P. 1
soalan cnc

soalan cnc

|Views: 964|Likes:
Published by abdcareem

More info:

Published by: abdcareem on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

Sections

 • SULIT 2 8301/1
 • SULIT 3 8301/1
 • SULIT 4 8301/1
 • SULIT 5 8301/1
 • SULIT 6 8301/1
 • SULIT 7 8301/1
 • SULIT 8 8301/1
 • SULIT 9 8301/1
 • SULIT 10 8301/1
 • SULIT 11 8301/1
 • SULIT 11 8302/1
 • SULIT 12 8302/1
 • SULIT 13 8302/1
 • SULIT 14 8302/1
 • SULIT 15 8302/1
 • SULIT 16 8302/1
 • SULIT 17 8302/1
 • SULIT 18 8302/1
 • SULIT 19 8302/1
 • SULIT 20 8302/1
 • SULIT 21 8302/1

AMALAN BENGKEL MESIN

Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
sekolah menengah teknik
Pemesinan Berkomputer (8301/1)
Amalan Bengkel Mekanikal (8302/1)
FORMAT PENTAKSIRAN
Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Mulai SPM 2009
© 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia


PRAKATAKementerian Pelajaran Malaysia telah meluluskan kurikulum bagi Mata Pelajaran
Aliran Vokasional (MPAV) Sekolah Menengah Teknik. Pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran Ketukangan ini bermula pada tahun 2008 di peringkat
Tingkatan IV.

Mata pelajaran tersebut ditawarkan sebagai mata pelajaran pada peringkat
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 2009. Format pentaksiran bagi
mata pelajaran tersebut direka bentuk berdasarkan hasrat dan matlamat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan serta mengikut kehendak kandungan kurikulum berkenaan,
seperti yang ternyata dalam dokumen rasmi Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan
Pelajaran.

Format pentaksiran direka bentuk berdasarkan prinsip asas pentaksiran, terutamanya
aspek kesahan, kebolehpercayaan, kebolehlaksanaan dan penjaminan kualiti. Aspek
keserasian dengan kurikulum turut diberi keutamaan. Ini bermakna pentaksiran
memberi fokus khusus kepada pencapaian objektif mata pelajaran, yang merangkumi
bidang pengetahuan, kemahiran dan nilai. Reka bentuk pentaksiran juga memastikan
keseluruhan pentaksiran mempunyai kerelevanan dan kecukupcakupan daripada
aspek kandungan sukatan pelajaran.

Dokumen ini dikeluarkan dengan hasrat untuk mendekatkan pentaksiran dengan
masyarakat, terutamanya para guru, ibu bapa dan semua murid. Dengan ini adalah
diharapkan maklumat yang terkandung dalam dokumen ini dapat memberi gambaran
jelas tentang apa yang ditaksir dan bagaimana pentaksiran itu akan dilaksanakan.
Usaha ini dianggap penting bagi memberikan keadilan kepada semua murid yang akan
mengambil peperiksaan serta menjaga kewibawaan institusi Lembaga Peperiksaan.

DATO` DR. SALBIAH BINTI ISMAIL
Pengarah Peperiksaan
Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Kuala Lumpur

Ogos 2009


2

FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN ALIRAN VOKASIONAL (MPAV)
KEJURUTERAAN KETUKANGAN MULAI SPM 2009


1.0 PENGENALAN

Sukatan Pelajaran bagi Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) di Sekolah
Menengah Teknik telah dikeluarkan oleh Bahagian Kurikulum Teknik dan
Vokasional (BKTV), Jabatan Pendidikan Teknikal pada tahun 2003. Sukatan
Pelajaran tersebut telah diluluskan oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat
Bil. 1/2002 bertarikh 26 Mac 2002. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat
Bil.1/2003 bertarikh 10 Januari 2003 telah meluluskan cadangan untuk
melaksanakan 38 mata pelajaran aliran vokasional secara modular bermula
tahun 2006.

Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) ditawarkan sebagai mata pelajaran
elektif kepada calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).


2.0 ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

Antara aspek penting yang dipertimbangkan dalam proses perekabentukan
format pentaksiran ialah:

2.1 Kesahan

Kesahan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu relevan dan cakupan.
Perekaan bentuk instrumen pentaksiran ini telah memastikan semua
konstruk (perkara yang ditaksir) dijelmakan berdasarkan objektif mata
pelajaran. Item yang dikemukakan adalah akur dengan kurikulum dan
spesifikasi ujian serta mempunyai kesesuaian dari segi kumpulan sasaran,
aras kesukaran, konteks dan situasi. Kandungan instrumen pentaksiran
mencakupi semua aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperoleh
dalam pendidikan mata pelajaran berkenaan, seperti yang dihasratkan oleh
kurikulum.

2.2 Kebolehpercayaan

Kebolehpercayaan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu ketekalan dan
ketepatan. Satu spesifikasi ujian direka bentuk bagi setiap instrumen
pentaksiran untuk dijadikan piawaian yang diikuti dalam pembinaan
instrumen. Ini adalah untuk memastikan ketepatan, kesetaraan dan
ketekalan instrumen pentaksiran yang dihasilkan setiap tahun.

3
2.3 Kebolehlaksanaan

Format pentaksiran ini telah mengambil kira aspek-aspek yang memastikan
pentadbiran pentaksiran boleh dilaksanakan.

2.4 Penjaminan Kualiti

Format pentaksiran ini telah mengambil kira keperluan pentaksiran yang
berperanan sebagai mekanisme dalam memastikan bukan sahaja semua
yang diharapkan dalam kurikulum Mata Pelajaran Aliran Vokasional dapat
direalisasikan tetapi juga menepati tahap kualiti yang dihasratkan.

2.5 Keserasian dengan Kehendak Kurikulum

Format pentaksiran dan jenis item yang dicadangkan mengambil kira
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ingin diperkembangkan dalam
pengajaran dan pembelajaran Mata Pelajaran Aliran Vokasional.3.0 KELULUSAN

Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan
format pentaksiran bagi Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
Kejuruteraan Ketukangan mulai SPM 2009. Format tersebut telah diluluskan
dalam Mesyuarat Kurikulum Pusat, Kementerian Pelajaran Malaysia, Bil.
5/2005 pada 14 September 2005.4.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN (OMP) ALIRAN VOKASIONAL UNTUK
PEMESINAN BERKOMPUTER


4.1 Mengetahui dan memahami tentang fakta, konsep/prinsip, terminologi
dan prosedur dalam pemesinan berkomputer.

4.2 Menggunakan pengetahuan pengaturcaraan kawalan berangka untuk
menyelesaikan masalah-masalah dalam pemesinan berkomputer.

4.3 Memperkembangkan pemikiran kreatif dalam bidang rekabentuk dan
pembuatan .

4.4 Menggunakan perisian komputer mesin kawalan berangka dan peralatan
bengkel dengan berkesan.

4.5 Melahirkan minat dalam bidang pemesinan berkomputer dan dapat
memenuhi kerjaya dalam bidang ini.


4

4.6 Bersikap bertanggungjawab, berkerjasama serta mementingkan
keselamatan diri sendiri dan insan lain.

4.7 Mampu menyelesaikan masalah rekabentuk dan pengaturcaraan dalam
bidang pemesinan berkomputer.

4.8 Menggunakan pengetahuan lukisan geometri dan mengaitkannya dengan
bidang kejuruteraan mekanikal.
5.0 OBJEKTIF PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN (OPMP) ALIRAN
VOKASIONAL UNTUK PEMESINAN BERKOMPUTER

Berdasarkan objektif mata pelajaran PEMESINAN BERKOMPUTER, berikut
adalah objektif pentaksiran (OPMP) yang dikenal pasti. Objektif pentaksiran ini
adalah untuk mengukur kebolehan murid:

5.1 Mengetahui dan memahami fakta, konsep/prinsip, terminologi dan
prosedur dalam Pemesinan Berkomputer.

5.2 Kebolehan murid mengaturcara kawalan berangka.

5.3 Kebolehan murid menggunakan pengetahuan pengaturcaraan kawalan
berangka untuk menyelesaikan masalah dalam Pemesinan Berkomputer.

5.4 Melahirkan daya kreativiti untuk merekabentuk dalam bidang pembuatan.

5.5 Kebolehan murid menghasilkan produk mengikut rekabentuk yang
dicadangkan.

5.6 Kebolehan murid menggunakan perisian CAD untuk merekabentuk.

5.7 Kebolehan menggunakan mesin kawalan berangka.

5.8 Memupuk minat terhadap Pemesinan Berkomputer.

5.9 Memenuhi kompetensi dalam bidang Pemesinan Berkomputer.

5.10 Mematuhi dan mengamalkan peraturan dan langkah-langkah
keselamatan.

5.11 Mematuhi prosedur mengendalikan mesin kawalan berangka.

5.12 Mengamalkan nilai-nilai murni.

5.13 Kebolehan mengenal pasti masalah rekabentuk pengaturcaraan
pemesinan berkomputer.


5
5.14 Kebolehan menyelesaikan masalah rekabentuk dan pengaturcaraan dalam
Pemesinan Berkomputer.

5.15 Kebolehan menghasilkan lukisan geometri asas.

5.16 Kebolehan mengaplikasi lukisan geometri dalam bidang kejuruteraan
mekanikal dan pembuatan.

5.17 Kebolehan untuk membuat lukisan keratan mesin.6.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN (OMP) ALIRAN VOKASIONAL UNTUK
AMALAN BENGKEL MEKANIKAL

6.1 Mengetahui dan memahami tentang fakta, konsep/prinsip, terminologi dan
prosedur dalam Amalan Bengkel Mekanikal.

6.2 Menggunakan pengetahuan kejuruteraan mekanikal untuk membentuk
pendapat yang rasional berhubung dengan masalah-masalah
kejuruteraan mekanikal.

6.3 Memperkembangkan pemikiran kreatif dalam bidang pembuatan
menerusi aktiviti intelektual dan praktikal.

6.4 Menggunakan peralatan bengkel dan mesin dengan berkesan.

6.5 Melahirkan minat dalam bidang Amalan Bengkel Mekanikal dan dapat
memenuhi kerjaya dalam bidang ini.

6.6 Bersikap bertanggungjawab, berkerjasama serta mementingkan
keselamatan diri sendiri, insan lain dan peralatan serta kelengkapan.

6.7 Mampu menyelesaikan masalah dalam bidang Amalan Bengkel
Mekanikal.

6.8 Mengenal pasti ciri-ciri dan peranan usahawan, agensi yang dapat
membantu usahawan serta memenuhi prosedur penubuhan perniagaan
dan seterusnya menyediakan rancangan perniagaan yang mudah
berkaitan Amalan Bengkel Mekanikal yang dipelajari dalam usaha
melahirkan usahawan.
6

7.0 OBJEKTIF PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN (OPMP) ALIRAN
VOKASIONAL UNTUK AMALAN BENGKEL MEKANIKAL

Berdasarkan objektif mata pelajaran AMALAN BENGKEL MEKANIKAL, berikut
adalah objektif pentaksiran (OPMP) yang dikenal pasti. Objektif pentaksiran ini
adalah untuk mengukur kebolehan murid:


7.1 Memahami, mematuhi, menghurai, mengenal, mengingati fakta,
konsep/prinsip dan terminologi dalam Amalan Bengkel Mekanikal.

7.2 Menerangkan, menjelaskan, mengamalkan dan mematuhi prosedur
Amalan Bengkel Mekanikal.

7.3 Mengaplikasikan pengetahuan dan melahirkan idea/cadangan untuk
merekabentuk bagi menyelesaikan masalah dalam Amalan Bengkel
Mekanikal.

7.4 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk mencipta, mengubah
suai, membaik pulih dalam pembuatan menerusi aktiviti intelektual dan
praktikal dalam Amalan Bengkel Mekanikal.

7.5 Menggunakan dan mengendalikan peralatan, mesin dengan cekap, mahir
serta berkesan dalam Amalan Bengkel Mekanikal.

7.6 Mengekalkan minat dan menamatkan proses pembelajaran/pengajian
dalam bidang Amalan Bengkel Mekanikal.

7.7 Bersikap bertanggungjawab, bekerjasama serta mementingkan
keselamatan diri sendiri, insan lain, peralatan dan kelengkapan.


8.0 ARAS KESUKARAN ITEM

Item yang dikemukakan mempunyai tiga aras iaitu:

8.1 Aras Rendah (R), dalam Bahagian A dan Bahagian B
Item yang mempunyai aras kesukaran rendah.

8.2 Aras Sederhana (S), dalam Bahagian C
Item yang mempunyai aras kesukaran sederhana.

8.3 Aras Tinggi (T), dalam Bahagian D
Item yang mempunyai aras kesukaran tinggi.

7
9.0 FORMAT PENTAKSIRAN

Pentaksiran Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) Kejuruteraan
Ketukangan mulai SPM 2009 menggunakan dua jenis instrumen. Kedua-dua
jenis instrumen ini adalah wajib bagi setiap calon – lihat Lampiran 1.
.

9.1 Peperiksaan Berpusat (Kertas 1)

9.2 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (Kertas 2).10.0 KERTAS SOALAN CONTOH

Contoh yang dibekalkan bertujuan memberi idea kepada pengguna tentang
kepelbagaian konstruk, konteks dan aras yang ditaburkan pada keseluruhan
kertas soalan berdasarkan piawaian spesifikasi ujian.

Pembinaan instrumen setiap tahun adalah mengikut satu dokumen spesifikasi
ujian yang piawai. Wajaran konstruk dan aras kesukaran adalah mengikut
spesifikasi ujian tersebut tetapi boleh diukur pada konteks yang berbeza.

10.1 Contoh Kertas Soalan Pemesinan Berkomputer (8301/1) - lihat
Lampiran 2.

10.2 Contoh Kertas Soalan Amalan Bengkel Mekanikal (8302/1) - lihat
Lampiran 3.Lampiran 1
8

FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN ALIRAN VOKASIONAL
SIJIL PELAJARAN MALAYSIAPERKARA

PENTAKSIRAN
BERASASKAN
SEKOLAH

PEPERIKSAAN BERPUSAT

Jenis
Instrumen
Modul Ujian Subjektif
Jenis Item
Berdasarkan
projek / aktiviti
Item Respons Terhad /
Terbuka
Bhg. A Bhg. B Bhg. C Bhg. D
Bilangan
Soalan
-
5 10 3 2
Skor Diberi
Kompeten /
Belum Kompeten
Bentuk Angka
Bhg. A Bhg. B Bhg. C Bhg. D
20 30 30 20

Jumlah
Skor
Mengikut bilangan
modul yang
ditaksir dalam
mata pelajaran 100
Mengikut Jadual Waktu Peperiksaan SPM
Bhg. A Bhg. B Bhg. C Bhg. D
25 min. 50 min. 45 min. 30 min.

Tempoh
Ujian

Sepanjang proses
P & P
di Ting. 4 & 5
2 jam 30 min.

Kompetensi berdasarkan eviden pengetahuan dan pemikiran

Bhg. A Bhg. B Bhg. C Bhg. D

Prosedur
mengikut
budaya kerja
baik & selamat

Aplikasi
Penyelesaian
masalah dan
kreativiti
Konstruk
Ditaksir
Kompetensi
berdasarkan
eviden proses
dan produk
Pengetahuan
dan
kefahaman
teori
Pengalaman
dialami
semasa
membuat
projek /aktiviti /
hasil kerja

Mengaplikasi
satu situasi /
pengalaman /
pengetahuan
ke situasi yang
lain / baru

Kebolehan
menyelesaikan
masalah dan
menghasilkan
idea baru /
menjana idea/
menginovasi
Cakupan
Konteks
Mencakupi semua modul dan huraian sukatan pelajaran
Tingkatan 4 dan Tingkatan 5

Aras
Kesukaran
&
Wajaran

Berdasarkan
Standard
Kekompetenan
MPAV

Berdasarkan standard dalam penyataan konstruk yang dirujuk.

Rendah : Sederhana : Tinggi
(5 : 3 : 2)


Alatan Tambahan Diperlukan

Kalkulator saintifik dan peralatan khusus berkaitan

9


Lampiran 210
[Lihat sebelah
8301/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
C
O
N
T
O
H
Kertas soalan ini mengandungi 30 halaman bercetak
NO. KAD PENGENALAN
ANGKA GILIRAN
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2XXX 8301/1
PEMESINAN BERKOMPUTER
Kertas 1
Nov./Dis.
2 jam Dua jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka
giliran anda pada petak yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian:
Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C
dan Bahagian D.
3. Jawab semua soalan.
4. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang
yang disediakan dalam kertas soalan. Kertas
soalan ini hendaklah diserahkan pada
akhir peperiksaan.
5. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan
jelas. Anda mungkin kehilangan skor jika
langkah-langkah penting tidak ditunjukkan
dengan teratur.
6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator
saintifk yang tidak boleh diprogram.
1 _
2
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Kod Pemeriksa:
Bahagian Soalan
Skor
Penuh
Skor
Diperoleh
A
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
B
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3
7 3
8 3
9 3
10 3
C
1 10
2 10
3 10
D
1 10
2 10
Jumlah 100
SULIT
SULIT 2 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Bahagian A
Jawab semua soalanDimensi saiz Dimensi sendeng Dimensi diameter

Dimensi sudut Dimensi kedudukan Dimensi jejariJadual 1


1 Jadual 1 menunjukkan penyataan jenis-jenis pendimensian.

Pilih mana-mana empat penyataan jenis-jenis pendimensian dan tuliskan
di ruang jawapan pada Rajah 1.Rajah 1

[Skor: 4]Skor
4
3
2
1
0
Konteks Konstruk Aras Kesukaran
Mendimensi (M04) Prinsip (P2) Rendah


SULIT 3 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

No.
Soalan
Jawapan Skor1

BAHAGIAN A


Dimensi diameter
Dimensi
jejarian

Dimensi
kedudukan


Dimensi saiz
Dimensi
sendeng

Dimensi
sudut4

Kriteria Penskoran Skor

Jawab 6/5/4 betul Skor 4
Jawab 3 betul Skor 3
Jawab 2 betul Skor 2
Jawab 1 betul Skor 1

4


[ Lihat sebelah
SULIT 4 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Bahagian B
Jawab semua soalan
Rajah 2

1 Rajah 2 menunjukkan lukisan yang telah dilukis dengan menggunakan perisian
AutoCAD.

Lengkapkan urutan kerja untuk melukis garisan bertangen luar dua bulatan
dengan menulis 1, 2 dan 3 pada ruang jawapan dalam Jadual 2.Arahan

Ruang Jawapan

Tan P2Tan P1LineEnter

4

Jadual 2
[Skor: 3]


Konteks
Konstruk Aras Kesukaran
Lukisan Terbantu
Komputer (M02)
Membina (P5) Rendah
Skor
3
2
1
0


SULIT 5 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
No.
Soalan
Jawapan Skor


1

BAHAGIAN B

Arahan Ruang Jawapan
Tan P2 3
Tan P1 2
Line 1
Enter

atau

Arahan Ruang Jawapan
Tan P2 2
Tan P1 3
Line 1
Enter
3

Kriteria Penskoran Skor

Mana-mana satu jadual jawapan 1 x 3


3
[ Lihat sebelah


SULIT 6 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Bahagian C
Jawab semua soalanRajah 3

1 Rajah 3 menunjukkan komponen yang hendak dikisar di mesin kisar kawalan
berangka berkomputer ( CNC ).

Lengkapkan Jadual 3 dengan titik koordinat mutlak atau koordinat nisbi/tokokan.

Mutlak Nisbi/ tokokan


ATAUPoint X Y
P1 0 0
P2 0
P3 20
P4
P5 70
P6 50 60
P7 60
P8 30
P9 60
P10 10
P11 10
P12 0 15
P13 0 0

Point X Y
P1 0 0
P2 0
P3 20
P4
P5 0
P6 -20 10
P7 0
P8 -10
P9 10
P10 -10
P11 0
P12 -10 0
P13 0 -15
Skor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Jadual 3
[Skor: 10]

Konteks Konstruk Aras Kesukaran
Pengaturcaraan Mudah
(M08)
Menghitung (K1) Sederhana
SULIT 7 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
No.
Soalan
Jawapan Skor


1

BAHAGIAN C


Atau
Mutlak

Point X Y
P1
P2 50
P3 50
P4 70 20
P5 50
P6
P7 40
P8 50
P9 20
P10 60
P11 15
P12
P13
Nisbi/ tokokan

Point X Y
P1
P2 50
P3 0
P4 20 0
P5 30
P6
P7 -10
P8 -10
P9 -10
P10 0
P11 -45
P12
P13
10

Kriteria Penskoran Skor

Mana-mana satu jadual jawapan 1 x 10


10
[ Lihat sebelah


SULIT 8 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

2 Rajah 4 menunjukkan satu plat pencontoh.

Lukiskan semula plat pencontoh itu mengikut skala saiz penuh pada halaman 9.
Diberi titik A sebagai panduan. Kedudukan tangen B, C, D dan E hendaklah
ditunjukkan dengan kaedah geometri.

[Skor: 10]Separuh heksagon sekata jarak
antara pepenjuru 100mm
Sukuan elips
Paksi major 160 mm
Paksi minor 100 mm


Rajah 4


Konteks Konstruk Aras Kesukaran
Lukisan Geometri (M01) Melukis (K2) Sederhana


SULIT 9 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
RUANG JAWAPAN


[ Lihat sebelah
Skor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
SULIT 10 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Bil. Kriteria Penskoran Skor

1

a. Separuh heksagon dilukis
b. Suku elips dilukis
c. Bulatan J15 dan J30 dilukis
d. Tangen DE dilukis

3
3
2
2

Jumlah skor 10
SULIT 11 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Bahagian D
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Jawab semua soalanRajah 5(a)

1 Rajah 5(a) menunjukkan objek yang akan lukis dengan menggunakan perisian
AutoCAD.

Setelah siap dilukis, didapati objek yang dihasilkan adalah seperti Rajah 5(b).Rajah 5(b)

a) Mengapakah keadaan Rajah 5(b) terjadi?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………[ Lihat sebelah
SULIT 12 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

b) Terangkan bagaimana anda menyelesaikan masalah Rajah 5(b) supaya
Rajah 5(a) dapat dihasilkan.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

[Skor: 10]Skor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Konteks Konstruk Aras Kesukaran
Lukisan 3D (M05)
Penyelesaian Masalah
(K3)
Tinggi
SULIT 13 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
No.
Soalan
Jawapan Skor


1

BAHAGIAN D

a) Memasukkan nilai tinggi extrude lebih daripada 10mm

b) i. Lukis objek menggunakan arahan polyline
ii.

iii. Pilih kedudukan SE isometric
iv. Klik toolbar solid dan pilih extrude
v. Masukkan nilai tinggi extrude 10
10

Kriteria Penskoran Skor

a) Memasukkan nilai tinggi extrude lebih daripada 10mm

b) i. Lukis objek menggunakan arahan polyline
ii.

iii. Pilih kedudukan SE isometric
iv. Klik toolbar solid dan pilih extrude
v. Masukkan nilai tinggi extrude 10

2

2
2

2
1
1
[ Lihat sebelah
SULIT 14 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
2 Bengkel anda akan dipasang kipas dinding. Pemasangan kipas itu memerlukan
satu pendakap yang kukuh dan selamat.

Berdasarkan kreativiti dan pengalaman anda sebagai jurumesin kisar CNC,
rekakan satu pendakap kipas dan tuliskan satu pengaturcaraan mudah untuk
menyiapkan pendakap itu. ( Rujuk Lampiran A )

Bahan dibekalkan adalah seperti berikut:

Alat/bahan Ukuran
1 blok aluminium 100 x 25 x 100
Pengisar hujung ( T1 ) Ø 25
Gerudi Ø 8

Rekaan anda mestilah mengandungi aspek berikut:

- Mengisar profil
- Menggerudi
[Skor: 10]
Konteks Konstruk Aras Kesukaran
Mengisar CNC (M09) Menjana Idea (K4) Tinggi


SULIT 15 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
RUANG JAWAPAN


……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….


[ Lihat sebelah
Skor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
SULIT 16 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


No.
Soalan
Jawapan Skor


2

No.
Blok
T M G X Y Z R S F
N0010 G54 300 300 200
N0015 G17
N0020 G28 0 0 0
N0025 G90
N0030 T1 06 G43 30
N0035 03 1000
N0040 G00 40 0 2
N0045 G01 -10
N0050 G41 20 40
N0055 G01 90
N0060 G01 80
N0065 G02 90 80
N0070 G01 40
N0075 G01 60 10
N0080 G01 0
N0085 G01 40
N0090 G00 2
N0095 G00 30 60
N0100 G01 -30 200
N0105 G00 2
N0110 G00 80 60
N0115 G01 -30 200
N0120 G00 2
N0125 G40
N0130 30
10

SULIT 17 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Kriteria Penskoran Skor

1. Kelancaran
[Penghasilan idea/ pendapat/ pandangan/ buah fikiran secara
berterusan dipersembahkan melalui grafik atau lukisan]

2. Keluwesan
[Kebolehan mengembangkan/ mempelbagaikan sebuah idea/
pandangan/ buah fikiran dalam pelbagai cara bersesuaian dengan
tema]

3. Kejelasan
[Kebolehan menghuraikan idea/ pendapat/ pandangan/ buah fikiran
dengan terperinci secara sistematik tentang pendakap kipas yang
dipilih]

4. Keaslian
[ Kebolehan menghasilkan idea pendakap kipas yang unik tidak
sama dengan yang lain/ tidak seperti biasa]22
2
4
[ Lihat sebelah
SULIT 18 8301/1
8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Lampiran AM03 - Mata alat/pengumpar arah ikut jam

M06 - Panggil kedudukan mata alat secara automatik

M08 - Penyejuk diaktifkan ( ‘Coolant On’ )

M30 - Pengaturcaraan tamat

G17 - Pemilihan satah mesin

G28 - Balik ke kedudukan asal paksi Z tegak

G40 - Mansuh pampasan jejari mata alat

G41 - Pampasan jejari mata alat ke kiri

G42 - Pampasan jejari mata alat ke kanan

G43 - Offset pampasan panjang alat

G00 - Interpolasi lelurus dalam pergerakan laju

G01 - Interpolasi lelurus dalam pergerakan suapan

G02 - Interpolasi lengkung ikut jam pergerakan suapan

G03 - Interpolasi lengkung lawan jam pergerakan suapan

G90 - Aktif sistem koordinat mutlak

G91 - Aktif sistem koordinat tokokan

Lampiran 3

13
[Lihat sebelah
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
C
O
N
T
O
H
Kertas soalan ini mengandungi 30 halaman bercetak
NO. KAD PENGENALAN
ANGKA GILIRAN
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2XXX 8302/1
AMALAN BENGKEL MEKANIKAL
Kertas 1
Nov./Dis.
2 jam Dua jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka
giliran anda pada petak yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian:
Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C
dan Bahagian D.
3. Jawab semua soalan.
4. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang
yang disediakan dalam kertas soalan. Kertas
soalan ini hendaklah diserahkan pada
akhir peperiksaan.
5. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan
jelas. Anda mungkin kehilangan skor jika
langkah-langkah penting tidak ditunjukkan
dengan teratur.
6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator
saintifk yang tidak boleh diprogram.
1 _
2
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Kod Pemeriksa:
Bahagian Soalan
Skor
Penuh
Skor
Diperoleh
A
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
B
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3
7 3
8 3
9 3
10 3
C
1 10
2 10
3 10
D
1 10
2 10
Jumlah 100
SULIT
SULIT 2 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Untuk

Kegunaan
Pemeriksa
Bahagian A
Jawab semua soalan


1. Jadual 1 menunjukkan jawatan dalam organisasi sebuah bengkel.

Pilih mana-mana empat jawatan dan tuliskan ke dalam ruang jawapan yang
disediakan dalam Rajah 1.


Penjaga stor Akauntan Fomen
Penyelia Operator mesin Penyelia keselamatan

Jadual 1HG
TH

KJ

KO

KK

PENGURUS
BENGKELRajah 1


[Skor: 4]


Konteks
Konstruk Aras Kesukaran
Pengelolaan Bengkel
(M01)
Prinsip (P2) Rendah
Skor
4
3
2
1
0


SULIT 3 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

No.
Soalan
Jawapan Skor


1

BAHAGIAN A

4
Kriteria Skor

Jawab 4/5 betul Skor 4
Jawab 3 betul Skor 3
Jawab 2 betul Skor 2
Jawab 1 betul Skor 1

4[ Lihat sebelah

PENJAGA
STOR

OPERATOR
MESIN

PENYELIA
KESELAMATANPENYELIA


FOMEN

PENGURUS
BENGKEL
SULIT 4 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Untuk

Kegunaan
Pemeriksa
Bahagian B
Jawab semua soalan

Rajah 2

1. Rajah 2 menunjukkan komponen yang akan disiapkan dalam kerja menggegas.

Pilih mana-mana tiga, tandakan ( √ ) pada penyataan yang betul dan tandakan ( X ) pada
penyataan yang salah pada ruang jawapan.

Penyataan Ruang jawapan

Mengikir rata

Menggerudi lubang Ø 5.5

Menanda lengkuk

Menggerudi lubang kelegaan

Mengikir kepersegian 90º

Menanda tinggi dan panjang


[Skor: 3]

Konteks Konstruk Aras Kesukaran
Menggegas (M04) Membina (P5) Rendah

Skor
3
2
1
0
SULIT 5 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

No.
Soalan
Jawapan
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Skor

1

Penyataan Ruang jawapan

Mengikir rata

Menggerudi lubang Ø 5.5

Menanda lengkuk

Menggerudi lubang kelegaan

Mengikir kepersegian 90º

Menanda tinggi dan panjang

3

Kriteria Penskoran Skor


Jawab 6/5/4/3 betul Skor 3

Jawab 2 betul Skor 2

Jawab 1 betul Skor 1


3[ Lihat sebelah
X
X
SULIT 6 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Bahagian C
Jawab semua soalan

1. (a) Lakarkan dua kaedah mengisar pada ruang jawapan yang disediakan.

Mengisar atas Mengisar bawah
[Skor:4]

(b) Huraikan mana-mana satu kaedah mengisar yang anda lakarkan di 1(a).

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Skor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
[Skor:6]

Konteks Konstruk Aras Kesukaran
Mengisar (M09) Melakar (K2) Sederhana


SULIT 7 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

No.
Soalan
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Jawapan Skor


Arah putar
mata al
Ar
an
at
ah penghantaran meja
1 (a)

BAHAGIAN C


4


Kriteria Penskoran Skor

2 lakaran betul Skor 4
1 lakaran betul Skor 24


[ Lihat sebelah
Arah putaran
mata alat
Arah penghantaran meja
Kerja Mengisar Atas Kerja Mengisar Bawah
SULIT 8 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


No.
Soalan
Jawapan Skor

1 (b)

- Pilih mata alat peraut, arbor yang sesuai dan bersihkan
kedua-dua dengan kain yang bersih.

- Masukkan relang, kunci dan sesuaikan kedudukan mata
alat.
masukkan penyokong arbor den kunci dengan kuat dan
kemas.
- Pasang bendakerja pada ragum dan ketatkan .

- Hidupkan mesin dan tentukan arah pusingan mengikut
kecondongan mata alat
- Letakkan kertas di atas permukaan bendakerja dan
gerakkan meja sehingga bendakerja menyentuh mata
alat.
- Bagi kaedah mengisar atas, hantaran meja dibuat
melawan arah putaran mata alat.
- Bagi kaedah mengisar bawah, hantaran meja dibuat
mengikut arah putaran mata alat

6

SULIT 9 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT


Kriteria Penskoran Skor

- Pilih mata alat peraut, arbor yang sesuai dan bersihkan kedua-dua
dengan kain yang bersih.

- Masukkan relang, kunci dan sesuaikan kedudukan mata alat.
Masukkan penyokong arbor den kunci dengan kuat dan kemas.
- Pasang bendakerja pada ragum dan ketatkan .
- Hidupkan mesin dan tentukan arah pusingan mengikut
kecondongan mata alat.
- Letakkan kertas di atas permukaan bendakerja dan gerakkan meja
sehingga bendakerja menyentuh mata alat.
- Bagi kaedah mengisar atas, hantaran meja dibuat melawan arah
putaran mata alat.
ATAU
- Bagi kaedah mengisar bawah, hantaran meja dibuat mengikut arah
putaran mata alat1
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa1

1


1


1
1
[ Lihat sebelah
SULIT 10 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Untuk
Kegunaan
PemeriksaRajah 3

Kos membuat sebatang pengikat.

Kos bahan RM 10.00
Kos upah RM 25.00
Kos luar jangka RM 1.75
Anggaran masa 50 minit


2. Rajah 3 menunjukkan pengikat yang ditempah oleh seorang usahawan syarikat
kapal.

Hitungkan:

a) Kos keseluruhan sebatang pengikat.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................


b) Kos untuk menyiapkan 130 pengikat.

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................

SULIT 11 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT


c) 20% keuntungan jualan daripada 130 pengikat.

..........................................................................................................
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................


d) Bilangan pengikat yang dapat disiapkan dalam masa 5 jam.

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

[Skor:10]


Konteks Konstruk Aras Kesukaran
Keusahawanan
(M10)
Menghitung (K1) Sederhana


[ Lihat sebelah
SULIT 12 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

No.
Soalan
Jawapan Skor
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

2 (a)


Kos keseluruhan sebatang pengikat.

= Kos bahan + kos upah + Kos luar jangka.

= RM 10.00 + RM 25.00 + RM 1.75

= RM 36.75

3

Kriteria Penskoran Skor

Kos keseluruhan sebatang pengikat.

= Kos bahan + kos upah + Kos luar jangka.

= RM 10.00 + RM 25.00 + RM 1.75

= RM 36.75
1

1

1

No.
Soalan
Jawapan Skor

2 (b)


Kos keseluruhan sebatang pengikat x 130 pengikat.

= RM 36.75 x 130

= RM 4777.50
3

Kriteria Penskoran Skor

Kos keseluruhan sebatang pengikat x 130 pengikat.

= RM 36.75 x 130

= RM 4777.50


1


1

1SULIT 13 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

No.
Soalan
Jawapan Skor

2 (c)Keuntungan jualan = 20% x kos 130 pengikat

= 20 x RM 4777.50
100

= 0.2 x RM 4777.50

= RM 955.50

2

Kriteria Penskoran Skor

Keuntungan jualan = 20% x kos 130 pengikat
= 20 x RM 4777.50
100
= 0.2 x RM 4777.50
= RM 955.50
1


1

No.
Soalan
Jawapan Skor


2 (d)


Diberi 50 minit = 1 pengikat.
∴ 5 jam = 5 x 60
= 300 minit
∴ jumlah pengikat = 300 / 50
= 6 pengikat.


2

Kriteria Penskoran Skor
Diberi 50 minit = 1 pengikat.
∴ 5 jam = 5 x 60
= 300 minit
∴ jumlah pengikat = 300 / 50
= 6 pengikat.
1

1

[ Lihat sebelah
SULIT 14 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Bahagian D
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Jawab semua soalanRajah 4(a) Rajah 4(b)


1. Rajah 4(a) menunjukan komponen yang telah dikisar dengan betul.
Rajah 4(b) menunjukan hasil kisar yang salah.

a. Dalam menjalankan kerja mengisar, mengapakah Bahagian A pada Rajah 4(b)
terjadi.

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

b. Terangkan dan lakarkan bagaimana anda boleh mengisar Bahagian A dengan
betul seperti Rajah 4(a).

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................


[Skor:10]

Bahagian A

Konteks Konstruk Aras Kesukaran

Proses Mengisar Penyelesaian
Tinggi
(M09) Masalah(K3)SULIT 15 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Skor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
RUANG JAWAPAN


............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................[ Lihat sebelah
SULIT 16 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


No.
Soalan
J awapan Skor1(a)

BAHAGIAN D

Kedudukan mata alat pengisar hujung tidak betul, arah
kedudukan paksi y.3

Kriteria Penskoran Skor
Kedudukan mata alat pengisar hujung tidak betul, arah
kedudukan paksi y.Lakaran

2

1SULIT 17 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


No.
Soalan
J awapan Skor


1 (b)


Penandaan

- tandakan dua garisan pembahagian yang sama.
- pasang benda kerja diragum mesin.- mengeset kedudukan mata pengisar hujung supaya berada
pada tengah benda kerja yang telah ditanda.
- mulakan pemotongan sehingga kepada ukuran yang
dikehendaki.10
SULIT 18 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

[ Lihat sebelah

Kriteria Penskoran Skor

BAHAGIAN D

Penandaan

- tandakan dua garisan pembahagian yang sama.
- pasang benda kerja diragum mesin.
- Lakaran


- mengeset kedudukan mata pengisar hujung supaya berada pada
tengah benda kerja yang telah ditanda.
- mulakan pemotongan sehingga kepada ukuran yang dikehendaki.
- Lakaran
2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
1
11
1
1

SULIT 19 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 5

2. Rajah 5 menunjukkan bar tembaga bersaiz Ø60 x 120mm.

Berdasarkan pengetahuan, kefahaman dan kreativiti dalam kerja melarik.
Anda dikehendaki merekacipta cenderamata berdasarkan maklumat diberi:

(i) Melarik penampang
(ii) Melarik selari
(iii) Melarik bahu
(iv) Buang segi
(v) Melarik lurah
(vi) Membunga
(vii) Melarik tirus
[Skor:10]

[ Lihat sebelah
Konteks Konstruk Aras Kesukaran
Proses Melarik (M08) Menjana Idea (K4) Tinggi
SULIT 20 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Skor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
RUANG JAWAPAN


............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
SULIT 21 8302/1
8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


No.
Soalan
J awapan Skor


210

Kriteria Penskoran Skor

1. Kelancaran
[Penghasilan idea/ pendapat/ pandangan/ buah fikiran secara
berterusan dipersembahkan melalui grafik atau lukisan]

2. Keluwesan
[Kebolehan mengembangkan/ mempelbagaikan sebuah idea/
pandangan/ buah fikiran dalam pelbagai cara bersesuaian dengan
tema]

3. Kejelasan
[Kebolehan menghuraikan idea/ pendapat/ pandangan/ buah fikiran
dengan terperinci secara sistematik tentang rekabentuk yang
dipilih]

4. Keaslian
2
2

2

[ Kebolehan menghasilkan idea mereka bentuk yang unik tidak
sama dengan yang lain/ tidak seperti biasa]
4
PRAKATA

Kementerian Pelajaran Malaysia telah meluluskan kurikulum bagi Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) Sekolah Menengah Teknik. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Ketukangan ini bermula pada tahun 2008 di peringkat Tingkatan IV. Mata pelajaran tersebut ditawarkan sebagai mata pelajaran pada peringkat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 2009. Format pentaksiran bagi mata pelajaran tersebut direka bentuk berdasarkan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta mengikut kehendak kandungan kurikulum berkenaan, seperti yang ternyata dalam dokumen rasmi Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Format pentaksiran direka bentuk berdasarkan prinsip asas pentaksiran, terutamanya aspek kesahan, kebolehpercayaan, kebolehlaksanaan dan penjaminan kualiti. Aspek keserasian dengan kurikulum turut diberi keutamaan. Ini bermakna pentaksiran memberi fokus khusus kepada pencapaian objektif mata pelajaran, yang merangkumi bidang pengetahuan, kemahiran dan nilai. Reka bentuk pentaksiran juga memastikan keseluruhan pentaksiran mempunyai kerelevanan dan kecukupcakupan daripada aspek kandungan sukatan pelajaran. Dokumen ini dikeluarkan dengan hasrat untuk mendekatkan pentaksiran dengan masyarakat, terutamanya para guru, ibu bapa dan semua murid. Dengan ini adalah diharapkan maklumat yang terkandung dalam dokumen ini dapat memberi gambaran jelas tentang apa yang ditaksir dan bagaimana pentaksiran itu akan dilaksanakan. Usaha ini dianggap penting bagi memberikan keadilan kepada semua murid yang akan mengambil peperiksaan serta menjaga kewibawaan institusi Lembaga Peperiksaan.

DATO` DR. SALBIAH BINTI ISMAIL Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur Ogos 2009

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->