RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2009 TINGKATAN 2

Minggu Bidang/Tajuk Bidang-Penghasilan Seni Visual. Unit Pembelajaran1.2)Seni Visual-lukisan 2-3 Hasil Pembelajaran Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan unit pembelajaran. Aras 2-Memahami bentuk asas berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 3-i)Mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. ii)Berkomunikasi melalui hasil yang telah dihasilkan Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 2-Memahami teknik-teknik menimbulkan ton, bentuk dan jalinan dengan menggunakan garisan. Aras 3-Mengolah hasil karya dengan kreatif Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 2-i)Mengaplikasi asas seni ABM Kertas lukisan, warna pastel, bunga raya, contoh-contoh hasil kerja. Aktiviti/Catatan Aktiviti-Melukis alam semulajadi menggunakan teknik garisan yang pelbagai dengan pensel. Tajuk- Bunga Raya Teknik-Lukisan warna pastel

Bidang-penghasilan seni visual. Unit Pembelajaran1.2)Seni Visuallukisan(pensel,pen,marker)

4

Pen,pensel, marker,kertas lukisan, botol minuman, contohcontoh lukisan (teknik garisan &titik)

Aktiviti-melukis bentuk benda buatan manusia melalui olehan garisan,titik untuk menimbulkan ton, bentuk dan jalinan. Tajuk-Botol Minuman Teknik-garisan dan titik.

6-7

Bidang-Penghasilan Seni Visual. Unit Penghasilan 1.2)Seni Halus-catan.

Warna air, warna poster,kertas lukisan, berus, palette

Aktiviti-Melukis satu catan permandangan kawasan sekolah menggunakan warna air atau warna poster.

reka dalam proses penghasilan karya. perspektif. pensel. Aktiviti-menghasilkan arca dengan teknik binaan. cantum dan tampal dengan kertas keras.11 Kertas likisan. Unit pembelajaran 1. iv)Membuat perbandingan jenisjenis komunikasi visual Aras 3-i)mengolah prinsip rekaan dan memberikan penekanan kepada-kadar banding. ii)Berkomunikasi melalui aktiviti membuat arca. iii)membuat kemasan. hubungkait. kecatan( painterly) dan berus kering. . Bidang-Penghasilan seni visual. satah. gam. iv)Membandingkanbeza jenis komunikasi visual Tajuk-pemandangan kawasan sekolah saya. Basah atas kering. ii)menggunakan pelbagai alat. pisau. iii)Menjalankan aktiviti secara spontan. Aras 2-i)mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan arca.kertas keras(hardboard).2)Seni Visual-Arca.media. imbangan. dengan tema yang meliputi persekitaran masyarakat pelbagai kaum. ii)Berkomunikasi melalui aktiviti seni halus. arca. teknik dalam catan. iii)Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. warna poster. gunting. 8 . Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan arca. Teknik-basah atas basah. lukisan. Tajuk-flora/fauna Teknik-binaan.

hubungkaitan. ii) menggunakan pelbagai alat. Ujian Bulanan I/Ujian Pertengahan Penggal Pertama CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA Bidang-Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran1. satah dan imbangan. ii)Mengaplikasi asas seni reka dalam aktiviti. media dan teknik luakan dalam arca dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat. Aras 2i)Membuat reka bentuk lakaran awal kotak kasut atau kotak biskut Kotak. gam. cat poster. pensel. Aktiviti-membuat reka bentuk pembungkusan biskut/kasut Tajuk-Pembungkusan Biskut/kasut.15 . perspektif. kedudukan objek. iv)membuat kemasan v)menyediakan portfolio. gunting. iii) Menggunakan kemahiran computer untuk meningkatkan daya kretiviti dalam proses pengwujudan idea.3)Komunikasi Visualrekabentuk Grafik(pembungkusan) Aras 1i)Membuat kajian tentang pelbagai reka bentuk kotak kasut atau kotak biskut yang sedia di pasaran. pen. Teknik-Campuran 13 .Aras 3i)Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada-kadar banding.

nilai budaya. gergaji. Aras 3i)Menghasilkan kotak pembungkusan berdasarkan tema yang diberi dengan memenuhi permintaan pasaran. 16 -18 . iii)Mengenali beberapa orang tokoh kraf ukiran kayu.ii)Menghasilkan kerja grafik secara manual atau menggunakan computer dengan memberi perhatian kepada-kadar banding. satah dan imbangan. gerudi. Aras 3. ii)membuat kemasan hasil kerja. iii)membanding dan membuat apresiasi terhadap hasil kerja. muka taip. pisau wali. Aras 1. BidangPenghasilan seni Visual. i)Mengolah motif ukiran kayu yang sesuai dengan hasil kerja dalam bentuk 2D. Tajuk.reka letak. kikir pari. Kayu jelutung. kemasan dan pemeliharaan. ketam kayu. Unit Pembelajaran1. ii)Menghasilkan motif ukiran kayu dalam bentuk 2D. Menghasilkan dan mereka motif dan corak untuk membuat kraf tradisional. pahat. ii)Menghasilkan kerja ukiran berdasarkan satu motif bersaiz 8x10 in. perspektif. Teknik. Aktiviti. Bunga Timbul. i)Mengumpul maklumat reka bentuk ukiran kayu dengan memberi perhatian kepada fungsi. Aras 2.5)Kraf tradisional-ukiran kayu. Membuat panel bermotifkan flora.

Tajuk: Folio perkembangan seni halus di Malaysia. ii)Membuat pernyataan tentang seni visual dalam kehidupan dan budaya. tokoh. iii)Menamakan tokoh seni visual dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya. Aras 1Mengumpul maklumat sejarah seni halus sebelum merdeka dari aspek pengenalan. karya dan sumbangan. barat dan serantau.Bidang – Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Unit PembelajaranPerkembangan Sebi Visual di Malaysia-Seni Halus (Catan) Merekabentuk dan menghasilkan barangan kraf ukiran kayu dengan menggunakan motif yang digubah.22 23 . AktivitiMembuat kajian tentang sejarah perkembangan seni halus (catan) di Malaysia dari aspek tokoh. iv)menjelaskan peranan seni visual dalam kehidupan seharian. karya dan sumbangan. 19 .24 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA .20 21 . Aras 2i)Membuat pernyataan berkaitan pengaruh seni islam.

Aktiviti.26 BidangPenghasilan seni visual. Melukis satu catan landskap tempatan dengan menggunakan media car air yang mengutamakan keadaan atmosfera alam sekeliling. pensel. Basah atas basah. perspektif. beberapa jenis buah-buahan. berus. Aras 3Mengolah prinsip rekaan dengan memberi perhatian kepada kadar banding. Aras 1Mengumpul masklumat berkaitan tema.kadar banding. Unit Pembelajaran1.2)Seni visual-lukisan. 25 . satah dan imbangan. palette. Aras 3i)Mengolah prinsip rekaan dan memberi penekanan kepada. dan imbangan. kertas lukisan. Tajuk. 27 . ii)Menggunakan pelbagai teknik. hubungkait kedudukan objek. 1. Aras 2i)Mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. Aras 1Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran.Buah-buahan Teknik-Campuran. Melukis objek/alam benda dengan memberi penekanan kepada aspek unsure seni dan prinsip rekaan. kedudukan objek.BidangPenghasilan seni visual. Cat poster. Aktiviti. Pemandangan waktu pagi.28 Teknik. pemadam. kertas lukisan. ii)Mengenali bebrapa orang tokoh seni halus yang popular di Malaysia. Unit Pembelajaran. Tajuk. Basah atas kering Kecatan . alat.2)seni halus-catan. Aras 2Mengaplikasi asas seni reka dalam karya dan berkomunikasi. media dan teknik dalam catan Krayon. contoh-contoh hasil kerja seni.

Tajuk Hidupan laut. . dengan tema yang dapat memupuk semangat cinta kepada alam sekitar. ii)berkomunikasi melalui aktiviti seni halus. lino.Bidang.Menghasilkan motif tekad dalam Aktiviti Mengenalpasti motif dalam mereka corak dan membuat kraf tradisional. Unit Pembelanjaran.5)Kraf Tradisional-Tekad Aras 3 i)mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. 1.2)Seni Halus-cetakan. coban. iii)menggunakan kemahiran computer untuk meningkatkan daya kretiviti dalam proses pewujudan idea. pisau ukir. Aras 1Kad manila. Aras 2 Memahami asas seni reka yang berkaitan dengan unit pembelajaran(unsure seni dan prinsip rekaan). kertas. Teknik. 29 -31 32 -33 Bidang –Penghasilan seni visual. jarum. Unit Pembelajaran1. bentuk tekad dengan memberi pemidang. iv)membuat kemasan. warna. roler. Kayu. ii.Mengumpul maklumat reka gam. Aras 1 Mengumpul maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. kain kapas. Penghasilan seni visual. kemasan dan pemiliharan. benang kait. Berus kering. iii)menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. Aktiviti Mencetak dengan menggunakan kayu atau kepingan lino. Cetakan kayu/lino. i. perhatian kepada fungsi nilai budaya. Tajuk-tekad bermotif flora. v)menyediakan folio.

Menghasilkan kerja tekad berdasarkan motif bersaiz 4x5inci.bentuk 2D.Mengolah motif tekad yang sesuai dengan hasil kerja dalam bentuk 2D. Aras 3Mereka bentuk dan menghasilkan barangan kraf tekad dengan menggunakan motif yang digubahkan. Teknik-tekad gubah.Mengenali beberapa orang tokoh krag tekad. Aras 2i. ii. iii. UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 .

kertas A4. berus. i)menghasilkan kerja grafik berdasarkan tema yang diberi dengan menyatakan semangat patriotisme. perspektif. kadar banding.3)Komunikasi visual-reka bentuk grafik(poster) Aras 1. gunting.38 iii)menghasilkan poster secara manual atau computer dengan memberi penekanan kepadareka letak. media campuran.Bidang. kontra. Unit pembelajaran. Aktiviti Melukis dan menghasilkan reka bentuk poster. pensel. ii)membuat kajian mudah berkaitan-idea. cat poster. cara penyelesaian masalah untuk membuat poster. i)mengumpul gambar serta maklumat yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan tanah air. kertas warna. imbangan. Teknik Campuran. Penghasilan seni visual. ii)membuat perbandingan dan apresiasi tentang poster yang dihasilkan. kertas lukisan. 1. TajukPoster Hari Kemerdekaan. computer. i)membuat penerokaan tentang reka letak muka taip dan imej. ii)membuat kajian tentang kombinasi warna yang sesuai dengan tema. car air. muka taip. Aras 3. 36 . Contoh-contoh poster. gam. . Aras 2.

. Aktiviti Membuat kajian tentang sejarah perkembangan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia dari aspek tokoh. karya dan sumbangan. barat dan serantau dengan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia. Mengumpul maklumat sejarah seni halus sebelum merdeka dan kraf tradisional dari aspek pengenalan.membuat pernyataan tentang seni visual dalam kehidupan dan budaya. 39 .Bidang Sejarah dan Apresiasi seni visual Unit PembelajaranPerkembangan seni visual di Malaysia-seni halus( catan dan cetakan dan kraf tradisional. Tajuk: Folio perkembangan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia.Membandingbeza pengaruh seni islam. iii. barat dan serantau. Aras 3.42 Aras 2 i. Buku-buku rujukan. Aras 1. tokoh.Membuat pernyataan berkaitan pengaruh seni islam. karya dan sumbangan.Menghurai perkembangan kraf ukiran kayu dan tekad tradisional dari aspek penegnalan tokoh dan sumbangan. ii. i.

ii. PEPERIKSAAN SEMESTER KE 2 . iv. iii.Menamakan tokoh seni visual dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya.Menjelaskan peranan seni visual dalam kehidupan seharian.Menyediakan portfolio.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful