Isi kandungan

Pengenalan Hazard Bahaya Risiko Tanda-tanda amaran yang terdapat di bengkel kayu Langkah-langkah pencegahan kemalangan di bengkel kayu Kesimpulan / Rumusan

maka risiko boleh diurus sehingga ia boleh diminimumkan dan diterima.Pengenalan Apabila seseorang memperkatakan tentang risiko keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Seseorang itu pasti akan mempunyai kebarangkalian untuk mengalami kecederaan. Oleh kerana kebarangkalian berlakunya kemalangan dan impak kemalangan boleh dikawal. Terdapat tiga perkataan asas tetapi penting yang kerap digunakan dalam pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerja. contohnya di bengkel kayu. Begitu juga apabila ketika berada di bengkel kejuruteraan awam. . risiko dan bahaya. Kebarangkalian adalah pegukuran frequensi berlakunya kemalangan.dia memperkatakan tentang kebarangkalian kecederaan berlaku dan impaknya kepada pekerja akibat hazard yang terdapat di tempat beliau kerja. Perkataan tersebut ialah hazard.

Hazard Takrifan hazard adalah apa sahaja secara sendirian atau bersalingtindak antara satu dengan lain mampu mengakibatkan kemudaratan. sistem kerja tidak selamat adalah beberapa contoh-contoh hazard. Bahan kimia. kerosakan harta benda. Bagi di Bengkel Kejuruteaan Awam juga kita harus mengenalpasti hazard yang terdapat di sana. Hazard yang dikenalpasti dinilai risikonya secara kuantitatif atau kulitatif dan di tentukan samada risiko tersebut boleh diterima. elektrik. kerosakan sekitaran tempat kerja. Kemudaratan ini berbeza-beza ketenatannya. Dalam sistem pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan. daripadayang mengakibatkan kematian sehinggalah kepada kecederaan kecil. berada di dalam had terima atau sebaliknya. biohazard. ³ Occupational Safety and Health Assesment Series 18002 ³ (OHSAS 18002) dan ISOMEC Guide 51:1999 mentakrifkan hazard sebagai punca atau keadaan yang mempunyai potensi mengakibatkan kemudaratan dalam konteks kecederaan dan penyakit kepada manusia. atau gabungannya. pertama sekali kita perlu megenalpasti hazard yang ada di tempat kerja atau di dalam tugas. sinaran. Jenis-jenis Hazard Terdapat empat jenis hazard iaitu: a) Hazard fizikal b) Hazard kimia c) Hazard biologikal d) Hazard ergonomic .

terdapat banyak mesin dan peralatan yang berbahaya. melepuh. tempoh dedahan dan sifat tindak balas sesuatu bahan kimia. hidung. kulit akan melecur. gas. Bahan-bahan kimia seperti asid. pelarut. habuk kayu dan minyak semulajadi dari haiwan boleh menyebabkan tindakbalas pada kulit.Hazard fizikal Hazard fizikal ialah hazard yang bahaya berpunca dari mesin dan peralatan yang digunakan. terbakar dan akan meninggalkan kesan parut. Antaranya. Bagi sesetengah individu. . simen. Bahan kimia yang digunakan di kilang-kilang adalah merbahaya dan boleh menyebabkan kecederaan jika terdedah tanpa dilindungi. getah sintetik. Sesuatu mesin dan peralatan dianggap merbahaya jika : a) Direka tidak selamat dan tidak sempurna b) Tidak diselenggara dengan baik c) Dijalankan oleh pekerja tidak terlatih d) Digunakan bukan untuk kerja sebenar e) Digunakan dalam keadaan yang berbeza-beza f) Ditukar atau dipinda secara haram g) Pekerja tidak bersedia atau tidak menumpukan perhatian semasa menggunakannya Hazard kimia Antara kemalangan industri yana dilaporkan ialah kecederaan akibat sentuhan dan terhidu bahan kimia. kepekatan. alkali. Bahagian lain yang mudah terdedah pada bahan kimia ialah mata. gentian kaca dan pelekat adalah bahan yang merbahaya dan perlu diambil langkah-langkah keselamatan apabila mengendalikannya. Kesan bahan kimia adalah bergantung kepada nilai pH. Seperti yang terdapat di bengkel kayu. kerongkong. serta bahagian atas saluran pernafasan.

Hazard biologikal Pekerja yang terlibat dengan analisis spesimen biologi biasanya terdedah dengan penyakit. .pekerjaan menaip dalam keadaan yang baik tidak ergonomik telah dibuktikan mampu mengakibatkan µTunnel Carpel Syndrome¶ dan sakit belakang. menyerap melalui kulit atau mata. Tahap bahaya sesuatu spesimen biologi adalah berbeza-beza mengikut : a) Sifat semulajadi dan kepekatan agen penyakit b) Laluan masuk agen penyakit ke dalam badan c) Ketahanan pekerja yang terdedah Laluan masuk ke dalam anggota badan adalah : a) penyerapan terjadi melalui luka dan calar pada kulit. sentuhan dengan tangan atau perkakas yang tercemar b) inokulasi terus terjadi dengan alat kaca yang pecah. penghomogenan. hasil daripada pelbagai prosedur makmal seperti tumpahan. Misalnya. pembakaran dan percikan Hazard Ergonomik Hazard ergonomik berkaitan dengan ketidaksesuaian manusia dengan sekitran kerjanya. maman. pengemparan. menggigit kuku dan makan tanpa mencuci tangan d)pembentukan aerosol. jarum dan lain-lain di mana agen penyakit boleh masuk terus ke dalam darah c) penelanan dari mulut boleh terjadi dengan menghisap rokok. Ia selalu dikaitkan dengan kesilapan atau kelamahan rekabentuk kejuruteraan dan proses kerja memenuhi kepreluan fisiologi dan psikologi manusia. pengoncangan.

proses dan prosedur kerja yang dilakukan melalui perhatian dan seterusnya merujuk kepada akta. sistem dan rekabentuk selepas digunakan atau dilaksanakan. . kod amalan. maklumat daripada laporan. merujuk kepada dokumen rujukan. Amnya kaedah mengenalpasti hazard ini melibatkan gabungan pemerhatian sendiri. proses dan prosedur kerja tersebut. data dan sebagainya boleh mengenalpasti hazard yang terdapat di dalam sistem. menggunakan kelengkapan pengesan dan pengukur. Pemerhatian dan Rujukan Seseorang pekerja yang berpengetahuan dan berpengelaman di dalam sistem. proses mengenalpasti hazrd bermula dengan mentakrifkan sistem yang ingin dikaji dan mentakrif serta memahami cirri fizikal dan fungsi sistem tersebut. Di dalam analisis hazard. Pemerhatian tanpa rujukan sukar mengenalpasti sesuatu hazard yang lazim dan rutin dilakukan di tempat kerja. semakin mudah dan murah untuk menguruskannya. standard. peraturan garis panduan.Mengenalpasti hazard Sebelum hazard boleh diurus ia mestilah dikenalpasti terdahulu. maklumbalas daripada pekerja dan sebagainya. Walaupun hazard boleh dikenalpasti atau wujud diperingkat awal opresi akibat tidak disedari atau perubahan boleh timbul kepada bahan. Semakin awal hazard dikenalpasti. Proses dan kaedah mengenalpasti hazard di tempat kerja Satu proses yang membantu mengenalpasti sebanyak mungkin hazard ialah dengan menggunakan proses mengenalpasti hazard yang digunakan di dalam analisis hazard. Terdapat berbagai kaedah yang boleh digunakan untuk mengenalpasti hazard.

arahan dan latihan yang betul Tidak berbincang dengan majikan Tidak membuat pemeriksaan di tempat kerja . mesin dan bahan adalah selamat dan disimpan dengan selamat y Tidak memastikan cara menyimpan. sempurna selamat dan menjejaskan kesihatan y Tiadk memastikan alat-alat. mengangkat atau bekerja dengan bahan merbahaya dengan selamat dan menjejaskan kesihatan y y y Tidak mengikut maklumat.Punca-punca utama Hazard Terdapat dua punca utama hazard iaitu : a) keadaan di tempat kerja : y y y y y Ruang yang tidak mudah dan selesa untuk bergerak Tidak dapat membuat satu pemusingan bebas di kawasan kerja Lantai yang tidak rata dan licin Tiada tempat penyimpanan bahan dan peralatan yang sempurna Pencahayaan dan pengudaraan yang tidak sempurna b) pelakuan pekerja : y Tidak melakukan tatacara dengan betul.

Ketika mengangkat barang.seseorang itu hendaklah mengangkat dengan cara yang betul bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. peralatan atau mesin yang telah diguna hendaklah disusun semula selepas digunakan.Tanda-tanda amaran yang terdapat di bengkel kayu Di sini menunjukkan tanda-tanda amaran yang ada di bengkel kayu. menggunakan sarung tangan ketika melakukan kerja di dalam bengkel mahupun ketika menggunakan peralatan atau mesin-mesin yang terdapat di dalam bengkel kayu. Selain itu. Antaranya ialah sesiapa yang memasuki bengkel tersebut hendaklah mengunakan kasut but keselamatan. . Pakaian yang sesuai hendaklah digunakan semasa menjalankan kerja di bengkel kayu.

Tanda awas bermaksud supaya berhati-hati Harus mengutamakan keselamatan ketika berada di dalam bengkel kayu Sentiasa berhati-hati ketika mengunakan alat .

Dilarang merokok semasa melakukan kerja di dalam bengkel kayu Peralatan yang telah digunakan hendaklah dipadamkan .

Pelajar dilarang memasuki bilik ini tanpa kebenaran Tanda ini adalah untuk pintu keluar Ini menandakan bahan / barang mudah pecah .

tanggapan risiko tidak bergantung pada tanggapan nilai. secara amnya risiko membincangkan kesan buruk terhadap sesetengah ciri-ciri nilai yang timbul akibat kejadian yang akan berlaku. risiko adalah gabungan kemungkinan (kebarangkalian) dan akibat sesuatu peristiwa berhazard berlaku. Dalam bidang kejuruteraan. risiko ditakrifkan sebagai: Risiko = (kebarangkalian kemalangan) × (kerugian dari setiap kemalangan) Secara amnya: Risiko = (kebarangkalian berlakunya kejadian) × (kesan dari kejadian) . Risiko juga boleh ditakrifkan sebagai gabungangabungan faktor-faktor kebarangkalian berlakunya peristiwa malang.) Risiko dihuraikan secara kualitatif dan kuantitatif. risiko merupakan isu yang boleh dielakkan atau diringankan (di mana isu ialah masalah berpotensi yang perlu diselesaikan sekarang juga. Sungguhpun begitu. oleh itu kemungkinan berkenaan tidak kira baik mahupun buruk akibatnya. maka semakin besar risiko keseluruhannya. Risiko ialah konsep yang memperihalkan kebarangkalian berlakunya kemungkinan tertentu. Risiko sering ditakrifkan sebagai situasi yang boleh membawa padah atau akibat buruk. Wujudnya pelbagai takrifan bagi istilah risiko yang berbeza mengikut penggunaan dan konteks situasi tertentu. dedahan dan impak kemalangan tersebut. risiko berkadar pada kerugian jangkaan yang boleh timbul dari suatu kejadian dan juga kebarangkalian terjadinya kejadian tersebut. Secara kualitatif. Sebenarnya. Antaranya. Kebarangkalian di sini bermaksud cansa kemalangan itu berlaku.Risiko Menurut OHSAS 18002. Semakin besar kerugian dan kebarangkalian kejadian tersebut.

Misalnya. Risiko percikan asid ke muka pekerja adalah tinggi bagi mereka yang tidak memakai perisai muka berbanding dengan yang memakainya. Perhubungan di antara hazard. risiko dan bahaya lebih mudah diterangkan dengan menggunakan contoh.Bahaya Bahaya lebih menerangkan dedahan relatif seseorang kepada hazard. seseorang yang sentiasa terdedah kepada hazard berada di dalam keadaan lebih berbahaya berbanding dengan seseorang yang tidak terdedah kepada hazard. risiko dan bahaya Perhubungan di antara hazard. . Asid hidroklorik pekat adalah hazard kimia kerana sifat intrinsik korosifnya yang berpotensi mengakibatkan kemudaratan kepada kesihatan manusia dan kerosakan kepada sesetengah bahan. Bahaya jika mempipet asid dengan hidroklorik dengan mulut. Perkataan ini lebih bersifat yang menerangkan atau menunjukkan sesuatu keadaan risiko.

dengar arahan dan maklumat yang diberikan terlebih dahulu. y Berhati-hati ketika menggunakan peralatan yang tajam dan mesin yang merbahaya. sarung tangan pelindung.hendaklah dipadam dan disimpan semula. Jangan melakukan kerja sambil lewa dan meninggalkan peralatan dan mesin yang digunakan begitu sahaja. y Sentiasa memastikan di dalam dan luar bengkel adalah bersih dan peralatan sentiasa berada di tempat yang sepatutnya dalam keadaan tersusun setelah digunakan. y Pastikan ketika mengangkat bahan atau barang yang ada di dalam bengkel dengan cara yang betul dan selamat. Jangan memasuki kawasan larangan tanpa kebenaran. y Pastikan semua suis dipadamkan sebelum meninggalkan bengkel .Langkah-langkah Pencegahan Kemalangan di Bengkel Kayu Antara langkah-langkah pencegahan kemalangan di bengkel kayu ialah : y Menggunakan kelengkapan pelindungan peribadi seperti cermin pelindungan dan ³goggle´. y Sentiasa menggunakan mesin atau peralatan yang terdapat di dalam bengkel tersebut dalam keadaan yang betul dan selamat. dan baju bengkel khas.gunakan sarung tangan ketika menggunakannya. kasut but keselamatan. y Selesai sahaja menggunakan peralatan atau mesin. y Sebelum melakukan kerja-kerja di dalam bengkel. y y y Jangan merokok ketika melakukan kerja-kerja di dalam bengkel.

Antara kesalahan yang selalu terjadi ketika di berada di dalam bengkel kayu Tidak menggunakan baju bengkel.sarung tangan pelindung dan cermin perlindungan Kayu-kayu yang telah digunakan dibiarkan berselerak di atas lantai .

Antara alat keselamatan pelindungan peribadi yang digunakan ketika berada di dalam bengkel kayu Alat pelindung telinga (earmuff) Alat pelindung pernafasan .

Sarung tangan pelindung Cermin mata pelindung .

Di sini. Perhubungan di antara hazard. kerosakan hartabenda. terdapat langkah-langkah pencegahan yang dibuat bagi mencegahan kemalangan berlaku ketika di bengkel kayu. Risiko adalah gabungan faktor-faktor kebarangkalian berlakunya sesuatu kecelakaan atau kemalangan. samada hazard fizikal. risiko dan bahaya lebih mudah diterangkan dengan contoh. . hazard biologikal dan hazard ergonomik. Oleh itu. Seseorang itu akan berisiko mengalami bahaya dan kebarangkalian kemalangan jika dia terdedah kepada hazard.Kesimpulan / Rumusan Kesimpulan yang dapat dibuat ialah hazard iadalah punca atau keadaan yang mempunyai potensi mengakibatkan kemudaratan dalam konteks kecederaan. hazard kimia.kita tahu bahawa langkah-langkah pencegahan kemalangan ini amatlah penting untuk mengelakan sebarang kemalangan yang tidak diingini berlaku. Hazard. Manakala bahaya ialah menerangkan dedahan atau bagi menunjukkan sesuatu yang berkeadaan risiko. risiko dan bahaya adalah saling berkait. kerosakan sekitaran tempat kerja atau gabungannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful