BAHAGIAN A Jawab semua soalan. Baca dan bulatkan jawapan yang betul.

Contoh: Saya memcuci rambut dengan …………………………. A. sabun mandi B. Syampu C. ubat
1. Mei Lin berbangsa Cina, kamu patut menghantar

…………………. kepadanya. A. kad Selamat Hari Raya B. Kad Selamat Hari Deepavali C. kad Selamat Tahun Baru Cina 2. Raju pergi ke kuil untuk bersembahyang. Apakah agama yang dianuti oleh Raju? A. Islam B. Buddha C. Hindu 3. Ali tidak makan secara berlebihan, walaupun makanan itu sedap. A. Dia tidak kuat makan. B. Dia tidak suka makanan itu. C. Dia mengutamakan kesihatan. 4. Suzie terjumpa sebuah dompet di kantin sekolah. Dia..

1

A. mengambil dan membelanjakan wangnya. B. mengambil dan serahkannya kepada guru. C. mengambil dan simpan dalam begnya.

5. Saya membasuh baju dengan ……………………… A. sabun B. ubat gigi C. syampu 6. Kemudahan awam seperti tandas, telefon awam, dan paip bomba mestilah diawasi dengan ……………………… A. baik B. merosakkan C. tidak ambil tahu 7. Salmah selalu ……………………….. ajar adiknya yang belum pandai membaca. A. tidak B. membiar C. menunjuk 8. Apabila bercakap dengan ibu bapa kita mestilah………… A. tidak bercakap. B. meninggikan suara. C. merendahkan suara. 9. Jika kamu bersalah, kamu akan …………………………… A. meminta maaf. B. mengulangi kesalahan itu.

2

C.

Membiarkan sahaja kesalahan yang dilakukan.

10. Kita patut ……………………….. semasa lagu Negaraku dinyanyikan. A. berlari B. berdiri tegak C. berbual bersama kawan

Bahagian B Arahan: Jawab semua soalan. A. Susun cerita berdasarkan gambar di bawah

1.

Semut menggigit kaki pemburu.

2.

Burung mengugurkan daun.

3

3.

a

Pemburu hendak menembak burung.

4. 5.

Semut terjatuh ke dalam sungai. Pemburu menjerit. Burung terkejut lalu terbang. Semut terselamat. ( 10 markah)

6.

B. Tulis semula cerita di atas mengikut susunan yang betul. Pemburu hendak menembak burung. ________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ C. Nyatakan sama ada tindakan yang berikut ‘BETUL’ atau ‘SALAH’
1. Lim suka mengejek Ali yang miskin.

SALA H

2. Azman meminjamkan pembaris kepada chong.

4

3. Singh dan Raju bermain bola sepak di padang. 4. Hazizi mengajak Aiman ponteng sekolah. 5. Vickey membantu Lisa menyelesaikan kerja sekolah. 6. Sandy suka berhutang dengan kawannya. 7. Kumar dan Koh pergi ke perpustakaan bersama. 8. David mengajak Chua pergi ke pusat hiburan. 9. Anita selalu membantu ibunya menjaga adik. 10.David suka melawan kata ayahnya. 11. Rashid membantu ibunya mengemas rumah. ( 20 markah) D. Isi tempat- tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang sesuai. mengelap membersihka n menyusun menanam

menyapu

1. Zubir membantu abangnya mengelap cermin tingkap.

5

2. Kumar ………………. semula

buku-bukunya di dalam almari selepas menggunakannya.

3. Hafiz sedang ………………… kolam ikan di belakang rumahnya.

4. Nurin ……………………. bunga di halaman rumah.

5. Kakak sedang ………………….sampah di ruang tamu.

(10 markah) E. Isikan tempat kosong dengan kata yang sesuai. biru merah kuning kota warna. Negaraku

empat putih menyanyikan

1. Bendera Malaysia mempunyai empat

2. Warna – warna pada bendera Malaysia ialah ……………..,

6

……………………, ………………………. dan …………………
3. Lagu Kebangsaan Malaysia ialah

…………………………….
4. Kita mesti berdiri apabila …………………….lagu

Negaraku.
5. Kuala Lumpur ialah ibu …………..………………. Malaysia.

( 14 markah )

F. Padankan pernyataan di bawah dengan gambar yang sesuai.

7

1. Guru besar sedang berucap di perhimpunan.

a.

2. Kita mestilah berdiri tegak ketika menyanyikan lagu Negaraku.

b.

3. Kita mestilah memakai lencana sekolah.

c.

4. Setiap pagi pengawas sekolah akan menaikkan bendera sekolah. 5. Kita mestilah menghormati pengawas sekolah dan mematuhi arahan mereka.

d

e.

( 8 markah) SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 Bahagian A

8

1. 2. 3. 4. 5.

C C C B A

6. A 7. C 8. C 9. A 10. B

Bahagian B A. 1 – b 2–e 3–a 4–d 5–c 6–f D. 1. mengelap 2. menyusun 3. membersih 4. menanam 5. menyapu F. 1. 2. 3. 4. 5. C.1. SALAH 2. BETUL 3. BETUL 4. SALAH 5. BETUL 6. SALAH 7. BETUL 8. SALAH 9. BETUL 10. SALAH 11. BETUL

E. 1. empat 2. merah, biru, kuning, putih 3. Negaraku 4. menyanyikan 5. kota

.a .b .c .d .e

9