Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT (semakan baru)

Minggu

TAJUK/ BIDANG

OBJEKTIF

KEMAHIRAN
Membuat Latihan : 1. Postur 2. Pernafasan 3. sebutan lirik - Menyanyi lagu yang di gemari

IMPAK
Lagu “Pengakap Muda”

1.

Nyanyian

Mengetahuai dan memahami teknik nyanyian

2

Penerokaan bunyi

Memperkenalkan ekspresi diri dan daya kreatif

Meniru bunyi alam sekitar menggunakan bahan improvisasi dengan ketepatan yang paling hampir. - beg plastik - bunyi hujan - air dalam botol - bunyi ombak - tong kosong - bunyi guruh

Bahan terbuang

3

Persepsi estetik / Irama

Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik

-

Mengesan detik dalam lagu Mengenal detik berkala Mengesan tekanan detik pertama dalam lagu Menyanyi lagu pilihan

4

Permainan Alat Perkusi

Mengetahui dan memahami teknik bermain alat

Menunjukkan cara , teknik yang betul bermain dram getar dan dram tenor berdasarkan teknik konvensional. Bermain dram mengikut beberapa corak irama mudah.

Corak Irama

5

Menyanyi secara muzikal

Menyanyi menikut meter

Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 , 3 dan 4 secara berkumpulan 4 4 4 dengan tumpuan kepada tempo, pic, dan dinamik

Lagu-lagu Tahap Satu

6

Improvisasi lirik

Menperkambangkan ekspresi diri dan daya kreatif.

Melengkapkan lirik lagu yang diberi dengan perkataan-perkataan yang sesuai.

7. notasi Membaca dan menulis notasi muzik. -

Memperkenalkan lambing not muzik dalam skor lagu. Menulis nilai not dan tanda rehat.

θωη

Menyanyi sofa Memperkambangkan kemahiran menyanyi dengan teknik yang betul Menyanyi melodi mudah yang mengandungi pic [ la. 12 Persepsi estetik / Notasi Membaca dan menulis notasi muzik.Ν Α Permainan alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu 13 - kemahiran bermain alat perkusi ringan.mengenal pasti lambang not muzik dalam skor lagu. penghasilan ton. so. Mengenal penjarian rekoder not BAG. 14 Bermain alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu dan instrumental - kemahiran bemain dan membaca corak irama Mengiringi nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut skor. penglidahan. 9. pernafasan.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menunjuk cara/teknik yang betul bermain rekoder : Postur. mi . Bermain alat perkusi diatas mengiringi nyanyian mengikut corak irama mudah dari segi detik . tekanan dan tempo. ς Η Λ . dan dram tenor. emboucher. pernafasan dan penghailan ton yang baik ketika menyanyi. dram getar. penjarian. fa . 15 Nyanyian secara muzikal Nyanyian lau Petriotk Mengamalkan teknik postur . Permainan Rekoder secara berpandu Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul. . .menulis nilai not dan tanda rehat .menulis corak irama mudah yang diperdengarkan dengan betul. - Memainkan rekoder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu. . IMPAK Penjarian GAB 8 Permainan Rekoder Mengenal penjarian asas rekoder. Memainkan tiga pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. Menyanyi mengikut dinamikmud . re . do ] dengan betul secara berpandu.membunyikan empar atau lima pic yang dipelajari ( penjarian not C’ D’ ) 11 Nanyian . 10 Permainan Rekoder secara muzikal Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul.

. tempo dan ekspresi dengan baik. 23 Nyanyian solfa Menyanyi secara solfa. mi.latihan bermain alat perkusi secara esembel. minim . 21 Permainan rekoder. 18 Permainan rekoder secara muzikal Memainkan lagu mudah - kemahiran bermain dan membaca notasi. kuaver dan rehat krocet dengan betul dari segi detik. so. far. . latihan melodi mudah dengan menggunakan solfa. re.A. do dengan betul. G. Membaca notasi dan membuat latihan B. 22 Permainan rekoder. 20 Permainan alat perkusi Bermain alat mengiringi nyanyian menggunakan bahan improvisasi Mengiringi nyanyian dengan cekap mengikut skor. IMPAK Alat Perkusi 16 Bermain alat perkusi mengikut corak irama * Mengenakpasti lambang not muzik dalam skor lagu dengan betul 17 Persepsi estetik / Notasi Membaca dan menulis notasi muzik * Menulis not B.Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 3 4 4 4 memainkan lagu atau keratan lagu pilihan mengikut skor. . tempo dan dinamik.Menyanyi lagu melodi mudah yang mengandugi pic la. .G C’ D’ Meniup rekoder dengan memainkan melodi mudah 19 Nyanyian Memperkambangkan ekspresi dan daya kreatif Menyanyi tiga buah lagu berlainan meter . tekanan. A. C’ dan D’ pada baluk mengikut nama pic yang diberikan.Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 4 4 Bermain secara solo dan kumpulan. .Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Permainan alat perkusi secara muzikal OBJEKTIF KEMAHIRAN Memainkan corak irama menggunakan nilai krocet .

IMPAK 24 Notasi { pic } Memainkan dan mengecam aras pic - 25 Bermain rekoder secara muzikal. latihan bertulis tanda-tanda isyarat dan istilah muzik. Permainan alat perkusi.irama Bermain rekoder secara muzikal . tanda isyarat. A. 28. Kemahiran bermain dengan membaca notasi. Menghasilkan gabungan bunyi yang sesuai daripada dua jenis kesan bunyi rekoder. dan istilah. Menyanyi secara terkawal mengikut rentak inang. Nyanyian secara muzikal.corak irama - Mengiringi muzik nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut skor. 30. menyalin. 27. . - 31. . Notasi. - Mengenal pasti tanda isyarat yang dipaparkan secara terasing dengan betul. Mengecam. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 dan 4 dengan tumpuan 4 4 kepada rentak inang. 29. latihan permainan perkusi secara ensemble. - Meniru bunyi alam sekitar menggunakan alat tiup rekoder dengan ketepatan yang terhampir : bunyi siren. wisel.Corak irama Menulis corak irama mengikut bunyi yang didengar. Notasi. .melodi . burung. Menulis corak irama yang diperdengarkan dengan betul.Harmoni Memainkan lagu mengikut skor Memainkan lagu atau keratan legu mengikut skor berpandukan penjarian not B.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF - KEMAHIRAN Mengenalpasti aras pic tertinggi dan terendah dengan betul berdasarkan 4 not yang diperdengarkan Mengecap aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan.Mendengar dan menyanyi lagu berentak inang. - Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. . Mengenal tanda isyarat dan istilah yang tertentu. Rekoder Meniru bunyi alam sekitar menggunakan rekoder. . C’ & D’ 26 Memainkan lagu secara harmoni Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensemble. G. beransur lembut < dan lain-lain.

Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menghasilkan gabungan kesan bunyi yang sesuai menggunakan lebih daripada tiga jenis bahan improvisasi. Mengawal disiplin yang baik dan tatacara persembahan yang ditetapkan semasa persembahan. Mereka corak irama Menulis corak irama berpandukan bunyi yang diperdengarkan dan menghasilkan rentak – mac. Persembahan. Menyanyi lagu patriotik. Reka cipta. tekstur. Bermain alat perkusi secara muzikal. Meneroka bunyi melalui bahan improvisasi. Contoh: - 40. Memainkan kaunter melodi secara ensembel. Memainkan kaunter melodi dengan rekoder bagi mengiringi nyanyian. tekstur. Persembahan Etika. 33. tempo dan mud dengan betul berdasarkan beberapa lagu yang diperdengarkan. Ujian Setengah Tahun. - Mengenalpasti warna ton. 38. Keseimbangan kesepaduan Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan suara dan muzik dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berpandu. 37. Improvisasi.pasir dalam botol. Menyanyi lagu patriotik pilihan mengikut tanda dinamik. . - Mencipta satu corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. . Menyatakan perbezaan warna ton. 36. Nyanyian secara muzikal. Rekoder. 34. Penilaian. Mencipta corak irama. Muzik Nyanyian Meneliti muzik nyanyian. - 39. Mencipta corak irama dengan menggunakan perkusi badan atau alat perkusi. masri atau inang. IMPAK 32. tempo dan mud daripada lagu yang diperdengarkan dengan pernyataan yang sesuai. 35.

Muzik masyarakat Malaysia. Bermain rekoder sambil membaca skor. corak irama. Menyediakan folio tentang muzik masyarakat Malaysia. . Rekoder secara muzikal. 4 . 48 Notasi.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Permainan alat. . ostinato. Bahasa Muzik Mengenal istilah dan tanda isyarat. Menyusun kad-kad notasi untuk mencipta irama. OBJEKTIF Memahami dan mengenalpasti tanda isyarat KEMAHIRAN Bermain alat perkusi ringan. Mengenal dan menulis tanda isyarat p (piano) dan f (forte) serta tanda ulangan. Bermain alat secara gabungan. kaunter. Menyanyi lagu pilihan. Lagu: 46. Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif. Nyanyian.Kaunter melodi. Meneliti fungsi Membuat folio - Menyatakan fungsi lagu-lagu masyarakat Malaysia yang dipelajari dengan betul.allegro 49. 47. Mengenal tanda isyarat dan istilah muzik. . melodi. IMPAK Mengikut skor mudah 41. Memainkan melodi lagu secara membaca skor. - Mencipta lebih daripada 2 corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. 43. .andante .melodi. Bermain rekoder secara harmoni dengan gabungan 2 kumpulan ensembel. 44. dram dan rekoder bagi mengiringi nyanyian lagu pilihan. 45 Rekoder secara muzikal. Permainan alat. Bermain secara harmoni. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . Reka cipta. 42. secara kumpulan dengan 4 4 4 tumpuan kepada tempo dan dinamik. Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor dengan betul. Bermain alat muzik secara gabungan untuk merasai jalinan polifoni. 3 .

Permainan alat secara muzikal. Mengenalpasti pergerakan pic. - Gotong royong membersih. Permainan alat. Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam lagu / keratan lagu yang diperdengarkan. 56. homofoni. Mencipta corak irama menjadi melodi. Nyanyian Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif. Menyanyi lagu dalam bentuk monofoni. 52. 55. Meniup secara harmoni – Triad tonik. 51.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menggabungkan permainan alat perkusi ringan dengan bahan improvisasi bagi menghasilkan bunyi ensembel. 53. Muzik instrumental. Nyanyian Mengenalpasti tempo lagu-lagu yang diperdengarkan. 54. Menginterpretasi muzik yang didengar dalam bentuk grafik. Improvisasi / alat permainan. Menggabungan corak irama tersebut menjadi satu melodi mudah. Notasi - Murid mendengar beberapa corak irama / melodi yang diperdengarkan. melodian – membuat lagu mudah dengan iringan alat perkusi tidak berpic. Bermain alat-alat perkusi berpic – sound blok. Menyatakan jenis perubahan tempo dalam lagu yang diperdengarkan ( ansur cepat / ansur lambat ) 58. Bermain alat perkusi berpic. Nyanyian. Objektif 9 - Membanding beza konsep muzik dalam 3 atau lebih muzik instrumental. IMPAK 50. Menenalpasti perubahan tempo. . polifoni mengikut kemampuan murid. - Menyanyi lagu pusingan. - 57. Rekoder Secara muzikal Meniup melodi lagu - Meniup rekoder mengikut melodi yang disediakan bagi menghasilkan lagu tertentu. Mengenal dan mengetahui cara penjagaan alat . Permainan alat perkusi.

Muzik masyarakat Malaysia Menghargai pelbagai jenis muzik masyarakat Malaysia. Latihan melodi yang mudah dengan menggunakan solfa. melodian. Mengenal dengan lebih mendalam Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada bilangan bar. Ensemble perkusi. . Persembahan -keseimbangan -kesepaduan Mengamalkan nilai kerjasama dalam pasukan. Membandingkan beza konsep muzik dalam 3 lagu yang diperdengarkan. 63. tempo dan tanda isyarat dalam lagu. Rekoder secara muzikal. dinamik. Rekoder secara harmoni. rekoder. jenis not. 62. Mengamalkan sikap positif dan ingin mencuba. 64 Rekoder secara harmoni. -Memainkan rekoder mengikut frasa -Memainkan rekoder mengikut kaunter melodi dengan betul. IMPAK 59. (perkusi ringan. bertulis dan gerakan kreatif terhadap lagu yang diperdengarkan.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF Memainkan lagu-lagu tertentu. - - Memadankan perkataan yang sesuai bagi melengkapkan lirik lagu yang diberi. 60. Dikir Barat. Nyanyian solfa. 61. 66. 67. Muzik Nyanyian. KEMAHIRAN Membaca skor dan bermain rekoder mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. Mengamalkan sikap positif dan ingin mencuba. bahan improvisasi). -Menyanyi pelbagai jenis lagu secara kumpulan. Improvisasi lirik. Melengkapkan lirik lagu kepada corak irama. Memperkembangkan kemahiran menyanyi dengan teknik yang betul. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental secara harmoni dalam kumpulan. Memberi reaksi secara lisan. Membina satu corak irama balas sepanjang yang sesuai sebagai jawapan kepada corak irama yang diperdengarkan. Tanda isyarat dan istilah muzik. Koir. 65. Mendengar dan menyanyikan lagulagu masyarakat Malaysia. -Memainkan pelbagai jenis alat muzik secara ensemble. frasa.

OBJEKTIF Menyanyi secara harmoni KEMAHIRAN Menyanyi lagu patriotik dalam bentuk koir. 71. Penilaian.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Nyanyian secara muzikal. 69. Ensemble Gabungjalin Permainan alat perkusi bersama rekoder dan bahan improvisasi secara harmoni. Ensemble Gabungjalin Permainan alat perkusi bersama rekoder dan bahan improvisasi secara harmoni. Penilaian Akhir Tahun. -Bahasa Muzik -Rekoder – secara teori sahaja. .(Harmoni) IMPAK 68. 70.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful