar al-Khattab setelah memeluk Islam. Saidina Abdul Rahman b. Bagaimanakah anda dapat mencontohi keberanian beliau. Terangkan contoh-contoh keberanian Saidina Ali. Kemukakan dua bukti pengorbanan Muhajirin dan Ansar. Terangkan dua sumbangan abdul Rahman b. 19. Jelaskan tiga langkah mengimarahkan masjid. 13. Abi Talib k. 7. Bagaimanakah beliau boleh menempa kejayaan yang gemilang dalam bidang perniagaan. Bagaimanakah cara Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar 1. Mengapakan beliau digelar sedemikian.W.Jelaskan dua antaranya. 4. 2.Terangkan tiga sumbangan Saidina Umar al-Khattab di dalam pentadbiran Islam. 3. 16.A. Nyatakan keistimewaan Saidina Ali. Saidina Usman b. 11.a adalah sahabat yang paling banyak melaburkan hartanya untuk Islam. 10. Terangkan dua keistimewaan yang dimiliki oleh beliau. Berikan dua peranan masjid pada zaman Rasulullah S.

Nyatakan dua sifat mulia Saidatina Fatimah yang boleh dijadikan contoh oleh muslimah hari ini. Bagaimanakah cara Saidatina Fatimah Az-Zahra berjihat menegakkan syariat Islam. 3. Terangkan isi kandungan Perjanjian Damai Hudaibiyah. 2. 11.A. Nyatakan sumbangan Saidatina Aisyah dalam bidang keilmuan. Nyatakan peristiwa yang membawa kepada berlakunya Baiah Ar Ridwan. Saidatina Fatimah Az-Zahra’ merupakan puteri kesayangan Rasulullah S.Piagam Madinah ialah perlembagaan yang ditulis dan dipersetujui bersama oleh semua penduduk Madinah dibawah kepimpinan Rasulullah S. 7. Berikan dua isi kandungan piagam Madinah. 9. Senaraikan dua sifat terpuji Saidina Khalid b. al-Walid. 17. Jelaskan kesan-kesan Perjanjian Damai Hudaibiyah kepada perkembangan Islam. 6. 3 .W sebelum Fath Al Mekah. Nyatakan dua faktor yang membawa kepada termeterainya Piagam Madinah. 10. أم المؤمنين‬Nyatakan keduadua gelaran tersebut.W. Saidina Khalid b. Saidatina Aisyah mendapat gelaran ‫الحميرأ‬ dan ‫ .1.A.A. Apakah perkara yang boleh anda contohi daripada Saidatina Aisyah untuk memperolehi kejayaan dalam bidang pelajaran. 14. 15. 1. Nyatakan tiga kesan pembukaan kota Mekah terhadap dakwah Islam. 4. 5. 12. al-Walid berjuang bersungguh-sungguh hasil daripada kecintaan Islam dan Negara Islam Madinah. Nyatakan dua peranan beliau dalam perkembangan Islam. Nyatakan tiga faktor termeterainya perjanjian Hudaibiyah. Terangkan secara ringkas riwayat hidup Saidatina Fatimah Az-Zahra’. 8. 16. 13. Nyatakan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah S.W. Huraikan kesan Piagam Madinah dari aspek politik dan sosial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful