Bahasa Melayu 1 Bahasa Dalam Komunikasi Bertulis (TEKS UCAPAN

)
Ahli Kumpulan: Nur Fatiha Azaim Nur Hazwani Hamzah Nur Husna Raja Ariffin

PENGENALAN
• Terdapat beberapa jenis wacana lisan dalam bahasa Melayu antaranya perbahasan, perundingan, ceramah, ucapan dan taklimat. • Menurut Maimunah Haji Omar,1993, ucapan merupakan sebahagian kategori perucapan umumnya dalam aspek perutusan.

DEFINISI
• Ucapan dapat diertikan sebagai apa-apa yang diucapkan atau perkataan yang diucapkan atau cara menyebut atau melafazkan sesuatu kata. • Secara ringkasnya, ucapan merupakan penyampaian idea melalui pelafazan dan disampaikan secara pidato sehala.

CIRI-CIRI
• Lazimnya ucapan disampaikan dalam sesuatu majlis atau upacara tertentu seperti: a. Pertandingan b. Perhimpunan c. Majlis Rasmi

• Walau bagaimanapun, ucapan agak berbeza dari pidato dan syarahan terutama dari segi penglibatan dan majlis. • Teks ucapan ini biasanya mempunyai tajuk tertentu yang diberikan terlebih dahulu. • Unsur kiasan, peribahasa dan jenaka boleh diselitkan untuk menjadikan teks ucapan lebih menarik.

• Teks ucapan juga harus disertai dengan penerangan, penjelasan,pujian atau sanjungan terhadap sesuatu perkara yang diperkatakan. • Bahasa yang digunakan dalam teks ucapan haruslah mudah, padat, tegas dan berkesan.

PANGGILAN HORMAT
• Panduan penggunaan kata panggilan hormat dalam teks ucapan: Kata Panggilan Hormat Pengurusi/ Yang Dihormati/ Pengacara Majlis Yang Mulia Tuan Pengarah/ Yang Berusaha Ketua Jabatan Golongan Yang Berbahagia Kehormat Guru-guru/ Ibu Yang Dihormati Bapa Rakan-rakan Yang Dikasihi Pihak Terlibat

FORMAT
• Pengenalan- Dimulakan dengan katakata aluan kepada hadirin mengikut protokol atau tingkat kedudukan masingmasing. • Isi- Dimulakan dengan ucapan terima kasih serta menyatakan tujuan ucapanseterusnya isi ucapan.

• Kata-kata PenghadapanKata-kata seperti hadirin sekalian, saudara sekalian dan sebagainya bertujuan menarik perhatian. • Penutup- Dimulakan dengan kata-kata yang dapat membayangkan atau menandakan ucapan akan diakhiri. Misalnya: “Akhir sekali…..”

TIP-TIP TEKS UCAPAN YANG BAIK
• Mulakan karangan ucapan dengan katakata alu-aluan dan mengakhirinya dengan ucapan penutup. • Nyatakan tujuan ucapan. • Ucapan biasanya lebih kepada tertumpu kepada penerangan, pujian, atau penghargaan.

• Pastikan isi-isi yang hendak disampaikan itu menyakinkan dan dapat menarik perhatian para hadirin. • Boleh menyelitkan pantun, ungkapan atau peribahasa untuk menyedapkan ucapan sama ada pada permulaan atau penutupnya. • Teks Ucapan mesti di tulis mengikut format.

APLIKASI
• Kekuatan Ucapan- Teks ucapan yang baik mampu menarik minat para pendengar- jelas dan mudah difahami. • Kelemahan Ucapan- Sebelum membuat teks ucapan haruslah menjalankan penyelidikan terperinci terlebih dahulu.

RUJUKAN
• Bahasa Kebangsaan (A)- Kamaruddin Haji Hussin • XPRESS Bahasa Melayu 1 (SPM)- Ishak Md. Shah • Pengajian Melayu 2: Keterampilan Bahasa- Kamaruddin Haji Hussin