Pelanggan MDK yang kami hormati sekalian , Dalam usaha meningkatkan serta menambahbaikan mutu perkhidmatan kami , kami

berasa amat berbesar hati jika tuan/puan dapat meluangkan sedikit masa untuk menjawab beberapa soalan dalam borang soalselidik pelanggan ini . Sehubungan itu , kami juga mengalu-alukan komen dan cadangan yang membina daripada pihak tuan/puan demi membantu kami meningkatkan efisiensi perkhidmatan kami supaya menemui kepuasan/keperluan anda semua . Sekian terima kasih .

Sila hantarkan borang yang telah diisi dengan lengkap kepada Bahagian Pentadbiran MDK dan kami berjanji identiti anda akan dikekalkan sulit dan terperingkat HAK CIPTA TERPELIHARA 1 Nota : Borang ini hanya diedarkan kepada pelanggan Majlis bagi tujuan mengkajiselidik keperluan mereka yang mana merupakan matlamat utama Majlis dalam usaha menemui kepuasan mereka dalam semua perkhidmatan atau kemudahan yang

………………………………………………………… ………………………………………………………… 3. Kewarganegaraan : warganegara Malaysia bukan warganegara Malaysia 2. Sebab –sebab berurusan / menggunakan perkhidmatan / kemudahan yang dibekalkan Majlis orang tempatan (berasal Kanowit) berkahwin dengan orang tempatan bekerja di Kanowit melawat saudara-mara / kawan lain-lain : Sila nyatakan : ……………………………. sila tandakan (√) dalam kotak yang disediakan atau tulis di dalam ruang yamg disediakan mengikut mana yang sesuai . 1. bagaimanakah anda menilai prestasi kami dalam bidang-bidang / perkhidmatan / kemudahan yang disediakan kami seperti berikut ? . Pernahkah anda menghadapi masalah / kesulitan semasa menggunakan perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan oleh Majlis ? seringkali sekali-sekala tidak pernah ( sekiranya jawapan anda untuk soalan ini merupakan : tidak pernah anda tidak perlu menjawab soalan yang seterusnya . pihak kami tetap menghargai dan menghayati cadangan anda ) 4. Walau bagaimanapun jika anda tetap ingin mengemukakan cadangan untuk menambahbaikan perkhidmatan kami .disediakan pihak Majlis . secara keseluruhannya . Tafsiran : Pelanggan Majlis Mana-mana orang sama ada dalaman atau luaran dan sama ada secara langsung atau tidak langsung yang telah berurusan atau menggunakan perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan pihak Majlis Daerah Kanowit Untuk soalan-soalan berikut . 2 Berdasarkan pengalaman anda terkini .

masa buka . kecukupan . 8. 6. kesesuaian kenderaan dan laluan dll) Perkhidmatan Perpustakaan (layanan. sistem pembayaran dll) Pembangunan infrastruktur seperti jalanraya . masa buka . tempoh menunggu . 4. . kemudahan dan susunatur kedai di Pekan Kanowit (kedai makan . 16 . kesesuaian . penyenggaraan dll) Sewaan kemudahan awam seperti kemudahan sukan . 9.(anda boleh tandakan lebih daripada satu berdasarkan pengalaman anda terkini dan jawapan yang ikhlas daripada anda amatlah dihargai dan dihayati) Nota : sila tandakan (√) di petak yang berkenaan sahaja Singkatan : A = sangat baik & melebihi jangkaan saya B = baik & memenuhi jangkaan saya (boleh diterima) C = kurang memuaskan & tidak seperti dijangkakan Bidang / Perkhidmatan / Kemudahan Perkhidmatan Kaunter Pembayaran (layanan . parit . kesesuaian . masalah borang permohonan dll) Pengeluaran permit / sijil layak menduduki bangunan (tempoh menunggu . bukan kedai makan seperti kedai runcit . parit & tempat awam Lain-lain : sila nyatakan A B C 1. kelengkapan . 3. jenis & bilangan buku . kemudahan rekreasi dan sukan (bilangan . kadar bayaran . 13 . 11 . 15 . hotel) Pembayaran bil-bil pembelian (layanan . kesesuaian . pengurusan akaun/tunggakan semasa . keselesaan tempat menunggu . keselesaan tempat membaca dll) Kutipan cukai rumah (nilai kadaran semasa . dll) Kawalan anjing liar dan binatang ternakan Kawalan penyakit bawaan vector seperti demam denggi Kesesuaian rekabentuk dan kebersihan jalanraya . 14 . sistematik dll) Pengeluaran lesen perdagangan (tempoh menunggu keputusan . bengkel motor . 12 . tempoh menunggu dll) Perkhidmatan kutipan sampah-sarap ( kekerapan & jadual kutipan . 10 . dewan mesyuarat (kecukupan . 17 . penghantaran bil . penyenggaraan dll) Pengendalian pasar serbaguna / market (kebersihan . 5. 18 19 . 2. mutu . 7. kordinasi agensi luar dll) Kebersihan . dewan masyarakat . penyenggaraan dll) Pengurusan tandas awam (kebersihan . borang permohonan . sikap pekerja semasa kutipan .

3 …………………………………………………………………………………….5 ……………………………………………………………………………………. sila maklumkan kepada kami : 7. 5. 5. 3 Setelah anda mengenalpasti kelemahan kami .4 ……………………………………………………………………………………. Kami amatlah komited untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan yang terbaik dan sekiranya dalam pengalaman anda terkini yang mana anda telah dilayan dengan begitu baik iaitu diluar jangkaan anda . ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….2 Seksyen beliau berkhidmat : …………………………………………………….1 Nama pegawai berkenaan : ……………………………………………………… 7.2 ……………………………………………………………………………………. (kesemua cadangan yang dikemukakan anda amatlah dihargai) 7. 5.3 Perkhidmatan yang diberi/dibekalkan : ………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 8. …………………………………………………………………………………….1 ……………………………………………………………………………………. kami memohon kemurahan hati anda untuk memberikan 5 cadangan utama / komen yang anda fikir boleh membantu kami dalam mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan atau kemudahan yang telah kami sediakan / bekalkan . 5. ……………………………………………………………………………………. . ……………………………………………………………………………………. 7.20 . 5.(jika ada) 5. Nama Pelanggan / responden : ……………………………………………………….

Telefon : …………………………………………………………………………….Alamat : ……………………………………………………………………………. SEKIAN TERIMA KASIH 4 ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful