KERTAS KERJA PEMBELIAN PERALATAN AUDIO SISTEM SEKOLAH

1.0

PENGENALAN Keperluan terhadap peralatan audio sistem di sekolah Menengah Paya Jaras amatlah di perlukan. Ini untuk memastikan setiap kegiatan kurikulum dan kokurikulum pelajar SAM paya Jaras dapat dijalankan dengan sebaiknya. Sehubungan dengan itu keperluan terhadap dana untuk membeli peralatan dan kemudahan sistem audio amatkan diperlukan untuk memastikan kecemerlangan pelajar dapat dipertingkatkan.

2. 0

OBJEKTIF 1. 2. 3. Menyediakan sistem audio yang baik untuk perhimpunan sekolah. Menggunakan sistem audio untuk membuat pengumuman di dalam sekolah dan kegunaan aktiviti kerohanian di sekolah. Meningkatkan kualiti sistem audio sekolah agar seiring dengan peningkatan mutu pembelajaran sekolah.

3.0

SASARAN  Seluruh warga SAMPJ

5.0

SUMBER KEWANGAN  Sumber kewangan sekolah

6.0

ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL. 1 2 3

PERKARA  1 Set amplifier
 2 Set speaker

HARGA SEUNIT(RM) RM 1500 RM 1000 RM 50

JUMLAH KESELURUHAN (RM) RM 1500 RM 1000 RM 100 RM 2600

dengan “stand”  2 mikrofon wireless JUMLAH KESELURUHAN

7.0

PENUTUP Diharapkan semua aktiviti yang akan dijalankan dapat dilaksanakan dengan jayanya dan dapat memberikan pengalaman dan persepsi yang positif kepada pelajar dalam aktiviti pembelajaran dan ko-kurikulum. Kerjasama daripada semua pihak amatlah dihargai dan diakhiri dengan ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga....

Disediakan oleh: ( HAFIZ BIN ABDUL MAJID ) Guru Penyelaras Siaraya Sekolah Agama Menengah Paya Jaras

Disemak oleh:

Diluluskan oleh: