P. 1
Kebaikan Dan Keburukan Menjadi Seorang Usahawan

Kebaikan Dan Keburukan Menjadi Seorang Usahawan

|Views: 7,406|Likes:
Published by Nurdayana Rashidi

More info:

Published by: Nurdayana Rashidi on Oct 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

SIJIL PENGURUSAN KOPERASI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

ENT 361 KEUSAHAWANAN KOPERASI

DISEDIAKAN UNTUK ENCIK HAMIZAH MOHD NADZIR

DISEDIAKAN OLEH DAYANG HASIMAH AWG MADIAN (S2009-10-47)

PENSYARAH tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan . EN. Panajang tigasan adalah maksimum 10 mukasurat II. HAMIZAH MOHD NADZIR SOALAN Individu MARKAH ASAS 25 MARKAH DIPEROLEHI KEBAIKAN DAN KEBURUKAN MENJADI SEORANG USAHAWAN Pengenalan 2 . bagi tugasan ini ialah 25 markah.NAMA MODUL DAYANG HASIMAH BTE AWG MADIAN 3 NO. MATRIK PUSAT S2009-1047 MKM SARAWAK TUGASAN ENT TARIKH AKHIR PENYERAHAN TUGAS 361 KEUSAHAWANAN KOPERASI ARAHAN: TARIKH PENERIMAAN TUGASAN Kertas soalan NAMAI.

merebut peluang dan mengejar sumber –sumber semasa yang dikawal dan biasanya memerlukan visi. organisasi dan masyarakat. kerajaan Malaysia menyedari betapa pentingnya keusahawan kepada individu. Keusahawanan di Malaysia bermula seawal zaman Kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. komitmen dan motivasi untuk menyebarkan visi berkenaan disamping memerlukan keupayaan untuk menanggung risiko kepada kedua-dua pihak. bidang keusahawan jarang mendapat kejayaan dalam masa yang singkat. kerajaan menubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. ketekunan. Keusahawanan turut melibatkan penciptaan dan pengagihan nilai dan faedah untuk individu. kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan disektor pertanian. Kejayaan dan kegagalan seseorang usahawan adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti 3 . Selepas kemerdekaan. kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. Dasar Pembangunan Negara (1990-2000) dan Wawasan 2020. Kerajaan memberikan memberikan galakan pembangunan keusahawanan mereka dan boleh pengiktirafan kepada keusahawanan kerana menyumbang kepada pembangunan negara. semua pihak mengalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. Kini. masyarakat dan negara. kerajaan telah mengfokuskan kepada keusahawanan sehinggalah sekarang. Dengan cara ini. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). kumpulan. Hasilnya. individu dan kewangan (Rahmah Ismail. manakala kaum India bekerja disektor perladangan. kaum Cina lebih kedepan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum Melayu dan kaum India. kaum Cina berkerja dilombong dan berniaga. Keusahawanan merupakan satu proses mencipta. Semenjak dari itu.Bidang keusahawanan bukan lagi menjadi suatu bidang yang asing bagi masyarakat Malaysia. Tahun 1995.2006). Apabila British memerintah Tanah Melayu. Oleh sebab itu. dan bagaimana ia boleh menyumbang kepada keamanan negara. mereka telah menukarkan struktur sosial dengan menjalankan pemerintahan “Pecah dan Perintah”.

usahawan merupakan individu yang mewujudkan perniagaan baru. Menurut Zimmerer dan Sacrborough (1998). usahawan merujuk kepada satu proses apabila manusia. berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian untuk mendapat keuntungan dan pertumbuhan melalui peluang dan sumber-sumber di sekelilingnya. Ini kerana menurut Manimala (1999). Moha Asri (1999) mendefinisikan usahawan sebagai golongan yang bekerja kuat. Dengan kata lain seseorang usahawan yang berjaya adalah seorang pemimpin perniagaan. perkataan entreprenuer berasal daripada bahasa Perancis iaitu entreprende yang bermaksud ‘perantara’ atau ‘pengambil’. kelengkapan pengeluaran dan pengetahuan di gabungkan bersama untuk mencipta perusahaan yang tidak pernah wujud sebelum ini. 4 . Usahawan di lihat sebagai perantara bagi pembekal dan pelanggan di samping menjadi pengambil risiko untuk berjaya dalam perniagaannya. pasaran. mengemukakan satu teori psikologi yang mengutarakan pandangan bahawa fungsi tunggal usahawan ialah pembaharuan yang tidak akan membiarkan sistem ekonomi berada dalam keadaan beku meliputi pengubahan teknologi dasar dan parameter permintaan yang berkait dengan ekonomi. 1999).sikap usahawan itu sendiri dan faktor persekitaran dimana dan sikap seseorang usahawan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan akan mempengaruhi kejayaannya untuk bersaing atau merebut segala peluang yang ada. Usahawan sering dikaitkan sebagai pengasas. usahawan juga didefinisikan sebagai seorang individu yang mempunyai satu keperluan atau keupayaan untuk membina dan mencipta sesuatu yang baru (Corman dan Lussier. Definisi Usahawan Usahawan merupakan satu kumpulan individu yang mampu mempamerkan tahap keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan (Teal dan Carrol. wang. mempunyai keupayaan dari segi fizikal dan mempunyai kemahuan untuk mengatasi cara berfikir yang primitif serta berkemampuan untuk menangkis tentangan sosial dan persaingan yang wujud di persekitarannya. mempunyai idea-idea baru. Selain itu. Menurut Kueh dan Lambing (2000). mempunyai daya cipta dan kreativiti yang tinggi. (2001). Schumpter (1911).

seorang usahawan adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti: a) b) c) d) e) mempunyai kecekapan dalam menjalankan sesuatu perniagaan mempunyai kebolehan untuk melihat. 2002). Biasanya. usahawan di katakan sebagai pengurus yang mempunyai tingkah laku yang positif dan dapat merancang serta mempraktikkan pengurusan yang strategik dalam perniagaan. melaburkan sejumlah wang. usahawan merupakan seorang yang memulakan. Menurut Zaidatol dan Habibah (1997) usahawan adalah individu yang menubuhkan perniagaan baru. usahawan juga dianggap sebagai seorang pendaki gunung. usahawan juga dikenali sebagai seorang yang inginkan kebebasan dalam perniagaan. mengenal pasti. Mereka mempunyai keyakinan diri kepada apa yang dihajati serta keupayaan meletakkan arah kepada destinasi yang dituju (Sabri. merebut dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan berusaha menggembleng faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan keuntungan seseorang yang sanggup menerima cabaran. Selain itu. Menurut Sarkom (1995). memiliki dan mengurus perniagaannya sendiri serta sanggup menanggung risiko perniagaan. Gambaran ini menunjukkan keadaan yang tidak menentu dan usahawan perlu menghadapi pelbagai risiko dengan baik. Keusahawanan 5 . membuat keputusan sendiri dan seterusnya ingin berjaya atas usaha sendiri. Usahawan perlu mengambil risiko. Dengan itu.sanggup menghadapi risiko kehilangan harta benda dan berusaha meningkatkan operasi perniagaan mereka. Definisi di atas adalah hampir sama dengan apa yang telah dinyatakan oleh Zaidatol dan Habibah (1997). cekap membuat keputusan dan berani serta sanggup menanggung risiko dapat melihat peluang di dalam bencana Usahawan adalah seorang yang mengamalkan sikap ketekunan di dalam melaksanakan kerja. usaha dan masa serta menggunakan kreativiti untuk menguruskan perniagaannya. Menurut mereka.

psikologi dan sosial. diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan. organisasi. Ia adalah proses mencipta sesuatu yang baru dengan mengambil kira masa dan usaha dengan mengambil kira risiko kewangan. Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu. Ganjaran utama adalah kebebasan (independence). 4. Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. Pada sesetengah usahawan. masa dan komitmen kerjaya atau menyediakan nilai untuk sesuatu produk atau perkhidmatan. Usahawan ini juga boleh didefinisikan sebagai mereka yang bekerja sendiri. Dan menerima manfaat dari segi kewangan. Kekayaan dicipta oleh individu yang menanggung risiko besar di dalam ‘equity’.Menurut Histrich dan Peter (1988). alam sekitar (environment) dan proses. dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan. duit menunjukkan simbol kejayaan. Perkataan keusahawanan muncul daripada perkataan usahawan yang bermaksud pengusaha. kepuasaan peribadi dan kebebasan. Penciptaan tersebut mestilah mempunyai nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan. Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masing-masing terutama dari aspek kewangan. Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan. psikologi dan sosial. Terdapat empat aspek asas di dalam keusahawanan: 1. pendidikan dan kelembagaan (institution). 3. Mereka mempunyai perniagaan sendiri sama ada secara kecil6 . keusahawanan adalah suatu proses dinamik untuk mencipta kekayaan. Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan. 2.

hasil daripada inovasi tersebut akan memberikan kesan yang positif. kewangan dan keperluan sumber bahan untuk menghasilkan projek. kerjasama dalam kerjaya ataupun memenuhi nilai sesetengah produk atau perkhidmatan. Mereka muncul sebagai peniaga atas usaha sendiri dengan mempunyai sifat.1994). keusahawanan adalah sebagai satu proses yang dinamik dalam mengumpul harta kekayaan dan harta kekayaan tersebut di kumpul oleh seseorang yang berisiko besar dalam terma seperti ekuiti. Menurut Ronstadt (1984). berorientasikan perubahan terhadap kedua-dua aspek sosial dan ekonomi. pengurusan dalam pengambilan risiko yang sesuai terhadap peluang dan melalui kemahiran komunikasi dan pengurusan untuk menggerakkan individu. Keusahawanan merupakan proses mencipta sesuatu yang baru (kreatif) atau sesuatu yang berbeza (inovatif) yang memberi kebaikan dan menambah nilai kepada individu dan masyarakat (Low & Tan. Morrison (2000). pemilik yang menggunakan wang sendiri untuk pembentukan perniagaan dan pasaran dihadkan kepada tempatan sahaja (Hutt. Ringkasnya. keusahawanan yang didirikan secara kecil-kecilan kerana pemilik juga merupakan pengurus perniagaan. maka mereka di katakan mempunyai semangat keusahawanan iaitu mahu meneruskan kerjaya sebagai seorang usahawan. sikap dan minat untuk bekerja sendiri. Ia merupakan sesuatu yang lebih penting berbanding fungsi mudah ekonomi serta mewakili satu gabungan material dan bukan material. 7 . Ini melibatkan ciptaan nilai melalui pembentukan sesebuah organisasi (Bird. 1996).kecilan atau sederhana atau perniagaan berskala besar. Keusahawanan juga merupakan satu seni atau proses memasuki. Asas keusahawanan merujuk kepada pengaplikasian proses inovasi serta penerimaan terhadap suatu fungsi menanggung risiko. mengurus perniagaan sendiri (Hutt.1994). Secara umumnya. 1989). menyatakan bahawa keusahawanan berpunca daripada gerak hati dan dalam diri seseorang itu sendiri. pragmatisme dan idealisme. Kao dan Stevenson (1984) pula mendefinisikan keusahawanan sebagai usaha untuk mencipta nilai melalui pengiktirafan dalam bidang perniagaan. masa. masyarakat serta budaya.

Aspek keusahawanan melibatkan tugas-tugas seorang usahawan iaitu menanggung risiko dan membuat pelaburan terhadap sumber-sumber untuk mengeluarkan sesuatu yang baru atau pun membentuk pasaran dan cara baru terhadap sesuatu yang telah ada. peminjam. pesaing dan pihakpihak lain yang ada kaitan dengan perniagaan yang dijalankan. merebut peluang dan menterjemahkannya kepada strategi dan usaha perniagaan bagi mendapatkan keuntungan. Kebaikan 8 . pengeluaran produk dan teknik baru. keusahawanan merupakan aktiviti yang unik yang dijalankan secara bersendirian atau berkumpulan sebagai satu kerjaya atau mempunyai matlamat lain yang tersendiri. berbagai cabaran harus ditempuhi sebelum mencapai kejayaan yang diharapkan. Terdapat banyak faktor kebaikan dan keburukan menjadi seorang usahawan. Namun begitu. pemasar. Menurut Ab. Aziz (2000) pula. pembekal. mengenal. pelaburan dan pengembangan pasaran. Kebaikan Dan Keburukan Menjadi Seorang UsahawanMenjadi usahawan berjaya adalah impian setiap individu yang menjalankan perniagaan. 1982) mendefinisikan keusahawanan sebagai ruang untuk inovasi. pengetahuan dan kemahiran yang membolehkan seseorang itu mampu dan cekap untuk mencari. usahawan perlu menggabungkan aset ketara (tangible) seperti modal. pengedar. Kejayaan dan keburukan boleh juga dilihat sebagai kebaikan dan keburukan apabila digelar sebagai usahawan. Kejayaan dan kegagalan merupakan satu lumrah kehidupan sebagai usahawan. teknologi maklumat dengan aset tidak ketara (intangible) iaitu jaringan dengan pelanggan. Left (dalam Siropolis. Bagi menjayakan matlamat ini. pekerja.Barjoyai Bardai (2000) pula menyatakan bahawa keusahawanan merujuk kepada sikap. nilai. kemudahan fizikal.

Nilai tersebut telah membawa kepada kemakmuran masyarakat dan negara bukan sahaja dari segi ekonomi bahkan juga kemajuan negara. 4. Ini menurut Teal dan Carrol. tetapi juga dapat membangunkan ekonomi dengan pesat serta memberikan sumbangan kepada orang lain.1. kemegahan. Penglibatan seseorang individi dalam k eusahawanan seharusnya dianggap sebagai satu bidang yang mempunyai nilai estetik yang tersendiri. keusahawanan adalah tenaga atau kualiti manusia yang bertanggungjawab membentuk dan mewujudkan usaha atau kerja dengan menggunakan faktor-faktor pengeluaran Seorang usahawan bukan sahaja boleh mendatangkan faedah kepada dirinya sendiri. Boleh Berdikari Keinginan untuk berdikari boleh menjadi faktor yang mendorong seseorang menceburkan diri dalam keusahawanan. 2.. 3. bekerjanya sendiri. Antara alas an yang diberikan termasuklah terpaksa melakukan kerja-kerja yang tidak digemari atau diminati. kemuliaan dan keunikan yang tersendiri. Nilai Estetik Tersendiri Menurut Yep Putih (1985). 1999. Berdikari bermaksud berdiri di atas kaki sendiri. Bakat kepimpinan terbina setelah dia sendiri menjadi majikan yang diceburi. mengatakan usahawan sebagai satu kumpulan individu yang mampu mempamerkan tahap keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan. peluang kenaikan 9 Berdikari juga dan masa membolehkan seseorang itu menentukan garis panduan peraturan menentukan perjalanan kerjaya yang . Kepuasan Bekerja Ramai yang berpendapat bahawa bekerja untuk orang lain tidak memberi kepuasan dalam kehidupan mereka. Memupuk Bakat Kepimpinan Dan Disiplin Diri Yang Tinggi Bakat kepimpinan dan disiplin diri dapat dibentuk melalui pengalaman mengurus dan mengendalikan usaha niaga sendiri. Beliau mengaitkan keusahawanan sebagai satu bidang kegiatan ekonomi yang mempunyai keindahan. Ini bermakna seorang usahawan bebas membuat keputusan dan berusaha sendiri ke arah masa depan kehidupannya.

Snoek & Rosentghal (1984) menunjukkan perkaitan yang signifikan antara stres dengan kepuasan kerja. sakit jantung dan melemahkan sistem pertahanan badan terhadap penyakit.. Situasi ini boleh menjejaskan prestasi kerja mereka dan menggugat produktiviti organisasi. 1996. Wolfe. Mereka juga bebas mengamalkan corak pengurusan yang diinginkan dan meninggalkan amalan-amalan yang tidak sesuai.H. kejayaan dalam perniagaan akan mendatangkan rasa kepuasan dan keseronokan yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang usahawan menjadi lebih positif. ketidakadilan dalam kenaikan pangkat. Kajiankajian yang dijalankan oleh Jamal (1984). Stres di tempat kerja terjadi apabila keperluan kerja tidak sepadan dengan kebolehan. Stres di tempat kerja juga boleh menyebabkan kemalangan di tempat kerja. sebagai seorang usahawan. Kesemua faktor ini boleh menimbulkan kekecewaan dan melemahkan semangat bagi golongan yang inginkan pembaharuan dan mempunyai daya kreatif tinggi. psikologi akan terganggu dan pekerja gagal membuat keputusan dengan baik. Apabila rasa tertekan.( Menurut M.M. menjalankan usaha niaga sendiri membolehkan mereka menentukan corak pengurusan dan kepimpinan yang diyakini sebagai yang terbaik. Zafir dan M. dan kehendak pekerja. 10 . jangka masa kerja ditetapkan. Ia boleh memberi kesan ke atas psikologi dan fisiologi manusia. peningkatan kos keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Fazilah dalam kajiannya “Stres di tempat kerja dan kesannya terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan”. gangguan trauma kumulatif. pengurusan tidak cekap. Seseorang individu yang berasa tertekan dengan kerja yang dilakukan akan menunjukkan kemurungan yang berpanjangan. Cooper & Smith (1985). Menurut Khairuddin. terlalu banyak kerenah birokrasi dan jumlah pendapatan yang rendah. Stress juga dikatakan memberi kesan kepada tahap kepuasan kerja. Quinn. Masalah paling dibimbangi adalah stres di tempat kerja boleh menyebabkan penyakit berbahaya seperti tekanan darah tinggi. sumber.pangkat terbatas. menjejaskan prestasi kerja serta mengganggu kehidupan sosial individu. Kahn. Pekerja yang mengalami stress dikatakan mempunyai tahap kepuasan kerja yang rendah. Banyak kajian menyokong dakwaan bahawa stress sering dikaitkan dengan kesan negatif kepada individu dan organisasi. Justeru.

merancang perjalanan perniagaannya sendiri. Keseronokan dan kepuasan timbul bilamana segala apa yang diusahakan adalah untuk dinikmati oleh dirinya sendiri dan kesannya. boleh menjadikan seseorang itu bebas kewangan. masa dan waktu bekerja adalah mengikut jadual usahawan itu sendiri. Masa Bekerja Yang Fleksibel Sebagai seorang usahawan. 5. Usahawan sebagai orang yang sanggup menanggung segala risiko kerugian. peniagaan adalah dimilikinya sendiri. merancang cuti bila-bila masa setiap pekerjanya. Ini bermakna sebagai seorang ushawan. mengorbankan masa dan tenaga seharusnya diberikan ganjaran yang setimpal dengan usahanya sebagai seorang usahawan. Sebagai contoh dia boleh perjalanan atau operasi perniagaan tetap diteruskan dengan merancang tugas 11 . bila kita seronok bekerja. aura keseronokan memancar pada orang lain jadi lebih positif Apabila seseorang individu memilih untuk menjadi seorang usahawan. sanggup mempertaruhkan harta sebagai modal. 6.Menurut Dr Fadzilah Kamsah. bermakna pilihan tersebut merupakan satu kerjaya yang amat diminati dan menjadi usahawan adalah satu kepuasan dan keseronokan bagi dirinya. Lebih besar ganjaran kewangan Apa yang diperlukan hanyalah kecekapannya atau mengambil anak dari sekolah tetapi. Boleh Menikmati Cara Hidup Mewah Tidak dinafikan bahawa majikan akan menerima ganjaran yang lebih besar daripada pekerjanya. kita akan : • • • • • • sihat mental dan fizikal mempamerkan air muka yang sangat-sangat ceria lebih produktif menjadi lebih kreatif senang berkawan.

8. tetapi telah menjalani kehidupan mewah sekaligus mengubag status sosial tinggi sebagai seorang jutawan. Sebagai contoh Jutawan Melayu pertama iaitu.W pernah bersabda bahawa sembilan persepuluh rezeki adalah dalam bidang perniagaan. integrasi antara firma. disegani oleh masyarakat kerana berpengaruh. Kualiti penghidupan sebagai ushawan juga tinggi dari segi ekonomi contohnya berkereta mewah.yang diterima. mewujudkan peluang pekerjaaan. Kajian ini meliputi sumbangan PKS dari 12 . Seorang ahli koporat juga boleh hidup mewah apabila dia berjaya menerajui syarikatnya. Perubahan Status Sosial Selain itu. Seorang ushawan akan menjadi seorang yang dihormati. memiliki rumah yang besar daripada sumber pendapatan yang besar dan menguntungkan. Mencari nafkah yang halal menerusi bidang perniagaan memang dialu-alukan dan ianya dipraktikkan oleh para ambiya’ sebelum Rasullah lagi. menjana eksport serta mampu membantu dalam proses pengeluaran beberapa industri berskel sederhana mahupun besar. Syed Mokhtar Al Bukhari. PKS serta IKS sebagai antara penyumbang utama perkembangan ekonomi Malaysia telah dikaji secara mendalam oleh Ishak Shari dan Wook Endut (1989).A. Mencipta Peluang Pekerjaan Peranan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) sering diperkatakan sebagai salah satu ejen pembangunan ekonomi negara. 7. PKS mampu mempertingkatkan pengeluaran negara. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. bidang keusahawanan juga dianggap sebagai jalan kepada perubahan status sosial terutama sekali jika seseorang itu telah menjadi seorang usahawan yang berjaya. maka lebih besarlah peluang untuk menikmati kehidupan mewah (Khairuddin. 1996) Rasullulah S.

Ini berdasarkan kajian Majlis Pembangunan EKS Kebangsaan. Jadi. Justeru. jelaslah kepada kita bahawa bidang keusahawanan memberi peluang kepada setiap usahawan untuk berbakti dan memastikan ekonomi negara berada dalam keadaan yang stabil melalui keusahawanan. selaku Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri di Putatan. Enterprise Kecil dan Sederhana (EKS) berperanan penting terhadap pembangunan dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) serta pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. EkS mewakili 90 peratus daripada semua firma perniagaan di Malaysia dan menyumbang 32 peratus terhadap jumlah pengeluaran secara keseluruhan (New Sabah Times 2009). Mempunyai prakasa (inisiatif) dalam mewujudkan peluang-peluang ekonomi dan menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan seterusnya menyelesaikan masalah sosial yang timbul daripada pengangguran dan kemiskinan. Keburukan Keburukan sebagai usahawan dapat dilihat apabila ianya menyumbang kepada kegagalan seseorang usahawan dalam bidang yang diceburinya. Sumbangan Terhadap Pembangunan Dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Memetik ucapan oleh Datuk Yahya Hus-sin. 9. penawaran tenaga kerja serta beberapa permasalahan yang timbul dalam memperluaskan PKS di Malaysia. Dasar Kerajaan turut meletakkan EKS sebagai teras penting untuk memaju dan memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sabah (New SabahTimes). 13 . Seorang ushawan itu mengusahakan perniagaan yang akan membawa kebaikan kepada dirinya dan orang ramai. Dapat memenuhi keperluan orang ramai dan bersedia membuat pembaharuan untuk meningkatkan daya pengeluaran. sebagai usahawan beliau dianggap sebagai masyarakat disamping menjadi agen perubahan pemangkin kepada perubahan masyarakat yang dinamik selaras dengan wawasan 2020. Keburukan boleh dilihat daripada masalah-masalah yang perlu dihadapi oleh seorang usahawan.aspek perkembangan ekonomi.

Menurut Rohaizat (2000). masalah yang kerap dihadapi oleh usahawan wanita semasa memulakan perniagaan ialah kekurangan keyakinan daripada pihak bank. kekurangan modal permulaan dan masalah keluarga. Kesukaran Memperoleh Pinjaman Masalah begini sering dihadapi oleh usahawan yang baru dalam bidang perniagaan. Bagi perniagaan yang baru bermula. Risiko Kegagalan 14 . 2. Diantaranya adalah: 1. berdasarkan satu kajian oleh Lussier terhadap seratus orang usahawan Amerika Syarikat yang telah gagal dalam perniagaan mereka. Jadual dan masa bekerja yang tidak menentu Jadual bekerja sebagai usahawan tidak menentu dan tetap. 3. Perbalahan dan pertelingkahan kadang-kadang berlaku. Menurut Lee-Gosselin & Grise (1990). Ada kalanya bila timbul masalah yang diluar jangka perlu ditangani segera dan kadangkala mengambil masa yang lama untuk diselesaikan. pembekal dan pelanggan. Diantara faktor-faktor yang menyumbang kepada kegagalan tersebut adalah: • • • • • • Kurang modal dan kos tetap yang tinggi Pengurusan yang tidak cekap Aktiviti ekonomi yang perlahan Masalah dengan peminjam Masalah dengan rakan kongsi Terlebih belanja Keburukan yang dipetik dari laman sesawang menyenaraikan beberapa keburukan apabila menjadi seorang usahawan. ia memerlukan masa kerja yang tidak menentu dan kadang-kadang menyebabkan usahawan tersebut terpaksa bekerja lebih masa dan pulang lewat malam.Keadaan akan menjadi buruk jika isteri atau suami tidak memahami tugas dan komitmen pasangan mereka sebagai usahawan.

semua keputusan perlu dibuat sendiri oleh usahawan. Apabila seseorang usahawan berhadapan dengan risiko sebegini. gaji pekerja. Begitu juga dengan pihak bank. keberangkalian untuk gagal dalam perniagaan tidaklah mustahil. bayaran sewa premis. Pekerja pula akan mengabaikan tugas dan tanggungjawab apabila menyedari kebajikan mereka tidak dipedulikan. Usahawan seterusnya akan disenaraihitamkan dan kesannya beliau sukar menerima mana-mana pinjaman atau pembiayaan dari institusi kewangan lain. Latihan yang dimaksudkan adalah seperti Tanpa pemasaran. lambakan produk mungkin berlaku. sebagai mempengaruhi perjalanan Sebagai contoh. persaingan pasaran. Apabila berlaku kurkurang modal atau aliran wang tunai. dan tidak dapat menjana pendapatan seperti yang diharapkan.Banyak faktor yang boleh menyumbang kepada kegagalan sesuatu perniagaan. pengurus yang perihatin akan Sikap usahawan pengurusannya. Usahawan perlu berkemahiran memasarkan produk atau masalah dan kebajikan pekerjanya akan melahirkan pekerja atau tenaga kerja yang setia. akan 15 . maka akan timbul pula konflik pada diri usahawan tersebut. Pengurusan Sebagai pemilik perniagaan. Sebaliknya sikap pengurus yang panas baran. pinjaman dari pihak bank perlu diselesaikan. Kegagalan menjelaskan pinjaman mengikut masa yang ditetapkan akan menyebabkan usahawan berkenaan berhadapan dengan tindakan undangundang oleh pihak bank. mementingkan diri. Dalam bidang keusahawanan. 5. kurang pengalaman dan latihan yang mencukupi. perkhidmatan yang ditawarkan. Kegagalan mungkin berpunca dari kekurangan modal pusingan. 4. pengurus Kesilapan banyak memberi keputusan yang tepat akan mengakibatkan kerugian kepada perusahaannya sendiri. Pemasaran Produk Grazely (1990) memberi nasihat bahawa kejayaan dalam perniagaan memerlukan latihan yang rapi. pemasaran produk perniagaan.

Kesimpulan Dengan melihat kepada kebaikan dan keburukan tadi. maka jelaslah kepada kita kejayaan atau kegagalan dalam perniagaan dipengaruhi oleh faktor peribadi usahawan itu sendiri. mempunyai wawasan dan kreativiti untuk mengalihkan idea ke dalam perniagaan supaya mendatangkan untung. Karenah Birokrasi Sebagai usahawan mereka akan berhadapan dengan berbagai kerenah birokrasi dan prosidur yang adakalanya rumit dan kurang releven. Apa yang penting mereka perlu menjalani latihan secukupnya sebelum menceburkan diri dalam bidang keusahawan. kebolehan memimpin dan bertindak dengan pantas (Zimmerer. Kesilapan yang sedikit ini akan menyebabkan mereka gagal mendapat sebarang bantuan. 6. Seorang usahawan perlu belajar daripada kegagalan. Sikap terlalu mempercayai pekerja akan mengundang padah kepada usahawan itu sendiri. usahawan yang tidak mengikut latihan keusahawanan tidak memahami prosidur-prosidur yang perlu diikuti semasa membuat permohonan. Justeru. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kejayaan usahawan termasuk pengalaman dalam bidang keusahawanan seperti penyertaan dahulu ke atas pekerjaan baru serta tahap pengurusan yang pernah dialami. usahawan perlu mempelajari teknik mengawal emosi.menyebabkan pekerja terbaik berpaling tadah atau mengkhianati majikannya. 16 . Bachemin (1989) mengatakan bahawa kejayaan usahawan adalah bergantung kepada mengenali peluang dan bertindak dengan tegas supaya kerja lebih efektif. Keburukan yang dihadapi usahawan selaku pengurus apabila beliau mengaji pekerja yang bersikap seperti gunting dalam lipatan. 1996). Ini masalah begini sering dihadapi semasa memohon bantuan perniagaan dan sebagainya. Selain itu.

my of Education. Faculty http://eprints. Mohd.answers. Tajudin (2005) Penyelidikan Ke Atas Alat Ukur Pengujian Psikologi di Malaysia: Kajian Kesahihan dan Kebolehan Skala Ujian Stress. Project Report.communityhealthjournal. http://wiki. Skudai. http:www. Laman sesawang http://www.com.org/pdf/Vol12%281%29-Zafir.utm. Johor. New Sabah Times. Laman sesawang. 2.my/nstweb/print/21126 17 .pdf) 3. Md. Ninggal.newsabahtimes.com/ 4.Rujukan 1.

Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Kajian Kes: Pesisiran Pantai Timur Semenanjung Malaysia1(http://phuakl. Daya Saing Usahawan dan Syarikat Melayu Dalam Sektor Pembuatan dan Perkhidmatan (2006). DBP.Kuala Lumpur. Rahmah Ismail et al. Wan Mohd Nazif dan Fszilah Ibrahim.Formula Menjadi Usahawan Berjaya (2007).com/pssm/conference/day211.com/2007/09/dr-fadzilah-kamsahkeseronokan-bekerja. PTS Professional. http://shueqry.html 7. Laman sesawang.5. 18 .blogspot. Kuala Lumpur.tripod. 8.pdf 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->