Makroekonomi Kertas 2

Objektif Pembelajaran Bab 1 A. Definisi dan Skop Analisis makroekonomi Menerangkan konsep makroekonomi dan membezakan bidang kajian antara mikroekonomi dengan makroekonomi. B. Petunjuk / Pembolehubah Makroekonomi Menerangkan secara ringkas pendapatan negara / keluaran negara, guna tenaga dan pengangguran, inflasi, imbangan pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi. Menunjukkan kepentingan petunjuk di atas dengan data ekonomi Malaysia. C. Dasar Makroekonomi Matlamat Dasar Makroekonomi Menghurai matlamat yang ingin dicapai : Tingkat guna tenaga penuh, kestabilan tingkat harga, membaiki imbangan pembayaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bentuk Dasar Makroekonomi Menghurai secara ringkas dasar-dasar yang berikut: Dasar Sebelah Permintaan : Dasar Fiskal, Dasar Kewangan, Kawalan Langsung. Dasar Sebelah Penawaran : Perubahan cukai pendapatan, penurunan cukai input yang diimport, galakan fiskal / insentif pelaburan, galakan untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D).

1

nyna@smk merapok

Makroekonomi Kertas 2 DEFINISI DAN SKOP ANALISIS MAKROEKONOMI. Secara umum. teori permintaan dan penawaran. misalnya kajian mengenai kesan kenaikan pendapatan individu terhadap permintaan individu dan kenaikan harga barang terhadap penawaran firma. PETUNJUK / PEMBOLEH UBAH MAKROEKONOMI. dan pendapatan perusahaan persendirian. bunga bersih. 2 nyna@smk merapok . Kajian mikroekonomi dibuat terhadap aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh individu. bidang kajian mikroekonomi meliputi teori harga. Petunjuk pertumbuhan ekonomi negara. Pendapatan Negara / Keluaran Negara Pendapatan Negara Pendapatan Negara ialah jumlah pendapatan faktor yang diterima oleh sesebuah negara untuk tempoh setahun. teori pengeluaran. teori pasaran dan teori agihan. firma. upah. Ia meliputi sewa. Ianya merupakan alat bagi mengukur prestasi kegiatan ekonomi negara. Keluaran Negara Keluaran Negara ialah jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah negara dalam tempoh satu tahun. Petunjuk keberkesanan dasar ekonomi kerajaan. dan kerajaan. untung. Kepentingan Kajian Pendapatan Negara / Keluaran Negara Petunjuk taraf hidup rakyat. Ianya merupakan alat bagi mengukur prestasi kegiatan ekonomi negara. Konsep Mikroekonomi Mikroekonomi didefinisikan sebagai bidang ekonomi yang menumpukan kajian terhadap aktiviti-aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil di dalam ekonomi. Memberikan gambaran tentang : y keadaan peluang pekerjaan y cara penggunaan faktor-faktor pengeluaran y kadar pengangguran y tingkat kebajikan dan taraf hidup rakyat.

Guna Tenaga dan Pengangguran Tenaga Buruh Jumlah penduduk dalam usia kerja 15-64 tahun yang sedang bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan. Kadar Tenaga Buruh = (Jumlah Tenaga Buruh / Jumlah Penduduk) x 100% Kadar Pertumbuhan Tenaga Buruh = [(Tenaga Buruh Baru . Kadar Guna Tenaga = (Guna Tenaga / Tenaga Buruh) x 100% 3 nyna@smk merapok . Guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang digunakan secara produktif dalam mengeluarkan output negara. jumlah tenaga buruh ialah 1. maka jika hanya 1 juta orang mendapat kerja. Contohnya.2 juta orang. 2. Taraf Hidup rakyat meningkat dll.Makroekonomi Kertas 2 Membolehkan unit perancang ekonomi mengambil tindakan-tindakan susulan.Tenaga Buruh Asal) / Tenaga Buruh Asal] x 100% Guna Tenaga Guna tenaga ialah tenaga buruh yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Guna Tenaga = Tenaga Buruh î Jumlah Penganggur Pertambahan guna tenaga bererti 1. ini bermakna guna tenaga ialah berjumlah 1 juta orang. Jumlah Penganggur menurun. Guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang sedang mempunyai pekerjaan. Pendapatan Negara / Keluaran Negara meningkat. 3. Tidak termasuk suri rumah dan pelajar lepasan SPM/STPM kerana mereka tidak aktif bekerja atau aktif mencari kerja.

Contohnya. Pencapaian ekonomi semakin meningkat. kemelesetan ekonomi dll. 3.Makroekonomi Kertas 2 Kadar Pertumbuhan Guna Tenaga = [(Guna Tenaga Baru î Guna Tenaga Asal) / Guna Tenaga Asal] x 100% Pertambahan Kadar Guna Tenaga bererti 1. Masalah ekonomi di mana sebilangan tenaga buruh yang sanggup bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. 2. ini bermakna kadar pengangguran ialah 16. jika jumlah tenaga buruh ialah 1.2 juta orang dan jumlah penganggur ialah 0. Kadar Pengangguran Kadar pengangguran ialah kadar peratus jumlah tenaga buruh yang tidak mendapat pekerjaan berbanding jumlah tenaga buruh. Kadar pengangguran menurun.2 juta orang.7%. Kadar Pengangguran = (Jumlah Penganggur / Tenaga Buruh) x 100% Penurunan kadar pengangguran bererti 4 nyna@smk merapok . Pengangguran Pengangguran ialah tenaga buruh yang ingin dan sanggup bekerja tetapi masih belum mendapat pekerjaan. Jumlah Penganggur Jumlah penganggur ialah jumlah tenaga buruh yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Penggantian buruh dengan mesin. 2.2 juta orang. Contohnya. jumlah tenaga buruh ialah 1. maka jika hanya 1 juta orang mendapat pekerjaan. Punca-punca pengangguran: 1. ini bermakna jumlah penganggur adalah berjumlah 0.2 juta orang. kemunduran industri.

pendapatan negara / keluaran negara meningkat 3. Penurunan pendapatan benar individu. lebihan perbelanjaan semasa ekonomi dalam keadaan guna tenaga penuh. Harga umum ialah harga purata semua barang dan perkhidmatan yang dipasarkan dalam negara. kenaikan kos pengeluaran. Menaikkan harga barangan eksport. pencapaian ekonomi meningkat. Kesan Inflasi terhadap ekonomi: 1. Penurunan taraf hidup masyarakat. Ekonomi mencapai guna tenaga penuh apabila kadar pengangguran pada paras 4% atau kurang. 3. Meningkatkan pendapatan per kapita negara dan seterusnya meningkatkan kemakmuran masyarakat dan kebajikan penduduk. Semasa guna tenaga penuh. kadar guna tenaga meningkat 2.Makroekonomi Kertas 2 1. Penurunan kuasa beli wang. Kadar inflasi menentukan ukuran kestabilan tingkat harga umum. Kepentingan Kajian Guna Tenaga / Pengangguran 1. 3. Memastikan bekalan tenaga buruh mahir sentiasa mencukupi supaya daya pengeluaran negara sentiasa meningkat. Inflasi Definisi Inflasi Inflasi ialah kenaikan tingkat harga umum bagi barang dan perkhidmatan yang berlaku secara menyeluruh dan berterusan. 4. 3. sebilangan besar pengangguran berbentuk pengangguran geseran sahaja. 5 nyna@smk merapok . 2. kenaikan harga import. Meningkatkan keluaran negara / pendapatan negara dan seterusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. Punca-punca Inflasi: 1. 2.

IH bagi tahun asas (tahun yang dijadikan asas perbandingan) ditetapkan sebagai 100. Kepentingan Kajian Inflasi 1.Makroekonomi Kertas 2 5. Meningkatkan kos hidup masyarakat. Mengukur kestabilan tingkat harga umum. Ianya merupakan alat untuk mengukur keadaan perdagangan luar negara. Imbangan Pembayaran = Imbangan Akaun Semasa + Imbangan Akaun Kewangan + Kesilapan dan Ketinggalan Kepentingan Kajian Imbangan Pembayaran Lebihan dalam imbangan pembayaran menguntungkan negara dengan y menambahkan rizab pertukaran asing negara. kadar inflasi = [(IH tahun baru î IH tahun asal) / IH tahun asal] x 100% = 5/100 x 100% = 5%. Jika IH tahun baru = 105. Kurangan (Defisit) dalam imbangan pembayaran merugikan negara kerana : y mengurangkan rizab pertukaran asing negara. 6 nyna@smk merapok . 2. Mengukur perubahan kos hidup. Indeks harga pengguna (IH) mengukur tingkat harga umum. Penyata kewangan tentang segala urus niaga dan aliran modal antara negara itu dengan negara lain dalam setahun. y menjejaskan kestabilan nilai mata wang. 2. Kadar Inflasi dan Indeks Harga 1. Imbangan Pembayaran Imbangan pembayaran ialah penyata kewangan yang merekodkan nilai semua urus niaga dan aliran wang antara negara dalam satu tahun. y mengurangkan kegiatan ekonomi negara.

pertambahan infrastruktur dan peningkatan pembangunan ekonomi lain. Pertumbuhan ekonomi = [KDNK benar tahun baru î KDNK benar tahun asal) / KDNK benar tahun asal] x 100% (cara pengukuran yang lebih sesuai kerana menunjukkan pertambahan output dalam negara berkenaan) atau Pertumbuhan ekonomi = [KNK benar tahun baru î KNK benar tahun asal) / KNK benar tahun asal] x 100% (cara pengukuran yang kurang sesuai kerana termasuk pertambahan output di luar negara) Pertumbuhan ekonomi dihitung mengikut harga tetap pada tahun asas untuk mengelakkan pengaruh kesan inflasi. Kepentingan Kajian Pertumbuhan Ekonomi Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan baru kepada penduduk yang semakin bertambah. pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan Kebajikan 1. Pengukur prestasi pembangunan ekonomi berbentuk fizikal misalnya pertambahan jumlah keluaran barang perkilangan. Meningkat ketika Pendapatan Per Kapita (PPK) benar meningkat (apabila pertambahan Pendapatan Negara benar melebihi pertambahan penduduk). pembangunan jumlah sekolah dll. Ianya merupakan alat untuk mengukur prestasi pembangunan negara. 2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi ialah pembangunan ekonomi berbentuk fizikal seperti pertambahan keluaran barang dan perkhidmatan. KDNK benar ialah nilai barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam sesebuah negara mengikut harga tetap pada tahun asas. Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan pertambahan keluaran (KDNK benar) dalam sesebuah ekonomi.Makroekonomi Kertas 2 Kerajaan terpaksa bercampur tangan dalam ekonomi melalui kawalan langsung dll. Kenaikan taraf hidup masyarakat. 7 nyna@smk merapok .

dan eksternaliti negatif. kegiatan ekonomi akan meningkat kerana faktor pengeluaran digunakan sepenuhnya. pertumbuhan ekonomi hanya mengambil kira pertambahan keluaran (KDNK benar) tanpa mempeduli faktor-faktor lain yang boleh menentukan taraf hidup masyarakat seperti komposisi keluaran. iaitu taraf hidup masyarakat tidak naik tetapi turun. Pertumbuhan ekonomi tidak semestinya diikuti oleh pertumbuhan kebajikan / kenaikan taraf hidup masyarakat kerana peratus pertambahan penduduk mungkin melebihi peratus pertambahan KDNK benar. agihan pendapatan. Pertumbuhan Kebajikan = [(PPK benar tahun baru î PPK benar tahun asal) / PPK benar tahun asal] x 100% Kepentingan Kajian Pertumbuhan Kebajikan 1. Di samping itu. Terangkan tiga matlamat dasar makroekonomi negara Malaysia.Makroekonomi Kertas 2 3. PPK benar ialah pendapatan purata penduduk dalam sesebuah negara mengikut harga tetap pada tahun asas. KNK sebenar sama dengan KNK potensi. o Keluaran negara meningkat dan berlaku peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi. o Kegiatan ekonomi semakin meningkat disebabkan inflasi yang terkawal dan berlaku kestabilan kadar bunga di pasaran. Mencapai kestabilan tingkat harga umum o Kestabilan tingkat harga umum bermakna ekonomi tidak menghadapi masalah kenaikan harga atau kejatuhan harga kurang daripada 4%. 2. o Ini akan meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan pengangguran. o Kuasa beli pengguna menjadi lebih stabil dan ini akan meningkatkan taraf hidup dan kebajikan masyarakat. 8 nyna@smk merapok . [6] Tiga matlamat dasar makroekonomi negara Malaysia ialah: 1. Dasar Makroekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi o Pertumbuhan ekonomi bermakna kegiatan ekonomi semakin meningkat. 2. o Apabila guna tenaga penuh tercapai. iaitu hanya berlaku pengangguran geseran sahaja dalam ekonomi. Mencapai tingkat guna tenaga penuh o Tingkat guna tenaga penuh tercapai apabila kadar pengangguran kurang daripada 5%. 4. 3. o Dalam keadaan ini.

2. Mengekalkan Kestabilan Tingkat Harga Umum Tingkat harga umum perlu berada pada paras stabil dan kadar inflasi kekal rendah dan terkawal. keadaan di mana semua faktor pengeluaran digunakan. 4. 3.Makroekonomi Kertas 2 o Seterusnya. 2. 9 nyna@smk merapok . kebajikan masyarakat akan mencapai tahap maksimum 3. menjejaskan tingkat pelaburan. Kenaikan harga atau inflasi : 1. menurunkan tingkat kebajikan masyarakat. Pencapaian tingkat guna tenaga penuh bererti : 1. keluaran negara akan mencapai tahap maksimum. 3. menjejaskan eksport negara. keadaan di mana jumlah pengangguran adalah minimum dan jumlah pendapatan negara adalah tinggi. Pertumbuhan ekonomi perlu mencapai kadar yang memuaskan dari tahun ke tahun dengan mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang positif. 2. keadaan di mana kadar pengangguran berada pada paras yang sangat rendah. mengurangkan pendapatan benar/ menjejaskan kuasa beli wang. menjejaskan pertumbuhan ekonomi. taraf hidup dan kebajikan masyarakat turut meningkat Matlamat Dasar Makroekonomi Mencapai Tingkat Guna Tenaga Penuh Guna tenaga penuh merujuk kepada : 1. Sumber ekonomi digunakan dengan cekap dan tiada pengangguran. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Berterusan Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan KDNK benar. Kejatuhan harga atau deflasi : 1. iaitu kurang daripada 4%.

kerajaan akan malaksanakan dasar fiskal menguncup. y mencerminkan keberkesanan dasar ekonomi kerajaan. Bentuk Dasar Makroekonomi Dasar sebelah permintaan Dasar kerajaan mempengaruhi permintaan agregat dalam negara melalui : Dasar Fiskal (Fiscal Policy) Dasar fiskal ialah langkah-langkah kerajaan mengubah perbelanjaan kerajaan dan struktur pencukaian untuk mempengaruhi tingkat perbelanjaan agregat dalam ekonomi. iaitu menambahkan perbelanjaan keajaan dan mengurangkan kadar cukai bagi meningkatkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah pengangguran.Makroekonomi Kertas 2 Kepentingannya: y meningkatkan taraf kebajikan penduduk. y mengatasi masalah pengangguran. y mewujudkan banyak peluang pekerjaan. 2. iaitu meningkatkan kadar cukai dan mengurangkan perbelanjaan kerajaan bagi mengurangkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah inflasi. Membaiki Imbangan Pembayaran Imbangan pembayaran diperbaiki dengan menambahkan jumlah eksport dan mengurangkan jumlah import. Imbangan pembayaran defisit/ negatif/ merosot : 1. kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal mengembang. menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Imbangan pembayaran lebihan/ positif/ lebih baik : 1. Semasa masalah inflasi. Dasar fiskal bertujuan mencapai tingkat guna tenaga penuh dan mengawal inflasi. meningkatkan rizab pertukaran asing sesebuah negara. mengurangkan pertumbuhan ekonomi negara. Semasa masalah deflasi (kemelesetan ekonomi). 10 nyna@smk merapok .

untuk meningkatkan permintaan agregat. Sebagai contoh. Dasar Kawalan Langsung Dasar kawalan langsung merupakan langkah kawalan langsung kerajaan ke atas harga. eksport dan import negara bagi memperbaiki imbangan pembayaran dan mengawal inflasi. kadar upah. Dasar Kewangan (Monetary Policy) Dasar kewangan ialah dasar kerajaan yang dijalankan oleh Bank Pusat untuk mengawal penawaran wang dan kadar bunga bagi mempengaruhi tingkat perbelanjaan agregat untuk mencapai tingkat guna tenaga dan mengawal inflasi. kerajaan menurunkan cukai dan menambahkan perbelanjaan kerajaan.Makroekonomi Kertas 2 Dasar Fiskal budibicara merupakan dasar kerajaan mengubah cukai dan perbelanjaan kerajaan. iaitu mengurangkan penawaran wang dan meningkatkan kadar bunga bagi mengurangkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah inflasi. iaitu menambahkan penawaran wang dan mengurangkan kadar bunga dalam pasaran bagi meningkatkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah pengangguran. Dasar sebelah penawaran bermaksud dasar kerajaan melalui pencukaian dan galakan pelaburan yang cuba meningkatkan keupayaan pengeluaran dalam ekonomi bagi meningkatkan penawaran agregat dan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa inflasi. 11 nyna@smk merapok . Contohnya. Semasa kemelesetan ekonomi atau deflasi. Dasar sebelah penawaran Dasar sebelah penawaran ialah dasar kerajaan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dari segi penawaran dengan meningkatkan keupayaan pengeluaran ekonomi. Contohnya. Semasa inflasi. pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan menggalakkan lebih ramai rakyat terlibat dalam aktiviti pengeluaran tertentu. kerajaan boleh mengenakan kawalan harga maksimum ke atas barangan kawalan tertentu bagi mengatasi masalah inflasi. Bank Pusat akan menjalankan dasar kewangan menguncup. kerajaan akan menjalankan dasar kewangan mengembang.

Makroekonomi Kertas 2 Contoh dasar sebelah penawaran ialah insentif pengecualian cukai kepada pengeluar dan penurunan cukai import bagi input pengeluaran. 12 nyna@smk merapok . Kesannya. Kedua-dua dasar ini akan meningkatkan penawaran agregat. harga menurun dan pendapatan bertambah.