RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2009 TINGKATAN 2

Minggu Bidang/Tajuk Bidang-Penghasilan Seni Visual. Unit Pembelajaran1.2)Seni Visual-lukisan 2-3 Hasil Pembelajaran Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan unit pembelajaran. Aras 2-Memahami bentuk asas berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 3-i)Mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. ii)Berkomunikasi melalui hasil yang telah dihasilkan Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 2-Memahami teknik-teknik menimbulkan ton, bentuk dan jalinan dengan menggunakan garisan. Aras 3-Mengolah hasil karya dengan kreatif Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Aras 2-i)Mengaplikasi asas seni ABM Kertas lukisan, warna pastel, bunga raya, contoh-contoh hasil kerja. Aktiviti/Catatan Aktiviti-Melukis alam semulajadi menggunakan teknik garisan yang pelbagai dengan pensel. Tajuk- Bunga Raya Teknik-Lukisan warna pastel

Bidang-penghasilan seni visual. Unit Pembelajaran1.2)Seni Visuallukisan(pensel,pen,marker)

4

Pen,pensel, marker,kertas lukisan, botol minuman, contohcontoh lukisan (teknik garisan &titik)

Aktiviti-melukis bentuk benda buatan manusia melalui olehan garisan,titik untuk menimbulkan ton, bentuk dan jalinan. Tajuk-Botol Minuman Teknik-garisan dan titik.

6-7

Bidang-Penghasilan Seni Visual. Unit Penghasilan 1.2)Seni Halus-catan.

Warna air, warna poster,kertas lukisan, berus, palette

Aktiviti-Melukis satu catan permandangan kawasan sekolah menggunakan warna air atau warna poster.

teknik dalam catan. pisau.media.11 Kertas likisan. iv)Membuat perbandingan jenisjenis komunikasi visual Aras 3-i)mengolah prinsip rekaan dan memberikan penekanan kepada-kadar banding. . Tajuk-flora/fauna Teknik-binaan. Aktiviti-menghasilkan arca dengan teknik binaan. gam. cantum dan tampal dengan kertas keras. iii)membuat kemasan. imbangan. ii)Berkomunikasi melalui aktiviti seni halus. Unit pembelajaran 1. 8 . Bidang-Penghasilan seni visual.reka dalam proses penghasilan karya. gunting.kertas keras(hardboard). arca. warna poster. iv)Membandingkanbeza jenis komunikasi visual Tajuk-pemandangan kawasan sekolah saya. satah. Teknik-basah atas basah. perspektif. pensel. hubungkait. ii)menggunakan pelbagai alat. Aras 2-i)mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan arca.2)Seni Visual-Arca. dengan tema yang meliputi persekitaran masyarakat pelbagai kaum. Basah atas kering. iii)Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. lukisan. iii)Menjalankan aktiviti secara spontan. Aras 1-Mengumpulkan maklumat berkaitan arca. kecatan( painterly) dan berus kering. ii)Berkomunikasi melalui aktiviti membuat arca.

Ujian Bulanan I/Ujian Pertengahan Penggal Pertama CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA Bidang-Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran1. Aktiviti-membuat reka bentuk pembungkusan biskut/kasut Tajuk-Pembungkusan Biskut/kasut. ii) menggunakan pelbagai alat. iii) Menggunakan kemahiran computer untuk meningkatkan daya kretiviti dalam proses pengwujudan idea. Teknik-Campuran 13 . gam.Aras 3i)Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada-kadar banding.3)Komunikasi Visualrekabentuk Grafik(pembungkusan) Aras 1i)Membuat kajian tentang pelbagai reka bentuk kotak kasut atau kotak biskut yang sedia di pasaran. media dan teknik luakan dalam arca dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat. pen. hubungkaitan. perspektif. cat poster. satah dan imbangan. gunting. kedudukan objek. iv)membuat kemasan v)menyediakan portfolio.15 . Aras 2i)Membuat reka bentuk lakaran awal kotak kasut atau kotak biskut Kotak. pensel. ii)Mengaplikasi asas seni reka dalam aktiviti.

kemasan dan pemeliharaan. ii)Menghasilkan kerja ukiran berdasarkan satu motif bersaiz 8x10 in. Teknik. gerudi. i)Mengumpul maklumat reka bentuk ukiran kayu dengan memberi perhatian kepada fungsi. ii)Menghasilkan motif ukiran kayu dalam bentuk 2D. Unit Pembelajaran1. gergaji.5)Kraf tradisional-ukiran kayu. Membuat panel bermotifkan flora. perspektif. ketam kayu. pahat. Menghasilkan dan mereka motif dan corak untuk membuat kraf tradisional. BidangPenghasilan seni Visual. i)Mengolah motif ukiran kayu yang sesuai dengan hasil kerja dalam bentuk 2D. Kayu jelutung. Aras 2. muka taip.reka letak. Aras 1. ii)membuat kemasan hasil kerja. iii)membanding dan membuat apresiasi terhadap hasil kerja. Aktiviti. nilai budaya. Aras 3i)Menghasilkan kotak pembungkusan berdasarkan tema yang diberi dengan memenuhi permintaan pasaran. satah dan imbangan. Tajuk. kikir pari. Bunga Timbul. 16 -18 . iii)Mengenali beberapa orang tokoh kraf ukiran kayu. Aras 3.ii)Menghasilkan kerja grafik secara manual atau menggunakan computer dengan memberi perhatian kepada-kadar banding. pisau wali.

Aras 2i)Membuat pernyataan berkaitan pengaruh seni islam.20 21 . karya dan sumbangan. iii)Menamakan tokoh seni visual dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya. barat dan serantau.Bidang – Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Unit PembelajaranPerkembangan Sebi Visual di Malaysia-Seni Halus (Catan) Merekabentuk dan menghasilkan barangan kraf ukiran kayu dengan menggunakan motif yang digubah.24 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA . 19 . karya dan sumbangan.22 23 . Aras 1Mengumpul maklumat sejarah seni halus sebelum merdeka dari aspek pengenalan. iv)menjelaskan peranan seni visual dalam kehidupan seharian. Tajuk: Folio perkembangan seni halus di Malaysia. tokoh. ii)Membuat pernyataan tentang seni visual dalam kehidupan dan budaya. AktivitiMembuat kajian tentang sejarah perkembangan seni halus (catan) di Malaysia dari aspek tokoh.

Aras 1Mengumpul masklumat berkaitan tema. alat. 27 . pemadam. Unit Pembelajaran1. kedudukan objek. Basah atas kering Kecatan . perspektif. Aras 2Mengaplikasi asas seni reka dalam karya dan berkomunikasi.28 Teknik.2)seni halus-catan. Unit Pembelajaran. dan imbangan. ii)Mengenali bebrapa orang tokoh seni halus yang popular di Malaysia. Aras 2i)Mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus.2)Seni visual-lukisan. Aktiviti.BidangPenghasilan seni visual. Aktiviti. Basah atas basah. kertas lukisan. Melukis satu catan landskap tempatan dengan menggunakan media car air yang mengutamakan keadaan atmosfera alam sekeliling. contoh-contoh hasil kerja seni. Pemandangan waktu pagi. media dan teknik dalam catan Krayon. 1. berus. palette. Aras 1Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. satah dan imbangan. hubungkait kedudukan objek. Melukis objek/alam benda dengan memberi penekanan kepada aspek unsure seni dan prinsip rekaan. beberapa jenis buah-buahan. Aras 3i)Mengolah prinsip rekaan dan memberi penekanan kepada.26 BidangPenghasilan seni visual. ii)Menggunakan pelbagai teknik. Tajuk. Cat poster. Aras 3Mengolah prinsip rekaan dengan memberi perhatian kepada kadar banding.kadar banding. 25 .Buah-buahan Teknik-Campuran. kertas lukisan. pensel. Tajuk.

Aras 2 Memahami asas seni reka yang berkaitan dengan unit pembelajaran(unsure seni dan prinsip rekaan). 1. coban. Cetakan kayu/lino. kemasan dan pemiliharan. Tajuk-tekad bermotif flora. 29 -31 32 -33 Bidang –Penghasilan seni visual. Aktiviti Mencetak dengan menggunakan kayu atau kepingan lino. ii. kertas.5)Kraf Tradisional-Tekad Aras 3 i)mengaplikasi asas seni reka dalam proses penghasilan karya seni halus. Kayu. Aras 1 Mengumpul maklumat berkaitan dengan unit pembelajaran. Berus kering.Menghasilkan motif tekad dalam Aktiviti Mengenalpasti motif dalam mereka corak dan membuat kraf tradisional. pisau ukir. v)menyediakan folio. benang kait. bentuk tekad dengan memberi pemidang. Unit Pembelajaran1.Mengumpul maklumat reka gam. warna. roler.Bidang. Tajuk Hidupan laut. Teknik. iii)menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. dengan tema yang dapat memupuk semangat cinta kepada alam sekitar. jarum. iii)menggunakan kemahiran computer untuk meningkatkan daya kretiviti dalam proses pewujudan idea. lino. iv)membuat kemasan. i. .2)Seni Halus-cetakan. perhatian kepada fungsi nilai budaya. Penghasilan seni visual. Aras 1Kad manila. Unit Pembelanjaran. kain kapas. ii)berkomunikasi melalui aktiviti seni halus.

Mengolah motif tekad yang sesuai dengan hasil kerja dalam bentuk 2D. Teknik-tekad gubah. ii. Aras 3Mereka bentuk dan menghasilkan barangan kraf tekad dengan menggunakan motif yang digubahkan.Mengenali beberapa orang tokoh krag tekad. Aras 2i. iii. UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 .Menghasilkan kerja tekad berdasarkan motif bersaiz 4x5inci.bentuk 2D.

i)mengumpul gambar serta maklumat yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan tanah air. Unit pembelajaran. gunting. berus. Penghasilan seni visual. i)membuat penerokaan tentang reka letak muka taip dan imej. kontra.38 iii)menghasilkan poster secara manual atau computer dengan memberi penekanan kepadareka letak. kertas A4. pensel. media campuran. car air. Aktiviti Melukis dan menghasilkan reka bentuk poster. ii)membuat perbandingan dan apresiasi tentang poster yang dihasilkan. 36 . Teknik Campuran. 1. kertas lukisan. Contoh-contoh poster. . kertas warna. ii)membuat kajian tentang kombinasi warna yang sesuai dengan tema.3)Komunikasi visual-reka bentuk grafik(poster) Aras 1. kadar banding. cat poster. muka taip. perspektif. Aras 3. computer. gam.Bidang. TajukPoster Hari Kemerdekaan. imbangan. Aras 2. i)menghasilkan kerja grafik berdasarkan tema yang diberi dengan menyatakan semangat patriotisme. cara penyelesaian masalah untuk membuat poster. ii)membuat kajian mudah berkaitan-idea.

barat dan serantau dengan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia. Buku-buku rujukan.Membandingbeza pengaruh seni islam.membuat pernyataan tentang seni visual dalam kehidupan dan budaya. ii. Aras 1. barat dan serantau. iii. Mengumpul maklumat sejarah seni halus sebelum merdeka dan kraf tradisional dari aspek pengenalan. Tajuk: Folio perkembangan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia.42 Aras 2 i.Bidang Sejarah dan Apresiasi seni visual Unit PembelajaranPerkembangan seni visual di Malaysia-seni halus( catan dan cetakan dan kraf tradisional. Aktiviti Membuat kajian tentang sejarah perkembangan seni halus dan kraf tradisional di Malaysia dari aspek tokoh. karya dan sumbangan. karya dan sumbangan. tokoh. 39 . Aras 3. i.Membuat pernyataan berkaitan pengaruh seni islam. .Menghurai perkembangan kraf ukiran kayu dan tekad tradisional dari aspek penegnalan tokoh dan sumbangan.

iii.ii. PEPERIKSAAN SEMESTER KE 2 .Menjelaskan peranan seni visual dalam kehidupan seharian.Menamakan tokoh seni visual dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya. iv.Menyediakan portfolio.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful