Definisi dan Konsep

Pembelajaran dapat dicapai dan ditingkatkan menerusi penerangan yang jelas, pengalaman pembelajaran pelajar dan kegiatan-kegiatan yang menyeronokkan antara guru dan murid. Bagi memenuhi ketiga-tiga perkara ini, alat bantu mengajar (ABM) adalha sangat diperlukan.Alatan mengajar tidak terhad ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh bagi membantu penyampaian pengajaran di bilik darjah. Alat Bantu mengajar sebenarnya kepada buku-buku teks, papan tulis, dan gambar-gambar sahaja tetapi juga merangkumi segala benda yang digunakan dalam pelajaran yang dapat dilihat, didengar, dipegang, dibaca, dikisahkan, dirasai, dihidu, digunakan dan sebagainya. Alatan mengajar merupakan apa-apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid(Kamarudin Hj. Husin, 1986).

Atan Long ( 1981: 179-203 ) membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan: alat pendengaran, alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. Noraziah Abdul Hamid ( 1981) membahagikan ABM kepada dua iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. Manakala Hanapiah Sudin ( 1979: 51-52 ) dan Khairiah Ahmad ( 1980-13 ) mengkelaskannya kepada dua iaitu “ software” dan “ hardware”

Atan Long ( 1982: 174 ) pula menyebut alat Bantu mengajar ter diri daripada berbagai-bagai bahan. Sesuatu bahan dapat disampaikan dengan pelbagai cara, umpamanya sesuatu bahan itumungkin diterbitkan dalam bentuk buku, carta, atau diletakkan pada slaid dan dipancarkan pada skrin. Alat-alat penyampaiannya dinamakan alat Bantu mengajar. Berdasarkan beberapa pendapat ini , dapatlah dibahagikan alat Bantu mengajar ini kepada 3 katagori seperti berikut :

2. pameran. lawatan. piring hitam. papan hitam. carta. komputer. Matlamat dan ciri-ciri alat bantu mengajar (ABM) Alat Bantu mengajar (ABM) amat penting bagi guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi memastikan proses pengajarannya dapat berjalan dengan lancer kerana isi pelajaran yang disampaikan dapat diikuti dengan baik oleh murid dengan bantuan alat bantu mengajar.radio kaset. kad-kad imbasan. 3. pita rakaman. b) Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik – seperti suara. CD . buku dan sebagainya. Alat itu dapat menjelaskan idea yang kabur. pita video. Zaidatul Akmaliah dan Habibah Elias(1990). papan magnet. surat khabar. .a) Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran. slaid. televisyen. Alat bantuan itu mestilah diwarnakan untuk menekankan perkaradifahami dan juga perkara yang penting dan untuk menambahkan minat pelajar. Alat itu mestilah besar dan jelas untuk diperhatikan dan tidak menyakitkan mata pelajar walau dari mana-mana bahagian dalam bilik darjah . menunjukkan turutan dan menerangkan hubungan antara isi pelajaran. papan putih. telah menyenaraikan cirri-ciri alat Bantu mengajar yang baik seperti berikut : 1. c) Bahan bercorak pengalaman seperti lakonan. overhead projektor (OHP). bahan maujud (realiti ) dan sebagainya. Menjelaskan bahagian-bahagian yang sukar bahagian-bahagian yang sukar untuk diperhatikan. projek. internet dan sebagainya. gambar. radio. papan flanel. filem jalur. 4. model.

itu. Label hendaklah dibuat dalam berbagai-bagai warna dan nomborkan bahagian-bahagian itu. hindarkan sesuatu penggunaan ABM tadi . 10. Oleh itu murid dapat mendengar dahulu cara sebutan yang betul dan mengikutnya selepas itu. CD – Slaid Powerpoint Slaid Powerpoint atau juga dikenali sebagai persembahan elektronik ini sangat sesuai dalam pengajaran bahasa kerana kita dapat menunjukkan secara jelas kepada murid isi pelajaran dan focus utama dalam pengajaran. ABM itu hendaklah mudah dibawa atau diangkat ke mana-mana. 9. Ketika memilih alat bantu mengajar yang hendak digunakan bagi sesuatu pelajaran . umpamanya dari pusat sumber ke kelas atau dari satu kelas ke kelas yang lain atau dari bilik guru ke bilik darjah. Gambar-gambar yang ditayangkan dalam . guru hendaklah menimbangkan tentang sumbangan yang dapat diberikan oleh alat bantu mengajar tersebut terhadap pelajaran berkenaan. hanya penerangan bertulis yang akan menyelewengkan tujuan yang 6. Saya juga telah menyediakan satu set kad imbasan dan kad gambar dalam kategori alat bantu mengajar tradisi. Di atas alat bantuan mengajar perlu. Boleh disimpan dengan baik semasa tidak digunakan. Gunakan bahan yang tahan lama. 8. 7. Berdasarkan ciri-ciri diatas saya memilih untuk membuat satu CD rakaman suara dan gambar yang dipersembahkan dalam bentuk slaid Powerpoint yang boleh dikategorikan sebagai alat bantu mengajar moden.Setiap ABM hendaklah diberi tajuk untuk dikenal pasti dan dimasukkan dalam perancangan kerja harian. Dalam slaid yang saya sediakan ini saya telah merakam suara bagi setiap gambar yang saya tayangkan.5. 1.

b) Rakaman suara yang jelas dan boleh diulang sebutan. isi 2. Juga dimuatkan dalam slaid ini ialah lagu nasyid diakhir pengajaran bagi mengukuhkan lagi ingatan murid kepada isi pelajaran serta bagi memastikan sesi pengajaran menjadi menarik dan menyeronokkan untuk murid Tahun satu. Kad ini berguna kerana ia dapat memberi melatih murid-murid agar belajar sendiri dengan menyebut . Ciri-ciri penting ABM ini ialah: a) Kandungan yang jelas dan mengikut isi pelajaran Bahasa Arab Tahun 1. f) Boleh disimpan dengan baik ketika tidak digunakan. Kad Imbasan Kad Imbasan sebenarnya terdiri daripada kata-kata atau rangkai kata yang diberi makna dibelakangnya. Slaid powerpoint ini telah dilahirkan dalam bentuk CD bagi memudahkan ia digunakan berulang kali dan dibawa ke mana-mana. d) CD yang boleh disimpan dan dibawa kemana-mana. g) Ada unsur keseronokan yang boleh menarik minat murid Tahun 1. e) ABM ini dapat menjelaskan idea dan mengikut turutan pelajaran. c) Gambar-gambar yang jelas dan terang serta ada bunyi suara rakaman.slaid ini mempunyai kaitan dengaan isi yang ingin disampaikan.

perkataan itu setelah mendengarnya daripada guru dan mengingat kata-kata itu. Kad ini ditunjukkan kepada murid dan mereka diminta menyebutnya selepas mendengar guru menyebut. Maksudnya ditulis disebelah bagi tujuan semakan. Walaupun kad imbasan ini telah digunakan sejak beberapa lama dahuludan ia adalah kategori ABM tradisi tetapi kepentingannya tidak boleh diketepikan..Ini kerana kad-kad ini terdiri daripada perkataan atau rangkai kata dan amat sesuai untuk memperkenalkan perkataan baru bahasa Arab kepada murid-murid. Kemahiran Mendengar .Kad yang direka dengan baik akan dapat memberi bantuan yang baik dalam pengajaran bahasa. Ciri-ciri ABM ini ialah: a) Pelbagai warna tulisan dan jelas untuk dilihat oleh semua murid b) Kad-kad ini direka dengan baik untuk menarik minat pelajar c) Perkataan atau rangkai kata dibuat dengan kemas d) Murah dan senang hendak disediakan e) Mudah disimpan dan tahan lama f) Guru memain peranan yang penting g) Boleh digunaka dimana-mana tanpa memerlukan bantuan bahan lain Kesan penggunaan Kemahiran Bertutur dan Mendengar Bahasa Arab 1.

Ini merupakan proses fitrah yang telah ditetapkan oleh Pencipta sejak azali lamanya. Pendapat ini berdasarkan teori pembelajaran bahasa bagi kanak-kanak sejak dilahirkan. Kaedah ini selaras dengan pandangan Bloomfield yang mementingkan aspek latih tubi yang berasaskan prinsip ransangan dan gerak balas Mendengar adalah kemahiran yang pertama dialami oleh seorang kanak-kanak sebelum ia diajar dan dilatih untuk bertutur. Kemahiran mendengar ini sering kali diabaikan dalam pengajaran bahasa .. Dalam pembelajaran kemahiran mendengar. Guru perlu mempastikan suasana bilik darjah mengizinkan untuk pelajar mendengar dengan baik Guru perlu memberi arahan yang jelas tentang tugas pelajar ketika mendengar Bahan pendengaran perlu jelas dan sesuai dengan tahap pelajar Penilaian terhadap pencapaian pelajar perlu dilakukan sebelum penutup Di antara kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar kemahiran mendengar ini ialah kaedah audiolingual yang memberi penekanan terhadap kemahiran mendengar dan bertutur. Implikasi dari pengabaian ini akan menjejaskan kemahirankemahiran bahasa yang lain terutamanya kemahiran bertutur. guru mestilah melatih murid anda agar dapat mendengar dengan tekun dan memberi sepenuh perhatian . Guru perlu meransang pelajar untuk mendengar bahan pengajarannya.Kebanyakkan ahli bahasa berpendapat bahawa kemahiran mendengar adalah kemahiran yang pertama dalam empat kemahiran bahasa . Justeru itu dalam pengajaran tidak seharusnya melewati ketetapan fitrah kejadian ini. Benarlah apa yang pernah diucapkan oleh Ibnu Khaldun bahawa ? mendengar adalah bapa kepada kemampuan bertutur? Beberapa panduan yang boleh dilakukan oleh guru dalam kaedah pengajaran kemahiran mendengar ialah : i) ii) iii) iv) v) vi) Guru perlu membuat perancangan dan persediaan sebelum mengajar.

akan mencari isi-isi. ceramah. Murid pendapat. nasyid dan sebagainya. video. Penekanan perlu kepada sebutan. dan lain-lain lagi berpandukan kepada sukatan pelajaran. Ketelitian murid ketika mendengar akan menghasilkan satu bentuk pertuturan yang baik. intonasi. lawak jenaka.Selain itu. pengumuman. nahu. Selain menggunakan rangsangan untuk sesuatu kegiatan bahasa. perbualan. Aktiviti ini dilakukan melalui bahan-bahan yang telah tersedia terakam dalam alat-alat tadi. sumber alam semulajadi. pembacaan biasa. Jika dilakukan dengan tersusun dan teratur akan dapat membangkitkan rangsangan yang baik kerana ia akan dapat menimbulkan reaksi pendengar (murid) terhadap pengajaran yang disampaikan. boleh juga menggunakan pita rakaman.Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab murid Tahun 1 suara guru memberi kesan yang sangat penting dalam proses mereka hendak mengingati sesuatu perkataan kerana suara guru mempengaruhi kemahiran mendengar mereka. menyatakan perasaannya. pemilihan kata-kata. gaya bahasa. laporan. telefon bimbit dan sebagainya. atau memenuhi kehendak-kehendak daripada arahan-arahan yang telah diberi. Di antara bahan-bahan yang dapat dirakam adalah dalam bentuk ucapan. bahan-bahan yang telah dirakamkan dalam alat-alat ini boleh dijadikan contoh yang baik atau satu model yang berkesan contohnya perrbualan. Justeru itu suara ketika bertutur (menyampaikan pengajaran) atau pembacaan sebenarnya menjadi alat terpenting untuk menyampaikan kemahiran ini. memberi menjalankan analisa. dialog. perbahasan. ucapan. bunyi binatang. . nasyid.terutama kepada murid Tahun 1. pengumuman. tekanan suara. dan sebagainya. radio.

Menurut Ali Ahmad Mazkur (1991) proses bertutur . rentak dan sebagainya. Jika kemahiran mendengar tidak dapat di laksanakan pada awal maka ia akan memberi kesan kepada murid untuk menguasai Bahasa Arab. (1980) menerangkan bahawa bahan-bahan rangsangan ini boleh anda rakamkan menerusi pelbagai sumber. Kemahiran mendengar ini dimulakan pada peringkat awal pengajaran bahasa dan bertujuan untuk memungkinkan murid fasih bertutur dalam bahasa yang dipelajari itu. Seseorang yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat pula memahami maksud serta boleh menginterpretasi apa yang didengar Kemahiran mendengar adalah penting kepada murid Tahun 1 dalam pengajaran Bahasa Arab. nada suara. mereka perlu diperkenal dan dilatih kemahiran asas bertutur seperti dari segi sebutan. Kemahiran Bertutur Pengajaran kemahiran bertutur biasanya dilakukan serentak dengan kemahiran mendengar. televisyen atau menerusi lakonan-lakonan yang dijayakan oleh pelajar anda berdasarkan buku teks atau perbualan yang menggunakan ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari oleh murid.Khairiah Ahmad. Kemahiran ini dalam pengajaran bahasa asing boleh dibahagikan kepada dua peringkat iaitu : (a) Peringkat Sebutan iaitu kemahiran asas (b) Peringkat Ta?bir (mengemukakan idea atau pandangan) Sebelum pelajar boleh bertutur dengan fasih. Antaranya ialah radio. Kemahiran mendengar adalah kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku di peringkat penerimaan. 2.

Murid Tahun satu boleh diasuh menggunakan perkataan Bahasa Arab dalam perbualan harian mereka dengan kawan-kawan seperti menyebut perkakas dalam kelas dalam bahasa arab. Bertutur. Mereka perlu diberi galakan supaya mempraktikkan semula perolehan bahasa pada situasi yang sesuai.. gambar-gambar yang menarik dan bersiri. Pelbagai alat bantu mengajar yang dapat digunakan bagi menjayakan kemahiran ini guru boleh menggunakan bahan-bahan rakaman sebagai rangsangan atau contoh untuk ditiru oleh murid dan menyediakan bahanbahan bercetak daripada rakaman tadi. Di antara perkara yang boleh dibantu oleh guru dalam melatih murid dalam kemahiran bertutur ini ialah persediaan-persediaan berikut: i) Pelajar perlu mengetahui siapakah pendengarnya ii) Pelajar perlu mengetahui apakah tujuan dia bertutur iii) Pelajar perlu mengetahui isi kandungan pertuturannya iv) Pelajar perlu mengetahui gaya bahasa yang sesuai Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk bertutur terutama murid Tahun1. Tugas yang utama seorang guru dalam pengajaran Bahasa Arab ialah memberi dorongan kepada murid supaya bertutur dan menyediakan bahan-bahan tertentu dan sesuai sebagai model untuk menggerakkan mereka bertutur atau mempraktikkan bahasa Arab. Guru memberi galakan dengan memberikan ganjaran atau hadiah kepada murid yang biasa menyebutnya dalam Bahasa Arab. Menyusun perkataan. Dalam .bukan berlaku secara spontan tetapi adalah melalui langkah-langkah berikut : Ransangan. papan gulung. kad-kad manila. Berfikir. Sehubungan dengan itu guru perlu memahami proses bertutur ini dan membantu murid merancang dan bersedia untuk bertutur. dan sebagainya.

pengajaran Bahasa Arab Tahun 1 murid memerlukan guru menyebut dan murid mendengar dan kemudian murid menyebutnya sebagai mengaplikasikan kemahiran bertutur . dan sentiasa memberi sokongan dan pujian kepada pelajar yang mencuba dan melibatkan diri secara aktif. . Sentiasa memberi galakkan kepada pelajar untuk mempraktikkan perkataan yang dipelajari dalam perbualan. c. Galakan diberi supaya pelajar mahu bertutur dan berani bertutur (tidak takut melakukan kesalahan). Di antara kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar kemahiran bertutur ini ialah kaedah komunikatif dan kaedah terus atau secara langsung (the direct method). Mengadakan latih tubi sebutan untuk membetulkan kesalahan penyebutan yang telah dikenal pasti. Guru menjadi penggerak utama dalam menjalankan pengajaran berasaskan kemahiran bertutur. Pelbagai rangsangan (bergambar dan tidak bergambar) perlu digunakan dan mewujudkan situasi yang disimulasikan untuk mendorong dan mencetuskan pertuturan. . b. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab murid Tahun 1 perlu diberi perhatian dalam meningkatan kemahiran bertutur dengan : a. d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful