P. 1
LITERASI BAHASA

LITERASI BAHASA

|Views: 3,398|Likes:
Published by kasimpgsrbm08

More info:

Published by: kasimpgsrbm08 on Oct 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

WAJ 3104

LITERASI BAHASA

1. 1. 1

KAEDAH ABJAD Pengenalan Kaedah ini merupakan kaedah yang tertua dijalankan semenjak kerajaan Greek dan

Rom. Ianya juga dikenali sebagai kaedah klasik dimana kaedah abjad ini adalah sangat popular digunakan oleh guru pada peringkat permulaan mengajar membaca kepada murid-murid. Kaedah abjad ini lebih mementingkan pada pengenalan nama-nama huruf dan bunyi huruf-huruf itu.

1.2

Langkah-Langkah Pengajaran

1.2.1 Pengenalan Abjad a. Murid diperkenalkan dengan kesemua 26 huruf. b. Murid diajar nama huruf secara teratur dalam abjad : a b c .... x y z. c. Rancangan pelajaran harian bermula dengan a hingga z. d. Latihan menulis dan pengecaman abjad dilaksanakan dan murid perlu menghafal setiap lambang abjad. e. Setelah murid-murid menghafal nama abjad, bunyi-bunyi huruf akan diajar kepada murid. f. Murid akan diajar dengan huruf kecil dahulu seterusnya barulah diikuti dengan huruf besar. g. Latihan menulis huruf kecil dan huruf besar. h. Latihan memadankan huruf kecil dan huruf besar. i. Murid diperkenalkan dengan permulaan perkataan bermula dengan sesuatu bunyi huruf vokal seperti contoh berikut : * Ayam * Api * Adik * Awan 1

PGSR BM AMBILAN NOV 2008

WAJ 3104

LITERASI BAHASA

j. Seterusnya murid diperkenalkan dengan permulaan perkataan bermula dengan huruf konsonan seperti contoh berikut : Bola Buku Batu Besi Langkah ini adalah sebagai usaha untuk memperkenalkan kepada murid hubungan antara bunyi huruf dan perkataan. 1.2.2 Penggabungan Bunyi Vokal Dan Konsonan
a. Setelah murid-murid menguasai bunyi huruf dan hubungan antara bunyi

huruf dan perkataan, murid diajar membentuk dan membaca sukukata. Contohnya seperti berikut: ba be bi bo bu ca ce ci co cu hingga ke huruf za ze zi zo zu 1.2.3 Membentuk Perkataan Mudah a. Murid diajar mencantumkan suku kata dengan sukukata Contoh: Bu bu Ba ba b. Seterusnya murid akan diajar kemahiran mengeja perkataan-perkataan mudah. Contoh: baju , saya , dadu
1.2.4 Membentuk Ayat Mudah

a. Seterusnya murid dibimbing mengenal untuk membentuk ayat mudah. Contoh : Bibi buka buku Bibi baca buku Buku Bibi baru b. Murid selanjutnya diperkenalkan dengan rangkai kata, ayat dan seterusnya diajar membaca. 2

PGSR BM AMBILAN NOV 2008

WAJ 3104

LITERASI BAHASA

1.3

Kelebihan Kaedah Abjad

1.3.1 Sesuai dengan susuk bahasa Malaysia kerana bahasa Malaysia terdiri daripada

suku kata yang hampir tetap bunyinya. 1.3.2 Membolehkan kanak-kanak membaca perkataan-perkataan baru walaupun belum pernah dipelajari kerana mereka dapat mengenal huruf-huruf dan membunyikan vokal dan konsonan dengan baik. 1.3.3 Kaedah ini memberi asas dan binaan yang kukuh dalam membaca. 1.3.4 Tercapai kecekapan dan kemahiran membaca serta member keyakinan kepada murid-murid.

1.4

Kelemahan Kaedah Abjad

1.4.1 Murid-murid membaca dengan lancar mengikut cara tradisional tanpa memahami apa yang dibacanya. Mereka hanya mementingkan sebutan dan kelancaran membaca. 1.4.2 Murid-murid terbawa-bawa tabiat membaca sambil mengeja. Ini menyebabkan mereka membaca merangkak-rangkak dan tidak faham apa yang dibaca. 1..4.3 Kaedah ini dikatakan tidak sesuai dengan kehendak pendidikan dan psikologi murid-murid kerana pengajaran tidak secara keseluruhan yang bermakna. 1.4.4 Ianya boleh mendatangkan kebosanan kepada murid-murid terutama apabila mereka diberi latih tubi yang berlebihan.

PGSR BM AMBILAN NOV 2008

3

H. Suku kata adalah satu ujaran terkecil dari sebuah kata yang didengarkan pada kehadiran vokal. VK + KVK (untuk. Suku kata ditandai oleh suatu vokal dan wujud sebagai satu vokal atau bersamasama dengan konsonan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 2. Contoh : KV + V + KV (biasa. aib). du Ɨ duk Menurut R. KV + V + 4 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . Setidak-tidaknya satu suku kata terdiri daripada satu buah vokal atau satu vokal dan satu konsonan. V + VK (air. Kaedah suku kata ialah bahagian perkataan berasaskan kehadiran vokal.1 2. Suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri oleh vokal. Contoh : ah. Robins pula kaedah ini merupakan “Satu kumpulan konsonan dan vokal yang mempunyai status unit. KAEDAH SUKU KATA Definisi Menurut Daniel Jones kaedah suku kata adalah satu deretan bunyi yang mengandungi satu puncak kelantangan. a. unda). cuaca). (c) Kata tunggal tiga suku kata. Contoh : K + V + K (b) Kata tunggal dua suku kata. di tengah kata dan di akhir kata. KV + KVK (bukan. 2. s suku kata dibahagi kepada 2 iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. entah).” Ujaran yang paling minimum. ela). Suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri oleh konsonan. VK + KV (anda. V + KVK (adat. Mengacu kepada bunyi akhir.2 Jenis Suku Kata: (a) Kata tunggal satu suku kata. Contoh : V + KV (ibu. iaitu sebagai satu unit yang boleh diduduki di awal kata. dekat). emas). Contoh : a Ɨ ku.

4 Keburukan Kaedah Abjad a) Murid-murid tidak lancar membaca.2. Kaedah ini menjadikan murid sibuk mengeja kerana tumpuan mereka kepada huruf semata-mata. Tidak berkehendakkan alat-alat mengajar yang banyak. (d) Kata tunggal empat suku kata. d) Tidak membangkitkan perasaan gemar membaca kerana kaedah ini bertentangan dengan pendapat Ilmu Jiwa iaitu cara kanak-kanak menguasai sesuatu ialah daripada keseluruhannya membawa kepada bahagianbahagiannya. Oleh kerana terlalu mementingkan ejaan dan sebutan . c) Murid-murid akan membaca dengan berlagu dan tidak memperdulikan rangkaikata dan tempat-tempat berhenti. 3. Ini disebabkan mereka dilatih mengeja tiaptiap perkataan yang dibacanya.3 Kebaikan Kaedah Suku Kata a) Murid-murid mahir mengeja. Fonetik (fon’etik) ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya.2. 2. b) Kaedah ini memudahkan guru-guru menjalankan kerja-kerjanya. fahamman langsung tidak dihiraukan. e) Mengelirukan kanak-kanak kerana nama huruf-huruf tidak menepati bunyi huruf-huruf itu. KAEDAH FONIK 3.WAJ 3104 LITERASI BAHASA KV (kaedah). b) Murid-murid tidak faham apa yang dibacanya.1 Definisi Kaedah fonik ialah kaedah pengajaran membaca yang membimbing murid tentang perkaitan antara abjad bagi bahasa bertulis (grafim) dengan bunyi individu (fonem) bahasa pertuturan. Contoh : KV + KV + KV + KV (panorama) 2. Fonetik itu adalah satu bidang bahasa PGSR BM AMBILAN NOV 2008 5 .

3. Setiap abjad mempunyai bunyi-bunyi tertentu dan ada juga abjad yang mempunyai lebih daripada satu bunyi terutama dalam bahasa Inggeris. Kajian yang ditinjau daripada segi bahan fizik atau jisim yang mewujudkan bentuk ucapan. Kesedaran Fonemik . 3. kh. ny. tang.2. Seterusnya permulaan perkataan. dan Membunyikan huruf-huruf dahulu.2 Cara Pengajaran Kaedah fonik berasaskan teori bahawa belajar membaca melibatkan kebolehan mengenal kod (lambang). Mulakan dengan perkataan yang pendek dan mudah sy.WAJ 3104 LITERASI BAHASA yang begitu luas yang mencakupi ciri-ciri fizikal sesuatu bunyi. sifat bunyi bahasa (akuistik) dan pendengaran (auditori). /k/ dan /u/. murid boleh memberitahu bahawa bunyi awal perkataan itu ialah /b/ (b ē) .isolation) Apabila mendengar sebutan perkataan “buku”. Kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan. Contohnya : A = aaaa E = e’h E = eh I = iiiii O = oooo PGSR BM AMBILAN NOV 2008 6 . antara lainnya frekuensi dan bagaimana bunyi terhasil. Cara pengajaran Fonik menggunakan ialah dengan mencantumkan vokal dengan konsonan untuk membentuk perkataan.Bunyi Fonik . Kaedah fonik ini menekankan kepada setiap bunyi-bunyi abjad yang terdapat dalam bahasa. hubungan antara bunyi dan lambang yang dilihat.1 Membunyikan suku kata dan menyambungkan dengan suku kata yang lain. murid boleh memberitahu bahawa abjad awal perkataan itu ialah /b/ dan ikuti oleh /u/. Contohnya : ba. = batang dahulu serta mulakan dengan huruf vokal. (tersendiri .akhiran perkataan. lepas itu menjadikannya suku kata dan akhirnya perkataan.Abjad Apabila mendengar sebutan perkataan “buku”.pertengahan perkataan dan baru dimasukkan ng.

3.2 Kaedah ini membolehkan kanak-kanak membaca perkataa-perkataan baharu walaupun perkataan-perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka. 3.WAJ 3104 LITERASI BAHASA U = uuuu B = beh C = ceh D = deh F = feh G = geh H = heh J = jeh K = keh L = el M = em N = en P = peh Q = qeh R = rer S = sss T = the V = vev W = weh Y = yeh Z = zez b (beh).3 Jika kanak-kanak telah menguasai kesemua bunyi abjad.1 Sesuai dengan susuk kata Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu adalah terdiri daripada suku-suku kata yang hampir tetap bunyinya.3.4 Keburukan Kaedah Bunyi PGSR BM AMBILAN NOV 2008 7 . t (teh). ba 3. mereka akan boleh membaca dalam apa jua bahasa.3.3.3 + a (ah) = u (uh) = tu = ba tu batu Kebaikan Kaedah Bunyi 3.4 Bagi kaedah fonik juga kanak-kanak tidak akan tersangkut di peringkat sukukata tertutup kerana bagi membaca sesuatu ayat mereka harus terus membunyikan perkataan sehingga selesai satu perkataan. 3.3. 3.

2 Cara Pengajaran Kaedah ini adalah lebih mudah untuk mengajar kanak-kanak menggunakan kad-kad imbasan seperti cara yang diperkenalkan oleh Glen Doman. 4. Pola-pola sukukata ditulis di atas kad-kad imbasan dan diimbaskan kepada kanak-kanak. KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Definisi Kaedah pandang dan sebut datang dalam keadaan ramai kanak-kanak tidak boleh 4. jumlah 2000 ke 3000 adalah satu jumlah yang masih boleh diterima hafal oleh anak kecil kita. ia hanya perlu diimbas dan setiap perkataan yang diimbaskan akan disimpan di dalam ingatan dan dikeluarkan bila masanya tiba. satu lepas satu. Setiap perkataan ditulis di atas kad-kad manila yang dipotong kecil dan diimbaskan kepada kanak-kanak dengan cepat. Kaedah PGSR BM AMBILAN NOV 2008 8 . Uniknya bahasa Malaysia adalah kerana pola-pola sukukatanya jelas dan pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa Malaysia ada lebih daripada 1000 pola-pola untuk dihafal. Mengikut kajian.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 3. Sama dengan kaedah mengeja.4. kaedah ini meminta kanak-kanak menghafal pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa Malaysia.1 membaca dengan menggunakan kaedah abjad . kaedah pandang dan sebut juga tidak termasuk antara kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca bahasa Inggeris.2 Bacaan murid-murid tidak licin.4. Sebab itulah.1 Tidak menarik hati kerana suku-suku kata yang diajar itu tidak mempunyai makna yang nyata pada mereka. ini disebabkan perhatian murid-murid itu tertumpu kepada suku-suku kata. 4.kanak-kanak dikatakan mempunyai ingatan foto “photographic memory “. Berpadanan dengan namanya. Rasionalnya. 3. Sebabnya bahasa Inggeris tidak mempunyai sukukata yang jelas.

4.1 Mengecam dan mengenal perkataan dengan memandang keseluruhannya.3 Proses Kaedah pandang dan sebut 4. 4.2 Dalam hal mempelajari ayat pula. 4. kanak-kanak diminta mengecamterus ayatayat yang pendek dan mudah dengan tidak mengeja satu-satu perkataan yang terkandung di dalamnya. Kanak-kanak hanya perlu mengecam dan menghafal tulisan dan gabungan bunyi dua. 4. tiga atau empat huruf lalu menyebut terus contohnya:• ba bi bu be bo (untuk 2 huruf ) • ban bin bun ben bon (untuk 3 huruf) 4. Pada peringkat permulaan. Setelah mengecam diminta terus membaca.4. 4.3. tetapi terus disebut perkataan itu.5 Kaedah ini sangat baik dan sesuai digunakan bagi mengajar bacaan Jawi terutama bagi perkataan-perkataan yang tidak tetap sistem bunyinya untuk dieja.2 Bersesuaian dengan resmi semula jadi kanak-kanak mempelajari sesuatu iaitu PGSR BM AMBILAN NOV 2008 9 .4 Kaedah ini dikenali juga dengan nama kaedah perkataan. Setelah dicam. dan tidak jyga dieja.3. perkataan-perkataan yang disampaikan mengikut kaedah ini diserta dengan gambar.3 Pengulangan serta latih tubi perlu diperbanyakkan. menarik minat murid-murid. 4. tidak dibunyikan. kaedah rangkai kata dan kaedah ayat.3. 4.1 Sesuai dengan kehendak ilmu jiwa kanak-kanak kerana mereka mempelajari sesuatu cara keseluruhan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA pandang dan sebut tidak memerlukan kanak-kanak untuk mengeja atau membatangkan ejaan.4 Kelebihan Kaedah Pandang dan Sebut.3.4.3.

4. 4.Seseorang individu akan dapat menikmati hasil fikiran dan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya.Oleh itu pelajaran menulis sangatlah penting kerana ia bertindak sebagai alat bagi menurunkan segala isi pelajaran dan mempamerkan buah fikiran seseorang. 4.5 Kelemahan Kaedah Pandang dan Sebut.5.3 Kaedah ini dari awal mementingkan makna. 4.4 Lambat tercapai kemahiran dan kecekapan membaca.Tulisan adalah alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA daripada keseluruhan kepada bahagian-bahagiannya. DEFINISI TULISAN TULISAN adalah bahasa yang bertulis dengan lambang-lambang bunyi.5.1 Bacaan kanak-kanak mungkin terhad kepada perkataa. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 10 .4. rangkai kata dan ayat- ayat yang telah diajarkan sahaja.5. Jika tulisan itu dibunyikan semula ia dikatakan bahasa. Dengan itu kanak-kanak dari mula mendapat latihan memaham apa yang dibaca oleh mereka.4 Guru dapat melatih kanak-kanak membaca dengan sebutan dan rentak irama ataupun alunan suara yang betul dari mulanya. 4. Lambat mengenal bunyi dan suku kata. 4.5.Ia merupakan bahasa yang tersusun yang berupa rangkai-rangkai kata dan ayat-ayat. 5.2 Kaedah ini tidak membolehkan kanak-kanak mengenal huruf secara formal.. 4. 4.3 Murid-murid tidak mempunyai asas yang kukuh yang membolehkan mereka membaca sendiri.

5. Di sekolah-sekolah .tidak elok kanak-kanak disuruh menulis sebelum dia tahu membaca.Ramai orang mempunyai bakat atau kebolehan menulis tetapi tidak mempunyai minat untuk melahirkannya.1 Tujuan serta merta. b) Membolehkan kanak-kanak membaca perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat–ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca.Membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan dan begitulah juga di sebaliknya. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 11 .Seseorang itu pula berpeluang membaca apabila ada hasil penulisan untuk dibaca.Bagaimanapun harus diingat.Ini tidaklah merisaukan.1.Seseorang itu menulis karangnya kerana ada yang membacanya. a) Mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik. e) Menyuburkan minat suka menulis atau mengarang.pelajaran menulis dan membaca bukanlah sesuatu yang terpisah sifatnya malah ia seharusnya dijalankan serentak atau dalam masa yang selari. c) Kanak-kanak mengulangi pelajarannya dengan cara membaca tulisan-tulisan yang tercatat atau membaca buku-buku luar untuk menambah lagi isi bacaannya. perkembangan bahasa dan tulisan g) Menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi peperiksaan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Tulisan berhubung rapat dengan membaca.cekap dan pantas.kerana sewaktu mereka menulis mereka juga membaba.1 TUJUAN TULISAN 5.Walaupun pada dasarnya membaca seharusnya mendahului tulisan tetapi ada kalanya kanak-kanak telahpun pandai menulis ketika masuk ke sekolah. f) Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata. d) Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan.Kedua-duanya mementingkan teknik dan akal.

b) Menyediakan mereka dengan pengetahuan ini supaya dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan untuk orang ramai umumnya. mendedahkan perkara-perkara semasa yang sedang berlaku.1 . membuat ramalan ramalan peristiwa masa depan dan sebagainya. JENIS-JENIS KEMAHIRAN TULISAN Ada dua jenis kemahiran yang perlu dicapai dalam menyampaikan pengajaran tulisan. penyajak atau pengarang dapat menggambarkan sesuatu melalui penulisannya. a) Meluaskan pengetahuan. Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 5. perhubungan dan matlamat menerusi penulisan.2 Tujuan Lanjut. 6. Pertama kemahiran menulis secara mekanis dan kedua ialah kemahiran untuk pelahiran (mental). pengalaman. pengalaman dan perasaan. 6.1. seorang penulis.menekap dan membentuk huruf dan lain-lain adalah penting kerana ia bertujuan memberi latihan dan pengalaman asas yang diperlukan supaya berupaya membantu murid-murid menguasai kemahiran menulis selanjutnya PGSR BM AMBILAN NOV 2008 Kemahiran Menulis Secara Mekanis 12 . Aktiviti-aktiviti tulisan seperti membuat corak. Misalnya. Mereka melaporkan sesuatu yang telah berlaku. Kemahiran menulis secara mekanis haruslah dikuasai pada peringkat awal supaya murid-murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca.

saiz.2 Kemahiran Menulis Untuk Pelahiran (Mental) Kemahiran penulisan untuk pelahiran biasanya dikuasai setelah kanak-kanak mendapat kemahiran mekanis.Kemahiran ini banyak melibatkan mental. c) Latihan pernyataan kehendak. jelas dan senang dibaca. di pasir. kebersihan dan lain-lain. bentuk-bentuk awan larat dan sebagainya.menulis perkataan dan ayat. b) Tunjukkan cara pergerakan tangan. perkataan. d) Melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf. e) Mengawasi tulisan murid tentang bentuk . menulis suku kata.WAJ 3104 LITERASI BAHASA seperti menulis huruf.tegak atau condong. 7.otot.di papan tulis dan sebagainya.menyusun benda-benda dan melatih menulis unsur-unsur huruf dan perkataan.segi-segi.jarak kekemasan. rangkai kata dan ayat. f) Melatih menulis cepat. 6. bulatan. g) Melatih menulis cepat. Latihan-latihan mental yang boleh dijalankan untuk mendapat kemahiran menulis untuk pelahiran ialah: a) Latihan pernyataan fikiran atau pendapat. PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN MENULIS Peringkat pengajaran menulis terbahagi kepada tiga : 13 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . c) Bermain dengan benda-benda seperti plastisin.jari dan membentuk atau membuat garisangarisan. Latihan-latihan mekanikal yang boleh dijalankan untuk mendapatkan kemahiran tersebut ialah di antaranya : a) Latihan pergerakan tangan . b) Latihan pernyataan perasaan. tulis di awangan. d) Latihan mengeluarkan pendapat-pendapat yang tulen dan asli.

Menurut Hughes. koordinasi mata dan tangan. Pada peringkat pramenulis. garis melengkung. Selain itu latihan-latihan kordinasi mata dan tangan dilakukan dengan banyak supaya kanakkanak dapat meniru bentuk–bentuk yang dilihat. vii. Menekap atau menyurih bentuk-bentuk geometrid an garisan putus. dan bulatan arah jam. kiri ke kanan dan depan ke belakang. latihan-latihan pergerakan mata melalui lakaran-lakaran terkawal dan lakaran bebas yang dilakukan oleh kanak-kanak.1 Peringkat Pramenulis Kanak-kanak sudah boleh diajar kemahiran pramenulis sekiranya ia sudah mempunyai kesediaan menulis seperti pergerakan otot-otot tangan dan jari jemari serta sudah dapat membuat pengamatan visual iaitu sudah boleh membezakan dan mengecam benda-benda. iii. Melukis garis condong . dan Hoffmann (1991) kanak-kanak sepatutnya sudah boleh melakukan perkara-perkara berikut sebelum mereka diajar menulis. dan dari bawah ke atas. Pada peringkat ini otot-otot tangan dan jari dilatih supaya lebih kemas dan teratur pergerakannya dan juga dapat memegang pensel dengan betul dan kemas. Menyalin corak mudah dan bentuk-bentuk . melukis garis tegak dari atas ke bawah. i. aktiviti-aktiviti yang dilakukan adalah untuk melatih pergerakan tangan. dan viii. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 jarum 14 . Lenz. iv. Mercer. Mengenal huruf-huruf dan dapat membezakan keserupaan dan perbezaan bentuk huruf-huruf tersebut . vi. 7. v. Melukis garis lintang dari kiri ke kanan. Melakukan pergerakan tangan atas ke bawah. Menyambung titik-titik di atas kertas. Melukis bulatan lawan arah bulatan jam. ii.WAJ 3104 LITERASI BAHASA a) Peringkat pramenulis (persediaan) b) Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis) c) Peringkat untuk pelahiran.

faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Pada peringkat ini guru menekankan cara memegang pensel yang betul.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 8. Di bawah ini adalah latihan menulis terkawal dari mula hingga ke akhir lembaran satu garis itu .2 Peringkat Mendirikan Asas Setelah murid-murid menjalankan latihan pramenulis. kawalan tulisan perlu dilakukan. dan kertas garis tiga. Aktiviti awal adalah tertumpu kepada menulis huruf-huruf secara bebas di atas kertas kosong kertas petak. Pada peringkat awal. Setelah didapati memuaskan. guru hendaklah menggunakan berbagai-bagai kaedah dan teknik untuk mengajar kanak-kanak menulis. maka guru sudah boleh memperkenalkan pengajaran kemahiran menulis pada mereka. kedudukan badan.1 PENULISAN MEKANIS Peringkat Mendirikan Asas (Tulisan Mekanis ) Apabila kanak-kanak sudah boleh menguasai kemahiran pramenulis dan dapat melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan baik. Aktiviti ini harus bermula daripada garisan yang lebar hingga lembaran satu garis. barulah dilatih membentuk huruf-huruf pada halaman yang bergaris . dan bentuk huruf. 9. 8.1 PEMULIHAN MEMBACA Pengenalan 15 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 .0 8. dicadangkan murid membentuk huruf di kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan. Apabila murid mula membentuk huruf-huruf pada kertas bergaris. 9. mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan.

Justeru. Pengajaran bunyi vokal. Justeru. 9. dan pengalaman sedia ada.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu. Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan penerimaan akustik yang berbeza.2. guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyi seperti: • Bibir • Gigi • Gusi • Lelangit keras • Lelangit lembut • Anak tekak • Lidah • Rongga tekak • Rongga mulut PGSR BM AMBILAN NOV 2008 16 . panjang pendek ayat. penggunaan dan organisasi bahan grafik. kendungan bahan. dan konsonan juga perlulah ditekankan. struktur cerita.2 Aktiviti Pemulihan Bacaan 9. kebolehan berbahasa. Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membaca: a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca) Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan berbahasa.1 Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran fonetik dengan betul. c) Faktor yang ada pada bahan bacaan Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi perbendaharaan kata. diftong. pengetahuan. aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini.

kvk. kv+kv. Antara permainan yang boleh dijalankan oleh guru termasuklah permainan yang berbentuk pergerakan.4 Aktiviti permainan bahasa dapat memupuk minat murid untuk menguasai kemahiran membaca. • Menayangkan huruf satu persatu secara berulang • Padanan abjad • Menyebut huruf satu persatu secara berulang. Guru perlu melalui pelbagai proses semasa menyediakan bahan bacaan seperti memproses bahan.5 Pengolahan bahan pengajaran merupakan aspek yang penting dalam mengajarkan asas kemahiran bacaan. Justeru. Pengetahuan dan pengalaman guru tersebut dapat membantu perancangan dan penyediaan proses pengajaran.2. mengolah bahan. 9.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 9. guru perlu memastikan murid-murid supaya menguasai dan menghafal huruf ‘a’ sehingga ‘z’ dengan urutan yang betul. Pengetahuan dan pemahaman guru PGSR BM AMBILAN NOV 2008 17 .2. Bahan pengajaran pula perlulah menarik.2 Kaedah abjad juga merupakan asas yang perlu dikuasai murid. 9..2.3 Analisis Aktiviti Pemulihan Bacaan Guru sepatutnya dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehbacaan murid. Latihan ini juga melibatkan penggunaan gambar untuki merangsang murid supaya bertutur. membina. . 9. dan kv+kvk.B. dan memenuhi keperluan pancaindera.. permainan baling dadu untuk membentuk perkataan yang mempunyai suku kata kv.2. Melalui aktiviti pemulihan.C. menggunakan dan menilai bahan. guru perlu melaksanakan aktiviti berikut: • Nyanyian lagu A. permainan respon terhadap bunyi huruf. memilih bahan.3 Latihan Pandang dan Sebut juga menjadi asas pemulihan yang perlu diajarkan oleh guru supaya murid berjaya menguasai kemahiran membaca. 9.

Langkah ini diberi nama saringan. Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut. atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis. sama ada bidang membaca.1 PEMULIHAN TULISAN Cara-Cara Pelaksanaan Rancangan Pemulihan Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain akan diasingkan untuk diajar oleh guru pemulihan. Cara yang paling mudah ialah dengan melihat tulisan-tulisan murid yang sedia ada dalam buku latihan. menulis atau mengira. iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja. Kemudian. 10. cara ini kurang memuaskan.2 SARINGAN DAN DIAGNOSIS Salah satu keperluan akademik di sekolah ialah kebolehan menulis. menulis dan mengira. Berbagai-bagai cara telah dikemukakan untuk mengesan. Sebelum sesuatu rancangan pemulihan dapat dijalankan. atau ringkasan. supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut.WAJ 3104 LITERASI BAHASA dapat membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan kefahaman. Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid. setelah murid-murid tersebut dikesan dan diasingkan. Beberapa waktu pelajaran telah diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini. Walau bagaimanapun. Aktiviti pemulihan membaca perlulah dilakukan dengan menggunakan pendekatan. dan teknik yang sesuai agar murid-murid mampu menguasai asas kemahiran berbahasa iaitu membaca. langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. kerana ada murid yang tulisannya memuaskan jika diberi masa yang cukup. 10. langkah yang kedua ialah diagnosis. kaedah.0 10. dan murid itu juga PGSR BM AMBILAN NOV 2008 18 . Kebolehan menulis diperlukan untuk semua mata pelajaran di sekolah.

guru menyuruh mereka menulis ayat yang sama seberapa banyak yang mereka boleh dalam masa tiga minit. guru harus memerhatikan perkara-perkara berikut:a) Kualiti tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa. 10.2. b) Murid yang tulisannya tidak mudah dibaca dalam ujian yang tidak mengehadkan masa. asalkan mematuhi dua syarat berikut: a) Tidak mengandungi perkataan yang akan menghentikan murid menulis kerana kerumitan mengeja. 10.WAJ 3104 LITERASI BAHASA mungkin tidak dapat menulis dengan jelas jika masa ini dihadkan. guru boleh memberitahu murid supaya menulis ayat tersebut lima kali dengan tulisan yang terbaik dan masanya pun tidak dihadkan.2. Setelah tiga minit. 10. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 19 . Dengan itu. atau perenggan biasa boleh digunakan.2 Setelah murid membaca ayat yang diberikan beberapa kali dan setelah kenal semua kandungannya.3 Setelah semua murid selesai menulis. murid-murid berikut memerlukan latihan pemulihan tulisan. b) Kaitan kualiti di antara tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa dan ujian yang menghadkan masa. a) Murid yang tulisannya terlalu buruk dan tidak dapat dibaca dalam ujian yang masanya dihadkan.2.4 Apabila menilai tulisan-tulisan tersebut.2. Cara berikut untuk mengesan.1 Ayat. b) Mempunyai isi kandungan yang dalam pengalaman dan dapat difahami oleh murid. c) Kadar penulisan dalam ujian yang masanya terhad dikira seperti berikut: Jumlah perkataan dibahagi dengan masa). atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis mudah digunakan oleh guru bilik darjah.5 Dari ujian ini.2. 10. cara yang dapat mengawal kedua faktor ini ( iaitu masa dan tulisan) adalah lebih baik. 10. guru akan menyuruh mereka berhenti dan mengutip tulisan tersebut.

s dan t menyebabkan kesilapan menulis lebih daripada 50%. d) Murid yang tulisannya terlalu condong ke kiri. Contohnya huruf kecil r. Kesilapan yang sering berlaku ialah menulis r seperti i. Huruf besar biasanya mudah dibaca. Cara lain ialah dengan menggunakan Skel Tulisan yang telah disediakan dengan contoh-contoh tulisan bersama dengan kualiti mutunya. beberapa huruf didapatinya sering menimbulkan kerumitan. atau yang memerlukan penelitian kali kedua.a. untuk menyediakan cartanya itu. dan 'Minneapolis Handwriting Scale'. Walau bagaimanapun. Dengan menggunakan Skel Tulisan ini.e.`Ayres Measuring Scale for Handwriting (Gettysburg Edition) ‘. membuat d seperti cl.`American Handwriting Scale'. Contoh-¬contoh skel ini ialah ‘Thorndike Scale for Handwriting'. atau terlalu kecil untuk dibaca dengan mudah.n. menutup e. atau yang tulisannya terlalu besar. atau menentukan apakah jenis kelemahan murid tersebut. kecuali huruf L Oleh PGSR BM AMBILAN NOV 2008 20 . Skel-skel ini telah disediakan berdasarkan kajian yang luas. guru harus dapat membuat diagnosis. Huruf yang paling menimbulkan kerumitan ialah r. diikuti dengan huruf n.o. Carta ini boleh disediakan berdasarkan penyelidikan tulisan murid yang menunjukkan berbagai-bagai jenis tulisan dan bentuk tulisan yang tidak dapat dibaca.WAJ 3104 LITERASI BAHASA c) Murid yang kadar penulisannya terlalu lambat. n seperti u. sesuatu darjah dapat dibandingkan dengannya. Perkara ini mudah dibuat dengan meng¬gunakan Carta 'The Pressey Chart for Diagnosis of Illegibilities in Handwriting'. Sediakan jadual senarai semua murid dan catatkan kelemahan setiap murid. Setelah murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam penulisan dikesan. dan dari kajian ini satu skel purata disediakan yang dapat diperkaitkan dengan darjah murid. skel-skel ini hanya merupakan alai mengesan (atau saringan) dan tidak dapat menentukan kelemahan seperti yang dibuat dalam diagnosis. o seperti a dan a seperti u. dan menandakan semua huruf yang tidak mudah dibaca. Cara yang mudah untuk melaksanakan proses diagnosis ini ialah dengan membaca tulisan murid. Dari penyelidikan Pressey. Cara mengesan murid yang tulisannya tidak mudah dibaca seperti ini biasanya memadai untuk situasi bilik darjah.

Latihan permulaan untuk kanak-kanak kecil ini haruslah menggunakan pensil. Teknik seperti ini telah menghasilkan tulisan yang memuaskan di kalangan murid sekolah rendah. atau krayon adalah seperti berikut: 10. adalah munasabah jika pengajaran pemulihan dalam penulisan diarahkan kepada menulis bentuk-bentuk huruf ini dengan betul. Mereka patut mengacau dari kanan ke kiri dalam besen yang bulat. seperti pada umur empat tahun setengah. murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih. 10.WAJ 3104 LITERASI BAHASA kerana tujuh huruf kecil dan satu huruf besar ini menyebabkan tulisan yang susah dibaca. Penerangan. penulisan adalah lebih mudah dipelajari ketika murid masih kanak-kanak kecil lagi. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 21 . Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. bukanlah setakat tapak tangan sahaja. atau krayon.4.1 Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensil tersebut.4 KAEDAH PENGAJARAN PEMULIHAN TULISAN DAN PENILAIANNYA Seperti pengajaran bahasa juga.3 CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Guru perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkatperingkat permulaan dan mendirikan asas. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Tulisan dan cara-cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. Langkah-langkah untuk mengajar mernegang pensil. dan seluruh anggota tangan harus dihayun. Kad-kad tulisan dan lembaranlembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna. 10. Kemudian. Guru juga perlu membuat pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak itu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam.

10. Pendekatan dan strategi pengajaran yang PGSR BM AMBILAN NOV 2008 22 . 10.3 Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. supaya pensil dapat bersandar ke atas jari tengah (jari hantu) di kedudukan yang betul. 10.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 10. garisan. dan guru harus memberitahu arah dan bentuk yang harus dibuat oleh murid. Penerangan. Titik permulaan harus diberitahu serta dilukiskan.6 RUMUSAN Guru perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat- peringkat permulaan dan mendirikan asas.4 Kemudian. 10. sambil membiarkan tiga jari yang lain berada di keadaan senang dan selesa.4.4. murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. jari telunjuk.4.5 Setelah itu. lengkungan serta kombinasi lengkungan dan garisan lurus.2 Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulat ini.5 LATIHAN SEBELUM MENULIS Murid-murid harus diajar membuat berbagai-bagai bentuk dengan menggunakan jari mereka. murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telunjuk hamper dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawalan jari di kedudukan ini. Bentuk-bentuk yang penting dan menjadi asas penulisan ialah bulatan. Latihan in boleh dikelolakan seperti kelas lukisan yang menggunakan kanji dan warna dan murid-murid disuruh membuat bentuk dengan jari mereka.4. 10. murid ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil. pensil harus dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk.

Jika pengajaran dan pembelajaran guru menarik.WAJ 3104 LITERASI BAHASA fleksibel dan inovatif akan membantu mereka mengingat kembali maklumat yang diajar. Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. Bahan yang diberi juga hendaklah terlalu banyak memandangkan kumpulan sasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. Walau bagaimanapun. murid-murid akan bermotivasi untuk terus mencuba apa yang dipelajari sehingga berjaya. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 23 . Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. peruntukan masa yang panjang bagi sesuatu pembelajaran diperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahiran tersebut. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna.

Permainan bahasa bersifat komunikatif dan menyeronokkan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 11. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. membetulkan dan sebagainya. la menyediakan kepelbagaian dan membantu mengekalkan minat di dalam bilik darjah. idea dan menggunakan sebahagian besar bahasa untuk perbincangan. menerima. Ia juga menggalakkan pembelajaran kendiri. Pelajar belajar lebih banyak melalui aktiviti kerana memberikan Iebih banyak peluang kepada pelajar itu melibatkan diri dalam komunikasi. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 24 . Permainan bahasa yang dilakukan di bilik darjah bukan setakat berakhir di bilik darjah. la merupakan satu kaedah mempelajari bahasa secara tidak langsung. pelajar bergantung antara satu sama lain untuk mendapatkan maklumat . aktiviti menjadikan sesuatu bahasa itu menarik untuk dipelajari. mengemukakan cadangan. John Samuel dalam artikelnya yang berjudul Standard of English: Compari- son Not Valid (1987) menyatakan bahawa seorang guru yang baik seharusnya tidak menghadapi kesulitan dalam memotivasikan pelajar-pelajamya. Ia boleh dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang positif. Sewaktu pembelajaran berlangsung. Penyelidikannya mendapati latihan secara bermain telah berjaya mengajar burung merpati itu bermain ping pong dengan baik melalui rangsangan dan gerak balas yang berulangulang. Beliau telah melatih dua ekor merpati bermain ping pong untuk melihat bagaimana latihan secara bermain dapat mengajar kedua-dua merpati itu bermain dengan cekap.0 PERMAINAN DALAM PENGAJARAN BAHASA Dr. Menggunakan permainan bahasa dalam pelajaran bahasa boleh diangggap sebagai satu pendekatan yang positif. Beliau telah mengkaji dan membincangkan dengan jelas proses pembelajaran bahasa melalui rangsangan dan gerak balas. Oleh itu. Terdapat pelbagai aktiviti permainan bahasa yang boleh dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. menyatakan persetujuan. Kajian awal mengenai latihan bermain dan belajar pernah dilakukan oleh Skinner seorang tokoh psikologi pembelajaran yang terkenal. menolak.

guru-guru bahasa disarankan agar memilih teknik-teknik yang sesuai dengan kebolehan. dan latar belakang pelajar-pelajar supaya pengajaran dan pembelajaran berjalan dalam suasana yang menarik dan tidak membosankan. teka silang. pencapaian. serta aktiviti membaca yang mudah. domino. dan sebagainya.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Kementerian Pendidikan Malaysia (1988) melalui Pusat Perkembangan Kurikulum telah menerima aktiviti permainan bahasa sebagai salah satu teknik pengajaran bahasa yang penting. menyesuaikan gambar dengan cerita. 11. Antara permainan yang sesuai dengan kemahiran membaca adalah bingo. mengeja.1 PERMAINAN BAHASA UNTUK KEMAHIRAN MEMBACA Permainan bahasa untuk kemahiran membaca lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti membaca pada peringkat permulaan. Penggunaan permainan bahasa dalam pengajaran kemahiran membaca akan mempercepatkan proses penguasaan bacaan kanak-kanak kerana segala proses penguasaan permainan tersebut akan menumpukan perhatian kanak-kanak tersebut kepada proses mengeja membaca arahan. jenis permainan yang dipilih ialah permainan bahasa yang menyerupai permainan Bingo tetapi telah dibuat sedikit perubahan dari segi peraturan permainannya.2 PERMAINAN BINGO 11. 11. teks kata. melengkapkan kata. iaitu latihan mengecam dan menyembunyikan huruf atau perkataan. dan membaca perkataan serta ayat yang terdapat pada permainan. mengenal perkataan dan ayat. posmen. Permainan bahasa bagi kemahiran membaca bertujuan untuk melatih pelajar membaca dalam suasana yang menyeronokkan dan mudah. minat. kad cantuman .2.1 TUJUAN PERMAINAN PGSR BM AMBILAN NOV 2008 25 . Di dalam tugasan ini.

5.5.3 CARA MENGHASILKAN ALAT PERMAINAN Gambar atau grafik yang terdapat di papan Bingo dan kad huruf serta kad semak di reka menggunakan komputer. Untuk melibatkan ramai pemain atau kumpulan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Permainan ini bertujuan supaya pelajar boleh mengenal huruf besar dengan cepat dan tepat. 11.2 Bahagikan kad huruf (36 buah) sama banyak kepada dua bahagian dan berikan kepada setiap kumpulan. manakala kad huruf pula dilapis dengan kertas tebal berukuran 2 milimeter. 26 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 .5 LANGKAH 11. Kemudian ianya dicetak menggunakan kertas Glossy untuk mendapatkan kesan cetakan yang lebih baik.2. 11.2 BAHAN / SET PERMAINAN (Rujuk lampiran) a) Papan Bingo (2 buah) b) Kad semak (35 keping) c) Kad huruf besar (36 keping) 11. 11. Untuk mengelakkan peralatan permainan ini daripada cepat rosak.1 Berikan Papan Bingo kepada setiap kumpulan. guru hendaklah menambah set permainan Bingo seperti yang dinyatakan dalam perkara 2.4 CARA BERMAIN Permainan ini boleh dimainkan secara berkumpulan (2 kumpulan) atau individu (satu lawan satu). papan Bingo dan kad semak telah dilapis dengan ”laminating film”. 11.

2 dan 4.5 Cabutan Kad Semak akan terus dilakukan.5. 11.7 RUMUSAN Dalam permainan.5. 11.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 11. Ini secara tidak langsung mendorongkan mereka memilih bentuk struktur bahasa yang di luar jangkaan kita. 27 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . 11. 11.5.6 CADANGAN Guru juga boleh menggunakan cara permainan ini untuk tujuan mengenal suku kata. Kumpulan yang berjaya memadankan semua kad huruf di Papan Bingo dan menyebut “Bingo” terlebih dahulu akan dikira sebagai pemenang. Dalam permainan. guru tidak seharusnya terlalu 'rigid' dengan mengkehendaki pelajar menguasai sesuatu kemahiran serta-merta. 11. pelajar biasanya menggunakan beberapa mekanisme misalnya berbincang atau meneka.3) untuk meneruskan permainan bagi pusingan kedua. bukanlah mudah bagi guru mendapat tindak balas yang tepat. daripada pelajar.4 Ahli-ahli dalam kumpulan akan menyemak sama ada huruf yang disebutkan tadi ada pada kumpulan masing-masing. Jika ada huruf tersebut diletakkan pada Papan Bingo.3 Seorang murid akan mengambil kad satu persatu dari himpunan Kad Semak yang ada dan menyebutkan huruf tersebut. Kad Semak dan Papan Bingo.5. Dalam permainan. Oleh itu. Oleh itu.6 Kocok semula Kad Semak dan Kad Huruf (lakukan seperti yang dinyatakan dalam bahagian 4. dan perkataan dengan cara mengubahsuai paparan pada Kad Huruf. permainan mendorongkan penggunaan bahasa dan fungsi bahasa yang agak luas sewaktu pelajar-pelajar berinteraksi. aktiviti-aktiviti dirancangkan khusus untuk membolehkan pelajar menggunakan segala sumber yang ada pada mereka untuk berkomunikasi.

Ini dibuat dalam satu sesi yang membincangkan masalah dan kesukaran yang dihadapi. Masalah dan kesilapan ini boleh dibincangkan kemudiannya dalam kelas. atau kemungkinan juga ia berkaitan dengan aspek bahasa. Permainan harus dapat memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu menghindarkan kebuntuan dan rasa bosan dalam bilik darjah. Jadi guru tidak seharusnya melemahkan fungsi permainan yang sebenar. Jika pelajar memahami tugas dan peranan masing-masing. guru beralih dari satu pasangan ke satu pasangan atau dari satu kumpulan ke satu kumpulan sambil mencatatkan masalah atau kesilapan biasa yang dilakukan. maka aktiviti-aktiviti dapat dijalankan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 28 . Selepas aktiviti. Permainan adalah satu cabaran untuk mencapai satu-satu matlamat atau melaksanakan beberapa tugas yang menarik dengan jayanya. guru harus mendapatkan maklum balas daripada pelajar. Para pelajar bekerjasama dalam menyempurnakan tugas-tugas tertentu yang mendorong mereka untuk berkomunikasi. Guru harus cuba untuk tidak mengganggu permainan sama ada membuat teguran atau membetulkan kesalahan-kesalahan kecil. ia harus mampu memantapkan proses bahasa dengan menimbulkan keseronokan dan suasana yang lebih harmoni. Ini bertujuan untuk memastikan tiada masalah yang timbul semasa permainan bila dijalankan. permainan harus berupaya memberi motivasi yang tinggi dan bukan hanya sekadar bertanding semata-mata. Kemungkinan masalah atau kesukaran yang dihadapi itu tidak dapat dilihat atau dikesan oleh pelajar. Oleh itu. Item-item bahasa tertentu boleh disemak semula sekiranya ia merupakan satu kelemahan yang serius di kalangan pelajar. Sebelum memulakan permainan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Penekanan permainan sebenarnya menekankan semangat bekerjasama dan bukannya pertandingan. Pada masa permainan . pelajar harus diberi arahan tentang cara-cara bermain untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti permainan dengan jelas.

WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 1: Latihan menulis dari kiri ke kanan. 29 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . GAMBAR 2: Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.

GAMBAR 4: W Z V PGSR BM AMBILAN NOV 2008 30 .WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 3: Latihan membentuk bulatan di udara. pasir. Di atas meja. lantai tanpa menggunakan alat tulis.

GAMBAR 6: Latihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. GAMBAR 5: Latihan membentuk corak campuran bulatan Dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. 31 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 .WAJ 3104 LITERASI BAHASA Latihan membentuk garis lurus.

WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 7: Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan yang terkawal. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 32 . GAMBAR 8: a b c d e f Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua/tiga.

WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 9: a b c d e f Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu. GAMBAR 10: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul PGSR BM AMBILAN NOV 2008 33 .

WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 11: Papan Bingo PGSR BM AMBILAN NOV 2008 34 .

WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 12: Muka hadapan Kad Semak Muka belakang Kad Semak PGSR BM AMBILAN NOV 2008 35 .

WAJ 3104 LITERASI BAHASA Gambar 13 Kad Huruf PGSR BM AMBILAN NOV 2008 36 .

Kamaruddin Hj. Internet 5. 2. Azman Wan Chik (1993).blogspot. Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Husin. Longman Malaysia. Abdul Aziz( 1996). Mengajar Bahasa Melayu Jilid 1: Perkaedahan. Siti Nurfazira Ramli (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pedagogi Bahasa. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.com/ PGSR BM AMBILAN NOV 2008 37 . Dilayari pada 25 September 2009 dari laman http://ctfazira. Pratulisan. Dilayari pada 10 Oktober 2009 dari laman http://ctfazira. Kementerian Pendidikan Malaysia. 4. 3. Bhd. Husin. Kamaruddin Hj. Pemulihan Tulisan . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marohani Yusoff (1999).WAJ 3104 LITERASI BAHASA BIBLIOGRAFI Buku 1. Siti Nurfazira Ramli (2009). Siti Hajar Bt.com/ 6. Permainan Bahasa Untuk Sekolah Rendah dan Menengah.blogspot.

com/ PGSR BM AMBILAN NOV 2008 38 . Dilayari pada 12 Oktober 2009 dari laman http://mohdnorizwansulaiman.com/. 8. Mohd Nor Izwan Sulaiman (2009). Bahan Bantu Mengajar. Aktiviti Pemulihan Penulisan.blogspot.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 7. Dilayari pada 30 Oktober 2009 dari laman http://cikguhaidi. Sarponen (2009). Norhaidi Bin Hj.wordpress.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->