Peranan Pertubuhan Sukarela Islam (PSI) Dalam Mengisi Ruang Kemerdekaan Di Negeri Sabah

Pertubuhan dakwah seperti USIA dan ABIM adalah sebuah pertubuhan sukarela Islam yang ditubuhkan berasaskan aspirasi agama. Falsafah kebanyakkan pertubuhan dakwah ini ialah untuk merealisasikan cita-cita Islamiyah dalam segenap aspek dan struktur dalam sistem kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Ia merujuk kepada cita-cita menjadikan dasar kerohanian Islam dan nilai-nilai utamanya yang bersifat universal tercerna di dalam seluruh ruang dan dimensi kehidupan meliputi minda, akhlak dan sistem. Perjuangan ini adalah satu aspirasi yang terbit dari penghayatan makna yang hakiki terhadap pengertian Islam sebagai satu `nizam al-hayat¶ ± satu cara hidup yang syumul, lengkap dan sempurna atau a way of life.

Bagi tujuan mencapai cita-cita tersebut, ia menuntut satu proses yang bersifat massa iaitu penggembelingan seluruh elemen yang menjadi entiti utama sebuah bangsa dan negara. Massa dalam pengertian ini merujuk khusus kepada individu-individu atau entiti insan yang merupakan teras utama yang membentuk dan menggerakkan sistem kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan dalam struktur kehidupan. Insan sebagai warga harus berinteraksi dengan entiti-entiti lain termasuk sejarah, budi dan nusa sebagai elemen pelengkap kesempurnaan sebuah peradaban yang dikenal sebagai Negara bangsa.

Bagi kebanyakan pertubuhan dakwah, Islam ialah acuan terbaik yang perlu dijadikan landasan utama bagi pembinaan negara bangsa. Ia diasaskan pada keyakinan terhadap kesyumulan dasar kerohanian Islam dan kedinamikan prinsip nilainya dalam memberi pentafsiran terhadap kerencaman sesuatu latar budaya sesebuah masyarakat. Dalam kata lain, pertubuhan dakwah ini berkeyakinan bahawa jati diri negara bangsa Malaysia akan lebih utuh, dinamik dan berdaya saing sekiranya dasar dan prinsip utama ajaran Islam dapat dijelmakan secara praktik dalam sistem dan tatacara kenegaraan.

Namun, penjelmaan cita-cita Islamiyah secara praktik dalam satu sistem kenegaraan yang luas dan kompleks menuntut pertubuhan dakwah untuk berinteraksi secara dinamik dan kreatif dengan latar sejarah dan sosial masyarakat Malaysia. Ini memandangkan, penjelmaan cita-cita Islamiyah tidak mungkin tercapai sekiranya ia dibina dari luar ruang sosial masyarakat setempat. Untuk itu, tahap kesediaan yang diukur dari segi kualiti kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap cita-cita tersebut, sikap dan pendirian pemimpin-pemimpin politik, institusi pentadbiran, prasarana pendidikan serta penggerak Islam sendiri. Kesemua ini adalah cabaran yang berupa hambatan-hambatan yang perlu didepani oleh pertubuhan dakwah dalam rangka menjayakan cita-cita dan aspirasi perjuangannya 1. Konsep Pertubuhan Sukarela Islam dan Peranannya Dalam Mengisi Ruang Kemerdekaan

Pertubuhan dakwah seperti USIA dan ABIM adalah sebuah pertubuhan sukarela Islam yang ditubuhkan berasaskan aspirasi agama. Falsafah kebanyakkan pertubuhan dakwah ini ialah untuk merealisasikan cita-cita Islamiyah dalam segenap aspek dan struktur dalam sistem kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Ia merujuk kepada cita-cita menjadikan dasar kerohanian Islam dan nilai-nilai utamanya yang bersifat universal tercerna di dalam seluruh ruang dan dimensi kehidupan meliputi minda, akhlak dan sistem. Perjuangan ini adalah satu aspirasi yang terbit dari penghayatan makna yang hakiki terhadap pengertian Islam sebagai satu `nizam al-hayat¶ ± satu cara hidup yang syumul, lengkap dan sempurna atau a way of life.

1

al. Islam telah ditanggapi secara sempit dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam membentuk dan mempengaruhi sistem dan tatacara kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam pengertian dan maksud yang lebih luas. Namun. 2 . penjelmaan cita-cita Islamiyah tidak mungkin tercapai sekiranya ia dibina dari luar ruang sosial masyarakat setempat. Sejarah Awal Pertubuhan Sukarela Islam di Malaysia Semenjak Kemerdekaan dan Peranan yang Dimainkan.Bagi tujuan mencapai cita-cita tersebut. Dalam kata lain. Kesemua ini adalah cabaran yang berupa hambatan-hambatan yang perlu didepani oleh pertubuhan dakwah dalam rangka menjayakan cita-cita dan aspirasi perjuangannya. struktur masyarakat Malaysia berada dalam keadaan yang rapuh. penjelmaan cita-cita Islamiyah secara praktik dalam satu sistem kenegaraan yang luas dan kompleks menuntut pertubuhan dakwah untuk berinteraksi secara dinamik dan kreatif dengan latar sejarah dan sosial masyarakat Malaysia. tahap kesediaan yang diukur dari segi kualiti kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap cita-cita tersebut. Ia diasaskan pada keyakinan terhadap kesyumulan dasar kerohanian Islam dan kedinamikan prinsip nilainya dalam memberi pentafsiran terhadap kerencaman sesuatu latar budaya sesebuah masyarakat. : 2004. 2. budi dan nusa sebagai elemen pelengkap kesempurnaan sebuah peradaban yang dikenal sebagai Negara bangsa. Massa dalam pengertian ini merujuk khusus kepada individu-individu atau entiti insan yang merupakan teras utama yang membentuk dan menggerakkan sistem kekeluargaan. Ia adalah antara kesan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat Malaysia akibat dari dasar-dasar penjajahan yang diamalkan oleh British. Ini memandangkan. ms. 449). dinamik dan berdaya saing sekiranya dasar dan prinsip utama ajaran Islam dapat dijelmakan secara praktik dalam sistem dan tatacara kenegaraan. Insan sebagai warga harus berinteraksi dengan entiti-entiti lain termasuk sejarah. pertubuhan dakwah ini berkeyakinan bahawa jati diri negara bangsa Malaysia akan lebih utuh. kemasyarakatan dan kenegaraan dalam struktur kehidupan. (Shaharuddin Badaruddin et. institusi pentadbiran. sikap dan pendirian pemimpin-pemimpin politik. ia menuntut satu proses yang bersifat massa iaitu penggembelingan seluruh elemen yang menjadi entiti utama sebuah bangsa dan negara. Untuk itu. (Siddiq Fadzil : 2003) Bagi kebanyakan pertubuhan dakwah. Islam ialah acuan terbaik yang perlu dijadikan landasan utama bagi pembinaan negara bangsa. Pada sekitar akhir 1960-an dan awal 1970-an semasa kebanyakan pertubuhan dakwah mula ditubuhkan secara rasmi. prasarana pendidikan serta penggerak Islam sendiri. Antara kesan lain yang ditinggalkan penjajah ialah pemikiran dualisme yang membentuk kerangka berfikir masyarakat Malaysia. Pemikiran ini yang diasaskan dari faham sekularisasi telah memberi impak yang besar terutama kepada umat Melayu dalam menanggapi agama Islam yang dianutinya. Negara baru sahaja mengalami pergolakan kaum yang diingati sebagai Tragedi Berdarah 13 Mei 1969. Islam sebagai satu agama yang berpengaruh dalam segenap aspek kehidupan masyarakat sebelum kedatangan penjajah telah terpinggir sebagai agama yang berfungsi bagi tujuan-tujuan peribadi yang bersifat ritual serta bagi memenuhi tuntutan adat istiadat pada acara-acara keraian.

Ia digubal atas kesedaran bahawa cita-cita bagi merealisasikan Islam dalam segenap sistem kehidupan memerlukan suatu pembudayaan baru masyarakat berteraskan dasar. Pemikiran ini tidak sekadar dihayati oleh rakyat terbanyak malah beberapa tokoh dan pemimpin utama negara pada ketika itu. (James P. fesyen dan hiburan. Kedua aliran ini menggunakan kurikulum pengajian yang berbeza memandangkan produk generasi yang ingin dilahirkan bagi tujuan mengisi sistem dan struktur dualisme yang diwarisi. manakala pendapat lain menyebut sekurang-kurang pada abad ke-11 dan ke-12. keyakinan dan jati diri. : 2004. Sejarah Perkembangan Islam di Sabah Akar kepada masa kini adalah masa lalu. namun kebudayaan Barat menjadi satu amalan yang dominan dalam kehidupan mereka. Dalam berdepan dengan latar sosial yang diwarisi oleh penjajah ini. (Shaharuddin Badaruddin et. Namun sumber yang dapat diterima menunjukkan Islam hanya mula diterima penduduk tempatan Sabah pada abad ke 15 dengan 3 . Dalam kata lain. Oleh kerana itu. dinamik dan sejagat. Akibatnya umat Islam mudah terhimbau dengan pesona idea dan model yang dikembangkan oleh tamadun Barat. walaupun sebahagian besar umat Melayu di negara ini beragama Islam. Agenda pembudayaan Islam tertumpu kepada usaha pemurnian pandangan hidup.Proses sekularisasi tidak sahaja telah memecahkan kerangka berfikir masyarakat malah terjelma dalam sistem dan struktur pemerintahan. ms. Mokhtar Ramli: 2002) Ada pendapat menyebut bahawa agama Islam dipercayai sampai ke beberapa kawasan berhampiran Sabah kira-kira abad ke-10. sejarahnya tidak dapat dipisahkan daripada sejarah Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu kerana kedua-dua kerajaan inilah pemilik awal bumi Sabah. 3. Implikasi sekularisasi juga telah mengikis jati diri umat Islam terhadap tradisi dan sejarah peradaban Islam sebagai satu tamadun yang unggul di pentas sejarah dunia. prinsip dan nilai ajaran kerohanian Islam yang bersifat syumul. Oleh itu wajar ditinjau sepintas lalu sejarah lampau bagi mendapatkan latar kepada apa yang berlaku pada hari ini. Dalam konteks negeri Sabah. dan pembinaan akhlak umat Islam serta penciptaan dan pengukuhan model-model Islam dalam pelbagai bidang dan sistem kehidupan yang praktik meliputi seluruh dimensi ketamadunan. Bidang pendidikan mendapat kesan yang paling parah apabila di negara ini terbentuk dua aliran pendidikan yang dikenali sebagai pendidikan aliran agama dan pendidikan aliran kebangsaan. umat Melayu-Islam secara khusus digalakkan untuk menjadikan tokoh dan masyarakat barat sebagai idola dan model bagi mencapai kemajuan memandangkan Barat dianggap sebagai penggerak kepada kehidupan yang lebih moden. al. USIA dan ABIM memulakan langkah dalam rangka memperjuangkan cita-cita Islamiyahnya menerusi proses yang dikenal sebagai agenda pembudayaan Islam. idea-idea dan citra kehidupan Barat berkembang dengan amat pesat di negara ini dan manifestasinya dapat dilihat dalam kurikulum pengajian. perubahan sikap. 450). Ongkili : 1972. Keduadua kerajaan ini pula merupakan sebahagian daripada rangkaian kerajaan-kerajaan Islam yang wujud di Kepulauan Melayu. Makna dan kemajuan didasarkan kepada citra masyarakat Barat dan untuk itu.

adalah lanjutan Perang Salib. Pertama. Namun kehadiran kuasa penjajah bermula lebih awal iaitu pada tahun 1761 di Pulau Balambangan. Pertama. 4. Persatuan Islam Sabah (PIS) berpusat di Kota Kinabalu pimpinan Haji Yusuf Shamsuddin dan Persatuan Islam Tawau (PIT) pimpinan Abu Bakar Titingan. :1986) Selepas penubuhan USIA. al. Kudat. persetujuan dicapai agar semua persatuan Islam di seluruh Sabah dibubarkan dan kemudiannya melahirkan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah (USIA). Mat Salleh. Datu Baginda Putih. Syarif Osman. diikuti dengan Khairat Jumaat Muslimin (KJM) pimpinan Haji Suhaili.perjuangan melalui penubuhan persatuan sosial dan agama yang bermula pada tahun 1940-an. PIS dan PIP dengan Tun Datu Mustapha pada awal tahun 1969. Selepas itu lahir Persatuan Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) pimpinan Tengku Nuruddin di Labuan. juga disebut misi ³Gun and Oinment´. tahap pertumbuhan kesedaran berpersatuan (tahun 1930-an hingga awal 1940-an). (Hairi Abdullah et. Pak Musa selain Embo¶ Ali dan lain-lain. Wadah Pencerdasan Umat (WADAH) dan persatuan-persatuan suku kaum Islam. Sejak itu Islamlah yang membentuk sejarah kebangunan dan tamadun umat di Sabah.Bagi penduduk tempatan. Persatuan Ulama Malaysia (PUM). Kedua. dicatatkan cuma ada satu sahaja persatuan iaitu Persatuan Sahabat Pena Malaya (PSPM). Pada akhir tahun 1930-an. Dalam satu pertemuan di antara wakil-wakil PIP. muncul Persatuan Ikhwan Muslimin (PIM). menghalau penjajah melalui perjuangan bersenjata. di antaranya Jamaah Tabligh. Haji Saman. (Muhiddin Yusin : 1990) Kuasa Barat datang secara rasmi di Sabah pada tahun 1881. Penjajahan sebagai satu usaha terancang Barat membawa misi 3G (gold. hasil pengaruh semangat keislaman dari Tanah Melayu dan Singapura. Darul Arqam dan ABIM yang berpunca dari Semenanjung manakala penubuhan Persatuan Pelajar-pelajar Islam Sabah (PERPIS) dan Angkatan Belia Islam Sabah (AKBIS) adalah berasaskan negeri Sabah. khususnya beragama Islam. Persatuan Siswazah Islam Sabah. Kelahiran dan kehadiran pertubuhan sukarela Islam (PSI) terus bertambah dari tahun ke tahun. (Muhiddin Yusin : 1990) Kesedaran berpersatuan dalam kalangan masyarakat Islam ditandai seawalnya pada tahun 1890-an dengan penubuhan sebuah persatuan Islam yang dikatakan berjaya membangkit dan mengekalkan kesedaran tentang Islam sehingga abad ke-20. Perjuangan ini jelas dapat disaksikan dengan siri penentangan bermula tahun 1775 hingga tahun 1915. kedua tahap pengukuhan (tahun 1940- 4 . (Muddin Beting : 2002) Kesedaran dan keinsafan terhadap amanah memelihara kesucian dan ketinggian Islam serta membebaskan umatnya daripada belenggu penjajahan telah melahirkan dua bentuk perjuangan. gospel. berbagai pertubuhan sukarela lain telah muncul. di antaranya yang terkenal ialah Datu Tating. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Pertubuhan Sukarela Islam di Sabah ± Fasa Perkembangan Fasa perkembangan kegiatan berpersatuan di Sabah dapat dibahagikan kepada tiga tahap.wujudnya manuskrip asal bertulisan Jawi dalam bahasa Idahan di Lahad Datu yang bertarikh 1408M. glory). kedatangan penjajah merupakan satu ancaman terhadap agama. Pengiran Syahbandar Hassan. di antaranya Jamaah Islah Malaysia (JIM). kemudian PKMM di Jesselton. Kemudian pada tahun 1946. Menjelang Kemerdekaan menerusi Malaysia. muncul Parti Barisan Pemuda (BARIP) pimpinan Mandur Syarif di Jesselton. bangsa dan tanah air. muncul pula Persatuan Islam Putatan (PIP) pimpinan Awang Sahari Abdul Latif.

an hingga 1950-an) dan ketiganya tahap ke arah kematangan (awal tahun 1960-an). (Muhiddin Yusin:1990). Sikap keras Datuk Harris terhadap ABIM pula dilihat jelas sekali apabila Ustaz Abdul Ghani Shamsuddin. Peranan PSI dapat dibahagikan kepada tiga kategori. namun terpaksa bersikap berhati-hati dalam menyokong kegiatan dakwah oleh PSI kerana takut kehilangan sokongan masyarakat bukan Islam. kegiatan PSI telah merubah pendekatan dakwah di Sabah yang sebelum itu dijalankan oleh orang perseorangan. Faktor Kerajaan Dalam Mempengaruhi Kegiatan PSI Faktor penting yang mempengaruhi kegiatan PSI di Sabah ialah faktor kerajaan yang memerintah. PSI yang berteraskan massa yang bertujuan memperjuangkan citacita Islamiyah secara bersepadu berdasarkan kesedaran Islam yang menyeluruh. BERJAYA (1976 ± 1985). memiliki semangat dan cita-cita untuk mendaulatkan Islam di negeri Sabah serta ingin menyatupadukan masyarakat Sabah memperlihatkan kejayaan paling besar dalam kegiatan dakwah menerusi USIA. (Muddin Beting : 2002. dicatatkan bahawa USIA mengadakan 12 majlis pengislaman besarbesaran yang melibatkan di antara 50 000 orang saudara baru. seorang pemimpin berkarismatik. sebuah parti multi-racial pimpinan Datuk Harris Salleh yang disokong oleh pengundi Kristian sekalipun tetap memberi perhatian terhadap perkembangan dakwah Islam.1967. berwawasan. 1967 ± 1976). Sainuri Yahmin: 2006) 5 . exco ABIM Pusat yang berkhidmat sebagai pensyarah di ITM. Dicatatkan juga bahawa dalam era ini muncul Persatuan Pelajar Islam Sabah (PERPIS) pada tahun 1975 dan Angkatan Belia Islam Sabah (AKBIS) pada tahun 1976. USIA dilihat mempunyai hubungan amat kuat dengan parti USNO yang dikalahkannya pada tahun 1976. Kerajaan Perikatan Kerajaan Perikatan 1967 ± 1976 pimpinan Tun Datu Mustapha Datu Harun. Parti Bersatu Sabah (1956 . kedua. Secara keseluruhannya. Maka Datuk Harris menyekat peruntuhan kewangan MUIS kepada USIA dan pada masa yang sama cuba menandingi program pengislaman beramai-ramai USIA dengan harapan dapat menarik sokongan masyarakat Islam. PSI yang berteraskan program yang menyalurkan khidmat kebajikan dan penerangan mengenai Islam secara menyeluruh dan ketiga. penubuhan PSI yang dibincangkan nanti menjuruskan kepada salah satu daripada tiga kategori tersebut.1994). negeri Sabah telah diperintah oleh empat buah kerajaan ± Perikatan (1963 . Pertama. Hal ini jelas dapat diperhatikan dalam kes USIA dan ABIM Sabah. dihalau keluar dari Sabah dalam tempoh 24 jam kerana dikhuatiri kegiatan dakwahnya berpotensi membahayakan Kerajaan BERJAYA. Dalam konteks Sabah. membiarkan USIA kuat bererti membahayakan parti BERJAYA. Setiap Kerajaan yang memerintah mempunyai dasar dan program tertentu terhadap kegiatan dakwah yang turut memberi kesan kepada perjuangan PSI. dan Barisan Nasional ditunjangi UMNO (1994 sekarang). Kerajaan Berjaya. PSI yang mempunyai single mindness of purpose atau matlamat khusus. Di antara tahun 1971 hingga tahun 1975. Sejak merdeka 44 tahun lalu. Kerajaan BERJAYA Sebaliknya Kerajaan BERJAYA. menerusi MUIS tidak lagi memberi peruntukan kewangan secara langsung kepada USIA sebagaimana sebelumnya.

Kerajaan PBS juga mengiktiraf hasil kerja SIL dengan menghasilkan penerbitan kamus dalam bahasa Dusun-Kadazan. PSI menyuarakan bantahan terhadap cadangan menutup SMA Toh Puan Rahmah. namun kerajaan tetap meneruskan peruntukan khas ³Perkembangan Badan-badan Keagamaan Bukan Islam´ bahkan meningkatkan jumlahnya kepada RM20 juta berbanding RM12 juta pada tahun 1986. (Mat Zin Mat Kib: 2003) Pada ketika ini PSI memainkan peranan membentengi kepentingan dan kedaulatan Islam dan masyarakatnya akibat dasar Kerajaan PBS yang mengabaikan kepentingan masyarakat Islam sebagai masyarakat terbesar di Sabah. ia tidak lagi sepesat era Kerajaan Perikatan. selain membuat Memorandum Persefahaman dengan Summer Institute of Linguistic (SIL) pada tahun 1977. sementara gerakan dakwah USIA walaupun tidak disekat. 1970an ± zaman perkembangan dan berkaitan dengan Islamic Revivalism. isu berkaitan Enakmen Hukum Syarak (Pindaan) 1977 dan penyelewengan dalam MUIS. yang sebelumnya telah ditolak beberapa kali oleh Kerajaan USNO. RM 15 juta pada tahun 1990 demi keharmonian dan keadilan.Kedatangan penjajah telah menjerumuskan negeri Sabah kepada medan pertembungan antara gerakan dakwah Islam dan gerakan Kristianisasi. Kerajaan PBS juga mengadakan peruntukan khas untuk ³Perkembangan Badan-badan Keagamaan Bukan Islam´. Selain mendapat peruntukan dari luar negeri. selain memberi laluan kepada penubuhan Seminari Teologi Sabah pada tahun 1988 dan kelulusan beroperasi kepada The Salvation Army pada tahun 1986. 6 . Fasa Perkembangan PSI Kegiatan berpersatuan di Semenanjung Malaysia boleh dibahagikan kepada 5 fasa. sebenarnya adalah didominasi oleh pengundi Kadazandusun beragama Kristian. Fasa kelima 2000 ± kini ± Pertubuhan Sukarela Islam dan Islam Hadhari. Fasa pertama. maka sokongan dan bantuan terhadap kegiatan penganut Kristian begitu ketara. Fasa keempat 1990an ± tahap penyuburan dan berkaitan dengan penginstitusian Islam. Kerajaan Parti Bersatu Sabah (PBS) Kerajaan PBS walaupun mendakwa sebuah parti berbilang kaum. sementara MUIS sendiri masih kekal dengan fungsi tersendiri. menubuhkan Jawatankuasa Dakwah Bersepadu Negeri Sabah. Keadaan yang serba menghijau ini semakin subur dengan pengenalan Konsep Islam Hadhari oleh kerajaan pimpinan YAB Dato¶ Seri Abdullah Ahmad Badawi sebagai lanjutan kepada Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam serta keprihatinan dan sokongan Kabinet Kerajaan Negeri pimpinan YAB Datuk Musa Hj. MUIS yang tertubuh hasil perjuangan USIA kemudiannya melahirkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS). zaman awal selepas kemerdekaan. Jawatankuasa Penyelarasan Dakwah yang melibatkan pelbagai PSI. negeri dan negara umumnya. menerusi MUIS dan JHEAINS. Sebagai contoh. Kerajaan Barisan Nasional Perjuangan untuk mengembalikan kuasa pemerintahan kepada orang Islam bagi membela umat Islam di negeri ini berhasil pada tahun 1994. Aman di bawah naungan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Haji Ahmadshah bin Abdullah. Sungguhpun Kerajaan Barisan Nasional ditunjangi UMNO. (Mat Zin Mat Kib: 2003). Fasa kedua. Secara umumnya perkembangan agama Kristian dalam era pemerintahan BERJAYA bertambah pesat. Keadaan politik yang kembali stabil membolehkan gerakan dakwah Islam berjalan lancar. Kelahiran dan kehadiran PSI semakin bertambah dan menyumbang kepada pembangunan masyarakat Islam khususnya. Kerajaan Barisan Nasional juga. Dalam hal ini Kerajaan BERJAYA terpaksa memenuhi tuntutan masyarakat Kristian apabila membuat perjanjian dengan Sabah Injil Borneo (SIB) agar Kristian dan penganutnya diberi kebebasan bergerak di Sabah. Fasa Ketiga 1980an ± tahap pemantapan digandingkan dengan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam. Yang di-Pertua Negeri Sabah yang amat peka terhadap perkembangan dakwah di Sabah.

Pembahagian fasa perkembangan PSI di Sabah agak berbeza dengan perkembangan yang berlaku di Semenanjung Malaysia. seiring dengan perkembangan USIA itu sendiri. Begitulah juga sebaliknya. Sumbangan tersebut dapat disimpulkan dalam lima aspek berikut: (Muhiddin Yusin: 1990 ) Pertama. dan kemudiannya meningkat kepada 32. Ini bererti USIA telah mengeluarkan masyarakat pagan yang sebahagian besarnya suku kaum Dusun daripada kepercayaan animisme kepada percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. penduduk peribumi Sabah beragama Islam hanyalah 35%. dan kedua. Kajian Kes USIA dan ABIM Sabah: Peranan Yang Dimainkan Sebagai Sektor Ketiga Yang Penting Kajian kes secara ringkas tentang peranan PSI ini adalah bagi tempoh 1969 ± 2006. USIA telah memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan Islam dan pemikiran masyarakat Sabah. 5. peningkatan jumlah penganut Islam yang terdiri daripada pelbagai suku kaum di seluruh negeri menerusi kegiatan pengislaman besar-besaran. pertama. Ia dibahagikan kepada dua fasa iaitu. 7 . tahun 1969 hingga 1982 (USIA). Sejak penubuhannya hinggalah tahun 1976. kebajikan dan iktisad dan hal-hal yang berkaitan soal-soal agama. dan ini membawa kepada perpaduan masyarakat Islam secara keseluruhan. Perkembangan dakwah Islam telah berjalan dengan pesat. penganut Kristian 16% manakala pagan berjumlah 46%. Namun ini tidak pula bererti perkembangan tersebut terpisah sama sekali dengan perkembangan yang berlaku di Semenanjung. YAB Tun Datu Haji Mustapha Datu Harun. 34. kerana seperti disebutkan tadi bahawa PSI yang berpuncakan Semenanjung juga mempunyai rangkaian dan hubungan rapat dengan perkembangan yang berlaku di Sabah. Pada tahun 1880-an. USIA USIA ditubuhkan menerusi satu usul dalam kongres penubuhannya yang diadakan pada 14 ± 16 Ogos 1969 di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu dengan dihadiri 300 orang dari seluruh negeri Sabah. tahun 1982 hingga tahun 2006 (ABIM Sabah). jumlah penduduk Islam adalah kira-kira 38%.5% pada tahun 1951.1% pada tahun 1921. dalam erti kata lain faktor kerajaan. Tempoh 1969 ± 1976 adalah zaman pemerintahan Tun Datu Mustapha Datu Harun sebagai Ketua Menteri (tepatnya 11 Mei 1967 ± 31 Oktober 1975). Kajian terhadap ABIM Sabah pula adalah berdasarkan tempoh dari sejak penubuhannya pada tahun 1982 hingga tahun 2006. Usul tersebut menyatakan bahawa USIA ditubuhkan adalah untuk menjaga kepentingan umat Islam di Sabah khasnya dalam bidang pelajaran. Pencapaian tersebut sangat mengkagumkan dari segi jumlah pengikutnya.1% pada tahun 1931. Ketua Menteri Sabah pada masa itu telah dipilih sebulat suara sebagai Yang Dipertua Agung USIA yang pertama. secara relatif menurun kepada 31. Hal ini dapat difahami kerana kegiatan dakwah Islam di Sabah dipengaruhi kuat oleh kesungguhan dan komitmen kepemimpinan politik negeri. Kajian terhadap USIA lebih tertumpu pada tahun 1969 hingga 1976 kerana dalam tempoh ini USIA telah muncul sebagai organisasi yang besar dan kuat dan telah menempa nama dalam kegiatan dakwah bukan sahaja di Sabah. Hal ini berlaku kerana fasa perkembangan PSI di Sabah dipengaruhi oleh latar sejarah Sabah dan perkembangan-perkembangan semasa yang berlaku terutama yang melibatkan soal agama dan politik. Pada tahun 1960-an. bahkan di Malaysia.

Imigresen dan Pendidikan mestilah di bawah kuasa Kerajaan Negeri. mereka yang mengikuti pelajaran agama sepenuhnya di sekolah yang ditubuhkan USIA dan MUIS atau di Semenanjung. mereka yang berpeluang mengikuti pelajaran agama di sekolah yang ditubuhkan oleh USIA dan MUIS. Kelima. sebenarnya memiliki kesedaran dan keinsafan bahawa kedudukan Islam dan penganutnya di Sabah adalah lemah akibat kesan penjajahan dan perlu dibela dan seterusnya diletakkan pada kedudukannya yang wajar. tidak memungkinkan Islam dijadikan sebagai agama rasmi Sabah berdasarkan ketetapan dalam Perjanjian 20 Perkara yang antara lain menyebut bahawa ³Bahasa perhubungan rasmi ialah Bahasa Inggeris. Keempat. (Muhiddin Yusin : 1990. dan Islam bukanlah Agama Rasmi di Sabah´. Ini diikuti dengan kejayaan bersejarah apabila usul pindaan perlembagaan Negeri dapat dibuat dengan menjadikan Islam sebagai agama rasmi diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri pada 23 September 1973. di antaranya hak kebebasan untuk dikembangkan dan berada di bawah perlindungan undang-undang Negara. dan seterusnya ke arah memupuk integrasi dan perpaduan nasional. Ini bermakna USIA telah memberi sumbangan besar dalam menyesuai serta menyelaras dasardasar negeri dengan dasar kebangsaan. Kedua. hasil perjuangan USIA juga berjaya menubuhkan Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS) pada tahun 1971.Jumlah penduduk Islam yang tidak mencecah 50% daripada jumlah penduduk Sabah. meningkatnya harga diri sebagai seorang muslim dalam kalangan pelajar Islam yang berada di sekolah menengah dan maktab perguruan di Sabah. Keazaman penduduk bukan Islam untuk mempertahankan agar Sabah tidak mempunyai agama rasmi dapat dilihat apabila Donald Stephens membuat penegasan bahawa beliau akan berusaha supaya Sabah tidak akan mempunyai agama rasmi tetapi sebaliknya memelihara kebebasan beragama seperti yang ada pada ketika itu. kemunculan golongan muda yang berpendidikan agama secara formal dalam kalangan masyarakat Islam Sabah. 8 . seperti sedia dimaklumi. Golongan ini terbahagi kepada dua golongan.Pelajar-pelajar menjadi lebih ghairah dan kerap berbincang tentang ajaran Islam dan menikmati kemudahan yang lebih dalam mengamalkan ajaran Islam. pembelian gereja kepunyaan Seventh-Day Adventist (SDA) di Bukit Bendera lalu ditukar menjadi masjid. MUIS ditubuhkan untuk memperkemaskan pentadbiran dan pengurusan berkaitan hal ehwal agama Islam termasuk pendidikan agama. Pertama. selain mengikuti pelajaran di sekolah akademik biasa. Dengan demikian penganut Islam telah menikmati hak-hak tertentu sesuai dengan kedudukan Islam sebagai agama rasmi. Awang Sahari Abdul Latif : 2003 ) Walaupun perlembagaan USIA tidak mencatatkan secara langsung bahawa mengukuhkan kedudukan Islam di Sabah sebagai salah satu daripada tujuan-tujuan penubuhannya. namun persoalan itulah yang merupakan matlamat perjuangan USIA. Ketiga. Tun Datu Mustapha selaku Yang Dipertua Agung USIA bersama pemimpin-pemimpin USIA yang lain. namun ia disifatkan sebagai kemuncak kepada kegiatan USIA sekali gus kemenangan moral kepada masyarakat Islam. sebelum penubuhan USIA. (Mat Zin Mat Kib: 2003) Kedua. Golongan muda yang berpendidikan serta memiliki kesedaran akan tanggungjawab terhadap agama inilah yang kemudiannya turut menyumbang kepada kegiatan dakwah selain turut berperanan penting dalam sektor kerajaan dan swasta. Kejayaan ini dicapai hasil gerakan dakwah secara besar-besaran yang turut berjaya menambah bilangan ADUN beragama Islam menjadi dua pertiga. Selain kejayaan menjadikan Islam sebagai agama rasmi negeri. Sungguhpun tujuan pembelian tersebut adalah untuk menampung keperluan masyarakat Islam di tengah Bandar Kota Kinabalu. USIA juga turut berperanan penting sehingga Bahasa Melayu diterima menjadi bahasa rasmi Sabah pada 16 September 1973.

´ ABIM merupakan gerakan dakwah yang didasari ciri-ciri gerakan Islam yang bersifat NGO. ABIM Sabah Jika USIA dilihat sebagai penyedia infrastruktur atau hardware kepada pembangunan umat Islam Sabah. meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperjuangkan isu kemanusiaan dan keadilan. sehingga tahun 1979. Untuk mencapai matlamat tersebut. dan ³sedia bekerjasama dengan sebarang kumpulan dalam bidang yang akan memanfaatkan Islam dan umatnya berdasarkan prinsip µbekerjasama dalam kebaikan¶.budaya ilmu. visinya adalah ³membina dan memimpin tamadun khayra ummah abad 21. Namun begitu ABIM Lahad Datu. Kehadiran Ustaz Abdul Ghani Shamsuddin yang ³dibuang´ dari ITM Shah Alam ke YS-ITM Sabah merupakan titik penting dalam sejarah ABIM Sabah. amalan syura danamal jamaiy. ³ABIM sahajalah yang dipercayai dan popular yang menghargai dasar Islamisasi kerajaan secara kritis´. Namun oleh kerana pergolakan politik Sabah pada masa itu kritikal dan rumit. Komitmen memperjuangkan isu kemanusiaan dan keadilan itu terangkum dalam moto perjuangannya dan Risalah ABIM iaitu ³menegakkan kebenaran dan keadilan´.Dalam hal ini USIA telah berperanan sebagai sebuah PSI yang mempunyai single mindness of purpose atau matlamat khusus. Hal ini tidak bermaksud USIA dan ABIM mempunyai tujuan dan pendekatan dakwah yang berbeza tetapi sebaliknya saling lengkap-melengkapi. Budaya ini diaplikasikan dalam pembinaan individu melalui usrah dan tamrin serta pembinaan masyarakat melalui dakwah dan tarbiyah. sempat mengadakan aktiviti usrah dan ceramah umum. Menurut Wan Mohd Nor Wan Daud (1994). Sebagai sebuah gerakan Islam. ABIM lebih dilihat sebagai pengisi atausoftware. Sasaran dakwah USIA lebih bertumpu kepada masyarakat bukan Islam manakala ABIM lebih kepada masyarakat Islam. Beliau yang memegang jawatan Ketua Biro Dakwah ABIM Pusat telah 9 . maka ABIM Pusat memberi nasihat agar tidak ditubuhkan. Sokongan masyarakat tempatan terhadap ABIM di daerah tersebut menggalakkan dan ini mendorong kepada usaha menubuhkan ABIM Daerah Lahad Datu. program dan aktivitinya yang berteraskan lima budaya . Kehadiran ABIM di Sabah bermula tahun 1977 apabila seorang aktivis ABIM berasal dari Kelantan bertugas di Lahad Datu. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) ditubuhkan pada tahun 1971 dengan objektif untuk meningkatkan pengetahuan Islam dalam kalangan anggota dan umat Islam. manakala misinya pula adalah ³Gerakan Islam yang komprehensif untuk merealisasikan cita-cita Islamiyyah´. setelah membuat kajian ke atas beberapa pertubuhan bukan kerajaan berasaskan Islam di Malaysia. USIA juga adalah sebuah PSI yang berteraskan program yang menyalurkan khidmat kebajikan dan penerangan mengenai Islam dalam kadar tertentu. menyuarakan isu semasa misalnya isu kalimah shahadat di selipar. amalan kerohanian. memahami dan melibatkan diri dalam isu semasa dan penghayatanruhul-jihad fi sabiliLlah. walaupun di peringkat penaja. Risalah yang dibawanya ialah Islam sebagai ad-deen. Perjanjian Camp David dan campur tangan Amerika di Iran. menggunakan pendekatan keilmuan dalam perjuangan.

Beliau seterusnya menubuhkan ABIM Kota Kinabalu pada tahun 1980 dan berjaya didaftarkan setahun kemudian. pejabat kerajaan dan sekolah menekankan konsep Islam sebagai ad-deen dan tanggungjawab setiap muslim. Misalnya. Ibnu Khaldun. yang kemudiannya menjadi pimpinan utama ABIM Sabah. Hakikatnya ABIM Sabah adalah sebuah gerakan massa dengan cita-cita untuk memartabatkan Islam di negeri Sabah melalui pendekatan dakwah dan tarbiyah. Oleh kerana itu. Ceramah-ceramah umum yang dibuat di masjid. ABIM juga memasyarakatkan ibadat-ibadat khusus seperti qiyammullail. Kebijaksanaannya memahami cita-cita dan citra umat telah meletakkan ABIM Sabah secara sedar dan istiqamah untuk meningkatkan faham dan amal beragama dalam kalangan masyarakat Islam. Saidatina Aisyah. dan qiyamullail yang dibuat di masjid-masjid sekitar Kota Kinabalu. Asma. sebagaimana yang dinyatakan dalam buku beliau Islam di Sabah. Secara ringkas. Seminar Wanita Islam Sabah dan ceramah umum. Seminar Pemikiran Islam yang bertujuan mendekatkan masyarakat dengan tokoh ilmuan dan pendakwah besar seperti Imam Ghazali. dan para pendakwah di Putatan dan Ranau. Muhammad Natsir. membangun pemikiran melalui program keilmuan. Imam Shafie. Hassan al-Banna. Program-program lain adalah Seminar Muslimat Teladan sebanyak 5 siri (Saidatina Khadijah. Kursus Kerohanian dan Fardhu Ain. Haji Zaini Palembang. beliau telah berjaya meletakkan asas kukuh dengan menyediakan barisan pelapis daripada kalangan pelajar-pelajar tempatan. tanpa menafikan kepentingan sektor lain. Seminar Khulafa ar-Rashidin.memperkenalkan ABIM kepada masyarakat khususnya golongan pelajar menerusi program usrah. Walaupun masih muda. Kegiatan ABIM di Sabah selari dengan apa yang dilaksanakan di peringkat kebangsaan namun aktiviti bercorak tempatan juga dilaksanakan dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan sesuai dengan pendekatan manhaj malaziy(pendekatan keMalaysiaan) ABIM itu sendiri. Hakikat ini diakui oleh Muhiddin Yusin (1990). Maududi. qurban dan aqiqah yang jarang dilakukan sebelum ini. Ibnu Taimiyyah. Pertama. (Sainuri Yahmin: 2006) Program ABIM di peringkat awal ini ternyata mempunyai kelainan dan kekuatan tersendiri serta mampu menarik minat semua lapisan masyarakat. mendidik umat. berhasil memperkenalkan konsep Islam sebagai satu cara hidup (ad-deen) yang lengkap dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan melalui siri-siri Kursus Kesedaran Islam. ABIM Sabah berkeyakinan penuh bahawa setiap perubahan perlu berteraskan ilmu. Siri Kuliah Tafsir Maudhu`iy pula bertujuan mengetengahkan suatu bentuk tafsir al-Quran berdasarkan tema. sumbangan dan pengaruh ABIM Sabah adalah sebagaimana yang dinyatakan seperti berikut. Muhammad Abduh. ABIM Sabah berjaya menjalankan aktiviti dakwah dan tarbiyyah dengan berkesan. Sejak penubuhannya. Antara 10 . Kedua. tamrin. ABIM terus menyampaikan Islam dalam bentuknya yang syumul sebagaimana yang terkandung di dalam al-Quran dan asSunnah. Fatima azZahra. manakala setiap program adalah hasil muafakat jama¶ie berdasarkan pertimbangan rapi dan keperluan semasa dan setempat. Nasibah Kaab). kurang dari setahun. Hamka. Sungguhpun kehadiran Ustaz Abdul Ghani Shamsuddin di Sabah sangat singkat. ABIM Sabah mempelopori agenda pembudayaan ilmu dalam masyarakat dalam semua program dakwah. Kursus Kekeluargaan Islam dan Seminar al-Quran. Penubuhan ABIM Kota Kinabalu adalah pemula kepada penubuhan ABIM daerah-daerah lain dan akhirnya membawa kepada penubuhan ABIM Sabah pada tahun 1981. ³Badan yang dianggap serius dan memperlihatkan penglibatan yang bersungguh-sungguh dalam usahanya untuk melahirkan individu Islam yang beriman dan tahu tentang tanggungjawab mereka sebagai insan mukmin ialah ABIM´.Sumbangan ABIM yang sangat signifikan kepada pembangunan umat ialah menganjurkan program keilmuan yang berfokuskan mendidik akal budi.

Selari dengan resolusi kongres itu. Seminar SeminarPembudayaan Sains dan Matematik Dalam Masyarakat Islam juga dianjurkan. ABIM Sabah menubuhkan Taman Asuhan Kanak-kanak Islam (TASKI) bagi menyemai pendidikan Islam dalam diri anak-anak. dengan cara tersendiri sebagai sebuah gerakan berteraskan budaya ilmu. Dr. isu perubahan status sekolah-sekolah agama di bawah kendalian MUIS dan isu had umur pelajar-pelajar Sekolah Ugama Islam Sabah (SUIS). Seminar Pendidikan Islam. terlibat menjayakan Kongres Tertutup Masa Depan Umat Islam Sabah anjuran Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Sabah (PKPIM) yang diinisiatifkan oleh pelajar-pelajar Sabah di Pusat Pengajian Tinggi di Semenanjung pada tahun 1991. Semua program tersebut mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. ABIM Sabah juga berjaya menerbitkan monograf Sejarah Islam dan Perjuangan Ulama Sabah yang mengetengahkan sumbangan Haji Yaakub Haji Ali. Ahmad Totonji. ABIM Sabah menganjurkan Seminar Pengaruh Islam Dalam Budaya Suku Kaum Di Sabah. Dr. ABIM Sabah menyuarakan pandangan terhadap isu-isu yang menyentuh kepentingan umat Islam. membekalkan tenaga kerja kepada aktiviti-aktiviti ABIM sebagai sebahagian ko-kurikulum dan seterusnya menjadi ahli ABIM. Siddiq Fadhil. Dr. Pak Musa. Dr. ABIM juga menubuhkan Yayasan Budi Akademik untuk bertujuan menampung pelajar-pelajar yang tercicir dalam peperiksaan dan tidak boleh melanjutkan pelajaran di sekolah kerajaan. Syarif Osman.tokoh-tokoh terkenal yang turut mengisi program ABIM Sabah ialah Dr. Selain itu. Datu Paduka Mat Salleh. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas. mengangkat sumbangan umat Islam dalam sejarah negeri Sabah. Imam Haji Suhaili Haji Yaakub dan Tuanku Said Muhammad Shahbuddin.seorang penganut Ahmadiah . ABIM menganjurkan Seminar SPM/STPM (yang pertama seumpamanya di Sabah). prihatin terhadap nasib masyarakat Islam Sabah. Mohammad Redzuan Othman. misalnya Tun Datu Mustapha. 11 .yang diangkat oleh Kerajaan PBS sebagai mewakili masyarakat Islam. penyelewengan dalam MUIS. Ketiga. menyediakan program asas pendidikan Islam dan pendidikan menengah. misalnya dalam kes YB Nahalan Hj. Program Pemantapan Akademik. Baharuddin Ahmad. Kerajaan Parti Bersatu Sabah (PBS) menimbulkan banyak kesulitan dan tekanan kepada umat Islam. Sidek Baba. ABIM Sabah mengadakan program Seminar Memperingati Tokoh secara bersiri untuk mengenali tokoh-tokoh masyarakat Islam dan memahami sumbangan mereka. Pemimpin dan ahli ABIM atas kapisiti sebagai pegawai kerajaan dan individu bergerak ke seluruh Sabah menyampaikan mesej dakwah dan perpaduan. Prof. ABIM Sabah juga menyalurkan maklumat tentang sikap diskriminasi Kerajaan PBS kepada ABIM Pusat untuk diambil tindakan lanjut. Keempat.Damsal . Dr. Kelima. Antaranya dengan menganggotai Majlis Perpaduan Ummah bersama PSI yang lain. Wan Mohd Nor Wan Daud dan Prof. Khalijah Mohd. Embo¶ Ali. Salleh. Osman Bakar. ABIM sebagai sebuah gerakan dakwah dengan prinsip non-partisan. Datu Tating dan Panglima Ali. turut berjuang untuk mengembalikan kekuasaan umat Islam di Sabah daripada PBS dengan pelbagai cara. Dr. yang bertujuan mengetengahkan peranan Islam sebagai faktor pemersatu masyarakat Islam Sabah yang berbilang suku kaum. aktiviti-aktiviti Jamaah Tabligh dan Darul Arqam diharamkan.Peranan Islam dalam sejarah Sabah sangat besar dan penting sekali diketahui oleh generasi muda. Pada masa yang sama.Dalam kegiatan dakwah. dan menyediakan pendidikan alternatif yang bersepadu di peringkat sekolah menengah. Dr. Enakmen Hukum Syarak (Pindaan) 1977.

ABIM Sabah bersama rakan dalam gabungan tersebut telah berjaya menyerahkan memorandum kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah dan kepada YAB Ketua Menteri Sabah. Program Kembara Amal pula adalah aktiviti bersama masyarakat di luar bandar . cadangan pembinaan kasino di Sabah. begitu juga isu penggubalan enakmen berkaitan larangan dakyah kepada orang Islam di negeri Sabah seperti diminta oleh YAB Perdana Menteri. ABIM selaku Pengerusi Gabungan NGOs Islam. kenduri dan ziarah. mengukuhkan perpaduan umat Islam. bersama menangani kebejatan akhlak dan moral. bimbingan motivasi dan kemahiran. Dalam isu antarabangsa ABIM Sabah berperanan mendedah dan menyalurkan maklumat tentang penderitaan umat Islam di luar Negara dengan melancarkan Tabung Derma Palestin. Kesembilan. dan menyatakan sokongan terhadap cadangan pengharaman Black Metal di Negara ini. dan seterusnya melahirkan sebuah Negara yang baik.golongan kanak-kanak. 12 . projek kampung angkat dan bantuan kepada mangsa kebakaran. mengimarahkan masjid. menyumbang kepada pembangunan Negara dalam erti yang sebenar.a. Selepas berlangsungnya seminar tersebut. Diri-diri yang baik ini akan mampu mencapai kecemerlangan. isu pembinaan Patung Mazu di Kudat. sukan. telah mengambil inisiatif menangani isu murtad dengan bijaksana tanpa menimbulkan ketegangan.w. ABIM Sabah juga turut menyangkal dan membantah kenyataan Pope Benedict dalam isu tentang Nabi Muhammad s.Keenam. ABIM Sabah bersama Majlis Belia Sabah mencari jalan penyelesaian terbaik mengatasi kebejatan akhlak dan moral generasi muda dengan menganjurkan Persidangan Meja Bulat Menangani Ancaman Dadah di Negeri Sabah yang telah menghimpunkan pelbagai jabatan. ABIM Sabah juga membudayakan ibadah qurban. bertindak sebagai juru bicara dalam mempertahan dan membela nasib umat Islam. dewasa dan tua . ABIM terus komited dengan gerakan merubah minda dan jiwa masyarakat ke arah kebaikan atas keyakinan bahawa perubahan harus bermula dalam diri. Selain itu. tayangan filem. agensi dan NGO bersama wakil-wakil pertubuhan belia yang kemudiannya berjaya menghasilkan resolusi dan pelan tindakan. Ketujuh. gotong-royong. Tabung Bosnia dan Tabung Tak Bai sebagai tanda rasa ukhuwah umat Islam di Sabah dengan umat Islam di luar negara. Kelapan. sukaneka dan permainan. bantahan terhadap pencerobohan Russia ke atas umat Islam di Afghanistan dan melancarkan Tabung Afghanistan. Selepas kemenangan Barisan Nasional pada tahun 1994. pencegahan dan hukuman termasuk meminta Kerajaan Negeri Sabah mewartakan enakmen berkaitan.Program Ihya Ramadhan Membina Belia Bertaqwa pula adalah khusus untuk golongan belia di seluruh negeri dengan menggunakan modul Latihan Dinamika Kumpulan yang menekankan soal Tanggungjawab dan Hak serta memberi kefahaman tentang konsep Taqwa dan implikasinya dalam kehidupan sempena bulan Ramadhan. ABIM Sabah juga mengadakan perbincangan berhubung isu Black Metal serta mengeluarkan pandangan kepada umum tentang kaedah menanganinya dari sudut pendidikan. Diri-diri yang baik akan menjadi keluarga dan masyarakat yang baik. remaja. menyantuni masyarakat dengan program kemasyarakatan. sikap berat sebelah SUHAKAM dalam isu Maang. Pada tahun yang sama ABIM Sabah menganjurkan Seminar Pembangunan Sabah Menjelang Abad 21. ABIM Sabah membuat bantahan terhadap buku ³Prophet Muhammad´ di Perpustakaan Negeri. sebagai manifestasi cita-cita ingin melihat umat Islam Sabah maju ke hadapan dalam semua aspek kehidupan. ABIM Sabah turut berusaha membangun dan memperkuatkan masyarakat Islam. ABIM menyantuni masyarakat dengan mengadakan majlis gotong-royong membaiki masjid. aktiviti perjudian yang berleluasa.melalui aktiviti kemahiran solat. pemeriksaan dan rawatan kesihatan.

pertama: Seminar Agama Asas Pembinaan Moral dan Etika buat pertama kali dalam sejarah gerakan belia di Sabah. kedua: membangun jiwa dan minda ke arah membina dan memperkasakan generasi muda khususnya. bangsa dan agama menerusi aktiviti dakwahnya. Pemimpin dan ahli ABIM turut memberi sumbangan pemikiran dan pandangan dalam pelbagai majlis. Kesebelas. aktiviti dan advokasi yang bertujuan. Manakala bersama PSI Sabah. memantapkan hubungan dan kerjasama sesama PSI dan Jabatan-jabatan Kerajaan. penggugat kestabilan politik negeri dan Negara. di samping bersama-sama menganjurkan Program Bulan Ramadhan. PSI dan jabatan kerajaan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal agama dan belia. Jawatankuasa Program Tadarus AlQuran. Majlis Belia Malaysia. Program Penghayatan Hijrah. Harus disedari bahawa realiti permasalahan di Sabah tidak sama dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Sikh. ABIM Sabah telah membantu mengisi kemerdekaan dengan mendidik umat. Kristian dan Buddha. MBM. menganjurkan program dakwah kepada non-muslim dan dialog. ABIM Sabah merancang dan melaksanakan strategi. baik Islam mahupun bukan Islam yang menganggap ABIM sebagai pelampau. ABIM Sabah juga kerap memenuhi undangan persatuan belia bukan Islam menyertai aktiviti mereka dan seterusnya menjalin hubungan dan kerjasama. Bahai dan Pagan.Kementerian Belia dan Sukan Sabah. Program Rakan Muda Ramadhan. ABIM bersama persatuan belia bukan Islam. Sokongan masyarakat terhadap program keilmuan dan advokasi ABIM amat memberangsangkan bahkan dicontohi dan mula dibudayakan oleh pihak lain. konvensyen dan penerbitan buku. membantu menyediakan pemimpin pelapis yang baik dan bertanggungjawab yang memberi manfaat kepada semua suku. sejak penubuhannya 25 tahun lalu. Seminar anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan Sabah. menyatupadukan masyarakat.Kekuatan ABIM Sabah terletak kepada dua unsur penting iaitu ketinggian Islam sebagai risalah yang dibawa dan dinamika belia yang mendokong perjuangannya. kedua: Seminar Memperkasa Belia bersama Majlis Belia Sabah.Kesepuluh. Selain itu. Sebagai kesimpulan. yang mengundang wakil belia Islam. misalnya Majlis Perundingan Belia Negeri. menekankan kepentingan kehidupan beragama dan menimbulkan kesedaran terhadap titik pertemuan antara agama-agama dengan penganjuran. serta peserta dari pelbagai agama lain seperti Hindu. membela kepentingan umat menerusi advokasi dalam pelbagai isu melibatkan belia dan kemanusiaan. 13 . Dialog. Begitu juga dalam Majlis Belia Sabah. Kini ABIM Sabah berjaya membuktikan bahawa peranannya adalah sangat strategik dalam pembinaan negeri khususnya dan Negara amnya. pertama: mempastikan kesatuan umat Islam tetap padu dan utuh. dalam bentuk program. segelintir pegawai kerajaan dan pemimpin badan bukan kerajaan. ABIM turut berdakwah kepada masyarakat bukan Islam melalui program Islamic Outreach ABIM (IOA). membantu membina suasana politik yang stabil dalam negeri dan seterusnya negara. dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah telah menjadikan sebahagian daripada program tersebut sebagai aktiviti tahunan bersama ABIM Sabah. ketiga: mempertahan dan membela kepentingan masyarakat Islam. Seminar Kepimpinan Belia Islam. ABIM Sabah diterima dengan baik oleh rakan-rakan dalam MBS. pemecah belah perpaduan. ABIM turut menyumbang sebagai badan gabungan Majlis Belia Sabah dan telah berjaya menganjurkan siri Wacana Ilmu. Keadaan ini sama sekali berbeza dengan pandangan sebilangan kecil ahli politik.

14 . 6. juga sebuah PSI berteraskan massa yang bertujuan memperjuangkan cita-cita Islamiyah secara bersepadu berdasarkan kesedaran Islam yang menyeluruh.ABIM Sabah adalah rakan pembangunan di Sabah dalam ertikata sebenar. bukannya secara emosi. Ia adalah sebuah PSI berteraskan program yang menyalurkan khidmat kebajikan dan penerangan mengenai Islam secara menyeluruh. Inilah yang ditunjukkan oleh PSI seperti USIA dan ABIM Sabah dalam menghadapi tuntutan pengisian kemerdekaan bukan sahaja dalam aspek material tetapi juga jiwa dan kerohanian. Penutup Dalam mengisi proses kemerdekaan sudah tentu terdapat cabaran yang besar yang dihadapi oleh PSI. Cabaran luaran dan dalaman telah menjadikan PSI ini lebih matang dan teruji dan menghadapinya dengan hikmah dan bijaksana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful