Makroekonomi Kertas 2

Objektif Pembelajaran Bab 1 A. Definisi dan Skop Analisis makroekonomi Menerangkan konsep makroekonomi dan membezakan bidang kajian antara mikroekonomi dengan makroekonomi. B. Petunjuk / Pembolehubah Makroekonomi Menerangkan secara ringkas pendapatan negara / keluaran negara, guna tenaga dan pengangguran, inflasi, imbangan pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi. Menunjukkan kepentingan petunjuk di atas dengan data ekonomi Malaysia. C. Dasar Makroekonomi Matlamat Dasar Makroekonomi Menghurai matlamat yang ingin dicapai : Tingkat guna tenaga penuh, kestabilan tingkat harga, membaiki imbangan pembayaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bentuk Dasar Makroekonomi Menghurai secara ringkas dasar-dasar yang berikut: Dasar Sebelah Permintaan : Dasar Fiskal, Dasar Kewangan, Kawalan Langsung. Dasar Sebelah Penawaran : Perubahan cukai pendapatan, penurunan cukai input yang diimport, galakan fiskal / insentif pelaburan, galakan untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D).

1

nyna@smk merapok

teori pengeluaran. 2 nyna@smk merapok . teori pasaran dan teori agihan. PETUNJUK / PEMBOLEH UBAH MAKROEKONOMI. teori permintaan dan penawaran. Konsep Mikroekonomi Mikroekonomi didefinisikan sebagai bidang ekonomi yang menumpukan kajian terhadap aktiviti-aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil di dalam ekonomi. Memberikan gambaran tentang : y keadaan peluang pekerjaan y cara penggunaan faktor-faktor pengeluaran y kadar pengangguran y tingkat kebajikan dan taraf hidup rakyat. misalnya kajian mengenai kesan kenaikan pendapatan individu terhadap permintaan individu dan kenaikan harga barang terhadap penawaran firma. Ianya merupakan alat bagi mengukur prestasi kegiatan ekonomi negara. Pendapatan Negara / Keluaran Negara Pendapatan Negara Pendapatan Negara ialah jumlah pendapatan faktor yang diterima oleh sesebuah negara untuk tempoh setahun. Kepentingan Kajian Pendapatan Negara / Keluaran Negara Petunjuk taraf hidup rakyat. Ianya merupakan alat bagi mengukur prestasi kegiatan ekonomi negara. Keluaran Negara Keluaran Negara ialah jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah negara dalam tempoh satu tahun.Makroekonomi Kertas 2 DEFINISI DAN SKOP ANALISIS MAKROEKONOMI. Petunjuk keberkesanan dasar ekonomi kerajaan. bidang kajian mikroekonomi meliputi teori harga. bunga bersih. upah. Petunjuk pertumbuhan ekonomi negara. untung. Ia meliputi sewa. Kajian mikroekonomi dibuat terhadap aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh individu. firma. dan pendapatan perusahaan persendirian. dan kerajaan. Secara umum.

Pendapatan Negara / Keluaran Negara meningkat. Guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang sedang mempunyai pekerjaan. Guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang digunakan secara produktif dalam mengeluarkan output negara. Guna Tenaga = Tenaga Buruh î Jumlah Penganggur Pertambahan guna tenaga bererti 1.Makroekonomi Kertas 2 Membolehkan unit perancang ekonomi mengambil tindakan-tindakan susulan. 3. Kadar Tenaga Buruh = (Jumlah Tenaga Buruh / Jumlah Penduduk) x 100% Kadar Pertumbuhan Tenaga Buruh = [(Tenaga Buruh Baru . Jumlah Penganggur menurun. Contohnya. Kadar Guna Tenaga = (Guna Tenaga / Tenaga Buruh) x 100% 3 nyna@smk merapok . maka jika hanya 1 juta orang mendapat kerja. ini bermakna guna tenaga ialah berjumlah 1 juta orang.2 juta orang. Guna Tenaga dan Pengangguran Tenaga Buruh Jumlah penduduk dalam usia kerja 15-64 tahun yang sedang bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan.Tenaga Buruh Asal) / Tenaga Buruh Asal] x 100% Guna Tenaga Guna tenaga ialah tenaga buruh yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. jumlah tenaga buruh ialah 1. Taraf Hidup rakyat meningkat dll. Tidak termasuk suri rumah dan pelajar lepasan SPM/STPM kerana mereka tidak aktif bekerja atau aktif mencari kerja. 2.

Makroekonomi Kertas 2 Kadar Pertumbuhan Guna Tenaga = [(Guna Tenaga Baru î Guna Tenaga Asal) / Guna Tenaga Asal] x 100% Pertambahan Kadar Guna Tenaga bererti 1. Contohnya. Jumlah Penganggur Jumlah penganggur ialah jumlah tenaga buruh yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan.2 juta orang. 2. 3. Punca-punca pengangguran: 1. Kadar Pengangguran = (Jumlah Penganggur / Tenaga Buruh) x 100% Penurunan kadar pengangguran bererti 4 nyna@smk merapok . Kadar Pengangguran Kadar pengangguran ialah kadar peratus jumlah tenaga buruh yang tidak mendapat pekerjaan berbanding jumlah tenaga buruh. jika jumlah tenaga buruh ialah 1. jumlah tenaga buruh ialah 1.2 juta orang. kemelesetan ekonomi dll. Pencapaian ekonomi semakin meningkat.7%. Masalah ekonomi di mana sebilangan tenaga buruh yang sanggup bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. kemunduran industri. ini bermakna jumlah penganggur adalah berjumlah 0. Kadar pengangguran menurun. Contohnya. Pengangguran Pengangguran ialah tenaga buruh yang ingin dan sanggup bekerja tetapi masih belum mendapat pekerjaan. Penggantian buruh dengan mesin.2 juta orang dan jumlah penganggur ialah 0. ini bermakna kadar pengangguran ialah 16.2 juta orang. maka jika hanya 1 juta orang mendapat pekerjaan. 2.

kenaikan kos pengeluaran. Kadar inflasi menentukan ukuran kestabilan tingkat harga umum. Inflasi Definisi Inflasi Inflasi ialah kenaikan tingkat harga umum bagi barang dan perkhidmatan yang berlaku secara menyeluruh dan berterusan. Semasa guna tenaga penuh. Menaikkan harga barangan eksport. 3. lebihan perbelanjaan semasa ekonomi dalam keadaan guna tenaga penuh. 2. Penurunan pendapatan benar individu.Makroekonomi Kertas 2 1. Meningkatkan keluaran negara / pendapatan negara dan seterusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. pendapatan negara / keluaran negara meningkat 3. kadar guna tenaga meningkat 2. 3. 4. Punca-punca Inflasi: 1. 2. Ekonomi mencapai guna tenaga penuh apabila kadar pengangguran pada paras 4% atau kurang. 3. pencapaian ekonomi meningkat. 2. Kesan Inflasi terhadap ekonomi: 1. Kepentingan Kajian Guna Tenaga / Pengangguran 1. kenaikan harga import. Penurunan kuasa beli wang. Memastikan bekalan tenaga buruh mahir sentiasa mencukupi supaya daya pengeluaran negara sentiasa meningkat. 5 nyna@smk merapok . Penurunan taraf hidup masyarakat. sebilangan besar pengangguran berbentuk pengangguran geseran sahaja. Meningkatkan pendapatan per kapita negara dan seterusnya meningkatkan kemakmuran masyarakat dan kebajikan penduduk. Harga umum ialah harga purata semua barang dan perkhidmatan yang dipasarkan dalam negara.

Indeks harga pengguna (IH) mengukur tingkat harga umum. Imbangan Pembayaran = Imbangan Akaun Semasa + Imbangan Akaun Kewangan + Kesilapan dan Ketinggalan Kepentingan Kajian Imbangan Pembayaran Lebihan dalam imbangan pembayaran menguntungkan negara dengan y menambahkan rizab pertukaran asing negara. IH bagi tahun asas (tahun yang dijadikan asas perbandingan) ditetapkan sebagai 100. Imbangan Pembayaran Imbangan pembayaran ialah penyata kewangan yang merekodkan nilai semua urus niaga dan aliran wang antara negara dalam satu tahun. Kadar Inflasi dan Indeks Harga 1. Jika IH tahun baru = 105. Mengukur perubahan kos hidup. Mengukur kestabilan tingkat harga umum. 2.Makroekonomi Kertas 2 5. Meningkatkan kos hidup masyarakat. Kepentingan Kajian Inflasi 1. y menjejaskan kestabilan nilai mata wang. Penyata kewangan tentang segala urus niaga dan aliran modal antara negara itu dengan negara lain dalam setahun. 6 nyna@smk merapok . Ianya merupakan alat untuk mengukur keadaan perdagangan luar negara. y mengurangkan kegiatan ekonomi negara. 2. kadar inflasi = [(IH tahun baru î IH tahun asal) / IH tahun asal] x 100% = 5/100 x 100% = 5%. Kurangan (Defisit) dalam imbangan pembayaran merugikan negara kerana : y mengurangkan rizab pertukaran asing negara.

Meningkat ketika Pendapatan Per Kapita (PPK) benar meningkat (apabila pertambahan Pendapatan Negara benar melebihi pertambahan penduduk). Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi ialah pembangunan ekonomi berbentuk fizikal seperti pertambahan keluaran barang dan perkhidmatan. Pertumbuhan ekonomi = [KDNK benar tahun baru î KDNK benar tahun asal) / KDNK benar tahun asal] x 100% (cara pengukuran yang lebih sesuai kerana menunjukkan pertambahan output dalam negara berkenaan) atau Pertumbuhan ekonomi = [KNK benar tahun baru î KNK benar tahun asal) / KNK benar tahun asal] x 100% (cara pengukuran yang kurang sesuai kerana termasuk pertambahan output di luar negara) Pertumbuhan ekonomi dihitung mengikut harga tetap pada tahun asas untuk mengelakkan pengaruh kesan inflasi. pertambahan infrastruktur dan peningkatan pembangunan ekonomi lain. pembangunan infrastruktur. pembangunan jumlah sekolah dll. Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan pertambahan keluaran (KDNK benar) dalam sesebuah ekonomi.Makroekonomi Kertas 2 Kerajaan terpaksa bercampur tangan dalam ekonomi melalui kawalan langsung dll. KDNK benar ialah nilai barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam sesebuah negara mengikut harga tetap pada tahun asas. Kepentingan Kajian Pertumbuhan Ekonomi Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan baru kepada penduduk yang semakin bertambah. Pengukur prestasi pembangunan ekonomi berbentuk fizikal misalnya pertambahan jumlah keluaran barang perkilangan. Kenaikan taraf hidup masyarakat. 7 nyna@smk merapok . Pertumbuhan Kebajikan 1. Ianya merupakan alat untuk mengukur prestasi pembangunan negara. 2.

Mencapai tingkat guna tenaga penuh o Tingkat guna tenaga penuh tercapai apabila kadar pengangguran kurang daripada 5%. agihan pendapatan. pertumbuhan ekonomi hanya mengambil kira pertambahan keluaran (KDNK benar) tanpa mempeduli faktor-faktor lain yang boleh menentukan taraf hidup masyarakat seperti komposisi keluaran. 2. kegiatan ekonomi akan meningkat kerana faktor pengeluaran digunakan sepenuhnya. o Kuasa beli pengguna menjadi lebih stabil dan ini akan meningkatkan taraf hidup dan kebajikan masyarakat. 8 nyna@smk merapok . KNK sebenar sama dengan KNK potensi. 4. [6] Tiga matlamat dasar makroekonomi negara Malaysia ialah: 1. Terangkan tiga matlamat dasar makroekonomi negara Malaysia. 2. Pertumbuhan ekonomi tidak semestinya diikuti oleh pertumbuhan kebajikan / kenaikan taraf hidup masyarakat kerana peratus pertambahan penduduk mungkin melebihi peratus pertambahan KDNK benar. o Dalam keadaan ini. o Ini akan meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan pengangguran. Dasar Makroekonomi. Mencapai kestabilan tingkat harga umum o Kestabilan tingkat harga umum bermakna ekonomi tidak menghadapi masalah kenaikan harga atau kejatuhan harga kurang daripada 4%. o Kegiatan ekonomi semakin meningkat disebabkan inflasi yang terkawal dan berlaku kestabilan kadar bunga di pasaran. Di samping itu.Makroekonomi Kertas 2 3. o Keluaran negara meningkat dan berlaku peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi. iaitu taraf hidup masyarakat tidak naik tetapi turun. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi o Pertumbuhan ekonomi bermakna kegiatan ekonomi semakin meningkat. iaitu hanya berlaku pengangguran geseran sahaja dalam ekonomi. 3. o Apabila guna tenaga penuh tercapai. dan eksternaliti negatif. Pertumbuhan Kebajikan = [(PPK benar tahun baru î PPK benar tahun asal) / PPK benar tahun asal] x 100% Kepentingan Kajian Pertumbuhan Kebajikan 1. PPK benar ialah pendapatan purata penduduk dalam sesebuah negara mengikut harga tetap pada tahun asas.

Pencapaian tingkat guna tenaga penuh bererti : 1. 2. menjejaskan tingkat pelaburan. menjejaskan pertumbuhan ekonomi. kebajikan masyarakat akan mencapai tahap maksimum 3. taraf hidup dan kebajikan masyarakat turut meningkat Matlamat Dasar Makroekonomi Mencapai Tingkat Guna Tenaga Penuh Guna tenaga penuh merujuk kepada : 1. 2. Pertumbuhan ekonomi perlu mencapai kadar yang memuaskan dari tahun ke tahun dengan mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Kenaikan harga atau inflasi : 1. menurunkan tingkat kebajikan masyarakat. keadaan di mana kadar pengangguran berada pada paras yang sangat rendah. 3. keadaan di mana semua faktor pengeluaran digunakan. iaitu kurang daripada 4%. Sumber ekonomi digunakan dengan cekap dan tiada pengangguran. 4. 2. Kejatuhan harga atau deflasi : 1. mengurangkan pendapatan benar/ menjejaskan kuasa beli wang. 9 nyna@smk merapok . keadaan di mana jumlah pengangguran adalah minimum dan jumlah pendapatan negara adalah tinggi.Makroekonomi Kertas 2 o Seterusnya. keluaran negara akan mencapai tahap maksimum. menjejaskan eksport negara. Mengekalkan Kestabilan Tingkat Harga Umum Tingkat harga umum perlu berada pada paras stabil dan kadar inflasi kekal rendah dan terkawal. 3. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Berterusan Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan KDNK benar.

meningkatkan rizab pertukaran asing sesebuah negara. Bentuk Dasar Makroekonomi Dasar sebelah permintaan Dasar kerajaan mempengaruhi permintaan agregat dalam negara melalui : Dasar Fiskal (Fiscal Policy) Dasar fiskal ialah langkah-langkah kerajaan mengubah perbelanjaan kerajaan dan struktur pencukaian untuk mempengaruhi tingkat perbelanjaan agregat dalam ekonomi. iaitu menambahkan perbelanjaan keajaan dan mengurangkan kadar cukai bagi meningkatkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah pengangguran. Semasa masalah deflasi (kemelesetan ekonomi). Membaiki Imbangan Pembayaran Imbangan pembayaran diperbaiki dengan menambahkan jumlah eksport dan mengurangkan jumlah import. 2. y mengatasi masalah pengangguran. kerajaan akan malaksanakan dasar fiskal menguncup. menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. 10 nyna@smk merapok . Imbangan pembayaran lebihan/ positif/ lebih baik : 1. Dasar fiskal bertujuan mencapai tingkat guna tenaga penuh dan mengawal inflasi. y mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Imbangan pembayaran defisit/ negatif/ merosot : 1. iaitu meningkatkan kadar cukai dan mengurangkan perbelanjaan kerajaan bagi mengurangkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah inflasi. kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal mengembang. mengurangkan pertumbuhan ekonomi negara. Semasa masalah inflasi. y mencerminkan keberkesanan dasar ekonomi kerajaan.Makroekonomi Kertas 2 Kepentingannya: y meningkatkan taraf kebajikan penduduk.

kerajaan boleh mengenakan kawalan harga maksimum ke atas barangan kawalan tertentu bagi mengatasi masalah inflasi. Dasar sebelah penawaran Dasar sebelah penawaran ialah dasar kerajaan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dari segi penawaran dengan meningkatkan keupayaan pengeluaran ekonomi. iaitu mengurangkan penawaran wang dan meningkatkan kadar bunga bagi mengurangkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah inflasi.Makroekonomi Kertas 2 Dasar Fiskal budibicara merupakan dasar kerajaan mengubah cukai dan perbelanjaan kerajaan. eksport dan import negara bagi memperbaiki imbangan pembayaran dan mengawal inflasi. Contohnya. Bank Pusat akan menjalankan dasar kewangan menguncup. Dasar sebelah penawaran bermaksud dasar kerajaan melalui pencukaian dan galakan pelaburan yang cuba meningkatkan keupayaan pengeluaran dalam ekonomi bagi meningkatkan penawaran agregat dan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa inflasi. kerajaan menurunkan cukai dan menambahkan perbelanjaan kerajaan. Contohnya. kadar upah. Semasa kemelesetan ekonomi atau deflasi. Semasa inflasi. Dasar Kawalan Langsung Dasar kawalan langsung merupakan langkah kawalan langsung kerajaan ke atas harga. Dasar Kewangan (Monetary Policy) Dasar kewangan ialah dasar kerajaan yang dijalankan oleh Bank Pusat untuk mengawal penawaran wang dan kadar bunga bagi mempengaruhi tingkat perbelanjaan agregat untuk mencapai tingkat guna tenaga dan mengawal inflasi. iaitu menambahkan penawaran wang dan mengurangkan kadar bunga dalam pasaran bagi meningkatkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah pengangguran. Sebagai contoh. kerajaan akan menjalankan dasar kewangan mengembang. pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan menggalakkan lebih ramai rakyat terlibat dalam aktiviti pengeluaran tertentu. 11 nyna@smk merapok . untuk meningkatkan permintaan agregat.

12 nyna@smk merapok .Makroekonomi Kertas 2 Contoh dasar sebelah penawaran ialah insentif pengecualian cukai kepada pengeluar dan penurunan cukai import bagi input pengeluaran. Kesannya. Kedua-dua dasar ini akan meningkatkan penawaran agregat. harga menurun dan pendapatan bertambah.