KEDATANAGAN ISLAM KE ALAM MELAYU DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

oleh Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad al-Qaumiri al. Melaka merupakan negeri yang mula-mula menerima ajaran Islam dan raja Melaka yang pertama iaitu Parameswara dikatakan telah memeluk Islam pada tahun 1414.1 Islam Datang Dari Tanah Arab Di Tanah Melayu terdapat bukti-bukti yang kuat bahawa agama Islam itu dibawa secara langsung dari tanah Arab oleh bangsa Arab. China dan negara India. Mengenai kedatangan Islam ke Tanah Melayu para sejarawan berpendapat. . Sebagai contohnya Maharaja Derbar Raja II.Y amani seorang ulama berbangsa Arab yang datang dari Yaman (Abdullah Ishak.MELAYU DAN PENGATEORI KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU 1. PENGENALAN Pada umumnya terdapat tiga teori utama tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara iaitu Islam datang dari Tanah Arab. 1990 : 60). raja Kedah telahpun diislamkan pada tahun 531 H/1136 M. Teori kedatangan Islam ke Alam Melayu adalah seperti berikut: 1.

Raja Samudera yang bertarikh 1297 Masihi. sebagai pelarian politik dan mendapatkan perlindungan di India dan juga di Alam Melayu.3 Islam Datang Dari China Menurut sejarah. 1. Islam telah sampai ke China pada zaman pemerintahan Dinasti Tang iaitu sekitar tahun 650 Masihi dan Canton menjadi kawasan tumpuan utama para pendakwah Islam (Azhar. S.2 Islam Datang Dari India Para sarjana seperti S. 1987 : 253). Pendapat ini terbukti hasH penemuan batu bersurat di Kuala . B. Perkampungan ini dihuni oleh orang-orang Arab yang datang ke Sumatera pada abad ke-7 Masihi (Abdullah Ishak. Penyebaran Islam di Tanah Arab telah begitu meluas dan termasuklah di Yaman yang mempunyai pelabuhan perdagangan yang penting. 2001: 165). Batu nisan ini didakwa dibawa dari Gujerat berdasarkan persamaan dari segi reka bentuk batu nisan di kedua-dua tempat tersebut (D. Hall. Terdapat beberapa teori yang turut menyokong kedatangan Islam dari China. 1. 1990 : 35). Fatimi. Morison Harison. Naquib al-Attas menegaskan juga bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan istilah dan konsep serta tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya (Hashim Musa. Hubungan perdagangan telahpun terjalin antara Alam Melayu dengan Tanah Arab sejak sebelum kelahiran Islam lagi dan ia berterusan selepas kelahirannya. MeperusL hubungan dua hala itu penduduk Nusantara berminat dengan Islam yang telahpun dianuti oleh pedagang-pedagang India (Abdullah Ishak.G. Kern dan Snouck Hurgronje berpendapat bandar pelabuhan Gujerat di India memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam melalui perdagangan. Pendapat di atas dibuktikan melalui penemuan batu nisan Sultan Malikul Salleh. RA. 2000 : 256).Menurut satu catatan yang ditemui.E. Harrison berpendapat masyarakat Nusantara memandang ke India bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan dalam hal-hal perniagaan dan kebudayaan. Hujah mereka adalah berpandukan kepada persamaan mazhab yang dianuti iaitu mazhab Syafie.Q. terdapat sebuah perkampungan Islam di Sumatera Utara yang diberi nama 'Tashih' telah ditemui pada tahun 650 Masihi bersamaan 30 Hijrah. Emanuel Godinho De Evedia mengatakan Islam datang ke Nusantara dari China melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9 Masihi.M. Walau bagaimanapun. kemenyan dan sebagainya. Pedagang-pedagang Islam yang bertumpu di Yaman turut menjalankan aktiviti perdagangan dengan Asia Tenggara terutama untuk mendapatkan barangan seperti kapur barus. Mereka juga berpendapat ramai pemimpin Abbasiyah dan Umaiyah di Andalus melarikan diri daripada tindakan pihak berkuasa. sarjana-sarjana tersebut telah bersetuju Islam dibawa ke Pasai melalui perdagangan dan batu nisan itu adalah sebagai buktinya. 1990 : 61).

Mad Aros. T. Terengganu yang terletak di pantai Timur Tanah Melayu (Othman Soh.t : 72). saya ingin menyentuh beberapa aspek penting yang berhubung dengan: 2. Akibat peristiwa ini telah menyebabkan ramai orang Arab-Islam yang melarikan diri ke Kedah dan Palembang. Dalam masa yang sarna catatan Dinasti Sung pula mengatakan bahawa kedatangan Islam ke Alam Melayu melalui sepanjang pantai Laut China Selatan dan dibawa oleh pedagang-pedagang Islam dari China pada awal977 (Azhar Hj..2 Bahasa dan persuratan. Menurut laporan orang-orang China Islam.5 Isu dan cabaran semasa kehidupan sosial umat.1 Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Pendidikan dan pengembangan ilmu adalah warisan Nabawi yang sangat utama. Bacalah. 2. 1990 : 65). 2.1 Pendidikan dan pengembangan ilmu. Islam: Kesannya Terhadap Sosio-Budaya dan Pemerintahan Dalam konteks kesan kedatangan Islam terhadap perubahan sosio budaya ini. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. adalah kewajipan terhadap pencarian ilmu dengan perintah: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. 2.3 Kebudayaan dan kesenian.w. Perdagangan antara Arab dengan China secara tidak langsung mewujudkan hubungan antara China dengan Kepulauan Melayu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. . bahawa orang-orang Arab Islam telahpun datang ke negara China semasa zaman pemerintahan Maharaja Tai Tsung dari Dinasti Pang (627-650M) (Abdullah Ishak. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya". 2. 2. Al ‘Alaq (Segumpal Darah) 96:1-5.a. ' Pada tahun 878 Masihi pula telah berlaku pemberontakan di Canton yang menyebabkan seramai 100 000 orang asing terbunul). Bukti kedatangan Islam dari China dapat dilihat melalui hubungan perdagangan antara orangorang Arab dengan China yang dikatakan telah berlaku sejak sebelum kelahiran agama Islam lagi. Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.Berang. Mereka membawa barang-barang dagangan seperti mutiara. 2000: 256). Firman Allah yang pertama disampaikan melalui Jibril kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad s. sutera dan tembikar dari China.

Syeikh Abdul Rauf Singkel. Pasai. Parsi-Islam. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Shamsuddin al-Sumatrani. Dalam bidang karya tulis. kita lihat tradisi yang sangat penting ini yang boleh disebut pada abad ke 16 dan 17. tetapi juga lewat pengaruh perdagangan dan perluasan wilayah geopolitik baharu seperti Aceh-Pasai dan Johor-Riau itu. Mesir dan Turki. Banten dengan tokoh besarnya – Syeikh Nawawie al-Bantaniy. juga India dan Pakistan. gerakan ulama mengembangkan ilmu menerusi pendidikan agama tidak pernah surut. Maka Islam itu tidak sukar diterima oleh sebahagian besar umat serumpun Melayu itu. sehingga kemudiannya terdirinya pondok dan pesantren di serata wilayah dan daerah kepulauan Melayu. Acheh. Di pelbagai wilayah Alam Melayu luas. Jawa. Kalau diteliti lanjut. bahkan tidak terkecuali. dengan tokoh-tokoh di Acheh seperti Hamzah Fansuri. ditambah oleh hubungan dengan pusat-pusat kebudayaan Islam di alHaramain atau Tanah Arab. maka telah tumbuh dan berkembang ilmu-ilmu yang menentukan ciri-ciri kebudayaan Melayu besar serantau itu. langgar dan masjid atau di kalangan istana. Minangkabau. ulama-ulama tadi cukup aktif menghasilkan karya tulis dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan agama. Ilmu adalah alat pertama bagi kesempurnaan keperibadian seseorang insan dan pembentukan akhlak. Sumbangan seperti ini. Terengganu. Kemudian Terengganu dengan Syeikh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis. Nama-nama ulama besar itu termasuklah ulama-ulama dari Kelantan-Pattani. telah memberikan ciri-ciri khusus terhadap sebuah tamadun Islam di Asia Tenggara yang dikenali sebagai peradaban Melayu-Islam sebagaimana kita kenali adanya peradaban Arab-Islam. bukan sahaja melalui pengajian pondok atau kegiatan dakwah seperti yang dinyatakan. Palembang dan Banjar. Dari pusat-pusat inilah terpancar keluarnya pengaruh kebudayaan Islam di Alam Melayu dari Semenanjung sehingga ke kepulauan Indonesia. dan kemudian Patani dan Kelantan dengan tokoh-tokohnya dikenal seperti Syeikh Abdul Rahman Pauh Bok. Antaranya. tentu sahaja ilmu-ilmu yang membahaskan tentang ketuhanan dan tasawwur (world view) Islam. Peradaban Melayu-Islam berada dan berkembang di wilayah Alam Melayu. Kedah. dan kemudiannya Kelantan–Patani. Sistem awal yang diperkenalkan. Lingga dan sebagainya. mungkin pada mulanya dengan menadah kitab di surau. selain dari pusat-pusat kebudayaan Islam di atas tadi. Makasar. pada abad ke-19. India-Islam dan Turki-Islam. yang paling awal. Penerimaan terhadap ajaran Islam dan kebudayaannya menyebabkan kebudayaan Melayu disejajarkan dengan Islam. berlanjut di Banjar dengan tokoh-tokoh seperti Syeikh Muhammad Arshad al-Banjari dan Muhammad Nafis al-Banjari. penulis kitab Syarh Hikam yang terkenal itu. Palembang dengan Syeikh Abdul Samad al-Palembani. iaitu ilmu yang menghuraikan dasar-dasar aqidah Islam. Banten dan Minangkabau. Sehingga suku pertama abad ke20. Sambas. Dengan kedatangan Islam dan tersebar ajarannya di Nusantara atau Alam Melayu.Perkembangan ilmu telah membawa kesan yang cukup besar terhadap perubahan sosiobudaya umat Melayu sesudah kedatangan Islam. Pontianak. Syeikh Haji Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain al- . Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani. Proses pembudayaan rantau Melayu banyak sekali dimainkan peranannya oleh para ulama yang bermula dari pusat-pusat pemerintahan Islam-Melayu seperti Melaka seawal abad ke-15. Sumbawa. terdapat cukup ramai para ulama yang berjasa besar dan terserlah sumbangan mereka dalam pembangunan tamadun Melayu.

terhurai juga ilmu-ilmu yang menyangkut bidang etika dalam kerangka syariat yang syumul dan meliputi. Beberapa peribadi Islam yang dikenal masyhur dalam menghuraikan ilmu ini seperti alAsh’ari. Hasil karya para ulama Melayu itu. Kemudian. Dengan berdasar kepada pemahaman doktrin dalam bidang ini serta pelaksanaannya dalam kehidupan perseorangan dan jamaah. al-Ghazaliy dan lainlain di samping karya-karya asli ulama Melayu. Malah. maka ilmu yang paling dekat selepasnya ialah ilmu-ilmu tentang ibadat dan hukum-hakam atau fiqh. Tuhan Yang Maha Esa.t. al-Maturidi dan al-Ghazaliy. persuratan. iaitu ilmu yang mengatur cara berhubung antara manusia sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. Tradisi pengajian pondok (pesantren) yang dianggap oleh setengah kalangan peneliti sebagai bersifat indigenous itu telah memainkan peranan besar sebagai jambatan budaya yang menghubungkan tradisi keilmuan rantau ini dengan tradisi keilmuan Dunia Islam terutama yang berpusat di Asia Barat. Selepas ilmu tentang ketuhanan dan world view. tetapi setidak-tidaknya rantau ini memang sentiasa terdedah kepada pemikiran para ilmuwan besar Dunia Islam. Tuan Minal.w. Dalam bidang ini sifat-sifat utama yang merupakan nilai-nilai baik atau al-Mahmudah dan sifat-sifat tercela keji yang menjadi lawannya atau al-Mazmumah. yang kemudiannya menjadi wadah dan acuan kepada sistem moral dan akhlak yang sekarang kita anuti sebagai nilai-nilai bersama. Hubungan antara manusia dengan manusia itu telah membentuk kebudayaan dan tata kehidupan sehingga proses penciptaan mereka tetap berpaut kepada aqidah dan tauhid. lebih awal lagi di Jawa dengan Wali Songo dan ulama-ulama besar Minangkabau yang bergerak secara langsung dalam gerakan bahasa. tetapi meliputi juga terjemahan dan saduran karya-karya besar al-Baydawiy. Kedatangan Islam ke rantau ini telah memulakan tamadun keilmuan dan melibatkan para ilmuwan Melayu dalam perkembangan intelektualisme Dunia Islam. menghuraikan dasar-dasar pandangan hidup Islam dengan menerangkan hakikat ketuhanan dan hubungannya dengan kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui dan direalisasi dalam kehidupan seorang Muslim. Tuk Wan Ali Kutan..Fatani. dihurai dengan jelas dengan cara menghubungkannya dengan kehidupan sosial dan kehidupan seseorang. Haji Mohd Yusoff Ahmad al-Kenali (Tuk Kenali). maka terbentuklah suatu sistem nilai dan etika Islam di Nusantara. kesenian dan kebudayan selain dari keagamaan. mempunyai penerjemah-penerjemah dan penghurai-penghurainya di Nusantara. al-Mawardiy. Tuan Tabal dan lain-lain. antara lain. sehingga dengan demikian. Manusia membentuk kebudayaan dan tamadun mereka tetapi terasnya adalah agama yang datangnya dari Allah s. dasar-dasar pandangan hidup Muslim menjadi lebih jelas dan tidak hanya sekadar menjadi suatu rukun daripada rukun-rukun iman yang dihafal dalam kepala sahaja. Dari segi budaya intelektual. antara lainnya. Memang rantau ini belum pernah melahirkan seorang ash-Shafiy atau al-Ghazaliy. Khazanah intelektualisme Melayu tidak cuma mengandungi sastera lipur lara. Antara nama-nama yang sangat terkemuka dalam bidang ini ialah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karya besarnya Siyar al-Salikin dan Syeikh Muhammad Nafis alBanjari dengan karya kontroversinya – al-Durr al-Nafis. tidak jarang perbahasan tentang ilmu ini dikaitkan dengan soal-soal metafizika dan ketuhanan. Dunia Melayu mempunyai sejarah dan tradisi intelektualismenya sendiri. .

KESAN DAN PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Kedatangan Islam telah memberi kesan yang besar terhadap masyarakat Melayu. Kerana itu hingga sekarang rantau Melayu adalah termasuk daerah yang paling subur dengan tradisi kesufian. Sebahagian daripada masyarakat Melayu telah meninggalkan ajaran agama HinduBuddha dan kepercayaan animisme. tetapi ada juga yang menghasilkan karya-karya asli termasuk karya-karya dalam bahasa Arab. Sejarah intelektualisme rantau ini juga mencatatkan adanya polemik-polemik intelektual yang menyegarkan budaya berfikir. Tradisi kerohanian masyarakat Melayu pernah membuktikan peranan positifnya sebagai salah satu kekuatan umat.Para ilmuwan Melayu tidak hanya menterjemah dan menyadur karya-karya dari luar. Kesan ini juga jelas dilihat di dalam kehidupan" seharian masyarakat Melayu. Ilmu Tasawwuf adalah merupakan antara jenis ilmu yang popular dalam masyarakat Melayu. Karya-karya al-Ghazaliy khususnya kitab ihya’ Ulumi ‘d-Din telah sejak lama diterjemah dan tersebar luas. Sejarah zaman penjajahan di Indonesia mencatatkan bahawa antara kekuatan yang paling ditakuti oleh Belanda ialah kumpulan-kumpulan tarekat pimpinan ulama-ulama rohaniah yang sangat berkarisma. Kehidupan masyarakat Melayu banyak didasari adat dan ajaran agama Islam. polemik politik tentang Islam dan kenegaraan (antara Soekarno dengan Natsir) polemik Kaum Tua-Kaum Muda (tentang pembaharuan Islam). Cara kehidupan mereka . Mereka percaya kepada konsep ketuhanan. Dari segi tradisi kerohanian pula. AshSyeikh Nawawiy al-Bantaniy (Banten) misalnya telah menghasilkan beberapa buah kitab dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan para ulama Hijaz. polemik di sekitar faham sekular. Perkembangan-perkembangan mutakhir dalam bidang pendidikan di rantau ini telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru. reaktualisasi Islam dan sebagainya. hormat-menghormati antara manusia dan menitikberatkan soal persamaan tara£. memang sejarah pengislaman rantau ini berkait erat dengan peranan kaum sufi. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa dan ISTAC (Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa) di Malaysia umpamanya telah menjadikan rantau ini sebagai salah satu pusat tumpuan para ilmuwan dunia. Sekarang ini pun kita sudah menyaksikan semakin ramainya para pelajar dari pelbagai rantau dunia termasuk Dunia Arab yang datang untuk belajar di kampus-kampus kita. Pada zaman tamadun Aceh telah terjadi polemik di sekitar faham wujudiyyah dan pada zaman kebelakangan ini lebih banyak lagi polemik-polemik tentang pelbagai isu termasuklah polemik Islam dan adat tentang pembahagian harta pusaka dalam sistem adat perpatih. Kesan dan pengaruh Islam dalam tamadun Melayu adalah seperti berikut: Agama dan Kepercayaan Kesan utama yang dibawa oleh Islam ialah terhadap akidah dan kepercayaan.

Kepercayaan masyarakat Melayu pada peringkat permulaan adalah berbentuk animisme. . Kegiatan kemasyarakatan telah berubah dan menggambarkan penerimaan dan penghayatan mereka terhadap ajaran Islam. sungaisungai dan fenomena alam yang lain. kepada ajaran tauhid yang murni (Muhammad Uthman. Perubahan yang dibawa merupakan perubahan menyeluruh berteraskan as as tauhid. kepercayaan-kepercayaan dan tradisi lama tidak dihapuskan sama sekali. Kegiatan keagamaan diadakan seperti muzakarah. Walau bagaimanapun. Fahaman tauhid telah mengubah world view orang Melayu daripada zaman Hindu-Buddha dengan metodologinya. mengeluarkan zakat dan menunaikan rukun haji. Ledakan tauhid ini telah meninggalkan zaman kehidupan t Hinduisme dan Buddhisme yang tiba pada abad ke-4 dan ke-5M.juga telah berubah kepada cara hidup beragama dengan mengamal dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan mereka. pokok-pokok. Masyarakat Melaka telah reI a men~rima agama Islam yang telah dianuti oleh raja mereka. 1977 : 185). kuliah dan ceramah. Perubahan yang paling utama ialah daripada sudut kepercayaan yang mana masyarakat Melayu telah diperkenalkan dan diyakinkan dengan keyakinan yang berteraskan tauhid. Penyerapan ajaran Islam juga berlaku tanpa mengganggu masyarakat yang ada sehingga akhirnya menjadikan orang Melayu di Alam Melayu beragama Islam. Islam mengubah world view masyarakat Melayu daripada mempercayai roh. Muhammadar Rasulullah Mentera ini masih diamalkan oleh masyarakat Melayu dalam perubatan. semangat dan dewa-dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan mereka diikuti dengan amal ibadat seperti sembahyang. 2004 : 38) Kabul aku menawar ubat pontianak si anu Kabul Allah Kabul Muhammad Kabul Baginda Rasulullah Kabul berkat guru La ila ha ilallah. ciri tertentu dan masyarakatnya. Dengan penerimaan ini. Ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. mereka berusaha pula untuk mengamalkan serta menghayati ajaran dan hukum Islam dengan sebaiknya. Tauhid juga membuahkan kehidupan beribadah. Md Aros. penyembahan rajanya. Perayaan dalam Islam disambut dengan penuh penghayatan seperti sambutan Hari Raya Haji dan Hari Raya Puasa. Anak-anak pula dididik dengan cara hidup Islam (Zainal Abidin bin Abdul Wahid. pendidikan dan sebagainya. alam khayalannya. di mana perintah . 2003 : 304). Impak tauhid ini menyebabkan berlakunya perubahan terhadap 'rupa dan jiwa' Alam Melayu ini. wujudlah pemujaan atau penyembahan kepada batu-batu. Kepercayaan dan agama merupakan dua aspek sosial yang agak sukar untuk dipisahkan kerana sebahagian besar daripada kepercayaan termasuk dalam agama. Kuasa ghaib itu disifatkan sebagai hantu. Agama Islam di Melaka dihayati oleh masyarakat ketika itu sejak agama ini diterima oleh Raja Mahkota Iskandar Shah. jembalang atau jin yang menjadi penunggu objek tersebut (Haron Daud. 1989 : 26). Dalam kepercayaan ini mereka menganggap benda-benda mempunyai semangat dan kuasa ghaib. perundangan. rasul-rasul. Mereka sudah mula mempelajari al-Quran dan ilmu tafsir daripada ulama yang ada di Melaka ketika itu. percaya adanya nabi-nabi.perintah dan ajaran Islam itu diterima melalui jenis-jenis aktiviti pendidikan yang formal (Azhar Hj. penyembahan berhalanya. sambutan Maulidur Rasul dan Nuzul al-Quran. malaikat dan kitab-kitab sud. Sebagai contoh. 1992 : 29). menghiasi akhlak serta mencetus perubahan lain dalam bidang politik. dapat dilihat pada petikan mantera di bawah: (Samri Sainuddin. puasa. Masyarakat Melayu juga merayakan hari-hari kebesaran Islam seperti mengadakan sambutan Maal Hijrah. Sehubungan dengan itu. Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah membawa banyak perubahan sebagaimana yang disebut oleh Syed Naquib al-Attas sebagai mencetuskan suatu zaman baru. Berasaskan konsep tauhid ini juga lahirlah hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Pencipta.

Pada era kerajaan Melayu Melaka (1400-1511M) misalnya. fiqh dan tasawwuf Kitab-kitab utama yang menjadi pegangan masyarakat di Melaka ketika itu ialah aI-Oar al-Manzum oleh Abu Ishak aI-Shirazi. Di Melaka sendiri. Di samping itu tempattempat lain yang digunakan sebagai tempat pengajian ialah rumah-rumah ulama. Pendidikan Islam membawa perubahan dalam sistem pendidikan. Di Melaka contohnya. 1990 : 142). bahkan juga di istana sultan.Talibin oleh al-Nawawi. Tokoh-tokoh ini telah banyak menyumbang ke arahperkembangan ilmu pengetahuan di Tanah Melayu. Bersama dengan kedatangan Islam di mana-mana sahaja maka berkembanglah ilmu pengetahuan dan pendidikan. Golongan pemerintah dan pembesar-pembesar berperanan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.s. 1998: 91). Melalui sistem pengajian ilmu tersebut lahirlah para cendiakawan dan ulamaulama Melayu yang menjadi pegawaipegawai pemerintah. 1996 : 140). madrasah dan surau. Keilmuan rasional dan intelek yang diperkenalkan oleh Islam adalah pendekatan baru dalam cara berfikir iaitu meninggalkan sesuatu yang bersifat tahyul serta memuja sesuatu yang bersifat estetik. sultan yang pertama bermula dari Megat Iskandar Shah (1414M) hingga sultan-sultan terakhir sebelum 1511M. Qadi Yusuf. Sheikh Wan Hasan Wan Ishak dan ramai lagi (Hashim Hj. Pada awal abad ke-14 kedudukan agama Islam semakin teguh dan penyebarannya semakin meluas di Asia Tenggara. Selepas kedatangan Islam golongan bawahan menerima pendidikan yang sarna seperti golongan atasan. setaraf dengan pembesar dan pentadbir (Abdullah Ishak. 2004 : 46). dan Adam a. Bahasa dan Kesusasteraan Bahasa Melayu telah menerima pengaruh ajaran Islam bermula abad ke-14 Masihi dan berkembang sehingga akhir abad ke-18 Masihi. Ulama-ulama asing yang datang ke Melaka sejak awal hingga zaman kejatuhannya seperti Makhdum Syed Abdul Aziz. Tahap perkembangan bahasa Melayu daripada bahasa Melayu klasik kepada bahasa yang mempunyai nilai peradaban yang tinggi berlaku pada dua zaman iaitu zaman peralihan (abad ke-19M) dan zaman moden (abad ke-20M) (Mahayudin Hj. Musa. Ilmu-ilmu yang dipelajari ialah ilmu usuluddin. Ajaran Islam mengandungi unsur-unsur rasionalisme. dijadikan dari tanah. bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca bagi lapan puluh empat bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Melaka ketika itu. di mana Islam telah menekankan konsep persamaan taraf sesama manusia di sisi Allah SWT. Sistem pendidikan yang bermula di istana mula beralih ke beberapa institusi pendidikan Islam seperti pondok dan madrasah.s. Kebanyakan guru-guru agama pula terdiri dari bangsa Arab. Antara tokoh-tokoh Melayu yang terkenal ialah Syeikh Abdul Malik Abdullah. Maulana Sadar Johan. Semua manusia adalah berasal dari Adam a. 1990 : 133-134). Maulana Abu Bakar. guru-guru dan ahli agama. Pengajian Islam tidak sahaja berlaku di rumah-rumah. . Qadi Menawar Syah. Yahya.Perubahan sosial berlaku dengan adanya revolusi mental yang diketengahkan oleh Islam dan masyarakat. Kedatangan Islam membawa pengaruh yang besar terhadap sistem pendidikan. Dorongan belajar bermula dengan pengajaran membaca al-Quran dan kitabkitab. Dalam bidang intelektual dan keilmuan. masjid-masjid dan surau-surau. pemahaman ilmu metafizik serta pandangan hidup yang munasabah pada akal yang sihat (Rasid Muhammad. Maulana Jalal aI-Din dan lainlain bukan sahaja dijadikan sebagai seorang guru bahkan diberi kedudukan yang tinggi dalam hierarki sosial di Melaka. Bukti keteguhan kedudukan agama Islam di daerah ini dapat dilihat daripada kewujudan penggunaan tulisan Jawi oleh orang-orang Melayu ketika itu. Beberapa aspek pemikiran yang wujud dapat membuktikan hakikatnya. masjid. Qadi Menus. Islam memberi kedudukan yang begitu tinggi dengan memperkenalkan metod ilmu berteraskan ilmiah dan rasional sejajar dengan tuntutan Islam. aktiviti pendidikan berlangsung di istana yang juga berfungsi sebagai perpustakaan atau tempat penyalinan dan terjemahan. kepada sesuatu yang mementingkan akal. begitu mengambil berat tentang perkembangan pendidikan. Ihya Ulumuddin oleh al-Ghazali dan Minhaj al. Berpandukan kepada konsep rasionalisme inilah masyarakat Nusantara dengan sendirinya menolak kepercayaan tahyul Hindu dan fahaman animisme (Abdullah Ishak. Tradisi keilmuan yang ditekankan oleh Islam telah mengembangkan pula tradisi pendidikan dan pengajaran secara lebih tersusun.

Antara faktor yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penyebaran. Manakala puisi terkenal yang dipengaruhi oleh sastera Islam contohnya ialah Syair Perahu. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubahsuai dan dikenali sebagai tulisan Jawi. Para sasterawan menghasilkan karya-karya yang sangat luas bidangnya bukan sahaja bercorak fiksyen. ia juga membawa perubahan dari sudut kesusasteraan. 1992: 28). Pemindahan ilmu berupa ajaran Islam daripada al-Quran dan al-Hadith yang kedua-duanya dalam bahasa Arab berlaku dalam gerakan dakwah secara langsung yang dijalankan oleh pendakwah-pendakwah dari negara Arab. Hikayat Bulan Berbelah. Sebagai bahasa komunikasi di Tanah Melayu. Undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dikekalkan. Hikayat Para Sahabat. Adat Pepatih dan Adat Temenggung. Perkembangan ini dapat dilihat bukan sahaja dalarn kitab serta karya sastera semasa pada zaman selepas itu. Kedatangan Islam mengangkat martabat bahasa Melayu ke arah mengungkapkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan saintifik sehingga mencapai taraf lingua franca yang digunakan secara meluas di Alam Melayu. hikayat-hikayat. genre malah matlamat sastera itu sendiri. bentuk. Hikayat Para Pahlawan Islam dan Hikayat Ahli-ahli Sufi dan Orang-orang Yang Salih. Dalam pada itu bahasa Melayu itu telah diperkayakan dengan kata-kata pinjaman serta istilah daripada bahasa Arab. tetapi turut meliputi cabang-cabang ilmu fekah. Hikayat Para Nabi dan Rasul. Perundangan Kedatangcm agarna Islam telah mempengaruhi sistem perundangan di Alam Melayu. Bustanus-Salatin dan lain-lain lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid. falsafah dan sebagainya (Ismail. malah turut mengalami perubahan dari aspek tema. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa pengantar persuratan dan juga sebagai alat penyebaran dan penyampaian agama Islam di seluruh Alam Melayu. . Hikayat Nabi Bercukur dan Hikayat Nabi Mikraj. Dari segi bahasa perubahan besar berlaku apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. Tulisan jawi telah digunakan oleh bahasa Melayu semasa permulaan kedatangan Islam. India dan China. penyampaian persuratan Islam di Alam Melayu ialah sifat dalaman bahasa Melayu dan juga peranan yang dimainkan oleh wilayah dan daerah Melayu di Sumatera dan di Semenanjung Tanah Melayu dalam penyebaran agama Islam ke seluruh kepulauan Melayu. Melalui tulisan jawi agarna Islam telah dapat diperkembangkan. Kesusasteraan Melayu bukan sahaja mengalami perubahan dari aspek pendokumentasian. Antara contoh sastera prasa ialah Hikayat Nur Muhammad. Kedatangan Islam ke Alam Melayu selain membawa perubahan dari sudut akidah. undang-undang dan pentadbiran. Contohnya hakim boleh menggunakan budi bicaranya sarna ada menjatuhkan hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri ataupun didenda dan dipenjara sahaja. 1985 : 101). Syair Burung Pingai oleh Hamzah Fansuri dan Syair Makrifat oleh Abdul Rauf Fansuri. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah menaikkan taraf. Pelbagai hasil kesusasteraan telah dipengaruhi oleh ajaran Islam yang bertemakan sejarah Islam atau ajaran Islam itu sendiri. Kedatangan agama Islam juga telah membawa perubahan yang besar terhadap warisan kesusasteraan Melayu. kecekapan dan kewibawaannya. Antara sumbangan terbesar Islam kepada masyarakat di Alam Melayu adalah pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa Melayu. ilmu tasawwut ilmu kalam. Bahasa dan kesusasteraan Melayu juga berkembang melalui tulisan jawi. Sistem perundangan tempatan turut mengalami perubahan seperti yang tercatat dalam Hukum Kilnun Melaka. Tuhfat al-Nafis. bahasa Melayu merupakan aspek terawal menerima pengaruh Islam. malah buku-buku Sejarah juga mempunyai tajuk asal dalam bahasa Arab seperti Sulalatus Salatin. Banyak hasil kesusasteraan Melayu ditulis seperti Hikayat Nabi Muhammad SAVY.Tulisan Arab mulai diperkenalkan setelah kedatangan Islam. Melalui sistem tulisan ini bahasa Melayu dapat memainkan peranan lebih penting apabila digunakan untuk menulis kitab-kitab agama. Pemindahan ilmu dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu telah menyebabkan berlakunya perkembangan keilmuan yang pesat di Alam Melayu. Terdapat penggunaan kata dari bahasa Arab yang dipinjam dan digunapakai dalam bahasa Melayu.

imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. dusun dan setiap tanah jajahan takluk Melaka. Bidang kuasa tersebut sangat terbatas dan dinyatakan secara terperinci satu persatu. perdagangan di laut dan di darat dan kegiatan yang berkaitan dengannya. Kedua-dua kumpulan undang-undang ini adalah didasarkan kepada hukum syariah dan juga hukum adat yang telah wujud sejak dahulu lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid. undang-undang mahkamah syariah. Dari segi pentadbiran. beberapa institusi Islam didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Konsep dewaraja bertukar kepada konsep sultan. Rakyat boleh mengubah perjanjian jika syarat-syarat dilanggar oleh raja. Beberapa jawatan seperti kadi. Sultan juga bertanggungjawab mempastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Keadaan ini bertentangan dengan asas penubuhan yang disarankan oleh Tajus-Salatin dan Bustanus Salatin yang menekankan fardhu bagi penubuhan sistem beraja sebagai kurniaan Tuhan kepada manusia dan merupakan suatu pekerjaan yang hanya dapat ditanggung oleh orang yang terpilih sebagai pewaris kedudukan khalifah. 2003 : 41). 2003: 54). muamalah. Rubin. Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri. tua dan muda. kerajaan Melayu Melaka ditadbir oleh seorang sultan yang mempunyai kuasa penuh dalam urusan pentadbiran negara. sungai. undang-undang pentadbiran keluarga Islam. 2005: 81): .. Contohnya Melaka mempunyai Hukum Kanun Melaka yang meliputi tanah.Mengikut hukum Allah. undang-undang prosedur dan keterangan. sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu t~lah berubah dan dipadankan dengan ajaran Islam. keterangan dan acara yang berpandukan undang-undang Islam (Afifah Abu Yazid. kerajaan amat maju dan stabil. menurut dalil al-Quran dan menurut amr bi al-ma'ruf wa nahyi'ani al-munkar". Dengan kedatangan Islam juga. Roff dan Alfred P.. Hukum Kanun Melaka atau Undang-Undang Melaka pada dasamya berasaskan Undang-undang Islam di samping berpegang kepada hukum akal dan hukum adat. pada hukum Allah. di zaman pemerintahan Melayu Melaka. 1992 : 29).Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara sistem perundangan masyarakat Melayu juga berubah kepada sistem adat dan Islam. Sultan juga berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara. Islam mengajar tidak ada pengkastaan dalam masyarakat seperti dalam pengaruh Hindu-Buddha. amatlah tepat jika ianya dijadikan contoh tentang wujudnya pengaruh Islam dalam perundangan. Sehubungan itu. Ia merupakan suatu gelaran kepada orang yang diamanahkan mentadbir sesebuah negeri dan pada masa yang sarna berperanan sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Selain itu kitab Undang-undang Laut dan Hukum Kanun Melaka dihasilkan untuk panduan masyarakat. Raja dan rakyat. Gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan dengan khalifah seperti yang diperkenalkan dalam sistem politik Islam. Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara. Undang-undang Laut Melaka meliputi perusahaan perkapalan. bukan kepatuhan mutlak seperti konsep dewaraja. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan Islam dilanjutkan dalam pemerintahan Malaysia hari ini. kaya dan miskfu semuanya mempunyai peranan dalam masyarakat (Mifah Abu Yazid. Menurut beberapa orang sarjana barat seperti William R. ". terdapat suatu unsur kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan sistem beraja. Kepatuhan dan ketaatan pada sultan adalah kepatuhan yang bersyarat. Manakala di peringkat negeri terdapat beberapa undang-undang yang telah dikuatkuasakan seperti undang-undang pentadbiran Islam. Buktinya. undang-undang sivil. aman dan stabil termasuklah (Zulkefli Haron. Contohnya. agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Terdapat juga undangundang yang berhubung dengan jenayah. jenayah Islam dan lainlain lagi. Antara langkahlangkah yang diambil untuk menjadikan Melaka makmur. sebaliknya pembentukan masyarakat mestilah diasaskan pada keadilan yang bersendikan agama. Oleh kerana Hukum Kanun Melaka adalah undang-undang induk yang meliputi undang-undang lain di dalam negerinegeri Melayu. Dalam konteks sosial. kekeluargaan. Pendapat-pendapat tersebut adalah sejajar dengan perkataan-perkataan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut antaranya menyebut. Politik dan Pemerintahan Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik.

Selain memberikan perhatian dan kasih sayang anak-anak . peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. atau mengkamatkan bayi perempuan. Tujuannya ialah untuk memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan azan dan kalimah syahadah dan meniupkan roh dan semangat Islam kepada bayi tersebut. (d)Laksamana dilantik sebagai Ketua Angkatan Tentera.2 (Azmah Abdul Manaf. Selain itu mereka juga diajar supaya hormat-menghormati. upacara ijab dan kabul Fasal 25. Ini digambarkan di dalam surah al-Tahrim (66) ayat 61 yang bermaksud: "Hai orang-orang yang beriman. 2001 : 217). talak Fasal 28. Islam telah bertapak di Kelantan. Sistem kekeluargaan masyarakat Melayu berteraskan Islam dan adat. yang keras. Ibu bapa berperanan penting dalam pembentukan institusi keluarga. Dalam sistem perkahwinan. bapa atau datuk akan mengazankan bayi lelaki. Keagungan Melaka mula terserlah apabila ia mengamalkan dasar luar yang pragmatik iaitu dasar berbaikbaik dengan kuasa besar asing pada ketika itu seperti Siam. Dasar ini mampu menstabilkan politik Melaka serta memberi peluang kepada perkembangan ekonomi dan pentadbirannya (Afifah Abu Yazid. berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan. hadirnya saksi Fasal26. Dalam masyarakat Melayu. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. bertolak ansur dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam menjalani kehidupan seharian. haram dan sebagainya. Bukti-bukti sejarah menjelaskan bahawa Islam bertapak di Tanah Melayu seawal kurun ke-9M dan selewat-Iewatnya pada kurun ke-15M. Setelah meningkat umur lima tahun ke atas kanak-kanak juga'diajar bersembahyang. Keluarga sebagai agen sosialisasi : utama dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan turnt dibantu untuk komuniti yang melaksanakan kawalan serta tekanan sosial. Contohnya perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat pernikahan. didapati hukum syarak mempunyai pengaruh yang besar malah ianya dicatat di dalam Hukum Kanun Melaka. Seseorang kanak-kanak sejak kedl lagi diajar konsep-konsep dosa. (f)Syahbandar menguruskan pentadbiran pelabuhan dan perdagangan asing. (e)Para pembesar membantu sultan dalam pentadbiran. Sistem Kekeluargaan Kedatangan Islam telah memantapkan lagi sistem kekeluargaan masyarakat Melayu. perbelanjaan juga perlu berhemah. Contohnya sebaik sahaja seseorang itu dilahirkan. pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang billk. Majapahit dan China. Kedatangan Islam ke Melaka telah merubah sistem kekeluargaan dalam masyarakat Melayu. Menurut sejarah. (b)Bendahara menjadi penasihat utama kepada sultan. pengutipan cukai berjadual. berpuasa dan lain-lain. (c)Temenggung dilantik sebagai Ketua Pasukan Keselamatan. Kerajaan Melaka telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembangan Islam di Tanah Melayu. Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsur-unsur Islam yang berterusan. Sejak lahir lagi seseorang itu dididik berteraskan Islam dan adat sehinggalah mereka dewasa. yang menetapkan adanya wali bagi pengantin perempuan dinyatakan dalam FasaI25. yang tidak menderhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. III beragama.1. Tujuan utamanya ialah mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu akan menjadi anggota masyarakat yang baik. Terengganu dan Kedah sebelum terbentuknya Kerajaan Melaka. Ajaran Islam telah menggariskan peranan ibu bapa dalam menjaga dan mendidik anak-anak dengan didikan Islam.2. pahala.1. dan wanita-wanita yang boleh dikahwini Fasal 28. Islam menyusun institusi kekeluargaan dengan meletakkan pembentukan keluarga sebagai asas kepada kehidupan. kontrak perkahwinan Fasal 27." Perkahwinan merupakan suatu mekanisme pemeliharaan maruah dan pengembangan zuriat dan keturunan.(a) Penghulu Bendahara mempastikan kelicinan perbelanjaan negara. 2003: 3).

1990: 4). menghormati orang tua dan sebagainya. setelah kedatangan ajaran Islam. adat dan cara hidup masyarakat Melayu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam masih terus diamalkan. berakhlak mulia dan menghormati kedua ibu bapa mereka. Adat masyarakat Melayu juga telah mengalami perubahan dengan kedatangan ajaran Islam di rantau ini. Mereka mematuhi adat serta menghormatinya dengan keyakinan bahawa melanggar adat dianggap sebagai suatu sikap atau perbuatan buruk dan akibatnya akan merosakkan diri dan sekaligus mencemarkan kesejahteraan hidup masyarakat (Asmad. Islam telah merubah adat resam masyarakat Melayu dengan adat-adat Islam. pulut kuning dan putih Kelahiran bayi disambut dengan azan dan kamat Perkahwinan dilakukan oleh kadi dan dua orang saksi. upacara khatam al-Quran dan berzanji Mengadakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat Membaca ayat-ayat al-Quran untuk mengelak gangguan syaitan Perubahan yang jelas telah berlaku terhadap masyarakat Melayu dari segi adat resam dalam kehidupan. Kedatangan Islam juga telah menyusun institusi kekeluargaan masyarakat Melayu dengan lebih teratur. bertaqwa. berpuasa. tanggungjawab suami. Contohnya pantun Melayu ada menyebut: Bunga cempaka baunya harum Pelbagai kembang digubah indah Adat bermula dengan hukum Hukum bersandar di kitab Allah Islam telah mengangkat taraf manusia dan menyamakan kedudukan mereka di sisi Allah SWT. menyusukan anak selringga berumur dua tahun. Selain daripada mengubah sistem kepercayaan kita. adat menuntut ilmu. Contoh-contoh Perubahan Adat dan Cara Hidup adalah seperti berikut: Kelahiran bayi disambut dengan persiapan tujuh lapis kain kuning. Contohnya dalam pemilihan jodoh. adat berkampung dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan keharmonian hidup masyarakat. Adat resam masyarakat Melayu diperkemaskan lagi dengan ajaran Islam. Adat resam pula ialah kebiasaan cara hidup individu dan masyarakat yang secara nyata menggambarkan corak budaya sesuatu bangsa. Selain itu pelbagai adat dan budaya Islam perlu dihayati oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak seperti meletakkan nama yang baik kepada anak mereka. Islam telah mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan yang dilalui itu berlangsung dalam suasana aman dan harmoni. mendidik anak-anak supaya menjadi manusia yang beriman. Sebelum kedatangan Islam masyarakat Melayu mengamalkan adat tradisi warisan nenek moyang mereka. tanggungjawab isteri dan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Kesan daripada perubahan adat ini telah mewujudkan suasana hidup yang lebih teratur. Adat adalah suatu perbuatan atau perlakuan menurut kebiasaan masyarakat atau bangs a yang berkenaaf':. Apabila masyarakat Melayu mula menganuti ajaran Islam adat-adat dalam masyarakat Melayu mula diubahsuai supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.hendaklah dididik dengan ajaran agama seperti bersembahyang. Masyarakat Melayu menganggap adat sebagai undangundang hidup. tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir sehinggalah hari kematiannya. Adat Melayu yang bersendikan agama menjadi amalan masyarakat Melayu. berjiran tetangga. seperti adat berkeluarga. hiasan katil berwarna kuning. Islam juga telah mengenepikan adat yang dianggap bercanggah dengan akidah dan kepercayaan Islam. Adat dan Cara Hidup Tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat dan cara hidup Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir di dunia hinggalah hari kematiannya. la membentuk suatu . Dalam proses sosialisasi masyarakat Melayu. Walau bagaimanapun. mengadakan akikah. Islam telah menentukan garis panduan dalam membina keluarga berasaskan ajaran Islam. Islam telah mengubah corak hidup masyarakat Melayu di dalam segala aspek kehidupan manusia.

Sejajar dengan realiti tersebut. Mereka menekankan usaha memupuk nilai-nilai Islam sebagaimana yang dikehendaki dari satu generasi kepada generasi seterusnya. institusi-institusi sosial dan agama dalam masyarakat memainkan peranan penting dalam usaha memupuk dan mempertahankan nilai-nilai sosial dan agama yang mereka bina. kedatangan Islam ke Alam Melayu menjadikan golongan bawahan mula mendapat perhatian dan penghormatan. Masyarakat Melayu juga telah berubah daripada masyarakat yang buta huruf kepada masyarakat yang mengamalkan tradisi keilmuan.sistem masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati. Tiada lagi sistem kasta yang berasaskan ajaran agama Hindu diamalkan dalam masyarakat Melayu. Proses penyerapan Islam ini berlaku secara berperingkat-peringkat di kalangan masyarakat Melayu yang bermula daripada golongan istana. Ini kerana keistimewaan ajaran Islam yang sederhana dan tiada paksaan. Amalanamalan Islam yang berunsur tahyul dan khurafat telah ditinggalkan secara beransuransur oleh masyarakat Melayu. Proses Islamisasi ini menjadikan masyarakat Melayu akhirnya dapat menerima ajaran Islam dengan baik. malah telah membentuk cara hidup baru dalam amalan seharian masyarakat. pembesar sehinggalah kepada rakyat biasa. Komunikasi antara kelompok masyarakat berjalan dengan baik menerusi sifat hormat-menghormati. KESIMPULAN Islam memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat dan tamadun Melayu. Malah. Dengan berlakunya penyebaran agama Islam ini agama Islam dijadikan sebagai teras dalam pembinaan tradisi budaya Melayu. Contohnya galakan daripada golongan pemerintah telah menjadikan Melaka suatu ketika dulu sebagai pusat pembudayaan ilmu. Kedatangan Islam bukan sahaja mengubah pegangan hidup masyarakat Melayu. . bergotong-royong dan bantu-membantu. Orang-orang Melayu yang menganut agama Islam menyedari dan memahami nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dan berusaha menyesuaikan warisan tradisi budaya dan kehendak-kehendak Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful