RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2009 TINGKATAN 2

Minggu Bidang/Tajuk Bidang-Penghasilan Seni Visual. Unit Pembelajaran1.2)Seni Visual-lukisan 2-3 Hasil Pembelajaran Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan unit pembelajaran. Aras 2-Memahami bentuk asas berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 3-i)Mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. ii)Berkomunikasi melalui hasil yang telah dihasilkan Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 2-Memahami teknik-teknik menimbulkan ton, bentuk dan jalinan dengan menggunakan garisan. Aras 3-Mengolah hasil karya dengan kreatif Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 2-i)Mengaplikasi asas seni ABM Kertas lukisan, warna pastel, bunga raya, contoh-contoh hasil kerja. Aktiviti/Catatan Aktiviti-Melukis alam semulajadi menggunakan teknik garisan yang pelbagai dengan pensel. Tajuk- Bunga Raya Teknik-Lukisan warna pastel

Bidang-penghasilan seni visual. Unit Pembelajaran1.2)Seni Visuallukisan(pensel,pen,marker)

4

Pen,pensel, marker,kertas lukisan, botol minuman, contohcontoh lukisan (teknik garisan &titik)

Aktiviti-melukis bentuk benda buatan manusia melalui olehan garisan,titik untuk menimbulkan ton, bentuk dan jalinan. Tajuk-Botol Minuman Teknik-garisan dan titik.

6-7

Bidang-Penghasilan Seni Visual. Unit Penghasilan 1.2)Seni Halus-catan.

Warna air, warna poster,kertas lukisan, berus, palette

Aktiviti-Melukis satu catan permandangan kawasan sekolah menggunakan warna air atau warna poster.

iv)Membandingkanbeza jenis komunikasi visual Tajuk-pemandangan kawasan sekolah saya. iii)membuat kemasan. kecatan( painterly) dan berus kering. lukisan. iv)Membuat perbandingan jenisjenis komunikasi visual Aras 3-i)mengolah prinsip rekaan dan memberikan penekanan kepada-kadar banding. imbangan. cantum dan tampal dengan kertas keras. iii)Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. Tajuk-flora/fauna Teknik-binaan. iii)Menjalankan aktiviti secara spontan. gam. Aktiviti-menghasilkan arca dengan teknik binaan. gunting. arca. ii)Berkomunikasi melalui aktiviti membuat arca. Unit pembelajaran 1.kertas keras(hardboard). dengan tema yang meliputi persekitaran masyarakat pelbagai kaum. ii)Berkomunikasi melalui aktiviti seni halus. teknik dalam catan. hubungkait.media. 8 . perspektif. satah. . pisau.reka dalam proses penghasilan karya.11 Kertas likisan. warna poster. Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan arca. Bidang-Penghasilan seni visual. Teknik-basah atas basah. ii)menggunakan pelbagai alat.2)Seni Visual-Arca. Aras 2-i)mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan arca. Basah atas kering. pensel.

hubungkaitan. Aktiviti-membuat reka bentuk pembungkusan biskut/kasut Tajuk-Pembungkusan Biskut/kasut. perspektif.Aras 3i)Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada-kadar banding. gam. pen.15 . Aras 2i)Membuat reka bentuk lakaran awal kotak kasut atau kotak biskut Kotak. pensel. ii)Mengaplikasi asas seni reka dalam aktiviti. Teknik-Campuran 13 . gunting. kedudukan objek.3)Komunikasi Visualrekabentuk Grafik(pembungkusan) Aras 1i)Membuat kajian tentang pelbagai reka bentuk kotak kasut atau kotak biskut yang sedia di pasaran. media dan teknik luakan dalam arca dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat. iv)membuat kemasan v)menyediakan portfolio. iii) Menggunakan kemahiran computer untuk meningkatkan daya kretiviti dalam proses pengwujudan idea. ii) menggunakan pelbagai alat. satah dan imbangan. Ujian Bulanan I/Ujian Pertengahan Penggal Pertama CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA Bidang-Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran1. cat poster.

nilai budaya.ii)Menghasilkan kerja grafik secara manual atau menggunakan computer dengan memberi perhatian kepada-kadar banding. Unit Pembelajaran1. iii)membanding dan membuat apresiasi terhadap hasil kerja. BidangPenghasilan seni Visual.5)Kraf tradisional-ukiran kayu. Aras 1. Menghasilkan dan mereka motif dan corak untuk membuat kraf tradisional. Membuat panel bermotifkan flora. pahat. pisau wali. muka taip. i)Mengumpul maklumat reka bentuk ukiran kayu dengan memberi perhatian kepada fungsi. i)Mengolah motif ukiran kayu yang sesuai dengan hasil kerja dalam bentuk 2D.reka letak. perspektif. ketam kayu. ii)Menghasilkan kerja ukiran berdasarkan satu motif bersaiz 8x10 in. gergaji. 16 -18 . ii)Menghasilkan motif ukiran kayu dalam bentuk 2D. satah dan imbangan. Kayu jelutung. Aras 2. Aktiviti. Aras 3i)Menghasilkan kotak pembungkusan berdasarkan tema yang diberi dengan memenuhi permintaan pasaran. kikir pari. gerudi. Aras 3. Tajuk. ii)membuat kemasan hasil kerja. kemasan dan pemeliharaan. iii)Mengenali beberapa orang tokoh kraf ukiran kayu. Teknik. Bunga Timbul.

20 21 . karya dan sumbangan. Aras 1Mengumpul maklumat sejarah seni halus sebelum merdeka dari aspek pengenalan. Tajuk: Folio perkembangan seni halus di Malaysia. ii)Membuat pernyataan tentang seni visual dalam kehidupan dan budaya. iii)Menamakan tokoh seni visual dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya.24 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA . iv)menjelaskan peranan seni visual dalam kehidupan seharian. barat dan serantau. AktivitiMembuat kajian tentang sejarah perkembangan seni halus (catan) di Malaysia dari aspek tokoh.22 23 . tokoh. karya dan sumbangan. Aras 2i)Membuat pernyataan berkaitan pengaruh seni islam. 19 .Bidang – Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Unit PembelajaranPerkembangan Sebi Visual di Malaysia-Seni Halus (Catan) Merekabentuk dan menghasilkan barangan kraf ukiran kayu dengan menggunakan motif yang digubah.

2)Seni visual-lukisan. Aras 3i)Mengolah prinsip rekaan dan memberi penekanan kepada. ii)Mengenali bebrapa orang tokoh seni halus yang popular di Malaysia. Aktiviti. perspektif. beberapa jenis buah-buahan. satah dan imbangan. dan imbangan.2)seni halus-catan. Aras 3Mengolah prinsip rekaan dengan memberi perhatian kepada kadar banding. palette. berus. Tajuk. Unit Pembelajaran. Cat poster.Buah-buahan Teknik-Campuran.kadar banding. pensel. 25 . Pemandangan waktu pagi. Tajuk. Basah atas basah. media dan teknik dalam catan Krayon. Basah atas kering Kecatan . contoh-contoh hasil kerja seni. kertas lukisan. alat. ii)Menggunakan pelbagai teknik. kertas lukisan.26 BidangPenghasilan seni visual.BidangPenghasilan seni visual. Unit Pembelajaran1. pemadam. Melukis satu catan landskap tempatan dengan menggunakan media car air yang mengutamakan keadaan atmosfera alam sekeliling. Aktiviti. 1. 27 . Aras 2Mengaplikasi asas seni reka dalam karya dan berkomunikasi. kedudukan objek. Melukis objek/alam benda dengan memberi penekanan kepada aspek unsure seni dan prinsip rekaan.28 Teknik. Aras 2i)Mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. hubungkait kedudukan objek. Aras 1Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 1Mengumpul masklumat berkaitan tema.

i.Menghasilkan motif tekad dalam Aktiviti Mengenalpasti motif dalam mereka corak dan membuat kraf tradisional. 29 -31 32 -33 Bidang –Penghasilan seni visual.2)Seni Halus-cetakan. Berus kering. roler. dengan tema yang dapat memupuk semangat cinta kepada alam sekitar. Tajuk-tekad bermotif flora. 1. Aras 1 Mengumpul maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Teknik. iv)membuat kemasan. iii)menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. perhatian kepada fungsi nilai budaya. jarum. ii)berkomunikasi melalui aktiviti seni halus. Kayu. kertas. Tajuk Hidupan laut. . Aras 1Kad manila. kemasan dan pemiliharan.Mengumpul maklumat reka gam. bentuk tekad dengan memberi pemidang. lino. Unit Pembelajaran1. Aktiviti Mencetak dengan menggunakan kayu atau kepingan lino. warna.Bidang.5)Kraf Tradisional-Tekad Aras 3 i)mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. Aras 2 Memahami asas seni reka yang berkaitan dengan unit pembelajaran(unsure seni dan prinsip rekaan). benang kait. Unit Pembelanjaran. Penghasilan seni visual. coban. Cetakan kayu/lino. kain kapas. ii. v)menyediakan folio. iii)menggunakan kemahiran computer untuk meningkatkan daya kretiviti dalam proses pewujudan idea. pisau ukir.

ii. iii. Aras 3Mereka bentuk dan menghasilkan barangan kraf tekad dengan menggunakan motif yang digubahkan. Teknik-tekad gubah.Menghasilkan kerja tekad berdasarkan motif bersaiz 4x5inci.Mengenali beberapa orang tokoh krag tekad. UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 .Mengolah motif tekad yang sesuai dengan hasil kerja dalam bentuk 2D.bentuk 2D. Aras 2i.

Penghasilan seni visual. kertas warna.Bidang. pensel. imbangan. ii)membuat kajian tentang kombinasi warna yang sesuai dengan tema. Teknik Campuran. 1. cara penyelesaian masalah untuk membuat poster. kertas A4. 36 . Aktiviti Melukis dan menghasilkan reka bentuk poster. kertas lukisan.38 iii)menghasilkan poster secara manual atau computer dengan memberi penekanan kepadareka letak. computer. perspektif. kadar banding. kontra. gunting. ii)membuat kajian mudah berkaitan-idea. gam. ii)membuat perbandingan dan apresiasi tentang poster yang dihasilkan. Aras 2. Aras 3. i)menghasilkan kerja grafik berdasarkan tema yang diberi dengan menyatakan semangat patriotisme. TajukPoster Hari Kemerdekaan. Contoh-contoh poster. i)membuat penerokaan tentang reka letak muka taip dan imej. i)mengumpul gambar serta maklumat yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan tanah air. car air. muka taip.3)Komunikasi visual-reka bentuk grafik(poster) Aras 1. cat poster. media campuran. Unit pembelajaran. . berus.

42 Aras 2 i. karya dan sumbangan. Aras 3. iii.Menghurai perkembangan kraf ukiran kayu dan tekad tradisional dari aspek penegnalan tokoh dan sumbangan.Membuat pernyataan berkaitan pengaruh seni islam. Aras 1. 39 .membuat pernyataan tentang seni visual dalam kehidupan dan budaya. ii. Aktiviti Membuat kajian tentang sejarah perkembangan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia dari aspek tokoh. Mengumpul maklumat sejarah seni halus sebelum merdeka dan kraf tradisional dari aspek pengenalan. barat dan serantau. i. . barat dan serantau dengan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia. karya dan sumbangan. Tajuk: Folio perkembangan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia. tokoh.Membandingbeza pengaruh seni islam. Buku-buku rujukan.Bidang Sejarah dan Apresiasi seni visual Unit PembelajaranPerkembangan seni visual di Malaysia-seni halus( catan dan cetakan dan kraf tradisional.

Menamakan tokoh seni visual dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya. iv.Menyediakan portfolio.ii. iii. PEPERIKSAAN SEMESTER KE 2 .Menjelaskan peranan seni visual dalam kehidupan seharian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful