Konsep perubahan dalam pendidikan Bidang Pendidikan telah, sedang & akan menjadi faktor paling utama untuk menyediakan

manusia menghadapi cabaran masa depan dan perubahan ini juga tidak dapat dielakkan yang menyebabkan setiap individu perlu sentiasa bersedia dari semasa ke semasa. JENIS PERUBAHAN Terdapat 4 jenis perubahan di dalam pendidikan... 1. PERUBAHAN KE ARAH PENINGKATAN Perubahan ini memberi kesan kepada komponen-komponen tertentu dalam organisasi seperti: - Berlakunya perubahan dalam struktur organisasi. - Memperkenalkan teknologi baru. - Mengadakan program pembangunan staf untuk tingkatkan komitmen & produktiviti staf. 2. PERUBAHAN STRATEGIK ORGANISASI Melibatkan keseluruhan organisasi seperti: - Mendefinisikan semula peranan organisasi. - Perubahan nilai teras organisasi. - Pembentukan semula misi. - Perubahan struktur & strategi organisasi. 3. PERUBAHAN REAKTIF Perubahan ini berlaku akibat tindak balas langsung daripada pelanggan & pihak berkepentingan (stakeholders) . - Kepekaan pelanggan & stakeholders terhadap isu-isu persekitaran dan etika memerlukan organisasi melakukan perubahan. - Perubahan dari segi prosedur & cara layanan pelanggan hendaklah dilakukan. 4. PERUBAHAN AKIBAT DARIPADA JANGKAAN Perubahan dilakukan bukan disebabkan oleh desakan pelanggan tetapi kerana terdapatnya kesedaran dalam kalangan pengurusan yang perlu diadakan perubahan bagi memastikan organisasi memperoleh kebaikan kompetitif. Antara sebab perubahan ini dilakukan adalah: - Persiapan menghadapi pesaing baru yang akan muncul. - Persiapan terhadap kemungkinan berlakunya perubahan ke atas kehendak pelanggan. - Penciptaan baru teknologi yang memerlukan organisasi berubah. - Persiapan bagi menghadapi perubahan polisi kerajaan. - Perubahan dalam trend tenaga kerja. PERUBAHAN ADALAH KOMPLEKS Perubahan dikaitkan dengan 2 proses: 1. EVOLUSI * perubahan yang hasilkan kesan yang sedikit dalam tempoh yang panjang * perubahan yang ketara dalam status quo

REVOLUSI * perubahan yang pantas * perubahan yang meninggalkan kesan yang membinasakan .2.