Makroekonomi Kertas 2

Objektif Pembelajaran Bab 1 A. Definisi dan Skop Analisis makroekonomi Menerangkan konsep makroekonomi dan membezakan bidang kajian antara mikroekonomi dengan makroekonomi. B. Petunjuk / Pembolehubah Makroekonomi Menerangkan secara ringkas pendapatan negara / keluaran negara, guna tenaga dan pengangguran, inflasi, imbangan pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi. Menunjukkan kepentingan petunjuk di atas dengan data ekonomi Malaysia. C. Dasar Makroekonomi Matlamat Dasar Makroekonomi Menghurai matlamat yang ingin dicapai : Tingkat guna tenaga penuh, kestabilan tingkat harga, membaiki imbangan pembayaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bentuk Dasar Makroekonomi Menghurai secara ringkas dasar-dasar yang berikut: Dasar Sebelah Permintaan : Dasar Fiskal, Dasar Kewangan, Kawalan Langsung. Dasar Sebelah Penawaran : Perubahan cukai pendapatan, penurunan cukai input yang diimport, galakan fiskal / insentif pelaburan, galakan untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D).

1

nyna@smk merapok

2 nyna@smk merapok . Petunjuk pertumbuhan ekonomi negara. PETUNJUK / PEMBOLEH UBAH MAKROEKONOMI. Memberikan gambaran tentang : y keadaan peluang pekerjaan y cara penggunaan faktor-faktor pengeluaran y kadar pengangguran y tingkat kebajikan dan taraf hidup rakyat. dan pendapatan perusahaan persendirian.Makroekonomi Kertas 2 DEFINISI DAN SKOP ANALISIS MAKROEKONOMI. Kepentingan Kajian Pendapatan Negara / Keluaran Negara Petunjuk taraf hidup rakyat. Keluaran Negara Keluaran Negara ialah jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah negara dalam tempoh satu tahun. Secara umum. teori pengeluaran. bidang kajian mikroekonomi meliputi teori harga. upah. untung. firma. Konsep Mikroekonomi Mikroekonomi didefinisikan sebagai bidang ekonomi yang menumpukan kajian terhadap aktiviti-aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil di dalam ekonomi. Kajian mikroekonomi dibuat terhadap aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh individu. teori pasaran dan teori agihan. teori permintaan dan penawaran. misalnya kajian mengenai kesan kenaikan pendapatan individu terhadap permintaan individu dan kenaikan harga barang terhadap penawaran firma. bunga bersih. dan kerajaan. Petunjuk keberkesanan dasar ekonomi kerajaan. Ia meliputi sewa. Ianya merupakan alat bagi mengukur prestasi kegiatan ekonomi negara. Pendapatan Negara / Keluaran Negara Pendapatan Negara Pendapatan Negara ialah jumlah pendapatan faktor yang diterima oleh sesebuah negara untuk tempoh setahun. Ianya merupakan alat bagi mengukur prestasi kegiatan ekonomi negara.

Guna Tenaga = Tenaga Buruh î Jumlah Penganggur Pertambahan guna tenaga bererti 1. Guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang sedang mempunyai pekerjaan. Taraf Hidup rakyat meningkat dll. Tidak termasuk suri rumah dan pelajar lepasan SPM/STPM kerana mereka tidak aktif bekerja atau aktif mencari kerja. Guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang digunakan secara produktif dalam mengeluarkan output negara.Makroekonomi Kertas 2 Membolehkan unit perancang ekonomi mengambil tindakan-tindakan susulan. Kadar Guna Tenaga = (Guna Tenaga / Tenaga Buruh) x 100% 3 nyna@smk merapok . Kadar Tenaga Buruh = (Jumlah Tenaga Buruh / Jumlah Penduduk) x 100% Kadar Pertumbuhan Tenaga Buruh = [(Tenaga Buruh Baru . 3. jumlah tenaga buruh ialah 1.Tenaga Buruh Asal) / Tenaga Buruh Asal] x 100% Guna Tenaga Guna tenaga ialah tenaga buruh yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. maka jika hanya 1 juta orang mendapat kerja. Contohnya. Pendapatan Negara / Keluaran Negara meningkat. 2.2 juta orang. Jumlah Penganggur menurun. Guna Tenaga dan Pengangguran Tenaga Buruh Jumlah penduduk dalam usia kerja 15-64 tahun yang sedang bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan. ini bermakna guna tenaga ialah berjumlah 1 juta orang.

maka jika hanya 1 juta orang mendapat pekerjaan. kemunduran industri. Jumlah Penganggur Jumlah penganggur ialah jumlah tenaga buruh yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. ini bermakna jumlah penganggur adalah berjumlah 0. Masalah ekonomi di mana sebilangan tenaga buruh yang sanggup bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. ini bermakna kadar pengangguran ialah 16. Pencapaian ekonomi semakin meningkat. Kadar Pengangguran Kadar pengangguran ialah kadar peratus jumlah tenaga buruh yang tidak mendapat pekerjaan berbanding jumlah tenaga buruh. Pengangguran Pengangguran ialah tenaga buruh yang ingin dan sanggup bekerja tetapi masih belum mendapat pekerjaan. Contohnya. Penggantian buruh dengan mesin. 3.2 juta orang.2 juta orang.Makroekonomi Kertas 2 Kadar Pertumbuhan Guna Tenaga = [(Guna Tenaga Baru î Guna Tenaga Asal) / Guna Tenaga Asal] x 100% Pertambahan Kadar Guna Tenaga bererti 1. kemelesetan ekonomi dll.2 juta orang dan jumlah penganggur ialah 0. Kadar pengangguran menurun.7%. Kadar Pengangguran = (Jumlah Penganggur / Tenaga Buruh) x 100% Penurunan kadar pengangguran bererti 4 nyna@smk merapok . jika jumlah tenaga buruh ialah 1. Punca-punca pengangguran: 1. jumlah tenaga buruh ialah 1. Contohnya.2 juta orang. 2. 2.

Kadar inflasi menentukan ukuran kestabilan tingkat harga umum. Kepentingan Kajian Guna Tenaga / Pengangguran 1. Penurunan kuasa beli wang. Kesan Inflasi terhadap ekonomi: 1. 2. Ekonomi mencapai guna tenaga penuh apabila kadar pengangguran pada paras 4% atau kurang. Punca-punca Inflasi: 1. Harga umum ialah harga purata semua barang dan perkhidmatan yang dipasarkan dalam negara. 5 nyna@smk merapok . lebihan perbelanjaan semasa ekonomi dalam keadaan guna tenaga penuh. Semasa guna tenaga penuh. Memastikan bekalan tenaga buruh mahir sentiasa mencukupi supaya daya pengeluaran negara sentiasa meningkat. 3. 4. Penurunan taraf hidup masyarakat. Meningkatkan keluaran negara / pendapatan negara dan seterusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. pencapaian ekonomi meningkat. pendapatan negara / keluaran negara meningkat 3. sebilangan besar pengangguran berbentuk pengangguran geseran sahaja. 2. Menaikkan harga barangan eksport. Meningkatkan pendapatan per kapita negara dan seterusnya meningkatkan kemakmuran masyarakat dan kebajikan penduduk. kadar guna tenaga meningkat 2. kenaikan kos pengeluaran. 3. Inflasi Definisi Inflasi Inflasi ialah kenaikan tingkat harga umum bagi barang dan perkhidmatan yang berlaku secara menyeluruh dan berterusan.Makroekonomi Kertas 2 1. kenaikan harga import. Penurunan pendapatan benar individu. 3.

Mengukur kestabilan tingkat harga umum. Kurangan (Defisit) dalam imbangan pembayaran merugikan negara kerana : y mengurangkan rizab pertukaran asing negara.Makroekonomi Kertas 2 5. IH bagi tahun asas (tahun yang dijadikan asas perbandingan) ditetapkan sebagai 100. y mengurangkan kegiatan ekonomi negara. Kepentingan Kajian Inflasi 1. Imbangan Pembayaran Imbangan pembayaran ialah penyata kewangan yang merekodkan nilai semua urus niaga dan aliran wang antara negara dalam satu tahun. Jika IH tahun baru = 105. 6 nyna@smk merapok . kadar inflasi = [(IH tahun baru î IH tahun asal) / IH tahun asal] x 100% = 5/100 x 100% = 5%. Imbangan Pembayaran = Imbangan Akaun Semasa + Imbangan Akaun Kewangan + Kesilapan dan Ketinggalan Kepentingan Kajian Imbangan Pembayaran Lebihan dalam imbangan pembayaran menguntungkan negara dengan y menambahkan rizab pertukaran asing negara. Kadar Inflasi dan Indeks Harga 1. Ianya merupakan alat untuk mengukur keadaan perdagangan luar negara. Meningkatkan kos hidup masyarakat. Penyata kewangan tentang segala urus niaga dan aliran modal antara negara itu dengan negara lain dalam setahun. Indeks harga pengguna (IH) mengukur tingkat harga umum. 2. 2. Mengukur perubahan kos hidup. y menjejaskan kestabilan nilai mata wang.

Meningkat ketika Pendapatan Per Kapita (PPK) benar meningkat (apabila pertambahan Pendapatan Negara benar melebihi pertambahan penduduk). Pertumbuhan Kebajikan 1. pembangunan jumlah sekolah dll. 2. Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan pertambahan keluaran (KDNK benar) dalam sesebuah ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi ialah pembangunan ekonomi berbentuk fizikal seperti pertambahan keluaran barang dan perkhidmatan. pertambahan infrastruktur dan peningkatan pembangunan ekonomi lain. Kepentingan Kajian Pertumbuhan Ekonomi Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan baru kepada penduduk yang semakin bertambah. Pertumbuhan ekonomi = [KDNK benar tahun baru î KDNK benar tahun asal) / KDNK benar tahun asal] x 100% (cara pengukuran yang lebih sesuai kerana menunjukkan pertambahan output dalam negara berkenaan) atau Pertumbuhan ekonomi = [KNK benar tahun baru î KNK benar tahun asal) / KNK benar tahun asal] x 100% (cara pengukuran yang kurang sesuai kerana termasuk pertambahan output di luar negara) Pertumbuhan ekonomi dihitung mengikut harga tetap pada tahun asas untuk mengelakkan pengaruh kesan inflasi.Makroekonomi Kertas 2 Kerajaan terpaksa bercampur tangan dalam ekonomi melalui kawalan langsung dll. KDNK benar ialah nilai barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam sesebuah negara mengikut harga tetap pada tahun asas. Ianya merupakan alat untuk mengukur prestasi pembangunan negara. Kenaikan taraf hidup masyarakat. Pengukur prestasi pembangunan ekonomi berbentuk fizikal misalnya pertambahan jumlah keluaran barang perkilangan. 7 nyna@smk merapok . pembangunan infrastruktur.

Di samping itu. dan eksternaliti negatif. Mencapai kestabilan tingkat harga umum o Kestabilan tingkat harga umum bermakna ekonomi tidak menghadapi masalah kenaikan harga atau kejatuhan harga kurang daripada 4%. o Dalam keadaan ini. o Ini akan meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan pengangguran. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi o Pertumbuhan ekonomi bermakna kegiatan ekonomi semakin meningkat. 2. o Apabila guna tenaga penuh tercapai. 4. iaitu taraf hidup masyarakat tidak naik tetapi turun. 3. agihan pendapatan. KNK sebenar sama dengan KNK potensi. Pertumbuhan Kebajikan = [(PPK benar tahun baru î PPK benar tahun asal) / PPK benar tahun asal] x 100% Kepentingan Kajian Pertumbuhan Kebajikan 1.Makroekonomi Kertas 2 3. iaitu hanya berlaku pengangguran geseran sahaja dalam ekonomi. PPK benar ialah pendapatan purata penduduk dalam sesebuah negara mengikut harga tetap pada tahun asas. Pertumbuhan ekonomi tidak semestinya diikuti oleh pertumbuhan kebajikan / kenaikan taraf hidup masyarakat kerana peratus pertambahan penduduk mungkin melebihi peratus pertambahan KDNK benar. o Kegiatan ekonomi semakin meningkat disebabkan inflasi yang terkawal dan berlaku kestabilan kadar bunga di pasaran. o Kuasa beli pengguna menjadi lebih stabil dan ini akan meningkatkan taraf hidup dan kebajikan masyarakat. Mencapai tingkat guna tenaga penuh o Tingkat guna tenaga penuh tercapai apabila kadar pengangguran kurang daripada 5%. pertumbuhan ekonomi hanya mengambil kira pertambahan keluaran (KDNK benar) tanpa mempeduli faktor-faktor lain yang boleh menentukan taraf hidup masyarakat seperti komposisi keluaran. 2. Terangkan tiga matlamat dasar makroekonomi negara Malaysia. 8 nyna@smk merapok . Dasar Makroekonomi. [6] Tiga matlamat dasar makroekonomi negara Malaysia ialah: 1. o Keluaran negara meningkat dan berlaku peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi. kegiatan ekonomi akan meningkat kerana faktor pengeluaran digunakan sepenuhnya.

taraf hidup dan kebajikan masyarakat turut meningkat Matlamat Dasar Makroekonomi Mencapai Tingkat Guna Tenaga Penuh Guna tenaga penuh merujuk kepada : 1. menurunkan tingkat kebajikan masyarakat. Mengekalkan Kestabilan Tingkat Harga Umum Tingkat harga umum perlu berada pada paras stabil dan kadar inflasi kekal rendah dan terkawal. 2. Sumber ekonomi digunakan dengan cekap dan tiada pengangguran. keadaan di mana jumlah pengangguran adalah minimum dan jumlah pendapatan negara adalah tinggi. Pencapaian tingkat guna tenaga penuh bererti : 1. kebajikan masyarakat akan mencapai tahap maksimum 3. Pertumbuhan ekonomi perlu mencapai kadar yang memuaskan dari tahun ke tahun dengan mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang positif. 9 nyna@smk merapok . 2. menjejaskan eksport negara. menjejaskan pertumbuhan ekonomi. 4. menjejaskan tingkat pelaburan. keadaan di mana kadar pengangguran berada pada paras yang sangat rendah. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Berterusan Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan KDNK benar. Kejatuhan harga atau deflasi : 1. iaitu kurang daripada 4%. keadaan di mana semua faktor pengeluaran digunakan. 3. mengurangkan pendapatan benar/ menjejaskan kuasa beli wang. 2. Kenaikan harga atau inflasi : 1.Makroekonomi Kertas 2 o Seterusnya. keluaran negara akan mencapai tahap maksimum. 3.

kerajaan akan malaksanakan dasar fiskal menguncup. Dasar fiskal bertujuan mencapai tingkat guna tenaga penuh dan mengawal inflasi. menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. meningkatkan rizab pertukaran asing sesebuah negara. Membaiki Imbangan Pembayaran Imbangan pembayaran diperbaiki dengan menambahkan jumlah eksport dan mengurangkan jumlah import. 2. Imbangan pembayaran lebihan/ positif/ lebih baik : 1. Semasa masalah deflasi (kemelesetan ekonomi). iaitu meningkatkan kadar cukai dan mengurangkan perbelanjaan kerajaan bagi mengurangkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah inflasi. y mengatasi masalah pengangguran. Bentuk Dasar Makroekonomi Dasar sebelah permintaan Dasar kerajaan mempengaruhi permintaan agregat dalam negara melalui : Dasar Fiskal (Fiscal Policy) Dasar fiskal ialah langkah-langkah kerajaan mengubah perbelanjaan kerajaan dan struktur pencukaian untuk mempengaruhi tingkat perbelanjaan agregat dalam ekonomi. 10 nyna@smk merapok . kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal mengembang. iaitu menambahkan perbelanjaan keajaan dan mengurangkan kadar cukai bagi meningkatkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah pengangguran.Makroekonomi Kertas 2 Kepentingannya: y meningkatkan taraf kebajikan penduduk. mengurangkan pertumbuhan ekonomi negara. y mencerminkan keberkesanan dasar ekonomi kerajaan. y mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Semasa masalah inflasi. Imbangan pembayaran defisit/ negatif/ merosot : 1.

Dasar sebelah penawaran bermaksud dasar kerajaan melalui pencukaian dan galakan pelaburan yang cuba meningkatkan keupayaan pengeluaran dalam ekonomi bagi meningkatkan penawaran agregat dan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa inflasi. iaitu mengurangkan penawaran wang dan meningkatkan kadar bunga bagi mengurangkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah inflasi. pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan menggalakkan lebih ramai rakyat terlibat dalam aktiviti pengeluaran tertentu. Bank Pusat akan menjalankan dasar kewangan menguncup. Semasa inflasi. kerajaan menurunkan cukai dan menambahkan perbelanjaan kerajaan.Makroekonomi Kertas 2 Dasar Fiskal budibicara merupakan dasar kerajaan mengubah cukai dan perbelanjaan kerajaan. iaitu menambahkan penawaran wang dan mengurangkan kadar bunga dalam pasaran bagi meningkatkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah pengangguran. Contohnya. 11 nyna@smk merapok . kerajaan akan menjalankan dasar kewangan mengembang. eksport dan import negara bagi memperbaiki imbangan pembayaran dan mengawal inflasi. kerajaan boleh mengenakan kawalan harga maksimum ke atas barangan kawalan tertentu bagi mengatasi masalah inflasi. Sebagai contoh. untuk meningkatkan permintaan agregat. kadar upah. Dasar Kewangan (Monetary Policy) Dasar kewangan ialah dasar kerajaan yang dijalankan oleh Bank Pusat untuk mengawal penawaran wang dan kadar bunga bagi mempengaruhi tingkat perbelanjaan agregat untuk mencapai tingkat guna tenaga dan mengawal inflasi. Semasa kemelesetan ekonomi atau deflasi. Dasar sebelah penawaran Dasar sebelah penawaran ialah dasar kerajaan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dari segi penawaran dengan meningkatkan keupayaan pengeluaran ekonomi. Dasar Kawalan Langsung Dasar kawalan langsung merupakan langkah kawalan langsung kerajaan ke atas harga. Contohnya.

harga menurun dan pendapatan bertambah. Kesannya. Kedua-dua dasar ini akan meningkatkan penawaran agregat. 12 nyna@smk merapok .Makroekonomi Kertas 2 Contoh dasar sebelah penawaran ialah insentif pengecualian cukai kepada pengeluar dan penurunan cukai import bagi input pengeluaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful