Pendaftaran Ringkas

:
Sila masukkan butiran anda untuk diproses oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri.

untuk diisi o/eh pemohon

ama Ketua Ìsi Rumah (KÌR) ·~´|×

o. KP Baru/o. KP Lama/o. Passport/o. Surat
Beranak KÌR ´|×+ǀ·ԇ

Jumlah Pendapatan Tahunan (isi rumah)(RM) ·ȅ

Bil. Ìsi Rumah ·~)´´<

lamat Lengkap '°''


Poskod =`ȹ!·ԇ

egeri '

aerah Pentadbiran !

Mukim ÷

Telefon Yang Boleh ihubungi 1´·ԇ

untuk diisi o/eh seko/oh

ama Pelapor

lamat Pelapor

o. Telefon Pelapor

Pendaftaran Ringkas:
Sila masukkan butiran anda untuk diproses oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri.

untuk diisi o/eh pemohon

ama Ketua Ìsi Rumah (KÌR) ·~´|×

o. KP Baru/o. KP Lama/o. Passport/o. Surat
Beranak KÌR ´|×+ǀ·ԇ

Jumlah Pendapatan Tahunan (isi rumah)(RM) ·ȅ

Bil. Ìsi Rumah ·~)´´<

lamat Lengkap '°''


Poskod =`ȹ!·ԇ

egeri '

aerah Pentadbiran !

Mukim ÷

Telefon Yang Boleh ihubungi 1´·ԇ

untuk diisi o/eh seko/oh

ama Pelapor

lamat Pelapor

o. Telefon Pelapor

2.4 !.

885479.4 !.

3 87:2.2.9 07.7:.5.9.09:.3.8#:2.Z C   D° ¾ ½ ¯°  .# »? :2.:3.4 $:7. #  8#:2.!03/. # Z 4 !.3%.

4 !.2.

885479.4 !.

340:-:3–?       .2.5.5 O  !484/ 007 ?   .9!0.07.:3.07.2.2.903.3 :2= %00143.547  .547 D° ¾ ¾ f .!0.# »? :2.4 $:7.3 :2= %00143./-7.3%.9.9!0. #  8#:2.547      4 %00143!0.547  4 %00143!0.2.!03/.2./-7.547     .3.3 87:2.547  .!039.5 O  !484/ 007 ?   .Z C              .!0.903.340:-:3–?              D° ¾ ¾ f .9 07.!039.2.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful