Pendaftaran Ringkas

:
Sila masukkan butiran anda untuk diproses oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri.

untuk diisi o/eh pemohon

ama Ketua Ìsi Rumah (KÌR) ·~´|×

o. KP Baru/o. KP Lama/o. Passport/o. Surat
Beranak KÌR ´|×+ǀ·ԇ

Jumlah Pendapatan Tahunan (isi rumah)(RM) ·ȅ

Bil. Ìsi Rumah ·~)´´<

lamat Lengkap '°''


Poskod =`ȹ!·ԇ

egeri '

aerah Pentadbiran !

Mukim ÷

Telefon Yang Boleh ihubungi 1´·ԇ

untuk diisi o/eh seko/oh

ama Pelapor

lamat Pelapor

o. Telefon Pelapor

Pendaftaran Ringkas:
Sila masukkan butiran anda untuk diproses oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri.

untuk diisi o/eh pemohon

ama Ketua Ìsi Rumah (KÌR) ·~´|×

o. KP Baru/o. KP Lama/o. Passport/o. Surat
Beranak KÌR ´|×+ǀ·ԇ

Jumlah Pendapatan Tahunan (isi rumah)(RM) ·ȅ

Bil. Ìsi Rumah ·~)´´<

lamat Lengkap '°''


Poskod =`ȹ!·ԇ

egeri '

aerah Pentadbiran !

Mukim ÷

Telefon Yang Boleh ihubungi 1´·ԇ

untuk diisi o/eh seko/oh

ama Pelapor

lamat Pelapor

o. Telefon Pelapor

4 !.2.

4 !.885479.

9.8#:2.:3.!03/.4 $:7. # Z 4 !.3%.09:.3.2.9 07.3 87:2. #  8#:2.7:.# »? :2.Z C   D° ¾ ½ ¯°  .5.

2.4 !.

4 !.885479.

2.3 :2= %00143.3 :2= %00143. #  8#:2.5 O  !484/ 007 ?   .547     .Z C              .07.340:-:3–?       .!0.9!0.:3.!0./-7.547  .2.9 07.!039.# »? :2.5.2.340:-:3–?              D° ¾ ¾ f .3%.3 87:2.2.903.547  4 %00143!0.5 O  !484/ 007 ?   .547 D° ¾ ¾ f .903.07.2.547  ./-7.!039.4 $:7.!03/.547      4 %00143!0.9!0.3.9.2.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful