Jenis-jenis pemikiran

Terdapat banyak jenis pemikiran yang boleh digalak oleh seseorang guru di dalam bilik darjah Di . antara pemikiran tersebut ialah :

Pemikiran mendatar / Lateral

Pemikiran lateral dikenali sebagai pemikiran analitikal. Ia telah diperkenalkan oleh Dr. Edward De Bono. Kepentingan pemikiran mendatar ialah sesuatu masalah perlu dilihat daripada perspektif perspektif yang berlainan supaya ia mudah untuk diselesaikan. De Bono mengatakan bahawa terdapat empat factor penting dalam pemikiran mendatar iaitu : 1. 2. 3. 4. Mengenalpasti idea-idea dominan utama dalam masalah yang dihadapi. Melihat sesuatu masalah daripada sudut-sudut yang berlainan. Melonggarkan cara-cara pemikiran yang terkawal. Menggunakan idea-idea yang diberikan oleh orang lain.

Tujuan menggunkan teknik pemikiran lateral ialah untuk meransang pemikiran kreatif khasnya dalam aktiviti sumbangsaran dimana murid-murid dalam setiap kumpulan perlu berhubung dengan satu sama lain.

Terdapat 5 jenis teknik pemikiran lateral, diantaranya ialah :
y

Perkaitan Bebas Perkaitan bebas berlaku dalam proses sumbangsaran di mana terdapatbanyak idea idea bebas untuk murid-murid membentuk kaitan dengan konsep-konsep yang dikaji.

y

Kaedah Raversal Penggunaan kaedah reversal adalah untuk menilai sesuatu kea daan yang biasa secara terbalik. Murid-murid tidak perlu mencari jawapan yang betul tetapi penyusunan maklumat akan menggalakkan mereka untuk melihat cara-cara yang berbeza untuk menilai sesuatu situasi.

y

Kaedah Objek Fokal Dalam kaedah ini, murid-murid memilih sesuatu objek secara rawak dan mengaitkan objek tersebut dengan masalah yang dikaji.

y

Kaedah Cabaran

Terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan untuk merangsang pemikiran krea dan lateral. Dalam proses pemikiran lateral. guru-guru juga perlu menerapkan pemikiran menegak ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Dalam kaedah ini. . guru-guru mesti menggalakkan murid-murid untuk menyelesaikan sesuatu masalah melalui pelbagai perspektif dengan prosedur-prosedur yang berikut : y y Untuk memecahkan sesuatu masalah kepada bahagian -bahagian yang kecil dan meletakkannya semula untuk melihat penyelesaian yang unik dan berbeza. tif yakni : y y y Senarai rujuk (checklist) Permainan dan latihan Metaphor dan analogi (persamaan dan perbandingan) Selain daripada pemikiran lateral. Ini dilakukan bukan untuk menunjukk keadaan yang an sedia ada itu adalah salah tetapi untuk menggalakkan konsep pemikiran di luar kotak ( thinking out of the box ) y Menganalisa Masalah Proses ini memecahkan situasi atau masalah kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil (fractions). murid-murid mencabar cara-cara atau perkara-perkara yang dilakukan dengan keadaan yang sedia ada. Seseorang individu perlu melihat cara-cara yang berbeza untuk menyusun sesuatu pola dan menjana alternative berbeza kepada sesuatu masalah. Untuk melihat alternative-alternatif yang berbeza berbanding dengan cara-cara tradisional dalam menyelrsaikan sesuatu masalah. Seseorang murid dapat menyusun semula keadaan dengan meletakkan fractions dalam cara-cara yang baru.