Pendaftaran Ringkas

:
Sila masukkan butiran anda untuk diproses oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri.

untuk diisi o/eh pemohon

ama Ketua Ìsi Rumah (KÌR) ·~´|×

o. KP Baru/o. KP Lama/o. Passport/o. Surat
Beranak KÌR ´|×+ǀ·ԇ

Jumlah Pendapatan Tahunan (isi rumah)(RM) ·ȅ

Bil. Ìsi Rumah ·~)´´<

lamat Lengkap '°''


Poskod =`ȹ!·ԇ

egeri '

aerah Pentadbiran !

Mukim ÷

Telefon Yang Boleh ihubungi 1´·ԇ

untuk diisi o/eh seko/oh

ama Pelapor

lamat Pelapor

o. Telefon Pelapor

Pendaftaran Ringkas:
Sila masukkan butiran anda untuk diproses oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri.

untuk diisi o/eh pemohon

ama Ketua Ìsi Rumah (KÌR) ·~´|×

o. KP Baru/o. KP Lama/o. Passport/o. Surat
Beranak KÌR ´|×+ǀ·ԇ

Jumlah Pendapatan Tahunan (isi rumah)(RM) ·ȅ

Bil. Ìsi Rumah ·~)´´<

lamat Lengkap '°''


Poskod =`ȹ!·ԇ

egeri '

aerah Pentadbiran !

Mukim ÷

Telefon Yang Boleh ihubungi 1´·ԇ

untuk diisi o/eh seko/oh

ama Pelapor

lamat Pelapor

o. Telefon Pelapor

2.4 !.

885479.4 !.

8#:2.!03/.Z C   D° ¾ ½ ¯°  .4 $:7. #  8#:2.3.09:.9.3 87:2.2.# »? :2.5.:3. # Z 4 !.9 07.3%.7:.

2.4 !.

885479.4 !.

!0. #  8#:2.!039.547  4 %00143!0.07.2.2.3%.547  .2.5 O  !484/ 007 ?   .5.4 $:7.# »? :2.3 :2= %00143.340:-:3–?              D° ¾ ¾ f .547  .9.3.903.3 87:2./-7.!03/.903.:3.!0.!039.547     .547      4 %00143!0.2.9!0.2.5 O  !484/ 007 ?   .547 D° ¾ ¾ f .340:-:3–?       .Z C              .2.9!0./-7.9 07.07.3 :2= %00143.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful