Makroekonomi Kertas 2

Objektif Pembelajaran Bab 1 A. Definisi dan Skop Analisis makroekonomi Menerangkan konsep makroekonomi dan membezakan bidang kajian antara mikroekonomi dengan makroekonomi. B. Petunjuk / Pembolehubah Makroekonomi Menerangkan secara ringkas pendapatan negara / keluaran negara, guna tenaga dan pengangguran, inflasi, imbangan pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi. Menunjukkan kepentingan petunjuk di atas dengan data ekonomi Malaysia. C. Dasar Makroekonomi Matlamat Dasar Makroekonomi Menghurai matlamat yang ingin dicapai : Tingkat guna tenaga penuh, kestabilan tingkat harga, membaiki imbangan pembayaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bentuk Dasar Makroekonomi Menghurai secara ringkas dasar-dasar yang berikut: Dasar Sebelah Permintaan : Dasar Fiskal, Dasar Kewangan, Kawalan Langsung. Dasar Sebelah Penawaran : Perubahan cukai pendapatan, penurunan cukai input yang diimport, galakan fiskal / insentif pelaburan, galakan untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D).

1

nyna@smk merapok

Ia meliputi sewa. PETUNJUK / PEMBOLEH UBAH MAKROEKONOMI. dan pendapatan perusahaan persendirian. teori pasaran dan teori agihan. teori permintaan dan penawaran. Kepentingan Kajian Pendapatan Negara / Keluaran Negara Petunjuk taraf hidup rakyat. bidang kajian mikroekonomi meliputi teori harga. Keluaran Negara Keluaran Negara ialah jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah negara dalam tempoh satu tahun. dan kerajaan. untung. Konsep Mikroekonomi Mikroekonomi didefinisikan sebagai bidang ekonomi yang menumpukan kajian terhadap aktiviti-aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil di dalam ekonomi. teori pengeluaran. misalnya kajian mengenai kesan kenaikan pendapatan individu terhadap permintaan individu dan kenaikan harga barang terhadap penawaran firma. Petunjuk pertumbuhan ekonomi negara. Secara umum. upah. Pendapatan Negara / Keluaran Negara Pendapatan Negara Pendapatan Negara ialah jumlah pendapatan faktor yang diterima oleh sesebuah negara untuk tempoh setahun. firma. 2 nyna@smk merapok .Makroekonomi Kertas 2 DEFINISI DAN SKOP ANALISIS MAKROEKONOMI. Petunjuk keberkesanan dasar ekonomi kerajaan. Ianya merupakan alat bagi mengukur prestasi kegiatan ekonomi negara. Memberikan gambaran tentang : y keadaan peluang pekerjaan y cara penggunaan faktor-faktor pengeluaran y kadar pengangguran y tingkat kebajikan dan taraf hidup rakyat. Ianya merupakan alat bagi mengukur prestasi kegiatan ekonomi negara. Kajian mikroekonomi dibuat terhadap aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh individu. bunga bersih.

maka jika hanya 1 juta orang mendapat kerja. Guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang sedang mempunyai pekerjaan. Pendapatan Negara / Keluaran Negara meningkat.Makroekonomi Kertas 2 Membolehkan unit perancang ekonomi mengambil tindakan-tindakan susulan. Kadar Tenaga Buruh = (Jumlah Tenaga Buruh / Jumlah Penduduk) x 100% Kadar Pertumbuhan Tenaga Buruh = [(Tenaga Buruh Baru . Guna Tenaga dan Pengangguran Tenaga Buruh Jumlah penduduk dalam usia kerja 15-64 tahun yang sedang bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan. Tidak termasuk suri rumah dan pelajar lepasan SPM/STPM kerana mereka tidak aktif bekerja atau aktif mencari kerja. jumlah tenaga buruh ialah 1.Tenaga Buruh Asal) / Tenaga Buruh Asal] x 100% Guna Tenaga Guna tenaga ialah tenaga buruh yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. ini bermakna guna tenaga ialah berjumlah 1 juta orang. Guna Tenaga = Tenaga Buruh î Jumlah Penganggur Pertambahan guna tenaga bererti 1. Contohnya. Taraf Hidup rakyat meningkat dll. 2.2 juta orang. 3. Kadar Guna Tenaga = (Guna Tenaga / Tenaga Buruh) x 100% 3 nyna@smk merapok . Jumlah Penganggur menurun. Guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang digunakan secara produktif dalam mengeluarkan output negara.

Punca-punca pengangguran: 1. ini bermakna kadar pengangguran ialah 16. Masalah ekonomi di mana sebilangan tenaga buruh yang sanggup bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. Pencapaian ekonomi semakin meningkat.2 juta orang dan jumlah penganggur ialah 0. Kadar Pengangguran Kadar pengangguran ialah kadar peratus jumlah tenaga buruh yang tidak mendapat pekerjaan berbanding jumlah tenaga buruh.2 juta orang. maka jika hanya 1 juta orang mendapat pekerjaan. kemunduran industri. Pengangguran Pengangguran ialah tenaga buruh yang ingin dan sanggup bekerja tetapi masih belum mendapat pekerjaan. jumlah tenaga buruh ialah 1. Contohnya.2 juta orang. Jumlah Penganggur Jumlah penganggur ialah jumlah tenaga buruh yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan.Makroekonomi Kertas 2 Kadar Pertumbuhan Guna Tenaga = [(Guna Tenaga Baru î Guna Tenaga Asal) / Guna Tenaga Asal] x 100% Pertambahan Kadar Guna Tenaga bererti 1.7%. kemelesetan ekonomi dll. 2. jika jumlah tenaga buruh ialah 1. 2. Contohnya. Penggantian buruh dengan mesin. ini bermakna jumlah penganggur adalah berjumlah 0. Kadar pengangguran menurun. 3.2 juta orang. Kadar Pengangguran = (Jumlah Penganggur / Tenaga Buruh) x 100% Penurunan kadar pengangguran bererti 4 nyna@smk merapok .

pendapatan negara / keluaran negara meningkat 3. Inflasi Definisi Inflasi Inflasi ialah kenaikan tingkat harga umum bagi barang dan perkhidmatan yang berlaku secara menyeluruh dan berterusan. kenaikan harga import. Harga umum ialah harga purata semua barang dan perkhidmatan yang dipasarkan dalam negara. Memastikan bekalan tenaga buruh mahir sentiasa mencukupi supaya daya pengeluaran negara sentiasa meningkat. Penurunan pendapatan benar individu. lebihan perbelanjaan semasa ekonomi dalam keadaan guna tenaga penuh. Penurunan kuasa beli wang. 2. 3.Makroekonomi Kertas 2 1. 3. Kepentingan Kajian Guna Tenaga / Pengangguran 1. Penurunan taraf hidup masyarakat. Meningkatkan pendapatan per kapita negara dan seterusnya meningkatkan kemakmuran masyarakat dan kebajikan penduduk. 2. sebilangan besar pengangguran berbentuk pengangguran geseran sahaja. 2. Semasa guna tenaga penuh. Menaikkan harga barangan eksport. pencapaian ekonomi meningkat. kenaikan kos pengeluaran. 5 nyna@smk merapok . 4. 3. Kesan Inflasi terhadap ekonomi: 1. kadar guna tenaga meningkat 2. Meningkatkan keluaran negara / pendapatan negara dan seterusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi mencapai guna tenaga penuh apabila kadar pengangguran pada paras 4% atau kurang. Kadar inflasi menentukan ukuran kestabilan tingkat harga umum. Punca-punca Inflasi: 1.

kadar inflasi = [(IH tahun baru î IH tahun asal) / IH tahun asal] x 100% = 5/100 x 100% = 5%. Kadar Inflasi dan Indeks Harga 1. Mengukur perubahan kos hidup. y mengurangkan kegiatan ekonomi negara. Kurangan (Defisit) dalam imbangan pembayaran merugikan negara kerana : y mengurangkan rizab pertukaran asing negara. Imbangan Pembayaran Imbangan pembayaran ialah penyata kewangan yang merekodkan nilai semua urus niaga dan aliran wang antara negara dalam satu tahun. y menjejaskan kestabilan nilai mata wang. 2. Jika IH tahun baru = 105. Indeks harga pengguna (IH) mengukur tingkat harga umum. Ianya merupakan alat untuk mengukur keadaan perdagangan luar negara.Makroekonomi Kertas 2 5. IH bagi tahun asas (tahun yang dijadikan asas perbandingan) ditetapkan sebagai 100. Mengukur kestabilan tingkat harga umum. 6 nyna@smk merapok . Kepentingan Kajian Inflasi 1. Imbangan Pembayaran = Imbangan Akaun Semasa + Imbangan Akaun Kewangan + Kesilapan dan Ketinggalan Kepentingan Kajian Imbangan Pembayaran Lebihan dalam imbangan pembayaran menguntungkan negara dengan y menambahkan rizab pertukaran asing negara. 2. Meningkatkan kos hidup masyarakat. Penyata kewangan tentang segala urus niaga dan aliran modal antara negara itu dengan negara lain dalam setahun.

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi ialah pembangunan ekonomi berbentuk fizikal seperti pertambahan keluaran barang dan perkhidmatan.Makroekonomi Kertas 2 Kerajaan terpaksa bercampur tangan dalam ekonomi melalui kawalan langsung dll. pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan Kebajikan 1. 7 nyna@smk merapok . 2. pembangunan jumlah sekolah dll. Meningkat ketika Pendapatan Per Kapita (PPK) benar meningkat (apabila pertambahan Pendapatan Negara benar melebihi pertambahan penduduk). Kenaikan taraf hidup masyarakat. KDNK benar ialah nilai barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam sesebuah negara mengikut harga tetap pada tahun asas. Kepentingan Kajian Pertumbuhan Ekonomi Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan baru kepada penduduk yang semakin bertambah. Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan pertambahan keluaran (KDNK benar) dalam sesebuah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi = [KDNK benar tahun baru î KDNK benar tahun asal) / KDNK benar tahun asal] x 100% (cara pengukuran yang lebih sesuai kerana menunjukkan pertambahan output dalam negara berkenaan) atau Pertumbuhan ekonomi = [KNK benar tahun baru î KNK benar tahun asal) / KNK benar tahun asal] x 100% (cara pengukuran yang kurang sesuai kerana termasuk pertambahan output di luar negara) Pertumbuhan ekonomi dihitung mengikut harga tetap pada tahun asas untuk mengelakkan pengaruh kesan inflasi. pertambahan infrastruktur dan peningkatan pembangunan ekonomi lain. Ianya merupakan alat untuk mengukur prestasi pembangunan negara. Pengukur prestasi pembangunan ekonomi berbentuk fizikal misalnya pertambahan jumlah keluaran barang perkilangan.

PPK benar ialah pendapatan purata penduduk dalam sesebuah negara mengikut harga tetap pada tahun asas. 2.Makroekonomi Kertas 2 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi o Pertumbuhan ekonomi bermakna kegiatan ekonomi semakin meningkat. Dasar Makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semestinya diikuti oleh pertumbuhan kebajikan / kenaikan taraf hidup masyarakat kerana peratus pertambahan penduduk mungkin melebihi peratus pertambahan KDNK benar. o Dalam keadaan ini. 2. iaitu taraf hidup masyarakat tidak naik tetapi turun. o Kuasa beli pengguna menjadi lebih stabil dan ini akan meningkatkan taraf hidup dan kebajikan masyarakat. 4. dan eksternaliti negatif. 3. o Apabila guna tenaga penuh tercapai. Pertumbuhan Kebajikan = [(PPK benar tahun baru î PPK benar tahun asal) / PPK benar tahun asal] x 100% Kepentingan Kajian Pertumbuhan Kebajikan 1. Mencapai tingkat guna tenaga penuh o Tingkat guna tenaga penuh tercapai apabila kadar pengangguran kurang daripada 5%. iaitu hanya berlaku pengangguran geseran sahaja dalam ekonomi. o Kegiatan ekonomi semakin meningkat disebabkan inflasi yang terkawal dan berlaku kestabilan kadar bunga di pasaran. kegiatan ekonomi akan meningkat kerana faktor pengeluaran digunakan sepenuhnya. Di samping itu. [6] Tiga matlamat dasar makroekonomi negara Malaysia ialah: 1. agihan pendapatan. pertumbuhan ekonomi hanya mengambil kira pertambahan keluaran (KDNK benar) tanpa mempeduli faktor-faktor lain yang boleh menentukan taraf hidup masyarakat seperti komposisi keluaran. Terangkan tiga matlamat dasar makroekonomi negara Malaysia. o Ini akan meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan pengangguran. o Keluaran negara meningkat dan berlaku peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi. 8 nyna@smk merapok . Mencapai kestabilan tingkat harga umum o Kestabilan tingkat harga umum bermakna ekonomi tidak menghadapi masalah kenaikan harga atau kejatuhan harga kurang daripada 4%. KNK sebenar sama dengan KNK potensi.

Pertumbuhan ekonomi perlu mencapai kadar yang memuaskan dari tahun ke tahun dengan mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang positif. taraf hidup dan kebajikan masyarakat turut meningkat Matlamat Dasar Makroekonomi Mencapai Tingkat Guna Tenaga Penuh Guna tenaga penuh merujuk kepada : 1.Makroekonomi Kertas 2 o Seterusnya. keadaan di mana kadar pengangguran berada pada paras yang sangat rendah. Kenaikan harga atau inflasi : 1. 2. mengurangkan pendapatan benar/ menjejaskan kuasa beli wang. 3. menjejaskan tingkat pelaburan. keadaan di mana jumlah pengangguran adalah minimum dan jumlah pendapatan negara adalah tinggi. Kejatuhan harga atau deflasi : 1. iaitu kurang daripada 4%. keadaan di mana semua faktor pengeluaran digunakan. 9 nyna@smk merapok . 2. menjejaskan pertumbuhan ekonomi. 2. Sumber ekonomi digunakan dengan cekap dan tiada pengangguran. Pencapaian tingkat guna tenaga penuh bererti : 1. keluaran negara akan mencapai tahap maksimum. 4. Mengekalkan Kestabilan Tingkat Harga Umum Tingkat harga umum perlu berada pada paras stabil dan kadar inflasi kekal rendah dan terkawal. menurunkan tingkat kebajikan masyarakat. 3. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Berterusan Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan KDNK benar. kebajikan masyarakat akan mencapai tahap maksimum 3. menjejaskan eksport negara.

y mencerminkan keberkesanan dasar ekonomi kerajaan. Imbangan pembayaran lebihan/ positif/ lebih baik : 1. Imbangan pembayaran defisit/ negatif/ merosot : 1. Bentuk Dasar Makroekonomi Dasar sebelah permintaan Dasar kerajaan mempengaruhi permintaan agregat dalam negara melalui : Dasar Fiskal (Fiscal Policy) Dasar fiskal ialah langkah-langkah kerajaan mengubah perbelanjaan kerajaan dan struktur pencukaian untuk mempengaruhi tingkat perbelanjaan agregat dalam ekonomi. 2. Membaiki Imbangan Pembayaran Imbangan pembayaran diperbaiki dengan menambahkan jumlah eksport dan mengurangkan jumlah import. iaitu menambahkan perbelanjaan keajaan dan mengurangkan kadar cukai bagi meningkatkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah pengangguran. y mewujudkan banyak peluang pekerjaan. 10 nyna@smk merapok . meningkatkan rizab pertukaran asing sesebuah negara. y mengatasi masalah pengangguran. mengurangkan pertumbuhan ekonomi negara. iaitu meningkatkan kadar cukai dan mengurangkan perbelanjaan kerajaan bagi mengurangkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah inflasi. kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal mengembang.Makroekonomi Kertas 2 Kepentingannya: y meningkatkan taraf kebajikan penduduk. Dasar fiskal bertujuan mencapai tingkat guna tenaga penuh dan mengawal inflasi. menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Semasa masalah deflasi (kemelesetan ekonomi). kerajaan akan malaksanakan dasar fiskal menguncup. Semasa masalah inflasi.

11 nyna@smk merapok . iaitu mengurangkan penawaran wang dan meningkatkan kadar bunga bagi mengurangkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah inflasi. Dasar Kewangan (Monetary Policy) Dasar kewangan ialah dasar kerajaan yang dijalankan oleh Bank Pusat untuk mengawal penawaran wang dan kadar bunga bagi mempengaruhi tingkat perbelanjaan agregat untuk mencapai tingkat guna tenaga dan mengawal inflasi. kadar upah. pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan menggalakkan lebih ramai rakyat terlibat dalam aktiviti pengeluaran tertentu. untuk meningkatkan permintaan agregat. Semasa inflasi. kerajaan boleh mengenakan kawalan harga maksimum ke atas barangan kawalan tertentu bagi mengatasi masalah inflasi. Dasar sebelah penawaran Dasar sebelah penawaran ialah dasar kerajaan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dari segi penawaran dengan meningkatkan keupayaan pengeluaran ekonomi. kerajaan akan menjalankan dasar kewangan mengembang. iaitu menambahkan penawaran wang dan mengurangkan kadar bunga dalam pasaran bagi meningkatkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah pengangguran. Contohnya. Dasar Kawalan Langsung Dasar kawalan langsung merupakan langkah kawalan langsung kerajaan ke atas harga. Bank Pusat akan menjalankan dasar kewangan menguncup. eksport dan import negara bagi memperbaiki imbangan pembayaran dan mengawal inflasi.Makroekonomi Kertas 2 Dasar Fiskal budibicara merupakan dasar kerajaan mengubah cukai dan perbelanjaan kerajaan. kerajaan menurunkan cukai dan menambahkan perbelanjaan kerajaan. Sebagai contoh. Contohnya. Semasa kemelesetan ekonomi atau deflasi. Dasar sebelah penawaran bermaksud dasar kerajaan melalui pencukaian dan galakan pelaburan yang cuba meningkatkan keupayaan pengeluaran dalam ekonomi bagi meningkatkan penawaran agregat dan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa inflasi.

Kedua-dua dasar ini akan meningkatkan penawaran agregat.Makroekonomi Kertas 2 Contoh dasar sebelah penawaran ialah insentif pengecualian cukai kepada pengeluar dan penurunan cukai import bagi input pengeluaran. 12 nyna@smk merapok . Kesannya. harga menurun dan pendapatan bertambah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful