Isi kandungan

Pengenalan Hazard Bahaya Risiko Tanda-tanda amaran yang terdapat di bengkel kayu Langkah-langkah pencegahan kemalangan di bengkel kayu Kesimpulan / Rumusan

. Kebarangkalian adalah pegukuran frequensi berlakunya kemalangan. Oleh kerana kebarangkalian berlakunya kemalangan dan impak kemalangan boleh dikawal. Seseorang itu pasti akan mempunyai kebarangkalian untuk mengalami kecederaan. risiko dan bahaya. Begitu juga apabila ketika berada di bengkel kejuruteraan awam.dia memperkatakan tentang kebarangkalian kecederaan berlaku dan impaknya kepada pekerja akibat hazard yang terdapat di tempat beliau kerja. contohnya di bengkel kayu.Pengenalan Apabila seseorang memperkatakan tentang risiko keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. maka risiko boleh diurus sehingga ia boleh diminimumkan dan diterima. Terdapat tiga perkataan asas tetapi penting yang kerap digunakan dalam pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerja. Perkataan tersebut ialah hazard.

atau gabungannya. berada di dalam had terima atau sebaliknya. kerosakan harta benda. Bagi di Bengkel Kejuruteaan Awam juga kita harus mengenalpasti hazard yang terdapat di sana. Bahan kimia. pertama sekali kita perlu megenalpasti hazard yang ada di tempat kerja atau di dalam tugas.Hazard Takrifan hazard adalah apa sahaja secara sendirian atau bersalingtindak antara satu dengan lain mampu mengakibatkan kemudaratan. kerosakan sekitaran tempat kerja. Dalam sistem pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan. sistem kerja tidak selamat adalah beberapa contoh-contoh hazard. sinaran. daripadayang mengakibatkan kematian sehinggalah kepada kecederaan kecil. elektrik. Hazard yang dikenalpasti dinilai risikonya secara kuantitatif atau kulitatif dan di tentukan samada risiko tersebut boleh diterima. ³ Occupational Safety and Health Assesment Series 18002 ³ (OHSAS 18002) dan ISOMEC Guide 51:1999 mentakrifkan hazard sebagai punca atau keadaan yang mempunyai potensi mengakibatkan kemudaratan dalam konteks kecederaan dan penyakit kepada manusia. Jenis-jenis Hazard Terdapat empat jenis hazard iaitu: a) Hazard fizikal b) Hazard kimia c) Hazard biologikal d) Hazard ergonomic . biohazard. Kemudaratan ini berbeza-beza ketenatannya.

pelarut. simen. Bahan-bahan kimia seperti asid. alkali. kerongkong. Seperti yang terdapat di bengkel kayu. Kesan bahan kimia adalah bergantung kepada nilai pH. melepuh. habuk kayu dan minyak semulajadi dari haiwan boleh menyebabkan tindakbalas pada kulit. . serta bahagian atas saluran pernafasan. gentian kaca dan pelekat adalah bahan yang merbahaya dan perlu diambil langkah-langkah keselamatan apabila mengendalikannya.Hazard fizikal Hazard fizikal ialah hazard yang bahaya berpunca dari mesin dan peralatan yang digunakan. Bagi sesetengah individu. Bahan kimia yang digunakan di kilang-kilang adalah merbahaya dan boleh menyebabkan kecederaan jika terdedah tanpa dilindungi. tempoh dedahan dan sifat tindak balas sesuatu bahan kimia. hidung. getah sintetik. gas.terdapat banyak mesin dan peralatan yang berbahaya. Antaranya. terbakar dan akan meninggalkan kesan parut. kepekatan. Sesuatu mesin dan peralatan dianggap merbahaya jika : a) Direka tidak selamat dan tidak sempurna b) Tidak diselenggara dengan baik c) Dijalankan oleh pekerja tidak terlatih d) Digunakan bukan untuk kerja sebenar e) Digunakan dalam keadaan yang berbeza-beza f) Ditukar atau dipinda secara haram g) Pekerja tidak bersedia atau tidak menumpukan perhatian semasa menggunakannya Hazard kimia Antara kemalangan industri yana dilaporkan ialah kecederaan akibat sentuhan dan terhidu bahan kimia. kulit akan melecur. Bahagian lain yang mudah terdedah pada bahan kimia ialah mata.

menyerap melalui kulit atau mata. Tahap bahaya sesuatu spesimen biologi adalah berbeza-beza mengikut : a) Sifat semulajadi dan kepekatan agen penyakit b) Laluan masuk agen penyakit ke dalam badan c) Ketahanan pekerja yang terdedah Laluan masuk ke dalam anggota badan adalah : a) penyerapan terjadi melalui luka dan calar pada kulit. pembakaran dan percikan Hazard Ergonomik Hazard ergonomik berkaitan dengan ketidaksesuaian manusia dengan sekitran kerjanya. maman. . jarum dan lain-lain di mana agen penyakit boleh masuk terus ke dalam darah c) penelanan dari mulut boleh terjadi dengan menghisap rokok. Misalnya. penghomogenan. Ia selalu dikaitkan dengan kesilapan atau kelamahan rekabentuk kejuruteraan dan proses kerja memenuhi kepreluan fisiologi dan psikologi manusia.Hazard biologikal Pekerja yang terlibat dengan analisis spesimen biologi biasanya terdedah dengan penyakit.pekerjaan menaip dalam keadaan yang baik tidak ergonomik telah dibuktikan mampu mengakibatkan µTunnel Carpel Syndrome¶ dan sakit belakang. menggigit kuku dan makan tanpa mencuci tangan d)pembentukan aerosol. pengoncangan. sentuhan dengan tangan atau perkakas yang tercemar b) inokulasi terus terjadi dengan alat kaca yang pecah. hasil daripada pelbagai prosedur makmal seperti tumpahan. pengemparan.

Mengenalpasti hazard Sebelum hazard boleh diurus ia mestilah dikenalpasti terdahulu. standard. peraturan garis panduan. Semakin awal hazard dikenalpasti. Amnya kaedah mengenalpasti hazard ini melibatkan gabungan pemerhatian sendiri. data dan sebagainya boleh mengenalpasti hazard yang terdapat di dalam sistem. Pemerhatian tanpa rujukan sukar mengenalpasti sesuatu hazard yang lazim dan rutin dilakukan di tempat kerja. Pemerhatian dan Rujukan Seseorang pekerja yang berpengetahuan dan berpengelaman di dalam sistem. Di dalam analisis hazard. proses dan prosedur kerja tersebut. kod amalan. maklumat daripada laporan. menggunakan kelengkapan pengesan dan pengukur. proses mengenalpasti hazrd bermula dengan mentakrifkan sistem yang ingin dikaji dan mentakrif serta memahami cirri fizikal dan fungsi sistem tersebut. Terdapat berbagai kaedah yang boleh digunakan untuk mengenalpasti hazard. . maklumbalas daripada pekerja dan sebagainya. Proses dan kaedah mengenalpasti hazard di tempat kerja Satu proses yang membantu mengenalpasti sebanyak mungkin hazard ialah dengan menggunakan proses mengenalpasti hazard yang digunakan di dalam analisis hazard. semakin mudah dan murah untuk menguruskannya. sistem dan rekabentuk selepas digunakan atau dilaksanakan. proses dan prosedur kerja yang dilakukan melalui perhatian dan seterusnya merujuk kepada akta. Walaupun hazard boleh dikenalpasti atau wujud diperingkat awal opresi akibat tidak disedari atau perubahan boleh timbul kepada bahan. merujuk kepada dokumen rujukan.

sempurna selamat dan menjejaskan kesihatan y Tiadk memastikan alat-alat. arahan dan latihan yang betul Tidak berbincang dengan majikan Tidak membuat pemeriksaan di tempat kerja . mesin dan bahan adalah selamat dan disimpan dengan selamat y Tidak memastikan cara menyimpan.Punca-punca utama Hazard Terdapat dua punca utama hazard iaitu : a) keadaan di tempat kerja : y y y y y Ruang yang tidak mudah dan selesa untuk bergerak Tidak dapat membuat satu pemusingan bebas di kawasan kerja Lantai yang tidak rata dan licin Tiada tempat penyimpanan bahan dan peralatan yang sempurna Pencahayaan dan pengudaraan yang tidak sempurna b) pelakuan pekerja : y Tidak melakukan tatacara dengan betul. mengangkat atau bekerja dengan bahan merbahaya dengan selamat dan menjejaskan kesihatan y y y Tidak mengikut maklumat.

Selain itu. Pakaian yang sesuai hendaklah digunakan semasa menjalankan kerja di bengkel kayu. . Ketika mengangkat barang. Antaranya ialah sesiapa yang memasuki bengkel tersebut hendaklah mengunakan kasut but keselamatan.seseorang itu hendaklah mengangkat dengan cara yang betul bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. menggunakan sarung tangan ketika melakukan kerja di dalam bengkel mahupun ketika menggunakan peralatan atau mesin-mesin yang terdapat di dalam bengkel kayu.Tanda-tanda amaran yang terdapat di bengkel kayu Di sini menunjukkan tanda-tanda amaran yang ada di bengkel kayu. peralatan atau mesin yang telah diguna hendaklah disusun semula selepas digunakan.

Tanda awas bermaksud supaya berhati-hati Harus mengutamakan keselamatan ketika berada di dalam bengkel kayu Sentiasa berhati-hati ketika mengunakan alat .

Dilarang merokok semasa melakukan kerja di dalam bengkel kayu Peralatan yang telah digunakan hendaklah dipadamkan .

Pelajar dilarang memasuki bilik ini tanpa kebenaran Tanda ini adalah untuk pintu keluar Ini menandakan bahan / barang mudah pecah .

Sebenarnya.Risiko Menurut OHSAS 18002. secara amnya risiko membincangkan kesan buruk terhadap sesetengah ciri-ciri nilai yang timbul akibat kejadian yang akan berlaku. oleh itu kemungkinan berkenaan tidak kira baik mahupun buruk akibatnya. Kebarangkalian di sini bermaksud cansa kemalangan itu berlaku. Antaranya.) Risiko dihuraikan secara kualitatif dan kuantitatif. risiko ditakrifkan sebagai: Risiko = (kebarangkalian kemalangan) × (kerugian dari setiap kemalangan) Secara amnya: Risiko = (kebarangkalian berlakunya kejadian) × (kesan dari kejadian) . Dalam bidang kejuruteraan. maka semakin besar risiko keseluruhannya. tanggapan risiko tidak bergantung pada tanggapan nilai. Secara kualitatif. Wujudnya pelbagai takrifan bagi istilah risiko yang berbeza mengikut penggunaan dan konteks situasi tertentu. risiko merupakan isu yang boleh dielakkan atau diringankan (di mana isu ialah masalah berpotensi yang perlu diselesaikan sekarang juga. Sungguhpun begitu. Risiko sering ditakrifkan sebagai situasi yang boleh membawa padah atau akibat buruk. Semakin besar kerugian dan kebarangkalian kejadian tersebut. risiko berkadar pada kerugian jangkaan yang boleh timbul dari suatu kejadian dan juga kebarangkalian terjadinya kejadian tersebut. risiko adalah gabungan kemungkinan (kebarangkalian) dan akibat sesuatu peristiwa berhazard berlaku. dedahan dan impak kemalangan tersebut. Risiko ialah konsep yang memperihalkan kebarangkalian berlakunya kemungkinan tertentu. Risiko juga boleh ditakrifkan sebagai gabungangabungan faktor-faktor kebarangkalian berlakunya peristiwa malang.

Perkataan ini lebih bersifat yang menerangkan atau menunjukkan sesuatu keadaan risiko. Perhubungan di antara hazard.Bahaya Bahaya lebih menerangkan dedahan relatif seseorang kepada hazard. risiko dan bahaya Perhubungan di antara hazard. seseorang yang sentiasa terdedah kepada hazard berada di dalam keadaan lebih berbahaya berbanding dengan seseorang yang tidak terdedah kepada hazard. risiko dan bahaya lebih mudah diterangkan dengan menggunakan contoh. Misalnya. Bahaya jika mempipet asid dengan hidroklorik dengan mulut. Risiko percikan asid ke muka pekerja adalah tinggi bagi mereka yang tidak memakai perisai muka berbanding dengan yang memakainya. Asid hidroklorik pekat adalah hazard kimia kerana sifat intrinsik korosifnya yang berpotensi mengakibatkan kemudaratan kepada kesihatan manusia dan kerosakan kepada sesetengah bahan. .

y Berhati-hati ketika menggunakan peralatan yang tajam dan mesin yang merbahaya.hendaklah dipadam dan disimpan semula. y Selesai sahaja menggunakan peralatan atau mesin. y Pastikan semua suis dipadamkan sebelum meninggalkan bengkel .Langkah-langkah Pencegahan Kemalangan di Bengkel Kayu Antara langkah-langkah pencegahan kemalangan di bengkel kayu ialah : y Menggunakan kelengkapan pelindungan peribadi seperti cermin pelindungan dan ³goggle´. Jangan melakukan kerja sambil lewa dan meninggalkan peralatan dan mesin yang digunakan begitu sahaja. sarung tangan pelindung. y Pastikan ketika mengangkat bahan atau barang yang ada di dalam bengkel dengan cara yang betul dan selamat. y y y Jangan merokok ketika melakukan kerja-kerja di dalam bengkel. dengar arahan dan maklumat yang diberikan terlebih dahulu. dan baju bengkel khas. kasut but keselamatan. y Sentiasa menggunakan mesin atau peralatan yang terdapat di dalam bengkel tersebut dalam keadaan yang betul dan selamat. Jangan memasuki kawasan larangan tanpa kebenaran. y Sentiasa memastikan di dalam dan luar bengkel adalah bersih dan peralatan sentiasa berada di tempat yang sepatutnya dalam keadaan tersusun setelah digunakan. y Sebelum melakukan kerja-kerja di dalam bengkel.gunakan sarung tangan ketika menggunakannya.

Antara kesalahan yang selalu terjadi ketika di berada di dalam bengkel kayu Tidak menggunakan baju bengkel.sarung tangan pelindung dan cermin perlindungan Kayu-kayu yang telah digunakan dibiarkan berselerak di atas lantai .

Antara alat keselamatan pelindungan peribadi yang digunakan ketika berada di dalam bengkel kayu Alat pelindung telinga (earmuff) Alat pelindung pernafasan .

Sarung tangan pelindung Cermin mata pelindung .

hazard kimia. Perhubungan di antara hazard. risiko dan bahaya lebih mudah diterangkan dengan contoh. kerosakan sekitaran tempat kerja atau gabungannya. Di sini. Seseorang itu akan berisiko mengalami bahaya dan kebarangkalian kemalangan jika dia terdedah kepada hazard. hazard biologikal dan hazard ergonomik.Kesimpulan / Rumusan Kesimpulan yang dapat dibuat ialah hazard iadalah punca atau keadaan yang mempunyai potensi mengakibatkan kemudaratan dalam konteks kecederaan. samada hazard fizikal. Oleh itu. Manakala bahaya ialah menerangkan dedahan atau bagi menunjukkan sesuatu yang berkeadaan risiko. . terdapat langkah-langkah pencegahan yang dibuat bagi mencegahan kemalangan berlaku ketika di bengkel kayu. Risiko adalah gabungan faktor-faktor kebarangkalian berlakunya sesuatu kecelakaan atau kemalangan. kerosakan hartabenda. risiko dan bahaya adalah saling berkait.kita tahu bahawa langkah-langkah pencegahan kemalangan ini amatlah penting untuk mengelakan sebarang kemalangan yang tidak diingini berlaku. Hazard.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful