PENDIDIKAN KESIHATAN ASAS MASYARAKAT SEJAHTERA

Bismillah hirrahma nirrahim....terima kasih saudara/saudari pengacara majlis,Yang dimuliakan, barisan umru hakim yang arif lagi menjunjung keadilan,penjaga masa.seterusnya warga dewan yang dihormati dan diberkati InsyaAllah... Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk “Pendidikan Kesihatan Asas Masyarakat Sejahtera” Sebelum saya mengupas tajuk ini,izinkan saya untuk memberikan maksud bagi setiap perkataan tersebut. Pendidikan bermaksud proses penerapan ilmu dan nilai manakala Kesihatan bermaksud keadaan sempurna fizikal, mental dan social. Asas bermaksud teras atau tunjang kepada sesuatu. Masyarakat pula bermaksud satu komuniti manusia yang tinggal berdekatan manakala Sejahtera bermaksud keadaan aman dan harmoni tanpa sebarang masalah yang mengganggu ketenteraman. Maka boleh saya untaikan disini bahawa Penerapan ilmu dan nilai mengenai kesempurnaan fizikal dan mental adalah tunjang kepada keamanan dan keharmonian sesebuah komuniti. Di dalam Islam, pemahaman tentang kesihatan ini dilihat lebih luas dimana kesihatan bukan sahaja tertakluk setakat jasmani dan emosi malah mencakupi aspek hati dan kawalan dari sifat – sifat mazmumah. Seperti diterangkan dalam ayat 49 surah Al-anfal:

(Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang Yang ada penyakit (syak) Dalam hatinya berkata: "Orang-orang (Islam) itu telah diperdayakan oleh ugama mereka (sehingga mereka berani menentang Kami Yang lebih besar bilangannya)".

nescaya dengan jelas kita akan dapat melihat betapa pentingnya pendidikan kesihatan itu. Sektor ini bertambah luas kerana bidang ekonomi produk halal bukan sahaja terhenti setakat produk makanan malah kosmetik. Allah mengkehendak kita makan bukan sahaja dari sumber rezeki yang halal malah yang baik dari segala segi yakni berkhasiat dan bersih. Kesan secara langsung jika sesebuah masyarakat yang tidak sihat fizikalnya maka ekonominya juga tidak akan berada dalam keadaan yang baik. Elemen pertama adalah ekonomi.pakaian dan barangan consumer lain turut terlibat. Di dalam surah al-Maidah ayat 88: Dan makanlah dari rezeki Yang telah diberikan Allah kepada kamu. Sedangkan kita sedia tahu bahawa makanan yang baik dan berkhasiat itu adalah sumber kepada fizikal yang baik.secara tidak langsung industri makanan halal juga bertambah. Masyarakat yang tidak baik ekonominya. terdapat 6 elemen di dalam masyarakat yang perlu kita terapkan dengan pendidikan kesihatan kerana apa? Kerana jika elemen-elemen ini.Sidang hadrin yang dihormati. Melalui pertambahan permintaan masyarakat kepada barangan halal dan bersih tanpa keraguan. Iaitu Yang halal lagi baik.juga tidak akan dapat pemakanan dari hasil yang baik. dan bertaqwalah kepada Allah Yang kepadanya sahaja kamu beriman. . kita murnikan dengan nilai pendidikan kesihatan. Elemen ekonomi dalam masyarakat adalah amat penting dalam masyarakat dan ia amat berkait rapat dengan soal kesihatan.

Masalah seks bebas. Namun harus diingat walaupun dimensinya agak berlainan. Firman Allah dalam Surah at-Tahrim ayat 6 : Wahai orang-orang Yang beriman! peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka Yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu Ibu bapa contohnya akan mendidik anak-anak mengawal emosi mereka serta memberikan kasih sayang dan pendidikan agama yang cukup bagi membolehkan anakanak dapat membesar sempurna kesihatan rohani mereka. Pendidikan kesihatan yang lebih barkait rapat dengan elemen sosial adalah dari sudut kesihatan rohani dan emosi. Masalah sosial yang berlaku di dalam masyarakat hari ini adalah berpunca dari kurangnya didikan agama yang seterusnya membawa kepada pelbagai penyakit hati. Aspek kesejahteraan masyarakat adalah amat bergantung kepada kesihatan mental dan emosi individu-individu dalam sesuatu masyarakat. Pendidikan kesihatan dalam elemen sosial kebanyakannya disebarkan melalui proses pendidikan yang tidak formal.arak rokok dan seribu satu kejadian jenayah yang dipaparkan di media massa hari tidak lain .dadah.8 billion menjadikan pendidikan kesihatan dapat memacu bidang ekonomi negara.Ditambah lagi dengan bilangan penduduk Islam yang dianggar mencecah 1. elemen kedua pula adalah dari sudut sosial. kesihatan rohani dan emosi tidak boleh dipandeng remeh kerana impaknya terhadap masyarakat adalah amat signifikan. Penyakit ini tidak lain akan menyebabkan terjadinya pelbagai kegiatan tidak sihat. Ilmu kesihatan ini lebih bersifat dalaman. Sudara saudari sekalian.

makan menggunakan tangan. Melalui kedatangan Islam ke Tanah Melayu sejak abad ke11 lagi bangsa Melayu dilihat amat terkesan sekali dengan pembudayaan amalan kesiahatan dalam ajaran Islam.tidak memakai kasut di dalam rumah serta pelbagai . Sidang hadirin yang mulia. Agama Islam amat mementingkan kebersihan kerana ia penting dalam menjamin kesihatan tubuh badan bagi membolehkan umatnya menjalankan aktiviti-aktiviti seharian. Sebenarnya budaya masyarakat majmuk di Negara ini telah menerapkan dan memulakan unsur-unsur yang menunjukkan kepentingan pembudayaan kesihatan dalam masyarakat Melayu. Secara lahiriahnya bukan sahaja untuk melakukan ibadat tertentu memerlukan kita berwuduk malah dalam berpakaian juga kita dikehendaki memakai pakaian yang baik-baik seperti yang diterangkan dalam surah al A’raf ayat 31: Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu Yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat Ibadat (atau mengerjakan sembahyang). elemen yang ketiga adalah budaya dalam masyarakat. Masakan ada yang ingin mendekati cara hidup seks bebas. Pembudayaan amalan kesihatan yang diterapkan oleh nenek moyang kita menunjukkan betapa pentingnya bagi kita memelihara kesihatan dalam menjalani keidupan yang sempurna.dadah dan arak jika mengatahui implikasi negatif terhadap kesihatan jika dilakukan.ianya dapat dibendung jika sesebuah institusi kekeluargaan itu stabil dan hidup dalam gaya hidup yang sihat. Contohnya dalam masyarakat melayu budaya berkhatan. Begitu juga masalah ganguan mental dan psykologi di kalangan masyarakat.dan tidak bukan adalah kerana masalah ilmu kesihatan yang kurang di dalam dada individu terlibat.

Semua ini perlu ditangani dan pendidikan kesihatan perlu disebarkan melalui pelbagai media yang ada bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat dimana kepimpinannya sentiasa menitik beratkan isu-isu kesihatan. Apa yang saya maksudkan disini adalah penting umat Islam dalam masyarakat untuk mempelajari dan menerokai bidang pendidikan kesihatan. isu pengurusan tekanan mental dan lain. Elemen keempat adalah tentulah mempunyai elemen bidang politik. Pemimpin perlu peka terhadap isu-isu kesihatan di kalangan masyarakat yang dipimpinnya. Bidang Politik ini amat bermain peranan dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan berkaitan kesihatan. Seorang raja yang memimpin rakyat adalah pemimpin dan dia akan dipertanggun jawabkan dengan apa yang dia pimpin.a yag bermaksud : “ Ketahuillah masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dipertanggung jawabkan dengan apa yang kamu pimpin. Begitu juga isu-isu kesihatan lain seperti isu ancaman barangan pengguna terhadap kesihatan contohnya produk dari Negara china yang dicemari bahan kimia melamin. Jadi jelaslah bahawa elemen budaya yang mendidik masyarakat mengenai kesihatan itu amat penting dalam menjamin kesejahteraan. Sidang para hadirin sekalian. Bidang pendidikan yang saya . Bidang politik telah mengambil tindakan dengan menyebarkan maklumat berkaitan wabak ini seterusnya dapat mendidik masyarakat mengenai kaedah-kaedah mengawal penularan wabak H1N1 ini. Elemen kelima adalah elemen pendidkan itu sendiri.permainan tradisional yang menggalakkan riadah dan amalan kesihatan dilihat menjadi teras dalam budaya kita. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r. Contohnya baru-baru ini kita dilanda dengan wabak Influenza A H1N1 atau dikenali juga dengan selsema babi. Sesebuah masyarakat sudah kepimpinan masing –masing dalam menerajui barisan pembangunan mereka.

