RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2009 TINGKATAN 2

Minggu Bidang/Tajuk Bidang-Penghasilan Seni Visual. Unit Pembelajaran1.2)Seni Visual-lukisan 2-3 Hasil Pembelajaran Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan unit pembelajaran. Aras 2-Memahami bentuk asas berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 3-i)Mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. ii)Berkomunikasi melalui hasil yang telah dihasilkan Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 2-Memahami teknik-teknik menimbulkan ton, bentuk dan jalinan dengan menggunakan garisan. Aras 3-Mengolah hasil karya dengan kreatif Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 2-i)Mengaplikasi asas seni ABM Kertas lukisan, warna pastel, bunga raya, contoh-contoh hasil kerja. Aktiviti/Catatan Aktiviti-Melukis alam semulajadi menggunakan teknik garisan yang pelbagai dengan pensel. Tajuk- Bunga Raya Teknik-Lukisan warna pastel

Bidang-penghasilan seni visual. Unit Pembelajaran1.2)Seni Visuallukisan(pensel,pen,marker)

4

Pen,pensel, marker,kertas lukisan, botol minuman, contohcontoh lukisan (teknik garisan &titik)

Aktiviti-melukis bentuk benda buatan manusia melalui olehan garisan,titik untuk menimbulkan ton, bentuk dan jalinan. Tajuk-Botol Minuman Teknik-garisan dan titik.

6-7

Bidang-Penghasilan Seni Visual. Unit Penghasilan 1.2)Seni Halus-catan.

Warna air, warna poster,kertas lukisan, berus, palette

Aktiviti-Melukis satu catan permandangan kawasan sekolah menggunakan warna air atau warna poster.

pisau. cantum dan tampal dengan kertas keras. gunting. Tajuk-flora/fauna Teknik-binaan. lukisan. perspektif. Aras 2-i)mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan arca. kecatan( painterly) dan berus kering. . Bidang-Penghasilan seni visual. gam.media. iii)Menjalankan aktiviti secara spontan. warna poster. iv)Membuat perbandingan jenisjenis komunikasi visual Aras 3-i)mengolah prinsip rekaan dan memberikan penekanan kepada-kadar banding. imbangan. iii)membuat kemasan. ii)Berkomunikasi melalui aktiviti seni halus. Aktiviti-menghasilkan arca dengan teknik binaan. 8 . ii)Berkomunikasi melalui aktiviti membuat arca. satah. hubungkait. arca.kertas keras(hardboard). pensel. Teknik-basah atas basah.2)Seni Visual-Arca. teknik dalam catan. Unit pembelajaran 1.11 Kertas likisan. iii)Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan arca.reka dalam proses penghasilan karya. Basah atas kering. dengan tema yang meliputi persekitaran masyarakat pelbagai kaum. ii)menggunakan pelbagai alat. iv)Membandingkanbeza jenis komunikasi visual Tajuk-pemandangan kawasan sekolah saya.

ii)Mengaplikasi asas seni reka dalam aktiviti. gam. iv)membuat kemasan v)menyediakan portfolio. pensel. satah dan imbangan. Ujian Bulanan I/Ujian Pertengahan Penggal Pertama CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA Bidang-Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran1. pen. kedudukan objek.15 . Aras 2i)Membuat reka bentuk lakaran awal kotak kasut atau kotak biskut Kotak. hubungkaitan. perspektif. iii) Menggunakan kemahiran computer untuk meningkatkan daya kretiviti dalam proses pengwujudan idea. ii) menggunakan pelbagai alat. Teknik-Campuran 13 . media dan teknik luakan dalam arca dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat.Aras 3i)Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada-kadar banding. Aktiviti-membuat reka bentuk pembungkusan biskut/kasut Tajuk-Pembungkusan Biskut/kasut. gunting. cat poster.3)Komunikasi Visualrekabentuk Grafik(pembungkusan) Aras 1i)Membuat kajian tentang pelbagai reka bentuk kotak kasut atau kotak biskut yang sedia di pasaran.

Menghasilkan dan mereka motif dan corak untuk membuat kraf tradisional. Aktiviti. Bunga Timbul. 16 -18 . Aras 3i)Menghasilkan kotak pembungkusan berdasarkan tema yang diberi dengan memenuhi permintaan pasaran. i)Mengolah motif ukiran kayu yang sesuai dengan hasil kerja dalam bentuk 2D. satah dan imbangan. i)Mengumpul maklumat reka bentuk ukiran kayu dengan memberi perhatian kepada fungsi.ii)Menghasilkan kerja grafik secara manual atau menggunakan computer dengan memberi perhatian kepada-kadar banding. BidangPenghasilan seni Visual. Tajuk.5)Kraf tradisional-ukiran kayu. Teknik. iii)membanding dan membuat apresiasi terhadap hasil kerja. ii)membuat kemasan hasil kerja. Aras 3. perspektif. nilai budaya.reka letak. ii)Menghasilkan motif ukiran kayu dalam bentuk 2D. pisau wali. ketam kayu. ii)Menghasilkan kerja ukiran berdasarkan satu motif bersaiz 8x10 in. Kayu jelutung. kikir pari. gerudi. Aras 2. Aras 1. kemasan dan pemeliharaan. muka taip. pahat. gergaji. Unit Pembelajaran1. iii)Mengenali beberapa orang tokoh kraf ukiran kayu. Membuat panel bermotifkan flora.

19 .24 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA . AktivitiMembuat kajian tentang sejarah perkembangan seni halus (catan) di Malaysia dari aspek tokoh. ii)Membuat pernyataan tentang seni visual dalam kehidupan dan budaya. Aras 1Mengumpul maklumat sejarah seni halus sebelum merdeka dari aspek pengenalan.Bidang – Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Unit PembelajaranPerkembangan Sebi Visual di Malaysia-Seni Halus (Catan) Merekabentuk dan menghasilkan barangan kraf ukiran kayu dengan menggunakan motif yang digubah. Tajuk: Folio perkembangan seni halus di Malaysia. Aras 2i)Membuat pernyataan berkaitan pengaruh seni islam.22 23 . iii)Menamakan tokoh seni visual dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya. barat dan serantau.20 21 . iv)menjelaskan peranan seni visual dalam kehidupan seharian. karya dan sumbangan. tokoh. karya dan sumbangan.

27 . Aras 3Mengolah prinsip rekaan dengan memberi perhatian kepada kadar banding. Unit Pembelajaran.26 BidangPenghasilan seni visual. Melukis satu catan landskap tempatan dengan menggunakan media car air yang mengutamakan keadaan atmosfera alam sekeliling. satah dan imbangan. contoh-contoh hasil kerja seni. hubungkait kedudukan objek. 25 . Basah atas basah. perspektif. Unit Pembelajaran1. Tajuk. Aktiviti. ii)Mengenali bebrapa orang tokoh seni halus yang popular di Malaysia. alat. 1. Aras 2i)Mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. Pemandangan waktu pagi. berus. kertas lukisan. Aras 3i)Mengolah prinsip rekaan dan memberi penekanan kepada. ii)Menggunakan pelbagai teknik. dan imbangan. palette. Aktiviti. Aras 1Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran.28 Teknik.2)seni halus-catan. kertas lukisan. media dan teknik dalam catan Krayon. Cat poster. Aras 1Mengumpul masklumat berkaitan tema.2)Seni visual-lukisan. beberapa jenis buah-buahan. Tajuk. pensel.kadar banding.BidangPenghasilan seni visual. Basah atas kering Kecatan . kedudukan objek.Buah-buahan Teknik-Campuran. Melukis objek/alam benda dengan memberi penekanan kepada aspek unsure seni dan prinsip rekaan. Aras 2Mengaplikasi asas seni reka dalam karya dan berkomunikasi. pemadam.

Teknik. dengan tema yang dapat memupuk semangat cinta kepada alam sekitar. iii)menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.Bidang. . iii)menggunakan kemahiran computer untuk meningkatkan daya kretiviti dalam proses pewujudan idea. 1. bentuk tekad dengan memberi pemidang. lino.5)Kraf Tradisional-Tekad Aras 3 i)mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. warna. Unit Pembelajaran1. kain kapas. coban. iv)membuat kemasan. Tajuk-tekad bermotif flora. Tajuk Hidupan laut. benang kait. Unit Pembelanjaran. Aras 1Kad manila. kemasan dan pemiliharan. ii.Menghasilkan motif tekad dalam Aktiviti Mengenalpasti motif dalam mereka corak dan membuat kraf tradisional. Aras 2 Memahami asas seni reka yang berkaitan dengan unit pembelajaran(unsure seni dan prinsip rekaan).Mengumpul maklumat reka gam. Kayu. pisau ukir. ii)berkomunikasi melalui aktiviti seni halus. roler. Cetakan kayu/lino. Penghasilan seni visual. perhatian kepada fungsi nilai budaya. 29 -31 32 -33 Bidang –Penghasilan seni visual. Berus kering. Aras 1 Mengumpul maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. i. v)menyediakan folio. Aktiviti Mencetak dengan menggunakan kayu atau kepingan lino.2)Seni Halus-cetakan. kertas. jarum.

Teknik-tekad gubah. Aras 3Mereka bentuk dan menghasilkan barangan kraf tekad dengan menggunakan motif yang digubahkan. ii. iii. Aras 2i.Menghasilkan kerja tekad berdasarkan motif bersaiz 4x5inci.Mengenali beberapa orang tokoh krag tekad. UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 .Mengolah motif tekad yang sesuai dengan hasil kerja dalam bentuk 2D.bentuk 2D.

berus. ii)membuat kajian mudah berkaitan-idea. 36 . ii)membuat perbandingan dan apresiasi tentang poster yang dihasilkan. Aras 3. i)menghasilkan kerja grafik berdasarkan tema yang diberi dengan menyatakan semangat patriotisme. gunting.Bidang. Aras 2. kertas lukisan. media campuran. cara penyelesaian masalah untuk membuat poster. Contoh-contoh poster. 1.3)Komunikasi visual-reka bentuk grafik(poster) Aras 1. Aktiviti Melukis dan menghasilkan reka bentuk poster. pensel. i)mengumpul gambar serta maklumat yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan tanah air. muka taip. i)membuat penerokaan tentang reka letak muka taip dan imej. cat poster. TajukPoster Hari Kemerdekaan. kontra. . imbangan. Unit pembelajaran. ii)membuat kajian tentang kombinasi warna yang sesuai dengan tema. Penghasilan seni visual. kadar banding. car air.38 iii)menghasilkan poster secara manual atau computer dengan memberi penekanan kepadareka letak. gam. Teknik Campuran. perspektif. kertas warna. computer. kertas A4.

Menghurai perkembangan kraf ukiran kayu dan tekad tradisional dari aspek penegnalan tokoh dan sumbangan. iii.membuat pernyataan tentang seni visual dalam kehidupan dan budaya. 39 . Aras 1. i. Aras 3. tokoh.Membuat pernyataan berkaitan pengaruh seni islam. barat dan serantau dengan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia.Membandingbeza pengaruh seni islam.Bidang Sejarah dan Apresiasi seni visual Unit PembelajaranPerkembangan seni visual di Malaysia-seni halus( catan dan cetakan dan kraf tradisional. Aktiviti Membuat kajian tentang sejarah perkembangan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia dari aspek tokoh. ii. karya dan sumbangan. Tajuk: Folio perkembangan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia. karya dan sumbangan. . barat dan serantau. Mengumpul maklumat sejarah seni halus sebelum merdeka dan kraf tradisional dari aspek pengenalan.42 Aras 2 i. Buku-buku rujukan.

PEPERIKSAAN SEMESTER KE 2 .ii. iii.Menamakan tokoh seni visual dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya.Menjelaskan peranan seni visual dalam kehidupan seharian.Menyediakan portfolio. iv.