P. 1
Definisi Masyarakat Majmuk

Definisi Masyarakat Majmuk

|Views: 14,684|Likes:

More info:

Published by: KhairulAizam Abdul Rahman on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2015

pdf

text

original

1.

Kesan Campur Tangan Inggeris
a. Kewujudan masyarakat majmuk b. Penentangan masyarakat Melayu c. Perubahan dalam politik, dan sosio – ekonomi

2. Apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat majmuk?
Masyarakat majmuk ialah mayarakat yang mengandungi beberapa kumpulan etnik yang hidup berdampingan dan bercampur gaul, tinggal dalam satu unit politik yang sama tetapi hidup secara berasingan dan tidak bersatu padu, dan mempunyai budaya yang tersendiri

3. Kewujudan masyarakat majmuk
i. Proses dan cara kedatangan a. Indenture b. Kontrak c. Kangany d. Bebas

ii. Sebab-sebab penghijrahan iii. Kesan-kesan kedatangan iv. Dasar Inggeris dan pemajmukkan

4. Sebab-sebab penghijrahan
i. Faktor Tarikan (Luaran) a. Kekayaan ekonomi Tanah Melayu. Perkembangan perusahaan getah dan bijih timah di Tanah Melayu telah menyediakan peluang pekerjaan b. Kenggangan orang-orang Melayu bekerja sebagai buruh. Kerajaan British membuat persetujuan dengan kerajaan India membenarkan kemasukan buruh secara terancang bagi mengatasi kekurangan tenaga buruh c. Berkembangnya sistem ekonomi ekspot yang berteraskan perladangan dan industri. Perkembangan perusahaan getah dan bijih timah yang pesat di Tanah Melayu memerlukan penggunaan tenaga buruh yang ramai d. Aktiviti agen buruh (kongsi gelap) dan majikan untuk menggajikan buruh asing. Terdapat majikan/pengusaha yang menguruskan pengambilan imigran misalnya merlalui Sistem Kangani dan Sistem Kredit Tiket dan juga Sin Kheh e. Ikatan persaudaraan dan rakan yang telah berhijrah terlebih dahulu

MCA – Cina. Kemajuan ekonomi Tanah Melayu Peningkatan hasil mahsul Tanah Melayu adalah kesan dasar ekonomi Inggeris serta kemasukan buruh asing. serta negeri-negeri Selat.ii. Klang dan Kuala Lumpur. Kemajmukkan pendidikan d. Ini dapat dilihat daripada pendapatan negeri-negeri Melayu bersekutu seperti Perak dan Selangor. Kejadian bencana di negara asal (Cina. Faktor Tolakan (Dalaman) a. Pasok – Kadazan Dusun. Lebihan penduduk dan kekurangan bekalan makanan 5. pembinaan jalan raya. Kemajmukkan agama c. Kemajmukkan ras f. Kekurangan rangsangan ekonomi c. Kemajmukkan bahasa e. Berkembang parti politik berasaskan kaum Wujudnya parti berasaskan kaum seperti UMNO – Melayu. MIC – India. dan jalan keretapi seperti jalan keretapi yang menghubungkan Taiping dan Port Weld. Pewujudan masyarakat yang majmuk a. AMCJA – gabungan pertubuhan dan keahlian yang terdiri daripada orangorang bukan Melayu yang memperjuangkan kesejahteraan kaum masing-masing iv. India. Pembukaan bandar-bandar baru dan pembinaan infrastruktur Kewujudan bandar-bandar baru dan pembukaan tanah bagi tujuan peladangan dan perdagangan seperti Raub – pelombongan emas. Kesan-kesan penghijrahan/peluasan kuasa Inggeris di Tanah Melayu i. Sebagai contohnya konsep Persekutuan 1896 adalah untuk membantu negeri-negeri yang kurang mampu dengan tidak menjejaskan pendapatan kuasa Inggeris . Kemajmukkan budaya/adat b. dan akhirnya jalan keretapi yang menghubung dari negeri ke negeri di Tanah Melayu iii. Kemajmukkan politik – kepelbagaian pertubuhan politik yang mewakili setiap kaum ii. dan Jawa). Keadaan politik yang tidak stabil di negara asal imigran b.

Kemasukan beramai-ramai imigran Cina dan India ialah telah membawa kepada pertambahan penduduk di Tanah Melayu xi.404.083 1927 RM 105. Semakin jauh kemunduran orang Melayu dari segi ekonomi ix. Kesan sosial dan ekonomi akibat kemasukan imigran Cina dan India menyukarkan proses perpaduan kaum kerana mereka telah membentuk organisasi sosial dan budaya masing-masing x. Taiping dan lain-lain xii. Teluk Anson.600. Kesan yang terakhir ialah pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi mewujudkan pengasingan kaum Kemajuan ekonomi yang dinikmati oleh Tanah Melayu bukan untuk orang-orang Melayu. Timbulnya kesedaran Nasionalisme di kalangan orang Melayu vii.Jadual A: Pendapatan Hasil dan ekspot Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Emerson.458 1896 RM 28. Wujudnya polarisasi pekerjaan dan demografi vi. Ipoh. 1974) Peningkatan Hasil 1896 RM 8. 1974) . Berlakunya kacau bilau dan gangterisme viii. malahan penguasaan dan penghijrahan masuk bangsa asing telah menjarakkan dan menjauhkan orang Melayu daripada merasai kekayaan ekonomi negara sendiri. Kemasukan imigran menyebabkan perkembangan getah dan bijih timah semakin pesat xiii. Pengenalan sistem pendidikan vernakular dengan sukatan pelajaran dan bahasa pengantar yang berbeza xv. Hakikat ini dapat dilihat melalui jadaul berikut yang menunjukkan pemilikan ladang getah: (Emerson.395. Kawasan bandar lebih ramai didiami oleh kaum bukan Melayu yang menjadi pusat perkembangan ekonomi moden. Pembinaan petempatan dan bandar baru seperti Kuala Lumpur.203 v. Lombong-lombong yang ada hampir semuanya dimiliki oleh orang Eropah dan Cina (Emerson.855 Eksport 1926 RM 445.434. Menyumbangkan tenaga buruh dalam pembinaan jalan raya dan jalan keretapi xiv. 1974) Keluasaan Ladang 100 sehingga 1000 ekar 1000 dan > Eropah 357 296 Melayu 23 - Cina 287 12 India 118 - Dalam industri pelombongan bijih timah orang Melayu boleh dikatakan tidak memiliki dan tidak mengambil bahagian apa-apa pun.

MCA dan MIC dan membentuk parti perikatan dalam pilihanraya 1955. Hal ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan undang-undang buruh yang memerlukan para majikan untuk memberikan kemudahan yang sepatutnya kepada buruh imigran ini. undang-undang imigrasi pada tahun 1930an juga menghalang kemasukan baru orang asing ke Tanah Melayu. ini bermakna buruh-buruh ini dilindungi oleh pemerintah Inggeris dan ia menunjukkan bahawa seolah-olah kerajaan Inggeris menggalakkan kemasukan buruh asing. kontrak. Seperkara yang menarik tiadanya sekatan terhadap kemasukan orang asing ke negara ini sebelum undang-undang imigrasi 1930an disebabkan oleh keperluan Inggeris untuk mendapatkan tenaga buruh bagi menrancakkan ekonomi perlombongan dan peladangan selain buruh bagi melaksanakan pembinaan prasarana baru seperti pembinaan jalan keretapi dan jalan raya Keadaan ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan jabatan Perlindungan Orang Asing bagi melindungi para buruh imigran daripada tindasan dan penganiayaan para kongsi gelap mahupun majikan. dan undang-undang buruh Sejak tahun 1874 dasar imigrasi Inggeris berbentuk bebas iaitu tidak mempunyai sekatan terhadap kemasukan orang asing. Keadaan ini bukan sahaja memberi kesan terhadap kemajumukan ras. Perkongsian kuasa dalam politik Tanah Melayu Terbukti dengan wujudnya gabungan UMNO. Selain itu. Perbincangan mengenai tajuk ini dapat difahami jika kita melihat beberapa dasar Inggeris seperti huraian berikut: i. Dalam hal ini Inggeris seolah-olah menggalakkan kemasukan orang asing melalui sistem-sistem kemasukan seperti indenture. tetapi merangkumi pelbagai aspek dalam politik dan sosial. Dengan keadaan ini ia bukan sahaja menggalakkan kemasukan buruh asing. dengan Inggeris memperketatkan dan menguatkuasa dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orang-orang imigran balik ke negara asal mereka. Dasar Inggeris dan kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia Dasar Inggeris terhadap Tanah Melayu dapat dilihat daripada beberapa tindakan pemerintah Inggeris terhadap kedatangan orang-orang asing ke Tanah Melayu. Hal ini terbukti semasa kemelesetan ekonomi 1927-1932 orang-orang asing ini keberatan untuk pulang ke negara asal mereka dan ini menjadi masalah kepada pemerintah Inggeris . tetapi menggalakkan mereka untuk tidak pulang ke negara asal mereka. Dasar Politik Perbincangan ini berkisar pada aspek dasar imigrasi ¸ Jabatan Perlindungan Orang Asing. Dengan wujudnya jabatan ini. kangany. Ini juga menjelaskan bahawa terdapat tindakan dan dasar kerajaan Inggeris mempastikan mereka tidak kehilangan buruh bagi menjana ekonomi Tanah Melayu. Pada tahun 1951 memperlihatkan gabungan ahli-ahli yang terdiri daripada pelbagai kaum untuk membentuk Sistem Ahli. Dalam hal ini ia dapat menentukan persoalan bagaimana Inggeris membantu mewujudkan masyarakat Malaysia yang majmuk. dan bebas. Hal ini berbeza dengan tindakan Inggeris pada 1930an. Ini membuktikan wujudnya sistem perkongsian kuasa dalam politik Malaysia 6.xvi.

Keadaan ini menjelaskan bahawa Inggeris tidak mempunyai agenda bagi menghalang ketidakseragaman dalam dasar pendidikan mereka. Dasar Ekonomi Dasar ekonomi komersial – kapitalisme dan bebas. Melalui dasar pendidikan yang berteraskan negara ibunda. keadaan dasar ini sebenarnya menggalakkan lagi kemasukan orang asing kerana mereka tahu bahawa mereka masih lagi memperoleh pendidikan walaupun di negara asing.Oleh itu. Perubahan sistem daripada sara diri kepada sistem komersial. Ini juga menjelaskan lagi bahawa Inggeris sebenarnya menggalakkan kemasukan mereka dan menjaga kebajikan mereka bagi keuntungan ekonomi penjajah 7. Dasar Sosial Penekanan aspek ini lebih dijuruskan kepada Dasar pendidikan pemerintahan Inggeris. Walaupun wujud keadaan ini ia dikhaskan kepada anak-anak para bangsawan Melayu sahaja. merujuk dasar-dasar pemerintahan Inggeris ini membuktikan bahawa kewujudan masyarakat majmuk di negara ini adalah hasil pelaksanaan dasar yang berkehendakkan buruh imigran bagi menjana ekonomi dan membolehkan penjajah mendapat keuntungan ekonomi dengan tidak mengambil kira permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi ii. Sebagai kesan daripada keadaan ini wujud sukatan pendidikan yang berbeza serta keperluan guru berasaskan tindakan komuniti setiap kaum di Malaysia. Melalui dasar ini dapat dijelaskan lagi bagaimana wujudnya masyarakat majmuk di Malaysia. Pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan pelombongan bijih timah Wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri berasaskan buruh Keperluan pemodenan prasarana baru yang memerlukan tenaga buruh iii. Aspek-aspek lain Kelemahan orang Melayu untuk merebut dan menjana ekonomi 8. Kesan Positif Akibat Perkembangan Bandar Baru . Dalam hal ini. Inggeris menggalakkan lagi perbezaan kaum dan ia juga melebarkan lagi jurang perpaduan di Malaysia. Sebagai contohnya setiap kaum mengambil inisiatif dengan mengikut sukatan pendidikan serta mengambil para guru dari negara asal mereka. Hal ini dapat dilihat melalui tindakan Inggeris yang tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru. Bagi orang-orang Melayu ia hanya mendapat pendidikan kemahiran bagi mengerjakan kerja-kerja sara diri sahaja dan tidak memberi peluang untuk mendapatkan kemahiran dan ilmu akedemik.

Contohnya bandar Kuala Terengganu. Contohnya sekolah terawal di Malaysia ialah Penang Free School (1825) c. Ia juga melahirkan kemudahan persekolahan. Bandar lama hilang kepentingan dan tidak berkembang setelah pengeluaran bijih timah berkurangan. Kuala Lumpur. Batu Gajah.a. Kesan akibat perkembangan bandar baru ialah mendorong terbinanya sistem pengangkutan moden yang lebih baik b. Kesan Negatif Akibat Perkembangan Bandar Baru a.net/lama/b12/shamsulkamal10. Kesan positif yang lain ialah keadaan perumahan di bandar lebih terancang dengan adanya kemudahan asas yang lengkap 9. kesihatan dan kemudahan awam yang lain e. orang China di bandar dan orang India di ladang-ladang Wassalam http://www. Kuala Selangor dan Johor Lama. Perkembangannya tidak setanding dengan bandar yang baru muncul b. Kuala Kangsar dan Kelang d. Contohnya di Taiping (1878). Bandar tradisional (asal) bumiputera yang jauh dari sistem pengangkutan serta pusat perlombongan dan ladang getah terbengkalai. pusat penyelidikan dan sebagainya. Kesan yang lain ialah taraf kesihatan yang lebih tinggi di bandar kerana terdapatnya kemudahan perubatan seperti hospital. Contohnya Tumpat (Kelantan). dan golongan ini menjadi golongan miskin di bandar d. Kemudahan hospital yang terawal di Malaysia dibina di bandar-bandar perlombongan. Berlakunya imigrasi (penghijrahan) penduduk luar bandar yang menyebabkan kurang tenaga manusia di luar bandar. Contohnya orang Melayu di kampung. Proses perbandaran membentuk masyarakat majmuk yang kompleks berasaskan kegiatan ekonomi dan pola tempat tinggal di Malaysia yang berbeza hingga kini. Port Weld (Kuala Sepetang) dan Kuala Kangsar (Perak) c. Kesan negatif yang lain ialah mewujudkan kemakmuran/kemajuan yang tidak seimbang di antara bandar dan luar bandar.tranungkite. Contohnya dalam bidang pelajaran. Gopeng.htm .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->