Isi kandungan

Pengenalan Hazard Bahaya Risiko Tanda-tanda amaran yang terdapat di bengkel kayu Langkah-langkah pencegahan kemalangan di bengkel kayu Kesimpulan / Rumusan

maka risiko boleh diurus sehingga ia boleh diminimumkan dan diterima. Perkataan tersebut ialah hazard.dia memperkatakan tentang kebarangkalian kecederaan berlaku dan impaknya kepada pekerja akibat hazard yang terdapat di tempat beliau kerja. Kebarangkalian adalah pegukuran frequensi berlakunya kemalangan. Begitu juga apabila ketika berada di bengkel kejuruteraan awam. .Pengenalan Apabila seseorang memperkatakan tentang risiko keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Seseorang itu pasti akan mempunyai kebarangkalian untuk mengalami kecederaan. risiko dan bahaya. Oleh kerana kebarangkalian berlakunya kemalangan dan impak kemalangan boleh dikawal. contohnya di bengkel kayu. Terdapat tiga perkataan asas tetapi penting yang kerap digunakan dalam pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerja.

sinaran. biohazard. kerosakan sekitaran tempat kerja. atau gabungannya. kerosakan harta benda. Dalam sistem pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Bahan kimia. pertama sekali kita perlu megenalpasti hazard yang ada di tempat kerja atau di dalam tugas. Kemudaratan ini berbeza-beza ketenatannya. Jenis-jenis Hazard Terdapat empat jenis hazard iaitu: a) Hazard fizikal b) Hazard kimia c) Hazard biologikal d) Hazard ergonomic . Hazard yang dikenalpasti dinilai risikonya secara kuantitatif atau kulitatif dan di tentukan samada risiko tersebut boleh diterima.Hazard Takrifan hazard adalah apa sahaja secara sendirian atau bersalingtindak antara satu dengan lain mampu mengakibatkan kemudaratan. elektrik. berada di dalam had terima atau sebaliknya. ³ Occupational Safety and Health Assesment Series 18002 ³ (OHSAS 18002) dan ISOMEC Guide 51:1999 mentakrifkan hazard sebagai punca atau keadaan yang mempunyai potensi mengakibatkan kemudaratan dalam konteks kecederaan dan penyakit kepada manusia. daripadayang mengakibatkan kematian sehinggalah kepada kecederaan kecil. sistem kerja tidak selamat adalah beberapa contoh-contoh hazard. Bagi di Bengkel Kejuruteaan Awam juga kita harus mengenalpasti hazard yang terdapat di sana.

simen.terdapat banyak mesin dan peralatan yang berbahaya. terbakar dan akan meninggalkan kesan parut. Kesan bahan kimia adalah bergantung kepada nilai pH. Sesuatu mesin dan peralatan dianggap merbahaya jika : a) Direka tidak selamat dan tidak sempurna b) Tidak diselenggara dengan baik c) Dijalankan oleh pekerja tidak terlatih d) Digunakan bukan untuk kerja sebenar e) Digunakan dalam keadaan yang berbeza-beza f) Ditukar atau dipinda secara haram g) Pekerja tidak bersedia atau tidak menumpukan perhatian semasa menggunakannya Hazard kimia Antara kemalangan industri yana dilaporkan ialah kecederaan akibat sentuhan dan terhidu bahan kimia. Antaranya. Bahagian lain yang mudah terdedah pada bahan kimia ialah mata. getah sintetik. gentian kaca dan pelekat adalah bahan yang merbahaya dan perlu diambil langkah-langkah keselamatan apabila mengendalikannya. kulit akan melecur. kepekatan. alkali. pelarut. serta bahagian atas saluran pernafasan.Hazard fizikal Hazard fizikal ialah hazard yang bahaya berpunca dari mesin dan peralatan yang digunakan. . Bahan-bahan kimia seperti asid. hidung. tempoh dedahan dan sifat tindak balas sesuatu bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan di kilang-kilang adalah merbahaya dan boleh menyebabkan kecederaan jika terdedah tanpa dilindungi. kerongkong. habuk kayu dan minyak semulajadi dari haiwan boleh menyebabkan tindakbalas pada kulit. Bagi sesetengah individu. Seperti yang terdapat di bengkel kayu. melepuh. gas.

sentuhan dengan tangan atau perkakas yang tercemar b) inokulasi terus terjadi dengan alat kaca yang pecah.Hazard biologikal Pekerja yang terlibat dengan analisis spesimen biologi biasanya terdedah dengan penyakit. hasil daripada pelbagai prosedur makmal seperti tumpahan.pekerjaan menaip dalam keadaan yang baik tidak ergonomik telah dibuktikan mampu mengakibatkan µTunnel Carpel Syndrome¶ dan sakit belakang. jarum dan lain-lain di mana agen penyakit boleh masuk terus ke dalam darah c) penelanan dari mulut boleh terjadi dengan menghisap rokok. Ia selalu dikaitkan dengan kesilapan atau kelamahan rekabentuk kejuruteraan dan proses kerja memenuhi kepreluan fisiologi dan psikologi manusia. pembakaran dan percikan Hazard Ergonomik Hazard ergonomik berkaitan dengan ketidaksesuaian manusia dengan sekitran kerjanya. pengoncangan. . Misalnya. pengemparan. menyerap melalui kulit atau mata. maman. menggigit kuku dan makan tanpa mencuci tangan d)pembentukan aerosol. Tahap bahaya sesuatu spesimen biologi adalah berbeza-beza mengikut : a) Sifat semulajadi dan kepekatan agen penyakit b) Laluan masuk agen penyakit ke dalam badan c) Ketahanan pekerja yang terdedah Laluan masuk ke dalam anggota badan adalah : a) penyerapan terjadi melalui luka dan calar pada kulit. penghomogenan.

standard. peraturan garis panduan.Mengenalpasti hazard Sebelum hazard boleh diurus ia mestilah dikenalpasti terdahulu. sistem dan rekabentuk selepas digunakan atau dilaksanakan. Amnya kaedah mengenalpasti hazard ini melibatkan gabungan pemerhatian sendiri. . proses dan prosedur kerja yang dilakukan melalui perhatian dan seterusnya merujuk kepada akta. Di dalam analisis hazard. kod amalan. proses dan prosedur kerja tersebut. Walaupun hazard boleh dikenalpasti atau wujud diperingkat awal opresi akibat tidak disedari atau perubahan boleh timbul kepada bahan. Semakin awal hazard dikenalpasti. proses mengenalpasti hazrd bermula dengan mentakrifkan sistem yang ingin dikaji dan mentakrif serta memahami cirri fizikal dan fungsi sistem tersebut. menggunakan kelengkapan pengesan dan pengukur. Pemerhatian dan Rujukan Seseorang pekerja yang berpengetahuan dan berpengelaman di dalam sistem. Pemerhatian tanpa rujukan sukar mengenalpasti sesuatu hazard yang lazim dan rutin dilakukan di tempat kerja. data dan sebagainya boleh mengenalpasti hazard yang terdapat di dalam sistem. semakin mudah dan murah untuk menguruskannya. merujuk kepada dokumen rujukan. maklumat daripada laporan. Terdapat berbagai kaedah yang boleh digunakan untuk mengenalpasti hazard. Proses dan kaedah mengenalpasti hazard di tempat kerja Satu proses yang membantu mengenalpasti sebanyak mungkin hazard ialah dengan menggunakan proses mengenalpasti hazard yang digunakan di dalam analisis hazard. maklumbalas daripada pekerja dan sebagainya.

sempurna selamat dan menjejaskan kesihatan y Tiadk memastikan alat-alat. arahan dan latihan yang betul Tidak berbincang dengan majikan Tidak membuat pemeriksaan di tempat kerja . mesin dan bahan adalah selamat dan disimpan dengan selamat y Tidak memastikan cara menyimpan.Punca-punca utama Hazard Terdapat dua punca utama hazard iaitu : a) keadaan di tempat kerja : y y y y y Ruang yang tidak mudah dan selesa untuk bergerak Tidak dapat membuat satu pemusingan bebas di kawasan kerja Lantai yang tidak rata dan licin Tiada tempat penyimpanan bahan dan peralatan yang sempurna Pencahayaan dan pengudaraan yang tidak sempurna b) pelakuan pekerja : y Tidak melakukan tatacara dengan betul. mengangkat atau bekerja dengan bahan merbahaya dengan selamat dan menjejaskan kesihatan y y y Tidak mengikut maklumat.

seseorang itu hendaklah mengangkat dengan cara yang betul bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. Antaranya ialah sesiapa yang memasuki bengkel tersebut hendaklah mengunakan kasut but keselamatan. peralatan atau mesin yang telah diguna hendaklah disusun semula selepas digunakan. . Ketika mengangkat barang.Tanda-tanda amaran yang terdapat di bengkel kayu Di sini menunjukkan tanda-tanda amaran yang ada di bengkel kayu. Pakaian yang sesuai hendaklah digunakan semasa menjalankan kerja di bengkel kayu. menggunakan sarung tangan ketika melakukan kerja di dalam bengkel mahupun ketika menggunakan peralatan atau mesin-mesin yang terdapat di dalam bengkel kayu. Selain itu.

Tanda awas bermaksud supaya berhati-hati Harus mengutamakan keselamatan ketika berada di dalam bengkel kayu Sentiasa berhati-hati ketika mengunakan alat .

Dilarang merokok semasa melakukan kerja di dalam bengkel kayu Peralatan yang telah digunakan hendaklah dipadamkan .

Pelajar dilarang memasuki bilik ini tanpa kebenaran Tanda ini adalah untuk pintu keluar Ini menandakan bahan / barang mudah pecah .

tanggapan risiko tidak bergantung pada tanggapan nilai.) Risiko dihuraikan secara kualitatif dan kuantitatif. Dalam bidang kejuruteraan. maka semakin besar risiko keseluruhannya.Risiko Menurut OHSAS 18002. risiko berkadar pada kerugian jangkaan yang boleh timbul dari suatu kejadian dan juga kebarangkalian terjadinya kejadian tersebut. dedahan dan impak kemalangan tersebut. Semakin besar kerugian dan kebarangkalian kejadian tersebut. Risiko juga boleh ditakrifkan sebagai gabungangabungan faktor-faktor kebarangkalian berlakunya peristiwa malang. risiko ditakrifkan sebagai: Risiko = (kebarangkalian kemalangan) × (kerugian dari setiap kemalangan) Secara amnya: Risiko = (kebarangkalian berlakunya kejadian) × (kesan dari kejadian) . Sebenarnya. risiko adalah gabungan kemungkinan (kebarangkalian) dan akibat sesuatu peristiwa berhazard berlaku. Wujudnya pelbagai takrifan bagi istilah risiko yang berbeza mengikut penggunaan dan konteks situasi tertentu. Secara kualitatif. Kebarangkalian di sini bermaksud cansa kemalangan itu berlaku. secara amnya risiko membincangkan kesan buruk terhadap sesetengah ciri-ciri nilai yang timbul akibat kejadian yang akan berlaku. risiko merupakan isu yang boleh dielakkan atau diringankan (di mana isu ialah masalah berpotensi yang perlu diselesaikan sekarang juga. Antaranya. Risiko sering ditakrifkan sebagai situasi yang boleh membawa padah atau akibat buruk. Risiko ialah konsep yang memperihalkan kebarangkalian berlakunya kemungkinan tertentu. Sungguhpun begitu. oleh itu kemungkinan berkenaan tidak kira baik mahupun buruk akibatnya.

Bahaya Bahaya lebih menerangkan dedahan relatif seseorang kepada hazard. Misalnya. risiko dan bahaya Perhubungan di antara hazard. risiko dan bahaya lebih mudah diterangkan dengan menggunakan contoh. . Perhubungan di antara hazard. Perkataan ini lebih bersifat yang menerangkan atau menunjukkan sesuatu keadaan risiko. Bahaya jika mempipet asid dengan hidroklorik dengan mulut. Risiko percikan asid ke muka pekerja adalah tinggi bagi mereka yang tidak memakai perisai muka berbanding dengan yang memakainya. Asid hidroklorik pekat adalah hazard kimia kerana sifat intrinsik korosifnya yang berpotensi mengakibatkan kemudaratan kepada kesihatan manusia dan kerosakan kepada sesetengah bahan. seseorang yang sentiasa terdedah kepada hazard berada di dalam keadaan lebih berbahaya berbanding dengan seseorang yang tidak terdedah kepada hazard.

sarung tangan pelindung. y Sentiasa menggunakan mesin atau peralatan yang terdapat di dalam bengkel tersebut dalam keadaan yang betul dan selamat. Jangan melakukan kerja sambil lewa dan meninggalkan peralatan dan mesin yang digunakan begitu sahaja.gunakan sarung tangan ketika menggunakannya. y Sebelum melakukan kerja-kerja di dalam bengkel. y Pastikan ketika mengangkat bahan atau barang yang ada di dalam bengkel dengan cara yang betul dan selamat. y Sentiasa memastikan di dalam dan luar bengkel adalah bersih dan peralatan sentiasa berada di tempat yang sepatutnya dalam keadaan tersusun setelah digunakan.Langkah-langkah Pencegahan Kemalangan di Bengkel Kayu Antara langkah-langkah pencegahan kemalangan di bengkel kayu ialah : y Menggunakan kelengkapan pelindungan peribadi seperti cermin pelindungan dan ³goggle´. dan baju bengkel khas. y Pastikan semua suis dipadamkan sebelum meninggalkan bengkel . y y y Jangan merokok ketika melakukan kerja-kerja di dalam bengkel. Jangan memasuki kawasan larangan tanpa kebenaran. y Berhati-hati ketika menggunakan peralatan yang tajam dan mesin yang merbahaya.hendaklah dipadam dan disimpan semula. dengar arahan dan maklumat yang diberikan terlebih dahulu. kasut but keselamatan. y Selesai sahaja menggunakan peralatan atau mesin.

Antara kesalahan yang selalu terjadi ketika di berada di dalam bengkel kayu Tidak menggunakan baju bengkel.sarung tangan pelindung dan cermin perlindungan Kayu-kayu yang telah digunakan dibiarkan berselerak di atas lantai .

Antara alat keselamatan pelindungan peribadi yang digunakan ketika berada di dalam bengkel kayu Alat pelindung telinga (earmuff) Alat pelindung pernafasan .

Sarung tangan pelindung Cermin mata pelindung .

kerosakan hartabenda. kerosakan sekitaran tempat kerja atau gabungannya. Risiko adalah gabungan faktor-faktor kebarangkalian berlakunya sesuatu kecelakaan atau kemalangan. samada hazard fizikal. risiko dan bahaya lebih mudah diterangkan dengan contoh. hazard kimia. .Kesimpulan / Rumusan Kesimpulan yang dapat dibuat ialah hazard iadalah punca atau keadaan yang mempunyai potensi mengakibatkan kemudaratan dalam konteks kecederaan. risiko dan bahaya adalah saling berkait. Di sini. Manakala bahaya ialah menerangkan dedahan atau bagi menunjukkan sesuatu yang berkeadaan risiko. terdapat langkah-langkah pencegahan yang dibuat bagi mencegahan kemalangan berlaku ketika di bengkel kayu. Perhubungan di antara hazard. Oleh itu. hazard biologikal dan hazard ergonomik. Seseorang itu akan berisiko mengalami bahaya dan kebarangkalian kemalangan jika dia terdedah kepada hazard.kita tahu bahawa langkah-langkah pencegahan kemalangan ini amatlah penting untuk mengelakan sebarang kemalangan yang tidak diingini berlaku. Hazard.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful