Peranan Pertubuhan Sukarela Islam (PSI) Dalam Mengisi Ruang Kemerdekaan Di Negeri Sabah

Pertubuhan dakwah seperti USIA dan ABIM adalah sebuah pertubuhan sukarela Islam yang ditubuhkan berasaskan aspirasi agama. Falsafah kebanyakkan pertubuhan dakwah ini ialah untuk merealisasikan cita-cita Islamiyah dalam segenap aspek dan struktur dalam sistem kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Ia merujuk kepada cita-cita menjadikan dasar kerohanian Islam dan nilai-nilai utamanya yang bersifat universal tercerna di dalam seluruh ruang dan dimensi kehidupan meliputi minda, akhlak dan sistem. Perjuangan ini adalah satu aspirasi yang terbit dari penghayatan makna yang hakiki terhadap pengertian Islam sebagai satu `nizam al-hayat¶ ± satu cara hidup yang syumul, lengkap dan sempurna atau a way of life.

Bagi tujuan mencapai cita-cita tersebut, ia menuntut satu proses yang bersifat massa iaitu penggembelingan seluruh elemen yang menjadi entiti utama sebuah bangsa dan negara. Massa dalam pengertian ini merujuk khusus kepada individu-individu atau entiti insan yang merupakan teras utama yang membentuk dan menggerakkan sistem kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan dalam struktur kehidupan. Insan sebagai warga harus berinteraksi dengan entiti-entiti lain termasuk sejarah, budi dan nusa sebagai elemen pelengkap kesempurnaan sebuah peradaban yang dikenal sebagai Negara bangsa.

Bagi kebanyakan pertubuhan dakwah, Islam ialah acuan terbaik yang perlu dijadikan landasan utama bagi pembinaan negara bangsa. Ia diasaskan pada keyakinan terhadap kesyumulan dasar kerohanian Islam dan kedinamikan prinsip nilainya dalam memberi pentafsiran terhadap kerencaman sesuatu latar budaya sesebuah masyarakat. Dalam kata lain, pertubuhan dakwah ini berkeyakinan bahawa jati diri negara bangsa Malaysia akan lebih utuh, dinamik dan berdaya saing sekiranya dasar dan prinsip utama ajaran Islam dapat dijelmakan secara praktik dalam sistem dan tatacara kenegaraan.

Namun, penjelmaan cita-cita Islamiyah secara praktik dalam satu sistem kenegaraan yang luas dan kompleks menuntut pertubuhan dakwah untuk berinteraksi secara dinamik dan kreatif dengan latar sejarah dan sosial masyarakat Malaysia. Ini memandangkan, penjelmaan cita-cita Islamiyah tidak mungkin tercapai sekiranya ia dibina dari luar ruang sosial masyarakat setempat. Untuk itu, tahap kesediaan yang diukur dari segi kualiti kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap cita-cita tersebut, sikap dan pendirian pemimpin-pemimpin politik, institusi pentadbiran, prasarana pendidikan serta penggerak Islam sendiri. Kesemua ini adalah cabaran yang berupa hambatan-hambatan yang perlu didepani oleh pertubuhan dakwah dalam rangka menjayakan cita-cita dan aspirasi perjuangannya 1. Konsep Pertubuhan Sukarela Islam dan Peranannya Dalam Mengisi Ruang Kemerdekaan

Pertubuhan dakwah seperti USIA dan ABIM adalah sebuah pertubuhan sukarela Islam yang ditubuhkan berasaskan aspirasi agama. Falsafah kebanyakkan pertubuhan dakwah ini ialah untuk merealisasikan cita-cita Islamiyah dalam segenap aspek dan struktur dalam sistem kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Ia merujuk kepada cita-cita menjadikan dasar kerohanian Islam dan nilai-nilai utamanya yang bersifat universal tercerna di dalam seluruh ruang dan dimensi kehidupan meliputi minda, akhlak dan sistem. Perjuangan ini adalah satu aspirasi yang terbit dari penghayatan makna yang hakiki terhadap pengertian Islam sebagai satu `nizam al-hayat¶ ± satu cara hidup yang syumul, lengkap dan sempurna atau a way of life.

1

: 2004. prasarana pendidikan serta penggerak Islam sendiri. Pemikiran ini yang diasaskan dari faham sekularisasi telah memberi impak yang besar terutama kepada umat Melayu dalam menanggapi agama Islam yang dianutinya. Ia adalah antara kesan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat Malaysia akibat dari dasar-dasar penjajahan yang diamalkan oleh British. (Shaharuddin Badaruddin et. Insan sebagai warga harus berinteraksi dengan entiti-entiti lain termasuk sejarah. 2 . pertubuhan dakwah ini berkeyakinan bahawa jati diri negara bangsa Malaysia akan lebih utuh. budi dan nusa sebagai elemen pelengkap kesempurnaan sebuah peradaban yang dikenal sebagai Negara bangsa. Pada sekitar akhir 1960-an dan awal 1970-an semasa kebanyakan pertubuhan dakwah mula ditubuhkan secara rasmi. struktur masyarakat Malaysia berada dalam keadaan yang rapuh. Massa dalam pengertian ini merujuk khusus kepada individu-individu atau entiti insan yang merupakan teras utama yang membentuk dan menggerakkan sistem kekeluargaan. Sejarah Awal Pertubuhan Sukarela Islam di Malaysia Semenjak Kemerdekaan dan Peranan yang Dimainkan. tahap kesediaan yang diukur dari segi kualiti kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap cita-cita tersebut. Kesemua ini adalah cabaran yang berupa hambatan-hambatan yang perlu didepani oleh pertubuhan dakwah dalam rangka menjayakan cita-cita dan aspirasi perjuangannya. dinamik dan berdaya saing sekiranya dasar dan prinsip utama ajaran Islam dapat dijelmakan secara praktik dalam sistem dan tatacara kenegaraan. Untuk itu. sikap dan pendirian pemimpin-pemimpin politik. institusi pentadbiran. Ia diasaskan pada keyakinan terhadap kesyumulan dasar kerohanian Islam dan kedinamikan prinsip nilainya dalam memberi pentafsiran terhadap kerencaman sesuatu latar budaya sesebuah masyarakat. Dalam kata lain. Antara kesan lain yang ditinggalkan penjajah ialah pemikiran dualisme yang membentuk kerangka berfikir masyarakat Malaysia. Islam sebagai satu agama yang berpengaruh dalam segenap aspek kehidupan masyarakat sebelum kedatangan penjajah telah terpinggir sebagai agama yang berfungsi bagi tujuan-tujuan peribadi yang bersifat ritual serta bagi memenuhi tuntutan adat istiadat pada acara-acara keraian. Ini memandangkan. al.Bagi tujuan mencapai cita-cita tersebut. Islam telah ditanggapi secara sempit dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam membentuk dan mempengaruhi sistem dan tatacara kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam pengertian dan maksud yang lebih luas. Negara baru sahaja mengalami pergolakan kaum yang diingati sebagai Tragedi Berdarah 13 Mei 1969. penjelmaan cita-cita Islamiyah tidak mungkin tercapai sekiranya ia dibina dari luar ruang sosial masyarakat setempat. Islam ialah acuan terbaik yang perlu dijadikan landasan utama bagi pembinaan negara bangsa. 449). 2. Namun. ms. penjelmaan cita-cita Islamiyah secara praktik dalam satu sistem kenegaraan yang luas dan kompleks menuntut pertubuhan dakwah untuk berinteraksi secara dinamik dan kreatif dengan latar sejarah dan sosial masyarakat Malaysia. kemasyarakatan dan kenegaraan dalam struktur kehidupan. (Siddiq Fadzil : 2003) Bagi kebanyakan pertubuhan dakwah. ia menuntut satu proses yang bersifat massa iaitu penggembelingan seluruh elemen yang menjadi entiti utama sebuah bangsa dan negara.

manakala pendapat lain menyebut sekurang-kurang pada abad ke-11 dan ke-12. umat Melayu-Islam secara khusus digalakkan untuk menjadikan tokoh dan masyarakat barat sebagai idola dan model bagi mencapai kemajuan memandangkan Barat dianggap sebagai penggerak kepada kehidupan yang lebih moden. namun kebudayaan Barat menjadi satu amalan yang dominan dalam kehidupan mereka. keyakinan dan jati diri. Kedua aliran ini menggunakan kurikulum pengajian yang berbeza memandangkan produk generasi yang ingin dilahirkan bagi tujuan mengisi sistem dan struktur dualisme yang diwarisi. Namun sumber yang dapat diterima menunjukkan Islam hanya mula diterima penduduk tempatan Sabah pada abad ke 15 dengan 3 . Makna dan kemajuan didasarkan kepada citra masyarakat Barat dan untuk itu. Ia digubal atas kesedaran bahawa cita-cita bagi merealisasikan Islam dalam segenap sistem kehidupan memerlukan suatu pembudayaan baru masyarakat berteraskan dasar. Dalam kata lain. 450). dinamik dan sejagat. Agenda pembudayaan Islam tertumpu kepada usaha pemurnian pandangan hidup. USIA dan ABIM memulakan langkah dalam rangka memperjuangkan cita-cita Islamiyahnya menerusi proses yang dikenal sebagai agenda pembudayaan Islam. Akibatnya umat Islam mudah terhimbau dengan pesona idea dan model yang dikembangkan oleh tamadun Barat. Bidang pendidikan mendapat kesan yang paling parah apabila di negara ini terbentuk dua aliran pendidikan yang dikenali sebagai pendidikan aliran agama dan pendidikan aliran kebangsaan. Sejarah Perkembangan Islam di Sabah Akar kepada masa kini adalah masa lalu. (James P. Dalam konteks negeri Sabah. Mokhtar Ramli: 2002) Ada pendapat menyebut bahawa agama Islam dipercayai sampai ke beberapa kawasan berhampiran Sabah kira-kira abad ke-10. sejarahnya tidak dapat dipisahkan daripada sejarah Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu kerana kedua-dua kerajaan inilah pemilik awal bumi Sabah.Proses sekularisasi tidak sahaja telah memecahkan kerangka berfikir masyarakat malah terjelma dalam sistem dan struktur pemerintahan. fesyen dan hiburan. Dalam berdepan dengan latar sosial yang diwarisi oleh penjajah ini. Pemikiran ini tidak sekadar dihayati oleh rakyat terbanyak malah beberapa tokoh dan pemimpin utama negara pada ketika itu. idea-idea dan citra kehidupan Barat berkembang dengan amat pesat di negara ini dan manifestasinya dapat dilihat dalam kurikulum pengajian. (Shaharuddin Badaruddin et. dan pembinaan akhlak umat Islam serta penciptaan dan pengukuhan model-model Islam dalam pelbagai bidang dan sistem kehidupan yang praktik meliputi seluruh dimensi ketamadunan. Implikasi sekularisasi juga telah mengikis jati diri umat Islam terhadap tradisi dan sejarah peradaban Islam sebagai satu tamadun yang unggul di pentas sejarah dunia. prinsip dan nilai ajaran kerohanian Islam yang bersifat syumul. 3. Oleh itu wajar ditinjau sepintas lalu sejarah lampau bagi mendapatkan latar kepada apa yang berlaku pada hari ini. al. Keduadua kerajaan ini pula merupakan sebahagian daripada rangkaian kerajaan-kerajaan Islam yang wujud di Kepulauan Melayu. walaupun sebahagian besar umat Melayu di negara ini beragama Islam. : 2004. ms. Ongkili : 1972. perubahan sikap. Oleh kerana itu.

Pertubuhan Sukarela Islam di Sabah ± Fasa Perkembangan Fasa perkembangan kegiatan berpersatuan di Sabah dapat dibahagikan kepada tiga tahap. Pengiran Syahbandar Hassan. Persatuan Islam Sabah (PIS) berpusat di Kota Kinabalu pimpinan Haji Yusuf Shamsuddin dan Persatuan Islam Tawau (PIT) pimpinan Abu Bakar Titingan. bangsa dan tanah air. 4. tahap pertumbuhan kesedaran berpersatuan (tahun 1930-an hingga awal 1940-an). Syarif Osman. dicatatkan cuma ada satu sahaja persatuan iaitu Persatuan Sahabat Pena Malaya (PSPM). khususnya beragama Islam. Kedua. diikuti dengan Khairat Jumaat Muslimin (KJM) pimpinan Haji Suhaili. Pertama. al.perjuangan melalui penubuhan persatuan sosial dan agama yang bermula pada tahun 1940-an. Namun kehadiran kuasa penjajah bermula lebih awal iaitu pada tahun 1761 di Pulau Balambangan. berbagai pertubuhan sukarela lain telah muncul. Pertama. Darul Arqam dan ABIM yang berpunca dari Semenanjung manakala penubuhan Persatuan Pelajar-pelajar Islam Sabah (PERPIS) dan Angkatan Belia Islam Sabah (AKBIS) adalah berasaskan negeri Sabah. Mat Salleh. Dalam satu pertemuan di antara wakil-wakil PIP. (Muhiddin Yusin : 1990) Kuasa Barat datang secara rasmi di Sabah pada tahun 1881.Bagi penduduk tempatan. Selepas itu lahir Persatuan Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) pimpinan Tengku Nuruddin di Labuan. di antaranya Jamaah Islah Malaysia (JIM). di antaranya yang terkenal ialah Datu Tating. Persatuan Ulama Malaysia (PUM). Haji Saman. juga disebut misi ³Gun and Oinment´. adalah lanjutan Perang Salib. Kemudian pada tahun 1946. kemudian PKMM di Jesselton. Kudat. Persatuan Siswazah Islam Sabah. Wadah Pencerdasan Umat (WADAH) dan persatuan-persatuan suku kaum Islam.wujudnya manuskrip asal bertulisan Jawi dalam bahasa Idahan di Lahad Datu yang bertarikh 1408M. PIS dan PIP dengan Tun Datu Mustapha pada awal tahun 1969. Sejak itu Islamlah yang membentuk sejarah kebangunan dan tamadun umat di Sabah. menghalau penjajah melalui perjuangan bersenjata. Pak Musa selain Embo¶ Ali dan lain-lain. Pada akhir tahun 1930-an. (Muddin Beting : 2002) Kesedaran dan keinsafan terhadap amanah memelihara kesucian dan ketinggian Islam serta membebaskan umatnya daripada belenggu penjajahan telah melahirkan dua bentuk perjuangan. kedatangan penjajah merupakan satu ancaman terhadap agama. Kelahiran dan kehadiran pertubuhan sukarela Islam (PSI) terus bertambah dari tahun ke tahun. muncul pula Persatuan Islam Putatan (PIP) pimpinan Awang Sahari Abdul Latif. Datu Baginda Putih. hasil pengaruh semangat keislaman dari Tanah Melayu dan Singapura. (Hairi Abdullah et. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an. glory). kedua tahap pengukuhan (tahun 1940- 4 . gospel. :1986) Selepas penubuhan USIA. di antaranya Jamaah Tabligh. Penjajahan sebagai satu usaha terancang Barat membawa misi 3G (gold. muncul Parti Barisan Pemuda (BARIP) pimpinan Mandur Syarif di Jesselton. Perjuangan ini jelas dapat disaksikan dengan siri penentangan bermula tahun 1775 hingga tahun 1915. (Muhiddin Yusin : 1990) Kesedaran berpersatuan dalam kalangan masyarakat Islam ditandai seawalnya pada tahun 1890-an dengan penubuhan sebuah persatuan Islam yang dikatakan berjaya membangkit dan mengekalkan kesedaran tentang Islam sehingga abad ke-20. muncul Persatuan Ikhwan Muslimin (PIM). persetujuan dicapai agar semua persatuan Islam di seluruh Sabah dibubarkan dan kemudiannya melahirkan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah (USIA). Menjelang Kemerdekaan menerusi Malaysia.

Sikap keras Datuk Harris terhadap ABIM pula dilihat jelas sekali apabila Ustaz Abdul Ghani Shamsuddin. USIA dilihat mempunyai hubungan amat kuat dengan parti USNO yang dikalahkannya pada tahun 1976. Kerajaan Perikatan Kerajaan Perikatan 1967 ± 1976 pimpinan Tun Datu Mustapha Datu Harun. Kerajaan Berjaya. (Muhiddin Yusin:1990).an hingga 1950-an) dan ketiganya tahap ke arah kematangan (awal tahun 1960-an). Faktor Kerajaan Dalam Mempengaruhi Kegiatan PSI Faktor penting yang mempengaruhi kegiatan PSI di Sabah ialah faktor kerajaan yang memerintah.1967. namun terpaksa bersikap berhati-hati dalam menyokong kegiatan dakwah oleh PSI kerana takut kehilangan sokongan masyarakat bukan Islam. Peranan PSI dapat dibahagikan kepada tiga kategori. Hal ini jelas dapat diperhatikan dalam kes USIA dan ABIM Sabah. berwawasan. Dalam konteks Sabah. Maka Datuk Harris menyekat peruntuhan kewangan MUIS kepada USIA dan pada masa yang sama cuba menandingi program pengislaman beramai-ramai USIA dengan harapan dapat menarik sokongan masyarakat Islam. Secara keseluruhannya. memiliki semangat dan cita-cita untuk mendaulatkan Islam di negeri Sabah serta ingin menyatupadukan masyarakat Sabah memperlihatkan kejayaan paling besar dalam kegiatan dakwah menerusi USIA. PSI yang berteraskan program yang menyalurkan khidmat kebajikan dan penerangan mengenai Islam secara menyeluruh dan ketiga. Di antara tahun 1971 hingga tahun 1975.1994). Sainuri Yahmin: 2006) 5 . Dicatatkan juga bahawa dalam era ini muncul Persatuan Pelajar Islam Sabah (PERPIS) pada tahun 1975 dan Angkatan Belia Islam Sabah (AKBIS) pada tahun 1976. Parti Bersatu Sabah (1956 . Pertama. PSI yang berteraskan massa yang bertujuan memperjuangkan citacita Islamiyah secara bersepadu berdasarkan kesedaran Islam yang menyeluruh. Setiap Kerajaan yang memerintah mempunyai dasar dan program tertentu terhadap kegiatan dakwah yang turut memberi kesan kepada perjuangan PSI. dicatatkan bahawa USIA mengadakan 12 majlis pengislaman besarbesaran yang melibatkan di antara 50 000 orang saudara baru. membiarkan USIA kuat bererti membahayakan parti BERJAYA. BERJAYA (1976 ± 1985). dan Barisan Nasional ditunjangi UMNO (1994 sekarang). sebuah parti multi-racial pimpinan Datuk Harris Salleh yang disokong oleh pengundi Kristian sekalipun tetap memberi perhatian terhadap perkembangan dakwah Islam. menerusi MUIS tidak lagi memberi peruntukan kewangan secara langsung kepada USIA sebagaimana sebelumnya. penubuhan PSI yang dibincangkan nanti menjuruskan kepada salah satu daripada tiga kategori tersebut. seorang pemimpin berkarismatik. PSI yang mempunyai single mindness of purpose atau matlamat khusus. kedua. dihalau keluar dari Sabah dalam tempoh 24 jam kerana dikhuatiri kegiatan dakwahnya berpotensi membahayakan Kerajaan BERJAYA. Kerajaan BERJAYA Sebaliknya Kerajaan BERJAYA. 1967 ± 1976). exco ABIM Pusat yang berkhidmat sebagai pensyarah di ITM. negeri Sabah telah diperintah oleh empat buah kerajaan ± Perikatan (1963 . (Muddin Beting : 2002. kegiatan PSI telah merubah pendekatan dakwah di Sabah yang sebelum itu dijalankan oleh orang perseorangan. Sejak merdeka 44 tahun lalu.

Kedatangan penjajah telah menjerumuskan negeri Sabah kepada medan pertembungan antara gerakan dakwah Islam dan gerakan Kristianisasi. Kerajaan PBS juga mengadakan peruntukan khas untuk ³Perkembangan Badan-badan Keagamaan Bukan Islam´. Kelahiran dan kehadiran PSI semakin bertambah dan menyumbang kepada pembangunan masyarakat Islam khususnya. MUIS yang tertubuh hasil perjuangan USIA kemudiannya melahirkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS). 1970an ± zaman perkembangan dan berkaitan dengan Islamic Revivalism. sebenarnya adalah didominasi oleh pengundi Kadazandusun beragama Kristian. Aman di bawah naungan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Haji Ahmadshah bin Abdullah. yang sebelumnya telah ditolak beberapa kali oleh Kerajaan USNO. PSI menyuarakan bantahan terhadap cadangan menutup SMA Toh Puan Rahmah. Fasa Ketiga 1980an ± tahap pemantapan digandingkan dengan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam. sementara gerakan dakwah USIA walaupun tidak disekat. zaman awal selepas kemerdekaan. negeri dan negara umumnya. Keadaan politik yang kembali stabil membolehkan gerakan dakwah Islam berjalan lancar. Kerajaan Barisan Nasional Perjuangan untuk mengembalikan kuasa pemerintahan kepada orang Islam bagi membela umat Islam di negeri ini berhasil pada tahun 1994. Fasa Perkembangan PSI Kegiatan berpersatuan di Semenanjung Malaysia boleh dibahagikan kepada 5 fasa. Keadaan yang serba menghijau ini semakin subur dengan pengenalan Konsep Islam Hadhari oleh kerajaan pimpinan YAB Dato¶ Seri Abdullah Ahmad Badawi sebagai lanjutan kepada Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam serta keprihatinan dan sokongan Kabinet Kerajaan Negeri pimpinan YAB Datuk Musa Hj. Fasa kedua. selain membuat Memorandum Persefahaman dengan Summer Institute of Linguistic (SIL) pada tahun 1977. Selain mendapat peruntukan dari luar negeri. 6 . namun kerajaan tetap meneruskan peruntukan khas ³Perkembangan Badan-badan Keagamaan Bukan Islam´ bahkan meningkatkan jumlahnya kepada RM20 juta berbanding RM12 juta pada tahun 1986. Sungguhpun Kerajaan Barisan Nasional ditunjangi UMNO. Kerajaan Parti Bersatu Sabah (PBS) Kerajaan PBS walaupun mendakwa sebuah parti berbilang kaum. menerusi MUIS dan JHEAINS. (Mat Zin Mat Kib: 2003). Kerajaan Barisan Nasional juga. Jawatankuasa Penyelarasan Dakwah yang melibatkan pelbagai PSI. sementara MUIS sendiri masih kekal dengan fungsi tersendiri. Kerajaan PBS juga mengiktiraf hasil kerja SIL dengan menghasilkan penerbitan kamus dalam bahasa Dusun-Kadazan. Sebagai contoh. selain memberi laluan kepada penubuhan Seminari Teologi Sabah pada tahun 1988 dan kelulusan beroperasi kepada The Salvation Army pada tahun 1986. maka sokongan dan bantuan terhadap kegiatan penganut Kristian begitu ketara. Fasa kelima 2000 ± kini ± Pertubuhan Sukarela Islam dan Islam Hadhari. (Mat Zin Mat Kib: 2003) Pada ketika ini PSI memainkan peranan membentengi kepentingan dan kedaulatan Islam dan masyarakatnya akibat dasar Kerajaan PBS yang mengabaikan kepentingan masyarakat Islam sebagai masyarakat terbesar di Sabah. isu berkaitan Enakmen Hukum Syarak (Pindaan) 1977 dan penyelewengan dalam MUIS. ia tidak lagi sepesat era Kerajaan Perikatan. RM 15 juta pada tahun 1990 demi keharmonian dan keadilan. Secara umumnya perkembangan agama Kristian dalam era pemerintahan BERJAYA bertambah pesat. Fasa pertama. Dalam hal ini Kerajaan BERJAYA terpaksa memenuhi tuntutan masyarakat Kristian apabila membuat perjanjian dengan Sabah Injil Borneo (SIB) agar Kristian dan penganutnya diberi kebebasan bergerak di Sabah. Yang di-Pertua Negeri Sabah yang amat peka terhadap perkembangan dakwah di Sabah. Fasa keempat 1990an ± tahap penyuburan dan berkaitan dengan penginstitusian Islam. menubuhkan Jawatankuasa Dakwah Bersepadu Negeri Sabah.

Begitulah juga sebaliknya. Pada tahun 1960-an. YAB Tun Datu Haji Mustapha Datu Harun. dan ini membawa kepada perpaduan masyarakat Islam secara keseluruhan. Pencapaian tersebut sangat mengkagumkan dari segi jumlah pengikutnya.1% pada tahun 1931. Pada tahun 1880-an. kerana seperti disebutkan tadi bahawa PSI yang berpuncakan Semenanjung juga mempunyai rangkaian dan hubungan rapat dengan perkembangan yang berlaku di Sabah. 5. penduduk peribumi Sabah beragama Islam hanyalah 35%. tahun 1969 hingga 1982 (USIA). Namun ini tidak pula bererti perkembangan tersebut terpisah sama sekali dengan perkembangan yang berlaku di Semenanjung. 7 . USIA telah memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan Islam dan pemikiran masyarakat Sabah. Ia dibahagikan kepada dua fasa iaitu.1% pada tahun 1921. Tempoh 1969 ± 1976 adalah zaman pemerintahan Tun Datu Mustapha Datu Harun sebagai Ketua Menteri (tepatnya 11 Mei 1967 ± 31 Oktober 1975). Ini bererti USIA telah mengeluarkan masyarakat pagan yang sebahagian besarnya suku kaum Dusun daripada kepercayaan animisme kepada percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. peningkatan jumlah penganut Islam yang terdiri daripada pelbagai suku kaum di seluruh negeri menerusi kegiatan pengislaman besar-besaran. Kajian terhadap USIA lebih tertumpu pada tahun 1969 hingga 1976 kerana dalam tempoh ini USIA telah muncul sebagai organisasi yang besar dan kuat dan telah menempa nama dalam kegiatan dakwah bukan sahaja di Sabah. Kajian Kes USIA dan ABIM Sabah: Peranan Yang Dimainkan Sebagai Sektor Ketiga Yang Penting Kajian kes secara ringkas tentang peranan PSI ini adalah bagi tempoh 1969 ± 2006. bahkan di Malaysia. Ketua Menteri Sabah pada masa itu telah dipilih sebulat suara sebagai Yang Dipertua Agung USIA yang pertama. Sumbangan tersebut dapat disimpulkan dalam lima aspek berikut: (Muhiddin Yusin: 1990 ) Pertama. penganut Kristian 16% manakala pagan berjumlah 46%. jumlah penduduk Islam adalah kira-kira 38%. dalam erti kata lain faktor kerajaan. Sejak penubuhannya hinggalah tahun 1976.5% pada tahun 1951. Usul tersebut menyatakan bahawa USIA ditubuhkan adalah untuk menjaga kepentingan umat Islam di Sabah khasnya dalam bidang pelajaran. kebajikan dan iktisad dan hal-hal yang berkaitan soal-soal agama. seiring dengan perkembangan USIA itu sendiri.Pembahagian fasa perkembangan PSI di Sabah agak berbeza dengan perkembangan yang berlaku di Semenanjung Malaysia. dan kedua. Hal ini berlaku kerana fasa perkembangan PSI di Sabah dipengaruhi oleh latar sejarah Sabah dan perkembangan-perkembangan semasa yang berlaku terutama yang melibatkan soal agama dan politik. pertama. USIA USIA ditubuhkan menerusi satu usul dalam kongres penubuhannya yang diadakan pada 14 ± 16 Ogos 1969 di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu dengan dihadiri 300 orang dari seluruh negeri Sabah. 34. dan kemudiannya meningkat kepada 32. tahun 1982 hingga tahun 2006 (ABIM Sabah). Kajian terhadap ABIM Sabah pula adalah berdasarkan tempoh dari sejak penubuhannya pada tahun 1982 hingga tahun 2006. Perkembangan dakwah Islam telah berjalan dengan pesat. Hal ini dapat difahami kerana kegiatan dakwah Islam di Sabah dipengaruhi kuat oleh kesungguhan dan komitmen kepemimpinan politik negeri. secara relatif menurun kepada 31.

seperti sedia dimaklumi. Ketiga. Kelima. hasil perjuangan USIA juga berjaya menubuhkan Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS) pada tahun 1971. Keazaman penduduk bukan Islam untuk mempertahankan agar Sabah tidak mempunyai agama rasmi dapat dilihat apabila Donald Stephens membuat penegasan bahawa beliau akan berusaha supaya Sabah tidak akan mempunyai agama rasmi tetapi sebaliknya memelihara kebebasan beragama seperti yang ada pada ketika itu. meningkatnya harga diri sebagai seorang muslim dalam kalangan pelajar Islam yang berada di sekolah menengah dan maktab perguruan di Sabah. Selain kejayaan menjadikan Islam sebagai agama rasmi negeri. kemunculan golongan muda yang berpendidikan agama secara formal dalam kalangan masyarakat Islam Sabah. Pertama. Ini diikuti dengan kejayaan bersejarah apabila usul pindaan perlembagaan Negeri dapat dibuat dengan menjadikan Islam sebagai agama rasmi diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri pada 23 September 1973. mereka yang mengikuti pelajaran agama sepenuhnya di sekolah yang ditubuhkan USIA dan MUIS atau di Semenanjung. Dengan demikian penganut Islam telah menikmati hak-hak tertentu sesuai dengan kedudukan Islam sebagai agama rasmi. tidak memungkinkan Islam dijadikan sebagai agama rasmi Sabah berdasarkan ketetapan dalam Perjanjian 20 Perkara yang antara lain menyebut bahawa ³Bahasa perhubungan rasmi ialah Bahasa Inggeris. selain mengikuti pelajaran di sekolah akademik biasa. dan Islam bukanlah Agama Rasmi di Sabah´. dan seterusnya ke arah memupuk integrasi dan perpaduan nasional. di antaranya hak kebebasan untuk dikembangkan dan berada di bawah perlindungan undang-undang Negara. mereka yang berpeluang mengikuti pelajaran agama di sekolah yang ditubuhkan oleh USIA dan MUIS. 8 . pembelian gereja kepunyaan Seventh-Day Adventist (SDA) di Bukit Bendera lalu ditukar menjadi masjid.Jumlah penduduk Islam yang tidak mencecah 50% daripada jumlah penduduk Sabah. namun persoalan itulah yang merupakan matlamat perjuangan USIA. Golongan muda yang berpendidikan serta memiliki kesedaran akan tanggungjawab terhadap agama inilah yang kemudiannya turut menyumbang kepada kegiatan dakwah selain turut berperanan penting dalam sektor kerajaan dan swasta. Awang Sahari Abdul Latif : 2003 ) Walaupun perlembagaan USIA tidak mencatatkan secara langsung bahawa mengukuhkan kedudukan Islam di Sabah sebagai salah satu daripada tujuan-tujuan penubuhannya. sebenarnya memiliki kesedaran dan keinsafan bahawa kedudukan Islam dan penganutnya di Sabah adalah lemah akibat kesan penjajahan dan perlu dibela dan seterusnya diletakkan pada kedudukannya yang wajar. Kedua.Pelajar-pelajar menjadi lebih ghairah dan kerap berbincang tentang ajaran Islam dan menikmati kemudahan yang lebih dalam mengamalkan ajaran Islam. Sungguhpun tujuan pembelian tersebut adalah untuk menampung keperluan masyarakat Islam di tengah Bandar Kota Kinabalu. (Mat Zin Mat Kib: 2003) Kedua. Kejayaan ini dicapai hasil gerakan dakwah secara besar-besaran yang turut berjaya menambah bilangan ADUN beragama Islam menjadi dua pertiga. Keempat. MUIS ditubuhkan untuk memperkemaskan pentadbiran dan pengurusan berkaitan hal ehwal agama Islam termasuk pendidikan agama. (Muhiddin Yusin : 1990. namun ia disifatkan sebagai kemuncak kepada kegiatan USIA sekali gus kemenangan moral kepada masyarakat Islam. Tun Datu Mustapha selaku Yang Dipertua Agung USIA bersama pemimpin-pemimpin USIA yang lain. sebelum penubuhan USIA. Golongan ini terbahagi kepada dua golongan. USIA juga turut berperanan penting sehingga Bahasa Melayu diterima menjadi bahasa rasmi Sabah pada 16 September 1973. Imigresen dan Pendidikan mestilah di bawah kuasa Kerajaan Negeri. Ini bermakna USIA telah memberi sumbangan besar dalam menyesuai serta menyelaras dasardasar negeri dengan dasar kebangsaan.

USIA juga adalah sebuah PSI yang berteraskan program yang menyalurkan khidmat kebajikan dan penerangan mengenai Islam dalam kadar tertentu. Budaya ini diaplikasikan dalam pembinaan individu melalui usrah dan tamrin serta pembinaan masyarakat melalui dakwah dan tarbiyah. Namun oleh kerana pergolakan politik Sabah pada masa itu kritikal dan rumit. sehingga tahun 1979. Menurut Wan Mohd Nor Wan Daud (1994). Sebagai sebuah gerakan Islam. amalan kerohanian. amalan syura danamal jamaiy. Hal ini tidak bermaksud USIA dan ABIM mempunyai tujuan dan pendekatan dakwah yang berbeza tetapi sebaliknya saling lengkap-melengkapi. maka ABIM Pusat memberi nasihat agar tidak ditubuhkan. Sokongan masyarakat tempatan terhadap ABIM di daerah tersebut menggalakkan dan ini mendorong kepada usaha menubuhkan ABIM Daerah Lahad Datu. Perjanjian Camp David dan campur tangan Amerika di Iran. dan ³sedia bekerjasama dengan sebarang kumpulan dalam bidang yang akan memanfaatkan Islam dan umatnya berdasarkan prinsip µbekerjasama dalam kebaikan¶. ABIM Sabah Jika USIA dilihat sebagai penyedia infrastruktur atau hardware kepada pembangunan umat Islam Sabah. ABIM lebih dilihat sebagai pengisi atausoftware. walaupun di peringkat penaja. meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperjuangkan isu kemanusiaan dan keadilan. ³ABIM sahajalah yang dipercayai dan popular yang menghargai dasar Islamisasi kerajaan secara kritis´.´ ABIM merupakan gerakan dakwah yang didasari ciri-ciri gerakan Islam yang bersifat NGO. sempat mengadakan aktiviti usrah dan ceramah umum.budaya ilmu. menggunakan pendekatan keilmuan dalam perjuangan.Dalam hal ini USIA telah berperanan sebagai sebuah PSI yang mempunyai single mindness of purpose atau matlamat khusus. Namun begitu ABIM Lahad Datu. Risalah yang dibawanya ialah Islam sebagai ad-deen. Kehadiran ABIM di Sabah bermula tahun 1977 apabila seorang aktivis ABIM berasal dari Kelantan bertugas di Lahad Datu. Sasaran dakwah USIA lebih bertumpu kepada masyarakat bukan Islam manakala ABIM lebih kepada masyarakat Islam. program dan aktivitinya yang berteraskan lima budaya . Kehadiran Ustaz Abdul Ghani Shamsuddin yang ³dibuang´ dari ITM Shah Alam ke YS-ITM Sabah merupakan titik penting dalam sejarah ABIM Sabah. manakala misinya pula adalah ³Gerakan Islam yang komprehensif untuk merealisasikan cita-cita Islamiyyah´. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) ditubuhkan pada tahun 1971 dengan objektif untuk meningkatkan pengetahuan Islam dalam kalangan anggota dan umat Islam. memahami dan melibatkan diri dalam isu semasa dan penghayatanruhul-jihad fi sabiliLlah. Komitmen memperjuangkan isu kemanusiaan dan keadilan itu terangkum dalam moto perjuangannya dan Risalah ABIM iaitu ³menegakkan kebenaran dan keadilan´. menyuarakan isu semasa misalnya isu kalimah shahadat di selipar. visinya adalah ³membina dan memimpin tamadun khayra ummah abad 21. Beliau yang memegang jawatan Ketua Biro Dakwah ABIM Pusat telah 9 . setelah membuat kajian ke atas beberapa pertubuhan bukan kerajaan berasaskan Islam di Malaysia. Untuk mencapai matlamat tersebut.

Kebijaksanaannya memahami cita-cita dan citra umat telah meletakkan ABIM Sabah secara sedar dan istiqamah untuk meningkatkan faham dan amal beragama dalam kalangan masyarakat Islam. Antara 10 . beliau telah berjaya meletakkan asas kukuh dengan menyediakan barisan pelapis daripada kalangan pelajar-pelajar tempatan. Muhammad Abduh. membangun pemikiran melalui program keilmuan. Sungguhpun kehadiran Ustaz Abdul Ghani Shamsuddin di Sabah sangat singkat. Beliau seterusnya menubuhkan ABIM Kota Kinabalu pada tahun 1980 dan berjaya didaftarkan setahun kemudian. Imam Shafie. Siri Kuliah Tafsir Maudhu`iy pula bertujuan mengetengahkan suatu bentuk tafsir al-Quran berdasarkan tema. qurban dan aqiqah yang jarang dilakukan sebelum ini. ABIM juga memasyarakatkan ibadat-ibadat khusus seperti qiyammullail. ABIM Sabah berjaya menjalankan aktiviti dakwah dan tarbiyyah dengan berkesan.memperkenalkan ABIM kepada masyarakat khususnya golongan pelajar menerusi program usrah. Seminar Pemikiran Islam yang bertujuan mendekatkan masyarakat dengan tokoh ilmuan dan pendakwah besar seperti Imam Ghazali. dan qiyamullail yang dibuat di masjid-masjid sekitar Kota Kinabalu. Sejak penubuhannya. yang kemudiannya menjadi pimpinan utama ABIM Sabah. Pertama. Hamka. Hakikatnya ABIM Sabah adalah sebuah gerakan massa dengan cita-cita untuk memartabatkan Islam di negeri Sabah melalui pendekatan dakwah dan tarbiyah. Secara ringkas. sebagaimana yang dinyatakan dalam buku beliau Islam di Sabah. Haji Zaini Palembang. Program-program lain adalah Seminar Muslimat Teladan sebanyak 5 siri (Saidatina Khadijah. Misalnya. Hakikat ini diakui oleh Muhiddin Yusin (1990). manakala setiap program adalah hasil muafakat jama¶ie berdasarkan pertimbangan rapi dan keperluan semasa dan setempat. Walaupun masih muda. mendidik umat. Nasibah Kaab). Kursus Kerohanian dan Fardhu Ain. dan para pendakwah di Putatan dan Ranau. pejabat kerajaan dan sekolah menekankan konsep Islam sebagai ad-deen dan tanggungjawab setiap muslim. Muhammad Natsir. Seminar Khulafa ar-Rashidin. Ibnu Khaldun. Penubuhan ABIM Kota Kinabalu adalah pemula kepada penubuhan ABIM daerah-daerah lain dan akhirnya membawa kepada penubuhan ABIM Sabah pada tahun 1981. Asma. ³Badan yang dianggap serius dan memperlihatkan penglibatan yang bersungguh-sungguh dalam usahanya untuk melahirkan individu Islam yang beriman dan tahu tentang tanggungjawab mereka sebagai insan mukmin ialah ABIM´. berhasil memperkenalkan konsep Islam sebagai satu cara hidup (ad-deen) yang lengkap dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan melalui siri-siri Kursus Kesedaran Islam. Hassan al-Banna. Fatima azZahra. (Sainuri Yahmin: 2006) Program ABIM di peringkat awal ini ternyata mempunyai kelainan dan kekuatan tersendiri serta mampu menarik minat semua lapisan masyarakat. Kursus Kekeluargaan Islam dan Seminar al-Quran.Sumbangan ABIM yang sangat signifikan kepada pembangunan umat ialah menganjurkan program keilmuan yang berfokuskan mendidik akal budi. Kegiatan ABIM di Sabah selari dengan apa yang dilaksanakan di peringkat kebangsaan namun aktiviti bercorak tempatan juga dilaksanakan dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan sesuai dengan pendekatan manhaj malaziy(pendekatan keMalaysiaan) ABIM itu sendiri. Oleh kerana itu. ABIM terus menyampaikan Islam dalam bentuknya yang syumul sebagaimana yang terkandung di dalam al-Quran dan asSunnah. sumbangan dan pengaruh ABIM Sabah adalah sebagaimana yang dinyatakan seperti berikut. Ceramah-ceramah umum yang dibuat di masjid. ABIM Sabah berkeyakinan penuh bahawa setiap perubahan perlu berteraskan ilmu. Seminar Wanita Islam Sabah dan ceramah umum. Saidatina Aisyah. Kedua. Ibnu Taimiyyah. ABIM Sabah mempelopori agenda pembudayaan ilmu dalam masyarakat dalam semua program dakwah. tanpa menafikan kepentingan sektor lain. tamrin. Maududi. kurang dari setahun.

Selain itu.seorang penganut Ahmadiah . Dr. Dr.yang diangkat oleh Kerajaan PBS sebagai mewakili masyarakat Islam. Seminar Pendidikan Islam. Baharuddin Ahmad. Semua program tersebut mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. terlibat menjayakan Kongres Tertutup Masa Depan Umat Islam Sabah anjuran Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Sabah (PKPIM) yang diinisiatifkan oleh pelajar-pelajar Sabah di Pusat Pengajian Tinggi di Semenanjung pada tahun 1991. Imam Haji Suhaili Haji Yaakub dan Tuanku Said Muhammad Shahbuddin. ABIM sebagai sebuah gerakan dakwah dengan prinsip non-partisan. Dr. prihatin terhadap nasib masyarakat Islam Sabah. Khalijah Mohd. Pemimpin dan ahli ABIM atas kapisiti sebagai pegawai kerajaan dan individu bergerak ke seluruh Sabah menyampaikan mesej dakwah dan perpaduan. Datu Tating dan Panglima Ali. Enakmen Hukum Syarak (Pindaan) 1977.Dalam kegiatan dakwah. penyelewengan dalam MUIS. Salleh. misalnya Tun Datu Mustapha. Prof. Datu Paduka Mat Salleh. Sidek Baba. Mohammad Redzuan Othman. misalnya dalam kes YB Nahalan Hj. Wan Mohd Nor Wan Daud dan Prof. Embo¶ Ali. Dr. ABIM Sabah menyuarakan pandangan terhadap isu-isu yang menyentuh kepentingan umat Islam. Kerajaan Parti Bersatu Sabah (PBS) menimbulkan banyak kesulitan dan tekanan kepada umat Islam. Keempat.Peranan Islam dalam sejarah Sabah sangat besar dan penting sekali diketahui oleh generasi muda. Pada masa yang sama. ABIM Sabah menubuhkan Taman Asuhan Kanak-kanak Islam (TASKI) bagi menyemai pendidikan Islam dalam diri anak-anak. Program Pemantapan Akademik. ABIM Sabah juga menyalurkan maklumat tentang sikap diskriminasi Kerajaan PBS kepada ABIM Pusat untuk diambil tindakan lanjut. yang bertujuan mengetengahkan peranan Islam sebagai faktor pemersatu masyarakat Islam Sabah yang berbilang suku kaum. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas. membekalkan tenaga kerja kepada aktiviti-aktiviti ABIM sebagai sebahagian ko-kurikulum dan seterusnya menjadi ahli ABIM. Kelima. Dr. Siddiq Fadhil. turut berjuang untuk mengembalikan kekuasaan umat Islam di Sabah daripada PBS dengan pelbagai cara. dengan cara tersendiri sebagai sebuah gerakan berteraskan budaya ilmu. 11 . Ketiga. aktiviti-aktiviti Jamaah Tabligh dan Darul Arqam diharamkan. Dr. ABIM menganjurkan Seminar SPM/STPM (yang pertama seumpamanya di Sabah).tokoh-tokoh terkenal yang turut mengisi program ABIM Sabah ialah Dr. Pak Musa. mengangkat sumbangan umat Islam dalam sejarah negeri Sabah. isu perubahan status sekolah-sekolah agama di bawah kendalian MUIS dan isu had umur pelajar-pelajar Sekolah Ugama Islam Sabah (SUIS). dan menyediakan pendidikan alternatif yang bersepadu di peringkat sekolah menengah. Seminar SeminarPembudayaan Sains dan Matematik Dalam Masyarakat Islam juga dianjurkan. Dr. ABIM juga menubuhkan Yayasan Budi Akademik untuk bertujuan menampung pelajar-pelajar yang tercicir dalam peperiksaan dan tidak boleh melanjutkan pelajaran di sekolah kerajaan. menyediakan program asas pendidikan Islam dan pendidikan menengah. Antaranya dengan menganggotai Majlis Perpaduan Ummah bersama PSI yang lain. ABIM Sabah mengadakan program Seminar Memperingati Tokoh secara bersiri untuk mengenali tokoh-tokoh masyarakat Islam dan memahami sumbangan mereka. Ahmad Totonji. ABIM Sabah menganjurkan Seminar Pengaruh Islam Dalam Budaya Suku Kaum Di Sabah. Syarif Osman. Selari dengan resolusi kongres itu. ABIM Sabah juga berjaya menerbitkan monograf Sejarah Islam dan Perjuangan Ulama Sabah yang mengetengahkan sumbangan Haji Yaakub Haji Ali. Osman Bakar.Damsal .

Program Ihya Ramadhan Membina Belia Bertaqwa pula adalah khusus untuk golongan belia di seluruh negeri dengan menggunakan modul Latihan Dinamika Kumpulan yang menekankan soal Tanggungjawab dan Hak serta memberi kefahaman tentang konsep Taqwa dan implikasinya dalam kehidupan sempena bulan Ramadhan.melalui aktiviti kemahiran solat. bantahan terhadap pencerobohan Russia ke atas umat Islam di Afghanistan dan melancarkan Tabung Afghanistan. Ketujuh. pemeriksaan dan rawatan kesihatan. ABIM Sabah bersama rakan dalam gabungan tersebut telah berjaya menyerahkan memorandum kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah dan kepada YAB Ketua Menteri Sabah. Tabung Bosnia dan Tabung Tak Bai sebagai tanda rasa ukhuwah umat Islam di Sabah dengan umat Islam di luar negara. projek kampung angkat dan bantuan kepada mangsa kebakaran. bimbingan motivasi dan kemahiran. dewasa dan tua . ABIM terus komited dengan gerakan merubah minda dan jiwa masyarakat ke arah kebaikan atas keyakinan bahawa perubahan harus bermula dalam diri. Pada tahun yang sama ABIM Sabah menganjurkan Seminar Pembangunan Sabah Menjelang Abad 21. ABIM Sabah turut berusaha membangun dan memperkuatkan masyarakat Islam. isu pembinaan Patung Mazu di Kudat. agensi dan NGO bersama wakil-wakil pertubuhan belia yang kemudiannya berjaya menghasilkan resolusi dan pelan tindakan.Keenam. ABIM Sabah juga turut menyangkal dan membantah kenyataan Pope Benedict dalam isu tentang Nabi Muhammad s. tayangan filem. sebagai manifestasi cita-cita ingin melihat umat Islam Sabah maju ke hadapan dalam semua aspek kehidupan. Kesembilan. ABIM Sabah membuat bantahan terhadap buku ³Prophet Muhammad´ di Perpustakaan Negeri. remaja. Selain itu. dan menyatakan sokongan terhadap cadangan pengharaman Black Metal di Negara ini. ABIM Sabah juga membudayakan ibadah qurban. bersama menangani kebejatan akhlak dan moral. ABIM Sabah juga mengadakan perbincangan berhubung isu Black Metal serta mengeluarkan pandangan kepada umum tentang kaedah menanganinya dari sudut pendidikan. cadangan pembinaan kasino di Sabah. sukaneka dan permainan.w. mengimarahkan masjid. ABIM selaku Pengerusi Gabungan NGOs Islam. ABIM menyantuni masyarakat dengan mengadakan majlis gotong-royong membaiki masjid. bertindak sebagai juru bicara dalam mempertahan dan membela nasib umat Islam. Diri-diri yang baik ini akan mampu mencapai kecemerlangan. Dalam isu antarabangsa ABIM Sabah berperanan mendedah dan menyalurkan maklumat tentang penderitaan umat Islam di luar Negara dengan melancarkan Tabung Derma Palestin. Selepas berlangsungnya seminar tersebut. gotong-royong. kenduri dan ziarah. 12 . Kelapan. sikap berat sebelah SUHAKAM dalam isu Maang. Diri-diri yang baik akan menjadi keluarga dan masyarakat yang baik. aktiviti perjudian yang berleluasa. sukan.golongan kanak-kanak. menyantuni masyarakat dengan program kemasyarakatan. begitu juga isu penggubalan enakmen berkaitan larangan dakyah kepada orang Islam di negeri Sabah seperti diminta oleh YAB Perdana Menteri. Selepas kemenangan Barisan Nasional pada tahun 1994. menyumbang kepada pembangunan Negara dalam erti yang sebenar. mengukuhkan perpaduan umat Islam. ABIM Sabah bersama Majlis Belia Sabah mencari jalan penyelesaian terbaik mengatasi kebejatan akhlak dan moral generasi muda dengan menganjurkan Persidangan Meja Bulat Menangani Ancaman Dadah di Negeri Sabah yang telah menghimpunkan pelbagai jabatan. dan seterusnya melahirkan sebuah Negara yang baik.a. Program Kembara Amal pula adalah aktiviti bersama masyarakat di luar bandar . telah mengambil inisiatif menangani isu murtad dengan bijaksana tanpa menimbulkan ketegangan. pencegahan dan hukuman termasuk meminta Kerajaan Negeri Sabah mewartakan enakmen berkaitan.

sejak penubuhannya 25 tahun lalu. ABIM Sabah telah membantu mengisi kemerdekaan dengan mendidik umat. PSI dan jabatan kerajaan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal agama dan belia. pemecah belah perpaduan. memantapkan hubungan dan kerjasama sesama PSI dan Jabatan-jabatan Kerajaan. membela kepentingan umat menerusi advokasi dalam pelbagai isu melibatkan belia dan kemanusiaan. yang mengundang wakil belia Islam. dalam bentuk program. dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah telah menjadikan sebahagian daripada program tersebut sebagai aktiviti tahunan bersama ABIM Sabah. Dialog. menekankan kepentingan kehidupan beragama dan menimbulkan kesedaran terhadap titik pertemuan antara agama-agama dengan penganjuran. Majlis Belia Malaysia. membantu menyediakan pemimpin pelapis yang baik dan bertanggungjawab yang memberi manfaat kepada semua suku. Jawatankuasa Program Tadarus AlQuran. Kesebelas. kedua: membangun jiwa dan minda ke arah membina dan memperkasakan generasi muda khususnya. serta peserta dari pelbagai agama lain seperti Hindu. ABIM Sabah diterima dengan baik oleh rakan-rakan dalam MBS. bangsa dan agama menerusi aktiviti dakwahnya. Selain itu. ketiga: mempertahan dan membela kepentingan masyarakat Islam. Program Penghayatan Hijrah. Manakala bersama PSI Sabah. Pemimpin dan ahli ABIM turut memberi sumbangan pemikiran dan pandangan dalam pelbagai majlis. kedua: Seminar Memperkasa Belia bersama Majlis Belia Sabah. pertama: Seminar Agama Asas Pembinaan Moral dan Etika buat pertama kali dalam sejarah gerakan belia di Sabah.Kekuatan ABIM Sabah terletak kepada dua unsur penting iaitu ketinggian Islam sebagai risalah yang dibawa dan dinamika belia yang mendokong perjuangannya. Keadaan ini sama sekali berbeza dengan pandangan sebilangan kecil ahli politik. ABIM turut menyumbang sebagai badan gabungan Majlis Belia Sabah dan telah berjaya menganjurkan siri Wacana Ilmu. aktiviti dan advokasi yang bertujuan. di samping bersama-sama menganjurkan Program Bulan Ramadhan. membantu membina suasana politik yang stabil dalam negeri dan seterusnya negara. Sokongan masyarakat terhadap program keilmuan dan advokasi ABIM amat memberangsangkan bahkan dicontohi dan mula dibudayakan oleh pihak lain. Kristian dan Buddha.Kesepuluh. menyatupadukan masyarakat. Bahai dan Pagan. ABIM Sabah juga kerap memenuhi undangan persatuan belia bukan Islam menyertai aktiviti mereka dan seterusnya menjalin hubungan dan kerjasama. segelintir pegawai kerajaan dan pemimpin badan bukan kerajaan. Sebagai kesimpulan. Begitu juga dalam Majlis Belia Sabah. MBM. misalnya Majlis Perundingan Belia Negeri. baik Islam mahupun bukan Islam yang menganggap ABIM sebagai pelampau. Seminar anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan Sabah. menganjurkan program dakwah kepada non-muslim dan dialog.Kementerian Belia dan Sukan Sabah. 13 . konvensyen dan penerbitan buku. pertama: mempastikan kesatuan umat Islam tetap padu dan utuh. Sikh. ABIM bersama persatuan belia bukan Islam. penggugat kestabilan politik negeri dan Negara. ABIM turut berdakwah kepada masyarakat bukan Islam melalui program Islamic Outreach ABIM (IOA). Program Rakan Muda Ramadhan. ABIM Sabah merancang dan melaksanakan strategi. Kini ABIM Sabah berjaya membuktikan bahawa peranannya adalah sangat strategik dalam pembinaan negeri khususnya dan Negara amnya. Harus disedari bahawa realiti permasalahan di Sabah tidak sama dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Seminar Kepimpinan Belia Islam.

6. Inilah yang ditunjukkan oleh PSI seperti USIA dan ABIM Sabah dalam menghadapi tuntutan pengisian kemerdekaan bukan sahaja dalam aspek material tetapi juga jiwa dan kerohanian. 14 . bukannya secara emosi. Ia adalah sebuah PSI berteraskan program yang menyalurkan khidmat kebajikan dan penerangan mengenai Islam secara menyeluruh.ABIM Sabah adalah rakan pembangunan di Sabah dalam ertikata sebenar. juga sebuah PSI berteraskan massa yang bertujuan memperjuangkan cita-cita Islamiyah secara bersepadu berdasarkan kesedaran Islam yang menyeluruh. Penutup Dalam mengisi proses kemerdekaan sudah tentu terdapat cabaran yang besar yang dihadapi oleh PSI. Cabaran luaran dan dalaman telah menjadikan PSI ini lebih matang dan teruji dan menghadapinya dengan hikmah dan bijaksana.