UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARI¶AH DI BRUNEI : HALANGAN DAN CABARAN PELAKSANAAN.

SHAMSUL BIN HAJI AHMAD 09D 0014

Agenda pembentangan

BAHAGIAN 1

UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARI¶AH : ERA KESULTANAN MELAYU BRUNEI.

BAHAGIAN 2

UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARI¶AH : ERA KESULTANAN MUTAKHIR.

1

ISLAM DI BRUNEI : PERKEMBANGAN DAN KEDUDUKAN.

KEDATANGAN ISLAM PERKEMBANGAN DAN KEDUDUKAN ISLAM

. Penduduk-penduduk Alam Melayu menganut Hindu.Menurut para Pengkaji sejarah. Islam telah bertapak di Brunei sejak abad ke-10 Masihi. Kekuatan pengaruh Kerajaan Hindu merupakan penghalang terhadap usaha-usaha penyebaran Islam.

PERINGKAT PERTAMA: ABAD KE-10 MASIHI Sambutan dingin daripada Penduduk-Penduduk Alam Melayu Islam hanya di anuti oleh kelompok kecil. PERINGKAT KEDUA: ABAD KE-13 MASIHI Islam di terima oleh Raja dan Majoriti rakyat Penubuhan Kesultanan Melayu Islam. PERINGKAT KETIGA: ABAD KE-16 MASIHI Kedudukan Islam di peringkat µkedaulatan yang tertinggi¶. . Penyebaran hingga ke kawasan-kawasan sekitar Brunei seperti Filifina dan pesisir pantai Pulau Borneo.

UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARI¶AH DI : ERA KESULTANAN MELAYU BRUNEI. KES-KES JENAYAH SYARI¶AH DI DALAM HUKUM KANUN BRUNEI SEJARAH MAKAM RAJA AYANG PENGAMPUNAN PENGIRAN BENDAHARA SAKAM .

KELAINAN HUKUM KANUN DENGAN HUKUM SYARA¶ DI DALAM HUKUM KANUN BRUNEI KES Membunuh tiada setahu raja-raja dan menteri Mencuri Menampar Membawa biduanda org dgn tiada setahu penghulu FASAL 5 7 8 10 11 12 14 15 16 HUKUM KANUN Di denda sepuluh se tahil sepaha Di denda sepuluh se tahil sepaha Setengah harga Di denda seharga orang mati Di denda sepuluh se tahil sepaha Didenda lima mas / sepuluh mas Di bunuh / di denda HUKUM SYARA¶ Di bunuh (Qisas) Di kudung tangannya (Hudud) Di tampar juga (Qisas) Tidak di kenakan denda Sekadar memberi harganya Di rejam Bersumpah / bertaubat Mencuri binatang ternakan Menawar anak isteri orang Tuduh menuduh Meminjam sesuatu Zina Di ganti sepertiga harganya / Barang yang di pinjam itu di tentukan setengah harganya Di bunuh Di dera (Hudud) .

iaitu siapa sahaja yang melanggar hukum Islam akan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Mereka pun dihukum menurut undang-undang Islam tetapi hukuman terhadap mereka itu diwalihkan daripada yang lain. Sultan Brunei yang termasyur warak. iaitu diaturkan diam di satu tempat yang disifatkan sebagai rumah di dalam tanah dan dibekalkan dengan keperluan secukupnya.SEBUAH ARTIKEL MENCERITAKAN ³Menurut sejarah. Maka atas titak perintah Sultan Sulaiman (TM 1432-1485). yang perempuan termasyur dengan nama µRaja Ayang¶. Keberangkatan mereka ke tempat dikhaskan itu diarak dengan penuh kebesaran menurut adat istiadat Diraja Brunei´ . berpegang teguh kepada lunas-lunas Islam. terdapat dua orang Keluarga Diraja Brunei yang cantik rupawan dan tampan telah melakukan perbuatan yang menyalahi dengan hukum Islam. termasuk mengadakan serombong pernafasan.

Haji Awang Mohd. Kedua-dua mereka rela menjalani hukuman. Jamil Al-Sufri.SEJARAH RAJA AYANG Sejarah lisan yang nyata. . Kesalahan bersekedudukan seakan-akan suami isteri lalu dihukum mati. Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Adik-beradik daripada golongan Keluarga Diraja Brunei. Pada zaman pemerintahan Sultan Sulaiman (TM 1432 ± 1485).

Jamil Al-Sufri.SEJARAH RAJA AYANG Cara pelaksanaan hukuman : Disediakan sebuah rumah di dalam tanah Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Di bekalkan dengan makanan termasuk alat memasak. Haji Awang Mohd. Mendiami tempat tersebut sehingga menghembuskan nafas terakhir. Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. . Di dalamnya bilik untuk tempat tinggal. seakan-akan bukit.

jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan hendaklah disaksikan hukuman seksa Yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang Yang beriman.´ (Surah An-Nuur. Ayat 2) . dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum ugama Allah. hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat.Ulasan: Hukum Syara¶ telah menggariskan hukuman terhadap perlakuan tersebut : Di dera dengan seratus kali rotan dan di buang negeri setahun Firman Allah Ta¶ala: ³Perempuan Yang berzina dan lelaki Yang berzina.

Sambungan« Rasulullah Sallallahu µAlaihi Wa Sallam bersabda. bermaksud: ³Lelaki dan perempuan (yang belum pernah berkahwin) apabila melakukan zina hendaklah didera seratus kali rotan dan dibuang negeri setahun´ Hadith Riwayat Muslim Pemakaian undang-undang jenayah Syari¶ah merupakan lunas kepada pemerintahan. . namun cara menjalankan hukuman pula kemungkinan bersumberkan daripada Undang-Undang Resam.

Pengiran Seri Laila lawan Pengiran Bendahara Sakam Pada zaman pemerintahab Sultan Saiful Rijal (TM1533 -1581) Kesalahan : Merampas pengantin perempuan daripada suaminya ketika berlangsung majlis persandingan. adat istiadat dan menghilangkan negara kehormatan pembesar-pembesar . tidak menghormati undang-undang negara. Tuduhan : Melanggar kehormatan manusia.

Pengiran Seri Laila lawan Pengiran Bendahara Sakam Mahkamah telah mendapati beliau bersalah dan dihukum mengikut hukuman yang tersebut di dalam Hukum Kanun Brunei Apabila rayuan dihadapkan. . Pengiran Bendahara Sakam diberikan pengampunan dan kebebasan berdasarkan µUndang-Undang Resam¶.

.Pengiran Seri Laila lawan Pengiran Bendahara Sakam Peruntukan Undang-Undang Resam : Seseorang yang sangat berjasa. boleh diampunkan jika rakyat memohonkan ampun baginya. Bererti hukuman boleh dibatalkan kerana Raja memang sedia ada kuasa pengampunan. kalau ia dihukum. ikhlas hati dan berguna kepada negara. Suatu undang-undang itu diperbuat oleh Raja dengan persetujuan rakyat.

Pemakaian Undang-Undang Resam juga diterapkan bersama. . Pelaksanaan hukuman undang-undang jenayah Syari¶ah menghadapi cabaran dan halangan dengan adanya penggunaan µUndang-Undang Resam¶ dalam masa yang sama.Ulasan: Hukum Kanun sudah dipraktikkan dalam pemerintahan Sultan Saiful Rijal dan Sultan-Sultan terdahulu.

CITA-CITA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU¶IZZADDIN WADDAULAH PENUBUHAN MAHKAMAH SYARI¶AH DAN PELAKSANAAN KANUN JINA-I ISLAM CABARAN DAN HALANGAN PELAKSANAAN KANUN JINA-I ISLAM .UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARI¶AH DI : ERA KESULTANAN MUTAKHIR.

CITA-CITA KDYMM KEARAH PENGISLAMAN UNDANG-UNDANG BRUNEI Kerajaan Baginda berusaha untuk melaksanakan Islam sebagai falsafah negara dalam semua bidang dan kegiatan. Kerajaan Baginda memutuskan untuk menjadikan undang-undang Islam sebagai undang-undang dasar negara Memperkenankan penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syari¶ah ke tahap yang setinggi-tingginya .

KERATAN TITAH KDYMM ³ Kita tahu. kita telah pun melaksanakan pengharaman arak. Pada 23hb Februari 1993 arak dengan terangnya diharamkan oleh al- Quran.´ ³Begitulah seterusnya. banyak lagi perkara yang ditegah oleh al-Quran itu sudahpun menjadi sebahagian daripada peraturan dan undang-undang negara kita«. tidak ada undang-undang dan perlembangaan yang lebih benar dan lebih unggul daripada al-Quran... Kerana itu turut menjadi kewajipan kita untuk mengutip mana-mana yang termampu oleh kita melaksanakannya daripada ajaran-ajaran al-Quran itu.. kerana Sempena Menyambut Pelancaran Menulis Al-Quran yang menggantikan Cokmar Universiti Brunei Darussalam... Sebagai misalan.´ .

sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta¶ala«. dengan rasa keimanan yang bulat terhadap peraturan dan undang-undang Allah. malahan juga di ketika yang sesuai dan munasabah akan juga mengendalikan Kanun Jina-¶I Islam yakni µIslamic Criminal Act¶ selengkapnya. Pada 15hb Julai 1996 pentadbiran undang-udang keluarga. maka beta telah memperkenankan penubuhan mahkamah-mahkamah syari¶ah sehingga ke tahap yang setinggi-tingginya.´ . bagi menangani bukan sahaja Sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-50 tahun di Balai Singgahsana Istana Nurul Iman.KERATAN TITAH KDYMM ³ Oleh itu.

diat dan ta¶zir Pendakwaan yang cekap. Undang-Undang Acara Jenayah Mahkamah Syariah : Bagi mengendalikan kes-kes hudud. memberi keputusan dan menjatuhkan hukuman yang adil .PERKARA YANG DIPERLUKAN DI DALAM µPENTADBIRAN DAN PELAKSANAAN¶ Perintah Keterangan Mahkamah Syariah : Bagi pembuktian kes-kes hudud. berwibawa dan berpengalaman : Memainkan peranan penting di dalam kes-kes jenayah Penguatkuasaan : Bagi penyiasatan yang merupakan asas kepada sesuatu kes untuk di teruskan Peguam Syari¶e : Bagi Membantu Mahkamah Syariah menegakkan keadilan. diat dan ta¶zir. qisas. qisas.

KESALAHAN JENAYAH SYARI¶AH DI BAWAH AKTA MAJLIS UGAMA ISLAM DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH KADI. Denda: $500 / Kesalahan kedua $750 / kesalahan seterusnya $1. Minuman Yang Memabukkan Membeli atau menjual atau meminum sebarang minuman yang Bab 172 memabukkan atau minuman lain yang ditegah oleh hukum Syara¶ dalam mana-mana kedai atau tempat awam. PENGGAL 77. .000.

Dengan itu kesalahan dihukum dibawah Bab 178(4) akta majlis ugama islam dan mahkamah2 kadi penggal 77 Semakan 1984.00 atau penjara 50 hari. (Penjara 6 bulan atau denda $5.000) Perintah mahkamah: Tertuduh pertama (perempuan) : Denda $1. Tertuduh kedua (lelaki) : Denda $1. Hukuman : Penjara 6 bulan atau didenda sebanyak 5ribu ringgit. (Penjara 7 hari atau denda $200) Persetubuhan haram dengan siapa yang ditegah oleh hukum Syara¶ untuk berkahwin.300 atau penjara 50 hari. Rangka tuduhan: Yang Tertuduh 1 dan 2 pada bulan Januari 1998 hingga julai 1998 waktu siang dan malam dirumah telah melakukan persetubahan haram.000). (Penjara sebulan atau denda $1. Yang Tertuduh 1 (Perempuan) Yang Tertuduh 2 (Lelaki) Lawan Pendakwa Syari¶e Aduan Orang Awam mengenai seorang perempuan melahirkan sepasang anak kembar pada 13th sept 1998 sedangkan baru bernikah 14th august 1998. . Perempuan bersubahat melakukan perkara di atas. (Lelaki: penjara 5 tahun / Perempuan: penjara 1tahun.CONTOH KES Bab 178 (1) (2) (3) (4) Persetubuhan Luar Nikah : Bersekedudukan semula dengan isteri tanpa melafaz rujuk yang sah. Persetubuhan haram dengan sama ada atau tidak menganut ugama Islam.300.

Persoalan: Adakah ini bererti undang-undang Islam hendaklah menjadi undang-undang dasar Negara? Adakah bermaksud undang-undang yang berkuatkuasa di Negara ini hendaklah sesuai dengan kehendak Syara¶? .PERLEMBAGAAN µPerlembagaan Negeri Brunei 1959¶¶ menyatakan : Bab 3(1) The religion of Brunei Darussalam shall be the Muslim Religion according to the Shefeite Sect of that Religion: Provided that all other religion may be practised in peace and harmony by the person professing them in any part of Brunei Darussalam. Bab ini membuat peruntukan khusus mengenai agama Islam.

AKTA PEMAKAIAN UNDANG-UNDANG µApplication of Law ¶ menyatakan : Bab 2 : Tertakluk kepada peruntukan dalam undang-undang ini. doktrin ekuiti dan statut pemakaian am itu hanya akan berjalan kuatkuasanya dalam negeri sejauh mana keadaan negeri dan penduduknya mengizinkan. seperti yang ditadbir atau dikuatkuasakan di England pada permulaan undangundang ini. dan kecuali peruntukan lain telah atau akan dibuat oleh sebarang undang-undang bertulis yang berjalan kuatkuasanya di dalam negeri. dan tertakluk kepada syarat-syarat yang dikehendaki oleh keadaan tempatan dan adat bumi putera . Common Law England dan doktrin ekuiti bersama dengan statut pemakaian am. akan berjalan kuatkuasanya di dalam negeri dengan syarat Common Law.

 Akta ini juga menutup pintu bagi undang-undang Islam untuk dijadikan rujukan terakhir. . Akta ini menyempitkan dan menyekat pemakaian undang- undang Islam sebagai sumber undang-undang Brunei.

MEMPERKEMASKAN MAHKAMAH SYARIAH Brunei Darussalam mempunyai dua sistem perundangan dan kehakiman iaitu Syara¶ dan Sivil. . Mahkamah Syari¶ah perlu diberikan segala kemudahan sama seperti Mahkamah Sivil. Persoalan : Bagaimana kedudukan kedua-dua sistem perundangan dan kehakiman ini di Negara kita? Langkah mewujudkan satu sistem perundangan dan kehakiman Islam di Brunei : Mahkamah Syari¶ah perlu dipertingkatkan bidangkuasanya.

maka. Keadaan ini akan menghambat serta menghalang dan seterusnya menggagalkan dasar matlamat kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan. Seandainya kedua-dua sistem perundangan dan kehakiman ini masih berterusan dalam keadaan berasingan. .

Fokus utama kepada mereka yang berlatarbelakang pendidikan dan latihan undang-undang Inggeris. Pegawai Perundangan dan Kehakiman. pendedahan dan pengetahuan golongan ini terhadap undang-undang Islam.SIKAP PEGAWAI UNDANG-UNDANG Pendedahan dan pemahaman terhadap undang-undang Islam adalah perlu. pendedahan dan pengetahuan golongan ini terhadap undang-undang Islam? Adakah kefahaman. Persoalan : Sejauhmana kefahaman. Peguam. mencapai tahap µmendukung¶ pelaksanaan undang-undang Islam? .

Tujuan : Menggabungkan tenaga dan kepakaran kedua-dua golongan perundangan dan kehakiman Brunei(Syara¶/Sivil) Mengintegrasikan kedua-kedua golongan dalam satu sistem perundangan dan kehakiman. dengan. Penyertaan berkesan daripada golongan yang berlatarbelakang pendidikan dan latihan undang-undang Inggeris terhadap undangundang Islam. Memberikan kefahaman. . pendedahan dan pengetahuan secara pendekatan teratur dan berkesan. hendaklah di ambil kira.

MEWUJUDKAN PEGAWAI PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN YANG BERWIBAWA Pendidikan dan Latihan untuk menguasai undang-undang Islam dan Sivil. hendaklah di wujudkan. memberi jaminan untuk mewujudkan satu sistem perundangan dan kehakiman Brunei? . Persoalan : Sejauhmana pegawai-pegawai perundangan dan kehakiman yang sedia ada.

teratur dan berkesan ke arah melahirkan pegawai-pegawai perundangan dan kehakiman yang berwibawa. Didikan dan latihan melalui perancangan jangka panjang yang teliti. bergantung kepada mereka yang ahli dalam kedua-dua bidang ini. kerana. . Kejayaan pelaksanaan Undang-Undang Islam sepenuhnya sebagai undang-undang dasar dan utama. hendaklah dilakukan dengan segera.

beberapa perkara perlu di wujudkan yang mana perkara-perkara tersebut sememangnya sedang dilaksanakan. Kerajaan Brunei Darussalam di bawah pimpinan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu¶izzaddin Waddaulah telah menggariskan dasar negara untuk menghayati nilai-nilai Islam dalam semua aspek bernegara dan berbangsa. Kerajaan Brunei Darussalam sedang menuju ke arah pelaksanaan undangundang Islam sepenuhnya. Usaha giat sedang di lakukan ke arah pelaksanaan undang-undang Islam dengan menjadikannya sebagai undang-undang dasar dan utama negara. Bagi pentadbiran dan perlaksanaan kanun jina-I sepertimana kehendak titah KDYMM.KESIMPULAN«. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful