P. 1
muzikthn4

muzikthn4

|Views: 140|Likes:
Published by bluehyppo09

More info:

Published by: bluehyppo09 on Oct 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2014

pdf

text

original

Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT (semakan baru)

Minggu

TAJUK/ BIDANG

OBJEKTIF

KEMAHIRAN
Membuat Latihan : 1. Postur 2. Pernafasan 3. sebutan lirik - Menyanyi lagu yang di gemari

IMPAK
Lagu “Pengakap Muda”

1.

Nyanyian

Mengetahuai dan memahami teknik nyanyian

2

Penerokaan bunyi

Memperkenalkan ekspresi diri dan daya kreatif

Meniru bunyi alam sekitar menggunakan bahan improvisasi dengan ketepatan yang paling hampir. - beg plastik - bunyi hujan - air dalam botol - bunyi ombak - tong kosong - bunyi guruh

Bahan terbuang

3

Persepsi estetik / Irama

Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik

-

Mengesan detik dalam lagu Mengenal detik berkala Mengesan tekanan detik pertama dalam lagu Menyanyi lagu pilihan

4

Permainan Alat Perkusi

Mengetahui dan memahami teknik bermain alat

Menunjukkan cara , teknik yang betul bermain dram getar dan dram tenor berdasarkan teknik konvensional. Bermain dram mengikut beberapa corak irama mudah.

Corak Irama

5

Menyanyi secara muzikal

Menyanyi menikut meter

Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 , 3 dan 4 secara berkumpulan 4 4 4 dengan tumpuan kepada tempo, pic, dan dinamik

Lagu-lagu Tahap Satu

6

Improvisasi lirik

Menperkambangkan ekspresi diri dan daya kreatif.

Melengkapkan lirik lagu yang diberi dengan perkataan-perkataan yang sesuai.

7. notasi Membaca dan menulis notasi muzik. -

Memperkenalkan lambing not muzik dalam skor lagu. Menulis nilai not dan tanda rehat.

θωη

menulis corak irama mudah yang diperdengarkan dengan betul. 14 Bermain alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu dan instrumental - kemahiran bemain dan membaca corak irama Mengiringi nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut skor. so. . emboucher. fa .menulis nilai not dan tanda rehat .Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menunjuk cara/teknik yang betul bermain rekoder : Postur. Permainan Rekoder secara berpandu Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul. .mengenal pasti lambang not muzik dalam skor lagu. penglidahan. penghasilan ton. pernafasan dan penghailan ton yang baik ketika menyanyi. dram getar.Ν Α Permainan alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu 13 - kemahiran bermain alat perkusi ringan. dan dram tenor.Menyanyi sofa Memperkambangkan kemahiran menyanyi dengan teknik yang betul Menyanyi melodi mudah yang mengandungi pic [ la. tekanan dan tempo. - Memainkan rekoder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu. Mengenal penjarian rekoder not BAG. do ] dengan betul secara berpandu. Memainkan tiga pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. mi . Bermain alat perkusi diatas mengiringi nyanyian mengikut corak irama mudah dari segi detik . pernafasan.membunyikan empar atau lima pic yang dipelajari ( penjarian not C’ D’ ) 11 Nanyian . 9. 12 Persepsi estetik / Notasi Membaca dan menulis notasi muzik. re . penjarian. IMPAK Penjarian GAB 8 Permainan Rekoder Mengenal penjarian asas rekoder. Menyanyi mengikut dinamikmud . ς Η Λ . 10 Permainan Rekoder secara muzikal Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul. . 15 Nyanyian secara muzikal Nyanyian lau Petriotk Mengamalkan teknik postur .

Menyanyi lagu melodi mudah yang mengandugi pic la. . tekanan. latihan melodi mudah dengan menggunakan solfa. 21 Permainan rekoder. minim . . IMPAK Alat Perkusi 16 Bermain alat perkusi mengikut corak irama * Mengenakpasti lambang not muzik dalam skor lagu dengan betul 17 Persepsi estetik / Notasi Membaca dan menulis notasi muzik * Menulis not B. so. mi. 22 Permainan rekoder.Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 3 4 4 4 memainkan lagu atau keratan lagu pilihan mengikut skor. do dengan betul. re. C’ dan D’ pada baluk mengikut nama pic yang diberikan. . G. 18 Permainan rekoder secara muzikal Memainkan lagu mudah - kemahiran bermain dan membaca notasi. . 20 Permainan alat perkusi Bermain alat mengiringi nyanyian menggunakan bahan improvisasi Mengiringi nyanyian dengan cekap mengikut skor. 23 Nyanyian solfa Menyanyi secara solfa.G C’ D’ Meniup rekoder dengan memainkan melodi mudah 19 Nyanyian Memperkambangkan ekspresi dan daya kreatif Menyanyi tiga buah lagu berlainan meter .A.Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 4 4 Bermain secara solo dan kumpulan. kuaver dan rehat krocet dengan betul dari segi detik. A.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Permainan alat perkusi secara muzikal OBJEKTIF KEMAHIRAN Memainkan corak irama menggunakan nilai krocet .latihan bermain alat perkusi secara esembel. Membaca notasi dan membuat latihan B. . tempo dan ekspresi dengan baik. tempo dan dinamik. far.

. latihan bertulis tanda-tanda isyarat dan istilah muzik. 27. - 31.Mendengar dan menyanyi lagu berentak inang. 28.corak irama - Mengiringi muzik nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut skor. tanda isyarat. Mengenal tanda isyarat dan istilah yang tertentu. . Notasi. - Meniru bunyi alam sekitar menggunakan alat tiup rekoder dengan ketepatan yang terhampir : bunyi siren. beransur lembut < dan lain-lain. menyalin. Mengecam. IMPAK 24 Notasi { pic } Memainkan dan mengecam aras pic - 25 Bermain rekoder secara muzikal.Harmoni Memainkan lagu mengikut skor Memainkan lagu atau keratan legu mengikut skor berpandukan penjarian not B. Kemahiran bermain dengan membaca notasi. A. 30.Corak irama Menulis corak irama mengikut bunyi yang didengar. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 dan 4 dengan tumpuan 4 4 kepada rentak inang. wisel. Menghasilkan gabungan bunyi yang sesuai daripada dua jenis kesan bunyi rekoder. . Rekoder Meniru bunyi alam sekitar menggunakan rekoder. - Mengenal pasti tanda isyarat yang dipaparkan secara terasing dengan betul.irama Bermain rekoder secara muzikal . - Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. burung. G. dan istilah. 29. Nyanyian secara muzikal. Menyanyi secara terkawal mengikut rentak inang. Menulis corak irama yang diperdengarkan dengan betul. . Notasi. . Permainan alat perkusi.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF - KEMAHIRAN Mengenalpasti aras pic tertinggi dan terendah dengan betul berdasarkan 4 not yang diperdengarkan Mengecap aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. C’ & D’ 26 Memainkan lagu secara harmoni Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensemble. latihan permainan perkusi secara ensemble.melodi .

Meneroka bunyi melalui bahan improvisasi. 35. Bermain alat perkusi secara muzikal. - 39. IMPAK 32. Menyanyi lagu patriotik pilihan mengikut tanda dinamik. Mereka corak irama Menulis corak irama berpandukan bunyi yang diperdengarkan dan menghasilkan rentak – mac. - Mengenalpasti warna ton.pasir dalam botol. masri atau inang. . Mencipta corak irama. Persembahan. Keseimbangan kesepaduan Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan suara dan muzik dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berpandu. Ujian Setengah Tahun. tekstur. Penilaian. Menyatakan perbezaan warna ton. 37.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menghasilkan gabungan kesan bunyi yang sesuai menggunakan lebih daripada tiga jenis bahan improvisasi. Improvisasi. . Mencipta corak irama dengan menggunakan perkusi badan atau alat perkusi. Menyanyi lagu patriotik. - Mencipta satu corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. 36. Rekoder. tekstur. Contoh: - 40. Nyanyian secara muzikal. Memainkan kaunter melodi dengan rekoder bagi mengiringi nyanyian. Persembahan Etika. 33. tempo dan mud dengan betul berdasarkan beberapa lagu yang diperdengarkan. Reka cipta. Muzik Nyanyian Meneliti muzik nyanyian. 34. Memainkan kaunter melodi secara ensembel. Mengawal disiplin yang baik dan tatacara persembahan yang ditetapkan semasa persembahan. 38. tempo dan mud daripada lagu yang diperdengarkan dengan pernyataan yang sesuai.

Memainkan melodi lagu secara membaca skor. Meneliti fungsi Membuat folio - Menyatakan fungsi lagu-lagu masyarakat Malaysia yang dipelajari dengan betul. corak irama. . 45 Rekoder secara muzikal. Bermain rekoder sambil membaca skor. - Mencipta lebih daripada 2 corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. 47. IMPAK Mengikut skor mudah 41. Menyusun kad-kad notasi untuk mencipta irama. Reka cipta.allegro 49. Menyanyi lagu pilihan. 4 . .melodi. 43. secara kumpulan dengan 4 4 4 tumpuan kepada tempo dan dinamik.Kaunter melodi. 48 Notasi.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Permainan alat. Bermain alat secara gabungan. kaunter. Bahasa Muzik Mengenal istilah dan tanda isyarat. melodi. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor dengan betul.andante . Menyediakan folio tentang muzik masyarakat Malaysia. Mengenal dan menulis tanda isyarat p (piano) dan f (forte) serta tanda ulangan. Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif. Rekoder secara muzikal. Mengenal tanda isyarat dan istilah muzik. dram dan rekoder bagi mengiringi nyanyian lagu pilihan. Bermain rekoder secara harmoni dengan gabungan 2 kumpulan ensembel. ostinato. 44. . Lagu: 46. . Bermain alat muzik secara gabungan untuk merasai jalinan polifoni. 42. 3 . Bermain secara harmoni. Permainan alat. Muzik masyarakat Malaysia. Nyanyian. OBJEKTIF Memahami dan mengenalpasti tanda isyarat KEMAHIRAN Bermain alat perkusi ringan.

Nyanyian Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif. Objektif 9 - Membanding beza konsep muzik dalam 3 atau lebih muzik instrumental. 54. - Gotong royong membersih. 52. Nyanyian. Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam lagu / keratan lagu yang diperdengarkan.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menggabungkan permainan alat perkusi ringan dengan bahan improvisasi bagi menghasilkan bunyi ensembel. 53. Mengenal dan mengetahui cara penjagaan alat . Permainan alat. IMPAK 50. Menyanyi lagu dalam bentuk monofoni. - 57. Permainan alat perkusi. Mencipta corak irama menjadi melodi. Meniup secara harmoni – Triad tonik. 51. Bermain alat perkusi berpic. Mengenalpasti pergerakan pic. Nyanyian Mengenalpasti tempo lagu-lagu yang diperdengarkan. Improvisasi / alat permainan. Menyatakan jenis perubahan tempo dalam lagu yang diperdengarkan ( ansur cepat / ansur lambat ) 58. Muzik instrumental. Menenalpasti perubahan tempo. Permainan alat secara muzikal. 56. Menginterpretasi muzik yang didengar dalam bentuk grafik. Menggabungan corak irama tersebut menjadi satu melodi mudah. melodian – membuat lagu mudah dengan iringan alat perkusi tidak berpic. Rekoder Secara muzikal Meniup melodi lagu - Meniup rekoder mengikut melodi yang disediakan bagi menghasilkan lagu tertentu. - Menyanyi lagu pusingan. polifoni mengikut kemampuan murid. Bermain alat-alat perkusi berpic – sound blok. homofoni. 55. . Notasi - Murid mendengar beberapa corak irama / melodi yang diperdengarkan.

67. -Menyanyi pelbagai jenis lagu secara kumpulan. Rekoder secara harmoni.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF Memainkan lagu-lagu tertentu. Mengamalkan sikap positif dan ingin mencuba. dinamik. Mengenal dengan lebih mendalam Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada bilangan bar. Improvisasi lirik. KEMAHIRAN Membaca skor dan bermain rekoder mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. Nyanyian solfa. Membandingkan beza konsep muzik dalam 3 lagu yang diperdengarkan. Persembahan -keseimbangan -kesepaduan Mengamalkan nilai kerjasama dalam pasukan. jenis not. bahan improvisasi). -Memainkan rekoder mengikut frasa -Memainkan rekoder mengikut kaunter melodi dengan betul. Koir. tempo dan tanda isyarat dalam lagu. 60. 66. -Memainkan pelbagai jenis alat muzik secara ensemble. 65. - - Memadankan perkataan yang sesuai bagi melengkapkan lirik lagu yang diberi. 64 Rekoder secara harmoni. . frasa. Dikir Barat. Ensemble perkusi. Tanda isyarat dan istilah muzik. 62. Melengkapkan lirik lagu kepada corak irama. bertulis dan gerakan kreatif terhadap lagu yang diperdengarkan. Mengamalkan sikap positif dan ingin mencuba. 61. Mendengar dan menyanyikan lagulagu masyarakat Malaysia. IMPAK 59. Rekoder secara muzikal. Muzik Nyanyian. (perkusi ringan. rekoder. Muzik masyarakat Malaysia Menghargai pelbagai jenis muzik masyarakat Malaysia. melodian. Memperkembangkan kemahiran menyanyi dengan teknik yang betul. Membina satu corak irama balas sepanjang yang sesuai sebagai jawapan kepada corak irama yang diperdengarkan. 63. Latihan melodi yang mudah dengan menggunakan solfa. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental secara harmoni dalam kumpulan. Memberi reaksi secara lisan.

. 71.(Harmoni) IMPAK 68. Ensemble Gabungjalin Permainan alat perkusi bersama rekoder dan bahan improvisasi secara harmoni. OBJEKTIF Menyanyi secara harmoni KEMAHIRAN Menyanyi lagu patriotik dalam bentuk koir.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Nyanyian secara muzikal. Penilaian Akhir Tahun. 70. -Bahasa Muzik -Rekoder – secara teori sahaja. 69. Ensemble Gabungjalin Permainan alat perkusi bersama rekoder dan bahan improvisasi secara harmoni. Penilaian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->