Pendaftaran Ringkas

:
Sila masukkan butiran anda untuk diproses oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri.

untuk diisi o/eh pemohon

ama Ketua Ìsi Rumah (KÌR) ·~´|×

o. KP Baru/o. KP Lama/o. Passport/o. Surat
Beranak KÌR ´|×+ǀ·ԇ

Jumlah Pendapatan Tahunan (isi rumah)(RM) ·ȅ

Bil. Ìsi Rumah ·~)´´<

lamat Lengkap '°''


Poskod =`ȹ!·ԇ

egeri '

aerah Pentadbiran !

Mukim ÷

Telefon Yang Boleh ihubungi 1´·ԇ

untuk diisi o/eh seko/oh

ama Pelapor

lamat Pelapor

o. Telefon Pelapor

Pendaftaran Ringkas:
Sila masukkan butiran anda untuk diproses oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri.

untuk diisi o/eh pemohon

ama Ketua Ìsi Rumah (KÌR) ·~´|×

o. KP Baru/o. KP Lama/o. Passport/o. Surat
Beranak KÌR ´|×+ǀ·ԇ

Jumlah Pendapatan Tahunan (isi rumah)(RM) ·ȅ

Bil. Ìsi Rumah ·~)´´<

lamat Lengkap '°''


Poskod =`ȹ!·ԇ

egeri '

aerah Pentadbiran !

Mukim ÷

Telefon Yang Boleh ihubungi 1´·ԇ

untuk diisi o/eh seko/oh

ama Pelapor

lamat Pelapor

o. Telefon Pelapor

4 !.2.

4 !.885479.

!03/.3 87:2.8#:2.7:.:3.2.9 07.4 $:7. # Z 4 !.Z C   D° ¾ ½ ¯°  .# »? :2.5.9.3. #  8#:2.3%.09:.

2.4 !.

4 !.885479.

2.903.5 O  !484/ 007 ?   .547  .2./-7.07.9.Z C              .!0. #  8#:2.07.2.9!0.5 O  !484/ 007 ?   ./-7.3 :2= %00143.340:-:3–?              D° ¾ ¾ f .547  .903.!0.9 07.3.:3.4 $:7.2.!039.3 87:2.547  4 %00143!0.547     .340:-:3–?       .3%.# »? :2.2.9!0.547      4 %00143!0.!03/.!039.547 D° ¾ ¾ f .2.3 :2= %00143.5.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful