P. 1
Kebaikan Dan Keburukan Menjadi Seorang Usahawan

Kebaikan Dan Keburukan Menjadi Seorang Usahawan

|Views: 6,976|Likes:
Published by Nurdayana Rashidi

More info:

Published by: Nurdayana Rashidi on Oct 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

SIJIL PENGURUSAN KOPERASI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

ENT 361 KEUSAHAWANAN KOPERASI

DISEDIAKAN UNTUK ENCIK HAMIZAH MOHD NADZIR

DISEDIAKAN OLEH DAYANG HASIMAH AWG MADIAN (S2009-10-47)

HAMIZAH MOHD NADZIR SOALAN Individu MARKAH ASAS 25 MARKAH DIPEROLEHI KEBAIKAN DAN KEBURUKAN MENJADI SEORANG USAHAWAN Pengenalan 2 . Panajang tigasan adalah maksimum 10 mukasurat II. bagi tugasan ini ialah 25 markah. MATRIK PUSAT S2009-1047 MKM SARAWAK TUGASAN ENT TARIKH AKHIR PENYERAHAN TUGAS 361 KEUSAHAWANAN KOPERASI ARAHAN: TARIKH PENERIMAAN TUGASAN Kertas soalan NAMAI. EN.PENSYARAH tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan .NAMA MODUL DAYANG HASIMAH BTE AWG MADIAN 3 NO.

Oleh sebab itu. kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan disektor pertanian. kerajaan Malaysia menyedari betapa pentingnya keusahawan kepada individu. semua pihak mengalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. mereka telah menukarkan struktur sosial dengan menjalankan pemerintahan “Pecah dan Perintah”.2006). Kejayaan dan kegagalan seseorang usahawan adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti 3 . individu dan kewangan (Rahmah Ismail. kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. kerajaan telah mengfokuskan kepada keusahawanan sehinggalah sekarang. Keusahawanan turut melibatkan penciptaan dan pengagihan nilai dan faedah untuk individu. manakala kaum India bekerja disektor perladangan. kerajaan menubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. Selepas kemerdekaan. Semenjak dari itu. kaum Cina berkerja dilombong dan berniaga. ketekunan. merebut peluang dan mengejar sumber –sumber semasa yang dikawal dan biasanya memerlukan visi. Dengan cara ini.Bidang keusahawanan bukan lagi menjadi suatu bidang yang asing bagi masyarakat Malaysia. Dasar Pembangunan Negara (1990-2000) dan Wawasan 2020. organisasi dan masyarakat. Tahun 1995. Hasilnya. masyarakat dan negara. Apabila British memerintah Tanah Melayu. kaum Cina lebih kedepan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum Melayu dan kaum India. Keusahawanan di Malaysia bermula seawal zaman Kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). kumpulan. bidang keusahawan jarang mendapat kejayaan dalam masa yang singkat. Keusahawanan merupakan satu proses mencipta. Kini. dan bagaimana ia boleh menyumbang kepada keamanan negara. komitmen dan motivasi untuk menyebarkan visi berkenaan disamping memerlukan keupayaan untuk menanggung risiko kepada kedua-dua pihak. Kerajaan memberikan memberikan galakan pembangunan keusahawanan mereka dan boleh pengiktirafan kepada keusahawanan kerana menyumbang kepada pembangunan negara.

Selain itu. 1999). Usahawan sering dikaitkan sebagai pengasas. Schumpter (1911). Menurut Zimmerer dan Sacrborough (1998). wang. mempunyai idea-idea baru. perkataan entreprenuer berasal daripada bahasa Perancis iaitu entreprende yang bermaksud ‘perantara’ atau ‘pengambil’. Definisi Usahawan Usahawan merupakan satu kumpulan individu yang mampu mempamerkan tahap keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan (Teal dan Carrol. mempunyai keupayaan dari segi fizikal dan mempunyai kemahuan untuk mengatasi cara berfikir yang primitif serta berkemampuan untuk menangkis tentangan sosial dan persaingan yang wujud di persekitarannya. 4 . berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian untuk mendapat keuntungan dan pertumbuhan melalui peluang dan sumber-sumber di sekelilingnya. Moha Asri (1999) mendefinisikan usahawan sebagai golongan yang bekerja kuat. Dengan kata lain seseorang usahawan yang berjaya adalah seorang pemimpin perniagaan. Usahawan di lihat sebagai perantara bagi pembekal dan pelanggan di samping menjadi pengambil risiko untuk berjaya dalam perniagaannya. usahawan merujuk kepada satu proses apabila manusia. usahawan juga didefinisikan sebagai seorang individu yang mempunyai satu keperluan atau keupayaan untuk membina dan mencipta sesuatu yang baru (Corman dan Lussier. pasaran. Menurut Kueh dan Lambing (2000). usahawan merupakan individu yang mewujudkan perniagaan baru. mengemukakan satu teori psikologi yang mengutarakan pandangan bahawa fungsi tunggal usahawan ialah pembaharuan yang tidak akan membiarkan sistem ekonomi berada dalam keadaan beku meliputi pengubahan teknologi dasar dan parameter permintaan yang berkait dengan ekonomi.sikap usahawan itu sendiri dan faktor persekitaran dimana dan sikap seseorang usahawan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan akan mempengaruhi kejayaannya untuk bersaing atau merebut segala peluang yang ada. kelengkapan pengeluaran dan pengetahuan di gabungkan bersama untuk mencipta perusahaan yang tidak pernah wujud sebelum ini. mempunyai daya cipta dan kreativiti yang tinggi. (2001). Ini kerana menurut Manimala (1999).

Menurut Sarkom (1995).sanggup menghadapi risiko kehilangan harta benda dan berusaha meningkatkan operasi perniagaan mereka. melaburkan sejumlah wang. usaha dan masa serta menggunakan kreativiti untuk menguruskan perniagaannya. usahawan juga dikenali sebagai seorang yang inginkan kebebasan dalam perniagaan. Keusahawanan 5 . Biasanya. Definisi di atas adalah hampir sama dengan apa yang telah dinyatakan oleh Zaidatol dan Habibah (1997). Selain itu. usahawan juga dianggap sebagai seorang pendaki gunung. Usahawan perlu mengambil risiko. cekap membuat keputusan dan berani serta sanggup menanggung risiko dapat melihat peluang di dalam bencana Usahawan adalah seorang yang mengamalkan sikap ketekunan di dalam melaksanakan kerja. Mereka mempunyai keyakinan diri kepada apa yang dihajati serta keupayaan meletakkan arah kepada destinasi yang dituju (Sabri. usahawan merupakan seorang yang memulakan. 2002). usahawan di katakan sebagai pengurus yang mempunyai tingkah laku yang positif dan dapat merancang serta mempraktikkan pengurusan yang strategik dalam perniagaan. Gambaran ini menunjukkan keadaan yang tidak menentu dan usahawan perlu menghadapi pelbagai risiko dengan baik. mengenal pasti. membuat keputusan sendiri dan seterusnya ingin berjaya atas usaha sendiri. memiliki dan mengurus perniagaannya sendiri serta sanggup menanggung risiko perniagaan. seorang usahawan adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti: a) b) c) d) e) mempunyai kecekapan dalam menjalankan sesuatu perniagaan mempunyai kebolehan untuk melihat. Dengan itu. merebut dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan berusaha menggembleng faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan keuntungan seseorang yang sanggup menerima cabaran. Menurut Zaidatol dan Habibah (1997) usahawan adalah individu yang menubuhkan perniagaan baru. Menurut mereka.

Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan. Ia adalah proses mencipta sesuatu yang baru dengan mengambil kira masa dan usaha dengan mengambil kira risiko kewangan. organisasi. kepuasaan peribadi dan kebebasan. Pada sesetengah usahawan. Mereka mempunyai perniagaan sendiri sama ada secara kecil6 . dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan. 3. duit menunjukkan simbol kejayaan. Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. alam sekitar (environment) dan proses. diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan.Menurut Histrich dan Peter (1988). Usahawan ini juga boleh didefinisikan sebagai mereka yang bekerja sendiri. Terdapat empat aspek asas di dalam keusahawanan: 1. Ganjaran utama adalah kebebasan (independence). psikologi dan sosial. 4. Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masing-masing terutama dari aspek kewangan. Kekayaan dicipta oleh individu yang menanggung risiko besar di dalam ‘equity’. keusahawanan adalah suatu proses dinamik untuk mencipta kekayaan. masa dan komitmen kerjaya atau menyediakan nilai untuk sesuatu produk atau perkhidmatan. psikologi dan sosial. 2. Perkataan keusahawanan muncul daripada perkataan usahawan yang bermaksud pengusaha. pendidikan dan kelembagaan (institution). Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu. Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan. Penciptaan tersebut mestilah mempunyai nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan. Dan menerima manfaat dari segi kewangan.

Menurut Ronstadt (1984). mengurus perniagaan sendiri (Hutt. pengurusan dalam pengambilan risiko yang sesuai terhadap peluang dan melalui kemahiran komunikasi dan pengurusan untuk menggerakkan individu. Ringkasnya. kerjasama dalam kerjaya ataupun memenuhi nilai sesetengah produk atau perkhidmatan. sikap dan minat untuk bekerja sendiri. Keusahawanan juga merupakan satu seni atau proses memasuki. menyatakan bahawa keusahawanan berpunca daripada gerak hati dan dalam diri seseorang itu sendiri. Asas keusahawanan merujuk kepada pengaplikasian proses inovasi serta penerimaan terhadap suatu fungsi menanggung risiko. pemilik yang menggunakan wang sendiri untuk pembentukan perniagaan dan pasaran dihadkan kepada tempatan sahaja (Hutt. 7 . keusahawanan yang didirikan secara kecil-kecilan kerana pemilik juga merupakan pengurus perniagaan. hasil daripada inovasi tersebut akan memberikan kesan yang positif. Ia merupakan sesuatu yang lebih penting berbanding fungsi mudah ekonomi serta mewakili satu gabungan material dan bukan material.1994). keusahawanan adalah sebagai satu proses yang dinamik dalam mengumpul harta kekayaan dan harta kekayaan tersebut di kumpul oleh seseorang yang berisiko besar dalam terma seperti ekuiti. pragmatisme dan idealisme. masa. Secara umumnya. Kao dan Stevenson (1984) pula mendefinisikan keusahawanan sebagai usaha untuk mencipta nilai melalui pengiktirafan dalam bidang perniagaan.kecilan atau sederhana atau perniagaan berskala besar. Mereka muncul sebagai peniaga atas usaha sendiri dengan mempunyai sifat. Morrison (2000). berorientasikan perubahan terhadap kedua-dua aspek sosial dan ekonomi. 1989). masyarakat serta budaya. Keusahawanan merupakan proses mencipta sesuatu yang baru (kreatif) atau sesuatu yang berbeza (inovatif) yang memberi kebaikan dan menambah nilai kepada individu dan masyarakat (Low & Tan. 1996). maka mereka di katakan mempunyai semangat keusahawanan iaitu mahu meneruskan kerjaya sebagai seorang usahawan.1994). kewangan dan keperluan sumber bahan untuk menghasilkan projek. Ini melibatkan ciptaan nilai melalui pembentukan sesebuah organisasi (Bird.

merebut peluang dan menterjemahkannya kepada strategi dan usaha perniagaan bagi mendapatkan keuntungan. pemasar. pelaburan dan pengembangan pasaran. pesaing dan pihakpihak lain yang ada kaitan dengan perniagaan yang dijalankan. nilai. Terdapat banyak faktor kebaikan dan keburukan menjadi seorang usahawan. pekerja. Kebaikan 8 . teknologi maklumat dengan aset tidak ketara (intangible) iaitu jaringan dengan pelanggan. Aspek keusahawanan melibatkan tugas-tugas seorang usahawan iaitu menanggung risiko dan membuat pelaburan terhadap sumber-sumber untuk mengeluarkan sesuatu yang baru atau pun membentuk pasaran dan cara baru terhadap sesuatu yang telah ada. peminjam. pembekal. Menurut Ab. Kejayaan dan keburukan boleh juga dilihat sebagai kebaikan dan keburukan apabila digelar sebagai usahawan. Left (dalam Siropolis. pengeluaran produk dan teknik baru. usahawan perlu menggabungkan aset ketara (tangible) seperti modal. berbagai cabaran harus ditempuhi sebelum mencapai kejayaan yang diharapkan. Namun begitu. 1982) mendefinisikan keusahawanan sebagai ruang untuk inovasi. Aziz (2000) pula.Barjoyai Bardai (2000) pula menyatakan bahawa keusahawanan merujuk kepada sikap. Kebaikan Dan Keburukan Menjadi Seorang UsahawanMenjadi usahawan berjaya adalah impian setiap individu yang menjalankan perniagaan. pengedar. Bagi menjayakan matlamat ini. mengenal. Kejayaan dan kegagalan merupakan satu lumrah kehidupan sebagai usahawan. keusahawanan merupakan aktiviti yang unik yang dijalankan secara bersendirian atau berkumpulan sebagai satu kerjaya atau mempunyai matlamat lain yang tersendiri. pengetahuan dan kemahiran yang membolehkan seseorang itu mampu dan cekap untuk mencari. kemudahan fizikal.

peluang kenaikan 9 Berdikari juga dan masa membolehkan seseorang itu menentukan garis panduan peraturan menentukan perjalanan kerjaya yang . 2. Penglibatan seseorang individi dalam k eusahawanan seharusnya dianggap sebagai satu bidang yang mempunyai nilai estetik yang tersendiri. kemuliaan dan keunikan yang tersendiri. keusahawanan adalah tenaga atau kualiti manusia yang bertanggungjawab membentuk dan mewujudkan usaha atau kerja dengan menggunakan faktor-faktor pengeluaran Seorang usahawan bukan sahaja boleh mendatangkan faedah kepada dirinya sendiri. Bakat kepimpinan terbina setelah dia sendiri menjadi majikan yang diceburi. bekerjanya sendiri. tetapi juga dapat membangunkan ekonomi dengan pesat serta memberikan sumbangan kepada orang lain. 1999. Boleh Berdikari Keinginan untuk berdikari boleh menjadi faktor yang mendorong seseorang menceburkan diri dalam keusahawanan. Nilai tersebut telah membawa kepada kemakmuran masyarakat dan negara bukan sahaja dari segi ekonomi bahkan juga kemajuan negara. Berdikari bermaksud berdiri di atas kaki sendiri. 4.1. Kepuasan Bekerja Ramai yang berpendapat bahawa bekerja untuk orang lain tidak memberi kepuasan dalam kehidupan mereka. Nilai Estetik Tersendiri Menurut Yep Putih (1985). mengatakan usahawan sebagai satu kumpulan individu yang mampu mempamerkan tahap keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan. 3. Ini menurut Teal dan Carrol. kemegahan. Antara alas an yang diberikan termasuklah terpaksa melakukan kerja-kerja yang tidak digemari atau diminati. Ini bermakna seorang usahawan bebas membuat keputusan dan berusaha sendiri ke arah masa depan kehidupannya.. Memupuk Bakat Kepimpinan Dan Disiplin Diri Yang Tinggi Bakat kepimpinan dan disiplin diri dapat dibentuk melalui pengalaman mengurus dan mengendalikan usaha niaga sendiri. Beliau mengaitkan keusahawanan sebagai satu bidang kegiatan ekonomi yang mempunyai keindahan.

Stres di tempat kerja terjadi apabila keperluan kerja tidak sepadan dengan kebolehan. Pekerja yang mengalami stress dikatakan mempunyai tahap kepuasan kerja yang rendah. dan kehendak pekerja. Kahn. Kesemua faktor ini boleh menimbulkan kekecewaan dan melemahkan semangat bagi golongan yang inginkan pembaharuan dan mempunyai daya kreatif tinggi. sakit jantung dan melemahkan sistem pertahanan badan terhadap penyakit. menjejaskan prestasi kerja serta mengganggu kehidupan sosial individu. Banyak kajian menyokong dakwaan bahawa stress sering dikaitkan dengan kesan negatif kepada individu dan organisasi. psikologi akan terganggu dan pekerja gagal membuat keputusan dengan baik. Situasi ini boleh menjejaskan prestasi kerja mereka dan menggugat produktiviti organisasi. pengurusan tidak cekap.M. Ia boleh memberi kesan ke atas psikologi dan fisiologi manusia. Menurut Khairuddin. Justeru. sebagai seorang usahawan.. menjalankan usaha niaga sendiri membolehkan mereka menentukan corak pengurusan dan kepimpinan yang diyakini sebagai yang terbaik. Wolfe. kejayaan dalam perniagaan akan mendatangkan rasa kepuasan dan keseronokan yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang usahawan menjadi lebih positif. sumber. Mereka juga bebas mengamalkan corak pengurusan yang diinginkan dan meninggalkan amalan-amalan yang tidak sesuai.( Menurut M. peningkatan kos keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Zafir dan M. Snoek & Rosentghal (1984) menunjukkan perkaitan yang signifikan antara stres dengan kepuasan kerja. Apabila rasa tertekan.pangkat terbatas. jangka masa kerja ditetapkan. Quinn. terlalu banyak kerenah birokrasi dan jumlah pendapatan yang rendah. ketidakadilan dalam kenaikan pangkat. Fazilah dalam kajiannya “Stres di tempat kerja dan kesannya terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan”. Kajiankajian yang dijalankan oleh Jamal (1984). Masalah paling dibimbangi adalah stres di tempat kerja boleh menyebabkan penyakit berbahaya seperti tekanan darah tinggi. Stres di tempat kerja juga boleh menyebabkan kemalangan di tempat kerja. Stress juga dikatakan memberi kesan kepada tahap kepuasan kerja. Cooper & Smith (1985). Seseorang individu yang berasa tertekan dengan kerja yang dilakukan akan menunjukkan kemurungan yang berpanjangan. 1996.H. 10 . gangguan trauma kumulatif.

boleh menjadikan seseorang itu bebas kewangan. kita akan : • • • • • • sihat mental dan fizikal mempamerkan air muka yang sangat-sangat ceria lebih produktif menjadi lebih kreatif senang berkawan. aura keseronokan memancar pada orang lain jadi lebih positif Apabila seseorang individu memilih untuk menjadi seorang usahawan. Ini bermakna sebagai seorang ushawan. Usahawan sebagai orang yang sanggup menanggung segala risiko kerugian. bermakna pilihan tersebut merupakan satu kerjaya yang amat diminati dan menjadi usahawan adalah satu kepuasan dan keseronokan bagi dirinya. Lebih besar ganjaran kewangan Apa yang diperlukan hanyalah kecekapannya atau mengambil anak dari sekolah tetapi. merancang cuti bila-bila masa setiap pekerjanya. masa dan waktu bekerja adalah mengikut jadual usahawan itu sendiri. Boleh Menikmati Cara Hidup Mewah Tidak dinafikan bahawa majikan akan menerima ganjaran yang lebih besar daripada pekerjanya. Sebagai contoh dia boleh perjalanan atau operasi perniagaan tetap diteruskan dengan merancang tugas 11 . peniagaan adalah dimilikinya sendiri. sanggup mempertaruhkan harta sebagai modal. 6.Menurut Dr Fadzilah Kamsah. mengorbankan masa dan tenaga seharusnya diberikan ganjaran yang setimpal dengan usahanya sebagai seorang usahawan. merancang perjalanan perniagaannya sendiri. bila kita seronok bekerja. Keseronokan dan kepuasan timbul bilamana segala apa yang diusahakan adalah untuk dinikmati oleh dirinya sendiri dan kesannya. Masa Bekerja Yang Fleksibel Sebagai seorang usahawan. 5.

Kualiti penghidupan sebagai ushawan juga tinggi dari segi ekonomi contohnya berkereta mewah. PKS mampu mempertingkatkan pengeluaran negara. Perubahan Status Sosial Selain itu. PKS serta IKS sebagai antara penyumbang utama perkembangan ekonomi Malaysia telah dikaji secara mendalam oleh Ishak Shari dan Wook Endut (1989). Mencari nafkah yang halal menerusi bidang perniagaan memang dialu-alukan dan ianya dipraktikkan oleh para ambiya’ sebelum Rasullah lagi. 7. disegani oleh masyarakat kerana berpengaruh. maka lebih besarlah peluang untuk menikmati kehidupan mewah (Khairuddin. menjana eksport serta mampu membantu dalam proses pengeluaran beberapa industri berskel sederhana mahupun besar.yang diterima. Sebagai contoh Jutawan Melayu pertama iaitu. tetapi telah menjalani kehidupan mewah sekaligus mengubag status sosial tinggi sebagai seorang jutawan.A. 8. memiliki rumah yang besar daripada sumber pendapatan yang besar dan menguntungkan. bidang keusahawanan juga dianggap sebagai jalan kepada perubahan status sosial terutama sekali jika seseorang itu telah menjadi seorang usahawan yang berjaya. Mencipta Peluang Pekerjaan Peranan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) sering diperkatakan sebagai salah satu ejen pembangunan ekonomi negara. mewujudkan peluang pekerjaaan. integrasi antara firma. Seorang ahli koporat juga boleh hidup mewah apabila dia berjaya menerajui syarikatnya. Seorang ushawan akan menjadi seorang yang dihormati. Kajian ini meliputi sumbangan PKS dari 12 .W pernah bersabda bahawa sembilan persepuluh rezeki adalah dalam bidang perniagaan. Syed Mokhtar Al Bukhari. 1996) Rasullulah S. Beliau berasal dari keluarga yang miskin.

Enterprise Kecil dan Sederhana (EKS) berperanan penting terhadap pembangunan dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) serta pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. 13 . Dasar Kerajaan turut meletakkan EKS sebagai teras penting untuk memaju dan memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. EkS mewakili 90 peratus daripada semua firma perniagaan di Malaysia dan menyumbang 32 peratus terhadap jumlah pengeluaran secara keseluruhan (New Sabah Times 2009).aspek perkembangan ekonomi. Dapat memenuhi keperluan orang ramai dan bersedia membuat pembaharuan untuk meningkatkan daya pengeluaran. selaku Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri di Putatan. Mempunyai prakasa (inisiatif) dalam mewujudkan peluang-peluang ekonomi dan menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan seterusnya menyelesaikan masalah sosial yang timbul daripada pengangguran dan kemiskinan. Jadi. Keburukan boleh dilihat daripada masalah-masalah yang perlu dihadapi oleh seorang usahawan. jelaslah kepada kita bahawa bidang keusahawanan memberi peluang kepada setiap usahawan untuk berbakti dan memastikan ekonomi negara berada dalam keadaan yang stabil melalui keusahawanan. sebagai usahawan beliau dianggap sebagai masyarakat disamping menjadi agen perubahan pemangkin kepada perubahan masyarakat yang dinamik selaras dengan wawasan 2020. Ini berdasarkan kajian Majlis Pembangunan EKS Kebangsaan. Sabah (New SabahTimes). 9. Keburukan Keburukan sebagai usahawan dapat dilihat apabila ianya menyumbang kepada kegagalan seseorang usahawan dalam bidang yang diceburinya. Sumbangan Terhadap Pembangunan Dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Memetik ucapan oleh Datuk Yahya Hus-sin. penawaran tenaga kerja serta beberapa permasalahan yang timbul dalam memperluaskan PKS di Malaysia. Seorang ushawan itu mengusahakan perniagaan yang akan membawa kebaikan kepada dirinya dan orang ramai. Justeru.

berdasarkan satu kajian oleh Lussier terhadap seratus orang usahawan Amerika Syarikat yang telah gagal dalam perniagaan mereka. pembekal dan pelanggan.Keadaan akan menjadi buruk jika isteri atau suami tidak memahami tugas dan komitmen pasangan mereka sebagai usahawan. 3. Risiko Kegagalan 14 . kekurangan modal permulaan dan masalah keluarga. Ada kalanya bila timbul masalah yang diluar jangka perlu ditangani segera dan kadangkala mengambil masa yang lama untuk diselesaikan. 2. Menurut Lee-Gosselin & Grise (1990). Kesukaran Memperoleh Pinjaman Masalah begini sering dihadapi oleh usahawan yang baru dalam bidang perniagaan. Perbalahan dan pertelingkahan kadang-kadang berlaku. Bagi perniagaan yang baru bermula. masalah yang kerap dihadapi oleh usahawan wanita semasa memulakan perniagaan ialah kekurangan keyakinan daripada pihak bank. Jadual dan masa bekerja yang tidak menentu Jadual bekerja sebagai usahawan tidak menentu dan tetap. Diantara faktor-faktor yang menyumbang kepada kegagalan tersebut adalah: • • • • • • Kurang modal dan kos tetap yang tinggi Pengurusan yang tidak cekap Aktiviti ekonomi yang perlahan Masalah dengan peminjam Masalah dengan rakan kongsi Terlebih belanja Keburukan yang dipetik dari laman sesawang menyenaraikan beberapa keburukan apabila menjadi seorang usahawan. Diantaranya adalah: 1. ia memerlukan masa kerja yang tidak menentu dan kadang-kadang menyebabkan usahawan tersebut terpaksa bekerja lebih masa dan pulang lewat malam.Menurut Rohaizat (2000).

Pekerja pula akan mengabaikan tugas dan tanggungjawab apabila menyedari kebajikan mereka tidak dipedulikan. dan tidak dapat menjana pendapatan seperti yang diharapkan. kurang pengalaman dan latihan yang mencukupi. Pengurusan Sebagai pemilik perniagaan. Apabila berlaku kurkurang modal atau aliran wang tunai. pinjaman dari pihak bank perlu diselesaikan. bayaran sewa premis. Begitu juga dengan pihak bank. sebagai mempengaruhi perjalanan Sebagai contoh. Dalam bidang keusahawanan. 4. lambakan produk mungkin berlaku. Kegagalan menjelaskan pinjaman mengikut masa yang ditetapkan akan menyebabkan usahawan berkenaan berhadapan dengan tindakan undangundang oleh pihak bank.Banyak faktor yang boleh menyumbang kepada kegagalan sesuatu perniagaan. semua keputusan perlu dibuat sendiri oleh usahawan. Usahawan seterusnya akan disenaraihitamkan dan kesannya beliau sukar menerima mana-mana pinjaman atau pembiayaan dari institusi kewangan lain. mementingkan diri. maka akan timbul pula konflik pada diri usahawan tersebut. Usahawan perlu berkemahiran memasarkan produk atau masalah dan kebajikan pekerjanya akan melahirkan pekerja atau tenaga kerja yang setia. persaingan pasaran. pengurus yang perihatin akan Sikap usahawan pengurusannya. Apabila seseorang usahawan berhadapan dengan risiko sebegini. Pemasaran Produk Grazely (1990) memberi nasihat bahawa kejayaan dalam perniagaan memerlukan latihan yang rapi. 5. pemasaran produk perniagaan. Sebaliknya sikap pengurus yang panas baran. akan 15 . Latihan yang dimaksudkan adalah seperti Tanpa pemasaran. perkhidmatan yang ditawarkan. gaji pekerja. keberangkalian untuk gagal dalam perniagaan tidaklah mustahil. pengurus Kesilapan banyak memberi keputusan yang tepat akan mengakibatkan kerugian kepada perusahaannya sendiri. Kegagalan mungkin berpunca dari kekurangan modal pusingan.

6. 16 . Selain itu. Kesilapan yang sedikit ini akan menyebabkan mereka gagal mendapat sebarang bantuan. Ini masalah begini sering dihadapi semasa memohon bantuan perniagaan dan sebagainya. 1996). usahawan yang tidak mengikut latihan keusahawanan tidak memahami prosidur-prosidur yang perlu diikuti semasa membuat permohonan. Seorang usahawan perlu belajar daripada kegagalan. maka jelaslah kepada kita kejayaan atau kegagalan dalam perniagaan dipengaruhi oleh faktor peribadi usahawan itu sendiri. Kesimpulan Dengan melihat kepada kebaikan dan keburukan tadi. Keburukan yang dihadapi usahawan selaku pengurus apabila beliau mengaji pekerja yang bersikap seperti gunting dalam lipatan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kejayaan usahawan termasuk pengalaman dalam bidang keusahawanan seperti penyertaan dahulu ke atas pekerjaan baru serta tahap pengurusan yang pernah dialami. Sikap terlalu mempercayai pekerja akan mengundang padah kepada usahawan itu sendiri. Karenah Birokrasi Sebagai usahawan mereka akan berhadapan dengan berbagai kerenah birokrasi dan prosidur yang adakalanya rumit dan kurang releven. Apa yang penting mereka perlu menjalani latihan secukupnya sebelum menceburkan diri dalam bidang keusahawan. usahawan perlu mempelajari teknik mengawal emosi. Justeru. Bachemin (1989) mengatakan bahawa kejayaan usahawan adalah bergantung kepada mengenali peluang dan bertindak dengan tegas supaya kerja lebih efektif. mempunyai wawasan dan kreativiti untuk mengalihkan idea ke dalam perniagaan supaya mendatangkan untung. kebolehan memimpin dan bertindak dengan pantas (Zimmerer.menyebabkan pekerja terbaik berpaling tadah atau mengkhianati majikannya.

Laman sesawang http://www. http://wiki.utm. Mohd.com/ 4. New Sabah Times. Faculty http://eprints. Skudai.answers.org/pdf/Vol12%281%29-Zafir.my of Education.Rujukan 1.pdf) 3.my/nstweb/print/21126 17 . Md. Laman sesawang. 2. http:www. Johor.communityhealthjournal. Tajudin (2005) Penyelidikan Ke Atas Alat Ukur Pengujian Psikologi di Malaysia: Kajian Kesahihan dan Kebolehan Skala Ujian Stress. Ninggal.newsabahtimes. Project Report.com.

Wan Mohd Nazif dan Fszilah Ibrahim. Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Kajian Kes: Pesisiran Pantai Timur Semenanjung Malaysia1(http://phuakl.pdf 6.tripod. 8.Kuala Lumpur. http://shueqry.5. Daya Saing Usahawan dan Syarikat Melayu Dalam Sektor Pembuatan dan Perkhidmatan (2006).Formula Menjadi Usahawan Berjaya (2007). PTS Professional. 18 . Rahmah Ismail et al. DBP. Laman sesawang.blogspot.com/2007/09/dr-fadzilah-kamsahkeseronokan-bekerja. Kuala Lumpur.com/pssm/conference/day211.html 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->