Ia sebenarnya lebih tertumpu kepada ilmu dalam mengenal pasti punca penyakit dan kaedah-kaedah untuk mengelakkan sesuatu penyakit itu sebelum ianya terjadi. Jika kita dapat mencegah. atau mahu bersyukur (akan nikmat-nikmatNya itu). Kaedah ini lebih menjamin kesejahteraan masyarakat jika penghayatan terhadap pendidikan kesihatan dapat diperluaskan. Firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 62 Dan Dia lah Yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk sesiapa Yang mahu beringat (memikirkan kebesaranNya). Masyarakat Islam khususnya sentiasa berhadapan dengan anasir-anasir luar yang menjalankan serangan-serangan samada berbentuk fizikal mahupun secara halus. Individu sihat merupakan aset yang sangat .kenapa kita perlu menunggu sehingga kita ditimpa sakit. Bidang pendidikan kesihatan sebenarnya tidak keterlaluan jika saya katakana lebih penting dari bidang perubatan.maksudkan disini bukan sahaja terhad kepada bidang perubatan. Sumber ilmu kesihatan banyak diterangkan di dalam Al-Quran dan Hadis dan : pengkajian kepada kejadian alam. Keamanan masyarakat tanpa gangguan dari pihak luar akan menjamin kelangsungan tamadun sesebuah masyarakat itu. Berbeza sedikit dengan bidang perubatan dimana ia lebih kepada mencari penawar kepada sesuatu penyakit. Kerana memetik kata-kata bijak pandai “sesungguhnya mencegah itu lebih baik dari mengubati”. Pendidikan kesihatan seperti amalan pemakanan sihat dan cara hidup sihat malaui bersukan dapat mewujudkan ahli-ahli masyarakat yang berkemampuan untuk mempertahankan diri serta masyarakatnya. Melalui pencegahan kita dapat menjimatkan kos seterusnya masa dan tenaga. Sidang hadirin elemen keenam dan terakhir adalah elemen pertahan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat.

politik. Umat Islam adalah dituntut untuk sentiasa bersedia dalam mempertahankan diri sepertimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 71 : Wahai orang-orang Yang beriman. kesejahteraan masyarakat berlandaskan kekukuhan enam elemen masyarakat yang disebutkan tadi. . Semua ini menunjukkan kesihatan amat berkait rapat dengan elemen pertahanan dalam menjamin kesejahteraan sesebuah masyarakat. bersedialah dan berjaga-jagalah (sebelum kamu menghadapi musuh). budaya. kemudian (bila dikehendaki) maralah (ke medan perang) sepuak Demi sepuak. Ia seterusnya menunjukkan dengan jelas betapa pentingnya pendidikan kesihatan tersebut dalam menjamin kesejahteraan sesebuah masyarkat. atau (jika perlu) maralah serentak beramai-ramai. Melalui penerapan pendidikan kesihatan secara komprehensif ke dalam keenem-enam elemen yang telah diutarakan sebentar tadi iaitu ekonomi. menunggang kuda berenang dan bermain pedang. Bagaimanakah untuk sedia berperang jika kesihatan tubuh badan individu masyarakat itu tidak cukup sempurna dalam menghadapi perperanagan. Nabi Muhammad SAW sendiri menggesa umatnya untuk menguasai kemahiran memanah. Konklusinya. sosial. pendidikan dan pertahanan maka sudah pasti kesejahteraan yang diharapkan wujud dalam masyarakat setempat.penting dalam membina barisan pertahanan yang kukuh dan ampuh.

Keluarga cemerlang pula sebuah keluarga yang hidup dalam keadaan harmonis dan gemilang. tabiat seseorang manakala akhlak mahmudah ialah akhlak yang mulia atau akhlak terpuji. tajuk syarahan saya pada hari ini membawa maksud tabiat dan tingkah mulia dan terpuji yang lahir dari hati yang bersih dan luhur sudah pastinya akan melahirkan sebuah keluarga yang cemerlang. Persoalannya. kelakuan.Sekian Wabilahhi taufiq walhidayah…. demikian tajuk syarahan yang akan saya utarakan pada hari yang berbahagia ini. Secara konklusinya. Sebelum saya mengupas tajuk ini. Saudara saudari hadirin sekalian. ”Akhlak Mahmudah menjana keluarga cemerlang”. hadirin hadirat rahimakumullah Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera. .wassalamualaikum wbt.izinkan saya untuk memberikan maksud bagi setiap perkataan tersebut. harmonis dan bahagia. Akhlak menurut Kamus Dewan edisi ke-4 bermaksud budi pekerti. bagaimanakah akhlak mahmudah ini boleh menjana sebuah keluarga yang cemerlang? Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. saudara saudari.dan terima kasih…… AKHLAK MAHMUDAH MENJANA KELUARGA CEMERLANG Terima kasih saudara/i pengerusi majlis Barisan Panel hakim yang menegakkan keadilan pastinya Dif-dif kehormat.

Keluarga yang cemerlang bukan sahaja mewujudkan suasana yang harmoni di dalam keluarga bahkan keharmonian tersebut dapat dikongsi bersama sesama jiran. Dengan sebab itu. Segala tingkahlaku. Keluarga yang cemerlang bukan hanya diperolehi hasil dari hubungan antara anggota keluarga sahaja malahan hubungan dengan jiran sekeliling. Sebaliknya. Sikap dan amalan yang negatif seperti mengumpat. akhlak. adab. maka mereka perlulah juga mempraktikkan akhlak yang mulia. bapa dan ibu diharapkan dapat menjadi model yang baik dengan menjadikan akhlak Rasulullah sebagai ikutan yang akan dituruti oleh anakanak. Keluarga yang ingin anak-anak berakhlak mulia.w dengan sabdanya yang berbunyi: "‫"أ َك ْرموا أ َول َدَك ُم وأ َحسن ُوا آداب َهم‬ ْ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ ْ ْ ُ ِ “Muliakanlah anak-anak kamu dan tunjukanlah kepada mereka adab-adab yang baik. budi bicara dan perbuatan yang mulia yang diamalkan oleh ibu bapa. .a. tindak tanduk.Untuk membina sebuah keluarga yang bahagia dan cemerlang. Perintah ini dinyatakan oleh Rasulullah s. keluarga Fenomena dalam hari ini menyaksikan banyak gejala sosial yang merosakkan kehidupan anak-anak dan kegagalan kepimpinan mempamerkan ”QUDWAH HASANAH” dalam keluarga. Perhubungan kejiranan yang intim dapat diwujudkan bermula dengan berbual-bual mesra antara satu sama lain. dan budi bahasa sedikit sebanyak remaja mempengaruhi akibat dari kehidupan seharian mereka. hasad dengki. Akhlak yang baik yang dilihat oleh anak-anak akan membentuk mereka secara tidak langsung. kelakuan keluarga yang buruk akan menjadikan anak–anak itu sendiri berkelakuan buruk.” Saudara dan saudari yang dihormati sekalian. ibu bapa seharusnya mempamerkan contoh dan tauladan yang terbaik untuk di ikuti oleh anak-anak. Mereka juga secara tidak langsung meneladani tunjuk ajar. menyakiti jiran.

Setiap anggota keluarga bermula dari ibu bapa sehingga anak-anak adalah sama-sama bertanggungjawab mewujudkan suasana harmoni sesama jiran. saling bantu membantu akan merapatkan hubungan silaturrahim. Contohnya dalam pergaulan seharian termasuklah adab dan tatacara bergaul dengan anggota masyarakat dan jiran tetangga seperti memberi salam apabila bertemu. Untuk melahirkan seseorang yang mempunyai akhlak mahmudah memerlukan perkara asas yang menjadi pencetus kepada sebuah keluarga yang cemerlang. mementingkan diri sendiri."‫ال ْخل ُق‬ ِ ُ ” tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan pada dari akhirat kelak selain dari akhlak yang mulia” Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sifat hati yang baik itu akan memberi cahaya kepada kehidupan sekali gus membawa kepada lahirnya sebuah keluarga yang cemerlang. bersederhana dan sebagainya. keluarga yang cemerlang ialah anggota keluarga yang berhijrah meninggalkan elemen-elemen yang merosakkan hubungan dan semangat kejiranan. Seseorang yang mempunyai akhlak mahmudah boleh dikatakan mempunyai sifat-sifat hati yang baik. masalah keruntuhan akhlak yang melanda . meminta izin apabila memasuki rumah. anti sosial dan sebagainya. Justeru. berbudi mulia. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi : ‫"ما من شيء أ َث ْقل في ال ْميزان من حسن‬ ٍ ْ َ ْ ِ َ ِ ُ َ ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ . tidak ada dalam kamus keluarga cemerlang.menabur fitnah. jujur. Oleh itu mana mungkin seseorang yang tidak berilmu pengetahuan dapat melahirkan sebuah keluarga yang sejahtera kerana diri mereka sentiasa dibelenggu oleh kejahilan dan pemikiran mereka sentiasa tertutup. Antaranya ialah seseorang itu mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya. Oleh itu. Manusia yang berilmu akan menjadi insan yang cemerlang dan berketerampilan disamping mempunyai sifat-sifat jati diri kerana mereka sentiasa dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah seperti amanah.

memandu manusia membezakan yang benar dan yang salah.w. Sesungguhnya. yang mencorakkan warna-warnanya adalah ibu bapa sendiri. Ibu bapa perlulah memberi didikan yang sempurna kepada anak-anaknya terutama sekali penerapan nilai-nilai murni dan akhlak yang baik dalam diri merekai. Keluarga cemerlang memerlukan anak-anak yang terdidik dengan sifat kasih sayang. Iman dan ketakwaan kepada Allah merupakan benteng dalaman dan senjata yang penting dalam melahirkan manusia yang berakhlak mahmudah. berjudi dan sebagainya. Anak merupakan amanah Allah s.t kepada hamba-hamba-Nya.Apabila setiap anak patuh dan taat kepada kedua ibu bapanya. Dengan didikan akhlak yang sempurna ini. ini sekali gus dapat melahirkan sebuah keluarga yang cemerlang serta harmonis. Oleh itu. Firman Allah dalam surah al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: Allah meninggikan darjat orang-orang Yang beriman di antara kamu. Justeru. puasa dan lain-lain. Kelahirannya seumpama kain putih bersih daripada noda dan kekotoran duniawi. Taat kepada ibu bapa ini bukanlah taat kepada perkara yang mungkar seperti meninggalkan sembahyang. seseorang yang mempunyai akhlak mahmudah mestilah . Orang yang benar-benar beriman tidak akan melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan tatasusila dan boleh meruntuhkan akhlak seperti tidak menghormati orang tua. seterusnya mentaati ibu bapanya yang melahirkannya ke dunia. ilmu pengetahuan akan memandu manusia ke jalan yang betul. anak-anak dapat memikirkan perkara yang baik dan buruk. tetapi ketaatan seorang anak itu adalah atas perkara yang makruf dan yang diredhai Allah s.t . yang diredhai dan sebagainya. minum arak. dan orang-orang Yang diberi ilmu pengetahuan ugama (dari kalangan kamu) Saudara saudari hadirin sekalian. mencuri. penuh ketaatan dan rasa tanggungjawab.w.umat Islam hari ini disebabkan kita gagal memanfaatkan akal dalam konteks memahami kebaikan dan keburukan sesuatu yang disogokkan oleh budaya dan pemikiran Barat. pergaulan bebas. Anak memainkan peranan yang penting untuk menjadikan suasana yang harmoni dalam keluarga.

mereka yang mempunyai keimanan dan ketakwaan kerana ianya dapat melahirkan sebuah keluarga cemerlang yang hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Akhlak mahmudah dikiaskan sebagai perhiasan diri kerana ia menjadi daya penarik manusia lain untuk tertarik dan menyenangi seseorang seterusnya membawa kepada kecemerlangan sesebuah keluarga. Sekian. hasad dengki. Demikianlah betapa akhlak mahmudah yang mulia dan murni dapat menjana sebuah keluarga yang cemerlang. . budi pekerti yang mulia perlu disemai dalam diri dengan merujuk kepada akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. berburuk sangka. akan melahirkan sebuah keluarga yang huru hara dan berpecah belah. Oleh itu. Sekiranya seseorang itu tidak mempunyai akhlak yang mulia seperti busuk hati. terima kasih. Gambaran ketinggian akhlak baginda tertulis dalam al Quran surah al-Qalam ayat 4 yang berbunyi : Dan Bahawa Sesungguhnya Engkau ( wahai Muhammad ) mempunyai akhlak Yang amat mulia. Budi pekerti yang mulia merupakan penghias diri bagi seseorang. Saudara saudari hadirin sekalian. marilah sama-sama kita menerapkan akhlak mahmudah dalam diri dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan. Oleh itu. Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi : Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful