Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT (semakan baru)

Minggu

TAJUK/ BIDANG

OBJEKTIF

KEMAHIRAN
Membuat Latihan : 1. Postur 2. Pernafasan 3. sebutan lirik - Menyanyi lagu yang di gemari

IMPAK
Lagu “Pengakap Muda”

1.

Nyanyian

Mengetahuai dan memahami teknik nyanyian

2

Penerokaan bunyi

Memperkenalkan ekspresi diri dan daya kreatif

Meniru bunyi alam sekitar menggunakan bahan improvisasi dengan ketepatan yang paling hampir. - beg plastik - bunyi hujan - air dalam botol - bunyi ombak - tong kosong - bunyi guruh

Bahan terbuang

3

Persepsi estetik / Irama

Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik

-

Mengesan detik dalam lagu Mengenal detik berkala Mengesan tekanan detik pertama dalam lagu Menyanyi lagu pilihan

4

Permainan Alat Perkusi

Mengetahui dan memahami teknik bermain alat

Menunjukkan cara , teknik yang betul bermain dram getar dan dram tenor berdasarkan teknik konvensional. Bermain dram mengikut beberapa corak irama mudah.

Corak Irama

5

Menyanyi secara muzikal

Menyanyi menikut meter

Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 , 3 dan 4 secara berkumpulan 4 4 4 dengan tumpuan kepada tempo, pic, dan dinamik

Lagu-lagu Tahap Satu

6

Improvisasi lirik

Menperkambangkan ekspresi diri dan daya kreatif.

Melengkapkan lirik lagu yang diberi dengan perkataan-perkataan yang sesuai.

7. notasi Membaca dan menulis notasi muzik. -

Memperkenalkan lambing not muzik dalam skor lagu. Menulis nilai not dan tanda rehat.

θωη

re . Memainkan tiga pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. 10 Permainan Rekoder secara muzikal Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul. IMPAK Penjarian GAB 8 Permainan Rekoder Mengenal penjarian asas rekoder.mengenal pasti lambang not muzik dalam skor lagu. pernafasan dan penghailan ton yang baik ketika menyanyi. penjarian. emboucher. mi . Menyanyi mengikut dinamikmud . . 15 Nyanyian secara muzikal Nyanyian lau Petriotk Mengamalkan teknik postur . - Memainkan rekoder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu. 14 Bermain alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu dan instrumental - kemahiran bemain dan membaca corak irama Mengiringi nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut skor. so. penghasilan ton. fa .Menyanyi sofa Memperkambangkan kemahiran menyanyi dengan teknik yang betul Menyanyi melodi mudah yang mengandungi pic [ la. dan dram tenor. pernafasan.Ν Α Permainan alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu 13 - kemahiran bermain alat perkusi ringan. 12 Persepsi estetik / Notasi Membaca dan menulis notasi muzik. penglidahan. dram getar.menulis corak irama mudah yang diperdengarkan dengan betul.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menunjuk cara/teknik yang betul bermain rekoder : Postur.menulis nilai not dan tanda rehat . .membunyikan empar atau lima pic yang dipelajari ( penjarian not C’ D’ ) 11 Nanyian . tekanan dan tempo. Bermain alat perkusi diatas mengiringi nyanyian mengikut corak irama mudah dari segi detik . Mengenal penjarian rekoder not BAG. . Permainan Rekoder secara berpandu Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul. ς Η Λ . do ] dengan betul secara berpandu. 9.

.Menyanyi lagu melodi mudah yang mengandugi pic la. tempo dan dinamik. 18 Permainan rekoder secara muzikal Memainkan lagu mudah - kemahiran bermain dan membaca notasi. 20 Permainan alat perkusi Bermain alat mengiringi nyanyian menggunakan bahan improvisasi Mengiringi nyanyian dengan cekap mengikut skor. so.G C’ D’ Meniup rekoder dengan memainkan melodi mudah 19 Nyanyian Memperkambangkan ekspresi dan daya kreatif Menyanyi tiga buah lagu berlainan meter . re. kuaver dan rehat krocet dengan betul dari segi detik. mi.latihan bermain alat perkusi secara esembel.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Permainan alat perkusi secara muzikal OBJEKTIF KEMAHIRAN Memainkan corak irama menggunakan nilai krocet . tempo dan ekspresi dengan baik. 21 Permainan rekoder. minim . . tekanan.Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 3 4 4 4 memainkan lagu atau keratan lagu pilihan mengikut skor. . . 23 Nyanyian solfa Menyanyi secara solfa.Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 4 4 Bermain secara solo dan kumpulan. . G. Membaca notasi dan membuat latihan B. latihan melodi mudah dengan menggunakan solfa. do dengan betul. IMPAK Alat Perkusi 16 Bermain alat perkusi mengikut corak irama * Mengenakpasti lambang not muzik dalam skor lagu dengan betul 17 Persepsi estetik / Notasi Membaca dan menulis notasi muzik * Menulis not B. A. 22 Permainan rekoder.A. far. C’ dan D’ pada baluk mengikut nama pic yang diberikan.

- Mengenal pasti tanda isyarat yang dipaparkan secara terasing dengan betul. tanda isyarat. Menulis corak irama yang diperdengarkan dengan betul. 29. . Menyanyi secara terkawal mengikut rentak inang.Corak irama Menulis corak irama mengikut bunyi yang didengar. 30. 28.Mendengar dan menyanyi lagu berentak inang. latihan permainan perkusi secara ensemble. - Meniru bunyi alam sekitar menggunakan alat tiup rekoder dengan ketepatan yang terhampir : bunyi siren. . Rekoder Meniru bunyi alam sekitar menggunakan rekoder.corak irama - Mengiringi muzik nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut skor. Mengenal tanda isyarat dan istilah yang tertentu. wisel.irama Bermain rekoder secara muzikal . Nyanyian secara muzikal. 27. - Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. Mengecam.melodi . . C’ & D’ 26 Memainkan lagu secara harmoni Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensemble. latihan bertulis tanda-tanda isyarat dan istilah muzik. A. . IMPAK 24 Notasi { pic } Memainkan dan mengecam aras pic - 25 Bermain rekoder secara muzikal.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF - KEMAHIRAN Mengenalpasti aras pic tertinggi dan terendah dengan betul berdasarkan 4 not yang diperdengarkan Mengecap aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. beransur lembut < dan lain-lain. Notasi. G. burung. - 31. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 dan 4 dengan tumpuan 4 4 kepada rentak inang. Menghasilkan gabungan bunyi yang sesuai daripada dua jenis kesan bunyi rekoder. . Permainan alat perkusi. Notasi. Kemahiran bermain dengan membaca notasi.Harmoni Memainkan lagu mengikut skor Memainkan lagu atau keratan legu mengikut skor berpandukan penjarian not B. dan istilah. menyalin.

Menyanyi lagu patriotik pilihan mengikut tanda dinamik. tekstur. Contoh: - 40. 33.pasir dalam botol. tekstur. - Mengenalpasti warna ton. Menyanyi lagu patriotik. - 39. 35. Reka cipta. Mencipta corak irama. Persembahan Etika. 38. Nyanyian secara muzikal. IMPAK 32. Keseimbangan kesepaduan Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan suara dan muzik dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berpandu. Memainkan kaunter melodi secara ensembel. 36. . Improvisasi. tempo dan mud daripada lagu yang diperdengarkan dengan pernyataan yang sesuai. 37. Memainkan kaunter melodi dengan rekoder bagi mengiringi nyanyian. Rekoder.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menghasilkan gabungan kesan bunyi yang sesuai menggunakan lebih daripada tiga jenis bahan improvisasi. tempo dan mud dengan betul berdasarkan beberapa lagu yang diperdengarkan. Mencipta corak irama dengan menggunakan perkusi badan atau alat perkusi. Menyatakan perbezaan warna ton. . Persembahan. Muzik Nyanyian Meneliti muzik nyanyian. Mereka corak irama Menulis corak irama berpandukan bunyi yang diperdengarkan dan menghasilkan rentak – mac. Penilaian. Bermain alat perkusi secara muzikal. Ujian Setengah Tahun. Mengawal disiplin yang baik dan tatacara persembahan yang ditetapkan semasa persembahan. - Mencipta satu corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. 34. masri atau inang. Meneroka bunyi melalui bahan improvisasi.

Bermain alat secara gabungan. melodi. . IMPAK Mengikut skor mudah 41. 3 . Bermain secara harmoni. - Mencipta lebih daripada 2 corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor dengan betul. Rekoder secara muzikal. Nyanyian. secara kumpulan dengan 4 4 4 tumpuan kepada tempo dan dinamik. Bermain alat muzik secara gabungan untuk merasai jalinan polifoni. Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif. OBJEKTIF Memahami dan mengenalpasti tanda isyarat KEMAHIRAN Bermain alat perkusi ringan.andante . . 47. . 42.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Permainan alat. Mengenal tanda isyarat dan istilah muzik.melodi. 48 Notasi. Bahasa Muzik Mengenal istilah dan tanda isyarat. Mengenal dan menulis tanda isyarat p (piano) dan f (forte) serta tanda ulangan. Menyanyi lagu pilihan.Kaunter melodi. ostinato. 4 . 43. dram dan rekoder bagi mengiringi nyanyian lagu pilihan. Reka cipta. Bermain rekoder sambil membaca skor. kaunter. Lagu: 46. 44.allegro 49. Permainan alat. corak irama. Bermain rekoder secara harmoni dengan gabungan 2 kumpulan ensembel. 45 Rekoder secara muzikal. Memainkan melodi lagu secara membaca skor. Menyusun kad-kad notasi untuk mencipta irama. . Muzik masyarakat Malaysia. Meneliti fungsi Membuat folio - Menyatakan fungsi lagu-lagu masyarakat Malaysia yang dipelajari dengan betul. Menyediakan folio tentang muzik masyarakat Malaysia.

Bermain alat-alat perkusi berpic – sound blok. Bermain alat perkusi berpic. Permainan alat secara muzikal. 55. - Gotong royong membersih. Improvisasi / alat permainan. 53. Menginterpretasi muzik yang didengar dalam bentuk grafik. - Menyanyi lagu pusingan. Muzik instrumental. Permainan alat. Nyanyian.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menggabungkan permainan alat perkusi ringan dengan bahan improvisasi bagi menghasilkan bunyi ensembel. . Menenalpasti perubahan tempo. 52. IMPAK 50. Nyanyian Mengenalpasti tempo lagu-lagu yang diperdengarkan. Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam lagu / keratan lagu yang diperdengarkan. Meniup secara harmoni – Triad tonik. Rekoder Secara muzikal Meniup melodi lagu - Meniup rekoder mengikut melodi yang disediakan bagi menghasilkan lagu tertentu. Menggabungan corak irama tersebut menjadi satu melodi mudah. - 57. polifoni mengikut kemampuan murid. 56. Mengenal dan mengetahui cara penjagaan alat . Mencipta corak irama menjadi melodi. Nyanyian Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif. Menyanyi lagu dalam bentuk monofoni. Objektif 9 - Membanding beza konsep muzik dalam 3 atau lebih muzik instrumental. 51. Menyatakan jenis perubahan tempo dalam lagu yang diperdengarkan ( ansur cepat / ansur lambat ) 58. homofoni. Permainan alat perkusi. Notasi - Murid mendengar beberapa corak irama / melodi yang diperdengarkan. 54. melodian – membuat lagu mudah dengan iringan alat perkusi tidak berpic. Mengenalpasti pergerakan pic.

tempo dan tanda isyarat dalam lagu. 60. 65. -Menyanyi pelbagai jenis lagu secara kumpulan. Muzik masyarakat Malaysia Menghargai pelbagai jenis muzik masyarakat Malaysia. 63. Koir. Ensemble perkusi. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental secara harmoni dalam kumpulan. Membandingkan beza konsep muzik dalam 3 lagu yang diperdengarkan. IMPAK 59. Nyanyian solfa. frasa. Membina satu corak irama balas sepanjang yang sesuai sebagai jawapan kepada corak irama yang diperdengarkan. Mengenal dengan lebih mendalam Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada bilangan bar. Rekoder secara harmoni. 66. Tanda isyarat dan istilah muzik. - - Memadankan perkataan yang sesuai bagi melengkapkan lirik lagu yang diberi. . KEMAHIRAN Membaca skor dan bermain rekoder mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. -Memainkan rekoder mengikut frasa -Memainkan rekoder mengikut kaunter melodi dengan betul. Mengamalkan sikap positif dan ingin mencuba. Persembahan -keseimbangan -kesepaduan Mengamalkan nilai kerjasama dalam pasukan. bahan improvisasi). rekoder. 67. Mengamalkan sikap positif dan ingin mencuba. Melengkapkan lirik lagu kepada corak irama. 64 Rekoder secara harmoni. Muzik Nyanyian. (perkusi ringan. Memperkembangkan kemahiran menyanyi dengan teknik yang betul. 61. Latihan melodi yang mudah dengan menggunakan solfa. bertulis dan gerakan kreatif terhadap lagu yang diperdengarkan. -Memainkan pelbagai jenis alat muzik secara ensemble. Dikir Barat. melodian. Rekoder secara muzikal. dinamik. 62. Mendengar dan menyanyikan lagulagu masyarakat Malaysia. Memberi reaksi secara lisan.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF Memainkan lagu-lagu tertentu. Improvisasi lirik. jenis not.

70. Penilaian.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Nyanyian secara muzikal. Ensemble Gabungjalin Permainan alat perkusi bersama rekoder dan bahan improvisasi secara harmoni. OBJEKTIF Menyanyi secara harmoni KEMAHIRAN Menyanyi lagu patriotik dalam bentuk koir.(Harmoni) IMPAK 68. Ensemble Gabungjalin Permainan alat perkusi bersama rekoder dan bahan improvisasi secara harmoni. 71. Penilaian Akhir Tahun. -Bahasa Muzik -Rekoder – secara teori sahaja. . 69.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful