Peranan Pertubuhan Sukarela Islam (PSI) Dalam Mengisi Ruang Kemerdekaan Di Negeri Sabah

Pertubuhan dakwah seperti USIA dan ABIM adalah sebuah pertubuhan sukarela Islam yang ditubuhkan berasaskan aspirasi agama. Falsafah kebanyakkan pertubuhan dakwah ini ialah untuk merealisasikan cita-cita Islamiyah dalam segenap aspek dan struktur dalam sistem kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Ia merujuk kepada cita-cita menjadikan dasar kerohanian Islam dan nilai-nilai utamanya yang bersifat universal tercerna di dalam seluruh ruang dan dimensi kehidupan meliputi minda, akhlak dan sistem. Perjuangan ini adalah satu aspirasi yang terbit dari penghayatan makna yang hakiki terhadap pengertian Islam sebagai satu `nizam al-hayat¶ ± satu cara hidup yang syumul, lengkap dan sempurna atau a way of life.

Bagi tujuan mencapai cita-cita tersebut, ia menuntut satu proses yang bersifat massa iaitu penggembelingan seluruh elemen yang menjadi entiti utama sebuah bangsa dan negara. Massa dalam pengertian ini merujuk khusus kepada individu-individu atau entiti insan yang merupakan teras utama yang membentuk dan menggerakkan sistem kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan dalam struktur kehidupan. Insan sebagai warga harus berinteraksi dengan entiti-entiti lain termasuk sejarah, budi dan nusa sebagai elemen pelengkap kesempurnaan sebuah peradaban yang dikenal sebagai Negara bangsa.

Bagi kebanyakan pertubuhan dakwah, Islam ialah acuan terbaik yang perlu dijadikan landasan utama bagi pembinaan negara bangsa. Ia diasaskan pada keyakinan terhadap kesyumulan dasar kerohanian Islam dan kedinamikan prinsip nilainya dalam memberi pentafsiran terhadap kerencaman sesuatu latar budaya sesebuah masyarakat. Dalam kata lain, pertubuhan dakwah ini berkeyakinan bahawa jati diri negara bangsa Malaysia akan lebih utuh, dinamik dan berdaya saing sekiranya dasar dan prinsip utama ajaran Islam dapat dijelmakan secara praktik dalam sistem dan tatacara kenegaraan.

Namun, penjelmaan cita-cita Islamiyah secara praktik dalam satu sistem kenegaraan yang luas dan kompleks menuntut pertubuhan dakwah untuk berinteraksi secara dinamik dan kreatif dengan latar sejarah dan sosial masyarakat Malaysia. Ini memandangkan, penjelmaan cita-cita Islamiyah tidak mungkin tercapai sekiranya ia dibina dari luar ruang sosial masyarakat setempat. Untuk itu, tahap kesediaan yang diukur dari segi kualiti kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap cita-cita tersebut, sikap dan pendirian pemimpin-pemimpin politik, institusi pentadbiran, prasarana pendidikan serta penggerak Islam sendiri. Kesemua ini adalah cabaran yang berupa hambatan-hambatan yang perlu didepani oleh pertubuhan dakwah dalam rangka menjayakan cita-cita dan aspirasi perjuangannya 1. Konsep Pertubuhan Sukarela Islam dan Peranannya Dalam Mengisi Ruang Kemerdekaan

Pertubuhan dakwah seperti USIA dan ABIM adalah sebuah pertubuhan sukarela Islam yang ditubuhkan berasaskan aspirasi agama. Falsafah kebanyakkan pertubuhan dakwah ini ialah untuk merealisasikan cita-cita Islamiyah dalam segenap aspek dan struktur dalam sistem kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Ia merujuk kepada cita-cita menjadikan dasar kerohanian Islam dan nilai-nilai utamanya yang bersifat universal tercerna di dalam seluruh ruang dan dimensi kehidupan meliputi minda, akhlak dan sistem. Perjuangan ini adalah satu aspirasi yang terbit dari penghayatan makna yang hakiki terhadap pengertian Islam sebagai satu `nizam al-hayat¶ ± satu cara hidup yang syumul, lengkap dan sempurna atau a way of life.

1

Pada sekitar akhir 1960-an dan awal 1970-an semasa kebanyakan pertubuhan dakwah mula ditubuhkan secara rasmi. 2. sikap dan pendirian pemimpin-pemimpin politik. : 2004. (Siddiq Fadzil : 2003) Bagi kebanyakan pertubuhan dakwah. Islam sebagai satu agama yang berpengaruh dalam segenap aspek kehidupan masyarakat sebelum kedatangan penjajah telah terpinggir sebagai agama yang berfungsi bagi tujuan-tujuan peribadi yang bersifat ritual serta bagi memenuhi tuntutan adat istiadat pada acara-acara keraian. Ini memandangkan. dinamik dan berdaya saing sekiranya dasar dan prinsip utama ajaran Islam dapat dijelmakan secara praktik dalam sistem dan tatacara kenegaraan. Ia diasaskan pada keyakinan terhadap kesyumulan dasar kerohanian Islam dan kedinamikan prinsip nilainya dalam memberi pentafsiran terhadap kerencaman sesuatu latar budaya sesebuah masyarakat. Massa dalam pengertian ini merujuk khusus kepada individu-individu atau entiti insan yang merupakan teras utama yang membentuk dan menggerakkan sistem kekeluargaan. ms. Untuk itu. Namun. struktur masyarakat Malaysia berada dalam keadaan yang rapuh. Pemikiran ini yang diasaskan dari faham sekularisasi telah memberi impak yang besar terutama kepada umat Melayu dalam menanggapi agama Islam yang dianutinya. Islam telah ditanggapi secara sempit dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam membentuk dan mempengaruhi sistem dan tatacara kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam pengertian dan maksud yang lebih luas. budi dan nusa sebagai elemen pelengkap kesempurnaan sebuah peradaban yang dikenal sebagai Negara bangsa. al. ia menuntut satu proses yang bersifat massa iaitu penggembelingan seluruh elemen yang menjadi entiti utama sebuah bangsa dan negara. Islam ialah acuan terbaik yang perlu dijadikan landasan utama bagi pembinaan negara bangsa.Bagi tujuan mencapai cita-cita tersebut. Insan sebagai warga harus berinteraksi dengan entiti-entiti lain termasuk sejarah. Kesemua ini adalah cabaran yang berupa hambatan-hambatan yang perlu didepani oleh pertubuhan dakwah dalam rangka menjayakan cita-cita dan aspirasi perjuangannya. Dalam kata lain. 449). penjelmaan cita-cita Islamiyah secara praktik dalam satu sistem kenegaraan yang luas dan kompleks menuntut pertubuhan dakwah untuk berinteraksi secara dinamik dan kreatif dengan latar sejarah dan sosial masyarakat Malaysia. tahap kesediaan yang diukur dari segi kualiti kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap cita-cita tersebut. Negara baru sahaja mengalami pergolakan kaum yang diingati sebagai Tragedi Berdarah 13 Mei 1969. kemasyarakatan dan kenegaraan dalam struktur kehidupan. institusi pentadbiran. Ia adalah antara kesan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat Malaysia akibat dari dasar-dasar penjajahan yang diamalkan oleh British. penjelmaan cita-cita Islamiyah tidak mungkin tercapai sekiranya ia dibina dari luar ruang sosial masyarakat setempat. pertubuhan dakwah ini berkeyakinan bahawa jati diri negara bangsa Malaysia akan lebih utuh. Antara kesan lain yang ditinggalkan penjajah ialah pemikiran dualisme yang membentuk kerangka berfikir masyarakat Malaysia. prasarana pendidikan serta penggerak Islam sendiri. Sejarah Awal Pertubuhan Sukarela Islam di Malaysia Semenjak Kemerdekaan dan Peranan yang Dimainkan. (Shaharuddin Badaruddin et. 2 .

dan pembinaan akhlak umat Islam serta penciptaan dan pengukuhan model-model Islam dalam pelbagai bidang dan sistem kehidupan yang praktik meliputi seluruh dimensi ketamadunan. ms. Kedua aliran ini menggunakan kurikulum pengajian yang berbeza memandangkan produk generasi yang ingin dilahirkan bagi tujuan mengisi sistem dan struktur dualisme yang diwarisi. prinsip dan nilai ajaran kerohanian Islam yang bersifat syumul. USIA dan ABIM memulakan langkah dalam rangka memperjuangkan cita-cita Islamiyahnya menerusi proses yang dikenal sebagai agenda pembudayaan Islam. Ia digubal atas kesedaran bahawa cita-cita bagi merealisasikan Islam dalam segenap sistem kehidupan memerlukan suatu pembudayaan baru masyarakat berteraskan dasar. Dalam konteks negeri Sabah. Pemikiran ini tidak sekadar dihayati oleh rakyat terbanyak malah beberapa tokoh dan pemimpin utama negara pada ketika itu. Keduadua kerajaan ini pula merupakan sebahagian daripada rangkaian kerajaan-kerajaan Islam yang wujud di Kepulauan Melayu. perubahan sikap. idea-idea dan citra kehidupan Barat berkembang dengan amat pesat di negara ini dan manifestasinya dapat dilihat dalam kurikulum pengajian. Bidang pendidikan mendapat kesan yang paling parah apabila di negara ini terbentuk dua aliran pendidikan yang dikenali sebagai pendidikan aliran agama dan pendidikan aliran kebangsaan. dinamik dan sejagat. : 2004. Ongkili : 1972. Makna dan kemajuan didasarkan kepada citra masyarakat Barat dan untuk itu. keyakinan dan jati diri. Dalam berdepan dengan latar sosial yang diwarisi oleh penjajah ini. 450). walaupun sebahagian besar umat Melayu di negara ini beragama Islam. fesyen dan hiburan. namun kebudayaan Barat menjadi satu amalan yang dominan dalam kehidupan mereka. manakala pendapat lain menyebut sekurang-kurang pada abad ke-11 dan ke-12. Sejarah Perkembangan Islam di Sabah Akar kepada masa kini adalah masa lalu. (Shaharuddin Badaruddin et.Proses sekularisasi tidak sahaja telah memecahkan kerangka berfikir masyarakat malah terjelma dalam sistem dan struktur pemerintahan. Akibatnya umat Islam mudah terhimbau dengan pesona idea dan model yang dikembangkan oleh tamadun Barat. sejarahnya tidak dapat dipisahkan daripada sejarah Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu kerana kedua-dua kerajaan inilah pemilik awal bumi Sabah. Oleh itu wajar ditinjau sepintas lalu sejarah lampau bagi mendapatkan latar kepada apa yang berlaku pada hari ini. al. (James P. Implikasi sekularisasi juga telah mengikis jati diri umat Islam terhadap tradisi dan sejarah peradaban Islam sebagai satu tamadun yang unggul di pentas sejarah dunia. umat Melayu-Islam secara khusus digalakkan untuk menjadikan tokoh dan masyarakat barat sebagai idola dan model bagi mencapai kemajuan memandangkan Barat dianggap sebagai penggerak kepada kehidupan yang lebih moden. Agenda pembudayaan Islam tertumpu kepada usaha pemurnian pandangan hidup. Dalam kata lain. 3. Namun sumber yang dapat diterima menunjukkan Islam hanya mula diterima penduduk tempatan Sabah pada abad ke 15 dengan 3 . Mokhtar Ramli: 2002) Ada pendapat menyebut bahawa agama Islam dipercayai sampai ke beberapa kawasan berhampiran Sabah kira-kira abad ke-10. Oleh kerana itu.

muncul Parti Barisan Pemuda (BARIP) pimpinan Mandur Syarif di Jesselton. bangsa dan tanah air. adalah lanjutan Perang Salib. Dalam satu pertemuan di antara wakil-wakil PIP. Selepas itu lahir Persatuan Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) pimpinan Tengku Nuruddin di Labuan. kedatangan penjajah merupakan satu ancaman terhadap agama. Pertama.Bagi penduduk tempatan. Kudat. Pengiran Syahbandar Hassan. Pak Musa selain Embo¶ Ali dan lain-lain. Darul Arqam dan ABIM yang berpunca dari Semenanjung manakala penubuhan Persatuan Pelajar-pelajar Islam Sabah (PERPIS) dan Angkatan Belia Islam Sabah (AKBIS) adalah berasaskan negeri Sabah. Perjuangan ini jelas dapat disaksikan dengan siri penentangan bermula tahun 1775 hingga tahun 1915. di antaranya yang terkenal ialah Datu Tating. muncul Persatuan Ikhwan Muslimin (PIM). gospel. berbagai pertubuhan sukarela lain telah muncul. di antaranya Jamaah Islah Malaysia (JIM). kedua tahap pengukuhan (tahun 1940- 4 . Kedua.wujudnya manuskrip asal bertulisan Jawi dalam bahasa Idahan di Lahad Datu yang bertarikh 1408M. (Muhiddin Yusin : 1990) Kesedaran berpersatuan dalam kalangan masyarakat Islam ditandai seawalnya pada tahun 1890-an dengan penubuhan sebuah persatuan Islam yang dikatakan berjaya membangkit dan mengekalkan kesedaran tentang Islam sehingga abad ke-20. (Muhiddin Yusin : 1990) Kuasa Barat datang secara rasmi di Sabah pada tahun 1881. hasil pengaruh semangat keislaman dari Tanah Melayu dan Singapura. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an. di antaranya Jamaah Tabligh. muncul pula Persatuan Islam Putatan (PIP) pimpinan Awang Sahari Abdul Latif. Haji Saman. Persatuan Siswazah Islam Sabah. Mat Salleh. Syarif Osman. 4. Wadah Pencerdasan Umat (WADAH) dan persatuan-persatuan suku kaum Islam. (Hairi Abdullah et. Penjajahan sebagai satu usaha terancang Barat membawa misi 3G (gold. tahap pertumbuhan kesedaran berpersatuan (tahun 1930-an hingga awal 1940-an). kemudian PKMM di Jesselton. juga disebut misi ³Gun and Oinment´. :1986) Selepas penubuhan USIA. Persatuan Ulama Malaysia (PUM). Kemudian pada tahun 1946. Pertubuhan Sukarela Islam di Sabah ± Fasa Perkembangan Fasa perkembangan kegiatan berpersatuan di Sabah dapat dibahagikan kepada tiga tahap. PIS dan PIP dengan Tun Datu Mustapha pada awal tahun 1969. Sejak itu Islamlah yang membentuk sejarah kebangunan dan tamadun umat di Sabah. persetujuan dicapai agar semua persatuan Islam di seluruh Sabah dibubarkan dan kemudiannya melahirkan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah (USIA). Menjelang Kemerdekaan menerusi Malaysia. diikuti dengan Khairat Jumaat Muslimin (KJM) pimpinan Haji Suhaili. Namun kehadiran kuasa penjajah bermula lebih awal iaitu pada tahun 1761 di Pulau Balambangan. al.perjuangan melalui penubuhan persatuan sosial dan agama yang bermula pada tahun 1940-an. Pada akhir tahun 1930-an. Pertama. menghalau penjajah melalui perjuangan bersenjata. glory). (Muddin Beting : 2002) Kesedaran dan keinsafan terhadap amanah memelihara kesucian dan ketinggian Islam serta membebaskan umatnya daripada belenggu penjajahan telah melahirkan dua bentuk perjuangan. Datu Baginda Putih. khususnya beragama Islam. Kelahiran dan kehadiran pertubuhan sukarela Islam (PSI) terus bertambah dari tahun ke tahun. dicatatkan cuma ada satu sahaja persatuan iaitu Persatuan Sahabat Pena Malaya (PSPM). Persatuan Islam Sabah (PIS) berpusat di Kota Kinabalu pimpinan Haji Yusuf Shamsuddin dan Persatuan Islam Tawau (PIT) pimpinan Abu Bakar Titingan.

Sikap keras Datuk Harris terhadap ABIM pula dilihat jelas sekali apabila Ustaz Abdul Ghani Shamsuddin. Kerajaan Perikatan Kerajaan Perikatan 1967 ± 1976 pimpinan Tun Datu Mustapha Datu Harun. Secara keseluruhannya. Maka Datuk Harris menyekat peruntuhan kewangan MUIS kepada USIA dan pada masa yang sama cuba menandingi program pengislaman beramai-ramai USIA dengan harapan dapat menarik sokongan masyarakat Islam. kegiatan PSI telah merubah pendekatan dakwah di Sabah yang sebelum itu dijalankan oleh orang perseorangan. (Muhiddin Yusin:1990). USIA dilihat mempunyai hubungan amat kuat dengan parti USNO yang dikalahkannya pada tahun 1976. penubuhan PSI yang dibincangkan nanti menjuruskan kepada salah satu daripada tiga kategori tersebut. dicatatkan bahawa USIA mengadakan 12 majlis pengislaman besarbesaran yang melibatkan di antara 50 000 orang saudara baru. dan Barisan Nasional ditunjangi UMNO (1994 sekarang). 1967 ± 1976). sebuah parti multi-racial pimpinan Datuk Harris Salleh yang disokong oleh pengundi Kristian sekalipun tetap memberi perhatian terhadap perkembangan dakwah Islam. Dalam konteks Sabah.1967. PSI yang mempunyai single mindness of purpose atau matlamat khusus. berwawasan. Faktor Kerajaan Dalam Mempengaruhi Kegiatan PSI Faktor penting yang mempengaruhi kegiatan PSI di Sabah ialah faktor kerajaan yang memerintah. PSI yang berteraskan massa yang bertujuan memperjuangkan citacita Islamiyah secara bersepadu berdasarkan kesedaran Islam yang menyeluruh. namun terpaksa bersikap berhati-hati dalam menyokong kegiatan dakwah oleh PSI kerana takut kehilangan sokongan masyarakat bukan Islam. membiarkan USIA kuat bererti membahayakan parti BERJAYA. (Muddin Beting : 2002. seorang pemimpin berkarismatik.1994). BERJAYA (1976 ± 1985). Sainuri Yahmin: 2006) 5 . Hal ini jelas dapat diperhatikan dalam kes USIA dan ABIM Sabah. memiliki semangat dan cita-cita untuk mendaulatkan Islam di negeri Sabah serta ingin menyatupadukan masyarakat Sabah memperlihatkan kejayaan paling besar dalam kegiatan dakwah menerusi USIA. negeri Sabah telah diperintah oleh empat buah kerajaan ± Perikatan (1963 . Di antara tahun 1971 hingga tahun 1975. Sejak merdeka 44 tahun lalu. Peranan PSI dapat dibahagikan kepada tiga kategori. Parti Bersatu Sabah (1956 . exco ABIM Pusat yang berkhidmat sebagai pensyarah di ITM. Dicatatkan juga bahawa dalam era ini muncul Persatuan Pelajar Islam Sabah (PERPIS) pada tahun 1975 dan Angkatan Belia Islam Sabah (AKBIS) pada tahun 1976. Setiap Kerajaan yang memerintah mempunyai dasar dan program tertentu terhadap kegiatan dakwah yang turut memberi kesan kepada perjuangan PSI. Pertama.an hingga 1950-an) dan ketiganya tahap ke arah kematangan (awal tahun 1960-an). PSI yang berteraskan program yang menyalurkan khidmat kebajikan dan penerangan mengenai Islam secara menyeluruh dan ketiga. kedua. Kerajaan Berjaya. menerusi MUIS tidak lagi memberi peruntukan kewangan secara langsung kepada USIA sebagaimana sebelumnya. dihalau keluar dari Sabah dalam tempoh 24 jam kerana dikhuatiri kegiatan dakwahnya berpotensi membahayakan Kerajaan BERJAYA. Kerajaan BERJAYA Sebaliknya Kerajaan BERJAYA.

sebenarnya adalah didominasi oleh pengundi Kadazandusun beragama Kristian. Fasa pertama. Kerajaan PBS juga mengiktiraf hasil kerja SIL dengan menghasilkan penerbitan kamus dalam bahasa Dusun-Kadazan. MUIS yang tertubuh hasil perjuangan USIA kemudiannya melahirkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS). Kelahiran dan kehadiran PSI semakin bertambah dan menyumbang kepada pembangunan masyarakat Islam khususnya. Kerajaan Barisan Nasional juga. Dalam hal ini Kerajaan BERJAYA terpaksa memenuhi tuntutan masyarakat Kristian apabila membuat perjanjian dengan Sabah Injil Borneo (SIB) agar Kristian dan penganutnya diberi kebebasan bergerak di Sabah. selain memberi laluan kepada penubuhan Seminari Teologi Sabah pada tahun 1988 dan kelulusan beroperasi kepada The Salvation Army pada tahun 1986. zaman awal selepas kemerdekaan. Selain mendapat peruntukan dari luar negeri. Kerajaan Parti Bersatu Sabah (PBS) Kerajaan PBS walaupun mendakwa sebuah parti berbilang kaum. Fasa keempat 1990an ± tahap penyuburan dan berkaitan dengan penginstitusian Islam. Keadaan politik yang kembali stabil membolehkan gerakan dakwah Islam berjalan lancar. sementara gerakan dakwah USIA walaupun tidak disekat. Secara umumnya perkembangan agama Kristian dalam era pemerintahan BERJAYA bertambah pesat. Fasa Perkembangan PSI Kegiatan berpersatuan di Semenanjung Malaysia boleh dibahagikan kepada 5 fasa. (Mat Zin Mat Kib: 2003) Pada ketika ini PSI memainkan peranan membentengi kepentingan dan kedaulatan Islam dan masyarakatnya akibat dasar Kerajaan PBS yang mengabaikan kepentingan masyarakat Islam sebagai masyarakat terbesar di Sabah. Fasa Ketiga 1980an ± tahap pemantapan digandingkan dengan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam. namun kerajaan tetap meneruskan peruntukan khas ³Perkembangan Badan-badan Keagamaan Bukan Islam´ bahkan meningkatkan jumlahnya kepada RM20 juta berbanding RM12 juta pada tahun 1986. Sungguhpun Kerajaan Barisan Nasional ditunjangi UMNO. 1970an ± zaman perkembangan dan berkaitan dengan Islamic Revivalism. PSI menyuarakan bantahan terhadap cadangan menutup SMA Toh Puan Rahmah. RM 15 juta pada tahun 1990 demi keharmonian dan keadilan. ia tidak lagi sepesat era Kerajaan Perikatan. Yang di-Pertua Negeri Sabah yang amat peka terhadap perkembangan dakwah di Sabah. selain membuat Memorandum Persefahaman dengan Summer Institute of Linguistic (SIL) pada tahun 1977. Keadaan yang serba menghijau ini semakin subur dengan pengenalan Konsep Islam Hadhari oleh kerajaan pimpinan YAB Dato¶ Seri Abdullah Ahmad Badawi sebagai lanjutan kepada Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam serta keprihatinan dan sokongan Kabinet Kerajaan Negeri pimpinan YAB Datuk Musa Hj. menubuhkan Jawatankuasa Dakwah Bersepadu Negeri Sabah. Fasa kedua. Jawatankuasa Penyelarasan Dakwah yang melibatkan pelbagai PSI. Sebagai contoh. menerusi MUIS dan JHEAINS. isu berkaitan Enakmen Hukum Syarak (Pindaan) 1977 dan penyelewengan dalam MUIS. (Mat Zin Mat Kib: 2003). 6 . sementara MUIS sendiri masih kekal dengan fungsi tersendiri. maka sokongan dan bantuan terhadap kegiatan penganut Kristian begitu ketara. Fasa kelima 2000 ± kini ± Pertubuhan Sukarela Islam dan Islam Hadhari. yang sebelumnya telah ditolak beberapa kali oleh Kerajaan USNO. Kerajaan PBS juga mengadakan peruntukan khas untuk ³Perkembangan Badan-badan Keagamaan Bukan Islam´. negeri dan negara umumnya. Aman di bawah naungan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Haji Ahmadshah bin Abdullah. Kerajaan Barisan Nasional Perjuangan untuk mengembalikan kuasa pemerintahan kepada orang Islam bagi membela umat Islam di negeri ini berhasil pada tahun 1994.Kedatangan penjajah telah menjerumuskan negeri Sabah kepada medan pertembungan antara gerakan dakwah Islam dan gerakan Kristianisasi.

Begitulah juga sebaliknya. Hal ini berlaku kerana fasa perkembangan PSI di Sabah dipengaruhi oleh latar sejarah Sabah dan perkembangan-perkembangan semasa yang berlaku terutama yang melibatkan soal agama dan politik.1% pada tahun 1921. Sejak penubuhannya hinggalah tahun 1976. Kajian terhadap ABIM Sabah pula adalah berdasarkan tempoh dari sejak penubuhannya pada tahun 1982 hingga tahun 2006. Ia dibahagikan kepada dua fasa iaitu. Ketua Menteri Sabah pada masa itu telah dipilih sebulat suara sebagai Yang Dipertua Agung USIA yang pertama. YAB Tun Datu Haji Mustapha Datu Harun. tahun 1969 hingga 1982 (USIA). dan ini membawa kepada perpaduan masyarakat Islam secara keseluruhan. dan kemudiannya meningkat kepada 32. Namun ini tidak pula bererti perkembangan tersebut terpisah sama sekali dengan perkembangan yang berlaku di Semenanjung. dan kedua. Pencapaian tersebut sangat mengkagumkan dari segi jumlah pengikutnya. bahkan di Malaysia. 34. Kajian terhadap USIA lebih tertumpu pada tahun 1969 hingga 1976 kerana dalam tempoh ini USIA telah muncul sebagai organisasi yang besar dan kuat dan telah menempa nama dalam kegiatan dakwah bukan sahaja di Sabah. pertama. penduduk peribumi Sabah beragama Islam hanyalah 35%. penganut Kristian 16% manakala pagan berjumlah 46%. dalam erti kata lain faktor kerajaan. jumlah penduduk Islam adalah kira-kira 38%. 7 . Pada tahun 1960-an. Pada tahun 1880-an. Usul tersebut menyatakan bahawa USIA ditubuhkan adalah untuk menjaga kepentingan umat Islam di Sabah khasnya dalam bidang pelajaran.5% pada tahun 1951. kebajikan dan iktisad dan hal-hal yang berkaitan soal-soal agama. secara relatif menurun kepada 31. Hal ini dapat difahami kerana kegiatan dakwah Islam di Sabah dipengaruhi kuat oleh kesungguhan dan komitmen kepemimpinan politik negeri.Pembahagian fasa perkembangan PSI di Sabah agak berbeza dengan perkembangan yang berlaku di Semenanjung Malaysia. seiring dengan perkembangan USIA itu sendiri. 5. kerana seperti disebutkan tadi bahawa PSI yang berpuncakan Semenanjung juga mempunyai rangkaian dan hubungan rapat dengan perkembangan yang berlaku di Sabah. Tempoh 1969 ± 1976 adalah zaman pemerintahan Tun Datu Mustapha Datu Harun sebagai Ketua Menteri (tepatnya 11 Mei 1967 ± 31 Oktober 1975). Ini bererti USIA telah mengeluarkan masyarakat pagan yang sebahagian besarnya suku kaum Dusun daripada kepercayaan animisme kepada percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kajian Kes USIA dan ABIM Sabah: Peranan Yang Dimainkan Sebagai Sektor Ketiga Yang Penting Kajian kes secara ringkas tentang peranan PSI ini adalah bagi tempoh 1969 ± 2006. peningkatan jumlah penganut Islam yang terdiri daripada pelbagai suku kaum di seluruh negeri menerusi kegiatan pengislaman besar-besaran.1% pada tahun 1931. Sumbangan tersebut dapat disimpulkan dalam lima aspek berikut: (Muhiddin Yusin: 1990 ) Pertama. tahun 1982 hingga tahun 2006 (ABIM Sabah). Perkembangan dakwah Islam telah berjalan dengan pesat. USIA telah memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan Islam dan pemikiran masyarakat Sabah. USIA USIA ditubuhkan menerusi satu usul dalam kongres penubuhannya yang diadakan pada 14 ± 16 Ogos 1969 di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu dengan dihadiri 300 orang dari seluruh negeri Sabah.

tidak memungkinkan Islam dijadikan sebagai agama rasmi Sabah berdasarkan ketetapan dalam Perjanjian 20 Perkara yang antara lain menyebut bahawa ³Bahasa perhubungan rasmi ialah Bahasa Inggeris. Kelima. kemunculan golongan muda yang berpendidikan agama secara formal dalam kalangan masyarakat Islam Sabah. (Muhiddin Yusin : 1990. Keazaman penduduk bukan Islam untuk mempertahankan agar Sabah tidak mempunyai agama rasmi dapat dilihat apabila Donald Stephens membuat penegasan bahawa beliau akan berusaha supaya Sabah tidak akan mempunyai agama rasmi tetapi sebaliknya memelihara kebebasan beragama seperti yang ada pada ketika itu. USIA juga turut berperanan penting sehingga Bahasa Melayu diterima menjadi bahasa rasmi Sabah pada 16 September 1973. Golongan muda yang berpendidikan serta memiliki kesedaran akan tanggungjawab terhadap agama inilah yang kemudiannya turut menyumbang kepada kegiatan dakwah selain turut berperanan penting dalam sektor kerajaan dan swasta. Ketiga. Dengan demikian penganut Islam telah menikmati hak-hak tertentu sesuai dengan kedudukan Islam sebagai agama rasmi. Kedua. dan Islam bukanlah Agama Rasmi di Sabah´. Golongan ini terbahagi kepada dua golongan. (Mat Zin Mat Kib: 2003) Kedua. Selain kejayaan menjadikan Islam sebagai agama rasmi negeri. 8 . Awang Sahari Abdul Latif : 2003 ) Walaupun perlembagaan USIA tidak mencatatkan secara langsung bahawa mengukuhkan kedudukan Islam di Sabah sebagai salah satu daripada tujuan-tujuan penubuhannya. MUIS ditubuhkan untuk memperkemaskan pentadbiran dan pengurusan berkaitan hal ehwal agama Islam termasuk pendidikan agama. Kejayaan ini dicapai hasil gerakan dakwah secara besar-besaran yang turut berjaya menambah bilangan ADUN beragama Islam menjadi dua pertiga.Jumlah penduduk Islam yang tidak mencecah 50% daripada jumlah penduduk Sabah. sebenarnya memiliki kesedaran dan keinsafan bahawa kedudukan Islam dan penganutnya di Sabah adalah lemah akibat kesan penjajahan dan perlu dibela dan seterusnya diletakkan pada kedudukannya yang wajar. seperti sedia dimaklumi. dan seterusnya ke arah memupuk integrasi dan perpaduan nasional. meningkatnya harga diri sebagai seorang muslim dalam kalangan pelajar Islam yang berada di sekolah menengah dan maktab perguruan di Sabah. Ini bermakna USIA telah memberi sumbangan besar dalam menyesuai serta menyelaras dasardasar negeri dengan dasar kebangsaan. Tun Datu Mustapha selaku Yang Dipertua Agung USIA bersama pemimpin-pemimpin USIA yang lain. Imigresen dan Pendidikan mestilah di bawah kuasa Kerajaan Negeri. di antaranya hak kebebasan untuk dikembangkan dan berada di bawah perlindungan undang-undang Negara. Keempat. pembelian gereja kepunyaan Seventh-Day Adventist (SDA) di Bukit Bendera lalu ditukar menjadi masjid. Ini diikuti dengan kejayaan bersejarah apabila usul pindaan perlembagaan Negeri dapat dibuat dengan menjadikan Islam sebagai agama rasmi diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri pada 23 September 1973. sebelum penubuhan USIA. namun persoalan itulah yang merupakan matlamat perjuangan USIA. namun ia disifatkan sebagai kemuncak kepada kegiatan USIA sekali gus kemenangan moral kepada masyarakat Islam. Pertama.Pelajar-pelajar menjadi lebih ghairah dan kerap berbincang tentang ajaran Islam dan menikmati kemudahan yang lebih dalam mengamalkan ajaran Islam. mereka yang berpeluang mengikuti pelajaran agama di sekolah yang ditubuhkan oleh USIA dan MUIS. hasil perjuangan USIA juga berjaya menubuhkan Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS) pada tahun 1971. selain mengikuti pelajaran di sekolah akademik biasa. mereka yang mengikuti pelajaran agama sepenuhnya di sekolah yang ditubuhkan USIA dan MUIS atau di Semenanjung. Sungguhpun tujuan pembelian tersebut adalah untuk menampung keperluan masyarakat Islam di tengah Bandar Kota Kinabalu.

Risalah yang dibawanya ialah Islam sebagai ad-deen. Kehadiran ABIM di Sabah bermula tahun 1977 apabila seorang aktivis ABIM berasal dari Kelantan bertugas di Lahad Datu. menggunakan pendekatan keilmuan dalam perjuangan. amalan syura danamal jamaiy. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) ditubuhkan pada tahun 1971 dengan objektif untuk meningkatkan pengetahuan Islam dalam kalangan anggota dan umat Islam. Menurut Wan Mohd Nor Wan Daud (1994). Kehadiran Ustaz Abdul Ghani Shamsuddin yang ³dibuang´ dari ITM Shah Alam ke YS-ITM Sabah merupakan titik penting dalam sejarah ABIM Sabah. manakala misinya pula adalah ³Gerakan Islam yang komprehensif untuk merealisasikan cita-cita Islamiyyah´.budaya ilmu. setelah membuat kajian ke atas beberapa pertubuhan bukan kerajaan berasaskan Islam di Malaysia. walaupun di peringkat penaja. Komitmen memperjuangkan isu kemanusiaan dan keadilan itu terangkum dalam moto perjuangannya dan Risalah ABIM iaitu ³menegakkan kebenaran dan keadilan´. Sasaran dakwah USIA lebih bertumpu kepada masyarakat bukan Islam manakala ABIM lebih kepada masyarakat Islam. Namun oleh kerana pergolakan politik Sabah pada masa itu kritikal dan rumit. Sokongan masyarakat tempatan terhadap ABIM di daerah tersebut menggalakkan dan ini mendorong kepada usaha menubuhkan ABIM Daerah Lahad Datu. ³ABIM sahajalah yang dipercayai dan popular yang menghargai dasar Islamisasi kerajaan secara kritis´. sehingga tahun 1979. ABIM lebih dilihat sebagai pengisi atausoftware. visinya adalah ³membina dan memimpin tamadun khayra ummah abad 21. dan ³sedia bekerjasama dengan sebarang kumpulan dalam bidang yang akan memanfaatkan Islam dan umatnya berdasarkan prinsip µbekerjasama dalam kebaikan¶. memahami dan melibatkan diri dalam isu semasa dan penghayatanruhul-jihad fi sabiliLlah. Perjanjian Camp David dan campur tangan Amerika di Iran. Sebagai sebuah gerakan Islam. meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperjuangkan isu kemanusiaan dan keadilan. sempat mengadakan aktiviti usrah dan ceramah umum. Namun begitu ABIM Lahad Datu. Budaya ini diaplikasikan dalam pembinaan individu melalui usrah dan tamrin serta pembinaan masyarakat melalui dakwah dan tarbiyah. menyuarakan isu semasa misalnya isu kalimah shahadat di selipar. Beliau yang memegang jawatan Ketua Biro Dakwah ABIM Pusat telah 9 . Untuk mencapai matlamat tersebut.´ ABIM merupakan gerakan dakwah yang didasari ciri-ciri gerakan Islam yang bersifat NGO. program dan aktivitinya yang berteraskan lima budaya . maka ABIM Pusat memberi nasihat agar tidak ditubuhkan. USIA juga adalah sebuah PSI yang berteraskan program yang menyalurkan khidmat kebajikan dan penerangan mengenai Islam dalam kadar tertentu. amalan kerohanian. ABIM Sabah Jika USIA dilihat sebagai penyedia infrastruktur atau hardware kepada pembangunan umat Islam Sabah.Dalam hal ini USIA telah berperanan sebagai sebuah PSI yang mempunyai single mindness of purpose atau matlamat khusus. Hal ini tidak bermaksud USIA dan ABIM mempunyai tujuan dan pendekatan dakwah yang berbeza tetapi sebaliknya saling lengkap-melengkapi.

Hassan al-Banna. Walaupun masih muda. Kedua.Sumbangan ABIM yang sangat signifikan kepada pembangunan umat ialah menganjurkan program keilmuan yang berfokuskan mendidik akal budi. kurang dari setahun. Beliau seterusnya menubuhkan ABIM Kota Kinabalu pada tahun 1980 dan berjaya didaftarkan setahun kemudian. mendidik umat. Muhammad Natsir. dan qiyamullail yang dibuat di masjid-masjid sekitar Kota Kinabalu. Hakikatnya ABIM Sabah adalah sebuah gerakan massa dengan cita-cita untuk memartabatkan Islam di negeri Sabah melalui pendekatan dakwah dan tarbiyah. Kursus Kekeluargaan Islam dan Seminar al-Quran. Seminar Khulafa ar-Rashidin. ³Badan yang dianggap serius dan memperlihatkan penglibatan yang bersungguh-sungguh dalam usahanya untuk melahirkan individu Islam yang beriman dan tahu tentang tanggungjawab mereka sebagai insan mukmin ialah ABIM´. membangun pemikiran melalui program keilmuan. tanpa menafikan kepentingan sektor lain. Asma. Program-program lain adalah Seminar Muslimat Teladan sebanyak 5 siri (Saidatina Khadijah. Seminar Wanita Islam Sabah dan ceramah umum. Antara 10 . ABIM Sabah berkeyakinan penuh bahawa setiap perubahan perlu berteraskan ilmu. Kegiatan ABIM di Sabah selari dengan apa yang dilaksanakan di peringkat kebangsaan namun aktiviti bercorak tempatan juga dilaksanakan dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan sesuai dengan pendekatan manhaj malaziy(pendekatan keMalaysiaan) ABIM itu sendiri.memperkenalkan ABIM kepada masyarakat khususnya golongan pelajar menerusi program usrah. Hamka. Penubuhan ABIM Kota Kinabalu adalah pemula kepada penubuhan ABIM daerah-daerah lain dan akhirnya membawa kepada penubuhan ABIM Sabah pada tahun 1981. ABIM Sabah berjaya menjalankan aktiviti dakwah dan tarbiyyah dengan berkesan. ABIM terus menyampaikan Islam dalam bentuknya yang syumul sebagaimana yang terkandung di dalam al-Quran dan asSunnah. sumbangan dan pengaruh ABIM Sabah adalah sebagaimana yang dinyatakan seperti berikut. Hakikat ini diakui oleh Muhiddin Yusin (1990). Fatima azZahra. Imam Shafie. Ceramah-ceramah umum yang dibuat di masjid. Kursus Kerohanian dan Fardhu Ain. Sejak penubuhannya. Ibnu Khaldun. Sungguhpun kehadiran Ustaz Abdul Ghani Shamsuddin di Sabah sangat singkat. dan para pendakwah di Putatan dan Ranau. Haji Zaini Palembang. pejabat kerajaan dan sekolah menekankan konsep Islam sebagai ad-deen dan tanggungjawab setiap muslim. qurban dan aqiqah yang jarang dilakukan sebelum ini. Ibnu Taimiyyah. ABIM Sabah mempelopori agenda pembudayaan ilmu dalam masyarakat dalam semua program dakwah. berhasil memperkenalkan konsep Islam sebagai satu cara hidup (ad-deen) yang lengkap dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan melalui siri-siri Kursus Kesedaran Islam. (Sainuri Yahmin: 2006) Program ABIM di peringkat awal ini ternyata mempunyai kelainan dan kekuatan tersendiri serta mampu menarik minat semua lapisan masyarakat. Maududi. beliau telah berjaya meletakkan asas kukuh dengan menyediakan barisan pelapis daripada kalangan pelajar-pelajar tempatan. Oleh kerana itu. yang kemudiannya menjadi pimpinan utama ABIM Sabah. Secara ringkas. ABIM juga memasyarakatkan ibadat-ibadat khusus seperti qiyammullail. Misalnya. sebagaimana yang dinyatakan dalam buku beliau Islam di Sabah. Pertama. Saidatina Aisyah. Kebijaksanaannya memahami cita-cita dan citra umat telah meletakkan ABIM Sabah secara sedar dan istiqamah untuk meningkatkan faham dan amal beragama dalam kalangan masyarakat Islam. manakala setiap program adalah hasil muafakat jama¶ie berdasarkan pertimbangan rapi dan keperluan semasa dan setempat. tamrin. Seminar Pemikiran Islam yang bertujuan mendekatkan masyarakat dengan tokoh ilmuan dan pendakwah besar seperti Imam Ghazali. Siri Kuliah Tafsir Maudhu`iy pula bertujuan mengetengahkan suatu bentuk tafsir al-Quran berdasarkan tema. Nasibah Kaab). Muhammad Abduh.

dengan cara tersendiri sebagai sebuah gerakan berteraskan budaya ilmu. Datu Paduka Mat Salleh. Dr. Baharuddin Ahmad. Pak Musa. Kerajaan Parti Bersatu Sabah (PBS) menimbulkan banyak kesulitan dan tekanan kepada umat Islam. Selari dengan resolusi kongres itu. ABIM Sabah juga berjaya menerbitkan monograf Sejarah Islam dan Perjuangan Ulama Sabah yang mengetengahkan sumbangan Haji Yaakub Haji Ali. Mohammad Redzuan Othman. Osman Bakar. Prof. Imam Haji Suhaili Haji Yaakub dan Tuanku Said Muhammad Shahbuddin. Salleh. prihatin terhadap nasib masyarakat Islam Sabah. penyelewengan dalam MUIS. menyediakan program asas pendidikan Islam dan pendidikan menengah.Dalam kegiatan dakwah. Siddiq Fadhil. isu perubahan status sekolah-sekolah agama di bawah kendalian MUIS dan isu had umur pelajar-pelajar Sekolah Ugama Islam Sabah (SUIS). Wan Mohd Nor Wan Daud dan Prof. Ketiga. ABIM sebagai sebuah gerakan dakwah dengan prinsip non-partisan. Dr. Khalijah Mohd. ABIM juga menubuhkan Yayasan Budi Akademik untuk bertujuan menampung pelajar-pelajar yang tercicir dalam peperiksaan dan tidak boleh melanjutkan pelajaran di sekolah kerajaan. misalnya dalam kes YB Nahalan Hj. misalnya Tun Datu Mustapha. 11 . Keempat. dan menyediakan pendidikan alternatif yang bersepadu di peringkat sekolah menengah. Ahmad Totonji. Seminar SeminarPembudayaan Sains dan Matematik Dalam Masyarakat Islam juga dianjurkan. Kelima.tokoh-tokoh terkenal yang turut mengisi program ABIM Sabah ialah Dr. ABIM Sabah mengadakan program Seminar Memperingati Tokoh secara bersiri untuk mengenali tokoh-tokoh masyarakat Islam dan memahami sumbangan mereka. Pemimpin dan ahli ABIM atas kapisiti sebagai pegawai kerajaan dan individu bergerak ke seluruh Sabah menyampaikan mesej dakwah dan perpaduan. Dr. Sidek Baba. Enakmen Hukum Syarak (Pindaan) 1977. Program Pemantapan Akademik.Damsal . Dr. ABIM menganjurkan Seminar SPM/STPM (yang pertama seumpamanya di Sabah). ABIM Sabah menyuarakan pandangan terhadap isu-isu yang menyentuh kepentingan umat Islam. Dr. ABIM Sabah menganjurkan Seminar Pengaruh Islam Dalam Budaya Suku Kaum Di Sabah. Dr.yang diangkat oleh Kerajaan PBS sebagai mewakili masyarakat Islam. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas. terlibat menjayakan Kongres Tertutup Masa Depan Umat Islam Sabah anjuran Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Sabah (PKPIM) yang diinisiatifkan oleh pelajar-pelajar Sabah di Pusat Pengajian Tinggi di Semenanjung pada tahun 1991. ABIM Sabah juga menyalurkan maklumat tentang sikap diskriminasi Kerajaan PBS kepada ABIM Pusat untuk diambil tindakan lanjut. Syarif Osman. turut berjuang untuk mengembalikan kekuasaan umat Islam di Sabah daripada PBS dengan pelbagai cara. yang bertujuan mengetengahkan peranan Islam sebagai faktor pemersatu masyarakat Islam Sabah yang berbilang suku kaum. Antaranya dengan menganggotai Majlis Perpaduan Ummah bersama PSI yang lain. Datu Tating dan Panglima Ali. Pada masa yang sama. Seminar Pendidikan Islam.Peranan Islam dalam sejarah Sabah sangat besar dan penting sekali diketahui oleh generasi muda.seorang penganut Ahmadiah . Semua program tersebut mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. aktiviti-aktiviti Jamaah Tabligh dan Darul Arqam diharamkan. Dr. Embo¶ Ali. ABIM Sabah menubuhkan Taman Asuhan Kanak-kanak Islam (TASKI) bagi menyemai pendidikan Islam dalam diri anak-anak. membekalkan tenaga kerja kepada aktiviti-aktiviti ABIM sebagai sebahagian ko-kurikulum dan seterusnya menjadi ahli ABIM. Selain itu. mengangkat sumbangan umat Islam dalam sejarah negeri Sabah.

menyantuni masyarakat dengan program kemasyarakatan. begitu juga isu penggubalan enakmen berkaitan larangan dakyah kepada orang Islam di negeri Sabah seperti diminta oleh YAB Perdana Menteri. Selepas berlangsungnya seminar tersebut.golongan kanak-kanak. Selain itu. sebagai manifestasi cita-cita ingin melihat umat Islam Sabah maju ke hadapan dalam semua aspek kehidupan. telah mengambil inisiatif menangani isu murtad dengan bijaksana tanpa menimbulkan ketegangan. tayangan filem. projek kampung angkat dan bantuan kepada mangsa kebakaran. Diri-diri yang baik akan menjadi keluarga dan masyarakat yang baik.Keenam. gotong-royong. mengukuhkan perpaduan umat Islam. agensi dan NGO bersama wakil-wakil pertubuhan belia yang kemudiannya berjaya menghasilkan resolusi dan pelan tindakan. sukaneka dan permainan. Dalam isu antarabangsa ABIM Sabah berperanan mendedah dan menyalurkan maklumat tentang penderitaan umat Islam di luar Negara dengan melancarkan Tabung Derma Palestin. sikap berat sebelah SUHAKAM dalam isu Maang. ABIM menyantuni masyarakat dengan mengadakan majlis gotong-royong membaiki masjid. Ketujuh. Kelapan. ABIM Sabah membuat bantahan terhadap buku ³Prophet Muhammad´ di Perpustakaan Negeri. ABIM terus komited dengan gerakan merubah minda dan jiwa masyarakat ke arah kebaikan atas keyakinan bahawa perubahan harus bermula dalam diri. bertindak sebagai juru bicara dalam mempertahan dan membela nasib umat Islam. ABIM Sabah juga mengadakan perbincangan berhubung isu Black Metal serta mengeluarkan pandangan kepada umum tentang kaedah menanganinya dari sudut pendidikan. ABIM selaku Pengerusi Gabungan NGOs Islam. Kesembilan. mengimarahkan masjid. Pada tahun yang sama ABIM Sabah menganjurkan Seminar Pembangunan Sabah Menjelang Abad 21. sukan. bimbingan motivasi dan kemahiran. bersama menangani kebejatan akhlak dan moral. Diri-diri yang baik ini akan mampu mencapai kecemerlangan. dan seterusnya melahirkan sebuah Negara yang baik. isu pembinaan Patung Mazu di Kudat.w. Selepas kemenangan Barisan Nasional pada tahun 1994.melalui aktiviti kemahiran solat. Tabung Bosnia dan Tabung Tak Bai sebagai tanda rasa ukhuwah umat Islam di Sabah dengan umat Islam di luar negara. cadangan pembinaan kasino di Sabah. ABIM Sabah turut berusaha membangun dan memperkuatkan masyarakat Islam. menyumbang kepada pembangunan Negara dalam erti yang sebenar. bantahan terhadap pencerobohan Russia ke atas umat Islam di Afghanistan dan melancarkan Tabung Afghanistan. kenduri dan ziarah.a. ABIM Sabah juga membudayakan ibadah qurban. dan menyatakan sokongan terhadap cadangan pengharaman Black Metal di Negara ini. aktiviti perjudian yang berleluasa. 12 . pencegahan dan hukuman termasuk meminta Kerajaan Negeri Sabah mewartakan enakmen berkaitan. ABIM Sabah bersama Majlis Belia Sabah mencari jalan penyelesaian terbaik mengatasi kebejatan akhlak dan moral generasi muda dengan menganjurkan Persidangan Meja Bulat Menangani Ancaman Dadah di Negeri Sabah yang telah menghimpunkan pelbagai jabatan.Program Ihya Ramadhan Membina Belia Bertaqwa pula adalah khusus untuk golongan belia di seluruh negeri dengan menggunakan modul Latihan Dinamika Kumpulan yang menekankan soal Tanggungjawab dan Hak serta memberi kefahaman tentang konsep Taqwa dan implikasinya dalam kehidupan sempena bulan Ramadhan. remaja. ABIM Sabah bersama rakan dalam gabungan tersebut telah berjaya menyerahkan memorandum kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah dan kepada YAB Ketua Menteri Sabah. ABIM Sabah juga turut menyangkal dan membantah kenyataan Pope Benedict dalam isu tentang Nabi Muhammad s. pemeriksaan dan rawatan kesihatan. dewasa dan tua . Program Kembara Amal pula adalah aktiviti bersama masyarakat di luar bandar .

Begitu juga dalam Majlis Belia Sabah. memantapkan hubungan dan kerjasama sesama PSI dan Jabatan-jabatan Kerajaan. ABIM Sabah juga kerap memenuhi undangan persatuan belia bukan Islam menyertai aktiviti mereka dan seterusnya menjalin hubungan dan kerjasama. yang mengundang wakil belia Islam.Kekuatan ABIM Sabah terletak kepada dua unsur penting iaitu ketinggian Islam sebagai risalah yang dibawa dan dinamika belia yang mendokong perjuangannya. Bahai dan Pagan. pertama: Seminar Agama Asas Pembinaan Moral dan Etika buat pertama kali dalam sejarah gerakan belia di Sabah. Seminar Kepimpinan Belia Islam. 13 . menyatupadukan masyarakat. Pemimpin dan ahli ABIM turut memberi sumbangan pemikiran dan pandangan dalam pelbagai majlis. membela kepentingan umat menerusi advokasi dalam pelbagai isu melibatkan belia dan kemanusiaan.Kementerian Belia dan Sukan Sabah. bangsa dan agama menerusi aktiviti dakwahnya. serta peserta dari pelbagai agama lain seperti Hindu. kedua: Seminar Memperkasa Belia bersama Majlis Belia Sabah. ABIM bersama persatuan belia bukan Islam. pertama: mempastikan kesatuan umat Islam tetap padu dan utuh. misalnya Majlis Perundingan Belia Negeri. Dialog. Sebagai kesimpulan. Sokongan masyarakat terhadap program keilmuan dan advokasi ABIM amat memberangsangkan bahkan dicontohi dan mula dibudayakan oleh pihak lain. dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah telah menjadikan sebahagian daripada program tersebut sebagai aktiviti tahunan bersama ABIM Sabah. ABIM Sabah diterima dengan baik oleh rakan-rakan dalam MBS. Selain itu. Seminar anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan Sabah. ketiga: mempertahan dan membela kepentingan masyarakat Islam. pemecah belah perpaduan. kedua: membangun jiwa dan minda ke arah membina dan memperkasakan generasi muda khususnya. Jawatankuasa Program Tadarus AlQuran. Kini ABIM Sabah berjaya membuktikan bahawa peranannya adalah sangat strategik dalam pembinaan negeri khususnya dan Negara amnya. di samping bersama-sama menganjurkan Program Bulan Ramadhan. Kristian dan Buddha. ABIM turut berdakwah kepada masyarakat bukan Islam melalui program Islamic Outreach ABIM (IOA). Keadaan ini sama sekali berbeza dengan pandangan sebilangan kecil ahli politik. MBM. ABIM Sabah merancang dan melaksanakan strategi. Program Penghayatan Hijrah. ABIM Sabah telah membantu mengisi kemerdekaan dengan mendidik umat. dalam bentuk program. Kesebelas. baik Islam mahupun bukan Islam yang menganggap ABIM sebagai pelampau. segelintir pegawai kerajaan dan pemimpin badan bukan kerajaan. Program Rakan Muda Ramadhan. menekankan kepentingan kehidupan beragama dan menimbulkan kesedaran terhadap titik pertemuan antara agama-agama dengan penganjuran. konvensyen dan penerbitan buku. menganjurkan program dakwah kepada non-muslim dan dialog. aktiviti dan advokasi yang bertujuan. Manakala bersama PSI Sabah. Harus disedari bahawa realiti permasalahan di Sabah tidak sama dengan negeri-negeri lain di Malaysia. membantu menyediakan pemimpin pelapis yang baik dan bertanggungjawab yang memberi manfaat kepada semua suku. sejak penubuhannya 25 tahun lalu. membantu membina suasana politik yang stabil dalam negeri dan seterusnya negara. Sikh. Majlis Belia Malaysia. penggugat kestabilan politik negeri dan Negara. ABIM turut menyumbang sebagai badan gabungan Majlis Belia Sabah dan telah berjaya menganjurkan siri Wacana Ilmu.Kesepuluh. PSI dan jabatan kerajaan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal agama dan belia.

Penutup Dalam mengisi proses kemerdekaan sudah tentu terdapat cabaran yang besar yang dihadapi oleh PSI. 14 . Inilah yang ditunjukkan oleh PSI seperti USIA dan ABIM Sabah dalam menghadapi tuntutan pengisian kemerdekaan bukan sahaja dalam aspek material tetapi juga jiwa dan kerohanian. Cabaran luaran dan dalaman telah menjadikan PSI ini lebih matang dan teruji dan menghadapinya dengan hikmah dan bijaksana. juga sebuah PSI berteraskan massa yang bertujuan memperjuangkan cita-cita Islamiyah secara bersepadu berdasarkan kesedaran Islam yang menyeluruh. 6. Ia adalah sebuah PSI berteraskan program yang menyalurkan khidmat kebajikan dan penerangan mengenai Islam secara menyeluruh.ABIM Sabah adalah rakan pembangunan di Sabah dalam ertikata sebenar. bukannya secara emosi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful