P. 1
Pengurusan staf

Pengurusan staf

|Views: 593|Likes:
Published by Shahrin Azwan

More info:

Published by: Shahrin Azwan on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

Pengurusan latihan dan perkembangan staf Pengenalan Mengagihkan tugas dan tanggungjawab kepada pekerja belum boleh memastikan

ianya dilaksanakan dengan lebih baik. Kehendak dan keperluan tugas perlu diseimbangkan dengan kebolehan seseorang. Kedua-duanya adalah sama penting. Setelah seseorang itu mahir dalam sesuatu bidang kerja potensinya masih boleh dibangunkan dan kemahirannya diperkembangkan bagi menghadapi tanggungjawab yang lebih besar dan lebih mencabar lagi. Latihan diberikan kepada pekerja bagi membolehkannya memikul sesuatu tugas dan tanggungjawab dengan lebih berkesan. Namun begitu, manafaatnya boleh dirasai seterusnya apabila pekerja tersebut mampu membangunkan atau memperkembangkan potensi dirinya untuk memikul lain-lain tanggungjawab yang lebih mencabar pada masa hadapan. Bagi tujuan ini, program-program perkembangan staf adalah perlu dilaksanakan. Program-program latihan dan perkembangan staf boleh dilaksanakan dalam pelbagai bentuk seperti:

• • • • • •

ceramah dan aktiviti dalam bilik darjah simulasi tentang sesuatu situasi bimbingan kerja atau latihan semasa kerja pengagihan tugas secara putaran atau giliran yang berubah-ubah permainan menguji akal (management games) sesi perbincangan atau mesyuarat pembangunan staf

Fungsi Latihan dan Perkembangan Staf Walaupun program latihan dan perkembangan staf bukan merupakan jawapan kepada kesemua masalah, ianya berupaya memberi sumbangan dalam menguruskan sesebuah organisasi. Program latihan dan perkembangan staf yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik akan menguntungkan kedua-dua pihak; pekerja dan organisasi 2.2.1 Meningkatkan Ilmu dan Kemahiran

Melalui latihan, pekerja-pekerja berpeluang meningkatkan ilmu dan kemahiran diri. Contohnya, sewaktu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Menengah (KBSR dan KBSM) diperkenalkan pada akhir tahun 80an dahulu, ramai guru-guru di sekolah telah dihantar berkursus. Hasilnya ialah guru-guru tersebut telah mendapat pengetahuan tentang kandungan KBSR dan KBSM serta bagaimana melaksanakannya selaras dengan apa yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan. Sesetengah sekolah turut menjalankan program-program latihan secara dalaman yang dikendalikan samada oleh guru sumber maupun Pengetua sekolah sendiri. 2.2.2 Persediaan Untuk Tugas atau Tanggungjawab Baru Program-program latihan dan perkembangan staf juga berfungsi menyediakan pekerja untuk memikul tugas dan tanggungjawab yang baru dan berbeza daripada yang biasa dilakukannya. Seseorang bakal pemimpin diperingkat rendah sekalipun akan lebih yakin memegang jawatan barunya jika dibekalkan dengan pengetahuan dan pendedahan awal yang mencukupi. 2.2.3 Membangunkan Kemahiran dan Kepakaran Pekerja Dalam organisasi yang dinamik yang mana anggotanya boleh berfungsi dengan berkesan, program-program perkembangan staf dalam bidang-bidang tertentu akan membantu membangunkan kebolehan atau kemahiran sedia ada. Kemahiran dan bakat maupun kecenderungan pekerja dalam pelbagai bidang, jika digilap dengan baik akan menjadi aset berguna bagi organisasi. Ini adalah kerana ahli-ahli yang berkemahiran tinggi mampumenyumbang secara lebih berkesan ke arah kemajuan organisasi yang dianggotainya. 2.2.4 Menyelesaikan Masalah Dalam Organisasi Walaubagaimana lancarnya perjalanan sesebuah organisasi itu, ianya tidak terkecuali daripada menghadapi masalah. Kerapkali masalah-masalah ini boleh dikaji dan punca-puncanya boleh dikenalpasti. Sekiranya masalah itu berpunca daripada kekurangan ilmu, pendedahan tentang sesuatu bidang maupun kurang kemahiran tertentu, maka programprogram latihan yang spesifik boleh diatur untuk menyelesaikannya. 2.2.5 Menangani Perubahan Dengan arus perubahan baik dalam organisasi maupun persekitarannya, pada masa kini, kemahiran dan pengetahuan sedia ada kadangkala tidak memadai untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan lancar. Banyak isu-isu baru, konsep-konsep pengurusan terkini serta kemahiran-kemahiran baru yang canggih turut menyumbang kepada perubahan struktur dan persekitaran organisasi masa kini. Setiap ahli perlu mengetahui peranan baru mereka serta kesan daripada perubahan ini ke atas kerja mereka serta organisasi keseluruhannya. Dalam hal ini sesi- sesi latihan dan perkembangan staf perlu sentiasa diadakan bagi mengemaskinikan pengetahuan dan kemahiran setiap anggota organisasi. Seseorang pemimpin memainkan peranan utama dalam menyedari perubahan yang berlaku di sekitar organisasinya dan bagaimana perubahan ini dapat dihadapi dengan lebih baik. 2.2.6 Kenaikan Pangkat

Penilaian prestasi yang baik akan memberi maklumat tentang bidang-bidang kemahiran yang diperlukan oleh anggota-anggota dalam organisasi.Anggota-anggota atau ahli organisasi yang berkaliber dan berbakat sebagai pemimpin mungkin menerima kenaikan pangkat pada sesuatu tahap dalam kerjayanya. Maklumat tentang keperluan latihan boleh diperolehi dengan cara mengenalpasti kesesuaian tugas dengan latar belakang dan kemahiran pekerja.3.3 Langkah-Langkah Pelaksanaan Program Latihan dan Perkembangan 2. banyak organisasi yang menghantar pekerja.7 Pengiktirafan Terdapat ramai pekerja dan ahli organisasi yang bekerja keras dan cemerlang dengan semangat profesionalisme yang tinggi. Pemimpin-pemimpin dan ahli-ahlinya perlulah menyedari kepentingan penilaian prestasi dari segi perkembangan potensi individu dan juga organisasi yang mereka anggotai. 2. atas sebab-sebab tertentu mereka mungkin tidak dinaikkan pangkat.3.1. .1. dan kepakaran kerja yang mereka telah tunjukkan. Ini dapat mengelakkan pembaziran masa. Bagi menyediakan diri dari segi pengetahuan tentang tugas dan tanggungjawabnya yang lebih mencabar dan memerlukan daya pemikiran yang lebih tinggi. Pengiktirafan sebegini walaupun tidak mendatangkan keuntungan dari segi kewangan. Namun. Sesebuah organisasi yang mempunyai ahli-ahli yang muda dan kurang pengalaman dalam banyak bidang tentu sahaja mempunyai keperluan latihan yang berbeza berbanding dengan organisasi yang lebih mantap dan mempunyai ahli-ahli yang telah lama bertugas. Latihan-latihan ini mungkin bagi tujuan mendapatkan kemahiran baru. melicinkan tugas dan mengelak masalah berulang maupun meningkatkan potensi individu dan organisasi. 2.2 Cadangan Ketua Pemimpin atau ketua yang peka serta mempunyai matlamat yang jelas seharusnya boleh mengenalpasti siapakah di antara ahli-ahli di bawahnya serta bidang-bidang latihan yang boleh mereka ikuti.benar perlu dan sesuai ke arah mencapai matlamat organisasi sahaja yang dijalankan. Untuk tujuan ini.1 Menentukan Keperluan Langkah pertama sebelum membuat perancangan jangka panjang program-program latihan ialah menentukan keperluan organisasi.3. Ini adalah bertujuan memastikan hanya jenis latihan yang benar.pekerja yang cemerlang berkursus di luar sebagai tanda penghargaan dan pengiktirafan ke atas kecemerlangan yang telahtelah mereka tunjukkan.1 Penilaian Prestasi Satu lagi sumber bagi mengetahui keperluan latihan dan perkembangan staf ialah melalui penilaian prestasi tahunan staf. 2. 2. tenaga dan kewangan organisasi tersebut. masih dapat memberi kepuasan kepada pekerja-pekerja atau ahli-ahli berkenaan di mana mereka berpeluang meluaskan pengetahuan dan memperolehi pengalaman baru.2. maka kursus-kursus secara formal akan diatur. Bidang yang dipelajari mungkin mencakupi pelbagai aspek sosial dan profesional. Ini tidak bermakna pihak pengurusan tidak menghargai kesungguhan. Ketua kemudiannya akan mencadangkan mana-mana ahli dan bidang-bidang latihan yang diperlukannya.

maupun ketua jabatan sendiri perlu dikenalpasti dan terlibat membuat perancangan. Sekiranya butir. kosnya mungkin rendah berbanding dengan program yang melibatkan pihak luar. seperti kakitangan sumber.3 Merancang Program Latihan Setelah keperluan latihan dikenalpasti dari segi bidang. Satu cara yang mudah untuk memastikan kelicinan sesi latihan atau kursus ialah dengan menyediakan senarai semak yang ringkas dan lengkap. Bagi tujuan melaksanakan program latihan di luar pula.butir yang tepat tidak diperolehi. alat-alat bantu mengajar dan bilik darjah yang sesuai perlu disediakan seawal yang mungkin. perancangan perlulah dibuat. Beberapa faktor yang perlu diambilkira ialah sama ada latihan akan memerlukan sumber-sumber dalaman atau luaran dan kos yang diperlukan. Bahan-bahan bercetak. kemudahan untuk pemudahcara/penceramah. .1. tempat latihan dan kos perlu diambilkira. penganjur. Pihak yang bertanggungjawab melaksanakan sesi-sesi ini. butir-butir lanjut tentang peserta. Sekiranya melibatkan sumber-sumber dari luar organisasi. pihak-pihak terlibat perlulah dimaklumkan terlebih dahulu. persetujuan dan kepastian semua pihak dari segi masa dan bidang latihan masih perlu dibuat lebih awal. objektif-objektif yang jelas dan jangkamasa pelaksanaan perlu dirangka. sijil-sijil dan semua urusan sebelum dan selepas latihan perlulah diuruskan sebaik.2 Mentadbir/Melaksanakan Program Perancangan yang teliti sebaik-baiknya diikuti pula oleh pelaksanaan atau pentadbiran yang kemas dan teratur.2. peralatan dan kemudahan seperti alat pandang dengar. dan lain-lain hal berkaitan keselesaan dan kelancaran perjalanan kursus atau sesi latihan. Bagi sesi perkembangan staf yang bersifat latihan semasa kerja. anggaran boleh digunakan. Sekiranya menggunakan sumber dalaman.3. individu atau kumpulan terlibat. Kepastian perlu dibuat seawal mungkin supaya tidak menimbulkan banyak masalah di luar jangkaan. Makluman dan tindakan yang telah dan akan dijalankan hendaklah direkodkan dengan kemas. 2.3. Sekiranya sesuatu program itu dibuat secara dalaman dan di premis sendiri. Lain-lain hal yang perlu diambilkira ialah persediaan makanan (jika ada). Ini memudahkan semua pihak yang berkenaan membuat perancangan dan pengubahsuaian awal tentang kerja-kerja dan tanggungjawab mereka yang lain. Aspek keberkesanan sesuatu program juga perlu diambilkira dalam membuat perancangan .baiknya. Suratmenyurat. pemudahcara.

Langkah pertama ialah menentukan kriteria yang hendak diukur atau dinilai dengan penetapan objektif perlakuan yang jelas dan sebaiknya boleh ukur secara pemerhatian maupun bertulis. membuktikan keberkesanan latihan yang telah diikutinya. setelah menerima latihan. Dalam banyak hal. Misalnya seorang telefonis yang dahulunya sering gagal mengendalikan pelbagai karenah pelanggan. Di mana sesuai. Rekod-rekod ini akan menyatakan individu yang terlibat beserta bidang-bidang latihan yang telah dilaksanakan. Penilaian dari segi sumbangan terhadap organisasi pula boleh dibuat dalam jangkamasa yang agak panjang.4Kesimpulan Walaupun kebanyakan pekerja telah menerima latihan awal bagi menjalankan tugas.Seperkara yang amat penting ialah menyimpan dan mengemaskini rekod-rekod latihan walau apa juga bentuknya. Maklumbalas mungkin berbentuk perbincangan selepas sesuatu sesi. latihan adalah juga bertujuan untuk perkembangan dan pembangunan staf atau pekerja. atau penilaian bertulis dengan menggunakan objektif-objektif yang telah ditentukan.3. ujian pra dan pasca latihan boleh digunakan. 2. penilaian yang sistematik mestilah dijalankan. Ianya akan menyatakan bidang-bidang kemahiran dan kepakaran yang wujud dalam sesuatu organisasi.3 Menilai Keberkesanan Program Bagi memastikan organisasi mendapat pulangan yang maksimum daripada pelaburannya dalam program latihan dan perkembangan staf. Maklumat sebegini adalah amat berharga bagi membantu sesebuah organisasi dalam membuat perancangan strategik. maka perubahan tingkahlaku dan keupayaan seseorang pekerja memindahkan ilmu kepada tugas boleh juga digunakan sebagai ukuran. Misalnya penurunan kadar peratusan kemalangan atau kecederaan. serta cara berkomunikasi.3. Sekiranya kriteria yang hendak dinilai melibatkan kemahiran kerja seperti cara mengendalikan pelanggan. berubah menjadi pekerja yang lebih berkesan. Bagi memaksimumkan program-program latihan . peningkatan prestasi bidang-bidang tertentu dan lain-lain lagi. Penilaian dari segi keberkesanan kandungan dan penyampaian kursus dan sesi perkembangan staf boleh diperolehi melalui maklumbalas peserta atau ahli yang terlibat. Kemahiran dan kepakaran ini hendaklah dipergunakan secara yang ‘optimum’ bagi mencapai matlamat organisasi. program-program perkembangan staf boleh menyediakan mereka dengan kemahiran bagi tugas yang lebih mencabar pada masa hadapan. Ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan sedia ada dan sebarang nilai tambah yang diperolehi hasil daripada program latihan yang telah diikuti oleh peserta. 2. Keberkesanan sesuatu program atau beberapa siri latihan boleh diukur dengan melihat penurunan atau kenaikan kadar-kadar tertentu dalam organisasi. kadar ponteng. kadar cuti sakit.

Hasilnya membolehkan penentuan objektif-objektif yang jelas dan selari dengan keperluan organisasi. sebuah sekolah gred A di pinggi bandar. Pelaksanaan dan pentadbiran latihan dan perkembangan staf perlu dikawalselia dengan baik bagi melicinkan perjalanan program dan memastikan organisasi mendapat manafaat sepenuhnya. Walaupun kebanyakkan pekerja telah menerima latihan awal bagi menjalankan tugas. Soalan: a) Kaji faktor-faktor yang mungkin menyumbang kepada tidak berkesannya aktiviti kokurikulum.4 Pengurusan Latihan Dan Perkembangan Staf 2. Pelaksanaan dan pentadbiran latihan dan perkembangan staf perlu dikawalselia dengan baik bagi melicinkan perjalanan program. Untuk tujuan ini. 2. Hasilnya. keperluan bidang-bidang latihan perlu dikenalpasti dan perancangan jangka panjang serta pendek perlu dibuat.dan perkembangan. kegiatan kokurikulum di sekolah itu tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Perancangan jangka panjang dan pendek bertujuan memastikan kelicinan perjalanan program-program latihan dan perkembangan staf. Melalui perkembangan staf mereka akan dilengkapkan dengan kemahiran dan pengetahuan yang lebih mencabar.4. Pengetua terdahulu. satu bentuk penilaian keberkesanan program latihan perlu dirangka bagi memastikan pekerja mendapat kemahiran baru. tiada ertinya sesuatu latihan dijalankan sekiranya keberkesanan dan pulangan kepada organisasi tidak dapat dilihat maupun diukur.1 Kes 1: Aktiviti Kokurikulum Yang Terabai Encik Ahmad baru setahun bertukar ke Sekolah Menengah Seri Aman. matlamat dan keperluan organisasi. b. Murid-murid kurang bergiat dalam aktiviti luar bilik darjah. Ia juga di buat berdasarkan kemampuan. mereka yang berpotensi untuk maju akan memerlukan program perkembangan staf. Guru-guru penasihat. Akhir sekali. Keperluan yang dikenalpasti melibatkan bidang-bidang kemahiran dan kumpulan sasaran atau individu tertentu. . Sudah beberapa tahun Sekolah Menengah Seri Aman tidak pernah memasuki pusingan akhir sebarang pertandingan jauh sekali memenanginya. sebahgian besarnya kurang berminat. kajian keperluan perlulah dibuat terlebih dahulu. Objektif-objektif yang jelas perlu digariskan selari dengan matlamat organisasi. Bagi memaksimumkan program-program latihan dan perkembangan staf. atau nilai tambah dan mampu menggunakannya dalam menjalankan tugas. yang kini telah bersara merupakan seorang yang kurang ‘commitment’ terhadap pencapaian Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sebahagian lagi kurang faham tentang selok-belok mengendalikan aktiviti kokurikulum secara berkesan.

Bila dikaji keberkesanan program-program tersebut. Guru. apakah langkah-langkah atau tindakan yang anda akan ambil bagi membangunkan guru-guru penasihat bagi menghidupkan kembali aktiviti kokurikulum di Sekolah Menengah Sri Aman? 2.  PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN ORGANISASI  Definisi Organisasi • Sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu dengan yang lain bagi mencapai matlamat individu.4.F. ibarat mencurah air di daun keladi.Stoner Charles Wankel (1989): menyatakan bahawa staf merupakan individu atau kumpulan yang menyediakan nasihat dan perkhidmatan untuk pengurus lain. Mereka mengajar seperti biasa.2 Kes 2: Mencurah Air Di Daun Keladi Cikgu Asnah telah melaksanakan pelbagai jenis latihan berbentuk kursus-kursus dalaman untuk pekerja-pekerja di sekolahnya. walaupun akur dan menghormatinya.gurunya. . bagi meningkatkan prestasi pelajarpelajarnya di bidang kurikulum. bersikap acuh tak acuh sahaja.James A.Jika anda adalah Encik Ahmad. Cikgu Asnah merasa agak kecewa setelah mendapati kesemua usaha dan penat lelahnya selama ini tidak membuahkan hasil. Staf ditakrifkan sebagai kumpulan pekerja yang berkerja bersama-sama iaitu di bawah ketua yang sama . b) Apakah syor anda kepada Cikgu Asnah? PENGERTIAN STAF Kamus Dewan (2002): Perkembangandimaksudkan perihal atau proses menjadi dimaksudkan perihal atau proses menjadi maju atau tersebar. kumpulan dan organisasi. termasuk guru dan staf sokongan. Kelas-kelas tambahan untuk murid-muridnya turut berjalan seperti dijadualkan. Kelihatannya hanya beliau seorang sahaja yang bersemangat hendak menjayakan matlamat sekolah.murid masih tidak meningkat langsung. Objektifnya hanya satu. tetapi prestasi murid. Soalan: a) Baca dan teliti kes Cikgu Asnah dan kaji kemungkinan faktor-faktor kegagalan program-program latihan di sekolahnya. Manakala.membiak atau meluas.

o  Fungsi Pengurusan • 3.  Fungsi Pengurusan • 1. Ciri-Ciri Organisasi • • • Hierarki atau tingkat autoriti. lancar serta dalam suasana harmoni. Mengatur program atau projek mengikut strategi yang berasaskan matlamat organisasi. Penyusunan: o o Melibatkan kerja menstruktur organisasi dan staf. Terdapat struktur organisasi atau pembahagian kerja. Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti dan tingkat autoriti.  Definisi Pengurusan • Pengurusan sebagai proses perancangan. pengarahan dan pengawalan usahausaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi secara cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat organisasi. program keselamatan dan program kebajikan. dasar. . Strategi : Mencari jalan untuk mencapai tujuan dan matlamat Jabatan. o o  Fungsi Pengurusan • 2. prosedur dan sistem hubungan bagi menjalankan aktiviti organisasi. Pengarahan : o Fungsi penting bagi menjamin aktiviti organisasi berjalan dengan teratur. penyusunan. Perancangan : o Tujuan & Objektif : kenalpasti perkara yang hendak dicapai berdasarkan matlamat penubuhannya. Pengurusan staf melibatkan perancangan sumber manusia. orientasi latihan. Terdapatnya peraturan.

4. Mewujudkan matlamat.  Fungsi Pengurusan • 4. kepimpinan dan sistem komunikasi. Sifat kakitangan yang ada hubungan dengan prestasi dan tingkah laku diberi perhatian dan diawasi.o Terlibat faktor motivasi.    Tahap Pengurus • 1. Pengurusan Atasan : terlibat dalam perancangan jangka panjang organisasi. Pengawalan : o o o Bagi memastikan prestasi organisasi telah dicapai mengikut perancangan.  Tanggungjawab Pengurus • 1. (Pengurusan Strategik) . dasar dan implementasi strategi. Menetapkan keutamaan projek yang hendak dicapai. Bertanggungjawab menggunakan segala sumber dengan cekap dan berkesan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. 2. Masalah dalam penyusunan dikenalpasti dan langkah tertentu diambil. membuat dasar serta analisa perkara yang berlaku di persekitaran luaran. •  Tanggungjawab Pengurus • • 3. Peranan sebagai penyebar atau penyampai maklumat.  Peranan Pengurus • Mengikut Henry Mintzberg dalam bukunya The Manager’s Job : Folklore & Fact : o Peranan Pengurus dibahagi kepada 3 bahagian:  Peranan sebagai penghubung atau orang pengantara bagi mendapatkan maklumat luar. Peranan sebagai pembuat keputusan berdasarkan maklumat yang lengkap dan kemaskini. perundangan. Penyelaras : Mengawasi aliran kerja serta meyatupadukan kakitangan yang berada di bawah tanggungjawabnya dalam organisasi.

Satu perintah : mendapatkan arahan daripada seorang ketua sahaja bagi mengelakkan kekeliruan dan konflik. Satu arahan : aktiviti yang mempunyai objektif yang sama hendaklah disatukan dan diurus oleh seorang ketua. Pengurusan Pertengahan : Penyelarasan dan pengawalan kerja pada peringkat bahagian atau unit bagi mencapai matlamat di atas. Pengurus Bawahan : Mengawasi kerja-kerja harian di bahagian operasi mengikut perancangan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan atasan dan pengurusan pertengahan.  Prinsip Pengurusan • Henri Fayol (1841 – 1925): digelar sebagai bapa pemikiran Pengurusan menggariskan 14 prinsip pengurusan : o Pembahagian Kerja : pembahagian kerja yang khusus dapat meningkatkan produktiviti.( Perancangan Tektikal)  Tahap Pengurusan • 3. Autoriti : Autoriti sebagai hak untuk memberi arahan dan sebagai kuasa untuk menarik seseorang menurut arahan itu.• 2.(Perancangan Operasi)  Penilaian Kejayaan Pengurusan • Boleh diukur berdasarkan : o o o o o Kecekapan Keberkesanan ( sejauh mana strategi mencapai matlamat ) Produktiviti ( penggunaan tenaga manusia) Kualiti Prosedur ( kepuasan pelanggan) Perkhidmatan yang ditawarkan. o o  Prinsip Pengurusan . o  Prinsip Pengurusan o Disiplin : menurut arahan dan prosedur serta menghormati persetujuan yang telah dibuat di antara organisasi dan kakitangan.

o o o o Mengutamakan kepentingan organisasi . perintah berhubung sesuatu tindakan yang harus di ambil. Kestabilan personel : Firma yang berjaya mempunyai kumpulan pengurus yang stabil. Saluran mendatar : Di mana hierarki autoriti yang sama berkomunikasi. . 2. Menilai pencapaian 6. Keseimbangan layanan bagi melahirkan ketaatan kepada organisasi. Saluran Menegak : Dari atas ke bawah lebih bersifat arahan. Seragamkan proses 7. Pembayaran upah. Penurunan kuasa : kepada kakitangan bawahan untuk menjalankan tugas dengan berkesan. Kekitaan : keharmonian di kalangan kakitangan mewujudkan perpaduan dan keteguhan organisasi.  Prinsip Pengurusan o o o Susunan kakitangan. Pengurus mestilah mempunyai konsep yang jelas tentang tujuan. Tentukan kaedah 3.  Rumusan • 1. misi unit dan organisasi. Ambil tindakan pembetulan. Latih kakitangan 4. •  Model penambahbaikan kualiti • • • • • • • 1. Rantai pemerintahan: melalui aliran komunikasi formal di dalam organisasi.  Komunikasi dalam Organisasi • 1.  Prinsip Pengurusan o o Inisiatif : kakitangan diberi kebebasan untuk memajukan dan mengimplementasi rancangan. Tentukan matlamat penambahbaikan 2. Laksanakan penambahbaikan 5.

Macmillan. and Janssens. • • Legge.sagepub.com/content/vol6/issue2/ [Dicapai 16.• • 2. bergantung kepada pengurus bagaimana untuk mengabungkan teori-teori tersebut bagi mendapat satu kaedah yang paling berkesan. konsep dan kaedah yang diketengahkan oleh mereka dapat membantu pengurus menguruskan organisasi mereka dengan lebih cekap dan berkesan dan lebih berdaya saing. Setiap teori mempunyai kekuatan dan kelemahan mereka sendiri maka. Idea. Boleh didapati di: http://org. 1999.1 DEINISI PENGURUSAN 1. 3.0 PENGENALAN Amalan pengurusan yang diamalkan oleh pengurusan pada hari ini adalah hasil sumbangan daripada pemikir-pemikir pengurusan pada masa lalu. Pengurusan staf melibatkan perancangan sumber manusia. program keselamatan dan program kebajikan. 4.02. Pengurus mestilah menilai dengan realisitik. (Institiut Pengurusan Malaysia) 4. eds. C.Proses mencapai matlamat organisasi melalui cara bekerja dengan manusia dan sumber organisasi lain.2 FUNGSI PENGURUSAN PERANCANGAN a)Perancangan boleh didefinisikan sebagai satu proses di mana pengurus menentukan matlamat dan memutuskan apakah tindakan yang paling sesuai yang perlu diambil untuk mencapai matlamat tersebut.Edisi khas) [dalam talian]. Human Resource Management: Rhetorics and Realities.Proses menyelesaikan sesuatu tugas melalui dan bersama orang lain. . (Certo 1997) 3. • • • • • • 4.2004]. (Pengurusan Sumber Manusia: Retorik dan Realiti) Anniversary ed.Pengurusan adalah seni mencapai kerja melalui manusia (Mary Parker Follet) 2. Organization (Organisasi . Juga tidak ada satu teori yang paling baik untuk digunakan bagi setiap keadaan atau situasi. M. K. orientasi latihan. Bagaimanapun tidak semua yang dianjurkan oleh pemikir-pemikir tersebut sesuai untuk diamalkan oleh pengurus tetapi pengurus boleh memilih mana-mana teori yang difikirkan dapat membantu dalam meningkatkan keberkesanan organisasi. Pengurus memikir masa depan organisasi dan membuat perubahan mengikut keperluan pelanggan. 2005. Steyaert.

4. • Jaafar Muhammad (1992): Pengorganisasian ialah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar matlamat dan objektif organisasi yang dirancang dapat dicapai. 4. mengembangkan dan mendorong sumber manusia supaya organisasi mencapai objektif. PENGORGANISASIAN Terdapat berbagai definisi yang telah digubal oleh penulis-penulis buku tentang pengorganisasian diantaranya: • Stoner dan Wankel (1986): Pengorganisasian merupakan satu proses di mana aktiviti kerja disusun dan diagihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai matlamat dan tujuan sesebuah organisasi. Mendapatkan. 2. Menggunakan sepenuhnya kemahiran pekerja.Membentuk struktur dan iklim organisasi untuk mewujudkan perpaduan dalam organisasi. 2.b) Menurut Certo (1997).Menentukan organisasi mencapai tanggungjawab sosial kepada kakitangan . . perancangan adalah satu proses menentukan bagaimana sistem pengurusan akan mencapai matlamatnya. bagaimana cara untuk mencapai matlamat yang ditentukan dan menggunakan kaedah-kaedah yang bersesuaian untuk mencapai matlamat tersebut.3 PENGURUSAN PERSONEL 1. Perancangan menentukan bagaimana organisasi mampu menuju kearah yang dikehendaki. perancangan merupakan satu aktiviti yang melibatkan perkara seperti menentukan apa matlamat yang hendak dicapai oleh sesuatu organisasi itu. 3. c) Menurut penulis Modul PJJ UKM.

. Dengan kata lain ianya menemukan manusia dari luar atau dalam organisasi untuk melaksanakan kerja.1.PERANCANGAN SUMBER MANUSIA PENGAMBILAN PEMILIHAN INDUKSI DAN ORIENTASI LATIHAN DAN KEMAJUAN PENILAIAN DAN PENCAPAIAN KAKITANGAN PERTUKARAN KAKITANGAN PENAMATAN PERKHIDMATAN 4.3.1 Perancangan Sumber Manusia Mengikut R Wayne Mondy dan Robert M Noe ( 1986).kerja organisasi. perancangan sumber manusia adalah proses di mana pengurusan menentukan siapakah atau berapakah pekerja yang perlu diambil dan diisi pada waktu atau masa-masa yang tertentu.

3. Tawaran kerja • diberikan kepada calon-calon yang layak dan berjaya. ii.1. • Tujuannya melihat kebolehan individu melakukan kerja.3 Pemilihan Manakala langkah-langkah dalam pemilihan pula adalah.2Pengambilan Ianya merupakan proses menarik minat individu yang mempunyai kelayakan tertentu mengisi atau memohon jawatan tertentu yang wujud dalam satu-satu organisasi. university 4. Kaedah pengambilan luaran pula termasuklah. • Termasuklah juga ujian kognitif. • Untuk mempastikan maklumat yang dinyatakan adalah sama dengan diskripsi yang ditetapkan. iv. iii. • Tujuannya melihat kemahiran komunikasi dan juga kesesuaian boleh buat kerja atau tidak. Menyemak borang permohonan.3. i. numerikal dan taakulan. • Iklan • Agensi pekerjaan • Merekrut melalui sekolah. • Untuk mendapatkan maklumat –maklumat asas mengenai calon tersebut. Temuduga Peringkat kedua (dengan Majikan atau Pengurusan Atasan) • Ujian pengetahuan pekerjaan berasaskan analisis pekerjaan • Tujuan melihat pengetahuan mengenai tugas • Ujian membuat tugas v. Pengambilan juga dikenali dengan rekrumen.1.4. Proses Penilaian atau Pengujian • Untuk menguji kemahiran atau kelayakan atau IQ yang ada pada calon tersebut. Kaedah pengambilan dalaman termasuklah tawaran pekerjaan dan penempatan pekerjaan dari kalangan ahli organisasi itu sendiri. kolej. Temuduga Awal • Calon-calon akan ditanya mengenai maklumat asas mengenai calon. • .

Dalam program induksi mengandungi. 4. d. maka latihan yan diberikan ini akan disesuaikan dengan organisasi.3.6 Penilaian Pencapaian Kakitangan a. skop pekerjaan berdasarkan jawatanjawatan yang dipegang dan biasanya dibuat secara persendirian e. i) Maklumat mengenai organisasi seperti sejarah. d. Dalam program induksi mengandungi. Program ini mengambil masa yang sedikit sahaja tetapi sangat penting dibuat untuk pekerja-pekerja.1.1. Bertujuan untuk menyesuaikan pekerja baru dengan persekitaran organisasi d. c. Tujuan pembangunan pula untuk meningkatkan kemahiran pekerja agar dapat digunakan pada masa depan. b. b. Proses Penilaian Prestasi temasuklah. peraturan dan struktur organisasi itu. perkembangan. 4. Pepatah menyatakan memulakan sesuatu dengan memuaskan bermakna separuh dari kerja telah dilaksanakan.4 Induksi & Orientasi a.diberikan setelah menjalani ujian-ujian tertentu seperti ujian kesihatan dan sebagainya. skop pekerjaan berdasarkan jawatanjawatan yang dipegang dan biasanya dibuat secara persendirian e.Gomershall dan Mayers (1996) menyatakan program orientasi yang lemah boleh merosakkan organisasi dari segi kewangan kerana mengurangkan keberkesanan kerja dan mungkin menjadi sebab ketidakpuasan hati. d.1. b.Latihan biasanya diberikan kepada pekerja baru. manakala pembangunan dan pembaikan pada pekerja lama dalam sesuatu organisasi. perkembangan.1. Latihan perlu diberikan kerana teori yang dipelajari tidak sama dengan praktikal. polisi.3.5 Latihan dan Kemajuan Staf a.5 Latihan dan Kemajuan Staf a. Pembangunan menyediakan kemahiran tambahan kepada kemahiran yang sedia ada untuk digunakan pada masa hadapan atau jangka panjang. Pembangunan menyediakan kemahiran tambahan kepada kemahiran yang sedia ada untuk digunakan pada masa hadapan atau jangka panjang. 4. i) Maklumat mengenai organisasi seperti sejarah. e. Merupakan satu sistem format dalam jangkamasa tertentu melihat dan menilai prestasi kerja individu atau kumpulan.Latihan biasanya diberikan kepada pekerja baru.3. maka latihan yan diberikan ini akan disesuaikan dengan organisasi. Latihan perlu diberikan kerana teori yang dipelajari tidak sama dengan praktikal. i- . 4. Tujuan latihan diberikan adalah untuk meningkatkan kemahiran yang sedia ada pada seseorang pekerja untuk menyempurnakan tugas-tugas semasa c. Program ini mengambil masa yang sedikit sahaja tetapi sangat penting dibuat untuk pekerja-pekerja. ii) Memberitahu tanggungjawab pekerja. Tujuan pembangunan pula untuk meningkatkan kemahiran pekerja agar dapat digunakan pada masa depan. ii) Memberitahu tanggungjawab pekerja.3. b. polisi. peraturan dan struktur organisasi itu. manakala pembangunan dan pembaikan pada pekerja lama dalam sesuatu organisasi. e. Tujuan latihan diberikan adalah untuk meningkatkan kemahiran yang sedia ada pada seseorang pekerja untuk menyempurnakan tugas-tugas semasa c.

Penamatan pekerja merujuk kepada tindakan seseorang pekerja keluar dari organisasi kerana meletak jawatan.kenalpasti matlamat penilaian prestasi seperti prestasi baik akan dapat ganjaran naik pangkat. c. b. iikenalkan skop pekerjaan (analisis pekerjaan) iiimemeriksa cara-cara bekerja penilaian prestasi bincang penilaian dengan pekerja dan mengambil langkah-langkah tertentu memperbaiki kelemahan dalam pekerjaan 4. 4.2 BAHAGIAN PERSONEL .3. bersara atau sakit 4. bonus dan sebagainya dengan tujuan menilai keberkesanan latihan atau program yang telah diadakan.1.3.8 Penamatan Pekerja a. Apabila berlaku pertukaran dalam organisasi maka langkah-langkah awal dalam penstafan akan dilakukan semula dan dengan kata lain proses ini akan berulang dan berterusan selagi organisasi berjalan dalam jangkamasa panjang.1. Adanya pemisahan masih lagi wujud hubungan dengan organisasi tersebut tetapi pemisahan menyebabkan tiada lagi kaitan dengan organisasi berkenaan. Pertukaran bermaksud bertukar jawatan atau lokasi manakala pemisahan bermaksud meletak jawatan.3. bersara atau kematian iaitu keluar dari organisasi tersebut.7 Pertukaran a.

Unit pengambilan kakitangan Unit latihan Unit kewangan Unit perhubungan buruh Perkhidmatan kakitangan PENGURUSAN STAF 4. Maslow menyatakan bahawa manusia mempunyai kualiti unik yang membolehkan mereka membuat pilihan dan mengawal kehidupan .4.1 Hierarki Keperluan Manusia Maslow membangunkan hieraki keperluan untuk buktikan teorinya bahawa perangai manusia dipandu oleh keperluan tertentu.

calon yang paling layak atau berkebolehan untuk memegang sesuatu jawatan.tugas yang akan dilaksanakan.4. Matlamat proses pemilihan ini adalah untuk memadankan calon dengan tugas.3 Langkah-langkah pemilihan .2 Pemilihan Staf Ia merupakan satu proses di mana sesebuah jabatan atau organisasi memilih daripada senarai pemohon.4.4. 4.

.

Temuduga Awal Ia digunakan untuk membuat penilaian yang segera mengenai kesesuaian calon bagi kerja tertentu. 2. Pemohon mungkin ditanya soalan-soalan mengenai pengalamannya.4.3 Langkah-langkah pemilihan 1. kesediaan untuk ditempatkan semula dan sebagainya. Pada hakikatnya temuduga awal ini menentukan bagi pemohon dan penemuduga sama ada proses pemilihan itu wajar diteruskan atau tidak. Borang Permohonan Mempunyai tiga tujuan : • Secara formal menunjukkan bahawa pemohon berkehendakkan sesuatu jawatan • Menyediakan untuk penemuduga maklumat asas yang diperlukannya untuk . gaji yang dijangka.4.

yang boleh dijadikan rujukan oleh majikan baru untuk mengetahui latar belakang calon – sama ada dari segi akademik atau personal. kebolehan kognitif – kecekapan menjawab (IQ Test) b. Hanya selepas lulus penapisan calon-calon akan dipanggil temuduga/ujian kelayakan. Penapisan ini dibuat berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang diisi oleh pemohon dalam borang permohonan ataupun resume dan dibandingkan dengan deskripsi dan spesifikasi kerja/tugas. Ini dapat mengelakkan penstereotaipan berlaku seperti pilih kasih atau kecenderungan kepada jantina tertentu. Ujian kelayakan/pekerjaan Sesebuah organisasi itu cuba untuk mengukur kemahiran-kemahiran kerja yang berkaitan yang dipunyai oleh calon dan kemampuannya untuk belajar semasa memegang jawatan. personaliti/minat – dari latar belakang calon d. Ia bukanlah suatu proses yang wajib tetapi boleh menjadi panduan kepada organisasi yang hendak mengambil calon tersebut dan lebih mudah untuk mendapat gambaran secara am tentang calon. Kebanyakan ujian bertulis yang digunakan semasa ini digredkan oleh komputer. • Menjadi sebahagian daripada maklumat personel organisasi sekiranya pemohon itu diambil bekerja. Ujian dapat mengenalpasti:a. pencapaian individu Walau bagaimanapun bukan semua organisasi melakukan ujian ini. borang permohonan hanya boleh meminta maklumat yang terbukti dapat meramalkan kejayaan dalam kerja yang dipohon oleh calon itu. Ujian ini dilakukan selalunya berdasarkan keperluan atau terlalu ramai calon yang hendak ditapis. 4. 3.mengendalikan temuduga. Temuduga . Ia juga dikenali sebagai proses penapisan. kebolehan psikomotor – kecekapan pancaindera atau anggota badan c. Penapisan dibuat bertujuan mengeluarkan pemohon-pemohon yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dari segi undang-undang. 5. Semakan Pengadil/Latar belakang Ia merupakan rujukan daripada majikan lama – tempat kerja/tempat belajar atau sesiapa yang ditulis sebagai pengadil oleh calon di dalam resume/curriculum vitae.

Tempoh percubaan. Membentuk rekod asas kesihatan pekerja bagi tujuan melindungi organisasi daripada dikenakan tuntutan-tuntutan pampasan yang tidak diduga. 7. Pemeriksaan Doktor Kepentingan pemeriksaan doktor : a. Pihak organisasi seharusnya berpuashati dengan pilihan yang dibuat. 8. Menentukan keupayaan fizikal calon : . c. Ia juga dapat mengurangkan kadar ketidkahadiran dan kadar kemalangan semasa kerja. 6.Apakah calon itu layak memenuhi keperluan fizikal untuk kerja yang ditawarkan . dan pada umumnya mendapatkan maklumat yang boleh menarik minat penemuduga supaya kesesuaian calon bagi kerja dan organisasi boleh ditentukan. Kelulusan Penyelia Ia merupakan pengesahan oleh penemuduga sama ada calon berjaya atau tidak.Mengenalpasti kelemahan-kelemahan fizikal clon bagi tujuan membuat penempatan yang sempurna b. Penemuduga tidak perlu memberikan alasan-alasan mengapa mereka memilih/tidak seseorang calon. . 9.Secara asasnya temuduga ini bertujuan memenuhi kekurangan yang terdapat dalam permohonan atau rekod pekerjaan seseorang calon. Mengelakkan penyakit-penyakit berjangkit daripada merebak masuk ke dalam organisasi. Tawaran pekerjaan Selepas didapati calon sememangnya sesuai (fit) maka surat tawaran akan dikeluarkan kepada calon. mencari lebih banyak maklumat tentang permohonan sebagai individu.

UTHM 2.al. McGraw Hill.Bhd. 4. 2005. 3. Pihak organisasi berhak sama ada untuk mengambil pekerja berkenaan terus bekerja atau menamatkan perkhidmatannya sepanjang tempoh percubaan ini.Manageme nt. 1994.Tujuan tempoh percubaan ini diadakan untuk menilai kebolehan dan kemampuan pekerja berkenaan seperti yang dinyatakan sebelum ini. PENGURUSAN PERNIAGAAN. Penerbit Fajar Bakti Sdn. 8th Edition. rujukan 1. Prentice Hall. Yetton et. Ang Huat Bin. International Student Edition. 1984 . Sepanjang tempoh percubaan ini pekerja baru akan dinilai prestasinya dari senmasa ke semasa.MODUL PENGURUSAN BENGKEL DAN MALMAL. Principles Of Management. Weihrich.. Australia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->