Pendaftaran Ringkas

:
Sila masukkan butiran anda untuk diproses oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri.

untuk diisi o/eh pemohon

ama Ketua Ìsi Rumah (KÌR) ·~´|×

o. KP Baru/o. KP Lama/o. Passport/o. Surat
Beranak KÌR ´|×+ǀ·ԇ

Jumlah Pendapatan Tahunan (isi rumah)(RM) ·ȅ

Bil. Ìsi Rumah ·~)´´<

lamat Lengkap '°''


Poskod =`ȹ!·ԇ

egeri '

aerah Pentadbiran !

Mukim ÷

Telefon Yang Boleh ihubungi 1´·ԇ

untuk diisi o/eh seko/oh

ama Pelapor

lamat Pelapor

o. Telefon Pelapor

Pendaftaran Ringkas:
Sila masukkan butiran anda untuk diproses oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri.

untuk diisi o/eh pemohon

ama Ketua Ìsi Rumah (KÌR) ·~´|×

o. KP Baru/o. KP Lama/o. Passport/o. Surat
Beranak KÌR ´|×+ǀ·ԇ

Jumlah Pendapatan Tahunan (isi rumah)(RM) ·ȅ

Bil. Ìsi Rumah ·~)´´<

lamat Lengkap '°''


Poskod =`ȹ!·ԇ

egeri '

aerah Pentadbiran !

Mukim ÷

Telefon Yang Boleh ihubungi 1´·ԇ

untuk diisi o/eh seko/oh

ama Pelapor

lamat Pelapor

o. Telefon Pelapor

4 !.2.

4 !.885479.

Z C   D° ¾ ½ ¯°  .09:.7:.8#:2.3 87:2.9.3.5.!03/.:3. #  8#:2.# »? :2. # Z 4 !.9 07.4 $:7.2.3%.

2.4 !.

4 !.885479.

903.5 O  !484/ 007 ?   .547  .9!0.2.9 07.:3.547     .340:-:3–?              D° ¾ ¾ f .!039.2.07.903.547      4 %00143!0.9!0.5 O  !484/ 007 ?   .9.2.547 D° ¾ ¾ f .5.340:-:3–?       .4 $:7.3 :2= %00143.Z C              .!0.2.2.547  4 %00143!0.3 :2= %00143.3 87:2.2. #  8#:2./-7.!0./-7.3%.3.!03/.!039.# »? :2.547  .07.

 .