PENDIDIKAN KESIHATAN ASAS MASYARAKAT SEJAHTERA

Bismillah hirrahma nirrahim....terima kasih saudara/saudari pengacara majlis,Yang dimuliakan, barisan umru hakim yang arif lagi menjunjung keadilan,penjaga masa.seterusnya warga dewan yang dihormati dan diberkati InsyaAllah... Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk “Pendidikan Kesihatan Asas Masyarakat Sejahtera” Sebelum saya mengupas tajuk ini,izinkan saya untuk memberikan maksud bagi setiap perkataan tersebut. Pendidikan bermaksud proses penerapan ilmu dan nilai manakala Kesihatan bermaksud keadaan sempurna fizikal, mental dan social. Asas bermaksud teras atau tunjang kepada sesuatu. Masyarakat pula bermaksud satu komuniti manusia yang tinggal berdekatan manakala Sejahtera bermaksud keadaan aman dan harmoni tanpa sebarang masalah yang mengganggu ketenteraman. Maka boleh saya untaikan disini bahawa Penerapan ilmu dan nilai mengenai kesempurnaan fizikal dan mental adalah tunjang kepada keamanan dan keharmonian sesebuah komuniti. Di dalam Islam, pemahaman tentang kesihatan ini dilihat lebih luas dimana kesihatan bukan sahaja tertakluk setakat jasmani dan emosi malah mencakupi aspek hati dan kawalan dari sifat – sifat mazmumah. Seperti diterangkan dalam ayat 49 surah Al-anfal:

(Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang Yang ada penyakit (syak) Dalam hatinya berkata: "Orang-orang (Islam) itu telah diperdayakan oleh ugama mereka (sehingga mereka berani menentang Kami Yang lebih besar bilangannya)".

Di dalam surah al-Maidah ayat 88: Dan makanlah dari rezeki Yang telah diberikan Allah kepada kamu. Elemen ekonomi dalam masyarakat adalah amat penting dalam masyarakat dan ia amat berkait rapat dengan soal kesihatan. . Sedangkan kita sedia tahu bahawa makanan yang baik dan berkhasiat itu adalah sumber kepada fizikal yang baik. Sektor ini bertambah luas kerana bidang ekonomi produk halal bukan sahaja terhenti setakat produk makanan malah kosmetik. Elemen pertama adalah ekonomi. Melalui pertambahan permintaan masyarakat kepada barangan halal dan bersih tanpa keraguan.secara tidak langsung industri makanan halal juga bertambah. terdapat 6 elemen di dalam masyarakat yang perlu kita terapkan dengan pendidikan kesihatan kerana apa? Kerana jika elemen-elemen ini. Masyarakat yang tidak baik ekonominya. kita murnikan dengan nilai pendidikan kesihatan.juga tidak akan dapat pemakanan dari hasil yang baik. Kesan secara langsung jika sesebuah masyarakat yang tidak sihat fizikalnya maka ekonominya juga tidak akan berada dalam keadaan yang baik. Iaitu Yang halal lagi baik. nescaya dengan jelas kita akan dapat melihat betapa pentingnya pendidikan kesihatan itu.pakaian dan barangan consumer lain turut terlibat. Allah mengkehendak kita makan bukan sahaja dari sumber rezeki yang halal malah yang baik dari segala segi yakni berkhasiat dan bersih.Sidang hadrin yang dihormati. dan bertaqwalah kepada Allah Yang kepadanya sahaja kamu beriman.

Masalah seks bebas. Sudara saudari sekalian. Masalah sosial yang berlaku di dalam masyarakat hari ini adalah berpunca dari kurangnya didikan agama yang seterusnya membawa kepada pelbagai penyakit hati. Ilmu kesihatan ini lebih bersifat dalaman. Aspek kesejahteraan masyarakat adalah amat bergantung kepada kesihatan mental dan emosi individu-individu dalam sesuatu masyarakat.dadah.arak rokok dan seribu satu kejadian jenayah yang dipaparkan di media massa hari tidak lain . Pendidikan kesihatan yang lebih barkait rapat dengan elemen sosial adalah dari sudut kesihatan rohani dan emosi. Penyakit ini tidak lain akan menyebabkan terjadinya pelbagai kegiatan tidak sihat. elemen kedua pula adalah dari sudut sosial. Firman Allah dalam Surah at-Tahrim ayat 6 : Wahai orang-orang Yang beriman! peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka Yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu Ibu bapa contohnya akan mendidik anak-anak mengawal emosi mereka serta memberikan kasih sayang dan pendidikan agama yang cukup bagi membolehkan anakanak dapat membesar sempurna kesihatan rohani mereka.8 billion menjadikan pendidikan kesihatan dapat memacu bidang ekonomi negara.Ditambah lagi dengan bilangan penduduk Islam yang dianggar mencecah 1. kesihatan rohani dan emosi tidak boleh dipandeng remeh kerana impaknya terhadap masyarakat adalah amat signifikan. Pendidikan kesihatan dalam elemen sosial kebanyakannya disebarkan melalui proses pendidikan yang tidak formal. Namun harus diingat walaupun dimensinya agak berlainan.

Agama Islam amat mementingkan kebersihan kerana ia penting dalam menjamin kesihatan tubuh badan bagi membolehkan umatnya menjalankan aktiviti-aktiviti seharian. Melalui kedatangan Islam ke Tanah Melayu sejak abad ke11 lagi bangsa Melayu dilihat amat terkesan sekali dengan pembudayaan amalan kesiahatan dalam ajaran Islam.ianya dapat dibendung jika sesebuah institusi kekeluargaan itu stabil dan hidup dalam gaya hidup yang sihat. Sidang hadirin yang mulia.dan tidak bukan adalah kerana masalah ilmu kesihatan yang kurang di dalam dada individu terlibat. Begitu juga masalah ganguan mental dan psykologi di kalangan masyarakat. Secara lahiriahnya bukan sahaja untuk melakukan ibadat tertentu memerlukan kita berwuduk malah dalam berpakaian juga kita dikehendaki memakai pakaian yang baik-baik seperti yang diterangkan dalam surah al A’raf ayat 31: Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu Yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat Ibadat (atau mengerjakan sembahyang). Contohnya dalam masyarakat melayu budaya berkhatan. Sebenarnya budaya masyarakat majmuk di Negara ini telah menerapkan dan memulakan unsur-unsur yang menunjukkan kepentingan pembudayaan kesihatan dalam masyarakat Melayu. elemen yang ketiga adalah budaya dalam masyarakat. makan menggunakan tangan.dadah dan arak jika mengatahui implikasi negatif terhadap kesihatan jika dilakukan. Masakan ada yang ingin mendekati cara hidup seks bebas.tidak memakai kasut di dalam rumah serta pelbagai . Pembudayaan amalan kesihatan yang diterapkan oleh nenek moyang kita menunjukkan betapa pentingnya bagi kita memelihara kesihatan dalam menjalani keidupan yang sempurna.

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat dimana kepimpinannya sentiasa menitik beratkan isu-isu kesihatan. Contohnya baru-baru ini kita dilanda dengan wabak Influenza A H1N1 atau dikenali juga dengan selsema babi.permainan tradisional yang menggalakkan riadah dan amalan kesihatan dilihat menjadi teras dalam budaya kita. Begitu juga isu-isu kesihatan lain seperti isu ancaman barangan pengguna terhadap kesihatan contohnya produk dari Negara china yang dicemari bahan kimia melamin. Sesebuah masyarakat sudah kepimpinan masing –masing dalam menerajui barisan pembangunan mereka. Bidang Politik ini amat bermain peranan dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan berkaitan kesihatan. Sidang para hadirin sekalian.a yag bermaksud : “ Ketahuillah masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dipertanggung jawabkan dengan apa yang kamu pimpin. isu pengurusan tekanan mental dan lain. Bidang pendidikan yang saya . Elemen kelima adalah elemen pendidkan itu sendiri. Apa yang saya maksudkan disini adalah penting umat Islam dalam masyarakat untuk mempelajari dan menerokai bidang pendidikan kesihatan. Elemen keempat adalah tentulah mempunyai elemen bidang politik. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r. Bidang politik telah mengambil tindakan dengan menyebarkan maklumat berkaitan wabak ini seterusnya dapat mendidik masyarakat mengenai kaedah-kaedah mengawal penularan wabak H1N1 ini. Jadi jelaslah bahawa elemen budaya yang mendidik masyarakat mengenai kesihatan itu amat penting dalam menjamin kesejahteraan. Seorang raja yang memimpin rakyat adalah pemimpin dan dia akan dipertanggun jawabkan dengan apa yang dia pimpin. Pemimpin perlu peka terhadap isu-isu kesihatan di kalangan masyarakat yang dipimpinnya. Semua ini perlu ditangani dan pendidikan kesihatan perlu disebarkan melalui pelbagai media yang ada bagi menjamin kesejahteraan masyarakat.

Kerana memetik kata-kata bijak pandai “sesungguhnya mencegah itu lebih baik dari mengubati”. Masyarakat Islam khususnya sentiasa berhadapan dengan anasir-anasir luar yang menjalankan serangan-serangan samada berbentuk fizikal mahupun secara halus. Ia sebenarnya lebih tertumpu kepada ilmu dalam mengenal pasti punca penyakit dan kaedah-kaedah untuk mengelakkan sesuatu penyakit itu sebelum ianya terjadi. Berbeza sedikit dengan bidang perubatan dimana ia lebih kepada mencari penawar kepada sesuatu penyakit. Kaedah ini lebih menjamin kesejahteraan masyarakat jika penghayatan terhadap pendidikan kesihatan dapat diperluaskan.maksudkan disini bukan sahaja terhad kepada bidang perubatan.kenapa kita perlu menunggu sehingga kita ditimpa sakit. Melalui pencegahan kita dapat menjimatkan kos seterusnya masa dan tenaga. Sumber ilmu kesihatan banyak diterangkan di dalam Al-Quran dan Hadis dan : pengkajian kepada kejadian alam. Keamanan masyarakat tanpa gangguan dari pihak luar akan menjamin kelangsungan tamadun sesebuah masyarakat itu. Sidang hadirin elemen keenam dan terakhir adalah elemen pertahan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Individu sihat merupakan aset yang sangat . Pendidikan kesihatan seperti amalan pemakanan sihat dan cara hidup sihat malaui bersukan dapat mewujudkan ahli-ahli masyarakat yang berkemampuan untuk mempertahankan diri serta masyarakatnya. Firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 62 Dan Dia lah Yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk sesiapa Yang mahu beringat (memikirkan kebesaranNya). Jika kita dapat mencegah. atau mahu bersyukur (akan nikmat-nikmatNya itu). Bidang pendidikan kesihatan sebenarnya tidak keterlaluan jika saya katakana lebih penting dari bidang perubatan.

kesejahteraan masyarakat berlandaskan kekukuhan enam elemen masyarakat yang disebutkan tadi. Umat Islam adalah dituntut untuk sentiasa bersedia dalam mempertahankan diri sepertimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 71 : Wahai orang-orang Yang beriman. Melalui penerapan pendidikan kesihatan secara komprehensif ke dalam keenem-enam elemen yang telah diutarakan sebentar tadi iaitu ekonomi. .penting dalam membina barisan pertahanan yang kukuh dan ampuh. Bagaimanakah untuk sedia berperang jika kesihatan tubuh badan individu masyarakat itu tidak cukup sempurna dalam menghadapi perperanagan. Konklusinya. atau (jika perlu) maralah serentak beramai-ramai. Nabi Muhammad SAW sendiri menggesa umatnya untuk menguasai kemahiran memanah. budaya. Ia seterusnya menunjukkan dengan jelas betapa pentingnya pendidikan kesihatan tersebut dalam menjamin kesejahteraan sesebuah masyarkat. pendidikan dan pertahanan maka sudah pasti kesejahteraan yang diharapkan wujud dalam masyarakat setempat. kemudian (bila dikehendaki) maralah (ke medan perang) sepuak Demi sepuak. menunggang kuda berenang dan bermain pedang. bersedialah dan berjaga-jagalah (sebelum kamu menghadapi musuh). politik. Semua ini menunjukkan kesihatan amat berkait rapat dengan elemen pertahanan dalam menjamin kesejahteraan sesebuah masyarakat. sosial.

Persoalannya. ”Akhlak Mahmudah menjana keluarga cemerlang”. Secara konklusinya.dan terima kasih…… AKHLAK MAHMUDAH MENJANA KELUARGA CEMERLANG Terima kasih saudara/i pengerusi majlis Barisan Panel hakim yang menegakkan keadilan pastinya Dif-dif kehormat. Akhlak menurut Kamus Dewan edisi ke-4 bermaksud budi pekerti. tajuk syarahan saya pada hari ini membawa maksud tabiat dan tingkah mulia dan terpuji yang lahir dari hati yang bersih dan luhur sudah pastinya akan melahirkan sebuah keluarga yang cemerlang. tabiat seseorang manakala akhlak mahmudah ialah akhlak yang mulia atau akhlak terpuji.izinkan saya untuk memberikan maksud bagi setiap perkataan tersebut. Sebelum saya mengupas tajuk ini. kelakuan. Saudara saudari hadirin sekalian. saudara saudari. harmonis dan bahagia. hadirin hadirat rahimakumullah Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera. demikian tajuk syarahan yang akan saya utarakan pada hari yang berbahagia ini. Keluarga cemerlang pula sebuah keluarga yang hidup dalam keadaan harmonis dan gemilang. bagaimanakah akhlak mahmudah ini boleh menjana sebuah keluarga yang cemerlang? Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian.Sekian Wabilahhi taufiq walhidayah….wassalamualaikum wbt. .

. Keluarga yang cemerlang bukan sahaja mewujudkan suasana yang harmoni di dalam keluarga bahkan keharmonian tersebut dapat dikongsi bersama sesama jiran. Dengan sebab itu. keluarga Fenomena dalam hari ini menyaksikan banyak gejala sosial yang merosakkan kehidupan anak-anak dan kegagalan kepimpinan mempamerkan ”QUDWAH HASANAH” dalam keluarga.Untuk membina sebuah keluarga yang bahagia dan cemerlang. maka mereka perlulah juga mempraktikkan akhlak yang mulia. Sebaliknya. Keluarga yang cemerlang bukan hanya diperolehi hasil dari hubungan antara anggota keluarga sahaja malahan hubungan dengan jiran sekeliling. Perintah ini dinyatakan oleh Rasulullah s. budi bicara dan perbuatan yang mulia yang diamalkan oleh ibu bapa. Keluarga yang ingin anak-anak berakhlak mulia. dan budi bahasa sedikit sebanyak remaja mempengaruhi akibat dari kehidupan seharian mereka. Akhlak yang baik yang dilihat oleh anak-anak akan membentuk mereka secara tidak langsung. menyakiti jiran. Segala tingkahlaku. Mereka juga secara tidak langsung meneladani tunjuk ajar. tindak tanduk. Sikap dan amalan yang negatif seperti mengumpat.” Saudara dan saudari yang dihormati sekalian. adab.a. bapa dan ibu diharapkan dapat menjadi model yang baik dengan menjadikan akhlak Rasulullah sebagai ikutan yang akan dituruti oleh anakanak. ibu bapa seharusnya mempamerkan contoh dan tauladan yang terbaik untuk di ikuti oleh anak-anak.w dengan sabdanya yang berbunyi: "‫"أ َك ْرموا أ َول َدَك ُم وأ َحسن ُوا آداب َهم‬ ْ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ ْ ْ ُ ِ “Muliakanlah anak-anak kamu dan tunjukanlah kepada mereka adab-adab yang baik. kelakuan keluarga yang buruk akan menjadikan anak–anak itu sendiri berkelakuan buruk. akhlak. hasad dengki. Perhubungan kejiranan yang intim dapat diwujudkan bermula dengan berbual-bual mesra antara satu sama lain.

Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi : ‫"ما من شيء أ َث ْقل في ال ْميزان من حسن‬ ٍ ْ َ ْ ِ َ ِ ُ َ ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ . anti sosial dan sebagainya. Setiap anggota keluarga bermula dari ibu bapa sehingga anak-anak adalah sama-sama bertanggungjawab mewujudkan suasana harmoni sesama jiran. meminta izin apabila memasuki rumah. Sifat hati yang baik itu akan memberi cahaya kepada kehidupan sekali gus membawa kepada lahirnya sebuah keluarga yang cemerlang. Oleh itu. Antaranya ialah seseorang itu mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya. keluarga yang cemerlang ialah anggota keluarga yang berhijrah meninggalkan elemen-elemen yang merosakkan hubungan dan semangat kejiranan. Manusia yang berilmu akan menjadi insan yang cemerlang dan berketerampilan disamping mempunyai sifat-sifat jati diri kerana mereka sentiasa dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah seperti amanah. mementingkan diri sendiri. saling bantu membantu akan merapatkan hubungan silaturrahim. Contohnya dalam pergaulan seharian termasuklah adab dan tatacara bergaul dengan anggota masyarakat dan jiran tetangga seperti memberi salam apabila bertemu. Untuk melahirkan seseorang yang mempunyai akhlak mahmudah memerlukan perkara asas yang menjadi pencetus kepada sebuah keluarga yang cemerlang. jujur. Justeru. bersederhana dan sebagainya. Oleh itu mana mungkin seseorang yang tidak berilmu pengetahuan dapat melahirkan sebuah keluarga yang sejahtera kerana diri mereka sentiasa dibelenggu oleh kejahilan dan pemikiran mereka sentiasa tertutup. Seseorang yang mempunyai akhlak mahmudah boleh dikatakan mempunyai sifat-sifat hati yang baik. masalah keruntuhan akhlak yang melanda . berbudi mulia. tidak ada dalam kamus keluarga cemerlang.menabur fitnah."‫ال ْخل ُق‬ ِ ُ ” tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan pada dari akhirat kelak selain dari akhlak yang mulia” Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian.

minum arak. ini sekali gus dapat melahirkan sebuah keluarga yang cemerlang serta harmonis. seseorang yang mempunyai akhlak mahmudah mestilah . Keluarga cemerlang memerlukan anak-anak yang terdidik dengan sifat kasih sayang. Justeru. penuh ketaatan dan rasa tanggungjawab.umat Islam hari ini disebabkan kita gagal memanfaatkan akal dalam konteks memahami kebaikan dan keburukan sesuatu yang disogokkan oleh budaya dan pemikiran Barat. Iman dan ketakwaan kepada Allah merupakan benteng dalaman dan senjata yang penting dalam melahirkan manusia yang berakhlak mahmudah. berjudi dan sebagainya. anak-anak dapat memikirkan perkara yang baik dan buruk.Apabila setiap anak patuh dan taat kepada kedua ibu bapanya. memandu manusia membezakan yang benar dan yang salah. Ibu bapa perlulah memberi didikan yang sempurna kepada anak-anaknya terutama sekali penerapan nilai-nilai murni dan akhlak yang baik dalam diri merekai. ilmu pengetahuan akan memandu manusia ke jalan yang betul. Orang yang benar-benar beriman tidak akan melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan tatasusila dan boleh meruntuhkan akhlak seperti tidak menghormati orang tua. Kelahirannya seumpama kain putih bersih daripada noda dan kekotoran duniawi.w. Firman Allah dalam surah al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: Allah meninggikan darjat orang-orang Yang beriman di antara kamu. seterusnya mentaati ibu bapanya yang melahirkannya ke dunia. Sesungguhnya.w. Dengan didikan akhlak yang sempurna ini. yang diredhai dan sebagainya. pergaulan bebas. Anak merupakan amanah Allah s. Taat kepada ibu bapa ini bukanlah taat kepada perkara yang mungkar seperti meninggalkan sembahyang. Anak memainkan peranan yang penting untuk menjadikan suasana yang harmoni dalam keluarga. yang mencorakkan warna-warnanya adalah ibu bapa sendiri. dan orang-orang Yang diberi ilmu pengetahuan ugama (dari kalangan kamu) Saudara saudari hadirin sekalian.t . puasa dan lain-lain.t kepada hamba-hamba-Nya. mencuri. Oleh itu. tetapi ketaatan seorang anak itu adalah atas perkara yang makruf dan yang diredhai Allah s.

Demikianlah betapa akhlak mahmudah yang mulia dan murni dapat menjana sebuah keluarga yang cemerlang. hasad dengki. budi pekerti yang mulia perlu disemai dalam diri dengan merujuk kepada akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah.mereka yang mempunyai keimanan dan ketakwaan kerana ianya dapat melahirkan sebuah keluarga cemerlang yang hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Sekian. Sekiranya seseorang itu tidak mempunyai akhlak yang mulia seperti busuk hati. marilah sama-sama kita menerapkan akhlak mahmudah dalam diri dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan. Saudara saudari hadirin sekalian. Oleh itu. Gambaran ketinggian akhlak baginda tertulis dalam al Quran surah al-Qalam ayat 4 yang berbunyi : Dan Bahawa Sesungguhnya Engkau ( wahai Muhammad ) mempunyai akhlak Yang amat mulia. Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi : Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu. Akhlak mahmudah dikiaskan sebagai perhiasan diri kerana ia menjadi daya penarik manusia lain untuk tertarik dan menyenangi seseorang seterusnya membawa kepada kecemerlangan sesebuah keluarga. akan melahirkan sebuah keluarga yang huru hara dan berpecah belah. Oleh itu. . terima kasih. Budi pekerti yang mulia merupakan penghias diri bagi seseorang. berburuk sangka.