PENDIDIKAN KESIHATAN ASAS MASYARAKAT SEJAHTERA

Bismillah hirrahma nirrahim....terima kasih saudara/saudari pengacara majlis,Yang dimuliakan, barisan umru hakim yang arif lagi menjunjung keadilan,penjaga masa.seterusnya warga dewan yang dihormati dan diberkati InsyaAllah... Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk “Pendidikan Kesihatan Asas Masyarakat Sejahtera” Sebelum saya mengupas tajuk ini,izinkan saya untuk memberikan maksud bagi setiap perkataan tersebut. Pendidikan bermaksud proses penerapan ilmu dan nilai manakala Kesihatan bermaksud keadaan sempurna fizikal, mental dan social. Asas bermaksud teras atau tunjang kepada sesuatu. Masyarakat pula bermaksud satu komuniti manusia yang tinggal berdekatan manakala Sejahtera bermaksud keadaan aman dan harmoni tanpa sebarang masalah yang mengganggu ketenteraman. Maka boleh saya untaikan disini bahawa Penerapan ilmu dan nilai mengenai kesempurnaan fizikal dan mental adalah tunjang kepada keamanan dan keharmonian sesebuah komuniti. Di dalam Islam, pemahaman tentang kesihatan ini dilihat lebih luas dimana kesihatan bukan sahaja tertakluk setakat jasmani dan emosi malah mencakupi aspek hati dan kawalan dari sifat – sifat mazmumah. Seperti diterangkan dalam ayat 49 surah Al-anfal:

(Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang Yang ada penyakit (syak) Dalam hatinya berkata: "Orang-orang (Islam) itu telah diperdayakan oleh ugama mereka (sehingga mereka berani menentang Kami Yang lebih besar bilangannya)".

Melalui pertambahan permintaan masyarakat kepada barangan halal dan bersih tanpa keraguan. Allah mengkehendak kita makan bukan sahaja dari sumber rezeki yang halal malah yang baik dari segala segi yakni berkhasiat dan bersih. Sedangkan kita sedia tahu bahawa makanan yang baik dan berkhasiat itu adalah sumber kepada fizikal yang baik. Iaitu Yang halal lagi baik.pakaian dan barangan consumer lain turut terlibat. Elemen ekonomi dalam masyarakat adalah amat penting dalam masyarakat dan ia amat berkait rapat dengan soal kesihatan.juga tidak akan dapat pemakanan dari hasil yang baik. terdapat 6 elemen di dalam masyarakat yang perlu kita terapkan dengan pendidikan kesihatan kerana apa? Kerana jika elemen-elemen ini. .Sidang hadrin yang dihormati.secara tidak langsung industri makanan halal juga bertambah. Elemen pertama adalah ekonomi. kita murnikan dengan nilai pendidikan kesihatan. Kesan secara langsung jika sesebuah masyarakat yang tidak sihat fizikalnya maka ekonominya juga tidak akan berada dalam keadaan yang baik. nescaya dengan jelas kita akan dapat melihat betapa pentingnya pendidikan kesihatan itu. Masyarakat yang tidak baik ekonominya. Sektor ini bertambah luas kerana bidang ekonomi produk halal bukan sahaja terhenti setakat produk makanan malah kosmetik. dan bertaqwalah kepada Allah Yang kepadanya sahaja kamu beriman. Di dalam surah al-Maidah ayat 88: Dan makanlah dari rezeki Yang telah diberikan Allah kepada kamu.

Pendidikan kesihatan dalam elemen sosial kebanyakannya disebarkan melalui proses pendidikan yang tidak formal. Namun harus diingat walaupun dimensinya agak berlainan.8 billion menjadikan pendidikan kesihatan dapat memacu bidang ekonomi negara. kesihatan rohani dan emosi tidak boleh dipandeng remeh kerana impaknya terhadap masyarakat adalah amat signifikan.Ditambah lagi dengan bilangan penduduk Islam yang dianggar mencecah 1.dadah. elemen kedua pula adalah dari sudut sosial. Aspek kesejahteraan masyarakat adalah amat bergantung kepada kesihatan mental dan emosi individu-individu dalam sesuatu masyarakat. Firman Allah dalam Surah at-Tahrim ayat 6 : Wahai orang-orang Yang beriman! peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka Yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu Ibu bapa contohnya akan mendidik anak-anak mengawal emosi mereka serta memberikan kasih sayang dan pendidikan agama yang cukup bagi membolehkan anakanak dapat membesar sempurna kesihatan rohani mereka.arak rokok dan seribu satu kejadian jenayah yang dipaparkan di media massa hari tidak lain . Masalah seks bebas. Ilmu kesihatan ini lebih bersifat dalaman. Pendidikan kesihatan yang lebih barkait rapat dengan elemen sosial adalah dari sudut kesihatan rohani dan emosi. Penyakit ini tidak lain akan menyebabkan terjadinya pelbagai kegiatan tidak sihat. Sudara saudari sekalian. Masalah sosial yang berlaku di dalam masyarakat hari ini adalah berpunca dari kurangnya didikan agama yang seterusnya membawa kepada pelbagai penyakit hati.

dadah dan arak jika mengatahui implikasi negatif terhadap kesihatan jika dilakukan. elemen yang ketiga adalah budaya dalam masyarakat. Begitu juga masalah ganguan mental dan psykologi di kalangan masyarakat.dan tidak bukan adalah kerana masalah ilmu kesihatan yang kurang di dalam dada individu terlibat. Sidang hadirin yang mulia. Contohnya dalam masyarakat melayu budaya berkhatan. Secara lahiriahnya bukan sahaja untuk melakukan ibadat tertentu memerlukan kita berwuduk malah dalam berpakaian juga kita dikehendaki memakai pakaian yang baik-baik seperti yang diterangkan dalam surah al A’raf ayat 31: Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu Yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat Ibadat (atau mengerjakan sembahyang).ianya dapat dibendung jika sesebuah institusi kekeluargaan itu stabil dan hidup dalam gaya hidup yang sihat. Pembudayaan amalan kesihatan yang diterapkan oleh nenek moyang kita menunjukkan betapa pentingnya bagi kita memelihara kesihatan dalam menjalani keidupan yang sempurna. Masakan ada yang ingin mendekati cara hidup seks bebas. makan menggunakan tangan. Melalui kedatangan Islam ke Tanah Melayu sejak abad ke11 lagi bangsa Melayu dilihat amat terkesan sekali dengan pembudayaan amalan kesiahatan dalam ajaran Islam. Sebenarnya budaya masyarakat majmuk di Negara ini telah menerapkan dan memulakan unsur-unsur yang menunjukkan kepentingan pembudayaan kesihatan dalam masyarakat Melayu.tidak memakai kasut di dalam rumah serta pelbagai . Agama Islam amat mementingkan kebersihan kerana ia penting dalam menjamin kesihatan tubuh badan bagi membolehkan umatnya menjalankan aktiviti-aktiviti seharian.

Semua ini perlu ditangani dan pendidikan kesihatan perlu disebarkan melalui pelbagai media yang ada bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Begitu juga isu-isu kesihatan lain seperti isu ancaman barangan pengguna terhadap kesihatan contohnya produk dari Negara china yang dicemari bahan kimia melamin. Bidang Politik ini amat bermain peranan dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan berkaitan kesihatan. Contohnya baru-baru ini kita dilanda dengan wabak Influenza A H1N1 atau dikenali juga dengan selsema babi. Seorang raja yang memimpin rakyat adalah pemimpin dan dia akan dipertanggun jawabkan dengan apa yang dia pimpin. Bidang pendidikan yang saya . Bidang politik telah mengambil tindakan dengan menyebarkan maklumat berkaitan wabak ini seterusnya dapat mendidik masyarakat mengenai kaedah-kaedah mengawal penularan wabak H1N1 ini. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat dimana kepimpinannya sentiasa menitik beratkan isu-isu kesihatan. Sidang para hadirin sekalian. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r. Pemimpin perlu peka terhadap isu-isu kesihatan di kalangan masyarakat yang dipimpinnya. Sesebuah masyarakat sudah kepimpinan masing –masing dalam menerajui barisan pembangunan mereka.a yag bermaksud : “ Ketahuillah masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dipertanggung jawabkan dengan apa yang kamu pimpin. Jadi jelaslah bahawa elemen budaya yang mendidik masyarakat mengenai kesihatan itu amat penting dalam menjamin kesejahteraan. isu pengurusan tekanan mental dan lain. Elemen kelima adalah elemen pendidkan itu sendiri.permainan tradisional yang menggalakkan riadah dan amalan kesihatan dilihat menjadi teras dalam budaya kita. Apa yang saya maksudkan disini adalah penting umat Islam dalam masyarakat untuk mempelajari dan menerokai bidang pendidikan kesihatan. Elemen keempat adalah tentulah mempunyai elemen bidang politik.

Kaedah ini lebih menjamin kesejahteraan masyarakat jika penghayatan terhadap pendidikan kesihatan dapat diperluaskan. Bidang pendidikan kesihatan sebenarnya tidak keterlaluan jika saya katakana lebih penting dari bidang perubatan. Sidang hadirin elemen keenam dan terakhir adalah elemen pertahan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Sumber ilmu kesihatan banyak diterangkan di dalam Al-Quran dan Hadis dan : pengkajian kepada kejadian alam.kenapa kita perlu menunggu sehingga kita ditimpa sakit. Berbeza sedikit dengan bidang perubatan dimana ia lebih kepada mencari penawar kepada sesuatu penyakit. Firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 62 Dan Dia lah Yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk sesiapa Yang mahu beringat (memikirkan kebesaranNya). Individu sihat merupakan aset yang sangat . atau mahu bersyukur (akan nikmat-nikmatNya itu). Melalui pencegahan kita dapat menjimatkan kos seterusnya masa dan tenaga. Ia sebenarnya lebih tertumpu kepada ilmu dalam mengenal pasti punca penyakit dan kaedah-kaedah untuk mengelakkan sesuatu penyakit itu sebelum ianya terjadi.maksudkan disini bukan sahaja terhad kepada bidang perubatan. Keamanan masyarakat tanpa gangguan dari pihak luar akan menjamin kelangsungan tamadun sesebuah masyarakat itu. Pendidikan kesihatan seperti amalan pemakanan sihat dan cara hidup sihat malaui bersukan dapat mewujudkan ahli-ahli masyarakat yang berkemampuan untuk mempertahankan diri serta masyarakatnya. Masyarakat Islam khususnya sentiasa berhadapan dengan anasir-anasir luar yang menjalankan serangan-serangan samada berbentuk fizikal mahupun secara halus. Jika kita dapat mencegah. Kerana memetik kata-kata bijak pandai “sesungguhnya mencegah itu lebih baik dari mengubati”.

. politik. Bagaimanakah untuk sedia berperang jika kesihatan tubuh badan individu masyarakat itu tidak cukup sempurna dalam menghadapi perperanagan. Ia seterusnya menunjukkan dengan jelas betapa pentingnya pendidikan kesihatan tersebut dalam menjamin kesejahteraan sesebuah masyarkat. sosial.penting dalam membina barisan pertahanan yang kukuh dan ampuh. bersedialah dan berjaga-jagalah (sebelum kamu menghadapi musuh). budaya. Semua ini menunjukkan kesihatan amat berkait rapat dengan elemen pertahanan dalam menjamin kesejahteraan sesebuah masyarakat. kemudian (bila dikehendaki) maralah (ke medan perang) sepuak Demi sepuak. kesejahteraan masyarakat berlandaskan kekukuhan enam elemen masyarakat yang disebutkan tadi. Konklusinya. pendidikan dan pertahanan maka sudah pasti kesejahteraan yang diharapkan wujud dalam masyarakat setempat. Melalui penerapan pendidikan kesihatan secara komprehensif ke dalam keenem-enam elemen yang telah diutarakan sebentar tadi iaitu ekonomi. Nabi Muhammad SAW sendiri menggesa umatnya untuk menguasai kemahiran memanah. menunggang kuda berenang dan bermain pedang. atau (jika perlu) maralah serentak beramai-ramai. Umat Islam adalah dituntut untuk sentiasa bersedia dalam mempertahankan diri sepertimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 71 : Wahai orang-orang Yang beriman.

Secara konklusinya. harmonis dan bahagia. bagaimanakah akhlak mahmudah ini boleh menjana sebuah keluarga yang cemerlang? Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. saudara saudari. Persoalannya.Sekian Wabilahhi taufiq walhidayah…. hadirin hadirat rahimakumullah Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera. demikian tajuk syarahan yang akan saya utarakan pada hari yang berbahagia ini. Sebelum saya mengupas tajuk ini. Saudara saudari hadirin sekalian.izinkan saya untuk memberikan maksud bagi setiap perkataan tersebut. tabiat seseorang manakala akhlak mahmudah ialah akhlak yang mulia atau akhlak terpuji. Keluarga cemerlang pula sebuah keluarga yang hidup dalam keadaan harmonis dan gemilang. . ”Akhlak Mahmudah menjana keluarga cemerlang”.wassalamualaikum wbt.dan terima kasih…… AKHLAK MAHMUDAH MENJANA KELUARGA CEMERLANG Terima kasih saudara/i pengerusi majlis Barisan Panel hakim yang menegakkan keadilan pastinya Dif-dif kehormat. tajuk syarahan saya pada hari ini membawa maksud tabiat dan tingkah mulia dan terpuji yang lahir dari hati yang bersih dan luhur sudah pastinya akan melahirkan sebuah keluarga yang cemerlang. kelakuan. Akhlak menurut Kamus Dewan edisi ke-4 bermaksud budi pekerti.

Perhubungan kejiranan yang intim dapat diwujudkan bermula dengan berbual-bual mesra antara satu sama lain. akhlak. hasad dengki. Keluarga yang ingin anak-anak berakhlak mulia. Segala tingkahlaku. menyakiti jiran. Mereka juga secara tidak langsung meneladani tunjuk ajar. . tindak tanduk. Sikap dan amalan yang negatif seperti mengumpat.w dengan sabdanya yang berbunyi: "‫"أ َك ْرموا أ َول َدَك ُم وأ َحسن ُوا آداب َهم‬ ْ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ ْ ْ ُ ِ “Muliakanlah anak-anak kamu dan tunjukanlah kepada mereka adab-adab yang baik. bapa dan ibu diharapkan dapat menjadi model yang baik dengan menjadikan akhlak Rasulullah sebagai ikutan yang akan dituruti oleh anakanak. Keluarga yang cemerlang bukan sahaja mewujudkan suasana yang harmoni di dalam keluarga bahkan keharmonian tersebut dapat dikongsi bersama sesama jiran.” Saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Akhlak yang baik yang dilihat oleh anak-anak akan membentuk mereka secara tidak langsung. Sebaliknya.a.Untuk membina sebuah keluarga yang bahagia dan cemerlang. budi bicara dan perbuatan yang mulia yang diamalkan oleh ibu bapa. dan budi bahasa sedikit sebanyak remaja mempengaruhi akibat dari kehidupan seharian mereka. maka mereka perlulah juga mempraktikkan akhlak yang mulia. adab. Perintah ini dinyatakan oleh Rasulullah s. Dengan sebab itu. keluarga Fenomena dalam hari ini menyaksikan banyak gejala sosial yang merosakkan kehidupan anak-anak dan kegagalan kepimpinan mempamerkan ”QUDWAH HASANAH” dalam keluarga. Keluarga yang cemerlang bukan hanya diperolehi hasil dari hubungan antara anggota keluarga sahaja malahan hubungan dengan jiran sekeliling. ibu bapa seharusnya mempamerkan contoh dan tauladan yang terbaik untuk di ikuti oleh anak-anak. kelakuan keluarga yang buruk akan menjadikan anak–anak itu sendiri berkelakuan buruk.

Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi : ‫"ما من شيء أ َث ْقل في ال ْميزان من حسن‬ ٍ ْ َ ْ ِ َ ِ ُ َ ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ . Antaranya ialah seseorang itu mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya. Oleh itu mana mungkin seseorang yang tidak berilmu pengetahuan dapat melahirkan sebuah keluarga yang sejahtera kerana diri mereka sentiasa dibelenggu oleh kejahilan dan pemikiran mereka sentiasa tertutup. Setiap anggota keluarga bermula dari ibu bapa sehingga anak-anak adalah sama-sama bertanggungjawab mewujudkan suasana harmoni sesama jiran. masalah keruntuhan akhlak yang melanda . anti sosial dan sebagainya.menabur fitnah. Sifat hati yang baik itu akan memberi cahaya kepada kehidupan sekali gus membawa kepada lahirnya sebuah keluarga yang cemerlang. Seseorang yang mempunyai akhlak mahmudah boleh dikatakan mempunyai sifat-sifat hati yang baik. jujur. bersederhana dan sebagainya. Contohnya dalam pergaulan seharian termasuklah adab dan tatacara bergaul dengan anggota masyarakat dan jiran tetangga seperti memberi salam apabila bertemu. keluarga yang cemerlang ialah anggota keluarga yang berhijrah meninggalkan elemen-elemen yang merosakkan hubungan dan semangat kejiranan. berbudi mulia. Justeru. meminta izin apabila memasuki rumah. Manusia yang berilmu akan menjadi insan yang cemerlang dan berketerampilan disamping mempunyai sifat-sifat jati diri kerana mereka sentiasa dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah seperti amanah. Untuk melahirkan seseorang yang mempunyai akhlak mahmudah memerlukan perkara asas yang menjadi pencetus kepada sebuah keluarga yang cemerlang. Oleh itu. saling bantu membantu akan merapatkan hubungan silaturrahim. mementingkan diri sendiri. tidak ada dalam kamus keluarga cemerlang."‫ال ْخل ُق‬ ِ ُ ” tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan pada dari akhirat kelak selain dari akhlak yang mulia” Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian.

ilmu pengetahuan akan memandu manusia ke jalan yang betul. seterusnya mentaati ibu bapanya yang melahirkannya ke dunia. Sesungguhnya. pergaulan bebas.Apabila setiap anak patuh dan taat kepada kedua ibu bapanya. anak-anak dapat memikirkan perkara yang baik dan buruk. yang mencorakkan warna-warnanya adalah ibu bapa sendiri. Orang yang benar-benar beriman tidak akan melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan tatasusila dan boleh meruntuhkan akhlak seperti tidak menghormati orang tua. Iman dan ketakwaan kepada Allah merupakan benteng dalaman dan senjata yang penting dalam melahirkan manusia yang berakhlak mahmudah. Justeru. mencuri. dan orang-orang Yang diberi ilmu pengetahuan ugama (dari kalangan kamu) Saudara saudari hadirin sekalian.t . seseorang yang mempunyai akhlak mahmudah mestilah . penuh ketaatan dan rasa tanggungjawab. Kelahirannya seumpama kain putih bersih daripada noda dan kekotoran duniawi. yang diredhai dan sebagainya. Keluarga cemerlang memerlukan anak-anak yang terdidik dengan sifat kasih sayang. minum arak. Anak merupakan amanah Allah s. berjudi dan sebagainya. Firman Allah dalam surah al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: Allah meninggikan darjat orang-orang Yang beriman di antara kamu.t kepada hamba-hamba-Nya. memandu manusia membezakan yang benar dan yang salah. Ibu bapa perlulah memberi didikan yang sempurna kepada anak-anaknya terutama sekali penerapan nilai-nilai murni dan akhlak yang baik dalam diri merekai.w.umat Islam hari ini disebabkan kita gagal memanfaatkan akal dalam konteks memahami kebaikan dan keburukan sesuatu yang disogokkan oleh budaya dan pemikiran Barat. tetapi ketaatan seorang anak itu adalah atas perkara yang makruf dan yang diredhai Allah s. Oleh itu.w. Taat kepada ibu bapa ini bukanlah taat kepada perkara yang mungkar seperti meninggalkan sembahyang. Dengan didikan akhlak yang sempurna ini. Anak memainkan peranan yang penting untuk menjadikan suasana yang harmoni dalam keluarga. ini sekali gus dapat melahirkan sebuah keluarga yang cemerlang serta harmonis. puasa dan lain-lain.

mereka yang mempunyai keimanan dan ketakwaan kerana ianya dapat melahirkan sebuah keluarga cemerlang yang hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Budi pekerti yang mulia merupakan penghias diri bagi seseorang. terima kasih. Demikianlah betapa akhlak mahmudah yang mulia dan murni dapat menjana sebuah keluarga yang cemerlang. Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi : Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu. . Gambaran ketinggian akhlak baginda tertulis dalam al Quran surah al-Qalam ayat 4 yang berbunyi : Dan Bahawa Sesungguhnya Engkau ( wahai Muhammad ) mempunyai akhlak Yang amat mulia. Saudara saudari hadirin sekalian. Oleh itu. Sekian. hasad dengki. akan melahirkan sebuah keluarga yang huru hara dan berpecah belah. budi pekerti yang mulia perlu disemai dalam diri dengan merujuk kepada akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Akhlak mahmudah dikiaskan sebagai perhiasan diri kerana ia menjadi daya penarik manusia lain untuk tertarik dan menyenangi seseorang seterusnya membawa kepada kecemerlangan sesebuah keluarga. Oleh itu. berburuk sangka. Sekiranya seseorang itu tidak mempunyai akhlak yang mulia seperti busuk hati. marilah sama-sama kita menerapkan akhlak mahmudah dalam diri dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times