Soalan: Penemuan dan penggunaan tenaga alternatif memberi banyak faedah kepada manusia, namun penggunaan tenaga tersebut

turut mempunyai risikonya. Bincangkan.

Jawapan cadangan:

Tenaga alternatif merupakan tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar, angin, hidro elektrik, biogas, dan nuklear. Pen ggunaan tenaga alternatif memberi banyak faedah kepada manusia, namun tenaga alternatif turut mempunyai risikonya. Sumber tenaga alternatif boleh mengatasi masalah krisis tenaga. Hal ini berpunca daripada penggunaan sumber alternatif seperti tenaga solar yang dapat diperbaharui. Sumber-sumber asli seperti petroleum dan gas asli tidak dapat diperbaharui, maka sudah tentu suatu hari nanti sumber-sumber ini akan menghadapi kehausan. Manusia akan me nghadapi masalah krisis tenaga apabila manusia terlalu bergantung kepada sumber -sumber asli yang tidak dapat diperbaharui. Selain itu, sumber tenaga alternatif turut memberi kebaikan dalam bidang perubatan. Hal ini dapat dijelaskan apabila sumber tenaga alternatif khasnya sinaran gamma yang terhasil daripada tenaga nuklear dapat mencegah penyakit kanser. Sehubungan dengan itu, sinaran gamma juga dapat mengesan keadaan sistem organ dan tulang dalaman manusia. Hal ini dapat mengelakkan manusia daripada men ghidap penyakit barah yang berbahaya kerana rawatan perubatan dapat diambil sebelum penyakit memasuki peringkat yang serius. Antara risiko penggunaan sumber tenaga alternatif ialah pencemaran alam. Pencemaran air akan berlaku apabila benteng dibina untu k penjanaan kuasa hidro elektrik. Pembinaan benteng pertahanan air akan menjejaskan kualiti air semula jadi. Pencemaran air turut merebak ke kawasan lain seperti sungai, tasik dan laut. Bagi penjanaan kuasa melalui sumber tenaga nuklear dan biogas pula, kualiti dan keselamatan alam tergugat kerana bocoran yang berlaku semasa proses penjanaan kuasa berlaku.

Tambahan lagi, penggunaan sumber tenaga alternatif juga menjejaskan kesihatan manusia. Penjanaan tenaga melalui biogas, hidro elektrik dan nuklear akan mewujudkan pencemaran alam seperti pencemaran udara dan air. Kesihatan manusia akan terjejas ekoran pencemaran alam yang berlaku. Manusia bukan sahaja menghadapi risiko kesihatan malah mereka turut terdedah kepada risiko menghidap penyakit barah seperti kanser kulit yang disebabkan oleh bocoran sinaran tenaga nuklear. Kesimpulannya, penggunaan sumber tenaga alternatif mendatangkan banyak faedah kepada manusia, namun tenaga ini perlu diguna secara terkawal.