PENGENALAN TAMADUN

Dari segi bahasa, tamadun membawa maksud yang sama dengan perkataan civilization. Istilah tamadun berasal daripada perkataan Arab iaitu ³madana´ yang bererti kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Tamadun juga membawa erti membuka bandar. Daripada perkataan ³madana´, terbit pula perkataan µmadinah¶ yang bermaksud bandar dan juga madani yang bermaksud orang yang berkelakuan seperti orang bandar yang bersifat halus dalam berbudi bahasa dan beradab sopan dalam tingkah laku.

Edward L. Farmers pula berpendapat bahawa definisi tamadun ialah sebagai satu unit budaya yang besar dan mengandungi norma-norma sosial, tradisi, dan institusi yang dikongsi bersama dan diwarisi dari generasi ke generasi.

Menurut Profesor Wan Hashim Wan Teh bependapat bahawa perbezaan antara tamadun dengan budaya ialah tahap pencapaiannya.

Kesimpulannya, istilah tamadun boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan pemerolehan dalam segala perlakuan,pemikiran dan penciptaan yang baik, halus, sopan santun bagi pembentukan peribadi, akhlak, tingkah laku serta budi bahasa yang mulia bagi individu dan juga sesuatu kelompok manusia bagi sesebuah masyarakat atau negara bangsa.

SEJARAH

KEWUJUDAN

MASYARAKAT

MAJMUK DI MALAYSIA MASYARAKAT MAJMUK Masyarakat majmuk sangat sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum serta identiti. Terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia. Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat tiga bangsa yang paling utama iaitu Melayu, India dan Cina. Menurut Kamus Dewan, konsep masyarakat membawa maksud kumpulan manusia yang menetap bersama-sama disuatu tempat dengan mengikut aturan dan cara tertentu dan masyarakat ini pula terdiri daripada beberapa kaum atau bangsa.

Oleh itu, gabungan keduadua istilah masyarakat majmuk membawa maksud satu kumpulan manusia yang terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa telah membentuk satu kesatuaan, khususnya dalam aspek politik, sosial dan ekonomi di sesuatu tempat bagi membentuk satu kumpulan yang bersatu padu¶. Manakala, menurut pendapat Furnivall, beliau mengatakan bahawa masyarakat majmuk muncul akibat daripada dasar-dasar penjajah yang menggalakkan penghijrahan penduduk mengikut keperluan ekonomi mereka yang telah mengakibatkan wujudnya kelompokkelompok yang pelbagai ragam dalam satu unit politik.

Kelompok-kelompok ini bercampuran tetapi mereka tidak bergantung antara kaum lain dan amat berpegang kuat kepada agama, bahasa, budaya, idea-idea dan cara hidup yang tersendiri. Dalam memahami intipati masyarakat majmuk yang menumpukan semenanjung Malaysia sahaja, perkara yang akan dibincangkan pertamanya ialah sejarah yang mewujudkan masyarakat majmuk.

Kehadiran

pelbagai

kaum

pada

asasnya

telah

bermula

semasa

era

kegemilangan Melaka lagi melalui proses perdagangan yang dijalankan. Walau bagaimanapun kehadiran mereka ini tidak dapat digerak menyusuri istilah masyarakat majmuk. Penggunaan istilah masyarakat majmuk itu sendiri hanya bermula pada penghujung abad ke-18 dengan adanya peranan pihak British.Malaysia yang dikenali Tanah Melayu pada suatu ketika dulu pernah dijajah oleh tiga negara yang berbeza iaitu Portugis, Belanda,British dan Jepun. Di sini kita akan mengupas kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia melalui penjajahan kuasa asing.

PENJAJAHAN DI TANAH MELAYU

A) KEDATANGAN DAN SERANGAN PORTUGIS KE MELAKA Portugis telah datang ke Melaka pada 11 September 1509 dengan lima buah kapal yang diketuai oleh Diego Lopez De Sequeira semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Akibat sedikit perselisihan faham Sultan telah menahan beberapa pedagang Potugis yang datang berdagang.Demi membebaskan para banduan Alfonso De Alburqaque tiba di Melaka pada Julai 1511 dan menghantar utusan meminta sultan Melaka membebaskan orang Portugis dan membayar gantirugi .Keengganan baginda sultan telah menyebabkan Melaka diserang dengan kehadiran 800 orang Portugis dan 600 orang India.Kehadiran tentera seramai 1400 orang ini telah menambahkan lagi jumlah masyarakat berbilang kaum yang ada pada ketika itu.Pada 24 Ogos 1511 orang Portugis telah berjaya menawan Melaka.

B) RAMPASAN TAKHTA OLEH BELANDA Pada tahun 1597 Belanda menyerang Kota Portugis Melaka.Pada tahun 1606 ± Johor berpakat dengan Belanda untuk menguasai Melaka. Percubaan selama tiga bulan gagal apabila Portugis mendapat bantuan dari Goa.Pada tahun 1636 kapal Belanda telah memusnahkan kapal Portugis di pelabuhan dan akhirnya Melaka jatuh ke tangan Belanda pada 14 Januari 1641. Gabenor Portugis, Manuel de Souza Couthinho telah menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Kapten Minne Williemson Kaartokoe.

C) PENDUDUKAN BRITISH DI TANAH MELAYU SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA Perubahan ketara berlaku semasa penjajahan British.Pendudukan British di Tanah Melayu bermula dari pergolakkan politik dan perebutan takhta yang berlaku di Kedah dan Johor yang telah dijadikan kesempatan oleh British untuk menakluk Pulau Pinang dan Singapura. Manakala melalui perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824, secara langsung Melaka telah diserahkan oleh Belanda kepada pihak British. Ketigatiga wilayah ini telah disatukan di bawah satu pentadbiran yang dikenali sebagai negerinegeri Selat. Penjajahan British di Tanah Melayu bertujuan memenuhi keperluan permintaan bahan mentah untuk industri barat, mencari pasaran baru bagi barangan siap dan mencari peluang baru untuk pelaburan di barat. Hasilnya Tanah Melayu membangun dengan pelbagai infrastruktur seperti jalan kereta api yang menghubungkan bandar dengan pelabuhan, perladangan dan pembangunan bandar-bandar kecil. Tanah Melayu yang pada ketika itu kekurangan pekerja di sektor perladangan dan perlombongan telah menyebabkan pihak British mulai membawa masuk beramai-ramai buruh dari China dan India untuk menampung kekurangan pekerja.

Sementara itu di Singapura yang dikenali sebagai Snoyan telah diasingkan daripada pentadbiran di Tanah Melayu. Melaka . Keadaan ini telah menyebabkan jurang perbezaan antara kaum. kelantan .jalan-jalan. Sementara itu negeri Perlis . dengan tujuan membalas jasa Siam. Sementara kemasukan orang India pula berlaku dengan pesat di penghujung abad ke-19 dimana berlakunya perkembangan perladangan seperti getah dan kopi. Masyarakan Melayu pula ditempatkan di kawasan kampung dan bekerja sebagai petani. Selangor . Pentadbiran Jepun Di Tanah Melayu dipanggil sebagai Malai Baru oleh Jepun dan ianya diletakkan di bawah kuasa pentadbiran tentera Jepun yang berpusat di Singapura.Penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi telah menyebabkan pertumbuhan bandar. satu wilayah pentadbiran dibentuk yang terdiri daripada Pulau Pinang . dasar penghijrahan adalah lebih liberal serta diwujudkan jaminan keselamatan undang-undang yang seterusnya keadaan ini menggalakkan lebih banyak migrasi masuk.Dari segi pentadbiran . pembangunan bandar dan luar bandar bertambah besar. Sebagaimana migrasi Cina. . dan Negeri Sembilan. Dari sudut demografi. Perak . Penghijrahan orang Cina telah berlaku sebelum kedatangan British lagi. dan Terengganu diletakkan di bawah pemerintahan Siam pada tahun 1945. rel-rel keretapi dan pembahagian kelompok kaum mengikut sektor ekonomi. Pahang . mereka juga dilindungi oleh British. namun selepas kehadiran British. masyarakat Cina diberi peranan untuk mengusahakan lombong-lombong bijih manakala masyarakat India bekerja di ladang-ladang getah. Dasar Pecah dan Perintah (Divide and Rule) melahirkan masyarakat majmuk yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Kedah . D) PENDUDUKAN JEPUN DI TANAH MELAYU Pendudukan Jepun di Tanah Melayu juga turut memberi Kesan serba sedikit terhadap pembentukan masyarakat Malaysia yang sedia wujud pada hari ini.

Pada tahun 1945 Jepun telah meletakkan senjata dan berundur dari Tanah Melayu. Pada 1947 sehingga 1953. . E) PENDUDUKAN BRITISH DI TANAH MELAYU SELEPAS JEPUN Selepas Jepun berundur dari Tanah Melayu pada tahun 1945.Perkara ini membawa kepada tuntutan kemerdekaan oleh penduduk Tanah Melayu berbilang kaum daripada pihak British.Penjajahan Jepun mewujudkan kesan sosial berkaitan dengan hubungan antara kaum hubungan kaum dan juga keadaan masyarakat dari segi pendidikan serta pentadbiran.British kembali memerintah. Penindasan Jepun terhadap orang-orang China telah menyebabkan mereka membuka kawasan-kawasan baru yang dikatakan sebagai permulaan masalah setinggan di Tanah Melayu. telah berlaku pengaliran keluar orang Cina secara beramai-ramai. Penguasaan Jepun di Tanah Melayu menyekat kemasukan migrasi terutamanya dari China disebabkan peperangan antara China dan Jepun. terdapat 2 bentuk hubungan kaum iaitu hubungan kerjasama antara kaum menentang penjajah Jepun (MPAJA)dan juga hubungan tegang antara etnik Melayu dan Cina ekoran dasar pilih kasih / diskriminasi terhadap etnik cina. Sementara itu migrasi dari India masih lagi berlaku sungguhpun dalam kadar yang rendah.Ini membawa kepada pertembungan dengan orang-orang melayu yang tinggal di kampung-kampung tradisi. Semasa Perang Dunia ke-2. Kedatangan semula Inggeris membawa usaha-usaha perpaduan melalui pembentukan Jawatankuasa Perhubungan Kaum.Namun begitu sokongan rakyat terhadap mereka luput sama sekali kerana merasakan mereka lemah dan tidak mampu menentang Jepun selama 5 tahun penaklukan Jepun di Tanah Melayu. Pertembungan budaya ini telah membawa kepada perkahwinan kacukan di antara orang melayu dan China telah melahirkan generasi masyarakat Baba dan Nyonya yang boleh kita lihat banyaknya di negeri Melaka pada hari ini.

orang Melayu harus menerima dan bekerjasama dengan masyarakat Cina. Semasa darurat.Berpunca daripada keadaan ini.Namun dengan berlakunya keganasan Parti Komunis Malaya yang berleluasa yang menyebabkan hubungan etnik tegang di mana etnik Cina yang menyokong dan menyertai PKM bertindak ganas terhadap etnik Melayu sebagai kaedah balas dendam semasa pemerintahan Jepun dahulu.Kesan dari penjajahan British telah memberi impak positif dan negatif kepada pembangunan dan keamanan negara yang dapat dinilai perkembangannya dari masa ke semasa hingga ke hari ini. hubungan etnik bertambah baik mewujudkan kerjasama menentang komunis. . India dan masyarakat lain sebagai warganegara. Darurat hanya dibubarkan pada tahun 1960.Pihak British telah memberikan syarat yang paling besar di mana untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu.Pada mulanya agak sukar bagi masyarakat Melayu menerima pemberian kerakyatan kepada kaum Cina dan India. Pada tahun 1957 . Keganasan PKM menyebabkan British menawarkan kerakyatan secara automatik kepada penduduk imigran Tanah Melayu yang akhirnya terpaksa dipersetujui oleh orang melayu sebagai salah satu kaedah membanteras keganasan PKM.kerajaan teleh mengistiharkan darurat pada tahun 1948 . British telah memerdekakan Tanah Melayu atas usaha Rombongan kemerdekaan 1956 yang diketuai oleh Tuanku Abdul Rahman.

Tempoh yang kedua pula merujuk pada era menuju kemerdekaan. Masih lagi terdapat jurang dalam pelbagai bentuk yang bukan sahaja dari segi ekonomi. Salah satu sebabnya adalah British sendiri dengan dasarnya yang menekan penduduk asal serta µDasar Pecah Perintah¶ yang dijalankan British sewaktu penjajahanya. Pertamanya. zaman penjajahan British. Boleh ditegaskan Tanah Melayu milik orang Melayu. Melayu dengan Parti Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO). Masing-masing berusaha mengekalkan identiti sendiri dan enggan menerima asimilasi dari budaya lain. Cina dengan Persatuan Cina Malaya (MCA) dan India dengan Kongres India Se-Malaya (MIC) membentuk parti politik yang berteraskan kaum masing-masing namun berada di bawah satu payung iaitu Parti Perikatan. peristiwa darurat telah berlaku selepas tempoh penjajahan Jepun pada 1948 sehingga 1960 yang melibatkan Parti Komunis Malaya. Peringkat yang terakhir adalah zaman selepas kemerdekaan yang merujuk zaman selepas 1969. Didapati ketiga-tiga kaum langsung tidak berinteraksi. . Sebelum kemerdekaan. ekonomi kormesial pula milik orang Cina dan India sementara politik milik British hinggakan orang Melayu ketinggalan. Dalam melihat perkembangan masyarakat majmuk di Malaysia juga dapat dirumuskan dengan melihat kepada tiga tempoh yang berbeza. Dalam tempoh ini juga hubungan antara orang Melayu dengan Cina kembali tergugat. pihak kerajaan telah merangka beberapa strategi yang boleh mewujudkan keadaan yang aman damai yang menepati makna sebenar masyarakat majmuk. Dalam hal ini dapat dilihat terdapat hubungan antara kaum.Kesan Penjajahan kuasa asing dalam pembentukan masyarakan majmuk di Malaysia. Namun ianya masih lagi tidak mencapai matlamat perpaduan. Hasil daripada kerjasama antara kaum ini membolehkan British bersetuju memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 1957. Walau bagaimanapun. Sebenarnya terdapat beberapa faktor yang menjadikan orang Melayu tidak terlibat dengan ekonomi kormesial.

Kesimpulan Secara keseluruhannya. penggunaan ³Malaysian Malaysia´telah mula digunakan namun ia tidak begitu diterima pakai. istilah masyarakat majmuk ini terhasil kesan daripada penjajahan British. Malahan boleh menjadikan apa yang berlaku di luar negara sebagai satu ukuran erti sebenar perpaduan.Sekitar tahun 1965. Namun dalam hal ini. perlu memahami kedudukan masing-masing. Sejarah perlu dijadikan satu rangka tindakan untuk membina Negara-Bangsa. Bagi memastikan keadaan negara yang aman dan damai. . ia menjadi salah satu matlamat kerajaan dalam memastikan kesepaduan masyarakat iaitu dikenali sebagai Bangsa Malaysia. Kepentingan Sejarah sesuatu bangsa khususnya yang berteraskan kepada sejarah bangsa pribumi perlu diutamakan dan diberi status dan kedudukan yang utama bagi memantapkan lagi asas pembinaan Negara-Bangsa. Kini. Perlu ditegaskan bagi memastikan kesepaduan dan kestabilan dalam hubungan sesama masyarakat. sikap masyarakat sendiri yang paling utama. perkara yang paling penting adalah aspek ekonomi kerana ia menjadi isu paling sensitif. Identiti NegaraBangsa adalah sinonim yang saling mengukuhkan identiti. penelitian sejarah salah satu langkah yang penting. nasionaliti dan nasionalisma serta unsur-unsur patriotisma Negara-Bangsa.

Perkembangan Bahasa & Sastera Melayu 3.Kemunculan pusat-pusat Tamadun Melayu Islam Kedatangan Islam Pusat Tamadun Melayu Islam di Nusantara 2. Dunia Melayu atau Gugusan Pulaupulau Melayu Penduduknya ialah Ras Melayu Polinesia atau Ras Kulit Cokelat( Brown Race ) Wilayah Kemelayuan merangkumi selatan Vietnam & Kemboja. . undangundang & perdagangan Ratusan bahasa daerah yang dituturkan oleh penduduk Melayu yang berjumlah 230 juta orang Kemunculan Pusat-Pusat Tamadun Melayu Islam Turut dikenali sebagai Alam Melayu. bahasa ilmu. Sistem Pendidikan & Perundangan Dalam Tamadun Melayu Islam 4. bahasa agama. memperlhatkan pelbagai ragam budaya tempatan dan sukuan dari akar budaya yang sama Digunakan dalam lingkungan penutur & wilayah Melayu. seluruh wilayah Segenting Kra hingga selatan Burma. Menjadi bahasa µLingua Franca µ di Nusantara. seni tekstil dan busana Bangsa ± Suku bangsa serumpun di Nusantara iaitu kelompok Ras Melayu Polinesia atau Austranesia Budaya ± masyarakat yang µheterogeneous¶.Tamadun melayu 1. seni bina. Seni Dalam Tamadun Melayu Islam ± seni tampak.

Pada asanya tamadun Melayu Islam telah dibina diatas enam dasar pandangan semesta dan prinsip tamadun berasakan wahyu seperti berikut:i. .t yang mancakupi alam primordial. Maka aspek-aspek seperti konsep Tuhan sebagai matlamat. Begitu juga dengan pengaruh sistam-sistem yang ada di dalam Islam yang turut memantap dan mempekukuhkan lagi pandangan semesta Melayu. orang Melayu memahami bahawa Tuhan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disembah seterusnya sebagai tempat bergantung harap dan bermohon. Berdasarkan hal ini. alam sbagai tempat atau alat untuk manusia menjalankan segala urusan untuk kemakmuran manusia menjalan nsegala urusan untuk kemakmuran manusia menjalankan segala urusan untuk kemakmuran manusia sejagat mula difahami dan difahami dan diamalkan oleh orang Melayu. alam akhirat ialah destinasi dan natijah muktamad daripada kehidupan di alam syurga.Pengaruh tamadun melayu PEMBENTUKAN PANDANGAN SEMESTA MELAYU Tamadun melayu menjadi pemankin kepada negara dan tamadun Malaysia dengan berasaskan Islam.w. alam dunia ini adalah amanah untuk kemanfaatan kehidupan manusia.Anjakan paling ketara dalam pandangan semesta Islam ialah orang Melayu sudah memahami bahawa hidup mereka tertumpu dan terarah kepada konsep tauhid atau kepercayaan yang teguh kepada Tuhan Yang Esa. Kedatangan agama Islam ke Asia Tenggara dan penerimaannya oleh masyarakat Melayu Merubahkan hampir keseluruhan pandangan semesta orang Melayu pra-Islam. manusia sebagai dwifungsi iaitu hamba dan khalifah Allah di muka bumi.Kedatangan Islam menjadikan pandangan semesta Melayu mulai berubah dari fahaman animism dan Hinduisme kepada konsep tauhid. dan kejayaan di dunia ialah ketaatan kepada Allah. alam dunia dan alam akhirat. tidak kepada kuasa-kuasa lain sepertimana dalam pengaruh-pengaruh sebelumnya.Alam ini hasil ciptaan dan tadbiran Allah s.

oleh itu wajib dipelajari semua sebagai fardu ain supaya terbentuk insane muslim. dan penafian terhadap sebarang hukum yang wajib. manupulasi. Mukmin dan Muhsin.iv. mengandungi segala peraturan bagi segala gelagat hidup di dunia untuk individu dan masyarakat demi kejayaan hakiki mereka. Islam mencakupi akidah. balasan yang baik di dunia ialah keberkatan kehidupan dalamm ketaatan Allah. malapetaka / kesusahan di dunia bagi orang islam berlaku sama ada sebagai kifarah pengampunan dosanya ataupun untuk meningkatkan maqamnya. niat. akhlak dan ihsan. sunat. haram dan makruh. mu¶asyarat. Keyakinan kepada pembalasan baik bagi amalan yang baik dan sebaliknya pembalasan yang buruk bagi amalan jahat di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. keingkaran. yang halal adalah jelas. balasan yang baik di akhirat ialah dimasukkan ke dalam syurga Allah. ibadah. objektif.Wawasan. strategi. adat bersendikan hukum dan hukum bersendikan kitab Allah. benar dan mematuhui segala espek hokum Islam tanpa kompromi. . dan operasi segala bidang kerja hendaklah sahih.Islam adalah panduan dari Allah sebagai al-Din.

Tegasnya. sewajarnya umat Melayu hari ini kembali semula menghayati apa yang telah diterap oleh umat Melayu zaman kegemilangan iaitu penghayatan sepenuhnya terhadap ajaran Islam yang syamul yang tentunya akan melahirkan watak insane Melayu yang beriman. saling menolong dan toleransi akan terkikis dari jiwa manusia. Istilah peradapan yang diperjuangkan oleh masyrakat Melayu merangkumi ketinggian akhlak dan budi pekerti perlu mengatasi nilai-nilai material yang diamalkan oleh sebahagian besar masyrakat hari ini.PEMBINAAN JATI DIRI & MODAL INSAN Konsep kemuliaan insan dan ketinggian taraf sebagai nadi utama masyarakat bertamadun perlu diterpkan dalam rangka pembinaan tamadun Malaysia. Maka unsur-unsur ketingian tamadun seperti saling menghormati. Fahaman ini tidak memberi penekanan kepada kehidupan bermasyarakat. dalam usaha membina jati diri manusia Melayu ini ia memerlukan kebudayaan bangsa yang selari dengan prinsip-prinsip Islam. Apa yang jelas mutahir ini ialah nilai-nilai kemuliaan insane ini semakin terhakis akibat gelombang modenisasi dan globalisasi yang melanda umat Melayu Islam di negara kita khususnya. Meluaskan fahaman meteralisme. Ia juga dapat diperincikan menerusi: Pengaruh nilai individualistic. . dalam usaha membentuk identiti dan jati diri insan Melayu ini. 2005:89). bertakwa dan berakhlak mulia. Hubungan antara manusia dilihat kepada nilai benda yang diberi dan diterima dan hubungan sesama manusia tidak lagi bersifat sacral(Zulkiflee & Mohd Nasir. Fahaman yang bersifat kebendaan yang menjadikan kekayaan sebagai ukuran dalam kehidupan.Justeru.

berbohong dan perbuatan dosa lain. Seluruh keluarga akan bergotong royong menghias rumah dan memasak juadah. . iaitu bersedekah sebahagian dari harta kepada pihak-pihak yang tertentu adalah juga rukun Islam seperti puasa. bermula dari subuh hingga ke maghrib. Aidilfitri adalah masa untuk kemeriahan dan kemaafan. Masing-masing ingin merayakan Aidilfitri bersama ibu bapa dan keluarga. dan melakukan hubungan seks di waktu siang. dan berzakat. merokok. Ibadah puasa diajar termasuk kepada anak-anak kecil. mengata orang lain.Selain dari larangan terhadap makan dan minum. Zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan adalah bertujuan menyucikan harta dan rohani dari kemungkaran. Ia bermaksud malam yang lebih baik dari seribu bulan.Terdapat satu malam di bulan Ramadhan yang dipanggil malam Lailatul Qadar. Ibadah zakat. Ia mesti ditunaikan sebelum akhir Ramadhan Ketibaan bulan Syawal.Kemeriahan Hari Raya ditonjolkan dengan kembalinya beramai-ramai warga kota ke kampong. umat Islam juga dilarang memasukkan sesuatu kedalam rongga. Upacara yang digelar balik kampung¶ ini menyebabkan kota-kota besar menjadi lengang dan jalanraya menjadi sesak. Ramadhan juga adalah bulan dimana umat Islam menyucikan diri dengan menambah amal ibadah. Ia biasanya di sahkan lagi dengan upacara melihat anak bulan. berzikir.perayaan HARI RAYA AIDILFITRI Ramadhan ialah satu bulan dimana semua umat Islam berpuasa. Berpuasa juga bermaksud menahan diri dari melakukan perbuatan mungkar seperti menipu. iaitu bulan umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri bermula dari terbenamnya matahari pada 30 haribulan Ramadhan.Hanya mereka yang benar-benar uzur sahaja diizinkan untuk tidak berpuasa. seperti solat terawih di malam hari. Umat Islam digalakkan memperbanyakkan ibadah di malam itu.

.

daging akan dibahagi-bahagikan.Hidangan pada Aidiladha tiada jauh bezanya dengan Adilfitri. satu lagi hari perayaan bagi umat Islam seluruh dunia ialah hari raya Aidiladha. Ini adalah ibadah sunat yang dituntut sempena Aidiladha. Bahkan stail terbaru sekarang terdapat juga unta disembelih di Malaysia. Aidiladha juga disambut dengan tradisi kunjung mengunjung dan rumah terbuka.Ia juga dikenali sebagai hari raya Haji atau hari raya Korban. Hari raya Korban pula diambil dari peristiwa ibadah kurban yang dilakukan oleh nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail. lemang.HARI RAYA AIDILADHA Selain dari hari raya Aidilfitri. dimana kita harus bersyukur atas nikmatNya dengan menyedekahkan sebahagian harta dengan mereka yang kurang bernasib baik. seperti Aidilfitri juga umat Islam bersolat sunat pada pagi hari.Walaupun baginda berat hati untuk menyembelih anaknya . tetapi nabi Ibrahim tetap melaksanakan ibadah korban demi taatnya baginda kepada Allah Taala. Di tanah suci Makkah. kedatangan Aidiladha menandakan sempurnanya ibadah haji. jiranjiran dan semua orang Islam. kambing. Setiap kali tibanya Aidiladha. Aidiladha juga adalah lambang keabdian hamba kepada Allah. ketupat. umat Islam akan keluar ke masjid-masjid semula untuk melaksanakan ibadah korban. kemudian umat Islam berkumpul bersama keluarga dan menjamah juadah. Selepas binatang ternakan itu disembelih. Disini.Ia disambut pada 10 haribulan Zulhijjah. sebagai lambang tulus dan ikhlasnya hamba terhadap Allah Taala.Dengan berpakaian baru. lembu. serunding dan kuih muih disediakan. iaitu dua bulan setelah Syawal.Hikmah dari cara ini adalah ia mengeratkan silaturrahim dan membatu orang-orang yang kurang berkemampuan. biri-biri dan kerbau disembelih. dan selebihnya diberi kepada fakir miskin. Kemudian. rendang. Satu pertiga diberi kepada tuan punya. .Inilah yang menjadi ikutan oleh umat Islam sampai ke hari ini. Nama hari raya Haji diambil sempena dengan ibadah haji yang dilakukan semasa bulan Zulkaedah dan Zulhijjah.

\ .

Kelantan dan Terengganu mengisyhtiharkan Awal Muharram sebagai cuti umum. Tetapi masyarakat Islam seluruh negara menyambutnya dengan mengadakan tadarus al Quran.Ia boleh menjadi permulaan kepada penilaian terhadap pencapaian diri sendiri. Ia adalah hari dimana banyak peristiwa besar berlaku dalam Islam. Tidak ada ibadah khusus untuk hari ini. .Masjid-masjid seluruh negara biasanya membuat bubur as Syura. tetapi negeri seperti Johor.Pada hari ini berlaku penghijrahan Nabi Muhammad S.A.Ia adalah hari pertama dalam bulan pertama umat Islam. Ini adalah pengiktirafan terhadap sumbangan orang perseorangan Islam yang cemerlang dari segi sahsiah. 10 Muharam pula dikenali sebagai hari as Syura. dan menyumbang pada masyarakat. Maal Hijrah bermaksud perpindahan.MAAL HIJRAH Maal Hijrah atau disebut juga Awal Muharam. Peristiwa ini berlaku pada tahun 622 masehi. adalah hari penting untuk umat Islam.Makna lain bagi hijrah ialah perubahan daripada keburukan dan kelemahan kepada kebaikan dan kelebihan. berzanji. ceramah dan perarakan. kerjaya.10 Muharram bukanlah cuti umum kepada rakyat. Terdapat juga anugerah Tokoh Maal Hijrah diperingkat negeri dan kebangsaan.W dari Makkah al Mukarramah ke Madinah al Munawwarah. sebagai tanda muafakat. dan disedekahkan kepada jemaah.

.

ahli fesyen sedang mencari cara untuk memodifikasi desain dan membuat kebaya menjadi pakaian yang lebih moden.Sebelum tahun 1600 di Pulau Jawa kebaya adalah pakaian yang hanya dikenakan oleh golongan keluarga kerajaan di sana. Mereka mengenakannya dengan sarung dan kasut cantik bermanik-manik yang disebut "kasut manek". Kini. kebaya diubah dari hanya menggunakan barang tenunan mori menggunakan sutera dengan sulaman warna-warni.Pakaian yang mirip yang disebut "nyonya kebaya" diciptakan pertama kali oleh orang-orang Peranakan daripada Melaka. Selama zaman penjajahan Belanda di Pulau ini. Kebaya yang dimodifikasi boleh dikenakan dengan seluar jeans. dan juga terkenal dalam kalangan wanita bukan asia. Saban hari.Dipercayai kebaya berasal daripada kaum Cina yang berhijrah ke Nusantara ratusan tahun yang lalu. wanita-wanita Eropah mula mengenakan kebaya sebagai pakaian rasmi.Terpisah daripada kebaya tradisional. Lalu menyebar ke Melaka Jawa Bali Sumatera dan Sulawesi. .PAKAIAN BAJU KEBAYA adalah pakaian tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia dan Malaysia yang dibuat dari kain kasa yang dikenakan dengan sarung batik atau pakaian tradisional yang lain seperti songket dengan motif warna-warni. Setelah penyesuaian budaya yang berlangsung selama ratusan tahun. nyonya kebaya sedang mengalami pembaharuan. pakaian itu diterima oleh penduduk setempat.

.

Cara ini menepati konsep pakaian cara Melayu setelah kedatangan Islam. . Perbezaannya terletak pada bahagian kocek iaitu lelaki mempunyai tiga kocek manakala perempuan mempunyai satu kocek serta perbezaan daripada segi pemakaian. Sehingga disebut dengan berbagai-bagai nama misalnya µbaju kurung bernyawa¶ walaupun mempunyai pelbagai nama namun baju kurung telah menampilkan ciri-ciri tersendiri. labuh atau panjang.BAJU KURUNG Baju kurung dianggap popular dan dipakai oleh lelaki dan perempuan. sehinggalah istilah µkurung¶ diertikan sebagai baju yang selesa dan longgar. Pengertian kurung secara tidak langsung telah membawa erti µmengurung atau menutup¶ anggota tubuh.

Bangladesh . Ia terdapat di beberapa negara di Afrika Barat seperti Nigeria. . Sri Lanka. Cameroon dan Mali. seperti India. Iran. Teknik Batik telah diketahui lebih sedekad (millennium).BATIK merujuk kepada hiasan kain dengan menggunakan pelbagai warna dan corak. dan Malaysia. kemungkinannya berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. atau di Asia. Thailand. Indonesia.

dan dengan pengaruh Istana Melaka ketika itu mereka menganut Islam. Cina dan pelbagai kaum etnik yang lain telah hidup bersama sejak beberapa generasi yang lalu. Pelbagai budaya yang berbeza ini telah saling mempengaruhi antara satu sama lain. kumpulan etnik terbesar di Malaysia iaitu merangkumi lebih 50 peratus penduduk negara ini. masingmasing dengan budaya serta warisan yang unik dan tersendiri. menghasilkan gabungan budaya Malaysia yang unik. Pada asalnya mereka penganut Theravada Buddha dan Hindu pada kurun ke 1400-an. belacan mengeluarkan bau yang sungguh kuat. iaitu cili dan belacan yang ditumbuk lumat dengan menggunakan lesung tangan. kaum Melayu. Terdapat sesetengah orang yang gemar membakarnya sedikit sebelum digunakan kerana ini membangkitkan baunya. Ia mempunyai bau yang kuat tetapi sedap dan berkhasiat dimakan. . Negeri Sabah dan Sarawak juga mempunyai pelbagai kumpulan etnik peribumi. Mahupun begitu. Orang Melayu terkenal kerana peramah dan budaya seni mereka yang sangat kaya. Di Malaysia. jika merujuk kepada orang Melayu menunjukkan orang itu beragama Islam dan mengamalkan kebudayaan Melayu. Hari ini. sekiranya dibakar. Jumlah kaum terbesar di Malaysia adalah kaum Melayu. Belacan juga merupakan salah satu bahan bagi menghasilkan sambal belacan. Cina dan India.Makanan MAKANAN MELAYU Penduduk Melayu. berbahasa Melayu dan mempunyai keturunan Melayu. Belacan Ia merupakan sejenis bahan masakan yang diperbuat daripada udang kara yang dimampatkan dan tahan lama.

yang memang cukup popular. hendaklah dicampurkan dengan lada basah dan bawang besar yang dihiris kemudian diperahkan dengan limau nipis atau limau kasturi atau juga dicampurkan sedikit lada basah dan sehiris halia kemudian digoreng dengan telur. Cencaluk dibuat daripada udang halus yang lebih dikenali sebagai udang geragau. Selera Melaka sudah menjadi santapan lazim masyarakat Malaysia. . Rempahnya yang istimewa khabarnya terdiri dari berbagai herba termasuk beberapa jenis daun pokok bunga puding. Cencalok ialah sejenis lauk dalam hidangan makanan nasi. seterusnya akan dimasukkan ke dalam sebuah bekas iaitu pasu atau tempayan kecil dan ditutup rapatrapat dengan menggunakan kain bersih untuk diperam dan disimpan selama 3 hari. Salah satu makanan yang menjadi kegemaran masyarakat Melayu Melaka ialah cencalok. Ianya berbungkus didalam daun pisang dan apabila dibuka kita akan dapati beberapa potong ikan yang diselaputi dengan banyak rempah ratus. Udang geragau akan dicampurkan dengan air dan akan dicampurkan dengan sedikit nasi. Setelah ketiga-tiga bahan tadi sudah menjadi sebati.botok sejenis makanan tradisi orang Johor.Botok-botok Botok. Ikan yang selalu digunakan untuk masakan ini ialah ikan tenggiri atau ikan merah. Untuk menyedapkan rasanya lagi bolehlah dimasukkan sedikit air didih nasi. Seperti juga telur pindang yang hanya boleh disediakan dengan baik oleh orang lama di Johor sahaja. Cencalok Masyarakat Melayu di Melaka memang terkenal dengan pelbagai makanan tradisionalnya. bukan sahaja di tempat asalnya. malahan sudah melangkaui sempadan Malaysia. Untuk menyedapkan lagi apabila dimakan dengan nasi.

Ianya dilenturkan sedikit demi sedikit dan proses ini berterusan sehingga seminggu bagi mengelakkan tangkai mayang itu patah. Setelah itu. Kemanisan dan kehalusan Gula Melaka ini berbeza dengan gula tiruan yang berada di pasaran kini. Mayang yang dilentur dibuang seludangnya dan dihiris sedikit demi sedikit dan air nira ditakung ke dalam buluh yang sepanjang 1 kaki. Tempat memasak gula Melaka dikenali sebagai sebagai µsabak¶. Pada peringkat ini pengawasan dan pengalaman penting bagi mneghasilkan gula yang baik. Air nira ini dikenali sebagai air tuak.Gula Melaka Gula Melaka atau dikenali juga dengan nama Gula Tuak banyak terdapat di Melaka. Proses membuat Gula Melaka bukanlah satu pekerjaan yang mudah kerana ia terpaksa melalui tiga peringkat pemprosesan. Pada peringkat kedua proses memasak Gula Melaka selama empat jam. Api sabak mesti dijaga agar tidak terlalu besar ketika gula mulai pekat dan mengeluarkan buih yang berwap panas. Peringkat pertama dalam menghasilkan Gula Melaka ialah dengan menggunakan buluh dan pengikatnya serta pisau yang dikenali sebagai µpenyadap¶ untuk mengambil nira kelapa. Di dalam tabung tersebut diletakkan sedikit kapur untuk mencegah air nira daripda menjadi masam. Seseorag yang pakar dalam membuat Gula Melaka dapat mengenal pasti kelapa yang dapat menghasilkan air nira yang baik. Ini penting bagi mendapatkan Gula Melaka yang bermutu tinggi. mayang kelapa dilenturkan dengan membalutnya pada daun kelapa muda. Gula Melaka diperbuat daripada air nira kelapa. Nyalaan api tidak boleh dibesarkan lagi di peringkat µbunga sena¶ di mana .

dodol yang dimasak tidak sedap dimakan. kancah diturunkan dan terus dikacau bagi menghasilkan gula yang halus.keadaan gula telah menjadi agak pekat dan mengeluarkan banyak buih dan mula dikacau perlahan-lahan. tepung beras. Membuat dodol boleh dikatakan amat rumit. Setelah 2 jam dodol tadi dimasak. Dodol yang dimasak memakan masa yang agak lama iaitu lebih kurang 4 jam kerana sekiranya kurang dari 4 jam. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat dodol terdiri daripada santan kelapa. Setelah beku. Dodol yang dimasak tidak boleh dibiarkan kerana jika dibiarkan. Untuk membuatnya. dodol hendaklah sentiasa dikacau bergilir-gilir untuk mendapatkan hasil yang baik. Ramai orang selalu mencuba untuk membuatnya. Dodol Ia sejenis makanan yang boleh dikategorikan dalam kumpulan makanan yang manis (atau manisan/penganan). Tetapi tidak semua yang akan menghasilkan dodol yang bermutu tinggi. . dodol akan bertukar kepada warna coklat yang pekat sedikit.Seterusnya. gula pasir. Dodol sangat terkenal di Melaka. dodol hendaklah dikacau supaya gelembung dodol tersebut tidak terkeluar dari kawah sehinggalah dodol tersebut masak dan diangkat. Beberapa minit kemudian. Biasanya mereka yang mahir membuat dodol ini terdiri daripada mereka yang telah berusia. dodol akan hangus atau hangit di bahagian bawahnya/kerak. gula tersebut dikeluarkan daripada bekas tersebut. Peringkat terakhir ialah bagi memastikan setelah cukup ukuran kepekatannya dan gula masih panas dituangkan ke dalam acuan yang diperbuat daripada buluh setinggi 3 inci. Jarang sekali generasi muda mahir membuat dodol. tidak tertutup di kedua-dua hujungnya dan tabung tersebut diletakkan di atas lantai khas. bahan-bahan tersebut hendaklah dicampurkan bersama di dalam kuali yang besar atau dikenali sebagai kawah dan dimasak dengan api yang sederhana besar. Oleh itu. gula melaka dan garam. Dodol tersebut akan mendidih dan mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang banyak.

Selepas itu. dodol tersebut bolehlah dipotong dan dimakan. Bagi ikan air tawar yang sesuai untuk dibuat otakotak ialah ikan tilapia merah. Otak-otak yang dibungkus dengan daun kelapa atau daun nipah perlu dibakar di atas dapur arang atau dapur biasa.Akhir sekali. Terdapat dua jenis otak-otak di Malaysia iaitu ³Otak-otak Terengganu´ dan ³Otak-otak Johor. Otk-otak Otak-otak adalah sejenis makanan tradisional di perkampungan nelayan. Kebiasaan otakotak diperbuat daripada isi ikan laut. . dodol mestilah berwarna coklat tua. patin dan keli. Ia lebih enak dimakan ketika masih panas. berkilat dan pekat. dodol tersebut hendaklah disejukkan di dalam periuk yang besar. Untuk mendapatkan hasil yang baik dan rasa yang sedap. Kebiasaannya dodol akan dihidang kepada tetamu pada hari-hari tertentu seperti harihari perayaan dan majlis kenduri.´ Pada lazimnya ia dibungkus dengan daun kelapa atau daun nipah tetapi kini ianya boleh dibungkus dengan kulit popia dan dikenali sebagai µspring roll¶. Kebiasaannya dimakan sebagai makanan ringan di jamuan petang.

Tapai Tapai ialah sejenis penganan yang dibuat daripada pulut. . tapai itu akan masak dan barulah boleh dimakan. Tapai pulut memerlukan bahan seperti pulut.Tapai yang telah masak juga tidak boleh disimpan lama. seseorang itu tidak boleh memakan sirih atau mendekatkan dengan benda-benda yang berwarna merah. Terdapat 2 jenis tapai iaitu tapai ubi dan tapai pulut. Tetapi pada zaman ini. Jika pantang larang ini dilanggar. Kemudiannya akan dibungkus sedikit-sedikit dengan menggunakan daun yang disebut sebagai daun tapai. Tapai pulut rasanya lebih sedap kerana itulah tapai ubi tidak dapat menandingi tapai pulut. ragi dan sedikit gula. daun tapai semakin sukar didapati dan kebanyakan tapai dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Setelah diperam dan disimpan selama 3 hari. Ketiga-tiga bahan ini hendaklah dicampurkan sehingga sebati. Bahan-bahan untuk membuat tapai tidaklah terlalu rumit. Biasanya tapai pulut lebih popular jika dibandingkan dengan tapai ubi. Air tapai ini boleh diminum dan juga boleh dijadikan sebagai ubat tradisional. tapai tersebut akan berwarna merah dan rasanya tidak sedap. masanya adalah lebih kurang dalam 2 hari sahaja dan kerana rasanya yang terlalu manis biasanya sesuai dimakan pada waktu tengah hari sebagai pencuci mulut. Terdapat sedikit perbezaan rasa antara tapai yang dibungkus dengan daun tapai dan tapai yang dibungkus dengan daun pisang. Tapai yang telah masak mengeluarkan air yang sangat manis. Seseorang itu juga tidak boleh memakan benda yang masam ketika membungkus tapai kerana ia akan menyebabkan tapai menjadi masam. Orang tua zaman dahulu juga mempunyai pantang larang apabila hendak membuat tapai. tapai itu boleh dicampurkan dengan santan kelapa dan dimasukkan sedikit ais. Tapai yang telah siap dibungkus dimasukkan ke dalam pasu tempayan yang besar dan ditutup dengan kain. dan sekiranya mahu menambahkan lagi kesedapan tapai. Apabila tapai sedang dibungkus.

Mereka yang bekerja sebagai kerani di Pulau Pinang menyumbang kepada pertubuhan hak asasi masyarakat Tamil dan India di Malaysia. Malah masyarakat Bali sehingga kini masih mengamalkan agama dan budaya Hindu. Candi Lembah Bujang di Kedah adalah bukti orang Melayu di Kuala Kedah pernah menganut agama Hindu-Buddha. Penempatan India di Malaysia berasal dari wilayah Tamil Nadu di selatan India lewat abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang bekerja sebagai buruh ladang getah milik peladang Eropah.TAMADUN INDIA Pengaruh Tamadun India Dalam Masyarakat Malaysia PENGANUT AGAMA HINDU DI MALAYSIA Pengaruh Hindu lebih awal sampai di Malaysia berbanding dengan agama Islam. 30% orang Tamil dari Tamil Ilagam (Tamil Nadu) juga bekerja sebagai kerani untuk pihak British and syarikat mereka di Pulau Pinang. Indonesia adalah bukti penduduk Jawa pernah menganut agama itu. Pengaruh Hindu/bahasa Sanskrit dapat dikesan dalam bahasa Melayu. . Minoriti India ini di bawa ke Malaysia dari utara India dan Sri Lanka. kesusasteraan dan kesenian. Sehubungan dari ini. Candi Borobudur dan Candi Parambanan di Jawa. Singapura and Kuala Lumpur waktu itu.

Maruku. peringatan kepada mereka yang lupa agar berbuat baik dan menjauhi daripada membuat kejahatan sesama manusia. Upacara mandi minyak dijalankan pada pagi Hari Deepavali untuk melambangkan penyucian.PERAYAAN Deepavali Deepavali merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut agama hindu. . Ini diikuti dengan upacara sembahyang yang dilakukan sama ada di rumah atau di kuil. Ia dilakarkan di atas lantai pada pintu masuk rumah mereka. Oleh itu. pada perayaan ini. Rumah-rumah mereka turut dihiasi rekabentuk µkolam¶ yang diperbuat daripada bijirin dan beras. Raja Naragasuri yang kejam dan selalu memeras rakyatnya. telah dikalahkan dan dibunuh oleh Maha Krishnan. lampu dan pelita dinyalakan untuk memperingati kejayaan kuasa baik menangani kuasa jahat. Laddu dan juga kuih-kuih manis merupakan juadah yang popular pada Hari Deepavali. Menurut lagenda. Raja Naragasuri meminta semua manusia agar mereka merayai hari kemenangan itu sebagai peringatan kepada yang mereka yang baik tentang godaan hantu dan syaitan. Sebelum mati. Perkataan Deepavali merupakan gabungan perkataan µDipa¶ yang bermaksud µcahaya¶ dan perkataan µGavali¶ yang bermaksud µbarisan¶.

Tidak semua penganut Hindu membawa belanga berisi susu ini. Selain itu pembawa kavadi akan diiringi oleh beberapa orang pembantu khas dari tempat masingmasing. Ramai juga lelaki Hindu yang mencukur rambut pada hari tersebut dan mewarnakan kepala dengan warna oren. kavadi akan dibawa atau dijunjung di atas bahu atau di atas kepala. Antara hiasan utama kavadi ialah bulu burung merak dan bunga-bungaan. Susu ini diisikan dalam belanga tembikar atau kini dalam belanga aluminium. warna .Hari Thaipusam Hari Thaipusam merupakan perayaan yang disambut oleh mereka yang beragama Hindu di seluruh dunia bagi menghormati dewa Hindu. Tidak semua penganut Hindu akan menunaikan nazar. Belanga berisi susu ini akan dihias dengan pelbagai corak . Nazar ialah memohon sesuatu hajat kepada Dewa Murugan dan jika permohonan dikabulkan. daun dan benang. tua. Berat dan saiz kavadi ini bergantung kepada kemampuan seseorang. berehat dan diberi minum . Pada hari Thaipusam. Perkhidmatan menggunting rambut ini ada disediakan di luar kuil dengan bayaran tertentu. mangkuk perasap kemenyan dan lain-lain. muda dan kanak-kanak. perempuan. Dari semasa ke semasa. Kavadi ini diperbuat daripada beberapa rod besi atau kayu yang di atasnya terletak patung dewa Murugan dengan pelbagai saiz dan bentuk. Pusam dalam zodiak Cancer Hari Thaipusam merupakan hari menunaikan nazar dan menebus dosa atau memohon ampun di atas dosa-dosa yang telah dilakukan selama ini. maka satu acara tertentu diadakan sebagai tanda kesyukuran Pada hari itu mereka akan membawa susu yang berwarna putih kerana susu itu dianggap paling suci . bulan penuh melintasi bintang terang. Dewa Murugan atau juga dikenali sebagai Dewa Subramaniam Thaipusam dirayakan pada bulan 'Thai' bulan kesepuluh dalam kalendar Tamil. Ada yang diiringi dengan kumpulan muzik . Belanga ini akan dijunjung di atas kepala dari luar kuil hinggalah ke dalam kuil. pembawa kavadi akan berehat di tangga-tangga tertentu . Ia merupakan satu bentuk melepaskan atau membayar nazar Bagi yang memohon ampun agar dosa mereka diampunkan. Pembawa kavadi ini terdiri daripada lelaki .

Mereka melangkah perlahan-lahan mendaki tangga-tangga kuil hingga tiba ke sisi patung Dewa Murugan di dalam gua Batu Caves. Mata pancing itu disangkut dengan buah limau nipis yang teramat pedih rasanya.Pelbagai cara menyiksa diri bagi menunjukkan mereka memohon ampun. Boleh dikatakan semua mereka berada di dalam keadaan separuh sedar kerana telah menggunakan bahanbahan tertentu. Ada juga yang mencucuk panah besi pada lidah dan pipi dari kiri ke kanan dengan panah pendek dan panjang. . Antaranya ialah berjalan di atas kasut berpaku. Yang lain pula mencucuk belalang mereka dengan puluhan mata pancing yang bersaiz 10 sm. Ada juga mata pancing itu bertali dan ditarik oleh para pembantu.

Deepavali TAMADUN INDIA Hari Thaipusam .

Amalan adat di kalangan masyarakat Melayu seperti melenggang perut. BAHASA DAN KESUSASTERAAN Di dalam tamadun India terdapat Kesusasteraan Sanskrit seperti Epik Ramayana & Mahabharata. Karya sastera Melayu tradisional pentingkan aspek kesenian. Hikayat Delima & Hikayat Sang Boma. juga ADAT RESAM DAN BUDAYA Kedatangan agama Hindu pengaruhi kehidupan seharian dan adat resam masyarakat Melayu contonya amalan jampi & mentera. keagungan raja-raja & menyelitkan unsur epik & mitos. Konsep ketuhanan agama Hindu yg membesarkan keagungan dewadewi & dikaitkan dgn kedudukan serta status Raja sbg jelmaan Tuhan. . mencecah garam dan menjejak kaki ke bumi bagi bayi adalah berasal daripada tamadun India. Tamadun India mengamalkan upacara pertabalan bagi mengekalkan status tinggi Raja.SISTEM PEMERINTAHAN Tamadun India mengamalkan konsep ³Dewaraja´ (dalam bahasa Sanskrit yang bermakna God King). Di Malaysia. bertindik telinga. upacara pertabalan turut dilakaun. Karya sastera Melayu tradisional turut diadaptasikan dalam wayang kulit. Epik Mahabharata diberi wajah tempatan menjadi Hikayat Pendawa Lima. Hikayat Seri Rama mendapat inspirasi daripada Epik Ramayana. bersanding dan berinai. keromantisan. Hikayat Pandawa.

serta choli yang berwarna sama atau setentang dengannya. Kain sari ini dililit pada badan dengan bahagian hujungnya yang bersulam diletak di atas bahu kiri.PAKAIAN SARI Sari merupakan pakaian tradisional India yang mudah dikenali di seluruh dunia. corak dan warna kain yang sememangnya indah. Sari diperbuat daripada pelbagai jenis. Sebidang kain berukuran 5 hingga 6 ela panjang dipadankan dengan kain dalam yang berwarna seakan-akan kain sari tersebut. . Kain dalam dipakai di atas atau di bawah pusat dan berfungsi menyokong kain sari tersebut dari terlucut.

KURTA Kurta pula adalah pakaian tradisional bagi kaum lelaki India di majlis rasmi. Ia merupakan kemeja panjang yang sampai ke lutut dan lazimnya diperbuat daripada kain kapas atau linen. Lelaki India turut menggayakan pakaian tradisional Vaishti beserta kain yang diperbuat daripada kain kapas yang ditenun dengan benang emas. .

Salvar atau shalvar adalah seluar serupa baju tidur. Kakinya adalah lebar di atas. dan sempit di kuku lali. Kelim tepi (digelarkan chaak). memberikan pemakainya lebih mudah bergerak. dibiarkan buka di bawah baris pinggang. . Kamiz adalah sebuah baju panjang atau tunic.SALWAR KAMEEZ Salwar kameez (juga dieja shalwar kameez atau shalwar qameez) adalah sebuah pakaian tradisional dipakai oleh wanita dan lelaki di Asia Tenggara.

.

MAKANAN .

.Tosai biasanya dimakan bersama kari kuah dhal ataupun bersama kisaran campuran cili padi dan bunga kelapa. Apabila tosai telah masak ia tidak melekat lagi pada besi masakan tersebut bolehlah diangkat dengan mudah.Campuran beras dan ulundhu dalam kuantiti yang tertentu dikisar bersama air dan dibiarkan semalaman supaya menjadi masam.Tosai Tosai pada asalnya merupakan masakan tradisional masyarakat India. Kisaran tersebut dipastikan tidak menjadi terlalu masam. Kisaran yang masam tersebut diceduk dengan sudip dan dicurahkan secara perlahan-lahan ke atas suatu besi masakan khas dalam satu bentuk bulatan yang lengkap.

beras (beras basmati kebiasaannya) dan juga ayam. daging atau sayur ±sayuran. .Nasi briyani Briyani ialah sejenis makanan berasaskan nasi dan dimasak bersama rempah.

ia akan distimkan dengan perahan air daun untuk dijadikan sebagai perasa. Selepas itu. mi itu akan dihidangkan bersama-sama parutan kelapa dan gula Melaka. santan kelapa yang kemudiannya. Putu mayam diperbuat daripada adunan tepung beras yang dicampur dengan air. . Setelah siap.PUTU MAYAM Putu mayam ialah sejenis makanan manis yang selalunya dimakan ketika sarapan pagi ataupun sebagai snek. doh itu ditekan ke penyaring untuk menjadikannya seperti mi halus.

Cara mnenamatkan kesengsaraan dan mengatasi nafsu iaitu dengan cara jalan 8 lapis. Untuk mengatasi kepahitan hidup perlu mengatasi nafsu. Keinginan yang baik . Jalan 8 lapis mengandungi:- a. Vunaya Pittaka dan Abhidhamma Pittaka. Oleh itu.membangunkan warisan kehidupan yang jelas b.kepercayaan yang kuat . d. c.TAMADUN CHINA Agama Buddha merupakan satu daripada agama yang dianut oleh masyarakat China yang telah dibawa masuk ke China dari Sri Lanka. Diantara kebenaran mulia yang diajarkan dalam agama Buddha iaitu:a. b.perlu mengambil keputusan yang tegas untuk mencapai jalan kehidupan yang berjaya. Ajaran Buddha mencapai kegemilangan pada zaman Asoka dan menjadi agama rasmi dinasti Mourya. Kewujudanagama ini lahir kerana terdapatnya penetangan terhadap agama hindu yang dilihat tidakadil dari segi perbezaan kasta. .memahami diri sendiri . Kepahitan dan kesengsaraan disebabkan oleh tuntutan nafsu. Kepercayaan dan pengetahuan yang baik . Kehidupan penuh dengan kepahitan. Agama Buddha menggunakan kitab Tripithaka yang mengandungi Sutta Pittaka. dia melarikan diri dan mengasaskan ajaran seperti 4 kebenaran mulia dan juga ajaran jalan 8 lapis. Sidhaarta Gautama adalah seorang yang mengasaskan agama Buddha.

Penilaian yang baik .mengekang kepercayaan syaitan dan menjaga kebaikan. . menipu atau mengenakan seseorang.bertindak secara aman. e. g. . Kelakuan yang baik . mencuri dan keterlaluan dalam tuntuan arak dan perlakuan seks. Makna kehidupan yang baik . f.Menumpukan sepenuhnya kepada satu perkara untuk mendapatkan kesedaran yang mendalam.perlu mendapatkan kehidupan dengan tidak memusnahkan kehidupan yang lain. Pengucapan yang baik . jujur dan sejati dan tidak membunuh. Pertapaan yang baik. h.perlu berhati-hati dengan kata-kata dengan perlakuan dengan orang lain. Usaha yang baik . . d.perlu mengawal diri sendiri dan berdisiplin.tidak melakukan fitnah.c.

Merupakan asas falsafah China dan mementingkan soal kemanusiaan. Humanisme .Pembinaan sesebuah pemerintahan perlu berdasarkan undang-undang yang ketat. Sebuah kerajaan mesti dipimpin oleh orang yang berkebolehan.Emosi dan keinginan manusia mengarah kepada kewujudan konflik dan ini boleh diatasi dengan pendidikan.Ajaran ini menganggap dunia manusia adalah buruk dan menjadi tanggungjawab mereka untuk mengembalikan keharmonian. Taoisme/Daoisme . Menekankan sikap jimat cermat. . PERTEMBUNGAN DENGAN ISLAM TAMADUN CHINA . . kekeluargaan dan penghormatan nenek moyang. . menentang kemewahan.Dihasilkan oleh Hsun-Tzu.Mendukung aspek dualisme ± menekankan keserasian melalui konsep Yin dan Yang. Menekankan ³universal love´ dan persamaan taraf. muzik dan perayaan tradisi.m. .Ajarannnya mengenai tingkah laku. Legalisme . . Mo-Tzu Dilahirkan oleh Mo-Tzu pada akhir Dinasti Chou.Diasaskan oleh Kong Fu Tze lahir pada tahun 551 s. .Menekankan sifat kasih saying dan hormat menghormati. .Ajarannya tidak menekankan moral.KEPERCAYAAN BERDASARKAN AHLI FALSAFAH CHINA Confucious .Merupakan pengajaran falsafah untuk mempertingkatkan moral dan etika manusia.Dilahirkan oleh Lao Tze dalam bukunya ³The Way and Virtue´> . tetapi merupakan suatu pendekatan pentadbiran yang pragmatic.

1. Mereka mempertemukan tradisi pemikiran budaya Cina yang menitikberatkan perhubungan etika antara manusia. SUMBANGAN CINA MUSLIM DARI SEGI TEKNOLOGI. alat kedudukan tempatan. 3. orang Muslim telah membawa kaedah perkiraan arab ´ Xiyi Lishu ´. Ketenteraan ± mereka mencipta meriam yang kuasa tinggi untuk memusnah. fahaman percantuman di antara alam dan manusia. Masa Depan Tamadun CHina. SUMBANGAN ISLAM TERHADAP PERUBATAN CINA. Kaedah dan bahan perubatan Arab yang telah dibawa masuk ke Cina. SUMBANGAN ISLAM TERHADAP ASTRONOMI DAN MATEMATIK CINA. 2. Pembinaan kapal dan teknik pelayaran. Pembinaan ± Cina Muslim banyak membina masjid. Pertembungan hasil karya dan terjemahan oleh tokoh-tokoh Cina Muslim. PERHUBUNGAN AGAMA ISLAM DENGAN BUDAYA TRADISI CINA. prinsip kesederhanaan dengan nilai-nilai Islam. 1. ajaran pendita. menggunakan mesin untuk melancar peluru. dewan membaca Al Quran. Antara alat penciptaan astronomi ialah alat lengkongan banyak. alat bebola langit dan alat melihat cuaca. Kaedah rawatan dan perubatan oleh doktor Muslim. Dalam ilmu hisab. . Kubah dan bangunan bercorak Islam. Buku perubatan dan penulisannya telah diusahakan.PENGENALAN Islam dibawa masuk ke China melalui 2 jalan iaitu jalan darat dan laut. Berorientasikan Humanisme.

atau dengan alam semesta. manusia masih dapat berinteraksi dan bekerjasama secara berkesan atas nilai-nilai yang sejagat. pendidikan. 6. Menuntut ilmu yang mendalam tidak bermakna sekiranya tidak berakhlak. antara individu. 3. Keluarga adalah institusi terulung dalam tamadun Cina. Tamadun Cina berbeza dengan tamadun lain yang berorientasikan teisme. Keharmonian sebagai nilai yang bersesuaian dengan humanisme dan moralisme. Moralisme sebagai ideologi. Bersifat Sekular. Kerajaan dan sistem politik berpadu dengan akhlak. ´ Keharmonian ´ merupakan nilai utama. Manusia dianggap berkedudukan tinggi iaitu di antara ´ tian ´ dengan ´ di ´ ( langit dan bumi ). Sungguhpun berbeza dari segi orientasi. Hubungan manusia dengan alam semesta akan tercapai kesatuan yang kukuh. Hubungan manusia dengan alam semesta. . dan institusi-institusi lain adalah terpisah daripada agama. komuniti. keluarga. 4. kelompok. 5. Sistem etika Konfusianisme berpokok pada keluarga. Keharmonian adalah hubungan antara dua orang. Mementingkan institusi keluarga. Humanisme menyebabkan cara hidup orang cina bersifat sekualar. Politi. 2.

Lima belas hari selepas perayaan Tahun Baru Cina. Perarakan tarian naga atau singa akan diadakan. malah turut dirayakan oleh bangsa Korea. Rumah akan dicuci dan segala hutang-piutang dikutip atau dibayar agar mereka tidak sentiasa dikelilingi hutang sepanjang tahun yang baru. Sebelum hari tahun baru bermula. dan limau mandarin. sosej. Rumah-rumah dihiasi dengan buah limau sebagai simbol murah rezeki. kuih pulut. Tahun Baru Cina diraikan dengan jamuan yee sang dan kuih bakul. perayaan Tahun Baru Cina ditamatkan dengan perayaan Chap Goh Mei. dengan kereta berhias yang diiringi bunyi gendang. Kaum keluarga akan makan besar dengan masakan tradisi seperti daging itik.pengaruh tamadun cina dalam masyarakat malaysia perayaan TAHUN Baru Cina Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting orang Cina bagi menyambut tahun baru dalam kalendar qamari Cina. bunga dan pokok limau. . titik permulaan dalam nasib dan kehidupan. Vietnam. Mercun dibakar pada tengah malam bagi menandakan bermulanya tahun baru dan bagi menghalau puaka dan nasib malang. maka turut memakai kalendar qamari Cina. Kalendar qamari Cina terbahagi kepada kitaran 12 tahun dan dinamakan sempena nama haiwan. yang diberikan oleh orang yang berkeluarga kepada mereka yang masih belum kahwin. Tahun Baru Cina bukan sahaja diraikan oleh kaum Cina di merata dunia. daging salai. Tahun Baru Cina melambangkan permulaan. Golongan muda pula akan melawat golongan tua dan menerima wang ang pau dalam sampul merah bagi melambangkan nasib baik. Mongol dan Miao (Hmong China) yang dipengaruhi oleh China dari segi kebudayaan dan keagamaan. sanak saudara yang jauh akan kembali berkumpul.

Nama-nama dahan bumi tersebut bukan perkataan bahasa Cina bagi haiwan-haiwan tersebut. . besertakan lambang haiwan dalam zodiak Cina dan lambang dahan buminya.Tarikh hari tahun Baru Cina dari 1996 hingga 2019 (dalam kalendar Gregory) adalah disenaraikan seperti berikut.

Ini bermakna kaum Cina ada dua puluh hari untuk menunaikan tanggungjawab mereka. (kubur dibersihkan dan dihiasi dengan kertaskertas berwarna-warni melambangkan kesetiaan anak-anak. Hari Ching Ming biasanya jatuh pada bulan April. ibu-bapa dan ahli-ahli tersayang yang telah meninggal dunia. Kebanyakkan perayaan Cina mengikut kalendar bulan Cina tetapi Ching Ming mengikut kalendar matahari.PERAYAAN CHING MING Ching Ming maksudnya Jernih dan Terang. cucu-cicit kepada simati) Perayaan Ching Ming boleh diamalkan sepuluh hari sebelum April 4 dan sepuluh hari selepas April 4. haribulan 4. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab memberi kerhormatan dan peringatan kepada nenek-moyang. .

ketam dan sebagainya. jamuan kuih bulan. rama-rama. masyarakat Cina menyambutnya dengan mengunjungi tokong.Bentuk -bentuk ini bagi masyarakat Cina akan memberi tuah kepada mereka. membuat kuih bulan dan menggantung tanglung. Di Malaysia. . Ia menandakan berakhirnya musim menuai pada zaman dahulu kala. ketika bulan mengambang. lilin.Selepas itu.Biasanya ia diisi dengan inti kacang merah.Pesta Kuih Bulan Dan Tanglung Pesta Kuih Bulan pula disambut pada hari ke-15 pada bulan kelapan kalendar Cina. kerana bentuknya yang bulat. arnab. dan teh Cina dipersembahkan di tokong. bagi mereka adalah untuk mengukuhkan ikatan. dan kertas adalah amalan mereka di malam ini. Pada malam 15 haribulan. seperti naga. kerana kuih bulan adalah lambang hormat. Amalan memberi kuih bulan kepada rakan dan saudara mara. Tanglungtanglung pelbagai jenis juga digantung di rumah. Bacaan mentera yang disertai dengan pembakaran colok .Kadangkala ia dikenali juga sebagai Pesta Tanglung. kacang hitam atau kacang soya. ayam panggang. Kuih bulan dan tanglung adalah dua aspek penting dalam perayaan ini.Di Malaysia. babi panggang. kemeriahan ini dapat dirasai jika kita berkunjung ke Petaling Street pada malam itu. kelihatan kanak-kanak membawa tanglung mengelilingi rumah dengan gembira.Kuih Bulan yang dibuat bagi hari ini adalah melambangkan kesepakatan.Manakala tanglung bagi memeriahkan perayaan ini terdapat dalam pelbai bentuk. ubi. berkumpul bersama keluarga.

.

Buah limau yang basah membawa pesanan agar mereka mendapat pasangan yang sesuai. Terdapat juga amalan melontar buah limau ke dalam laut atau sungai dengan doa untuk mendapat pasangan. dan mengimbang bendera besar "Chingay" . Persembahan kebudayaan Cina akan diadakan pada waktu malam bagi menandakan perayaan Chap Goh Mei seperti perarakan tanglung. di mana colok besar akan dibakar dan juga diadakan makan besar bersama keluarga.Chap Goh Mei Lima belas hari selepas Tahun Baru Cina merupakan hari Chap Goh Mei disambut sebagai menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Cina. Pesta Chap Goh Mei disambut dengan mengadakan upucara sembahyang secara besar-besaran. tarian naga atau singa. Chap Goh Mei juga dianggap sebagai malam mencari pasangan di mana para gadis akan berpakaian serba indah dan mengunjungi kuil untuk berdoa agar mendapat pasangan yang secucuk. Bunga api dibakar dan tanglung dinyalakan bagi meraikan Chap Goh Mei.

.

TAMADUN CINA Tahun Baru China Perayaan Kuih Bulan Ching Ming Hari Chap Goh Mei .

pakaian CHEONG SAM Pakaian ini dipakai oleh wanita berketurunan Cina. Cheongsam dikatakan berasal dari baju tradisional lelaki Cina yang labuh sampai ke kaki. Pada mulanya. kolar baju antara 3 hingga 4 cm sahaja tetapi kemudiannya ditinggikan sehingga menjadi 7 cm. Tetapi kini. Cheongsam dipercayai mula diperkenalkan semenjak revolusi di Negera China pada tahun 1911. . pakaian ini jarang dipakai oleh wanita Cina di Malaysia kerana mereka lebih gemar memakai pakaian fesyen negara barat. Perkataan 'cheong sam' dalam dialek kantonis bermaksud 'baju labuh'. Baju ini asalnya labuh tetapi lama-kelamaan disingkatkan hingga ke paras lutut. Cheongsam dipakai ketat dan berbelah di kiri dan kanannya. Biasanya dipakai pada upacara-upacara tertentu seperti majlis perkahwinan dan semasa Tahun Baru Cina.

Samfoo turut dipakai oleh lelaki berketurunan Cina tetapi mempunyai sedikit perbezaan dengan samfoo yang dipakai oleh wanita Cina. . Samfoo diperbuat daripada kain nipis yang tidak bercorak atau berbunga halus. Pakaian tradisional ini jarang sekali dipakai oleh lelaki berketurunan Cina di Malaysia.SAMFOO Samfoo membawa maksud 'baju dan seluar' dalam dialek Kantonis. Ia digemari oleh wanita-wanita separuh umur dan yang bekerja di ladang. lombong atau di rumah. Pakaian ini biasanya diperbuat daripada kain lembut seperti kain sutera. Pakaian ini terdiri daripada baju yang longgar dan terbelah di depan dan berkolar tinggi serta dipakai bersama seluar longgar seperti seluar baju Melayu. Ia merupakan pakaian harian wanita keturunan Cina selain dari 'cheong sam'.

.

rakyat cina dengan dorongan Puak Ming. Usaha ini berjaya dan Kerajaan Mongol berjaya digulingkan. Hingga kini. Mereka terkenal kerana kuat bekerja dan pandai berniaga. . Kuih Bulan Kuih Bulan adalah sejenis kuih cina yang sering dimakan sewaktu perayaan Pertengahan Musim Luruh.undang yang tidak munasabah dan pelik dikenakan. Dalam perayaan yang dikenali sebagai Perayaan Pertengahan Musim Luruh. Tiga kumpulan kecil kaum ini yang berbicara dialek Cina berbeza adalah Hokkien yang tinggal di utara Pulau Pinang. Undang. Di tengah. mereka membuat kuih yang berbentuk bulat beramai.tengah kuih tersebut diletakkan pesanan yang menerangkan cara untuk memberontak.semasa bulan sedang mengambang.ramai. peristiwa ini di rayakan pada setiap tahun oleh Masyarakat Cina. yang mana kaum Cina merangkumi 25 peratus populasi. bersepakat untuk memberontak. Kebanyakan keturunan kaum Cina hari ini berasal daripada pendatang ke negara ini pada kurun ke-19. Menurut hikayat cina Kuih Bulan berdasarkan sebuah kisah yang berlaku di Negara Cina semasa pemerintahan puak Mongol ( Dinasti Yuan ) yang agak tegas dan kejam.makanan Makanan Cina Ini adalah kumpulan etnik kedua terbesar. Kantonis yang tinggal di Kuala Lumpur dan juga kumpulan bertutur bahasa Mandarin yang tinggal di kawasan selatan tanahair di Johor. Pada suatu malam. Di sebabkan ini. Ke atas rakyat cina supaya tiada satu pun yang dapat menggugat kuasa mereka.

.Kuih Bulan di buat daripada adunan yang manis dan memiliki inti biji buah teratai atau kacang merah atau dengan kuning telur masin di tengahanya. Big Thumb bakery telah memperbaharui dan mengubah bentuk dan rasanya seperti yang kita lihat di atas. Chou Zhi Tou Sup ini disediakan dengan menggunakan herba Chou Zhi Tou dengan direbus menggunakan kaki khinzir. Terdapat juga tradisi yang menyatakan Kuih Bulan dibuat sebagai persembahan kepada Dewa Dapur. Peng Bing Ia merupakan kuih tradisional bagi masyarakat lama dahulu. Rupanya yang berlainan tapi rasa tetap yang sama. Masakan ini amat baik untuk pelancaran darah dan melegakan keletihan. Dewa Dapur yang makan Kuih Bulan tidak dapat menyampaikan lapuran buruk kepada Maharaja Syurga disebabkan mulutnya terkunci oleh Kuih Bulan yang manis itu. dan di masak sehingga mengeluarkan aroma yang wangi. Ia merupakan sup herba untuk segelintir masyarakat terutamanya di kalangan masyarakat Cina dan ia juga merupakan makanan orang Foochow. Peng Bing diperbaharui tetapi masih menggunakan tepung yang sama cuma intinya lebih sedap lagi.

Sekarang Guang Bing adalah salah satu makanan yang popular bagi masyarakat Foochow (Cina). Rasanya seperti French Bread tetapi ianya terdapat bijan.Guang Bing (Kom Pia) Di ambil sempena hero Ji Guang yang diperbuat daripada makanan kering untuk askarnya yang dibawa bersama-sama semasa peperangan Anti-Japanese di negara China. roti ini di letakkan inti untuk menambahkan perasanya. Kadangkadang. Ia boleh dimakan begitu saja dan dimasak sup bersama dengan rebusan atau sup daging yang beserta dengan herba .

Bahan-bahan nya terdiri daripada mee. minyak khinzir.Gan Pan Mian Nama lainnya ialah Kampua. Masyarakat Cina menjadikannya sebagai ganti bubur nasi dan ia dikenali ³bubur kulat´. Harga sepinggan Gan Pan Mian adalah sekitar RM1. Masyarakat Cina percaya bahawa bubur ini sangat berkhasiat untuk membuang panas yang ada di dalam badan dan ia juga berkhasiat khususnya untuk orang yang lemah tenaga. .50 sahaja. murah dan di sukai oleh masyarakat tempatan. daun bawang. Ia adalah sejenis mee bagi masyarakat Foochow yang mana ianya sedap. bawang goreng dan bak kut teh. Ding Bian Hu Ia merupakan sejenis makanan orang Foochow yang biasanya dimakan semasa sarapan pagi atau lewat malam.

m.m. . Pemilikan tanah dan ladang-ladang secara persendirian ini pula terlepas dari kawalan pihak kerajaan.Bermula pada zaman pemerintahan Kamakura (1185-1338 s.) . pemilihan tanah sesuai untuk pertanian.Tuan-tuan tanah ini dikenali sebagai syo dan mereka berhak memungut cukai dan hasil daripada ladang. . .Tamadun jepun Zaman Awal . . Berlaku penciptaan saliran.Muncul puak yang paling berpengaruh ± puak Yamatomo (menyembah Dewi Amateresu-Omikami ± Dewi Matahari). Kesannya kuasa Maharaja telah berpindah kepada tuan-tuan tanah tersebut. .Muncul golongan samurai/buke yang amat ditakuti oleh rakyat.Zaman kedua ialah Zaman Yayoi ± zaman perkembangan tamadun tahap kedua. . binatang liar sebagai pekerjaan.Kekayaan dan kemewahan mula dikecapi ± bermula pengumpulan harta kekayaan. berburu. menangkap ikan.)Jomon merujuk kepada sejenis tanah liat yang banyak digunakan untuk membuat peralatan. penyimpanan makanan dan penentuan musim. Golongan buke ini pula patuh kepada shogun yang berkuasa iaitu Keshogunan Kamakura.Sistem feudal bermula apabila wujudnya pemilikan tanah dan ladang-ladang oleh individu. Menggunakan peralatan batu dan tanah liat. Berlaku perubahan dalam pertanian ± penanaman padi. Zaman Feudal dan Pertengahan . pembuatan alatan logam. kekuasaan dan pengaruh. .Manusia zaman ini hidup secara nomad dan primitive.Zaman awal ini dipanggil sebagai Jomon (800-300 s.

Inilah yang berlaku pada zaman feudal sejak tahun 1600-1868 di mana kuasa Maharaja disingkirkan dan pemerintahan dikuasai oleh para shogun yang mengamalkan sistem feudal. Pegawai-pegawai yang dilantik memberi kesetiaan penuh kepada Shogun.. Melalui sistem ini dilantik buke yang berperanan memungut cukai dari syo (tuan tanah). KRONOLOGI ZAMAN FEUDAL DI JEPUN Zaman Kamakura Keluarga Fujiwara Keluarga Taira Keluarga Minamoto Tentera Hojo Maharaja Go Daigo Ashikaga Takauji Sengoku Jidai Shogun Tokugawa . orang yang bertanggungjawab memperkenalkan sistem feudal ialah Yoritomo.Dalam sejarah Jepun.

tetapi dilahirkan sama dengan yang lain. Menepati janji dan berdisiplin g. Perikemanusiaan (nasake) e.SISTEM NILAI DAN BUDAYA JEPUN Nilai-nilai utama Yang Diamalkan oleh Masyarakat Jepun a. 80% daripada pelajar ini datang dari luar bandar. Cintakan ilmu ± budaya ilmu dalam masyarakat Jepun ialah mereka menjunjung tinggi dan mempunyai sikap hormat kepada pelajaran dan mempunyai sikap ingin tahun yang mendalam terhadap maklumat-maklumat. c. Pelajar miskin dibiayai oleh biasiswa pemberian tuan tanah dan hartawan. Contohnya buku Yukichi Fukuzuwa. Dalam memajukan pendidikan di Jepun. terdapat hamper 30. . On atau giri-ninjo ± hutang budi dan membalas budi. Wa (kerukunan) f. kaya atau miskin.000 pelajar yang menghadiri 90 buah sekolah swasta di Tokyo. Budaya malu d. Budaya Ilmu Dalam Masyarakat Jepun Budaya ilmu (budaya cintakan ilmu) telahpun wujud sejak zaman Meiji (1860-an 1880an). Buku tersebut menyatakan: ´Manusia tidak dilahirkan mulia atau hina. Pada akhir tahun 1888. tetapi mereka yang jahil akan menjadi papa dan hina´. Galakan Pelajaran dijual sebanyak 600 000 naskah pada tahun 1882. Sesiapa yang gigih belajar dan menguasai ilmu dengan baik akan menjadi mulia dan kaya. para remaja dan pelajarnya disajikan dengan kisah kejayaan dari Timur dan Barat. Mura Ishiki ± kesedaran sekampung b.

Konfusianisme a. . .Shinto berkait rapat dengan negara. . . di mana Buddhisme telah dijadikan sebagai agama rasmi.Tidak mempunyai nabi/pengasas/kitab suci. Buddhisme c. . .Falsafah/Agama Masyarakat Jepun . Shintoisme b. bangsa dan alam Jepun dan merupakan symbol perpaduan dan kesetiaan kepada maharaja dan negara.Terdapat 3 agama yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Jepun.Mendapat tempat yang kukuh semasa pemerintahan Putera Shotoku pada 592 s. b.Dewi Matahari (Amaterasu-omi-kami)adalah Tuhan yang besar dan Maharaja Jepun dipercayai dari keturunan Dewi Matahari. .Pendeta Shinto telah menyusun/menulis kitab untuk rujukan ±Shinto Gabusho/Lima Buku ajaran Shinto.Semangat berkorban untuk Maharaja/Tuhan ditanamkan ke dalam jiwa setiap rakyat. Shinto bererti ³Jalan Tuhan¶ (kami-no-michi). .Tidak ada falsafah dan etika.Konsep Tuhan dan Dewa Dewi (kami) agak kabur. Buddhisme .Agama khas bagi masyarakat Jepun. Agamaagama tersebut ialah: a.m. Terdapat 8 juta Dewa Dewi. Agama Shinto .

.Ajaran Buddhisme ini diterapkan dalam Perlembagaan 17 Artikel (mengandungi pelbagai aspek ajaran Buddhisme dan Konfusianisme)yang mewajibkan kakitangan kerajaan mematuhinya. Dharma dan Sangha.Pada zaman Shogun Tokugawa ajaran ini menjadi asas dalam pembinaan negara. . . Ajaran ini juga terkandung dalam Perlembagaan 17 Artikel.Ajaran ini diminati kerana memberi penekanan kepada moral. .Buddha Zen adalah ajaran yang paling mendominasi masyarakat Jepun di mana ia merupakan salah satu hasil himpunan alam fakir China yang tidak ingin kepada corak falsafah dan lebih kepada penerangan. . c. Konfusianisme .Beliau juga menekankan pentingnya ajaran Buddha dan menjunjung tinggi ³Tiga Harta Suci´ iaitu Buddha. menghantar pelajar ke China untuk mempelajari Buddha dan menulis 3 buah buku mengenai ajaran Buddha.

pengenalan sector industri pertahanan seperti senjata dan pembuatan kapal perang. Politik .MASYARAKAT JEPUN DAN MODENISASI Pendahuluan . Pengenalan Dokumen Gokajo no Goseimon (Carta Pengakuan Lima Artikel). .Reformasi politik ± sistem demokrasi. diikuti Britain (Oktober 1854) . ekonomi. pendidikan dan sebagainya.Menghapuskan sistem feudal yang selama ini dipraktikkan oleh Kesyogunan Tokugawa. Maharaja adalah pemerintah tertinggi dan penubuhan Parlimen yang dipanggil Diet yang terdiri dari Dewan Bangsawan dan Dewan Rakyat.Meiji mengembalikan semula kuasa politik kepada Maharaja Jepun dan pusat pentadbiran dipindahkan dari Kyoto ke Edo (Tokyo). . a. . Meiji mengambil contoh kekuatan ketenteraan. Keadaan ini dapat dilihat semasa pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. Hasil daripada proses modenisasi. . Russia (Febuari 1855) dan Belanda (November 1855).Meiji mencontohi negara Barat. .Zaman moden Jepun mempunyai hubungan erat dengan Barat. . Jepun menjadi sebuah negara maju.Proses modenisasi pada peringkat awal dilakukan dalam skop agama Shinto. Ini berlaku apabila Jepun terpaksa membuka dasar tutup pintu kepada dunia luar melalui Perjanjian Kanagawa pada Mac 1854 yang mana Jepun terpaksa membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate kepada Amerika Syarikat. Pada tahap ini tamadun dari Barat dicanai begitu rapi sehingga tamadun yang dihasilkan adalah bersifat keJepunan.Jepun mula masuk ke zaman moden bermula dari zaman Reformasi Meiji (18681912) dalam pelbagai aspek ± politik. . Buddhisme dan Konfusianisme.Masyarakat Jepun mengalami proses modenisasi melalui beberapa tahap iaitu dari zaman Tokugawa hingga ke zaman Meiji dan moden.

Meiji juga mengadakan reformasi pendidikan. semi-conductor. Etika Kerja Jepun Dedikasi Menepati masa Prinsip perniagaan yang teguh Profesionalisme Mengubahsuai idea Pengurusan Jepun . mengimport tenaga professional daripada Barat. Ekonomi .b. keperluan komputer dll. Pendidikan . Pelajar-pelajar dihantar ke Barat untuk mempelajari ilmu sains dan teknologi. perlatan-peralatan mesin. Juga menggalakkan pertanian dan penghapusan cukai serta pembinaan saliran. c. Jepun adalah technological leader di dalam pengeluaran berbagai produk ± optik gentian. mengubahsuai dan mengkomersialisasikan teknologi asing kepada inovasi asli mereka. mendirikan pusat-pusat pengajian berasaskan sains dan teknologi di samping bidang-bidang lain. Meminjam. bahan-bahan komposit. Sains dan Teknologi Jepun Pembangunan teknologi Jepun ± technological follower kepada technological leader.Modenisasi di bidang ekonomi ± ekonomi moden berasaskan Kapitalisme khususnya industri.

Terdapat 4 prinsip asas a) Sesiapa sahaja yang berupaya melakukan tugasannya dianggap bijak dan dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti tugasannya. Jika membazir ia dianggap satu kesalahan besar. Budaya Kerja Islam dan Jepun Suatu Perbandingan Budaya kerja dan konsep masa (Asr) . Maksudnya segala harta di dunia adalah pembaziran atau anugerah drp. Ia adalah satu proses penambahbaikan yang berterusan bagi mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi dari semasa ke semasa Konsep Mottainai Konsep paling penting dlm. Masyarakat Jepun. c) Ahli-ahli dalam satu koperasi membentuk satu keluarga besar d) Kumpulan kerja itu lebih mustahak daripada individu pekerja. b) Berilah peluang kepada pekerja untuk meningkatkan kualiti kerja mereka. Konsep Kaizen Dilaksanakan bagi melahirkan semangat yang berterusan untuk memperbaiki hasil kerja di kalangan pihak pekerja. Manusia sebagai pentadbir dan menguruskan harta-harta yang dipinjamkan tersebut dengan efektif tanpa pembaziran. Tuhan.

40 juta orang sahaja.. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik dan salig berpesan satu sama lain dengan kebenaran serta bersabar. Di akhir tahun 1980-an di kawasan ASEAN.menguasai korporat yg besar. Di Indonesia: Cina 3.´ (surah al-Asr :1-3) ³Maka apabila engkau telah selesai sesuatu pekerjaan maka tegaklah. Dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap.³Demi masa.1% drpd 170 juta penduduk. nescaya akan memperoleh tempat kediaman serta penghasilan yang banyak di muka bumi ini.´ (94:7-8) Menurut Hamka: ayat tersebut : Sentuh ttg disiplin kerja Kerja sungguh-sungguh Jgn bertangguh Jgn jadikan keletihan sbg alasan Kerja dan Hijrah ³sesiapa yang berpindah dari negerinya kerana Allah.5juta/ 2. sesungguhnya manusia itu dalam kerugian . Mencari keadaan yg lebih baik sama ada aspek spiritual dan mental. perubahan fizikal dan mental b. . masyrakat cina berjaya mengumpulkan lbh RM200b dengan bil.´(4:100) Berhijrah bermakna bergerak dari suatu tempat yang merangkumi: a.

Ini selari dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran iaitu . Apa yang penting ialah kegigihan masyarakat Jepun membangunkan negara dan ekonomi mereka perlu dijadikan contoh kepada negara Asia yang lain.´ Keterangan Ayat di atas ialah: Perubahan sikap Sentiasa memperbaiki mutu kerja Mesti berusaha untuk berjaya Tidak boleh malas/berpeluk tubuh Mesti berikhtiar Kesimpulan Jepun merupakan antara negara Asia yang maju dan setanding dengan negara barat..´Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri«..´Allah tidak akan mengubah apa yang ada ..(alSaff :4) Kerja dan Perubahan Konsep Perubahan Dalam Islam «.Penggunaan Sumber ³« makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan.´ (al-A¶raf:31) Kecekapan dan sistematik ³sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh.

´ Pengaruh tamadun jepun dalam masyarakat Malaysia .pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri«..

Mura Ishiki kesedaran sekampung Menghormati orang tua Cintakan ilmu NILAI-NILAI MASYARAKAT JEPUN YANG DIAMALKAN OLEH MASYARAKAT MALAYSIA Budaya malu Menepati janji dan berdisiplin Perikemanusiaan (nasake) Mura Ishiki ± kesedaran sekampung .On atau girininjo hutang budi dan membalas budi.

Lamakelamaan Negara kita menjadi seperti negera Jepun jika dipandang dari segi adatadatnya. Apabila mereka bertema sesam sendiri mereka akan tunduk sebagai tanda hormat. semua penduduk kampung akan membantu tuan rumah menyipakan majlis perkahwinan. kedai-kedai.Masyarakat Jepun mengamalakan nilai kesedaran sekampung. Masyarakt Malysia kini pun mengamalakn niliai ini. Contohnya membina rumah. Mereka akan bergotong-royongf membuat sesuatu pekerjan. panggung-wayang dan sebagainya. Contohnnya jika adanya sesebuah majlis perkahwinan. Menghormati orang lain Masyarakat Jepun mengamalakan amalan-amalan hormat-menghormati. melakukuan majlis perkahwinan. Hinggakan pasukan bola sepak juga menunduk di antara satu sama lain sebelum sebarang perlawaan dijalankan. Adat ini telah diperkenalkan di Negara kita.Sudah menjadi kebiasaan bagi orang ramai menundukkan kepala apabila berjumpa di antara satu sama lain di lorong-lorong. Makanan .

Sushi adalah makan jepun yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk (neta) berupa makanan laut. sushi yang ditulis dengan huruf kanji merupakan istilah untuk salah satu jenis pengawetan ikan disebut gyosh yang membaluri ikan dengan garam dapur. . sayuran mentah atau sudah dimasak. Pada awalnya. dan gula.Penulisan sushi menggunakan huruf kanji yang dimulai pada zaman Edo periode pertengahan. bubuk ragi atau ampas sake. Nasi sushi mempunyai rasa masam yang lembut karena dibumbui campuran cuka beras. Asal-usul kata sushi adalah kata sifat untuk rasa masam yang ditulis dengan huruf kanji sushi. garam. daging.

.Pakaian Kimono Pakaian tradisional perempuan jepun atau lebih dikenali dengan nama glamernya kimono juga dijual di Hamamatsu... Kainnya lembut dibuat dari sutera kot. Pengurusan grafik .. motifnya ada dari bunga atau haiwan.

Tamadun Islam Zapin .

Rumah Mempunyai Tiang Kaki Contoh: Istana Lama Seri Menanti dan Istana Kenangan di Kuala Kangsar Bumbung Mempunyai Rabung Tinggi Tamadun Melayu Menggunakan dinding buluh. Rumah di Negeri Sembilan menggunakan kayu keras dan dibina tiang seri dan dicantum menggunakan baji. Baju Kurung Baju Melayu Tamadun Melayu Baju kebaya Songket .

Nasi dagang Masak lemak cili api Nasi Lemak Gulai batang pisang Kuih-muih Belacan Asam pedas TAMADUN MELAYU Mee kari Hari Raya Aidilfitri TAMADUN ISLAM Hari Raya Aidiladha .

Kuih Bulan

TAMADUN CINA

Masakan Nyonya

Bahan soya

Seni Bina Tradisional Menggabungkan unsur Cina dan Barat dan jarang ditemui di tempat lain. Contohnya Masjid Tengkera Melaka

Tamadun Cina
Baba Nyonya: halaman terbuka di bahagian dalam rumah serta jubin yang cantik dan bewarna-warni

Seni Bina Baba Nyonya

Berwarna Warni menyerupai seni bina kuil di India Selatan.

Tamadun India
Ukiran halus, hiasan emas, motif tulisan tangan dan jubin indah dari Itali dan Sepanyol. Kuil Sri Mahamariama n kuil paling cantik di negara ini.

Tamadun India
Sari Salwar Kameez Kurta

Memberi Salam menghormati orang lain dengan cara menundukkan kepala sedikit

Tamadun Jepun

memakai stoking

Tamadun Jepun

Meja Jepun

Meja Jepun mempunyai ciri iaitu kaki meka pendek

Rumusan
Secara keseluruhannya, istilah masyarakat majmuk ini terhasil kesan daripada penjajahan British. Bagi memastikan keadaan negara yang aman dan damai, perkara yang paling penting adalah aspek ekonomi kerana ia menjadi isu paling sensitif. Namun dalam hal ini, sikap masyarakat sendiri yang paling utama, perlu memahami kedudukan masing-masing. Perlu ditegaskan bagi memastikan kesepaduan dan kestabilan dalam hubungan sesama masyarakat, penelitian sejarah salah satu langkah yang penting. Malahan boleh menjadikan apa yang berlaku di luar negara sebagai satu ukuran erti sebenar perpaduan. Sejarah perlu dijadikan satu rangka tindakan untuk membina Negara-Bangsa. Kepentingan Sejarah sesuatu bangsa khususnya yang berteraskan kepada sejarah bangsa pribumi perlu diutamakan dan diberi status dan kedudukan yang utama bagi memantapkan lagi asas pembinaan NegaraBangsa. Identiti Negara-Bangsa adalah sinonim yang saling mengukuhkan identiti, nasionaliti dan nasionalisma serta unsur-unsur patriotisma Negara-Bangsa. Setelah kami menyiapkan buku skrap ini kami mendapati pengaruh-pengaruh tamadun Islam, Melayu, Cina, India dan Jepun meninggalkan pelbagai kesan ke atas masyarakat majmuk di Malaysia. Terdapat banyak kesan positif dan ada juga kesan-kesan yang negatif. Walaubagaimanapun, apa yang dapat dirumuskan ialah, pengaruh-pengaruh tamdun-tamadun ini mewujudkan banyak perkara-perkara baru seperti percambahan ilmu pengetahuan, penambahan pengaruh bahasa, adat, pakaian dan banyak lagi. Tamadun-tamadun ini juga mempunyai persamaan dan perbezaan yang tertentu meliputi aspek teologi dan juga etika. Kita harus menghormati setiap persamaan yang ada dan menerima perbezaan yang wujud supaya keadaan kekal harmoni dan aman. Interaksi Tamadun India dengan China telah membawa kesan positif seperti penyebaran agama Buddha di negara China. Agama Buddha dibawa masuk ke China pada kurun pertama Masihi. Ketika itu, maharaja China menghantar wakil ke India untuk mendalami ajaran agama ini dan menyesuaikannya dengan budaya masyarakat Cina seperti doktrin (prinsip) Daoisme dan Konfusianisme. Sami dari China menetap di India untuk mempelajari kitab Buddha yang menggunakan bahasa Sanskrit dan Pali sehingga berjaya menyusun doktrin Buddha dalam satu koleksi yang digelar Tripitaka.

BIBLIOGRAFI . Interaksi di antara kedua-dua tamadun ini berlangsung secara aman melalui hubungan perdagangan dan keagamaan.Selain itu. pelbagai kemahiran juga diperkembangkan dalam sains dan teknologi seperti teknologi membuat gula daripada tebu dan bidang astronomi diperkembangkan oleh India kepada China. Aspek yang banyak perbezaan antara tamadun adalah dalam bidang teologi. Malahan. bahan letupan. perbendaharaan kata bahasa Sanskrit dan Pali banyak mempengaruhi kesusasteraan China. Manakala. Dalam bidang bahasa. Dari segi etika pula banyak persamaan antaranya. kesusasteraan dan kesenian. Semua tamadun mempunyai nilai. Bidang fonetik di China menggunakan teknik daripada ilmu fonetik Sanskrit yang dipelajari melalui ajaran Buddhisme. estika dan institusi tersendiri. alat muzik China seperti pipa dan konghou juga berasal dari India. Walaubagaimanapun tidak dinafikan bahawa di dalam aspek-aspek tersebut terdapat beberapa cirri-ciri persamaan. Tamadun India melalui perkembangan teknologi membuat kertas. Karya perubatan India diterjemah ke dalam bahasa Cina selain daripada 60 koleksi ilmu astronomi India turut melalui perkara yang sama. Tamadun China turut menerima banyak keuntungan melalui interaksinya dengan India. percetakan dan penggunaan kompas dari Tamadun China. Disebabkan itu.

Diakses pada 17 Mac 2010. Diakses pada 20 Mac 2010.wikipedia.Abdul Hamid (1996). http://www. Diakses pada 21 Mac 2010.com/. http://ms.org/. Diakses 20 Mac 2010. Kebudayaan Masyarakat Majmuk di Malaysia.wikipedia. http://malaysiana.blogspot. Konsep Tamadun Islam.geocities.blogspot. Pakaian Tradisional.tourism.my/. Liow Siow (2004). Diakses pada 23 Mac 2010.pnm. http://pmr. Yunus Mat Noor (2005). http://ohmcs226. http://www.wikipedia. http://ms. Kepelbagaian Makanan. Wee Siong (2005).com/. Shahrir Ahmad (2008). Suraj Kumar (2007).chanlilian.com/doc/17295737/INTERAKSI-TAMADUN http://ms. Perayaan Ming. Diakses pada 23 Mac 2010.com/tamadunislam/. Hari Raya Aildilfitri.org/wiki/Tamadun http://www.scribd. Aspek Adat dalam Masyarakat Majmuk.gov. http://www. http://budayamalaysia. http://www.org/wiki/Deepavali Diakses pada 20 Mac 2010. Sambutan Depavali.gov. http://apaniwoi. Makanan Malaysia. Diakses pada 18 Mac 2010.my/.penerangan. Diakses pada 18 Mac 2010. Fatimah Ibrahim (1996). Ahmad Saberi (2008).scribd.net/.com/. Diakses pada 20 Mac 2010.blogspot.com/doc/28205561/INTERAKSI-ANTARA-TAMADUNMELAYU-DAN-CINA pada . Salim Kaswadi (2004).my/my/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful