SIRAH TINGKATAN SATU 1. Ceritakan secara ringkas keadaan masyarakat Arab Jahilliyyah sebelum Islam. 2.

Bezakan masyarakat Hadhari dan masyakarat Badwi. 3. Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Terangkan peristiwa perlantikan baginda menjadi rasul. 4. Nyatakan empat sifat terpuji Rasulullah S.A.W yang perlu dicontohi untuk menjadi anak yang bertanggungjawab . 5. Nyatakan faktor-faktor penentangan masyarakat Quraisy terhadap dakwah Rasulullah S.A.W. 6. Berikan sebab-sebab Rasulullah S.A.W berdakwah secara sulit. 7. Rasulullah S.A.W telah berjaya dalam misi dakwah di Mekah.Apakah faktorfaktor yang mendorong kejayaan perjuangan beliau. 8. Pelajar Islam yang menghayati perjuangan Rasulullah S.A.W sentiasa tinggi semangat jihadnya dalam menimba ilmu pengetahuan.Terangkan tiga ciri pelajar yang bersemangat jihat dalam pelajaran. 9. Jelaskan faktor-faktor penghijrahan Rasulullah ke Yathrib. 10. Nyatakan isi-isi perjanjian Aqabah I dan II yang membawa kepada penghijrahan Rasulullah. 11. Jelaskan kesan-kesan penghijrahan Rasulullah S.A.W dan para sahabat ke Madinah. 12. Terangkan tiga peristiwa yang berlaku dalam perjalanan nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke Madinah. 13. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W setibanya baginda sampai di Madinah. 14. Saidina Abu Bakar r.a merupakan khalifah pertama dalam Islam. Terangkan tiga faktor yang mendorong para sahabat memilih Saidina Abu Bakar r.a. sebagai khalifah. 15. Nyatakan tiga jasa Saidina Abu Bakar as-Siddiq r.a. terhadap perkembangan Islam. 16. Berikan tiga contoh kesetiaan Saidina Abu Bakar as-Siddik r.a. terhadap Rasulullah SAW. 17. Terangkan dengan ringkas Saidatina Khadijah binti Khuwailid. 18. Jelaskan dua sumbangan Saidatina Khadijah binti Khuwailid dalam membantu menegakkan perjuangan Rasulullah S.A.W. 19. Siapakah wanita pertama yang syahid dalam Islam dan apakah penyeksaan yang dihadapinya. 20. Terangkan dua pengajaran yang dapat diambil daripada peristiwa yang menimpa keluarga Sumayyah. 21. Nyatakan dua bentuk penyeksaan yang diterima oleh Bilal bin Rabah. 22. Berikan tiga teladan yang dapat dicontohi daripada sikap yang ditunjukkan oleh Bilal bin Rabah di dalam menegakkan Islam. 23. Nyatakan dua bentuk penyeksaan yang diterima oleh Bilal bin Rabah

TINGKATAN DUA
1

Abi Talib k.A. Aus merupakan sahabat nabi yang mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Berikan dua pengajaran yang dapat diambil daripada persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar. 17. 2. Saidina Usman memiliki sifat peribadi yang mulia yang patut dicontohi oleh umat Islam masa kini.A. 25. Nyatakan dua sifat beliau yang perlu kita contohi. 15. 19.Terangkan tiga sumbangan Saidina Umar al-Khattab di dalam pentadbiran Islam. Kemukakan dua bukti pengorbanan Muhajirin dan Ansar. Ceritakan dengan ringkas riwayat hidup Saidiana Hamzah r. 16.Jelaskan dua antaranya. Nyatakan keistimewaan Saidina Ali. 27. 10. Huraikan tiga factor penting menyebabkan beliau cemerlang dalam periwayatan hadis. 11. 6. Nyatakan dengan ringkas riwayat hidup Saidina Abu Hurairah 12. Jelaskan kepentingan masjid sebagai pusat kemasyarakatan dan pendidikan masa kini.w. Jelaskan sumbangan Saidina Umar dalam pembangunan negara. Huraikan bagaimana ketekunan dan ketabahan Abu Hurairah boleh dijadikan contoh dalam menghadapi ujian semasa menuntut ilmu. 4. Masjid Quba’ merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah S. 23. Terangkan dua sumbangan abdul Rahman b. 13.a dikenali dengan gelaran ‘Saiyidus Syuhada’. Afffan r. Saidina Abdul Rahman b. Mengapakan beliau digelar sedemikian. 14. Apakah gelaran yang diterima oleh Saidina Umar al-Khattab setelah memeluk Islam dan mengapakah beliau digelar sedemikian. Terangkan dua keistimewaan yang dimiliki oleh beliau. Terangkan contoh-contoh keberanian Saidina Ali. TINGKATAN TIGA 2 . 9. Jelaskan sumbangan Abu Hurairah terhadap periwayatan hadis. Jelaskan bukti Saidina Ali seorang yang kreatif. Jelaskan dua contoh keberanian Saidina Umar al-Khattab setelah memeluk Islam. Aus dalam perkembangan dakwah Islamiah.a adalah sahabat yang paling banyak melaburkan hartanya untuk Islam. Bagaimanakah beliau boleh menempa kejayaan yang gemilang dalam bidang perniagaan. 5. Bagaimanakah anda dapat mencontohi keberanian beliau.a. Terangkan dua bukti saidina Abu Hurairah seorang yang taat kepada Allah dan sayang kepada ibu. Jelaskan tiga langkah mengimarahkan masjid. Saidina Usman b. 18. 24. Ceritakan dengan ringkas riwayat hidup beliau. 20. seorang ilmuan yang terkenal di kalangan sahabat.W. 7. 22.W dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Saidiana Hamzah r. Terangkan dua bukti yang menunjukkan Saidina Ali b. Bagaimanakah cara Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar 1. 28. 8. 3. 26. Berikan dua peranan masjid pada zaman Rasulullah S. 21.

Terangkan isi kandungan Perjanjian Damai Hudaibiyah. al-Walid. Nyatakan dua peranan beliau dalam perkembangan Islam.W. 17. Nyatakan tiga kesan pembukaan kota Mekah terhadap dakwah Islam. 2. 1. Apakah perkara yang boleh anda contohi daripada Saidatina Aisyah untuk memperolehi kejayaan dalam bidang pelajaran. Nyatakan peristiwa yang membawa kepada berlakunya Baiah Ar Ridwan. Nyatakan dua sifat mulia Saidatina Fatimah yang boleh dijadikan contoh oleh muslimah hari ini.A. Berikan dua isi kandungan piagam Madinah. Bagaimanakah cara Saidatina Fatimah Az-Zahra berjihat menegakkan syariat Islam. Nyatakan sumbangan Saidatina Aisyah dalam bidang keilmuan. Huraikan kesan Piagam Madinah dari aspek politik dan sosial. 4. أم المؤمنين‬Nyatakan keduadua gelaran tersebut. 13.W. 12. 9. Senaraikan dua sifat terpuji Saidina Khalid b. 15. Nyatakan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah S.Piagam Madinah ialah perlembagaan yang ditulis dan dipersetujui bersama oleh semua penduduk Madinah dibawah kepimpinan Rasulullah S. 6. 16. Terangkan secara ringkas riwayat hidup Saidatina Fatimah Az-Zahra’. 3 .1. Jelaskan kesan-kesan Perjanjian Damai Hudaibiyah kepada perkembangan Islam. Saidatina Fatimah Az-Zahra’ merupakan puteri kesayangan Rasulullah S. 7. 14.A. Saidatina Aisyah mendapat gelaran ‫الحميرأ‬ dan ‫ .W sebelum Fath Al Mekah.A. 10. al-Walid berjuang bersungguh-sungguh hasil daripada kecintaan Islam dan Negara Islam Madinah. Nyatakan dua faktor yang membawa kepada termeterainya Piagam Madinah. Saidina Khalid b. 8. Nyatakan tiga faktor termeterainya perjanjian Hudaibiyah. 5. 3. 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful