Isi kandungan

Pengenalan Hazard Bahaya Risiko Tanda-tanda amaran yang terdapat di bengkel kayu Langkah-langkah pencegahan kemalangan di bengkel kayu Kesimpulan / Rumusan

Oleh kerana kebarangkalian berlakunya kemalangan dan impak kemalangan boleh dikawal. contohnya di bengkel kayu. Kebarangkalian adalah pegukuran frequensi berlakunya kemalangan. Begitu juga apabila ketika berada di bengkel kejuruteraan awam. risiko dan bahaya. Seseorang itu pasti akan mempunyai kebarangkalian untuk mengalami kecederaan. Perkataan tersebut ialah hazard. maka risiko boleh diurus sehingga ia boleh diminimumkan dan diterima.Pengenalan Apabila seseorang memperkatakan tentang risiko keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. .dia memperkatakan tentang kebarangkalian kecederaan berlaku dan impaknya kepada pekerja akibat hazard yang terdapat di tempat beliau kerja. Terdapat tiga perkataan asas tetapi penting yang kerap digunakan dalam pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerja.

atau gabungannya. Jenis-jenis Hazard Terdapat empat jenis hazard iaitu: a) Hazard fizikal b) Hazard kimia c) Hazard biologikal d) Hazard ergonomic . sinaran. Bahan kimia. berada di dalam had terima atau sebaliknya. kerosakan sekitaran tempat kerja. ³ Occupational Safety and Health Assesment Series 18002 ³ (OHSAS 18002) dan ISOMEC Guide 51:1999 mentakrifkan hazard sebagai punca atau keadaan yang mempunyai potensi mengakibatkan kemudaratan dalam konteks kecederaan dan penyakit kepada manusia. elektrik. Dalam sistem pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Hazard yang dikenalpasti dinilai risikonya secara kuantitatif atau kulitatif dan di tentukan samada risiko tersebut boleh diterima. sistem kerja tidak selamat adalah beberapa contoh-contoh hazard. biohazard. Bagi di Bengkel Kejuruteaan Awam juga kita harus mengenalpasti hazard yang terdapat di sana. kerosakan harta benda. daripadayang mengakibatkan kematian sehinggalah kepada kecederaan kecil. pertama sekali kita perlu megenalpasti hazard yang ada di tempat kerja atau di dalam tugas. Kemudaratan ini berbeza-beza ketenatannya.Hazard Takrifan hazard adalah apa sahaja secara sendirian atau bersalingtindak antara satu dengan lain mampu mengakibatkan kemudaratan.

Hazard fizikal Hazard fizikal ialah hazard yang bahaya berpunca dari mesin dan peralatan yang digunakan. simen.terdapat banyak mesin dan peralatan yang berbahaya. getah sintetik. Kesan bahan kimia adalah bergantung kepada nilai pH. kepekatan. Bahagian lain yang mudah terdedah pada bahan kimia ialah mata. kerongkong. gentian kaca dan pelekat adalah bahan yang merbahaya dan perlu diambil langkah-langkah keselamatan apabila mengendalikannya. kulit akan melecur. alkali. tempoh dedahan dan sifat tindak balas sesuatu bahan kimia. hidung. melepuh. terbakar dan akan meninggalkan kesan parut. gas. Bagi sesetengah individu. Antaranya. Sesuatu mesin dan peralatan dianggap merbahaya jika : a) Direka tidak selamat dan tidak sempurna b) Tidak diselenggara dengan baik c) Dijalankan oleh pekerja tidak terlatih d) Digunakan bukan untuk kerja sebenar e) Digunakan dalam keadaan yang berbeza-beza f) Ditukar atau dipinda secara haram g) Pekerja tidak bersedia atau tidak menumpukan perhatian semasa menggunakannya Hazard kimia Antara kemalangan industri yana dilaporkan ialah kecederaan akibat sentuhan dan terhidu bahan kimia. Seperti yang terdapat di bengkel kayu. Bahan-bahan kimia seperti asid. habuk kayu dan minyak semulajadi dari haiwan boleh menyebabkan tindakbalas pada kulit. pelarut. serta bahagian atas saluran pernafasan. Bahan kimia yang digunakan di kilang-kilang adalah merbahaya dan boleh menyebabkan kecederaan jika terdedah tanpa dilindungi. .

penghomogenan. menyerap melalui kulit atau mata. jarum dan lain-lain di mana agen penyakit boleh masuk terus ke dalam darah c) penelanan dari mulut boleh terjadi dengan menghisap rokok.Hazard biologikal Pekerja yang terlibat dengan analisis spesimen biologi biasanya terdedah dengan penyakit. Ia selalu dikaitkan dengan kesilapan atau kelamahan rekabentuk kejuruteraan dan proses kerja memenuhi kepreluan fisiologi dan psikologi manusia. pengoncangan. . maman.pekerjaan menaip dalam keadaan yang baik tidak ergonomik telah dibuktikan mampu mengakibatkan µTunnel Carpel Syndrome¶ dan sakit belakang. pembakaran dan percikan Hazard Ergonomik Hazard ergonomik berkaitan dengan ketidaksesuaian manusia dengan sekitran kerjanya. sentuhan dengan tangan atau perkakas yang tercemar b) inokulasi terus terjadi dengan alat kaca yang pecah. hasil daripada pelbagai prosedur makmal seperti tumpahan. menggigit kuku dan makan tanpa mencuci tangan d)pembentukan aerosol. Misalnya. pengemparan. Tahap bahaya sesuatu spesimen biologi adalah berbeza-beza mengikut : a) Sifat semulajadi dan kepekatan agen penyakit b) Laluan masuk agen penyakit ke dalam badan c) Ketahanan pekerja yang terdedah Laluan masuk ke dalam anggota badan adalah : a) penyerapan terjadi melalui luka dan calar pada kulit.

menggunakan kelengkapan pengesan dan pengukur. standard. sistem dan rekabentuk selepas digunakan atau dilaksanakan. . semakin mudah dan murah untuk menguruskannya. Di dalam analisis hazard. Walaupun hazard boleh dikenalpasti atau wujud diperingkat awal opresi akibat tidak disedari atau perubahan boleh timbul kepada bahan. proses mengenalpasti hazrd bermula dengan mentakrifkan sistem yang ingin dikaji dan mentakrif serta memahami cirri fizikal dan fungsi sistem tersebut. maklumbalas daripada pekerja dan sebagainya. proses dan prosedur kerja tersebut. Terdapat berbagai kaedah yang boleh digunakan untuk mengenalpasti hazard. proses dan prosedur kerja yang dilakukan melalui perhatian dan seterusnya merujuk kepada akta. maklumat daripada laporan. Pemerhatian dan Rujukan Seseorang pekerja yang berpengetahuan dan berpengelaman di dalam sistem. Semakin awal hazard dikenalpasti. peraturan garis panduan. Proses dan kaedah mengenalpasti hazard di tempat kerja Satu proses yang membantu mengenalpasti sebanyak mungkin hazard ialah dengan menggunakan proses mengenalpasti hazard yang digunakan di dalam analisis hazard. Amnya kaedah mengenalpasti hazard ini melibatkan gabungan pemerhatian sendiri. data dan sebagainya boleh mengenalpasti hazard yang terdapat di dalam sistem. kod amalan.Mengenalpasti hazard Sebelum hazard boleh diurus ia mestilah dikenalpasti terdahulu. Pemerhatian tanpa rujukan sukar mengenalpasti sesuatu hazard yang lazim dan rutin dilakukan di tempat kerja. merujuk kepada dokumen rujukan.

mengangkat atau bekerja dengan bahan merbahaya dengan selamat dan menjejaskan kesihatan y y y Tidak mengikut maklumat. mesin dan bahan adalah selamat dan disimpan dengan selamat y Tidak memastikan cara menyimpan. sempurna selamat dan menjejaskan kesihatan y Tiadk memastikan alat-alat.Punca-punca utama Hazard Terdapat dua punca utama hazard iaitu : a) keadaan di tempat kerja : y y y y y Ruang yang tidak mudah dan selesa untuk bergerak Tidak dapat membuat satu pemusingan bebas di kawasan kerja Lantai yang tidak rata dan licin Tiada tempat penyimpanan bahan dan peralatan yang sempurna Pencahayaan dan pengudaraan yang tidak sempurna b) pelakuan pekerja : y Tidak melakukan tatacara dengan betul. arahan dan latihan yang betul Tidak berbincang dengan majikan Tidak membuat pemeriksaan di tempat kerja .

seseorang itu hendaklah mengangkat dengan cara yang betul bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. Selain itu. peralatan atau mesin yang telah diguna hendaklah disusun semula selepas digunakan. Ketika mengangkat barang. menggunakan sarung tangan ketika melakukan kerja di dalam bengkel mahupun ketika menggunakan peralatan atau mesin-mesin yang terdapat di dalam bengkel kayu. Antaranya ialah sesiapa yang memasuki bengkel tersebut hendaklah mengunakan kasut but keselamatan. . Pakaian yang sesuai hendaklah digunakan semasa menjalankan kerja di bengkel kayu.Tanda-tanda amaran yang terdapat di bengkel kayu Di sini menunjukkan tanda-tanda amaran yang ada di bengkel kayu.

Tanda awas bermaksud supaya berhati-hati Harus mengutamakan keselamatan ketika berada di dalam bengkel kayu Sentiasa berhati-hati ketika mengunakan alat .

Dilarang merokok semasa melakukan kerja di dalam bengkel kayu Peralatan yang telah digunakan hendaklah dipadamkan .

Pelajar dilarang memasuki bilik ini tanpa kebenaran Tanda ini adalah untuk pintu keluar Ini menandakan bahan / barang mudah pecah .

Antaranya. Risiko juga boleh ditakrifkan sebagai gabungangabungan faktor-faktor kebarangkalian berlakunya peristiwa malang. dedahan dan impak kemalangan tersebut.) Risiko dihuraikan secara kualitatif dan kuantitatif. Sungguhpun begitu. Risiko sering ditakrifkan sebagai situasi yang boleh membawa padah atau akibat buruk. Risiko ialah konsep yang memperihalkan kebarangkalian berlakunya kemungkinan tertentu. Dalam bidang kejuruteraan. Sebenarnya. Secara kualitatif. tanggapan risiko tidak bergantung pada tanggapan nilai. secara amnya risiko membincangkan kesan buruk terhadap sesetengah ciri-ciri nilai yang timbul akibat kejadian yang akan berlaku. Semakin besar kerugian dan kebarangkalian kejadian tersebut. maka semakin besar risiko keseluruhannya. risiko adalah gabungan kemungkinan (kebarangkalian) dan akibat sesuatu peristiwa berhazard berlaku. risiko ditakrifkan sebagai: Risiko = (kebarangkalian kemalangan) × (kerugian dari setiap kemalangan) Secara amnya: Risiko = (kebarangkalian berlakunya kejadian) × (kesan dari kejadian) . Wujudnya pelbagai takrifan bagi istilah risiko yang berbeza mengikut penggunaan dan konteks situasi tertentu. Kebarangkalian di sini bermaksud cansa kemalangan itu berlaku. oleh itu kemungkinan berkenaan tidak kira baik mahupun buruk akibatnya. risiko merupakan isu yang boleh dielakkan atau diringankan (di mana isu ialah masalah berpotensi yang perlu diselesaikan sekarang juga. risiko berkadar pada kerugian jangkaan yang boleh timbul dari suatu kejadian dan juga kebarangkalian terjadinya kejadian tersebut.Risiko Menurut OHSAS 18002.

Perkataan ini lebih bersifat yang menerangkan atau menunjukkan sesuatu keadaan risiko. Misalnya. Bahaya jika mempipet asid dengan hidroklorik dengan mulut.Bahaya Bahaya lebih menerangkan dedahan relatif seseorang kepada hazard. Perhubungan di antara hazard. risiko dan bahaya Perhubungan di antara hazard. . Asid hidroklorik pekat adalah hazard kimia kerana sifat intrinsik korosifnya yang berpotensi mengakibatkan kemudaratan kepada kesihatan manusia dan kerosakan kepada sesetengah bahan. risiko dan bahaya lebih mudah diterangkan dengan menggunakan contoh. Risiko percikan asid ke muka pekerja adalah tinggi bagi mereka yang tidak memakai perisai muka berbanding dengan yang memakainya. seseorang yang sentiasa terdedah kepada hazard berada di dalam keadaan lebih berbahaya berbanding dengan seseorang yang tidak terdedah kepada hazard.

y Berhati-hati ketika menggunakan peralatan yang tajam dan mesin yang merbahaya. y Sebelum melakukan kerja-kerja di dalam bengkel. y Sentiasa menggunakan mesin atau peralatan yang terdapat di dalam bengkel tersebut dalam keadaan yang betul dan selamat. sarung tangan pelindung. kasut but keselamatan.gunakan sarung tangan ketika menggunakannya. Jangan melakukan kerja sambil lewa dan meninggalkan peralatan dan mesin yang digunakan begitu sahaja. y Sentiasa memastikan di dalam dan luar bengkel adalah bersih dan peralatan sentiasa berada di tempat yang sepatutnya dalam keadaan tersusun setelah digunakan. Jangan memasuki kawasan larangan tanpa kebenaran. dengar arahan dan maklumat yang diberikan terlebih dahulu. dan baju bengkel khas.hendaklah dipadam dan disimpan semula. y Pastikan ketika mengangkat bahan atau barang yang ada di dalam bengkel dengan cara yang betul dan selamat. y Pastikan semua suis dipadamkan sebelum meninggalkan bengkel .Langkah-langkah Pencegahan Kemalangan di Bengkel Kayu Antara langkah-langkah pencegahan kemalangan di bengkel kayu ialah : y Menggunakan kelengkapan pelindungan peribadi seperti cermin pelindungan dan ³goggle´. y Selesai sahaja menggunakan peralatan atau mesin. y y y Jangan merokok ketika melakukan kerja-kerja di dalam bengkel.

Antara kesalahan yang selalu terjadi ketika di berada di dalam bengkel kayu Tidak menggunakan baju bengkel.sarung tangan pelindung dan cermin perlindungan Kayu-kayu yang telah digunakan dibiarkan berselerak di atas lantai .

Antara alat keselamatan pelindungan peribadi yang digunakan ketika berada di dalam bengkel kayu Alat pelindung telinga (earmuff) Alat pelindung pernafasan .

Sarung tangan pelindung Cermin mata pelindung .

risiko dan bahaya adalah saling berkait. risiko dan bahaya lebih mudah diterangkan dengan contoh. kerosakan hartabenda. Seseorang itu akan berisiko mengalami bahaya dan kebarangkalian kemalangan jika dia terdedah kepada hazard. Risiko adalah gabungan faktor-faktor kebarangkalian berlakunya sesuatu kecelakaan atau kemalangan.Kesimpulan / Rumusan Kesimpulan yang dapat dibuat ialah hazard iadalah punca atau keadaan yang mempunyai potensi mengakibatkan kemudaratan dalam konteks kecederaan. Hazard. Manakala bahaya ialah menerangkan dedahan atau bagi menunjukkan sesuatu yang berkeadaan risiko. Di sini. hazard kimia. kerosakan sekitaran tempat kerja atau gabungannya. Oleh itu. terdapat langkah-langkah pencegahan yang dibuat bagi mencegahan kemalangan berlaku ketika di bengkel kayu. . Perhubungan di antara hazard. hazard biologikal dan hazard ergonomik.kita tahu bahawa langkah-langkah pencegahan kemalangan ini amatlah penting untuk mengelakan sebarang kemalangan yang tidak diingini berlaku. samada hazard fizikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful