KEDATANAGAN ISLAM KE ALAM MELAYU DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

MELAYU DAN PENGATEORI KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU 1. . Teori kedatangan Islam ke Alam Melayu adalah seperti berikut: 1. PENGENALAN Pada umumnya terdapat tiga teori utama tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara iaitu Islam datang dari Tanah Arab. oleh Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad al-Qaumiri al.Y amani seorang ulama berbangsa Arab yang datang dari Yaman (Abdullah Ishak. Melaka merupakan negeri yang mula-mula menerima ajaran Islam dan raja Melaka yang pertama iaitu Parameswara dikatakan telah memeluk Islam pada tahun 1414. raja Kedah telahpun diislamkan pada tahun 531 H/1136 M. Mengenai kedatangan Islam ke Tanah Melayu para sejarawan berpendapat. Sebagai contohnya Maharaja Derbar Raja II. China dan negara India.1 Islam Datang Dari Tanah Arab Di Tanah Melayu terdapat bukti-bukti yang kuat bahawa agama Islam itu dibawa secara langsung dari tanah Arab oleh bangsa Arab. 1990 : 60).

M. Kern dan Snouck Hurgronje berpendapat bandar pelabuhan Gujerat di India memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam melalui perdagangan. 1987 : 253). Raja Samudera yang bertarikh 1297 Masihi. Fatimi.3 Islam Datang Dari China Menurut sejarah. sarjana-sarjana tersebut telah bersetuju Islam dibawa ke Pasai melalui perdagangan dan batu nisan itu adalah sebagai buktinya. Terdapat beberapa teori yang turut menyokong kedatangan Islam dari China. 2001: 165). Emanuel Godinho De Evedia mengatakan Islam datang ke Nusantara dari China melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9 Masihi. RA. 2000 : 256). MeperusL hubungan dua hala itu penduduk Nusantara berminat dengan Islam yang telahpun dianuti oleh pedagang-pedagang India (Abdullah Ishak. kemenyan dan sebagainya. Hubungan perdagangan telahpun terjalin antara Alam Melayu dengan Tanah Arab sejak sebelum kelahiran Islam lagi dan ia berterusan selepas kelahirannya.G. 1. 1990 : 35). terdapat sebuah perkampungan Islam di Sumatera Utara yang diberi nama 'Tashih' telah ditemui pada tahun 650 Masihi bersamaan 30 Hijrah. Mereka juga berpendapat ramai pemimpin Abbasiyah dan Umaiyah di Andalus melarikan diri daripada tindakan pihak berkuasa. B.2 Islam Datang Dari India Para sarjana seperti S. Hujah mereka adalah berpandukan kepada persamaan mazhab yang dianuti iaitu mazhab Syafie. 1. Naquib al-Attas menegaskan juga bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan istilah dan konsep serta tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya (Hashim Musa. Penyebaran Islam di Tanah Arab telah begitu meluas dan termasuklah di Yaman yang mempunyai pelabuhan perdagangan yang penting. Batu nisan ini didakwa dibawa dari Gujerat berdasarkan persamaan dari segi reka bentuk batu nisan di kedua-dua tempat tersebut (D. S. 1990 : 61). Morison Harison. Pedagang-pedagang Islam yang bertumpu di Yaman turut menjalankan aktiviti perdagangan dengan Asia Tenggara terutama untuk mendapatkan barangan seperti kapur barus. Perkampungan ini dihuni oleh orang-orang Arab yang datang ke Sumatera pada abad ke-7 Masihi (Abdullah Ishak. sebagai pelarian politik dan mendapatkan perlindungan di India dan juga di Alam Melayu.E. Walau bagaimanapun.Q.Menurut satu catatan yang ditemui. Hall. Islam telah sampai ke China pada zaman pemerintahan Dinasti Tang iaitu sekitar tahun 650 Masihi dan Canton menjadi kawasan tumpuan utama para pendakwah Islam (Azhar. Harrison berpendapat masyarakat Nusantara memandang ke India bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan dalam hal-hal perniagaan dan kebudayaan. Pendapat di atas dibuktikan melalui penemuan batu nisan Sultan Malikul Salleh. Pendapat ini terbukti hasH penemuan batu bersurat di Kuala .

sutera dan tembikar dari China.1 Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Pendidikan dan pengembangan ilmu adalah warisan Nabawi yang sangat utama.Berang. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya". Al ‘Alaq (Segumpal Darah) 96:1-5. Islam: Kesannya Terhadap Sosio-Budaya dan Pemerintahan Dalam konteks kesan kedatangan Islam terhadap perubahan sosio budaya ini.3 Kebudayaan dan kesenian. Dalam masa yang sarna catatan Dinasti Sung pula mengatakan bahawa kedatangan Islam ke Alam Melayu melalui sepanjang pantai Laut China Selatan dan dibawa oleh pedagang-pedagang Islam dari China pada awal977 (Azhar Hj. Terengganu yang terletak di pantai Timur Tanah Melayu (Othman Soh. 2. Bacalah. ' Pada tahun 878 Masihi pula telah berlaku pemberontakan di Canton yang menyebabkan seramai 100 000 orang asing terbunul). Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Menurut laporan orang-orang China Islam. 2000: 256).a. . Mad Aros. 1990 : 65).. Mereka membawa barang-barang dagangan seperti mutiara. bahawa orang-orang Arab Islam telahpun datang ke negara China semasa zaman pemerintahan Maharaja Tai Tsung dari Dinasti Pang (627-650M) (Abdullah Ishak.t : 72). saya ingin menyentuh beberapa aspek penting yang berhubung dengan: 2. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Bukti kedatangan Islam dari China dapat dilihat melalui hubungan perdagangan antara orangorang Arab dengan China yang dikatakan telah berlaku sejak sebelum kelahiran agama Islam lagi.5 Isu dan cabaran semasa kehidupan sosial umat. 2. 2. 2. 2. Akibat peristiwa ini telah menyebabkan ramai orang Arab-Islam yang melarikan diri ke Kedah dan Palembang. Firman Allah yang pertama disampaikan melalui Jibril kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad s. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. adalah kewajipan terhadap pencarian ilmu dengan perintah: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. T.w.2 Bahasa dan persuratan. Perdagangan antara Arab dengan China secara tidak langsung mewujudkan hubungan antara China dengan Kepulauan Melayu.1 Pendidikan dan pengembangan ilmu.

Lingga dan sebagainya. selain dari pusat-pusat kebudayaan Islam di atas tadi. Palembang dan Banjar. Di pelbagai wilayah Alam Melayu luas. terdapat cukup ramai para ulama yang berjasa besar dan terserlah sumbangan mereka dalam pembangunan tamadun Melayu. Banten dengan tokoh besarnya – Syeikh Nawawie al-Bantaniy. tetapi juga lewat pengaruh perdagangan dan perluasan wilayah geopolitik baharu seperti Aceh-Pasai dan Johor-Riau itu. Syeikh Haji Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain al- . Pontianak. kita lihat tradisi yang sangat penting ini yang boleh disebut pada abad ke 16 dan 17. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani. Terengganu. Makasar. Palembang dengan Syeikh Abdul Samad al-Palembani. maka telah tumbuh dan berkembang ilmu-ilmu yang menentukan ciri-ciri kebudayaan Melayu besar serantau itu. Maka Islam itu tidak sukar diterima oleh sebahagian besar umat serumpun Melayu itu. Nama-nama ulama besar itu termasuklah ulama-ulama dari Kelantan-Pattani. dengan tokoh-tokoh di Acheh seperti Hamzah Fansuri. iaitu ilmu yang menghuraikan dasar-dasar aqidah Islam. pada abad ke-19. ditambah oleh hubungan dengan pusat-pusat kebudayaan Islam di alHaramain atau Tanah Arab. dan kemudian Patani dan Kelantan dengan tokoh-tokohnya dikenal seperti Syeikh Abdul Rahman Pauh Bok. Ilmu adalah alat pertama bagi kesempurnaan keperibadian seseorang insan dan pembentukan akhlak. gerakan ulama mengembangkan ilmu menerusi pendidikan agama tidak pernah surut. Sumbangan seperti ini. Peradaban Melayu-Islam berada dan berkembang di wilayah Alam Melayu. Sistem awal yang diperkenalkan. bukan sahaja melalui pengajian pondok atau kegiatan dakwah seperti yang dinyatakan. penulis kitab Syarh Hikam yang terkenal itu. Proses pembudayaan rantau Melayu banyak sekali dimainkan peranannya oleh para ulama yang bermula dari pusat-pusat pemerintahan Islam-Melayu seperti Melaka seawal abad ke-15. berlanjut di Banjar dengan tokoh-tokoh seperti Syeikh Muhammad Arshad al-Banjari dan Muhammad Nafis al-Banjari. Antaranya. juga India dan Pakistan. Parsi-Islam. Dari pusat-pusat inilah terpancar keluarnya pengaruh kebudayaan Islam di Alam Melayu dari Semenanjung sehingga ke kepulauan Indonesia. Kemudian Terengganu dengan Syeikh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis. India-Islam dan Turki-Islam. sehingga kemudiannya terdirinya pondok dan pesantren di serata wilayah dan daerah kepulauan Melayu. Penerimaan terhadap ajaran Islam dan kebudayaannya menyebabkan kebudayaan Melayu disejajarkan dengan Islam. tentu sahaja ilmu-ilmu yang membahaskan tentang ketuhanan dan tasawwur (world view) Islam. bahkan tidak terkecuali. Kalau diteliti lanjut. Jawa. Syeikh Abdul Rauf Singkel. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Shamsuddin al-Sumatrani. Mesir dan Turki. langgar dan masjid atau di kalangan istana. Pasai. yang paling awal. ulama-ulama tadi cukup aktif menghasilkan karya tulis dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan agama. dan kemudiannya Kelantan–Patani. telah memberikan ciri-ciri khusus terhadap sebuah tamadun Islam di Asia Tenggara yang dikenali sebagai peradaban Melayu-Islam sebagaimana kita kenali adanya peradaban Arab-Islam. Dalam bidang karya tulis.Perkembangan ilmu telah membawa kesan yang cukup besar terhadap perubahan sosiobudaya umat Melayu sesudah kedatangan Islam. Sumbawa. Dengan kedatangan Islam dan tersebar ajarannya di Nusantara atau Alam Melayu. Sehingga suku pertama abad ke20. Minangkabau. Acheh. mungkin pada mulanya dengan menadah kitab di surau. Banten dan Minangkabau. Sambas. Kedah.

w. Dalam bidang ini sifat-sifat utama yang merupakan nilai-nilai baik atau al-Mahmudah dan sifat-sifat tercela keji yang menjadi lawannya atau al-Mazmumah. mempunyai penerjemah-penerjemah dan penghurai-penghurainya di Nusantara. al-Maturidi dan al-Ghazaliy.Fatani. . Khazanah intelektualisme Melayu tidak cuma mengandungi sastera lipur lara. dihurai dengan jelas dengan cara menghubungkannya dengan kehidupan sosial dan kehidupan seseorang. al-Mawardiy. kesenian dan kebudayan selain dari keagamaan. menghuraikan dasar-dasar pandangan hidup Islam dengan menerangkan hakikat ketuhanan dan hubungannya dengan kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui dan direalisasi dalam kehidupan seorang Muslim. Antara nama-nama yang sangat terkemuka dalam bidang ini ialah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karya besarnya Siyar al-Salikin dan Syeikh Muhammad Nafis alBanjari dengan karya kontroversinya – al-Durr al-Nafis. yang kemudiannya menjadi wadah dan acuan kepada sistem moral dan akhlak yang sekarang kita anuti sebagai nilai-nilai bersama. Dari segi budaya intelektual. tidak jarang perbahasan tentang ilmu ini dikaitkan dengan soal-soal metafizika dan ketuhanan. antara lain.t.. Beberapa peribadi Islam yang dikenal masyhur dalam menghuraikan ilmu ini seperti alAsh’ari. al-Ghazaliy dan lainlain di samping karya-karya asli ulama Melayu. iaitu ilmu yang mengatur cara berhubung antara manusia sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. Kedatangan Islam ke rantau ini telah memulakan tamadun keilmuan dan melibatkan para ilmuwan Melayu dalam perkembangan intelektualisme Dunia Islam. antara lainnya. tetapi setidak-tidaknya rantau ini memang sentiasa terdedah kepada pemikiran para ilmuwan besar Dunia Islam. Haji Mohd Yusoff Ahmad al-Kenali (Tuk Kenali). Hasil karya para ulama Melayu itu. tetapi meliputi juga terjemahan dan saduran karya-karya besar al-Baydawiy. Tradisi pengajian pondok (pesantren) yang dianggap oleh setengah kalangan peneliti sebagai bersifat indigenous itu telah memainkan peranan besar sebagai jambatan budaya yang menghubungkan tradisi keilmuan rantau ini dengan tradisi keilmuan Dunia Islam terutama yang berpusat di Asia Barat. Tuan Minal. Memang rantau ini belum pernah melahirkan seorang ash-Shafiy atau al-Ghazaliy. Kemudian. Dengan berdasar kepada pemahaman doktrin dalam bidang ini serta pelaksanaannya dalam kehidupan perseorangan dan jamaah. Dunia Melayu mempunyai sejarah dan tradisi intelektualismenya sendiri. lebih awal lagi di Jawa dengan Wali Songo dan ulama-ulama besar Minangkabau yang bergerak secara langsung dalam gerakan bahasa. Tuk Wan Ali Kutan. Selepas ilmu tentang ketuhanan dan world view. Tuhan Yang Maha Esa. persuratan. maka terbentuklah suatu sistem nilai dan etika Islam di Nusantara. dasar-dasar pandangan hidup Muslim menjadi lebih jelas dan tidak hanya sekadar menjadi suatu rukun daripada rukun-rukun iman yang dihafal dalam kepala sahaja. Manusia membentuk kebudayaan dan tamadun mereka tetapi terasnya adalah agama yang datangnya dari Allah s. Hubungan antara manusia dengan manusia itu telah membentuk kebudayaan dan tata kehidupan sehingga proses penciptaan mereka tetap berpaut kepada aqidah dan tauhid. Tuan Tabal dan lain-lain. terhurai juga ilmu-ilmu yang menyangkut bidang etika dalam kerangka syariat yang syumul dan meliputi. Malah. maka ilmu yang paling dekat selepasnya ialah ilmu-ilmu tentang ibadat dan hukum-hakam atau fiqh. sehingga dengan demikian.

memang sejarah pengislaman rantau ini berkait erat dengan peranan kaum sufi. Sekarang ini pun kita sudah menyaksikan semakin ramainya para pelajar dari pelbagai rantau dunia termasuk Dunia Arab yang datang untuk belajar di kampus-kampus kita. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa dan ISTAC (Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa) di Malaysia umpamanya telah menjadikan rantau ini sebagai salah satu pusat tumpuan para ilmuwan dunia. AshSyeikh Nawawiy al-Bantaniy (Banten) misalnya telah menghasilkan beberapa buah kitab dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan para ulama Hijaz. tetapi ada juga yang menghasilkan karya-karya asli termasuk karya-karya dalam bahasa Arab. Perkembangan-perkembangan mutakhir dalam bidang pendidikan di rantau ini telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Kesan ini juga jelas dilihat di dalam kehidupan" seharian masyarakat Melayu. Sebahagian daripada masyarakat Melayu telah meninggalkan ajaran agama HinduBuddha dan kepercayaan animisme. Sejarah intelektualisme rantau ini juga mencatatkan adanya polemik-polemik intelektual yang menyegarkan budaya berfikir. Sejarah zaman penjajahan di Indonesia mencatatkan bahawa antara kekuatan yang paling ditakuti oleh Belanda ialah kumpulan-kumpulan tarekat pimpinan ulama-ulama rohaniah yang sangat berkarisma.Para ilmuwan Melayu tidak hanya menterjemah dan menyadur karya-karya dari luar. reaktualisasi Islam dan sebagainya. polemik di sekitar faham sekular. KESAN DAN PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Kedatangan Islam telah memberi kesan yang besar terhadap masyarakat Melayu. Mereka percaya kepada konsep ketuhanan. Dari segi tradisi kerohanian pula. hormat-menghormati antara manusia dan menitikberatkan soal persamaan tara£. Cara kehidupan mereka . Kesan dan pengaruh Islam dalam tamadun Melayu adalah seperti berikut: Agama dan Kepercayaan Kesan utama yang dibawa oleh Islam ialah terhadap akidah dan kepercayaan. Karya-karya al-Ghazaliy khususnya kitab ihya’ Ulumi ‘d-Din telah sejak lama diterjemah dan tersebar luas. Ilmu Tasawwuf adalah merupakan antara jenis ilmu yang popular dalam masyarakat Melayu. Tradisi kerohanian masyarakat Melayu pernah membuktikan peranan positifnya sebagai salah satu kekuatan umat. Kehidupan masyarakat Melayu banyak didasari adat dan ajaran agama Islam. Kerana itu hingga sekarang rantau Melayu adalah termasuk daerah yang paling subur dengan tradisi kesufian. polemik politik tentang Islam dan kenegaraan (antara Soekarno dengan Natsir) polemik Kaum Tua-Kaum Muda (tentang pembaharuan Islam). Pada zaman tamadun Aceh telah terjadi polemik di sekitar faham wujudiyyah dan pada zaman kebelakangan ini lebih banyak lagi polemik-polemik tentang pelbagai isu termasuklah polemik Islam dan adat tentang pembahagian harta pusaka dalam sistem adat perpatih.

semangat dan dewa-dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Tauhid juga membuahkan kehidupan beribadah. menghiasi akhlak serta mencetus perubahan lain dalam bidang politik. Berasaskan konsep tauhid ini juga lahirlah hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Pencipta. Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah membawa banyak perubahan sebagaimana yang disebut oleh Syed Naquib al-Attas sebagai mencetuskan suatu zaman baru.perintah dan ajaran Islam itu diterima melalui jenis-jenis aktiviti pendidikan yang formal (Azhar Hj. kepada ajaran tauhid yang murni (Muhammad Uthman. Agama Islam di Melaka dihayati oleh masyarakat ketika itu sejak agama ini diterima oleh Raja Mahkota Iskandar Shah. mengeluarkan zakat dan menunaikan rukun haji. Penyerapan ajaran Islam juga berlaku tanpa mengganggu masyarakat yang ada sehingga akhirnya menjadikan orang Melayu di Alam Melayu beragama Islam. pokok-pokok. Anak-anak pula dididik dengan cara hidup Islam (Zainal Abidin bin Abdul Wahid. Kegiatan kemasyarakatan telah berubah dan menggambarkan penerimaan dan penghayatan mereka terhadap ajaran Islam. Kepercayaan masyarakat Melayu pada peringkat permulaan adalah berbentuk animisme. Ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 1989 : 26). Kuasa ghaib itu disifatkan sebagai hantu. Kegiatan keagamaan diadakan seperti muzakarah. Ledakan tauhid ini telah meninggalkan zaman kehidupan t Hinduisme dan Buddhisme yang tiba pada abad ke-4 dan ke-5M.juga telah berubah kepada cara hidup beragama dengan mengamal dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Islam mengubah world view masyarakat Melayu daripada mempercayai roh. Perayaan dalam Islam disambut dengan penuh penghayatan seperti sambutan Hari Raya Haji dan Hari Raya Puasa. wujudlah pemujaan atau penyembahan kepada batu-batu. 1977 : 185). penyembahan rajanya. Masyarakat Melayu juga merayakan hari-hari kebesaran Islam seperti mengadakan sambutan Maal Hijrah. kepercayaan-kepercayaan dan tradisi lama tidak dihapuskan sama sekali. Keimanan mereka diikuti dengan amal ibadat seperti sembahyang. . alam khayalannya. rasul-rasul. Walau bagaimanapun. sambutan Maulidur Rasul dan Nuzul al-Quran. puasa. Dengan penerimaan ini. di mana perintah . mereka berusaha pula untuk mengamalkan serta menghayati ajaran dan hukum Islam dengan sebaiknya. Muhammadar Rasulullah Mentera ini masih diamalkan oleh masyarakat Melayu dalam perubatan. percaya adanya nabi-nabi. Perubahan yang paling utama ialah daripada sudut kepercayaan yang mana masyarakat Melayu telah diperkenalkan dan diyakinkan dengan keyakinan yang berteraskan tauhid. Dalam kepercayaan ini mereka menganggap benda-benda mempunyai semangat dan kuasa ghaib. malaikat dan kitab-kitab sud. Sehubungan dengan itu. Fahaman tauhid telah mengubah world view orang Melayu daripada zaman Hindu-Buddha dengan metodologinya. jembalang atau jin yang menjadi penunggu objek tersebut (Haron Daud. ciri tertentu dan masyarakatnya. perundangan. 2004 : 38) Kabul aku menawar ubat pontianak si anu Kabul Allah Kabul Muhammad Kabul Baginda Rasulullah Kabul berkat guru La ila ha ilallah. Impak tauhid ini menyebabkan berlakunya perubahan terhadap 'rupa dan jiwa' Alam Melayu ini. sungaisungai dan fenomena alam yang lain. Masyarakat Melaka telah reI a men~rima agama Islam yang telah dianuti oleh raja mereka. dapat dilihat pada petikan mantera di bawah: (Samri Sainuddin. Kepercayaan dan agama merupakan dua aspek sosial yang agak sukar untuk dipisahkan kerana sebahagian besar daripada kepercayaan termasuk dalam agama. kuliah dan ceramah. Md Aros. Perubahan yang dibawa merupakan perubahan menyeluruh berteraskan as as tauhid. pendidikan dan sebagainya. penyembahan berhalanya. 2003 : 304). 1992 : 29). Mereka sudah mula mempelajari al-Quran dan ilmu tafsir daripada ulama yang ada di Melaka ketika itu. Sebagai contoh.

1990 : 133-134). Islam memberi kedudukan yang begitu tinggi dengan memperkenalkan metod ilmu berteraskan ilmiah dan rasional sejajar dengan tuntutan Islam. Tokoh-tokoh ini telah banyak menyumbang ke arahperkembangan ilmu pengetahuan di Tanah Melayu. Yahya. Musa. dan Adam a.Perubahan sosial berlaku dengan adanya revolusi mental yang diketengahkan oleh Islam dan masyarakat. Ihya Ulumuddin oleh al-Ghazali dan Minhaj al. 2004 : 46). Ulama-ulama asing yang datang ke Melaka sejak awal hingga zaman kejatuhannya seperti Makhdum Syed Abdul Aziz. Semua manusia adalah berasal dari Adam a. bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca bagi lapan puluh empat bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Melaka ketika itu. Selepas kedatangan Islam golongan bawahan menerima pendidikan yang sarna seperti golongan atasan. Di Melaka contohnya. Maulana Jalal aI-Din dan lainlain bukan sahaja dijadikan sebagai seorang guru bahkan diberi kedudukan yang tinggi dalam hierarki sosial di Melaka. Bahasa dan Kesusasteraan Bahasa Melayu telah menerima pengaruh ajaran Islam bermula abad ke-14 Masihi dan berkembang sehingga akhir abad ke-18 Masihi. Qadi Menus. Kebanyakan guru-guru agama pula terdiri dari bangsa Arab. Di Melaka sendiri. aktiviti pendidikan berlangsung di istana yang juga berfungsi sebagai perpustakaan atau tempat penyalinan dan terjemahan. Pada awal abad ke-14 kedudukan agama Islam semakin teguh dan penyebarannya semakin meluas di Asia Tenggara. Dalam bidang intelektual dan keilmuan. Sistem pendidikan yang bermula di istana mula beralih ke beberapa institusi pendidikan Islam seperti pondok dan madrasah. 1990 : 142). Pendidikan Islam membawa perubahan dalam sistem pendidikan. . dijadikan dari tanah. masjid. 1998: 91). Sheikh Wan Hasan Wan Ishak dan ramai lagi (Hashim Hj.s. Golongan pemerintah dan pembesar-pembesar berperanan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. setaraf dengan pembesar dan pentadbir (Abdullah Ishak. fiqh dan tasawwuf Kitab-kitab utama yang menjadi pegangan masyarakat di Melaka ketika itu ialah aI-Oar al-Manzum oleh Abu Ishak aI-Shirazi. Ilmu-ilmu yang dipelajari ialah ilmu usuluddin. Melalui sistem pengajian ilmu tersebut lahirlah para cendiakawan dan ulamaulama Melayu yang menjadi pegawaipegawai pemerintah. Kedatangan Islam membawa pengaruh yang besar terhadap sistem pendidikan. Di samping itu tempattempat lain yang digunakan sebagai tempat pengajian ialah rumah-rumah ulama. Antara tokoh-tokoh Melayu yang terkenal ialah Syeikh Abdul Malik Abdullah. 1996 : 140). guru-guru dan ahli agama. pemahaman ilmu metafizik serta pandangan hidup yang munasabah pada akal yang sihat (Rasid Muhammad. Bukti keteguhan kedudukan agama Islam di daerah ini dapat dilihat daripada kewujudan penggunaan tulisan Jawi oleh orang-orang Melayu ketika itu. bahkan juga di istana sultan. Dorongan belajar bermula dengan pengajaran membaca al-Quran dan kitabkitab. Qadi Yusuf. Pada era kerajaan Melayu Melaka (1400-1511M) misalnya.s. di mana Islam telah menekankan konsep persamaan taraf sesama manusia di sisi Allah SWT. begitu mengambil berat tentang perkembangan pendidikan. Ajaran Islam mengandungi unsur-unsur rasionalisme. Maulana Sadar Johan. masjid-masjid dan surau-surau. Beberapa aspek pemikiran yang wujud dapat membuktikan hakikatnya. kepada sesuatu yang mementingkan akal. Qadi Menawar Syah. Tahap perkembangan bahasa Melayu daripada bahasa Melayu klasik kepada bahasa yang mempunyai nilai peradaban yang tinggi berlaku pada dua zaman iaitu zaman peralihan (abad ke-19M) dan zaman moden (abad ke-20M) (Mahayudin Hj. sultan yang pertama bermula dari Megat Iskandar Shah (1414M) hingga sultan-sultan terakhir sebelum 1511M. Maulana Abu Bakar. Pengajian Islam tidak sahaja berlaku di rumah-rumah. Tradisi keilmuan yang ditekankan oleh Islam telah mengembangkan pula tradisi pendidikan dan pengajaran secara lebih tersusun.Talibin oleh al-Nawawi. madrasah dan surau. Bersama dengan kedatangan Islam di mana-mana sahaja maka berkembanglah ilmu pengetahuan dan pendidikan. Berpandukan kepada konsep rasionalisme inilah masyarakat Nusantara dengan sendirinya menolak kepercayaan tahyul Hindu dan fahaman animisme (Abdullah Ishak. Keilmuan rasional dan intelek yang diperkenalkan oleh Islam adalah pendekatan baru dalam cara berfikir iaitu meninggalkan sesuatu yang bersifat tahyul serta memuja sesuatu yang bersifat estetik.

Tulisan Arab mulai diperkenalkan setelah kedatangan Islam. Kedatangan agama Islam juga telah membawa perubahan yang besar terhadap warisan kesusasteraan Melayu. Pelbagai hasil kesusasteraan telah dipengaruhi oleh ajaran Islam yang bertemakan sejarah Islam atau ajaran Islam itu sendiri. Pemindahan ilmu berupa ajaran Islam daripada al-Quran dan al-Hadith yang kedua-duanya dalam bahasa Arab berlaku dalam gerakan dakwah secara langsung yang dijalankan oleh pendakwah-pendakwah dari negara Arab. . malah buku-buku Sejarah juga mempunyai tajuk asal dalam bahasa Arab seperti Sulalatus Salatin. Dalam pada itu bahasa Melayu itu telah diperkayakan dengan kata-kata pinjaman serta istilah daripada bahasa Arab. Hikayat Nabi Bercukur dan Hikayat Nabi Mikraj. India dan China. Melalui sistem tulisan ini bahasa Melayu dapat memainkan peranan lebih penting apabila digunakan untuk menulis kitab-kitab agama. Sistem perundangan tempatan turut mengalami perubahan seperti yang tercatat dalam Hukum Kilnun Melaka. ilmu tasawwut ilmu kalam. Pemindahan ilmu dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu telah menyebabkan berlakunya perkembangan keilmuan yang pesat di Alam Melayu. Perundangan Kedatangcm agarna Islam telah mempengaruhi sistem perundangan di Alam Melayu. Hikayat Bulan Berbelah. Bustanus-Salatin dan lain-lain lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid. penyampaian persuratan Islam di Alam Melayu ialah sifat dalaman bahasa Melayu dan juga peranan yang dimainkan oleh wilayah dan daerah Melayu di Sumatera dan di Semenanjung Tanah Melayu dalam penyebaran agama Islam ke seluruh kepulauan Melayu. bahasa Melayu merupakan aspek terawal menerima pengaruh Islam. hikayat-hikayat. tetapi turut meliputi cabang-cabang ilmu fekah. Antara contoh sastera prasa ialah Hikayat Nur Muhammad. Hikayat Para Nabi dan Rasul. falsafah dan sebagainya (Ismail. Perkembangan ini dapat dilihat bukan sahaja dalarn kitab serta karya sastera semasa pada zaman selepas itu. Terdapat penggunaan kata dari bahasa Arab yang dipinjam dan digunapakai dalam bahasa Melayu. 1985 : 101). ia juga membawa perubahan dari sudut kesusasteraan. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa pengantar persuratan dan juga sebagai alat penyebaran dan penyampaian agama Islam di seluruh Alam Melayu. 1992: 28). Sebagai bahasa komunikasi di Tanah Melayu. Antara sumbangan terbesar Islam kepada masyarakat di Alam Melayu adalah pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa Melayu. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubahsuai dan dikenali sebagai tulisan Jawi. Kedatangan Islam mengangkat martabat bahasa Melayu ke arah mengungkapkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan saintifik sehingga mencapai taraf lingua franca yang digunakan secara meluas di Alam Melayu. Tulisan jawi telah digunakan oleh bahasa Melayu semasa permulaan kedatangan Islam. Bahasa dan kesusasteraan Melayu juga berkembang melalui tulisan jawi. Hikayat Para Sahabat. Tuhfat al-Nafis. Kedatangan Islam ke Alam Melayu selain membawa perubahan dari sudut akidah. Contohnya hakim boleh menggunakan budi bicaranya sarna ada menjatuhkan hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri ataupun didenda dan dipenjara sahaja. Adat Pepatih dan Adat Temenggung. bentuk. malah turut mengalami perubahan dari aspek tema. genre malah matlamat sastera itu sendiri. Hikayat Para Pahlawan Islam dan Hikayat Ahli-ahli Sufi dan Orang-orang Yang Salih. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah menaikkan taraf. Manakala puisi terkenal yang dipengaruhi oleh sastera Islam contohnya ialah Syair Perahu. Melalui tulisan jawi agarna Islam telah dapat diperkembangkan. Banyak hasil kesusasteraan Melayu ditulis seperti Hikayat Nabi Muhammad SAVY. Syair Burung Pingai oleh Hamzah Fansuri dan Syair Makrifat oleh Abdul Rauf Fansuri. Undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dikekalkan. Dari segi bahasa perubahan besar berlaku apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. Kesusasteraan Melayu bukan sahaja mengalami perubahan dari aspek pendokumentasian. undang-undang dan pentadbiran. Para sasterawan menghasilkan karya-karya yang sangat luas bidangnya bukan sahaja bercorak fiksyen. kecekapan dan kewibawaannya. Antara faktor yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penyebaran.

di zaman pemerintahan Melayu Melaka. Rubin. 2003: 54). Raja dan rakyat.. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. Dalam konteks sosial. undang-undang pentadbiran keluarga Islam. Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri. Pendapat-pendapat tersebut adalah sejajar dengan perkataan-perkataan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut antaranya menyebut. kaya dan miskfu semuanya mempunyai peranan dalam masyarakat (Mifah Abu Yazid. undang-undang sivil. kerajaan amat maju dan stabil. Konsep dewaraja bertukar kepada konsep sultan. Menurut beberapa orang sarjana barat seperti William R. tua dan muda. Dari segi pentadbiran. menurut dalil al-Quran dan menurut amr bi al-ma'ruf wa nahyi'ani al-munkar". amatlah tepat jika ianya dijadikan contoh tentang wujudnya pengaruh Islam dalam perundangan.. kekeluargaan. Contohnya. keterangan dan acara yang berpandukan undang-undang Islam (Afifah Abu Yazid. ". terdapat suatu unsur kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan sistem beraja. muamalah. sebaliknya pembentukan masyarakat mestilah diasaskan pada keadilan yang bersendikan agama. Contohnya Melaka mempunyai Hukum Kanun Melaka yang meliputi tanah. Kedua-dua kumpulan undang-undang ini adalah didasarkan kepada hukum syariah dan juga hukum adat yang telah wujud sejak dahulu lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid. Sultan juga berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara. Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara.Mengikut hukum Allah. Gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan dengan khalifah seperti yang diperkenalkan dalam sistem politik Islam. Rakyat boleh mengubah perjanjian jika syarat-syarat dilanggar oleh raja. Dengan kedatangan Islam juga. 2005: 81): . Manakala di peringkat negeri terdapat beberapa undang-undang yang telah dikuatkuasakan seperti undang-undang pentadbiran Islam. kerajaan Melayu Melaka ditadbir oleh seorang sultan yang mempunyai kuasa penuh dalam urusan pentadbiran negara. agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Roff dan Alfred P. Terdapat juga undangundang yang berhubung dengan jenayah. Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan Islam dilanjutkan dalam pemerintahan Malaysia hari ini. Islam mengajar tidak ada pengkastaan dalam masyarakat seperti dalam pengaruh Hindu-Buddha. perdagangan di laut dan di darat dan kegiatan yang berkaitan dengannya. jenayah Islam dan lainlain lagi. Beberapa jawatan seperti kadi. Buktinya. Sehubungan itu. beberapa institusi Islam didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Kepatuhan dan ketaatan pada sultan adalah kepatuhan yang bersyarat. Hukum Kanun Melaka atau Undang-Undang Melaka pada dasamya berasaskan Undang-undang Islam di samping berpegang kepada hukum akal dan hukum adat. Ia merupakan suatu gelaran kepada orang yang diamanahkan mentadbir sesebuah negeri dan pada masa yang sarna berperanan sebagai khalifah Allah SWT di bumi.Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara sistem perundangan masyarakat Melayu juga berubah kepada sistem adat dan Islam. sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu t~lah berubah dan dipadankan dengan ajaran Islam. Selain itu kitab Undang-undang Laut dan Hukum Kanun Melaka dihasilkan untuk panduan masyarakat. sungai. Oleh kerana Hukum Kanun Melaka adalah undang-undang induk yang meliputi undang-undang lain di dalam negerinegeri Melayu. aman dan stabil termasuklah (Zulkefli Haron. imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Sultan juga bertanggungjawab mempastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. undang-undang mahkamah syariah. dusun dan setiap tanah jajahan takluk Melaka. Antara langkahlangkah yang diambil untuk menjadikan Melaka makmur. Keadaan ini bertentangan dengan asas penubuhan yang disarankan oleh Tajus-Salatin dan Bustanus Salatin yang menekankan fardhu bagi penubuhan sistem beraja sebagai kurniaan Tuhan kepada manusia dan merupakan suatu pekerjaan yang hanya dapat ditanggung oleh orang yang terpilih sebagai pewaris kedudukan khalifah. Undang-undang Laut Melaka meliputi perusahaan perkapalan. Politik dan Pemerintahan Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik. undang-undang prosedur dan keterangan. Bidang kuasa tersebut sangat terbatas dan dinyatakan secara terperinci satu persatu. pada hukum Allah. 2003 : 41). 1992 : 29). bukan kepatuhan mutlak seperti konsep dewaraja.

berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan.2. Dalam sistem perkahwinan. (e)Para pembesar membantu sultan dalam pentadbiran. Seseorang kanak-kanak sejak kedl lagi diajar konsep-konsep dosa. perbelanjaan juga perlu berhemah.2 (Azmah Abdul Manaf. Bukti-bukti sejarah menjelaskan bahawa Islam bertapak di Tanah Melayu seawal kurun ke-9M dan selewat-Iewatnya pada kurun ke-15M. pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang billk. (f)Syahbandar menguruskan pentadbiran pelabuhan dan perdagangan asing. Contohnya perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat pernikahan. yang keras. Selain itu mereka juga diajar supaya hormat-menghormati. Ibu bapa berperanan penting dalam pembentukan institusi keluarga. 2001 : 217). Sejak lahir lagi seseorang itu dididik berteraskan Islam dan adat sehinggalah mereka dewasa." Perkahwinan merupakan suatu mekanisme pemeliharaan maruah dan pengembangan zuriat dan keturunan. Tujuan utamanya ialah mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu akan menjadi anggota masyarakat yang baik. (c)Temenggung dilantik sebagai Ketua Pasukan Keselamatan. Ini digambarkan di dalam surah al-Tahrim (66) ayat 61 yang bermaksud: "Hai orang-orang yang beriman. bertolak ansur dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam menjalani kehidupan seharian. hadirnya saksi Fasal26. Ajaran Islam telah menggariskan peranan ibu bapa dalam menjaga dan mendidik anak-anak dengan didikan Islam. yang menetapkan adanya wali bagi pengantin perempuan dinyatakan dalam FasaI25. berpuasa dan lain-lain.(a) Penghulu Bendahara mempastikan kelicinan perbelanjaan negara. Menurut sejarah. III beragama. haram dan sebagainya. peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Keluarga sebagai agen sosialisasi : utama dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan turnt dibantu untuk komuniti yang melaksanakan kawalan serta tekanan sosial. Keagungan Melaka mula terserlah apabila ia mengamalkan dasar luar yang pragmatik iaitu dasar berbaikbaik dengan kuasa besar asing pada ketika itu seperti Siam. Sistem kekeluargaan masyarakat Melayu berteraskan Islam dan adat. Contohnya sebaik sahaja seseorang itu dilahirkan. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. didapati hukum syarak mempunyai pengaruh yang besar malah ianya dicatat di dalam Hukum Kanun Melaka. Islam menyusun institusi kekeluargaan dengan meletakkan pembentukan keluarga sebagai asas kepada kehidupan. pengutipan cukai berjadual. Kerajaan Melaka telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembangan Islam di Tanah Melayu. Terengganu dan Kedah sebelum terbentuknya Kerajaan Melaka. Majapahit dan China. Kedatangan Islam ke Melaka telah merubah sistem kekeluargaan dalam masyarakat Melayu. dan wanita-wanita yang boleh dikahwini Fasal 28. kontrak perkahwinan Fasal 27.1. Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsur-unsur Islam yang berterusan. Dasar ini mampu menstabilkan politik Melaka serta memberi peluang kepada perkembangan ekonomi dan pentadbirannya (Afifah Abu Yazid. (d)Laksamana dilantik sebagai Ketua Angkatan Tentera. 2003: 3). (b)Bendahara menjadi penasihat utama kepada sultan. talak Fasal 28. yang tidak menderhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Setelah meningkat umur lima tahun ke atas kanak-kanak juga'diajar bersembahyang. Selain memberikan perhatian dan kasih sayang anak-anak . pahala. Islam telah bertapak di Kelantan.1. Tujuannya ialah untuk memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan azan dan kalimah syahadah dan meniupkan roh dan semangat Islam kepada bayi tersebut. atau mengkamatkan bayi perempuan. upacara ijab dan kabul Fasal 25. bapa atau datuk akan mengazankan bayi lelaki. Dalam masyarakat Melayu. Sistem Kekeluargaan Kedatangan Islam telah memantapkan lagi sistem kekeluargaan masyarakat Melayu.

Contohnya dalam pemilihan jodoh. adat menuntut ilmu. Kedatangan Islam juga telah menyusun institusi kekeluargaan masyarakat Melayu dengan lebih teratur. hiasan katil berwarna kuning. berjiran tetangga.hendaklah dididik dengan ajaran agama seperti bersembahyang. Dalam proses sosialisasi masyarakat Melayu. Islam telah mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan yang dilalui itu berlangsung dalam suasana aman dan harmoni. pulut kuning dan putih Kelahiran bayi disambut dengan azan dan kamat Perkahwinan dilakukan oleh kadi dan dua orang saksi. Mereka mematuhi adat serta menghormatinya dengan keyakinan bahawa melanggar adat dianggap sebagai suatu sikap atau perbuatan buruk dan akibatnya akan merosakkan diri dan sekaligus mencemarkan kesejahteraan hidup masyarakat (Asmad. bertaqwa. Selain itu pelbagai adat dan budaya Islam perlu dihayati oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak seperti meletakkan nama yang baik kepada anak mereka. adat dan cara hidup masyarakat Melayu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam masih terus diamalkan. menyusukan anak selringga berumur dua tahun. Contohnya pantun Melayu ada menyebut: Bunga cempaka baunya harum Pelbagai kembang digubah indah Adat bermula dengan hukum Hukum bersandar di kitab Allah Islam telah mengangkat taraf manusia dan menyamakan kedudukan mereka di sisi Allah SWT. tanggungjawab suami. Sebelum kedatangan Islam masyarakat Melayu mengamalkan adat tradisi warisan nenek moyang mereka. berakhlak mulia dan menghormati kedua ibu bapa mereka. Adat masyarakat Melayu juga telah mengalami perubahan dengan kedatangan ajaran Islam di rantau ini. adat berkampung dan sebagainya. setelah kedatangan ajaran Islam. Apabila masyarakat Melayu mula menganuti ajaran Islam adat-adat dalam masyarakat Melayu mula diubahsuai supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adat resam pula ialah kebiasaan cara hidup individu dan masyarakat yang secara nyata menggambarkan corak budaya sesuatu bangsa. Islam telah merubah adat resam masyarakat Melayu dengan adat-adat Islam. Contoh-contoh Perubahan Adat dan Cara Hidup adalah seperti berikut: Kelahiran bayi disambut dengan persiapan tujuh lapis kain kuning. la membentuk suatu . berpuasa. Islam juga telah mengenepikan adat yang dianggap bercanggah dengan akidah dan kepercayaan Islam. Adat Melayu yang bersendikan agama menjadi amalan masyarakat Melayu. Selain daripada mengubah sistem kepercayaan kita. Adat dan Cara Hidup Tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat dan cara hidup Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir di dunia hinggalah hari kematiannya. Adat adalah suatu perbuatan atau perlakuan menurut kebiasaan masyarakat atau bangs a yang berkenaaf':. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan keharmonian hidup masyarakat. menghormati orang tua dan sebagainya. Kesan daripada perubahan adat ini telah mewujudkan suasana hidup yang lebih teratur. mendidik anak-anak supaya menjadi manusia yang beriman. tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir sehinggalah hari kematiannya. Adat resam masyarakat Melayu diperkemaskan lagi dengan ajaran Islam. mengadakan akikah. upacara khatam al-Quran dan berzanji Mengadakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat Membaca ayat-ayat al-Quran untuk mengelak gangguan syaitan Perubahan yang jelas telah berlaku terhadap masyarakat Melayu dari segi adat resam dalam kehidupan. 1990: 4). tanggungjawab isteri dan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Masyarakat Melayu menganggap adat sebagai undangundang hidup. Islam telah menentukan garis panduan dalam membina keluarga berasaskan ajaran Islam. Islam telah mengubah corak hidup masyarakat Melayu di dalam segala aspek kehidupan manusia. Walau bagaimanapun. seperti adat berkeluarga.

Mereka menekankan usaha memupuk nilai-nilai Islam sebagaimana yang dikehendaki dari satu generasi kepada generasi seterusnya. Malah. Orang-orang Melayu yang menganut agama Islam menyedari dan memahami nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dan berusaha menyesuaikan warisan tradisi budaya dan kehendak-kehendak Islam. pembesar sehinggalah kepada rakyat biasa. Masyarakat Melayu juga telah berubah daripada masyarakat yang buta huruf kepada masyarakat yang mengamalkan tradisi keilmuan. Amalanamalan Islam yang berunsur tahyul dan khurafat telah ditinggalkan secara beransuransur oleh masyarakat Melayu. malah telah membentuk cara hidup baru dalam amalan seharian masyarakat. bergotong-royong dan bantu-membantu. Komunikasi antara kelompok masyarakat berjalan dengan baik menerusi sifat hormat-menghormati. Kedatangan Islam bukan sahaja mengubah pegangan hidup masyarakat Melayu. Contohnya galakan daripada golongan pemerintah telah menjadikan Melaka suatu ketika dulu sebagai pusat pembudayaan ilmu. Tiada lagi sistem kasta yang berasaskan ajaran agama Hindu diamalkan dalam masyarakat Melayu. institusi-institusi sosial dan agama dalam masyarakat memainkan peranan penting dalam usaha memupuk dan mempertahankan nilai-nilai sosial dan agama yang mereka bina.sistem masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati. Sejajar dengan realiti tersebut. kedatangan Islam ke Alam Melayu menjadikan golongan bawahan mula mendapat perhatian dan penghormatan. Dengan berlakunya penyebaran agama Islam ini agama Islam dijadikan sebagai teras dalam pembinaan tradisi budaya Melayu. Proses Islamisasi ini menjadikan masyarakat Melayu akhirnya dapat menerima ajaran Islam dengan baik. . Proses penyerapan Islam ini berlaku secara berperingkat-peringkat di kalangan masyarakat Melayu yang bermula daripada golongan istana. KESIMPULAN Islam memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat dan tamadun Melayu. Ini kerana keistimewaan ajaran Islam yang sederhana dan tiada paksaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful