Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT (semakan baru)

Minggu

TAJUK/ BIDANG

OBJEKTIF

KEMAHIRAN
Membuat Latihan : 1. Postur 2. Pernafasan 3. sebutan lirik - Menyanyi lagu yang di gemari

IMPAK
Lagu “Pengakap Muda”

1.

Nyanyian

Mengetahuai dan memahami teknik nyanyian

2

Penerokaan bunyi

Memperkenalkan ekspresi diri dan daya kreatif

Meniru bunyi alam sekitar menggunakan bahan improvisasi dengan ketepatan yang paling hampir. - beg plastik - bunyi hujan - air dalam botol - bunyi ombak - tong kosong - bunyi guruh

Bahan terbuang

3

Persepsi estetik / Irama

Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik

-

Mengesan detik dalam lagu Mengenal detik berkala Mengesan tekanan detik pertama dalam lagu Menyanyi lagu pilihan

4

Permainan Alat Perkusi

Mengetahui dan memahami teknik bermain alat

Menunjukkan cara , teknik yang betul bermain dram getar dan dram tenor berdasarkan teknik konvensional. Bermain dram mengikut beberapa corak irama mudah.

Corak Irama

5

Menyanyi secara muzikal

Menyanyi menikut meter

Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 , 3 dan 4 secara berkumpulan 4 4 4 dengan tumpuan kepada tempo, pic, dan dinamik

Lagu-lagu Tahap Satu

6

Improvisasi lirik

Menperkambangkan ekspresi diri dan daya kreatif.

Melengkapkan lirik lagu yang diberi dengan perkataan-perkataan yang sesuai.

7. notasi Membaca dan menulis notasi muzik. -

Memperkenalkan lambing not muzik dalam skor lagu. Menulis nilai not dan tanda rehat.

θωη

ς Η Λ . re . Menyanyi mengikut dinamikmud . - Memainkan rekoder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu.Ν Α Permainan alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu 13 - kemahiran bermain alat perkusi ringan. 15 Nyanyian secara muzikal Nyanyian lau Petriotk Mengamalkan teknik postur . Bermain alat perkusi diatas mengiringi nyanyian mengikut corak irama mudah dari segi detik . dram getar. mi . . dan dram tenor. Mengenal penjarian rekoder not BAG. 10 Permainan Rekoder secara muzikal Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menunjuk cara/teknik yang betul bermain rekoder : Postur. do ] dengan betul secara berpandu.menulis nilai not dan tanda rehat .membunyikan empar atau lima pic yang dipelajari ( penjarian not C’ D’ ) 11 Nanyian . . . Memainkan tiga pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. penghasilan ton. emboucher. penglidahan. fa .Menyanyi sofa Memperkambangkan kemahiran menyanyi dengan teknik yang betul Menyanyi melodi mudah yang mengandungi pic [ la. pernafasan. so. pernafasan dan penghailan ton yang baik ketika menyanyi. penjarian. 14 Bermain alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu dan instrumental - kemahiran bemain dan membaca corak irama Mengiringi nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut skor. 12 Persepsi estetik / Notasi Membaca dan menulis notasi muzik. tekanan dan tempo. 9. Permainan Rekoder secara berpandu Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul.menulis corak irama mudah yang diperdengarkan dengan betul.mengenal pasti lambang not muzik dalam skor lagu. IMPAK Penjarian GAB 8 Permainan Rekoder Mengenal penjarian asas rekoder.

latihan bermain alat perkusi secara esembel. tempo dan ekspresi dengan baik.Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 4 4 Bermain secara solo dan kumpulan. . C’ dan D’ pada baluk mengikut nama pic yang diberikan.A. A. . tempo dan dinamik. minim . kuaver dan rehat krocet dengan betul dari segi detik. latihan melodi mudah dengan menggunakan solfa. 18 Permainan rekoder secara muzikal Memainkan lagu mudah - kemahiran bermain dan membaca notasi. . mi. tekanan. 22 Permainan rekoder. 21 Permainan rekoder. far. Membaca notasi dan membuat latihan B.G C’ D’ Meniup rekoder dengan memainkan melodi mudah 19 Nyanyian Memperkambangkan ekspresi dan daya kreatif Menyanyi tiga buah lagu berlainan meter . .Menyanyi lagu melodi mudah yang mengandugi pic la. .Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 3 4 4 4 memainkan lagu atau keratan lagu pilihan mengikut skor. 20 Permainan alat perkusi Bermain alat mengiringi nyanyian menggunakan bahan improvisasi Mengiringi nyanyian dengan cekap mengikut skor. do dengan betul. IMPAK Alat Perkusi 16 Bermain alat perkusi mengikut corak irama * Mengenakpasti lambang not muzik dalam skor lagu dengan betul 17 Persepsi estetik / Notasi Membaca dan menulis notasi muzik * Menulis not B. re.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Permainan alat perkusi secara muzikal OBJEKTIF KEMAHIRAN Memainkan corak irama menggunakan nilai krocet . G. 23 Nyanyian solfa Menyanyi secara solfa. so.

27.irama Bermain rekoder secara muzikal . - Meniru bunyi alam sekitar menggunakan alat tiup rekoder dengan ketepatan yang terhampir : bunyi siren. Mengecam.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF - KEMAHIRAN Mengenalpasti aras pic tertinggi dan terendah dengan betul berdasarkan 4 not yang diperdengarkan Mengecap aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. wisel. - Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. A. Mengenal tanda isyarat dan istilah yang tertentu. .Corak irama Menulis corak irama mengikut bunyi yang didengar.Harmoni Memainkan lagu mengikut skor Memainkan lagu atau keratan legu mengikut skor berpandukan penjarian not B. .melodi . latihan bertulis tanda-tanda isyarat dan istilah muzik. . . Permainan alat perkusi. latihan permainan perkusi secara ensemble.corak irama - Mengiringi muzik nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut skor. Notasi. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 dan 4 dengan tumpuan 4 4 kepada rentak inang. 29. . dan istilah. IMPAK 24 Notasi { pic } Memainkan dan mengecam aras pic - 25 Bermain rekoder secara muzikal. Menyanyi secara terkawal mengikut rentak inang. - 31. 28. Nyanyian secara muzikal. Notasi. Menghasilkan gabungan bunyi yang sesuai daripada dua jenis kesan bunyi rekoder. 30. G. C’ & D’ 26 Memainkan lagu secara harmoni Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensemble. Menulis corak irama yang diperdengarkan dengan betul. tanda isyarat.Mendengar dan menyanyi lagu berentak inang. Rekoder Meniru bunyi alam sekitar menggunakan rekoder. - Mengenal pasti tanda isyarat yang dipaparkan secara terasing dengan betul. burung. beransur lembut < dan lain-lain. menyalin. Kemahiran bermain dengan membaca notasi.

Bermain alat perkusi secara muzikal. Persembahan. Mencipta corak irama. Menyatakan perbezaan warna ton. 35. .Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menghasilkan gabungan kesan bunyi yang sesuai menggunakan lebih daripada tiga jenis bahan improvisasi. Menyanyi lagu patriotik pilihan mengikut tanda dinamik. - 39. IMPAK 32. Mengawal disiplin yang baik dan tatacara persembahan yang ditetapkan semasa persembahan. 37. Keseimbangan kesepaduan Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan suara dan muzik dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berpandu. tekstur. Reka cipta. Memainkan kaunter melodi dengan rekoder bagi mengiringi nyanyian. Nyanyian secara muzikal. Penilaian. Contoh: - 40. Persembahan Etika. Meneroka bunyi melalui bahan improvisasi. Rekoder. 36. Mencipta corak irama dengan menggunakan perkusi badan atau alat perkusi. tempo dan mud dengan betul berdasarkan beberapa lagu yang diperdengarkan. masri atau inang. - Mencipta satu corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. 34. 38. . tempo dan mud daripada lagu yang diperdengarkan dengan pernyataan yang sesuai. 33.pasir dalam botol. Memainkan kaunter melodi secara ensembel. Menyanyi lagu patriotik. tekstur. Ujian Setengah Tahun. Muzik Nyanyian Meneliti muzik nyanyian. Mereka corak irama Menulis corak irama berpandukan bunyi yang diperdengarkan dan menghasilkan rentak – mac. - Mengenalpasti warna ton. Improvisasi.

. 47. Lagu: 46. Muzik masyarakat Malaysia. Menyediakan folio tentang muzik masyarakat Malaysia. Menyanyi lagu pilihan. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . 3 . IMPAK Mengikut skor mudah 41. 44.andante . Nyanyian. Meneliti fungsi Membuat folio - Menyatakan fungsi lagu-lagu masyarakat Malaysia yang dipelajari dengan betul. Memainkan melodi lagu secara membaca skor. Bermain rekoder secara harmoni dengan gabungan 2 kumpulan ensembel. Reka cipta. Mengenal tanda isyarat dan istilah muzik. Bermain secara harmoni. dram dan rekoder bagi mengiringi nyanyian lagu pilihan. corak irama. - Mencipta lebih daripada 2 corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan.allegro 49. 45 Rekoder secara muzikal. Bahasa Muzik Mengenal istilah dan tanda isyarat. Bermain alat secara gabungan. 43. Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor dengan betul.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Permainan alat. ostinato. OBJEKTIF Memahami dan mengenalpasti tanda isyarat KEMAHIRAN Bermain alat perkusi ringan. 42. 4 . Mengenal dan menulis tanda isyarat p (piano) dan f (forte) serta tanda ulangan. Menyusun kad-kad notasi untuk mencipta irama. 48 Notasi. Permainan alat.melodi. secara kumpulan dengan 4 4 4 tumpuan kepada tempo dan dinamik. melodi. . Bermain rekoder sambil membaca skor. . Bermain alat muzik secara gabungan untuk merasai jalinan polifoni.Kaunter melodi. Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif. . kaunter. Rekoder secara muzikal.

Mengenalpasti pergerakan pic. 55. 53. - Menyanyi lagu pusingan. Menginterpretasi muzik yang didengar dalam bentuk grafik. 54. Menyanyi lagu dalam bentuk monofoni.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menggabungkan permainan alat perkusi ringan dengan bahan improvisasi bagi menghasilkan bunyi ensembel. Nyanyian. Bermain alat perkusi berpic. 52. Rekoder Secara muzikal Meniup melodi lagu - Meniup rekoder mengikut melodi yang disediakan bagi menghasilkan lagu tertentu. polifoni mengikut kemampuan murid. Muzik instrumental. Mengenal dan mengetahui cara penjagaan alat . Notasi - Murid mendengar beberapa corak irama / melodi yang diperdengarkan. Permainan alat perkusi. Nyanyian Mengenalpasti tempo lagu-lagu yang diperdengarkan. IMPAK 50. - 57. 51. Menyatakan jenis perubahan tempo dalam lagu yang diperdengarkan ( ansur cepat / ansur lambat ) 58. Permainan alat. melodian – membuat lagu mudah dengan iringan alat perkusi tidak berpic. - Gotong royong membersih. . Menggabungan corak irama tersebut menjadi satu melodi mudah. Menenalpasti perubahan tempo. Bermain alat-alat perkusi berpic – sound blok. Permainan alat secara muzikal. Nyanyian Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif. Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam lagu / keratan lagu yang diperdengarkan. homofoni. Improvisasi / alat permainan. Objektif 9 - Membanding beza konsep muzik dalam 3 atau lebih muzik instrumental. Mencipta corak irama menjadi melodi. 56. Meniup secara harmoni – Triad tonik.

67. Rekoder secara muzikal. rekoder. -Memainkan rekoder mengikut frasa -Memainkan rekoder mengikut kaunter melodi dengan betul. melodian. - - Memadankan perkataan yang sesuai bagi melengkapkan lirik lagu yang diberi. Tanda isyarat dan istilah muzik. 65. Memberi reaksi secara lisan. 63. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental secara harmoni dalam kumpulan. Mengamalkan sikap positif dan ingin mencuba. Nyanyian solfa. Latihan melodi yang mudah dengan menggunakan solfa. bahan improvisasi). 64 Rekoder secara harmoni. jenis not. . Koir. Ensemble perkusi. Melengkapkan lirik lagu kepada corak irama. Muzik masyarakat Malaysia Menghargai pelbagai jenis muzik masyarakat Malaysia. (perkusi ringan. 62. Memperkembangkan kemahiran menyanyi dengan teknik yang betul. 61. 66. Muzik Nyanyian. Membandingkan beza konsep muzik dalam 3 lagu yang diperdengarkan. frasa. Improvisasi lirik. dinamik.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF Memainkan lagu-lagu tertentu. tempo dan tanda isyarat dalam lagu. Dikir Barat. -Menyanyi pelbagai jenis lagu secara kumpulan. KEMAHIRAN Membaca skor dan bermain rekoder mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. Persembahan -keseimbangan -kesepaduan Mengamalkan nilai kerjasama dalam pasukan. 60. Mengenal dengan lebih mendalam Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada bilangan bar. bertulis dan gerakan kreatif terhadap lagu yang diperdengarkan. -Memainkan pelbagai jenis alat muzik secara ensemble. IMPAK 59. Mendengar dan menyanyikan lagulagu masyarakat Malaysia. Mengamalkan sikap positif dan ingin mencuba. Membina satu corak irama balas sepanjang yang sesuai sebagai jawapan kepada corak irama yang diperdengarkan. Rekoder secara harmoni.

Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Nyanyian secara muzikal. OBJEKTIF Menyanyi secara harmoni KEMAHIRAN Menyanyi lagu patriotik dalam bentuk koir. Penilaian. Ensemble Gabungjalin Permainan alat perkusi bersama rekoder dan bahan improvisasi secara harmoni. Penilaian Akhir Tahun. 69. . 70. -Bahasa Muzik -Rekoder – secara teori sahaja. 71. Ensemble Gabungjalin Permainan alat perkusi bersama rekoder dan bahan improvisasi secara harmoni.(Harmoni) IMPAK 68.