RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2009 TINGKATAN 2

Minggu Bidang/Tajuk Bidang-Penghasilan Seni Visual. Unit Pembelajaran1.2)Seni Visual-lukisan 2-3 Hasil Pembelajaran Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan unit pembelajaran. Aras 2-Memahami bentuk asas berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 3-i)Mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. ii)Berkomunikasi melalui hasil yang telah dihasilkan Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 2-Memahami teknik-teknik menimbulkan ton, bentuk dan jalinan dengan menggunakan garisan. Aras 3-Mengolah hasil karya dengan kreatif Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 2-i)Mengaplikasi asas seni ABM Kertas lukisan, warna pastel, bunga raya, contoh-contoh hasil kerja. Aktiviti/Catatan Aktiviti-Melukis alam semulajadi menggunakan teknik garisan yang pelbagai dengan pensel. Tajuk- Bunga Raya Teknik-Lukisan warna pastel

Bidang-penghasilan seni visual. Unit Pembelajaran1.2)Seni Visuallukisan(pensel,pen,marker)

4

Pen,pensel, marker,kertas lukisan, botol minuman, contohcontoh lukisan (teknik garisan &titik)

Aktiviti-melukis bentuk benda buatan manusia melalui olehan garisan,titik untuk menimbulkan ton, bentuk dan jalinan. Tajuk-Botol Minuman Teknik-garisan dan titik.

6-7

Bidang-Penghasilan Seni Visual. Unit Penghasilan 1.2)Seni Halus-catan.

Warna air, warna poster,kertas lukisan, berus, palette

Aktiviti-Melukis satu catan permandangan kawasan sekolah menggunakan warna air atau warna poster.

imbangan. pisau. iv)Membuat perbandingan jenisjenis komunikasi visual Aras 3-i)mengolah prinsip rekaan dan memberikan penekanan kepada-kadar banding. warna poster.11 Kertas likisan. iii)Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. Basah atas kering. gam. Aras 2-i)mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan arca. ii)menggunakan pelbagai alat. gunting. iii)Menjalankan aktiviti secara spontan.media. iv)Membandingkanbeza jenis komunikasi visual Tajuk-pemandangan kawasan sekolah saya. ii)Berkomunikasi melalui aktiviti seni halus. ii)Berkomunikasi melalui aktiviti membuat arca.reka dalam proses penghasilan karya. hubungkait. Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan arca.2)Seni Visual-Arca. 8 . Unit pembelajaran 1. Teknik-basah atas basah. cantum dan tampal dengan kertas keras. perspektif. dengan tema yang meliputi persekitaran masyarakat pelbagai kaum. pensel. satah. Tajuk-flora/fauna Teknik-binaan. iii)membuat kemasan. Aktiviti-menghasilkan arca dengan teknik binaan. teknik dalam catan. Bidang-Penghasilan seni visual. .kertas keras(hardboard). lukisan. kecatan( painterly) dan berus kering. arca.

ii) menggunakan pelbagai alat. media dan teknik luakan dalam arca dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat. pensel.15 . cat poster. pen. iv)membuat kemasan v)menyediakan portfolio. gunting. perspektif. ii)Mengaplikasi asas seni reka dalam aktiviti.3)Komunikasi Visualrekabentuk Grafik(pembungkusan) Aras 1i)Membuat kajian tentang pelbagai reka bentuk kotak kasut atau kotak biskut yang sedia di pasaran.Aras 3i)Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada-kadar banding. gam. Ujian Bulanan I/Ujian Pertengahan Penggal Pertama CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA Bidang-Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran1. Teknik-Campuran 13 . Aktiviti-membuat reka bentuk pembungkusan biskut/kasut Tajuk-Pembungkusan Biskut/kasut. iii) Menggunakan kemahiran computer untuk meningkatkan daya kretiviti dalam proses pengwujudan idea. kedudukan objek. satah dan imbangan. hubungkaitan. Aras 2i)Membuat reka bentuk lakaran awal kotak kasut atau kotak biskut Kotak.

Kayu jelutung. iii)membanding dan membuat apresiasi terhadap hasil kerja. i)Mengumpul maklumat reka bentuk ukiran kayu dengan memberi perhatian kepada fungsi. pisau wali. ii)membuat kemasan hasil kerja. iii)Mengenali beberapa orang tokoh kraf ukiran kayu. Tajuk. ketam kayu. Membuat panel bermotifkan flora.reka letak. kikir pari. Aras 2. 16 -18 . gerudi. Teknik.5)Kraf tradisional-ukiran kayu. Unit Pembelajaran1. nilai budaya. Bunga Timbul. Aras 1. BidangPenghasilan seni Visual. i)Mengolah motif ukiran kayu yang sesuai dengan hasil kerja dalam bentuk 2D. muka taip. Aktiviti. ii)Menghasilkan motif ukiran kayu dalam bentuk 2D. kemasan dan pemeliharaan. Menghasilkan dan mereka motif dan corak untuk membuat kraf tradisional.ii)Menghasilkan kerja grafik secara manual atau menggunakan computer dengan memberi perhatian kepada-kadar banding. Aras 3i)Menghasilkan kotak pembungkusan berdasarkan tema yang diberi dengan memenuhi permintaan pasaran. ii)Menghasilkan kerja ukiran berdasarkan satu motif bersaiz 8x10 in. pahat. gergaji. perspektif. satah dan imbangan. Aras 3.

ii)Membuat pernyataan tentang seni visual dalam kehidupan dan budaya. karya dan sumbangan.24 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA . barat dan serantau. 19 . Tajuk: Folio perkembangan seni halus di Malaysia.22 23 . iv)menjelaskan peranan seni visual dalam kehidupan seharian. Aras 2i)Membuat pernyataan berkaitan pengaruh seni islam.20 21 . karya dan sumbangan. AktivitiMembuat kajian tentang sejarah perkembangan seni halus (catan) di Malaysia dari aspek tokoh.Bidang – Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Unit PembelajaranPerkembangan Sebi Visual di Malaysia-Seni Halus (Catan) Merekabentuk dan menghasilkan barangan kraf ukiran kayu dengan menggunakan motif yang digubah. Aras 1Mengumpul maklumat sejarah seni halus sebelum merdeka dari aspek pengenalan. iii)Menamakan tokoh seni visual dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya. tokoh.

contoh-contoh hasil kerja seni.26 BidangPenghasilan seni visual. Tajuk. berus. media dan teknik dalam catan Krayon. kertas lukisan. Aras 3Mengolah prinsip rekaan dengan memberi perhatian kepada kadar banding. Unit Pembelajaran. Unit Pembelajaran1. Basah atas basah. Aras 2Mengaplikasi asas seni reka dalam karya dan berkomunikasi. perspektif. Melukis satu catan landskap tempatan dengan menggunakan media car air yang mengutamakan keadaan atmosfera alam sekeliling. satah dan imbangan.kadar banding. pensel. kedudukan objek.2)Seni visual-lukisan. Aras 1Mengumpul masklumat berkaitan tema. dan imbangan. Basah atas kering Kecatan . beberapa jenis buah-buahan. Aras 2i)Mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. ii)Menggunakan pelbagai teknik. ii)Mengenali bebrapa orang tokoh seni halus yang popular di Malaysia. Aras 1Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Aktiviti. 1.Buah-buahan Teknik-Campuran. alat. Pemandangan waktu pagi. Melukis objek/alam benda dengan memberi penekanan kepada aspek unsure seni dan prinsip rekaan. Aras 3i)Mengolah prinsip rekaan dan memberi penekanan kepada. hubungkait kedudukan objek.2)seni halus-catan.BidangPenghasilan seni visual.28 Teknik. Cat poster. Tajuk. pemadam. palette. 25 . 27 . kertas lukisan. Aktiviti.

iii)menggunakan kemahiran computer untuk meningkatkan daya kretiviti dalam proses pewujudan idea. jarum. kain kapas. kertas. Aras 2 Memahami asas seni reka yang berkaitan dengan unit pembelajaran(unsure seni dan prinsip rekaan).Bidang. Tajuk-tekad bermotif flora. Unit Pembelajaran1. Kayu. iii)menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. benang kait.5)Kraf Tradisional-Tekad Aras 3 i)mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. dengan tema yang dapat memupuk semangat cinta kepada alam sekitar. . Aras 1Kad manila. kemasan dan pemiliharan. ii. warna. Unit Pembelanjaran.Mengumpul maklumat reka gam. pisau ukir. bentuk tekad dengan memberi pemidang. Berus kering. v)menyediakan folio. ii)berkomunikasi melalui aktiviti seni halus. lino. Cetakan kayu/lino.Menghasilkan motif tekad dalam Aktiviti Mengenalpasti motif dalam mereka corak dan membuat kraf tradisional. 1. 29 -31 32 -33 Bidang –Penghasilan seni visual.2)Seni Halus-cetakan. coban. roler. i. perhatian kepada fungsi nilai budaya. Tajuk Hidupan laut. Aktiviti Mencetak dengan menggunakan kayu atau kepingan lino. Teknik. Penghasilan seni visual. iv)membuat kemasan. Aras 1 Mengumpul maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran.

Aras 3Mereka bentuk dan menghasilkan barangan kraf tekad dengan menggunakan motif yang digubahkan. iii.Mengenali beberapa orang tokoh krag tekad.Menghasilkan kerja tekad berdasarkan motif bersaiz 4x5inci. Aras 2i.Mengolah motif tekad yang sesuai dengan hasil kerja dalam bentuk 2D. Teknik-tekad gubah. UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 . ii.bentuk 2D.

cat poster. berus. kertas warna. kadar banding. Penghasilan seni visual. cara penyelesaian masalah untuk membuat poster. ii)membuat kajian mudah berkaitan-idea. muka taip. ii)membuat perbandingan dan apresiasi tentang poster yang dihasilkan. media campuran. gam. imbangan. i)membuat penerokaan tentang reka letak muka taip dan imej. i)menghasilkan kerja grafik berdasarkan tema yang diberi dengan menyatakan semangat patriotisme. 36 . Teknik Campuran. gunting. Aras 2. Contoh-contoh poster. TajukPoster Hari Kemerdekaan. perspektif. . kertas lukisan. car air. 1.Bidang. pensel. Unit pembelajaran.3)Komunikasi visual-reka bentuk grafik(poster) Aras 1. Aktiviti Melukis dan menghasilkan reka bentuk poster. Aras 3.38 iii)menghasilkan poster secara manual atau computer dengan memberi penekanan kepadareka letak. ii)membuat kajian tentang kombinasi warna yang sesuai dengan tema. kontra. computer. kertas A4. i)mengumpul gambar serta maklumat yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan tanah air.

Membuat pernyataan berkaitan pengaruh seni islam. Mengumpul maklumat sejarah seni halus sebelum merdeka dan kraf tradisional dari aspek pengenalan. i. . Aras 1. iii.Membandingbeza pengaruh seni islam. Tajuk: Folio perkembangan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia. barat dan serantau. Aras 3. barat dan serantau dengan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia. karya dan sumbangan.Bidang Sejarah dan Apresiasi seni visual Unit PembelajaranPerkembangan seni visual di Malaysia-seni halus( catan dan cetakan dan kraf tradisional.membuat pernyataan tentang seni visual dalam kehidupan dan budaya. tokoh. karya dan sumbangan. ii. 39 .42 Aras 2 i.Menghurai perkembangan kraf ukiran kayu dan tekad tradisional dari aspek penegnalan tokoh dan sumbangan. Aktiviti Membuat kajian tentang sejarah perkembangan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia dari aspek tokoh. Buku-buku rujukan.

PEPERIKSAAN SEMESTER KE 2 .ii. iv.Menjelaskan peranan seni visual dalam kehidupan seharian.Menyediakan portfolio.Menamakan tokoh seni visual dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya. iii.