Kebaikan Dan Keburukan Menjadi Seorang Usahawan

SIJIL PENGURUSAN KOPERASI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

ENT 361 KEUSAHAWANAN KOPERASI

DISEDIAKAN UNTUK ENCIK HAMIZAH MOHD NADZIR

DISEDIAKAN OLEH DAYANG HASIMAH AWG MADIAN (S2009-10-47)

bagi tugasan ini ialah 25 markah. Panajang tigasan adalah maksimum 10 mukasurat II.NAMA MODUL DAYANG HASIMAH BTE AWG MADIAN 3 NO. MATRIK PUSAT S2009-1047 MKM SARAWAK TUGASAN ENT TARIKH AKHIR PENYERAHAN TUGAS 361 KEUSAHAWANAN KOPERASI ARAHAN: TARIKH PENERIMAAN TUGASAN Kertas soalan NAMAI. HAMIZAH MOHD NADZIR SOALAN Individu MARKAH ASAS 25 MARKAH DIPEROLEHI KEBAIKAN DAN KEBURUKAN MENJADI SEORANG USAHAWAN Pengenalan 2 . EN.PENSYARAH tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan .

organisasi dan masyarakat. Dengan cara ini. mereka telah menukarkan struktur sosial dengan menjalankan pemerintahan “Pecah dan Perintah”. masyarakat dan negara. kumpulan. individu dan kewangan (Rahmah Ismail. Kerajaan memberikan memberikan galakan pembangunan keusahawanan mereka dan boleh pengiktirafan kepada keusahawanan kerana menyumbang kepada pembangunan negara. kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan disektor pertanian. Tahun 1995. Oleh sebab itu. dan bagaimana ia boleh menyumbang kepada keamanan negara.2006). Keusahawanan turut melibatkan penciptaan dan pengagihan nilai dan faedah untuk individu. Kini. kerajaan menubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. kaum Cina berkerja dilombong dan berniaga. Keusahawanan di Malaysia bermula seawal zaman Kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. Keusahawanan merupakan satu proses mencipta. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). manakala kaum India bekerja disektor perladangan. merebut peluang dan mengejar sumber –sumber semasa yang dikawal dan biasanya memerlukan visi. bidang keusahawan jarang mendapat kejayaan dalam masa yang singkat. kerajaan telah mengfokuskan kepada keusahawanan sehinggalah sekarang. Hasilnya.Bidang keusahawanan bukan lagi menjadi suatu bidang yang asing bagi masyarakat Malaysia. kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. kaum Cina lebih kedepan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum Melayu dan kaum India. Selepas kemerdekaan. kerajaan Malaysia menyedari betapa pentingnya keusahawan kepada individu. Apabila British memerintah Tanah Melayu. Semenjak dari itu. ketekunan. Kejayaan dan kegagalan seseorang usahawan adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti 3 . semua pihak mengalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. Dasar Pembangunan Negara (1990-2000) dan Wawasan 2020. komitmen dan motivasi untuk menyebarkan visi berkenaan disamping memerlukan keupayaan untuk menanggung risiko kepada kedua-dua pihak.

Selain itu. Dengan kata lain seseorang usahawan yang berjaya adalah seorang pemimpin perniagaan. kelengkapan pengeluaran dan pengetahuan di gabungkan bersama untuk mencipta perusahaan yang tidak pernah wujud sebelum ini. usahawan merupakan individu yang mewujudkan perniagaan baru. Ini kerana menurut Manimala (1999). pasaran. mempunyai idea-idea baru. Moha Asri (1999) mendefinisikan usahawan sebagai golongan yang bekerja kuat. mengemukakan satu teori psikologi yang mengutarakan pandangan bahawa fungsi tunggal usahawan ialah pembaharuan yang tidak akan membiarkan sistem ekonomi berada dalam keadaan beku meliputi pengubahan teknologi dasar dan parameter permintaan yang berkait dengan ekonomi. mempunyai keupayaan dari segi fizikal dan mempunyai kemahuan untuk mengatasi cara berfikir yang primitif serta berkemampuan untuk menangkis tentangan sosial dan persaingan yang wujud di persekitarannya. usahawan juga didefinisikan sebagai seorang individu yang mempunyai satu keperluan atau keupayaan untuk membina dan mencipta sesuatu yang baru (Corman dan Lussier. Schumpter (1911). Usahawan di lihat sebagai perantara bagi pembekal dan pelanggan di samping menjadi pengambil risiko untuk berjaya dalam perniagaannya. wang. 4 . Usahawan sering dikaitkan sebagai pengasas. Definisi Usahawan Usahawan merupakan satu kumpulan individu yang mampu mempamerkan tahap keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan (Teal dan Carrol.sikap usahawan itu sendiri dan faktor persekitaran dimana dan sikap seseorang usahawan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan akan mempengaruhi kejayaannya untuk bersaing atau merebut segala peluang yang ada. usahawan merujuk kepada satu proses apabila manusia. mempunyai daya cipta dan kreativiti yang tinggi. Menurut Zimmerer dan Sacrborough (1998). 1999). Menurut Kueh dan Lambing (2000). berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian untuk mendapat keuntungan dan pertumbuhan melalui peluang dan sumber-sumber di sekelilingnya. perkataan entreprenuer berasal daripada bahasa Perancis iaitu entreprende yang bermaksud ‘perantara’ atau ‘pengambil’. (2001).

Mereka mempunyai keyakinan diri kepada apa yang dihajati serta keupayaan meletakkan arah kepada destinasi yang dituju (Sabri. Usahawan perlu mengambil risiko. merebut dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan berusaha menggembleng faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan keuntungan seseorang yang sanggup menerima cabaran. usahawan juga dianggap sebagai seorang pendaki gunung. seorang usahawan adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti: a) b) c) d) e) mempunyai kecekapan dalam menjalankan sesuatu perniagaan mempunyai kebolehan untuk melihat. melaburkan sejumlah wang. memiliki dan mengurus perniagaannya sendiri serta sanggup menanggung risiko perniagaan. usaha dan masa serta menggunakan kreativiti untuk menguruskan perniagaannya. mengenal pasti. Gambaran ini menunjukkan keadaan yang tidak menentu dan usahawan perlu menghadapi pelbagai risiko dengan baik. Keusahawanan 5 . 2002). usahawan merupakan seorang yang memulakan. cekap membuat keputusan dan berani serta sanggup menanggung risiko dapat melihat peluang di dalam bencana Usahawan adalah seorang yang mengamalkan sikap ketekunan di dalam melaksanakan kerja. Selain itu. Dengan itu. Menurut Zaidatol dan Habibah (1997) usahawan adalah individu yang menubuhkan perniagaan baru. Biasanya. usahawan di katakan sebagai pengurus yang mempunyai tingkah laku yang positif dan dapat merancang serta mempraktikkan pengurusan yang strategik dalam perniagaan. membuat keputusan sendiri dan seterusnya ingin berjaya atas usaha sendiri. Definisi di atas adalah hampir sama dengan apa yang telah dinyatakan oleh Zaidatol dan Habibah (1997). Menurut Sarkom (1995). Menurut mereka.sanggup menghadapi risiko kehilangan harta benda dan berusaha meningkatkan operasi perniagaan mereka. usahawan juga dikenali sebagai seorang yang inginkan kebebasan dalam perniagaan.

Penciptaan tersebut mestilah mempunyai nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan.Menurut Histrich dan Peter (1988). dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan. alam sekitar (environment) dan proses. 2. Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu. Perkataan keusahawanan muncul daripada perkataan usahawan yang bermaksud pengusaha. pendidikan dan kelembagaan (institution). Ia adalah proses mencipta sesuatu yang baru dengan mengambil kira masa dan usaha dengan mengambil kira risiko kewangan. duit menunjukkan simbol kejayaan. kepuasaan peribadi dan kebebasan. Usahawan ini juga boleh didefinisikan sebagai mereka yang bekerja sendiri. psikologi dan sosial. Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan. masa dan komitmen kerjaya atau menyediakan nilai untuk sesuatu produk atau perkhidmatan. keusahawanan adalah suatu proses dinamik untuk mencipta kekayaan. diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan. Dan menerima manfaat dari segi kewangan. Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan. Terdapat empat aspek asas di dalam keusahawanan: 1. psikologi dan sosial. 3. Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. Kekayaan dicipta oleh individu yang menanggung risiko besar di dalam ‘equity’. Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masing-masing terutama dari aspek kewangan. 4. Pada sesetengah usahawan. organisasi. Ganjaran utama adalah kebebasan (independence). Mereka mempunyai perniagaan sendiri sama ada secara kecil6 .

hasil daripada inovasi tersebut akan memberikan kesan yang positif. Kao dan Stevenson (1984) pula mendefinisikan keusahawanan sebagai usaha untuk mencipta nilai melalui pengiktirafan dalam bidang perniagaan. Keusahawanan juga merupakan satu seni atau proses memasuki. keusahawanan adalah sebagai satu proses yang dinamik dalam mengumpul harta kekayaan dan harta kekayaan tersebut di kumpul oleh seseorang yang berisiko besar dalam terma seperti ekuiti. Menurut Ronstadt (1984). 7 . 1989). pragmatisme dan idealisme.1994). pemilik yang menggunakan wang sendiri untuk pembentukan perniagaan dan pasaran dihadkan kepada tempatan sahaja (Hutt. 1996). Morrison (2000). masyarakat serta budaya. Ia merupakan sesuatu yang lebih penting berbanding fungsi mudah ekonomi serta mewakili satu gabungan material dan bukan material. Keusahawanan merupakan proses mencipta sesuatu yang baru (kreatif) atau sesuatu yang berbeza (inovatif) yang memberi kebaikan dan menambah nilai kepada individu dan masyarakat (Low & Tan. sikap dan minat untuk bekerja sendiri. pengurusan dalam pengambilan risiko yang sesuai terhadap peluang dan melalui kemahiran komunikasi dan pengurusan untuk menggerakkan individu. Ringkasnya. Ini melibatkan ciptaan nilai melalui pembentukan sesebuah organisasi (Bird. Secara umumnya. mengurus perniagaan sendiri (Hutt. masa. Mereka muncul sebagai peniaga atas usaha sendiri dengan mempunyai sifat. menyatakan bahawa keusahawanan berpunca daripada gerak hati dan dalam diri seseorang itu sendiri. kerjasama dalam kerjaya ataupun memenuhi nilai sesetengah produk atau perkhidmatan.1994). kewangan dan keperluan sumber bahan untuk menghasilkan projek. maka mereka di katakan mempunyai semangat keusahawanan iaitu mahu meneruskan kerjaya sebagai seorang usahawan.kecilan atau sederhana atau perniagaan berskala besar. berorientasikan perubahan terhadap kedua-dua aspek sosial dan ekonomi. Asas keusahawanan merujuk kepada pengaplikasian proses inovasi serta penerimaan terhadap suatu fungsi menanggung risiko. keusahawanan yang didirikan secara kecil-kecilan kerana pemilik juga merupakan pengurus perniagaan.

Menurut Ab. Kebaikan 8 . mengenal. Kejayaan dan kegagalan merupakan satu lumrah kehidupan sebagai usahawan. Namun begitu. pengeluaran produk dan teknik baru. Aspek keusahawanan melibatkan tugas-tugas seorang usahawan iaitu menanggung risiko dan membuat pelaburan terhadap sumber-sumber untuk mengeluarkan sesuatu yang baru atau pun membentuk pasaran dan cara baru terhadap sesuatu yang telah ada. pembekal. pesaing dan pihakpihak lain yang ada kaitan dengan perniagaan yang dijalankan. teknologi maklumat dengan aset tidak ketara (intangible) iaitu jaringan dengan pelanggan. Kebaikan Dan Keburukan Menjadi Seorang UsahawanMenjadi usahawan berjaya adalah impian setiap individu yang menjalankan perniagaan. merebut peluang dan menterjemahkannya kepada strategi dan usaha perniagaan bagi mendapatkan keuntungan. berbagai cabaran harus ditempuhi sebelum mencapai kejayaan yang diharapkan. Bagi menjayakan matlamat ini. peminjam. pengedar. pekerja. pemasar. pengetahuan dan kemahiran yang membolehkan seseorang itu mampu dan cekap untuk mencari. usahawan perlu menggabungkan aset ketara (tangible) seperti modal.Barjoyai Bardai (2000) pula menyatakan bahawa keusahawanan merujuk kepada sikap. keusahawanan merupakan aktiviti yang unik yang dijalankan secara bersendirian atau berkumpulan sebagai satu kerjaya atau mempunyai matlamat lain yang tersendiri. Left (dalam Siropolis. Aziz (2000) pula. kemudahan fizikal. nilai. pelaburan dan pengembangan pasaran. Kejayaan dan keburukan boleh juga dilihat sebagai kebaikan dan keburukan apabila digelar sebagai usahawan. Terdapat banyak faktor kebaikan dan keburukan menjadi seorang usahawan. 1982) mendefinisikan keusahawanan sebagai ruang untuk inovasi.

kemegahan. Ini menurut Teal dan Carrol. Boleh Berdikari Keinginan untuk berdikari boleh menjadi faktor yang mendorong seseorang menceburkan diri dalam keusahawanan. keusahawanan adalah tenaga atau kualiti manusia yang bertanggungjawab membentuk dan mewujudkan usaha atau kerja dengan menggunakan faktor-faktor pengeluaran Seorang usahawan bukan sahaja boleh mendatangkan faedah kepada dirinya sendiri. Bakat kepimpinan terbina setelah dia sendiri menjadi majikan yang diceburi. kemuliaan dan keunikan yang tersendiri.. 4. Nilai Estetik Tersendiri Menurut Yep Putih (1985). Nilai tersebut telah membawa kepada kemakmuran masyarakat dan negara bukan sahaja dari segi ekonomi bahkan juga kemajuan negara. bekerjanya sendiri. Memupuk Bakat Kepimpinan Dan Disiplin Diri Yang Tinggi Bakat kepimpinan dan disiplin diri dapat dibentuk melalui pengalaman mengurus dan mengendalikan usaha niaga sendiri. Antara alas an yang diberikan termasuklah terpaksa melakukan kerja-kerja yang tidak digemari atau diminati. mengatakan usahawan sebagai satu kumpulan individu yang mampu mempamerkan tahap keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan. Ini bermakna seorang usahawan bebas membuat keputusan dan berusaha sendiri ke arah masa depan kehidupannya. Penglibatan seseorang individi dalam k eusahawanan seharusnya dianggap sebagai satu bidang yang mempunyai nilai estetik yang tersendiri. 1999. Beliau mengaitkan keusahawanan sebagai satu bidang kegiatan ekonomi yang mempunyai keindahan. 2. peluang kenaikan 9 Berdikari juga dan masa membolehkan seseorang itu menentukan garis panduan peraturan menentukan perjalanan kerjaya yang . tetapi juga dapat membangunkan ekonomi dengan pesat serta memberikan sumbangan kepada orang lain. 3. Kepuasan Bekerja Ramai yang berpendapat bahawa bekerja untuk orang lain tidak memberi kepuasan dalam kehidupan mereka.1. Berdikari bermaksud berdiri di atas kaki sendiri.

H. jangka masa kerja ditetapkan. Banyak kajian menyokong dakwaan bahawa stress sering dikaitkan dengan kesan negatif kepada individu dan organisasi.M. Stres di tempat kerja juga boleh menyebabkan kemalangan di tempat kerja.( Menurut M. Pekerja yang mengalami stress dikatakan mempunyai tahap kepuasan kerja yang rendah. 1996. terlalu banyak kerenah birokrasi dan jumlah pendapatan yang rendah. sakit jantung dan melemahkan sistem pertahanan badan terhadap penyakit. sumber. menjalankan usaha niaga sendiri membolehkan mereka menentukan corak pengurusan dan kepimpinan yang diyakini sebagai yang terbaik. Menurut Khairuddin. Situasi ini boleh menjejaskan prestasi kerja mereka dan menggugat produktiviti organisasi. Kajiankajian yang dijalankan oleh Jamal (1984). sebagai seorang usahawan. Apabila rasa tertekan. menjejaskan prestasi kerja serta mengganggu kehidupan sosial individu. dan kehendak pekerja. Ia boleh memberi kesan ke atas psikologi dan fisiologi manusia. ketidakadilan dalam kenaikan pangkat. Cooper & Smith (1985). gangguan trauma kumulatif. kejayaan dalam perniagaan akan mendatangkan rasa kepuasan dan keseronokan yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang usahawan menjadi lebih positif. Justeru.pangkat terbatas. Stres di tempat kerja terjadi apabila keperluan kerja tidak sepadan dengan kebolehan.. Mereka juga bebas mengamalkan corak pengurusan yang diinginkan dan meninggalkan amalan-amalan yang tidak sesuai. Kahn. 10 . Kesemua faktor ini boleh menimbulkan kekecewaan dan melemahkan semangat bagi golongan yang inginkan pembaharuan dan mempunyai daya kreatif tinggi. Wolfe. Zafir dan M. Quinn. peningkatan kos keselamatan dan kesihatan pekerjaan. psikologi akan terganggu dan pekerja gagal membuat keputusan dengan baik. pengurusan tidak cekap. Snoek & Rosentghal (1984) menunjukkan perkaitan yang signifikan antara stres dengan kepuasan kerja. Stress juga dikatakan memberi kesan kepada tahap kepuasan kerja. Fazilah dalam kajiannya “Stres di tempat kerja dan kesannya terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan”. Masalah paling dibimbangi adalah stres di tempat kerja boleh menyebabkan penyakit berbahaya seperti tekanan darah tinggi. Seseorang individu yang berasa tertekan dengan kerja yang dilakukan akan menunjukkan kemurungan yang berpanjangan.

Usahawan sebagai orang yang sanggup menanggung segala risiko kerugian. bila kita seronok bekerja. sanggup mempertaruhkan harta sebagai modal. peniagaan adalah dimilikinya sendiri. masa dan waktu bekerja adalah mengikut jadual usahawan itu sendiri. Lebih besar ganjaran kewangan Apa yang diperlukan hanyalah kecekapannya atau mengambil anak dari sekolah tetapi. merancang perjalanan perniagaannya sendiri. 5. Ini bermakna sebagai seorang ushawan. Boleh Menikmati Cara Hidup Mewah Tidak dinafikan bahawa majikan akan menerima ganjaran yang lebih besar daripada pekerjanya. bermakna pilihan tersebut merupakan satu kerjaya yang amat diminati dan menjadi usahawan adalah satu kepuasan dan keseronokan bagi dirinya. mengorbankan masa dan tenaga seharusnya diberikan ganjaran yang setimpal dengan usahanya sebagai seorang usahawan. 6. merancang cuti bila-bila masa setiap pekerjanya. aura keseronokan memancar pada orang lain jadi lebih positif Apabila seseorang individu memilih untuk menjadi seorang usahawan. Keseronokan dan kepuasan timbul bilamana segala apa yang diusahakan adalah untuk dinikmati oleh dirinya sendiri dan kesannya. Sebagai contoh dia boleh perjalanan atau operasi perniagaan tetap diteruskan dengan merancang tugas 11 . boleh menjadikan seseorang itu bebas kewangan. Masa Bekerja Yang Fleksibel Sebagai seorang usahawan. kita akan : • • • • • • sihat mental dan fizikal mempamerkan air muka yang sangat-sangat ceria lebih produktif menjadi lebih kreatif senang berkawan.Menurut Dr Fadzilah Kamsah.

Sebagai contoh Jutawan Melayu pertama iaitu. Syed Mokhtar Al Bukhari. PKS mampu mempertingkatkan pengeluaran negara. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Mencipta Peluang Pekerjaan Peranan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) sering diperkatakan sebagai salah satu ejen pembangunan ekonomi negara. 7. mewujudkan peluang pekerjaaan.yang diterima. bidang keusahawanan juga dianggap sebagai jalan kepada perubahan status sosial terutama sekali jika seseorang itu telah menjadi seorang usahawan yang berjaya. disegani oleh masyarakat kerana berpengaruh. PKS serta IKS sebagai antara penyumbang utama perkembangan ekonomi Malaysia telah dikaji secara mendalam oleh Ishak Shari dan Wook Endut (1989). 1996) Rasullulah S.W pernah bersabda bahawa sembilan persepuluh rezeki adalah dalam bidang perniagaan. Mencari nafkah yang halal menerusi bidang perniagaan memang dialu-alukan dan ianya dipraktikkan oleh para ambiya’ sebelum Rasullah lagi. tetapi telah menjalani kehidupan mewah sekaligus mengubag status sosial tinggi sebagai seorang jutawan. Kajian ini meliputi sumbangan PKS dari 12 . Seorang ushawan akan menjadi seorang yang dihormati.A. Kualiti penghidupan sebagai ushawan juga tinggi dari segi ekonomi contohnya berkereta mewah. 8. memiliki rumah yang besar daripada sumber pendapatan yang besar dan menguntungkan. integrasi antara firma. Perubahan Status Sosial Selain itu. maka lebih besarlah peluang untuk menikmati kehidupan mewah (Khairuddin. Seorang ahli koporat juga boleh hidup mewah apabila dia berjaya menerajui syarikatnya. menjana eksport serta mampu membantu dalam proses pengeluaran beberapa industri berskel sederhana mahupun besar.

penawaran tenaga kerja serta beberapa permasalahan yang timbul dalam memperluaskan PKS di Malaysia. Keburukan Keburukan sebagai usahawan dapat dilihat apabila ianya menyumbang kepada kegagalan seseorang usahawan dalam bidang yang diceburinya. EkS mewakili 90 peratus daripada semua firma perniagaan di Malaysia dan menyumbang 32 peratus terhadap jumlah pengeluaran secara keseluruhan (New Sabah Times 2009). jelaslah kepada kita bahawa bidang keusahawanan memberi peluang kepada setiap usahawan untuk berbakti dan memastikan ekonomi negara berada dalam keadaan yang stabil melalui keusahawanan. Sabah (New SabahTimes).aspek perkembangan ekonomi. selaku Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri di Putatan. Dasar Kerajaan turut meletakkan EKS sebagai teras penting untuk memaju dan memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Justeru. Mempunyai prakasa (inisiatif) dalam mewujudkan peluang-peluang ekonomi dan menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan seterusnya menyelesaikan masalah sosial yang timbul daripada pengangguran dan kemiskinan. Sumbangan Terhadap Pembangunan Dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Memetik ucapan oleh Datuk Yahya Hus-sin. Enterprise Kecil dan Sederhana (EKS) berperanan penting terhadap pembangunan dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) serta pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. 9. sebagai usahawan beliau dianggap sebagai masyarakat disamping menjadi agen perubahan pemangkin kepada perubahan masyarakat yang dinamik selaras dengan wawasan 2020. Keburukan boleh dilihat daripada masalah-masalah yang perlu dihadapi oleh seorang usahawan. Ini berdasarkan kajian Majlis Pembangunan EKS Kebangsaan. Jadi. 13 . Dapat memenuhi keperluan orang ramai dan bersedia membuat pembaharuan untuk meningkatkan daya pengeluaran. Seorang ushawan itu mengusahakan perniagaan yang akan membawa kebaikan kepada dirinya dan orang ramai.

Diantara faktor-faktor yang menyumbang kepada kegagalan tersebut adalah: • • • • • • Kurang modal dan kos tetap yang tinggi Pengurusan yang tidak cekap Aktiviti ekonomi yang perlahan Masalah dengan peminjam Masalah dengan rakan kongsi Terlebih belanja Keburukan yang dipetik dari laman sesawang menyenaraikan beberapa keburukan apabila menjadi seorang usahawan. Ada kalanya bila timbul masalah yang diluar jangka perlu ditangani segera dan kadangkala mengambil masa yang lama untuk diselesaikan. masalah yang kerap dihadapi oleh usahawan wanita semasa memulakan perniagaan ialah kekurangan keyakinan daripada pihak bank. 2. Perbalahan dan pertelingkahan kadang-kadang berlaku. 3. pembekal dan pelanggan.Keadaan akan menjadi buruk jika isteri atau suami tidak memahami tugas dan komitmen pasangan mereka sebagai usahawan. Bagi perniagaan yang baru bermula. Kesukaran Memperoleh Pinjaman Masalah begini sering dihadapi oleh usahawan yang baru dalam bidang perniagaan. kekurangan modal permulaan dan masalah keluarga. Risiko Kegagalan 14 . Menurut Lee-Gosselin & Grise (1990). berdasarkan satu kajian oleh Lussier terhadap seratus orang usahawan Amerika Syarikat yang telah gagal dalam perniagaan mereka. Jadual dan masa bekerja yang tidak menentu Jadual bekerja sebagai usahawan tidak menentu dan tetap. ia memerlukan masa kerja yang tidak menentu dan kadang-kadang menyebabkan usahawan tersebut terpaksa bekerja lebih masa dan pulang lewat malam.Menurut Rohaizat (2000). Diantaranya adalah: 1.

Banyak faktor yang boleh menyumbang kepada kegagalan sesuatu perniagaan. pengurus Kesilapan banyak memberi keputusan yang tepat akan mengakibatkan kerugian kepada perusahaannya sendiri. keberangkalian untuk gagal dalam perniagaan tidaklah mustahil. pengurus yang perihatin akan Sikap usahawan pengurusannya. maka akan timbul pula konflik pada diri usahawan tersebut. Usahawan seterusnya akan disenaraihitamkan dan kesannya beliau sukar menerima mana-mana pinjaman atau pembiayaan dari institusi kewangan lain. mementingkan diri. Pekerja pula akan mengabaikan tugas dan tanggungjawab apabila menyedari kebajikan mereka tidak dipedulikan. persaingan pasaran. Kegagalan mungkin berpunca dari kekurangan modal pusingan. gaji pekerja. pemasaran produk perniagaan. sebagai mempengaruhi perjalanan Sebagai contoh. 4. Apabila seseorang usahawan berhadapan dengan risiko sebegini. akan 15 . kurang pengalaman dan latihan yang mencukupi. Apabila berlaku kurkurang modal atau aliran wang tunai. Latihan yang dimaksudkan adalah seperti Tanpa pemasaran. Sebaliknya sikap pengurus yang panas baran. lambakan produk mungkin berlaku. bayaran sewa premis. 5. pinjaman dari pihak bank perlu diselesaikan. Kegagalan menjelaskan pinjaman mengikut masa yang ditetapkan akan menyebabkan usahawan berkenaan berhadapan dengan tindakan undangundang oleh pihak bank. dan tidak dapat menjana pendapatan seperti yang diharapkan. Pengurusan Sebagai pemilik perniagaan. Pemasaran Produk Grazely (1990) memberi nasihat bahawa kejayaan dalam perniagaan memerlukan latihan yang rapi. Dalam bidang keusahawanan. perkhidmatan yang ditawarkan. semua keputusan perlu dibuat sendiri oleh usahawan. Usahawan perlu berkemahiran memasarkan produk atau masalah dan kebajikan pekerjanya akan melahirkan pekerja atau tenaga kerja yang setia. Begitu juga dengan pihak bank.

Apa yang penting mereka perlu menjalani latihan secukupnya sebelum menceburkan diri dalam bidang keusahawan. Bachemin (1989) mengatakan bahawa kejayaan usahawan adalah bergantung kepada mengenali peluang dan bertindak dengan tegas supaya kerja lebih efektif. Kesilapan yang sedikit ini akan menyebabkan mereka gagal mendapat sebarang bantuan. 1996). usahawan yang tidak mengikut latihan keusahawanan tidak memahami prosidur-prosidur yang perlu diikuti semasa membuat permohonan. mempunyai wawasan dan kreativiti untuk mengalihkan idea ke dalam perniagaan supaya mendatangkan untung. kebolehan memimpin dan bertindak dengan pantas (Zimmerer. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kejayaan usahawan termasuk pengalaman dalam bidang keusahawanan seperti penyertaan dahulu ke atas pekerjaan baru serta tahap pengurusan yang pernah dialami. usahawan perlu mempelajari teknik mengawal emosi. Sikap terlalu mempercayai pekerja akan mengundang padah kepada usahawan itu sendiri. Kesimpulan Dengan melihat kepada kebaikan dan keburukan tadi. Seorang usahawan perlu belajar daripada kegagalan. maka jelaslah kepada kita kejayaan atau kegagalan dalam perniagaan dipengaruhi oleh faktor peribadi usahawan itu sendiri. Ini masalah begini sering dihadapi semasa memohon bantuan perniagaan dan sebagainya. Keburukan yang dihadapi usahawan selaku pengurus apabila beliau mengaji pekerja yang bersikap seperti gunting dalam lipatan.menyebabkan pekerja terbaik berpaling tadah atau mengkhianati majikannya. 6. Justeru. Karenah Birokrasi Sebagai usahawan mereka akan berhadapan dengan berbagai kerenah birokrasi dan prosidur yang adakalanya rumit dan kurang releven. Selain itu. 16 .

Project Report.com/ 4.answers. Mohd.newsabahtimes.Rujukan 1. Laman sesawang http://www. http:www. Faculty http://eprints. Johor.com. Tajudin (2005) Penyelidikan Ke Atas Alat Ukur Pengujian Psikologi di Malaysia: Kajian Kesahihan dan Kebolehan Skala Ujian Stress. http://wiki. Md.utm. Ninggal. 2. Laman sesawang.org/pdf/Vol12%281%29-Zafir. Skudai.communityhealthjournal. New Sabah Times.my of Education.my/nstweb/print/21126 17 .pdf) 3.

com/2007/09/dr-fadzilah-kamsahkeseronokan-bekerja.pdf 6. Rahmah Ismail et al.5. Laman sesawang. Kuala Lumpur.Kuala Lumpur.Formula Menjadi Usahawan Berjaya (2007). Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Kajian Kes: Pesisiran Pantai Timur Semenanjung Malaysia1(http://phuakl. 8. DBP. http://shueqry.tripod.blogspot. Daya Saing Usahawan dan Syarikat Melayu Dalam Sektor Pembuatan dan Perkhidmatan (2006).com/pssm/conference/day211.html 7. PTS Professional. 18 . Wan Mohd Nazif dan Fszilah Ibrahim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful