KEDATANAGAN ISLAM KE ALAM MELAYU DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

PENGENALAN Pada umumnya terdapat tiga teori utama tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara iaitu Islam datang dari Tanah Arab. China dan negara India. 1990 : 60). Melaka merupakan negeri yang mula-mula menerima ajaran Islam dan raja Melaka yang pertama iaitu Parameswara dikatakan telah memeluk Islam pada tahun 1414. Mengenai kedatangan Islam ke Tanah Melayu para sejarawan berpendapat. . raja Kedah telahpun diislamkan pada tahun 531 H/1136 M. oleh Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad al-Qaumiri al.MELAYU DAN PENGATEORI KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU 1.Y amani seorang ulama berbangsa Arab yang datang dari Yaman (Abdullah Ishak. Sebagai contohnya Maharaja Derbar Raja II.1 Islam Datang Dari Tanah Arab Di Tanah Melayu terdapat bukti-bukti yang kuat bahawa agama Islam itu dibawa secara langsung dari tanah Arab oleh bangsa Arab. Teori kedatangan Islam ke Alam Melayu adalah seperti berikut: 1.

sarjana-sarjana tersebut telah bersetuju Islam dibawa ke Pasai melalui perdagangan dan batu nisan itu adalah sebagai buktinya. 2001: 165). Batu nisan ini didakwa dibawa dari Gujerat berdasarkan persamaan dari segi reka bentuk batu nisan di kedua-dua tempat tersebut (D. Terdapat beberapa teori yang turut menyokong kedatangan Islam dari China. Hubungan perdagangan telahpun terjalin antara Alam Melayu dengan Tanah Arab sejak sebelum kelahiran Islam lagi dan ia berterusan selepas kelahirannya. Kern dan Snouck Hurgronje berpendapat bandar pelabuhan Gujerat di India memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam melalui perdagangan. RA.M. Morison Harison. 1.2 Islam Datang Dari India Para sarjana seperti S. Emanuel Godinho De Evedia mengatakan Islam datang ke Nusantara dari China melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9 Masihi. terdapat sebuah perkampungan Islam di Sumatera Utara yang diberi nama 'Tashih' telah ditemui pada tahun 650 Masihi bersamaan 30 Hijrah. Raja Samudera yang bertarikh 1297 Masihi. 1. Walau bagaimanapun. Penyebaran Islam di Tanah Arab telah begitu meluas dan termasuklah di Yaman yang mempunyai pelabuhan perdagangan yang penting. Mereka juga berpendapat ramai pemimpin Abbasiyah dan Umaiyah di Andalus melarikan diri daripada tindakan pihak berkuasa. Pendapat ini terbukti hasH penemuan batu bersurat di Kuala . Naquib al-Attas menegaskan juga bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan istilah dan konsep serta tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya (Hashim Musa. 1990 : 35). sebagai pelarian politik dan mendapatkan perlindungan di India dan juga di Alam Melayu. Hujah mereka adalah berpandukan kepada persamaan mazhab yang dianuti iaitu mazhab Syafie. Pendapat di atas dibuktikan melalui penemuan batu nisan Sultan Malikul Salleh. Hall. kemenyan dan sebagainya. MeperusL hubungan dua hala itu penduduk Nusantara berminat dengan Islam yang telahpun dianuti oleh pedagang-pedagang India (Abdullah Ishak.Menurut satu catatan yang ditemui. 1990 : 61). 2000 : 256). Fatimi. Harrison berpendapat masyarakat Nusantara memandang ke India bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan dalam hal-hal perniagaan dan kebudayaan. Perkampungan ini dihuni oleh orang-orang Arab yang datang ke Sumatera pada abad ke-7 Masihi (Abdullah Ishak. B.3 Islam Datang Dari China Menurut sejarah. Pedagang-pedagang Islam yang bertumpu di Yaman turut menjalankan aktiviti perdagangan dengan Asia Tenggara terutama untuk mendapatkan barangan seperti kapur barus.E.Q. 1987 : 253). S.G. Islam telah sampai ke China pada zaman pemerintahan Dinasti Tang iaitu sekitar tahun 650 Masihi dan Canton menjadi kawasan tumpuan utama para pendakwah Islam (Azhar.

bahawa orang-orang Arab Islam telahpun datang ke negara China semasa zaman pemerintahan Maharaja Tai Tsung dari Dinasti Pang (627-650M) (Abdullah Ishak. Terengganu yang terletak di pantai Timur Tanah Melayu (Othman Soh.1 Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Pendidikan dan pengembangan ilmu adalah warisan Nabawi yang sangat utama. Perdagangan antara Arab dengan China secara tidak langsung mewujudkan hubungan antara China dengan Kepulauan Melayu. Dalam masa yang sarna catatan Dinasti Sung pula mengatakan bahawa kedatangan Islam ke Alam Melayu melalui sepanjang pantai Laut China Selatan dan dibawa oleh pedagang-pedagang Islam dari China pada awal977 (Azhar Hj. Akibat peristiwa ini telah menyebabkan ramai orang Arab-Islam yang melarikan diri ke Kedah dan Palembang. Menurut laporan orang-orang China Islam. Mad Aros. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. 2. Bukti kedatangan Islam dari China dapat dilihat melalui hubungan perdagangan antara orangorang Arab dengan China yang dikatakan telah berlaku sejak sebelum kelahiran agama Islam lagi. 2000: 256).2 Bahasa dan persuratan. 2. sutera dan tembikar dari China. 2. Mereka membawa barang-barang dagangan seperti mutiara.a.3 Kebudayaan dan kesenian. 2.w. 2. .5 Isu dan cabaran semasa kehidupan sosial umat. Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Islam: Kesannya Terhadap Sosio-Budaya dan Pemerintahan Dalam konteks kesan kedatangan Islam terhadap perubahan sosio budaya ini. 1990 : 65). adalah kewajipan terhadap pencarian ilmu dengan perintah: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. ' Pada tahun 878 Masihi pula telah berlaku pemberontakan di Canton yang menyebabkan seramai 100 000 orang asing terbunul). Firman Allah yang pertama disampaikan melalui Jibril kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad s.Berang. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.t : 72). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya". Bacalah.. saya ingin menyentuh beberapa aspek penting yang berhubung dengan: 2. Al ‘Alaq (Segumpal Darah) 96:1-5. T.1 Pendidikan dan pengembangan ilmu.

Sumbangan seperti ini. yang paling awal. Nama-nama ulama besar itu termasuklah ulama-ulama dari Kelantan-Pattani. juga India dan Pakistan. tentu sahaja ilmu-ilmu yang membahaskan tentang ketuhanan dan tasawwur (world view) Islam. Acheh. Pontianak. terdapat cukup ramai para ulama yang berjasa besar dan terserlah sumbangan mereka dalam pembangunan tamadun Melayu. ulama-ulama tadi cukup aktif menghasilkan karya tulis dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan agama. Sumbawa. Banten dengan tokoh besarnya – Syeikh Nawawie al-Bantaniy. Syeikh Abdul Rauf Singkel. Sehingga suku pertama abad ke20. Penerimaan terhadap ajaran Islam dan kebudayaannya menyebabkan kebudayaan Melayu disejajarkan dengan Islam. maka telah tumbuh dan berkembang ilmu-ilmu yang menentukan ciri-ciri kebudayaan Melayu besar serantau itu. bahkan tidak terkecuali. mungkin pada mulanya dengan menadah kitab di surau. dan kemudiannya Kelantan–Patani. dengan tokoh-tokoh di Acheh seperti Hamzah Fansuri. dan kemudian Patani dan Kelantan dengan tokoh-tokohnya dikenal seperti Syeikh Abdul Rahman Pauh Bok. pada abad ke-19. Peradaban Melayu-Islam berada dan berkembang di wilayah Alam Melayu. ditambah oleh hubungan dengan pusat-pusat kebudayaan Islam di alHaramain atau Tanah Arab. Dengan kedatangan Islam dan tersebar ajarannya di Nusantara atau Alam Melayu. Di pelbagai wilayah Alam Melayu luas. Palembang dan Banjar. Banten dan Minangkabau. Sambas. Parsi-Islam. Sistem awal yang diperkenalkan.Perkembangan ilmu telah membawa kesan yang cukup besar terhadap perubahan sosiobudaya umat Melayu sesudah kedatangan Islam. Kalau diteliti lanjut. Antaranya. India-Islam dan Turki-Islam. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani. Proses pembudayaan rantau Melayu banyak sekali dimainkan peranannya oleh para ulama yang bermula dari pusat-pusat pemerintahan Islam-Melayu seperti Melaka seawal abad ke-15. berlanjut di Banjar dengan tokoh-tokoh seperti Syeikh Muhammad Arshad al-Banjari dan Muhammad Nafis al-Banjari. telah memberikan ciri-ciri khusus terhadap sebuah tamadun Islam di Asia Tenggara yang dikenali sebagai peradaban Melayu-Islam sebagaimana kita kenali adanya peradaban Arab-Islam. Lingga dan sebagainya. Makasar. Jawa. sehingga kemudiannya terdirinya pondok dan pesantren di serata wilayah dan daerah kepulauan Melayu. penulis kitab Syarh Hikam yang terkenal itu. Mesir dan Turki. Terengganu. tetapi juga lewat pengaruh perdagangan dan perluasan wilayah geopolitik baharu seperti Aceh-Pasai dan Johor-Riau itu. Palembang dengan Syeikh Abdul Samad al-Palembani. langgar dan masjid atau di kalangan istana. selain dari pusat-pusat kebudayaan Islam di atas tadi. Syeikh Haji Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain al- . Kemudian Terengganu dengan Syeikh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis. iaitu ilmu yang menghuraikan dasar-dasar aqidah Islam. bukan sahaja melalui pengajian pondok atau kegiatan dakwah seperti yang dinyatakan. Maka Islam itu tidak sukar diterima oleh sebahagian besar umat serumpun Melayu itu. Minangkabau. Dari pusat-pusat inilah terpancar keluarnya pengaruh kebudayaan Islam di Alam Melayu dari Semenanjung sehingga ke kepulauan Indonesia. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Shamsuddin al-Sumatrani. gerakan ulama mengembangkan ilmu menerusi pendidikan agama tidak pernah surut. kita lihat tradisi yang sangat penting ini yang boleh disebut pada abad ke 16 dan 17. Ilmu adalah alat pertama bagi kesempurnaan keperibadian seseorang insan dan pembentukan akhlak. Pasai. Dalam bidang karya tulis. Kedah.

Selepas ilmu tentang ketuhanan dan world view. Hasil karya para ulama Melayu itu. dasar-dasar pandangan hidup Muslim menjadi lebih jelas dan tidak hanya sekadar menjadi suatu rukun daripada rukun-rukun iman yang dihafal dalam kepala sahaja. Manusia membentuk kebudayaan dan tamadun mereka tetapi terasnya adalah agama yang datangnya dari Allah s. Kemudian. persuratan. dihurai dengan jelas dengan cara menghubungkannya dengan kehidupan sosial dan kehidupan seseorang. antara lainnya. Malah. Haji Mohd Yusoff Ahmad al-Kenali (Tuk Kenali). Memang rantau ini belum pernah melahirkan seorang ash-Shafiy atau al-Ghazaliy. yang kemudiannya menjadi wadah dan acuan kepada sistem moral dan akhlak yang sekarang kita anuti sebagai nilai-nilai bersama. maka ilmu yang paling dekat selepasnya ialah ilmu-ilmu tentang ibadat dan hukum-hakam atau fiqh. kesenian dan kebudayan selain dari keagamaan. Tuan Minal. Dengan berdasar kepada pemahaman doktrin dalam bidang ini serta pelaksanaannya dalam kehidupan perseorangan dan jamaah. maka terbentuklah suatu sistem nilai dan etika Islam di Nusantara. Dari segi budaya intelektual. Dalam bidang ini sifat-sifat utama yang merupakan nilai-nilai baik atau al-Mahmudah dan sifat-sifat tercela keji yang menjadi lawannya atau al-Mazmumah. al-Mawardiy.w. terhurai juga ilmu-ilmu yang menyangkut bidang etika dalam kerangka syariat yang syumul dan meliputi. Dunia Melayu mempunyai sejarah dan tradisi intelektualismenya sendiri. . Tradisi pengajian pondok (pesantren) yang dianggap oleh setengah kalangan peneliti sebagai bersifat indigenous itu telah memainkan peranan besar sebagai jambatan budaya yang menghubungkan tradisi keilmuan rantau ini dengan tradisi keilmuan Dunia Islam terutama yang berpusat di Asia Barat.. Hubungan antara manusia dengan manusia itu telah membentuk kebudayaan dan tata kehidupan sehingga proses penciptaan mereka tetap berpaut kepada aqidah dan tauhid. menghuraikan dasar-dasar pandangan hidup Islam dengan menerangkan hakikat ketuhanan dan hubungannya dengan kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui dan direalisasi dalam kehidupan seorang Muslim. lebih awal lagi di Jawa dengan Wali Songo dan ulama-ulama besar Minangkabau yang bergerak secara langsung dalam gerakan bahasa. al-Maturidi dan al-Ghazaliy.t. mempunyai penerjemah-penerjemah dan penghurai-penghurainya di Nusantara. iaitu ilmu yang mengatur cara berhubung antara manusia sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. Kedatangan Islam ke rantau ini telah memulakan tamadun keilmuan dan melibatkan para ilmuwan Melayu dalam perkembangan intelektualisme Dunia Islam. tetapi meliputi juga terjemahan dan saduran karya-karya besar al-Baydawiy. Tuan Tabal dan lain-lain. al-Ghazaliy dan lainlain di samping karya-karya asli ulama Melayu. Tuhan Yang Maha Esa. sehingga dengan demikian. antara lain. Tuk Wan Ali Kutan. Beberapa peribadi Islam yang dikenal masyhur dalam menghuraikan ilmu ini seperti alAsh’ari. tetapi setidak-tidaknya rantau ini memang sentiasa terdedah kepada pemikiran para ilmuwan besar Dunia Islam. tidak jarang perbahasan tentang ilmu ini dikaitkan dengan soal-soal metafizika dan ketuhanan. Khazanah intelektualisme Melayu tidak cuma mengandungi sastera lipur lara.Fatani. Antara nama-nama yang sangat terkemuka dalam bidang ini ialah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karya besarnya Siyar al-Salikin dan Syeikh Muhammad Nafis alBanjari dengan karya kontroversinya – al-Durr al-Nafis.

Cara kehidupan mereka . Kesan dan pengaruh Islam dalam tamadun Melayu adalah seperti berikut: Agama dan Kepercayaan Kesan utama yang dibawa oleh Islam ialah terhadap akidah dan kepercayaan. Kesan ini juga jelas dilihat di dalam kehidupan" seharian masyarakat Melayu. hormat-menghormati antara manusia dan menitikberatkan soal persamaan tara£. Kehidupan masyarakat Melayu banyak didasari adat dan ajaran agama Islam. tetapi ada juga yang menghasilkan karya-karya asli termasuk karya-karya dalam bahasa Arab. reaktualisasi Islam dan sebagainya. Ilmu Tasawwuf adalah merupakan antara jenis ilmu yang popular dalam masyarakat Melayu. KESAN DAN PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Kedatangan Islam telah memberi kesan yang besar terhadap masyarakat Melayu. Sebahagian daripada masyarakat Melayu telah meninggalkan ajaran agama HinduBuddha dan kepercayaan animisme. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa dan ISTAC (Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa) di Malaysia umpamanya telah menjadikan rantau ini sebagai salah satu pusat tumpuan para ilmuwan dunia. Sejarah intelektualisme rantau ini juga mencatatkan adanya polemik-polemik intelektual yang menyegarkan budaya berfikir. Mereka percaya kepada konsep ketuhanan. AshSyeikh Nawawiy al-Bantaniy (Banten) misalnya telah menghasilkan beberapa buah kitab dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan para ulama Hijaz. Sejarah zaman penjajahan di Indonesia mencatatkan bahawa antara kekuatan yang paling ditakuti oleh Belanda ialah kumpulan-kumpulan tarekat pimpinan ulama-ulama rohaniah yang sangat berkarisma.Para ilmuwan Melayu tidak hanya menterjemah dan menyadur karya-karya dari luar. Dari segi tradisi kerohanian pula. Kerana itu hingga sekarang rantau Melayu adalah termasuk daerah yang paling subur dengan tradisi kesufian. Sekarang ini pun kita sudah menyaksikan semakin ramainya para pelajar dari pelbagai rantau dunia termasuk Dunia Arab yang datang untuk belajar di kampus-kampus kita. Tradisi kerohanian masyarakat Melayu pernah membuktikan peranan positifnya sebagai salah satu kekuatan umat. polemik di sekitar faham sekular. polemik politik tentang Islam dan kenegaraan (antara Soekarno dengan Natsir) polemik Kaum Tua-Kaum Muda (tentang pembaharuan Islam). Karya-karya al-Ghazaliy khususnya kitab ihya’ Ulumi ‘d-Din telah sejak lama diterjemah dan tersebar luas. memang sejarah pengislaman rantau ini berkait erat dengan peranan kaum sufi. Perkembangan-perkembangan mutakhir dalam bidang pendidikan di rantau ini telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Pada zaman tamadun Aceh telah terjadi polemik di sekitar faham wujudiyyah dan pada zaman kebelakangan ini lebih banyak lagi polemik-polemik tentang pelbagai isu termasuklah polemik Islam dan adat tentang pembahagian harta pusaka dalam sistem adat perpatih.

Dengan penerimaan ini. menghiasi akhlak serta mencetus perubahan lain dalam bidang politik. malaikat dan kitab-kitab sud. Md Aros. dapat dilihat pada petikan mantera di bawah: (Samri Sainuddin. Dalam kepercayaan ini mereka menganggap benda-benda mempunyai semangat dan kuasa ghaib. sambutan Maulidur Rasul dan Nuzul al-Quran. 1989 : 26). Ledakan tauhid ini telah meninggalkan zaman kehidupan t Hinduisme dan Buddhisme yang tiba pada abad ke-4 dan ke-5M. mereka berusaha pula untuk mengamalkan serta menghayati ajaran dan hukum Islam dengan sebaiknya. kepercayaan-kepercayaan dan tradisi lama tidak dihapuskan sama sekali. sungaisungai dan fenomena alam yang lain. 1992 : 29). . kuliah dan ceramah. Anak-anak pula dididik dengan cara hidup Islam (Zainal Abidin bin Abdul Wahid. Kuasa ghaib itu disifatkan sebagai hantu. Sehubungan dengan itu. Agama Islam di Melaka dihayati oleh masyarakat ketika itu sejak agama ini diterima oleh Raja Mahkota Iskandar Shah. Perubahan yang paling utama ialah daripada sudut kepercayaan yang mana masyarakat Melayu telah diperkenalkan dan diyakinkan dengan keyakinan yang berteraskan tauhid. Perubahan yang dibawa merupakan perubahan menyeluruh berteraskan as as tauhid.juga telah berubah kepada cara hidup beragama dengan mengamal dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan mereka. alam khayalannya. semangat dan dewa-dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan mereka diikuti dengan amal ibadat seperti sembahyang. Mereka sudah mula mempelajari al-Quran dan ilmu tafsir daripada ulama yang ada di Melaka ketika itu. Kegiatan kemasyarakatan telah berubah dan menggambarkan penerimaan dan penghayatan mereka terhadap ajaran Islam. penyembahan rajanya. Masyarakat Melayu juga merayakan hari-hari kebesaran Islam seperti mengadakan sambutan Maal Hijrah. 2003 : 304). ciri tertentu dan masyarakatnya. mengeluarkan zakat dan menunaikan rukun haji. pokok-pokok. Fahaman tauhid telah mengubah world view orang Melayu daripada zaman Hindu-Buddha dengan metodologinya. pendidikan dan sebagainya. percaya adanya nabi-nabi. Walau bagaimanapun. penyembahan berhalanya. puasa.perintah dan ajaran Islam itu diterima melalui jenis-jenis aktiviti pendidikan yang formal (Azhar Hj. kepada ajaran tauhid yang murni (Muhammad Uthman. di mana perintah . 2004 : 38) Kabul aku menawar ubat pontianak si anu Kabul Allah Kabul Muhammad Kabul Baginda Rasulullah Kabul berkat guru La ila ha ilallah. Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah membawa banyak perubahan sebagaimana yang disebut oleh Syed Naquib al-Attas sebagai mencetuskan suatu zaman baru. Masyarakat Melaka telah reI a men~rima agama Islam yang telah dianuti oleh raja mereka. 1977 : 185). Perayaan dalam Islam disambut dengan penuh penghayatan seperti sambutan Hari Raya Haji dan Hari Raya Puasa. rasul-rasul. Berasaskan konsep tauhid ini juga lahirlah hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Pencipta. Impak tauhid ini menyebabkan berlakunya perubahan terhadap 'rupa dan jiwa' Alam Melayu ini. Tauhid juga membuahkan kehidupan beribadah. Penyerapan ajaran Islam juga berlaku tanpa mengganggu masyarakat yang ada sehingga akhirnya menjadikan orang Melayu di Alam Melayu beragama Islam. perundangan. Sebagai contoh. Ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kepercayaan masyarakat Melayu pada peringkat permulaan adalah berbentuk animisme. Muhammadar Rasulullah Mentera ini masih diamalkan oleh masyarakat Melayu dalam perubatan. Islam mengubah world view masyarakat Melayu daripada mempercayai roh. Kepercayaan dan agama merupakan dua aspek sosial yang agak sukar untuk dipisahkan kerana sebahagian besar daripada kepercayaan termasuk dalam agama. jembalang atau jin yang menjadi penunggu objek tersebut (Haron Daud. Kegiatan keagamaan diadakan seperti muzakarah. wujudlah pemujaan atau penyembahan kepada batu-batu.

s. fiqh dan tasawwuf Kitab-kitab utama yang menjadi pegangan masyarakat di Melaka ketika itu ialah aI-Oar al-Manzum oleh Abu Ishak aI-Shirazi. Yahya. Melalui sistem pengajian ilmu tersebut lahirlah para cendiakawan dan ulamaulama Melayu yang menjadi pegawaipegawai pemerintah. . Tradisi keilmuan yang ditekankan oleh Islam telah mengembangkan pula tradisi pendidikan dan pengajaran secara lebih tersusun. Bahasa dan Kesusasteraan Bahasa Melayu telah menerima pengaruh ajaran Islam bermula abad ke-14 Masihi dan berkembang sehingga akhir abad ke-18 Masihi. Pada era kerajaan Melayu Melaka (1400-1511M) misalnya. Sheikh Wan Hasan Wan Ishak dan ramai lagi (Hashim Hj. Qadi Menus. Ajaran Islam mengandungi unsur-unsur rasionalisme. 1996 : 140). kepada sesuatu yang mementingkan akal. Tahap perkembangan bahasa Melayu daripada bahasa Melayu klasik kepada bahasa yang mempunyai nilai peradaban yang tinggi berlaku pada dua zaman iaitu zaman peralihan (abad ke-19M) dan zaman moden (abad ke-20M) (Mahayudin Hj. begitu mengambil berat tentang perkembangan pendidikan. 1998: 91). Maulana Jalal aI-Din dan lainlain bukan sahaja dijadikan sebagai seorang guru bahkan diberi kedudukan yang tinggi dalam hierarki sosial di Melaka. setaraf dengan pembesar dan pentadbir (Abdullah Ishak. 2004 : 46). Maulana Sadar Johan. Di Melaka sendiri.s. Antara tokoh-tokoh Melayu yang terkenal ialah Syeikh Abdul Malik Abdullah. masjid-masjid dan surau-surau. bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca bagi lapan puluh empat bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Melaka ketika itu. Di samping itu tempattempat lain yang digunakan sebagai tempat pengajian ialah rumah-rumah ulama. Dalam bidang intelektual dan keilmuan. Beberapa aspek pemikiran yang wujud dapat membuktikan hakikatnya. Ihya Ulumuddin oleh al-Ghazali dan Minhaj al. Berpandukan kepada konsep rasionalisme inilah masyarakat Nusantara dengan sendirinya menolak kepercayaan tahyul Hindu dan fahaman animisme (Abdullah Ishak. Pendidikan Islam membawa perubahan dalam sistem pendidikan.Talibin oleh al-Nawawi. masjid. Pengajian Islam tidak sahaja berlaku di rumah-rumah. Islam memberi kedudukan yang begitu tinggi dengan memperkenalkan metod ilmu berteraskan ilmiah dan rasional sejajar dengan tuntutan Islam. Ilmu-ilmu yang dipelajari ialah ilmu usuluddin. 1990 : 133-134). Dorongan belajar bermula dengan pengajaran membaca al-Quran dan kitabkitab. dijadikan dari tanah. Bukti keteguhan kedudukan agama Islam di daerah ini dapat dilihat daripada kewujudan penggunaan tulisan Jawi oleh orang-orang Melayu ketika itu. Bersama dengan kedatangan Islam di mana-mana sahaja maka berkembanglah ilmu pengetahuan dan pendidikan. 1990 : 142). Kebanyakan guru-guru agama pula terdiri dari bangsa Arab. Di Melaka contohnya.Perubahan sosial berlaku dengan adanya revolusi mental yang diketengahkan oleh Islam dan masyarakat. Qadi Menawar Syah. Semua manusia adalah berasal dari Adam a. di mana Islam telah menekankan konsep persamaan taraf sesama manusia di sisi Allah SWT. dan Adam a. Selepas kedatangan Islam golongan bawahan menerima pendidikan yang sarna seperti golongan atasan. bahkan juga di istana sultan. Ulama-ulama asing yang datang ke Melaka sejak awal hingga zaman kejatuhannya seperti Makhdum Syed Abdul Aziz. Kedatangan Islam membawa pengaruh yang besar terhadap sistem pendidikan. guru-guru dan ahli agama. aktiviti pendidikan berlangsung di istana yang juga berfungsi sebagai perpustakaan atau tempat penyalinan dan terjemahan. Keilmuan rasional dan intelek yang diperkenalkan oleh Islam adalah pendekatan baru dalam cara berfikir iaitu meninggalkan sesuatu yang bersifat tahyul serta memuja sesuatu yang bersifat estetik. Tokoh-tokoh ini telah banyak menyumbang ke arahperkembangan ilmu pengetahuan di Tanah Melayu. Musa. pemahaman ilmu metafizik serta pandangan hidup yang munasabah pada akal yang sihat (Rasid Muhammad. Qadi Yusuf. madrasah dan surau. Pada awal abad ke-14 kedudukan agama Islam semakin teguh dan penyebarannya semakin meluas di Asia Tenggara. Golongan pemerintah dan pembesar-pembesar berperanan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Maulana Abu Bakar. Sistem pendidikan yang bermula di istana mula beralih ke beberapa institusi pendidikan Islam seperti pondok dan madrasah. sultan yang pertama bermula dari Megat Iskandar Shah (1414M) hingga sultan-sultan terakhir sebelum 1511M.

Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubahsuai dan dikenali sebagai tulisan Jawi. genre malah matlamat sastera itu sendiri. malah buku-buku Sejarah juga mempunyai tajuk asal dalam bahasa Arab seperti Sulalatus Salatin. 1992: 28). Adat Pepatih dan Adat Temenggung. Melalui sistem tulisan ini bahasa Melayu dapat memainkan peranan lebih penting apabila digunakan untuk menulis kitab-kitab agama. Perkembangan ini dapat dilihat bukan sahaja dalarn kitab serta karya sastera semasa pada zaman selepas itu. Manakala puisi terkenal yang dipengaruhi oleh sastera Islam contohnya ialah Syair Perahu.Tulisan Arab mulai diperkenalkan setelah kedatangan Islam. Contohnya hakim boleh menggunakan budi bicaranya sarna ada menjatuhkan hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri ataupun didenda dan dipenjara sahaja. . Hikayat Para Pahlawan Islam dan Hikayat Ahli-ahli Sufi dan Orang-orang Yang Salih. Antara sumbangan terbesar Islam kepada masyarakat di Alam Melayu adalah pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa Melayu. Hikayat Bulan Berbelah. Hikayat Para Nabi dan Rasul. Bustanus-Salatin dan lain-lain lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid. Tulisan jawi telah digunakan oleh bahasa Melayu semasa permulaan kedatangan Islam. Pemindahan ilmu berupa ajaran Islam daripada al-Quran dan al-Hadith yang kedua-duanya dalam bahasa Arab berlaku dalam gerakan dakwah secara langsung yang dijalankan oleh pendakwah-pendakwah dari negara Arab. Dalam pada itu bahasa Melayu itu telah diperkayakan dengan kata-kata pinjaman serta istilah daripada bahasa Arab. Antara faktor yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penyebaran. Undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dikekalkan. Pelbagai hasil kesusasteraan telah dipengaruhi oleh ajaran Islam yang bertemakan sejarah Islam atau ajaran Islam itu sendiri. malah turut mengalami perubahan dari aspek tema. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa pengantar persuratan dan juga sebagai alat penyebaran dan penyampaian agama Islam di seluruh Alam Melayu. 1985 : 101). Tuhfat al-Nafis. penyampaian persuratan Islam di Alam Melayu ialah sifat dalaman bahasa Melayu dan juga peranan yang dimainkan oleh wilayah dan daerah Melayu di Sumatera dan di Semenanjung Tanah Melayu dalam penyebaran agama Islam ke seluruh kepulauan Melayu. India dan China. hikayat-hikayat. Hikayat Nabi Bercukur dan Hikayat Nabi Mikraj. Terdapat penggunaan kata dari bahasa Arab yang dipinjam dan digunapakai dalam bahasa Melayu. falsafah dan sebagainya (Ismail. bentuk. Melalui tulisan jawi agarna Islam telah dapat diperkembangkan. Hikayat Para Sahabat. Pemindahan ilmu dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu telah menyebabkan berlakunya perkembangan keilmuan yang pesat di Alam Melayu. Kesusasteraan Melayu bukan sahaja mengalami perubahan dari aspek pendokumentasian. Perundangan Kedatangcm agarna Islam telah mempengaruhi sistem perundangan di Alam Melayu. tetapi turut meliputi cabang-cabang ilmu fekah. Kedatangan Islam mengangkat martabat bahasa Melayu ke arah mengungkapkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan saintifik sehingga mencapai taraf lingua franca yang digunakan secara meluas di Alam Melayu. Bahasa dan kesusasteraan Melayu juga berkembang melalui tulisan jawi. Dari segi bahasa perubahan besar berlaku apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. undang-undang dan pentadbiran. Banyak hasil kesusasteraan Melayu ditulis seperti Hikayat Nabi Muhammad SAVY. Kedatangan Islam ke Alam Melayu selain membawa perubahan dari sudut akidah. Kedatangan agama Islam juga telah membawa perubahan yang besar terhadap warisan kesusasteraan Melayu. kecekapan dan kewibawaannya. Para sasterawan menghasilkan karya-karya yang sangat luas bidangnya bukan sahaja bercorak fiksyen. Antara contoh sastera prasa ialah Hikayat Nur Muhammad. ia juga membawa perubahan dari sudut kesusasteraan. ilmu tasawwut ilmu kalam. Syair Burung Pingai oleh Hamzah Fansuri dan Syair Makrifat oleh Abdul Rauf Fansuri. bahasa Melayu merupakan aspek terawal menerima pengaruh Islam. Sebagai bahasa komunikasi di Tanah Melayu. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah menaikkan taraf. Sistem perundangan tempatan turut mengalami perubahan seperti yang tercatat dalam Hukum Kilnun Melaka.

sebaliknya pembentukan masyarakat mestilah diasaskan pada keadilan yang bersendikan agama. Sehubungan itu. Konsep dewaraja bertukar kepada konsep sultan. Antara langkahlangkah yang diambil untuk menjadikan Melaka makmur. imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Kedua-dua kumpulan undang-undang ini adalah didasarkan kepada hukum syariah dan juga hukum adat yang telah wujud sejak dahulu lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid.. Pendapat-pendapat tersebut adalah sejajar dengan perkataan-perkataan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut antaranya menyebut. kaya dan miskfu semuanya mempunyai peranan dalam masyarakat (Mifah Abu Yazid. Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara. sungai. amatlah tepat jika ianya dijadikan contoh tentang wujudnya pengaruh Islam dalam perundangan. Kepatuhan dan ketaatan pada sultan adalah kepatuhan yang bersyarat. Keadaan ini bertentangan dengan asas penubuhan yang disarankan oleh Tajus-Salatin dan Bustanus Salatin yang menekankan fardhu bagi penubuhan sistem beraja sebagai kurniaan Tuhan kepada manusia dan merupakan suatu pekerjaan yang hanya dapat ditanggung oleh orang yang terpilih sebagai pewaris kedudukan khalifah. jenayah Islam dan lainlain lagi. agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. dusun dan setiap tanah jajahan takluk Melaka. menurut dalil al-Quran dan menurut amr bi al-ma'ruf wa nahyi'ani al-munkar". Contohnya Melaka mempunyai Hukum Kanun Melaka yang meliputi tanah. Rakyat boleh mengubah perjanjian jika syarat-syarat dilanggar oleh raja. Menurut beberapa orang sarjana barat seperti William R. Terdapat juga undangundang yang berhubung dengan jenayah. bukan kepatuhan mutlak seperti konsep dewaraja. Sultan juga berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara. 2005: 81): . Buktinya. Raja dan rakyat. Bidang kuasa tersebut sangat terbatas dan dinyatakan secara terperinci satu persatu. undang-undang prosedur dan keterangan. undang-undang sivil. Contohnya. tua dan muda. Politik dan Pemerintahan Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik. kerajaan amat maju dan stabil. Undang-undang Laut Melaka meliputi perusahaan perkapalan. Islam mengajar tidak ada pengkastaan dalam masyarakat seperti dalam pengaruh Hindu-Buddha. Manakala di peringkat negeri terdapat beberapa undang-undang yang telah dikuatkuasakan seperti undang-undang pentadbiran Islam. aman dan stabil termasuklah (Zulkefli Haron. Gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan dengan khalifah seperti yang diperkenalkan dalam sistem politik Islam.Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara sistem perundangan masyarakat Melayu juga berubah kepada sistem adat dan Islam. Rubin. Beberapa jawatan seperti kadi.. kerajaan Melayu Melaka ditadbir oleh seorang sultan yang mempunyai kuasa penuh dalam urusan pentadbiran negara. muamalah. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah.Mengikut hukum Allah. 2003 : 41). kekeluargaan. perdagangan di laut dan di darat dan kegiatan yang berkaitan dengannya. Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan Islam dilanjutkan dalam pemerintahan Malaysia hari ini. Selain itu kitab Undang-undang Laut dan Hukum Kanun Melaka dihasilkan untuk panduan masyarakat. Ia merupakan suatu gelaran kepada orang yang diamanahkan mentadbir sesebuah negeri dan pada masa yang sarna berperanan sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Dari segi pentadbiran. Roff dan Alfred P. Sultan juga bertanggungjawab mempastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Oleh kerana Hukum Kanun Melaka adalah undang-undang induk yang meliputi undang-undang lain di dalam negerinegeri Melayu. Dengan kedatangan Islam juga. keterangan dan acara yang berpandukan undang-undang Islam (Afifah Abu Yazid. undang-undang pentadbiran keluarga Islam. di zaman pemerintahan Melayu Melaka. 2003: 54). Hukum Kanun Melaka atau Undang-Undang Melaka pada dasamya berasaskan Undang-undang Islam di samping berpegang kepada hukum akal dan hukum adat. beberapa institusi Islam didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. ". pada hukum Allah. sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu t~lah berubah dan dipadankan dengan ajaran Islam. 1992 : 29). terdapat suatu unsur kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan sistem beraja. undang-undang mahkamah syariah. Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri. Dalam konteks sosial.

Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsur-unsur Islam yang berterusan. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar.(a) Penghulu Bendahara mempastikan kelicinan perbelanjaan negara. Sejak lahir lagi seseorang itu dididik berteraskan Islam dan adat sehinggalah mereka dewasa. haram dan sebagainya. Dasar ini mampu menstabilkan politik Melaka serta memberi peluang kepada perkembangan ekonomi dan pentadbirannya (Afifah Abu Yazid. dan wanita-wanita yang boleh dikahwini Fasal 28. Tujuan utamanya ialah mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu akan menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam masyarakat Melayu.1. atau mengkamatkan bayi perempuan. bertolak ansur dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam menjalani kehidupan seharian. 2003: 3). Ibu bapa berperanan penting dalam pembentukan institusi keluarga. talak Fasal 28. Islam menyusun institusi kekeluargaan dengan meletakkan pembentukan keluarga sebagai asas kepada kehidupan. Dalam sistem perkahwinan. Seseorang kanak-kanak sejak kedl lagi diajar konsep-konsep dosa. (c)Temenggung dilantik sebagai Ketua Pasukan Keselamatan. Selain memberikan perhatian dan kasih sayang anak-anak . 2001 : 217). hadirnya saksi Fasal26. bapa atau datuk akan mengazankan bayi lelaki.1. Sistem kekeluargaan masyarakat Melayu berteraskan Islam dan adat. Menurut sejarah. Ajaran Islam telah menggariskan peranan ibu bapa dalam menjaga dan mendidik anak-anak dengan didikan Islam. yang menetapkan adanya wali bagi pengantin perempuan dinyatakan dalam FasaI25. (d)Laksamana dilantik sebagai Ketua Angkatan Tentera. Islam telah bertapak di Kelantan. Contohnya sebaik sahaja seseorang itu dilahirkan. Setelah meningkat umur lima tahun ke atas kanak-kanak juga'diajar bersembahyang. Tujuannya ialah untuk memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan azan dan kalimah syahadah dan meniupkan roh dan semangat Islam kepada bayi tersebut. Kedatangan Islam ke Melaka telah merubah sistem kekeluargaan dalam masyarakat Melayu. didapati hukum syarak mempunyai pengaruh yang besar malah ianya dicatat di dalam Hukum Kanun Melaka. yang keras. Contohnya perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat pernikahan. kontrak perkahwinan Fasal 27. Bukti-bukti sejarah menjelaskan bahawa Islam bertapak di Tanah Melayu seawal kurun ke-9M dan selewat-Iewatnya pada kurun ke-15M.2. upacara ijab dan kabul Fasal 25. pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang billk. berpuasa dan lain-lain. berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan. yang tidak menderhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Terengganu dan Kedah sebelum terbentuknya Kerajaan Melaka. III beragama. pahala. pengutipan cukai berjadual. (b)Bendahara menjadi penasihat utama kepada sultan." Perkahwinan merupakan suatu mekanisme pemeliharaan maruah dan pengembangan zuriat dan keturunan. Keagungan Melaka mula terserlah apabila ia mengamalkan dasar luar yang pragmatik iaitu dasar berbaikbaik dengan kuasa besar asing pada ketika itu seperti Siam. Keluarga sebagai agen sosialisasi : utama dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan turnt dibantu untuk komuniti yang melaksanakan kawalan serta tekanan sosial. Sistem Kekeluargaan Kedatangan Islam telah memantapkan lagi sistem kekeluargaan masyarakat Melayu. Kerajaan Melaka telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembangan Islam di Tanah Melayu. (e)Para pembesar membantu sultan dalam pentadbiran. perbelanjaan juga perlu berhemah. Majapahit dan China. peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini digambarkan di dalam surah al-Tahrim (66) ayat 61 yang bermaksud: "Hai orang-orang yang beriman. (f)Syahbandar menguruskan pentadbiran pelabuhan dan perdagangan asing.2 (Azmah Abdul Manaf. Selain itu mereka juga diajar supaya hormat-menghormati.

berjiran tetangga. tanggungjawab suami. Selain daripada mengubah sistem kepercayaan kita. hiasan katil berwarna kuning. Adat masyarakat Melayu juga telah mengalami perubahan dengan kedatangan ajaran Islam di rantau ini. pulut kuning dan putih Kelahiran bayi disambut dengan azan dan kamat Perkahwinan dilakukan oleh kadi dan dua orang saksi. Kesan daripada perubahan adat ini telah mewujudkan suasana hidup yang lebih teratur. Adat resam pula ialah kebiasaan cara hidup individu dan masyarakat yang secara nyata menggambarkan corak budaya sesuatu bangsa. Islam telah mengubah corak hidup masyarakat Melayu di dalam segala aspek kehidupan manusia. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan keharmonian hidup masyarakat. upacara khatam al-Quran dan berzanji Mengadakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat Membaca ayat-ayat al-Quran untuk mengelak gangguan syaitan Perubahan yang jelas telah berlaku terhadap masyarakat Melayu dari segi adat resam dalam kehidupan. seperti adat berkeluarga. tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir sehinggalah hari kematiannya. 1990: 4). berpuasa. Kedatangan Islam juga telah menyusun institusi kekeluargaan masyarakat Melayu dengan lebih teratur. adat berkampung dan sebagainya. mengadakan akikah. Walau bagaimanapun. Islam telah merubah adat resam masyarakat Melayu dengan adat-adat Islam. Islam juga telah mengenepikan adat yang dianggap bercanggah dengan akidah dan kepercayaan Islam. la membentuk suatu . Adat resam masyarakat Melayu diperkemaskan lagi dengan ajaran Islam. Islam telah menentukan garis panduan dalam membina keluarga berasaskan ajaran Islam. Adat dan Cara Hidup Tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat dan cara hidup Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir di dunia hinggalah hari kematiannya. Selain itu pelbagai adat dan budaya Islam perlu dihayati oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak seperti meletakkan nama yang baik kepada anak mereka. Sebelum kedatangan Islam masyarakat Melayu mengamalkan adat tradisi warisan nenek moyang mereka. Apabila masyarakat Melayu mula menganuti ajaran Islam adat-adat dalam masyarakat Melayu mula diubahsuai supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. bertaqwa. mendidik anak-anak supaya menjadi manusia yang beriman.hendaklah dididik dengan ajaran agama seperti bersembahyang. Contohnya dalam pemilihan jodoh. tanggungjawab isteri dan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Contoh-contoh Perubahan Adat dan Cara Hidup adalah seperti berikut: Kelahiran bayi disambut dengan persiapan tujuh lapis kain kuning. Mereka mematuhi adat serta menghormatinya dengan keyakinan bahawa melanggar adat dianggap sebagai suatu sikap atau perbuatan buruk dan akibatnya akan merosakkan diri dan sekaligus mencemarkan kesejahteraan hidup masyarakat (Asmad. menghormati orang tua dan sebagainya. adat menuntut ilmu. menyusukan anak selringga berumur dua tahun. berakhlak mulia dan menghormati kedua ibu bapa mereka. Contohnya pantun Melayu ada menyebut: Bunga cempaka baunya harum Pelbagai kembang digubah indah Adat bermula dengan hukum Hukum bersandar di kitab Allah Islam telah mengangkat taraf manusia dan menyamakan kedudukan mereka di sisi Allah SWT. Adat Melayu yang bersendikan agama menjadi amalan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu menganggap adat sebagai undangundang hidup. adat dan cara hidup masyarakat Melayu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam masih terus diamalkan. Dalam proses sosialisasi masyarakat Melayu. setelah kedatangan ajaran Islam. Islam telah mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan yang dilalui itu berlangsung dalam suasana aman dan harmoni. Adat adalah suatu perbuatan atau perlakuan menurut kebiasaan masyarakat atau bangs a yang berkenaaf':.

Amalanamalan Islam yang berunsur tahyul dan khurafat telah ditinggalkan secara beransuransur oleh masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu juga telah berubah daripada masyarakat yang buta huruf kepada masyarakat yang mengamalkan tradisi keilmuan. Kedatangan Islam bukan sahaja mengubah pegangan hidup masyarakat Melayu. Contohnya galakan daripada golongan pemerintah telah menjadikan Melaka suatu ketika dulu sebagai pusat pembudayaan ilmu. Tiada lagi sistem kasta yang berasaskan ajaran agama Hindu diamalkan dalam masyarakat Melayu. malah telah membentuk cara hidup baru dalam amalan seharian masyarakat. Orang-orang Melayu yang menganut agama Islam menyedari dan memahami nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dan berusaha menyesuaikan warisan tradisi budaya dan kehendak-kehendak Islam. kedatangan Islam ke Alam Melayu menjadikan golongan bawahan mula mendapat perhatian dan penghormatan. institusi-institusi sosial dan agama dalam masyarakat memainkan peranan penting dalam usaha memupuk dan mempertahankan nilai-nilai sosial dan agama yang mereka bina. KESIMPULAN Islam memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat dan tamadun Melayu. Malah. . pembesar sehinggalah kepada rakyat biasa. Dengan berlakunya penyebaran agama Islam ini agama Islam dijadikan sebagai teras dalam pembinaan tradisi budaya Melayu.sistem masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati. Komunikasi antara kelompok masyarakat berjalan dengan baik menerusi sifat hormat-menghormati. Mereka menekankan usaha memupuk nilai-nilai Islam sebagaimana yang dikehendaki dari satu generasi kepada generasi seterusnya. Proses Islamisasi ini menjadikan masyarakat Melayu akhirnya dapat menerima ajaran Islam dengan baik. bergotong-royong dan bantu-membantu. Proses penyerapan Islam ini berlaku secara berperingkat-peringkat di kalangan masyarakat Melayu yang bermula daripada golongan istana. Ini kerana keistimewaan ajaran Islam yang sederhana dan tiada paksaan. Sejajar dengan realiti tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful