Amal Ibadah yang Paling Dicintai Allah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra : Rasulullah Saw pernah bersabda, “perbuatan yang engkau lakukan tidak akan menyelamatkan engkau dari api neraka”, mereka berkata, “bahkan engkau sendiri ya Rasulullah?” Nabi Muhammad Saw bersabda, “bahkan aku sendiri, kecuali Allah melindungiku dengan kasih dan rahmatNya. Oleh karena itu lakukanlah perbuatan baik sepatut mungkin, setulus mungkin, sedapat mungkin dan beribadahlah kepada Allah pada pagi dan sore hari, pada sebagian dari malam hari dan bersikaplah al-qashd (mengambil pertengahan dan melaksanakannnya secara tetap) karena dengan cara itulah kamu akan mencapai (surga)”. Diriwayatkan dari Aisyah ra : seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad Saw, “apakah amal (ibadah) yang paling dicintai Allah?” Nabi Muhammad Saw bersabda,” amal (ibadah) yang dilakukan secara tetap meskipun sedikit”

Ciri-ciri Nabi Muhammad Saw
(diriwayatkan dari Rabi'ah bin Abd Al Rahman :) aku pernah mendengar Anas bin Malik mendeskripsikan Nabi Saw dengan berkata ; "tingginya sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek; kulitnya kemerahan, tidak putih benar dan tidak coklat benar; rambutnya tidak ikal dan tidak pula lurus. Wahyu Illahi (pertama kali) diturunkan ketika usianya mencapai empat puluh tahun. Ia tinggal di Makkah sepuluh tahun menerima wahyu, dan di Madinah lebih kurang selama sepuluh tahun. pada saat wafatnya, uban pada janggut dan rambut kepalanya yang mulia tidak lebih dari dua puluh helai."

Tentang Menguap
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. : Nabi Muhammad Saw pernah bersabda, “menguap adalah dari setan. Karena itu, apabila salah seorang dari kalian menguap, tutuplah serapat mungkin karena ketika salah seorang dari kalian berkata ‘huah’ (pada saat menguap), setan akan menertawakannya”.

Tulang dan Kotoran Binatang sebagai Makanan Jin
diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa suatu ketika Nabi Saw membawa sebelanga air untuk berwhudu dan berhajat. (ketika ia [Abu Hurairah] mengikutinya, Nabi Saw bersabda, "siapa ini?" ia berkata, "aku, Abu Hurairah". Nabi Saw bersabda, "bawakan aku batu, jangan tulang atau kotoran hewan". Abu Hurairah selanjutnya berkata; maka dengan ujung bajuku aku membawakan sejumlah batu dan setelah itu pergi menjauh. setelah selesai, aku berjalan bersamanya dan berkata, "mengapa (kau melarangku membawa) tulang atau kotoran binatang?" Nabi Saw bersabda, "itu makanan jin".

uesday, November 24, 2009

Keutamaan Datang Lebih Awal pada Shalat Jum’at

“apabila kamu harus melakukannya. Dan jika tidak dapat melakukannya shalatlah sambil berbaring”. 2009 Membaca Al Fatihah adalah Sunnah Dalam Shalat Jenazah (diriwayatkan dari Thalhah bin Abdullah bin Auf : aku shalat jenazah di belakang) Ibn Abbas ra. Link ke posting ini Label: shalat Wednesday. “kau harus tahu bahwa hal itu (membaca surat Al Fatihah) di dalam shalat jenazah adalah sunnah”. (dan ia) membaca Surah Al Fatihah dan berkata. Link ke posting ini Label: shalat Shalat dalam keadaan berdiri.a. dan berkata. : aku punya penyakit bawasir. duduk atau Berbaring Diriwayatkan dari Imran bin Hushain ra. March 16. 2009 Membersihkan Tempat Bersujud Ketika Sedang Shalat Diriwayatkan dari Mu’aqib r. Link ke posting ini Label: jenazah. March 25. Link ke posting ini Label: shalat Shalat Jama' . Ketika Imam telah duduk (diatas mimbarnya) mereka menutup buku catatannya dan duduk mendengarkan khutbahnya”. lakukanlah satu kali”. : Nabi Muhammad Saw berbicara tentang seorang yang menepiskan kerikil di atas (tempat) bersujud.Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. “pada setiap hari Jumat para malaikat berdiri di depan pintu masjid menuliskan namanama orang secara berurutan. : Nabi Muhammad Saw pernah bersabda. maka aku bertanya kepada Nabi Muhammad Saw perihal shalatku. Nabi Muhammad Saw bersabda. “shalatlah sambil berdiri dan jika tidak dapat melakukannya. shalat Monday. shalatlah sambil duduk.

sedang menyampaikan khutbah Jumat. kemudian pergi (untuk mengerjakan shalat Jum'at) dan tidak menerobos dua orang yang sedang duduk (di dalam masjid). Keutamaan Shalat Jum'at (2) diriwayatkan dari Salman Al Farisi r."bangunlah dan kerjakan shalat". setelah maghrib Nabi Saw. kemudian shalat dua rakaat (di rumah) Shalat Sebelum Duduk di Masjid diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r. bersabda kepadanya."setiap orang yang mandi pada hari Jum'at seperti mandi janabah dan kemudian pergi mengerjakan shalat (pergi di awal waktu). Nabi Saw." Keutamaan Shalat Jum'at Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. lalu diam ketika imam tengah menyampaikan khutbah. mereka yang pergi mengerjakan shalat pada waktu yang keempat seolah-olah telah berkurban seekor ayam.a. "siapapun yang mandi pada hari Jum'at. begitu pula shalat Maghrib dan Isya. pernah bersabda. bersabda. dan dua rakaat setelah isya. shalat dua rakaat di rumahnya. kemudian shalat sebanyak (yang Allah) wajibkan atasnya. tidak mengerjakan shalat setelah shalat Jumat hingga beliau meninggalkan (masjid). Shalat Sunnah di Rumah Setelah Shalat Fardhu diriwayatkan dari Ibn Umar r. : Rasulullah Saw mengerjakan shalat dua rakaat sebelum dzuhur dan dua rakaat setelahnya. Nabi Muhammad Saw. mereka yang pergi mengerjakan shalat pada waktu yang ketiga seolah-olah telah berkurban seekor biri-biri.a. dan mereka yang pergi pada waktu yang kelima seolah-olah telah berkurban sebuah telur.a.a. mereka yang pergi mengerjakan shalat pada waktu yang kedua seolah-olah telah berkurban seekor sapi. ia seolah-olah telah berkurban seekor unta. : Rasulullah saw men-Jama’ shalat zuhur dan ashar dalam setiap perjalanan. dan ketika imam berdiri (untuk menyampaikan khutbah) para malaikat berkumpul untuk mendengarkan khutbahnya" Bacaan Tasyahud .. : Rasulullah pernah bersabda."apakah kau telah mengerjakan shalat?" orang itu menjawab bahwa ia belum mengerjakan shalat. Nabi Saw.a. membersihkan dirinya semampunya. maka dosa-dosanya antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya dimaafkan Allah. : seseorang masuk ke dalam masjid ketika Rasulullah Saw. : Nabi Muhammad Saw. meminyaki rambutnya atau memakai wewangian di tubuhnya dengan wewangian yang ada di rumahnya.Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.

) dan meletakkan kedua tanganku kira-kira di antara dua . kedua (telapak) tangan. . Ketika duduk pada rakaat kedua. satu ketika Rasulullah Saw berpaling ke arah kami dan berkata bahwa Allah sendiri adalah As-Salam. shalawat dan thayyibah adalah kepunyaan Allah. Ketika sujud. : Nabi Muhammad Saw pernah bersabda. Nabi Muhammad Saw duduk diatas kaki kirinya dan menyangga kakinya sebelah kanan.a. As-salamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. kemudian setelah bangkit dari rukuk Nabi Muhammad Saw berdiri tegak hingga semua tulang punggungnya berada dalam posisi normal. si fulan dan si fulan. Aku melihat Nabi Muhammad Saw mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya dan mengucapkan takbir. apabila kamu mengucapkannya.a. As-salamualaina wa ala ibadillahishshalihin. “aku mengingat shalat Rasulullah Saw lebih baik daripada siapa pun diantara kalian. rahmat dan barokah Allah terlimpah untukmu wahai Nabi. : aku mengerjakan shalat disamping ayahku (Sa’d bin Abi Waqqash r. assyahadu an laailaha illalahu wa asyahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ( aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya) Cara Shalat Nabi Muhammad Saw Diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa’idi r. salam. (seluruh pujian. kedua lutut dan jari jemari kedua kaki. semoga salam Allah dilimpahkan pula kepada kami dan hamba-hamba-Nya yang saleh). dan ketika rukuk Nabi Muhammad Saw meletakkan kedua tangannya diatas dua lututnya dan punggungnya membungkuk lurus. dan pada rakaat terakhir Nabi Muhammad Saw menekan kakinya sebelah kiri ke depan dan duduk di atas pinggulnya” Tujuh Bagian Tubuh yang Bersujud Diriwayatkan dari Ibn Abbas r. “kami diperintahkan untuk bersujud diatas tujuh bagian tubuh yaitu kening (bersama dengan ujung hidung). malaikat Jibril. "setiap kali kami mengerjakan shalat di belakang Nabi Muhammad Saw (ketika duduk antara dua sujud) kami mengucapkan as-salam kepada Allah. Nabi Muhammad Saw meletakkan kedua tangannya diatas tanah dan menjauhkan lengan bagian bawahnya dari tanah dan tubuhnya.a.Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata. dan jika siapapun diantara kalian mengerjakan shalat maka harus mengucapkan Atthahiyatu lillahi washshalawatu waththayibatu. maka itu adalah untuk semua hamba (Allah) di bumi dan di langit. dan tidak boleh tertutup rambut atau pakaian” Tangan Diatas Lutut ketika Rukuk Diriwayatkan dari (Mush’ab bi Sa’d) r. dan jari jemari (kaki) menghadap ke arah kiblat.a.

”ketika kau berdiri untuk shalat . Nabi Muhammad Saw bersabda.”ucapkan amin ketika imam mengucapkannya dan jika ucapan amin kalian bersamaan dengan ucapan amin para malaikat maka dosa-dosamu di masa lalu akan dimaafkan” Thuma’ninah dalam Shalat Diriwayatkan dari Abu Hurairah : Rasulullah Saw masuk ke dalam masjid dan seseorang mengikutinya.”demi Dia yang mengutus engkau dengan kebenaran.a. : Nabi Muhammad Saw pernah bersabda. Ayahku melarang aku rukuk dengan cara seperti itu dan berkata. Hal ini terjadi tiga kali. lalu sujudlah hingga kau merasa tenang (tuma’ninah) selama sujudmu.”kembalilah dan shalatlah karena kau belum shalat”. Nabi Muhammad Saw membalas salamnya dan berkata. ucapkan takbir lalu bacalah (surah) dari Al Quran kemudian rukuklah hingga kau merasa tenang (tuma’ninah). kemudian menemui dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Orang itu berkata.lututku.”dengan cara itulah setan mencuri shalat seseorang” Larangan Melihat Ke Langit Ketika Shalat .a. Kemudian angkatlah kepalamu dan berdiri lurus. Ajarilah aku bagaimana cara shalat”. Keutamaan Mengucapkan amin Diriwayatkan dari (Abu Hurairah) r. aku tidak dapat mengerjakan shalat dengan cara yang lebih baik selain dengan cara ini.”kembalilah dan shalatlah karena kau belum shalat”. Orang itu mengerjakan shalat kemudian menemui Nabi Muhammad Saw dan mengucapkan salam. Nabi Muhammad Saw menjawab. kemudian duduklah dengan tenang.a. maka shalatnya tidak sah” Tidak Melirik-lirik ketika Shalat Diriwayatkan dari Aisyah r.”kami pernah melakukan rukuk seperti itu tetapi dilarang (Rasulullah Saw) dan kami diperintahkan untuk meletakkan tangan diatas lutut”. : aku bertanya kepada Rasulullah Saw tentang orang yang melirik kesana-kemari dalam shalatnya.” siapa pun yang tidak membaca Surah Al Fatihah di dalam shalatnya. orang itu mengerjakan shalat dengan cara sebelumnya. dan kerjakanlah hal yang sama dalam setiap shalatmu” Wajib Membaca Al Fatihah Dalam Shalat Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit r. Beliau pun kembali berkata. : Rasulullah Saw pernah bersabda.

: Rasulullah Saw pernah bersabda. : Nabi Muhammad Saw pernah bersabda. bersihkan dosa-dosaku dengan air. ia harus mencuci hidungnya dengan memasukkan air ke dalam lubang hidungnya tiga kali.a. Ya Allah. salju dan hujan) Tangan Kanan Diatas Tangan Kiri ketika Berdiri Shalat Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’d r. (ya Allah. Allaahumma naqqinii minal khathaayaa kama yunaqqa ats-tsaubul abyadhu minaddanas. jauhkan aku dari perbuatan dosa seperti jauhnya timur dan barat. Mencuci Hidung dalam Wudhu Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. 2010 Allah Melindungi Nama Nabi Muhammad Saw .”kenapa orang-orang itu melihat ke langit ketika sedang mengerjakan shalat?” suara Nabi Muhammad Saw terdengar mengeras ketika berkata. “siapapun yang dapat menjaga lidah dan kemaluannya. bersihkan aku dari dosa seperti putihnya pakaian yang dibersihkan dari kotoran. Menjaga Lidah dan Kemaluan Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’d ra. Karena setan tinggal di bagian dalam lubang hidungnya sepanjang malam”. Allaahummaghsil khathaayaaya bil maa’i wats-tsalji wal-barad. “Seandainya salah seorang dari kalian bangun dari tidur dan berwudhu.”biarlah orang tuaku berkurban untuk anda! Apa yang anda baca pada jeda diantara takbir dan bacaan?” Nabi Muhammad Saw bersabda. aku jamin ia akan masuk surga” Link ke posting ini Label: Islam Friday. : Rasulullah Saw berdiam diri diantara takbir dan bacaan al-Quran (al fatihah) dan jeda (diantara takbir dan bacaan al fatihah itu) hanya sebentar.a. : orang-orang diperintahkan untuk meletakkan lengan kanannya di atas lengan bawahnya yang sebelah kiri. January 1.”aku mengucapkan Allhumma baa’id bainii wa baina khathaayaaya kamaa baa’adta bainal masyriqi wal magrhib. Ya Allah. Aku berkata kepada Nabi Muhammad Saw.” mereka harus berhenti (melihat ke langit pada saat mengerjakan shalat) atau kalau Bacaan setelah Takbiratul Ihram Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. : Nabi Muhammad Saw pernah bersabda.

"dari sebuah bangsa sebelum kalian ada seorang laki-laki yang terluka.Mahi. Link ke posting ini Label: Islam Thursday. . akan ada lagi nabi sesudahku" Link ke posting ini Label: Islam "aku yang yang tidak Wednesday.diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. 2009 Perihal Kebohongan Terburuk diriwayatkan dari Watsilah bin Al Asqa . lalu ia mengambil sebilah pisau dan mengiris tangannya sendiri.'hamba-Ku mendahului-Ku dengan membunuh dirinya sendiri. aku adalah Al .Hasyir. dan aku adalah Al . Link ke posting ini Label: Islam Larangan Bunuh Diri diriwayatkan dari Jundab bin Abdullah ra. "apakah tidak membuatmu takjub bagaimana Allah melindungiku dari cercaan dan kutukan orangorang Quraisy? namaku adalah Muhammad dan mereka mencerca dan mengutukku dengan memanggilku 'Mudzammam' ". Rasulullah Saw pernah bersabda. memiliki lima nama. : Rasulullah Saw pernah bersabda. Allah berkata. darah mengucur tanpa henti dan ia pun mati. orang dibawah telapak kakiku orang-orang dikumpulkan. December 30. atau mengaku bermimpi tentang sesuatu padahal tidak. 2009 Lima Nama Rasulullah Saw diriwayatkan dari Jubair bin Muth'im ra. diutus Allah untuk membasmi kekufuran. : Rasulullah Saw pernah bersabda.Aqib. atau menisbahkan kepada Rasulullah apa yang tidak pernah ia katakan". "sungguh ! kebohongan yang terburuk adalah apabila seseorang mengaku anak dari seseorang yang bukan ayahnya sendiri. maka surga Kuharamkan baginya' ". December 31.dan tidak sabar dengan luka (yang dideritanya). : Rasulullah Saw pernah bersabda. aku adalah Al . aku adalah Muhammad dan Ahmad.

'hiduplah di dunia ini seakan-akan kamu adalah orang asing atau sebagai pengembara'". maka jangan menanti malam hari. “manakala Allah mencintai seseorang. 2009 Diriwayatkan dari (Mujahid) : Ibn Umar berkata. apabila salah seorang dari kalian menguap. 2009 Ketika Allah Mencintai Seseorang Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Link ke posting ini Label: Islam Friday. ‘Aku mencintai si Fulan. Jibril pun mencintai orang itu dan mengumumkannya kepada semua penduduk langit.’ maka semua penduduk langit mencintai orang itu. Wahai Jibril cintai pula dia’. Karena itu. Dia akan memanggil Jibril seraya berkata. maka cintai pula dia oleh kalian semua. : Nabi Muhammad Saw pernah bersabda. maka jangan menanti pagi hari.Link ke posting ini Label: Islam Thursday. (perawi lain hadis ini menambahkan) : Ibn Umar berkata. “menguap adalah dari setan. dan jika umurmu mencapai pagi hari. ambillah (waktu) sehatmu untuk sakitmu dan ambillah (masa) hidupmu untuk matimu" Link ke posting ini Label: Islam . tutuplah serapat mungkin karena ketika salah seorang dari kalian berkata ‘huah’ (pada saat menguap). November 26. "Rasulullah Saw memegang bahuku dan berkata. "jika umurmu mencapai malam hari. September 11. : Nabi Muhammad Saw pernah bersabda. November 23. Link ke posting ini Label: Islam Monday. 2009 Tentang Menguap Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. dan kemudian dia memperoleh kesenangan-kesenangan dari penduduk bumi’”. setan akan menertawakannya”. Allah mencintai si Fulan.

dan yang lainnya lagi berkata. Link ke posting ini Label: Islam. tetapi aku berpuasa dan berbuka. September 4. 2009 Larangan Berlebihan Dalam Ibadah dan Menselisihi Sunnah Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. "aku tidak akan menikah seumur hidupku". Link ke posting ini Label: Islam Monday. "begitu jauhnya kita dari Nabi Saw yang dosa masa lampau dan masa depannya telah diampuni Allah". Link ke posting ini Label: Islam. yang lain berkata. : tiga orang laki-laki berkunjung ke rumah istriistri Nabi Saw menanyakan bagaimana (kualitas) Nabi Saw beribadah kepada Allah. lalu salah seorang dari mereka berkata. kesehatan dan waktu luang". Rasulullah Saw menemui mereka dan berkata. aku lebih tunduk dan takut kepada Allah daripada kalian. ketika mereka diberitahu perihal itu. September 7. September 10. larangan bid'ah Friday. : Rasulullah Saw pernah bersabda. 2009 Syafaat Nabi Muhammad Saw Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. "apakah kalian orang-orang yang berkata ini dan itu? demi Allah.Thursday. shalat dan tidur. maka barang siapa yang membenci sunnahku. "untuk setiap nabi ada doa (khusus) yang dikabulkan Allah dan aku akan menyimpannya sebagai syafa'ah untuk umatku di akhirat". "aku akan berpuasa sepanjang tahun". "aku akan mengerjakan shalat sepanjang malam". 2009 Dua Hal Yang Di sia-sia kan Manusia Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. dan menikahi perempuan. "ada dua anugerah yang disia-siakan manusia. : Rasulullah Saw pernah bersabda. maka ia tidak termasuk golonganku". kiamat . mereka merasa ibadah yang selama ini mereka lakukan sangat tidak memadai dan berkata.

. maka ia dapat menghitungnya. : Nabi Saw tidak pernah mencela setiap makanan (yang dihidangkan kepadanya).. Link ke posting ini Label: Islam Friday. July 31. September 3. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra. "jika salah seorang dari kalian pergi untuk jangka waktu yang lama. C: wait...... 2009 Tidak Pulang Ke Rumah Pada Malam Hari Sekembali dari Perjalanan Jauh dan Lama Diriwayatkan dari (jabir bin Abdullah): Nabi Saw pernah bersabda. Link ke posting ini Label: Islam Saturday. . L: wait. PR: wait. Nabi Saw akan meninggalkannya (tanpa memperlihatkan ketidaksukaannya)... wait..Thursday.. Price: wait.. August 1.. LD: wait. 2009 Tidak Mencela Makanan diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. jangan kembali kepada keluarganya pada malam hari". : Nabi Saw selalu berbicara dengan terang dan jelas sehingga seandainya seseorang ingin menghitung kata-kata yang diucapkannya. 2009 Cara Berbicara Nabi diriwayatkan dari Aisyah ra.. Traffic: wait. tetapi jika ia menyukainya akan dimakannya. I: wait.. I: wait.. jangan kembali kepada keluargamu (masuk ke rumahmu) hingga si istri (telah) mencukur rambut bagian bawahnya dan istri menyisir rambutnya". Rank: . wait.... : "jika kamu masuk (ke kotamu) pada malam hari (sekembalinya dari perjalanan). sebaliknya jika tidak.

Traffic: wait. : Nabi Saw.. July 15. wait.. 2009 Mengambil Kembali Hadiah diriwayatkan dari Ibn Abbas ra... 2009 Terdakwa Harus Mengambil Sumpah diriwayatkan dari Ibn Abbas ra.. : "Rasulullah Saw tidak pernah berbicara cepat dan terburu-buru atau samar-samar seperti kalian". C: wait.. Link ke posting ini Label: Islam Wednesday.... July 23. Link ke posting ini Label: Islam Wednesday. L: wait. 2009 Larangan Merampok dan Memotong Bagian Tubuh diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid Al Anshari ra. PR: wait. Link ke posting ini Label: Islam.. I: wait. : Nabi Saw. I: wait.. melarang merampok dan memotong (bagian) tubuh. LD: wait. muamalah Thursday. 2009 Madinah Sebagai Tanah Haram ... : "orang yang mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya. adalah seperti anjing yang menjilat kembali air liurnya"... July 22. wait..diriwayatkan dari Aisyah ra.. Price: wait. July 1. Rank: . telah memberikan keputusan bahwa orang terdakwa harus mengambil sumpah.. Link ke posting ini Label: Islam Wednesday..

: Nabi Saw pernah bersabda. "aku melihat bahwa kamu telah keluar dari tanah Haram. menghambur-hamburkan kekayaan." namun ketika melihat ke sekelilingnya. "Nabi Saw melarang kamu : 1. mengajukan terlalu banyak pertanyaan (dalam persoalan agama) 3. karena bangsa-bangsa sebelum kalian berselisih . kamu masih berada di tanah haram". dan Allah membencimu : 1. aku pegang lengan orang itu dan menyeretnya ke hadapan Nabi Saw. mengemis. tidak memenuhi hak orang miskin dan yang lainnya (mengeluarkan sedekah. lalu mereka binasa". Link ke posting ini Label: Islam Sunday. 'kalian berdua benar." . June 28. tidak berbakti kepada ibumu 2. : Nabi pernah bersabda. "tidak. maka. "aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram antara dua gunung". membayar zakat. mengumpat dan sebagainya) 2. dan sebagainya) 4. Link ke posting ini Label: Islam Saturday. mengubur anak perempuanmu hidup-hidup 3. qil dan qal (berbicara omong kosong. 2009 Larangan Berselisih diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud : aku mendengar seorang lelaki membaca ayat suci (Al Quran) tetapi berbeda dengan bacaan Nabi Saw yang pernah kudengar. seperti berdusta. beliau berkata. Nabi Saw menemui suku Haritsah dan berkata (kepada mereka). Nabi Saw menambahkan. 2009 Hal Yang DIbenci Allah dan Larangan Nabi diriwayakan dari Al Mughirah bin Syu'bah ra. jangan berselisih. June 27.diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful