Isi kandungan

Pengenalan Hazard Bahaya Risiko Tanda-tanda amaran yang terdapat di bengkel kayu Langkah-langkah pencegahan kemalangan di bengkel kayu Kesimpulan / Rumusan

Pengenalan Apabila seseorang memperkatakan tentang risiko keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Kebarangkalian adalah pegukuran frequensi berlakunya kemalangan. Begitu juga apabila ketika berada di bengkel kejuruteraan awam. risiko dan bahaya. Terdapat tiga perkataan asas tetapi penting yang kerap digunakan dalam pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerja. Oleh kerana kebarangkalian berlakunya kemalangan dan impak kemalangan boleh dikawal. maka risiko boleh diurus sehingga ia boleh diminimumkan dan diterima. Perkataan tersebut ialah hazard. .dia memperkatakan tentang kebarangkalian kecederaan berlaku dan impaknya kepada pekerja akibat hazard yang terdapat di tempat beliau kerja. contohnya di bengkel kayu. Seseorang itu pasti akan mempunyai kebarangkalian untuk mengalami kecederaan.

³ Occupational Safety and Health Assesment Series 18002 ³ (OHSAS 18002) dan ISOMEC Guide 51:1999 mentakrifkan hazard sebagai punca atau keadaan yang mempunyai potensi mengakibatkan kemudaratan dalam konteks kecederaan dan penyakit kepada manusia. Kemudaratan ini berbeza-beza ketenatannya. atau gabungannya. Jenis-jenis Hazard Terdapat empat jenis hazard iaitu: a) Hazard fizikal b) Hazard kimia c) Hazard biologikal d) Hazard ergonomic . daripadayang mengakibatkan kematian sehinggalah kepada kecederaan kecil. pertama sekali kita perlu megenalpasti hazard yang ada di tempat kerja atau di dalam tugas. sistem kerja tidak selamat adalah beberapa contoh-contoh hazard. Hazard yang dikenalpasti dinilai risikonya secara kuantitatif atau kulitatif dan di tentukan samada risiko tersebut boleh diterima. berada di dalam had terima atau sebaliknya. Bagi di Bengkel Kejuruteaan Awam juga kita harus mengenalpasti hazard yang terdapat di sana.Hazard Takrifan hazard adalah apa sahaja secara sendirian atau bersalingtindak antara satu dengan lain mampu mengakibatkan kemudaratan. sinaran. elektrik. Bahan kimia. Dalam sistem pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan. biohazard. kerosakan sekitaran tempat kerja. kerosakan harta benda.

getah sintetik. simen. Kesan bahan kimia adalah bergantung kepada nilai pH.terdapat banyak mesin dan peralatan yang berbahaya. alkali. kerongkong. Seperti yang terdapat di bengkel kayu. kulit akan melecur. gentian kaca dan pelekat adalah bahan yang merbahaya dan perlu diambil langkah-langkah keselamatan apabila mengendalikannya. . hidung. gas. Bagi sesetengah individu. serta bahagian atas saluran pernafasan. pelarut. tempoh dedahan dan sifat tindak balas sesuatu bahan kimia. Bahan-bahan kimia seperti asid. terbakar dan akan meninggalkan kesan parut. melepuh. Bahan kimia yang digunakan di kilang-kilang adalah merbahaya dan boleh menyebabkan kecederaan jika terdedah tanpa dilindungi. kepekatan. habuk kayu dan minyak semulajadi dari haiwan boleh menyebabkan tindakbalas pada kulit. Antaranya. Sesuatu mesin dan peralatan dianggap merbahaya jika : a) Direka tidak selamat dan tidak sempurna b) Tidak diselenggara dengan baik c) Dijalankan oleh pekerja tidak terlatih d) Digunakan bukan untuk kerja sebenar e) Digunakan dalam keadaan yang berbeza-beza f) Ditukar atau dipinda secara haram g) Pekerja tidak bersedia atau tidak menumpukan perhatian semasa menggunakannya Hazard kimia Antara kemalangan industri yana dilaporkan ialah kecederaan akibat sentuhan dan terhidu bahan kimia.Hazard fizikal Hazard fizikal ialah hazard yang bahaya berpunca dari mesin dan peralatan yang digunakan. Bahagian lain yang mudah terdedah pada bahan kimia ialah mata.

pengoncangan. menyerap melalui kulit atau mata. hasil daripada pelbagai prosedur makmal seperti tumpahan. pengemparan.Hazard biologikal Pekerja yang terlibat dengan analisis spesimen biologi biasanya terdedah dengan penyakit. . menggigit kuku dan makan tanpa mencuci tangan d)pembentukan aerosol. Misalnya.pekerjaan menaip dalam keadaan yang baik tidak ergonomik telah dibuktikan mampu mengakibatkan µTunnel Carpel Syndrome¶ dan sakit belakang. sentuhan dengan tangan atau perkakas yang tercemar b) inokulasi terus terjadi dengan alat kaca yang pecah. penghomogenan. jarum dan lain-lain di mana agen penyakit boleh masuk terus ke dalam darah c) penelanan dari mulut boleh terjadi dengan menghisap rokok. Tahap bahaya sesuatu spesimen biologi adalah berbeza-beza mengikut : a) Sifat semulajadi dan kepekatan agen penyakit b) Laluan masuk agen penyakit ke dalam badan c) Ketahanan pekerja yang terdedah Laluan masuk ke dalam anggota badan adalah : a) penyerapan terjadi melalui luka dan calar pada kulit. maman. pembakaran dan percikan Hazard Ergonomik Hazard ergonomik berkaitan dengan ketidaksesuaian manusia dengan sekitran kerjanya. Ia selalu dikaitkan dengan kesilapan atau kelamahan rekabentuk kejuruteraan dan proses kerja memenuhi kepreluan fisiologi dan psikologi manusia.

peraturan garis panduan. data dan sebagainya boleh mengenalpasti hazard yang terdapat di dalam sistem. Semakin awal hazard dikenalpasti. Terdapat berbagai kaedah yang boleh digunakan untuk mengenalpasti hazard. maklumbalas daripada pekerja dan sebagainya. standard. maklumat daripada laporan. kod amalan. Amnya kaedah mengenalpasti hazard ini melibatkan gabungan pemerhatian sendiri. proses dan prosedur kerja tersebut. Walaupun hazard boleh dikenalpasti atau wujud diperingkat awal opresi akibat tidak disedari atau perubahan boleh timbul kepada bahan. proses mengenalpasti hazrd bermula dengan mentakrifkan sistem yang ingin dikaji dan mentakrif serta memahami cirri fizikal dan fungsi sistem tersebut. proses dan prosedur kerja yang dilakukan melalui perhatian dan seterusnya merujuk kepada akta. Di dalam analisis hazard. menggunakan kelengkapan pengesan dan pengukur. merujuk kepada dokumen rujukan. Proses dan kaedah mengenalpasti hazard di tempat kerja Satu proses yang membantu mengenalpasti sebanyak mungkin hazard ialah dengan menggunakan proses mengenalpasti hazard yang digunakan di dalam analisis hazard.Mengenalpasti hazard Sebelum hazard boleh diurus ia mestilah dikenalpasti terdahulu. . semakin mudah dan murah untuk menguruskannya. Pemerhatian tanpa rujukan sukar mengenalpasti sesuatu hazard yang lazim dan rutin dilakukan di tempat kerja. sistem dan rekabentuk selepas digunakan atau dilaksanakan. Pemerhatian dan Rujukan Seseorang pekerja yang berpengetahuan dan berpengelaman di dalam sistem.

mengangkat atau bekerja dengan bahan merbahaya dengan selamat dan menjejaskan kesihatan y y y Tidak mengikut maklumat.Punca-punca utama Hazard Terdapat dua punca utama hazard iaitu : a) keadaan di tempat kerja : y y y y y Ruang yang tidak mudah dan selesa untuk bergerak Tidak dapat membuat satu pemusingan bebas di kawasan kerja Lantai yang tidak rata dan licin Tiada tempat penyimpanan bahan dan peralatan yang sempurna Pencahayaan dan pengudaraan yang tidak sempurna b) pelakuan pekerja : y Tidak melakukan tatacara dengan betul. mesin dan bahan adalah selamat dan disimpan dengan selamat y Tidak memastikan cara menyimpan. arahan dan latihan yang betul Tidak berbincang dengan majikan Tidak membuat pemeriksaan di tempat kerja . sempurna selamat dan menjejaskan kesihatan y Tiadk memastikan alat-alat.

seseorang itu hendaklah mengangkat dengan cara yang betul bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. menggunakan sarung tangan ketika melakukan kerja di dalam bengkel mahupun ketika menggunakan peralatan atau mesin-mesin yang terdapat di dalam bengkel kayu.Tanda-tanda amaran yang terdapat di bengkel kayu Di sini menunjukkan tanda-tanda amaran yang ada di bengkel kayu. peralatan atau mesin yang telah diguna hendaklah disusun semula selepas digunakan. Antaranya ialah sesiapa yang memasuki bengkel tersebut hendaklah mengunakan kasut but keselamatan. Ketika mengangkat barang. Selain itu. . Pakaian yang sesuai hendaklah digunakan semasa menjalankan kerja di bengkel kayu.

Tanda awas bermaksud supaya berhati-hati Harus mengutamakan keselamatan ketika berada di dalam bengkel kayu Sentiasa berhati-hati ketika mengunakan alat .

Dilarang merokok semasa melakukan kerja di dalam bengkel kayu Peralatan yang telah digunakan hendaklah dipadamkan .

Pelajar dilarang memasuki bilik ini tanpa kebenaran Tanda ini adalah untuk pintu keluar Ini menandakan bahan / barang mudah pecah .

tanggapan risiko tidak bergantung pada tanggapan nilai. Kebarangkalian di sini bermaksud cansa kemalangan itu berlaku. risiko berkadar pada kerugian jangkaan yang boleh timbul dari suatu kejadian dan juga kebarangkalian terjadinya kejadian tersebut. risiko adalah gabungan kemungkinan (kebarangkalian) dan akibat sesuatu peristiwa berhazard berlaku. Dalam bidang kejuruteraan. Risiko sering ditakrifkan sebagai situasi yang boleh membawa padah atau akibat buruk. secara amnya risiko membincangkan kesan buruk terhadap sesetengah ciri-ciri nilai yang timbul akibat kejadian yang akan berlaku. Risiko juga boleh ditakrifkan sebagai gabungangabungan faktor-faktor kebarangkalian berlakunya peristiwa malang. oleh itu kemungkinan berkenaan tidak kira baik mahupun buruk akibatnya.Risiko Menurut OHSAS 18002. dedahan dan impak kemalangan tersebut. Risiko ialah konsep yang memperihalkan kebarangkalian berlakunya kemungkinan tertentu. Secara kualitatif. Sungguhpun begitu.) Risiko dihuraikan secara kualitatif dan kuantitatif. Semakin besar kerugian dan kebarangkalian kejadian tersebut. maka semakin besar risiko keseluruhannya. risiko ditakrifkan sebagai: Risiko = (kebarangkalian kemalangan) × (kerugian dari setiap kemalangan) Secara amnya: Risiko = (kebarangkalian berlakunya kejadian) × (kesan dari kejadian) . Sebenarnya. Antaranya. Wujudnya pelbagai takrifan bagi istilah risiko yang berbeza mengikut penggunaan dan konteks situasi tertentu. risiko merupakan isu yang boleh dielakkan atau diringankan (di mana isu ialah masalah berpotensi yang perlu diselesaikan sekarang juga.

Bahaya jika mempipet asid dengan hidroklorik dengan mulut. risiko dan bahaya lebih mudah diterangkan dengan menggunakan contoh. . Misalnya.Bahaya Bahaya lebih menerangkan dedahan relatif seseorang kepada hazard. Asid hidroklorik pekat adalah hazard kimia kerana sifat intrinsik korosifnya yang berpotensi mengakibatkan kemudaratan kepada kesihatan manusia dan kerosakan kepada sesetengah bahan. Perkataan ini lebih bersifat yang menerangkan atau menunjukkan sesuatu keadaan risiko. Perhubungan di antara hazard. seseorang yang sentiasa terdedah kepada hazard berada di dalam keadaan lebih berbahaya berbanding dengan seseorang yang tidak terdedah kepada hazard. risiko dan bahaya Perhubungan di antara hazard. Risiko percikan asid ke muka pekerja adalah tinggi bagi mereka yang tidak memakai perisai muka berbanding dengan yang memakainya.

sarung tangan pelindung.gunakan sarung tangan ketika menggunakannya. y Selesai sahaja menggunakan peralatan atau mesin. y Sentiasa menggunakan mesin atau peralatan yang terdapat di dalam bengkel tersebut dalam keadaan yang betul dan selamat. dan baju bengkel khas. y Sebelum melakukan kerja-kerja di dalam bengkel. y Berhati-hati ketika menggunakan peralatan yang tajam dan mesin yang merbahaya. Jangan memasuki kawasan larangan tanpa kebenaran.Langkah-langkah Pencegahan Kemalangan di Bengkel Kayu Antara langkah-langkah pencegahan kemalangan di bengkel kayu ialah : y Menggunakan kelengkapan pelindungan peribadi seperti cermin pelindungan dan ³goggle´. y Pastikan semua suis dipadamkan sebelum meninggalkan bengkel . y y y Jangan merokok ketika melakukan kerja-kerja di dalam bengkel. kasut but keselamatan. y Pastikan ketika mengangkat bahan atau barang yang ada di dalam bengkel dengan cara yang betul dan selamat. y Sentiasa memastikan di dalam dan luar bengkel adalah bersih dan peralatan sentiasa berada di tempat yang sepatutnya dalam keadaan tersusun setelah digunakan.hendaklah dipadam dan disimpan semula. Jangan melakukan kerja sambil lewa dan meninggalkan peralatan dan mesin yang digunakan begitu sahaja. dengar arahan dan maklumat yang diberikan terlebih dahulu.

Antara kesalahan yang selalu terjadi ketika di berada di dalam bengkel kayu Tidak menggunakan baju bengkel.sarung tangan pelindung dan cermin perlindungan Kayu-kayu yang telah digunakan dibiarkan berselerak di atas lantai .

Antara alat keselamatan pelindungan peribadi yang digunakan ketika berada di dalam bengkel kayu Alat pelindung telinga (earmuff) Alat pelindung pernafasan .

Sarung tangan pelindung Cermin mata pelindung .

samada hazard fizikal. Perhubungan di antara hazard. hazard biologikal dan hazard ergonomik. Manakala bahaya ialah menerangkan dedahan atau bagi menunjukkan sesuatu yang berkeadaan risiko. kerosakan sekitaran tempat kerja atau gabungannya. Di sini. Seseorang itu akan berisiko mengalami bahaya dan kebarangkalian kemalangan jika dia terdedah kepada hazard. Risiko adalah gabungan faktor-faktor kebarangkalian berlakunya sesuatu kecelakaan atau kemalangan. risiko dan bahaya adalah saling berkait.Kesimpulan / Rumusan Kesimpulan yang dapat dibuat ialah hazard iadalah punca atau keadaan yang mempunyai potensi mengakibatkan kemudaratan dalam konteks kecederaan. kerosakan hartabenda. risiko dan bahaya lebih mudah diterangkan dengan contoh.kita tahu bahawa langkah-langkah pencegahan kemalangan ini amatlah penting untuk mengelakan sebarang kemalangan yang tidak diingini berlaku. hazard kimia. . terdapat langkah-langkah pencegahan yang dibuat bagi mencegahan kemalangan berlaku ketika di bengkel kayu. Oleh itu. Hazard.