P. 1
ILMU PENDIDIKAN PENGETAHUAN IKHTISAS

ILMU PENDIDIKAN PENGETAHUAN IKHTISAS

5.0

|Views: 1,331|Likes:
Published by dbc2704

More info:

Published by: dbc2704 on Jul 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

INTERAKSI TUTORIAL SEMESTER MEI 2008 ILMU PENDIDIKAN PENGETAHUAN IKHTISAS MODUL 3/3 UNIT 1 : GURU DAN PROFESION KEGURUAN

SOALAN TUTORIAL : Soalan 1 a : Berdasarkan Program Tahunan Bimbingan dan Kaunseling sekolah anda, kenal pasti dan huraikan aktiviti yang telah dirancangkan. Jawapan : Setiap manusia perlu pada bimbingan untuk menjadi seorang yang lebih baik serta dapat mempertinkatkan sesuatu kemahiran kea rah kehidupan yang lebih selesa. Dalam kontek bimbingan di sekolah, bimbingan perlu diberi kepada murid dalam aspek perkembangan akademik, peribadi atau sosial dan prkembangan kerjaya. Antara program tahunan Bimbingan dan Kauseling yang telah dirancang di sekolah saya adalah: 1- Program motivasi murid tahun enam menghadapi UPSR Motivasi pada murid tentang persediaan menghadapi UPSR yang akan dihadapi pada September ini. Seorang Motivator akan di jemput ke sekolah bagi membantu murid-murid tahun enam dengan tip-tip yang berguna menghadapi UPSR. Ia juga member semangat dan keyakinan pada murid dalam menghadapi UPSR. 2- Program motivasi kepada ibu bapa murid.

Nizar Syarhan

INTERAKSI TUTORIAL SEMESTER MEI 2008 Program ini untuk semua murid dan ibu bapa murid dari tahun satu hingga tahun enam. Ini untuk member kesedaran pada ibu bapa tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Selain itu juga ibu bapa juga akan diberi tip-tip mendidik anak-anak supaya menjadi cemerlang.

3- Bimbingan kelas al-Quran dan Fardhu Ain. Pada setiap malam selepas solat Maghrib murid-murid yang tinggal di asrama akan diberi bimbingan oleh ustaz-ustaz tenang bacaan al-Quran dan Fardhu ain. Ini untuk melengkapkan lagi murid tentang ilmu akhirat di samping ilmu dunia agar seimbang dunia dan akhirat. b : Pada pendapat anda, sejauhmanakah aktiviti-aktiviti ini

memenuhi keperluan-keperluan individu murid anda Jawapan : pada pendapat saya aktiviti-aktiviti yang telah dirancang hanya sedikit sahaja memberi kesan dan memenuhi keperluan murid terutamanya bimbingan UPSR. Ini kerana sekolah ini terletak di luar bandar dan kurangnya persaingan dengan pelajar-pelajar di bandar. Oleh itu, program-program lain perlu lagi dirancang contohnya lawatan dan sebagainya bagi membangkitkan semangat murid untuk belajar. Selaian itu, murid-murid yang lemah dalah pelajaran juga harus diberi bimbingan secara individu untuk mengenal pasti masalah dan seterusnya membantu murid tersebut mengamalkan sesuatu kemahiran agar dapat diselesaikan.

Nizar Syarhan

INTERAKSI TUTORIAL SEMESTER MEI 2008

Soalan 2 Berdasarkan apa yang telah anda pelajari mengenai profesion keguruan, banding bezakan ciri-ciri professional dan bukan professional kerjaya guru. Jawapan : 1) 2) 3) 4) Ciri-ciri Profesional Mengamalkan etiket sosial yang baik Adil dan bertanggungjawab Sabar, penyayang dan berpekerti mulia Berilmu pengetahuan dan berkemahiran dalam bidangbidang tertentu Peramah, baik hati dan jujur Bukan Profesional 1- Penampilan yang tidak kemas, 2- Tidak berbudi bahasa 3- Beremosi ketika membuat keputusan 4- Kurang ilmu kemahiran, berakademik rendah.
5- Moody,tidak

5)

6) Mesra, prihatin dan amanah 7) Memiliki sifat kepimpinan dan luhur budi 8) Mempunyai unsur-unsur kecindan tetapi tegas dan berdisiplin. Soalan 3

bertanggungjawab. 6- Penting diri (selfish) 7- Tidak berpendirian 8- Tidak berdisiplin

Nizar Syarhan

INTERAKSI TUTORIAL SEMESTER MEI 2008 a : “Guru adalah pendidik dan juga pelajar” Bincangkan pernyataan ini dalam konteks perkembangan profesional anda sebagai seorang guru. Jawapan : Guru bertanggungjawab melahirkan insan yang seimbang bagi memenuhi hasrat dan aspirasi negara. Guru mesti berupaya membentuk insan yang dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan dan pembangunan negara. Bangsa dan negara yang kuat tidak hanya bergantung kepada kekuatan fizikal yang bercorak kebendaan dan teknologi. Sebaliknya, bangsa itu harus membina kekuatannya berdasarkan budaya, ilmu pengetahuan, akhlak yang mulia, keyakinan diri yang teguh, semangat dan bertanggungjawab yang kukuh, dan jati diri serta kesanggupan berkorban diri yang tinggi. Justeru, pendidikan yang disediakan harus dapat memenuhi matlamat pembangunan diri insan secara menyeluruh dan seimbang, meliputi komponen rohani, intelek, emosi dan jasmani. Kebimbangan dan kesepaduan antara aspek keilmuan, kerohanian dan kemahiran, disertai rasa bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara, dijangkakan dapat membawa bangsa dan negara ke mercu kecemerlangan dan kejayaan. Dengan adanya guru yang berkualiti, ia merupakan asset yang penting kepada sesebuah Negara dan menjadi aspirasi kearah melahirkan pelajar yang cemerlang, menepati hasrat Negara bagi mewujudkan sebuah Negara yang maju menjelang 2020. Tanpa guru yang berkualiti adalah sukar untuk menjayakan sebarang pembangunan dan pembentukan disiplin seperti yang dirancangkan. Bagi menjadi seorang guru yang seimbang dan berjaya serta berkualiti bagi melahirkan anak bangsa yang cemerlang sebagaimana aspirasi Negara, maka seorang guru itu mestilah sentiasa menimba ilmu pengetahuan yang secukupnya. Arus perjuangan guru bukan sahaja mendidik tetapi menjadi lebih kompleks di zaman globalisasi ini. Arus globalisasi ini akan mengurangkan jati diri dan patriotisme di kalangan generasi muda dari pelbagai sudut kerana pelbagai budaya yang kurang sihat akan berkembang
Nizar Syarhan

INTERAKSI TUTORIAL SEMESTER MEI 2008 dengan hebat tanpa batasan, oleh itu guru terpaksa menangani masalah ini dengan memperkasakan dan melengkapkan diri dengan kecanggihan teknologi malah memahami pendekatan ilmu terkini agar dapat menjadi seorang guru yang profesional seterusnya mendidik anak bangsa yang mampu membina kekuatannya berdasarkan ilmu, akhlak yang mulia, budaya dan keyakinan diri yang teguh. Peranan guru bukan sekadar mengajar murid di dalam bilik darjah, malah guru perlu berusaha untuk mempertingkatkan keupayaan dan kecermelangan diri demi kejayaan masa depan. Guru yang hanya melihat dan memerhati kejayaan rakan-rakan guru yang lain tidak akan membawa perubahan dan makna kepada murid mahupun kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, guru perlu memikirkan strategi untuk meningkatkan keupayaan dan kecermelangan diri. Guru juga perlu rajin membaca dan peka terhadap isu-isu semasa serta maklumatmaklumat mengenai matapelajaran lain. Ini membolehkan guru membantu murid menyelesaikan sesuatu masalah yang melibatkan bidang-bidang berkenaan. Selain itu guru juga dapat berkongsi maklumat dengan murid-muridnya. Oleh yang demikian, sebagai seorang guru mereka perlulah bersedia dengan segala ilmu dan maklumat secara meluas. Ini penting agar mereka dapat menjadi tercinta. guru yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Seterusnya akanmelahirkan pelajar yang berguna kepada agama, bangsa dan negara

b:

Bincangkan sejauh mana sekolah anda menyediakan peluang-

peluang untuk meningkatkan perkembangan profesional guru. Jawapan : Terdapat peluang-peluang yang dibuat di sekolah ini bagi meningkatkan

pekembangan professional guru antaranya :
1- Bengkel penggunaan ICT di sekolah. Nizar Syarhan

INTERAKSI TUTORIAL SEMESTER MEI 2008 Program ini penting dalam meningkatkan professional guru dalam Penggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Memandangkan sekarang ini zaman teknologi maklumat maka amat rugilah seorang guru tidak pandai menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
2- Program 5 S ( sisih, susun ,sapu, seragam dan sitesuke)

Program ini dapat membentuk professional guru dalam membimbing guru supaya sentiasa berdisiplin, kemas dan bertanggungjawab. Program ini diadakan pada setiap hari isnin secara bergotong-royong, selain itu ia dapat mewujudkan semangat kerjasama antara guru. Ia juga dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif yang dapat memberi keselesaan kepada pelajar.

3- Pakaian yang sentiasa kemas. Walaupun sekolah terletak di pedalaman namun, semua guru lelaki perlu sentiasa memakai tali leher dan sentiasa kemas. Ini memberikan keyakinan kepada murid untuk menimba ilmu dan sesuai dengan personaliti sebagai seorang guru yang sentiasa kemas yang menjadi model kepada setiap pelajar.

Soalan 4 Berdasarkan pengalaman mengajar anda, kenal pasti satu masalah yang dihadapi dalam proses pengajaran dan pembelajaran . Buat refleksi dan huraikan bagaimana mengatasi masalah ini mengikut proses kajian tindakan. Jawapan :

Nizar Syarhan

INTERAKSI TUTORIAL SEMESTER MEI 2008 Masalah yang telah dikenal pasti semasa proses pengajaran dan

pembelajaran ialah murid kurang peka dan tumpuan semasa belajar. Ini berlaku kerana keadaan suasana dalam pembelajaran tidak sistematik, suram dan kurang tindakbalas daripada pelajar. Dalan hal sedemikian rupa murid kurang tumpuan terhadap pembelajaran. Untuk mengatasi masalah tersebut guru telah merancang pengajaran mengikut kebolehan dan pengetahuan yang sedia ada. Hubungkaitkan kemahiran asas yang telah dikuasai oleh murid dengan kemahiran baru yang akan dipelajari. Hasil pemerhatian yang dibuat ke atas semua murid beberapa perkara perlu diubah dan diberi nafas baru bagi mengatasi masalah tersebut. Guru perlu lebih kreatif menyediakan set induksi yang menarik. Ini dapat menarik perhatian murid-murid, lebih-lebih lagi wujudnya suasana menarik dalam bilik darjah, guru juga boleh menyediakan alat bantu mengajar yang berkaitan serta dapat menarik perhatian murid, guru juga menghias bilik darjah dengah hasil-hasil pembelajaran agar murid berada dalam suasana pembelajaran yang selesa, Serta menggunakan pelbagai rangsangan untuk mengekalkan minat murid terhadap pembelajaran, serta membangkitkan naluri ingin tahu murid dengan menggunakan teknik mennyoal dan kaedah inkuiri-penemuan. Selain itu, salah satu kaedah yang dipraktik ialah kaedah permainan kerana bermain merupakan aktiviti kegemaran murid-murid kerana ia dapat mengekspresikan perasaan dan emosi gembira mereka. Dalam kaedah ini guru perlu memberi penumpuan yang sepenuhnya terhadap setiap aktiviti yang dilakukan oleh murid. Bermain sambil belajar terdiri daripada aktivitiaktiviti yang dijalankan secara spontan yang membawa
Nizar Syarhan

kepada

pembelajaran.

INTERAKSI TUTORIAL SEMESTER MEI 2008 Antara aktiviti permainan yang dilaksanakan ialah permainan boling. Dalam permainan ini pin boling yang pelbagai warna yang telah dilabelkan dengan berbagai huruf disediakan oleh guru. Pin boling yang disediakan disusun mengikut bentuk segitiga seperti susunan boling yang sebenar.Jarak antara garisan permulaan dengan pin boling adalah 2 meter mengikut kesesuaian. Tujuan teknik bermain ialah 1. Menggalakkan seorang kanak untuk menggunakan dan

mengembangkan kemahiran sosial dan kognitifnya.
2. Selain daripada itu ia juga bertujuan untuk memberi peluang kepada

kanak-kanak menguasai maklumat dan pengalaman baru kerana ia mempunyai unsur-unsur keseronokan dimana ia dapat membangkitkan naluri ingin tahu murid-murid serta dapat mengembangkan daya imaginasi mereka.
3. Main membenarkan perkembangan murid mengikut kemajuan masing-

masing.Ketika bermain murid yang lemah akan mendaoat bantuan daripada 4. Melalui rakan-rakan permainan dengan tidak berasa terdesak apabila rasa mempelajari sesuatu. murid-murid dapat menghilangkan kekecewaan atau kegelisahan. 5. Ia dapat memupuk daya kepimpinan murid. 6. Komunikasi dan interaksi dalam proses main akan meningkatkan penguasaan bahasa murid. Setiap jenis permainan memang mendatangkan keseronokan kepada muridmurid. Sejauh mana ia bermanfaat kepada murid adalah bergantung kepada pengurusan dan pengelolaan permainan itu. Oleh itu sebagai seorang guru ia perlulah membuat perancangan dan hendaklah menilai potensi pembelajaran permainan tersebut samada ia dapat meningkatkan lagi
Nizar Syarhan

INTERAKSI TUTORIAL SEMESTER MEI 2008 pembelajaran murid-murid atau tidak.Bagi meningkatkan keberkesanan strategi ini guru perlulah mengambil kira perkara berikut: 1. Menentukan tema. Kandungan sukatan pelajaran hendaklah

ditentukan, iaitu samada permainan yang dipilih itu berfaedah atau tidak dan samada ada kaitan dengan isi pelajaran. 2. Menentukan tujuan. Guru hendaklah jelas dengan tujuan permainan itu samada untuk memotivasikan murid atau memberi pengukuhan kepada murid. 3. Menentukan aras. Guru hendaklah memilih permainan sejajar dengan keupayaan dan kebolehan murid. 4. Menentukan bentuk permainan. Guru hendaklah menentukan bentuk permainan samada dilakukan secara individu atau kumpulan. 5. Menentukan jenis-jenis permainan yang hendak dilaksanakan seperti permainan boling, pancing ikan dan sebagainya. Terdapat banyak kesan positif yang boleh diperolehi oleh murid mahupun guru sendiri dengan mengaplikasikan strategi ini, antaranya ialah: 1) Banyak penglibatan murid, menggalakkan seorang murid untuk 2) menggunakan dan mengembangkan kemahiran sosial dan kognitifnya. 3) Interaksi murid dengan murid 4) Dapat mengembangkan kebolehan murid dalam mengaplikasikan konsep dan sikap yang positif, 5) Menggalakkan motivasi, mengembangkan penyuburan diri dan menggalakkan kemahiran sosial berkumpulan. 6) Murid diberi peluang berfungsi sebagai ahli kumpulan secara aktif dan mengalami berbagai-bagai pengalaman pembelajaran.
Nizar Syarhan

INTERAKSI TUTORIAL SEMESTER MEI 2008
9) Maklum balas pembelajaran dapat diperolehi secara serta-merta dalam

keadaan yang tidak tegang.
10)Ia mewujudkan semangat bersaing secara sihat dan ini akan terus

merangsangkan murid. 12) Memudahkan guru untuk mengawal murid. Tidak dinafikan strategi ini juga mempunyai kelemahan-kelemahannya. Antaranya ialah:
1. Jika

terlalu kerap digunakan ia akan membosankan murid dan

meletihkan mereka.
2. Jika peraturan tidak diikuti dan diawasi oleh guru, suasana tegang akan

timbul disebabkan persaingan hebat.
3. Bagi guru yang kurang tegas masalah disiplin akan timbul. 4. Objektif pembelajaran tidak akan tercapai jika murid-murid tidak

memberi kerjasama dalam menjayakan satu-satu permainan.
5. Ia

memerlukan

masa

perancangan

yang

lama

kerana

sesuatu

permainan itu perlu dikaji terlebih dahulu sebelum digunakan didalam bilik darjah. 6. Oleh sebab minat yang kuat terhadap satu-satu permainan muridmurid bermain untuk memperoleh keseronokan bukannya untuk mencapai objektif pelajaran. Tindakan susulan yang diperlukan untuk menambahbaik ke atas strategi tersebut adalah bergantung kepada keupayaan dan kebijaksanaan guru itu menggunakannya. Oleh itu, Strategi pengajaran yang baik ia perlulah mempunyai sifat-sifat berikut:
1. Ia harus berupaya menarik perhatian, menimbulkan minat serta

mengekalkan di sepanjangpengajaran guru.
Nizar Syarhan

INTERAKSI TUTORIAL SEMESTER MEI 2008
2. Ia harus dapat bertindak sebagai alat penyalur ilmu pengetahuan dan

kemahiran secara berkesan.
3. Ia

harus

dapat

bertindak

sebagai

alat

pengaliran

deria

yang

terbaik.Keadaan ini berupaya merangsangkan pembelajaran. 4. Ia harus mampu memberi penjelasan dan dalam masa yang sama dapat memudahkan pembelajaran. 5. Ia harus berupaya mencorakkan dan mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bilik darjah.
6. Ia harus mampu mebingkatkan kesan ingatan jangka panjang.

Soalan 5 Dalam era teknologi maklumat dan komunikasi ini, kenal pasti dan bincangkan pelbagai cabaran yang dihadapi oleh guru di dalam profesion mereka. Jawapan : Cabaran –cabaran yang akan dihadapi guru dalam profesion di era teknologi dan komunikasi ini antaranya : Cabaran yang perlu ditempuhi ialah untuk mewujudkan negara Malaysia bersatu. Ini merupakan cabaran dan perkara penting dalam membina sebuah negara maju. Ini kerana, negara maju akan terhasil apabila rakyatnya saling bersatu padu, bekerjasama, bertoleransi, saling hormat menghormati dan banyak lagi. Apabila kata sepakat dan persetujuan dicapai maka suatu kerja yang sukar akan menjadi mudah. Apabila rakyat bersatu padu maka amat sukarlah pengkhianat membolosi negara untuk memporak-perandakan

Nizar Syarhan

INTERAKSI TUTORIAL SEMESTER MEI 2008 masyarakat. Oleh itu, guru perlu sentiasa bersedia dan berusaha dalam mendidik pelajar ke arah masyarakat yang bersatu padu. Cabaran berikutnya ialah untuk mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas dan maju. Ini kerana, kebebasan kepada rakyat untuk membuat keputusan juga penting. Sekiranya kehendak rakyat disekat atau dihalang maka jiwa mereka akan memberontak. Lama-kelamaan kemajuan yang diinginkan kurang mendapat kerjasama dan tidak akan berjaya. Oleh itu, rakyat perlu diberi kebebasan untuk memilih dan melakukan apa yang diingini selagi tidak menyalahi undang-undang negara. Cabaran yang seterusnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Ini kerana tanpa akhlak dan tingkahlaku yang baik kemajuan sesebuah negara boleh runtuh. Ini terjadi apabila adanya gejala sosial secara berleluasa maka pelbagai wabak penyakit yang tidak ditemui ubatnya timbul. Secara tidak langsung mutu kerja dan kualiti tidak dapat ditingkatkan. Tambahan pula dalam era teknologi maklumat ini pelbagai maklumat yang salah senang diperolehi dengan sekelip mata sahaja. Selain itu cabaran untuk mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi. Ini kerana apabila negara menuntut kepada kemajuan dan pembangunan maka, pekerja dan rakyat terpaksa bertungkuslumus bekerja untuk mencapai hasrat kerajaan. Jadi, masa banyak dihabiskan untuk bekerja dan kerja yang belum disiapkan. Akibatnya, rakyat tidak berpeluang mengenali dan bertanya khabar sesama mereka sama ada jiran dan saudara. Apabila sesuatu musibah berlaku terhadap seseorang individu mereka tidak mengetahui dan mengambil berat. Sikap mementingkan diri bermaharajalela dikalangan rakyat. Kempen masyarakat
Nizar Syarhan

INTERAKSI TUTORIAL SEMESTER MEI 2008 penyayang yang dicetus pemimpin hanya sekadar laungan tanpa diimplikasi oleh rakyat. Oleh yang demikian, guru selaku pendidik anak bangsa haruslah berusaha menyumbangkan peranan di era globanisasi ini. Ini semua dapat mengangkat martabat kita sebagai pendidik. Guru perlu sentiasa bersedia dan menimba ilmu secukupnya bagi menghadapai cabaran-cabaran yang mendatang, Ini semua penting agar kita dapat mengecapi nikmat kemajuan dan pembangunan negara di masa akan datang.

Nizar Syarhan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->