P. 1
Bahasa Arab

Bahasa Arab

|Views: 223|Likes:
Published by suemiesyad

More info:

Published by: suemiesyad on Oct 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

Definisi dan Konsep

Pembelajaran dapat dicapai dan ditingkatkan menerusi penerangan yang jelas, pengalaman pembelajaran pelajar dan kegiatan-kegiatan yang menyeronokkan antara guru dan murid. Bagi memenuhi ketiga-tiga perkara ini, alat bantu mengajar (ABM) adalha sangat diperlukan.Alatan mengajar tidak terhad ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh bagi membantu penyampaian pengajaran di bilik darjah. Alat Bantu mengajar sebenarnya kepada buku-buku teks, papan tulis, dan gambar-gambar sahaja tetapi juga merangkumi segala benda yang digunakan dalam pelajaran yang dapat dilihat, didengar, dipegang, dibaca, dikisahkan, dirasai, dihidu, digunakan dan sebagainya. Alatan mengajar merupakan apa-apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid(Kamarudin Hj. Husin, 1986).

Atan Long ( 1981: 179-203 ) membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan: alat pendengaran, alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. Noraziah Abdul Hamid ( 1981) membahagikan ABM kepada dua iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. Manakala Hanapiah Sudin ( 1979: 51-52 ) dan Khairiah Ahmad ( 1980-13 ) mengkelaskannya kepada dua iaitu “ software” dan “ hardware”

Atan Long ( 1982: 174 ) pula menyebut alat Bantu mengajar ter diri daripada berbagai-bagai bahan. Sesuatu bahan dapat disampaikan dengan pelbagai cara, umpamanya sesuatu bahan itumungkin diterbitkan dalam bentuk buku, carta, atau diletakkan pada slaid dan dipancarkan pada skrin. Alat-alat penyampaiannya dinamakan alat Bantu mengajar. Berdasarkan beberapa pendapat ini , dapatlah dibahagikan alat Bantu mengajar ini kepada 3 katagori seperti berikut :

slaid. papan magnet. papan hitam. menunjukkan turutan dan menerangkan hubungan antara isi pelajaran. Alat itu dapat menjelaskan idea yang kabur. pameran. c) Bahan bercorak pengalaman seperti lakonan. . surat khabar. radio. Alat bantuan itu mestilah diwarnakan untuk menekankan perkaradifahami dan juga perkara yang penting dan untuk menambahkan minat pelajar.radio kaset. internet dan sebagainya. papan flanel. 2. buku dan sebagainya. Menjelaskan bahagian-bahagian yang sukar bahagian-bahagian yang sukar untuk diperhatikan. Zaidatul Akmaliah dan Habibah Elias(1990). pita rakaman. kad-kad imbasan. carta. papan putih. projek. overhead projektor (OHP). komputer. 4. piring hitam. telah menyenaraikan cirri-ciri alat Bantu mengajar yang baik seperti berikut : 1. 3. CD . filem jalur. gambar.a) Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran. b) Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik – seperti suara. model. televisyen. Alat itu mestilah besar dan jelas untuk diperhatikan dan tidak menyakitkan mata pelajar walau dari mana-mana bahagian dalam bilik darjah . pita video. bahan maujud (realiti ) dan sebagainya. lawatan. Matlamat dan ciri-ciri alat bantu mengajar (ABM) Alat Bantu mengajar (ABM) amat penting bagi guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi memastikan proses pengajarannya dapat berjalan dengan lancer kerana isi pelajaran yang disampaikan dapat diikuti dengan baik oleh murid dengan bantuan alat bantu mengajar.

ABM itu hendaklah mudah dibawa atau diangkat ke mana-mana. Gunakan bahan yang tahan lama. Ketika memilih alat bantu mengajar yang hendak digunakan bagi sesuatu pelajaran . hanya penerangan bertulis yang akan menyelewengkan tujuan yang 6. Dalam slaid yang saya sediakan ini saya telah merakam suara bagi setiap gambar yang saya tayangkan. Gambar-gambar yang ditayangkan dalam . 9.5. 10. Berdasarkan ciri-ciri diatas saya memilih untuk membuat satu CD rakaman suara dan gambar yang dipersembahkan dalam bentuk slaid Powerpoint yang boleh dikategorikan sebagai alat bantu mengajar moden. Saya juga telah menyediakan satu set kad imbasan dan kad gambar dalam kategori alat bantu mengajar tradisi. CD – Slaid Powerpoint Slaid Powerpoint atau juga dikenali sebagai persembahan elektronik ini sangat sesuai dalam pengajaran bahasa kerana kita dapat menunjukkan secara jelas kepada murid isi pelajaran dan focus utama dalam pengajaran. itu. Oleh itu murid dapat mendengar dahulu cara sebutan yang betul dan mengikutnya selepas itu. umpamanya dari pusat sumber ke kelas atau dari satu kelas ke kelas yang lain atau dari bilik guru ke bilik darjah. Boleh disimpan dengan baik semasa tidak digunakan. guru hendaklah menimbangkan tentang sumbangan yang dapat diberikan oleh alat bantu mengajar tersebut terhadap pelajaran berkenaan. 7. 8. Label hendaklah dibuat dalam berbagai-bagai warna dan nomborkan bahagian-bahagian itu.Setiap ABM hendaklah diberi tajuk untuk dikenal pasti dan dimasukkan dalam perancangan kerja harian. 1. Di atas alat bantuan mengajar perlu. hindarkan sesuatu penggunaan ABM tadi .

d) CD yang boleh disimpan dan dibawa kemana-mana. isi 2. f) Boleh disimpan dengan baik ketika tidak digunakan. Slaid powerpoint ini telah dilahirkan dalam bentuk CD bagi memudahkan ia digunakan berulang kali dan dibawa ke mana-mana. e) ABM ini dapat menjelaskan idea dan mengikut turutan pelajaran. c) Gambar-gambar yang jelas dan terang serta ada bunyi suara rakaman. Ciri-ciri penting ABM ini ialah: a) Kandungan yang jelas dan mengikut isi pelajaran Bahasa Arab Tahun 1. b) Rakaman suara yang jelas dan boleh diulang sebutan.slaid ini mempunyai kaitan dengaan isi yang ingin disampaikan. Kad ini berguna kerana ia dapat memberi melatih murid-murid agar belajar sendiri dengan menyebut . Juga dimuatkan dalam slaid ini ialah lagu nasyid diakhir pengajaran bagi mengukuhkan lagi ingatan murid kepada isi pelajaran serta bagi memastikan sesi pengajaran menjadi menarik dan menyeronokkan untuk murid Tahun satu. Kad Imbasan Kad Imbasan sebenarnya terdiri daripada kata-kata atau rangkai kata yang diberi makna dibelakangnya. g) Ada unsur keseronokan yang boleh menarik minat murid Tahun 1.

Walaupun kad imbasan ini telah digunakan sejak beberapa lama dahuludan ia adalah kategori ABM tradisi tetapi kepentingannya tidak boleh diketepikan.Ini kerana kad-kad ini terdiri daripada perkataan atau rangkai kata dan amat sesuai untuk memperkenalkan perkataan baru bahasa Arab kepada murid-murid.. Maksudnya ditulis disebelah bagi tujuan semakan. Kad ini ditunjukkan kepada murid dan mereka diminta menyebutnya selepas mendengar guru menyebut. Ciri-ciri ABM ini ialah: a) Pelbagai warna tulisan dan jelas untuk dilihat oleh semua murid b) Kad-kad ini direka dengan baik untuk menarik minat pelajar c) Perkataan atau rangkai kata dibuat dengan kemas d) Murah dan senang hendak disediakan e) Mudah disimpan dan tahan lama f) Guru memain peranan yang penting g) Boleh digunaka dimana-mana tanpa memerlukan bantuan bahan lain Kesan penggunaan Kemahiran Bertutur dan Mendengar Bahasa Arab 1.perkataan itu setelah mendengarnya daripada guru dan mengingat kata-kata itu.Kad yang direka dengan baik akan dapat memberi bantuan yang baik dalam pengajaran bahasa. Kemahiran Mendengar .

Implikasi dari pengabaian ini akan menjejaskan kemahirankemahiran bahasa yang lain terutamanya kemahiran bertutur.. Dalam pembelajaran kemahiran mendengar. Guru perlu mempastikan suasana bilik darjah mengizinkan untuk pelajar mendengar dengan baik Guru perlu memberi arahan yang jelas tentang tugas pelajar ketika mendengar Bahan pendengaran perlu jelas dan sesuai dengan tahap pelajar Penilaian terhadap pencapaian pelajar perlu dilakukan sebelum penutup Di antara kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar kemahiran mendengar ini ialah kaedah audiolingual yang memberi penekanan terhadap kemahiran mendengar dan bertutur. Kaedah ini selaras dengan pandangan Bloomfield yang mementingkan aspek latih tubi yang berasaskan prinsip ransangan dan gerak balas Mendengar adalah kemahiran yang pertama dialami oleh seorang kanak-kanak sebelum ia diajar dan dilatih untuk bertutur. Justeru itu dalam pengajaran tidak seharusnya melewati ketetapan fitrah kejadian ini. guru mestilah melatih murid anda agar dapat mendengar dengan tekun dan memberi sepenuh perhatian . Guru perlu meransang pelajar untuk mendengar bahan pengajarannya.Kebanyakkan ahli bahasa berpendapat bahawa kemahiran mendengar adalah kemahiran yang pertama dalam empat kemahiran bahasa . Kemahiran mendengar ini sering kali diabaikan dalam pengajaran bahasa . Pendapat ini berdasarkan teori pembelajaran bahasa bagi kanak-kanak sejak dilahirkan. Ini merupakan proses fitrah yang telah ditetapkan oleh Pencipta sejak azali lamanya. Benarlah apa yang pernah diucapkan oleh Ibnu Khaldun bahawa ? mendengar adalah bapa kepada kemampuan bertutur? Beberapa panduan yang boleh dilakukan oleh guru dalam kaedah pengajaran kemahiran mendengar ialah : i) ii) iii) iv) v) vi) Guru perlu membuat perancangan dan persediaan sebelum mengajar.

Di antara bahan-bahan yang dapat dirakam adalah dalam bentuk ucapan. menyatakan perasaannya. Aktiviti ini dilakukan melalui bahan-bahan yang telah tersedia terakam dalam alat-alat tadi. bahan-bahan yang telah dirakamkan dalam alat-alat ini boleh dijadikan contoh yang baik atau satu model yang berkesan contohnya perrbualan. gaya bahasa. dan lain-lain lagi berpandukan kepada sukatan pelajaran. pembacaan biasa. Penekanan perlu kepada sebutan. akan mencari isi-isi. pengumuman. tekanan suara. Murid pendapat. perbahasan. Selain menggunakan rangsangan untuk sesuatu kegiatan bahasa. Jika dilakukan dengan tersusun dan teratur akan dapat membangkitkan rangsangan yang baik kerana ia akan dapat menimbulkan reaksi pendengar (murid) terhadap pengajaran yang disampaikan. intonasi. nasyid. laporan. atau memenuhi kehendak-kehendak daripada arahan-arahan yang telah diberi. memberi menjalankan analisa. Ketelitian murid ketika mendengar akan menghasilkan satu bentuk pertuturan yang baik. ceramah. nahu. nasyid dan sebagainya. telefon bimbit dan sebagainya. video. sumber alam semulajadi.Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab murid Tahun 1 suara guru memberi kesan yang sangat penting dalam proses mereka hendak mengingati sesuatu perkataan kerana suara guru mempengaruhi kemahiran mendengar mereka. Justeru itu suara ketika bertutur (menyampaikan pengajaran) atau pembacaan sebenarnya menjadi alat terpenting untuk menyampaikan kemahiran ini. perbualan. radio.Selain itu. . pemilihan kata-kata. boleh juga menggunakan pita rakaman. ucapan. pengumuman. dan sebagainya. bunyi binatang. dialog.terutama kepada murid Tahun 1. lawak jenaka.

Kemahiran Bertutur Pengajaran kemahiran bertutur biasanya dilakukan serentak dengan kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar ini dimulakan pada peringkat awal pengajaran bahasa dan bertujuan untuk memungkinkan murid fasih bertutur dalam bahasa yang dipelajari itu. Kemahiran ini dalam pengajaran bahasa asing boleh dibahagikan kepada dua peringkat iaitu : (a) Peringkat Sebutan iaitu kemahiran asas (b) Peringkat Ta?bir (mengemukakan idea atau pandangan) Sebelum pelajar boleh bertutur dengan fasih. Antaranya ialah radio. Seseorang yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat pula memahami maksud serta boleh menginterpretasi apa yang didengar Kemahiran mendengar adalah penting kepada murid Tahun 1 dalam pengajaran Bahasa Arab. 2. Kemahiran mendengar adalah kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku di peringkat penerimaan. rentak dan sebagainya. mereka perlu diperkenal dan dilatih kemahiran asas bertutur seperti dari segi sebutan. Jika kemahiran mendengar tidak dapat di laksanakan pada awal maka ia akan memberi kesan kepada murid untuk menguasai Bahasa Arab. (1980) menerangkan bahawa bahan-bahan rangsangan ini boleh anda rakamkan menerusi pelbagai sumber.Khairiah Ahmad. televisyen atau menerusi lakonan-lakonan yang dijayakan oleh pelajar anda berdasarkan buku teks atau perbualan yang menggunakan ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari oleh murid. Menurut Ali Ahmad Mazkur (1991) proses bertutur . nada suara.

Mereka perlu diberi galakan supaya mempraktikkan semula perolehan bahasa pada situasi yang sesuai. Berfikir. Bertutur. Tugas yang utama seorang guru dalam pengajaran Bahasa Arab ialah memberi dorongan kepada murid supaya bertutur dan menyediakan bahan-bahan tertentu dan sesuai sebagai model untuk menggerakkan mereka bertutur atau mempraktikkan bahasa Arab.. Guru memberi galakan dengan memberikan ganjaran atau hadiah kepada murid yang biasa menyebutnya dalam Bahasa Arab. Menyusun perkataan. dan sebagainya. kad-kad manila. gambar-gambar yang menarik dan bersiri. papan gulung.bukan berlaku secara spontan tetapi adalah melalui langkah-langkah berikut : Ransangan. Dalam . Di antara perkara yang boleh dibantu oleh guru dalam melatih murid dalam kemahiran bertutur ini ialah persediaan-persediaan berikut: i) Pelajar perlu mengetahui siapakah pendengarnya ii) Pelajar perlu mengetahui apakah tujuan dia bertutur iii) Pelajar perlu mengetahui isi kandungan pertuturannya iv) Pelajar perlu mengetahui gaya bahasa yang sesuai Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk bertutur terutama murid Tahun1. Sehubungan dengan itu guru perlu memahami proses bertutur ini dan membantu murid merancang dan bersedia untuk bertutur. Murid Tahun satu boleh diasuh menggunakan perkataan Bahasa Arab dalam perbualan harian mereka dengan kawan-kawan seperti menyebut perkakas dalam kelas dalam bahasa arab. Pelbagai alat bantu mengajar yang dapat digunakan bagi menjayakan kemahiran ini guru boleh menggunakan bahan-bahan rakaman sebagai rangsangan atau contoh untuk ditiru oleh murid dan menyediakan bahanbahan bercetak daripada rakaman tadi.

. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab murid Tahun 1 perlu diberi perhatian dalam meningkatan kemahiran bertutur dengan : a. b. c. dan sentiasa memberi sokongan dan pujian kepada pelajar yang mencuba dan melibatkan diri secara aktif. Pelbagai rangsangan (bergambar dan tidak bergambar) perlu digunakan dan mewujudkan situasi yang disimulasikan untuk mendorong dan mencetuskan pertuturan.pengajaran Bahasa Arab Tahun 1 murid memerlukan guru menyebut dan murid mendengar dan kemudian murid menyebutnya sebagai mengaplikasikan kemahiran bertutur . . Sentiasa memberi galakkan kepada pelajar untuk mempraktikkan perkataan yang dipelajari dalam perbualan. Galakan diberi supaya pelajar mahu bertutur dan berani bertutur (tidak takut melakukan kesalahan). d. Mengadakan latih tubi sebutan untuk membetulkan kesalahan penyebutan yang telah dikenal pasti. Di antara kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar kemahiran bertutur ini ialah kaedah komunikatif dan kaedah terus atau secara langsung (the direct method). Guru menjadi penggerak utama dalam menjalankan pengajaran berasaskan kemahiran bertutur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->