KEDATANAGAN ISLAM KE ALAM MELAYU DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

1990 : 60).MELAYU DAN PENGATEORI KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU 1. China dan negara India. oleh Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad al-Qaumiri al. Teori kedatangan Islam ke Alam Melayu adalah seperti berikut: 1.1 Islam Datang Dari Tanah Arab Di Tanah Melayu terdapat bukti-bukti yang kuat bahawa agama Islam itu dibawa secara langsung dari tanah Arab oleh bangsa Arab. . raja Kedah telahpun diislamkan pada tahun 531 H/1136 M. Mengenai kedatangan Islam ke Tanah Melayu para sejarawan berpendapat.Y amani seorang ulama berbangsa Arab yang datang dari Yaman (Abdullah Ishak. PENGENALAN Pada umumnya terdapat tiga teori utama tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara iaitu Islam datang dari Tanah Arab. Sebagai contohnya Maharaja Derbar Raja II. Melaka merupakan negeri yang mula-mula menerima ajaran Islam dan raja Melaka yang pertama iaitu Parameswara dikatakan telah memeluk Islam pada tahun 1414.

Emanuel Godinho De Evedia mengatakan Islam datang ke Nusantara dari China melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9 Masihi. 1987 : 253). RA. 1. Naquib al-Attas menegaskan juga bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan istilah dan konsep serta tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya (Hashim Musa. Penyebaran Islam di Tanah Arab telah begitu meluas dan termasuklah di Yaman yang mempunyai pelabuhan perdagangan yang penting. Hujah mereka adalah berpandukan kepada persamaan mazhab yang dianuti iaitu mazhab Syafie. 2000 : 256). 1. MeperusL hubungan dua hala itu penduduk Nusantara berminat dengan Islam yang telahpun dianuti oleh pedagang-pedagang India (Abdullah Ishak. Hall.M. terdapat sebuah perkampungan Islam di Sumatera Utara yang diberi nama 'Tashih' telah ditemui pada tahun 650 Masihi bersamaan 30 Hijrah. 1990 : 35).Q. Kern dan Snouck Hurgronje berpendapat bandar pelabuhan Gujerat di India memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam melalui perdagangan. Pendapat di atas dibuktikan melalui penemuan batu nisan Sultan Malikul Salleh.2 Islam Datang Dari India Para sarjana seperti S.E. sebagai pelarian politik dan mendapatkan perlindungan di India dan juga di Alam Melayu. Fatimi. B. sarjana-sarjana tersebut telah bersetuju Islam dibawa ke Pasai melalui perdagangan dan batu nisan itu adalah sebagai buktinya. Harrison berpendapat masyarakat Nusantara memandang ke India bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan dalam hal-hal perniagaan dan kebudayaan. Morison Harison. Mereka juga berpendapat ramai pemimpin Abbasiyah dan Umaiyah di Andalus melarikan diri daripada tindakan pihak berkuasa. 2001: 165). Walau bagaimanapun. Islam telah sampai ke China pada zaman pemerintahan Dinasti Tang iaitu sekitar tahun 650 Masihi dan Canton menjadi kawasan tumpuan utama para pendakwah Islam (Azhar. Terdapat beberapa teori yang turut menyokong kedatangan Islam dari China. Hubungan perdagangan telahpun terjalin antara Alam Melayu dengan Tanah Arab sejak sebelum kelahiran Islam lagi dan ia berterusan selepas kelahirannya.Menurut satu catatan yang ditemui. Perkampungan ini dihuni oleh orang-orang Arab yang datang ke Sumatera pada abad ke-7 Masihi (Abdullah Ishak. Batu nisan ini didakwa dibawa dari Gujerat berdasarkan persamaan dari segi reka bentuk batu nisan di kedua-dua tempat tersebut (D.3 Islam Datang Dari China Menurut sejarah. kemenyan dan sebagainya. Raja Samudera yang bertarikh 1297 Masihi.G. S. 1990 : 61). Pedagang-pedagang Islam yang bertumpu di Yaman turut menjalankan aktiviti perdagangan dengan Asia Tenggara terutama untuk mendapatkan barangan seperti kapur barus. Pendapat ini terbukti hasH penemuan batu bersurat di Kuala .

2. Akibat peristiwa ini telah menyebabkan ramai orang Arab-Islam yang melarikan diri ke Kedah dan Palembang. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah.a. 2000: 256).t : 72).w. Bacalah. 2. Bukti kedatangan Islam dari China dapat dilihat melalui hubungan perdagangan antara orangorang Arab dengan China yang dikatakan telah berlaku sejak sebelum kelahiran agama Islam lagi. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya". saya ingin menyentuh beberapa aspek penting yang berhubung dengan: 2.1 Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Pendidikan dan pengembangan ilmu adalah warisan Nabawi yang sangat utama. ' Pada tahun 878 Masihi pula telah berlaku pemberontakan di Canton yang menyebabkan seramai 100 000 orang asing terbunul). Mereka membawa barang-barang dagangan seperti mutiara. T.Berang. bahawa orang-orang Arab Islam telahpun datang ke negara China semasa zaman pemerintahan Maharaja Tai Tsung dari Dinasti Pang (627-650M) (Abdullah Ishak. Islam: Kesannya Terhadap Sosio-Budaya dan Pemerintahan Dalam konteks kesan kedatangan Islam terhadap perubahan sosio budaya ini.3 Kebudayaan dan kesenian.. adalah kewajipan terhadap pencarian ilmu dengan perintah: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.5 Isu dan cabaran semasa kehidupan sosial umat.2 Bahasa dan persuratan. Terengganu yang terletak di pantai Timur Tanah Melayu (Othman Soh. sutera dan tembikar dari China. . 2. 2. Perdagangan antara Arab dengan China secara tidak langsung mewujudkan hubungan antara China dengan Kepulauan Melayu. Al ‘Alaq (Segumpal Darah) 96:1-5. Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Mad Aros.1 Pendidikan dan pengembangan ilmu. Firman Allah yang pertama disampaikan melalui Jibril kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad s. 1990 : 65). Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dalam masa yang sarna catatan Dinasti Sung pula mengatakan bahawa kedatangan Islam ke Alam Melayu melalui sepanjang pantai Laut China Selatan dan dibawa oleh pedagang-pedagang Islam dari China pada awal977 (Azhar Hj. Menurut laporan orang-orang China Islam. 2.

Sumbangan seperti ini. Penerimaan terhadap ajaran Islam dan kebudayaannya menyebabkan kebudayaan Melayu disejajarkan dengan Islam. Sistem awal yang diperkenalkan. dan kemudian Patani dan Kelantan dengan tokoh-tokohnya dikenal seperti Syeikh Abdul Rahman Pauh Bok. Parsi-Islam. Kedah. bahkan tidak terkecuali. Minangkabau. Jawa. iaitu ilmu yang menghuraikan dasar-dasar aqidah Islam. berlanjut di Banjar dengan tokoh-tokoh seperti Syeikh Muhammad Arshad al-Banjari dan Muhammad Nafis al-Banjari. Palembang dan Banjar. Dari pusat-pusat inilah terpancar keluarnya pengaruh kebudayaan Islam di Alam Melayu dari Semenanjung sehingga ke kepulauan Indonesia. Dengan kedatangan Islam dan tersebar ajarannya di Nusantara atau Alam Melayu. Banten dan Minangkabau. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Shamsuddin al-Sumatrani. langgar dan masjid atau di kalangan istana. Mesir dan Turki. telah memberikan ciri-ciri khusus terhadap sebuah tamadun Islam di Asia Tenggara yang dikenali sebagai peradaban Melayu-Islam sebagaimana kita kenali adanya peradaban Arab-Islam. juga India dan Pakistan. Peradaban Melayu-Islam berada dan berkembang di wilayah Alam Melayu. Sumbawa. Terengganu. Pontianak. bukan sahaja melalui pengajian pondok atau kegiatan dakwah seperti yang dinyatakan. terdapat cukup ramai para ulama yang berjasa besar dan terserlah sumbangan mereka dalam pembangunan tamadun Melayu. maka telah tumbuh dan berkembang ilmu-ilmu yang menentukan ciri-ciri kebudayaan Melayu besar serantau itu. Antaranya. Pasai. Lingga dan sebagainya. Dalam bidang karya tulis. penulis kitab Syarh Hikam yang terkenal itu. Makasar. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani. Kemudian Terengganu dengan Syeikh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis. Acheh. Sehingga suku pertama abad ke20. gerakan ulama mengembangkan ilmu menerusi pendidikan agama tidak pernah surut. mungkin pada mulanya dengan menadah kitab di surau. Nama-nama ulama besar itu termasuklah ulama-ulama dari Kelantan-Pattani. sehingga kemudiannya terdirinya pondok dan pesantren di serata wilayah dan daerah kepulauan Melayu. Ilmu adalah alat pertama bagi kesempurnaan keperibadian seseorang insan dan pembentukan akhlak. Maka Islam itu tidak sukar diterima oleh sebahagian besar umat serumpun Melayu itu. India-Islam dan Turki-Islam. Banten dengan tokoh besarnya – Syeikh Nawawie al-Bantaniy. Kalau diteliti lanjut. kita lihat tradisi yang sangat penting ini yang boleh disebut pada abad ke 16 dan 17. Palembang dengan Syeikh Abdul Samad al-Palembani.Perkembangan ilmu telah membawa kesan yang cukup besar terhadap perubahan sosiobudaya umat Melayu sesudah kedatangan Islam. ulama-ulama tadi cukup aktif menghasilkan karya tulis dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan agama. Sambas. dengan tokoh-tokoh di Acheh seperti Hamzah Fansuri. ditambah oleh hubungan dengan pusat-pusat kebudayaan Islam di alHaramain atau Tanah Arab. selain dari pusat-pusat kebudayaan Islam di atas tadi. tetapi juga lewat pengaruh perdagangan dan perluasan wilayah geopolitik baharu seperti Aceh-Pasai dan Johor-Riau itu. pada abad ke-19. dan kemudiannya Kelantan–Patani. Di pelbagai wilayah Alam Melayu luas. Syeikh Abdul Rauf Singkel. Proses pembudayaan rantau Melayu banyak sekali dimainkan peranannya oleh para ulama yang bermula dari pusat-pusat pemerintahan Islam-Melayu seperti Melaka seawal abad ke-15. Syeikh Haji Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain al- . tentu sahaja ilmu-ilmu yang membahaskan tentang ketuhanan dan tasawwur (world view) Islam. yang paling awal.

. persuratan.w. terhurai juga ilmu-ilmu yang menyangkut bidang etika dalam kerangka syariat yang syumul dan meliputi. Hasil karya para ulama Melayu itu. Kedatangan Islam ke rantau ini telah memulakan tamadun keilmuan dan melibatkan para ilmuwan Melayu dalam perkembangan intelektualisme Dunia Islam. tidak jarang perbahasan tentang ilmu ini dikaitkan dengan soal-soal metafizika dan ketuhanan. dihurai dengan jelas dengan cara menghubungkannya dengan kehidupan sosial dan kehidupan seseorang. menghuraikan dasar-dasar pandangan hidup Islam dengan menerangkan hakikat ketuhanan dan hubungannya dengan kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui dan direalisasi dalam kehidupan seorang Muslim. al-Ghazaliy dan lainlain di samping karya-karya asli ulama Melayu. Antara nama-nama yang sangat terkemuka dalam bidang ini ialah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karya besarnya Siyar al-Salikin dan Syeikh Muhammad Nafis alBanjari dengan karya kontroversinya – al-Durr al-Nafis. Hubungan antara manusia dengan manusia itu telah membentuk kebudayaan dan tata kehidupan sehingga proses penciptaan mereka tetap berpaut kepada aqidah dan tauhid. Dengan berdasar kepada pemahaman doktrin dalam bidang ini serta pelaksanaannya dalam kehidupan perseorangan dan jamaah. Selepas ilmu tentang ketuhanan dan world view. Haji Mohd Yusoff Ahmad al-Kenali (Tuk Kenali). Khazanah intelektualisme Melayu tidak cuma mengandungi sastera lipur lara. tetapi setidak-tidaknya rantau ini memang sentiasa terdedah kepada pemikiran para ilmuwan besar Dunia Islam. tetapi meliputi juga terjemahan dan saduran karya-karya besar al-Baydawiy. iaitu ilmu yang mengatur cara berhubung antara manusia sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. al-Mawardiy.t. . yang kemudiannya menjadi wadah dan acuan kepada sistem moral dan akhlak yang sekarang kita anuti sebagai nilai-nilai bersama. dasar-dasar pandangan hidup Muslim menjadi lebih jelas dan tidak hanya sekadar menjadi suatu rukun daripada rukun-rukun iman yang dihafal dalam kepala sahaja. kesenian dan kebudayan selain dari keagamaan. Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa peribadi Islam yang dikenal masyhur dalam menghuraikan ilmu ini seperti alAsh’ari.Fatani. Tuan Tabal dan lain-lain. Manusia membentuk kebudayaan dan tamadun mereka tetapi terasnya adalah agama yang datangnya dari Allah s. antara lain. Tuk Wan Ali Kutan. lebih awal lagi di Jawa dengan Wali Songo dan ulama-ulama besar Minangkabau yang bergerak secara langsung dalam gerakan bahasa. Dari segi budaya intelektual. Malah. Tradisi pengajian pondok (pesantren) yang dianggap oleh setengah kalangan peneliti sebagai bersifat indigenous itu telah memainkan peranan besar sebagai jambatan budaya yang menghubungkan tradisi keilmuan rantau ini dengan tradisi keilmuan Dunia Islam terutama yang berpusat di Asia Barat. maka ilmu yang paling dekat selepasnya ialah ilmu-ilmu tentang ibadat dan hukum-hakam atau fiqh. sehingga dengan demikian. Dunia Melayu mempunyai sejarah dan tradisi intelektualismenya sendiri. antara lainnya. Kemudian. mempunyai penerjemah-penerjemah dan penghurai-penghurainya di Nusantara. maka terbentuklah suatu sistem nilai dan etika Islam di Nusantara. al-Maturidi dan al-Ghazaliy. Dalam bidang ini sifat-sifat utama yang merupakan nilai-nilai baik atau al-Mahmudah dan sifat-sifat tercela keji yang menjadi lawannya atau al-Mazmumah. Memang rantau ini belum pernah melahirkan seorang ash-Shafiy atau al-Ghazaliy. Tuan Minal.

Para ilmuwan Melayu tidak hanya menterjemah dan menyadur karya-karya dari luar. Kesan dan pengaruh Islam dalam tamadun Melayu adalah seperti berikut: Agama dan Kepercayaan Kesan utama yang dibawa oleh Islam ialah terhadap akidah dan kepercayaan. reaktualisasi Islam dan sebagainya. Perkembangan-perkembangan mutakhir dalam bidang pendidikan di rantau ini telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Sebahagian daripada masyarakat Melayu telah meninggalkan ajaran agama HinduBuddha dan kepercayaan animisme. KESAN DAN PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Kedatangan Islam telah memberi kesan yang besar terhadap masyarakat Melayu. Kehidupan masyarakat Melayu banyak didasari adat dan ajaran agama Islam. Kesan ini juga jelas dilihat di dalam kehidupan" seharian masyarakat Melayu. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa dan ISTAC (Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa) di Malaysia umpamanya telah menjadikan rantau ini sebagai salah satu pusat tumpuan para ilmuwan dunia. Pada zaman tamadun Aceh telah terjadi polemik di sekitar faham wujudiyyah dan pada zaman kebelakangan ini lebih banyak lagi polemik-polemik tentang pelbagai isu termasuklah polemik Islam dan adat tentang pembahagian harta pusaka dalam sistem adat perpatih. Cara kehidupan mereka . Karya-karya al-Ghazaliy khususnya kitab ihya’ Ulumi ‘d-Din telah sejak lama diterjemah dan tersebar luas. Mereka percaya kepada konsep ketuhanan. Sejarah zaman penjajahan di Indonesia mencatatkan bahawa antara kekuatan yang paling ditakuti oleh Belanda ialah kumpulan-kumpulan tarekat pimpinan ulama-ulama rohaniah yang sangat berkarisma. memang sejarah pengislaman rantau ini berkait erat dengan peranan kaum sufi. polemik di sekitar faham sekular. Dari segi tradisi kerohanian pula. Kerana itu hingga sekarang rantau Melayu adalah termasuk daerah yang paling subur dengan tradisi kesufian. Ilmu Tasawwuf adalah merupakan antara jenis ilmu yang popular dalam masyarakat Melayu. tetapi ada juga yang menghasilkan karya-karya asli termasuk karya-karya dalam bahasa Arab. Sejarah intelektualisme rantau ini juga mencatatkan adanya polemik-polemik intelektual yang menyegarkan budaya berfikir. Tradisi kerohanian masyarakat Melayu pernah membuktikan peranan positifnya sebagai salah satu kekuatan umat. Sekarang ini pun kita sudah menyaksikan semakin ramainya para pelajar dari pelbagai rantau dunia termasuk Dunia Arab yang datang untuk belajar di kampus-kampus kita. polemik politik tentang Islam dan kenegaraan (antara Soekarno dengan Natsir) polemik Kaum Tua-Kaum Muda (tentang pembaharuan Islam). hormat-menghormati antara manusia dan menitikberatkan soal persamaan tara£. AshSyeikh Nawawiy al-Bantaniy (Banten) misalnya telah menghasilkan beberapa buah kitab dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan para ulama Hijaz.

Perubahan yang paling utama ialah daripada sudut kepercayaan yang mana masyarakat Melayu telah diperkenalkan dan diyakinkan dengan keyakinan yang berteraskan tauhid. Perubahan yang dibawa merupakan perubahan menyeluruh berteraskan as as tauhid.juga telah berubah kepada cara hidup beragama dengan mengamal dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan mereka. jembalang atau jin yang menjadi penunggu objek tersebut (Haron Daud.perintah dan ajaran Islam itu diterima melalui jenis-jenis aktiviti pendidikan yang formal (Azhar Hj. mereka berusaha pula untuk mengamalkan serta menghayati ajaran dan hukum Islam dengan sebaiknya. Kegiatan kemasyarakatan telah berubah dan menggambarkan penerimaan dan penghayatan mereka terhadap ajaran Islam. Masyarakat Melayu juga merayakan hari-hari kebesaran Islam seperti mengadakan sambutan Maal Hijrah. Mereka sudah mula mempelajari al-Quran dan ilmu tafsir daripada ulama yang ada di Melaka ketika itu. Kepercayaan masyarakat Melayu pada peringkat permulaan adalah berbentuk animisme. penyembahan rajanya. di mana perintah . 2004 : 38) Kabul aku menawar ubat pontianak si anu Kabul Allah Kabul Muhammad Kabul Baginda Rasulullah Kabul berkat guru La ila ha ilallah. pendidikan dan sebagainya. Fahaman tauhid telah mengubah world view orang Melayu daripada zaman Hindu-Buddha dengan metodologinya. Kepercayaan dan agama merupakan dua aspek sosial yang agak sukar untuk dipisahkan kerana sebahagian besar daripada kepercayaan termasuk dalam agama. Masyarakat Melaka telah reI a men~rima agama Islam yang telah dianuti oleh raja mereka. kuliah dan ceramah. Dengan penerimaan ini. menghiasi akhlak serta mencetus perubahan lain dalam bidang politik. dapat dilihat pada petikan mantera di bawah: (Samri Sainuddin. alam khayalannya. sambutan Maulidur Rasul dan Nuzul al-Quran. Berasaskan konsep tauhid ini juga lahirlah hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Pencipta. penyembahan berhalanya. Walau bagaimanapun. Ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. mengeluarkan zakat dan menunaikan rukun haji. puasa. kepada ajaran tauhid yang murni (Muhammad Uthman. Tauhid juga membuahkan kehidupan beribadah. Ledakan tauhid ini telah meninggalkan zaman kehidupan t Hinduisme dan Buddhisme yang tiba pada abad ke-4 dan ke-5M. kepercayaan-kepercayaan dan tradisi lama tidak dihapuskan sama sekali. Impak tauhid ini menyebabkan berlakunya perubahan terhadap 'rupa dan jiwa' Alam Melayu ini. Kuasa ghaib itu disifatkan sebagai hantu. Muhammadar Rasulullah Mentera ini masih diamalkan oleh masyarakat Melayu dalam perubatan. Islam mengubah world view masyarakat Melayu daripada mempercayai roh. Dalam kepercayaan ini mereka menganggap benda-benda mempunyai semangat dan kuasa ghaib. percaya adanya nabi-nabi. perundangan. Keimanan mereka diikuti dengan amal ibadat seperti sembahyang. 1992 : 29). 2003 : 304). Md Aros. Perayaan dalam Islam disambut dengan penuh penghayatan seperti sambutan Hari Raya Haji dan Hari Raya Puasa. Agama Islam di Melaka dihayati oleh masyarakat ketika itu sejak agama ini diterima oleh Raja Mahkota Iskandar Shah. Kegiatan keagamaan diadakan seperti muzakarah. wujudlah pemujaan atau penyembahan kepada batu-batu. Sehubungan dengan itu. pokok-pokok. 1977 : 185). Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah membawa banyak perubahan sebagaimana yang disebut oleh Syed Naquib al-Attas sebagai mencetuskan suatu zaman baru. 1989 : 26). rasul-rasul. Anak-anak pula dididik dengan cara hidup Islam (Zainal Abidin bin Abdul Wahid. . Sebagai contoh. semangat dan dewa-dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. malaikat dan kitab-kitab sud. ciri tertentu dan masyarakatnya. sungaisungai dan fenomena alam yang lain. Penyerapan ajaran Islam juga berlaku tanpa mengganggu masyarakat yang ada sehingga akhirnya menjadikan orang Melayu di Alam Melayu beragama Islam.

s. Musa. Maulana Abu Bakar. 1990 : 133-134). di mana Islam telah menekankan konsep persamaan taraf sesama manusia di sisi Allah SWT. Di Melaka contohnya. Yahya. Maulana Jalal aI-Din dan lainlain bukan sahaja dijadikan sebagai seorang guru bahkan diberi kedudukan yang tinggi dalam hierarki sosial di Melaka. bahkan juga di istana sultan. masjid-masjid dan surau-surau. pemahaman ilmu metafizik serta pandangan hidup yang munasabah pada akal yang sihat (Rasid Muhammad. Di samping itu tempattempat lain yang digunakan sebagai tempat pengajian ialah rumah-rumah ulama.Perubahan sosial berlaku dengan adanya revolusi mental yang diketengahkan oleh Islam dan masyarakat.Talibin oleh al-Nawawi. Qadi Yusuf. Tahap perkembangan bahasa Melayu daripada bahasa Melayu klasik kepada bahasa yang mempunyai nilai peradaban yang tinggi berlaku pada dua zaman iaitu zaman peralihan (abad ke-19M) dan zaman moden (abad ke-20M) (Mahayudin Hj. Bersama dengan kedatangan Islam di mana-mana sahaja maka berkembanglah ilmu pengetahuan dan pendidikan. 2004 : 46). Kedatangan Islam membawa pengaruh yang besar terhadap sistem pendidikan. madrasah dan surau. Dorongan belajar bermula dengan pengajaran membaca al-Quran dan kitabkitab. 1998: 91). bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca bagi lapan puluh empat bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Melaka ketika itu. dijadikan dari tanah. Tradisi keilmuan yang ditekankan oleh Islam telah mengembangkan pula tradisi pendidikan dan pengajaran secara lebih tersusun. Di Melaka sendiri. guru-guru dan ahli agama. Keilmuan rasional dan intelek yang diperkenalkan oleh Islam adalah pendekatan baru dalam cara berfikir iaitu meninggalkan sesuatu yang bersifat tahyul serta memuja sesuatu yang bersifat estetik. Dalam bidang intelektual dan keilmuan. Ihya Ulumuddin oleh al-Ghazali dan Minhaj al. Qadi Menawar Syah. Qadi Menus. Pada era kerajaan Melayu Melaka (1400-1511M) misalnya. dan Adam a. Sistem pendidikan yang bermula di istana mula beralih ke beberapa institusi pendidikan Islam seperti pondok dan madrasah. .s. Semua manusia adalah berasal dari Adam a. Pengajian Islam tidak sahaja berlaku di rumah-rumah. Pada awal abad ke-14 kedudukan agama Islam semakin teguh dan penyebarannya semakin meluas di Asia Tenggara. Ilmu-ilmu yang dipelajari ialah ilmu usuluddin. sultan yang pertama bermula dari Megat Iskandar Shah (1414M) hingga sultan-sultan terakhir sebelum 1511M. Islam memberi kedudukan yang begitu tinggi dengan memperkenalkan metod ilmu berteraskan ilmiah dan rasional sejajar dengan tuntutan Islam. Beberapa aspek pemikiran yang wujud dapat membuktikan hakikatnya. aktiviti pendidikan berlangsung di istana yang juga berfungsi sebagai perpustakaan atau tempat penyalinan dan terjemahan. Golongan pemerintah dan pembesar-pembesar berperanan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. begitu mengambil berat tentang perkembangan pendidikan. 1990 : 142). Berpandukan kepada konsep rasionalisme inilah masyarakat Nusantara dengan sendirinya menolak kepercayaan tahyul Hindu dan fahaman animisme (Abdullah Ishak. Selepas kedatangan Islam golongan bawahan menerima pendidikan yang sarna seperti golongan atasan. 1996 : 140). Ajaran Islam mengandungi unsur-unsur rasionalisme. Pendidikan Islam membawa perubahan dalam sistem pendidikan. kepada sesuatu yang mementingkan akal. Ulama-ulama asing yang datang ke Melaka sejak awal hingga zaman kejatuhannya seperti Makhdum Syed Abdul Aziz. fiqh dan tasawwuf Kitab-kitab utama yang menjadi pegangan masyarakat di Melaka ketika itu ialah aI-Oar al-Manzum oleh Abu Ishak aI-Shirazi. Kebanyakan guru-guru agama pula terdiri dari bangsa Arab. Tokoh-tokoh ini telah banyak menyumbang ke arahperkembangan ilmu pengetahuan di Tanah Melayu. Bukti keteguhan kedudukan agama Islam di daerah ini dapat dilihat daripada kewujudan penggunaan tulisan Jawi oleh orang-orang Melayu ketika itu. Antara tokoh-tokoh Melayu yang terkenal ialah Syeikh Abdul Malik Abdullah. Bahasa dan Kesusasteraan Bahasa Melayu telah menerima pengaruh ajaran Islam bermula abad ke-14 Masihi dan berkembang sehingga akhir abad ke-18 Masihi. Melalui sistem pengajian ilmu tersebut lahirlah para cendiakawan dan ulamaulama Melayu yang menjadi pegawaipegawai pemerintah. Sheikh Wan Hasan Wan Ishak dan ramai lagi (Hashim Hj. masjid. setaraf dengan pembesar dan pentadbir (Abdullah Ishak. Maulana Sadar Johan.

Bahasa dan kesusasteraan Melayu juga berkembang melalui tulisan jawi. bahasa Melayu merupakan aspek terawal menerima pengaruh Islam. Pemindahan ilmu dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu telah menyebabkan berlakunya perkembangan keilmuan yang pesat di Alam Melayu. penyampaian persuratan Islam di Alam Melayu ialah sifat dalaman bahasa Melayu dan juga peranan yang dimainkan oleh wilayah dan daerah Melayu di Sumatera dan di Semenanjung Tanah Melayu dalam penyebaran agama Islam ke seluruh kepulauan Melayu. Terdapat penggunaan kata dari bahasa Arab yang dipinjam dan digunapakai dalam bahasa Melayu.Tulisan Arab mulai diperkenalkan setelah kedatangan Islam. hikayat-hikayat. Pelbagai hasil kesusasteraan telah dipengaruhi oleh ajaran Islam yang bertemakan sejarah Islam atau ajaran Islam itu sendiri. bentuk. Kedatangan agama Islam juga telah membawa perubahan yang besar terhadap warisan kesusasteraan Melayu. Hikayat Para Sahabat. ilmu tasawwut ilmu kalam. Perkembangan ini dapat dilihat bukan sahaja dalarn kitab serta karya sastera semasa pada zaman selepas itu. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa pengantar persuratan dan juga sebagai alat penyebaran dan penyampaian agama Islam di seluruh Alam Melayu. genre malah matlamat sastera itu sendiri. Antara sumbangan terbesar Islam kepada masyarakat di Alam Melayu adalah pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa Melayu. Tulisan jawi telah digunakan oleh bahasa Melayu semasa permulaan kedatangan Islam. Melalui sistem tulisan ini bahasa Melayu dapat memainkan peranan lebih penting apabila digunakan untuk menulis kitab-kitab agama. Melalui tulisan jawi agarna Islam telah dapat diperkembangkan. Contohnya hakim boleh menggunakan budi bicaranya sarna ada menjatuhkan hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri ataupun didenda dan dipenjara sahaja. Dalam pada itu bahasa Melayu itu telah diperkayakan dengan kata-kata pinjaman serta istilah daripada bahasa Arab. Kesusasteraan Melayu bukan sahaja mengalami perubahan dari aspek pendokumentasian. Sistem perundangan tempatan turut mengalami perubahan seperti yang tercatat dalam Hukum Kilnun Melaka. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah menaikkan taraf. Antara faktor yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penyebaran. Dari segi bahasa perubahan besar berlaku apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. Syair Burung Pingai oleh Hamzah Fansuri dan Syair Makrifat oleh Abdul Rauf Fansuri. Adat Pepatih dan Adat Temenggung. India dan China. Pemindahan ilmu berupa ajaran Islam daripada al-Quran dan al-Hadith yang kedua-duanya dalam bahasa Arab berlaku dalam gerakan dakwah secara langsung yang dijalankan oleh pendakwah-pendakwah dari negara Arab. Manakala puisi terkenal yang dipengaruhi oleh sastera Islam contohnya ialah Syair Perahu. Undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dikekalkan. tetapi turut meliputi cabang-cabang ilmu fekah. Banyak hasil kesusasteraan Melayu ditulis seperti Hikayat Nabi Muhammad SAVY. . Tuhfat al-Nafis. undang-undang dan pentadbiran. Antara contoh sastera prasa ialah Hikayat Nur Muhammad. falsafah dan sebagainya (Ismail. Sebagai bahasa komunikasi di Tanah Melayu. Hikayat Nabi Bercukur dan Hikayat Nabi Mikraj. 1992: 28). malah buku-buku Sejarah juga mempunyai tajuk asal dalam bahasa Arab seperti Sulalatus Salatin. Bustanus-Salatin dan lain-lain lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid. malah turut mengalami perubahan dari aspek tema. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubahsuai dan dikenali sebagai tulisan Jawi. Hikayat Para Pahlawan Islam dan Hikayat Ahli-ahli Sufi dan Orang-orang Yang Salih. 1985 : 101). Kedatangan Islam ke Alam Melayu selain membawa perubahan dari sudut akidah. Hikayat Para Nabi dan Rasul. Perundangan Kedatangcm agarna Islam telah mempengaruhi sistem perundangan di Alam Melayu. Para sasterawan menghasilkan karya-karya yang sangat luas bidangnya bukan sahaja bercorak fiksyen. Hikayat Bulan Berbelah. Kedatangan Islam mengangkat martabat bahasa Melayu ke arah mengungkapkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan saintifik sehingga mencapai taraf lingua franca yang digunakan secara meluas di Alam Melayu. kecekapan dan kewibawaannya. ia juga membawa perubahan dari sudut kesusasteraan.

pada hukum Allah. Kedua-dua kumpulan undang-undang ini adalah didasarkan kepada hukum syariah dan juga hukum adat yang telah wujud sejak dahulu lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid. di zaman pemerintahan Melayu Melaka. Manakala di peringkat negeri terdapat beberapa undang-undang yang telah dikuatkuasakan seperti undang-undang pentadbiran Islam. Beberapa jawatan seperti kadi. aman dan stabil termasuklah (Zulkefli Haron. 1992 : 29). amatlah tepat jika ianya dijadikan contoh tentang wujudnya pengaruh Islam dalam perundangan. agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. undang-undang pentadbiran keluarga Islam. imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Dari segi pentadbiran. undang-undang sivil. Dalam konteks sosial. sungai. Ia merupakan suatu gelaran kepada orang yang diamanahkan mentadbir sesebuah negeri dan pada masa yang sarna berperanan sebagai khalifah Allah SWT di bumi. terdapat suatu unsur kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan sistem beraja. Sultan juga bertanggungjawab mempastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. kaya dan miskfu semuanya mempunyai peranan dalam masyarakat (Mifah Abu Yazid. Menurut beberapa orang sarjana barat seperti William R. Pendapat-pendapat tersebut adalah sejajar dengan perkataan-perkataan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut antaranya menyebut. kekeluargaan. Kepatuhan dan ketaatan pada sultan adalah kepatuhan yang bersyarat. Antara langkahlangkah yang diambil untuk menjadikan Melaka makmur. Dengan kedatangan Islam juga. Terdapat juga undangundang yang berhubung dengan jenayah.Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara sistem perundangan masyarakat Melayu juga berubah kepada sistem adat dan Islam. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah.. Undang-undang Laut Melaka meliputi perusahaan perkapalan. tua dan muda. perdagangan di laut dan di darat dan kegiatan yang berkaitan dengannya. 2003 : 41). Raja dan rakyat. muamalah. menurut dalil al-Quran dan menurut amr bi al-ma'ruf wa nahyi'ani al-munkar". bukan kepatuhan mutlak seperti konsep dewaraja. sebaliknya pembentukan masyarakat mestilah diasaskan pada keadilan yang bersendikan agama. Rubin.. Bidang kuasa tersebut sangat terbatas dan dinyatakan secara terperinci satu persatu. Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri. dusun dan setiap tanah jajahan takluk Melaka. Rakyat boleh mengubah perjanjian jika syarat-syarat dilanggar oleh raja. Hukum Kanun Melaka atau Undang-Undang Melaka pada dasamya berasaskan Undang-undang Islam di samping berpegang kepada hukum akal dan hukum adat. sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu t~lah berubah dan dipadankan dengan ajaran Islam. Islam mengajar tidak ada pengkastaan dalam masyarakat seperti dalam pengaruh Hindu-Buddha. jenayah Islam dan lainlain lagi. Politik dan Pemerintahan Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik. Roff dan Alfred P. Gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan dengan khalifah seperti yang diperkenalkan dalam sistem politik Islam. Buktinya. Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara. Sultan juga berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara. Contohnya Melaka mempunyai Hukum Kanun Melaka yang meliputi tanah. Contohnya. Selain itu kitab Undang-undang Laut dan Hukum Kanun Melaka dihasilkan untuk panduan masyarakat. Oleh kerana Hukum Kanun Melaka adalah undang-undang induk yang meliputi undang-undang lain di dalam negerinegeri Melayu. kerajaan amat maju dan stabil. Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan Islam dilanjutkan dalam pemerintahan Malaysia hari ini. 2003: 54). undang-undang prosedur dan keterangan. Konsep dewaraja bertukar kepada konsep sultan. Sehubungan itu.Mengikut hukum Allah. undang-undang mahkamah syariah. ". kerajaan Melayu Melaka ditadbir oleh seorang sultan yang mempunyai kuasa penuh dalam urusan pentadbiran negara. keterangan dan acara yang berpandukan undang-undang Islam (Afifah Abu Yazid. 2005: 81): . beberapa institusi Islam didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Keadaan ini bertentangan dengan asas penubuhan yang disarankan oleh Tajus-Salatin dan Bustanus Salatin yang menekankan fardhu bagi penubuhan sistem beraja sebagai kurniaan Tuhan kepada manusia dan merupakan suatu pekerjaan yang hanya dapat ditanggung oleh orang yang terpilih sebagai pewaris kedudukan khalifah.

Ini digambarkan di dalam surah al-Tahrim (66) ayat 61 yang bermaksud: "Hai orang-orang yang beriman. pengutipan cukai berjadual. Sistem Kekeluargaan Kedatangan Islam telah memantapkan lagi sistem kekeluargaan masyarakat Melayu. kontrak perkahwinan Fasal 27.1.1. bertolak ansur dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam menjalani kehidupan seharian. 2001 : 217). Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsur-unsur Islam yang berterusan. Kerajaan Melaka telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembangan Islam di Tanah Melayu. dan wanita-wanita yang boleh dikahwini Fasal 28. Tujuannya ialah untuk memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan azan dan kalimah syahadah dan meniupkan roh dan semangat Islam kepada bayi tersebut. Majapahit dan China. 2003: 3). Selain itu mereka juga diajar supaya hormat-menghormati. yang keras. haram dan sebagainya. (d)Laksamana dilantik sebagai Ketua Angkatan Tentera. Contohnya perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat pernikahan. berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan. Dalam sistem perkahwinan. Tujuan utamanya ialah mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu akan menjadi anggota masyarakat yang baik. pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang billk. Bukti-bukti sejarah menjelaskan bahawa Islam bertapak di Tanah Melayu seawal kurun ke-9M dan selewat-Iewatnya pada kurun ke-15M. Kedatangan Islam ke Melaka telah merubah sistem kekeluargaan dalam masyarakat Melayu." Perkahwinan merupakan suatu mekanisme pemeliharaan maruah dan pengembangan zuriat dan keturunan. pahala. yang menetapkan adanya wali bagi pengantin perempuan dinyatakan dalam FasaI25. peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Terengganu dan Kedah sebelum terbentuknya Kerajaan Melaka. hadirnya saksi Fasal26. yang tidak menderhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(a) Penghulu Bendahara mempastikan kelicinan perbelanjaan negara. Selain memberikan perhatian dan kasih sayang anak-anak . Dasar ini mampu menstabilkan politik Melaka serta memberi peluang kepada perkembangan ekonomi dan pentadbirannya (Afifah Abu Yazid. Contohnya sebaik sahaja seseorang itu dilahirkan. berpuasa dan lain-lain. didapati hukum syarak mempunyai pengaruh yang besar malah ianya dicatat di dalam Hukum Kanun Melaka. talak Fasal 28. Sejak lahir lagi seseorang itu dididik berteraskan Islam dan adat sehinggalah mereka dewasa. perbelanjaan juga perlu berhemah. Menurut sejarah. (c)Temenggung dilantik sebagai Ketua Pasukan Keselamatan.2 (Azmah Abdul Manaf. Islam telah bertapak di Kelantan. atau mengkamatkan bayi perempuan. Keagungan Melaka mula terserlah apabila ia mengamalkan dasar luar yang pragmatik iaitu dasar berbaikbaik dengan kuasa besar asing pada ketika itu seperti Siam. bapa atau datuk akan mengazankan bayi lelaki. Dalam masyarakat Melayu. Ajaran Islam telah menggariskan peranan ibu bapa dalam menjaga dan mendidik anak-anak dengan didikan Islam. (f)Syahbandar menguruskan pentadbiran pelabuhan dan perdagangan asing. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. (b)Bendahara menjadi penasihat utama kepada sultan. Seseorang kanak-kanak sejak kedl lagi diajar konsep-konsep dosa. III beragama. Ibu bapa berperanan penting dalam pembentukan institusi keluarga. (e)Para pembesar membantu sultan dalam pentadbiran.2. Sistem kekeluargaan masyarakat Melayu berteraskan Islam dan adat. Islam menyusun institusi kekeluargaan dengan meletakkan pembentukan keluarga sebagai asas kepada kehidupan. Keluarga sebagai agen sosialisasi : utama dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan turnt dibantu untuk komuniti yang melaksanakan kawalan serta tekanan sosial. upacara ijab dan kabul Fasal 25. Setelah meningkat umur lima tahun ke atas kanak-kanak juga'diajar bersembahyang.

Sebelum kedatangan Islam masyarakat Melayu mengamalkan adat tradisi warisan nenek moyang mereka. Selain itu pelbagai adat dan budaya Islam perlu dihayati oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak seperti meletakkan nama yang baik kepada anak mereka. adat berkampung dan sebagainya. Selain daripada mengubah sistem kepercayaan kita. pulut kuning dan putih Kelahiran bayi disambut dengan azan dan kamat Perkahwinan dilakukan oleh kadi dan dua orang saksi. upacara khatam al-Quran dan berzanji Mengadakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat Membaca ayat-ayat al-Quran untuk mengelak gangguan syaitan Perubahan yang jelas telah berlaku terhadap masyarakat Melayu dari segi adat resam dalam kehidupan. Adat masyarakat Melayu juga telah mengalami perubahan dengan kedatangan ajaran Islam di rantau ini. Apabila masyarakat Melayu mula menganuti ajaran Islam adat-adat dalam masyarakat Melayu mula diubahsuai supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam telah mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan yang dilalui itu berlangsung dalam suasana aman dan harmoni. tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir sehinggalah hari kematiannya. Dalam proses sosialisasi masyarakat Melayu. menghormati orang tua dan sebagainya. hiasan katil berwarna kuning. Walau bagaimanapun. Contohnya pantun Melayu ada menyebut: Bunga cempaka baunya harum Pelbagai kembang digubah indah Adat bermula dengan hukum Hukum bersandar di kitab Allah Islam telah mengangkat taraf manusia dan menyamakan kedudukan mereka di sisi Allah SWT. 1990: 4).hendaklah dididik dengan ajaran agama seperti bersembahyang. Kedatangan Islam juga telah menyusun institusi kekeluargaan masyarakat Melayu dengan lebih teratur. Masyarakat Melayu menganggap adat sebagai undangundang hidup. mendidik anak-anak supaya menjadi manusia yang beriman. adat dan cara hidup masyarakat Melayu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam masih terus diamalkan. Islam telah mengubah corak hidup masyarakat Melayu di dalam segala aspek kehidupan manusia. Adat resam masyarakat Melayu diperkemaskan lagi dengan ajaran Islam. berpuasa. Islam telah menentukan garis panduan dalam membina keluarga berasaskan ajaran Islam. Adat dan Cara Hidup Tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat dan cara hidup Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir di dunia hinggalah hari kematiannya. Kesan daripada perubahan adat ini telah mewujudkan suasana hidup yang lebih teratur. tanggungjawab isteri dan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Mereka mematuhi adat serta menghormatinya dengan keyakinan bahawa melanggar adat dianggap sebagai suatu sikap atau perbuatan buruk dan akibatnya akan merosakkan diri dan sekaligus mencemarkan kesejahteraan hidup masyarakat (Asmad. adat menuntut ilmu. Adat adalah suatu perbuatan atau perlakuan menurut kebiasaan masyarakat atau bangs a yang berkenaaf':. Adat Melayu yang bersendikan agama menjadi amalan masyarakat Melayu. menyusukan anak selringga berumur dua tahun. Contoh-contoh Perubahan Adat dan Cara Hidup adalah seperti berikut: Kelahiran bayi disambut dengan persiapan tujuh lapis kain kuning. berakhlak mulia dan menghormati kedua ibu bapa mereka. Contohnya dalam pemilihan jodoh. la membentuk suatu . Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan keharmonian hidup masyarakat. mengadakan akikah. setelah kedatangan ajaran Islam. berjiran tetangga. Islam juga telah mengenepikan adat yang dianggap bercanggah dengan akidah dan kepercayaan Islam. bertaqwa. seperti adat berkeluarga. tanggungjawab suami. Islam telah merubah adat resam masyarakat Melayu dengan adat-adat Islam. Adat resam pula ialah kebiasaan cara hidup individu dan masyarakat yang secara nyata menggambarkan corak budaya sesuatu bangsa.

bergotong-royong dan bantu-membantu. Kedatangan Islam bukan sahaja mengubah pegangan hidup masyarakat Melayu. Proses Islamisasi ini menjadikan masyarakat Melayu akhirnya dapat menerima ajaran Islam dengan baik. pembesar sehinggalah kepada rakyat biasa. Amalanamalan Islam yang berunsur tahyul dan khurafat telah ditinggalkan secara beransuransur oleh masyarakat Melayu. Ini kerana keistimewaan ajaran Islam yang sederhana dan tiada paksaan. . Masyarakat Melayu juga telah berubah daripada masyarakat yang buta huruf kepada masyarakat yang mengamalkan tradisi keilmuan. institusi-institusi sosial dan agama dalam masyarakat memainkan peranan penting dalam usaha memupuk dan mempertahankan nilai-nilai sosial dan agama yang mereka bina. malah telah membentuk cara hidup baru dalam amalan seharian masyarakat. Orang-orang Melayu yang menganut agama Islam menyedari dan memahami nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dan berusaha menyesuaikan warisan tradisi budaya dan kehendak-kehendak Islam. KESIMPULAN Islam memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat dan tamadun Melayu. Contohnya galakan daripada golongan pemerintah telah menjadikan Melaka suatu ketika dulu sebagai pusat pembudayaan ilmu. Sejajar dengan realiti tersebut. Proses penyerapan Islam ini berlaku secara berperingkat-peringkat di kalangan masyarakat Melayu yang bermula daripada golongan istana. Komunikasi antara kelompok masyarakat berjalan dengan baik menerusi sifat hormat-menghormati. kedatangan Islam ke Alam Melayu menjadikan golongan bawahan mula mendapat perhatian dan penghormatan. Mereka menekankan usaha memupuk nilai-nilai Islam sebagaimana yang dikehendaki dari satu generasi kepada generasi seterusnya. Dengan berlakunya penyebaran agama Islam ini agama Islam dijadikan sebagai teras dalam pembinaan tradisi budaya Melayu.sistem masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati. Tiada lagi sistem kasta yang berasaskan ajaran agama Hindu diamalkan dalam masyarakat Melayu. Malah.