P. 1
Bahasa Arab

Bahasa Arab

|Views: 223|Likes:
Published by suemiesyad

More info:

Published by: suemiesyad on Oct 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

Definisi dan Konsep

Pembelajaran dapat dicapai dan ditingkatkan menerusi penerangan yang jelas, pengalaman pembelajaran pelajar dan kegiatan-kegiatan yang menyeronokkan antara guru dan murid. Bagi memenuhi ketiga-tiga perkara ini, alat bantu mengajar (ABM) adalha sangat diperlukan.Alatan mengajar tidak terhad ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh bagi membantu penyampaian pengajaran di bilik darjah. Alat Bantu mengajar sebenarnya kepada buku-buku teks, papan tulis, dan gambar-gambar sahaja tetapi juga merangkumi segala benda yang digunakan dalam pelajaran yang dapat dilihat, didengar, dipegang, dibaca, dikisahkan, dirasai, dihidu, digunakan dan sebagainya. Alatan mengajar merupakan apa-apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid(Kamarudin Hj. Husin, 1986).

Atan Long ( 1981: 179-203 ) membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan: alat pendengaran, alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. Noraziah Abdul Hamid ( 1981) membahagikan ABM kepada dua iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. Manakala Hanapiah Sudin ( 1979: 51-52 ) dan Khairiah Ahmad ( 1980-13 ) mengkelaskannya kepada dua iaitu “ software” dan “ hardware”

Atan Long ( 1982: 174 ) pula menyebut alat Bantu mengajar ter diri daripada berbagai-bagai bahan. Sesuatu bahan dapat disampaikan dengan pelbagai cara, umpamanya sesuatu bahan itumungkin diterbitkan dalam bentuk buku, carta, atau diletakkan pada slaid dan dipancarkan pada skrin. Alat-alat penyampaiannya dinamakan alat Bantu mengajar. Berdasarkan beberapa pendapat ini , dapatlah dibahagikan alat Bantu mengajar ini kepada 3 katagori seperti berikut :

pita rakaman. CD . telah menyenaraikan cirri-ciri alat Bantu mengajar yang baik seperti berikut : 1. projek.radio kaset. gambar. c) Bahan bercorak pengalaman seperti lakonan. papan magnet. filem jalur. Matlamat dan ciri-ciri alat bantu mengajar (ABM) Alat Bantu mengajar (ABM) amat penting bagi guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi memastikan proses pengajarannya dapat berjalan dengan lancer kerana isi pelajaran yang disampaikan dapat diikuti dengan baik oleh murid dengan bantuan alat bantu mengajar. papan flanel. slaid. carta. pita video. piring hitam. papan putih. b) Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik – seperti suara. . Menjelaskan bahagian-bahagian yang sukar bahagian-bahagian yang sukar untuk diperhatikan. televisyen.a) Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran. papan hitam. overhead projektor (OHP). model. kad-kad imbasan. radio. Zaidatul Akmaliah dan Habibah Elias(1990). lawatan. Alat bantuan itu mestilah diwarnakan untuk menekankan perkaradifahami dan juga perkara yang penting dan untuk menambahkan minat pelajar. internet dan sebagainya. 3. Alat itu mestilah besar dan jelas untuk diperhatikan dan tidak menyakitkan mata pelajar walau dari mana-mana bahagian dalam bilik darjah . komputer. 2. 4. bahan maujud (realiti ) dan sebagainya. pameran. buku dan sebagainya. Alat itu dapat menjelaskan idea yang kabur. menunjukkan turutan dan menerangkan hubungan antara isi pelajaran. surat khabar.

Ketika memilih alat bantu mengajar yang hendak digunakan bagi sesuatu pelajaran .5. Boleh disimpan dengan baik semasa tidak digunakan. 7.Setiap ABM hendaklah diberi tajuk untuk dikenal pasti dan dimasukkan dalam perancangan kerja harian. Dalam slaid yang saya sediakan ini saya telah merakam suara bagi setiap gambar yang saya tayangkan. ABM itu hendaklah mudah dibawa atau diangkat ke mana-mana. guru hendaklah menimbangkan tentang sumbangan yang dapat diberikan oleh alat bantu mengajar tersebut terhadap pelajaran berkenaan. hindarkan sesuatu penggunaan ABM tadi . CD – Slaid Powerpoint Slaid Powerpoint atau juga dikenali sebagai persembahan elektronik ini sangat sesuai dalam pengajaran bahasa kerana kita dapat menunjukkan secara jelas kepada murid isi pelajaran dan focus utama dalam pengajaran. umpamanya dari pusat sumber ke kelas atau dari satu kelas ke kelas yang lain atau dari bilik guru ke bilik darjah. hanya penerangan bertulis yang akan menyelewengkan tujuan yang 6. 10. Di atas alat bantuan mengajar perlu. Saya juga telah menyediakan satu set kad imbasan dan kad gambar dalam kategori alat bantu mengajar tradisi. Label hendaklah dibuat dalam berbagai-bagai warna dan nomborkan bahagian-bahagian itu. Gambar-gambar yang ditayangkan dalam . 8. 1. itu. Oleh itu murid dapat mendengar dahulu cara sebutan yang betul dan mengikutnya selepas itu. Gunakan bahan yang tahan lama. 9. Berdasarkan ciri-ciri diatas saya memilih untuk membuat satu CD rakaman suara dan gambar yang dipersembahkan dalam bentuk slaid Powerpoint yang boleh dikategorikan sebagai alat bantu mengajar moden.

d) CD yang boleh disimpan dan dibawa kemana-mana. Juga dimuatkan dalam slaid ini ialah lagu nasyid diakhir pengajaran bagi mengukuhkan lagi ingatan murid kepada isi pelajaran serta bagi memastikan sesi pengajaran menjadi menarik dan menyeronokkan untuk murid Tahun satu. f) Boleh disimpan dengan baik ketika tidak digunakan. e) ABM ini dapat menjelaskan idea dan mengikut turutan pelajaran. Ciri-ciri penting ABM ini ialah: a) Kandungan yang jelas dan mengikut isi pelajaran Bahasa Arab Tahun 1. Slaid powerpoint ini telah dilahirkan dalam bentuk CD bagi memudahkan ia digunakan berulang kali dan dibawa ke mana-mana. g) Ada unsur keseronokan yang boleh menarik minat murid Tahun 1. Kad Imbasan Kad Imbasan sebenarnya terdiri daripada kata-kata atau rangkai kata yang diberi makna dibelakangnya. Kad ini berguna kerana ia dapat memberi melatih murid-murid agar belajar sendiri dengan menyebut . c) Gambar-gambar yang jelas dan terang serta ada bunyi suara rakaman.slaid ini mempunyai kaitan dengaan isi yang ingin disampaikan. isi 2. b) Rakaman suara yang jelas dan boleh diulang sebutan.

. Ciri-ciri ABM ini ialah: a) Pelbagai warna tulisan dan jelas untuk dilihat oleh semua murid b) Kad-kad ini direka dengan baik untuk menarik minat pelajar c) Perkataan atau rangkai kata dibuat dengan kemas d) Murah dan senang hendak disediakan e) Mudah disimpan dan tahan lama f) Guru memain peranan yang penting g) Boleh digunaka dimana-mana tanpa memerlukan bantuan bahan lain Kesan penggunaan Kemahiran Bertutur dan Mendengar Bahasa Arab 1.Kad yang direka dengan baik akan dapat memberi bantuan yang baik dalam pengajaran bahasa.perkataan itu setelah mendengarnya daripada guru dan mengingat kata-kata itu. Maksudnya ditulis disebelah bagi tujuan semakan. Kad ini ditunjukkan kepada murid dan mereka diminta menyebutnya selepas mendengar guru menyebut. Walaupun kad imbasan ini telah digunakan sejak beberapa lama dahuludan ia adalah kategori ABM tradisi tetapi kepentingannya tidak boleh diketepikan. Kemahiran Mendengar .Ini kerana kad-kad ini terdiri daripada perkataan atau rangkai kata dan amat sesuai untuk memperkenalkan perkataan baru bahasa Arab kepada murid-murid.

Dalam pembelajaran kemahiran mendengar. Benarlah apa yang pernah diucapkan oleh Ibnu Khaldun bahawa ? mendengar adalah bapa kepada kemampuan bertutur? Beberapa panduan yang boleh dilakukan oleh guru dalam kaedah pengajaran kemahiran mendengar ialah : i) ii) iii) iv) v) vi) Guru perlu membuat perancangan dan persediaan sebelum mengajar.. Justeru itu dalam pengajaran tidak seharusnya melewati ketetapan fitrah kejadian ini. Implikasi dari pengabaian ini akan menjejaskan kemahirankemahiran bahasa yang lain terutamanya kemahiran bertutur.Kebanyakkan ahli bahasa berpendapat bahawa kemahiran mendengar adalah kemahiran yang pertama dalam empat kemahiran bahasa . Kemahiran mendengar ini sering kali diabaikan dalam pengajaran bahasa . Pendapat ini berdasarkan teori pembelajaran bahasa bagi kanak-kanak sejak dilahirkan. Kaedah ini selaras dengan pandangan Bloomfield yang mementingkan aspek latih tubi yang berasaskan prinsip ransangan dan gerak balas Mendengar adalah kemahiran yang pertama dialami oleh seorang kanak-kanak sebelum ia diajar dan dilatih untuk bertutur. Guru perlu meransang pelajar untuk mendengar bahan pengajarannya. guru mestilah melatih murid anda agar dapat mendengar dengan tekun dan memberi sepenuh perhatian . Ini merupakan proses fitrah yang telah ditetapkan oleh Pencipta sejak azali lamanya. Guru perlu mempastikan suasana bilik darjah mengizinkan untuk pelajar mendengar dengan baik Guru perlu memberi arahan yang jelas tentang tugas pelajar ketika mendengar Bahan pendengaran perlu jelas dan sesuai dengan tahap pelajar Penilaian terhadap pencapaian pelajar perlu dilakukan sebelum penutup Di antara kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar kemahiran mendengar ini ialah kaedah audiolingual yang memberi penekanan terhadap kemahiran mendengar dan bertutur.

pemilihan kata-kata. bunyi binatang. bahan-bahan yang telah dirakamkan dalam alat-alat ini boleh dijadikan contoh yang baik atau satu model yang berkesan contohnya perrbualan. menyatakan perasaannya. Jika dilakukan dengan tersusun dan teratur akan dapat membangkitkan rangsangan yang baik kerana ia akan dapat menimbulkan reaksi pendengar (murid) terhadap pengajaran yang disampaikan. pengumuman. Selain menggunakan rangsangan untuk sesuatu kegiatan bahasa. Ketelitian murid ketika mendengar akan menghasilkan satu bentuk pertuturan yang baik. sumber alam semulajadi. dan lain-lain lagi berpandukan kepada sukatan pelajaran. laporan. ucapan. perbahasan.Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab murid Tahun 1 suara guru memberi kesan yang sangat penting dalam proses mereka hendak mengingati sesuatu perkataan kerana suara guru mempengaruhi kemahiran mendengar mereka. Di antara bahan-bahan yang dapat dirakam adalah dalam bentuk ucapan. nasyid dan sebagainya. telefon bimbit dan sebagainya. Penekanan perlu kepada sebutan. nasyid. gaya bahasa. intonasi. atau memenuhi kehendak-kehendak daripada arahan-arahan yang telah diberi. memberi menjalankan analisa. Aktiviti ini dilakukan melalui bahan-bahan yang telah tersedia terakam dalam alat-alat tadi. tekanan suara. Justeru itu suara ketika bertutur (menyampaikan pengajaran) atau pembacaan sebenarnya menjadi alat terpenting untuk menyampaikan kemahiran ini. nahu. . perbualan. dialog. Murid pendapat. ceramah. pembacaan biasa. dan sebagainya. pengumuman. radio.Selain itu.terutama kepada murid Tahun 1. lawak jenaka. akan mencari isi-isi. boleh juga menggunakan pita rakaman. video.

Menurut Ali Ahmad Mazkur (1991) proses bertutur . (1980) menerangkan bahawa bahan-bahan rangsangan ini boleh anda rakamkan menerusi pelbagai sumber. Kemahiran mendengar ini dimulakan pada peringkat awal pengajaran bahasa dan bertujuan untuk memungkinkan murid fasih bertutur dalam bahasa yang dipelajari itu. mereka perlu diperkenal dan dilatih kemahiran asas bertutur seperti dari segi sebutan. Antaranya ialah radio. Seseorang yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat pula memahami maksud serta boleh menginterpretasi apa yang didengar Kemahiran mendengar adalah penting kepada murid Tahun 1 dalam pengajaran Bahasa Arab. Kemahiran mendengar adalah kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku di peringkat penerimaan.Khairiah Ahmad. Kemahiran Bertutur Pengajaran kemahiran bertutur biasanya dilakukan serentak dengan kemahiran mendengar. rentak dan sebagainya. nada suara. Kemahiran ini dalam pengajaran bahasa asing boleh dibahagikan kepada dua peringkat iaitu : (a) Peringkat Sebutan iaitu kemahiran asas (b) Peringkat Ta?bir (mengemukakan idea atau pandangan) Sebelum pelajar boleh bertutur dengan fasih. televisyen atau menerusi lakonan-lakonan yang dijayakan oleh pelajar anda berdasarkan buku teks atau perbualan yang menggunakan ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari oleh murid. 2. Jika kemahiran mendengar tidak dapat di laksanakan pada awal maka ia akan memberi kesan kepada murid untuk menguasai Bahasa Arab.

papan gulung. Bertutur. Sehubungan dengan itu guru perlu memahami proses bertutur ini dan membantu murid merancang dan bersedia untuk bertutur. Murid Tahun satu boleh diasuh menggunakan perkataan Bahasa Arab dalam perbualan harian mereka dengan kawan-kawan seperti menyebut perkakas dalam kelas dalam bahasa arab. Di antara perkara yang boleh dibantu oleh guru dalam melatih murid dalam kemahiran bertutur ini ialah persediaan-persediaan berikut: i) Pelajar perlu mengetahui siapakah pendengarnya ii) Pelajar perlu mengetahui apakah tujuan dia bertutur iii) Pelajar perlu mengetahui isi kandungan pertuturannya iv) Pelajar perlu mengetahui gaya bahasa yang sesuai Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk bertutur terutama murid Tahun1. dan sebagainya.. Tugas yang utama seorang guru dalam pengajaran Bahasa Arab ialah memberi dorongan kepada murid supaya bertutur dan menyediakan bahan-bahan tertentu dan sesuai sebagai model untuk menggerakkan mereka bertutur atau mempraktikkan bahasa Arab. Dalam . Menyusun perkataan. Mereka perlu diberi galakan supaya mempraktikkan semula perolehan bahasa pada situasi yang sesuai. Berfikir. Guru memberi galakan dengan memberikan ganjaran atau hadiah kepada murid yang biasa menyebutnya dalam Bahasa Arab. Pelbagai alat bantu mengajar yang dapat digunakan bagi menjayakan kemahiran ini guru boleh menggunakan bahan-bahan rakaman sebagai rangsangan atau contoh untuk ditiru oleh murid dan menyediakan bahanbahan bercetak daripada rakaman tadi. gambar-gambar yang menarik dan bersiri. kad-kad manila.bukan berlaku secara spontan tetapi adalah melalui langkah-langkah berikut : Ransangan.

Galakan diberi supaya pelajar mahu bertutur dan berani bertutur (tidak takut melakukan kesalahan).pengajaran Bahasa Arab Tahun 1 murid memerlukan guru menyebut dan murid mendengar dan kemudian murid menyebutnya sebagai mengaplikasikan kemahiran bertutur . . Guru menjadi penggerak utama dalam menjalankan pengajaran berasaskan kemahiran bertutur. dan sentiasa memberi sokongan dan pujian kepada pelajar yang mencuba dan melibatkan diri secara aktif. c. . Sentiasa memberi galakkan kepada pelajar untuk mempraktikkan perkataan yang dipelajari dalam perbualan. Di antara kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar kemahiran bertutur ini ialah kaedah komunikatif dan kaedah terus atau secara langsung (the direct method). Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab murid Tahun 1 perlu diberi perhatian dalam meningkatan kemahiran bertutur dengan : a. Pelbagai rangsangan (bergambar dan tidak bergambar) perlu digunakan dan mewujudkan situasi yang disimulasikan untuk mendorong dan mencetuskan pertuturan. Mengadakan latih tubi sebutan untuk membetulkan kesalahan penyebutan yang telah dikenal pasti. d. b.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->