P. 1
LITERASI BAHASA

LITERASI BAHASA

|Views: 3,398|Likes:
Published by kasimpgsrbm08

More info:

Published by: kasimpgsrbm08 on Oct 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

WAJ 3104

LITERASI BAHASA

1. 1. 1

KAEDAH ABJAD Pengenalan Kaedah ini merupakan kaedah yang tertua dijalankan semenjak kerajaan Greek dan

Rom. Ianya juga dikenali sebagai kaedah klasik dimana kaedah abjad ini adalah sangat popular digunakan oleh guru pada peringkat permulaan mengajar membaca kepada murid-murid. Kaedah abjad ini lebih mementingkan pada pengenalan nama-nama huruf dan bunyi huruf-huruf itu.

1.2

Langkah-Langkah Pengajaran

1.2.1 Pengenalan Abjad a. Murid diperkenalkan dengan kesemua 26 huruf. b. Murid diajar nama huruf secara teratur dalam abjad : a b c .... x y z. c. Rancangan pelajaran harian bermula dengan a hingga z. d. Latihan menulis dan pengecaman abjad dilaksanakan dan murid perlu menghafal setiap lambang abjad. e. Setelah murid-murid menghafal nama abjad, bunyi-bunyi huruf akan diajar kepada murid. f. Murid akan diajar dengan huruf kecil dahulu seterusnya barulah diikuti dengan huruf besar. g. Latihan menulis huruf kecil dan huruf besar. h. Latihan memadankan huruf kecil dan huruf besar. i. Murid diperkenalkan dengan permulaan perkataan bermula dengan sesuatu bunyi huruf vokal seperti contoh berikut : * Ayam * Api * Adik * Awan 1

PGSR BM AMBILAN NOV 2008

WAJ 3104

LITERASI BAHASA

j. Seterusnya murid diperkenalkan dengan permulaan perkataan bermula dengan huruf konsonan seperti contoh berikut : Bola Buku Batu Besi Langkah ini adalah sebagai usaha untuk memperkenalkan kepada murid hubungan antara bunyi huruf dan perkataan. 1.2.2 Penggabungan Bunyi Vokal Dan Konsonan
a. Setelah murid-murid menguasai bunyi huruf dan hubungan antara bunyi

huruf dan perkataan, murid diajar membentuk dan membaca sukukata. Contohnya seperti berikut: ba be bi bo bu ca ce ci co cu hingga ke huruf za ze zi zo zu 1.2.3 Membentuk Perkataan Mudah a. Murid diajar mencantumkan suku kata dengan sukukata Contoh: Bu bu Ba ba b. Seterusnya murid akan diajar kemahiran mengeja perkataan-perkataan mudah. Contoh: baju , saya , dadu
1.2.4 Membentuk Ayat Mudah

a. Seterusnya murid dibimbing mengenal untuk membentuk ayat mudah. Contoh : Bibi buka buku Bibi baca buku Buku Bibi baru b. Murid selanjutnya diperkenalkan dengan rangkai kata, ayat dan seterusnya diajar membaca. 2

PGSR BM AMBILAN NOV 2008

WAJ 3104

LITERASI BAHASA

1.3

Kelebihan Kaedah Abjad

1.3.1 Sesuai dengan susuk bahasa Malaysia kerana bahasa Malaysia terdiri daripada

suku kata yang hampir tetap bunyinya. 1.3.2 Membolehkan kanak-kanak membaca perkataan-perkataan baru walaupun belum pernah dipelajari kerana mereka dapat mengenal huruf-huruf dan membunyikan vokal dan konsonan dengan baik. 1.3.3 Kaedah ini memberi asas dan binaan yang kukuh dalam membaca. 1.3.4 Tercapai kecekapan dan kemahiran membaca serta member keyakinan kepada murid-murid.

1.4

Kelemahan Kaedah Abjad

1.4.1 Murid-murid membaca dengan lancar mengikut cara tradisional tanpa memahami apa yang dibacanya. Mereka hanya mementingkan sebutan dan kelancaran membaca. 1.4.2 Murid-murid terbawa-bawa tabiat membaca sambil mengeja. Ini menyebabkan mereka membaca merangkak-rangkak dan tidak faham apa yang dibaca. 1..4.3 Kaedah ini dikatakan tidak sesuai dengan kehendak pendidikan dan psikologi murid-murid kerana pengajaran tidak secara keseluruhan yang bermakna. 1.4.4 Ianya boleh mendatangkan kebosanan kepada murid-murid terutama apabila mereka diberi latih tubi yang berlebihan.

PGSR BM AMBILAN NOV 2008

3

du Ɨ duk Menurut R.2 Jenis Suku Kata: (a) Kata tunggal satu suku kata. Contoh : a Ɨ ku. a. 2. Suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri oleh vokal. Suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri oleh konsonan. Contoh : ah. VK + KV (anda. emas). Mengacu kepada bunyi akhir. VK + KVK (untuk.H. Setidak-tidaknya satu suku kata terdiri daripada satu buah vokal atau satu vokal dan satu konsonan. Contoh : KV + V + KV (biasa. Kaedah suku kata ialah bahagian perkataan berasaskan kehadiran vokal. di tengah kata dan di akhir kata. V + KVK (adat. aib). Contoh : K + V + K (b) Kata tunggal dua suku kata. unda). (c) Kata tunggal tiga suku kata. iaitu sebagai satu unit yang boleh diduduki di awal kata. Contoh : V + KV (ibu. ela). KV + KVK (bukan.” Ujaran yang paling minimum. Robins pula kaedah ini merupakan “Satu kumpulan konsonan dan vokal yang mempunyai status unit. Suku kata ditandai oleh suatu vokal dan wujud sebagai satu vokal atau bersamasama dengan konsonan. KV + V + 4 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . KAEDAH SUKU KATA Definisi Menurut Daniel Jones kaedah suku kata adalah satu deretan bunyi yang mengandungi satu puncak kelantangan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 2. Suku kata adalah satu ujaran terkecil dari sebuah kata yang didengarkan pada kehadiran vokal. dekat). cuaca). V + VK (air. s suku kata dibahagi kepada 2 iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. entah).1 2.

Oleh kerana terlalu mementingkan ejaan dan sebutan . b) Kaedah ini memudahkan guru-guru menjalankan kerja-kerjanya. Ini disebabkan mereka dilatih mengeja tiaptiap perkataan yang dibacanya.1 Definisi Kaedah fonik ialah kaedah pengajaran membaca yang membimbing murid tentang perkaitan antara abjad bagi bahasa bertulis (grafim) dengan bunyi individu (fonem) bahasa pertuturan. KAEDAH FONIK 3. e) Mengelirukan kanak-kanak kerana nama huruf-huruf tidak menepati bunyi huruf-huruf itu. Fonetik itu adalah satu bidang bahasa PGSR BM AMBILAN NOV 2008 5 . Kaedah ini menjadikan murid sibuk mengeja kerana tumpuan mereka kepada huruf semata-mata. Contoh : KV + KV + KV + KV (panorama) 2.2. fahamman langsung tidak dihiraukan. Tidak berkehendakkan alat-alat mengajar yang banyak. 3.3 Kebaikan Kaedah Suku Kata a) Murid-murid mahir mengeja.2. (d) Kata tunggal empat suku kata.WAJ 3104 LITERASI BAHASA KV (kaedah). c) Murid-murid akan membaca dengan berlagu dan tidak memperdulikan rangkaikata dan tempat-tempat berhenti. 2. Fonetik (fon’etik) ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. d) Tidak membangkitkan perasaan gemar membaca kerana kaedah ini bertentangan dengan pendapat Ilmu Jiwa iaitu cara kanak-kanak menguasai sesuatu ialah daripada keseluruhannya membawa kepada bahagianbahagiannya.4 Keburukan Kaedah Abjad a) Murid-murid tidak lancar membaca. b) Murid-murid tidak faham apa yang dibacanya.

lepas itu menjadikannya suku kata dan akhirnya perkataan. = batang dahulu serta mulakan dengan huruf vokal.pertengahan perkataan dan baru dimasukkan ng. murid boleh memberitahu bahawa abjad awal perkataan itu ialah /b/ dan ikuti oleh /u/. Mulakan dengan perkataan yang pendek dan mudah sy. kh. Seterusnya permulaan perkataan.2 Cara Pengajaran Kaedah fonik berasaskan teori bahawa belajar membaca melibatkan kebolehan mengenal kod (lambang).akhiran perkataan. ny.WAJ 3104 LITERASI BAHASA yang begitu luas yang mencakupi ciri-ciri fizikal sesuatu bunyi.2. /k/ dan /u/. Cara pengajaran Fonik menggunakan ialah dengan mencantumkan vokal dengan konsonan untuk membentuk perkataan. Kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan. Kesedaran Fonemik . 3. Contohnya : A = aaaa E = e’h E = eh I = iiiii O = oooo PGSR BM AMBILAN NOV 2008 6 . 3. Kajian yang ditinjau daripada segi bahan fizik atau jisim yang mewujudkan bentuk ucapan.Bunyi Fonik . tang. hubungan antara bunyi dan lambang yang dilihat.isolation) Apabila mendengar sebutan perkataan “buku”. (tersendiri .Abjad Apabila mendengar sebutan perkataan “buku”. dan Membunyikan huruf-huruf dahulu. murid boleh memberitahu bahawa bunyi awal perkataan itu ialah /b/ (b ē) .1 Membunyikan suku kata dan menyambungkan dengan suku kata yang lain. Kaedah fonik ini menekankan kepada setiap bunyi-bunyi abjad yang terdapat dalam bahasa. Setiap abjad mempunyai bunyi-bunyi tertentu dan ada juga abjad yang mempunyai lebih daripada satu bunyi terutama dalam bahasa Inggeris. Contohnya : ba. sifat bunyi bahasa (akuistik) dan pendengaran (auditori). antara lainnya frekuensi dan bagaimana bunyi terhasil.

3. 3.3 + a (ah) = u (uh) = tu = ba tu batu Kebaikan Kaedah Bunyi 3.WAJ 3104 LITERASI BAHASA U = uuuu B = beh C = ceh D = deh F = feh G = geh H = heh J = jeh K = keh L = el M = em N = en P = peh Q = qeh R = rer S = sss T = the V = vev W = weh Y = yeh Z = zez b (beh).3 Jika kanak-kanak telah menguasai kesemua bunyi abjad. mereka akan boleh membaca dalam apa jua bahasa.1 Sesuai dengan susuk kata Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu adalah terdiri daripada suku-suku kata yang hampir tetap bunyinya.4 Keburukan Kaedah Bunyi PGSR BM AMBILAN NOV 2008 7 .3. 3. 3.3. ba 3.3. 3.4 Bagi kaedah fonik juga kanak-kanak tidak akan tersangkut di peringkat sukukata tertutup kerana bagi membaca sesuatu ayat mereka harus terus membunyikan perkataan sehingga selesai satu perkataan. t (teh).2 Kaedah ini membolehkan kanak-kanak membaca perkataa-perkataan baharu walaupun perkataan-perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka.

kaedah ini meminta kanak-kanak menghafal pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa Malaysia. 3. Pola-pola sukukata ditulis di atas kad-kad imbasan dan diimbaskan kepada kanak-kanak. Kaedah PGSR BM AMBILAN NOV 2008 8 . Sama dengan kaedah mengeja. Setiap perkataan ditulis di atas kad-kad manila yang dipotong kecil dan diimbaskan kepada kanak-kanak dengan cepat. kaedah pandang dan sebut juga tidak termasuk antara kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca bahasa Inggeris.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 3.4. jumlah 2000 ke 3000 adalah satu jumlah yang masih boleh diterima hafal oleh anak kecil kita. satu lepas satu. Sebab itulah.2 Cara Pengajaran Kaedah ini adalah lebih mudah untuk mengajar kanak-kanak menggunakan kad-kad imbasan seperti cara yang diperkenalkan oleh Glen Doman.1 membaca dengan menggunakan kaedah abjad .2 Bacaan murid-murid tidak licin. KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Definisi Kaedah pandang dan sebut datang dalam keadaan ramai kanak-kanak tidak boleh 4.kanak-kanak dikatakan mempunyai ingatan foto “photographic memory “. Berpadanan dengan namanya. ini disebabkan perhatian murid-murid itu tertumpu kepada suku-suku kata. 4. Sebabnya bahasa Inggeris tidak mempunyai sukukata yang jelas.1 Tidak menarik hati kerana suku-suku kata yang diajar itu tidak mempunyai makna yang nyata pada mereka. 4.4. Mengikut kajian. ia hanya perlu diimbas dan setiap perkataan yang diimbaskan akan disimpan di dalam ingatan dan dikeluarkan bila masanya tiba. Rasionalnya. Uniknya bahasa Malaysia adalah kerana pola-pola sukukatanya jelas dan pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa Malaysia ada lebih daripada 1000 pola-pola untuk dihafal.

4 Kelebihan Kaedah Pandang dan Sebut. 4.4 Kaedah ini dikenali juga dengan nama kaedah perkataan.3. 4. 4.3. menarik minat murid-murid.4.3 Pengulangan serta latih tubi perlu diperbanyakkan. tiga atau empat huruf lalu menyebut terus contohnya:• ba bi bu be bo (untuk 2 huruf ) • ban bin bun ben bon (untuk 3 huruf) 4.2 Bersesuaian dengan resmi semula jadi kanak-kanak mempelajari sesuatu iaitu PGSR BM AMBILAN NOV 2008 9 .3.3 Proses Kaedah pandang dan sebut 4.1 Sesuai dengan kehendak ilmu jiwa kanak-kanak kerana mereka mempelajari sesuatu cara keseluruhan. perkataan-perkataan yang disampaikan mengikut kaedah ini diserta dengan gambar.WAJ 3104 LITERASI BAHASA pandang dan sebut tidak memerlukan kanak-kanak untuk mengeja atau membatangkan ejaan.1 Mengecam dan mengenal perkataan dengan memandang keseluruhannya. Kanak-kanak hanya perlu mengecam dan menghafal tulisan dan gabungan bunyi dua.5 Kaedah ini sangat baik dan sesuai digunakan bagi mengajar bacaan Jawi terutama bagi perkataan-perkataan yang tidak tetap sistem bunyinya untuk dieja.4.2 Dalam hal mempelajari ayat pula. Setelah dicam. kanak-kanak diminta mengecamterus ayatayat yang pendek dan mudah dengan tidak mengeja satu-satu perkataan yang terkandung di dalamnya. Pada peringkat permulaan. dan tidak jyga dieja.3.3. tidak dibunyikan. tetapi terus disebut perkataan itu. 4. Setelah mengecam diminta terus membaca. kaedah rangkai kata dan kaedah ayat. 4. 4. 4.

3 Kaedah ini dari awal mementingkan makna.WAJ 3104 LITERASI BAHASA daripada keseluruhan kepada bahagian-bahagiannya. DEFINISI TULISAN TULISAN adalah bahasa yang bertulis dengan lambang-lambang bunyi.5.5 Kelemahan Kaedah Pandang dan Sebut.4. 4. rangkai kata dan ayat- ayat yang telah diajarkan sahaja.3 Murid-murid tidak mempunyai asas yang kukuh yang membolehkan mereka membaca sendiri.4 Guru dapat melatih kanak-kanak membaca dengan sebutan dan rentak irama ataupun alunan suara yang betul dari mulanya.4 Lambat tercapai kemahiran dan kecekapan membaca.5. 4.5. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 10 . Dengan itu kanak-kanak dari mula mendapat latihan memaham apa yang dibaca oleh mereka.Seseorang individu akan dapat menikmati hasil fikiran dan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya.. 4. Lambat mengenal bunyi dan suku kata.Oleh itu pelajaran menulis sangatlah penting kerana ia bertindak sebagai alat bagi menurunkan segala isi pelajaran dan mempamerkan buah fikiran seseorang.Ia merupakan bahasa yang tersusun yang berupa rangkai-rangkai kata dan ayat-ayat.1 Bacaan kanak-kanak mungkin terhad kepada perkataa.5. Jika tulisan itu dibunyikan semula ia dikatakan bahasa.4. 4.2 Kaedah ini tidak membolehkan kanak-kanak mengenal huruf secara formal.Tulisan adalah alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan. 5. 4. 4. 4.

kerana sewaktu mereka menulis mereka juga membaba.Walaupun pada dasarnya membaca seharusnya mendahului tulisan tetapi ada kalanya kanak-kanak telahpun pandai menulis ketika masuk ke sekolah.Ramai orang mempunyai bakat atau kebolehan menulis tetapi tidak mempunyai minat untuk melahirkannya.1.Ini tidaklah merisaukan. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 11 . e) Menyuburkan minat suka menulis atau mengarang.tidak elok kanak-kanak disuruh menulis sebelum dia tahu membaca.1 Tujuan serta merta. 5.cekap dan pantas. Di sekolah-sekolah .1 TUJUAN TULISAN 5. a) Mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik.Seseorang itu pula berpeluang membaca apabila ada hasil penulisan untuk dibaca. perkembangan bahasa dan tulisan g) Menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi peperiksaan.Kedua-duanya mementingkan teknik dan akal.pelajaran menulis dan membaca bukanlah sesuatu yang terpisah sifatnya malah ia seharusnya dijalankan serentak atau dalam masa yang selari. f) Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata.Seseorang itu menulis karangnya kerana ada yang membacanya. b) Membolehkan kanak-kanak membaca perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat–ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca.Membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan dan begitulah juga di sebaliknya. d) Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Tulisan berhubung rapat dengan membaca.Bagaimanapun harus diingat. c) Kanak-kanak mengulangi pelajarannya dengan cara membaca tulisan-tulisan yang tercatat atau membaca buku-buku luar untuk menambah lagi isi bacaannya.

Kemahiran menulis secara mekanis haruslah dikuasai pada peringkat awal supaya murid-murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. b) Menyediakan mereka dengan pengetahuan ini supaya dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan untuk orang ramai umumnya. mendedahkan perkara-perkara semasa yang sedang berlaku. Aktiviti-aktiviti tulisan seperti membuat corak.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 5. seorang penulis. Mereka melaporkan sesuatu yang telah berlaku. Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. pengalaman.1.menekap dan membentuk huruf dan lain-lain adalah penting kerana ia bertujuan memberi latihan dan pengalaman asas yang diperlukan supaya berupaya membantu murid-murid menguasai kemahiran menulis selanjutnya PGSR BM AMBILAN NOV 2008 Kemahiran Menulis Secara Mekanis 12 . Pertama kemahiran menulis secara mekanis dan kedua ialah kemahiran untuk pelahiran (mental). membuat ramalan ramalan peristiwa masa depan dan sebagainya. a) Meluaskan pengetahuan. pengalaman dan perasaan.2 Tujuan Lanjut. penyajak atau pengarang dapat menggambarkan sesuatu melalui penulisannya. 6.1 . JENIS-JENIS KEMAHIRAN TULISAN Ada dua jenis kemahiran yang perlu dicapai dalam menyampaikan pengajaran tulisan. Misalnya. perhubungan dan matlamat menerusi penulisan. 6.

menyusun benda-benda dan melatih menulis unsur-unsur huruf dan perkataan.saiz. d) Melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf. 7.tegak atau condong. g) Melatih menulis cepat. bentuk-bentuk awan larat dan sebagainya. di pasir. Latihan-latihan mental yang boleh dijalankan untuk mendapat kemahiran menulis untuk pelahiran ialah: a) Latihan pernyataan fikiran atau pendapat. b) Tunjukkan cara pergerakan tangan.menulis perkataan dan ayat. rangkai kata dan ayat. 6.jarak kekemasan. perkataan.segi-segi. e) Mengawasi tulisan murid tentang bentuk . c) Bermain dengan benda-benda seperti plastisin.WAJ 3104 LITERASI BAHASA seperti menulis huruf.jari dan membentuk atau membuat garisangarisan.otot.2 Kemahiran Menulis Untuk Pelahiran (Mental) Kemahiran penulisan untuk pelahiran biasanya dikuasai setelah kanak-kanak mendapat kemahiran mekanis. jelas dan senang dibaca. d) Latihan mengeluarkan pendapat-pendapat yang tulen dan asli. bulatan. Latihan-latihan mekanikal yang boleh dijalankan untuk mendapatkan kemahiran tersebut ialah di antaranya : a) Latihan pergerakan tangan .Kemahiran ini banyak melibatkan mental. c) Latihan pernyataan kehendak. kebersihan dan lain-lain. menulis suku kata. b) Latihan pernyataan perasaan. f) Melatih menulis cepat.di papan tulis dan sebagainya. tulis di awangan. PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN MENULIS Peringkat pengajaran menulis terbahagi kepada tiga : 13 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 .

latihan-latihan pergerakan mata melalui lakaran-lakaran terkawal dan lakaran bebas yang dilakukan oleh kanak-kanak. Menurut Hughes. kiri ke kanan dan depan ke belakang. dan dari bawah ke atas. Melukis garis lintang dari kiri ke kanan. 7. iii. dan viii. Melakukan pergerakan tangan atas ke bawah. Pada peringkat ini otot-otot tangan dan jari dilatih supaya lebih kemas dan teratur pergerakannya dan juga dapat memegang pensel dengan betul dan kemas. vii.1 Peringkat Pramenulis Kanak-kanak sudah boleh diajar kemahiran pramenulis sekiranya ia sudah mempunyai kesediaan menulis seperti pergerakan otot-otot tangan dan jari jemari serta sudah dapat membuat pengamatan visual iaitu sudah boleh membezakan dan mengecam benda-benda. Menyambung titik-titik di atas kertas.WAJ 3104 LITERASI BAHASA a) Peringkat pramenulis (persediaan) b) Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis) c) Peringkat untuk pelahiran. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 jarum 14 . koordinasi mata dan tangan. v. ii. Mercer. aktiviti-aktiviti yang dilakukan adalah untuk melatih pergerakan tangan. garis melengkung. vi. Melukis bulatan lawan arah bulatan jam. Lenz. dan Hoffmann (1991) kanak-kanak sepatutnya sudah boleh melakukan perkara-perkara berikut sebelum mereka diajar menulis. iv. melukis garis tegak dari atas ke bawah. Menyalin corak mudah dan bentuk-bentuk . Pada peringkat pramenulis. Selain itu latihan-latihan kordinasi mata dan tangan dilakukan dengan banyak supaya kanakkanak dapat meniru bentuk–bentuk yang dilihat. Mengenal huruf-huruf dan dapat membezakan keserupaan dan perbezaan bentuk huruf-huruf tersebut . Menekap atau menyurih bentuk-bentuk geometrid an garisan putus. i. Melukis garis condong . dan bulatan arah jam.

9. mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan. Aktiviti awal adalah tertumpu kepada menulis huruf-huruf secara bebas di atas kertas kosong kertas petak. dan bentuk huruf. dicadangkan murid membentuk huruf di kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan.1 PENULISAN MEKANIS Peringkat Mendirikan Asas (Tulisan Mekanis ) Apabila kanak-kanak sudah boleh menguasai kemahiran pramenulis dan dapat melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan baik. Pada peringkat ini guru menekankan cara memegang pensel yang betul.1 PEMULIHAN MEMBACA Pengenalan 15 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . Di bawah ini adalah latihan menulis terkawal dari mula hingga ke akhir lembaran satu garis itu . Apabila murid mula membentuk huruf-huruf pada kertas bergaris. Setelah didapati memuaskan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 8. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas. barulah dilatih membentuk huruf-huruf pada halaman yang bergaris . kedudukan badan. 9. faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul. dan kertas garis tiga. Aktiviti ini harus bermula daripada garisan yang lebar hingga lembaran satu garis. maka guru sudah boleh memperkenalkan pengajaran kemahiran menulis pada mereka. Pada peringkat awal. guru hendaklah menggunakan berbagai-bagai kaedah dan teknik untuk mengajar kanak-kanak menulis. kawalan tulisan perlu dilakukan.2 Peringkat Mendirikan Asas Setelah murid-murid menjalankan latihan pramenulis. 8.0 8.

WAJ 3104 LITERASI BAHASA Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu.2. penggunaan dan organisasi bahan grafik. diftong. pengetahuan. 9. Justeru. Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membaca: a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca) Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan berbahasa. aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini. kendungan bahan.1 Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran fonetik dengan betul. struktur cerita. guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyi seperti: • Bibir • Gigi • Gusi • Lelangit keras • Lelangit lembut • Anak tekak • Lidah • Rongga tekak • Rongga mulut PGSR BM AMBILAN NOV 2008 16 . Pengajaran bunyi vokal.2 Aktiviti Pemulihan Bacaan 9. Justeru. Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan penerimaan akustik yang berbeza. dan pengalaman sedia ada. kebolehan berbahasa. c) Faktor yang ada pada bahan bacaan Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi perbendaharaan kata. dan konsonan juga perlulah ditekankan. panjang pendek ayat.

guru perlu melaksanakan aktiviti berikut: • Nyanyian lagu A.. dan kv+kvk. Melalui aktiviti pemulihan.2.4 Aktiviti permainan bahasa dapat memupuk minat murid untuk menguasai kemahiran membaca.3 Analisis Aktiviti Pemulihan Bacaan Guru sepatutnya dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehbacaan murid. Justeru. Antara permainan yang boleh dijalankan oleh guru termasuklah permainan yang berbentuk pergerakan. mengolah bahan. kvk.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 9. . kv+kv. dan memenuhi keperluan pancaindera. guru perlu memastikan murid-murid supaya menguasai dan menghafal huruf ‘a’ sehingga ‘z’ dengan urutan yang betul. Bahan pengajaran pula perlulah menarik.. 9. 9. • Menayangkan huruf satu persatu secara berulang • Padanan abjad • Menyebut huruf satu persatu secara berulang.2. 9.3 Latihan Pandang dan Sebut juga menjadi asas pemulihan yang perlu diajarkan oleh guru supaya murid berjaya menguasai kemahiran membaca. Pengetahuan dan pemahaman guru PGSR BM AMBILAN NOV 2008 17 . permainan baling dadu untuk membentuk perkataan yang mempunyai suku kata kv. Pengetahuan dan pengalaman guru tersebut dapat membantu perancangan dan penyediaan proses pengajaran.5 Pengolahan bahan pengajaran merupakan aspek yang penting dalam mengajarkan asas kemahiran bacaan. permainan respon terhadap bunyi huruf. Latihan ini juga melibatkan penggunaan gambar untuki merangsang murid supaya bertutur.B. 9.2 Kaedah abjad juga merupakan asas yang perlu dikuasai murid.C. membina. memilih bahan. Guru perlu melalui pelbagai proses semasa menyediakan bahan bacaan seperti memproses bahan.2.2. menggunakan dan menilai bahan.

dan teknik yang sesuai agar murid-murid mampu menguasai asas kemahiran berbahasa iaitu membaca. menulis atau mengira. Aktiviti pemulihan membaca perlulah dilakukan dengan menggunakan pendekatan. Berbagai-bagai cara telah dikemukakan untuk mengesan. Langkah ini diberi nama saringan. atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis. Sebelum sesuatu rancangan pemulihan dapat dijalankan. dan murid itu juga PGSR BM AMBILAN NOV 2008 18 . langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. kaedah. supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut.0 10. Cara yang paling mudah ialah dengan melihat tulisan-tulisan murid yang sedia ada dalam buku latihan. setelah murid-murid tersebut dikesan dan diasingkan. 10. sama ada bidang membaca.WAJ 3104 LITERASI BAHASA dapat membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan kefahaman.2 SARINGAN DAN DIAGNOSIS Salah satu keperluan akademik di sekolah ialah kebolehan menulis. cara ini kurang memuaskan. kerana ada murid yang tulisannya memuaskan jika diberi masa yang cukup. iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja.1 PEMULIHAN TULISAN Cara-Cara Pelaksanaan Rancangan Pemulihan Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain akan diasingkan untuk diajar oleh guru pemulihan. 10. atau ringkasan. Kebolehan menulis diperlukan untuk semua mata pelajaran di sekolah. Walau bagaimanapun. Beberapa waktu pelajaran telah diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini. langkah yang kedua ialah diagnosis. Kemudian. Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid. Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut. menulis dan mengira.

2. 10. atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis mudah digunakan oleh guru bilik darjah.2.1 Ayat. 10.4 Apabila menilai tulisan-tulisan tersebut. guru menyuruh mereka menulis ayat yang sama seberapa banyak yang mereka boleh dalam masa tiga minit. atau perenggan biasa boleh digunakan. guru harus memerhatikan perkara-perkara berikut:a) Kualiti tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa. murid-murid berikut memerlukan latihan pemulihan tulisan. cara yang dapat mengawal kedua faktor ini ( iaitu masa dan tulisan) adalah lebih baik.2. guru boleh memberitahu murid supaya menulis ayat tersebut lima kali dengan tulisan yang terbaik dan masanya pun tidak dihadkan. 10.2. a) Murid yang tulisannya terlalu buruk dan tidak dapat dibaca dalam ujian yang masanya dihadkan. guru akan menyuruh mereka berhenti dan mengutip tulisan tersebut. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 19 .WAJ 3104 LITERASI BAHASA mungkin tidak dapat menulis dengan jelas jika masa ini dihadkan. b) Murid yang tulisannya tidak mudah dibaca dalam ujian yang tidak mengehadkan masa. 10. 10. Cara berikut untuk mengesan. b) Mempunyai isi kandungan yang dalam pengalaman dan dapat difahami oleh murid.2 Setelah murid membaca ayat yang diberikan beberapa kali dan setelah kenal semua kandungannya. Setelah tiga minit. asalkan mematuhi dua syarat berikut: a) Tidak mengandungi perkataan yang akan menghentikan murid menulis kerana kerumitan mengeja.2.5 Dari ujian ini. c) Kadar penulisan dalam ujian yang masanya terhad dikira seperti berikut: Jumlah perkataan dibahagi dengan masa). b) Kaitan kualiti di antara tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa dan ujian yang menghadkan masa.3 Setelah semua murid selesai menulis. Dengan itu.

a. Dengan menggunakan Skel Tulisan ini. beberapa huruf didapatinya sering menimbulkan kerumitan. Contohnya huruf kecil r. dan dari kajian ini satu skel purata disediakan yang dapat diperkaitkan dengan darjah murid. n seperti u. Huruf besar biasanya mudah dibaca. Cara yang mudah untuk melaksanakan proses diagnosis ini ialah dengan membaca tulisan murid. atau terlalu kecil untuk dibaca dengan mudah.e. Sediakan jadual senarai semua murid dan catatkan kelemahan setiap murid. Skel-skel ini telah disediakan berdasarkan kajian yang luas. dan 'Minneapolis Handwriting Scale'. atau menentukan apakah jenis kelemahan murid tersebut. Cara mengesan murid yang tulisannya tidak mudah dibaca seperti ini biasanya memadai untuk situasi bilik darjah. Contoh-¬contoh skel ini ialah ‘Thorndike Scale for Handwriting'.`Ayres Measuring Scale for Handwriting (Gettysburg Edition) ‘.o. atau yang tulisannya terlalu besar. atau yang memerlukan penelitian kali kedua. Huruf yang paling menimbulkan kerumitan ialah r. Perkara ini mudah dibuat dengan meng¬gunakan Carta 'The Pressey Chart for Diagnosis of Illegibilities in Handwriting'. Dari penyelidikan Pressey. kecuali huruf L Oleh PGSR BM AMBILAN NOV 2008 20 . sesuatu darjah dapat dibandingkan dengannya. Carta ini boleh disediakan berdasarkan penyelidikan tulisan murid yang menunjukkan berbagai-bagai jenis tulisan dan bentuk tulisan yang tidak dapat dibaca. d) Murid yang tulisannya terlalu condong ke kiri. skel-skel ini hanya merupakan alai mengesan (atau saringan) dan tidak dapat menentukan kelemahan seperti yang dibuat dalam diagnosis. Setelah murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam penulisan dikesan. Cara lain ialah dengan menggunakan Skel Tulisan yang telah disediakan dengan contoh-contoh tulisan bersama dengan kualiti mutunya. o seperti a dan a seperti u. Kesilapan yang sering berlaku ialah menulis r seperti i. Walau bagaimanapun. dan menandakan semua huruf yang tidak mudah dibaca. guru harus dapat membuat diagnosis.WAJ 3104 LITERASI BAHASA c) Murid yang kadar penulisannya terlalu lambat.`American Handwriting Scale'.n. membuat d seperti cl.s dan t menyebabkan kesilapan menulis lebih daripada 50%. untuk menyediakan cartanya itu. diikuti dengan huruf n. menutup e.

atau krayon. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Teknik seperti ini telah menghasilkan tulisan yang memuaskan di kalangan murid sekolah rendah. murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih. adalah munasabah jika pengajaran pemulihan dalam penulisan diarahkan kepada menulis bentuk-bentuk huruf ini dengan betul.WAJ 3104 LITERASI BAHASA kerana tujuh huruf kecil dan satu huruf besar ini menyebabkan tulisan yang susah dibaca. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 21 . Mereka patut mengacau dari kanan ke kiri dalam besen yang bulat. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. Langkah-langkah untuk mengajar mernegang pensil.4 KAEDAH PENGAJARAN PEMULIHAN TULISAN DAN PENILAIANNYA Seperti pengajaran bahasa juga. 10. Penerangan. Guru juga perlu membuat pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak itu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam.4. penulisan adalah lebih mudah dipelajari ketika murid masih kanak-kanak kecil lagi. seperti pada umur empat tahun setengah. Kemudian.3 CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Guru perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkatperingkat permulaan dan mendirikan asas. Latihan permulaan untuk kanak-kanak kecil ini haruslah menggunakan pensil.1 Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensil tersebut. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. 10. Kad-kad tulisan dan lembaranlembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna. dan seluruh anggota tangan harus dihayun. Tulisan dan cara-cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. atau krayon adalah seperti berikut: 10. bukanlah setakat tapak tangan sahaja.

supaya pensil dapat bersandar ke atas jari tengah (jari hantu) di kedudukan yang betul. sambil membiarkan tiga jari yang lain berada di keadaan senang dan selesa. Bentuk-bentuk yang penting dan menjadi asas penulisan ialah bulatan. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. 10. murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta. 10.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 10.4 Kemudian. lengkungan serta kombinasi lengkungan dan garisan lurus. Pendekatan dan strategi pengajaran yang PGSR BM AMBILAN NOV 2008 22 .3 Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. pensil harus dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk. dan guru harus memberitahu arah dan bentuk yang harus dibuat oleh murid.6 RUMUSAN Guru perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat- peringkat permulaan dan mendirikan asas.4.4. murid ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil. Latihan in boleh dikelolakan seperti kelas lukisan yang menggunakan kanji dan warna dan murid-murid disuruh membuat bentuk dengan jari mereka. 10.5 LATIHAN SEBELUM MENULIS Murid-murid harus diajar membuat berbagai-bagai bentuk dengan menggunakan jari mereka. garisan. 10.5 Setelah itu. jari telunjuk.2 Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulat ini. Titik permulaan harus diberitahu serta dilukiskan. 10.4. murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telunjuk hamper dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawalan jari di kedudukan ini. Penerangan.4.

peruntukan masa yang panjang bagi sesuatu pembelajaran diperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahiran tersebut. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna. Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. Jika pengajaran dan pembelajaran guru menarik. Walau bagaimanapun. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 23 . Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu.WAJ 3104 LITERASI BAHASA fleksibel dan inovatif akan membantu mereka mengingat kembali maklumat yang diajar. murid-murid akan bermotivasi untuk terus mencuba apa yang dipelajari sehingga berjaya. Bahan yang diberi juga hendaklah terlalu banyak memandangkan kumpulan sasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid.

pelajar bergantung antara satu sama lain untuk mendapatkan maklumat . tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. mengemukakan cadangan. Beliau telah melatih dua ekor merpati bermain ping pong untuk melihat bagaimana latihan secara bermain dapat mengajar kedua-dua merpati itu bermain dengan cekap. Sewaktu pembelajaran berlangsung. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 24 . Terdapat pelbagai aktiviti permainan bahasa yang boleh dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pelajar belajar lebih banyak melalui aktiviti kerana memberikan Iebih banyak peluang kepada pelajar itu melibatkan diri dalam komunikasi. Ia juga menggalakkan pembelajaran kendiri. la menyediakan kepelbagaian dan membantu mengekalkan minat di dalam bilik darjah. Permainan bahasa bersifat komunikatif dan menyeronokkan.0 PERMAINAN DALAM PENGAJARAN BAHASA Dr. Permainan bahasa yang dilakukan di bilik darjah bukan setakat berakhir di bilik darjah. Beliau telah mengkaji dan membincangkan dengan jelas proses pembelajaran bahasa melalui rangsangan dan gerak balas. membetulkan dan sebagainya. aktiviti menjadikan sesuatu bahasa itu menarik untuk dipelajari. idea dan menggunakan sebahagian besar bahasa untuk perbincangan. John Samuel dalam artikelnya yang berjudul Standard of English: Compari- son Not Valid (1987) menyatakan bahawa seorang guru yang baik seharusnya tidak menghadapi kesulitan dalam memotivasikan pelajar-pelajamya. Menggunakan permainan bahasa dalam pelajaran bahasa boleh diangggap sebagai satu pendekatan yang positif. Kajian awal mengenai latihan bermain dan belajar pernah dilakukan oleh Skinner seorang tokoh psikologi pembelajaran yang terkenal. menerima. Ia boleh dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang positif. la merupakan satu kaedah mempelajari bahasa secara tidak langsung. menyatakan persetujuan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 11. Oleh itu. Penyelidikannya mendapati latihan secara bermain telah berjaya mengajar burung merpati itu bermain ping pong dengan baik melalui rangsangan dan gerak balas yang berulangulang. menolak.

dan membaca perkataan serta ayat yang terdapat pada permainan. guru-guru bahasa disarankan agar memilih teknik-teknik yang sesuai dengan kebolehan. teka silang.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Kementerian Pendidikan Malaysia (1988) melalui Pusat Perkembangan Kurikulum telah menerima aktiviti permainan bahasa sebagai salah satu teknik pengajaran bahasa yang penting. mengenal perkataan dan ayat. 11. serta aktiviti membaca yang mudah.2 PERMAINAN BINGO 11. iaitu latihan mengecam dan menyembunyikan huruf atau perkataan. dan sebagainya. 11.2. teks kata. Permainan bahasa bagi kemahiran membaca bertujuan untuk melatih pelajar membaca dalam suasana yang menyeronokkan dan mudah. menyesuaikan gambar dengan cerita. kad cantuman . minat. posmen. melengkapkan kata. Di dalam tugasan ini.1 PERMAINAN BAHASA UNTUK KEMAHIRAN MEMBACA Permainan bahasa untuk kemahiran membaca lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti membaca pada peringkat permulaan. jenis permainan yang dipilih ialah permainan bahasa yang menyerupai permainan Bingo tetapi telah dibuat sedikit perubahan dari segi peraturan permainannya. Antara permainan yang sesuai dengan kemahiran membaca adalah bingo. mengeja. pencapaian. domino.1 TUJUAN PERMAINAN PGSR BM AMBILAN NOV 2008 25 . Penggunaan permainan bahasa dalam pengajaran kemahiran membaca akan mempercepatkan proses penguasaan bacaan kanak-kanak kerana segala proses penguasaan permainan tersebut akan menumpukan perhatian kanak-kanak tersebut kepada proses mengeja membaca arahan. dan latar belakang pelajar-pelajar supaya pengajaran dan pembelajaran berjalan dalam suasana yang menarik dan tidak membosankan.

11. manakala kad huruf pula dilapis dengan kertas tebal berukuran 2 milimeter.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Permainan ini bertujuan supaya pelajar boleh mengenal huruf besar dengan cepat dan tepat. guru hendaklah menambah set permainan Bingo seperti yang dinyatakan dalam perkara 2.2 BAHAN / SET PERMAINAN (Rujuk lampiran) a) Papan Bingo (2 buah) b) Kad semak (35 keping) c) Kad huruf besar (36 keping) 11. 26 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . 11.4 CARA BERMAIN Permainan ini boleh dimainkan secara berkumpulan (2 kumpulan) atau individu (satu lawan satu). Untuk mengelakkan peralatan permainan ini daripada cepat rosak. 11. Kemudian ianya dicetak menggunakan kertas Glossy untuk mendapatkan kesan cetakan yang lebih baik. 11.1 Berikan Papan Bingo kepada setiap kumpulan. papan Bingo dan kad semak telah dilapis dengan ”laminating film”.5.2 Bahagikan kad huruf (36 buah) sama banyak kepada dua bahagian dan berikan kepada setiap kumpulan.2.5 LANGKAH 11.3 CARA MENGHASILKAN ALAT PERMAINAN Gambar atau grafik yang terdapat di papan Bingo dan kad huruf serta kad semak di reka menggunakan komputer. Untuk melibatkan ramai pemain atau kumpulan.5.

aktiviti-aktiviti dirancangkan khusus untuk membolehkan pelajar menggunakan segala sumber yang ada pada mereka untuk berkomunikasi. Oleh itu. permainan mendorongkan penggunaan bahasa dan fungsi bahasa yang agak luas sewaktu pelajar-pelajar berinteraksi.3) untuk meneruskan permainan bagi pusingan kedua.7 RUMUSAN Dalam permainan. 27 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 .5. Ini secara tidak langsung mendorongkan mereka memilih bentuk struktur bahasa yang di luar jangkaan kita.6 Kocok semula Kad Semak dan Kad Huruf (lakukan seperti yang dinyatakan dalam bahagian 4. 11. 11. guru tidak seharusnya terlalu 'rigid' dengan mengkehendaki pelajar menguasai sesuatu kemahiran serta-merta.5. Dalam permainan.3 Seorang murid akan mengambil kad satu persatu dari himpunan Kad Semak yang ada dan menyebutkan huruf tersebut. bukanlah mudah bagi guru mendapat tindak balas yang tepat.2 dan 4. Jika ada huruf tersebut diletakkan pada Papan Bingo. 11. dan perkataan dengan cara mengubahsuai paparan pada Kad Huruf. pelajar biasanya menggunakan beberapa mekanisme misalnya berbincang atau meneka. 11.5. Dalam permainan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 11.4 Ahli-ahli dalam kumpulan akan menyemak sama ada huruf yang disebutkan tadi ada pada kumpulan masing-masing. 11.5 Cabutan Kad Semak akan terus dilakukan. Kumpulan yang berjaya memadankan semua kad huruf di Papan Bingo dan menyebut “Bingo” terlebih dahulu akan dikira sebagai pemenang. daripada pelajar. Oleh itu. Kad Semak dan Papan Bingo.5.6 CADANGAN Guru juga boleh menggunakan cara permainan ini untuk tujuan mengenal suku kata.

Para pelajar bekerjasama dalam menyempurnakan tugas-tugas tertentu yang mendorong mereka untuk berkomunikasi. guru harus mendapatkan maklum balas daripada pelajar. Jadi guru tidak seharusnya melemahkan fungsi permainan yang sebenar. Ini dibuat dalam satu sesi yang membincangkan masalah dan kesukaran yang dihadapi. permainan harus berupaya memberi motivasi yang tinggi dan bukan hanya sekadar bertanding semata-mata. ia harus mampu memantapkan proses bahasa dengan menimbulkan keseronokan dan suasana yang lebih harmoni. Jika pelajar memahami tugas dan peranan masing-masing. Ini bertujuan untuk memastikan tiada masalah yang timbul semasa permainan bila dijalankan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Penekanan permainan sebenarnya menekankan semangat bekerjasama dan bukannya pertandingan. Sebelum memulakan permainan. guru beralih dari satu pasangan ke satu pasangan atau dari satu kumpulan ke satu kumpulan sambil mencatatkan masalah atau kesilapan biasa yang dilakukan. Masalah dan kesilapan ini boleh dibincangkan kemudiannya dalam kelas. Permainan adalah satu cabaran untuk mencapai satu-satu matlamat atau melaksanakan beberapa tugas yang menarik dengan jayanya. Kemungkinan masalah atau kesukaran yang dihadapi itu tidak dapat dilihat atau dikesan oleh pelajar. Selepas aktiviti. Pada masa permainan . pelajar harus diberi arahan tentang cara-cara bermain untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti permainan dengan jelas. Permainan harus dapat memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu menghindarkan kebuntuan dan rasa bosan dalam bilik darjah. Oleh itu. Item-item bahasa tertentu boleh disemak semula sekiranya ia merupakan satu kelemahan yang serius di kalangan pelajar. Guru harus cuba untuk tidak mengganggu permainan sama ada membuat teguran atau membetulkan kesalahan-kesalahan kecil. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 28 . atau kemungkinan juga ia berkaitan dengan aspek bahasa. maka aktiviti-aktiviti dapat dijalankan dengan lancar tanpa sebarang gangguan.

WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 1: Latihan menulis dari kiri ke kanan. 29 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . GAMBAR 2: Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.

Di atas meja. lantai tanpa menggunakan alat tulis. pasir.WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 3: Latihan membentuk bulatan di udara. GAMBAR 4: W Z V PGSR BM AMBILAN NOV 2008 30 .

WAJ 3104 LITERASI BAHASA Latihan membentuk garis lurus. GAMBAR 6: Latihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. GAMBAR 5: Latihan membentuk corak campuran bulatan Dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. 31 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 .

GAMBAR 8: a b c d e f Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua/tiga. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 32 .WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 7: Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan yang terkawal.

GAMBAR 10: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul PGSR BM AMBILAN NOV 2008 33 .WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 9: a b c d e f Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu.

WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 11: Papan Bingo PGSR BM AMBILAN NOV 2008 34 .

WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 12: Muka hadapan Kad Semak Muka belakang Kad Semak PGSR BM AMBILAN NOV 2008 35 .

WAJ 3104 LITERASI BAHASA Gambar 13 Kad Huruf PGSR BM AMBILAN NOV 2008 36 .

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Husin. Pemulihan Tulisan . Pedagogi Bahasa. Abdul Aziz( 1996).com/ 6. Kementerian Pendidikan Malaysia. Longman Malaysia. Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.com/ PGSR BM AMBILAN NOV 2008 37 . Mengajar Bahasa Melayu Jilid 1: Perkaedahan. Kamaruddin Hj. Dilayari pada 10 Oktober 2009 dari laman http://ctfazira. 2. 3. Siti Nurfazira Ramli (2009).blogspot.WAJ 3104 LITERASI BAHASA BIBLIOGRAFI Buku 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dilayari pada 25 September 2009 dari laman http://ctfazira. Pratulisan. Husin. Permainan Bahasa Untuk Sekolah Rendah dan Menengah. Internet 5. Kamaruddin Hj. Marohani Yusoff (1999). Bhd. Siti Hajar Bt. Azman Wan Chik (1993). 4.blogspot. Siti Nurfazira Ramli (2009).

Norhaidi Bin Hj.blogspot. Dilayari pada 30 Oktober 2009 dari laman http://cikguhaidi.com/. 8.com/ PGSR BM AMBILAN NOV 2008 38 . Aktiviti Pemulihan Penulisan. Dilayari pada 12 Oktober 2009 dari laman http://mohdnorizwansulaiman. Sarponen (2009).wordpress. Bahan Bantu Mengajar.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 7. Mohd Nor Izwan Sulaiman (2009).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->