1.

Kesan Campur Tangan Inggeris
a. Kewujudan masyarakat majmuk b. Penentangan masyarakat Melayu c. Perubahan dalam politik, dan sosio – ekonomi

2. Apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat majmuk?
Masyarakat majmuk ialah mayarakat yang mengandungi beberapa kumpulan etnik yang hidup berdampingan dan bercampur gaul, tinggal dalam satu unit politik yang sama tetapi hidup secara berasingan dan tidak bersatu padu, dan mempunyai budaya yang tersendiri

3. Kewujudan masyarakat majmuk
i. Proses dan cara kedatangan a. Indenture b. Kontrak c. Kangany d. Bebas

ii. Sebab-sebab penghijrahan iii. Kesan-kesan kedatangan iv. Dasar Inggeris dan pemajmukkan

4. Sebab-sebab penghijrahan
i. Faktor Tarikan (Luaran) a. Kekayaan ekonomi Tanah Melayu. Perkembangan perusahaan getah dan bijih timah di Tanah Melayu telah menyediakan peluang pekerjaan b. Kenggangan orang-orang Melayu bekerja sebagai buruh. Kerajaan British membuat persetujuan dengan kerajaan India membenarkan kemasukan buruh secara terancang bagi mengatasi kekurangan tenaga buruh c. Berkembangnya sistem ekonomi ekspot yang berteraskan perladangan dan industri. Perkembangan perusahaan getah dan bijih timah yang pesat di Tanah Melayu memerlukan penggunaan tenaga buruh yang ramai d. Aktiviti agen buruh (kongsi gelap) dan majikan untuk menggajikan buruh asing. Terdapat majikan/pengusaha yang menguruskan pengambilan imigran misalnya merlalui Sistem Kangani dan Sistem Kredit Tiket dan juga Sin Kheh e. Ikatan persaudaraan dan rakan yang telah berhijrah terlebih dahulu

Kemajmukkan agama c. Kemajmukkan politik – kepelbagaian pertubuhan politik yang mewakili setiap kaum ii. Pewujudan masyarakat yang majmuk a. Pasok – Kadazan Dusun. dan akhirnya jalan keretapi yang menghubung dari negeri ke negeri di Tanah Melayu iii. Sebagai contohnya konsep Persekutuan 1896 adalah untuk membantu negeri-negeri yang kurang mampu dengan tidak menjejaskan pendapatan kuasa Inggeris . dan Jawa). pembinaan jalan raya. Pembukaan bandar-bandar baru dan pembinaan infrastruktur Kewujudan bandar-bandar baru dan pembukaan tanah bagi tujuan peladangan dan perdagangan seperti Raub – pelombongan emas. Kemajmukkan ras f. Lebihan penduduk dan kekurangan bekalan makanan 5. Keadaan politik yang tidak stabil di negara asal imigran b. Kekurangan rangsangan ekonomi c. Kemajmukkan budaya/adat b. dan jalan keretapi seperti jalan keretapi yang menghubungkan Taiping dan Port Weld. serta negeri-negeri Selat. Klang dan Kuala Lumpur. Kemajuan ekonomi Tanah Melayu Peningkatan hasil mahsul Tanah Melayu adalah kesan dasar ekonomi Inggeris serta kemasukan buruh asing.ii. India. Kemajmukkan bahasa e. MIC – India. Kejadian bencana di negara asal (Cina. MCA – Cina. Kesan-kesan penghijrahan/peluasan kuasa Inggeris di Tanah Melayu i. Kemajmukkan pendidikan d. Berkembang parti politik berasaskan kaum Wujudnya parti berasaskan kaum seperti UMNO – Melayu. Faktor Tolakan (Dalaman) a. AMCJA – gabungan pertubuhan dan keahlian yang terdiri daripada orangorang bukan Melayu yang memperjuangkan kesejahteraan kaum masing-masing iv. Ini dapat dilihat daripada pendapatan negeri-negeri Melayu bersekutu seperti Perak dan Selangor.

Wujudnya polarisasi pekerjaan dan demografi vi. Kesan yang terakhir ialah pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi mewujudkan pengasingan kaum Kemajuan ekonomi yang dinikmati oleh Tanah Melayu bukan untuk orang-orang Melayu. Taiping dan lain-lain xii. Pengenalan sistem pendidikan vernakular dengan sukatan pelajaran dan bahasa pengantar yang berbeza xv. 1974) . Kawasan bandar lebih ramai didiami oleh kaum bukan Melayu yang menjadi pusat perkembangan ekonomi moden. Timbulnya kesedaran Nasionalisme di kalangan orang Melayu vii. Kemasukan beramai-ramai imigran Cina dan India ialah telah membawa kepada pertambahan penduduk di Tanah Melayu xi.203 v. Menyumbangkan tenaga buruh dalam pembinaan jalan raya dan jalan keretapi xiv.Jadual A: Pendapatan Hasil dan ekspot Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Emerson.395.855 Eksport 1926 RM 445.434. Ipoh. Lombong-lombong yang ada hampir semuanya dimiliki oleh orang Eropah dan Cina (Emerson.404. Kemasukan imigran menyebabkan perkembangan getah dan bijih timah semakin pesat xiii. malahan penguasaan dan penghijrahan masuk bangsa asing telah menjarakkan dan menjauhkan orang Melayu daripada merasai kekayaan ekonomi negara sendiri. 1974) Keluasaan Ladang 100 sehingga 1000 ekar 1000 dan > Eropah 357 296 Melayu 23 - Cina 287 12 India 118 - Dalam industri pelombongan bijih timah orang Melayu boleh dikatakan tidak memiliki dan tidak mengambil bahagian apa-apa pun.600. Semakin jauh kemunduran orang Melayu dari segi ekonomi ix.083 1927 RM 105.458 1896 RM 28. 1974) Peningkatan Hasil 1896 RM 8. Hakikat ini dapat dilihat melalui jadaul berikut yang menunjukkan pemilikan ladang getah: (Emerson. Pembinaan petempatan dan bandar baru seperti Kuala Lumpur. Kesan sosial dan ekonomi akibat kemasukan imigran Cina dan India menyukarkan proses perpaduan kaum kerana mereka telah membentuk organisasi sosial dan budaya masing-masing x. Teluk Anson. Berlakunya kacau bilau dan gangterisme viii.

xvi. kontrak. tetapi menggalakkan mereka untuk tidak pulang ke negara asal mereka. dengan Inggeris memperketatkan dan menguatkuasa dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orang-orang imigran balik ke negara asal mereka. Hal ini terbukti semasa kemelesetan ekonomi 1927-1932 orang-orang asing ini keberatan untuk pulang ke negara asal mereka dan ini menjadi masalah kepada pemerintah Inggeris . Ini membuktikan wujudnya sistem perkongsian kuasa dalam politik Malaysia 6. Perkongsian kuasa dalam politik Tanah Melayu Terbukti dengan wujudnya gabungan UMNO. Dengan keadaan ini ia bukan sahaja menggalakkan kemasukan buruh asing. dan bebas. Dengan wujudnya jabatan ini. ini bermakna buruh-buruh ini dilindungi oleh pemerintah Inggeris dan ia menunjukkan bahawa seolah-olah kerajaan Inggeris menggalakkan kemasukan buruh asing. dan undang-undang buruh Sejak tahun 1874 dasar imigrasi Inggeris berbentuk bebas iaitu tidak mempunyai sekatan terhadap kemasukan orang asing. kangany. Seperkara yang menarik tiadanya sekatan terhadap kemasukan orang asing ke negara ini sebelum undang-undang imigrasi 1930an disebabkan oleh keperluan Inggeris untuk mendapatkan tenaga buruh bagi menrancakkan ekonomi perlombongan dan peladangan selain buruh bagi melaksanakan pembinaan prasarana baru seperti pembinaan jalan keretapi dan jalan raya Keadaan ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan jabatan Perlindungan Orang Asing bagi melindungi para buruh imigran daripada tindasan dan penganiayaan para kongsi gelap mahupun majikan. Hal ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan undang-undang buruh yang memerlukan para majikan untuk memberikan kemudahan yang sepatutnya kepada buruh imigran ini. Pada tahun 1951 memperlihatkan gabungan ahli-ahli yang terdiri daripada pelbagai kaum untuk membentuk Sistem Ahli. undang-undang imigrasi pada tahun 1930an juga menghalang kemasukan baru orang asing ke Tanah Melayu. Dalam hal ini Inggeris seolah-olah menggalakkan kemasukan orang asing melalui sistem-sistem kemasukan seperti indenture. tetapi merangkumi pelbagai aspek dalam politik dan sosial. Hal ini berbeza dengan tindakan Inggeris pada 1930an. Ini juga menjelaskan bahawa terdapat tindakan dan dasar kerajaan Inggeris mempastikan mereka tidak kehilangan buruh bagi menjana ekonomi Tanah Melayu. Dalam hal ini ia dapat menentukan persoalan bagaimana Inggeris membantu mewujudkan masyarakat Malaysia yang majmuk. Selain itu. Dasar Politik Perbincangan ini berkisar pada aspek dasar imigrasi ¸ Jabatan Perlindungan Orang Asing. MCA dan MIC dan membentuk parti perikatan dalam pilihanraya 1955. Keadaan ini bukan sahaja memberi kesan terhadap kemajumukan ras. Perbincangan mengenai tajuk ini dapat difahami jika kita melihat beberapa dasar Inggeris seperti huraian berikut: i. Dasar Inggeris dan kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia Dasar Inggeris terhadap Tanah Melayu dapat dilihat daripada beberapa tindakan pemerintah Inggeris terhadap kedatangan orang-orang asing ke Tanah Melayu.

Hal ini dapat dilihat melalui tindakan Inggeris yang tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru. merujuk dasar-dasar pemerintahan Inggeris ini membuktikan bahawa kewujudan masyarakat majmuk di negara ini adalah hasil pelaksanaan dasar yang berkehendakkan buruh imigran bagi menjana ekonomi dan membolehkan penjajah mendapat keuntungan ekonomi dengan tidak mengambil kira permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi ii. Aspek-aspek lain Kelemahan orang Melayu untuk merebut dan menjana ekonomi 8. Melalui dasar ini dapat dijelaskan lagi bagaimana wujudnya masyarakat majmuk di Malaysia. Bagi orang-orang Melayu ia hanya mendapat pendidikan kemahiran bagi mengerjakan kerja-kerja sara diri sahaja dan tidak memberi peluang untuk mendapatkan kemahiran dan ilmu akedemik. Keadaan ini menjelaskan bahawa Inggeris tidak mempunyai agenda bagi menghalang ketidakseragaman dalam dasar pendidikan mereka. Walaupun wujud keadaan ini ia dikhaskan kepada anak-anak para bangsawan Melayu sahaja. Inggeris menggalakkan lagi perbezaan kaum dan ia juga melebarkan lagi jurang perpaduan di Malaysia. Dalam hal ini.Oleh itu. Kesan Positif Akibat Perkembangan Bandar Baru . Dasar Ekonomi Dasar ekonomi komersial – kapitalisme dan bebas. Sebagai contohnya setiap kaum mengambil inisiatif dengan mengikut sukatan pendidikan serta mengambil para guru dari negara asal mereka. Ini juga menjelaskan lagi bahawa Inggeris sebenarnya menggalakkan kemasukan mereka dan menjaga kebajikan mereka bagi keuntungan ekonomi penjajah 7. Melalui dasar pendidikan yang berteraskan negara ibunda. Perubahan sistem daripada sara diri kepada sistem komersial. Pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan pelombongan bijih timah Wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri berasaskan buruh Keperluan pemodenan prasarana baru yang memerlukan tenaga buruh iii. keadaan dasar ini sebenarnya menggalakkan lagi kemasukan orang asing kerana mereka tahu bahawa mereka masih lagi memperoleh pendidikan walaupun di negara asing. Dasar Sosial Penekanan aspek ini lebih dijuruskan kepada Dasar pendidikan pemerintahan Inggeris. Sebagai kesan daripada keadaan ini wujud sukatan pendidikan yang berbeza serta keperluan guru berasaskan tindakan komuniti setiap kaum di Malaysia.

a. Ia juga melahirkan kemudahan persekolahan. Bandar lama hilang kepentingan dan tidak berkembang setelah pengeluaran bijih timah berkurangan.htm .net/lama/b12/shamsulkamal10. Proses perbandaran membentuk masyarakat majmuk yang kompleks berasaskan kegiatan ekonomi dan pola tempat tinggal di Malaysia yang berbeza hingga kini. Contohnya Tumpat (Kelantan). Kuala Selangor dan Johor Lama. kesihatan dan kemudahan awam yang lain e. Batu Gajah. dan golongan ini menjadi golongan miskin di bandar d. Kesan Negatif Akibat Perkembangan Bandar Baru a. orang China di bandar dan orang India di ladang-ladang Wassalam http://www. Gopeng. Bandar tradisional (asal) bumiputera yang jauh dari sistem pengangkutan serta pusat perlombongan dan ladang getah terbengkalai. Kesan akibat perkembangan bandar baru ialah mendorong terbinanya sistem pengangkutan moden yang lebih baik b. Perkembangannya tidak setanding dengan bandar yang baru muncul b. Berlakunya imigrasi (penghijrahan) penduduk luar bandar yang menyebabkan kurang tenaga manusia di luar bandar. Kemudahan hospital yang terawal di Malaysia dibina di bandar-bandar perlombongan. Contohnya dalam bidang pelajaran.tranungkite. pusat penyelidikan dan sebagainya. Contohnya orang Melayu di kampung. Kuala Lumpur. Kesan positif yang lain ialah keadaan perumahan di bandar lebih terancang dengan adanya kemudahan asas yang lengkap 9. Contohnya bandar Kuala Terengganu. Contohnya di Taiping (1878). Kesan yang lain ialah taraf kesihatan yang lebih tinggi di bandar kerana terdapatnya kemudahan perubatan seperti hospital. Kesan negatif yang lain ialah mewujudkan kemakmuran/kemajuan yang tidak seimbang di antara bandar dan luar bandar. Contohnya sekolah terawal di Malaysia ialah Penang Free School (1825) c. Port Weld (Kuala Sepetang) dan Kuala Kangsar (Perak) c. Kuala Kangsar dan Kelang d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful