UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARI¶AH DI BRUNEI : HALANGAN DAN CABARAN PELAKSANAAN.

SHAMSUL BIN HAJI AHMAD 09D 0014

Agenda pembentangan

BAHAGIAN 1

UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARI¶AH : ERA KESULTANAN MELAYU BRUNEI.

BAHAGIAN 2

UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARI¶AH : ERA KESULTANAN MUTAKHIR.

1

ISLAM DI BRUNEI : PERKEMBANGAN DAN KEDUDUKAN.

KEDATANGAN ISLAM PERKEMBANGAN DAN KEDUDUKAN ISLAM

Kekuatan pengaruh Kerajaan Hindu merupakan penghalang terhadap usaha-usaha penyebaran Islam. . Penduduk-penduduk Alam Melayu menganut Hindu.Menurut para Pengkaji sejarah. Islam telah bertapak di Brunei sejak abad ke-10 Masihi.

Penyebaran hingga ke kawasan-kawasan sekitar Brunei seperti Filifina dan pesisir pantai Pulau Borneo.PERINGKAT PERTAMA: ABAD KE-10 MASIHI Sambutan dingin daripada Penduduk-Penduduk Alam Melayu Islam hanya di anuti oleh kelompok kecil. PERINGKAT KEDUA: ABAD KE-13 MASIHI Islam di terima oleh Raja dan Majoriti rakyat Penubuhan Kesultanan Melayu Islam. . PERINGKAT KETIGA: ABAD KE-16 MASIHI Kedudukan Islam di peringkat µkedaulatan yang tertinggi¶.

UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARI¶AH DI : ERA KESULTANAN MELAYU BRUNEI. KES-KES JENAYAH SYARI¶AH DI DALAM HUKUM KANUN BRUNEI SEJARAH MAKAM RAJA AYANG PENGAMPUNAN PENGIRAN BENDAHARA SAKAM .

KELAINAN HUKUM KANUN DENGAN HUKUM SYARA¶ DI DALAM HUKUM KANUN BRUNEI KES Membunuh tiada setahu raja-raja dan menteri Mencuri Menampar Membawa biduanda org dgn tiada setahu penghulu FASAL 5 7 8 10 11 12 14 15 16 HUKUM KANUN Di denda sepuluh se tahil sepaha Di denda sepuluh se tahil sepaha Setengah harga Di denda seharga orang mati Di denda sepuluh se tahil sepaha Didenda lima mas / sepuluh mas Di bunuh / di denda HUKUM SYARA¶ Di bunuh (Qisas) Di kudung tangannya (Hudud) Di tampar juga (Qisas) Tidak di kenakan denda Sekadar memberi harganya Di rejam Bersumpah / bertaubat Mencuri binatang ternakan Menawar anak isteri orang Tuduh menuduh Meminjam sesuatu Zina Di ganti sepertiga harganya / Barang yang di pinjam itu di tentukan setengah harganya Di bunuh Di dera (Hudud) .

iaitu siapa sahaja yang melanggar hukum Islam akan dihukum setimpal dengan perbuatannya. yang perempuan termasyur dengan nama µRaja Ayang¶.SEBUAH ARTIKEL MENCERITAKAN ³Menurut sejarah. Sultan Brunei yang termasyur warak. Keberangkatan mereka ke tempat dikhaskan itu diarak dengan penuh kebesaran menurut adat istiadat Diraja Brunei´ . iaitu diaturkan diam di satu tempat yang disifatkan sebagai rumah di dalam tanah dan dibekalkan dengan keperluan secukupnya. termasuk mengadakan serombong pernafasan. berpegang teguh kepada lunas-lunas Islam. Mereka pun dihukum menurut undang-undang Islam tetapi hukuman terhadap mereka itu diwalihkan daripada yang lain. terdapat dua orang Keluarga Diraja Brunei yang cantik rupawan dan tampan telah melakukan perbuatan yang menyalahi dengan hukum Islam. Maka atas titak perintah Sultan Sulaiman (TM 1432-1485).

Kedua-dua mereka rela menjalani hukuman. Jamil Al-Sufri. Kesalahan bersekedudukan seakan-akan suami isteri lalu dihukum mati.SEJARAH RAJA AYANG Sejarah lisan yang nyata. Pengetua Pusat Sejarah Brunei. . Pada zaman pemerintahan Sultan Sulaiman (TM 1432 ± 1485). Adik-beradik daripada golongan Keluarga Diraja Brunei. Haji Awang Mohd. Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr.

Jamil Al-Sufri. seakan-akan bukit. Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Di bekalkan dengan makanan termasuk alat memasak. Mendiami tempat tersebut sehingga menghembuskan nafas terakhir.SEJARAH RAJA AYANG Cara pelaksanaan hukuman : Disediakan sebuah rumah di dalam tanah Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Di dalamnya bilik untuk tempat tinggal. .

jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.´ (Surah An-Nuur. dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum ugama Allah.Ulasan: Hukum Syara¶ telah menggariskan hukuman terhadap perlakuan tersebut : Di dera dengan seratus kali rotan dan di buang negeri setahun Firman Allah Ta¶ala: ³Perempuan Yang berzina dan lelaki Yang berzina. dan hendaklah disaksikan hukuman seksa Yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang Yang beriman. Ayat 2) . hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat.

.Sambungan« Rasulullah Sallallahu µAlaihi Wa Sallam bersabda. bermaksud: ³Lelaki dan perempuan (yang belum pernah berkahwin) apabila melakukan zina hendaklah didera seratus kali rotan dan dibuang negeri setahun´ Hadith Riwayat Muslim Pemakaian undang-undang jenayah Syari¶ah merupakan lunas kepada pemerintahan. namun cara menjalankan hukuman pula kemungkinan bersumberkan daripada Undang-Undang Resam.

Tuduhan : Melanggar kehormatan manusia.Pengiran Seri Laila lawan Pengiran Bendahara Sakam Pada zaman pemerintahab Sultan Saiful Rijal (TM1533 -1581) Kesalahan : Merampas pengantin perempuan daripada suaminya ketika berlangsung majlis persandingan. adat istiadat dan menghilangkan negara kehormatan pembesar-pembesar . tidak menghormati undang-undang negara.

Pengiran Seri Laila lawan Pengiran Bendahara Sakam Mahkamah telah mendapati beliau bersalah dan dihukum mengikut hukuman yang tersebut di dalam Hukum Kanun Brunei Apabila rayuan dihadapkan. . Pengiran Bendahara Sakam diberikan pengampunan dan kebebasan berdasarkan µUndang-Undang Resam¶.

. kalau ia dihukum. boleh diampunkan jika rakyat memohonkan ampun baginya. Bererti hukuman boleh dibatalkan kerana Raja memang sedia ada kuasa pengampunan.Pengiran Seri Laila lawan Pengiran Bendahara Sakam Peruntukan Undang-Undang Resam : Seseorang yang sangat berjasa. Suatu undang-undang itu diperbuat oleh Raja dengan persetujuan rakyat. ikhlas hati dan berguna kepada negara.

. Pelaksanaan hukuman undang-undang jenayah Syari¶ah menghadapi cabaran dan halangan dengan adanya penggunaan µUndang-Undang Resam¶ dalam masa yang sama. Pemakaian Undang-Undang Resam juga diterapkan bersama.Ulasan: Hukum Kanun sudah dipraktikkan dalam pemerintahan Sultan Saiful Rijal dan Sultan-Sultan terdahulu.

CITA-CITA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU¶IZZADDIN WADDAULAH PENUBUHAN MAHKAMAH SYARI¶AH DAN PELAKSANAAN KANUN JINA-I ISLAM CABARAN DAN HALANGAN PELAKSANAAN KANUN JINA-I ISLAM .UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARI¶AH DI : ERA KESULTANAN MUTAKHIR.

Kerajaan Baginda memutuskan untuk menjadikan undang-undang Islam sebagai undang-undang dasar negara Memperkenankan penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syari¶ah ke tahap yang setinggi-tingginya .CITA-CITA KDYMM KEARAH PENGISLAMAN UNDANG-UNDANG BRUNEI Kerajaan Baginda berusaha untuk melaksanakan Islam sebagai falsafah negara dalam semua bidang dan kegiatan.

. kita telah pun melaksanakan pengharaman arak. kerana Sempena Menyambut Pelancaran Menulis Al-Quran yang menggantikan Cokmar Universiti Brunei Darussalam. Pada 23hb Februari 1993 arak dengan terangnya diharamkan oleh al- Quran...KERATAN TITAH KDYMM ³ Kita tahu.´ ³Begitulah seterusnya.. Kerana itu turut menjadi kewajipan kita untuk mengutip mana-mana yang termampu oleh kita melaksanakannya daripada ajaran-ajaran al-Quran itu..´ . Sebagai misalan. tidak ada undang-undang dan perlembangaan yang lebih benar dan lebih unggul daripada al-Quran. banyak lagi perkara yang ditegah oleh al-Quran itu sudahpun menjadi sebahagian daripada peraturan dan undang-undang negara kita«.

´ . sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta¶ala«.KERATAN TITAH KDYMM ³ Oleh itu. maka beta telah memperkenankan penubuhan mahkamah-mahkamah syari¶ah sehingga ke tahap yang setinggi-tingginya. dengan rasa keimanan yang bulat terhadap peraturan dan undang-undang Allah. bagi menangani bukan sahaja Sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-50 tahun di Balai Singgahsana Istana Nurul Iman. malahan juga di ketika yang sesuai dan munasabah akan juga mengendalikan Kanun Jina-¶I Islam yakni µIslamic Criminal Act¶ selengkapnya. Pada 15hb Julai 1996 pentadbiran undang-udang keluarga.

diat dan ta¶zir Pendakwaan yang cekap.PERKARA YANG DIPERLUKAN DI DALAM µPENTADBIRAN DAN PELAKSANAAN¶ Perintah Keterangan Mahkamah Syariah : Bagi pembuktian kes-kes hudud. qisas. diat dan ta¶zir. Undang-Undang Acara Jenayah Mahkamah Syariah : Bagi mengendalikan kes-kes hudud. qisas. memberi keputusan dan menjatuhkan hukuman yang adil . berwibawa dan berpengalaman : Memainkan peranan penting di dalam kes-kes jenayah Penguatkuasaan : Bagi penyiasatan yang merupakan asas kepada sesuatu kes untuk di teruskan Peguam Syari¶e : Bagi Membantu Mahkamah Syariah menegakkan keadilan.

Minuman Yang Memabukkan Membeli atau menjual atau meminum sebarang minuman yang Bab 172 memabukkan atau minuman lain yang ditegah oleh hukum Syara¶ dalam mana-mana kedai atau tempat awam. . PENGGAL 77. Denda: $500 / Kesalahan kedua $750 / kesalahan seterusnya $1.000.KESALAHAN JENAYAH SYARI¶AH DI BAWAH AKTA MAJLIS UGAMA ISLAM DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH KADI.

(Penjara sebulan atau denda $1. Hukuman : Penjara 6 bulan atau didenda sebanyak 5ribu ringgit.000) Perintah mahkamah: Tertuduh pertama (perempuan) : Denda $1. (Penjara 7 hari atau denda $200) Persetubuhan haram dengan siapa yang ditegah oleh hukum Syara¶ untuk berkahwin. . (Penjara 6 bulan atau denda $5. (Lelaki: penjara 5 tahun / Perempuan: penjara 1tahun.00 atau penjara 50 hari.000).300. Dengan itu kesalahan dihukum dibawah Bab 178(4) akta majlis ugama islam dan mahkamah2 kadi penggal 77 Semakan 1984. Yang Tertuduh 1 (Perempuan) Yang Tertuduh 2 (Lelaki) Lawan Pendakwa Syari¶e Aduan Orang Awam mengenai seorang perempuan melahirkan sepasang anak kembar pada 13th sept 1998 sedangkan baru bernikah 14th august 1998.CONTOH KES Bab 178 (1) (2) (3) (4) Persetubuhan Luar Nikah : Bersekedudukan semula dengan isteri tanpa melafaz rujuk yang sah. Tertuduh kedua (lelaki) : Denda $1. Perempuan bersubahat melakukan perkara di atas.300 atau penjara 50 hari. Rangka tuduhan: Yang Tertuduh 1 dan 2 pada bulan Januari 1998 hingga julai 1998 waktu siang dan malam dirumah telah melakukan persetubahan haram. Persetubuhan haram dengan sama ada atau tidak menganut ugama Islam.

Persoalan: Adakah ini bererti undang-undang Islam hendaklah menjadi undang-undang dasar Negara? Adakah bermaksud undang-undang yang berkuatkuasa di Negara ini hendaklah sesuai dengan kehendak Syara¶? .PERLEMBAGAAN µPerlembagaan Negeri Brunei 1959¶¶ menyatakan : Bab 3(1) The religion of Brunei Darussalam shall be the Muslim Religion according to the Shefeite Sect of that Religion: Provided that all other religion may be practised in peace and harmony by the person professing them in any part of Brunei Darussalam. Bab ini membuat peruntukan khusus mengenai agama Islam.

doktrin ekuiti dan statut pemakaian am itu hanya akan berjalan kuatkuasanya dalam negeri sejauh mana keadaan negeri dan penduduknya mengizinkan. dan kecuali peruntukan lain telah atau akan dibuat oleh sebarang undang-undang bertulis yang berjalan kuatkuasanya di dalam negeri. dan tertakluk kepada syarat-syarat yang dikehendaki oleh keadaan tempatan dan adat bumi putera . akan berjalan kuatkuasanya di dalam negeri dengan syarat Common Law. seperti yang ditadbir atau dikuatkuasakan di England pada permulaan undangundang ini. Common Law England dan doktrin ekuiti bersama dengan statut pemakaian am.AKTA PEMAKAIAN UNDANG-UNDANG µApplication of Law ¶ menyatakan : Bab 2 : Tertakluk kepada peruntukan dalam undang-undang ini.

 Akta ini juga menutup pintu bagi undang-undang Islam untuk dijadikan rujukan terakhir. . Akta ini menyempitkan dan menyekat pemakaian undang- undang Islam sebagai sumber undang-undang Brunei.

Mahkamah Syari¶ah perlu diberikan segala kemudahan sama seperti Mahkamah Sivil. Persoalan : Bagaimana kedudukan kedua-dua sistem perundangan dan kehakiman ini di Negara kita? Langkah mewujudkan satu sistem perundangan dan kehakiman Islam di Brunei : Mahkamah Syari¶ah perlu dipertingkatkan bidangkuasanya. .MEMPERKEMASKAN MAHKAMAH SYARIAH Brunei Darussalam mempunyai dua sistem perundangan dan kehakiman iaitu Syara¶ dan Sivil.

 Seandainya kedua-dua sistem perundangan dan kehakiman ini masih berterusan dalam keadaan berasingan. . Keadaan ini akan menghambat serta menghalang dan seterusnya menggagalkan dasar matlamat kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan. maka.

pendedahan dan pengetahuan golongan ini terhadap undang-undang Islam? Adakah kefahaman. Peguam.SIKAP PEGAWAI UNDANG-UNDANG Pendedahan dan pemahaman terhadap undang-undang Islam adalah perlu. Pegawai Perundangan dan Kehakiman. Persoalan : Sejauhmana kefahaman. Fokus utama kepada mereka yang berlatarbelakang pendidikan dan latihan undang-undang Inggeris. pendedahan dan pengetahuan golongan ini terhadap undang-undang Islam. mencapai tahap µmendukung¶ pelaksanaan undang-undang Islam? .

Memberikan kefahaman. pendedahan dan pengetahuan secara pendekatan teratur dan berkesan. Tujuan : Menggabungkan tenaga dan kepakaran kedua-dua golongan perundangan dan kehakiman Brunei(Syara¶/Sivil) Mengintegrasikan kedua-kedua golongan dalam satu sistem perundangan dan kehakiman. dengan. . Penyertaan berkesan daripada golongan yang berlatarbelakang pendidikan dan latihan undang-undang Inggeris terhadap undangundang Islam. hendaklah di ambil kira.

hendaklah di wujudkan. Persoalan : Sejauhmana pegawai-pegawai perundangan dan kehakiman yang sedia ada.MEWUJUDKAN PEGAWAI PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN YANG BERWIBAWA Pendidikan dan Latihan untuk menguasai undang-undang Islam dan Sivil. memberi jaminan untuk mewujudkan satu sistem perundangan dan kehakiman Brunei? .

hendaklah dilakukan dengan segera. teratur dan berkesan ke arah melahirkan pegawai-pegawai perundangan dan kehakiman yang berwibawa. kerana. Didikan dan latihan melalui perancangan jangka panjang yang teliti. bergantung kepada mereka yang ahli dalam kedua-dua bidang ini. . Kejayaan pelaksanaan Undang-Undang Islam sepenuhnya sebagai undang-undang dasar dan utama.

. Usaha giat sedang di lakukan ke arah pelaksanaan undang-undang Islam dengan menjadikannya sebagai undang-undang dasar dan utama negara. Bagi pentadbiran dan perlaksanaan kanun jina-I sepertimana kehendak titah KDYMM. Kerajaan Brunei Darussalam di bawah pimpinan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu¶izzaddin Waddaulah telah menggariskan dasar negara untuk menghayati nilai-nilai Islam dalam semua aspek bernegara dan berbangsa.KESIMPULAN«. beberapa perkara perlu di wujudkan yang mana perkara-perkara tersebut sememangnya sedang dilaksanakan. Kerajaan Brunei Darussalam sedang menuju ke arah pelaksanaan undangundang Islam sepenuhnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful