KEDATANAGAN ISLAM KE ALAM MELAYU DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Y amani seorang ulama berbangsa Arab yang datang dari Yaman (Abdullah Ishak. Melaka merupakan negeri yang mula-mula menerima ajaran Islam dan raja Melaka yang pertama iaitu Parameswara dikatakan telah memeluk Islam pada tahun 1414.1 Islam Datang Dari Tanah Arab Di Tanah Melayu terdapat bukti-bukti yang kuat bahawa agama Islam itu dibawa secara langsung dari tanah Arab oleh bangsa Arab. raja Kedah telahpun diislamkan pada tahun 531 H/1136 M. . PENGENALAN Pada umumnya terdapat tiga teori utama tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara iaitu Islam datang dari Tanah Arab. Sebagai contohnya Maharaja Derbar Raja II. oleh Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad al-Qaumiri al. 1990 : 60). Mengenai kedatangan Islam ke Tanah Melayu para sejarawan berpendapat.MELAYU DAN PENGATEORI KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU 1. Teori kedatangan Islam ke Alam Melayu adalah seperti berikut: 1. China dan negara India.

E. Islam telah sampai ke China pada zaman pemerintahan Dinasti Tang iaitu sekitar tahun 650 Masihi dan Canton menjadi kawasan tumpuan utama para pendakwah Islam (Azhar. Emanuel Godinho De Evedia mengatakan Islam datang ke Nusantara dari China melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9 Masihi. S. sarjana-sarjana tersebut telah bersetuju Islam dibawa ke Pasai melalui perdagangan dan batu nisan itu adalah sebagai buktinya. 2000 : 256).M. Hall.Q. Pedagang-pedagang Islam yang bertumpu di Yaman turut menjalankan aktiviti perdagangan dengan Asia Tenggara terutama untuk mendapatkan barangan seperti kapur barus. Perkampungan ini dihuni oleh orang-orang Arab yang datang ke Sumatera pada abad ke-7 Masihi (Abdullah Ishak. 1. MeperusL hubungan dua hala itu penduduk Nusantara berminat dengan Islam yang telahpun dianuti oleh pedagang-pedagang India (Abdullah Ishak.G. 1987 : 253).3 Islam Datang Dari China Menurut sejarah. Kern dan Snouck Hurgronje berpendapat bandar pelabuhan Gujerat di India memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam melalui perdagangan. terdapat sebuah perkampungan Islam di Sumatera Utara yang diberi nama 'Tashih' telah ditemui pada tahun 650 Masihi bersamaan 30 Hijrah. Penyebaran Islam di Tanah Arab telah begitu meluas dan termasuklah di Yaman yang mempunyai pelabuhan perdagangan yang penting. Batu nisan ini didakwa dibawa dari Gujerat berdasarkan persamaan dari segi reka bentuk batu nisan di kedua-dua tempat tersebut (D. RA. 1990 : 61). 2001: 165).Menurut satu catatan yang ditemui. kemenyan dan sebagainya. Raja Samudera yang bertarikh 1297 Masihi. B. 1. Hubungan perdagangan telahpun terjalin antara Alam Melayu dengan Tanah Arab sejak sebelum kelahiran Islam lagi dan ia berterusan selepas kelahirannya. 1990 : 35). Walau bagaimanapun. Morison Harison. Fatimi. Naquib al-Attas menegaskan juga bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan istilah dan konsep serta tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya (Hashim Musa. Terdapat beberapa teori yang turut menyokong kedatangan Islam dari China. Pendapat ini terbukti hasH penemuan batu bersurat di Kuala . Mereka juga berpendapat ramai pemimpin Abbasiyah dan Umaiyah di Andalus melarikan diri daripada tindakan pihak berkuasa. Harrison berpendapat masyarakat Nusantara memandang ke India bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan dalam hal-hal perniagaan dan kebudayaan. sebagai pelarian politik dan mendapatkan perlindungan di India dan juga di Alam Melayu. Hujah mereka adalah berpandukan kepada persamaan mazhab yang dianuti iaitu mazhab Syafie. Pendapat di atas dibuktikan melalui penemuan batu nisan Sultan Malikul Salleh.2 Islam Datang Dari India Para sarjana seperti S.

Mereka membawa barang-barang dagangan seperti mutiara. saya ingin menyentuh beberapa aspek penting yang berhubung dengan: 2. Bukti kedatangan Islam dari China dapat dilihat melalui hubungan perdagangan antara orangorang Arab dengan China yang dikatakan telah berlaku sejak sebelum kelahiran agama Islam lagi. 2.w. Perdagangan antara Arab dengan China secara tidak langsung mewujudkan hubungan antara China dengan Kepulauan Melayu.1 Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Pendidikan dan pengembangan ilmu adalah warisan Nabawi yang sangat utama. T. ' Pada tahun 878 Masihi pula telah berlaku pemberontakan di Canton yang menyebabkan seramai 100 000 orang asing terbunul).t : 72). Al ‘Alaq (Segumpal Darah) 96:1-5. 2. adalah kewajipan terhadap pencarian ilmu dengan perintah: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan..2 Bahasa dan persuratan. 2. 1990 : 65). Mad Aros. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. 2000: 256). Islam: Kesannya Terhadap Sosio-Budaya dan Pemerintahan Dalam konteks kesan kedatangan Islam terhadap perubahan sosio budaya ini. sutera dan tembikar dari China. Akibat peristiwa ini telah menyebabkan ramai orang Arab-Islam yang melarikan diri ke Kedah dan Palembang. Terengganu yang terletak di pantai Timur Tanah Melayu (Othman Soh. Dalam masa yang sarna catatan Dinasti Sung pula mengatakan bahawa kedatangan Islam ke Alam Melayu melalui sepanjang pantai Laut China Selatan dan dibawa oleh pedagang-pedagang Islam dari China pada awal977 (Azhar Hj.1 Pendidikan dan pengembangan ilmu. Firman Allah yang pertama disampaikan melalui Jibril kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad s. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah.Berang. . 2. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya". Bacalah.5 Isu dan cabaran semasa kehidupan sosial umat.3 Kebudayaan dan kesenian.a. Menurut laporan orang-orang China Islam. bahawa orang-orang Arab Islam telahpun datang ke negara China semasa zaman pemerintahan Maharaja Tai Tsung dari Dinasti Pang (627-650M) (Abdullah Ishak. 2.

Palembang dengan Syeikh Abdul Samad al-Palembani. Makasar. Sehingga suku pertama abad ke20. ditambah oleh hubungan dengan pusat-pusat kebudayaan Islam di alHaramain atau Tanah Arab. juga India dan Pakistan. gerakan ulama mengembangkan ilmu menerusi pendidikan agama tidak pernah surut. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Shamsuddin al-Sumatrani. Banten dengan tokoh besarnya – Syeikh Nawawie al-Bantaniy. sehingga kemudiannya terdirinya pondok dan pesantren di serata wilayah dan daerah kepulauan Melayu. Parsi-Islam. Pasai. bukan sahaja melalui pengajian pondok atau kegiatan dakwah seperti yang dinyatakan. Maka Islam itu tidak sukar diterima oleh sebahagian besar umat serumpun Melayu itu. iaitu ilmu yang menghuraikan dasar-dasar aqidah Islam. Sambas. langgar dan masjid atau di kalangan istana. kita lihat tradisi yang sangat penting ini yang boleh disebut pada abad ke 16 dan 17. Sistem awal yang diperkenalkan. ulama-ulama tadi cukup aktif menghasilkan karya tulis dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan agama. bahkan tidak terkecuali. Sumbangan seperti ini. maka telah tumbuh dan berkembang ilmu-ilmu yang menentukan ciri-ciri kebudayaan Melayu besar serantau itu. Penerimaan terhadap ajaran Islam dan kebudayaannya menyebabkan kebudayaan Melayu disejajarkan dengan Islam. telah memberikan ciri-ciri khusus terhadap sebuah tamadun Islam di Asia Tenggara yang dikenali sebagai peradaban Melayu-Islam sebagaimana kita kenali adanya peradaban Arab-Islam. Mesir dan Turki. selain dari pusat-pusat kebudayaan Islam di atas tadi. tentu sahaja ilmu-ilmu yang membahaskan tentang ketuhanan dan tasawwur (world view) Islam. Kemudian Terengganu dengan Syeikh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis. Di pelbagai wilayah Alam Melayu luas. Banten dan Minangkabau. Kedah. Syeikh Haji Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain al- . mungkin pada mulanya dengan menadah kitab di surau. Minangkabau. Lingga dan sebagainya. tetapi juga lewat pengaruh perdagangan dan perluasan wilayah geopolitik baharu seperti Aceh-Pasai dan Johor-Riau itu. berlanjut di Banjar dengan tokoh-tokoh seperti Syeikh Muhammad Arshad al-Banjari dan Muhammad Nafis al-Banjari. dan kemudian Patani dan Kelantan dengan tokoh-tokohnya dikenal seperti Syeikh Abdul Rahman Pauh Bok. Acheh.Perkembangan ilmu telah membawa kesan yang cukup besar terhadap perubahan sosiobudaya umat Melayu sesudah kedatangan Islam. Nama-nama ulama besar itu termasuklah ulama-ulama dari Kelantan-Pattani. dan kemudiannya Kelantan–Patani. yang paling awal. Pontianak. pada abad ke-19. Kalau diteliti lanjut. dengan tokoh-tokoh di Acheh seperti Hamzah Fansuri. penulis kitab Syarh Hikam yang terkenal itu. Palembang dan Banjar. Syeikh Abdul Rauf Singkel. Jawa. Antaranya. Terengganu. Dengan kedatangan Islam dan tersebar ajarannya di Nusantara atau Alam Melayu. Sumbawa. Dalam bidang karya tulis. Peradaban Melayu-Islam berada dan berkembang di wilayah Alam Melayu. Proses pembudayaan rantau Melayu banyak sekali dimainkan peranannya oleh para ulama yang bermula dari pusat-pusat pemerintahan Islam-Melayu seperti Melaka seawal abad ke-15. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani. Ilmu adalah alat pertama bagi kesempurnaan keperibadian seseorang insan dan pembentukan akhlak. terdapat cukup ramai para ulama yang berjasa besar dan terserlah sumbangan mereka dalam pembangunan tamadun Melayu. India-Islam dan Turki-Islam. Dari pusat-pusat inilah terpancar keluarnya pengaruh kebudayaan Islam di Alam Melayu dari Semenanjung sehingga ke kepulauan Indonesia.

w. Tuan Tabal dan lain-lain. yang kemudiannya menjadi wadah dan acuan kepada sistem moral dan akhlak yang sekarang kita anuti sebagai nilai-nilai bersama. Dalam bidang ini sifat-sifat utama yang merupakan nilai-nilai baik atau al-Mahmudah dan sifat-sifat tercela keji yang menjadi lawannya atau al-Mazmumah. maka terbentuklah suatu sistem nilai dan etika Islam di Nusantara. Memang rantau ini belum pernah melahirkan seorang ash-Shafiy atau al-Ghazaliy. iaitu ilmu yang mengatur cara berhubung antara manusia sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. Dunia Melayu mempunyai sejarah dan tradisi intelektualismenya sendiri. Selepas ilmu tentang ketuhanan dan world view. antara lainnya. al-Maturidi dan al-Ghazaliy. kesenian dan kebudayan selain dari keagamaan. Beberapa peribadi Islam yang dikenal masyhur dalam menghuraikan ilmu ini seperti alAsh’ari. al-Mawardiy. Tuk Wan Ali Kutan.t. lebih awal lagi di Jawa dengan Wali Songo dan ulama-ulama besar Minangkabau yang bergerak secara langsung dalam gerakan bahasa.. Hubungan antara manusia dengan manusia itu telah membentuk kebudayaan dan tata kehidupan sehingga proses penciptaan mereka tetap berpaut kepada aqidah dan tauhid. Malah. persuratan. Dari segi budaya intelektual. Kedatangan Islam ke rantau ini telah memulakan tamadun keilmuan dan melibatkan para ilmuwan Melayu dalam perkembangan intelektualisme Dunia Islam. Antara nama-nama yang sangat terkemuka dalam bidang ini ialah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karya besarnya Siyar al-Salikin dan Syeikh Muhammad Nafis alBanjari dengan karya kontroversinya – al-Durr al-Nafis. tetapi meliputi juga terjemahan dan saduran karya-karya besar al-Baydawiy. terhurai juga ilmu-ilmu yang menyangkut bidang etika dalam kerangka syariat yang syumul dan meliputi. . al-Ghazaliy dan lainlain di samping karya-karya asli ulama Melayu. tetapi setidak-tidaknya rantau ini memang sentiasa terdedah kepada pemikiran para ilmuwan besar Dunia Islam. dihurai dengan jelas dengan cara menghubungkannya dengan kehidupan sosial dan kehidupan seseorang. maka ilmu yang paling dekat selepasnya ialah ilmu-ilmu tentang ibadat dan hukum-hakam atau fiqh. tidak jarang perbahasan tentang ilmu ini dikaitkan dengan soal-soal metafizika dan ketuhanan. sehingga dengan demikian. Tuan Minal. Hasil karya para ulama Melayu itu. dasar-dasar pandangan hidup Muslim menjadi lebih jelas dan tidak hanya sekadar menjadi suatu rukun daripada rukun-rukun iman yang dihafal dalam kepala sahaja. Kemudian. antara lain. Haji Mohd Yusoff Ahmad al-Kenali (Tuk Kenali). menghuraikan dasar-dasar pandangan hidup Islam dengan menerangkan hakikat ketuhanan dan hubungannya dengan kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui dan direalisasi dalam kehidupan seorang Muslim. Khazanah intelektualisme Melayu tidak cuma mengandungi sastera lipur lara. Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi pengajian pondok (pesantren) yang dianggap oleh setengah kalangan peneliti sebagai bersifat indigenous itu telah memainkan peranan besar sebagai jambatan budaya yang menghubungkan tradisi keilmuan rantau ini dengan tradisi keilmuan Dunia Islam terutama yang berpusat di Asia Barat.Fatani. Manusia membentuk kebudayaan dan tamadun mereka tetapi terasnya adalah agama yang datangnya dari Allah s. Dengan berdasar kepada pemahaman doktrin dalam bidang ini serta pelaksanaannya dalam kehidupan perseorangan dan jamaah. mempunyai penerjemah-penerjemah dan penghurai-penghurainya di Nusantara.

tetapi ada juga yang menghasilkan karya-karya asli termasuk karya-karya dalam bahasa Arab. Mereka percaya kepada konsep ketuhanan. hormat-menghormati antara manusia dan menitikberatkan soal persamaan tara£. Sekarang ini pun kita sudah menyaksikan semakin ramainya para pelajar dari pelbagai rantau dunia termasuk Dunia Arab yang datang untuk belajar di kampus-kampus kita. Kehidupan masyarakat Melayu banyak didasari adat dan ajaran agama Islam. Kesan dan pengaruh Islam dalam tamadun Melayu adalah seperti berikut: Agama dan Kepercayaan Kesan utama yang dibawa oleh Islam ialah terhadap akidah dan kepercayaan. Cara kehidupan mereka . polemik di sekitar faham sekular. Pada zaman tamadun Aceh telah terjadi polemik di sekitar faham wujudiyyah dan pada zaman kebelakangan ini lebih banyak lagi polemik-polemik tentang pelbagai isu termasuklah polemik Islam dan adat tentang pembahagian harta pusaka dalam sistem adat perpatih. Sejarah zaman penjajahan di Indonesia mencatatkan bahawa antara kekuatan yang paling ditakuti oleh Belanda ialah kumpulan-kumpulan tarekat pimpinan ulama-ulama rohaniah yang sangat berkarisma. Sejarah intelektualisme rantau ini juga mencatatkan adanya polemik-polemik intelektual yang menyegarkan budaya berfikir. Dari segi tradisi kerohanian pula. Kerana itu hingga sekarang rantau Melayu adalah termasuk daerah yang paling subur dengan tradisi kesufian. Ilmu Tasawwuf adalah merupakan antara jenis ilmu yang popular dalam masyarakat Melayu. reaktualisasi Islam dan sebagainya. Sebahagian daripada masyarakat Melayu telah meninggalkan ajaran agama HinduBuddha dan kepercayaan animisme. Perkembangan-perkembangan mutakhir dalam bidang pendidikan di rantau ini telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru. memang sejarah pengislaman rantau ini berkait erat dengan peranan kaum sufi. Tradisi kerohanian masyarakat Melayu pernah membuktikan peranan positifnya sebagai salah satu kekuatan umat. KESAN DAN PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Kedatangan Islam telah memberi kesan yang besar terhadap masyarakat Melayu. polemik politik tentang Islam dan kenegaraan (antara Soekarno dengan Natsir) polemik Kaum Tua-Kaum Muda (tentang pembaharuan Islam). Karya-karya al-Ghazaliy khususnya kitab ihya’ Ulumi ‘d-Din telah sejak lama diterjemah dan tersebar luas.Para ilmuwan Melayu tidak hanya menterjemah dan menyadur karya-karya dari luar. AshSyeikh Nawawiy al-Bantaniy (Banten) misalnya telah menghasilkan beberapa buah kitab dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan para ulama Hijaz. Kesan ini juga jelas dilihat di dalam kehidupan" seharian masyarakat Melayu. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa dan ISTAC (Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa) di Malaysia umpamanya telah menjadikan rantau ini sebagai salah satu pusat tumpuan para ilmuwan dunia.

Perayaan dalam Islam disambut dengan penuh penghayatan seperti sambutan Hari Raya Haji dan Hari Raya Puasa. Masyarakat Melaka telah reI a men~rima agama Islam yang telah dianuti oleh raja mereka. Fahaman tauhid telah mengubah world view orang Melayu daripada zaman Hindu-Buddha dengan metodologinya. penyembahan rajanya. Kepercayaan dan agama merupakan dua aspek sosial yang agak sukar untuk dipisahkan kerana sebahagian besar daripada kepercayaan termasuk dalam agama. Berasaskan konsep tauhid ini juga lahirlah hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Pencipta. Perubahan yang dibawa merupakan perubahan menyeluruh berteraskan as as tauhid. alam khayalannya. Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah membawa banyak perubahan sebagaimana yang disebut oleh Syed Naquib al-Attas sebagai mencetuskan suatu zaman baru. Kegiatan keagamaan diadakan seperti muzakarah. Muhammadar Rasulullah Mentera ini masih diamalkan oleh masyarakat Melayu dalam perubatan.perintah dan ajaran Islam itu diterima melalui jenis-jenis aktiviti pendidikan yang formal (Azhar Hj. semangat dan dewa-dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. 2004 : 38) Kabul aku menawar ubat pontianak si anu Kabul Allah Kabul Muhammad Kabul Baginda Rasulullah Kabul berkat guru La ila ha ilallah. Agama Islam di Melaka dihayati oleh masyarakat ketika itu sejak agama ini diterima oleh Raja Mahkota Iskandar Shah.juga telah berubah kepada cara hidup beragama dengan mengamal dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Penyerapan ajaran Islam juga berlaku tanpa mengganggu masyarakat yang ada sehingga akhirnya menjadikan orang Melayu di Alam Melayu beragama Islam. menghiasi akhlak serta mencetus perubahan lain dalam bidang politik. wujudlah pemujaan atau penyembahan kepada batu-batu. Kuasa ghaib itu disifatkan sebagai hantu. Walau bagaimanapun. Md Aros. kepercayaan-kepercayaan dan tradisi lama tidak dihapuskan sama sekali. Sehubungan dengan itu. 1992 : 29). di mana perintah . percaya adanya nabi-nabi. sambutan Maulidur Rasul dan Nuzul al-Quran. sungaisungai dan fenomena alam yang lain. Kepercayaan masyarakat Melayu pada peringkat permulaan adalah berbentuk animisme. Kegiatan kemasyarakatan telah berubah dan menggambarkan penerimaan dan penghayatan mereka terhadap ajaran Islam. perundangan. kepada ajaran tauhid yang murni (Muhammad Uthman. malaikat dan kitab-kitab sud. 2003 : 304). jembalang atau jin yang menjadi penunggu objek tersebut (Haron Daud. dapat dilihat pada petikan mantera di bawah: (Samri Sainuddin. Ledakan tauhid ini telah meninggalkan zaman kehidupan t Hinduisme dan Buddhisme yang tiba pada abad ke-4 dan ke-5M. Keimanan mereka diikuti dengan amal ibadat seperti sembahyang. mengeluarkan zakat dan menunaikan rukun haji. 1977 : 185). kuliah dan ceramah. rasul-rasul. pokok-pokok. penyembahan berhalanya. Mereka sudah mula mempelajari al-Quran dan ilmu tafsir daripada ulama yang ada di Melaka ketika itu. puasa. pendidikan dan sebagainya. Perubahan yang paling utama ialah daripada sudut kepercayaan yang mana masyarakat Melayu telah diperkenalkan dan diyakinkan dengan keyakinan yang berteraskan tauhid. Sebagai contoh. Anak-anak pula dididik dengan cara hidup Islam (Zainal Abidin bin Abdul Wahid. Dengan penerimaan ini. ciri tertentu dan masyarakatnya. Islam mengubah world view masyarakat Melayu daripada mempercayai roh. mereka berusaha pula untuk mengamalkan serta menghayati ajaran dan hukum Islam dengan sebaiknya. Ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 1989 : 26). Tauhid juga membuahkan kehidupan beribadah. . Dalam kepercayaan ini mereka menganggap benda-benda mempunyai semangat dan kuasa ghaib. Impak tauhid ini menyebabkan berlakunya perubahan terhadap 'rupa dan jiwa' Alam Melayu ini. Masyarakat Melayu juga merayakan hari-hari kebesaran Islam seperti mengadakan sambutan Maal Hijrah.

Keilmuan rasional dan intelek yang diperkenalkan oleh Islam adalah pendekatan baru dalam cara berfikir iaitu meninggalkan sesuatu yang bersifat tahyul serta memuja sesuatu yang bersifat estetik. Di Melaka contohnya.s. Yahya. sultan yang pertama bermula dari Megat Iskandar Shah (1414M) hingga sultan-sultan terakhir sebelum 1511M. Di samping itu tempattempat lain yang digunakan sebagai tempat pengajian ialah rumah-rumah ulama. Beberapa aspek pemikiran yang wujud dapat membuktikan hakikatnya.s. Di Melaka sendiri. Bersama dengan kedatangan Islam di mana-mana sahaja maka berkembanglah ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kebanyakan guru-guru agama pula terdiri dari bangsa Arab. dan Adam a. fiqh dan tasawwuf Kitab-kitab utama yang menjadi pegangan masyarakat di Melaka ketika itu ialah aI-Oar al-Manzum oleh Abu Ishak aI-Shirazi. Sistem pendidikan yang bermula di istana mula beralih ke beberapa institusi pendidikan Islam seperti pondok dan madrasah. begitu mengambil berat tentang perkembangan pendidikan. 1990 : 142). dijadikan dari tanah. Ulama-ulama asing yang datang ke Melaka sejak awal hingga zaman kejatuhannya seperti Makhdum Syed Abdul Aziz. Pada era kerajaan Melayu Melaka (1400-1511M) misalnya. Islam memberi kedudukan yang begitu tinggi dengan memperkenalkan metod ilmu berteraskan ilmiah dan rasional sejajar dengan tuntutan Islam. Selepas kedatangan Islam golongan bawahan menerima pendidikan yang sarna seperti golongan atasan. masjid. Qadi Menawar Syah. Maulana Abu Bakar. Pada awal abad ke-14 kedudukan agama Islam semakin teguh dan penyebarannya semakin meluas di Asia Tenggara. kepada sesuatu yang mementingkan akal. Bahasa dan Kesusasteraan Bahasa Melayu telah menerima pengaruh ajaran Islam bermula abad ke-14 Masihi dan berkembang sehingga akhir abad ke-18 Masihi. 2004 : 46). Melalui sistem pengajian ilmu tersebut lahirlah para cendiakawan dan ulamaulama Melayu yang menjadi pegawaipegawai pemerintah. Qadi Yusuf. Ilmu-ilmu yang dipelajari ialah ilmu usuluddin. Dorongan belajar bermula dengan pengajaran membaca al-Quran dan kitabkitab. pemahaman ilmu metafizik serta pandangan hidup yang munasabah pada akal yang sihat (Rasid Muhammad. Ihya Ulumuddin oleh al-Ghazali dan Minhaj al. aktiviti pendidikan berlangsung di istana yang juga berfungsi sebagai perpustakaan atau tempat penyalinan dan terjemahan. bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca bagi lapan puluh empat bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Melaka ketika itu. 1996 : 140). Ajaran Islam mengandungi unsur-unsur rasionalisme. Antara tokoh-tokoh Melayu yang terkenal ialah Syeikh Abdul Malik Abdullah. bahkan juga di istana sultan. Musa. Pendidikan Islam membawa perubahan dalam sistem pendidikan. Golongan pemerintah dan pembesar-pembesar berperanan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bukti keteguhan kedudukan agama Islam di daerah ini dapat dilihat daripada kewujudan penggunaan tulisan Jawi oleh orang-orang Melayu ketika itu. masjid-masjid dan surau-surau. Tahap perkembangan bahasa Melayu daripada bahasa Melayu klasik kepada bahasa yang mempunyai nilai peradaban yang tinggi berlaku pada dua zaman iaitu zaman peralihan (abad ke-19M) dan zaman moden (abad ke-20M) (Mahayudin Hj. Maulana Jalal aI-Din dan lainlain bukan sahaja dijadikan sebagai seorang guru bahkan diberi kedudukan yang tinggi dalam hierarki sosial di Melaka. Pengajian Islam tidak sahaja berlaku di rumah-rumah. madrasah dan surau. Kedatangan Islam membawa pengaruh yang besar terhadap sistem pendidikan. Dalam bidang intelektual dan keilmuan. Berpandukan kepada konsep rasionalisme inilah masyarakat Nusantara dengan sendirinya menolak kepercayaan tahyul Hindu dan fahaman animisme (Abdullah Ishak. Tokoh-tokoh ini telah banyak menyumbang ke arahperkembangan ilmu pengetahuan di Tanah Melayu. Qadi Menus. di mana Islam telah menekankan konsep persamaan taraf sesama manusia di sisi Allah SWT.Talibin oleh al-Nawawi. Semua manusia adalah berasal dari Adam a. guru-guru dan ahli agama. setaraf dengan pembesar dan pentadbir (Abdullah Ishak. 1998: 91). Maulana Sadar Johan.Perubahan sosial berlaku dengan adanya revolusi mental yang diketengahkan oleh Islam dan masyarakat. 1990 : 133-134). Tradisi keilmuan yang ditekankan oleh Islam telah mengembangkan pula tradisi pendidikan dan pengajaran secara lebih tersusun. Sheikh Wan Hasan Wan Ishak dan ramai lagi (Hashim Hj. .

Kedatangan agama Islam juga telah membawa perubahan yang besar terhadap warisan kesusasteraan Melayu. 1985 : 101). Bustanus-Salatin dan lain-lain lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid. Melalui sistem tulisan ini bahasa Melayu dapat memainkan peranan lebih penting apabila digunakan untuk menulis kitab-kitab agama. Dalam pada itu bahasa Melayu itu telah diperkayakan dengan kata-kata pinjaman serta istilah daripada bahasa Arab. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubahsuai dan dikenali sebagai tulisan Jawi. Para sasterawan menghasilkan karya-karya yang sangat luas bidangnya bukan sahaja bercorak fiksyen. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa pengantar persuratan dan juga sebagai alat penyebaran dan penyampaian agama Islam di seluruh Alam Melayu. Hikayat Para Sahabat. Antara contoh sastera prasa ialah Hikayat Nur Muhammad. Melalui tulisan jawi agarna Islam telah dapat diperkembangkan. malah buku-buku Sejarah juga mempunyai tajuk asal dalam bahasa Arab seperti Sulalatus Salatin. Antara faktor yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penyebaran. Contohnya hakim boleh menggunakan budi bicaranya sarna ada menjatuhkan hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri ataupun didenda dan dipenjara sahaja. Kesusasteraan Melayu bukan sahaja mengalami perubahan dari aspek pendokumentasian. hikayat-hikayat. Perkembangan ini dapat dilihat bukan sahaja dalarn kitab serta karya sastera semasa pada zaman selepas itu. Manakala puisi terkenal yang dipengaruhi oleh sastera Islam contohnya ialah Syair Perahu. Undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dikekalkan. Hikayat Nabi Bercukur dan Hikayat Nabi Mikraj. ilmu tasawwut ilmu kalam. Pelbagai hasil kesusasteraan telah dipengaruhi oleh ajaran Islam yang bertemakan sejarah Islam atau ajaran Islam itu sendiri. Sistem perundangan tempatan turut mengalami perubahan seperti yang tercatat dalam Hukum Kilnun Melaka. . Antara sumbangan terbesar Islam kepada masyarakat di Alam Melayu adalah pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa Melayu. Adat Pepatih dan Adat Temenggung. Pemindahan ilmu berupa ajaran Islam daripada al-Quran dan al-Hadith yang kedua-duanya dalam bahasa Arab berlaku dalam gerakan dakwah secara langsung yang dijalankan oleh pendakwah-pendakwah dari negara Arab. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah menaikkan taraf. bahasa Melayu merupakan aspek terawal menerima pengaruh Islam. 1992: 28). undang-undang dan pentadbiran. Banyak hasil kesusasteraan Melayu ditulis seperti Hikayat Nabi Muhammad SAVY. Perundangan Kedatangcm agarna Islam telah mempengaruhi sistem perundangan di Alam Melayu. Dari segi bahasa perubahan besar berlaku apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. Tuhfat al-Nafis. Tulisan jawi telah digunakan oleh bahasa Melayu semasa permulaan kedatangan Islam. Terdapat penggunaan kata dari bahasa Arab yang dipinjam dan digunapakai dalam bahasa Melayu. Kedatangan Islam ke Alam Melayu selain membawa perubahan dari sudut akidah. ia juga membawa perubahan dari sudut kesusasteraan. malah turut mengalami perubahan dari aspek tema. bentuk. tetapi turut meliputi cabang-cabang ilmu fekah. Hikayat Bulan Berbelah.Tulisan Arab mulai diperkenalkan setelah kedatangan Islam. penyampaian persuratan Islam di Alam Melayu ialah sifat dalaman bahasa Melayu dan juga peranan yang dimainkan oleh wilayah dan daerah Melayu di Sumatera dan di Semenanjung Tanah Melayu dalam penyebaran agama Islam ke seluruh kepulauan Melayu. Hikayat Para Pahlawan Islam dan Hikayat Ahli-ahli Sufi dan Orang-orang Yang Salih. kecekapan dan kewibawaannya. Pemindahan ilmu dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu telah menyebabkan berlakunya perkembangan keilmuan yang pesat di Alam Melayu. falsafah dan sebagainya (Ismail. India dan China. Syair Burung Pingai oleh Hamzah Fansuri dan Syair Makrifat oleh Abdul Rauf Fansuri. genre malah matlamat sastera itu sendiri. Bahasa dan kesusasteraan Melayu juga berkembang melalui tulisan jawi. Hikayat Para Nabi dan Rasul. Sebagai bahasa komunikasi di Tanah Melayu. Kedatangan Islam mengangkat martabat bahasa Melayu ke arah mengungkapkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan saintifik sehingga mencapai taraf lingua franca yang digunakan secara meluas di Alam Melayu.

Ia merupakan suatu gelaran kepada orang yang diamanahkan mentadbir sesebuah negeri dan pada masa yang sarna berperanan sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Contohnya Melaka mempunyai Hukum Kanun Melaka yang meliputi tanah. beberapa institusi Islam didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. perdagangan di laut dan di darat dan kegiatan yang berkaitan dengannya. undang-undang pentadbiran keluarga Islam. Sehubungan itu. Hukum Kanun Melaka atau Undang-Undang Melaka pada dasamya berasaskan Undang-undang Islam di samping berpegang kepada hukum akal dan hukum adat. Terdapat juga undangundang yang berhubung dengan jenayah. kerajaan Melayu Melaka ditadbir oleh seorang sultan yang mempunyai kuasa penuh dalam urusan pentadbiran negara. Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan Islam dilanjutkan dalam pemerintahan Malaysia hari ini. di zaman pemerintahan Melayu Melaka. kaya dan miskfu semuanya mempunyai peranan dalam masyarakat (Mifah Abu Yazid. kerajaan amat maju dan stabil. Manakala di peringkat negeri terdapat beberapa undang-undang yang telah dikuatkuasakan seperti undang-undang pentadbiran Islam. sungai. Islam mengajar tidak ada pengkastaan dalam masyarakat seperti dalam pengaruh Hindu-Buddha. 2003 : 41). Pendapat-pendapat tersebut adalah sejajar dengan perkataan-perkataan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut antaranya menyebut. Rakyat boleh mengubah perjanjian jika syarat-syarat dilanggar oleh raja. 2005: 81): . Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. bukan kepatuhan mutlak seperti konsep dewaraja. sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu t~lah berubah dan dipadankan dengan ajaran Islam. Bidang kuasa tersebut sangat terbatas dan dinyatakan secara terperinci satu persatu. Selain itu kitab Undang-undang Laut dan Hukum Kanun Melaka dihasilkan untuk panduan masyarakat. Antara langkahlangkah yang diambil untuk menjadikan Melaka makmur.. Dengan kedatangan Islam juga. 2003: 54). Kepatuhan dan ketaatan pada sultan adalah kepatuhan yang bersyarat. undang-undang mahkamah syariah. Kedua-dua kumpulan undang-undang ini adalah didasarkan kepada hukum syariah dan juga hukum adat yang telah wujud sejak dahulu lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid. pada hukum Allah. muamalah. undang-undang prosedur dan keterangan. Gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan dengan khalifah seperti yang diperkenalkan dalam sistem politik Islam. Contohnya. Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara. Konsep dewaraja bertukar kepada konsep sultan. Dalam konteks sosial. Menurut beberapa orang sarjana barat seperti William R. aman dan stabil termasuklah (Zulkefli Haron. Raja dan rakyat. Undang-undang Laut Melaka meliputi perusahaan perkapalan. tua dan muda. menurut dalil al-Quran dan menurut amr bi al-ma'ruf wa nahyi'ani al-munkar". amatlah tepat jika ianya dijadikan contoh tentang wujudnya pengaruh Islam dalam perundangan. Sultan juga berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara. jenayah Islam dan lainlain lagi.. Rubin. Keadaan ini bertentangan dengan asas penubuhan yang disarankan oleh Tajus-Salatin dan Bustanus Salatin yang menekankan fardhu bagi penubuhan sistem beraja sebagai kurniaan Tuhan kepada manusia dan merupakan suatu pekerjaan yang hanya dapat ditanggung oleh orang yang terpilih sebagai pewaris kedudukan khalifah. Dari segi pentadbiran. keterangan dan acara yang berpandukan undang-undang Islam (Afifah Abu Yazid. 1992 : 29). imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan.Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara sistem perundangan masyarakat Melayu juga berubah kepada sistem adat dan Islam. sebaliknya pembentukan masyarakat mestilah diasaskan pada keadilan yang bersendikan agama. agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. terdapat suatu unsur kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan sistem beraja. Sultan juga bertanggungjawab mempastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Beberapa jawatan seperti kadi. ". kekeluargaan. Oleh kerana Hukum Kanun Melaka adalah undang-undang induk yang meliputi undang-undang lain di dalam negerinegeri Melayu. Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri. undang-undang sivil. Roff dan Alfred P.Mengikut hukum Allah. Politik dan Pemerintahan Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik. dusun dan setiap tanah jajahan takluk Melaka. Buktinya.

Tujuan utamanya ialah mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu akan menjadi anggota masyarakat yang baik. Sistem Kekeluargaan Kedatangan Islam telah memantapkan lagi sistem kekeluargaan masyarakat Melayu. III beragama. Tujuannya ialah untuk memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan azan dan kalimah syahadah dan meniupkan roh dan semangat Islam kepada bayi tersebut. hadirnya saksi Fasal26. yang keras. 2001 : 217). Ini digambarkan di dalam surah al-Tahrim (66) ayat 61 yang bermaksud: "Hai orang-orang yang beriman. (b)Bendahara menjadi penasihat utama kepada sultan." Perkahwinan merupakan suatu mekanisme pemeliharaan maruah dan pengembangan zuriat dan keturunan. Menurut sejarah. Kerajaan Melaka telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembangan Islam di Tanah Melayu. Keluarga sebagai agen sosialisasi : utama dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan turnt dibantu untuk komuniti yang melaksanakan kawalan serta tekanan sosial. Bukti-bukti sejarah menjelaskan bahawa Islam bertapak di Tanah Melayu seawal kurun ke-9M dan selewat-Iewatnya pada kurun ke-15M. Kedatangan Islam ke Melaka telah merubah sistem kekeluargaan dalam masyarakat Melayu.1. Sejak lahir lagi seseorang itu dididik berteraskan Islam dan adat sehinggalah mereka dewasa. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. (c)Temenggung dilantik sebagai Ketua Pasukan Keselamatan. Ajaran Islam telah menggariskan peranan ibu bapa dalam menjaga dan mendidik anak-anak dengan didikan Islam.1. upacara ijab dan kabul Fasal 25. Seseorang kanak-kanak sejak kedl lagi diajar konsep-konsep dosa. Contohnya perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat pernikahan. haram dan sebagainya. peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Contohnya sebaik sahaja seseorang itu dilahirkan.2 (Azmah Abdul Manaf. Ibu bapa berperanan penting dalam pembentukan institusi keluarga. Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsur-unsur Islam yang berterusan. Islam menyusun institusi kekeluargaan dengan meletakkan pembentukan keluarga sebagai asas kepada kehidupan. yang menetapkan adanya wali bagi pengantin perempuan dinyatakan dalam FasaI25. atau mengkamatkan bayi perempuan.2. Selain itu mereka juga diajar supaya hormat-menghormati. talak Fasal 28. Keagungan Melaka mula terserlah apabila ia mengamalkan dasar luar yang pragmatik iaitu dasar berbaikbaik dengan kuasa besar asing pada ketika itu seperti Siam. pengutipan cukai berjadual. Dalam masyarakat Melayu. dan wanita-wanita yang boleh dikahwini Fasal 28.(a) Penghulu Bendahara mempastikan kelicinan perbelanjaan negara. (e)Para pembesar membantu sultan dalam pentadbiran. yang tidak menderhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang billk. Selain memberikan perhatian dan kasih sayang anak-anak . Sistem kekeluargaan masyarakat Melayu berteraskan Islam dan adat. Terengganu dan Kedah sebelum terbentuknya Kerajaan Melaka. Setelah meningkat umur lima tahun ke atas kanak-kanak juga'diajar bersembahyang. Majapahit dan China. pahala. didapati hukum syarak mempunyai pengaruh yang besar malah ianya dicatat di dalam Hukum Kanun Melaka. kontrak perkahwinan Fasal 27. perbelanjaan juga perlu berhemah. berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan. bertolak ansur dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam menjalani kehidupan seharian. bapa atau datuk akan mengazankan bayi lelaki. 2003: 3). Dasar ini mampu menstabilkan politik Melaka serta memberi peluang kepada perkembangan ekonomi dan pentadbirannya (Afifah Abu Yazid. berpuasa dan lain-lain. (f)Syahbandar menguruskan pentadbiran pelabuhan dan perdagangan asing. Dalam sistem perkahwinan. (d)Laksamana dilantik sebagai Ketua Angkatan Tentera. Islam telah bertapak di Kelantan.

Sebelum kedatangan Islam masyarakat Melayu mengamalkan adat tradisi warisan nenek moyang mereka. Adat resam masyarakat Melayu diperkemaskan lagi dengan ajaran Islam. Adat dan Cara Hidup Tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat dan cara hidup Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir di dunia hinggalah hari kematiannya. menyusukan anak selringga berumur dua tahun. hiasan katil berwarna kuning. la membentuk suatu . Masyarakat Melayu menganggap adat sebagai undangundang hidup. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan keharmonian hidup masyarakat. Islam juga telah mengenepikan adat yang dianggap bercanggah dengan akidah dan kepercayaan Islam.hendaklah dididik dengan ajaran agama seperti bersembahyang. Islam telah mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan yang dilalui itu berlangsung dalam suasana aman dan harmoni. Adat resam pula ialah kebiasaan cara hidup individu dan masyarakat yang secara nyata menggambarkan corak budaya sesuatu bangsa. Apabila masyarakat Melayu mula menganuti ajaran Islam adat-adat dalam masyarakat Melayu mula diubahsuai supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh-contoh Perubahan Adat dan Cara Hidup adalah seperti berikut: Kelahiran bayi disambut dengan persiapan tujuh lapis kain kuning. pulut kuning dan putih Kelahiran bayi disambut dengan azan dan kamat Perkahwinan dilakukan oleh kadi dan dua orang saksi. Selain daripada mengubah sistem kepercayaan kita. mendidik anak-anak supaya menjadi manusia yang beriman. Adat Melayu yang bersendikan agama menjadi amalan masyarakat Melayu. bertaqwa. tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir sehinggalah hari kematiannya. Walau bagaimanapun. 1990: 4). Kesan daripada perubahan adat ini telah mewujudkan suasana hidup yang lebih teratur. seperti adat berkeluarga. upacara khatam al-Quran dan berzanji Mengadakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat Membaca ayat-ayat al-Quran untuk mengelak gangguan syaitan Perubahan yang jelas telah berlaku terhadap masyarakat Melayu dari segi adat resam dalam kehidupan. menghormati orang tua dan sebagainya. tanggungjawab suami. adat menuntut ilmu. berakhlak mulia dan menghormati kedua ibu bapa mereka. Selain itu pelbagai adat dan budaya Islam perlu dihayati oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak seperti meletakkan nama yang baik kepada anak mereka. Adat adalah suatu perbuatan atau perlakuan menurut kebiasaan masyarakat atau bangs a yang berkenaaf':. setelah kedatangan ajaran Islam. Contohnya dalam pemilihan jodoh. mengadakan akikah. Islam telah menentukan garis panduan dalam membina keluarga berasaskan ajaran Islam. berpuasa. Mereka mematuhi adat serta menghormatinya dengan keyakinan bahawa melanggar adat dianggap sebagai suatu sikap atau perbuatan buruk dan akibatnya akan merosakkan diri dan sekaligus mencemarkan kesejahteraan hidup masyarakat (Asmad. Kedatangan Islam juga telah menyusun institusi kekeluargaan masyarakat Melayu dengan lebih teratur. Islam telah mengubah corak hidup masyarakat Melayu di dalam segala aspek kehidupan manusia. adat dan cara hidup masyarakat Melayu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam masih terus diamalkan. Islam telah merubah adat resam masyarakat Melayu dengan adat-adat Islam. Dalam proses sosialisasi masyarakat Melayu. Adat masyarakat Melayu juga telah mengalami perubahan dengan kedatangan ajaran Islam di rantau ini. tanggungjawab isteri dan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. adat berkampung dan sebagainya. Contohnya pantun Melayu ada menyebut: Bunga cempaka baunya harum Pelbagai kembang digubah indah Adat bermula dengan hukum Hukum bersandar di kitab Allah Islam telah mengangkat taraf manusia dan menyamakan kedudukan mereka di sisi Allah SWT. berjiran tetangga.

kedatangan Islam ke Alam Melayu menjadikan golongan bawahan mula mendapat perhatian dan penghormatan. institusi-institusi sosial dan agama dalam masyarakat memainkan peranan penting dalam usaha memupuk dan mempertahankan nilai-nilai sosial dan agama yang mereka bina. . Komunikasi antara kelompok masyarakat berjalan dengan baik menerusi sifat hormat-menghormati. Amalanamalan Islam yang berunsur tahyul dan khurafat telah ditinggalkan secara beransuransur oleh masyarakat Melayu. bergotong-royong dan bantu-membantu. Ini kerana keistimewaan ajaran Islam yang sederhana dan tiada paksaan. Masyarakat Melayu juga telah berubah daripada masyarakat yang buta huruf kepada masyarakat yang mengamalkan tradisi keilmuan. Orang-orang Melayu yang menganut agama Islam menyedari dan memahami nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dan berusaha menyesuaikan warisan tradisi budaya dan kehendak-kehendak Islam. Proses Islamisasi ini menjadikan masyarakat Melayu akhirnya dapat menerima ajaran Islam dengan baik. pembesar sehinggalah kepada rakyat biasa. Mereka menekankan usaha memupuk nilai-nilai Islam sebagaimana yang dikehendaki dari satu generasi kepada generasi seterusnya. Kedatangan Islam bukan sahaja mengubah pegangan hidup masyarakat Melayu. Sejajar dengan realiti tersebut. Malah. Proses penyerapan Islam ini berlaku secara berperingkat-peringkat di kalangan masyarakat Melayu yang bermula daripada golongan istana. KESIMPULAN Islam memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat dan tamadun Melayu. Contohnya galakan daripada golongan pemerintah telah menjadikan Melaka suatu ketika dulu sebagai pusat pembudayaan ilmu.sistem masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati. Dengan berlakunya penyebaran agama Islam ini agama Islam dijadikan sebagai teras dalam pembinaan tradisi budaya Melayu. malah telah membentuk cara hidup baru dalam amalan seharian masyarakat. Tiada lagi sistem kasta yang berasaskan ajaran agama Hindu diamalkan dalam masyarakat Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful