P. 1
Stail Pengajaran Guru Dan Gaya Pembelajaran Murid

Stail Pengajaran Guru Dan Gaya Pembelajaran Murid

|Views: 333|Likes:
Published by Anaz Hakim

More info:

Published by: Anaz Hakim on Oct 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

JURNAL PENDIDIKAN TIGAENF 1999/2000

JILID 2: BIL. 3

STAIL PENGAJARAN GURU DAN GAYA PEMBELAJARAN MURID Oleh Naina Mohd. B. Md. Noor Jabatan Ilmu Pendidikan, Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah Darul Aman. e-mail: masnaina@tm.net.my Abstrak: Rencana ini bertujuan mengetengahkan pendapat bahawa pengajaran (teaching) tidak lagi begitu menjadi tumpuan yang penting dalam trenda perkembangan pembelajaran murid-murid pada masa ini mungkin kerana sudah ada banyak kajian dan maklumat mengenai strategi, model, dan kaedah pengajaran. Stail pengajaran guru pula menjadi milik personal guru. Setiap guru ada gaya mengajar yang tersendiri. Namun begitu, stail pengajaran guru harus ada hubung kait yang rapat dengan gaya pembelajaran murid. Maka sekarang ini berlaku peralihan tumpuan kepada pembelajaran (learning) dan gaya pembelajaran (learning styles) murid-murid. Mengapakah ada anjuran perubahan tumpuan kepada pembelajarean dan gaya pembelajaran? Wajarkah strategi pembelajaran lebih difikirkan daripada strategi pengajaran? Apabila tumpuan yang lebih diberikan kepada gaya pembelajaran murid-murid, bagaimanakah pula dengan peranan dan stail pengajaran guru? 1.0 PENENALAN 1.1 Konsep yang berkaitan dengan “perbezaan individu”, “pengajaran berpusatkan murid”, dan “strategi pengajaran bersepadu” tentulah tidak asing lagi kepada golongan guru. Bidang psikologi pendidikan yang dipelajari di maktabmaktab perguruan dari dahulu sehingga sekarang pun masih mengutamakan pengetahuan guru mengenai perbezaan individu. 1.2 Begitu juga dalam bidang ilmu pedagogi. Guru-guru mempelajari pelbagai strategi dan model pengajaran yang boleh memenuhi minat, keperluan, dan perbezaan individu murid-murid. 1.3 Walaupun latihan perguruan sedemikian dijalankan, namun apabila guru berdepan dengan situasi sebenar mendidik 35 hingga 55 murid pada sesuatu waktu dan dalam situasi saiz bilik darjah yang kurang kondusif, sesak dan sempit, para guru berkemungkinan besar kurang dapat memberi pertimbangan terhadap perbezaan individu dan segala strategi yang disarankan semasa di maktab perguruan dahulu. Kesannya, guru akan menampilkan stail pengajarannya yang mungkin berbalik kepada penggunaan kaedah pengajaran terus secara kelas daripada strategi pengajaran berpusatkan murid.

50

6 Kedua-dua kurikulum kebangsaan itu dengan jelas menyarankan pengajaran berpusatkan murid supaya berlaku pembelajaran aktif (active learning).9 Pegangan yang boleh diberi jaminan ialah mungkin masih ada para guru yang telah mencapai kepuasan yang lebih setelah keluar dari kepompong guru kovensional untuk menjadi guru inovatif dan kreatif. Adakah pembelajaran aktif berlaku di sekolah-sekolah? 1.8 Pendapat dan senario yang dihuraikan di atas menampakkan pemikiran pesimistik terhadap sesuatu tuntutan perubahan. kacak. 3 1. 1.10 Guru yang inovatif dan kreatif sentiasa bersedia mengubah stail pengajarannya seperti kita menukar-nukar fesyen pakaian supaya sentiasa kelihatan tampan. mengapakah pula perlu bersusah payah menyulitkan guru dengan gaya pembelajaran individu? 1.7 Senario sedemikian sengaja diketengahkan kerana ini berkait rapat dengan persoalan sambutan atau respon para guru apabila mereka disogokkan pula dengan idea tentang stail pengajaran guru yang harus mengambil kira gaya pembelajaran murid.4 Tindakan sedemikian lebih merupakan jalan penyelesaian yang mudah dengan menganggap tumpuan pengajaran harus menyeluruh yang meliputi keperluan kebanyakan murid yang berada di bilik darjah itu. Perubahan “fesyen” dalam pendidikan nampaknya semakin menjurus kepada pembelajaran berpusatkan murid. Adakah ini bermakna para guru kita sukar menerima konsep pembelajaran aktif? Adakah para guru akan menolak pula konsep gaya pembelajaran? Stail pengajaran guru secara konvensional sudah berjaya. dan kemaskini. Golongan guru yang ingin mengubah fesyen inilah yang menjadi sasaran rencana ini. Ada banyak faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku.JURNAL PENDIDIKAN TIGAENF 1999/2000 JILID 2: BIL. segak. 1. Alasan utama yang barangkali sering diberikan ialah matlamat belajar di sekolah adalah untuk berjaya dalam peperiksaan. Usaha mereka itu pula telah dapat memberi impak kepada peningkatan pembelajaran murid-murid khususnya dari segi keseronokan belajar (the joy of learning).5 Faktor lain yang mungkin jarang sekali difokuskan ialah kepada sikap berani para guru untuk meneroka pelbagai cara dan aktiviti serta penyediaan ruang pembelajaran yang menjurus kepada usaha bagi memenuhi minat dan keperluan individu walaupun perkara ini sebenarnya sudah lama disarankan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). 51 . 1. kononnya sebagai memenuhi perubahan trenda dalam alam pendidikan masa kini! Mungkinkah saranan tentang gaya pembelajaran akan beransur-ansur berkubur juga seperti sudut-sudut pembelajaran di bilik-bilik darjah KBSR dan KBSM? 1.

1 Dunn.NGAN SUK WA-SA GAI RI -AN ORANG PENGAMATMAKANAN MASA PERGER AN (Persepsi) AKAN CAHAYA SUHU Jadual 1: Unsur-unsur Utama Dalam Gaya Pembelajaran 52 . RANGSANGAN PERSEKITARAN EMOSIONAL SOSIOLOGIKAL FIZIKAL BUNYI UNSUR-UNSUR SUSUNATUR DALAM BILIK MOTIVASI KEBERTANGSTRUKTEKUNAN GUNGJAWAB TUR BAYA DIRI PASAPADEPELBASENDI.2 Berdasarkan data yang diperoleh hasil daripada kajian mereka mengenai cara-cara bagaimana kanak-kanak dan orang dewasa belajar. lebih yakin. 3 1.3 Terjemahan Exhibit 1-1 daripada Dunn & Dunn (1978:4) adalah seperti dalam Jadual 1. K. 1978:4) 2. 2. dan Dunn. dan lebih mudah menerima konsep gaya pembelajaran yang dipopularkan oleh Rita Dunn dan Kenneth Dunn (1978). (1978) dalam bukunya berjudul Teaching Students Through Their Individual Learning Styles menyatakan kekaguman mereka apabila mendapati adanya begitu banyak penulisan pada tahun 1970-an yang menyokong pendapat bahawa setiap murid belajar mengikut cara-caranya yang tersendiri. Jadual ini menerangkan lapan kategori gaya pembelajaran individu.11 Golongan inilah yang mungkin lebih optimistik.JURNAL PENDIDIKAN TIGAENF 1999/2000 JILID 2: BIL. R. Bernice McCarthy.0 Konsep Gaya Pembelajaran Unsur-Unsur Asas Dalam Gaya Pembelajaran 2. dan David Kolb (1990) yang terkenal dengan Sistem 4MAT. “We were amazed to find an abundance of literature that had been accumulated over an eighty-year period repeatedly verifying that each student learns in ways that are different from his or her peers.” (Dunn & Dunn. Golongan inilah diharapkan dapat menceriakan suasana pembelajaran di bilik darjah. berbeza dengan rakan sebayanya. Dunn & Dunn (1978:4) mengkategori gaya pembelajaran kepada 18 kategori berdasarkan unsurunsur asas yang kemudiannya diklasifikasikan kepada empat perkara sahaja berdasarkan rangsangan (stimuli). 2.

Apabila didapati praktikal dan berguna. linguistik. maka dianggapnya baik dan dia akan mempelajarinya. 53 . 2.8 Berasaskan 4MAT itu kita dapat juga mengenali empat kategori cara belajar (Nelson. Ini menghasilkan Model Empat Kuadran yang dikenali sebagai Sistem 4MAT.4 Rencana Bernice McCarthy yang bertajuk “Using the 4MAT System to Bring Learning Styles to Schools” dalam jurnal Educational Leadership Oktober 1990 mengemukakan satu carta yang menerangkan gaya pembelajaran yang berasaskan idea asal oleh David Kolb. 2.7 Pengamatan (perceiving) sesuatu dan pemprosesannya dijadikan sebagai dua paksi bersilang menegak. 1997) iaitu cara belajar aktivis. kinestetik.5 Kolb (1990) menyatakan bahawa manusia belajar berdasarkan cara bagaimana dia mengamati dan memproses sesuatu. tersusun serta membina teori-teorinya sendiri. Murid yang aktif misalnya akan terlibat sepenuhnya dengan sesuatu pengalaman baru. dan teoritis.9 Pelajar yang pragmatis suka mencuba terlebih dahulu sama ada sesuatu itu benar-benar praktikal. Model dan sistem ini mengklasifikasikan pemelajar (learners) kepada empat kategori. sentiasa aktif. pragmatis. Ada pula dengan secara melakukannya sendiri. iaitu Kuadran 1: Pemelejar Imaginatif (berasa dan memerhati) Kuadran 2: Pemelajar Analitik (memerhati dan berfikir) Kuadran 3: Pemelajar menggunakan akal biasa (berfikir dan membuat) Kuadran 4: Pemelajar Dinamik (membuat dan menggunakan deria) 2. logik. Ada yang memberi respon atau mempelajari sesuatu dengan cara menggunakan deria dan perasaan (sensing and feeling). dan bersedia untuk mencuba sesuatu yang dipelajari pada masa yang sama atau ketika itu juga. manakala manusia lain belajar dengan cara berfikir. interpersonal. intrapersonal dan kecerdasan naturalistik. 3 2. Manakala pelajar yang reflektif akan mengasingkan diri tetapi masih melihat sesuatu yang dipelajarai itu daripada beberapa perspektif yakni mengambil masa untuk berfikir sebelum membuat sesuatu keputusan. 2. 2. Guru-guru diminta pula untuk merancang pengajarannya dengan mengambil kira kecenderungan murid-murid berdasarkan kecerdasan yang pelbagai. 2. muzikal.6 Satu cara belajar yang lain pula ialah manusia mempelajari sesuatu dengan cara memproses pengalaman dan maklumat iaitu belajar secara memerhati orang lain melakukan sesuatu. Pelajar yang teoritis pula suka mengambil pendekatan logikal.10 Satu perkara lagi yang mencabar guru ialah teori kepelbagaian kecerdasan (multiple intelligence theory) oleh Howard Gardner (1983) yang berkaitan dengan kecerdasan spatial. reflektif.JURNAL PENDIDIKAN TIGAENF 1999/2000 JILID 2: BIL.

2 Guru yang optimistik sebenarnya boleh menyediakan peluang-peluang pembelajaran yang mengambil kira gaya pembelajaran yang diajukan oleh Dunn. Andaikata guru mengadakan aktiviti : Hear the story. Aktiviti seperti ini membuka peluang kepada murid untuk berakap (to verbalize). maka satu perkara penting yang wajar ditekankan juga ialah “mempelajari cara belajar”. pembelajaran masteri dan lain-lain yang merupakan pembelajaran aktif berpusatkan murid. Ada pula pelbagai cara dan alat bagi guru memperdengarkan cerita. K.. Mac 1989.3 Guru harus mempunyai stail pengajarannya yang bitara akan menguruskan sesi interaksinya itu. “The most important learning is learning to learn. Tell the story. J. “self-propelling learning”.JURNAL PENDIDIKAN TIGAENF 1999/2000 JILID 2: BIL. Rita Dunn telah membuktikan bahawa murid-murid berjaya belajar dengan lebih berkesan serta berupaya pula mengekalkan apa yang dipelajari dalam ingatan mereka dengan lebih lama lagi apabila murid-murid diajar berlandaskan kekuatan pengamatan dan persekitaran pengajaran yang mengambil kira cara-cara atau gaya murid-murid belajar. dalam Journal of Education Boston University. The most important knowledge is self-knowledge” (Nisbet.0 Menangani Cabaran 3. J. 3. Ada pelbagai teknik untuk meminta murid memperihalkan cerita. 3.1 Daripada kajiannya yang bertajuk “Survey of Research on Learning Styles” yang dimuat dalam jurnal Educational Leadership. satu perkara yang mungkin boleh dikatakan kurang berlaku dalam bilik darjah kita. 1988:vii) 3. 1979) Guru itu sudah nyata boleh menggarap gagasan idea pembelajaran yang mengambil kira gaya pembelajaran murid. dan Dunn. Ada pelbagai teknik pula untuk membolehkan murid-murid “be the story”. and Be The Story (Leming.S. Guru mengadakan pelbagai tugas (tasks) yang diberikan kepada mereka. dan Kolb dan McCarthy. R. 3 Walaupun gaya pembelajaran itu wajar dipertimbangkan khususnya apabila guru bercadang melaksanakan kerja-kerja pengajaran yang terarah kendiri (self-directed learning). Di sinilah terletaknya stail pengajaran guru iaitu bagaimana guru menguruskan sesuatu situasi dan media pembelajaran ke arah pembelajaran yang 54 . Guru itu mungkin mengelompokkan murid atau mengagihagihkan murid-muridnya mengikut kesukaan mereka.

Tidakkah ini merupakan satu “intellectual injury”? 3. al (1971:257): “As of late.5 Apabila guru kurang menghiraukan perkara-perkara seperti ini ternyata guru kurang peka kepada gaya pembelajaran murid dan akibatnya mereka mungkin jadi guru yang menjejaskan minda murid-murid. 3 menyeronokkan dengan mengambilkira pelbagai gaya pembelajaran muridmuridnya.4 Sebenarnya murid-murid ada kecenderungan untuk bercerita mengenai apa yang mereka telah nampak.8 Bobbi DePorter (1992:15) mencadangkan sembilan cara untuk menghakiskan mitos “I can’t” dan salah salah satu daripadanya ialah “menemui gaya pembelajaran kendiri”. Mitos ini perlu diketepikan sekiranya guru mahu muridmuridnya mencapai “Quantum Learning” iaitu “…interactions that transform energy into radiance” (DePorter. 1992:16) 3. Muridnya pasif. maka ini merupakan sekatan kepada perkembangan pembelajaran murid-murid. 3.” 3. dan apa yang mereka khayal atau imaginasikan.. kreatif. R. Kata Pancella J. “To promote thinking and valuing: teachers must allow students to do a great deal of verbalizing about their experiences: What they have seen What they have heard What they have read What they have imagined” (Pancella. more and more investigators of teaching are beginning to realize that poor teachers have been inflicting intellectual injury upon students too.6 Pernyataan Pancella mungkin masih boleh diterima pakai pada hari ini kerana apabila guru-guru masa kini tidak memberi tumpuan kepada gaya pembelajaran murid-murid. dan prihatin terhadap “keselamatan minda” murid-muridnya akan dapat mewujudkan suasana 55 . Kelasnya muram. 3. 1971) 3.9 Guru yang konvensional barangkali tidak dapat berbuat begitu. Raths et. Sebaliknya guru yang inovatif. telah dengar. telah baca. cikgu”. cikgu” dan “Saya tak tahu.J.JURNAL PENDIDIKAN TIGAENF 1999/2000 JILID 2: BIL.7 Guru yang sedar mengenai kepentingan gaya pembelajaran murid dan mahukan kejayaan dan perkembangan dalam pembelajaran murid-muridnya harus boleh menjadi fasilitator yang boleh menghakiskan mitos “Saya tak boleh.

Brain-based Education.10 Perkembangan kini bukanlah sekadar “tranform energy” tetapi mensinergikan segala tenaga yang ada dengan tenaga minda supaya berlaku pembelajaran yang berasaskan pemikiran yang menggunakan semua bahagian otak.0 Kesimpulan Golongan guru yang inovatif. dan optimistik harus meneroka sebanyak mungkin gaya pembelajaran murid-muridnya. prihatin. Untuk itu. Sebagai guru yang hendak mengubah stail pengajarannya. Satu cara untuk meneroka adalah dengan mencuba. kita harus membina insan murid yang menguasai kemahiran-kemahiran belajar dan berfikir dengan mengikut gaya. 3. Guru ini dikatakan berjaya menggemblengkan potensi murid-murid untuk menghidupkan suasana pembelajaran. berseri-seri. dan rentak pembelajaran murid-murid. 56 .11 Apabila ini dapat guru lakukan barulah selaras dengan hasrat Wan Mohd. Sebenarnya semua tuntutan perubahan dalam interaksi di bilik darjah itu terserah kepada stail pengajaran masing-masing. dan Brain-based Training” 4. cara. 3 yang ceria. 3.JURNAL PENDIDIKAN TIGAENF 1999/2000 JILID 2: BIL. kreatif. dan riang ria di bilik darjahnya. apakah salahnya kalau guru mencuba sesuatu interaksi pembelajaran yang benar-benar berasaskan gaya pembelajaran murid? Rugikah kalau guru sanggup pula mencuba sesi-sesi interaksi pembelajaran berasaskan akal? Kita seharusnya berupaya menjadi guru yang tidak memberi jawapan tetapi mendidik murid-murid untuk mempersoalkan soalan dan jawapan. Kita tidak menafikan banyak kesulitan yang akan dialami pada peringkat awal. Wahid (1993:114) yang mengajukan konsep pendidikan dan latihan berasaskan akal yang beliau ungkapkan sebagai “Whole-brain Thinking.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->