P. 1
TAHAP KEFAHAMAN

TAHAP KEFAHAMAN

|Views: 1,265|Likes:
Published by bungarambutan

More info:

Published by: bungarambutan on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

TAHAP KEFAHAMAN

NOOR RAFHATINA BINTI MOHAMMAD SHUHAIMI NUR LAILA BINTI MUKHTAR SITI ASMANI BINTI MUSTAPHA

seseorang itu mampu menimba ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi menerusi pengalamanpengalaman biasa yang lain.PENGENALAN Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis. y Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang y . y Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambanglambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya y Melalui membaca.

murid-murid sekurangkurangnya mempunyai kemahiran: y . y Untuk tahap ini.Pelengkap kepada keperluan bacaan adalah kefahaman bahan yang dibaca. y Pembacaan tidak akan bermakna tanpa kefahaman.

. Mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya bacaan. Mengumpul maklumat dan makna hasil dari pembacaan 2.1.

DEFINISI TAHAP KEFAHAMAN .

y Lamberg & Lamb (1980) Membahagikan kefahaman bacaan kepada tiga tahap iaitu: y Literal y Tafsiran y Kritis dan kreatif y . keasan dan akibat. menginterpretasi idea.Bacaan dan kefahaman Definisi kefahaman : kebolehan menterjemah idea daripada satu bentuk ke satu bentuk yang lain.

di manakah.Kefahaman Jenis Literal Iaitu kebolehan memahami maksud tersurat . y Penyoalan bermula dengan perkataan apakah. Siapakah. bilakah. ceritakan dll y .

y Penyoalan bermula dengan perkataan mengapakah. jelaskan. bandingkan atau bezakan y .Kefahaman Jenis Tafsiran Iaitu kebolehan membuat interpretasi. bagaimanakah. terangkan.

dan lain-lain). pandangan. apakah kesimpulan. bahaskan.Kefahaman Jenis kritis/ Kreatif kritis/ Kebolehan menghakimi dan menilai sesuatu (maklumat. nilaikan. apakah kemungkinan dan lain-lain. y Penyoalan biasanya bermula dengan perkataan buatkan satu kritis. pendapat. idea. y .

Pilihan Benar atau Tidak Benar 4. Soalan Padanan . Soalan Aneka Pilihan 3. Penyoalan secara terbuka 2.Strategi pengajaran kefahaman dalam pengajaran bacaan y Antara strategi yang boleh digunakan bagi mengetahui tahap kefahaman murid ialah : 1. Teknik Kloz 5.

Penyoalan secara terbuka y y y y y y Merupakan teknik penyoalan kefahaman bacaan yang paling lama. Memerlukan masa yang lebih lama berbanding dengan teknik yang bersifat objektif. Teknik yang mencabar daya luahan pelajar. Pelajar perlu menggubal ayat menggunakan bahasa sendiri. Perlu kepada satu skim pemarkahan yang standard . Biasanya digunakan semasa menjawab soalan kefahaman bacaan dan ujian formal dan diagnotik.

y Tidak menggalakkan daya luahan dan penggubalan bahasa dari pelajar. y .keobjektifannya dari segi pemarkahan dan pengukuran. y Menggalakkanpelajarmeneka dalam usaha mencari jawapan betul. y Senang ditadbir.Soalan Aneka Pilihan Merupakan satu teknik baru jika dibandingkan dengan teknik penyoalan secara terbuka.

y Bertujuan untuk menentukan sama ada pernyataan yang diberikan betul atau salah. Pernyataan y iii. . Jawapanpilihan y Amat sesuai untuk menguji fakta yang dipelajari.Pilihan Benar atau Tidak Benar Terdiri dari 3 bahagian iaitu: y i. Stimulus (jika ada) y ii.

y Memerlukan seseorang pelajar memahami teks secara am dahulu sebelum memahami secara terperinci. y Dikenali sebagai Prosedur Kloz dan diperkenalkan oleh Wilson Taylor (1953). y .Teknik Kloz Mula digunakan tahun 1950an di Amerika Syarikat.

menurut makna perkataan dalam kontek dan struktus sesuatu ayat. y Sebagai alat untuk menguji kefahaman bacaan.Pelajar terpaksa mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai mengikut maksud y Pelajar juga perlu menggunakan isyarat linguistik dari segi sintaksis dan semantik . y .

y Ada perkaitan maklumat antara set 1 dan set2. konsep. y Mungkin terdiri daripada perkataan .prinsip ataupernyataan.Soalan Padanan Terdiri daripada 2 set maklumat yang perlu dipadankan oleh pelajar. y Padanan yang mengandungi 2 set maklumat menjadikan padanan sebagai ´banyak soalan dalam satu soalan.µ y .

endapat dan tujuan y Pendapat yang diberikan berdasarkan mengapa ianya diberikan ersamaan dan perbezaan y Melihat apa yang serupa dan membuat perbandingan . Inferens y Membuat keputusan/kesimpulan apakah fakta yang paling tepat dan disokong oleh isi di dalam teks.JENISJENIS-JENIS SOALAN-SOALAN SOALANKEFAHAMAN Sebab dan Akibat y Mengenalpasti sesuatu sebab dan apakah yang berlaku daripada kejadian atau tindakan itu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->