PENGENALAN TAMADUN

Dari segi bahasa, tamadun membawa maksud yang sama dengan perkataan civilization. Istilah tamadun berasal daripada perkataan Arab iaitu ³madana´ yang bererti kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Tamadun juga membawa erti membuka bandar. Daripada perkataan ³madana´, terbit pula perkataan µmadinah¶ yang bermaksud bandar dan juga madani yang bermaksud orang yang berkelakuan seperti orang bandar yang bersifat halus dalam berbudi bahasa dan beradab sopan dalam tingkah laku.

Edward L. Farmers pula berpendapat bahawa definisi tamadun ialah sebagai satu unit budaya yang besar dan mengandungi norma-norma sosial, tradisi, dan institusi yang dikongsi bersama dan diwarisi dari generasi ke generasi.

Menurut Profesor Wan Hashim Wan Teh bependapat bahawa perbezaan antara tamadun dengan budaya ialah tahap pencapaiannya.

Kesimpulannya, istilah tamadun boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan pemerolehan dalam segala perlakuan,pemikiran dan penciptaan yang baik, halus, sopan santun bagi pembentukan peribadi, akhlak, tingkah laku serta budi bahasa yang mulia bagi individu dan juga sesuatu kelompok manusia bagi sesebuah masyarakat atau negara bangsa.

SEJARAH

KEWUJUDAN

MASYARAKAT

MAJMUK DI MALAYSIA MASYARAKAT MAJMUK Masyarakat majmuk sangat sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum serta identiti. Terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia. Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat tiga bangsa yang paling utama iaitu Melayu, India dan Cina. Menurut Kamus Dewan, konsep masyarakat membawa maksud kumpulan manusia yang menetap bersama-sama disuatu tempat dengan mengikut aturan dan cara tertentu dan masyarakat ini pula terdiri daripada beberapa kaum atau bangsa.

Oleh itu, gabungan keduadua istilah masyarakat majmuk membawa maksud satu kumpulan manusia yang terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa telah membentuk satu kesatuaan, khususnya dalam aspek politik, sosial dan ekonomi di sesuatu tempat bagi membentuk satu kumpulan yang bersatu padu¶. Manakala, menurut pendapat Furnivall, beliau mengatakan bahawa masyarakat majmuk muncul akibat daripada dasar-dasar penjajah yang menggalakkan penghijrahan penduduk mengikut keperluan ekonomi mereka yang telah mengakibatkan wujudnya kelompokkelompok yang pelbagai ragam dalam satu unit politik.

Kelompok-kelompok ini bercampuran tetapi mereka tidak bergantung antara kaum lain dan amat berpegang kuat kepada agama, bahasa, budaya, idea-idea dan cara hidup yang tersendiri. Dalam memahami intipati masyarakat majmuk yang menumpukan semenanjung Malaysia sahaja, perkara yang akan dibincangkan pertamanya ialah sejarah yang mewujudkan masyarakat majmuk.

Kehadiran

pelbagai

kaum

pada

asasnya

telah

bermula

semasa

era

kegemilangan Melaka lagi melalui proses perdagangan yang dijalankan. Walau bagaimanapun kehadiran mereka ini tidak dapat digerak menyusuri istilah masyarakat majmuk. Penggunaan istilah masyarakat majmuk itu sendiri hanya bermula pada penghujung abad ke-18 dengan adanya peranan pihak British.Malaysia yang dikenali Tanah Melayu pada suatu ketika dulu pernah dijajah oleh tiga negara yang berbeza iaitu Portugis, Belanda,British dan Jepun. Di sini kita akan mengupas kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia melalui penjajahan kuasa asing.

PENJAJAHAN DI TANAH MELAYU

A) KEDATANGAN DAN SERANGAN PORTUGIS KE MELAKA Portugis telah datang ke Melaka pada 11 September 1509 dengan lima buah kapal yang diketuai oleh Diego Lopez De Sequeira semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Akibat sedikit perselisihan faham Sultan telah menahan beberapa pedagang Potugis yang datang berdagang.Demi membebaskan para banduan Alfonso De Alburqaque tiba di Melaka pada Julai 1511 dan menghantar utusan meminta sultan Melaka membebaskan orang Portugis dan membayar gantirugi .Keengganan baginda sultan telah menyebabkan Melaka diserang dengan kehadiran 800 orang Portugis dan 600 orang India.Kehadiran tentera seramai 1400 orang ini telah menambahkan lagi jumlah masyarakat berbilang kaum yang ada pada ketika itu.Pada 24 Ogos 1511 orang Portugis telah berjaya menawan Melaka.

B) RAMPASAN TAKHTA OLEH BELANDA Pada tahun 1597 Belanda menyerang Kota Portugis Melaka.Pada tahun 1606 ± Johor berpakat dengan Belanda untuk menguasai Melaka. Percubaan selama tiga bulan gagal apabila Portugis mendapat bantuan dari Goa.Pada tahun 1636 kapal Belanda telah memusnahkan kapal Portugis di pelabuhan dan akhirnya Melaka jatuh ke tangan Belanda pada 14 Januari 1641. Gabenor Portugis, Manuel de Souza Couthinho telah menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Kapten Minne Williemson Kaartokoe.

C) PENDUDUKAN BRITISH DI TANAH MELAYU SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA Perubahan ketara berlaku semasa penjajahan British.Pendudukan British di Tanah Melayu bermula dari pergolakkan politik dan perebutan takhta yang berlaku di Kedah dan Johor yang telah dijadikan kesempatan oleh British untuk menakluk Pulau Pinang dan Singapura. Manakala melalui perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824, secara langsung Melaka telah diserahkan oleh Belanda kepada pihak British. Ketigatiga wilayah ini telah disatukan di bawah satu pentadbiran yang dikenali sebagai negerinegeri Selat. Penjajahan British di Tanah Melayu bertujuan memenuhi keperluan permintaan bahan mentah untuk industri barat, mencari pasaran baru bagi barangan siap dan mencari peluang baru untuk pelaburan di barat. Hasilnya Tanah Melayu membangun dengan pelbagai infrastruktur seperti jalan kereta api yang menghubungkan bandar dengan pelabuhan, perladangan dan pembangunan bandar-bandar kecil. Tanah Melayu yang pada ketika itu kekurangan pekerja di sektor perladangan dan perlombongan telah menyebabkan pihak British mulai membawa masuk beramai-ramai buruh dari China dan India untuk menampung kekurangan pekerja.

kelantan . masyarakat Cina diberi peranan untuk mengusahakan lombong-lombong bijih manakala masyarakat India bekerja di ladang-ladang getah. pembangunan bandar dan luar bandar bertambah besar. Dasar Pecah dan Perintah (Divide and Rule) melahirkan masyarakat majmuk yang mempunyai ciri-ciri tertentu. satu wilayah pentadbiran dibentuk yang terdiri daripada Pulau Pinang .Dari segi pentadbiran . Perak . Sebagaimana migrasi Cina. dan Terengganu diletakkan di bawah pemerintahan Siam pada tahun 1945. Pentadbiran Jepun Di Tanah Melayu dipanggil sebagai Malai Baru oleh Jepun dan ianya diletakkan di bawah kuasa pentadbiran tentera Jepun yang berpusat di Singapura. Selangor . Kedah . Melaka . dasar penghijrahan adalah lebih liberal serta diwujudkan jaminan keselamatan undang-undang yang seterusnya keadaan ini menggalakkan lebih banyak migrasi masuk.jalan-jalan. rel-rel keretapi dan pembahagian kelompok kaum mengikut sektor ekonomi. dengan tujuan membalas jasa Siam. Sementara itu negeri Perlis . namun selepas kehadiran British. Penghijrahan orang Cina telah berlaku sebelum kedatangan British lagi. Keadaan ini telah menyebabkan jurang perbezaan antara kaum.Penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi telah menyebabkan pertumbuhan bandar. . D) PENDUDUKAN JEPUN DI TANAH MELAYU Pendudukan Jepun di Tanah Melayu juga turut memberi Kesan serba sedikit terhadap pembentukan masyarakat Malaysia yang sedia wujud pada hari ini. Sementara itu di Singapura yang dikenali sebagai Snoyan telah diasingkan daripada pentadbiran di Tanah Melayu. Pahang . Dari sudut demografi. Masyarakan Melayu pula ditempatkan di kawasan kampung dan bekerja sebagai petani. dan Negeri Sembilan. Sementara kemasukan orang India pula berlaku dengan pesat di penghujung abad ke-19 dimana berlakunya perkembangan perladangan seperti getah dan kopi. mereka juga dilindungi oleh British.

Pertembungan budaya ini telah membawa kepada perkahwinan kacukan di antara orang melayu dan China telah melahirkan generasi masyarakat Baba dan Nyonya yang boleh kita lihat banyaknya di negeri Melaka pada hari ini. Sementara itu migrasi dari India masih lagi berlaku sungguhpun dalam kadar yang rendah. terdapat 2 bentuk hubungan kaum iaitu hubungan kerjasama antara kaum menentang penjajah Jepun (MPAJA)dan juga hubungan tegang antara etnik Melayu dan Cina ekoran dasar pilih kasih / diskriminasi terhadap etnik cina. Pada 1947 sehingga 1953.Namun begitu sokongan rakyat terhadap mereka luput sama sekali kerana merasakan mereka lemah dan tidak mampu menentang Jepun selama 5 tahun penaklukan Jepun di Tanah Melayu. Penguasaan Jepun di Tanah Melayu menyekat kemasukan migrasi terutamanya dari China disebabkan peperangan antara China dan Jepun.British kembali memerintah. Penindasan Jepun terhadap orang-orang China telah menyebabkan mereka membuka kawasan-kawasan baru yang dikatakan sebagai permulaan masalah setinggan di Tanah Melayu. Pada tahun 1945 Jepun telah meletakkan senjata dan berundur dari Tanah Melayu.Perkara ini membawa kepada tuntutan kemerdekaan oleh penduduk Tanah Melayu berbilang kaum daripada pihak British.Penjajahan Jepun mewujudkan kesan sosial berkaitan dengan hubungan antara kaum hubungan kaum dan juga keadaan masyarakat dari segi pendidikan serta pentadbiran. E) PENDUDUKAN BRITISH DI TANAH MELAYU SELEPAS JEPUN Selepas Jepun berundur dari Tanah Melayu pada tahun 1945. Semasa Perang Dunia ke-2. Kedatangan semula Inggeris membawa usaha-usaha perpaduan melalui pembentukan Jawatankuasa Perhubungan Kaum. telah berlaku pengaliran keluar orang Cina secara beramai-ramai.Ini membawa kepada pertembungan dengan orang-orang melayu yang tinggal di kampung-kampung tradisi. .

British telah memerdekakan Tanah Melayu atas usaha Rombongan kemerdekaan 1956 yang diketuai oleh Tuanku Abdul Rahman. Pada tahun 1957 . orang Melayu harus menerima dan bekerjasama dengan masyarakat Cina. Semasa darurat. India dan masyarakat lain sebagai warganegara. Darurat hanya dibubarkan pada tahun 1960.Pihak British telah memberikan syarat yang paling besar di mana untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu.Kesan dari penjajahan British telah memberi impak positif dan negatif kepada pembangunan dan keamanan negara yang dapat dinilai perkembangannya dari masa ke semasa hingga ke hari ini.Namun dengan berlakunya keganasan Parti Komunis Malaya yang berleluasa yang menyebabkan hubungan etnik tegang di mana etnik Cina yang menyokong dan menyertai PKM bertindak ganas terhadap etnik Melayu sebagai kaedah balas dendam semasa pemerintahan Jepun dahulu. hubungan etnik bertambah baik mewujudkan kerjasama menentang komunis.Pada mulanya agak sukar bagi masyarakat Melayu menerima pemberian kerakyatan kepada kaum Cina dan India. Keganasan PKM menyebabkan British menawarkan kerakyatan secara automatik kepada penduduk imigran Tanah Melayu yang akhirnya terpaksa dipersetujui oleh orang melayu sebagai salah satu kaedah membanteras keganasan PKM. .Berpunca daripada keadaan ini.kerajaan teleh mengistiharkan darurat pada tahun 1948 .

Dalam tempoh ini juga hubungan antara orang Melayu dengan Cina kembali tergugat. Sebenarnya terdapat beberapa faktor yang menjadikan orang Melayu tidak terlibat dengan ekonomi kormesial. Hasil daripada kerjasama antara kaum ini membolehkan British bersetuju memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 1957. Melayu dengan Parti Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO). Tempoh yang kedua pula merujuk pada era menuju kemerdekaan.Kesan Penjajahan kuasa asing dalam pembentukan masyarakan majmuk di Malaysia. . Cina dengan Persatuan Cina Malaya (MCA) dan India dengan Kongres India Se-Malaya (MIC) membentuk parti politik yang berteraskan kaum masing-masing namun berada di bawah satu payung iaitu Parti Perikatan. Sebelum kemerdekaan. pihak kerajaan telah merangka beberapa strategi yang boleh mewujudkan keadaan yang aman damai yang menepati makna sebenar masyarakat majmuk. Didapati ketiga-tiga kaum langsung tidak berinteraksi. Dalam hal ini dapat dilihat terdapat hubungan antara kaum. Pertamanya. peristiwa darurat telah berlaku selepas tempoh penjajahan Jepun pada 1948 sehingga 1960 yang melibatkan Parti Komunis Malaya. Walau bagaimanapun. Namun ianya masih lagi tidak mencapai matlamat perpaduan. Boleh ditegaskan Tanah Melayu milik orang Melayu. zaman penjajahan British. Dalam melihat perkembangan masyarakat majmuk di Malaysia juga dapat dirumuskan dengan melihat kepada tiga tempoh yang berbeza. Masing-masing berusaha mengekalkan identiti sendiri dan enggan menerima asimilasi dari budaya lain. Masih lagi terdapat jurang dalam pelbagai bentuk yang bukan sahaja dari segi ekonomi. Salah satu sebabnya adalah British sendiri dengan dasarnya yang menekan penduduk asal serta µDasar Pecah Perintah¶ yang dijalankan British sewaktu penjajahanya. Peringkat yang terakhir adalah zaman selepas kemerdekaan yang merujuk zaman selepas 1969. ekonomi kormesial pula milik orang Cina dan India sementara politik milik British hinggakan orang Melayu ketinggalan.

Perlu ditegaskan bagi memastikan kesepaduan dan kestabilan dalam hubungan sesama masyarakat. Malahan boleh menjadikan apa yang berlaku di luar negara sebagai satu ukuran erti sebenar perpaduan.Sekitar tahun 1965. Kesimpulan Secara keseluruhannya. penggunaan ³Malaysian Malaysia´telah mula digunakan namun ia tidak begitu diterima pakai. penelitian sejarah salah satu langkah yang penting. perkara yang paling penting adalah aspek ekonomi kerana ia menjadi isu paling sensitif. Kini. sikap masyarakat sendiri yang paling utama. ia menjadi salah satu matlamat kerajaan dalam memastikan kesepaduan masyarakat iaitu dikenali sebagai Bangsa Malaysia. istilah masyarakat majmuk ini terhasil kesan daripada penjajahan British. perlu memahami kedudukan masing-masing. Sejarah perlu dijadikan satu rangka tindakan untuk membina Negara-Bangsa. Bagi memastikan keadaan negara yang aman dan damai. Kepentingan Sejarah sesuatu bangsa khususnya yang berteraskan kepada sejarah bangsa pribumi perlu diutamakan dan diberi status dan kedudukan yang utama bagi memantapkan lagi asas pembinaan Negara-Bangsa. Identiti NegaraBangsa adalah sinonim yang saling mengukuhkan identiti. Namun dalam hal ini. . nasionaliti dan nasionalisma serta unsur-unsur patriotisma Negara-Bangsa.

Seni Dalam Tamadun Melayu Islam ± seni tampak. seluruh wilayah Segenting Kra hingga selatan Burma. Menjadi bahasa µLingua Franca µ di Nusantara.Tamadun melayu 1. undangundang & perdagangan Ratusan bahasa daerah yang dituturkan oleh penduduk Melayu yang berjumlah 230 juta orang Kemunculan Pusat-Pusat Tamadun Melayu Islam Turut dikenali sebagai Alam Melayu. bahasa ilmu. Dunia Melayu atau Gugusan Pulaupulau Melayu Penduduknya ialah Ras Melayu Polinesia atau Ras Kulit Cokelat( Brown Race ) Wilayah Kemelayuan merangkumi selatan Vietnam & Kemboja. Sistem Pendidikan & Perundangan Dalam Tamadun Melayu Islam 4. memperlhatkan pelbagai ragam budaya tempatan dan sukuan dari akar budaya yang sama Digunakan dalam lingkungan penutur & wilayah Melayu. .Kemunculan pusat-pusat Tamadun Melayu Islam Kedatangan Islam Pusat Tamadun Melayu Islam di Nusantara 2. seni tekstil dan busana Bangsa ± Suku bangsa serumpun di Nusantara iaitu kelompok Ras Melayu Polinesia atau Austranesia Budaya ± masyarakat yang µheterogeneous¶.Perkembangan Bahasa & Sastera Melayu 3. seni bina. bahasa agama.

Pengaruh tamadun melayu PEMBENTUKAN PANDANGAN SEMESTA MELAYU Tamadun melayu menjadi pemankin kepada negara dan tamadun Malaysia dengan berasaskan Islam.Kedatangan Islam menjadikan pandangan semesta Melayu mulai berubah dari fahaman animism dan Hinduisme kepada konsep tauhid. alam sbagai tempat atau alat untuk manusia menjalankan segala urusan untuk kemakmuran manusia menjalan nsegala urusan untuk kemakmuran manusia menjalankan segala urusan untuk kemakmuran manusia sejagat mula difahami dan difahami dan diamalkan oleh orang Melayu. alam dunia ini adalah amanah untuk kemanfaatan kehidupan manusia. Maka aspek-aspek seperti konsep Tuhan sebagai matlamat. manusia sebagai dwifungsi iaitu hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Kedatangan agama Islam ke Asia Tenggara dan penerimaannya oleh masyarakat Melayu Merubahkan hampir keseluruhan pandangan semesta orang Melayu pra-Islam. alam dunia dan alam akhirat.Anjakan paling ketara dalam pandangan semesta Islam ialah orang Melayu sudah memahami bahawa hidup mereka tertumpu dan terarah kepada konsep tauhid atau kepercayaan yang teguh kepada Tuhan Yang Esa. orang Melayu memahami bahawa Tuhan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disembah seterusnya sebagai tempat bergantung harap dan bermohon. Begitu juga dengan pengaruh sistam-sistem yang ada di dalam Islam yang turut memantap dan mempekukuhkan lagi pandangan semesta Melayu. tidak kepada kuasa-kuasa lain sepertimana dalam pengaruh-pengaruh sebelumnya. . Berdasarkan hal ini.t yang mancakupi alam primordial. alam akhirat ialah destinasi dan natijah muktamad daripada kehidupan di alam syurga. Pada asanya tamadun Melayu Islam telah dibina diatas enam dasar pandangan semesta dan prinsip tamadun berasakan wahyu seperti berikut:i. dan kejayaan di dunia ialah ketaatan kepada Allah.w.Alam ini hasil ciptaan dan tadbiran Allah s.

iv. mu¶asyarat. ibadah. yang halal adalah jelas. keingkaran. Islam mencakupi akidah. Mukmin dan Muhsin. haram dan makruh. dan penafian terhadap sebarang hukum yang wajib.Islam adalah panduan dari Allah sebagai al-Din. benar dan mematuhui segala espek hokum Islam tanpa kompromi.Wawasan. mengandungi segala peraturan bagi segala gelagat hidup di dunia untuk individu dan masyarakat demi kejayaan hakiki mereka. dan operasi segala bidang kerja hendaklah sahih. . oleh itu wajib dipelajari semua sebagai fardu ain supaya terbentuk insane muslim. balasan yang baik di akhirat ialah dimasukkan ke dalam syurga Allah. Keyakinan kepada pembalasan baik bagi amalan yang baik dan sebaliknya pembalasan yang buruk bagi amalan jahat di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. niat. adat bersendikan hukum dan hukum bersendikan kitab Allah. akhlak dan ihsan. sunat. balasan yang baik di dunia ialah keberkatan kehidupan dalamm ketaatan Allah. malapetaka / kesusahan di dunia bagi orang islam berlaku sama ada sebagai kifarah pengampunan dosanya ataupun untuk meningkatkan maqamnya. manupulasi. strategi. objektif.

bertakwa dan berakhlak mulia. Apa yang jelas mutahir ini ialah nilai-nilai kemuliaan insane ini semakin terhakis akibat gelombang modenisasi dan globalisasi yang melanda umat Melayu Islam di negara kita khususnya. sewajarnya umat Melayu hari ini kembali semula menghayati apa yang telah diterap oleh umat Melayu zaman kegemilangan iaitu penghayatan sepenuhnya terhadap ajaran Islam yang syamul yang tentunya akan melahirkan watak insane Melayu yang beriman. Istilah peradapan yang diperjuangkan oleh masyrakat Melayu merangkumi ketinggian akhlak dan budi pekerti perlu mengatasi nilai-nilai material yang diamalkan oleh sebahagian besar masyrakat hari ini. Fahaman yang bersifat kebendaan yang menjadikan kekayaan sebagai ukuran dalam kehidupan.PEMBINAAN JATI DIRI & MODAL INSAN Konsep kemuliaan insan dan ketinggian taraf sebagai nadi utama masyarakat bertamadun perlu diterpkan dalam rangka pembinaan tamadun Malaysia. 2005:89). Fahaman ini tidak memberi penekanan kepada kehidupan bermasyarakat. dalam usaha membina jati diri manusia Melayu ini ia memerlukan kebudayaan bangsa yang selari dengan prinsip-prinsip Islam. Maka unsur-unsur ketingian tamadun seperti saling menghormati. Ia juga dapat diperincikan menerusi: Pengaruh nilai individualistic. dalam usaha membentuk identiti dan jati diri insan Melayu ini. Hubungan antara manusia dilihat kepada nilai benda yang diberi dan diterima dan hubungan sesama manusia tidak lagi bersifat sacral(Zulkiflee & Mohd Nasir.Tegasnya. saling menolong dan toleransi akan terkikis dari jiwa manusia. Meluaskan fahaman meteralisme. .Justeru.

bermula dari subuh hingga ke maghrib. berzikir.perayaan HARI RAYA AIDILFITRI Ramadhan ialah satu bulan dimana semua umat Islam berpuasa. Aidilfitri adalah masa untuk kemeriahan dan kemaafan. Umat Islam digalakkan memperbanyakkan ibadah di malam itu. Ia bermaksud malam yang lebih baik dari seribu bulan. Ibadah puasa diajar termasuk kepada anak-anak kecil. Ramadhan juga adalah bulan dimana umat Islam menyucikan diri dengan menambah amal ibadah. Ia biasanya di sahkan lagi dengan upacara melihat anak bulan. umat Islam juga dilarang memasukkan sesuatu kedalam rongga. berbohong dan perbuatan dosa lain. . iaitu bulan umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri bermula dari terbenamnya matahari pada 30 haribulan Ramadhan. mengata orang lain. iaitu bersedekah sebahagian dari harta kepada pihak-pihak yang tertentu adalah juga rukun Islam seperti puasa.Hanya mereka yang benar-benar uzur sahaja diizinkan untuk tidak berpuasa. Ibadah zakat. merokok. dan melakukan hubungan seks di waktu siang. dan berzakat.Terdapat satu malam di bulan Ramadhan yang dipanggil malam Lailatul Qadar. Masing-masing ingin merayakan Aidilfitri bersama ibu bapa dan keluarga.Selain dari larangan terhadap makan dan minum. Ia mesti ditunaikan sebelum akhir Ramadhan Ketibaan bulan Syawal. Berpuasa juga bermaksud menahan diri dari melakukan perbuatan mungkar seperti menipu.Kemeriahan Hari Raya ditonjolkan dengan kembalinya beramai-ramai warga kota ke kampong. Seluruh keluarga akan bergotong royong menghias rumah dan memasak juadah. seperti solat terawih di malam hari. Upacara yang digelar balik kampung¶ ini menyebabkan kota-kota besar menjadi lengang dan jalanraya menjadi sesak. Zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan adalah bertujuan menyucikan harta dan rohani dari kemungkaran.

.

Selepas binatang ternakan itu disembelih.Inilah yang menjadi ikutan oleh umat Islam sampai ke hari ini.Ia juga dikenali sebagai hari raya Haji atau hari raya Korban. sebagai lambang tulus dan ikhlasnya hamba terhadap Allah Taala. Kemudian. Ini adalah ibadah sunat yang dituntut sempena Aidiladha. Nama hari raya Haji diambil sempena dengan ibadah haji yang dilakukan semasa bulan Zulkaedah dan Zulhijjah.Walaupun baginda berat hati untuk menyembelih anaknya . rendang. kambing.Hidangan pada Aidiladha tiada jauh bezanya dengan Adilfitri. Setiap kali tibanya Aidiladha. Di tanah suci Makkah. Aidiladha juga disambut dengan tradisi kunjung mengunjung dan rumah terbuka.Ia disambut pada 10 haribulan Zulhijjah. lembu.Dengan berpakaian baru. daging akan dibahagi-bahagikan. satu lagi hari perayaan bagi umat Islam seluruh dunia ialah hari raya Aidiladha. ketupat. kedatangan Aidiladha menandakan sempurnanya ibadah haji.Hikmah dari cara ini adalah ia mengeratkan silaturrahim dan membatu orang-orang yang kurang berkemampuan. Disini. iaitu dua bulan setelah Syawal. lemang. Aidiladha juga adalah lambang keabdian hamba kepada Allah. Hari raya Korban pula diambil dari peristiwa ibadah kurban yang dilakukan oleh nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail. tetapi nabi Ibrahim tetap melaksanakan ibadah korban demi taatnya baginda kepada Allah Taala. jiranjiran dan semua orang Islam. biri-biri dan kerbau disembelih.HARI RAYA AIDILADHA Selain dari hari raya Aidilfitri. Satu pertiga diberi kepada tuan punya. serunding dan kuih muih disediakan. Bahkan stail terbaru sekarang terdapat juga unta disembelih di Malaysia. dan selebihnya diberi kepada fakir miskin. . dimana kita harus bersyukur atas nikmatNya dengan menyedekahkan sebahagian harta dengan mereka yang kurang bernasib baik. kemudian umat Islam berkumpul bersama keluarga dan menjamah juadah. umat Islam akan keluar ke masjid-masjid semula untuk melaksanakan ibadah korban. seperti Aidilfitri juga umat Islam bersolat sunat pada pagi hari.

\ .

Terdapat juga anugerah Tokoh Maal Hijrah diperingkat negeri dan kebangsaan.10 Muharram bukanlah cuti umum kepada rakyat.Masjid-masjid seluruh negara biasanya membuat bubur as Syura.A. . adalah hari penting untuk umat Islam. ceramah dan perarakan. berzanji. Peristiwa ini berlaku pada tahun 622 masehi. Maal Hijrah bermaksud perpindahan.Ia adalah hari pertama dalam bulan pertama umat Islam. Tetapi masyarakat Islam seluruh negara menyambutnya dengan mengadakan tadarus al Quran.Ia boleh menjadi permulaan kepada penilaian terhadap pencapaian diri sendiri. dan menyumbang pada masyarakat. Ia adalah hari dimana banyak peristiwa besar berlaku dalam Islam.W dari Makkah al Mukarramah ke Madinah al Munawwarah.MAAL HIJRAH Maal Hijrah atau disebut juga Awal Muharam. tetapi negeri seperti Johor. kerjaya. Ini adalah pengiktirafan terhadap sumbangan orang perseorangan Islam yang cemerlang dari segi sahsiah. Kelantan dan Terengganu mengisyhtiharkan Awal Muharram sebagai cuti umum. sebagai tanda muafakat.Pada hari ini berlaku penghijrahan Nabi Muhammad S. 10 Muharam pula dikenali sebagai hari as Syura. Tidak ada ibadah khusus untuk hari ini. dan disedekahkan kepada jemaah.Makna lain bagi hijrah ialah perubahan daripada keburukan dan kelemahan kepada kebaikan dan kelebihan.

.

nyonya kebaya sedang mengalami pembaharuan. ahli fesyen sedang mencari cara untuk memodifikasi desain dan membuat kebaya menjadi pakaian yang lebih moden. dan juga terkenal dalam kalangan wanita bukan asia. Saban hari. Setelah penyesuaian budaya yang berlangsung selama ratusan tahun. . Selama zaman penjajahan Belanda di Pulau ini. Mereka mengenakannya dengan sarung dan kasut cantik bermanik-manik yang disebut "kasut manek".Dipercayai kebaya berasal daripada kaum Cina yang berhijrah ke Nusantara ratusan tahun yang lalu.PAKAIAN BAJU KEBAYA adalah pakaian tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia dan Malaysia yang dibuat dari kain kasa yang dikenakan dengan sarung batik atau pakaian tradisional yang lain seperti songket dengan motif warna-warni.Terpisah daripada kebaya tradisional.Sebelum tahun 1600 di Pulau Jawa kebaya adalah pakaian yang hanya dikenakan oleh golongan keluarga kerajaan di sana.Pakaian yang mirip yang disebut "nyonya kebaya" diciptakan pertama kali oleh orang-orang Peranakan daripada Melaka. wanita-wanita Eropah mula mengenakan kebaya sebagai pakaian rasmi. pakaian itu diterima oleh penduduk setempat. kebaya diubah dari hanya menggunakan barang tenunan mori menggunakan sutera dengan sulaman warna-warni. Kebaya yang dimodifikasi boleh dikenakan dengan seluar jeans. Lalu menyebar ke Melaka Jawa Bali Sumatera dan Sulawesi. Kini.

.

labuh atau panjang. sehinggalah istilah µkurung¶ diertikan sebagai baju yang selesa dan longgar. Pengertian kurung secara tidak langsung telah membawa erti µmengurung atau menutup¶ anggota tubuh. Sehingga disebut dengan berbagai-bagai nama misalnya µbaju kurung bernyawa¶ walaupun mempunyai pelbagai nama namun baju kurung telah menampilkan ciri-ciri tersendiri. Cara ini menepati konsep pakaian cara Melayu setelah kedatangan Islam. Perbezaannya terletak pada bahagian kocek iaitu lelaki mempunyai tiga kocek manakala perempuan mempunyai satu kocek serta perbezaan daripada segi pemakaian.BAJU KURUNG Baju kurung dianggap popular dan dipakai oleh lelaki dan perempuan. .

Ia terdapat di beberapa negara di Afrika Barat seperti Nigeria. Indonesia. Cameroon dan Mali. dan Malaysia. seperti India. atau di Asia. Bangladesh . kemungkinannya berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Sri Lanka. Iran.BATIK merujuk kepada hiasan kain dengan menggunakan pelbagai warna dan corak. . Teknik Batik telah diketahui lebih sedekad (millennium). Thailand.

Jumlah kaum terbesar di Malaysia adalah kaum Melayu. Hari ini. berbahasa Melayu dan mempunyai keturunan Melayu. jika merujuk kepada orang Melayu menunjukkan orang itu beragama Islam dan mengamalkan kebudayaan Melayu. Belacan juga merupakan salah satu bahan bagi menghasilkan sambal belacan. menghasilkan gabungan budaya Malaysia yang unik. sekiranya dibakar. dan dengan pengaruh Istana Melaka ketika itu mereka menganut Islam. Pada asalnya mereka penganut Theravada Buddha dan Hindu pada kurun ke 1400-an. . masingmasing dengan budaya serta warisan yang unik dan tersendiri. kaum Melayu. Terdapat sesetengah orang yang gemar membakarnya sedikit sebelum digunakan kerana ini membangkitkan baunya. Belacan Ia merupakan sejenis bahan masakan yang diperbuat daripada udang kara yang dimampatkan dan tahan lama. Orang Melayu terkenal kerana peramah dan budaya seni mereka yang sangat kaya. belacan mengeluarkan bau yang sungguh kuat. Ia mempunyai bau yang kuat tetapi sedap dan berkhasiat dimakan. Pelbagai budaya yang berbeza ini telah saling mempengaruhi antara satu sama lain. kumpulan etnik terbesar di Malaysia iaitu merangkumi lebih 50 peratus penduduk negara ini. Cina dan pelbagai kaum etnik yang lain telah hidup bersama sejak beberapa generasi yang lalu. Cina dan India. iaitu cili dan belacan yang ditumbuk lumat dengan menggunakan lesung tangan.Makanan MAKANAN MELAYU Penduduk Melayu. Di Malaysia. Negeri Sabah dan Sarawak juga mempunyai pelbagai kumpulan etnik peribumi. Mahupun begitu.

seterusnya akan dimasukkan ke dalam sebuah bekas iaitu pasu atau tempayan kecil dan ditutup rapatrapat dengan menggunakan kain bersih untuk diperam dan disimpan selama 3 hari. Rempahnya yang istimewa khabarnya terdiri dari berbagai herba termasuk beberapa jenis daun pokok bunga puding.Botok-botok Botok. . Cencalok Masyarakat Melayu di Melaka memang terkenal dengan pelbagai makanan tradisionalnya. Udang geragau akan dicampurkan dengan air dan akan dicampurkan dengan sedikit nasi. Untuk menyedapkan lagi apabila dimakan dengan nasi. Salah satu makanan yang menjadi kegemaran masyarakat Melayu Melaka ialah cencalok. Cencaluk dibuat daripada udang halus yang lebih dikenali sebagai udang geragau. hendaklah dicampurkan dengan lada basah dan bawang besar yang dihiris kemudian diperahkan dengan limau nipis atau limau kasturi atau juga dicampurkan sedikit lada basah dan sehiris halia kemudian digoreng dengan telur.botok sejenis makanan tradisi orang Johor. malahan sudah melangkaui sempadan Malaysia. Seperti juga telur pindang yang hanya boleh disediakan dengan baik oleh orang lama di Johor sahaja. Ianya berbungkus didalam daun pisang dan apabila dibuka kita akan dapati beberapa potong ikan yang diselaputi dengan banyak rempah ratus. bukan sahaja di tempat asalnya. Setelah ketiga-tiga bahan tadi sudah menjadi sebati. Untuk menyedapkan rasanya lagi bolehlah dimasukkan sedikit air didih nasi. Cencalok ialah sejenis lauk dalam hidangan makanan nasi. Selera Melaka sudah menjadi santapan lazim masyarakat Malaysia. yang memang cukup popular. Ikan yang selalu digunakan untuk masakan ini ialah ikan tenggiri atau ikan merah.

Peringkat pertama dalam menghasilkan Gula Melaka ialah dengan menggunakan buluh dan pengikatnya serta pisau yang dikenali sebagai µpenyadap¶ untuk mengambil nira kelapa. mayang kelapa dilenturkan dengan membalutnya pada daun kelapa muda. Kemanisan dan kehalusan Gula Melaka ini berbeza dengan gula tiruan yang berada di pasaran kini. Setelah itu. Pada peringkat ini pengawasan dan pengalaman penting bagi mneghasilkan gula yang baik. Pada peringkat kedua proses memasak Gula Melaka selama empat jam. Api sabak mesti dijaga agar tidak terlalu besar ketika gula mulai pekat dan mengeluarkan buih yang berwap panas. Ini penting bagi mendapatkan Gula Melaka yang bermutu tinggi. Tempat memasak gula Melaka dikenali sebagai sebagai µsabak¶. Air nira ini dikenali sebagai air tuak. Proses membuat Gula Melaka bukanlah satu pekerjaan yang mudah kerana ia terpaksa melalui tiga peringkat pemprosesan. Mayang yang dilentur dibuang seludangnya dan dihiris sedikit demi sedikit dan air nira ditakung ke dalam buluh yang sepanjang 1 kaki. Di dalam tabung tersebut diletakkan sedikit kapur untuk mencegah air nira daripda menjadi masam. Seseorag yang pakar dalam membuat Gula Melaka dapat mengenal pasti kelapa yang dapat menghasilkan air nira yang baik.Gula Melaka Gula Melaka atau dikenali juga dengan nama Gula Tuak banyak terdapat di Melaka. Nyalaan api tidak boleh dibesarkan lagi di peringkat µbunga sena¶ di mana . Gula Melaka diperbuat daripada air nira kelapa. Ianya dilenturkan sedikit demi sedikit dan proses ini berterusan sehingga seminggu bagi mengelakkan tangkai mayang itu patah.

Dodol yang dimasak memakan masa yang agak lama iaitu lebih kurang 4 jam kerana sekiranya kurang dari 4 jam. dodol hendaklah sentiasa dikacau bergilir-gilir untuk mendapatkan hasil yang baik. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat dodol terdiri daripada santan kelapa. Untuk membuatnya. bahan-bahan tersebut hendaklah dicampurkan bersama di dalam kuali yang besar atau dikenali sebagai kawah dan dimasak dengan api yang sederhana besar. Jarang sekali generasi muda mahir membuat dodol. gula tersebut dikeluarkan daripada bekas tersebut. Dodol Ia sejenis makanan yang boleh dikategorikan dalam kumpulan makanan yang manis (atau manisan/penganan). Setelah 2 jam dodol tadi dimasak.keadaan gula telah menjadi agak pekat dan mengeluarkan banyak buih dan mula dikacau perlahan-lahan. dodol akan bertukar kepada warna coklat yang pekat sedikit. Beberapa minit kemudian. dodol hendaklah dikacau supaya gelembung dodol tersebut tidak terkeluar dari kawah sehinggalah dodol tersebut masak dan diangkat. Peringkat terakhir ialah bagi memastikan setelah cukup ukuran kepekatannya dan gula masih panas dituangkan ke dalam acuan yang diperbuat daripada buluh setinggi 3 inci. Biasanya mereka yang mahir membuat dodol ini terdiri daripada mereka yang telah berusia. tepung beras. Dodol yang dimasak tidak boleh dibiarkan kerana jika dibiarkan. Dodol tersebut akan mendidih dan mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang banyak. kancah diturunkan dan terus dikacau bagi menghasilkan gula yang halus. dodol akan hangus atau hangit di bahagian bawahnya/kerak. Dodol sangat terkenal di Melaka. Tetapi tidak semua yang akan menghasilkan dodol yang bermutu tinggi. tidak tertutup di kedua-dua hujungnya dan tabung tersebut diletakkan di atas lantai khas. Ramai orang selalu mencuba untuk membuatnya. Membuat dodol boleh dikatakan amat rumit. dodol yang dimasak tidak sedap dimakan.Seterusnya. Oleh itu. gula melaka dan garam. Setelah beku. gula pasir. .

Bagi ikan air tawar yang sesuai untuk dibuat otakotak ialah ikan tilapia merah. dodol tersebut bolehlah dipotong dan dimakan. Otak-otak yang dibungkus dengan daun kelapa atau daun nipah perlu dibakar di atas dapur arang atau dapur biasa. . patin dan keli. Kebiasaan otakotak diperbuat daripada isi ikan laut. Otk-otak Otak-otak adalah sejenis makanan tradisional di perkampungan nelayan. Terdapat dua jenis otak-otak di Malaysia iaitu ³Otak-otak Terengganu´ dan ³Otak-otak Johor. Kebiasaannya dimakan sebagai makanan ringan di jamuan petang.Akhir sekali. Ia lebih enak dimakan ketika masih panas. dodol mestilah berwarna coklat tua. dodol tersebut hendaklah disejukkan di dalam periuk yang besar.´ Pada lazimnya ia dibungkus dengan daun kelapa atau daun nipah tetapi kini ianya boleh dibungkus dengan kulit popia dan dikenali sebagai µspring roll¶. Untuk mendapatkan hasil yang baik dan rasa yang sedap. Kebiasaannya dodol akan dihidang kepada tetamu pada hari-hari tertentu seperti harihari perayaan dan majlis kenduri. berkilat dan pekat. Selepas itu.

Tapai yang telah siap dibungkus dimasukkan ke dalam pasu tempayan yang besar dan ditutup dengan kain. Biasanya tapai pulut lebih popular jika dibandingkan dengan tapai ubi. Tapai pulut rasanya lebih sedap kerana itulah tapai ubi tidak dapat menandingi tapai pulut. Ketiga-tiga bahan ini hendaklah dicampurkan sehingga sebati. Terdapat 2 jenis tapai iaitu tapai ubi dan tapai pulut. Orang tua zaman dahulu juga mempunyai pantang larang apabila hendak membuat tapai. Apabila tapai sedang dibungkus. Terdapat sedikit perbezaan rasa antara tapai yang dibungkus dengan daun tapai dan tapai yang dibungkus dengan daun pisang. tapai itu akan masak dan barulah boleh dimakan. Setelah diperam dan disimpan selama 3 hari. ragi dan sedikit gula. Seseorang itu juga tidak boleh memakan benda yang masam ketika membungkus tapai kerana ia akan menyebabkan tapai menjadi masam.Tapai Tapai ialah sejenis penganan yang dibuat daripada pulut.Tapai yang telah masak juga tidak boleh disimpan lama. masanya adalah lebih kurang dalam 2 hari sahaja dan kerana rasanya yang terlalu manis biasanya sesuai dimakan pada waktu tengah hari sebagai pencuci mulut. tapai tersebut akan berwarna merah dan rasanya tidak sedap. Bahan-bahan untuk membuat tapai tidaklah terlalu rumit. Tapai pulut memerlukan bahan seperti pulut. tapai itu boleh dicampurkan dengan santan kelapa dan dimasukkan sedikit ais. daun tapai semakin sukar didapati dan kebanyakan tapai dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Tapai yang telah masak mengeluarkan air yang sangat manis. Air tapai ini boleh diminum dan juga boleh dijadikan sebagai ubat tradisional. Jika pantang larang ini dilanggar. Tetapi pada zaman ini. . dan sekiranya mahu menambahkan lagi kesedapan tapai. Kemudiannya akan dibungkus sedikit-sedikit dengan menggunakan daun yang disebut sebagai daun tapai. seseorang itu tidak boleh memakan sirih atau mendekatkan dengan benda-benda yang berwarna merah.

. Sehubungan dari ini. Mereka yang bekerja sebagai kerani di Pulau Pinang menyumbang kepada pertubuhan hak asasi masyarakat Tamil dan India di Malaysia. Malah masyarakat Bali sehingga kini masih mengamalkan agama dan budaya Hindu. Candi Lembah Bujang di Kedah adalah bukti orang Melayu di Kuala Kedah pernah menganut agama Hindu-Buddha. Indonesia adalah bukti penduduk Jawa pernah menganut agama itu. Singapura and Kuala Lumpur waktu itu. Minoriti India ini di bawa ke Malaysia dari utara India dan Sri Lanka. 30% orang Tamil dari Tamil Ilagam (Tamil Nadu) juga bekerja sebagai kerani untuk pihak British and syarikat mereka di Pulau Pinang. Penempatan India di Malaysia berasal dari wilayah Tamil Nadu di selatan India lewat abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang bekerja sebagai buruh ladang getah milik peladang Eropah. kesusasteraan dan kesenian. Pengaruh Hindu/bahasa Sanskrit dapat dikesan dalam bahasa Melayu. Candi Borobudur dan Candi Parambanan di Jawa.TAMADUN INDIA Pengaruh Tamadun India Dalam Masyarakat Malaysia PENGANUT AGAMA HINDU DI MALAYSIA Pengaruh Hindu lebih awal sampai di Malaysia berbanding dengan agama Islam.

Sebelum mati. . Laddu dan juga kuih-kuih manis merupakan juadah yang popular pada Hari Deepavali. Ini diikuti dengan upacara sembahyang yang dilakukan sama ada di rumah atau di kuil. Raja Naragasuri yang kejam dan selalu memeras rakyatnya. Oleh itu. Upacara mandi minyak dijalankan pada pagi Hari Deepavali untuk melambangkan penyucian. peringatan kepada mereka yang lupa agar berbuat baik dan menjauhi daripada membuat kejahatan sesama manusia. telah dikalahkan dan dibunuh oleh Maha Krishnan. lampu dan pelita dinyalakan untuk memperingati kejayaan kuasa baik menangani kuasa jahat.PERAYAAN Deepavali Deepavali merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut agama hindu. Rumah-rumah mereka turut dihiasi rekabentuk µkolam¶ yang diperbuat daripada bijirin dan beras. Raja Naragasuri meminta semua manusia agar mereka merayai hari kemenangan itu sebagai peringatan kepada yang mereka yang baik tentang godaan hantu dan syaitan. Menurut lagenda. Ia dilakarkan di atas lantai pada pintu masuk rumah mereka. pada perayaan ini. Perkataan Deepavali merupakan gabungan perkataan µDipa¶ yang bermaksud µcahaya¶ dan perkataan µGavali¶ yang bermaksud µbarisan¶. Maruku.

Susu ini diisikan dalam belanga tembikar atau kini dalam belanga aluminium. warna . Nazar ialah memohon sesuatu hajat kepada Dewa Murugan dan jika permohonan dikabulkan. Pusam dalam zodiak Cancer Hari Thaipusam merupakan hari menunaikan nazar dan menebus dosa atau memohon ampun di atas dosa-dosa yang telah dilakukan selama ini. Belanga ini akan dijunjung di atas kepala dari luar kuil hinggalah ke dalam kuil. Belanga berisi susu ini akan dihias dengan pelbagai corak . Pembawa kavadi ini terdiri daripada lelaki . perempuan. Tidak semua penganut Hindu membawa belanga berisi susu ini. Tidak semua penganut Hindu akan menunaikan nazar. kavadi akan dibawa atau dijunjung di atas bahu atau di atas kepala. tua. Pada hari Thaipusam. Dari semasa ke semasa. mangkuk perasap kemenyan dan lain-lain. berehat dan diberi minum . maka satu acara tertentu diadakan sebagai tanda kesyukuran Pada hari itu mereka akan membawa susu yang berwarna putih kerana susu itu dianggap paling suci . Ada yang diiringi dengan kumpulan muzik .Hari Thaipusam Hari Thaipusam merupakan perayaan yang disambut oleh mereka yang beragama Hindu di seluruh dunia bagi menghormati dewa Hindu. Ramai juga lelaki Hindu yang mencukur rambut pada hari tersebut dan mewarnakan kepala dengan warna oren. Ia merupakan satu bentuk melepaskan atau membayar nazar Bagi yang memohon ampun agar dosa mereka diampunkan. muda dan kanak-kanak. Perkhidmatan menggunting rambut ini ada disediakan di luar kuil dengan bayaran tertentu. bulan penuh melintasi bintang terang. Antara hiasan utama kavadi ialah bulu burung merak dan bunga-bungaan. Kavadi ini diperbuat daripada beberapa rod besi atau kayu yang di atasnya terletak patung dewa Murugan dengan pelbagai saiz dan bentuk. daun dan benang. Dewa Murugan atau juga dikenali sebagai Dewa Subramaniam Thaipusam dirayakan pada bulan 'Thai' bulan kesepuluh dalam kalendar Tamil. Selain itu pembawa kavadi akan diiringi oleh beberapa orang pembantu khas dari tempat masingmasing. pembawa kavadi akan berehat di tangga-tangga tertentu . Berat dan saiz kavadi ini bergantung kepada kemampuan seseorang.

Antaranya ialah berjalan di atas kasut berpaku. . Mereka melangkah perlahan-lahan mendaki tangga-tangga kuil hingga tiba ke sisi patung Dewa Murugan di dalam gua Batu Caves. Yang lain pula mencucuk belalang mereka dengan puluhan mata pancing yang bersaiz 10 sm. Mata pancing itu disangkut dengan buah limau nipis yang teramat pedih rasanya. Ada juga yang mencucuk panah besi pada lidah dan pipi dari kiri ke kanan dengan panah pendek dan panjang.Pelbagai cara menyiksa diri bagi menunjukkan mereka memohon ampun. Boleh dikatakan semua mereka berada di dalam keadaan separuh sedar kerana telah menggunakan bahanbahan tertentu. Ada juga mata pancing itu bertali dan ditarik oleh para pembantu.

Deepavali TAMADUN INDIA Hari Thaipusam .

Hikayat Pandawa. keagungan raja-raja & menyelitkan unsur epik & mitos. Hikayat Seri Rama mendapat inspirasi daripada Epik Ramayana. Tamadun India mengamalkan upacara pertabalan bagi mengekalkan status tinggi Raja. Di Malaysia. BAHASA DAN KESUSASTERAAN Di dalam tamadun India terdapat Kesusasteraan Sanskrit seperti Epik Ramayana & Mahabharata.SISTEM PEMERINTAHAN Tamadun India mengamalkan konsep ³Dewaraja´ (dalam bahasa Sanskrit yang bermakna God King). keromantisan. Karya sastera Melayu tradisional pentingkan aspek kesenian. Amalan adat di kalangan masyarakat Melayu seperti melenggang perut. bertindik telinga. Epik Mahabharata diberi wajah tempatan menjadi Hikayat Pendawa Lima. Konsep ketuhanan agama Hindu yg membesarkan keagungan dewadewi & dikaitkan dgn kedudukan serta status Raja sbg jelmaan Tuhan. mencecah garam dan menjejak kaki ke bumi bagi bayi adalah berasal daripada tamadun India. juga ADAT RESAM DAN BUDAYA Kedatangan agama Hindu pengaruhi kehidupan seharian dan adat resam masyarakat Melayu contonya amalan jampi & mentera. bersanding dan berinai. . Hikayat Delima & Hikayat Sang Boma. upacara pertabalan turut dilakaun. Karya sastera Melayu tradisional turut diadaptasikan dalam wayang kulit.

Kain dalam dipakai di atas atau di bawah pusat dan berfungsi menyokong kain sari tersebut dari terlucut. serta choli yang berwarna sama atau setentang dengannya. . Kain sari ini dililit pada badan dengan bahagian hujungnya yang bersulam diletak di atas bahu kiri.PAKAIAN SARI Sari merupakan pakaian tradisional India yang mudah dikenali di seluruh dunia. Sari diperbuat daripada pelbagai jenis. Sebidang kain berukuran 5 hingga 6 ela panjang dipadankan dengan kain dalam yang berwarna seakan-akan kain sari tersebut. corak dan warna kain yang sememangnya indah.

Ia merupakan kemeja panjang yang sampai ke lutut dan lazimnya diperbuat daripada kain kapas atau linen.KURTA Kurta pula adalah pakaian tradisional bagi kaum lelaki India di majlis rasmi. Lelaki India turut menggayakan pakaian tradisional Vaishti beserta kain yang diperbuat daripada kain kapas yang ditenun dengan benang emas. .

. dan sempit di kuku lali. memberikan pemakainya lebih mudah bergerak. Kelim tepi (digelarkan chaak).SALWAR KAMEEZ Salwar kameez (juga dieja shalwar kameez atau shalwar qameez) adalah sebuah pakaian tradisional dipakai oleh wanita dan lelaki di Asia Tenggara. Kamiz adalah sebuah baju panjang atau tunic. dibiarkan buka di bawah baris pinggang. Salvar atau shalvar adalah seluar serupa baju tidur. Kakinya adalah lebar di atas.

.

MAKANAN .

Tosai Tosai pada asalnya merupakan masakan tradisional masyarakat India. Kisaran yang masam tersebut diceduk dengan sudip dan dicurahkan secara perlahan-lahan ke atas suatu besi masakan khas dalam satu bentuk bulatan yang lengkap.Tosai biasanya dimakan bersama kari kuah dhal ataupun bersama kisaran campuran cili padi dan bunga kelapa.Campuran beras dan ulundhu dalam kuantiti yang tertentu dikisar bersama air dan dibiarkan semalaman supaya menjadi masam. Apabila tosai telah masak ia tidak melekat lagi pada besi masakan tersebut bolehlah diangkat dengan mudah. . Kisaran tersebut dipastikan tidak menjadi terlalu masam.

daging atau sayur ±sayuran.Nasi briyani Briyani ialah sejenis makanan berasaskan nasi dan dimasak bersama rempah. . beras (beras basmati kebiasaannya) dan juga ayam.

doh itu ditekan ke penyaring untuk menjadikannya seperti mi halus. mi itu akan dihidangkan bersama-sama parutan kelapa dan gula Melaka. . Selepas itu.PUTU MAYAM Putu mayam ialah sejenis makanan manis yang selalunya dimakan ketika sarapan pagi ataupun sebagai snek. santan kelapa yang kemudiannya. Putu mayam diperbuat daripada adunan tepung beras yang dicampur dengan air. ia akan distimkan dengan perahan air daun untuk dijadikan sebagai perasa. Setelah siap.

Keinginan yang baik . Kepercayaan dan pengetahuan yang baik .memahami diri sendiri . Diantara kebenaran mulia yang diajarkan dalam agama Buddha iaitu:a. Agama Buddha menggunakan kitab Tripithaka yang mengandungi Sutta Pittaka.TAMADUN CHINA Agama Buddha merupakan satu daripada agama yang dianut oleh masyarakat China yang telah dibawa masuk ke China dari Sri Lanka. dia melarikan diri dan mengasaskan ajaran seperti 4 kebenaran mulia dan juga ajaran jalan 8 lapis. c. Kehidupan penuh dengan kepahitan. b.kepercayaan yang kuat . Kewujudanagama ini lahir kerana terdapatnya penetangan terhadap agama hindu yang dilihat tidakadil dari segi perbezaan kasta. Kepahitan dan kesengsaraan disebabkan oleh tuntutan nafsu. Ajaran Buddha mencapai kegemilangan pada zaman Asoka dan menjadi agama rasmi dinasti Mourya.perlu mengambil keputusan yang tegas untuk mencapai jalan kehidupan yang berjaya. Oleh itu. Untuk mengatasi kepahitan hidup perlu mengatasi nafsu. Jalan 8 lapis mengandungi:- a. Sidhaarta Gautama adalah seorang yang mengasaskan agama Buddha. Vunaya Pittaka dan Abhidhamma Pittaka. d. .membangunkan warisan kehidupan yang jelas b. Cara mnenamatkan kesengsaraan dan mengatasi nafsu iaitu dengan cara jalan 8 lapis.

menipu atau mengenakan seseorang. d. g.tidak melakukan fitnah. f. h. .c.perlu mengawal diri sendiri dan berdisiplin. mencuri dan keterlaluan dalam tuntuan arak dan perlakuan seks. Penilaian yang baik . Kelakuan yang baik . e. .perlu berhati-hati dengan kata-kata dengan perlakuan dengan orang lain.Menumpukan sepenuhnya kepada satu perkara untuk mendapatkan kesedaran yang mendalam.perlu mendapatkan kehidupan dengan tidak memusnahkan kehidupan yang lain.bertindak secara aman. Pertapaan yang baik.mengekang kepercayaan syaitan dan menjaga kebaikan. . Pengucapan yang baik . jujur dan sejati dan tidak membunuh. Usaha yang baik . Makna kehidupan yang baik .

. Menekankan sikap jimat cermat.Mendukung aspek dualisme ± menekankan keserasian melalui konsep Yin dan Yang.Emosi dan keinginan manusia mengarah kepada kewujudan konflik dan ini boleh diatasi dengan pendidikan.m.Ajaran ini menganggap dunia manusia adalah buruk dan menjadi tanggungjawab mereka untuk mengembalikan keharmonian. . muzik dan perayaan tradisi.Merupakan pengajaran falsafah untuk mempertingkatkan moral dan etika manusia. Sebuah kerajaan mesti dipimpin oleh orang yang berkebolehan.Diasaskan oleh Kong Fu Tze lahir pada tahun 551 s.Ajarannya tidak menekankan moral. Legalisme . tetapi merupakan suatu pendekatan pentadbiran yang pragmatic.Dihasilkan oleh Hsun-Tzu.KEPERCAYAAN BERDASARKAN AHLI FALSAFAH CHINA Confucious . Menekankan ³universal love´ dan persamaan taraf. menentang kemewahan. Taoisme/Daoisme .Pembinaan sesebuah pemerintahan perlu berdasarkan undang-undang yang ketat. Humanisme . kekeluargaan dan penghormatan nenek moyang.Menekankan sifat kasih saying dan hormat menghormati.Dilahirkan oleh Lao Tze dalam bukunya ³The Way and Virtue´> .Ajarannnya mengenai tingkah laku.Merupakan asas falsafah China dan mementingkan soal kemanusiaan. Mo-Tzu Dilahirkan oleh Mo-Tzu pada akhir Dinasti Chou. PERTEMBUNGAN DENGAN ISLAM TAMADUN CHINA . . . . . .

 Pembinaan kapal dan teknik pelayaran. SUMBANGAN ISLAM TERHADAP PERUBATAN CINA. Pertembungan hasil karya dan terjemahan oleh tokoh-tokoh Cina Muslim. Antara alat penciptaan astronomi ialah alat lengkongan banyak. SUMBANGAN ISLAM TERHADAP ASTRONOMI DAN MATEMATIK CINA. alat bebola langit dan alat melihat cuaca. . Kaedah dan bahan perubatan Arab yang telah dibawa masuk ke Cina.PENGENALAN Islam dibawa masuk ke China melalui 2 jalan iaitu jalan darat dan laut. Ketenteraan ± mereka mencipta meriam yang kuasa tinggi untuk memusnah. Buku perubatan dan penulisannya telah diusahakan. SUMBANGAN CINA MUSLIM DARI SEGI TEKNOLOGI. menggunakan mesin untuk melancar peluru. dewan membaca Al Quran. 1. Kubah dan bangunan bercorak Islam. ajaran pendita. orang Muslim telah membawa kaedah perkiraan arab ´ Xiyi Lishu ´. fahaman percantuman di antara alam dan manusia. 2. Dalam ilmu hisab. 3. Berorientasikan Humanisme. Masa Depan Tamadun CHina. PERHUBUNGAN AGAMA ISLAM DENGAN BUDAYA TRADISI CINA. 1. Mereka mempertemukan tradisi pemikiran budaya Cina yang menitikberatkan perhubungan etika antara manusia. alat kedudukan tempatan. Kaedah rawatan dan perubatan oleh doktor Muslim. Pembinaan ± Cina Muslim banyak membina masjid. prinsip kesederhanaan dengan nilai-nilai Islam.

´ Keharmonian ´ merupakan nilai utama. Sungguhpun berbeza dari segi orientasi. 6. manusia masih dapat berinteraksi dan bekerjasama secara berkesan atas nilai-nilai yang sejagat. 3. Mementingkan institusi keluarga. Bersifat Sekular. antara individu. Sistem etika Konfusianisme berpokok pada keluarga. dan institusi-institusi lain adalah terpisah daripada agama. Keluarga adalah institusi terulung dalam tamadun Cina. Hubungan manusia dengan alam semesta akan tercapai kesatuan yang kukuh. Hubungan manusia dengan alam semesta. Keharmonian adalah hubungan antara dua orang. Humanisme menyebabkan cara hidup orang cina bersifat sekualar. keluarga. komuniti. . pendidikan. 4. Tamadun Cina berbeza dengan tamadun lain yang berorientasikan teisme. Menuntut ilmu yang mendalam tidak bermakna sekiranya tidak berakhlak. Politi. 2. atau dengan alam semesta. Manusia dianggap berkedudukan tinggi iaitu di antara ´ tian ´ dengan ´ di ´ ( langit dan bumi ). kelompok. Moralisme sebagai ideologi. Kerajaan dan sistem politik berpadu dengan akhlak. 5. Keharmonian sebagai nilai yang bersesuaian dengan humanisme dan moralisme.

sosej. bunga dan pokok limau. Rumah-rumah dihiasi dengan buah limau sebagai simbol murah rezeki. sanak saudara yang jauh akan kembali berkumpul.pengaruh tamadun cina dalam masyarakat malaysia perayaan TAHUN Baru Cina Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting orang Cina bagi menyambut tahun baru dalam kalendar qamari Cina. Tahun Baru Cina bukan sahaja diraikan oleh kaum Cina di merata dunia. maka turut memakai kalendar qamari Cina. Mercun dibakar pada tengah malam bagi menandakan bermulanya tahun baru dan bagi menghalau puaka dan nasib malang. Tahun Baru Cina melambangkan permulaan. dengan kereta berhias yang diiringi bunyi gendang. . Kalendar qamari Cina terbahagi kepada kitaran 12 tahun dan dinamakan sempena nama haiwan. Golongan muda pula akan melawat golongan tua dan menerima wang ang pau dalam sampul merah bagi melambangkan nasib baik. Lima belas hari selepas perayaan Tahun Baru Cina. Vietnam. Rumah akan dicuci dan segala hutang-piutang dikutip atau dibayar agar mereka tidak sentiasa dikelilingi hutang sepanjang tahun yang baru. Mongol dan Miao (Hmong China) yang dipengaruhi oleh China dari segi kebudayaan dan keagamaan. kuih pulut. Sebelum hari tahun baru bermula. titik permulaan dalam nasib dan kehidupan. dan limau mandarin. Perarakan tarian naga atau singa akan diadakan. daging salai. malah turut dirayakan oleh bangsa Korea. Kaum keluarga akan makan besar dengan masakan tradisi seperti daging itik. Tahun Baru Cina diraikan dengan jamuan yee sang dan kuih bakul. perayaan Tahun Baru Cina ditamatkan dengan perayaan Chap Goh Mei. yang diberikan oleh orang yang berkeluarga kepada mereka yang masih belum kahwin.

Nama-nama dahan bumi tersebut bukan perkataan bahasa Cina bagi haiwan-haiwan tersebut. . besertakan lambang haiwan dalam zodiak Cina dan lambang dahan buminya.Tarikh hari tahun Baru Cina dari 1996 hingga 2019 (dalam kalendar Gregory) adalah disenaraikan seperti berikut.

ibu-bapa dan ahli-ahli tersayang yang telah meninggal dunia. (kubur dibersihkan dan dihiasi dengan kertaskertas berwarna-warni melambangkan kesetiaan anak-anak. Ini bermakna kaum Cina ada dua puluh hari untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab memberi kerhormatan dan peringatan kepada nenek-moyang. Hari Ching Ming biasanya jatuh pada bulan April. haribulan 4. Kebanyakkan perayaan Cina mengikut kalendar bulan Cina tetapi Ching Ming mengikut kalendar matahari.PERAYAAN CHING MING Ching Ming maksudnya Jernih dan Terang. . cucu-cicit kepada simati) Perayaan Ching Ming boleh diamalkan sepuluh hari sebelum April 4 dan sepuluh hari selepas April 4.

ayam panggang. kacang hitam atau kacang soya. Di Malaysia. ubi. Tanglungtanglung pelbagai jenis juga digantung di rumah. . seperti naga. dan kertas adalah amalan mereka di malam ini. kerana kuih bulan adalah lambang hormat. kelihatan kanak-kanak membawa tanglung mengelilingi rumah dengan gembira. ketika bulan mengambang. dan teh Cina dipersembahkan di tokong. Pada malam 15 haribulan. berkumpul bersama keluarga. Bacaan mentera yang disertai dengan pembakaran colok . lilin. Amalan memberi kuih bulan kepada rakan dan saudara mara. rama-rama. jamuan kuih bulan.Di Malaysia. Kuih bulan dan tanglung adalah dua aspek penting dalam perayaan ini. arnab.Kadangkala ia dikenali juga sebagai Pesta Tanglung. Ia menandakan berakhirnya musim menuai pada zaman dahulu kala.Bentuk -bentuk ini bagi masyarakat Cina akan memberi tuah kepada mereka.Manakala tanglung bagi memeriahkan perayaan ini terdapat dalam pelbai bentuk. masyarakat Cina menyambutnya dengan mengunjungi tokong. kerana bentuknya yang bulat. bagi mereka adalah untuk mengukuhkan ikatan.Kuih Bulan yang dibuat bagi hari ini adalah melambangkan kesepakatan. kemeriahan ini dapat dirasai jika kita berkunjung ke Petaling Street pada malam itu.Pesta Kuih Bulan Dan Tanglung Pesta Kuih Bulan pula disambut pada hari ke-15 pada bulan kelapan kalendar Cina. babi panggang.Selepas itu. ketam dan sebagainya. membuat kuih bulan dan menggantung tanglung.Biasanya ia diisi dengan inti kacang merah.

.

Buah limau yang basah membawa pesanan agar mereka mendapat pasangan yang sesuai. di mana colok besar akan dibakar dan juga diadakan makan besar bersama keluarga. Chap Goh Mei juga dianggap sebagai malam mencari pasangan di mana para gadis akan berpakaian serba indah dan mengunjungi kuil untuk berdoa agar mendapat pasangan yang secucuk. Bunga api dibakar dan tanglung dinyalakan bagi meraikan Chap Goh Mei. tarian naga atau singa. Persembahan kebudayaan Cina akan diadakan pada waktu malam bagi menandakan perayaan Chap Goh Mei seperti perarakan tanglung. Pesta Chap Goh Mei disambut dengan mengadakan upucara sembahyang secara besar-besaran. Terdapat juga amalan melontar buah limau ke dalam laut atau sungai dengan doa untuk mendapat pasangan.Chap Goh Mei Lima belas hari selepas Tahun Baru Cina merupakan hari Chap Goh Mei disambut sebagai menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Cina. dan mengimbang bendera besar "Chingay" .

.

TAMADUN CINA Tahun Baru China Perayaan Kuih Bulan Ching Ming Hari Chap Goh Mei .

pakaian CHEONG SAM Pakaian ini dipakai oleh wanita berketurunan Cina. Pada mulanya. Cheongsam dipercayai mula diperkenalkan semenjak revolusi di Negera China pada tahun 1911. Cheongsam dipakai ketat dan berbelah di kiri dan kanannya. Baju ini asalnya labuh tetapi lama-kelamaan disingkatkan hingga ke paras lutut. Cheongsam dikatakan berasal dari baju tradisional lelaki Cina yang labuh sampai ke kaki. Biasanya dipakai pada upacara-upacara tertentu seperti majlis perkahwinan dan semasa Tahun Baru Cina. Tetapi kini. pakaian ini jarang dipakai oleh wanita Cina di Malaysia kerana mereka lebih gemar memakai pakaian fesyen negara barat. kolar baju antara 3 hingga 4 cm sahaja tetapi kemudiannya ditinggikan sehingga menjadi 7 cm. Perkataan 'cheong sam' dalam dialek kantonis bermaksud 'baju labuh'. .

Samfoo turut dipakai oleh lelaki berketurunan Cina tetapi mempunyai sedikit perbezaan dengan samfoo yang dipakai oleh wanita Cina. Ia merupakan pakaian harian wanita keturunan Cina selain dari 'cheong sam'. Pakaian ini biasanya diperbuat daripada kain lembut seperti kain sutera. Samfoo diperbuat daripada kain nipis yang tidak bercorak atau berbunga halus.SAMFOO Samfoo membawa maksud 'baju dan seluar' dalam dialek Kantonis. Ia digemari oleh wanita-wanita separuh umur dan yang bekerja di ladang. . Pakaian ini terdiri daripada baju yang longgar dan terbelah di depan dan berkolar tinggi serta dipakai bersama seluar longgar seperti seluar baju Melayu. lombong atau di rumah. Pakaian tradisional ini jarang sekali dipakai oleh lelaki berketurunan Cina di Malaysia.

.

Hingga kini. Dalam perayaan yang dikenali sebagai Perayaan Pertengahan Musim Luruh. rakyat cina dengan dorongan Puak Ming. Usaha ini berjaya dan Kerajaan Mongol berjaya digulingkan.undang yang tidak munasabah dan pelik dikenakan. peristiwa ini di rayakan pada setiap tahun oleh Masyarakat Cina.ramai. Ke atas rakyat cina supaya tiada satu pun yang dapat menggugat kuasa mereka. Tiga kumpulan kecil kaum ini yang berbicara dialek Cina berbeza adalah Hokkien yang tinggal di utara Pulau Pinang. Di tengah. mereka membuat kuih yang berbentuk bulat beramai. yang mana kaum Cina merangkumi 25 peratus populasi. bersepakat untuk memberontak. Kebanyakan keturunan kaum Cina hari ini berasal daripada pendatang ke negara ini pada kurun ke-19.tengah kuih tersebut diletakkan pesanan yang menerangkan cara untuk memberontak.semasa bulan sedang mengambang. Pada suatu malam. Di sebabkan ini. Undang. Kantonis yang tinggal di Kuala Lumpur dan juga kumpulan bertutur bahasa Mandarin yang tinggal di kawasan selatan tanahair di Johor. Menurut hikayat cina Kuih Bulan berdasarkan sebuah kisah yang berlaku di Negara Cina semasa pemerintahan puak Mongol ( Dinasti Yuan ) yang agak tegas dan kejam. . Mereka terkenal kerana kuat bekerja dan pandai berniaga. Kuih Bulan Kuih Bulan adalah sejenis kuih cina yang sering dimakan sewaktu perayaan Pertengahan Musim Luruh.makanan Makanan Cina Ini adalah kumpulan etnik kedua terbesar.

Peng Bing diperbaharui tetapi masih menggunakan tepung yang sama cuma intinya lebih sedap lagi. . Ia merupakan sup herba untuk segelintir masyarakat terutamanya di kalangan masyarakat Cina dan ia juga merupakan makanan orang Foochow. Terdapat juga tradisi yang menyatakan Kuih Bulan dibuat sebagai persembahan kepada Dewa Dapur. Rupanya yang berlainan tapi rasa tetap yang sama. Big Thumb bakery telah memperbaharui dan mengubah bentuk dan rasanya seperti yang kita lihat di atas. Chou Zhi Tou Sup ini disediakan dengan menggunakan herba Chou Zhi Tou dengan direbus menggunakan kaki khinzir. dan di masak sehingga mengeluarkan aroma yang wangi.Kuih Bulan di buat daripada adunan yang manis dan memiliki inti biji buah teratai atau kacang merah atau dengan kuning telur masin di tengahanya. Masakan ini amat baik untuk pelancaran darah dan melegakan keletihan. Peng Bing Ia merupakan kuih tradisional bagi masyarakat lama dahulu. Dewa Dapur yang makan Kuih Bulan tidak dapat menyampaikan lapuran buruk kepada Maharaja Syurga disebabkan mulutnya terkunci oleh Kuih Bulan yang manis itu.

Kadangkadang. Sekarang Guang Bing adalah salah satu makanan yang popular bagi masyarakat Foochow (Cina).Guang Bing (Kom Pia) Di ambil sempena hero Ji Guang yang diperbuat daripada makanan kering untuk askarnya yang dibawa bersama-sama semasa peperangan Anti-Japanese di negara China. Rasanya seperti French Bread tetapi ianya terdapat bijan. roti ini di letakkan inti untuk menambahkan perasanya. Ia boleh dimakan begitu saja dan dimasak sup bersama dengan rebusan atau sup daging yang beserta dengan herba .

50 sahaja. Ia adalah sejenis mee bagi masyarakat Foochow yang mana ianya sedap. . daun bawang. Harga sepinggan Gan Pan Mian adalah sekitar RM1. Masyarakat Cina percaya bahawa bubur ini sangat berkhasiat untuk membuang panas yang ada di dalam badan dan ia juga berkhasiat khususnya untuk orang yang lemah tenaga. Masyarakat Cina menjadikannya sebagai ganti bubur nasi dan ia dikenali ³bubur kulat´. murah dan di sukai oleh masyarakat tempatan. Ding Bian Hu Ia merupakan sejenis makanan orang Foochow yang biasanya dimakan semasa sarapan pagi atau lewat malam. Bahan-bahan nya terdiri daripada mee. minyak khinzir.Gan Pan Mian Nama lainnya ialah Kampua. bawang goreng dan bak kut teh.

Bermula pada zaman pemerintahan Kamakura (1185-1338 s. .Manusia zaman ini hidup secara nomad dan primitive. Menggunakan peralatan batu dan tanah liat. kekuasaan dan pengaruh. Golongan buke ini pula patuh kepada shogun yang berkuasa iaitu Keshogunan Kamakura.Zaman awal ini dipanggil sebagai Jomon (800-300 s. Berlaku perubahan dalam pertanian ± penanaman padi.Sistem feudal bermula apabila wujudnya pemilikan tanah dan ladang-ladang oleh individu. pemilihan tanah sesuai untuk pertanian.m. . penyimpanan makanan dan penentuan musim.Kekayaan dan kemewahan mula dikecapi ± bermula pengumpulan harta kekayaan. . Pemilikan tanah dan ladang-ladang secara persendirian ini pula terlepas dari kawalan pihak kerajaan.) .Zaman kedua ialah Zaman Yayoi ± zaman perkembangan tamadun tahap kedua.Tamadun jepun Zaman Awal . Zaman Feudal dan Pertengahan .m. menangkap ikan. pembuatan alatan logam.)Jomon merujuk kepada sejenis tanah liat yang banyak digunakan untuk membuat peralatan. berburu. . . . Kesannya kuasa Maharaja telah berpindah kepada tuan-tuan tanah tersebut.Tuan-tuan tanah ini dikenali sebagai syo dan mereka berhak memungut cukai dan hasil daripada ladang. . binatang liar sebagai pekerjaan.Muncul puak yang paling berpengaruh ± puak Yamatomo (menyembah Dewi Amateresu-Omikami ± Dewi Matahari).Muncul golongan samurai/buke yang amat ditakuti oleh rakyat. Berlaku penciptaan saliran.

KRONOLOGI ZAMAN FEUDAL DI JEPUN Zaman Kamakura Keluarga Fujiwara Keluarga Taira Keluarga Minamoto Tentera Hojo Maharaja Go Daigo Ashikaga Takauji Sengoku Jidai Shogun Tokugawa .. Pegawai-pegawai yang dilantik memberi kesetiaan penuh kepada Shogun. orang yang bertanggungjawab memperkenalkan sistem feudal ialah Yoritomo. Inilah yang berlaku pada zaman feudal sejak tahun 1600-1868 di mana kuasa Maharaja disingkirkan dan pemerintahan dikuasai oleh para shogun yang mengamalkan sistem feudal.Dalam sejarah Jepun. Melalui sistem ini dilantik buke yang berperanan memungut cukai dari syo (tuan tanah).

On atau giri-ninjo ± hutang budi dan membalas budi.000 pelajar yang menghadiri 90 buah sekolah swasta di Tokyo. Budaya Ilmu Dalam Masyarakat Jepun Budaya ilmu (budaya cintakan ilmu) telahpun wujud sejak zaman Meiji (1860-an 1880an). c. tetapi dilahirkan sama dengan yang lain. Wa (kerukunan) f. para remaja dan pelajarnya disajikan dengan kisah kejayaan dari Timur dan Barat. tetapi mereka yang jahil akan menjadi papa dan hina´. . kaya atau miskin. terdapat hamper 30. Pada akhir tahun 1888. Perikemanusiaan (nasake) e.SISTEM NILAI DAN BUDAYA JEPUN Nilai-nilai utama Yang Diamalkan oleh Masyarakat Jepun a. 80% daripada pelajar ini datang dari luar bandar. Galakan Pelajaran dijual sebanyak 600 000 naskah pada tahun 1882. Sesiapa yang gigih belajar dan menguasai ilmu dengan baik akan menjadi mulia dan kaya. Contohnya buku Yukichi Fukuzuwa. Mura Ishiki ± kesedaran sekampung b. Budaya malu d. Cintakan ilmu ± budaya ilmu dalam masyarakat Jepun ialah mereka menjunjung tinggi dan mempunyai sikap hormat kepada pelajaran dan mempunyai sikap ingin tahun yang mendalam terhadap maklumat-maklumat. Pelajar miskin dibiayai oleh biasiswa pemberian tuan tanah dan hartawan. Menepati janji dan berdisiplin g. Dalam memajukan pendidikan di Jepun. Buku tersebut menyatakan: ´Manusia tidak dilahirkan mulia atau hina.

Agamaagama tersebut ialah: a. Shintoisme b. Buddhisme c. Konfusianisme a. . Agama Shinto . Buddhisme .Terdapat 3 agama yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Jepun. Shinto bererti ³Jalan Tuhan¶ (kami-no-michi). . di mana Buddhisme telah dijadikan sebagai agama rasmi.Tidak ada falsafah dan etika.Konsep Tuhan dan Dewa Dewi (kami) agak kabur.Semangat berkorban untuk Maharaja/Tuhan ditanamkan ke dalam jiwa setiap rakyat. . Terdapat 8 juta Dewa Dewi. .m.Shinto berkait rapat dengan negara.Falsafah/Agama Masyarakat Jepun . .Pendeta Shinto telah menyusun/menulis kitab untuk rujukan ±Shinto Gabusho/Lima Buku ajaran Shinto. . . . bangsa dan alam Jepun dan merupakan symbol perpaduan dan kesetiaan kepada maharaja dan negara.Tidak mempunyai nabi/pengasas/kitab suci.Mendapat tempat yang kukuh semasa pemerintahan Putera Shotoku pada 592 s.Dewi Matahari (Amaterasu-omi-kami)adalah Tuhan yang besar dan Maharaja Jepun dipercayai dari keturunan Dewi Matahari.Agama khas bagi masyarakat Jepun. b.

.Pada zaman Shogun Tokugawa ajaran ini menjadi asas dalam pembinaan negara. Konfusianisme .Buddha Zen adalah ajaran yang paling mendominasi masyarakat Jepun di mana ia merupakan salah satu hasil himpunan alam fakir China yang tidak ingin kepada corak falsafah dan lebih kepada penerangan.Beliau juga menekankan pentingnya ajaran Buddha dan menjunjung tinggi ³Tiga Harta Suci´ iaitu Buddha. .. . menghantar pelajar ke China untuk mempelajari Buddha dan menulis 3 buah buku mengenai ajaran Buddha. c.Ajaran Buddhisme ini diterapkan dalam Perlembagaan 17 Artikel (mengandungi pelbagai aspek ajaran Buddhisme dan Konfusianisme)yang mewajibkan kakitangan kerajaan mematuhinya.Ajaran ini diminati kerana memberi penekanan kepada moral. . Ajaran ini juga terkandung dalam Perlembagaan 17 Artikel. Dharma dan Sangha.

Maharaja adalah pemerintah tertinggi dan penubuhan Parlimen yang dipanggil Diet yang terdiri dari Dewan Bangsawan dan Dewan Rakyat.Menghapuskan sistem feudal yang selama ini dipraktikkan oleh Kesyogunan Tokugawa. .MASYARAKAT JEPUN DAN MODENISASI Pendahuluan . . . diikuti Britain (Oktober 1854) .Zaman moden Jepun mempunyai hubungan erat dengan Barat. Politik . Ini berlaku apabila Jepun terpaksa membuka dasar tutup pintu kepada dunia luar melalui Perjanjian Kanagawa pada Mac 1854 yang mana Jepun terpaksa membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate kepada Amerika Syarikat. pengenalan sector industri pertahanan seperti senjata dan pembuatan kapal perang. a. Russia (Febuari 1855) dan Belanda (November 1855).Jepun mula masuk ke zaman moden bermula dari zaman Reformasi Meiji (18681912) dalam pelbagai aspek ± politik. . Pada tahap ini tamadun dari Barat dicanai begitu rapi sehingga tamadun yang dihasilkan adalah bersifat keJepunan. . . Hasil daripada proses modenisasi. . Meiji mengambil contoh kekuatan ketenteraan. Keadaan ini dapat dilihat semasa pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. Pengenalan Dokumen Gokajo no Goseimon (Carta Pengakuan Lima Artikel). ekonomi. pendidikan dan sebagainya.Proses modenisasi pada peringkat awal dilakukan dalam skop agama Shinto.Masyarakat Jepun mengalami proses modenisasi melalui beberapa tahap iaitu dari zaman Tokugawa hingga ke zaman Meiji dan moden.Meiji mengembalikan semula kuasa politik kepada Maharaja Jepun dan pusat pentadbiran dipindahkan dari Kyoto ke Edo (Tokyo).Meiji mencontohi negara Barat. Jepun menjadi sebuah negara maju. Buddhisme dan Konfusianisme.Reformasi politik ± sistem demokrasi.

mendirikan pusat-pusat pengajian berasaskan sains dan teknologi di samping bidang-bidang lain. Pelajar-pelajar dihantar ke Barat untuk mempelajari ilmu sains dan teknologi. keperluan komputer dll. Meminjam. semi-conductor.b. Sains dan Teknologi Jepun Pembangunan teknologi Jepun ± technological follower kepada technological leader. Juga menggalakkan pertanian dan penghapusan cukai serta pembinaan saliran. Pendidikan .Meiji juga mengadakan reformasi pendidikan. mengubahsuai dan mengkomersialisasikan teknologi asing kepada inovasi asli mereka. bahan-bahan komposit. Etika Kerja Jepun Dedikasi Menepati masa Prinsip perniagaan yang teguh Profesionalisme Mengubahsuai idea Pengurusan Jepun . Jepun adalah technological leader di dalam pengeluaran berbagai produk ± optik gentian. perlatan-peralatan mesin. Ekonomi . c. mengimport tenaga professional daripada Barat.Modenisasi di bidang ekonomi ± ekonomi moden berasaskan Kapitalisme khususnya industri.

Manusia sebagai pentadbir dan menguruskan harta-harta yang dipinjamkan tersebut dengan efektif tanpa pembaziran. Konsep Kaizen Dilaksanakan bagi melahirkan semangat yang berterusan untuk memperbaiki hasil kerja di kalangan pihak pekerja. b) Berilah peluang kepada pekerja untuk meningkatkan kualiti kerja mereka. Ia adalah satu proses penambahbaikan yang berterusan bagi mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi dari semasa ke semasa Konsep Mottainai Konsep paling penting dlm. Maksudnya segala harta di dunia adalah pembaziran atau anugerah drp. Masyarakat Jepun.Terdapat 4 prinsip asas a) Sesiapa sahaja yang berupaya melakukan tugasannya dianggap bijak dan dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti tugasannya. Tuhan. Budaya Kerja Islam dan Jepun Suatu Perbandingan Budaya kerja dan konsep masa (Asr) . c) Ahli-ahli dalam satu koperasi membentuk satu keluarga besar d) Kumpulan kerja itu lebih mustahak daripada individu pekerja. Jika membazir ia dianggap satu kesalahan besar.

³Demi masa.menguasai korporat yg besar.´(4:100) Berhijrah bermakna bergerak dari suatu tempat yang merangkumi: a. perubahan fizikal dan mental b.5juta/ 2.1% drpd 170 juta penduduk. Di akhir tahun 1980-an di kawasan ASEAN.´ (surah al-Asr :1-3) ³Maka apabila engkau telah selesai sesuatu pekerjaan maka tegaklah.. Dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap. 40 juta orang sahaja. nescaya akan memperoleh tempat kediaman serta penghasilan yang banyak di muka bumi ini. masyrakat cina berjaya mengumpulkan lbh RM200b dengan bil. Mencari keadaan yg lebih baik sama ada aspek spiritual dan mental. . sesungguhnya manusia itu dalam kerugian . Di Indonesia: Cina 3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik dan salig berpesan satu sama lain dengan kebenaran serta bersabar.´ (94:7-8) Menurut Hamka: ayat tersebut : Sentuh ttg disiplin kerja Kerja sungguh-sungguh Jgn bertangguh Jgn jadikan keletihan sbg alasan Kerja dan Hijrah ³sesiapa yang berpindah dari negerinya kerana Allah.

. Ini selari dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran iaitu .´ (al-A¶raf:31) Kecekapan dan sistematik ³sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh.´Allah tidak akan mengubah apa yang ada ..(alSaff :4) Kerja dan Perubahan Konsep Perubahan Dalam Islam «. Apa yang penting ialah kegigihan masyarakat Jepun membangunkan negara dan ekonomi mereka perlu dijadikan contoh kepada negara Asia yang lain.Penggunaan Sumber ³« makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan..´ Keterangan Ayat di atas ialah: Perubahan sikap Sentiasa memperbaiki mutu kerja Mesti berusaha untuk berjaya Tidak boleh malas/berpeluk tubuh Mesti berikhtiar Kesimpulan Jepun merupakan antara negara Asia yang maju dan setanding dengan negara barat.´Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri«.

pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri«.´ Pengaruh tamadun jepun dalam masyarakat Malaysia ..

On atau girininjo hutang budi dan membalas budi. Mura Ishiki kesedaran sekampung Menghormati orang tua Cintakan ilmu NILAI-NILAI MASYARAKAT JEPUN YANG DIAMALKAN OLEH MASYARAKAT MALAYSIA Budaya malu Menepati janji dan berdisiplin Perikemanusiaan (nasake) Mura Ishiki ± kesedaran sekampung .

Hinggakan pasukan bola sepak juga menunduk di antara satu sama lain sebelum sebarang perlawaan dijalankan. Mereka akan bergotong-royongf membuat sesuatu pekerjan. Menghormati orang lain Masyarakat Jepun mengamalakan amalan-amalan hormat-menghormati.Sudah menjadi kebiasaan bagi orang ramai menundukkan kepala apabila berjumpa di antara satu sama lain di lorong-lorong. kedai-kedai. Contohnnya jika adanya sesebuah majlis perkahwinan. Makanan . Apabila mereka bertema sesam sendiri mereka akan tunduk sebagai tanda hormat. Contohnya membina rumah. semua penduduk kampung akan membantu tuan rumah menyipakan majlis perkahwinan.Masyarakat Jepun mengamalakan nilai kesedaran sekampung. Masyarakt Malysia kini pun mengamalakn niliai ini. melakukuan majlis perkahwinan. Adat ini telah diperkenalkan di Negara kita. panggung-wayang dan sebagainya.Lamakelamaan Negara kita menjadi seperti negera Jepun jika dipandang dari segi adatadatnya.

dan gula.Penulisan sushi menggunakan huruf kanji yang dimulai pada zaman Edo periode pertengahan. daging. garam. Pada awalnya. Nasi sushi mempunyai rasa masam yang lembut karena dibumbui campuran cuka beras. Asal-usul kata sushi adalah kata sifat untuk rasa masam yang ditulis dengan huruf kanji sushi. .Sushi adalah makan jepun yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk (neta) berupa makanan laut. sayuran mentah atau sudah dimasak. bubuk ragi atau ampas sake. sushi yang ditulis dengan huruf kanji merupakan istilah untuk salah satu jenis pengawetan ikan disebut gyosh yang membaluri ikan dengan garam dapur.

Pengurusan grafik ...Pakaian Kimono Pakaian tradisional perempuan jepun atau lebih dikenali dengan nama glamernya kimono juga dijual di Hamamatsu.. Kainnya lembut dibuat dari sutera kot. motifnya ada dari bunga atau haiwan..

Tamadun Islam Zapin .

Rumah di Negeri Sembilan menggunakan kayu keras dan dibina tiang seri dan dicantum menggunakan baji. Baju Kurung Baju Melayu Tamadun Melayu Baju kebaya Songket .Rumah Mempunyai Tiang Kaki Contoh: Istana Lama Seri Menanti dan Istana Kenangan di Kuala Kangsar Bumbung Mempunyai Rabung Tinggi Tamadun Melayu Menggunakan dinding buluh.

Nasi dagang Masak lemak cili api Nasi Lemak Gulai batang pisang Kuih-muih Belacan Asam pedas TAMADUN MELAYU Mee kari Hari Raya Aidilfitri TAMADUN ISLAM Hari Raya Aidiladha .

Kuih Bulan

TAMADUN CINA

Masakan Nyonya

Bahan soya

Seni Bina Tradisional Menggabungkan unsur Cina dan Barat dan jarang ditemui di tempat lain. Contohnya Masjid Tengkera Melaka

Tamadun Cina
Baba Nyonya: halaman terbuka di bahagian dalam rumah serta jubin yang cantik dan bewarna-warni

Seni Bina Baba Nyonya

Berwarna Warni menyerupai seni bina kuil di India Selatan.

Tamadun India
Ukiran halus, hiasan emas, motif tulisan tangan dan jubin indah dari Itali dan Sepanyol. Kuil Sri Mahamariama n kuil paling cantik di negara ini.

Tamadun India
Sari Salwar Kameez Kurta

Memberi Salam menghormati orang lain dengan cara menundukkan kepala sedikit

Tamadun Jepun

memakai stoking

Tamadun Jepun

Meja Jepun

Meja Jepun mempunyai ciri iaitu kaki meka pendek

Rumusan
Secara keseluruhannya, istilah masyarakat majmuk ini terhasil kesan daripada penjajahan British. Bagi memastikan keadaan negara yang aman dan damai, perkara yang paling penting adalah aspek ekonomi kerana ia menjadi isu paling sensitif. Namun dalam hal ini, sikap masyarakat sendiri yang paling utama, perlu memahami kedudukan masing-masing. Perlu ditegaskan bagi memastikan kesepaduan dan kestabilan dalam hubungan sesama masyarakat, penelitian sejarah salah satu langkah yang penting. Malahan boleh menjadikan apa yang berlaku di luar negara sebagai satu ukuran erti sebenar perpaduan. Sejarah perlu dijadikan satu rangka tindakan untuk membina Negara-Bangsa. Kepentingan Sejarah sesuatu bangsa khususnya yang berteraskan kepada sejarah bangsa pribumi perlu diutamakan dan diberi status dan kedudukan yang utama bagi memantapkan lagi asas pembinaan NegaraBangsa. Identiti Negara-Bangsa adalah sinonim yang saling mengukuhkan identiti, nasionaliti dan nasionalisma serta unsur-unsur patriotisma Negara-Bangsa. Setelah kami menyiapkan buku skrap ini kami mendapati pengaruh-pengaruh tamadun Islam, Melayu, Cina, India dan Jepun meninggalkan pelbagai kesan ke atas masyarakat majmuk di Malaysia. Terdapat banyak kesan positif dan ada juga kesan-kesan yang negatif. Walaubagaimanapun, apa yang dapat dirumuskan ialah, pengaruh-pengaruh tamdun-tamadun ini mewujudkan banyak perkara-perkara baru seperti percambahan ilmu pengetahuan, penambahan pengaruh bahasa, adat, pakaian dan banyak lagi. Tamadun-tamadun ini juga mempunyai persamaan dan perbezaan yang tertentu meliputi aspek teologi dan juga etika. Kita harus menghormati setiap persamaan yang ada dan menerima perbezaan yang wujud supaya keadaan kekal harmoni dan aman. Interaksi Tamadun India dengan China telah membawa kesan positif seperti penyebaran agama Buddha di negara China. Agama Buddha dibawa masuk ke China pada kurun pertama Masihi. Ketika itu, maharaja China menghantar wakil ke India untuk mendalami ajaran agama ini dan menyesuaikannya dengan budaya masyarakat Cina seperti doktrin (prinsip) Daoisme dan Konfusianisme. Sami dari China menetap di India untuk mempelajari kitab Buddha yang menggunakan bahasa Sanskrit dan Pali sehingga berjaya menyusun doktrin Buddha dalam satu koleksi yang digelar Tripitaka.

percetakan dan penggunaan kompas dari Tamadun China. Aspek yang banyak perbezaan antara tamadun adalah dalam bidang teologi. Karya perubatan India diterjemah ke dalam bahasa Cina selain daripada 60 koleksi ilmu astronomi India turut melalui perkara yang sama. Dari segi etika pula banyak persamaan antaranya. Dalam bidang bahasa. estika dan institusi tersendiri. alat muzik China seperti pipa dan konghou juga berasal dari India. Interaksi di antara kedua-dua tamadun ini berlangsung secara aman melalui hubungan perdagangan dan keagamaan. Semua tamadun mempunyai nilai. BIBLIOGRAFI . Tamadun China turut menerima banyak keuntungan melalui interaksinya dengan India. perbendaharaan kata bahasa Sanskrit dan Pali banyak mempengaruhi kesusasteraan China. Manakala. Malahan. Tamadun India melalui perkembangan teknologi membuat kertas. Walaubagaimanapun tidak dinafikan bahawa di dalam aspek-aspek tersebut terdapat beberapa cirri-ciri persamaan.Selain itu. bahan letupan. Disebabkan itu. kesusasteraan dan kesenian. pelbagai kemahiran juga diperkembangkan dalam sains dan teknologi seperti teknologi membuat gula daripada tebu dan bidang astronomi diperkembangkan oleh India kepada China. Bidang fonetik di China menggunakan teknik daripada ilmu fonetik Sanskrit yang dipelajari melalui ajaran Buddhisme.

wikipedia.scribd. http://malaysiana. Diakses pada 18 Mac 2010.wikipedia. Diakses pada 23 Mac 2010.penerangan. Liow Siow (2004). Diakses pada 21 Mac 2010. Pakaian Tradisional.wikipedia. Makanan Malaysia.org/wiki/Tamadun http://www. Salim Kaswadi (2004).com/doc/28205561/INTERAKSI-ANTARA-TAMADUNMELAYU-DAN-CINA pada . Kebudayaan Masyarakat Majmuk di Malaysia. Diakses pada 20 Mac 2010. Diakses pada 18 Mac 2010.gov. Perayaan Ming. Diakses pada 23 Mac 2010. Shahrir Ahmad (2008). Wee Siong (2005).blogspot.geocities. Sambutan Depavali. Ahmad Saberi (2008). http://www.Abdul Hamid (1996).gov. http://ohmcs226. Diakses pada 20 Mac 2010. Suraj Kumar (2007).scribd. Yunus Mat Noor (2005). Fatimah Ibrahim (1996).com/.my/. Diakses pada 17 Mac 2010. http://ms.my/my/. http://www. Hari Raya Aildilfitri. http://www. Aspek Adat dalam Masyarakat Majmuk.pnm.blogspot.com/. http://ms.chanlilian.com/doc/17295737/INTERAKSI-TAMADUN http://ms.org/wiki/Deepavali Diakses pada 20 Mac 2010. Konsep Tamadun Islam.com/. http://pmr.com/tamadunislam/.net/. http://www. http://apaniwoi. http://budayamalaysia.blogspot.tourism.org/. Diakses 20 Mac 2010. Kepelbagaian Makanan.my/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful