RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2009 TINGKATAN 2

Minggu Bidang/Tajuk Bidang-Penghasilan Seni Visual. Unit Pembelajaran1.2)Seni Visual-lukisan 2-3 Hasil Pembelajaran Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan unit pembelajaran. Aras 2-Memahami bentuk asas berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 3-i)Mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. ii)Berkomunikasi melalui hasil yang telah dihasilkan Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 2-Memahami teknik-teknik menimbulkan ton, bentuk dan jalinan dengan menggunakan garisan. Aras 3-Mengolah hasil karya dengan kreatif Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 2-i)Mengaplikasi asas seni ABM Kertas lukisan, warna pastel, bunga raya, contoh-contoh hasil kerja. Aktiviti/Catatan Aktiviti-Melukis alam semulajadi menggunakan teknik garisan yang pelbagai dengan pensel. Tajuk- Bunga Raya Teknik-Lukisan warna pastel

Bidang-penghasilan seni visual. Unit Pembelajaran1.2)Seni Visuallukisan(pensel,pen,marker)

4

Pen,pensel, marker,kertas lukisan, botol minuman, contohcontoh lukisan (teknik garisan &titik)

Aktiviti-melukis bentuk benda buatan manusia melalui olehan garisan,titik untuk menimbulkan ton, bentuk dan jalinan. Tajuk-Botol Minuman Teknik-garisan dan titik.

6-7

Bidang-Penghasilan Seni Visual. Unit Penghasilan 1.2)Seni Halus-catan.

Warna air, warna poster,kertas lukisan, berus, palette

Aktiviti-Melukis satu catan permandangan kawasan sekolah menggunakan warna air atau warna poster.

iv)Membandingkanbeza jenis komunikasi visual Tajuk-pemandangan kawasan sekolah saya. cantum dan tampal dengan kertas keras. pensel. ii)Berkomunikasi melalui aktiviti seni halus. iv)Membuat perbandingan jenisjenis komunikasi visual Aras 3-i)mengolah prinsip rekaan dan memberikan penekanan kepada-kadar banding.2)Seni Visual-Arca. arca. gam. kecatan( painterly) dan berus kering. pisau. satah. Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan arca. iii)Menjalankan aktiviti secara spontan.reka dalam proses penghasilan karya.kertas keras(hardboard). Unit pembelajaran 1. Bidang-Penghasilan seni visual. 8 . iii)membuat kemasan. teknik dalam catan. . Aktiviti-menghasilkan arca dengan teknik binaan. hubungkait. Basah atas kering. imbangan. lukisan. ii)Berkomunikasi melalui aktiviti membuat arca.media. Tajuk-flora/fauna Teknik-binaan. iii)Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. perspektif. dengan tema yang meliputi persekitaran masyarakat pelbagai kaum. gunting. Teknik-basah atas basah.11 Kertas likisan. Aras 2-i)mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan arca. ii)menggunakan pelbagai alat. warna poster.

gam. perspektif. satah dan imbangan.Aras 3i)Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada-kadar banding. Ujian Bulanan I/Ujian Pertengahan Penggal Pertama CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA Bidang-Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran1. Aras 2i)Membuat reka bentuk lakaran awal kotak kasut atau kotak biskut Kotak. pensel. hubungkaitan. cat poster. ii) menggunakan pelbagai alat. Teknik-Campuran 13 . ii)Mengaplikasi asas seni reka dalam aktiviti. gunting. Aktiviti-membuat reka bentuk pembungkusan biskut/kasut Tajuk-Pembungkusan Biskut/kasut. media dan teknik luakan dalam arca dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat.15 . iv)membuat kemasan v)menyediakan portfolio. iii) Menggunakan kemahiran computer untuk meningkatkan daya kretiviti dalam proses pengwujudan idea.3)Komunikasi Visualrekabentuk Grafik(pembungkusan) Aras 1i)Membuat kajian tentang pelbagai reka bentuk kotak kasut atau kotak biskut yang sedia di pasaran. kedudukan objek. pen.

ii)Menghasilkan motif ukiran kayu dalam bentuk 2D. kemasan dan pemeliharaan. pahat. Membuat panel bermotifkan flora. Kayu jelutung. ii)membuat kemasan hasil kerja. gergaji. gerudi. Aras 1. i)Mengolah motif ukiran kayu yang sesuai dengan hasil kerja dalam bentuk 2D.ii)Menghasilkan kerja grafik secara manual atau menggunakan computer dengan memberi perhatian kepada-kadar banding. iii)membanding dan membuat apresiasi terhadap hasil kerja. Aras 3. 16 -18 . Aras 2. BidangPenghasilan seni Visual.reka letak. ketam kayu. Teknik. nilai budaya. Tajuk. Bunga Timbul. muka taip. Unit Pembelajaran1.5)Kraf tradisional-ukiran kayu. Menghasilkan dan mereka motif dan corak untuk membuat kraf tradisional. iii)Mengenali beberapa orang tokoh kraf ukiran kayu. Aktiviti. i)Mengumpul maklumat reka bentuk ukiran kayu dengan memberi perhatian kepada fungsi. Aras 3i)Menghasilkan kotak pembungkusan berdasarkan tema yang diberi dengan memenuhi permintaan pasaran. pisau wali. satah dan imbangan. ii)Menghasilkan kerja ukiran berdasarkan satu motif bersaiz 8x10 in. kikir pari. perspektif.

karya dan sumbangan.24 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA . karya dan sumbangan. iii)Menamakan tokoh seni visual dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya. Aras 2i)Membuat pernyataan berkaitan pengaruh seni islam. 19 . Aras 1Mengumpul maklumat sejarah seni halus sebelum merdeka dari aspek pengenalan.20 21 . tokoh. ii)Membuat pernyataan tentang seni visual dalam kehidupan dan budaya. barat dan serantau. Tajuk: Folio perkembangan seni halus di Malaysia.Bidang – Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Unit PembelajaranPerkembangan Sebi Visual di Malaysia-Seni Halus (Catan) Merekabentuk dan menghasilkan barangan kraf ukiran kayu dengan menggunakan motif yang digubah. AktivitiMembuat kajian tentang sejarah perkembangan seni halus (catan) di Malaysia dari aspek tokoh. iv)menjelaskan peranan seni visual dalam kehidupan seharian.22 23 .

Buah-buahan Teknik-Campuran. Unit Pembelajaran. Unit Pembelajaran1. Aktiviti. dan imbangan.26 BidangPenghasilan seni visual. Aras 1Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. berus. beberapa jenis buah-buahan.28 Teknik. kertas lukisan. media dan teknik dalam catan Krayon.2)seni halus-catan. Aras 3i)Mengolah prinsip rekaan dan memberi penekanan kepada. Melukis objek/alam benda dengan memberi penekanan kepada aspek unsure seni dan prinsip rekaan. palette. 27 . Aktiviti. Basah atas basah. Tajuk. satah dan imbangan. Aras 2i)Mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. Aras 3Mengolah prinsip rekaan dengan memberi perhatian kepada kadar banding. kertas lukisan. hubungkait kedudukan objek. ii)Menggunakan pelbagai teknik. Basah atas kering Kecatan . Aras 2Mengaplikasi asas seni reka dalam karya dan berkomunikasi. Aras 1Mengumpul masklumat berkaitan tema. Cat poster.BidangPenghasilan seni visual. Tajuk. perspektif. kedudukan objek. contoh-contoh hasil kerja seni. Melukis satu catan landskap tempatan dengan menggunakan media car air yang mengutamakan keadaan atmosfera alam sekeliling.kadar banding. Pemandangan waktu pagi. 25 . pemadam.2)Seni visual-lukisan. ii)Mengenali bebrapa orang tokoh seni halus yang popular di Malaysia. alat. pensel. 1.

Bidang.Mengumpul maklumat reka gam. Unit Pembelajaran1. Tajuk Hidupan laut. bentuk tekad dengan memberi pemidang. Aras 1Kad manila. ii)berkomunikasi melalui aktiviti seni halus. kemasan dan pemiliharan. kertas. . warna. jarum. Unit Pembelanjaran. iii)menggunakan kemahiran computer untuk meningkatkan daya kretiviti dalam proses pewujudan idea. Tajuk-tekad bermotif flora. perhatian kepada fungsi nilai budaya. iv)membuat kemasan. benang kait. Kayu. Aras 1 Mengumpul maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. i. 29 -31 32 -33 Bidang –Penghasilan seni visual. Cetakan kayu/lino. Aktiviti Mencetak dengan menggunakan kayu atau kepingan lino. coban.2)Seni Halus-cetakan. Aras 2 Memahami asas seni reka yang berkaitan dengan unit pembelajaran(unsure seni dan prinsip rekaan). kain kapas. pisau ukir. ii. roler. lino. 1. iii)menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.5)Kraf Tradisional-Tekad Aras 3 i)mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. Penghasilan seni visual. Berus kering.Menghasilkan motif tekad dalam Aktiviti Mengenalpasti motif dalam mereka corak dan membuat kraf tradisional. Teknik. dengan tema yang dapat memupuk semangat cinta kepada alam sekitar. v)menyediakan folio.

Menghasilkan kerja tekad berdasarkan motif bersaiz 4x5inci. UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 . Aras 3Mereka bentuk dan menghasilkan barangan kraf tekad dengan menggunakan motif yang digubahkan.Mengenali beberapa orang tokoh krag tekad. Aras 2i.bentuk 2D. ii. iii.Mengolah motif tekad yang sesuai dengan hasil kerja dalam bentuk 2D. Teknik-tekad gubah.

ii)membuat kajian tentang kombinasi warna yang sesuai dengan tema. gunting. kertas lukisan. Unit pembelajaran.Bidang. imbangan. cat poster. 36 . Teknik Campuran.38 iii)menghasilkan poster secara manual atau computer dengan memberi penekanan kepadareka letak. pensel. computer. 1. gam. Contoh-contoh poster. Aras 2. Penghasilan seni visual. kertas A4. Aras 3. kadar banding. kontra. i)membuat penerokaan tentang reka letak muka taip dan imej. berus. kertas warna. media campuran.3)Komunikasi visual-reka bentuk grafik(poster) Aras 1. muka taip. perspektif. car air. . ii)membuat perbandingan dan apresiasi tentang poster yang dihasilkan. cara penyelesaian masalah untuk membuat poster. ii)membuat kajian mudah berkaitan-idea. i)menghasilkan kerja grafik berdasarkan tema yang diberi dengan menyatakan semangat patriotisme. i)mengumpul gambar serta maklumat yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan tanah air. Aktiviti Melukis dan menghasilkan reka bentuk poster. TajukPoster Hari Kemerdekaan.

ii.Menghurai perkembangan kraf ukiran kayu dan tekad tradisional dari aspek penegnalan tokoh dan sumbangan. i. iii. tokoh. Mengumpul maklumat sejarah seni halus sebelum merdeka dan kraf tradisional dari aspek pengenalan. Aktiviti Membuat kajian tentang sejarah perkembangan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia dari aspek tokoh. karya dan sumbangan.Membuat pernyataan berkaitan pengaruh seni islam. Buku-buku rujukan. Aras 3. barat dan serantau dengan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia. Tajuk: Folio perkembangan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia.42 Aras 2 i. .Membandingbeza pengaruh seni islam. karya dan sumbangan. barat dan serantau.membuat pernyataan tentang seni visual dalam kehidupan dan budaya. 39 . Aras 1.Bidang Sejarah dan Apresiasi seni visual Unit PembelajaranPerkembangan seni visual di Malaysia-seni halus( catan dan cetakan dan kraf tradisional.

iii. PEPERIKSAAN SEMESTER KE 2 .Menyediakan portfolio.Menamakan tokoh seni visual dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya.ii. iv.Menjelaskan peranan seni visual dalam kehidupan seharian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful