Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT (semakan baru)

Minggu

TAJUK/ BIDANG

OBJEKTIF

KEMAHIRAN
Membuat Latihan : 1. Postur 2. Pernafasan 3. sebutan lirik - Menyanyi lagu yang di gemari

IMPAK
Lagu “Pengakap Muda”

1.

Nyanyian

Mengetahuai dan memahami teknik nyanyian

2

Penerokaan bunyi

Memperkenalkan ekspresi diri dan daya kreatif

Meniru bunyi alam sekitar menggunakan bahan improvisasi dengan ketepatan yang paling hampir. - beg plastik - bunyi hujan - air dalam botol - bunyi ombak - tong kosong - bunyi guruh

Bahan terbuang

3

Persepsi estetik / Irama

Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik

-

Mengesan detik dalam lagu Mengenal detik berkala Mengesan tekanan detik pertama dalam lagu Menyanyi lagu pilihan

4

Permainan Alat Perkusi

Mengetahui dan memahami teknik bermain alat

Menunjukkan cara , teknik yang betul bermain dram getar dan dram tenor berdasarkan teknik konvensional. Bermain dram mengikut beberapa corak irama mudah.

Corak Irama

5

Menyanyi secara muzikal

Menyanyi menikut meter

Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 , 3 dan 4 secara berkumpulan 4 4 4 dengan tumpuan kepada tempo, pic, dan dinamik

Lagu-lagu Tahap Satu

6

Improvisasi lirik

Menperkambangkan ekspresi diri dan daya kreatif.

Melengkapkan lirik lagu yang diberi dengan perkataan-perkataan yang sesuai.

7. notasi Membaca dan menulis notasi muzik. -

Memperkenalkan lambing not muzik dalam skor lagu. Menulis nilai not dan tanda rehat.

θωη

mi . tekanan dan tempo. dan dram tenor. pernafasan. penghasilan ton. Memainkan tiga pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. ς Η Λ . pernafasan dan penghailan ton yang baik ketika menyanyi.membunyikan empar atau lima pic yang dipelajari ( penjarian not C’ D’ ) 11 Nanyian . penglidahan. . re .mengenal pasti lambang not muzik dalam skor lagu. . fa .menulis nilai not dan tanda rehat . Mengenal penjarian rekoder not BAG. dram getar. 12 Persepsi estetik / Notasi Membaca dan menulis notasi muzik. Bermain alat perkusi diatas mengiringi nyanyian mengikut corak irama mudah dari segi detik . Menyanyi mengikut dinamikmud . IMPAK Penjarian GAB 8 Permainan Rekoder Mengenal penjarian asas rekoder. 14 Bermain alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu dan instrumental - kemahiran bemain dan membaca corak irama Mengiringi nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut skor. 9. - Memainkan rekoder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu.Ν Α Permainan alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu 13 - kemahiran bermain alat perkusi ringan. do ] dengan betul secara berpandu. 10 Permainan Rekoder secara muzikal Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul. .menulis corak irama mudah yang diperdengarkan dengan betul. emboucher. Permainan Rekoder secara berpandu Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menunjuk cara/teknik yang betul bermain rekoder : Postur. 15 Nyanyian secara muzikal Nyanyian lau Petriotk Mengamalkan teknik postur . penjarian. so.Menyanyi sofa Memperkambangkan kemahiran menyanyi dengan teknik yang betul Menyanyi melodi mudah yang mengandungi pic [ la.

tempo dan dinamik. minim . . 22 Permainan rekoder. so. re. 20 Permainan alat perkusi Bermain alat mengiringi nyanyian menggunakan bahan improvisasi Mengiringi nyanyian dengan cekap mengikut skor. A. Membaca notasi dan membuat latihan B.A. tekanan. . latihan melodi mudah dengan menggunakan solfa. mi. .latihan bermain alat perkusi secara esembel.Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 4 4 Bermain secara solo dan kumpulan. G.Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 3 4 4 4 memainkan lagu atau keratan lagu pilihan mengikut skor. IMPAK Alat Perkusi 16 Bermain alat perkusi mengikut corak irama * Mengenakpasti lambang not muzik dalam skor lagu dengan betul 17 Persepsi estetik / Notasi Membaca dan menulis notasi muzik * Menulis not B. 23 Nyanyian solfa Menyanyi secara solfa. 21 Permainan rekoder.G C’ D’ Meniup rekoder dengan memainkan melodi mudah 19 Nyanyian Memperkambangkan ekspresi dan daya kreatif Menyanyi tiga buah lagu berlainan meter . 18 Permainan rekoder secara muzikal Memainkan lagu mudah - kemahiran bermain dan membaca notasi.Menyanyi lagu melodi mudah yang mengandugi pic la. do dengan betul.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Permainan alat perkusi secara muzikal OBJEKTIF KEMAHIRAN Memainkan corak irama menggunakan nilai krocet . . kuaver dan rehat krocet dengan betul dari segi detik. far. tempo dan ekspresi dengan baik. C’ dan D’ pada baluk mengikut nama pic yang diberikan. .

27. - Meniru bunyi alam sekitar menggunakan alat tiup rekoder dengan ketepatan yang terhampir : bunyi siren. - Mengenal pasti tanda isyarat yang dipaparkan secara terasing dengan betul. Notasi.irama Bermain rekoder secara muzikal . .Corak irama Menulis corak irama mengikut bunyi yang didengar. A. dan istilah.melodi . Menyanyi secara terkawal mengikut rentak inang.Mendengar dan menyanyi lagu berentak inang. 30. - Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. - 31. C’ & D’ 26 Memainkan lagu secara harmoni Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensemble. beransur lembut < dan lain-lain. Notasi. Menghasilkan gabungan bunyi yang sesuai daripada dua jenis kesan bunyi rekoder. . Kemahiran bermain dengan membaca notasi. Mengenal tanda isyarat dan istilah yang tertentu.Harmoni Memainkan lagu mengikut skor Memainkan lagu atau keratan legu mengikut skor berpandukan penjarian not B. latihan bertulis tanda-tanda isyarat dan istilah muzik. burung. Permainan alat perkusi. tanda isyarat. wisel. . Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 dan 4 dengan tumpuan 4 4 kepada rentak inang.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF - KEMAHIRAN Mengenalpasti aras pic tertinggi dan terendah dengan betul berdasarkan 4 not yang diperdengarkan Mengecap aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. Nyanyian secara muzikal. G.corak irama - Mengiringi muzik nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut skor. Rekoder Meniru bunyi alam sekitar menggunakan rekoder. 29. . 28. latihan permainan perkusi secara ensemble. menyalin. IMPAK 24 Notasi { pic } Memainkan dan mengecam aras pic - 25 Bermain rekoder secara muzikal. . Mengecam. Menulis corak irama yang diperdengarkan dengan betul.

pasir dalam botol. 33.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menghasilkan gabungan kesan bunyi yang sesuai menggunakan lebih daripada tiga jenis bahan improvisasi. Rekoder. 35. - Mengenalpasti warna ton. 36. Keseimbangan kesepaduan Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan suara dan muzik dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berpandu. 37. Contoh: - 40. IMPAK 32. Ujian Setengah Tahun. - 39. Meneroka bunyi melalui bahan improvisasi. Improvisasi. . Menyanyi lagu patriotik pilihan mengikut tanda dinamik. Bermain alat perkusi secara muzikal. Mencipta corak irama dengan menggunakan perkusi badan atau alat perkusi. tekstur. masri atau inang. Persembahan. tekstur. Memainkan kaunter melodi dengan rekoder bagi mengiringi nyanyian. Mereka corak irama Menulis corak irama berpandukan bunyi yang diperdengarkan dan menghasilkan rentak – mac. Nyanyian secara muzikal. Menyanyi lagu patriotik. Memainkan kaunter melodi secara ensembel. 38. Persembahan Etika. Menyatakan perbezaan warna ton. - Mencipta satu corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. Reka cipta. Penilaian. . Muzik Nyanyian Meneliti muzik nyanyian. Mengawal disiplin yang baik dan tatacara persembahan yang ditetapkan semasa persembahan. tempo dan mud dengan betul berdasarkan beberapa lagu yang diperdengarkan. tempo dan mud daripada lagu yang diperdengarkan dengan pernyataan yang sesuai. Mencipta corak irama. 34.

Menyusun kad-kad notasi untuk mencipta irama. Reka cipta. 43. 4 . Permainan alat. 42. OBJEKTIF Memahami dan mengenalpasti tanda isyarat KEMAHIRAN Bermain alat perkusi ringan. Mengenal tanda isyarat dan istilah muzik. . Menyanyi lagu pilihan. kaunter. Bermain rekoder secara harmoni dengan gabungan 2 kumpulan ensembel. ostinato. . dram dan rekoder bagi mengiringi nyanyian lagu pilihan. Bermain secara harmoni. Mengenal dan menulis tanda isyarat p (piano) dan f (forte) serta tanda ulangan.Kaunter melodi.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Permainan alat.andante .melodi. 3 .allegro 49. Bermain rekoder sambil membaca skor. 48 Notasi. melodi. IMPAK Mengikut skor mudah 41. Meneliti fungsi Membuat folio - Menyatakan fungsi lagu-lagu masyarakat Malaysia yang dipelajari dengan betul. 45 Rekoder secara muzikal. secara kumpulan dengan 4 4 4 tumpuan kepada tempo dan dinamik. corak irama. Nyanyian. Menyediakan folio tentang muzik masyarakat Malaysia. Memainkan melodi lagu secara membaca skor. Lagu: 46. Rekoder secara muzikal. Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif. Bahasa Muzik Mengenal istilah dan tanda isyarat. . . 44. Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor dengan betul. Bermain alat secara gabungan. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . Muzik masyarakat Malaysia. Bermain alat muzik secara gabungan untuk merasai jalinan polifoni. - Mencipta lebih daripada 2 corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. 47.

Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam lagu / keratan lagu yang diperdengarkan. Menyatakan jenis perubahan tempo dalam lagu yang diperdengarkan ( ansur cepat / ansur lambat ) 58. homofoni. Objektif 9 - Membanding beza konsep muzik dalam 3 atau lebih muzik instrumental. 51. Rekoder Secara muzikal Meniup melodi lagu - Meniup rekoder mengikut melodi yang disediakan bagi menghasilkan lagu tertentu. polifoni mengikut kemampuan murid. Mengenal dan mengetahui cara penjagaan alat . Menginterpretasi muzik yang didengar dalam bentuk grafik. 56. Improvisasi / alat permainan. Menenalpasti perubahan tempo. Notasi - Murid mendengar beberapa corak irama / melodi yang diperdengarkan. Nyanyian Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif. . Bermain alat-alat perkusi berpic – sound blok. Mengenalpasti pergerakan pic. Menyanyi lagu dalam bentuk monofoni. 54. - Gotong royong membersih. melodian – membuat lagu mudah dengan iringan alat perkusi tidak berpic. Nyanyian Mengenalpasti tempo lagu-lagu yang diperdengarkan.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menggabungkan permainan alat perkusi ringan dengan bahan improvisasi bagi menghasilkan bunyi ensembel. IMPAK 50. Meniup secara harmoni – Triad tonik. 52. Nyanyian. - 57. Bermain alat perkusi berpic. 55. Permainan alat perkusi. Muzik instrumental. - Menyanyi lagu pusingan. Permainan alat secara muzikal. Mencipta corak irama menjadi melodi. 53. Menggabungan corak irama tersebut menjadi satu melodi mudah. Permainan alat.

Nyanyian solfa. 62. Memperkembangkan kemahiran menyanyi dengan teknik yang betul. . Koir. jenis not. Persembahan -keseimbangan -kesepaduan Mengamalkan nilai kerjasama dalam pasukan. 61. Membina satu corak irama balas sepanjang yang sesuai sebagai jawapan kepada corak irama yang diperdengarkan. (perkusi ringan. Tanda isyarat dan istilah muzik. Ensemble perkusi. 66. Latihan melodi yang mudah dengan menggunakan solfa. -Memainkan rekoder mengikut frasa -Memainkan rekoder mengikut kaunter melodi dengan betul. KEMAHIRAN Membaca skor dan bermain rekoder mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. Melengkapkan lirik lagu kepada corak irama. IMPAK 59. Mendengar dan menyanyikan lagulagu masyarakat Malaysia. frasa. 60. Mengenal dengan lebih mendalam Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada bilangan bar. Muzik masyarakat Malaysia Menghargai pelbagai jenis muzik masyarakat Malaysia. Improvisasi lirik. Mengamalkan sikap positif dan ingin mencuba. bertulis dan gerakan kreatif terhadap lagu yang diperdengarkan. Memberi reaksi secara lisan. tempo dan tanda isyarat dalam lagu. Rekoder secara muzikal. - - Memadankan perkataan yang sesuai bagi melengkapkan lirik lagu yang diberi. Mengamalkan sikap positif dan ingin mencuba. 67. Muzik Nyanyian. Dikir Barat. Membandingkan beza konsep muzik dalam 3 lagu yang diperdengarkan. 63. bahan improvisasi). rekoder. Rekoder secara harmoni.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF Memainkan lagu-lagu tertentu. dinamik. -Memainkan pelbagai jenis alat muzik secara ensemble. 65. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental secara harmoni dalam kumpulan. -Menyanyi pelbagai jenis lagu secara kumpulan. melodian. 64 Rekoder secara harmoni.

70. OBJEKTIF Menyanyi secara harmoni KEMAHIRAN Menyanyi lagu patriotik dalam bentuk koir. Ensemble Gabungjalin Permainan alat perkusi bersama rekoder dan bahan improvisasi secara harmoni. Ensemble Gabungjalin Permainan alat perkusi bersama rekoder dan bahan improvisasi secara harmoni. Penilaian Akhir Tahun. Penilaian.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Nyanyian secara muzikal.(Harmoni) IMPAK 68. -Bahasa Muzik -Rekoder – secara teori sahaja. 69. . 71.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful