KEDATANAGAN ISLAM KE ALAM MELAYU DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

1 Islam Datang Dari Tanah Arab Di Tanah Melayu terdapat bukti-bukti yang kuat bahawa agama Islam itu dibawa secara langsung dari tanah Arab oleh bangsa Arab. .Y amani seorang ulama berbangsa Arab yang datang dari Yaman (Abdullah Ishak. Mengenai kedatangan Islam ke Tanah Melayu para sejarawan berpendapat. PENGENALAN Pada umumnya terdapat tiga teori utama tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara iaitu Islam datang dari Tanah Arab. raja Kedah telahpun diislamkan pada tahun 531 H/1136 M. 1990 : 60). oleh Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad al-Qaumiri al. Sebagai contohnya Maharaja Derbar Raja II. Teori kedatangan Islam ke Alam Melayu adalah seperti berikut: 1. Melaka merupakan negeri yang mula-mula menerima ajaran Islam dan raja Melaka yang pertama iaitu Parameswara dikatakan telah memeluk Islam pada tahun 1414. China dan negara India.MELAYU DAN PENGATEORI KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU 1.

M. 1. Fatimi. 1987 : 253). kemenyan dan sebagainya. MeperusL hubungan dua hala itu penduduk Nusantara berminat dengan Islam yang telahpun dianuti oleh pedagang-pedagang India (Abdullah Ishak. Pendapat ini terbukti hasH penemuan batu bersurat di Kuala . 2000 : 256). Penyebaran Islam di Tanah Arab telah begitu meluas dan termasuklah di Yaman yang mempunyai pelabuhan perdagangan yang penting. Emanuel Godinho De Evedia mengatakan Islam datang ke Nusantara dari China melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9 Masihi. Terdapat beberapa teori yang turut menyokong kedatangan Islam dari China. Hall. Kern dan Snouck Hurgronje berpendapat bandar pelabuhan Gujerat di India memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam melalui perdagangan.E. Hujah mereka adalah berpandukan kepada persamaan mazhab yang dianuti iaitu mazhab Syafie.Menurut satu catatan yang ditemui. 1. Pendapat di atas dibuktikan melalui penemuan batu nisan Sultan Malikul Salleh. Hubungan perdagangan telahpun terjalin antara Alam Melayu dengan Tanah Arab sejak sebelum kelahiran Islam lagi dan ia berterusan selepas kelahirannya. B. RA.3 Islam Datang Dari China Menurut sejarah.G. sebagai pelarian politik dan mendapatkan perlindungan di India dan juga di Alam Melayu. 1990 : 35). Raja Samudera yang bertarikh 1297 Masihi. Pedagang-pedagang Islam yang bertumpu di Yaman turut menjalankan aktiviti perdagangan dengan Asia Tenggara terutama untuk mendapatkan barangan seperti kapur barus. Mereka juga berpendapat ramai pemimpin Abbasiyah dan Umaiyah di Andalus melarikan diri daripada tindakan pihak berkuasa.2 Islam Datang Dari India Para sarjana seperti S. Morison Harison. Naquib al-Attas menegaskan juga bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan istilah dan konsep serta tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya (Hashim Musa. Batu nisan ini didakwa dibawa dari Gujerat berdasarkan persamaan dari segi reka bentuk batu nisan di kedua-dua tempat tersebut (D. 1990 : 61). Harrison berpendapat masyarakat Nusantara memandang ke India bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan dalam hal-hal perniagaan dan kebudayaan. sarjana-sarjana tersebut telah bersetuju Islam dibawa ke Pasai melalui perdagangan dan batu nisan itu adalah sebagai buktinya. Walau bagaimanapun.Q. 2001: 165). S. Islam telah sampai ke China pada zaman pemerintahan Dinasti Tang iaitu sekitar tahun 650 Masihi dan Canton menjadi kawasan tumpuan utama para pendakwah Islam (Azhar. Perkampungan ini dihuni oleh orang-orang Arab yang datang ke Sumatera pada abad ke-7 Masihi (Abdullah Ishak. terdapat sebuah perkampungan Islam di Sumatera Utara yang diberi nama 'Tashih' telah ditemui pada tahun 650 Masihi bersamaan 30 Hijrah.

Menurut laporan orang-orang China Islam. 2. Bacalah. . Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. 1990 : 65). 2. sutera dan tembikar dari China. Akibat peristiwa ini telah menyebabkan ramai orang Arab-Islam yang melarikan diri ke Kedah dan Palembang. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bukti kedatangan Islam dari China dapat dilihat melalui hubungan perdagangan antara orangorang Arab dengan China yang dikatakan telah berlaku sejak sebelum kelahiran agama Islam lagi. ' Pada tahun 878 Masihi pula telah berlaku pemberontakan di Canton yang menyebabkan seramai 100 000 orang asing terbunul). 2.. bahawa orang-orang Arab Islam telahpun datang ke negara China semasa zaman pemerintahan Maharaja Tai Tsung dari Dinasti Pang (627-650M) (Abdullah Ishak. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah.a.1 Pendidikan dan pengembangan ilmu. Perdagangan antara Arab dengan China secara tidak langsung mewujudkan hubungan antara China dengan Kepulauan Melayu. saya ingin menyentuh beberapa aspek penting yang berhubung dengan: 2. adalah kewajipan terhadap pencarian ilmu dengan perintah: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Firman Allah yang pertama disampaikan melalui Jibril kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad s.3 Kebudayaan dan kesenian. T. Mad Aros. Terengganu yang terletak di pantai Timur Tanah Melayu (Othman Soh. Al ‘Alaq (Segumpal Darah) 96:1-5.t : 72). 2000: 256). 2. Dalam masa yang sarna catatan Dinasti Sung pula mengatakan bahawa kedatangan Islam ke Alam Melayu melalui sepanjang pantai Laut China Selatan dan dibawa oleh pedagang-pedagang Islam dari China pada awal977 (Azhar Hj.1 Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Pendidikan dan pengembangan ilmu adalah warisan Nabawi yang sangat utama.2 Bahasa dan persuratan.5 Isu dan cabaran semasa kehidupan sosial umat. 2.Berang. Mereka membawa barang-barang dagangan seperti mutiara. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya".w. Islam: Kesannya Terhadap Sosio-Budaya dan Pemerintahan Dalam konteks kesan kedatangan Islam terhadap perubahan sosio budaya ini.

Sambas. Syeikh Abdul Rauf Singkel. selain dari pusat-pusat kebudayaan Islam di atas tadi. iaitu ilmu yang menghuraikan dasar-dasar aqidah Islam. Sumbangan seperti ini. Kemudian Terengganu dengan Syeikh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis. Di pelbagai wilayah Alam Melayu luas. Peradaban Melayu-Islam berada dan berkembang di wilayah Alam Melayu. mungkin pada mulanya dengan menadah kitab di surau. Mesir dan Turki. Penerimaan terhadap ajaran Islam dan kebudayaannya menyebabkan kebudayaan Melayu disejajarkan dengan Islam. Syeikh Haji Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain al- . pada abad ke-19. Pasai. dan kemudian Patani dan Kelantan dengan tokoh-tokohnya dikenal seperti Syeikh Abdul Rahman Pauh Bok. Proses pembudayaan rantau Melayu banyak sekali dimainkan peranannya oleh para ulama yang bermula dari pusat-pusat pemerintahan Islam-Melayu seperti Melaka seawal abad ke-15. sehingga kemudiannya terdirinya pondok dan pesantren di serata wilayah dan daerah kepulauan Melayu. Dalam bidang karya tulis. Banten dengan tokoh besarnya – Syeikh Nawawie al-Bantaniy. Pontianak. tentu sahaja ilmu-ilmu yang membahaskan tentang ketuhanan dan tasawwur (world view) Islam. Jawa. kita lihat tradisi yang sangat penting ini yang boleh disebut pada abad ke 16 dan 17. maka telah tumbuh dan berkembang ilmu-ilmu yang menentukan ciri-ciri kebudayaan Melayu besar serantau itu. Lingga dan sebagainya. bukan sahaja melalui pengajian pondok atau kegiatan dakwah seperti yang dinyatakan. Sumbawa. Maka Islam itu tidak sukar diterima oleh sebahagian besar umat serumpun Melayu itu. juga India dan Pakistan. Terengganu. terdapat cukup ramai para ulama yang berjasa besar dan terserlah sumbangan mereka dalam pembangunan tamadun Melayu. dengan tokoh-tokoh di Acheh seperti Hamzah Fansuri. penulis kitab Syarh Hikam yang terkenal itu. Antaranya. tetapi juga lewat pengaruh perdagangan dan perluasan wilayah geopolitik baharu seperti Aceh-Pasai dan Johor-Riau itu. Palembang dan Banjar. Parsi-Islam. ditambah oleh hubungan dengan pusat-pusat kebudayaan Islam di alHaramain atau Tanah Arab. Kedah. Dari pusat-pusat inilah terpancar keluarnya pengaruh kebudayaan Islam di Alam Melayu dari Semenanjung sehingga ke kepulauan Indonesia. Nama-nama ulama besar itu termasuklah ulama-ulama dari Kelantan-Pattani. Palembang dengan Syeikh Abdul Samad al-Palembani. India-Islam dan Turki-Islam. Ilmu adalah alat pertama bagi kesempurnaan keperibadian seseorang insan dan pembentukan akhlak. Sehingga suku pertama abad ke20. Kalau diteliti lanjut. Makasar. Banten dan Minangkabau. bahkan tidak terkecuali. yang paling awal. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Shamsuddin al-Sumatrani. ulama-ulama tadi cukup aktif menghasilkan karya tulis dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan agama. Minangkabau. Sistem awal yang diperkenalkan. dan kemudiannya Kelantan–Patani. telah memberikan ciri-ciri khusus terhadap sebuah tamadun Islam di Asia Tenggara yang dikenali sebagai peradaban Melayu-Islam sebagaimana kita kenali adanya peradaban Arab-Islam. gerakan ulama mengembangkan ilmu menerusi pendidikan agama tidak pernah surut. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani. Acheh. berlanjut di Banjar dengan tokoh-tokoh seperti Syeikh Muhammad Arshad al-Banjari dan Muhammad Nafis al-Banjari.Perkembangan ilmu telah membawa kesan yang cukup besar terhadap perubahan sosiobudaya umat Melayu sesudah kedatangan Islam. Dengan kedatangan Islam dan tersebar ajarannya di Nusantara atau Alam Melayu. langgar dan masjid atau di kalangan istana.

w. Dengan berdasar kepada pemahaman doktrin dalam bidang ini serta pelaksanaannya dalam kehidupan perseorangan dan jamaah. maka terbentuklah suatu sistem nilai dan etika Islam di Nusantara. lebih awal lagi di Jawa dengan Wali Songo dan ulama-ulama besar Minangkabau yang bergerak secara langsung dalam gerakan bahasa. Khazanah intelektualisme Melayu tidak cuma mengandungi sastera lipur lara. al-Mawardiy. Selepas ilmu tentang ketuhanan dan world view. dasar-dasar pandangan hidup Muslim menjadi lebih jelas dan tidak hanya sekadar menjadi suatu rukun daripada rukun-rukun iman yang dihafal dalam kepala sahaja. menghuraikan dasar-dasar pandangan hidup Islam dengan menerangkan hakikat ketuhanan dan hubungannya dengan kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui dan direalisasi dalam kehidupan seorang Muslim. Kemudian. Malah. Tradisi pengajian pondok (pesantren) yang dianggap oleh setengah kalangan peneliti sebagai bersifat indigenous itu telah memainkan peranan besar sebagai jambatan budaya yang menghubungkan tradisi keilmuan rantau ini dengan tradisi keilmuan Dunia Islam terutama yang berpusat di Asia Barat. kesenian dan kebudayan selain dari keagamaan. persuratan. Dunia Melayu mempunyai sejarah dan tradisi intelektualismenya sendiri. Tuhan Yang Maha Esa. Dari segi budaya intelektual. maka ilmu yang paling dekat selepasnya ialah ilmu-ilmu tentang ibadat dan hukum-hakam atau fiqh. . Tuan Tabal dan lain-lain. mempunyai penerjemah-penerjemah dan penghurai-penghurainya di Nusantara. Memang rantau ini belum pernah melahirkan seorang ash-Shafiy atau al-Ghazaliy.t. Kedatangan Islam ke rantau ini telah memulakan tamadun keilmuan dan melibatkan para ilmuwan Melayu dalam perkembangan intelektualisme Dunia Islam. tidak jarang perbahasan tentang ilmu ini dikaitkan dengan soal-soal metafizika dan ketuhanan. Tuan Minal. dihurai dengan jelas dengan cara menghubungkannya dengan kehidupan sosial dan kehidupan seseorang.. Hubungan antara manusia dengan manusia itu telah membentuk kebudayaan dan tata kehidupan sehingga proses penciptaan mereka tetap berpaut kepada aqidah dan tauhid. tetapi meliputi juga terjemahan dan saduran karya-karya besar al-Baydawiy. Manusia membentuk kebudayaan dan tamadun mereka tetapi terasnya adalah agama yang datangnya dari Allah s. tetapi setidak-tidaknya rantau ini memang sentiasa terdedah kepada pemikiran para ilmuwan besar Dunia Islam. al-Ghazaliy dan lainlain di samping karya-karya asli ulama Melayu. terhurai juga ilmu-ilmu yang menyangkut bidang etika dalam kerangka syariat yang syumul dan meliputi. Tuk Wan Ali Kutan. Antara nama-nama yang sangat terkemuka dalam bidang ini ialah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karya besarnya Siyar al-Salikin dan Syeikh Muhammad Nafis alBanjari dengan karya kontroversinya – al-Durr al-Nafis. antara lain. Dalam bidang ini sifat-sifat utama yang merupakan nilai-nilai baik atau al-Mahmudah dan sifat-sifat tercela keji yang menjadi lawannya atau al-Mazmumah. Beberapa peribadi Islam yang dikenal masyhur dalam menghuraikan ilmu ini seperti alAsh’ari. Haji Mohd Yusoff Ahmad al-Kenali (Tuk Kenali). yang kemudiannya menjadi wadah dan acuan kepada sistem moral dan akhlak yang sekarang kita anuti sebagai nilai-nilai bersama. Hasil karya para ulama Melayu itu.Fatani. iaitu ilmu yang mengatur cara berhubung antara manusia sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. al-Maturidi dan al-Ghazaliy. antara lainnya. sehingga dengan demikian.

Dari segi tradisi kerohanian pula. AshSyeikh Nawawiy al-Bantaniy (Banten) misalnya telah menghasilkan beberapa buah kitab dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan para ulama Hijaz. KESAN DAN PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Kedatangan Islam telah memberi kesan yang besar terhadap masyarakat Melayu. Pada zaman tamadun Aceh telah terjadi polemik di sekitar faham wujudiyyah dan pada zaman kebelakangan ini lebih banyak lagi polemik-polemik tentang pelbagai isu termasuklah polemik Islam dan adat tentang pembahagian harta pusaka dalam sistem adat perpatih. Perkembangan-perkembangan mutakhir dalam bidang pendidikan di rantau ini telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Sejarah intelektualisme rantau ini juga mencatatkan adanya polemik-polemik intelektual yang menyegarkan budaya berfikir. memang sejarah pengislaman rantau ini berkait erat dengan peranan kaum sufi. Sekarang ini pun kita sudah menyaksikan semakin ramainya para pelajar dari pelbagai rantau dunia termasuk Dunia Arab yang datang untuk belajar di kampus-kampus kita. Kerana itu hingga sekarang rantau Melayu adalah termasuk daerah yang paling subur dengan tradisi kesufian. Ilmu Tasawwuf adalah merupakan antara jenis ilmu yang popular dalam masyarakat Melayu. Kehidupan masyarakat Melayu banyak didasari adat dan ajaran agama Islam. Sebahagian daripada masyarakat Melayu telah meninggalkan ajaran agama HinduBuddha dan kepercayaan animisme. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa dan ISTAC (Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa) di Malaysia umpamanya telah menjadikan rantau ini sebagai salah satu pusat tumpuan para ilmuwan dunia. Kesan ini juga jelas dilihat di dalam kehidupan" seharian masyarakat Melayu. tetapi ada juga yang menghasilkan karya-karya asli termasuk karya-karya dalam bahasa Arab. polemik politik tentang Islam dan kenegaraan (antara Soekarno dengan Natsir) polemik Kaum Tua-Kaum Muda (tentang pembaharuan Islam). hormat-menghormati antara manusia dan menitikberatkan soal persamaan tara£. reaktualisasi Islam dan sebagainya. Mereka percaya kepada konsep ketuhanan. Karya-karya al-Ghazaliy khususnya kitab ihya’ Ulumi ‘d-Din telah sejak lama diterjemah dan tersebar luas.Para ilmuwan Melayu tidak hanya menterjemah dan menyadur karya-karya dari luar. Cara kehidupan mereka . Sejarah zaman penjajahan di Indonesia mencatatkan bahawa antara kekuatan yang paling ditakuti oleh Belanda ialah kumpulan-kumpulan tarekat pimpinan ulama-ulama rohaniah yang sangat berkarisma. polemik di sekitar faham sekular. Kesan dan pengaruh Islam dalam tamadun Melayu adalah seperti berikut: Agama dan Kepercayaan Kesan utama yang dibawa oleh Islam ialah terhadap akidah dan kepercayaan. Tradisi kerohanian masyarakat Melayu pernah membuktikan peranan positifnya sebagai salah satu kekuatan umat.

kepada ajaran tauhid yang murni (Muhammad Uthman. Kepercayaan dan agama merupakan dua aspek sosial yang agak sukar untuk dipisahkan kerana sebahagian besar daripada kepercayaan termasuk dalam agama. Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah membawa banyak perubahan sebagaimana yang disebut oleh Syed Naquib al-Attas sebagai mencetuskan suatu zaman baru. alam khayalannya. Dalam kepercayaan ini mereka menganggap benda-benda mempunyai semangat dan kuasa ghaib. kepercayaan-kepercayaan dan tradisi lama tidak dihapuskan sama sekali. malaikat dan kitab-kitab sud. kuliah dan ceramah. Masyarakat Melayu juga merayakan hari-hari kebesaran Islam seperti mengadakan sambutan Maal Hijrah. puasa. 2003 : 304). 1989 : 26). Kegiatan keagamaan diadakan seperti muzakarah. Perayaan dalam Islam disambut dengan penuh penghayatan seperti sambutan Hari Raya Haji dan Hari Raya Puasa. percaya adanya nabi-nabi. 1977 : 185). Agama Islam di Melaka dihayati oleh masyarakat ketika itu sejak agama ini diterima oleh Raja Mahkota Iskandar Shah. Walau bagaimanapun. rasul-rasul. sambutan Maulidur Rasul dan Nuzul al-Quran. di mana perintah . dapat dilihat pada petikan mantera di bawah: (Samri Sainuddin. semangat dan dewa-dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penerimaan ini.perintah dan ajaran Islam itu diterima melalui jenis-jenis aktiviti pendidikan yang formal (Azhar Hj. Md Aros. ciri tertentu dan masyarakatnya. Mereka sudah mula mempelajari al-Quran dan ilmu tafsir daripada ulama yang ada di Melaka ketika itu. Kuasa ghaib itu disifatkan sebagai hantu. Ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. mereka berusaha pula untuk mengamalkan serta menghayati ajaran dan hukum Islam dengan sebaiknya. Perubahan yang dibawa merupakan perubahan menyeluruh berteraskan as as tauhid. Masyarakat Melaka telah reI a men~rima agama Islam yang telah dianuti oleh raja mereka. Penyerapan ajaran Islam juga berlaku tanpa mengganggu masyarakat yang ada sehingga akhirnya menjadikan orang Melayu di Alam Melayu beragama Islam. 1992 : 29).juga telah berubah kepada cara hidup beragama dengan mengamal dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Tauhid juga membuahkan kehidupan beribadah. Muhammadar Rasulullah Mentera ini masih diamalkan oleh masyarakat Melayu dalam perubatan. sungaisungai dan fenomena alam yang lain. . Kepercayaan masyarakat Melayu pada peringkat permulaan adalah berbentuk animisme. Fahaman tauhid telah mengubah world view orang Melayu daripada zaman Hindu-Buddha dengan metodologinya. Ledakan tauhid ini telah meninggalkan zaman kehidupan t Hinduisme dan Buddhisme yang tiba pada abad ke-4 dan ke-5M. Anak-anak pula dididik dengan cara hidup Islam (Zainal Abidin bin Abdul Wahid. Perubahan yang paling utama ialah daripada sudut kepercayaan yang mana masyarakat Melayu telah diperkenalkan dan diyakinkan dengan keyakinan yang berteraskan tauhid. Keimanan mereka diikuti dengan amal ibadat seperti sembahyang. wujudlah pemujaan atau penyembahan kepada batu-batu. penyembahan berhalanya. Islam mengubah world view masyarakat Melayu daripada mempercayai roh. menghiasi akhlak serta mencetus perubahan lain dalam bidang politik. Impak tauhid ini menyebabkan berlakunya perubahan terhadap 'rupa dan jiwa' Alam Melayu ini. Berasaskan konsep tauhid ini juga lahirlah hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Pencipta. 2004 : 38) Kabul aku menawar ubat pontianak si anu Kabul Allah Kabul Muhammad Kabul Baginda Rasulullah Kabul berkat guru La ila ha ilallah. perundangan. penyembahan rajanya. Kegiatan kemasyarakatan telah berubah dan menggambarkan penerimaan dan penghayatan mereka terhadap ajaran Islam. Sehubungan dengan itu. Sebagai contoh. pendidikan dan sebagainya. jembalang atau jin yang menjadi penunggu objek tersebut (Haron Daud. mengeluarkan zakat dan menunaikan rukun haji. pokok-pokok.

sultan yang pertama bermula dari Megat Iskandar Shah (1414M) hingga sultan-sultan terakhir sebelum 1511M. Golongan pemerintah dan pembesar-pembesar berperanan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. di mana Islam telah menekankan konsep persamaan taraf sesama manusia di sisi Allah SWT. bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca bagi lapan puluh empat bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Melaka ketika itu. Keilmuan rasional dan intelek yang diperkenalkan oleh Islam adalah pendekatan baru dalam cara berfikir iaitu meninggalkan sesuatu yang bersifat tahyul serta memuja sesuatu yang bersifat estetik. Kebanyakan guru-guru agama pula terdiri dari bangsa Arab. Berpandukan kepada konsep rasionalisme inilah masyarakat Nusantara dengan sendirinya menolak kepercayaan tahyul Hindu dan fahaman animisme (Abdullah Ishak. dijadikan dari tanah. Maulana Jalal aI-Din dan lainlain bukan sahaja dijadikan sebagai seorang guru bahkan diberi kedudukan yang tinggi dalam hierarki sosial di Melaka. Ulama-ulama asing yang datang ke Melaka sejak awal hingga zaman kejatuhannya seperti Makhdum Syed Abdul Aziz. Qadi Menus. Semua manusia adalah berasal dari Adam a. Musa.s. Pada awal abad ke-14 kedudukan agama Islam semakin teguh dan penyebarannya semakin meluas di Asia Tenggara. Melalui sistem pengajian ilmu tersebut lahirlah para cendiakawan dan ulamaulama Melayu yang menjadi pegawaipegawai pemerintah. Qadi Menawar Syah. fiqh dan tasawwuf Kitab-kitab utama yang menjadi pegangan masyarakat di Melaka ketika itu ialah aI-Oar al-Manzum oleh Abu Ishak aI-Shirazi. Kedatangan Islam membawa pengaruh yang besar terhadap sistem pendidikan. Maulana Abu Bakar. Ilmu-ilmu yang dipelajari ialah ilmu usuluddin. Di samping itu tempattempat lain yang digunakan sebagai tempat pengajian ialah rumah-rumah ulama. pemahaman ilmu metafizik serta pandangan hidup yang munasabah pada akal yang sihat (Rasid Muhammad. aktiviti pendidikan berlangsung di istana yang juga berfungsi sebagai perpustakaan atau tempat penyalinan dan terjemahan. Tahap perkembangan bahasa Melayu daripada bahasa Melayu klasik kepada bahasa yang mempunyai nilai peradaban yang tinggi berlaku pada dua zaman iaitu zaman peralihan (abad ke-19M) dan zaman moden (abad ke-20M) (Mahayudin Hj. 1990 : 133-134).Talibin oleh al-Nawawi. Dalam bidang intelektual dan keilmuan. Di Melaka contohnya. guru-guru dan ahli agama. Selepas kedatangan Islam golongan bawahan menerima pendidikan yang sarna seperti golongan atasan. Bersama dengan kedatangan Islam di mana-mana sahaja maka berkembanglah ilmu pengetahuan dan pendidikan.Perubahan sosial berlaku dengan adanya revolusi mental yang diketengahkan oleh Islam dan masyarakat. Sheikh Wan Hasan Wan Ishak dan ramai lagi (Hashim Hj. dan Adam a. Pendidikan Islam membawa perubahan dalam sistem pendidikan. kepada sesuatu yang mementingkan akal. begitu mengambil berat tentang perkembangan pendidikan. Antara tokoh-tokoh Melayu yang terkenal ialah Syeikh Abdul Malik Abdullah. Maulana Sadar Johan. 1996 : 140). Yahya. 2004 : 46).s. Bukti keteguhan kedudukan agama Islam di daerah ini dapat dilihat daripada kewujudan penggunaan tulisan Jawi oleh orang-orang Melayu ketika itu. Tokoh-tokoh ini telah banyak menyumbang ke arahperkembangan ilmu pengetahuan di Tanah Melayu. . Qadi Yusuf. masjid. Beberapa aspek pemikiran yang wujud dapat membuktikan hakikatnya. 1998: 91). masjid-masjid dan surau-surau. Dorongan belajar bermula dengan pengajaran membaca al-Quran dan kitabkitab. Tradisi keilmuan yang ditekankan oleh Islam telah mengembangkan pula tradisi pendidikan dan pengajaran secara lebih tersusun. madrasah dan surau. Bahasa dan Kesusasteraan Bahasa Melayu telah menerima pengaruh ajaran Islam bermula abad ke-14 Masihi dan berkembang sehingga akhir abad ke-18 Masihi. setaraf dengan pembesar dan pentadbir (Abdullah Ishak. Ajaran Islam mengandungi unsur-unsur rasionalisme. Ihya Ulumuddin oleh al-Ghazali dan Minhaj al. Sistem pendidikan yang bermula di istana mula beralih ke beberapa institusi pendidikan Islam seperti pondok dan madrasah. 1990 : 142). Pada era kerajaan Melayu Melaka (1400-1511M) misalnya. bahkan juga di istana sultan. Di Melaka sendiri. Pengajian Islam tidak sahaja berlaku di rumah-rumah. Islam memberi kedudukan yang begitu tinggi dengan memperkenalkan metod ilmu berteraskan ilmiah dan rasional sejajar dengan tuntutan Islam.

Antara faktor yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penyebaran. penyampaian persuratan Islam di Alam Melayu ialah sifat dalaman bahasa Melayu dan juga peranan yang dimainkan oleh wilayah dan daerah Melayu di Sumatera dan di Semenanjung Tanah Melayu dalam penyebaran agama Islam ke seluruh kepulauan Melayu. Hikayat Para Pahlawan Islam dan Hikayat Ahli-ahli Sufi dan Orang-orang Yang Salih. Sistem perundangan tempatan turut mengalami perubahan seperti yang tercatat dalam Hukum Kilnun Melaka. Perundangan Kedatangcm agarna Islam telah mempengaruhi sistem perundangan di Alam Melayu. Melalui sistem tulisan ini bahasa Melayu dapat memainkan peranan lebih penting apabila digunakan untuk menulis kitab-kitab agama. Perkembangan ini dapat dilihat bukan sahaja dalarn kitab serta karya sastera semasa pada zaman selepas itu. Kedatangan Islam mengangkat martabat bahasa Melayu ke arah mengungkapkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan saintifik sehingga mencapai taraf lingua franca yang digunakan secara meluas di Alam Melayu. Dalam pada itu bahasa Melayu itu telah diperkayakan dengan kata-kata pinjaman serta istilah daripada bahasa Arab. malah buku-buku Sejarah juga mempunyai tajuk asal dalam bahasa Arab seperti Sulalatus Salatin. Undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dikekalkan. Antara contoh sastera prasa ialah Hikayat Nur Muhammad. Tuhfat al-Nafis. Hikayat Nabi Bercukur dan Hikayat Nabi Mikraj. hikayat-hikayat. kecekapan dan kewibawaannya. Hikayat Bulan Berbelah. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa pengantar persuratan dan juga sebagai alat penyebaran dan penyampaian agama Islam di seluruh Alam Melayu. 1992: 28). Kedatangan agama Islam juga telah membawa perubahan yang besar terhadap warisan kesusasteraan Melayu. Syair Burung Pingai oleh Hamzah Fansuri dan Syair Makrifat oleh Abdul Rauf Fansuri. Terdapat penggunaan kata dari bahasa Arab yang dipinjam dan digunapakai dalam bahasa Melayu. Kesusasteraan Melayu bukan sahaja mengalami perubahan dari aspek pendokumentasian. Adat Pepatih dan Adat Temenggung. Hikayat Para Nabi dan Rasul. Contohnya hakim boleh menggunakan budi bicaranya sarna ada menjatuhkan hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri ataupun didenda dan dipenjara sahaja. undang-undang dan pentadbiran. Melalui tulisan jawi agarna Islam telah dapat diperkembangkan. bahasa Melayu merupakan aspek terawal menerima pengaruh Islam.Tulisan Arab mulai diperkenalkan setelah kedatangan Islam. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubahsuai dan dikenali sebagai tulisan Jawi. Para sasterawan menghasilkan karya-karya yang sangat luas bidangnya bukan sahaja bercorak fiksyen. India dan China. Bustanus-Salatin dan lain-lain lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid. ia juga membawa perubahan dari sudut kesusasteraan. Banyak hasil kesusasteraan Melayu ditulis seperti Hikayat Nabi Muhammad SAVY. genre malah matlamat sastera itu sendiri. malah turut mengalami perubahan dari aspek tema. bentuk. Antara sumbangan terbesar Islam kepada masyarakat di Alam Melayu adalah pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa Melayu. Sebagai bahasa komunikasi di Tanah Melayu. Manakala puisi terkenal yang dipengaruhi oleh sastera Islam contohnya ialah Syair Perahu. Dari segi bahasa perubahan besar berlaku apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. Bahasa dan kesusasteraan Melayu juga berkembang melalui tulisan jawi. Tulisan jawi telah digunakan oleh bahasa Melayu semasa permulaan kedatangan Islam. . Pelbagai hasil kesusasteraan telah dipengaruhi oleh ajaran Islam yang bertemakan sejarah Islam atau ajaran Islam itu sendiri. falsafah dan sebagainya (Ismail. 1985 : 101). Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah menaikkan taraf. ilmu tasawwut ilmu kalam. Kedatangan Islam ke Alam Melayu selain membawa perubahan dari sudut akidah. Pemindahan ilmu dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu telah menyebabkan berlakunya perkembangan keilmuan yang pesat di Alam Melayu. tetapi turut meliputi cabang-cabang ilmu fekah. Hikayat Para Sahabat. Pemindahan ilmu berupa ajaran Islam daripada al-Quran dan al-Hadith yang kedua-duanya dalam bahasa Arab berlaku dalam gerakan dakwah secara langsung yang dijalankan oleh pendakwah-pendakwah dari negara Arab.

dusun dan setiap tanah jajahan takluk Melaka. Buktinya. Oleh kerana Hukum Kanun Melaka adalah undang-undang induk yang meliputi undang-undang lain di dalam negerinegeri Melayu. Dalam konteks sosial.Mengikut hukum Allah. Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan Islam dilanjutkan dalam pemerintahan Malaysia hari ini. Rakyat boleh mengubah perjanjian jika syarat-syarat dilanggar oleh raja. Ia merupakan suatu gelaran kepada orang yang diamanahkan mentadbir sesebuah negeri dan pada masa yang sarna berperanan sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Islam mengajar tidak ada pengkastaan dalam masyarakat seperti dalam pengaruh Hindu-Buddha. jenayah Islam dan lainlain lagi. undang-undang prosedur dan keterangan. bukan kepatuhan mutlak seperti konsep dewaraja. menurut dalil al-Quran dan menurut amr bi al-ma'ruf wa nahyi'ani al-munkar". Sultan juga bertanggungjawab mempastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Kepatuhan dan ketaatan pada sultan adalah kepatuhan yang bersyarat. Dengan kedatangan Islam juga. 1992 : 29). Menurut beberapa orang sarjana barat seperti William R. Bidang kuasa tersebut sangat terbatas dan dinyatakan secara terperinci satu persatu. undang-undang mahkamah syariah. tua dan muda. Antara langkahlangkah yang diambil untuk menjadikan Melaka makmur. imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Sultan juga berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara. Selain itu kitab Undang-undang Laut dan Hukum Kanun Melaka dihasilkan untuk panduan masyarakat. kaya dan miskfu semuanya mempunyai peranan dalam masyarakat (Mifah Abu Yazid. perdagangan di laut dan di darat dan kegiatan yang berkaitan dengannya. undang-undang sivil. terdapat suatu unsur kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan sistem beraja. Manakala di peringkat negeri terdapat beberapa undang-undang yang telah dikuatkuasakan seperti undang-undang pentadbiran Islam. amatlah tepat jika ianya dijadikan contoh tentang wujudnya pengaruh Islam dalam perundangan. muamalah. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah.. Roff dan Alfred P. di zaman pemerintahan Melayu Melaka. aman dan stabil termasuklah (Zulkefli Haron. Politik dan Pemerintahan Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik. Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri. Konsep dewaraja bertukar kepada konsep sultan. Contohnya Melaka mempunyai Hukum Kanun Melaka yang meliputi tanah. undang-undang pentadbiran keluarga Islam. Undang-undang Laut Melaka meliputi perusahaan perkapalan. Hukum Kanun Melaka atau Undang-Undang Melaka pada dasamya berasaskan Undang-undang Islam di samping berpegang kepada hukum akal dan hukum adat. Beberapa jawatan seperti kadi. sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu t~lah berubah dan dipadankan dengan ajaran Islam. Kedua-dua kumpulan undang-undang ini adalah didasarkan kepada hukum syariah dan juga hukum adat yang telah wujud sejak dahulu lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid. Gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan dengan khalifah seperti yang diperkenalkan dalam sistem politik Islam. kerajaan amat maju dan stabil. Contohnya. Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara. Rubin. pada hukum Allah. 2005: 81): . kerajaan Melayu Melaka ditadbir oleh seorang sultan yang mempunyai kuasa penuh dalam urusan pentadbiran negara. ". sungai. Dari segi pentadbiran. 2003 : 41).Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara sistem perundangan masyarakat Melayu juga berubah kepada sistem adat dan Islam. Keadaan ini bertentangan dengan asas penubuhan yang disarankan oleh Tajus-Salatin dan Bustanus Salatin yang menekankan fardhu bagi penubuhan sistem beraja sebagai kurniaan Tuhan kepada manusia dan merupakan suatu pekerjaan yang hanya dapat ditanggung oleh orang yang terpilih sebagai pewaris kedudukan khalifah. sebaliknya pembentukan masyarakat mestilah diasaskan pada keadilan yang bersendikan agama. Pendapat-pendapat tersebut adalah sejajar dengan perkataan-perkataan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut antaranya menyebut. 2003: 54). Raja dan rakyat. Terdapat juga undangundang yang berhubung dengan jenayah. agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Sehubungan itu.. kekeluargaan. keterangan dan acara yang berpandukan undang-undang Islam (Afifah Abu Yazid. beberapa institusi Islam didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam.

Selain itu mereka juga diajar supaya hormat-menghormati.2 (Azmah Abdul Manaf.1. 2003: 3). Terengganu dan Kedah sebelum terbentuknya Kerajaan Melaka. yang tidak menderhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sistem kekeluargaan masyarakat Melayu berteraskan Islam dan adat. Dasar ini mampu menstabilkan politik Melaka serta memberi peluang kepada perkembangan ekonomi dan pentadbirannya (Afifah Abu Yazid. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Kedatangan Islam ke Melaka telah merubah sistem kekeluargaan dalam masyarakat Melayu. III beragama. Sistem Kekeluargaan Kedatangan Islam telah memantapkan lagi sistem kekeluargaan masyarakat Melayu. Dalam masyarakat Melayu.1. berpuasa dan lain-lain. (e)Para pembesar membantu sultan dalam pentadbiran. Tujuan utamanya ialah mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu akan menjadi anggota masyarakat yang baik. 2001 : 217). Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsur-unsur Islam yang berterusan. Dalam sistem perkahwinan. Selain memberikan perhatian dan kasih sayang anak-anak . Menurut sejarah. dan wanita-wanita yang boleh dikahwini Fasal 28. Sejak lahir lagi seseorang itu dididik berteraskan Islam dan adat sehinggalah mereka dewasa. Keagungan Melaka mula terserlah apabila ia mengamalkan dasar luar yang pragmatik iaitu dasar berbaikbaik dengan kuasa besar asing pada ketika itu seperti Siam. Majapahit dan China. hadirnya saksi Fasal26. Ibu bapa berperanan penting dalam pembentukan institusi keluarga.(a) Penghulu Bendahara mempastikan kelicinan perbelanjaan negara. Setelah meningkat umur lima tahun ke atas kanak-kanak juga'diajar bersembahyang. perbelanjaan juga perlu berhemah. (c)Temenggung dilantik sebagai Ketua Pasukan Keselamatan. Tujuannya ialah untuk memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan azan dan kalimah syahadah dan meniupkan roh dan semangat Islam kepada bayi tersebut. berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan. yang keras. pengutipan cukai berjadual. Ini digambarkan di dalam surah al-Tahrim (66) ayat 61 yang bermaksud: "Hai orang-orang yang beriman. pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang billk. yang menetapkan adanya wali bagi pengantin perempuan dinyatakan dalam FasaI25. peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (f)Syahbandar menguruskan pentadbiran pelabuhan dan perdagangan asing. Islam telah bertapak di Kelantan. bertolak ansur dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam menjalani kehidupan seharian. haram dan sebagainya. didapati hukum syarak mempunyai pengaruh yang besar malah ianya dicatat di dalam Hukum Kanun Melaka. (d)Laksamana dilantik sebagai Ketua Angkatan Tentera. talak Fasal 28. bapa atau datuk akan mengazankan bayi lelaki. Islam menyusun institusi kekeluargaan dengan meletakkan pembentukan keluarga sebagai asas kepada kehidupan." Perkahwinan merupakan suatu mekanisme pemeliharaan maruah dan pengembangan zuriat dan keturunan.2. atau mengkamatkan bayi perempuan. Contohnya sebaik sahaja seseorang itu dilahirkan. Ajaran Islam telah menggariskan peranan ibu bapa dalam menjaga dan mendidik anak-anak dengan didikan Islam. Kerajaan Melaka telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembangan Islam di Tanah Melayu. kontrak perkahwinan Fasal 27. (b)Bendahara menjadi penasihat utama kepada sultan. Keluarga sebagai agen sosialisasi : utama dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan turnt dibantu untuk komuniti yang melaksanakan kawalan serta tekanan sosial. upacara ijab dan kabul Fasal 25. pahala. Bukti-bukti sejarah menjelaskan bahawa Islam bertapak di Tanah Melayu seawal kurun ke-9M dan selewat-Iewatnya pada kurun ke-15M. Contohnya perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat pernikahan. Seseorang kanak-kanak sejak kedl lagi diajar konsep-konsep dosa.

Adat masyarakat Melayu juga telah mengalami perubahan dengan kedatangan ajaran Islam di rantau ini. adat menuntut ilmu. berpuasa. Adat dan Cara Hidup Tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat dan cara hidup Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir di dunia hinggalah hari kematiannya. Mereka mematuhi adat serta menghormatinya dengan keyakinan bahawa melanggar adat dianggap sebagai suatu sikap atau perbuatan buruk dan akibatnya akan merosakkan diri dan sekaligus mencemarkan kesejahteraan hidup masyarakat (Asmad. Contoh-contoh Perubahan Adat dan Cara Hidup adalah seperti berikut: Kelahiran bayi disambut dengan persiapan tujuh lapis kain kuning. hiasan katil berwarna kuning. berakhlak mulia dan menghormati kedua ibu bapa mereka. Islam telah mengubah corak hidup masyarakat Melayu di dalam segala aspek kehidupan manusia. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan keharmonian hidup masyarakat. Islam telah merubah adat resam masyarakat Melayu dengan adat-adat Islam. mengadakan akikah. Islam juga telah mengenepikan adat yang dianggap bercanggah dengan akidah dan kepercayaan Islam. berjiran tetangga. Dalam proses sosialisasi masyarakat Melayu. menghormati orang tua dan sebagainya. Contohnya pantun Melayu ada menyebut: Bunga cempaka baunya harum Pelbagai kembang digubah indah Adat bermula dengan hukum Hukum bersandar di kitab Allah Islam telah mengangkat taraf manusia dan menyamakan kedudukan mereka di sisi Allah SWT. Islam telah menentukan garis panduan dalam membina keluarga berasaskan ajaran Islam. Kedatangan Islam juga telah menyusun institusi kekeluargaan masyarakat Melayu dengan lebih teratur. Masyarakat Melayu menganggap adat sebagai undangundang hidup.hendaklah dididik dengan ajaran agama seperti bersembahyang. Contohnya dalam pemilihan jodoh. menyusukan anak selringga berumur dua tahun. seperti adat berkeluarga. Kesan daripada perubahan adat ini telah mewujudkan suasana hidup yang lebih teratur. Selain itu pelbagai adat dan budaya Islam perlu dihayati oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak seperti meletakkan nama yang baik kepada anak mereka. mendidik anak-anak supaya menjadi manusia yang beriman. upacara khatam al-Quran dan berzanji Mengadakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat Membaca ayat-ayat al-Quran untuk mengelak gangguan syaitan Perubahan yang jelas telah berlaku terhadap masyarakat Melayu dari segi adat resam dalam kehidupan. bertaqwa. adat dan cara hidup masyarakat Melayu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam masih terus diamalkan. Adat resam masyarakat Melayu diperkemaskan lagi dengan ajaran Islam. Sebelum kedatangan Islam masyarakat Melayu mengamalkan adat tradisi warisan nenek moyang mereka. tanggungjawab isteri dan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. 1990: 4). la membentuk suatu . tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir sehinggalah hari kematiannya. Islam telah mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan yang dilalui itu berlangsung dalam suasana aman dan harmoni. adat berkampung dan sebagainya. Adat resam pula ialah kebiasaan cara hidup individu dan masyarakat yang secara nyata menggambarkan corak budaya sesuatu bangsa. pulut kuning dan putih Kelahiran bayi disambut dengan azan dan kamat Perkahwinan dilakukan oleh kadi dan dua orang saksi. Apabila masyarakat Melayu mula menganuti ajaran Islam adat-adat dalam masyarakat Melayu mula diubahsuai supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Walau bagaimanapun. setelah kedatangan ajaran Islam. tanggungjawab suami. Adat Melayu yang bersendikan agama menjadi amalan masyarakat Melayu. Adat adalah suatu perbuatan atau perlakuan menurut kebiasaan masyarakat atau bangs a yang berkenaaf':. Selain daripada mengubah sistem kepercayaan kita.

Contohnya galakan daripada golongan pemerintah telah menjadikan Melaka suatu ketika dulu sebagai pusat pembudayaan ilmu. Amalanamalan Islam yang berunsur tahyul dan khurafat telah ditinggalkan secara beransuransur oleh masyarakat Melayu. malah telah membentuk cara hidup baru dalam amalan seharian masyarakat. Proses Islamisasi ini menjadikan masyarakat Melayu akhirnya dapat menerima ajaran Islam dengan baik. .sistem masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati. Komunikasi antara kelompok masyarakat berjalan dengan baik menerusi sifat hormat-menghormati. Mereka menekankan usaha memupuk nilai-nilai Islam sebagaimana yang dikehendaki dari satu generasi kepada generasi seterusnya. KESIMPULAN Islam memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat dan tamadun Melayu. institusi-institusi sosial dan agama dalam masyarakat memainkan peranan penting dalam usaha memupuk dan mempertahankan nilai-nilai sosial dan agama yang mereka bina. Masyarakat Melayu juga telah berubah daripada masyarakat yang buta huruf kepada masyarakat yang mengamalkan tradisi keilmuan. pembesar sehinggalah kepada rakyat biasa. Malah. Sejajar dengan realiti tersebut. bergotong-royong dan bantu-membantu. Orang-orang Melayu yang menganut agama Islam menyedari dan memahami nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dan berusaha menyesuaikan warisan tradisi budaya dan kehendak-kehendak Islam. Ini kerana keistimewaan ajaran Islam yang sederhana dan tiada paksaan. Proses penyerapan Islam ini berlaku secara berperingkat-peringkat di kalangan masyarakat Melayu yang bermula daripada golongan istana. kedatangan Islam ke Alam Melayu menjadikan golongan bawahan mula mendapat perhatian dan penghormatan. Tiada lagi sistem kasta yang berasaskan ajaran agama Hindu diamalkan dalam masyarakat Melayu. Kedatangan Islam bukan sahaja mengubah pegangan hidup masyarakat Melayu. Dengan berlakunya penyebaran agama Islam ini agama Islam dijadikan sebagai teras dalam pembinaan tradisi budaya Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful