KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kementerian Pelajaran menghadapi kesukaran untuk menangani masalah salah laku murid ini sekiranya faktor penyebabnya berpunca dari luar sekolah dan jika salah laku disiplin, termasuk jenayah dilakukan oleh murid di luar sekolah.

MENANGANI GEJALA DISIPLIN MURID DI SEKOLAH

STRATEGI PENDAHULUAN
Gejala disiplin murid merupakan masalah yang merunsingkan semua pihak di negara kita. Isu disiplin dan keselamatan murid dalam abad ke-21 sudah menjadi semakin kompleks dan usaha untuk menanganinya perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang holistik.

Pengwujudan Jawatankuasa Peringkat KPM
Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewujudkan jawatankuasa peringkat tertinggi bagi menangani gejala disiplin murid. Jawatankuasa tertinggi tersebut adalah Jawatankuasa Induk Menangani Gejala Disiplin.

1

2

Jawatankuasa Bertindak Dalam Aspek Perundangan Dan Penguatkuasaan. 3 4 . Jawatankuasa Bertindak Bagi Pendekatan Psikologi Dan Kesihatan dan Jawatankuasa Bertindak Bagi Pendekatan Masyarakat. menubuhkan Sekretariat Tetap Menangani Gejala Salah Laku Murid yang dianggotai oleh pegawai-pegawai kanan Kementerian Pelajaran dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) bagi menyelaraskan segala tindakan yang hendak dilaksanakan. Empat jawatankuasa ini telah menerima dan mengkaji lebih 250 cadangan awam. faksimili bagi membolehkan lebih ramai anggota masyarakat dilibatkan di samping mengenepikan dakwaan bahawa gejala disiplin murid disembunyikan oleh pihak sekolah. dan menggerakkan kerjasama lebih erat dengan PDRM. Antara langkah segera yang telah diputuskan oleh KPM mewujudkan saluran aduan terus.4 Jawatankuasa Bertindak Jawatankuasa Bertindak Menangani Isu-Isu Sekolah. menugaskan ‘flying squads’ turun ke beberapa buah sekolah di seluruh negara yang didapati mempunyai masalah salah laku murid. e-mail. melalui talian terus (hotline).

1957).Pemantapan Sistem Aduan Disiplin ( SAD ) Bagi memperkemaskan lagi pengurusan aduan disiplin. Permuafakatan Bersama PDRM Pemantapan Peraturan Disiplin Sekolah Peraturan-Peraturan Pendidikan yang berkuatkuasa pada masa ini bagi mengawal disiplin murid adalah Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 [Education (School Discipline) Regulations. Pihak KPM juga telah meneliti statistik penglibatan murid dengan jenayah yang dikemukakan oleh pihak PDRM.2005 ) masih agak konsisten iaitu pada kadar 0. 5 6 . Kementerian Pelajaran telah membangunkan Sistem Aduan Disiplin (SAD) untuk menggantikan pengurusan secara manual maklumat aduan disiplin. PPP(DM)2006 akan berupaya menangani dinamik perubahan berkaitan disiplin murid. kita juga telah membuka Laman Web Aduan Disiplin yang telah beroperasi sejak bulan Mac 2006. Peraturan-Peraturan Pendidikan (Disiplin Murid) 2006 { PPP (DM) 2006 } telah selesai digubal oleh KPM dan telah dihantar ke Pejabat Peguam Negara untuk semakan. 1959] yang digubal di bawah Ordinan Pelajaran 1957 (Education Ordinance.03 % daripada jumlah murid keseluruhannya. Setelah diteliti didapati kadar penglibatan murid dengan jenayah ( kes polis ) dalam tempoh 5 tahun ( 2001 . Bagi memperluaskan lagi ruang untuk pihak awam membuat aduan.

7 8 .memantau dan menilai strategi peningkatan disiplin Murid Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan.melaksana.sambungan Akta Pendidikan Ordinan Pelajaran 1957 Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia Buku Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru Sistem Fail dan Rekod Perancangan Strategik Peningkatan Disiplin Murid Buku-buku Panduan dan Pekeliling Buku Peraturan Sekolah Data/Rekod Salahlaku SSDM Jawatankuasa Disiplin Murid Ketua Guru Disiplin Badan Pengawas Sekolah Antara tanggungjawabnya ialah : Menyediakan Peraturan Sekolah (termasuk asrama) Merancang.

Organisasi .Rotan .Sebagai Hukuman . (yang berkuatkuasa sekarang). kuasa menjalankan hukuman terhadap murid yang didapati melanggar peraturan sekolah/asrama adalah kuasa Pengetua Hukuman Biasa .Ketua Warden Pengawas Asrama Giliran Warden Bertugas Buku Laporan Warden Bertugas/ Pemantauan Sistem Kawalan Keluar/Masuk Asrama Dalam Ordinan Pelajaran 1957 tidak dinyatakan Jawatankuasa Disiplin Murid namun begitu sekolah boleh menubuhkan Jawatankuasa disiplinnya.Amaran .Penahanan Gantung Persekolahan . Peranannya ialah membantu Pengetua dalam membuat keputusan / menentukan hukuman terutamanya bagi kes salahlaku berat. Mengikut Ordinan Pelajar 1957.Penggantungan Sementara menunggu hasil siasatan 9 10 .Denda .

Ponteng Sekolah 5.Tingkahlaku Serius . 11 12 .Sediakan Laporan . buat siasatan untuk membuktikan kesalahannya / maklumat .Pastikan bukti cukup dan lengkap 2. surat pertuduhan dikeluarkan kepada murid berkenaan. masih tidak berubah . Sekiranya murid menafikan tuduhan tersebut . Murid mesti diberi peluang membela diri. Serahkan laporan siasatan kepada Pengetua. Menerima aduan salahlaku Murid Memastikan akan kebenaran aduan Setelah pasti.Siasatan .Pengakuan secara bertulis daripada Murid berkenaan dan saksi . Bila wujud prima facie.4. murid mempunyai hak untuk membela dirinya atau dibicarakan.Kesalahan berulang-ulang. Buang Asrama Gantung Asrama Buang Sekolah . Murid dipanggil dan pertuduhan dibacakan. 1. 7. Pengetua menilai laporan dan tentukan kes tersebut bersabit (wujud prima facie) atau tidak. Sekiranya murid mengaku atas pertuduhan tersebut maka Pengetua bolehlah membuat keputusan. 6. 3.

Pengetua boleh membuat keputusan bahawa murid berkenaan tidak bersalah. Jatuhkan hukuman seadil-adilnya dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan murid. Ketegasan dan keadilan .setiap kesalahan pasti dihukum. maka Pengetua hendaklah mengenakan hukuman Ibubapa / penjaga dimaklumkan secepat mungkin perkara yang berlaku terhadap anaknya. 13 14 . Sekiranya murid dapat membuktikan yang ia tidak bersalah. Oleh kerana Pengetua sahaja yang boleh menggantung atau buang sekolah maka surat-surat ini ditandatangani oleh Pengetua Setiap surat hendaklah jelas dan tepat supaya tidak dipertikaikan Nyatakan tempat mengemukakan rayuan iaitu Pendaftar di JPN berkenaan. Jangan jatuhkan hukuman serta merta sebelum diusul periksa atau dibicarakan. Kesemua salahlaku murid hendaklah direkodkan . Hukuman rotan ditapak tangan atau dibahagian punggung yang beralas. Sekiranya murid terbukti bersalah.8.

pihak sekolah perlu dengan sertamerta memaklumkan PPD/JPN/KPM seterusnya mengemukakan laporan lengkap mengenai kejadian tersebut.e (buang sekolah/gantung sekolah atau buang asrama). pihak sekolah mesti memanggil penjaganya untuk menyerahkan anaknya.Murid yang dikenakan hukuman buang sekolah / gantung sekolah atau dibuang asrama. Kes-kes yang mengakibatkan hukuman berat i. Sekiranya penjaga tidak datang maka sekolah perlu menghantar murid kerumahnya (terutama murid yang tinggal di asrama). 15 16 .