Pelanggan MDK yang kami hormati sekalian , Dalam usaha meningkatkan serta menambahbaikan mutu perkhidmatan kami , kami

berasa amat berbesar hati jika tuan/puan dapat meluangkan sedikit masa untuk menjawab beberapa soalan dalam borang soalselidik pelanggan ini . Sehubungan itu , kami juga mengalu-alukan komen dan cadangan yang membina daripada pihak tuan/puan demi membantu kami meningkatkan efisiensi perkhidmatan kami supaya menemui kepuasan/keperluan anda semua . Sekian terima kasih .

Sila hantarkan borang yang telah diisi dengan lengkap kepada Bahagian Pentadbiran MDK dan kami berjanji identiti anda akan dikekalkan sulit dan terperingkat HAK CIPTA TERPELIHARA 1 Nota : Borang ini hanya diedarkan kepada pelanggan Majlis bagi tujuan mengkajiselidik keperluan mereka yang mana merupakan matlamat utama Majlis dalam usaha menemui kepuasan mereka dalam semua perkhidmatan atau kemudahan yang

Tafsiran : Pelanggan Majlis Mana-mana orang sama ada dalaman atau luaran dan sama ada secara langsung atau tidak langsung yang telah berurusan atau menggunakan perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan pihak Majlis Daerah Kanowit Untuk soalan-soalan berikut . Kewarganegaraan : warganegara Malaysia bukan warganegara Malaysia 2.disediakan pihak Majlis . Sebab –sebab berurusan / menggunakan perkhidmatan / kemudahan yang dibekalkan Majlis orang tempatan (berasal Kanowit) berkahwin dengan orang tempatan bekerja di Kanowit melawat saudara-mara / kawan lain-lain : Sila nyatakan : ……………………………. Walau bagaimanapun jika anda tetap ingin mengemukakan cadangan untuk menambahbaikan perkhidmatan kami . sila tandakan (√) dalam kotak yang disediakan atau tulis di dalam ruang yamg disediakan mengikut mana yang sesuai . 1. pihak kami tetap menghargai dan menghayati cadangan anda ) 4. ………………………………………………………… ………………………………………………………… 3. secara keseluruhannya . Pernahkah anda menghadapi masalah / kesulitan semasa menggunakan perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan oleh Majlis ? seringkali sekali-sekala tidak pernah ( sekiranya jawapan anda untuk soalan ini merupakan : tidak pernah anda tidak perlu menjawab soalan yang seterusnya . 2 Berdasarkan pengalaman anda terkini . bagaimanakah anda menilai prestasi kami dalam bidang-bidang / perkhidmatan / kemudahan yang disediakan kami seperti berikut ? .

2. hotel) Pembayaran bil-bil pembelian (layanan . borang permohonan . pengurusan akaun/tunggakan semasa . penyenggaraan dll) Pengendalian pasar serbaguna / market (kebersihan . keselesaan tempat menunggu . mutu . 17 . tempoh menunggu dll) Perkhidmatan kutipan sampah-sarap ( kekerapan & jadual kutipan . masalah borang permohonan dll) Pengeluaran permit / sijil layak menduduki bangunan (tempoh menunggu . parit & tempat awam Lain-lain : sila nyatakan A B C 1. . 12 . 10 . kesesuaian . masa buka . jenis & bilangan buku . dewan masyarakat . kecukupan . kemudahan rekreasi dan sukan (bilangan . kesesuaian .(anda boleh tandakan lebih daripada satu berdasarkan pengalaman anda terkini dan jawapan yang ikhlas daripada anda amatlah dihargai dan dihayati) Nota : sila tandakan (√) di petak yang berkenaan sahaja Singkatan : A = sangat baik & melebihi jangkaan saya B = baik & memenuhi jangkaan saya (boleh diterima) C = kurang memuaskan & tidak seperti dijangkakan Bidang / Perkhidmatan / Kemudahan Perkhidmatan Kaunter Pembayaran (layanan . 18 19 . penyenggaraan dll) Sewaan kemudahan awam seperti kemudahan sukan . sikap pekerja semasa kutipan . kesesuaian kenderaan dan laluan dll) Perkhidmatan Perpustakaan (layanan. 8. 7. bengkel motor . 5. tempoh menunggu . 15 . sistematik dll) Pengeluaran lesen perdagangan (tempoh menunggu keputusan . 13 . 16 . parit . bukan kedai makan seperti kedai runcit . sistem pembayaran dll) Pembangunan infrastruktur seperti jalanraya . kordinasi agensi luar dll) Kebersihan . keselesaan tempat membaca dll) Kutipan cukai rumah (nilai kadaran semasa . 3. dewan mesyuarat (kecukupan . masa buka . 6. kemudahan dan susunatur kedai di Pekan Kanowit (kedai makan . 4. penyenggaraan dll) Pengurusan tandas awam (kebersihan . 14 . 9. 11 . kelengkapan . penghantaran bil . dll) Kawalan anjing liar dan binatang ternakan Kawalan penyakit bawaan vector seperti demam denggi Kesesuaian rekabentuk dan kebersihan jalanraya . kesesuaian . kadar bayaran .

kami memohon kemurahan hati anda untuk memberikan 5 cadangan utama / komen yang anda fikir boleh membantu kami dalam mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan atau kemudahan yang telah kami sediakan / bekalkan . ……………………………………………………………………………………. 5. 7. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 5. Kami amatlah komited untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan yang terbaik dan sekiranya dalam pengalaman anda terkini yang mana anda telah dilayan dengan begitu baik iaitu diluar jangkaan anda .4 …………………………………………………………………………………….1 ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….(jika ada) 5. sila maklumkan kepada kami : 7.3 …………………………………………………………………………………….2 …………………………………………………………………………………….2 Seksyen beliau berkhidmat : …………………………………………………….20 .5 ……………………………………………………………………………………. .3 Perkhidmatan yang diberi/dibekalkan : ………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 8. 5. 3 Setelah anda mengenalpasti kelemahan kami . …………………………………………………………………………………….1 Nama pegawai berkenaan : ……………………………………………………… 7. Nama Pelanggan / responden : ………………………………………………………. 5. (kesemua cadangan yang dikemukakan anda amatlah dihargai) 7. 5.

..Alamat : ……………………………………………………………………………. SEKIAN TERIMA KASIH 4 . Telefon : …………………………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful