SIJIL PENGURUSAN KOPERASI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

ENT 361 KEUSAHAWANAN KOPERASI

DISEDIAKAN UNTUK ENCIK HAMIZAH MOHD NADZIR

DISEDIAKAN OLEH DAYANG HASIMAH AWG MADIAN (S2009-10-47)

PENSYARAH tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan . bagi tugasan ini ialah 25 markah. EN. MATRIK PUSAT S2009-1047 MKM SARAWAK TUGASAN ENT TARIKH AKHIR PENYERAHAN TUGAS 361 KEUSAHAWANAN KOPERASI ARAHAN: TARIKH PENERIMAAN TUGASAN Kertas soalan NAMAI. HAMIZAH MOHD NADZIR SOALAN Individu MARKAH ASAS 25 MARKAH DIPEROLEHI KEBAIKAN DAN KEBURUKAN MENJADI SEORANG USAHAWAN Pengenalan 2 . Panajang tigasan adalah maksimum 10 mukasurat II.NAMA MODUL DAYANG HASIMAH BTE AWG MADIAN 3 NO.

Apabila British memerintah Tanah Melayu. Semenjak dari itu. organisasi dan masyarakat. Dasar Pembangunan Negara (1990-2000) dan Wawasan 2020. Hasilnya. komitmen dan motivasi untuk menyebarkan visi berkenaan disamping memerlukan keupayaan untuk menanggung risiko kepada kedua-dua pihak. Oleh sebab itu. Tahun 1995. Keusahawanan merupakan satu proses mencipta. Kerajaan memberikan memberikan galakan pembangunan keusahawanan mereka dan boleh pengiktirafan kepada keusahawanan kerana menyumbang kepada pembangunan negara. mereka telah menukarkan struktur sosial dengan menjalankan pemerintahan “Pecah dan Perintah”. Kejayaan dan kegagalan seseorang usahawan adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti 3 . Dengan cara ini. dan bagaimana ia boleh menyumbang kepada keamanan negara. kumpulan. Selepas kemerdekaan. kerajaan telah mengfokuskan kepada keusahawanan sehinggalah sekarang. merebut peluang dan mengejar sumber –sumber semasa yang dikawal dan biasanya memerlukan visi. kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. kerajaan menubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. Keusahawanan turut melibatkan penciptaan dan pengagihan nilai dan faedah untuk individu. Kini.Bidang keusahawanan bukan lagi menjadi suatu bidang yang asing bagi masyarakat Malaysia. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). kerajaan Malaysia menyedari betapa pentingnya keusahawan kepada individu. manakala kaum India bekerja disektor perladangan. Keusahawanan di Malaysia bermula seawal zaman Kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. masyarakat dan negara.2006). semua pihak mengalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. ketekunan. kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan disektor pertanian. bidang keusahawan jarang mendapat kejayaan dalam masa yang singkat. kaum Cina lebih kedepan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum Melayu dan kaum India. kaum Cina berkerja dilombong dan berniaga. individu dan kewangan (Rahmah Ismail.

perkataan entreprenuer berasal daripada bahasa Perancis iaitu entreprende yang bermaksud ‘perantara’ atau ‘pengambil’. usahawan merujuk kepada satu proses apabila manusia. Usahawan di lihat sebagai perantara bagi pembekal dan pelanggan di samping menjadi pengambil risiko untuk berjaya dalam perniagaannya. usahawan juga didefinisikan sebagai seorang individu yang mempunyai satu keperluan atau keupayaan untuk membina dan mencipta sesuatu yang baru (Corman dan Lussier. Selain itu. Schumpter (1911). Ini kerana menurut Manimala (1999). pasaran. usahawan merupakan individu yang mewujudkan perniagaan baru. mengemukakan satu teori psikologi yang mengutarakan pandangan bahawa fungsi tunggal usahawan ialah pembaharuan yang tidak akan membiarkan sistem ekonomi berada dalam keadaan beku meliputi pengubahan teknologi dasar dan parameter permintaan yang berkait dengan ekonomi. wang. Moha Asri (1999) mendefinisikan usahawan sebagai golongan yang bekerja kuat. Menurut Zimmerer dan Sacrborough (1998). Definisi Usahawan Usahawan merupakan satu kumpulan individu yang mampu mempamerkan tahap keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan (Teal dan Carrol. 4 . kelengkapan pengeluaran dan pengetahuan di gabungkan bersama untuk mencipta perusahaan yang tidak pernah wujud sebelum ini. (2001). 1999). Dengan kata lain seseorang usahawan yang berjaya adalah seorang pemimpin perniagaan. mempunyai keupayaan dari segi fizikal dan mempunyai kemahuan untuk mengatasi cara berfikir yang primitif serta berkemampuan untuk menangkis tentangan sosial dan persaingan yang wujud di persekitarannya. mempunyai idea-idea baru. berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian untuk mendapat keuntungan dan pertumbuhan melalui peluang dan sumber-sumber di sekelilingnya. mempunyai daya cipta dan kreativiti yang tinggi. Usahawan sering dikaitkan sebagai pengasas. Menurut Kueh dan Lambing (2000).sikap usahawan itu sendiri dan faktor persekitaran dimana dan sikap seseorang usahawan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan akan mempengaruhi kejayaannya untuk bersaing atau merebut segala peluang yang ada.

sanggup menghadapi risiko kehilangan harta benda dan berusaha meningkatkan operasi perniagaan mereka. Gambaran ini menunjukkan keadaan yang tidak menentu dan usahawan perlu menghadapi pelbagai risiko dengan baik. 2002). Definisi di atas adalah hampir sama dengan apa yang telah dinyatakan oleh Zaidatol dan Habibah (1997). usahawan di katakan sebagai pengurus yang mempunyai tingkah laku yang positif dan dapat merancang serta mempraktikkan pengurusan yang strategik dalam perniagaan. usahawan merupakan seorang yang memulakan. seorang usahawan adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti: a) b) c) d) e) mempunyai kecekapan dalam menjalankan sesuatu perniagaan mempunyai kebolehan untuk melihat. Menurut Zaidatol dan Habibah (1997) usahawan adalah individu yang menubuhkan perniagaan baru. Dengan itu. Mereka mempunyai keyakinan diri kepada apa yang dihajati serta keupayaan meletakkan arah kepada destinasi yang dituju (Sabri. Usahawan perlu mengambil risiko. membuat keputusan sendiri dan seterusnya ingin berjaya atas usaha sendiri. melaburkan sejumlah wang. usahawan juga dikenali sebagai seorang yang inginkan kebebasan dalam perniagaan. usahawan juga dianggap sebagai seorang pendaki gunung. Biasanya. mengenal pasti. cekap membuat keputusan dan berani serta sanggup menanggung risiko dapat melihat peluang di dalam bencana Usahawan adalah seorang yang mengamalkan sikap ketekunan di dalam melaksanakan kerja. Keusahawanan 5 . merebut dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan berusaha menggembleng faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan keuntungan seseorang yang sanggup menerima cabaran. usaha dan masa serta menggunakan kreativiti untuk menguruskan perniagaannya. memiliki dan mengurus perniagaannya sendiri serta sanggup menanggung risiko perniagaan. Menurut mereka. Menurut Sarkom (1995). Selain itu.

psikologi dan sosial. Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan. Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu. diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan. Usahawan ini juga boleh didefinisikan sebagai mereka yang bekerja sendiri. dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan. Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. pendidikan dan kelembagaan (institution). Ia adalah proses mencipta sesuatu yang baru dengan mengambil kira masa dan usaha dengan mengambil kira risiko kewangan. Ganjaran utama adalah kebebasan (independence). Perkataan keusahawanan muncul daripada perkataan usahawan yang bermaksud pengusaha.Menurut Histrich dan Peter (1988). 3. Dan menerima manfaat dari segi kewangan. Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masing-masing terutama dari aspek kewangan. 4. kepuasaan peribadi dan kebebasan. Mereka mempunyai perniagaan sendiri sama ada secara kecil6 . psikologi dan sosial. duit menunjukkan simbol kejayaan. Terdapat empat aspek asas di dalam keusahawanan: 1. keusahawanan adalah suatu proses dinamik untuk mencipta kekayaan. Pada sesetengah usahawan. 2. Kekayaan dicipta oleh individu yang menanggung risiko besar di dalam ‘equity’. alam sekitar (environment) dan proses. Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan. organisasi. masa dan komitmen kerjaya atau menyediakan nilai untuk sesuatu produk atau perkhidmatan. Penciptaan tersebut mestilah mempunyai nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan.

1989). menyatakan bahawa keusahawanan berpunca daripada gerak hati dan dalam diri seseorang itu sendiri. Asas keusahawanan merujuk kepada pengaplikasian proses inovasi serta penerimaan terhadap suatu fungsi menanggung risiko.1994). Mereka muncul sebagai peniaga atas usaha sendiri dengan mempunyai sifat. Ringkasnya. Keusahawanan merupakan proses mencipta sesuatu yang baru (kreatif) atau sesuatu yang berbeza (inovatif) yang memberi kebaikan dan menambah nilai kepada individu dan masyarakat (Low & Tan.kecilan atau sederhana atau perniagaan berskala besar. Morrison (2000). pengurusan dalam pengambilan risiko yang sesuai terhadap peluang dan melalui kemahiran komunikasi dan pengurusan untuk menggerakkan individu. keusahawanan yang didirikan secara kecil-kecilan kerana pemilik juga merupakan pengurus perniagaan. 7 . mengurus perniagaan sendiri (Hutt. masyarakat serta budaya. Secara umumnya. Keusahawanan juga merupakan satu seni atau proses memasuki. Menurut Ronstadt (1984). masa. Ia merupakan sesuatu yang lebih penting berbanding fungsi mudah ekonomi serta mewakili satu gabungan material dan bukan material. maka mereka di katakan mempunyai semangat keusahawanan iaitu mahu meneruskan kerjaya sebagai seorang usahawan. berorientasikan perubahan terhadap kedua-dua aspek sosial dan ekonomi. pragmatisme dan idealisme. Ini melibatkan ciptaan nilai melalui pembentukan sesebuah organisasi (Bird. kewangan dan keperluan sumber bahan untuk menghasilkan projek. pemilik yang menggunakan wang sendiri untuk pembentukan perniagaan dan pasaran dihadkan kepada tempatan sahaja (Hutt. kerjasama dalam kerjaya ataupun memenuhi nilai sesetengah produk atau perkhidmatan. keusahawanan adalah sebagai satu proses yang dinamik dalam mengumpul harta kekayaan dan harta kekayaan tersebut di kumpul oleh seseorang yang berisiko besar dalam terma seperti ekuiti.1994). hasil daripada inovasi tersebut akan memberikan kesan yang positif. 1996). Kao dan Stevenson (1984) pula mendefinisikan keusahawanan sebagai usaha untuk mencipta nilai melalui pengiktirafan dalam bidang perniagaan. sikap dan minat untuk bekerja sendiri.

Kebaikan 8 .Barjoyai Bardai (2000) pula menyatakan bahawa keusahawanan merujuk kepada sikap. Aspek keusahawanan melibatkan tugas-tugas seorang usahawan iaitu menanggung risiko dan membuat pelaburan terhadap sumber-sumber untuk mengeluarkan sesuatu yang baru atau pun membentuk pasaran dan cara baru terhadap sesuatu yang telah ada. merebut peluang dan menterjemahkannya kepada strategi dan usaha perniagaan bagi mendapatkan keuntungan. Kebaikan Dan Keburukan Menjadi Seorang UsahawanMenjadi usahawan berjaya adalah impian setiap individu yang menjalankan perniagaan. Bagi menjayakan matlamat ini. Namun begitu. pekerja. Aziz (2000) pula. usahawan perlu menggabungkan aset ketara (tangible) seperti modal. pengeluaran produk dan teknik baru. kemudahan fizikal. teknologi maklumat dengan aset tidak ketara (intangible) iaitu jaringan dengan pelanggan. berbagai cabaran harus ditempuhi sebelum mencapai kejayaan yang diharapkan. pembekal. keusahawanan merupakan aktiviti yang unik yang dijalankan secara bersendirian atau berkumpulan sebagai satu kerjaya atau mempunyai matlamat lain yang tersendiri. Terdapat banyak faktor kebaikan dan keburukan menjadi seorang usahawan. pengedar. mengenal. peminjam. Kejayaan dan keburukan boleh juga dilihat sebagai kebaikan dan keburukan apabila digelar sebagai usahawan. 1982) mendefinisikan keusahawanan sebagai ruang untuk inovasi. Menurut Ab. pelaburan dan pengembangan pasaran. Kejayaan dan kegagalan merupakan satu lumrah kehidupan sebagai usahawan. Left (dalam Siropolis. pengetahuan dan kemahiran yang membolehkan seseorang itu mampu dan cekap untuk mencari. pemasar. pesaing dan pihakpihak lain yang ada kaitan dengan perniagaan yang dijalankan. nilai.

mengatakan usahawan sebagai satu kumpulan individu yang mampu mempamerkan tahap keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan.1. tetapi juga dapat membangunkan ekonomi dengan pesat serta memberikan sumbangan kepada orang lain. Boleh Berdikari Keinginan untuk berdikari boleh menjadi faktor yang mendorong seseorang menceburkan diri dalam keusahawanan. Ini menurut Teal dan Carrol. keusahawanan adalah tenaga atau kualiti manusia yang bertanggungjawab membentuk dan mewujudkan usaha atau kerja dengan menggunakan faktor-faktor pengeluaran Seorang usahawan bukan sahaja boleh mendatangkan faedah kepada dirinya sendiri. Penglibatan seseorang individi dalam k eusahawanan seharusnya dianggap sebagai satu bidang yang mempunyai nilai estetik yang tersendiri. 2. kemegahan. Kepuasan Bekerja Ramai yang berpendapat bahawa bekerja untuk orang lain tidak memberi kepuasan dalam kehidupan mereka. Nilai Estetik Tersendiri Menurut Yep Putih (1985). Bakat kepimpinan terbina setelah dia sendiri menjadi majikan yang diceburi. Memupuk Bakat Kepimpinan Dan Disiplin Diri Yang Tinggi Bakat kepimpinan dan disiplin diri dapat dibentuk melalui pengalaman mengurus dan mengendalikan usaha niaga sendiri. Beliau mengaitkan keusahawanan sebagai satu bidang kegiatan ekonomi yang mempunyai keindahan. 3. Nilai tersebut telah membawa kepada kemakmuran masyarakat dan negara bukan sahaja dari segi ekonomi bahkan juga kemajuan negara. bekerjanya sendiri. 4.. Ini bermakna seorang usahawan bebas membuat keputusan dan berusaha sendiri ke arah masa depan kehidupannya. Antara alas an yang diberikan termasuklah terpaksa melakukan kerja-kerja yang tidak digemari atau diminati. 1999. kemuliaan dan keunikan yang tersendiri. Berdikari bermaksud berdiri di atas kaki sendiri. peluang kenaikan 9 Berdikari juga dan masa membolehkan seseorang itu menentukan garis panduan peraturan menentukan perjalanan kerjaya yang .

Ia boleh memberi kesan ke atas psikologi dan fisiologi manusia. sakit jantung dan melemahkan sistem pertahanan badan terhadap penyakit. Apabila rasa tertekan.H. Kajiankajian yang dijalankan oleh Jamal (1984). Situasi ini boleh menjejaskan prestasi kerja mereka dan menggugat produktiviti organisasi. Stress juga dikatakan memberi kesan kepada tahap kepuasan kerja. 10 . Fazilah dalam kajiannya “Stres di tempat kerja dan kesannya terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan”. menjalankan usaha niaga sendiri membolehkan mereka menentukan corak pengurusan dan kepimpinan yang diyakini sebagai yang terbaik. Kahn. Quinn. Stres di tempat kerja juga boleh menyebabkan kemalangan di tempat kerja. psikologi akan terganggu dan pekerja gagal membuat keputusan dengan baik. Kesemua faktor ini boleh menimbulkan kekecewaan dan melemahkan semangat bagi golongan yang inginkan pembaharuan dan mempunyai daya kreatif tinggi. Snoek & Rosentghal (1984) menunjukkan perkaitan yang signifikan antara stres dengan kepuasan kerja. dan kehendak pekerja. Zafir dan M. jangka masa kerja ditetapkan. Stres di tempat kerja terjadi apabila keperluan kerja tidak sepadan dengan kebolehan. Mereka juga bebas mengamalkan corak pengurusan yang diinginkan dan meninggalkan amalan-amalan yang tidak sesuai.( Menurut M. kejayaan dalam perniagaan akan mendatangkan rasa kepuasan dan keseronokan yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang usahawan menjadi lebih positif. Menurut Khairuddin. sebagai seorang usahawan.. ketidakadilan dalam kenaikan pangkat. Masalah paling dibimbangi adalah stres di tempat kerja boleh menyebabkan penyakit berbahaya seperti tekanan darah tinggi. Pekerja yang mengalami stress dikatakan mempunyai tahap kepuasan kerja yang rendah. 1996. terlalu banyak kerenah birokrasi dan jumlah pendapatan yang rendah. Banyak kajian menyokong dakwaan bahawa stress sering dikaitkan dengan kesan negatif kepada individu dan organisasi. Cooper & Smith (1985). Seseorang individu yang berasa tertekan dengan kerja yang dilakukan akan menunjukkan kemurungan yang berpanjangan. peningkatan kos keselamatan dan kesihatan pekerjaan.pangkat terbatas. sumber. pengurusan tidak cekap. menjejaskan prestasi kerja serta mengganggu kehidupan sosial individu. Justeru. Wolfe.M. gangguan trauma kumulatif.

Boleh Menikmati Cara Hidup Mewah Tidak dinafikan bahawa majikan akan menerima ganjaran yang lebih besar daripada pekerjanya. Usahawan sebagai orang yang sanggup menanggung segala risiko kerugian. sanggup mempertaruhkan harta sebagai modal. mengorbankan masa dan tenaga seharusnya diberikan ganjaran yang setimpal dengan usahanya sebagai seorang usahawan.Menurut Dr Fadzilah Kamsah. merancang perjalanan perniagaannya sendiri. Keseronokan dan kepuasan timbul bilamana segala apa yang diusahakan adalah untuk dinikmati oleh dirinya sendiri dan kesannya. Lebih besar ganjaran kewangan Apa yang diperlukan hanyalah kecekapannya atau mengambil anak dari sekolah tetapi. Masa Bekerja Yang Fleksibel Sebagai seorang usahawan. Ini bermakna sebagai seorang ushawan. masa dan waktu bekerja adalah mengikut jadual usahawan itu sendiri. 6. merancang cuti bila-bila masa setiap pekerjanya. peniagaan adalah dimilikinya sendiri. 5. kita akan : • • • • • • sihat mental dan fizikal mempamerkan air muka yang sangat-sangat ceria lebih produktif menjadi lebih kreatif senang berkawan. aura keseronokan memancar pada orang lain jadi lebih positif Apabila seseorang individu memilih untuk menjadi seorang usahawan. boleh menjadikan seseorang itu bebas kewangan. bila kita seronok bekerja. Sebagai contoh dia boleh perjalanan atau operasi perniagaan tetap diteruskan dengan merancang tugas 11 . bermakna pilihan tersebut merupakan satu kerjaya yang amat diminati dan menjadi usahawan adalah satu kepuasan dan keseronokan bagi dirinya.

Syed Mokhtar Al Bukhari. Sebagai contoh Jutawan Melayu pertama iaitu.W pernah bersabda bahawa sembilan persepuluh rezeki adalah dalam bidang perniagaan. maka lebih besarlah peluang untuk menikmati kehidupan mewah (Khairuddin. 7. disegani oleh masyarakat kerana berpengaruh. tetapi telah menjalani kehidupan mewah sekaligus mengubag status sosial tinggi sebagai seorang jutawan. Kajian ini meliputi sumbangan PKS dari 12 . Beliau berasal dari keluarga yang miskin. menjana eksport serta mampu membantu dalam proses pengeluaran beberapa industri berskel sederhana mahupun besar. Kualiti penghidupan sebagai ushawan juga tinggi dari segi ekonomi contohnya berkereta mewah. integrasi antara firma. memiliki rumah yang besar daripada sumber pendapatan yang besar dan menguntungkan. 1996) Rasullulah S. PKS mampu mempertingkatkan pengeluaran negara. mewujudkan peluang pekerjaaan. Perubahan Status Sosial Selain itu. Mencari nafkah yang halal menerusi bidang perniagaan memang dialu-alukan dan ianya dipraktikkan oleh para ambiya’ sebelum Rasullah lagi. 8.A. Mencipta Peluang Pekerjaan Peranan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) sering diperkatakan sebagai salah satu ejen pembangunan ekonomi negara. Seorang ahli koporat juga boleh hidup mewah apabila dia berjaya menerajui syarikatnya. Seorang ushawan akan menjadi seorang yang dihormati. PKS serta IKS sebagai antara penyumbang utama perkembangan ekonomi Malaysia telah dikaji secara mendalam oleh Ishak Shari dan Wook Endut (1989).yang diterima. bidang keusahawanan juga dianggap sebagai jalan kepada perubahan status sosial terutama sekali jika seseorang itu telah menjadi seorang usahawan yang berjaya.

Justeru. EkS mewakili 90 peratus daripada semua firma perniagaan di Malaysia dan menyumbang 32 peratus terhadap jumlah pengeluaran secara keseluruhan (New Sabah Times 2009). 9. Dapat memenuhi keperluan orang ramai dan bersedia membuat pembaharuan untuk meningkatkan daya pengeluaran. Mempunyai prakasa (inisiatif) dalam mewujudkan peluang-peluang ekonomi dan menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan seterusnya menyelesaikan masalah sosial yang timbul daripada pengangguran dan kemiskinan. Sabah (New SabahTimes). Ini berdasarkan kajian Majlis Pembangunan EKS Kebangsaan. Dasar Kerajaan turut meletakkan EKS sebagai teras penting untuk memaju dan memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. jelaslah kepada kita bahawa bidang keusahawanan memberi peluang kepada setiap usahawan untuk berbakti dan memastikan ekonomi negara berada dalam keadaan yang stabil melalui keusahawanan. Seorang ushawan itu mengusahakan perniagaan yang akan membawa kebaikan kepada dirinya dan orang ramai. Enterprise Kecil dan Sederhana (EKS) berperanan penting terhadap pembangunan dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) serta pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Keburukan Keburukan sebagai usahawan dapat dilihat apabila ianya menyumbang kepada kegagalan seseorang usahawan dalam bidang yang diceburinya. Sumbangan Terhadap Pembangunan Dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Memetik ucapan oleh Datuk Yahya Hus-sin. penawaran tenaga kerja serta beberapa permasalahan yang timbul dalam memperluaskan PKS di Malaysia. selaku Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri di Putatan. Jadi. 13 . sebagai usahawan beliau dianggap sebagai masyarakat disamping menjadi agen perubahan pemangkin kepada perubahan masyarakat yang dinamik selaras dengan wawasan 2020.aspek perkembangan ekonomi. Keburukan boleh dilihat daripada masalah-masalah yang perlu dihadapi oleh seorang usahawan.

Ada kalanya bila timbul masalah yang diluar jangka perlu ditangani segera dan kadangkala mengambil masa yang lama untuk diselesaikan. 3. Jadual dan masa bekerja yang tidak menentu Jadual bekerja sebagai usahawan tidak menentu dan tetap. ia memerlukan masa kerja yang tidak menentu dan kadang-kadang menyebabkan usahawan tersebut terpaksa bekerja lebih masa dan pulang lewat malam. Diantaranya adalah: 1. berdasarkan satu kajian oleh Lussier terhadap seratus orang usahawan Amerika Syarikat yang telah gagal dalam perniagaan mereka. Perbalahan dan pertelingkahan kadang-kadang berlaku. 2.Menurut Rohaizat (2000).Keadaan akan menjadi buruk jika isteri atau suami tidak memahami tugas dan komitmen pasangan mereka sebagai usahawan. kekurangan modal permulaan dan masalah keluarga. Kesukaran Memperoleh Pinjaman Masalah begini sering dihadapi oleh usahawan yang baru dalam bidang perniagaan. masalah yang kerap dihadapi oleh usahawan wanita semasa memulakan perniagaan ialah kekurangan keyakinan daripada pihak bank. pembekal dan pelanggan. Bagi perniagaan yang baru bermula. Diantara faktor-faktor yang menyumbang kepada kegagalan tersebut adalah: • • • • • • Kurang modal dan kos tetap yang tinggi Pengurusan yang tidak cekap Aktiviti ekonomi yang perlahan Masalah dengan peminjam Masalah dengan rakan kongsi Terlebih belanja Keburukan yang dipetik dari laman sesawang menyenaraikan beberapa keburukan apabila menjadi seorang usahawan. Risiko Kegagalan 14 . Menurut Lee-Gosselin & Grise (1990).

gaji pekerja. Sebaliknya sikap pengurus yang panas baran. Usahawan seterusnya akan disenaraihitamkan dan kesannya beliau sukar menerima mana-mana pinjaman atau pembiayaan dari institusi kewangan lain. pengurus Kesilapan banyak memberi keputusan yang tepat akan mengakibatkan kerugian kepada perusahaannya sendiri. pemasaran produk perniagaan. akan 15 . Pekerja pula akan mengabaikan tugas dan tanggungjawab apabila menyedari kebajikan mereka tidak dipedulikan. Kegagalan menjelaskan pinjaman mengikut masa yang ditetapkan akan menyebabkan usahawan berkenaan berhadapan dengan tindakan undangundang oleh pihak bank. dan tidak dapat menjana pendapatan seperti yang diharapkan. Usahawan perlu berkemahiran memasarkan produk atau masalah dan kebajikan pekerjanya akan melahirkan pekerja atau tenaga kerja yang setia.Banyak faktor yang boleh menyumbang kepada kegagalan sesuatu perniagaan. Apabila seseorang usahawan berhadapan dengan risiko sebegini. perkhidmatan yang ditawarkan. Dalam bidang keusahawanan. bayaran sewa premis. sebagai mempengaruhi perjalanan Sebagai contoh. maka akan timbul pula konflik pada diri usahawan tersebut. semua keputusan perlu dibuat sendiri oleh usahawan. 5. Pengurusan Sebagai pemilik perniagaan. lambakan produk mungkin berlaku. mementingkan diri. 4. kurang pengalaman dan latihan yang mencukupi. persaingan pasaran. Apabila berlaku kurkurang modal atau aliran wang tunai. pengurus yang perihatin akan Sikap usahawan pengurusannya. pinjaman dari pihak bank perlu diselesaikan. Begitu juga dengan pihak bank. keberangkalian untuk gagal dalam perniagaan tidaklah mustahil. Pemasaran Produk Grazely (1990) memberi nasihat bahawa kejayaan dalam perniagaan memerlukan latihan yang rapi. Kegagalan mungkin berpunca dari kekurangan modal pusingan. Latihan yang dimaksudkan adalah seperti Tanpa pemasaran.

menyebabkan pekerja terbaik berpaling tadah atau mengkhianati majikannya. kebolehan memimpin dan bertindak dengan pantas (Zimmerer. Sikap terlalu mempercayai pekerja akan mengundang padah kepada usahawan itu sendiri. usahawan perlu mempelajari teknik mengawal emosi. Selain itu. mempunyai wawasan dan kreativiti untuk mengalihkan idea ke dalam perniagaan supaya mendatangkan untung. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kejayaan usahawan termasuk pengalaman dalam bidang keusahawanan seperti penyertaan dahulu ke atas pekerjaan baru serta tahap pengurusan yang pernah dialami. 16 . Seorang usahawan perlu belajar daripada kegagalan. Ini masalah begini sering dihadapi semasa memohon bantuan perniagaan dan sebagainya. Karenah Birokrasi Sebagai usahawan mereka akan berhadapan dengan berbagai kerenah birokrasi dan prosidur yang adakalanya rumit dan kurang releven. Apa yang penting mereka perlu menjalani latihan secukupnya sebelum menceburkan diri dalam bidang keusahawan. Justeru. Keburukan yang dihadapi usahawan selaku pengurus apabila beliau mengaji pekerja yang bersikap seperti gunting dalam lipatan. usahawan yang tidak mengikut latihan keusahawanan tidak memahami prosidur-prosidur yang perlu diikuti semasa membuat permohonan. Kesimpulan Dengan melihat kepada kebaikan dan keburukan tadi. 1996). Bachemin (1989) mengatakan bahawa kejayaan usahawan adalah bergantung kepada mengenali peluang dan bertindak dengan tegas supaya kerja lebih efektif. maka jelaslah kepada kita kejayaan atau kegagalan dalam perniagaan dipengaruhi oleh faktor peribadi usahawan itu sendiri. Kesilapan yang sedikit ini akan menyebabkan mereka gagal mendapat sebarang bantuan. 6.

com. Skudai.answers.pdf) 3.newsabahtimes.org/pdf/Vol12%281%29-Zafir. Md.utm. 2. Project Report. Ninggal. Mohd. Laman sesawang.com/ 4. Laman sesawang http://www.my of Education. Johor. http://wiki. New Sabah Times.my/nstweb/print/21126 17 . http:www. Tajudin (2005) Penyelidikan Ke Atas Alat Ukur Pengujian Psikologi di Malaysia: Kajian Kesahihan dan Kebolehan Skala Ujian Stress.Rujukan 1. Faculty http://eprints.communityhealthjournal.

tripod. DBP.Formula Menjadi Usahawan Berjaya (2007).5.Kuala Lumpur. Wan Mohd Nazif dan Fszilah Ibrahim. Laman sesawang. Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Kajian Kes: Pesisiran Pantai Timur Semenanjung Malaysia1(http://phuakl. 8. Daya Saing Usahawan dan Syarikat Melayu Dalam Sektor Pembuatan dan Perkhidmatan (2006). PTS Professional.html 7.blogspot.pdf 6.com/2007/09/dr-fadzilah-kamsahkeseronokan-bekerja. Kuala Lumpur. 18 . http://shueqry.com/pssm/conference/day211. Rahmah Ismail et al.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful