SIJIL PENGHARGAAN

Dengan ini diakui bahawa kelas

5 THINKER
Memenangi

Keceriaan Kelas Mingguan
(11/10/2010-15/10/2010)

Tarikh : 18/10/2010

Disahkan Oleh :

_________________
(Normah Binti Ismail) Pengetua, SBPI Temerloh