Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT (semakan baru)

Minggu

TAJUK/ BIDANG

OBJEKTIF

KEMAHIRAN
Membuat Latihan : 1. Postur 2. Pernafasan 3. sebutan lirik - Menyanyi lagu yang di gemari

IMPAK
Lagu “Pengakap Muda”

1.

Nyanyian

Mengetahuai dan memahami teknik nyanyian

2

Penerokaan bunyi

Memperkenalkan ekspresi diri dan daya kreatif

Meniru bunyi alam sekitar menggunakan bahan improvisasi dengan ketepatan yang paling hampir. - beg plastik - bunyi hujan - air dalam botol - bunyi ombak - tong kosong - bunyi guruh

Bahan terbuang

3

Persepsi estetik / Irama

Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik

-

Mengesan detik dalam lagu Mengenal detik berkala Mengesan tekanan detik pertama dalam lagu Menyanyi lagu pilihan

4

Permainan Alat Perkusi

Mengetahui dan memahami teknik bermain alat

Menunjukkan cara , teknik yang betul bermain dram getar dan dram tenor berdasarkan teknik konvensional. Bermain dram mengikut beberapa corak irama mudah.

Corak Irama

5

Menyanyi secara muzikal

Menyanyi menikut meter

Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 , 3 dan 4 secara berkumpulan 4 4 4 dengan tumpuan kepada tempo, pic, dan dinamik

Lagu-lagu Tahap Satu

6

Improvisasi lirik

Menperkambangkan ekspresi diri dan daya kreatif.

Melengkapkan lirik lagu yang diberi dengan perkataan-perkataan yang sesuai.

7. notasi Membaca dan menulis notasi muzik. -

Memperkenalkan lambing not muzik dalam skor lagu. Menulis nilai not dan tanda rehat.

θωη

pernafasan dan penghailan ton yang baik ketika menyanyi. penjarian. mi . IMPAK Penjarian GAB 8 Permainan Rekoder Mengenal penjarian asas rekoder. penglidahan. so. ς Η Λ .membunyikan empar atau lima pic yang dipelajari ( penjarian not C’ D’ ) 11 Nanyian .menulis nilai not dan tanda rehat . emboucher. Memainkan tiga pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan.Ν Α Permainan alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu 13 - kemahiran bermain alat perkusi ringan. fa . pernafasan. tekanan dan tempo.mengenal pasti lambang not muzik dalam skor lagu.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menunjuk cara/teknik yang betul bermain rekoder : Postur. 10 Permainan Rekoder secara muzikal Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul. Permainan Rekoder secara berpandu Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul. dram getar. do ] dengan betul secara berpandu. .menulis corak irama mudah yang diperdengarkan dengan betul. Mengenal penjarian rekoder not BAG. 9.Menyanyi sofa Memperkambangkan kemahiran menyanyi dengan teknik yang betul Menyanyi melodi mudah yang mengandungi pic [ la. re . 14 Bermain alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu dan instrumental - kemahiran bemain dan membaca corak irama Mengiringi nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut skor. - Memainkan rekoder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu. penghasilan ton. dan dram tenor. 15 Nyanyian secara muzikal Nyanyian lau Petriotk Mengamalkan teknik postur . . Bermain alat perkusi diatas mengiringi nyanyian mengikut corak irama mudah dari segi detik . 12 Persepsi estetik / Notasi Membaca dan menulis notasi muzik. . Menyanyi mengikut dinamikmud .

21 Permainan rekoder. .Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 4 4 Bermain secara solo dan kumpulan. tempo dan dinamik. .Menyanyi lagu melodi mudah yang mengandugi pic la. kuaver dan rehat krocet dengan betul dari segi detik. far. tekanan. Membaca notasi dan membuat latihan B.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Permainan alat perkusi secara muzikal OBJEKTIF KEMAHIRAN Memainkan corak irama menggunakan nilai krocet . tempo dan ekspresi dengan baik. A. latihan melodi mudah dengan menggunakan solfa. G. . minim . 20 Permainan alat perkusi Bermain alat mengiringi nyanyian menggunakan bahan improvisasi Mengiringi nyanyian dengan cekap mengikut skor. 22 Permainan rekoder.G C’ D’ Meniup rekoder dengan memainkan melodi mudah 19 Nyanyian Memperkambangkan ekspresi dan daya kreatif Menyanyi tiga buah lagu berlainan meter . mi. so.Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 3 4 4 4 memainkan lagu atau keratan lagu pilihan mengikut skor. IMPAK Alat Perkusi 16 Bermain alat perkusi mengikut corak irama * Mengenakpasti lambang not muzik dalam skor lagu dengan betul 17 Persepsi estetik / Notasi Membaca dan menulis notasi muzik * Menulis not B. C’ dan D’ pada baluk mengikut nama pic yang diberikan. do dengan betul.A. 23 Nyanyian solfa Menyanyi secara solfa.latihan bermain alat perkusi secara esembel. 18 Permainan rekoder secara muzikal Memainkan lagu mudah - kemahiran bermain dan membaca notasi. . . re.

Harmoni Memainkan lagu mengikut skor Memainkan lagu atau keratan legu mengikut skor berpandukan penjarian not B. Menulis corak irama yang diperdengarkan dengan betul. A. tanda isyarat. - Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. Nyanyian secara muzikal. .Corak irama Menulis corak irama mengikut bunyi yang didengar. - Meniru bunyi alam sekitar menggunakan alat tiup rekoder dengan ketepatan yang terhampir : bunyi siren. Permainan alat perkusi. IMPAK 24 Notasi { pic } Memainkan dan mengecam aras pic - 25 Bermain rekoder secara muzikal.Mendengar dan menyanyi lagu berentak inang. - 31. . Notasi. 29. . Mengecam. Mengenal tanda isyarat dan istilah yang tertentu. G. menyalin. Menyanyi secara terkawal mengikut rentak inang. latihan permainan perkusi secara ensemble. wisel. dan istilah. .irama Bermain rekoder secara muzikal . Kemahiran bermain dengan membaca notasi.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF - KEMAHIRAN Mengenalpasti aras pic tertinggi dan terendah dengan betul berdasarkan 4 not yang diperdengarkan Mengecap aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. 30. burung. - Mengenal pasti tanda isyarat yang dipaparkan secara terasing dengan betul. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 dan 4 dengan tumpuan 4 4 kepada rentak inang. 27.corak irama - Mengiringi muzik nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut skor. Notasi. C’ & D’ 26 Memainkan lagu secara harmoni Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensemble. beransur lembut < dan lain-lain. Menghasilkan gabungan bunyi yang sesuai daripada dua jenis kesan bunyi rekoder. Rekoder Meniru bunyi alam sekitar menggunakan rekoder. 28. . latihan bertulis tanda-tanda isyarat dan istilah muzik.melodi .

Mencipta corak irama dengan menggunakan perkusi badan atau alat perkusi. Mereka corak irama Menulis corak irama berpandukan bunyi yang diperdengarkan dan menghasilkan rentak – mac. Persembahan. - 39. - Mengenalpasti warna ton. Bermain alat perkusi secara muzikal. 34. Menyatakan perbezaan warna ton. . Keseimbangan kesepaduan Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan suara dan muzik dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berpandu. 33. Menyanyi lagu patriotik. Rekoder.pasir dalam botol. Reka cipta. Improvisasi. 38. 37. . tekstur. Contoh: - 40. 36. Penilaian. - Mencipta satu corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. Ujian Setengah Tahun. Persembahan Etika. Memainkan kaunter melodi dengan rekoder bagi mengiringi nyanyian. masri atau inang. tempo dan mud daripada lagu yang diperdengarkan dengan pernyataan yang sesuai. Mencipta corak irama. IMPAK 32. tempo dan mud dengan betul berdasarkan beberapa lagu yang diperdengarkan. tekstur. Menyanyi lagu patriotik pilihan mengikut tanda dinamik. Muzik Nyanyian Meneliti muzik nyanyian.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menghasilkan gabungan kesan bunyi yang sesuai menggunakan lebih daripada tiga jenis bahan improvisasi. Mengawal disiplin yang baik dan tatacara persembahan yang ditetapkan semasa persembahan. Nyanyian secara muzikal. 35. Memainkan kaunter melodi secara ensembel. Meneroka bunyi melalui bahan improvisasi.

Bermain rekoder sambil membaca skor. Bermain rekoder secara harmoni dengan gabungan 2 kumpulan ensembel. Menyanyi lagu pilihan. - Mencipta lebih daripada 2 corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. Bermain secara harmoni. dram dan rekoder bagi mengiringi nyanyian lagu pilihan. 47. melodi. .allegro 49. 3 . 44.Kaunter melodi. Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor dengan betul. ostinato. Permainan alat. 45 Rekoder secara muzikal. Bermain alat secara gabungan. Lagu: 46. Menyusun kad-kad notasi untuk mencipta irama.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Permainan alat. IMPAK Mengikut skor mudah 41. Nyanyian. OBJEKTIF Memahami dan mengenalpasti tanda isyarat KEMAHIRAN Bermain alat perkusi ringan.andante .melodi. Reka cipta. Bermain alat muzik secara gabungan untuk merasai jalinan polifoni. Memainkan melodi lagu secara membaca skor. kaunter. 43. Bahasa Muzik Mengenal istilah dan tanda isyarat. corak irama. Menyediakan folio tentang muzik masyarakat Malaysia. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . . . Rekoder secara muzikal. Muzik masyarakat Malaysia. Meneliti fungsi Membuat folio - Menyatakan fungsi lagu-lagu masyarakat Malaysia yang dipelajari dengan betul. Mengenal tanda isyarat dan istilah muzik. Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif. Mengenal dan menulis tanda isyarat p (piano) dan f (forte) serta tanda ulangan. . 4 . secara kumpulan dengan 4 4 4 tumpuan kepada tempo dan dinamik. 42. 48 Notasi.

Rekoder Secara muzikal Meniup melodi lagu - Meniup rekoder mengikut melodi yang disediakan bagi menghasilkan lagu tertentu. - Gotong royong membersih. - 57. 53. Nyanyian Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif. Nyanyian.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN Menggabungkan permainan alat perkusi ringan dengan bahan improvisasi bagi menghasilkan bunyi ensembel. Improvisasi / alat permainan. - Menyanyi lagu pusingan. Menginterpretasi muzik yang didengar dalam bentuk grafik. 54. Nyanyian Mengenalpasti tempo lagu-lagu yang diperdengarkan. Menyanyi lagu dalam bentuk monofoni. Objektif 9 - Membanding beza konsep muzik dalam 3 atau lebih muzik instrumental. Mencipta corak irama menjadi melodi. Menenalpasti perubahan tempo. melodian – membuat lagu mudah dengan iringan alat perkusi tidak berpic. Notasi - Murid mendengar beberapa corak irama / melodi yang diperdengarkan. Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam lagu / keratan lagu yang diperdengarkan. 56. IMPAK 50. Permainan alat secara muzikal. Permainan alat. Bermain alat perkusi berpic. 51. Bermain alat-alat perkusi berpic – sound blok. polifoni mengikut kemampuan murid. Muzik instrumental. 52. Meniup secara harmoni – Triad tonik. homofoni. 55. Menggabungan corak irama tersebut menjadi satu melodi mudah. Permainan alat perkusi. Mengenal dan mengetahui cara penjagaan alat . Mengenalpasti pergerakan pic. . Menyatakan jenis perubahan tempo dalam lagu yang diperdengarkan ( ansur cepat / ansur lambat ) 58.

60. -Menyanyi pelbagai jenis lagu secara kumpulan. Muzik Nyanyian. Koir. IMPAK 59. Melengkapkan lirik lagu kepada corak irama. Persembahan -keseimbangan -kesepaduan Mengamalkan nilai kerjasama dalam pasukan. 64 Rekoder secara harmoni. Dikir Barat. . Memperkembangkan kemahiran menyanyi dengan teknik yang betul. Rekoder secara harmoni. 61. Mendengar dan menyanyikan lagulagu masyarakat Malaysia. (perkusi ringan.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF Memainkan lagu-lagu tertentu. frasa. bahan improvisasi). - - Memadankan perkataan yang sesuai bagi melengkapkan lirik lagu yang diberi. -Memainkan pelbagai jenis alat muzik secara ensemble. Rekoder secara muzikal. KEMAHIRAN Membaca skor dan bermain rekoder mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. Mengenal dengan lebih mendalam Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada bilangan bar. Ensemble perkusi. rekoder. Tanda isyarat dan istilah muzik. 67. dinamik. Latihan melodi yang mudah dengan menggunakan solfa. Membina satu corak irama balas sepanjang yang sesuai sebagai jawapan kepada corak irama yang diperdengarkan. 62. Muzik masyarakat Malaysia Menghargai pelbagai jenis muzik masyarakat Malaysia. Memberi reaksi secara lisan. tempo dan tanda isyarat dalam lagu. Mengamalkan sikap positif dan ingin mencuba. Nyanyian solfa. melodian. Membandingkan beza konsep muzik dalam 3 lagu yang diperdengarkan. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental secara harmoni dalam kumpulan. jenis not. 63. Mengamalkan sikap positif dan ingin mencuba. bertulis dan gerakan kreatif terhadap lagu yang diperdengarkan. 65. -Memainkan rekoder mengikut frasa -Memainkan rekoder mengikut kaunter melodi dengan betul. 66. Improvisasi lirik.

. Penilaian Akhir Tahun.(Harmoni) IMPAK 68. 69. 70.Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4 Minggu TAJUK/ BIDANG Nyanyian secara muzikal. Ensemble Gabungjalin Permainan alat perkusi bersama rekoder dan bahan improvisasi secara harmoni. Ensemble Gabungjalin Permainan alat perkusi bersama rekoder dan bahan improvisasi secara harmoni. 71. -Bahasa Muzik -Rekoder – secara teori sahaja. Penilaian. OBJEKTIF Menyanyi secara harmoni KEMAHIRAN Menyanyi lagu patriotik dalam bentuk koir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful