KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kementerian Pelajaran menghadapi kesukaran untuk menangani masalah salah laku murid ini sekiranya faktor penyebabnya berpunca dari luar sekolah dan jika salah laku disiplin, termasuk jenayah dilakukan oleh murid di luar sekolah.

MENANGANI GEJALA DISIPLIN MURID DI SEKOLAH

STRATEGI PENDAHULUAN
Gejala disiplin murid merupakan masalah yang merunsingkan semua pihak di negara kita. Isu disiplin dan keselamatan murid dalam abad ke-21 sudah menjadi semakin kompleks dan usaha untuk menanganinya perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang holistik.

Pengwujudan Jawatankuasa Peringkat KPM
Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewujudkan jawatankuasa peringkat tertinggi bagi menangani gejala disiplin murid. Jawatankuasa tertinggi tersebut adalah Jawatankuasa Induk Menangani Gejala Disiplin.

1

2

Antara langkah segera yang telah diputuskan oleh KPM mewujudkan saluran aduan terus. e-mail. 3 4 . menugaskan ‘flying squads’ turun ke beberapa buah sekolah di seluruh negara yang didapati mempunyai masalah salah laku murid. melalui talian terus (hotline). menubuhkan Sekretariat Tetap Menangani Gejala Salah Laku Murid yang dianggotai oleh pegawai-pegawai kanan Kementerian Pelajaran dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) bagi menyelaraskan segala tindakan yang hendak dilaksanakan. Empat jawatankuasa ini telah menerima dan mengkaji lebih 250 cadangan awam. dan menggerakkan kerjasama lebih erat dengan PDRM.4 Jawatankuasa Bertindak Jawatankuasa Bertindak Menangani Isu-Isu Sekolah. Jawatankuasa Bertindak Dalam Aspek Perundangan Dan Penguatkuasaan. faksimili bagi membolehkan lebih ramai anggota masyarakat dilibatkan di samping mengenepikan dakwaan bahawa gejala disiplin murid disembunyikan oleh pihak sekolah. Jawatankuasa Bertindak Bagi Pendekatan Psikologi Dan Kesihatan dan Jawatankuasa Bertindak Bagi Pendekatan Masyarakat.

Bagi memperluaskan lagi ruang untuk pihak awam membuat aduan. Setelah diteliti didapati kadar penglibatan murid dengan jenayah ( kes polis ) dalam tempoh 5 tahun ( 2001 . PPP(DM)2006 akan berupaya menangani dinamik perubahan berkaitan disiplin murid. Pihak KPM juga telah meneliti statistik penglibatan murid dengan jenayah yang dikemukakan oleh pihak PDRM. 5 6 . Permuafakatan Bersama PDRM Pemantapan Peraturan Disiplin Sekolah Peraturan-Peraturan Pendidikan yang berkuatkuasa pada masa ini bagi mengawal disiplin murid adalah Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 [Education (School Discipline) Regulations. Peraturan-Peraturan Pendidikan (Disiplin Murid) 2006 { PPP (DM) 2006 } telah selesai digubal oleh KPM dan telah dihantar ke Pejabat Peguam Negara untuk semakan. 1959] yang digubal di bawah Ordinan Pelajaran 1957 (Education Ordinance.Pemantapan Sistem Aduan Disiplin ( SAD ) Bagi memperkemaskan lagi pengurusan aduan disiplin. 1957). kita juga telah membuka Laman Web Aduan Disiplin yang telah beroperasi sejak bulan Mac 2006.2005 ) masih agak konsisten iaitu pada kadar 0. Kementerian Pelajaran telah membangunkan Sistem Aduan Disiplin (SAD) untuk menggantikan pengurusan secara manual maklumat aduan disiplin.03 % daripada jumlah murid keseluruhannya.

melaksana.memantau dan menilai strategi peningkatan disiplin Murid Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan. 7 8 .sambungan Akta Pendidikan Ordinan Pelajaran 1957 Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia Buku Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru Sistem Fail dan Rekod Perancangan Strategik Peningkatan Disiplin Murid Buku-buku Panduan dan Pekeliling Buku Peraturan Sekolah Data/Rekod Salahlaku SSDM Jawatankuasa Disiplin Murid Ketua Guru Disiplin Badan Pengawas Sekolah Antara tanggungjawabnya ialah : Menyediakan Peraturan Sekolah (termasuk asrama) Merancang.

Sebagai Hukuman .Organisasi .Penahanan Gantung Persekolahan .Denda .Rotan . Peranannya ialah membantu Pengetua dalam membuat keputusan / menentukan hukuman terutamanya bagi kes salahlaku berat. kuasa menjalankan hukuman terhadap murid yang didapati melanggar peraturan sekolah/asrama adalah kuasa Pengetua Hukuman Biasa .Amaran . (yang berkuatkuasa sekarang).Penggantungan Sementara menunggu hasil siasatan 9 10 .Ketua Warden Pengawas Asrama Giliran Warden Bertugas Buku Laporan Warden Bertugas/ Pemantauan Sistem Kawalan Keluar/Masuk Asrama Dalam Ordinan Pelajaran 1957 tidak dinyatakan Jawatankuasa Disiplin Murid namun begitu sekolah boleh menubuhkan Jawatankuasa disiplinnya. Mengikut Ordinan Pelajar 1957.

1. buat siasatan untuk membuktikan kesalahannya / maklumat . surat pertuduhan dikeluarkan kepada murid berkenaan.Kesalahan berulang-ulang.Sediakan Laporan . Pengetua menilai laporan dan tentukan kes tersebut bersabit (wujud prima facie) atau tidak.Siasatan . Buang Asrama Gantung Asrama Buang Sekolah .Tingkahlaku Serius . Menerima aduan salahlaku Murid Memastikan akan kebenaran aduan Setelah pasti. 6. Murid mesti diberi peluang membela diri.Pengakuan secara bertulis daripada Murid berkenaan dan saksi .4. Sekiranya murid menafikan tuduhan tersebut . murid mempunyai hak untuk membela dirinya atau dibicarakan. Sekiranya murid mengaku atas pertuduhan tersebut maka Pengetua bolehlah membuat keputusan. 3. 11 12 . 7. Serahkan laporan siasatan kepada Pengetua. masih tidak berubah .Pastikan bukti cukup dan lengkap 2. Bila wujud prima facie. Murid dipanggil dan pertuduhan dibacakan.Ponteng Sekolah 5.

Hukuman rotan ditapak tangan atau dibahagian punggung yang beralas.8. 13 14 . Sekiranya murid terbukti bersalah. Kesemua salahlaku murid hendaklah direkodkan . Sekiranya murid dapat membuktikan yang ia tidak bersalah. Ketegasan dan keadilan . Jatuhkan hukuman seadil-adilnya dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan murid. maka Pengetua hendaklah mengenakan hukuman Ibubapa / penjaga dimaklumkan secepat mungkin perkara yang berlaku terhadap anaknya.setiap kesalahan pasti dihukum. Pengetua boleh membuat keputusan bahawa murid berkenaan tidak bersalah. Jangan jatuhkan hukuman serta merta sebelum diusul periksa atau dibicarakan. Oleh kerana Pengetua sahaja yang boleh menggantung atau buang sekolah maka surat-surat ini ditandatangani oleh Pengetua Setiap surat hendaklah jelas dan tepat supaya tidak dipertikaikan Nyatakan tempat mengemukakan rayuan iaitu Pendaftar di JPN berkenaan.

Murid yang dikenakan hukuman buang sekolah / gantung sekolah atau dibuang asrama. 15 16 . pihak sekolah mesti memanggil penjaganya untuk menyerahkan anaknya.e (buang sekolah/gantung sekolah atau buang asrama). pihak sekolah perlu dengan sertamerta memaklumkan PPD/JPN/KPM seterusnya mengemukakan laporan lengkap mengenai kejadian tersebut. Sekiranya penjaga tidak datang maka sekolah perlu menghantar murid kerumahnya (terutama murid yang tinggal di asrama). Kes-kes yang mengakibatkan hukuman berat i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful