SMK PERANTAU DAMAI 26700 MUADZAM SHAH, PAHANG

KERTAS KERJA KARNIVAL SUKAN & PERMAINAN

TEMPAT BADMNTON – DEWAN SERI PERMAI BOLA TAMPAR – GELANGGANG BOLA TAMPAR BOLA SEPAK – PADANG BOLA JARING – PADANG PETANQUE – GELANGGANG PETANQUE

ANJURAN

UNIT KOKURIKULUM SMK PERANTAU DAMAI 26700 MUADZAM SHAH, PAHANG

PADA 28 JUN – 1 JULAI 2010

KERTAS KERJA KARNIVAL SUKAN & PERMAINAN 2010 1.0 PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan dewasa ini telah melangkaui sempadan dan tidak hanya tertumpu pada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas semata-mata. Oleh kerana itu, Unit Kokurikulum SMK Perantau Damai akan menganjurkan Karnival Sukan & permaianan bermula 28 Jun – 01 Julai 2010 . Karnival ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengalaman yang lebih meluas kepada para pelajar. Di samping itu, pelajar mampu menonjolkan bakat masing-masing dan melepaskan beban tekanan pelajaran supaya keseimbangan pembinaan diri pelajar dapat direalisasikan selaras denga falsafah pendidika Negara.

2.0

RASIONAL

Kebanyakan pelajar amat berminat dengan aktiviti-aktiviti permainan yang memerlukan ketahanan dan kekuatan dari segi fizikal dan mental. Selain itu, pelajar juga berminat dengan aktiviti yang memerlukan kemahiran yang boleh membentuk peribadi seorang pelajar berteraskan kurikulum unit beruniform yang jarang dilakukan di sekolah-sekolah. Justeru itu, aktiviti ini boleh menjadi wadah kepada pelajar bagi melahirkan anggota unit beruniform yang mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang dan dapat mengendalikan pelbagai aktiviti ke arah meningkatkan kecemerlangan diri.

3.0

KUMPULAN SASARAN

Anggaran Penyertaan = 200 pelajar Para pelajar yang terdiri daripada: a. Menengah Rendah – lelaki & perempuan b. Menengah Atas – lelaki & perempuan

4.0

TARIKH CADANGAN 28 Jun-01 Julai 2010

5.0

TEMPAT BADMNTON BOLA TAMPAR BOLA SEPAK PETANQUE – DEWAN SERI PERMAI – GELANGGANG BOLA TAMPAR – PADANG - GELANGGANG PETANQUE

BOLA JARING – PADANG

6.0

MATLAMAT Melahirkan pelajar sekolah yang berdisiplin, komited, berdaya saing dan efisien.

7.0

OBJEKTIF : 7.1 Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama, bangsa dan negara; 7.2 Melahirkan generasi yang faham, menghayati dan mengamalkan akhlak mulia serta mampu memberi sumbangan ke arah kesejahteraan hidup bermasyarakat dan negara; 7.3 Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan kepimpinan; 7.4 Membentuk generasi yang bersemangat berpasukan, memiliki keterampilan diri, berdaya saing, semangat juang yang tinggi dan mampu menghadapi cabaran hidup di alam pembelajaran. 7.5 Membina dan memupuk pelajar sentiasa mengamalkan, mempraktikkan semua isi kandungan kurikulum di dalam kehidupan seharian.

8.0

JAWATANKUASA PROGRAM (Sila Lihat Lampiran 1)

9.0

ANGGARAN BELANJAWAN (Sila Lihat Lampiran 2)

12.0

JANGKAUAN ISU DAN IMPAK AKTIVITI 12.1 Pelajar dapat kepimpinan. memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan

12.2

Pelajar dapat memiliki bersemangat berpasukan, keterampilan diri, berdaya saing, semangat juang yang tinggi dan mampu menghadapi cabaran hidup di alam pembelajaran. Pelajar dapat meluaskan minda dan pengalaman.

12.3

13.0

PENUTUP Kami berharap program yang dicadangkan ini akan dilaksanakan dan akan berjalan dengan lancar serta mencapai matlamat dan objektif . Terima kasih dirakamkan kepada semua pihak yang memberikan komitmen dan kerjasama

dalam menjayakan program ini sama ada secara langsung mahupun tidak langsung.

Disediakan oleh, ……………………………… (Mohd. Azihan Bin Abdullah) Setiausaha Sukan, SMK Perantau Damai, 26700 Muadzam Shah, Pahang Darul Makmur

Disemak oleh, ……………………….. (Mohd Rizal bin Atan) Guru Penolong Kanan Ko-kurikulum SMK Perantau Damai, 26700 Muadzam Shah, Pahang Darul Makmur

Disahkan oleh, …………….......................................... (Hajah Nor Adlah bt. Ab. Mutalib) Pengetua, SMK Perantau Damai, 26700 Muadzam Shah Pahang.

LAMPIRAN 1 8.0 JAWATANKUASA PROGRAM Penaung : Pn. Hajah Nor Adlah Binti Ab. Mutalib (Pengetua SMKPD)

Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa Kecil 1. PERSEDIAAN TEMPAT

: : :

En. Mohd Rizal Bin Atan (GPK Ko-kurikulum SMKPD) En. Mohd Azihan Bin Abdullah (Penyelaras Sukan & Permainan) Pn. Suzie Bt. Salim :

:

a) En. Amir Hayyu bin Kamarudin (S/U sukan II) b) AJK Kelab Sukan dan Permainan (Pelajar) : a) En Yuzamri Bin Mohd Yusoff b) En. Mohd Hazran Bin Rahimi c) Cik Roslina bt. Alli d). AJK Kelab Sukan Permainan (Pelajar)

2. URUSETIA

3. PERALATAN

: a) YM Tengku Nadzlan b. Tengku Ibrahim b) En. Muzafar Bin Yaman c) En. Mohd Syafiq Abd Rahman d) En. Syukur Bin Sulaiman

4. KESELAMATAN /RAWATAN

: a) Cik Izziaty binti Yahya b) Cik Rohaila Bt Osman c) En. Mohd Azim Bin Dato’ Mokhtar d) En. Jafni Bin Mat Yunus

5. JADUAL DAN BORANG PERTANDINGAN

:

a). Ketua Penasihat Sukan

6. HADIAH/SIJIL

: a) Ketua Penasihat Sukan Permainan b) AJK Kelab Sukan

7. PERASMIAN PENUTUP :
a) Cik Jamliawati bt. Abdul Rani b) Cik Nurul Hafiza Bt. Amin

LAMPIRAN 2 PUNCA-PUNCA KEWANGAN Peruntukan Kokurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN PERUNTUKAN BI L 1 PERMAINAN Badminton PERUNTUKAN (RM) 200.00 CATATAN Pengurusan dan Pertandingan dikendalikan oleh ahli kelab Pengurusan dan Pertandingan dikendalikan oleh ahli kelab Pengurusan dan Pertandingan dikendalikan oleh ahli kelab Pengurusan dan Pertandingan dikendalikan oleh ahli kelab Pengurusan dan Pertandingan dikendalikan oleh ahli kelab

2

Bola Tampar

200.00

3

Bola Sepak

200.00

4

Bola Jaring

200.00

5

Petanque

200.00

6

Tambahan Peralatan

500.00

JUMLAH

1500.00

Disemak oleh, …………….......................................... ................ (Mohd Rizal bin Atan) Guru Penolong Kanan Ko-kurikulum SMK Perantau Damai, 26700 Muadzam Shah, Pahang

Disahkan oleh, ....................................... (Hajah Nor Adlah bt. Ab. Mutalib) Pengetua, SMK Perantau Damai, 26700 Muadzam Shah Pahang.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.