Pelanggan MDK yang kami hormati sekalian , Dalam usaha meningkatkan serta menambahbaikan mutu perkhidmatan kami , kami

berasa amat berbesar hati jika tuan/puan dapat meluangkan sedikit masa untuk menjawab beberapa soalan dalam borang soalselidik pelanggan ini . Sehubungan itu , kami juga mengalu-alukan komen dan cadangan yang membina daripada pihak tuan/puan demi membantu kami meningkatkan efisiensi perkhidmatan kami supaya menemui kepuasan/keperluan anda semua . Sekian terima kasih .

Sila hantarkan borang yang telah diisi dengan lengkap kepada Bahagian Pentadbiran MDK dan kami berjanji identiti anda akan dikekalkan sulit dan terperingkat HAK CIPTA TERPELIHARA 1 Nota : Borang ini hanya diedarkan kepada pelanggan Majlis bagi tujuan mengkajiselidik keperluan mereka yang mana merupakan matlamat utama Majlis dalam usaha menemui kepuasan mereka dalam semua perkhidmatan atau kemudahan yang

disediakan pihak Majlis . Pernahkah anda menghadapi masalah / kesulitan semasa menggunakan perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan oleh Majlis ? seringkali sekali-sekala tidak pernah ( sekiranya jawapan anda untuk soalan ini merupakan : tidak pernah anda tidak perlu menjawab soalan yang seterusnya . ………………………………………………………… ………………………………………………………… 3. pihak kami tetap menghargai dan menghayati cadangan anda ) 4. Tafsiran : Pelanggan Majlis Mana-mana orang sama ada dalaman atau luaran dan sama ada secara langsung atau tidak langsung yang telah berurusan atau menggunakan perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan pihak Majlis Daerah Kanowit Untuk soalan-soalan berikut . Kewarganegaraan : warganegara Malaysia bukan warganegara Malaysia 2. Walau bagaimanapun jika anda tetap ingin mengemukakan cadangan untuk menambahbaikan perkhidmatan kami . 1. 2 Berdasarkan pengalaman anda terkini . Sebab –sebab berurusan / menggunakan perkhidmatan / kemudahan yang dibekalkan Majlis orang tempatan (berasal Kanowit) berkahwin dengan orang tempatan bekerja di Kanowit melawat saudara-mara / kawan lain-lain : Sila nyatakan : ……………………………. bagaimanakah anda menilai prestasi kami dalam bidang-bidang / perkhidmatan / kemudahan yang disediakan kami seperti berikut ? . secara keseluruhannya . sila tandakan (√) dalam kotak yang disediakan atau tulis di dalam ruang yamg disediakan mengikut mana yang sesuai .

12 .(anda boleh tandakan lebih daripada satu berdasarkan pengalaman anda terkini dan jawapan yang ikhlas daripada anda amatlah dihargai dan dihayati) Nota : sila tandakan (√) di petak yang berkenaan sahaja Singkatan : A = sangat baik & melebihi jangkaan saya B = baik & memenuhi jangkaan saya (boleh diterima) C = kurang memuaskan & tidak seperti dijangkakan Bidang / Perkhidmatan / Kemudahan Perkhidmatan Kaunter Pembayaran (layanan . penyenggaraan dll) Pengurusan tandas awam (kebersihan . kordinasi agensi luar dll) Kebersihan . sikap pekerja semasa kutipan . pengurusan akaun/tunggakan semasa . tempoh menunggu dll) Perkhidmatan kutipan sampah-sarap ( kekerapan & jadual kutipan . kesesuaian kenderaan dan laluan dll) Perkhidmatan Perpustakaan (layanan. 2. kadar bayaran . sistem pembayaran dll) Pembangunan infrastruktur seperti jalanraya . masa buka . penghantaran bil . 8. keselesaan tempat menunggu . 16 . kemudahan dan susunatur kedai di Pekan Kanowit (kedai makan . kelengkapan . 5. 18 19 . parit . sistematik dll) Pengeluaran lesen perdagangan (tempoh menunggu keputusan . . parit & tempat awam Lain-lain : sila nyatakan A B C 1. kemudahan rekreasi dan sukan (bilangan . 14 . keselesaan tempat membaca dll) Kutipan cukai rumah (nilai kadaran semasa . bengkel motor . 9. 11 . jenis & bilangan buku . 3. 6. dll) Kawalan anjing liar dan binatang ternakan Kawalan penyakit bawaan vector seperti demam denggi Kesesuaian rekabentuk dan kebersihan jalanraya . 10 . 15 . borang permohonan . tempoh menunggu . penyenggaraan dll) Pengendalian pasar serbaguna / market (kebersihan . kecukupan . masalah borang permohonan dll) Pengeluaran permit / sijil layak menduduki bangunan (tempoh menunggu . 4. dewan mesyuarat (kecukupan . 13 . bukan kedai makan seperti kedai runcit . kesesuaian . masa buka . 7. dewan masyarakat . mutu . kesesuaian . hotel) Pembayaran bil-bil pembelian (layanan . penyenggaraan dll) Sewaan kemudahan awam seperti kemudahan sukan . kesesuaian . 17 .

sila maklumkan kepada kami : 7. 3 Setelah anda mengenalpasti kelemahan kami . 5. 5.(jika ada) 5. kami memohon kemurahan hati anda untuk memberikan 5 cadangan utama / komen yang anda fikir boleh membantu kami dalam mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan atau kemudahan yang telah kami sediakan / bekalkan . ……………………………………………………………………………………. 7. 5. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 5. (kesemua cadangan yang dikemukakan anda amatlah dihargai) 7. ……………………………………………………………………………………. Nama Pelanggan / responden : ……………………………………………………….1 Nama pegawai berkenaan : ……………………………………………………… 7.4 …………………………………………………………………………………….2 Seksyen beliau berkhidmat : …………………………………………………….5 ……………………………………………………………………………………. 5.20 . Kami amatlah komited untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan yang terbaik dan sekiranya dalam pengalaman anda terkini yang mana anda telah dilayan dengan begitu baik iaitu diluar jangkaan anda . .2 …………………………………………………………………………………….1 …………………………………………………………………………………….3 …………………………………………………………………………………….3 Perkhidmatan yang diberi/dibekalkan : ………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 8.

SEKIAN TERIMA KASIH 4 . Telefon : ……………………………………………………………………………..Alamat : ……………………………………………………………………………..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful