P. 1
Model Shulman Power Point

Model Shulman Power Point

|Views: 2,534|Likes:
Published by Suhaila Hamdan

More info:

Published by: Suhaila Hamdan on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

KPD 5046 ­ KAEDAH MENGAJAR

DISEDIAKAN OLEH:
RAHIMAH BINTI MOHD ISA SUHAILA BINTI HAMDAN RAFIZAH BINTI SALLEH L20092003354 L20092003372 L20092003373

MODEL SHULMAN

LEE S. SHULMAN
Presiden Yayasan ³Carnegie´

LATAR BELAKANG SHULMAN L.S 
Merupakan Presiden Yayasan ³Carnegie´ untuk
Perkembangan Pengajaran. Beliau merupakan Profesor Emeritus Pendidikan di Universiti Stanford dan merupakan bekas presiden bagi Persatuan Penyelidikan Pendidikan Amerika dan juga Akademi Pendidikan Negara. Teori Pengetahuan Pedagogi Isi kandungan yang mula diperkenalkan oleh beliau pada tahun 1986 telah merangsang banyak penyelidikan berhubung dengan pengkhususan domain pengajaran dan pembelajaran.

beliau dalam artikelnya yang bertajuk ³Pengajaran dan Pengetahuan: Asas Pembaharuan´. Harvard Educational Review 57(1): 1-22 telah menyatakan bahawa: ³Idea pengajaran menekankan konsep berhubung kefahaman.LATAR BELAKANG SHULMAN L. tranformasi dan refleksi´. .S Tahun 1987.

 Projek ini mengkaji bagaimana guru-guru memperoleh kefahaman baru tentang isi kandungan dan bagaimana kefahaman baru ini mempengaruhi amalan pengajaran mereka. . PPIK yang dicadangkan oleh Shulman (1986) telah dikembangkan dalam projek ³Knowledge Growth in Teaching´ sebagai satu model perspektif yang lebih luas untuk memahami proses pengajaran dan pembelajaran.MODEL SHULMAN Shulman (1986) telah memperkembangkan satu kerangka baru untuk pendidikan guru dengan memperkenalkan konsep pengetahuan pedagogi isi kandungan (PPIK).

Integrasi kedua-dua jenis pengetahuan tersebut menghasilkan pengetahuan pedagogi isi kandungan.PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PPIK) DEFINISI : PPIK ialah satu jenis pengetahuan yang unik bagi seseorang guru dan ia berdasarkan kepada cara guru mengaitkan pengetahuan pedagogi (pengetahuan tentang cara mengajar) yang dimiliki kepada pengetahuan isi kandungan (apa yang perlu diajar). .

(b) kefahaman tentang aspek-aspek yang membuatkan pembelajaran topik itu senang atau susah. contoh. (c) kesilapan konsep pelajar tentang sesuatu topik dan (d) pengetahuan tentang strategi pengajaran yang efektif. . penerangan dan demontrasi yang efektif.CIRI-CIRI PPIK (a) analogi.

. merumuskannya semula dan mengkritiknya. menunjukkan kepentingannya kepada pengajaran. Shulman mengemukakan tujuh kategori asas pengetahuan bagi pengajaran.KATEGORI ASAS PENGETAHUAN Pengetahuan kandungan pedagogi ialah idea yang mantap: Ia digunakan sepenuhnya oleh sebilangan pendidik yang mengasimilasikannya.

7 KATEGORI ASAS PENGETAHUAN pengetahuan isi kandungan (content knowledge) pengetahuan pedagogi am (general pedagogical knowledge) pengetahuan kurikulum (curriculum knowledge) pengetahuan kandungan pedagogi (pedagogical content knowledge) pengetahuan tentang pelajar dan ciri-ciri pelajar (knowledge of learners and their characteristics) pengetahuan tentang konteks pendidikan (knowledge of educational contexts) pengetahuan tentang matlamat-matlamat pendidikan (knowledge of educational ends) .

MODEL PENAAKULAN PEDAGOGI SHULMAN Konsep penaakulan pedagogi ini bermaksud bagaimana guru boleh memberikan sebab-sebab atau alasan ke atas tindakan-tindakannya dalam proses pengajaran. . Setiap tindakan guru mestilah berasaskan kepada pengetahuan asas yang perlu dimilikinya. Shulman(1987) telah kemukakan satu model penaakulan pedagogi yang melibatkan 6 aspek penting.

MODEL PENAAKULAN PEDAGOGI SHULMAN ­ 6 ASPEK KEFAHAMAN (COMPREHENSION) TRANSFORMASI (TRANSFORMATION) INSTRUKSI (INSTRUCTION) PENILAIAN (EVALUATION) REFLEKSI (REFLECTION) KEFAHAMAN BARU (NEW COMPREHENSIONS) .

KATEGORI ASAS PENGETAHUAN .

Pengetahuan kandungan pedagogi 5. Pengetahuan kandungan 2. Pengatahuan tentang pelajar 6. Pengetahuan Kurikulum 4. Pengetahuan tentang matlamat tujuan dan nilai pendidikan . Pengetahuan tentang konteks pendidikan 7. Pengetahuan pedagogi am 3.KATEGORI ASAS PENGETAHUAN 1.

 Pengetahuan substantif merupakan bahagian paling penting dalam sesuatu disiplin di mana merangkumi fakta dan konsep sesuatu mata pelajaran.PENGETAHUAN KANDUNGAN (MATA PELAJARAN) Merangkumi aspek pengetahuan substantif dan pengetahuan sintaktik. kaedah di mana pengetahuan baru diterima melalui beberapa prosedur uji kaji dan pengesahan. . Pengetahuan sintaktik merujuk kepada kaedah yang melaluinya pengetahuan usulan dihasilkan dan dimantapkan. Ia juga merujuk kepada kerangka yang digunakan untuk menyusun semua konsep dan fakta sesuatu mata pelajaran.

PENGETAHUAN PEDAGOGI AM Merujuk kepada pengetahuan am mengenai pengajaran yang diperoleh melalui amalan. Kebanyakan pengetahuan mengajar yang diperolehi daripada pengalaman persekolahan guru itu sendiri akan membentuk pandangan dan pemahaman guru tentang mengajar dan dengan itu juga membentuk perkembangan mereka sendiri. tentang cara mengawal dan mengurus bilik darjah dan cara menarik dan mengekalkan minat pelajar. . guru banyak bergantung kepada apa yang mereka ketahui. sebagai contoh. Dalam kes ketiadaan model dan pemahaman tentang P&P yang jelas.

 Pengetahuan kurikulum ialah pengetahuan tentang kurikulum dalam pengertiannya yang luas. mengenai program pengajian dan jenis bahan kurikulum yang digunakan untuk sesi pengajaran. bahan serta program pengajian yang tersedia bagi setiap mata pelajaran. dirangka mengikut konteks atau pelajar yang tertentu.PENGETAHUAN KURIKULUM Digambarkan sebagai ³alat´ oleh Shulman. iaitu. Bahan kurikulum tidak terhad kepada apa yang ada dipasaran atau ditentukan oleh kerajaan malah bahan itu mungkin dibuat sendiri. .

. Penggabungan ini merangkumi pengetahuan kandungan.PENGETAHUAN KANDUNGAN PEDAGOGI Menjelaskan apa yang berlaku apabila pelbagai jenis pengetahuan pengajaran disatukan dalam pelbagai gabungan. pengetahuan pedagogi dan pengetahuan kurikulum.

sifat sosial mereka.PENGETAHUAN TENTANG PELAJAR Merupakan pengetahuan tentang sifat pelajar dalam julat umur tententu. muncul kemahiran dan proses mengadaptasikan aktiviti serta gambaran tentang pelajar atau tentang proses membezakan kebolehan yang berlainan. . Daripada pengetahuan ini. budaya hidup serta minat dan kecenderungan mereka. tingkah laku mereka dalam bilik darjah dan di sekolah.

kualiti sokongan rakan sejawat dan kualiti hubungan guru di sekolah. Konteks boleh berubah sepenuhnya. jenis dan saiz sekolah.PENGETAHUAN TENTANG KONTEKS PENDIDIKAN Pengetahuan ini adalah tentang semua latar di mana pembelajaran berlangsung: sekolah. bilik darjah dan konteks pendidikan yang lebih luas bagi komuniti dan masyarakat. . saiz kelas. Meliputi tahap sosioekonomi kawasan. Konteks mempunyai kesan yang besar ke atas prestasi mengajar dan terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan guru dan prestasi bilik darjah.

TUJUAN DAN NILAI PENDIDIKAN Mengajar adalah aktiviti yang mempunyai tujuan: guru mempunyai matlamat jangka pendek dan jangka panjang bagi pelajaran atau sesi pengajaran. Pengajaran juga adalah usaha menerapkan nilai-nilai dimensi moral ke arah melahirkan warga bermoral tinggi dan bertanggungjawab.PENGETAHUAN TENTANG MATLAMAT. .

MODEL PENAAKULAN PEDAGOGI .

MODEL PENAAKULAN PEDAGOGI KEFAHAMAN TRANSFORMASI INSTRUKSI KEFAHAMAN BARU REFLEKSI PENILAIAN .

jika boleh memahami isi kandungan dengan beberapa cara. Guru juga perlu memahami bagaimana aras perkembangan pelajar mempengaruhi kebolehannya untuk belajar. Guru-guru dikehendaki memahami apa yang perlu diajar.KEFAHAMAN Untuk mengajar. . kita perlu memahami isi kandungan dan pelajar.

TRANSFORMASI Idea-idea yang telah difahami mesti ditukar dalam beberapa cara agar ia boleh diajar kepada pelajar. . Transformasi isi kandungan ke dalam bentuk yang boleh diajar memerlukan pemahaman tentang hasil pembelajaran dan bagaimana pelajar menunjukkan apa yang ia telah pelajari. Penalaran melalui pengajaran melibatkan pengalihan dari pemikiran tentang mata pelajaran seperti yang difahami oleh guru ke minda dan motivasi pelajar.

. serta pujian dan kritikan. memberi dan menyemak tugasan.INSTRUKSI Instruksi (pengajaran) merupakan aspek pedagogi yang terpenting: organisasi dan mengurusan bilik darjah. jawapan dan tindak balas. berinteraksi dengan pelajar secara berkesan dengan soalan. persembahan penerangan dan huraian yang jelas.

.PENILAIAN Proses ini merangkumi semakan formal pemahaman pelajar tentang isi kandungan yang telah diajar berdasarkan objektif dan hasil pembelajarn yang telah ditetapkan.

atau mengingatkan semula peristiwa. .REFLEKSI Proses ini dilakukan oleh guru apabila ia merenung kembali pengajaran dan pembelajaran yang telah berlaku lalu membina semula. melakonkan semula. Proses ini menjadi landasan bagi seseorang profesional belajar daripada pengalaman. Usaha-usaha analitik dalam proses ini digunakan untuk memperbaiki pengetahuan kandungan pedagogi seseorang. emosi dan pencapaiannya.

Melalui langkah-langkah KEFAHAMAN.KEFAHAMAN BARU Ini berupakan satu permulaan baru. . INSTRUKSI. guru mencapai pemahaman yang lebih jelas tentang isi kandungan dan pelajar. TRANSFORMASI. DAN REFLEKSI. PENILAIAN.

. Tetapi guru tersebut perlu seimbangkan keduaduanya dan seterusnya menyesuaikannya dengan persekitaran dan keadaan bilik darjah.RUMUSAN Seorang guru yang baik dan berkesan bukan hanya perlu menguasai isi kandungan atau pedagogi sahaja.

L. ‡ Shulman. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Those who understand: Knowledge growth in teaching. Pengajaran Pakar/ Rosie Turner ± Bisset.RUJUKAN ‡ Mohd Fauzi Yaacob (2004). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. L. Journal of Applied Developmental Psychology 21(1): 129-135. Educational Researcher 15(2): 4-14. . (1986). Harvard Educational Review 57: 1-22. (2000). ‡ Shulman.S. (1987).S. L. Teacher Development: Roles of Domain Expertise and Pedagogical Knowledge. ‡ Shulman.S.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->